Fałszywa Matryca Wzniesienia

Przypinam ten post ponownie

W zwiazku ze wzmozonymi w ostatnim czasie atakami z ktorymi wiaze sie duze zastraszanie oraz proba wymuszenia podporzadkowania (CYROGRAFY!) postanowilam przypomniec tekst Lisy Renee (Energetic  Synthesis)

POSIADANIE WOLNEJ DUSZY

Lisa Renee, kwiecień 2015 

http://www.energeticsynthesis.com/
tłumaczenie Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/

To jest ważne, ponieważ jest to punkt zwrotny w wojnie o świadome wspomnienia, które dotyczą przeszłych linii czasowych ewolucji rasy ludzkiej na tej planecie. Ta planeta była w stanie wojny o wiedzę, gdzie prawda o historii ewolucji ludzkości została wymazana.

Dokonały tego liczne konkurujące ze sobą gatunki tworzące grupy NAA, próbujące całkowicie zniszczyć zapisy historyczne w liniach czasu. Obecna faza ujawni więcej dogłębnego pozaziemskiego zaangażowania w naszą planetę i ludzkość. To oznacza, że na wyższy poziom wyjawienia będą podniesione wszystkie kwestie związane z kontrolą umysłów przez Obcych, hybrydyzacją, uprowadzeniami, programami wojskowymi (jak MILAB i nadużywające technologii tajne programy kosmiczne), historią galaktyki, podziemnymi bazami oraz licznymi gatunkami z nami współdziałającymi.

Wkraczamy w potencjalnie wybuchowe linie czasu z pozaziemskimi ujawnieniami, które otwierają się w tym roku i zamkną się w roku 2017.

Dlatego powinniśmy mieć większe rozeznanie odnośnie licznych programów sił, z którymi mamy do czynienia. Są to zarówno siły widzialne jak i niewidzialne, które wykorzystują nasz brak świadomości.

Ponieważ budzimy się z ciemnych mileniów hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych, co jest głównym powodem uwięzienia naszej świadomości, musimy pozbyć się tych pasożytów i odzyskać suwerenne prawo do władania własną duszą.

flow1

Mamy zapewnioną podstawową wiedzę do rozwiązywania najczęstszych problemów pasożytnictwa, które jest wynikiem hybrydyzacji, implantacji i genetycznych manipulacji na ludzkiej świadomości. Wiedząc o tym, każdy ma prawo dokonać identyfikacji i usunięcia źródła duchowej opresji.

Zgodnie z prawem zgody możemy zakazać zewnętrznego dostępu i wpływu na nasze ciało duchowe.

Aby być duchowo wolnym od kontrolowania umysłu i energetycznego opętania, trzeba zrozumieć konieczność korzystania z prawa do władania niezależną wolną duszą znajdującą się wewnątrz ciała i pola energii. Oryginalny wzorzec dla wszystkich, którzy wcielają się w ludzkie ciała na tej planecie zawiera w sobie zapis o posiadaniu niezależnej wolnej duszy.

Implanty Obcych są własnością reptilian

Ogrom ludzi na tej Ziemi nosi bagaż pełnej gamy fragmentów, podczepień, zapisów rodowych, implantów Obcych, upadłych aniołów i potencjalnie – obcych gospodarzy będących efektem hybrydyzacji, miazmy, karmicznych linii krwi, lub porwań przez Obcych.

Programowana kontrola umysłów i holograficzne wklejki umożliwiają infiltrację świadomości jednostki przez podpis energetyczny lub implant Obcych. Programy do kontrolowania umysłów egzekwowane przez implanty i ich jednostki oraz podczepienia lub zawładnięcia, to dwie strony tego samego medalu. Energetyczny podpis obcego implantu zależy od genetycznych i świadomych związków tej osoby z jednostką, która umieszcza implant w ludzkim obiekcie. Wiele z tych jednostek wierzy, że ludzie są ich osobistą własnością, a taki obcy implant będzie wysyłał specyficzne informacje od gatunku z pozawymiarowego źródła, który rości sobie prawa do tej jednostki, rodziny czy grupy.

Według reptoidów i innych inwazyjnych gatunków z NAA, ludzie są ich osobistym mieniem do wykorzystania jako źródło służące interesom agendy. Stopień, w jakim sprawują swą łaskawą władzę nad ludźmi, jest równy stopniowi w jakim to może służyć ich programowi zniewolenia. Ogólnie są dobrze kalkulującymi kłamcami i mistrzowskimi oszustami mówiącymi wszystko, co ludzie chcą usłyszeć – w celu manipulowania efektami służącymi ich agendzie. Jak farmer, który ma w stadzie chorą krowę, a jednak robi wszystko, aby z tej krowy uzyskać więcej mleka i nadal więcej zarabiać na całej hodowli. To są zbiorowe myślokształty tych z NAA, którzy uważają ludzi za część ich ogólnego portfela inwestycyjnego.

Wielu lokatorów = opętanie duszy

Przez prawo zgody masz niezawisłe prawo do zarządzania własną przestrzenią i żądania wyłączności na władanie duszą zamieszkującą twoje ciało, związaną z twoim umysłem i świadomością. Samodzielne władanie duszą jest pierwotnym zapisem w matrycy duszy dla wymiarów: czwartego, piątego i szóstego, które łączą te trzy warstwy w jedną kompletną całość z całkowicie zintegrowaną świadomością mieszkającą w ciele fizycznym. Wiele osób na tej Ziemi nie jest jedynymi posiadaczami własnych dusz i ma wielu lokatorów, liczne fragmenty innych dusz, podczepienia czy jednostki nimi zarządzające. Jak to się stało?

Programy hybrydyzacji, hodowli, genetycznych modyfikacji i manipulacji ludzkim DNA prowadzą ukryte agendy licznych gatunków dokonujących inwazji spoza wymiaru. Manipulacja ludzkim DNA jest dokonywana zarówno dla poprawy genetycznie preferowanych linii krwi, które są hybrydami z – głównie – genetyką gadzią, natomiast inne są genetycznymi zboczeniami i uproszczeniami w celu stworzenia klasy niewolników.

Czy dana osoba została porwana a następnie odmieniona genetycznie z ulepszeniem potrzebnym do wykonywania określonych ról, czy została odmieniona w celu stania się duchowym zombie, obie metody genetycznych modyfikacji są skutkiem inwazji gatunków agendy w celu całkowitego zdominowania zasobów Ziemi.

Ludzie są pogrupowani w planetarnych zasobach jako źródła niewolniczej pracy, replikowania do klonów, kopiowania do przyszłych sztucznych hologramów, lub wykorzystywani jako narzędzia przetargowe z innymi gatunkami. Na przykład dzieci są łakomym kąskiem i są sprzedawane przez grupy NAA dla seksualnego niewolnictwa na planecie i poza nią. To dlatego seksualne niewolnictwo jest globalną epidemią i to się nie zmieni, dopóki ludzie nie zrozumieją, że programy seksualnej niedoli i pedofilii są efektem działań NAA (pochodzą od nich).

To nie pochodzi od ludzi.

Główne gatunki, które porywają i hybrydyzują ludzi oraz manipulują ich genami, należą do ras reptoidalnych i insektoidalnych. Kontrolerzy wojskowi preferują istoty wzmocnione za pomocą reptiliańskiej genetyki, ponieważ takie osoby mają wyższe umiejętności psioniczne, które obejmują zdalne postrzeganie, projekcje astralne i zmiennokształtność. Członkowie genetycznie zmanipulowanych linii rodów są od wielu lat rekrutowani do wojska i wykorzystywani w różnych tajnych operacjach. Chodzi między innymi o MILAB i tajne programy kosmiczne, które są właściwie prowadzone przy wsparciu archonckich matactw i negatywnych agend Obcych. To jest kolejny punkt wprowadzania w życie zniewalania ludzkości, a tym samym przejmowania pełnej władzy nad istotami ludzkimi. Wiele osób żyjących dzisiaj na Ziemi to efekty hybrydyzacji dokonywanych przez Obcych – takie osoby mają genetyczne predyspozycje do udostępniania ciała wielu różnym jednostkom spoza tego wymiaru. Jeśli istota ludzka została genetycznie zmodyfikowana przez Obcych, jej ciało może być używane jako portal dla obcej świadomości. Lecz bez względu na to, jaki rodzaj hybrydyzacji został dokonany, każda istota ma prawo do wyłączności na władanie własną duszą i powinna móc zrehabilitować swoją świadomość do stanu niezależnej i wolnej istoty boskiej. Kluczem jest praktykowanie prawa Jedni i wyrzucenie z umysłu elementu drapieżnika, który został tam wprowadzony.

