ENERGETYCZNE PASOŻYTY

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

livia

mindparasite1

(https://zaporacle.com/2009/11/09/mind-parasites-energy-parasites-and-vampires/#gsc.tab=0)

december 2017

Droga wznosząca się Rodzino, 

znajdujemy się w samym środku kluczowych zmian – pomiędzy końcem mrocznego cyklu a początkiem nowego. Aby uzyskać głębszą klarowność w tym niesamowitym czasie przeobrażających się wymiarów i linii czasu patrzymy do przodu oraz do tyłu. Pozbywając się wielu poziomów wpływów NAA oraz energetycznego żerowania, kładziemy szczególny nacisk na energetyczne cechy pasożytów. Czego potrzeba, aby wydostać się z pasożytniczych szponów, wyjść z wampirycznych systemów, oczyścić się z pasożytów: fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych? Ochrona zdrowia i siły życiowej, docenianie duchowego ucieleśnienia i zdolności do bycia dla siebie własnym źródłem to główne elementy przygotowań do bycia odpowiedzialnymi współtwórcami w tym nowym cyklu.

Ziemia, Słońce i Droga Mleczna zestrajają się ze sobą do określonego punktu rozgraniczającego w liniach czasu, które oddzielają światy, co rozpoczyna kolejny etap masowego przechodzenia Dusz przez wierzchołek przemieszczający się od gwiazdozbioru Wężownika do Strzelca. Przez okno galaktyczne zostanie przetransportowanych wiele grup dusz i istot, które przez wiele tysiącleci przebywały w niższych wymiarach planety Ziemi. Gdy ta fala opuszcza niższe wymiary ziemskiego królestwa, w niebiańskiej strukturze odzwierciedlającej ciało planetarne z niebios, zjednoczona zasada słoneczna powraca jako narodziny nowych gwiazd.

Tegoroczne galaktyczne zrównanie powoduje, że Eter Kosmicznej Matki roznieca Aqualeyon, odnowienie pomiędzy Kosmiczną Matką a jej Słońcem, które intensywnie ożywia moc zmartwychwstania ognia słonecznego na dziesiątym etapie praw alchemicznych. W rezultacie w ciągu tygodnia przesilenia zimowego między zasadą sofianicznej Kosmicznej Matki a jej Słońcem występują potężne siły alchemiczne, otwierając bramę, która uwydatnia przekodowanie i uzdrowienie dla męskich ran i kobiecych odwróceń. To makrokosmiczne zdarzenie odzwierciedla mikrokosmos naszego osobistego życia. W ten sposób może dojść do intensywnych etapów transformacji i transmutacji sił cienia, pasożytów energetycznych oraz związanych z nimi mrocznych istot, które są usuwane z ciała ziemskiego i ciał ludzi.

Kiedy przechodzimy do następnego etapu cyklu wznoszenia, nowego roku, rozpoczyna się morfogeneza i wchodzenie w początek nowego cyklu czasowego. Ulega zmianie gra pomiędzy tymi, którzy funkcjonują na Ziemi jako empaci a istotami pozbawionymi empatii. To na nowo definiuje formę bycia wewnątrz tych grup dusz, które uzyskują dostęp do równej wymiany zasobów energii, znajdującą się pomiędzy tymi, którzy służą sobie a tymi, którzy służą innym. W poprzednim cyklu energia z różnych powodów płynęła w kierunku tych pierwszych, głównie dlatego, że struktura planetarna była wypełniona obcym oprogramowaniem, które tworzyło systemy zamkniętego źródła – wspierającego masowe pasożytnictwo. Obecnie rozkład energii ulega przesunięciu, co zmienia poziomy dostępu do innych płaszczyzn wymiarowych, a zatem inne grupy uzyskują dostęp do struktur pola planetarnego. Jest to podobne do stwierdzenia, że ​​planeta ma nowy kod dostępu do fali trójkowej w uniwersalnej lokalizacji współrzędnych, a ci, którzy nie mają kodu dostępu, nie mogą wyjść z bramy uniwersalnej i nie mogą do niej wejść bez poddania się protokołom hostingowym Kryształowej Gwiazdy. Przekształcenie poziomów kodów dostępu na wielu poziomach płaszczyzn wymiarowych, które łączą się z Ziemią, jest formą zarządzania kryzysem planetarnym i jest również wynikiem nowego cyklu morfogenezy.

Pozyskiwanie struktur pasożytniczych 

maxresdefault

W związku z tym, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozpoczęło się pasożytowanie po historycznej inwazji negatywnych Obcych, musimy powrócić do przeszłości. Pasożyty energetyczne dostały szansę, by rządzić systemami zamkniętymi, tym samym zarządzać energiami potrzebnymi do przejawienia się podczas mrocznego wieku na trójwymiarowej płaszczyźnie Ziemi. Przesunięcia, które zachodzą w głównym szablonie struktury planetarnej, bezpośrednio modyfikują sposób, w jaki są kierowane wszystkie formy energii elektromagnetycznej pozyskiwanej od ludzi, nieludzi i za pomocą technologii, a także gdzie są przejawiane na Ziemi. Służenie sobie było związane z manipulowaniem przez NAA systemami zamkniętego źródła, co powodowało tendencję do stwarzania pasożytów energetycznych. Natomiast świadomość związana ze służbą dla innych działa na naturalnych kodach stwórców, które są systemami z otwartym źródłem, i działają jako energetyczne stabilizatory, tworzące bardziej samowystarczalne źródła energii.

Systemy zamkniętych źródeł fal dwustrumieniowych, anty-życiowe odwrócenia i świadomość podzielonej polaryzacji w obrębie pola planetarnego wpadają w spirale zstępujące, a następnie są przekształcane w mniejsze jednostki i przechodzą na zewnątrz. Dlatego te systemy tracą dostęp do tych samych zasobów energii, które były zbierane ze sztucznych sieci lub układów zamkniętych w poprzednim cyklu. Jednocześnie otwarte systemy trójfalowej struktury świadomości oddalają się od spirali martwej energii w systemach pasożytniczych i zyskują impet poprzez zwiększony dostęp do wysokiej jakości źródeł energii o otwartym kodzie źródłowym. Te źródła energii o otwartym kodzie źródłowym są przenoszone do ciała Ziemi poprzez krążenie kryształowych spiral o wyższej częstotliwości, które pomagają zbudować fundament planu potrzebnego do wspierania planetarnego hostingu w celu kontynuowania wznoszenia.

To samo wydarzenie planetarne wpływa również na pojedyncze komórki nerwowe na planecie, przez co dystrybucja zasobów energii z otwartego źródła po cichu przenosi się do ludzi, którzy ucieleśniają wyższe częstotliwości. Ci ludzie, którzy rozwinęli się do tego stopnia, że mogą rozpowszechniać manifestacje energii w kryształowych spiralach i powielać je dla Ziemi są tymi, którzy mogą istnieć poza pasożytniczymi anty-życiowymi odwróceniami. System zamkniętego źródła został zorganizowany poprzez celową masową produkcję mrocznego chaosu i anty-życiowych odwróceń, które są wykorzystywane przez jednostki z czarnych dziur. Mówiąc dokładniej, istoty te są pasożytami energetycznymi, które do zasysania zasobów energii z całych ciał planetarnych wykorzystują zaawansowane technologie, aby przetrwać w systemach rzeczywistości opartych na drapieżnym pasożytnictwie.