Co to jest MILAB?

To jest skrót od „militarnych uprowadzeń”. Jednym z przejawów MILAB są fałszywe operacje wojskowe prowadzone na przykład w celu przekonania społeczeństwa, że miało miejsce spotkanie z pozaziemskimi istotami, które w rzeczywistości było aktorską inscenizacją.

Inne MILAB to regularne uprowadzenia przez Obcych, po czym tacy ludzie są szkoleni i wykorzystywani jako bardzo ciemni agenci, jako czynniki militarnej inteligencji przeznaczone do różnych celów, w tym do tajnych programów kosmicznych. MILAB to zasadniczo zmilitaryzowane kooperujące programy pracujące z licznymi dokonującymi inwazji gatunkami spoza Ziemi, na przykład z gadami, które interesują się wykorzystywaniem ziemskich zasobów. Niektóre są zainteresowane ludzka pracą niewolniczą, genetyczną hybrydyzacją, programami hodowlanymi, zniewalaniem seksualnym i innymi celami służącymi tej inwazyjnej agendzie. Inni MILAB to porwani przez Obcych, którzy mają genetyczne udoskonalenia lub wzmocnienia wynikające z wprowadzenia obcych genów, w efekcie czego mają wyższe zdolności postrzegania używane do tajnych operacji wojskowych.

Niektórzy MILAB mający duże zdolności psioniczne, są szkoleni na astralnych operatorów i mogą być wysyłani w dowolne miejsca na planie astralnym, na powierzchni Ziemi i pod jej powierzchnią. Przy operacjach wojskowych na powierzchni dowodzą i kontrolują z platform napowietrznych, przekazują instrukcje dla podstawowego personelu i służą jako łącza komunikacji pomiędzy centralą a oddziałami w terenie. Astralni operatorzy posiadający zdolność zdalnego widzenia są wykorzystywani w podobny sposób, służąc jako połączenia komunikacyjne przez projekcję świadomości do różnych miejsc.

Istnieje wiele programów wojskowych uruchomionych równolegle, jednak szkolenia i operacje są podobne, ponieważ wszystkie odziały służby wojskowej – wojska lądowe, marynarka i lotnictwo – posiadają ukryte sekcje kontrolne MILAB. DARPA jest organizacją, która posiada na wysokich poziomach głębokie mroczne projekty MILAB. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) jest odpowiedzialną za rozwój nowoczesnych technologii na potrzeby wojska agencją Departamentu Obrony USA. DARPA powstała w 1958 roku jako Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA), a została powołana przez prezydenta Eisenhowera, ojca tajnych programów kosmicznych. Większość uprowadzeń, augmentacji i iniekcji jest dokonywana przez lekarzy z zewnątrz, z dala od głównych działań, zatrudnianych przez wiele poziomów organizacji. Kontrola umysłów, zastraszanie i torturowanie dorównujące obelżywym rytuałom satanicznym (Satanic Ritual Abuse – SRA) są praktykowane przez tych lekarzy jako sposób na kontrolowanie swoich więźniów. Skanowanie MILAB dla projektów specjalnych odbywa się w bazach wojskowych. Niektórzy MILAB, oprócz zastosowań kosmicznych, mieszają się ze społecznością na całym świecie i są używani do przeprowadzania mrocznych operacji. Niektórzy sterując ludzkimi umysłami przeprowadzają tajne operacje, które mają wyglądać jak publiczne wypadki i jako takie mają być nagłaśniane przez media – takie osoby nazywają się Sleeper (uśpieni).

(artykul w j. polskim nt Satanic Ritual Abuse – SRA – http://alexjones.pl/pl)

Strategiczne metody inwazji NAA

Wiele razy omawialiśmy główne strefy kontroli umysłów w formie psychologicznej i biologicznej wojny stosowanej wobec ludzkości. Ta podła strategia archontów jest wykorzystywana, aby ludzie popadli we władanie inwazyjnych gatunków. Główna strategia polega na implantowaniu umysłu drapieżnika, który jest obcą formą myśli i hybrydyzacji ludzkiego ciała, żeby przyjęło to archonckie zachowanie jako normalne i społecznie akceptowalne. Im więcej posiadasz w sobie gadziej genetyki, tym łatwiej jest ci przyjąć, że można oszukiwać, manipulować, wykorzystywać mniej uprzywilejowanych, a nawet zabijać, dokonywać gwałtów czy uprawiać seks z dziećmi.

Pełne opętanie człowieka, czyniące go mieniem osobistym oraz panowanie nad zasobami Ziemi jest przeprowadzane za pomocą następujących metod:

* NAA używa do kontroli umysłów strategii archonckich podstępów jako globalnej taktyki zniewalającej, która jest egzekwowana głównie przez elitę rządzącą składającą się z ludzi skrzyżowanych z Obcymi.
* Programy hybrydyzacji ludzi, w których ciałach dominowaliby Obcy, dla wielu gadzich gatunków w konspiracji i poza planetą.
* MILAB i związane z nimi tajne programy kosmiczne współpracują z negatywnymi obcymi, którzy celowo oszukują, manipulują i eksperymentują na społeczeństwie.
* Genetyczne modyfikacje, powiększanie, przypadłości pleomorficzne, i eksperymenty technologiczne na ludzkim genomie.
* Maszyneria Obcych, implanty, sztuczne linie czasu, pułapki świadomości, technologie używające broni psychologicznej, sztuczna inteligencja tworzona z genetycznych replikacji i akumulacji, z zaawansowaną technologią spoza planety.
* Duchowe opętania i liczni mieszkańcy duszy (dusz) w celu odbierania siły życiowej dla różnych celów NAA, na i poza planetą.

Prawo zgody

Abyście mogli odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, umysłem i duchową świadomością – odbierając ją ludzkim kontrolerom i negatywnym Obcym, którzy nadużywają naturalnego prawa struktury na naszej Ziemi – omówimy teraz podstawy prawa zgody i jego konstruktywne znaczenie.

Prawo zgody jest ważne, ponieważ kiedy z niego korzystamy, możemy sobie zabezpieczyć swobodę samostanowienia i możemy odzyskać wszelkie wyrzucone ze świadomości treści dotyczące podejmowanych decyzji oraz związane z nimi działania. Wszystkie organiczne i nieorganiczne elementy (na przykład implanty) podłączone do ciała – fizyczne, mentalne, emocjonalne czy duchowe, należą do ciebie. Wszystko, co masz w ciele i świadomości, należy do ciebie. Każdy z nas może nadać sobie prawo, żeby tylko on mógł zarządzać swoimi organami i funkcjami własnego ciała.

Zgodnie z uprawnieniami rozkaż całej zawartości swojej osobistej świadomości, żeby działała tylko za twoim w pełni świadomym przyzwoleniem.

Chcąc to zrobić najpierw zastosuj tarczę ochronną 12D, co ułatwi ci rozpoznanie i zlokalizowanie implantów Obcych, bytów oraz duchowych opresji, które muszą być usunięte ze świadomości.

Z mocą intencji możemy zachować myślokształt tego, na co wyrazimy zgodę. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że myślokształty, ich jakość i siła wibracji, jak również energetyczne konsekwencje ich stworzenia, mają wpływ na nich i na innych. Suma podpisu energetycznego jest tym, co łączy nas ze zborową świadomością całego ciała planety. To, co obserwujemy dzisiaj w skali globalnej, jest skutkiem wszystkich pojedynczych myślokształtów każdego człowieka, które składają się na zbiorową świadomość Ziemi. Kiedy zwrócisz uwagę na to, co się dzieje na Ziemi, zobaczysz obraz stanu wibracji przekrojowych zbiorowych myślokształtów lub to, co ludzie naprawdę myślą.

To co myślimy jest tym, co tworzymy przez intencję, zgodę i strukturę.

Łączna suma energetycznych intencji ze zgromadzonych przez całe życie myśli jest bardziej istotna niż zwykły język werbalny wykorzystywany do ustalania intencji, zgody i do zarządzania. To oznacza, że energetyczny podpis serca jest dużo ważniejszy niż wypowiadane słowa. Każdy może wypowiedzieć słowa, które nic nie znaczą, każdy może kłamać i oszukiwać innych.

Fakt, że nasze myśli płyną automatycznie w ramach programów kontrolowania umysłów przez archonckie mistyfikacje oznacza, że zgodziliśmy się na te myślokształty, nawet jeśli zrobiliśmy to nieświadomie. Jest to główny czynnik w eksploatowaniu ludzi przez archontów związany z programowaną kontrolą umysłów. Odbierając ludziom wiedzę o osobistej intencji, eliminują osobistą zgodę, która jest nieodłącznym prawem każdego człowieka. Gdy nie rozumiemy intencji, a zgodę wyrażamy energetycznie, jesteśmy zniewoleni i poddajemy się duchowemu uciskowi oraz zawładnięciu. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę z tych duchowych opresji, lecz wiele osób jest zupełnie nieświadomych, jakby spali i nie wiedzieli, że ich ciało jest gniazdem negatywnych duchowo-energetycznych podczepień.

Dziedziczone konsekwencje karmiczne

Negatywne duchowo energetyczne podczepienia wpływają na umysł, myślokształty, stany emocjonalne oraz systemy wierzeń i zazwyczaj bywają odpowiedzialne za stany lękowe, depresję, ucisk, a także nienawiść. Kiedy ktoś jest opętany przez negatywne duchy, te mogą sprowokować u niego choroby i dolegliwości. Im dana osoba ma bardziej chore ciało, umysł i emocje, tym bardziej chora jest jej dusza, która dzieli się na fragmenty (ulega rozdrobnieniu). Energetyczne konsekwencje mogą być kumulowane przez wiele wcieleń, mogą istnieć w bieżącym życiu od dziecka lub pojawić się w dowolnym wieku biologicznym. Wiele chorych dzieci odziedziczyło karmiczną miazmę rodziny lub rodu, a ich genetyczny zapis przechowuje w DNA energetyczne skutki poczynań rodziców i protoplastów. Jeśli nie rozumiesz dziedziczenia karmicznych skutków poprzednich działań i nie zmieniasz duchowo uwłaczających wzorców ani nie oczyścisz duchowych opresji, energetyczne blokady przejawią się jako wzorce chorób lub inne spaczenia.

Duchy przodków i duchy rodziny

Do ciała energetycznego mogą być przyczepione nieoczyszczone konflikty mentalne, emocjonalne lub duchowe z linii czasu z przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, dając negatywny oddźwięk duchowy. Mogą to być też duchy przodków lub rodziny, które podczepiają się do ciała lub jego duchowych części. Jeśli przodkowie opuścili swoje ciała, a nie byli duchowo wolni, mogli przylgnąć do ciała czekając na uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie ich bólu. Czasami te duchy przodków i rodzin są podłączone do narządów i splątane z częściami ciała duchowego. To właśnie są „niedopasowane części ciała”, które można zauważyć podczas procesu oczyszczania ciała duchowego.

Podczas cyklu wznoszenia wielu z nas jest tu, aby sfinalizować, skompletować i zakończyć te niezrównoważone cykle energetyczne oraz ich negatywny wpływ na historię genetyczną, zapis DNA, astralny recykling i wzorce zapisane w linii rodziny. I kiedy robimy postępy związane z oczyszczaniem własnego rodu, nasze oczyszczające starania mogą rozciągnąć się na miasta, narody, plemiona, a nawet na globalną pracę dla całej populacji ludzkiej. To oznacza, że duchowy cel wielu z nas polega na oczyszczaniu nierozwiązanych konfliktów i duchowych problemów w patriarchalnych, matriarchalnych i rodowych liniach krwi oraz na liniach czasu. Proces uzdrawiania rodowego DNA jest nazywany uwalnianiem genetycznej ścieżki i jest główną duchową misją wielu gwiezdnych dzieci i indygo. Wiele gwiezdnych dzieci celowo wcieliło się w różnych grupach dusz znanych jako linie rodzin fałszywych rodziców. We wczesnych etapach duchowego przebudzania każdy z nas musi poświęcić się wyczyszczeniu kwestii przodków, niezależnie od tego czy ma tego świadomość czy nie. Problemy przodków są dziedziczone w zapisie DNA i będą się przejawiać w specyficznych archetypach oraz wzorcach życiowych doświadczeń. Kiedy jesteś nieświadomy, dosłownie powtarzasz te wzorce wielokrotnie, ponieważ przejmujesz je bezpośrednio od wzorców zachować przodków. Ludzie są zaskoczeni, dowiadując się ile tych samych wzorców przejawiało się u krewnych, a oni nie zdawali sobie z tego sprawy.

W procesie przebudzania ludzie czują pęd do badania historii swego rodu i odkrywają wiele podobnych wzorców u zmarłych przodków. To jest to, co rozumie się przez stwierdzenie „grzechy ojca są dziedziczone przez synów”. Ten patriarchalny zwrot pochodzi z biblii i zawiera wiele prawdy. Zanim nie staniemy się istotami świadomymi, jesteśmy przeznaczeni do powtarzania tych samych zachowań, wzorców i do odgrywania tych samych archetypowych oraz rodowych historii. Aby uzdrowić swoją historię, trzeba uzdrowić rodową przeszłość. Przebadaj rodowe zachowania i wzorce – swoje i rodziny. z której pochodzisz – a dostaniesz dokładne wskazówki co do tego, jaki jest cel twojej duszy oraz aktualne obowiązki związane z duchowym oczyszczeniem. Wybieramy sobie rodzinę z wielu powodów, a główny jest związany z oczyszczeniem linii krwi przodków, którą ucieleśniamy poprzez zapis biologiczny DNA. Większość gwiezdnych dzieci inkarnujących się podczas tego cyklu, wybrało duże wyzwanie związane z liną krwi. Osoby biorące na siebie odpowiedzialność za uzdrowienie linii krwi, chcące zakończyć cykl, otrzymają odpowiednie duchowe wsparcie.

Wielu z nas cierpi z powodu kompleksu Orphan (od tł. – związanego z poczuciem sieroctwa), na różnych etapach oczyszczania przodków i procesu uzdrawiania. Kiedy realizujemy ten proces świadomie, możemy cudownie uzdrowić nie tylko siebie, ale i członków rodziny oraz przodków, a także całą historię rodów. Tu wchodzi w grę sekret mistrzowskiej liczby 777. Kiedy wznosząca się istota uczestniczy w duchowym wznoszeniu do świadomości kosmicznego Chrystusa, to będzie miało wpływ na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość siedmiu pokoleń jej rodów. Obecna Jaźń inicjuje uzdrowienie całych linii krwi z linii czasowych z przeszłości i przyszłości, z obecnej pozycji tożsamości. To jest tajemnica, a NAA desperacko stara się ukryć ją przed ludzkością.

Swiadome działanie

Całkowita suma nieświadomych skumulowanych wibracji myślowych i wypowiedzianych słów będzie powstrzymywać człowieka przed możliwością rozpoznania, że naprawdę energetycznie dokonał jakiegoś wyboru. Oznacza to, że taki człowiek nie jest świadom uczestnictwa w czymś, na co nie wyraził osobistej zgody, zaś wyboru dokonuje przypadkowo, na podstawie skumulowanego rezonansu częstotliwości. Na przykład może to oznaczać, że jeśli umyślnie oszukasz inną osobę, która dała ci na to przyzwolenie, właśnie wyrażasz zgodę, aby do twojego ciała duchowego podczepił się demoniczny duch o tej samej wibracji, który będzie cię oszukiwał oraz tobą manipulował. Celowe kłamstwo jest ziarnem satanizmu otwierającym drzwi dla tych sił, aby się do ciebie przyłączyły.