Stopniowy demontaż systemów zamkniętego źródła, które są pasożytnicze i które wytworzyły w naszym świecie pasożyty energetyczne, następuje w schemacie pola planetarnego podczas tej fazy. To bezpośrednio wpływa na to, jak ludzie na Ziemi współtworzą z systemami kolektywnej świadomości energii, a także jak pokazują sumę nagromadzonych myśli, które odzwierciedlają ten sam poziom świadomości w tym systemie rzeczywistości. Chodzi o sposób, w jaki ich ciało-świadomość-energia łączy się ze zbiorowym ciałem świadomości na płaszczyźnie Ziemi, w którym dostęp do większego systemu zbiorowych energii w systemach zamkniętego źródła uległ przesunięciu. W efekcie wiele osób polegających na zamkniętych systemach może być zdezorientowanych, ponieważ wciąż trwa niszczenie pasożytniczych struktur wokół nich, co ma wpływ na ludzi i rzeczy w ich życiu, które nie przynoszą takich samych rezultatów jak poprzednio.

Wydostanie się poza system zamkniętego źródła 

Niektórzy z nas dostali nowe lekcje, aby dostosować procesy myślowe do następnego poziomu prawa struktury, które kieruje energię w kierunku systemów obszarów świadomości z otwartym źródłem. W celu dostrojenia się do pola, na którym otrzymujemy najwięcej duchowego wsparcia energetycznego, musimy wznieść się na kolejny poziom rozwoju, na którym nauczymy się ewoluować poza systemy zamknięte i przejawiać w materialnej rzeczywistości bez wykorzystywania, manipulowania lub odbierania energii innym.

Każdy z nas musi stanąć na własnym wewnętrznym fundamencie, zbudować rdzeń Jaźni i rozwijać metody samodzielnego radzenia sobie w fizycznym świecie oraz pozyskiwania energii z wnętrza, zamiast odbierać ją z zewnątrz czy od innych ludzi. Im bardziej zaawansowane formy manipulacji człowiek wykorzystuje w celu pasożytowania czy odciągania energii od innych, tym poważniejsze będą tego skutki w przyszłości. Wielu ludzi cierpi z powodu tej trudnej lekcji, ucząc się większej samodzielności i sposobów czerpania energii, by wreszcie położyć kres pasożytniczym związkom oraz przestać angażować się w szkodliwe wymiany. Nawet jeśli jesteśmy zdenerwowani widząc to, co robią inni, nie możemy nikogo krzywdzić – również siebie samych. W ostatecznym rozrachunku, nikt przed tym nie ucieknie, gdyż w dłuższej perspektywie wszystko, co zbyło skrywane w tym cyklu pasożytniczym, zostanie ujawnione.

Zamiast zachowywać się w pasożytniczy sposób, jaki został nam wpojony za pomocą wszczepionych przez NAA myśli, musimy nauczyć się uwalniać od pasożytów energetycznych oraz pasożytniczej kontroli, która jest powszechnie stosowana w mikrokosmosie i makrokosmosie. To jest początek cyklu przemian, które popychają nas do przodu, abyśmy zmienili pasożytnicze nawyki, znane nam lub nieznane. Jednocześnie, gdy podejmujemy kroki mające na celu zakończenie pasożytniczej wymiany, musimy nauczyć się stwarzać w naszym życiu osobistym i zawodowym zrównoważoną wymianę wartości, które są korzystne dla obu stron, a zaprzestać jednostronnego pasożytniczego drenażu opartego na czysto samolubnych motywacjach lub z zamiarem wyrządzenia szkody.

Aby uwolnić się od więzienia świadomości na Ziemi opartego na zasadach drapieżnego pasożytnictwa, musimy zacząć wznosić się ponad to i uczyć się nowych sposobów na utrzymanie się z wewnętrznej, samodzielnie wytworzonej energii duchowej. 

Jedną z ważnych lekcji, którą wiele osób teraz przyswaja, polega na pozbyciu się sposobów myślenia na temat pieniędzy – to jest pierwsza życiowa dyrektywa dotycząca obecnego życia. Musimy zrozumieć, że podstawowa motywacja do posiadania pieniędzy leży w naszych najciemniejszych lękach o przetrwanie.Ludzie nie powinni modlić się o pieniądze, powinni modlić się, aby pozbyć się strachu, oraz aby dojrzeć swój wyższy duchowy cel. Kiedy poznamy wyższy duchowy cel i poświęcimy się służbie innym, pojawi się wszystko, czego potrzebujemy, aby wypełnić ten wyższy cel, co przyniesie bezwarunkową miłość oraz sensowne połączenie z życiem.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że za astralnym mirażem składającym się z kolosalnego pola wygłodniałych pasożytów energetycznych rzeczywiście ukrywają się siły satanistyczne. Systemy kontrolowane przez te siły są również systemami pasożytniczymi z zamkniętym źródłem, z których korzysta niewiele osób. Przyjmowanie ogólnych zasobów energii na swoją osobistą korzyść przy ekstremalnych kosztach energetycznych ponoszonych przez innych, generuje poważną nierównowagę, która przyczynia się do wojen energetycznych, ubóstwa, chorób i cierpienia świata. Jesteśmy w czasach ostatecznych, na skrzyżowaniu dróg, które definiują, kto na Ziemi jest gotowy rozwijać się poza systemy z zamkniętym źródłem związanym ze zniewoleniem świadomości i energii, zarządzanym przez aranżowane na planecie archonckie pasożytnictwo. Ci, którzy odmawiają zmiany pasożytniczych zachowań, poniosą tragiczne konsekwencje swoich działań, indywidualnie i globalnie, a zatem, gdy na planecie nastąpi ta przemiana, walka o kontrolę nad dostępem do innych zasobów energii będzie wydawać się znacznie zaostrzona.

Pasożytnictwo międzywymiarowe 

Pasożytnictwo to związek między gatunkami, w którym jeden gatunek – pasożyt, korzysta z drugiego – gospodarza. Podczas mrocznego cyklu Ziemia stała się więzieniem świadomości opartym na drapieżnym pasożytowaniu na energii siły życiowej wszystkich żywych istot, szczególnie gdy umierają. W wyniku międzywymiarowego pasożytnictwa ciała planetarnego, ludzka rasa została zarażona pasożytami energetycznymi i implantami, które mają za zadanie wydrenować energię wyższej świadomości i siły życiowe z ciała. Oznacza to, że w wyniku pasożytowaniu na ludziach nastąpiło poważne wyczerpanie energii lub entropia, co utrudniło ludzkości ucieleśnienie duchowych warstw, takich jak połączenie z ciałem świadomości duszy, monady i awatara.

Co więcej, większość ludzi na Ziemi nie ma dostępu do swoich wspomnień z z innych wcieleń, a zatem nie są świadomi, że mają ciała duchowe, które są zbudowane z częstotliwości elektromagnetycznej i czystej inteligentnej energii świadomości istniejącej w innych wymiarach. Jeśli te duchowe ciała są ignorowane przez osobę, gdy ta pojawia się w fizycznej rzeczywistości, oznacza to, że ludzie drapieżcy oraz pasożytnicze istoty mogą używać tej energii świadomości tej osoby bez jej zgody i wiedzy.