Z sumy wibracji ciała człowieka, z jego myśli, emocji, działań i zachowań jest wyliczany średni rezonans częstotliwości. Ta ogólna częstotliwość rezonansowa przesądza o intencjach i energetycznej strukturze osoby. Umiejscawia ją w wibracjach odpowiedniej linii czasu, narażając na wibracje innych podobnych jednostek i duchowych sił.

To oznacza, że świadome dyscyplinowanie i kontrolowanie myśli jest wyjątkowo ważne, ponieważ myśli gromadzą energię do tworzenia intencji, zgody i kompetencji – zgodnie z prawem.

Prawa: intencji, zgody, kompetencji i struktury, są celowo ukryte przed społecznością i manipulowane przez NAA, aby kontrolować ludzi, którzy nie są świadomi tych energetycznych praw. Dlatego też nie wiedzą, że przestrzegając tych praw, mogą odzyskać osobistą władzę, przejąć kontrolę nad duchową i energetyczną świadomością.

Jeśli nie korzystasz z tych praw świadomie, zgadzasz się, aby pośrednią władzę nad tobą przejęli ci z NAA i ich fałszywy bóg Ojciec manipulujący ludzkością razem z negatywnymi siłami duchowymi.

One ukształtowały ludzką kulturę w kierunku umysłu drapieżcy. Realizują to za pomocą licznych programów do kontrolowania umysłów, fałszowania rzeczywistości i historii, jaką przedstawia się ludziom. Wraz z tymi wieloma kłamstwami i oszustwami wmówiono nam, że myślokształty drapieżnego umysłu są wytworem ludzi, a zatem są naturalne. Kiedy poddajemy się zwodzeniom i kontroli umysłów, szeregi duchowych prześladowców i negatywnych energetycznych bytów mają łatwy dostęp do naszych ciał duchowych oraz do świadomości. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując ich umysłowym przyzwoleniem. Poprzez usunięcie intencjonalnych myśli i uczynienie ich automatycznymi reakcjami w umyśle nieświadomym, są w stanie uzyskać dostęp i zawładnąć duszą. Niczego nie podejrzewający ludzie nie potrafią dostrzec tych podstępów oraz kłamstw, i są łatwo manipulowani przez negatywne siły duchowe, które przyczepiają się, czerpiąc siły życiowe – źródło energii dla fałszywych bogów NAA.

Zachowanie zależy od stopnia duchowego rozwoju

Im bardziej rozdrobniona i uszkodzona jest czyjaś dusza (pełniąca lub nawet w ogóle nie pełniąca swojej funkcji), tym bardziej wypaczone są myśli i tym bardziej drapieżne zachowanie. Wypaczona lub prześladowana duchowo osoba ma na sobie bagaż w postaci duchów przodków, bytów, implantów i/lub negatywnych sił duchowych. Można to w prosty sposób zauważyć obserwując jej zachowanie, myśli i sposób postrzegania rzeczywistości. Kiedy będąc świadomym istnienia NAA i ich archonckiej kłamliwej strategii, zwróci się uwagę na zachowanie oraz energetykę ludzi, można bardzo wyraźnie zobaczyć, kto jest opętany i kontrolowany przez byt. To można dostrzec za pomocą wizji czy po prostu obserwując negatywne lub fałszywe zachowanie osoby, jej mowę i symetrię jej ciała. Jeśli osoba jest opętana przez byt, można wyczuć strach, nienawiść lub negatywną energię wychodzącą z jej ciała energetycznego. Częstokroć taką osobowość odbiera się jako fałszywą, nienaturalną, nieszczerą, lansującą siebie, a nawet odpychającą. Jest to tożsamość wymuszona i zazwyczaj funkcjonuje pod wpływem bytu, który nią włada.

Wymuszone tożsamości i umysłowe slajdy

Kontrola umysłów i umysłowe slajdy są wszczepianymi strukturami określanymi jako przestrzenie martwej energii, wykorzystywanymi do filtrowania energii duszy poprzez tworzenie wymuszonej tożsamości. Wymuszona tożsamość jest formą nakładki filtrującej sposób postrzegania tożsamości archetypowej, działającej jako antyludzki program kontroli umysłu pracujący w ludzkim ciele. Program bada energię czakr (spektrum ich częstotliwości) i piętno DNA osoby, wzmacnia jej archetypowy wzorzec ego, dostrajając się tak, aby móc ją bezpośrednio kontrolować. W celu manipulowania przekonaniami i bezpośredniego działania wewnątrz takiej osoby, wprowadza się za pośrednictwem jej systemu czakr archetypowe filtry umysłu wzmacniające programy ego, a w niektórych przypadkach implantuje się fałszywe wspomnienia, myślokształty lub holograficzne filmy. We wszystkim tym chodzi o uzyskanie dostępu i kontrolowanie planety Ziemi oraz wielu poziomów zasobów, jakie tu się znajdują, włącznie z kontrolą nad liniami czasu i technologiami. Wykorzystywana jest zbiorowa energia osobistych sił życiowych (dusz). Te życiodajne energie składają się z wielowymiarowych zbiorowych matryc dusz ludzkich, o których tak wielu zapomniało, że należą bezpośrednio do ludzi. Gdy ktoś ma kontrolę nad czyimś umysłem, ma kontrolę nad funkcjami i czynnościami ciała fizycznego, a także wszystkich jego części. W ten sposób można przywłaszczyć sobie energię duszy. Ktokolwiek kontroluje umysł, kontroluje matrycę duszy.

Umysłowe slajdy są holograficznymi wstawkami, które wyzwalają w systemie nerwowym pewne sensacje zaprojektowane tak, aby utrzymać ludzi w stanie zaślepienia i niewiedzy, co się z nimi dzieje. Wiele osób porwanych przez kosmitów ma takie umysłowe slajdy wyparte ze świadomości i ukryte głęboko za murami nieświadomości. Nieaprobowane elementy są wystawione na działanie kontroli i zarządzane przez jednostki Obcych, którzy programują slajdy umysłowe aktywujące się wtedy, kiedy będą odczytane lub wypowiedziane pewne słowa, frazy lub kody. Czasami, kiedy człowiek dozna urazu w straumatyzowanej części ciała, tłumione wspomnienia związane z uprowadzeniem przez Obcych mogą się wyświetlać w formie przebłysków tego doświadczenia. Umysłowe slajdy są wprowadzane do systemu nerwowego człowieka aktywując technologie kontroli jego umysłu, a wtedy mózg zaczyna pulsować jako odbiornik. To może przybrać formę kontroli umysłu metodą „skrypt” (to znaczy, że wydaje ci się, jakoby porwanie nigdy nie miało miejsca, to tylko twoja wyobraźnia, objaw lęków lub obłąkania) lub odtwarzanie obrazów czy filmów w umyśle danej osoby. Pod wpływem niczym nie popartych słów (na przykład: uprowadzenie przez Obcych, NAA, reptilianie, sponiewieranie przez rytuał satanistyczny, UFO, implant, MILAB itd.) mogą się ujawnić niektóre objawy posiadania umysłowych slajdów:

* Zasypianie lub uczucie senności (układ nerwowy jest poddawany usypianiu).
* Odczucie szoku elektrycznego lub kuksańca w splot słoneczny.
* Konieczność opuszczenia pomieszczenia i odejścia od komunikatora / informacji.
* Odczuwanie rozdrażnienia lub nadmiernego pobudzenia, wewnętrzna lub zewnętrzna przemoc.
* Przymus palenia papierosów lub samoleczenia narkotykami.
* Opór w formie odmownych agresywnych reakcji, szufladkowanie informacji jako niedorzecznej.
* Wrogie uczucia generowane słownym atakiem posłańca (programowanie VV).
* Przywoływanie negatywnych obrazów lub negatywnych emocji w celu odrzucenia informacji.
* Niedobre sny z ekstremalnie negatywnymi obrazami lub zakłócenia w stanie astralnym przez świadome śnienie.