Kiedy ludzkie ciało jest osłabione, a umysł jest w stanie amnezji, pasożyty NAA zyskują kontrolę nad umysłem i ciałem tych, których zamierzają wyssać i uwięzić. Musimy lepiej zrozumieć pojęcia pasożytnictwa energetycznego, które ma na celu osłabienie wszystkich warstw ludzkiego ciała oraz to, jak ta słabość pogłębia się poprzez przyłączanie wielu różnych bytów z cienia, duchów, implantów i mikroorganizmów, które istnieją w fizycznym oraz niefizycznym wymiarze. Kiedy jesteśmy osłabieni przez pasożyty energetyczne, możemy zachorować fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo, dzięki czemu łatwiej nas kontrolować poprzez zestaw podczepień oraz opętań. Brak energetycznej równowagi osłabia ciało i wytwarza energetyczne pasożyty, które w końcu ujawnią się na płaszczyźnie fizycznej orz objawią się jako choroba w jednej lub kilku warstwach, w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym.

Kiedy Ziemia została zaatakowana przez drapieżne pasożyty 

Według opiekunów bunt Lucyfera osiągnął punkt kulminacji podczas kataklizmu atlantydzkiego, który uruchomił najciemniejszą z mrocznych epok – cykl, w którym upadłe drapieżniki w tym Wszechświecie powstały, by rządzić na Ziemi jako fałszywi bogowie. Ostatnie 26 000 lat określa się jako najciemniejsze zstąpienie w krainę ułudy i podziemia, podtrzymywane przez pasożytnicze drapieżnictwo, ofiarę krwi i zniewolenie świadomości, wymuszone przez fałszywych obcych bogów lub archontów, którzy uwięzili duszę planety w systemie zamkniętego. źródła. W wyniku tych wydarzeń Ziemia i jej mieszkańcy doświadczyli największego oddzielenia od uniwersalnej boskości, ponieważ drapieżni archonci zbudowali na powierzchni ciała planety zagrody częstotliwości i dwufalową maszynerię, które nieustannie przetwarzały dusze, wciąż zbierając żniwo od wszystkich żywych stworzeń na Ziemi – dla energii i jako źródło pożywienia.

W miarę jak ciało planetarne ulegało coraz większym skażeniom dzięki dwufalowej strukturze, która obejmuje matrycę księżycową, maszynerię Obcych, implanty genetycznej modyfikacji Obcych i różne urządzenia technologiczne wykorzystywane do poboru energii siły życiowej, karmiono oraz generowano wachlarz pasożytów energetycznych, które zniszczyły królestwo planety przekształcając je w materialną rzeczywistość opartą na drapieżnym pasożytnictwie. Wykradanie cudzej siły życiowej jest potrzebne tym, którzy są z natury pasożytami, na przykład bytom z czarnych dziur, które nie są w stanie samodzielnie jej wygenerować. Okupowana Ziemia została wyznaczona jako plac zabaw dla tych upadłych drapieżców, aby grupy NAA pozostały na szczycie piramidalnej struktury jako elita mocy oraz by mogły zachować kontrolę nad rozkładem energii na płaszczyźnie materialnej, kierując zasoby planety do systemów zasilania w innych rzeczywistościach wymiarowych. W ciągu ostatnich stu lat archonckie pasożytowanie rozwinęło się do modelowania konsumpcyjnego. Psychopatyczna korporatokracja i nieustanne stosowanie inżynierii społecznej kontroluje umysły społeczeństwa, aby akceptowało oraz normalizowało odwrócone systemy kultury śmierci, które możemy dziś zobaczyć na Ziemi. .

Wprowadzenie drapieżników do łańcucha pokarmowego 

Aby zmaksymalizować ilość energii życiowej zebranej ze śmierci żywych cielesnych stworzeń, pasożyty energetyczne zostały wprowadzone do genetycznej sieci ogniw w łańcuchu pokarmowym planety w celu dalszego modelowania zachowania drapieżników i ich ofiar. Wprowadziło to w łańcuch pokarmowy, kanibalizm i konsumpcję mięsa, co spowodowało zmutowanie genetyki wszystkich mieszkańców Ziemi oraz lepsze dostosowanie do archetypów drapieżników i zdobyczy, a także pasożytniczych nawyków atakujących gadzich gatunków, ułatwiając im także kontrolowanie lub zasiedlanie ludzkich ciał.

Pasożyty energetyczne chcąc pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego wykorzystują brutalne metody wobec ofiar, dlatego zaczęły konsumować siłę życiową i zasoby potrzebne planecie oraz wszystkim jej formom życia, dzięki którym te mogłyby być zdrowe, odżywione i zrównoważone. Brak dostępnej energii siły życiowej zmutował wiele gatunków roślin, zwierząt i ludzi, co poskutkowało chorobami, a także wpłynęło na jeszcze bardziej gwałtowne zachowania poprzez archetypowe manipulowanie kontrolą umysłu generując walki drapieżników z wieloma gatunkami.

Podczas cyklu ciemności do ludzkiego DNA wstawiano geny drapieżnika, dzięki czemu ludzie zabijają różne istoty, w tym ludzi, przez co tamci uzyskują więcej energii z archetypów drapieżników-ofiar. Kiedy jakakolwiek roślina, zwierzę lub człowiek umiera zgodnie z archetypem drapieżnika-żeru łańcucha pokarmowego, obie uczestniczące strony uwalniają intensywnie podwyższoną energię, a zaciekłość aktu zabijania maksymalizuje energetyczną reakcję łańcuchową, z której korzysta żniwiarz. Manipulacje łańcuchami pokarmowymi istniała również w wielu ludzkich liniach czasu wojny i holokaustu, aby zmaksymalizować ból oraz cierpienie, które dokarmiają te same pasożytnicze międzywymiarowe byty.

W miejscach na Ziemi, gdzie miały miejsce okropne masakry, śmierć wskutek tortur, gwałtów i zabijania, są roje międzywymiarowych pasożytów, które można dokładnie zlokalizować, wyczuć oraz zobaczyć Przebywają tam, by karmić się negatywną energią emocjonalną. Dokładnie w momentach, w których gdzieś wybuchają bomby zabijając grupę ludzi w ataku terrorystycznym, czekają tam roje istot gotowe do zebrania energii. Pasożyty działają w archetypowej roli drapieżnika, podczas gdy żywe istoty, które są zabijane, działają jako archetypowa zdobycz. To anty-życiowe odwrócenie nie zaprzestanie karmienia pasożytniczych drapieżników, dopóki ludzkość nie zdecyduje się na przerwanie wojen i zakończenie krwawych ofiar z ludzi oraz wszystkich żyjących na Ziemi stworzeń.

Dodatkowo, dokonywanie aktu kanibalizmu na Chrystusie poprzez rytuały religijne miało na celu zbezczeszczenie pierwotnego androgynizmu ciał świetlistych Eucharystii stworzonych przez protoplastę gatunku ludzkiego, dlatego NAA wprowadziła zmanipulowaną wersję chrześcijaństwa. Chrystus jest kosmicznym, suwerennym człowiekiem, bezpośrednio połączonym z Bogiem, a jeśli zjadamy Chrystusa, skutecznie niszczymy swój własny gatunek, niszczymy Ziemię, która została stworzona z ciała Chrystusa, i tracimy duchową suwerenność. Kanibalizm i posilanie się żywym ciałem to bardzo ważna zasada w generowaniu anty-życiowych odwróceń, dlatego też jest powszechnie stosowany w SRA i w satanistycznym chrzcie. Jeśli jest jesteśmy gotowi zniszczyć nasz własny gatunek, to nie jesteśmy w stanie odróżnić inwazyjnego gatunku gadów, który pożera populację ludzką, kryjąc się za chaosem spowodowanym wojnami światowymi i bezsensownym zabijaniem. Gadzia świadomość drapieżników może żyć wśród nas, a ludzie akceptujący drapieżne pasożytnictwo jako ludzką naturę nie mogą tego dostrzec.