U osób ze specyficznie ukierunkowaną formą kontroli umysłu (na przykład przez trening ultra lub super żołnierza) techniki te mają na celu ich dysocjację przez wielokrotne wystawianie na tortury, terror, narkotyki. Taka osoba ma celowo zdefragmentowany umysł i zostaje uwiązana do demonicznego ducha działającego jako strażnik tego fragmentu osobowości. Umysłowe slajdy mogą aktywować specyficzne alternatywne osobowości ofiary, która ma wykonać szereg zadań w czasie, kiedy włada nią lub kontroluje ją alternatywna osobowość. Kiedy ten czas upłynął lub się wypalił, człowiek może nie pamiętać co robił. Ten zaprogramowany fragment wchodzi w stan uśpienia. Gdy osoby były specjalnie poddawane kontroli umysłu lub torturowane, aby stać się „uśpionymi agentami”, łatwo mogą zostać opętane i wykorzystywane do dokonywania różnych nikczemnych działań lub przestępstw. Reptiliańskie jednostki mają szczególną satysfakcję z korzystania z drastycznych tortur i zadawania człowiekowi cierpienia, kiedy nim zawładną.

Te negatywne jednostki starają się wywołać u człowieka tak wiele bólu i cierpienia, jak to możliwe, oraz spowodować, aby wibracje tego bólu i udręki emanowały do środowiska. Ich celem jest wzbudzenie negatywnych uczuć lub emocjonalnego bólu, depresji i poczucia beznadziei, które prowadzą ludzi do szukania ulgi w stanach uzależnień. Cały cykl jest utrwalany za pomocą kontroli umysłu i jego opętania przez jednostkę Obcych, która żywi się tą negatywną energią.

Rozpoznawanie duchów

Dlatego ważne jest rozpoznawanie cech duchów i energetycznych sił, które z nami współdziałają oraz mają wpływ na nasze energie. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że istnieją ciemne duchy, które są przypisane do konkretnych celów – przez ludzi i nieludzi, którzy je przywołują. Żyjemy w wielowymiarowym świecie z różnymi odmianami sił duchowych, jakie trudno sobie wyobrazić. Istnieją duchy nienawiści, gwałtu, ubóstwa czy pedofilii. Te bardzo negatywne duchy są tworzone i używane przez NAA do wykorzystywania ludzi poprzez ich przywary. Nie chcemy się z nimi bezpośrednio komunikować, chyba że jesteśmy przygotowani do ich wypędzenia. Oznacza to, że musimy być nieulękli i absolutnie czyści pod względem duchowych kompetencji. Większość z tej zbiorowości duchowych sił mogła być wcielona na Ziemi, i w swoim czasie mogła robić to samo. Ważne jest, że absolutnie wszystko na Ziemi posiada jakiś rodzaj świadomości lub ducha. Kiedy obserwujemy je działające na masową skalę, oznacza to, że za impulsem do działania stoi rodzaj ducha świadomości. Istnieją ciemne duchy i istnieją duchy prawdy oraz Światła. Te niższe negatywne duchy przejawiają się w wielu ludziach manipulując nimi. Taka jest natura świadomości, więc bardzo ważne jest, aby rozpoznać jakość i naturę sił duchowych.

Duchy oszuści i upadłe anioły

Duch oszust jest definiowany jako dowolny byt lub człowiek, który wypowiada się lub podejmuje działania nie ucieleśniające go ani w żaden sposób nie współgrające z jego istotą. Zasadniczo jest kłamcą, który może przekręcać sedno prawdy.

Duch oszust jest duchem lucyferiańskim lub satanicznym, który promuje fałszywe znaczenie Światła i formy anty-życia za pomocą oszustw, kłamstw przez zaniechanie i manipulacje, za pomocą złośliwego sprzyjania celowemu szkodzeniu, śmierci czy destrukcji, służąc własnym celom. Te systemy wierzeń są bazą negatywnego ego i uzewnętrzniają się przez umysł drapieżcy reptiliańskiej grupy z Oriona.

Ludzkość wcielona w zniewolonej, związanej z oszustwami rzeczywistości, bez prawdziwej duchowej tożsamości, zmaga się z poważnym kryzysem tożsamości, nieświadoma celu i nieświadoma, że ktoś ingeruje w połączenie z wewnętrznym źródłem. Mieliśmy uwierzyć w wartość podszywającego się ducha i jego cele bazujące na litości i życzliwości do człowieka, nie wiedząc że jego ukryte motywacje są związane ze szkodzeniem i zniewalaniem ludzi. Duch oszust ukrył się w naszych szkołach, rządach, szpitalach. W karierach, przywódcach, członkach rodzin, rzeczach które traktujemy jak świętość, a wreszcie nawet wewnątrz nas. Wierzyliśmy, że ten duch kochał nas i troszczył się o nas, lecz widzimy że to nie jest prawda. Duch oszust nie jest w stanie wiedzieć, co to jest prawdziwa miłość lub życzliwość dla życia, dla dzieci, dla wartości humanitarnych.

Demony należą do grupy duchów oszustów, które mogą być ludźmi lub nieludźmi, mogą również obejmować ludzi oddzielonych od swoich dusz lub bezcielesne duchy, które nigdy nie zamieszkiwały ludzkiego ciała. Demony mogą być uznane za istoty cielesne, ponieważ są niższymi istotami duchowymi, które nie są ożywione przez tchnienie Boga i nie mogą istnieć w wyższych sferach niebiańskich. Ludzie i nieludzie mogą wyczarować te duchy, a następnie być przez nie i ich materię lub negatywna naturę opętani, zwłaszcza jeśli nie są mentalnie czyści czy emocjonalnie zrównoważeni. Przy hierarchiach duchów oszustów istnieje i jest ucieleśnionych wiele jednostek z NAA.

Wywołaj wszystkie oszukańcze lucyferiańskie i sataniczne siły, aby się z nich oczyścić i zablokować im dostęp do twojej świadomości i ciała świetlistego.

Opętanie

Wiele nieświadomych istot ludzkich zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że noszą martwą energię, obce byty i negatywne implanty nie zdając sobie sprawy, że są oddzielone od swoich dusz i mają umysły pod kontrolą, która ogranicza im dalszy rozwój świadomości. Innymi słowy: chodzi o zniewolenie osoby bez jej zgody. Jest to forma poddaństwa lub wzięcia w niewolę przez ducha oszusta. Duch oszust może być duchem lucyferiańskim lub satanicznym. W ten sposób przejawia się duchowo – energetyczne zniewolenie i na planecie Ziemi jest ono nagminne.

Jeśli taki stan utrzymuje się w osobie dłużej wraz z dalszym destrukcyjnym zachowaniem w stosunku do siebie i innych, staje się życiowym wzorcem, a osoba zostaje zassana w gęstość boleśnie niskiej samooceny, fobii, lęków i nałogów. Większość czasu przeżyje pośród warstw astralnego gruzu, zasiedlonych bytów, bezosobowych sił żywiołów, a czasem pod wpływem demonicznego opętania. Opętanie nie oznacza, że będzie lewitować lub działać demonicznie. Nie ma się absolutnie czego wstydzić ani mieć poczucia winy wobec tego stanu, ponieważ taka cierpiąca osoba jest zdefragmentowana i zdezorientowana. Powodem jest zawładnięcie ciała, które znacznie zwiększa cierpienie, udrękę i ból. Istnieje wiele różnych odmian możliwych opętań, jednak jedyną możliwością usunięcia tych rzeczy jest postaranie się o oczyszczenie siebie i nauczenie się, że każdy ma moc, aby siebie uzdrowić i przejąć energetyczną niezależność oraz wolność. Kiedy uczymy się stwarzać wewnętrzną przestrzeń, aby wyraźnie komunikować się z własnym duchowym źródłem oraz urzeczywistniać je przez praktykowanie cnót, możemy zacząć wędrówkę ku osobistej wolności i całkowite uwolnienie od cierpienia oraz opętania. Ucząc się i praktykując cnoty i odpowiednie zachowanie praktykujemy prawa Jedni. Żebyście mogli oczyścić się z opętań, w dalszej części artykułu zalecę wyzwalające duchowe ćwiczenia.