Technologiczna ekstrakcja siły życiowej Ziemi 

Kilka pasożytniczych międzywymiarowych gatunków, które połączyły się w Agencję Negatywnych Obcych (NAA), potrzebowało źródeł energii, które umożliwiałyby im dalsze istnienie w innych wymiarach, a także przedłużałyby długość ich życia. Aby utrzymać kontrolę nad swoim pierwotnym źródłem energii zbudowali urządzenia zaprojektowane do technologicznej ekstrakcji siły życiowej Ziemi, a w rezultacie do ochrony zebranej energii, metodycznie kultywowali też na Ziemi więzienie świadomości. Niektóre z tych grup wysłały również inne byty – przestępców lub maruderów – na Ziemię za karę, czyli wyrzucili część swoich własnych gatunków z hierarchicznych struktur społecznych, by istniały pod ziemią. Dodatkowo podczas wojen między Marsem a Maldek wiele z tych istot przybyło na Ziemię jako uchodźcy, a zatem ta mieszanka, jak również programy modyfikacji genetycznych dokonywane przez Obcych, też przyczyniły się do powstania owych gatunków ludzi, którzy żyją na powierzchni jako hybrydy. W tym kontekście jest to ogólnie uważane za zniewagę, gdyż można wywnioskować, że ludzie z powierzchni planety są genetycznie gorsi, że zostaliśmy zmieszani z istotami odrzuconymi i przestępcami z innych światów, a zatem powinniśmy zostać zaklasyfikowani jako niewolnicy.

Specjalnie wprowadzali genetyczne modyfikacje w ludzkim DNA umieszczając w nim geny wielu gatunków, ponieważ chcieli stworzyć hybrydy i niewolników. Modyfikacje te zostały zaprojektowane, aby kształtować ludzkość w kierunku zezwierzęcenia, co maksymalizowałoby jej specyficzne potrzeby i wymagania energetyczne, przy czym mogłyby one być wyprowadzane z płaszczyzn międzywymiarowych. Pozyskiwanie energii z zabijania żywych stworzeń, które w momencie śmierci doświadczają intensywnych poziomów bólu, strachu i lęku, uwalnia kaskady hormonów, co wyzwala jeszcze więcej energii, biorąc pod uwagę też energię uwolnioną z doznanych wrażeń.

W ten sposób, poprzez kontrolę umysłu i programy inżynierii społecznej, opracowali modyfikacje genetyczne, które dają im maksymalne ilości energii – pozyskiwanej z intensywnych doznań seksualnych oraz emocjonalnych, jak również z wytwarzania największego poziomu lęku oraz cierpienia u istot żywych. Im bardziej agresywne jest zachowanie drapieżnika lub jego ofiary podczas procesu umierania, tym większa ilość negatywnej energii może być zebrana z planety. Najwyraźniej cykl wznoszenia jest ostatecznym wyznacznikiem zakończenia tego drapieżnego pasożytnictwa, które rozkwitało na planecie podczas jej mrocznego okresu.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/12/energetyczne-pasozyty-lisa-renee.html

Miazma to zanieczyszczenie martwą energią 

Poprzez technologiczną ekstrakcję siły życiowej wytworzonej dzięki zorganizowanemu masowemu międzywymiarowemu pasożytnictwu, w efekcie następuje zwrotne wydalanie do ciała planety ogromnych ilości produktów odpadowych i toksycznych pozostałości. Jest to tzw. martwa energia i czarna miazma, które dalej zaśmiecają królestwa planety, a tym samym zanieczyszczają ludzkie DNA, dodatkowo nas osłabiając. Jak miazma planety zanieczyszcza ludzką świadomość, jest przenoszona z pokolenia na pokolenie, kontynuuje szerzenie wcześniejszych form aberracji emocjonalnej i dysfunkcji w puli ludzkich genów rodowych-genetycznych-zbiorowych?

Jeśli kolejne pokolenie odziedziczy miazmatyczne zaburzenie, przeniesie je na przyszłe potomstwo. Może też dojść do zablokowania świadomości i niezdolności do wycofania się z dziedziczonych dysfunkcyjnych wzorców, co skutkuje szeregiem genetycznych uszkodzeń. Jeśli ładunek miazmy nie zostanie usunięty, z każdym kolejnym pokoleniem jest zwiększany. Aby usunąć odziedziczone miazmaty, musimy cierpliwie się oczyszczać, transformować, a następnie pozbyć się energetycznych pasożytów, które się tym żywiły. Choroby na całym świecie są wynikiem tych zanieczyszczeń i nierównowagi, wiążą się też z genetycznymi wstawkami obcych genów, przejawiając się utratą energii, zanieczyszczeniami i traumatycznymi blokadami, które przyciągają wiele duchów oraz pasożytów energetycznych z niskich płaszczyzn astralnych.

Zanieczyszczenia w warstwach energetycznych Ziemi akumulują się w ciężkich zbiorowych zaburzeniach świadomości, które zwiększają miazmę ciała planetarnego, a po czym zaczynają agresywnie przejawiać te same fluktuacje w makrokosmosie sfery fizycznej. W wyniku ostatniego mrocznego cyklu, podczas dochodzenia do jego końca, obserwujemy ogromny wzrost zanieczyszczenia gleby, powietrza, słodkiej wody i oceanów, ponieważ nastąpił agresywny wzrost tych zanieczyszczeń, toksyn oraz chorób z ciągłego niepohamowanego pasożytnictwo drapieżników jak również wynikająca z tego utrata energii, która objawia się na planecie. Zanieczyszczenia te nie wynikają bezpośrednio z przeludnienia, wynikają z postępków drapieżników i pasożytów energetycznych, którzy kradną energię życiową, ukrywając przed ludźmi wysoko zaawansowane technologie lecznicze. Toczona jest wojna o energię i świadomość, o to, by celowo krzywdzić istoty ludzkie za pomocą bytów, które uważają nas za swoją własność i za niewolników. W tym cyklu musimy zmierzyć się z ciemnością, która tak długo kontrolowała planetę, aby wreszcie zobaczyć, że możemy skorygować nasze struktury społeczne nadając wartość ochronie żywych stworzeń oraz ludzi.

Ważne jest, aby zrozumieć, że pasożytnictwo drapieżników jest używane jako metoda pozyskiwania energii, która generuje w zestawie instrukcji pola energetycznego ogromne ilości odpadów i zanieczyszczeń, a to niszczy wzorzec Ziemi.

Uszkodzone wzorce generują słabowite ciała i materialne formy życia. Wszystko w materii ma plan, według którego jednostki świadomości tworzą materię i przejawiają się na pewnym poziomie. Uszkodzona struktura pola planetarnego nie może mieć wystarczającej siły życiowej lub właściwych kluczy tonów częstotliwości ze względu na nagromadzone pokłady miazmy i ciągłe zmasowane agresywne zachowania, a gromadzące się produkty odpadowe z pasożytowania przez drapieżniki uszkadzają ziemski organizm, tworząc martwe kanały i martwe przestrzenie. Gdy decydujemy się na korzystanie z wewnętrznego źródła, pomagamy w pozbywaniu się miazmy, pozbywaniu się emocjonalnych wampirów lub pasożytowania na innych, a zamiast tego zobowiązujemy się do podtrzymywania miłosierdzia i do działania w sposób nieszkodliwy, jednocześnie starając się systematycznie oczyszczać ciało, umysł, emocje oraz ducha.