Pułapki świadomości

Ważne jest, aby uświadomić umysłowi, że świadomość nie potrzebuje ciała, by istnieć. Wiedza, że świadomość istnieje po śmierci biologicznej, pomaga utrzymać władzę nad osobistą świadomością i pomaga w bezpiecznym przejściu, kiedy opuszcza się ciało. Równie ważne jest, aby wiedzieć i zdawać sobie sprawę, że – niezależnie od tego czy to w stanie snu czy medytacji – istnieje wiele hiperwymiarowych przestrzeni, fałszywych okien, astralnych iluzji oraz pułapek świadomości, które mogą wyglądać jak przejścia do wyższego Światła.

Są to tak zwane pułapki przestrzeni fałszywego białego światła wzniesienia.

Są też miejsca używane jako pułapki dla duszy lub świadomości wykorzystywane, aby zatrzymać świadomość osoby, która będzie się w nich zachowywała podobnie jak chomik w kole – kręcąc się w kółko i nie przechodząc dalej.

Właśnie dlatego tak ważne jest rozeznanie i zrozumienie, w jaki sposób działa świadomość oraz koncentracja uwagi na rozwoju osobistej świadomości.

Fałszywe białe światło i pułapki świadomości

są jak maszyny, nie są w pełni rozumne. Raczej są jak replikatory lub sztuczna inteligencja, która może być rozpoznana przez kogoś, kto rozwinął zdolności sensoryczne i czucie przez świadomość serca. Gdy ochronisz się tarczą 12D, masz otwarte serce i ducha chrystusowego, natychmiast poczujesz ostrość tych nieczujących matryc. Można poczuć to jak coś maszynowego, sztucznego, metalicznego, ostrego i można poczuć lub usłyszeć metaliczny dźwięk podobny do szelestu aluminiowej folii. Kiedy ktoś aktywnie dąży do poszerzenia świadomości i zna te pułapki świadomości, może ich uniknąć. W niektórych przypadkach można nawet być częścią brygad roboczych pracujących na sieci, aby te sieci demontować i uwalniać uwięzione w nich dusze. Pułapki świadomości są obcymi maszynami stworzonymi przez NAA w celu wymuszania recyklingu i kontroli nad duszami.

Można usunąć pułapki świadomości, wywołując je i odcinając tę sztuczną maszynerię od połączenia z ciałem.

Fałszywa matryca wznoszenia

(False Ascension Matrix – FAM)

Fałszywa matryca wznoszenia jest nieorganiczną technologią Obcych zainstalowaną na płaszczyźnie astralnej 4D i kontrolowaną głównie w wyższych polach dźwięku w liniach czasu 5D. To jest strumień fałszywego białego światła (światło fałszywej świadomości chrystusowej wykorzystywane przez ducha oszusta), które jest pozyskiwane i manipulowane na matrycy duszy z królestw niższych wymiarów. To fałszywe białe światło tworzy pokręcone taśmy z wieloma implantami Obcych i technologiami bioneurologicznej kontroli umysłów, które działają na ludzkie dusze i umysły (poprzez manipulacje falami o niższej częstotliwości). Dzięki tej taśmie na planie astralnym możliwe jest używanie holograficznych wstawek i instalowanie programów (jak w the Horseman Pulsing the Armageddon Software), żeby kontrolować umysły istot ludzkich, tworząc i wspierając systemy wierzeń w celu wywoływania lęku, praktykowania religii i kontrolowanej tyranii. To jest element tłumienia świadomości ludzkości w tym cyklu wznoszenia, który wymusza reinkarnację do niższych królestw pól czasu na Ziemi. Z perspektywy opiekunów jest to recykling dusz tworzący zniewolonych, podporządkowanych pracowników archontów – na planecie i poza planetą. To jest pożądane przez archontów i NAA, ponieważ jest źródłem, które zasila ich energią – wytwarzaną a następnie zabieraną zarówno z planety jak i z ludzi. Gdy już jesteśmy świadomi FAM, możemy wyczyścić to z planu astralnego i wyeliminować tego wpływ z naszego ciała duchowego.

Sieć czarnej magii

Aleister Crowley skontaktował się, w Egipcie w Kairze w 1904 roku, z negatywnymi obcymi szarymi reptilianami (Aiwass), aby rozpocząć indoktrynację wspierającą NAA. Odegrał znaczącą rolę w infiltracji tajnych stowarzyszeń i świadomie dał narzędzia, rytuały i artefakty dla iluminatów. Tak zaczęła się ludzka historia z rządami cieni (black ops) i przemysłem zbrojeniowym, w który partycypowały negatywne technologie Obcych w zamian za dusze, porwania i genetyczne eksperymenty mutacyjne prowadzone na ludziach. W większości przypadków te dusze były poddawane rytuałom i uwiązywane do czarnomagicznych sieci Totha – usidlane w celu odbierania im energii.

Zbiorowa świadomość tych czarnomagicznych sieci była instalowana i kontrolowana przez archetypy świadomości atlantydzkich nauczycieli i gwiezdnych władców (Warden), Aleistera Crowleya, jego mentora Totha i frakcje reptiliańskich negatywnych Obcych. Reptiliańscy władcy wykorzystali Aleistera Crowleya jako marionetkę, aby wyrwać w polu planety międzywymiarową dziurę, która do dziś jest używana przez gatunki dokonujące inwazji. Czarna magia jest technologiczną manipulacją świadomości sił świata, użytkowaną aby przysłużyć się sobie oraz negatywnym celom ego nie zważając na świadomą zgodę czy energetyczne konsekwencje dla innych. Istnieje wiele różnych poziomów szerzenia czarnej magii. Czarna magia jest formą satanizmu. Zaawansowane rytuały satanistyczne, włącznie z ofiarami z krwi, pedofilią i sodomią, to uznana ścieżka według tradycji tyfoniańskiej, używana w celu urzeczywistnienia nieśmiertelności w ludzkich hybrydach oraz ludziach zaangażowanych w tych siłach NAA. Ci ludzie uważają, że siły Obcych z NAA mają o wiele więcej możliwości na Ziemi niż siły chrystusowe, dlatego sprzymierzyli się z siłami duchów oszustów sprzedając dusze własne i innych ludzi.

Trzeba oczyścić się z czarnej magii, czarnych magów, oraz z sieci czarnej magii w ciele i w Ziemi.

Maszyneria Obcych i holograficzne wstawki

Dla tych z nas, którzy pochodzą z rodzin indygo i kryształowej gwiazdy, ważne jest zrozumienie, że implanty Obcych są sztuczną maszynerią używaną do poddawania nas kontroli umysłów, prześladowaniom i robienia z nas celów wiktymizacji. Musimy stać się ekspertami w psychologiczno – duchowej walce toczącej się przeciwko nam i przestać grać w ich umysłowe gry. Usterka jest zbiorowym programem wirusowym wpływającym lub zakłócającym nasze osobiste naturalne procesy ciała i systemów nerwowych. Implanty Obcych i podstępne działania archontów przyczyniają się do powstawania chorób fizycznych, emocjonalnych, psychicznych, mentalnych i duchowych. Holograficzne wstawki są jak programy zainstalowane w naszych ciałach świetlistych, z fałszywą lub prawdziwą pamięcią zaprogramowaną w naszej świadomości w celu kontrolowania naszych umysłów lub genetycznych manipulacji na DNA przez NAA. Holograficzne wstawki są używane do zaginania czasu i przestrzeni, a zatem do manipulowania liniami czasu. Wstawki są implantowane w warstwach świadomości przez manipulowanie częstotliwoścami pól energii lub ciała świetlistego.

Przeskanuj swoje ciała, sprawdzając czy nosisz maszynerię Obcych i holograficzne wstawki pamiętając o tarczy 12D, a jeśli coś znajdziesz – rozpuść to. Proszę, w przypadku ciężkich przypadkach wiktymizacji i ataków psychotronicznych sprawdź kalibrację HG i moduły implantów Obcych na naszej stronie internetowej.