Abyśmy uwierzyli, że obecny wiek jest współczesnym ewolucyjnym osiągnięciem ludzkości, zostaliśmy poddani praniu mózgu. Prawdę mówiąc, ludzkość znacznie zbłądziła tracąc świadomość i tracąc kontrolę nad zasobami planetarnymi, które same w sobie stanowią najlepszą organiczną technologię. Ta doskonała technologia tworzy ludzkie ciała. Kiedy słuchamy mowy własnego ciała, jeśli zwracamy na nią uwagę, możemy zyskać mądrość, która prowadzi nas do przodu w najbardziej pozytywny sposób. Po pierwsze, aby ponownie połączyć energetyczne elementy ciała, musimy pozbyć się pasożytniczej dysharmonii z ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Jeśli zaczniesz to robić, pomoże ci to uwolnić ciało duchowe od międzywymiarowych pasożytów.

Aby sklarować i usunąć wszystkie problematyczne kwestie dotyczące odziedziczonego miazmatu i powiązanych z nimi problemów z podczepieniami, negatywnymi formami, pasożytami energetycznymi, demonami oraz opętaniami, najważniejszą rzeczą jest dokonanie detoksu oraz oczyszczenia organizmu. Nagromadzona czarna energia, pasożyty i podczepienia nie mogą pozostać w silnym, zdrowym oraz energetycznie zharmonizowanym ciele. Jeśli masz problemy z podczepieniem lub opętaniem, pierwszym etapem do uwolnienia będzie zintegrowana strategia odnowy biologicznej, która przywróci czystość i równowagę do warstw fizycznych, umysłowych, emocjonalnych oraz duchowych.

Bio-filmy celujące w nasze wnętrzności za pomocą pasożytów 

Pasożyty energetyczne są jednym z produktów ubocznych implantów Obcych i innych technologii miękkiego zabijania, stosowanych do utrzymywania systemu zamkniętego źródła dla NAA, co ostatecznie może się przejawić jako różnorakie fizyczne pasożyty, które osłabiają ludzkie ciało. Jeśli możemy dostrzec większy obraz inwazji negatywnych Obcych, która doprowadziła do skażenia każdej warstwy ciała ziemskiego pasożytami energetycznymi, z którymi wciąż się dzisiaj stykamy, pomoże to nam zrozumieć, dlaczego każda istota ludzka ma pewien poziom nierównowagi lub dysfunkcja przejawiającej się w wyniku posiadania pasożytów czy pasożytniczych zachowań.

Fizyczne pasożyty wpływają na wszystkie funkcje organizmu, funkcje ciała mentalnego i często mogą przywoływać negatywne myślokształty. Mogą wywoływać histeryczne stany emocjonalne, a także powodować rozłączanie między wielowymiarowymi warstwami, oddzielając wewnętrzną Jaźń od energii duchowych i od ciała fizycznego. Kiedy ludzie są wewnętrznie odłączeni w ten sposób, nie wiedzą, kim są i łatwiej akceptują fałszywą tożsamość, która jest im przekazywana przez system kontroli umysłu.

Kiedy zachowujemy się jak pasożyty, przyciągamy do naszego wewnętrznego krajobrazu więcej pasożytów. Wiele z organizmów patogennych przyciąga pasożyty, które przyciągają do osłabionego organizmu ludzkiego demoniczne energie i jest to główny powód tej szczególnej strategii NAA związanej z rozprzestrzenianiem pasożytów.

Jeśli ciało jest mocno zaimplantowane i zainfekowane pasożytami, zaleca się stosowanie terapii przeciwpasożytniczych, takich jak: oczyszczanie, posty, medytacje i modlitwy, które pomagają odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznych funkcjach całego ciała, umysłu i ducha. Konieczne jest również zaprzestanie spożywania wszystkich genetycznie zmodyfikowanych pokarmów, które mają na celu radykalne zwiększenie inwazji pasożytów w organizmie człowieka poprzez układ trawienny.

W przeciągu ostatnich piętnastu lat wprowadzono technologię elektromagnetyczną wyższego poziomu, specjalnie w celu docierania do odbiorców, stymulowania produkcji toksycznych biofilmów w systemach wewnętrznych, zwłaszcza w układzie trawiennym. Wiele biofilmów nie jest naturalnie indukowanych w ludzkiej biologii, są one indukowane technologicznie. Po co mieliby wysyłać częstotliwości do naszego jelita, aby wygenerować więcej biofilmów?

Jak już wielokrotnie mówiliśmy, pasożyty energetyczne wytwarzają fizyczne pasożyty. Właśnie dlatego empaci, pracownicy sieciowi i gwiezdni ludzie zazwyczaj muszą radzić sobie z poważniejszymi produktami ubocznymi pochodzącymi z trawienia i wydzielania, wzdęciami oraz rozdętymi brzuchami a także z objawami pochodzącymi od pasożytów, a do przywrócenia równowagi potrzebują większych starań. Kiedy mamy energetyczne lub fizyczne pasożyty, znacznie osłabia to naszą odporność. Bezpośrednia korelacja z fizycznymi pasożytami, zwykle w jelitach, ma na celu osłabienie ciała fizycznego i ciała eterycznego tak, aby niższe częstotliwości ELF kontrolujące umysł celujące w splot słoneczny były bardziej skuteczne. Istnieje program skierowany na ludzkie jelita, mający na celu wyeliminowania rozwoju wyższych funkcji drugiego mózgu i splotu nerwowego, które są ośrodkami neuronowymi niezbędnymi do rozwijania umiejętności z bezpośrednim poznaniem oraz wiedzą komórkową. Jest to zamierzone niszczenie empatii wobec środowiska, mające zablokować sygnały pochodzące z bioneurologii w drugim odbiorniku energii, który znajduje się w narządach składających się na cały układ trawienny.

W jaki sposób działa się na nasze jelita? 

*Przez kontrolowane dostawy żywności i wody, masową produkcję i korporatyzację przetworzonych produktów spożywczych, konserwanty, biotechniczne chemikalia oraz zmodyfikowane genetyczne komponenty (GMO) dodawane do wielu produktów spożywczych dochodzi do modyfikowania genów oraz atakowania zdrowych jelit. Powoduje to ogólną dysfunkcję, nieszczelne jelita i podatność na biofilmy,dzięki czemu rozwijają się mikroorganizmy patogenne, które rozprzestrzeniają się do krwiobiegu i powodują skażenia. To niszczy również komórki nerwowe i eteryczną tkankę w jelitach, osłabiając ogólną odporność, uszkadzając drugi mózg oraz wrażliwość ośrodka osobistej woli.

*Splot słoneczny będąc głównym ośrodkiem energii, reguluje umysł świadomy lub matrycę osobowości. Kiedy splot słoneczny jest atakowany – energetycznie i przez spożywane jedzenie – ulega osłabianiu, zaś centrum osobistej woli – rozpraszaniu. Takie jedzenie ma atakować jelita i drugi mózg w celu uzyskania bardziej skutecznych wyników kontroli umysłu poprzez ELF i inne eksperymenty z wykorzystaniem AI, w tym smugi chemiczne oraz szczepienia, które są zaprojektowane do interakcji z organizmem w celu uzyskania rozpadu splotu słonecznego oraz połączonego funkcjonowania bioneurologii, a także rozkładu kanałów trawiennych i wydzielniczych. Obecnie w USA program ten ma na celu nakarmienie ludzi biotechnologicznymi laboratoryjnie produkowanymi chemikaliami oznaczonymi jako żywność.

*Celowe nadmierne przetwarzanie i chemizacja fast foodów jest wyjątkowo skuteczna w programowaniu sterowania umysłem, a w niektórych przypadkach nawet w warunkowaniu SRA (szatańskiego rytualnego wykorzystywania) w systemie nerwowym i mózgu człowieka.

*Przykładowo, dietetyczna woda sodowa i sztuczne słodziki, takie jak aspartam, mają zdolność edycji genów, która jest wykorzystywana do atakowania komórek przekaźnikowych RNA, co zakłóca połączenie komunikacyjne RNA i DNA w całym ciele (ma to związek z produkcją uracylu). Po co manipulować uracylem w RNA? Ponieważ uracyl kontroluje transmisję informacji dziedzicznych przekazywanych do DNA.

*Innym przykładem jest glifosat, który służy do rozbicia ściany komórkowej i tkanek w całym przewodzie pokarmowym w celu naruszenia mechanizmu obronnego organizmu przed infekcjami, toksynami oraz innymi odpadami. Glifosat był stopniowo wprowadzany do naszego łańcucha dostaw żywności i łańcucha pokarmowego w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Kiedy w jelitach znajdują się małe dziury, toksyczne odpady krążąc po organizmie dostają się do krwiobiegu, a nawet niektórych narządów. Te toksyny mogą utknąć w stawach lub/i mięśniach, co przyczynia się do rozwoju wielu klinicznie oznakowanych chorób. Chorobom tym można by całkowicie zapobiec, gdyby nie były celowo tworzone przez antyludzkie środowisko, w którym żyjemy na Ziemi.

*Dodatkowo, firmy zajmujące się biotechnologią celowo wprowadzają ludzkie DNA do masowo produkowanej żywności, na przykład ludzkie komórki nerkowe zarodka (HEK293), które podobno są dodatkami stosowanymi jako wzmacniacze smaku. Twierdzą, że te receptory smaku zostały wcześniej wyrażone w komórkach HEK293. Zrozumienie anty-życiowych odwróceń pomaga dostrzec większy cel, jakim jest zmuszenie ludzi do nieświadomego spożywania własnego gatunku – DNA ludzkich dzieci i embrionów. Jest to możliwe dzięki programowi wprowadzonemu przez NAA i siły szatańskie, mającemu na celu zepsucie ludzkiego DNA oraz utrzymanie na całym świecie programu ofiary z krwi dziecka, wykorzystywania seksualnego dzieci, pedofilii i sieci SRA. Musimy pamiętać, że jest to wprowadzane bez bezpośredniego etykietowania do spożywanych masowo produktów spożywczych, takich jak napoje bezalkoholowe i chipsy ziemniaczane. Składnik ten jest również umieszczany w wielu szczepionkach, więc wyraźnie planowane jest wprowadzenie go do krwiobiegu mas. Naturalnie media głównego nurtu traktują to tak, jakby problem ze spożywaniem sklonowanych ludzkich komórek nerkowych w naszym jedzeniu i piciu w ogóle nie istniał. Jak sądzisz, w jaki sposób wpływa to na ludzkie nerki? Jest to kolejny przykład modyfikacji genetycznej, kładący nacisk zarówno na kanibalizm jak i na ofiarę z krwi, ponieważ są to składniki promujące kulturę śmierci – konsumpcyjny satanistyczny materializm.

*Technologia, która jest ukierunkowana na kontrolę umysłu mas, ma również bezpośrednio atakować obszar splotu słonecznego. Osłabia narządy i gruczoły, które potrzebują energii splotu słonecznego, atakuje drugi mózg w jelitach, przez co zastępuje uczucia empatyczne bólem, generując biofilmy w ciele. Biofilmy napędzają pasożytniczą sygnalizację, która może przejąć funkcje bio-neurologiczne w ciele i działać jako małe centrum pasożytniczej komunikacji wewnątrz jam ciała. Biofilmy przyczepiają się do błon śluzowych, ścian jelit, genitaliów, układu moczowego, a nawet do jamy ustnej i dziąseł. Tworzą kieszenie tkanek, które chronią wzrost pasożyta, toksyczne i metaboliczne produkty przemiany materii, a także metale ciężkie, również wykorzystywane do przyciągania większej ilości pasożytów.

*Jeśli przeciętny człowiek ma rozległe biofilmy, problemy z jelitami i trzewiami, pasożytnicze inwazje oraz podlega kontroli umysłu, to poprzez obniżenie integralności jego ciała znacznie łatwiej jest odebrać mu energię siły życiowej. Biofilmy mogą być też sterowane elektronicznie w celu przeprowadzenia edycji genów lub modyfikacji genetycznej w ludzkim gospodarzu.

Czym jest biofilm?

Biofilm to dowolna grupa drobnoustrojów, w której komórki przyczepiają się do siebie nawzajem, a często również do pewnych obszarów, tworząc śluzowate, żylaste tkanki, w których żyją i rozmnażają się. Wyobraź je sobie jako bryłę lub tkankę, podobną do pajęczyny trzymającej w sobie kieszeń toksycznej infekcji, która żyje w jamie lub błonie śluzowej w twoim ciele. Te komórki są często osadzone w samodzielnie wytworzonej matrycy substancji pozakomórkowej, która może być również określana jako śluz, chociaż nie wszystko opisane jako śluz jest biofilmem. Biofilm to konglomeracja substancji molekularnych złożona na ogół z zewnątrzkomórkowego DNA, białek i polisacharydów (cząsteczek cukru). Biofilmy mogą zawierać wiele różnych rodzajów mikroorganizmów, bakterii, archeonów, pierwotniaków, grzybów i glonów, gdzie każda grupa ma wyspecjalizowane funkcje metaboliczne. Jednak niektóre organizmy będą w określonych warunkach tworzyć filmy jednogatunkowe. Kiedy organizm jest dotknięty nawracającymi infekcjami i ranami, które trudno jest wyleczyć, jest wysoce prawdopodobne, że toksyczne biofilmy w jelitach i trzewiach nadal infekują osłabione obszary toksycznymi odpadami pasożytniczego cyklu życiowego lub w tkankach występują skażenia mikroorganizmami. Wszystkie rodzaje pasożytów szukają schronienia w ciele w dobrze zbudowanym toksycznym biofilmie.