Klony

Wojskowa technologia szaraków i inna maszyneria Obcych używana przez NAA jest przeznaczona do tworzenia klonów istot ludzkich zamieszkujących planetę za pomocą technologii przechwytywania dusz i manipulowania sztucznymi liniami czasu. Wyższy szczebel wojsk Echelon (Echelon – globalna sieć elektronicznego wywiadu) może mieć związek z technologiami podróży w czasie przypominającymi technologię zwierciadła, jak w powieści Lewisa Carrolla „Alicja po drugiej stronie lustra”. To jest technologia polegająca na rozszczepianiu światła i przechwytywania obrazu wykorzystywana do przechwytywania dusz, zwierząt, duchów natury – chodzi o różnorodne poziomy przechwytywania z holograficznym odzwierciedlaniem dokładnych replik przedmiotów / osób / zwierząt i przesyłaniem ich do innego fantomowego wymiaru. Można to przyrównać do technologii komputerowych „serwerów lustrzanych”. Gdy chce się mieć wiele kopii zawartości tej samej strony internetowej dostępnej w wielu językach, trzeba stworzyć duplikaty strony oryginalnej i replikować jej projekcję na wiele adresów IP (umiejscowienie wektora w czasie i przestrzeni). Technologia przechwytywania dusz działa podobnie. Przechwytuje dusze lub przypadkowe formy życia (na przykład zwierzęta) i przesyła ich genetyczne sygnatury do urządzenia odpompowującego używanego przez wojskowych szaraków (w fantomowym polu tunelu czasoprzestrzennego), używając równocześnie jako siły napędowej i paszy dla technologii operacyjnych czarnych dziur.

Odbierz swoje klony / duplikaty i obrazy twojego DNA powstałe bez twojej zgody od wszystkich genetycznych zbieraczy i zabroń im do siebie dostępu na przyszłość.

Negatywna forma lub cień ciała

Mamy dwie potencjalne rzeczywistości współistniejące w ramach fizycznej materii, o różnych prędkościach wibracji, które tworzą dziwny fenomen rzutujący się z osobistego pola aury, nazywany formą negatywu. Wielu z nas może doświadczyć tego ciemnego aspektu swojej negatywne formy wypływającej na powierzchnię, tak że może zintegrować polaryzację jej symultanicznej rzeczywistości z innych pól czasoprzestrzeni. Kiedy nie jesteśmy zdezorientowani i możemy widzieć co to jest, możemy to wyczyścić. W niektórych przypadkach musimy całkowicie zniszczyć jego zestaw instrukcji i go odesłać, aby ponownie scalił się z Boskim Źródłem. Negatywna forma może być karmiczną formą lub miazmą uzyskiwaną jako odprysk naszej równoczesnej inkarnacji, w której doświadczyliśmy traumy lub zdarzenia, które może być wykorzystane do manipulowania czasem teraźniejszym. Może też być serią sztucznych lub martwych ciał świetlistych wykorzystanych przez kontrolujące nasze holograficzne odbicie siły, które odtworzyły nasz materiał genetyczny i roszczą sobie do niego prawa. Niektóre z tych zniekształconych ciał pochodzą z naszej upadłej historii lub zniszczonego ciała astralnego powstałego z oddzielenia 2D/4D. Czarne Słońce i program Beliala może posiadać umowy z naszymi negatywnymi formami i używać ich do manipulacji lub przyłączania do nas bytów.

Wyczyść te duchowe prześladowania i zamknij dostęp.

Programy Czarnego Słońca

Grupa Oriona składa się z jednostek z innych wymiarów uosabiających siły sataniczne. Uznają ideologię drapieżców, którzy wykorzystują kobiety jako niewolnice lub do rozpłodu, poszukują innych planet w celach panowania nad nimi, zwalczając i zabijając istniejącą na nich kulturę. Ich pozycja w NAA i konsorcjum negatywnych Obcych jest nazywana Programem Czarnego Słońca. Są drapieżnymi siłami posiadającymi umysł predatora, i są odpowiedzialni za stworzenie w ludziach bardzo negatywnego ego poprzez program kontroli umysłów. Wprowadzili też przez kartele bankowe zniewolenie finansowe i związane z długami zniewolenie Ziemi.

Czarne Słońca dosłownie odnoszą się też do „czarnych słońc” z ich genetycznych linii DNA. Na przestrzeni tysiącleci podżegania do wojowniczej agresji we wszechświatowych liniach czasu Czarne Słońca odwróciły ich DNA, przenicowując10 pasm DNA (odwracając 10D) od bieżącego odwróconego strumienia życia, wykorzystując to we wrotach z Iranu, aby je zasilić. Utrwalają odwrócony strumień 10D na planecie Ziemi korzystając z obszaru, który mają pod kontrolą w Iranie i Iraku. W swoich ciałach są zdolni tylko do istnienia w świadomości trójwymiarowej, natomiast mają dostęp do 10-wymiarowego pola świadomości. Pochodzą głównie z rodziny klasy satanicznej, choć działają i współpracują z rodzinami lucyferiańskimi, dzieląc z nimi wojenne łupy z kontrolowanej planety.

Ze względu na budowę swoich ciał nie mogą korzystać z gwiezdnych wrót, dlatego wykorzystują ludzi – do tego albo do rozrywania otwartych portali międzywymiarowych. Poprzez wampiryzm i odsysanie energii z żywych istot i planety, mogą w ograniczony sposób do pewnego stopnia przedłużać swoje życie.

Zakończ wszystkie programy związane z czarnym słońcem, bytami, klonami i implantami zakazując im dostępu do twojego ciała, DNA i świadomości.

Programy Beliala

Przez energetyczne zniewolenie świadomości Seraphim, upadli aniołowie byli zmuszeni rozegrać program lucyferiańskiej rebelii jako synowie Beliala. Negatywna Agenda Obcych (NAA) starała się wymusić na planecie, aby służyła licznym agendom dokonującym inwazji przez nałożenie sztucznych i zreplikowanych pól czasu. Wykorzystując siły życiowe rasy ludzkiej i królestw będących pod ludzką domeną, wprowadzili reptiliańską genetykę na bazie odwróconych sparowanych pasm pozaziemskiego DNA. Aby móc kontrolować ludzkie umysły, wykorzystali liczne formy maszynerii Obcych i zmilitaryzowanego uzbrojenia, umieszczając w ludzkiej rasie holograficzne wkładki i liczne implanty.

Synowie Beliala, reptilianie Nibiru – Annunaki z NWO (New World Order) tworzą zespół agend 911 linii czasu i mają siedzibę w 11-tych gwiezdnych wrotach w Wielkiej Brytanii. Są to twórcy technologii NRG (Nephilim Reversal Grid). Ich odwrócona sieć obejmuje głównie linie genetycznych upadłych Elohimów, odpowiedzialnych ras Nefilim chcących uzdrowić genetyczne hybrydyzacje DNA rasy Elohimów – Lutnian. Niepowodzenie tego programu, a następnie wygnanie Nefilim i wymordowanie tej rasy, spowodowało wojny z Nefilim. Odwróconą siatkę Nefilim umieszczono w Wielkiej Brytanii, aby odwrócić wszystkie pary mające zhybrydyzowaną genetykę, zwłaszcza wszelki materiał genetyczny, który został zaprojektowany w celu ujednolicenia lub połączenia genetyki w świętym związku małżeńskim, który jest celem Diamentowego Słońca.

NRG wspiera i przekazuje kontrolę umysłów dotyczącą seksualnych nieszczęść, mizoginii i wielu form nieprawidłowych zachowań w zbiorowości ludzkiej. Chodzi o transmisję nienawiści pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do gwałtów, brutalności w stosunku do dzieci i kobiet na całym świecie.

Zakończ wszystkie programy Beliala, usuń byty i implanty z dostępu do twojego ciała, DNA i świadomości.