Zasadniczo biofilmy są mikroskopijnymi robakami, które znajdują się wszędzie wewnątrz i na zewnątrz ciała, tworząc biologiczne schronienia w swoim ludzkim gospodarzu za pomocą mieszaniny cukrów i białek. Na przykład biofilm w jamie ustnej to płytka nazębna. Toksyczne biofilmy solidnie chronią się przed wyeliminowaniem, dlatego niektóre infekcje są tak trudne do usunięcia. W toksycznej matrycy biofilmu schronienie znajdują drożdże, pasożyty i bakterie, unikając ataku nawet najsilniejszych leków. Działanie chorobotwórczych biofilmów z jelit:

*Zapobiegają pełnej absorpcji składników odżywczych przez ścianę jelit.
*Chronią mikroorganizmy chorobotwórcze przed układem odpornościowym.
*Chronią mikroorganizmy chorobotwórcze przed antybiotykami i środkami przeciwgrzybiczymi, co oznacza zarówno zioła, jak i farmaceutyki.
*Szerzą stany zapalne i hiperimmunologiczne choroby w organizmie.
*Zawierają toksyny, takie jak metale ciężkie.

Niezdrowy biofilm jelita jest schronieniem dla wielu patogennych lub chorobotwórczych mikroorganizmów. Oznacza to drożdże takie jak Candida, a także różne odmiany bakterii, które są związane z problemami trawiennymi i z wydzielaniem. Niezdrowe biofilmy przyspieszają starzenie i szerzą następujące choroby:

*Pasożyty.
*Systemowa Candida i przerost grzybów.
*Zgaga lub GERD (refluks żołądkowo-przełykowy).
*Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromalgia, które często uważa się za zakaźne.
*Rozrost bakterii jelita cienkiego (SIBO), który obejmuje takie objawy, jak zgaga, wzdęcia, gazy, skurcze brzucha, otumanienie, zapalenie stawów, trądzik i inne schorzenia skóry.
*Zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna.
*Niezdrowy biofilm pozwala niektórym infekcjom trwać latami. Oznacza to, że organizm może stać się bardziej podatny na inne infekcje lub zakażenia, a także inne przewlekłe choroby zwyrodnieniowe.
*Przyciąga szereg pasożytów energetycznych i demonicznych, które tworzą podczepienia w aurze.

Pozbycie się niezdrowego biofilmu z jelita wymaga pewnych badań i specjalnej troski w celu określenia najbardziej odpowiedniej metody detoksykacji oraz przywrócenia równowagi. Ważną częścią procesu oczyszczania jest spożywanie wyłącznie wysokiej jakości składników odżywczych o wysokiej zawartości składników organicznych, eliminacja cukru, alkoholu, narkotyków, przetworzonej i komercyjnej żywności. Ponadto w rozbiciu struktury niezdrowego biofilmu jelita mogą pomóc enzymy proteolityczne po zażyciu na pusty żołądek. Są zioła przeciwpasożytnicze i przeciwdrobnoustrojowe, które są skuteczne, ponieważ przebijają się i niszczą biofilm w naturalny sposób. W większości przypadków najskuteczniejszy sposób na wyeliminowanie toksycznych biofilmów i pasożytów, które znajdują się w naszym wnętrzu, a także podczepionych bytów, może być w dużym stopniu wspomagany przez stosowanie doustnego oczyszczania w tym samym czasie przy użyciu naturalnych lewatyw terapeutycznych. Do każdego procesu detoksykacji i leczenia powinny również być włączone modlitwa i medytacja.

Wszyscy pracownicy energetyczni mogą zauważyć, o ile więcej treści przetwarza się podczas oczyszczania, kiedy zdajemy sobie sprawę, że zawartość odpadów nie pochodzi z tego, co konsumujemy. Wielu z nas naturalnie przetwarza zastarzałą lub negatywną energię, eliminowaną przez jelito, i to dotyczy wielu pracowników z sieci. Właśnie dlatego jest to dobry czas, aby oczyścić wątrobę oraz jelita, a także usunąć biofilmy, ponieważ wspiera to uwolnienie ciała fizycznego od programów przodków. To pozwala nam usunąć skutki masowej kontroli umysłu od wpływu na nasz umysł świadomy i rozbić odbiorniki energii w jelitach.

Sugeruję, aby przeprowadzić dokładne rozeznanie na temat usuwania pasożytów, opracować odpowiedni program odnowy biologicznej, oczyścić organizm z biofilmów i pasożytów energetycznych oraz fizycznych. Warto poznać gwiezdnego człowieka, który opracował antidotum na masowy problem glifosatu w naszym łańcuchu pokarmowym, który niszczy wyściółkę jelit i ściany jelit – dra Zaca Busha można znaleźć na stronie http://www.zachbushmd.com. Ponadto w eliminowaniu toksycznych biofilmów oraz nienaturalnych organizmów powiązanych z AI, takich jak robaki jelitowe rope worm skuteczne dla wielu osób okazały się protokoły MMS i CDS opracowane przez Jima Humble’a i Andreasa Kalkera. MMS może również niszczyć związki metali ciężkich zawarte w wodzie i wiele różnych trucizn. Prowadzona jest intensywna kampania dezinformacyjna skierowana przeciwko tym opiekuńczym i odważnym osobom, dlatego wnikliwie poznaj przyczyny, dla których jest tak wiele agresji skierowanej w nich i inne osoby, które promują naturalne terapie. Uznaje się, że trzecia przyczyna śmierci w USA to zaniedbania medyczne – setki tysięcy ludzi umiera co roku z powodu błędów lekarskich i medycznych, co stanowi o wiele większe ryzyko niż użycie MMS i CDS. Podobnie jak w przypadku każdego protokołu, sam musisz zdecydować o przeprowadzanej terapii i uważnie słuchać ciała – ono podpowie, jak najlepiej o nie dbać, aby odzyskać zdrowie oraz równowagę, wzmocnić ogólną odporność a także zdolność do zwalczania infekcji pasożytniczych, zarówno na poziomie energetycznym jak i fizycznym. W leczeniu działaj bardzo powoli oraz sprawdzaj reakcje, bądź mądry i świadomy tego, jak dbasz o swoje ciało, które powinno być traktowane z pełną miłości troską i szacunkiem.

Kiedy lepiej zrozumiemy, w jaki sposób pojawiają się pasożyty i zaczniemy usuwać je z ciała fizycznego, będziemy chcieli ocenić nasze relacje oraz zwrócić uwagę na osoby z naszego otoczenia, które są niezdrowe, niezrównoważone lub pasożytnicze. Najważniejszą częścią bycia zdrowym i zrównoważonym jest nie angażowanie się w kontakty z psychicznymi wampirami, w ich manipulacje czy dramaty.

Wampiry psychiczne to pasożytnicze manipulatory emocjonalne 

Jedna z zasad wartych zapamiętania: pasożytnicze wampiry zawsze będą chciały kontrolować i zdominować ludzi oraz inne niefizyczne jednostki, zawsze będą wykorzystywać manipulację, aby uzyskać to, czego chcą. Zazwyczaj chodzi o podczepienie do energii w celu jej odessania lub wykorzystania dla własnych celów. Może to być osoba, która nie chce wkładać wysiłku ani energii, by robić coś samodzielnie, więc manipuluje innymi, aby zrobili to za nią. Lub gdy ktoś czuje się wyczerpany, więc szuka kogoś, od kogo będzie mógł wykradać energię, zwykle poprzez wciągnięcie w jakiś archetypowy dramat czy kryzys. W takich sytuacjach trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba będąca wampirem nagle odzyskuje moc dzięki twojej obecności, podczas gdy tu czujesz nadmierne wyczerpanie i zmęczenie. Jeśli pozwolimy sobie na ciągłe podbieranie energii przez innych, możemy czuć się przygnębieni, zdezorientowani, rozdrażnieni, a nawet fizycznie chorzy.