Duchowe Wyzwolenie

Ci z nas, zobowiązani przez prawo Jedni do promowania niezależności i wolności dla ludzkości oraz planety, tworzą szerszą sieć i mają większe energetyczne wsparcie, niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli niepokoją was zawładnięcia, implanty i byty, powyżej zaproponowane działania powinny przynieść ulgę, jednak wymagają pewnej dozy zaangażowania w proces. Trzeba pamiętać że wróciliśmy na Ziemię, aby się udoskonalić oraz kształcić te jednostki i tutejsze negatywne energie. Wymaga to nauczenia się, jak te jednostki myślą, jakie mają strategie, skąd pochodzą i w jaki sposób zinfiltrowały tę planetę. Toczymy wojnę o świadomość, wojnę psychologiczno – duchową o uwolnienie ludzkości, a to wymaga opanowania. W wielu przypadkach będzie to wymagało bezpośredniego doświadczenia implantów, bytów, ataków psychicznych i form obcej agresji. Nie możemy uzdrowić świadomości naszej planety, dopóki dokładnie nie zrozumiemy, jak została uszkodzona z pomocą reptiliańskiego wirusa i sztucznej maszynerii Obcych. Proszę, bądźcie cierpliwi podczas przeprowadzania procesu i panujcie nad swoją przestrzenią jako istoty boskie – niezależne – wolne.

Zestaw narzędzi do duchowego uwolnienia znajduje się na naszych stronach internetowych.

Proszę, weź z tego materiału tylko to, co będzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję ci za męstwo i odwagę, za bycie poszukiwaczem prawdy.

Jestem przejawionym kosmicznym niezależnym prawem. Jestem boska, samowładna, wolna!

DODATKOWE INFORMACJE

12 wymiarowa tarcza ochronna

jest to podstawowa technika zalecana do ochrony ciała świetlistego. 12D tarcza jest organiczną częścią ciała świetlistego każdej ludzkiej istoty, naprawionego i aktywowanego przy użyciu techniki wewnętrznego ogniskowania 12D tarczy. Częstotliwością aktywującą tę poziomą tarczę i jej pionowy filar światła jest częstotliwość widma platynowo – białego promienia. Obecny 12D promień wrócił do części sieci naziemnej i do ludzkości na początku 2000 roku. Tu znajdziesz film instruktażowy:

YouTube.com

12 wymiarowy promień

Ten 12-to wymiarowy promień (promień jest określeniem widma fali cząstek energii) jest jednostką świadomości i poziomu istoty przejawiającej się w 12-tym wymiarze. Jest to pierwszy wymiar indywiualizacji, w którym został dla ludzkości stworzony oryginalny boski projekt w formie awatara z 12-to pasmowym DNA. Pierwszy Stwórca stworzył promień troisty składający się z połączenia promieni: niebieskiego (13D), złotego (14D) i fioletowego (15D). Te trzy pierwotne pola dźwięku stworzyły wszystkie z 15 modeli wymiarów naszej matrycy czasu uniwersalnego, monadycznego boskiego planu dla ludzkiej Kryształowej Gwiazdy lub istoty o chrystusowej świadomości. To jest również znane jako silikatowa matryca, krystaliczne ciało trzymające kody odwiecznej zasady chrystusowej. Wciąż trwające życie wieczne w ekspansji Źródła Jedni. Podczas pracy z tym 12D promieniem można na nowo połączyć pamięć ze swoim ciałem krystalicznym, aby je ucieleśnić. To daje większą skuteczność przechodzenia cykli wznoszenia.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2015/05/posiadanie-wolnej-duszy-lisa-renee_19.html

source:

http://www.energeticsynthesis.com/

calosc wraz z komentarzami-na poprzednim blogu

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/05/23/falszywa-matryca-wznoszenia/

Pokoj dla calej Zyjacej Przestrzeni

✰ COSMIC PEACE

zen-garden-2-june-2016

livia

16 thoughts on “Fałszywa Matryca Wzniesienia

 1. 6.06.2016 – StopZet protestuje przed Sejmem przeciwko kontroli umysłu i broniom psychotronicznym !!!

  Protest przeciwko skrytemu nękaniu, używaniu broni psychotronicznej, elektromagnetycznej i kontroli umysłu

  Nasze Stowarzyszenie p.n STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom z siedzibą w Toruniu jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000583727 w dn 4.11.2015r.
  Jesteśmy na Facebooku /stopzet oraz na stronie internetowej http://www.stopzet.org.

  Używanie broni psychotronicznej, inwigilacja myśli, poddawanie kontroli umysłu oraz torturom fizycznym i psychicznym organizmów żywych stało się nagminnym zjawiskiem.
  Problemy są bardzo rozwinięte, technologie wciąż ulepszane, a metody bardzo powszechnie stosowane poza świadomością na tysiącach ludzi w Polsce i milionach na świecie.

  Ofiary nękania i tortur psychotronicznych nie mogą liczyć na pomoc Policji, sądów i prokuratur oraz różnych organizacji i urzędów, czy instytucji, mediów mainstreamowych – próbowaliśmy wszystkie.
  Wśród ofiar są osoby bliskie ofiarom, które nie są świadome problemów, które ich dotykają każdego dnia. Ofiarami stają się też osoby polskiego pochodzenia, które w poszukiwaniu pracy wyjechały za granice kraju i tam zostali poddani działaniom różnych broni skierowanej energii i podłączeni do systemu kontroli umysłu, a także skrycie zaimplantowani co zostało udowodnione w paru przypadkach. Te działania noszą znamiona przestępstwa, lecz niestety próby egzekwowania swoich praw z racji na objawy mind control identyczne podobne Schizofrenia Paranoidalna kończą się często orzeczeniem choroby psychicznej.

  Z uwagi na to, że problem jest globalny, a władza ofiarom nie chce pomóc, ofiary muszą wyjść na zewnątrz i protestować przeciwko stosowaniu kontroli umysłu, różnego rodzaju broni i urządzeń uszkadzających ciało, umysł i psychikę, doprowadzające do śmierci i chorób.
  Konstytucja RP określa prawa obywateli – do wolności osobistej, wolności słowa, prawa do obrony oraz nietykalności osobistej. Tymczasem naruszane są wszelkie prawa i bardzo silne pomówienia, kradzieże tożsamości czy dóbr intelektualnych. Będziemy protestować bo bezbronni ludzie są doprowadzane do stanu w którym często nie są w stanie podjąć stałej pracy, mają wprogramowaną fobię społeczną i odruchy warunkowe, wywoływane są potworne cierpienia a także trudne do opisania efekty somatyczne i natarczywe przypominanie o tym że jest się osaczanym. Nikt nie chroni prawnie ofiar. Protestujemy bo nie mamy wyboru.

  Wyjdźmy więc razem, by uświadomić społeczeństwo jak podstępne zagrożenia dla zdrowia i życia czyhają wokół nas!

  Przyłączcie się do nas
  Widzimy się pod Sejmem !!!

  Za: https://www.facebook.com/events/545739255598304/
  https://www.monitor-polski.pl/6-06-2016-stopzet-protestuje-przed-sejmem-przeciwko-kontroli-umyslu-i-broniom-psychotronicznym/#more-12621

  Liked by 1 person

 2. Pingback: TUNEL 911 | between worlds

 3. Pingback: Let’s Flow – Livia Ether FLOW

 4. Pingback: 26 july 2016, GRID alert I czystki NAA.. | Livia Flow

 5. Pingback: MK ULTRA jako sponsor Projektu Cheops… | Livia Flow

 6. This is only an estimate of your federal tax refund based upon the number of dependents, filing standing and income information you provide.
  Precise federal refund might vary. Estimate does not consider any
  tax preparation or different charges that will apply.

  Like

 7. Whether you are a traveler or possibly a job seeker or possibly a
  new resident to this top class city; and also you desire a play for stay furnished apartments would be the most viable option for you.

  Experience the convenience, luxury, and comfort associated with an upscale one-bedroom apartment based in the prime aspects of
  West Hollywood and Beverly Hills. Make use of any of the available search engines like yahoo online and search through
  several websites.

  Like

 8. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little research on this.
  And he in fact bought me breakfast simply because I found it for
  him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for
  the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this
  issue here on your website.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s