Aby tworzyć wzajemnie korzystną wymianę energii z innymi ludźmi, musimy ocenić relacje i wyznaczyć zdrowe granice.

To właściwie przejawia się jako niezrównoważona wymiana pasożytniczych i współzależnych zachowań, a strona działająca jako wampir energetyczny często uzależnia się od swojego docelowego gospodarza, ponieważ wykorzystuje go do pozyskania energii. Gdy postawisz granice i odetniesz drenujące cię podczepienie, pasożytująca osoba oraz pasożyt energetyczny doświadczą emocjonalnego napadu złości skierowany na kontrolę lub popadną w narcystyczną wściekłość. Ta zasada wywierania kontroli energetycznej działa tak samo w przypadku istot fizycznych i niefizycznych, jak również wszystkich negatywnych duchowych energii, które mają naturę pasożytów. Lata obserwacji ciemnych bytów i ich tendencji do kontrolowanych napadów złości pomogły mi zobaczyć, jak manipulują ludźmi w sferze fizycznej, aby uzyskać dostęp do ich energii.

Faktem jest, że wiele osób jest pod wpływem negatywnych sił, których nie pojmują, co przez całe życie wzmacnia negatywne nawyki, niską samoocenę i pasożytnicze zachowania. Gdy ludzie czują się niepewni siebie, łatwo będą uciekać się do kontrolowania i manipulowania zachowaniami, aby wyssać energię i jest to powszechnie określane jako psychiczny lub emocjonalny wampiryzm. Z tego powodu powinieneś być w stanie wyraźnie zidentyfikować różne typy osobowości, które nimi są.

Psychiczny wampir to osoba, która przenosi energetyczne pasożyty, drenuje cudze energie i może umyślnie wysysać jakąkolwiek pozytywną energię lub szczęście z innych. Może często pojawić się jako osobnik narcystyczny, kontrolujący, jako ofiara, nieustanna gaduła lub królowa dramatu. Na ogół wewnątrz ma czarną pustą dziurę, którą stara się wypełnić czyjąś energią. W rezultacie ma duże, zranione ciało bolesne i generalnie nigdy nie czuje się usatysfakcjonowana, potrzebuje ciągłego zapewnienia i drobne rzeczy traktuje jako osobiste wykroczenia. Przez większość czasu nie chodzi o wzajemnie korzystne relacje, ale o jednostronny drenaż – jest przyjazny, dopóki robisz to, czego chce, i dopóki może zasilać się twoją energią.

Taktyki manipulacyjne są stosowane, aby skłonić osobę ogólnie zadowoloną z życia do takiego postępowania, by odłożyła pozytywne uczucia i energię oraz obniżyła poczucie własnej wartości. Wampir może użyć zachowań protekcjonalnych, krytycznych lub poniżających, może użyć zastraszania oraz znęcania się, aby jego ofiara czuła się zagrożona, a nawet winna czegoś, i całkowicie od wampira zależna. Ogólnie rzecz biorąc, ci ludzie stawiają innych na krawędzi, gdzie czuje się, że trzeba chodzić na palcach, aby ich nie denerwować, ani nie wywołać ich gniewu. Możesz nie wiedzieć, co w każdej chwili może wampira uaktywnić. Jeśli zauważysz, że twoja energia słabnie za każdym razem, gdy dana osoba wchodzi do pokoju, powinieneś się zabezpieczyć i wzmocnić swoją tarczę 12D. Przez większość czasu ludzie wampiryczni nie są świadomi, że pobierają energię od innych i często zupełnie nie wiedzą, że są odłączeni od duszy-ducha. Ludzie, którzy są odłączeni od duszy, czują się pusto w środku i dlatego naturalnie starają się nadrobić straty energii przez odbieranie jej od innych ludzi – z zewnątrz. Trzymanie się z dala od psychicznych wampirów i jednostronnych pasożytniczych związków jest dobrą praktyką skutecznie zapoczątkowującą duchową higienę.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem,

Lisa

źródło tekstu:

Energetic Parasites

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3255-energetic-parasites

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/01/energetyczne-pasozyty-lisa-renee.html

23 thoughts on “ENERGETYCZNE PASOŻYTY

 1. Pisz dalej, pisz jak najwięcej o wy-magikowanym przez Ciebie Buncie Lucyfer a zobaczycie jak zakończę Globalnie z Wami Bajeczkę Pt Ludzka Rebelia, Zdrada oraz Morderstwo.

  5 lat wam zostało na zastanowienie, normalne nie upośledzone na umyśle istoty które chciały by się zapisać na globalne ocalenie wykazały by w tym czasie Skruchę oraz wyraziły w swym Sercu prośbę o wybaczenie a skoro wy jesteście normalni Inaczej to Krajobraz około piramidowy już niedługo powita was w skali Globalnej.

  Co takiego Dorotko robi się z choinką która została odcięta od korzeni i zabrana jako ozdoba “duchowa” do waszej świątyni.

  Co takiego się robi z choinką która została wyprodukowana jako sztuczna i owinięta badziewnymi lampeczkami z martwym światłem.

  Co znaczy Woda wy pyszałki i tak nigdy nie zrozumiecie.

  V znaczy Zemsta
  G znaczy Gniew

  11:55 czas się zastanowić.

  Like

  • Oj znowu to samo ,zbrodniarze zemsta i gniewem strasza .Oj bedzie sie dzialo jak ich wlasny gniew i zemsta do nich jak Bumerang z stokrotna sila wroci.To napewno nie bedzie tylko tylek bolal,oj bedzie parzyc wlasnym z serca mrozem.
   Czego zlodziejska klamliwa banda tak bardzo uwielbia nazywac kogos innego tym czym sami sa PYSZALKAMI.
   Coz czas na wode przyjdzie,czy tego ktos chce czy nie.Ale czas na koniec lania wody i oczerniania Terz juz bliski ,wiec juz bym tak nie kakal sobie samemu do swej miski.
   Przecierz wystarczy ze ktos was przeczyta i nie musi juz niczego udawadniac,udaawadniacie swoje zbroddnie sami.

   Like

 2. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

  MajaWalia27
  27 stycznia 2018 at 12:07 · Odpowiedz
  Morawiecki w Davos wypowiedzial sie wyraznie w ten sposob,ze rzad Polski nie chce powtorki z Amber Gold i bylo to ukierunkowane w strone tego by zablkowac Polakom mozliwosc poruszania sie na rynku kryptowalut. Posluchaj sobie filmu Phila Koniecznego z 25 stycznia na youtube. Co do pieniedzy jakie udalo mi sie zarobic. Nie bede Cie specjalnie przekonywac, bo Twoja opina malo mnie interesuje. Mozesz nie wierzyc – to Twoja sprawa. Powiem Cie jedynie,ze pierwsza firma jaka kupialm byl TRX kupiony po 0.003 a sprzedany po 0.06( w dniu gdy sprzedawalam TRX maksymalna cena to bylo 0.08, tylko po to by kupic nastepna firme, ktora za 3 dni zrobila 300% zysku) Potem byly jeszcze 3 dosc male ,ale dajece bardzo dobrze zarobic firmy. Nie mam zamairu ich wymieniac. Za tydzien kupuje mieszkanie 3 pokojwe. Zostawiam na krypto ponownie 2000 zlotych.TRON kupilam gdy byl poza pierwsza 40 – stka.Sprzedalam gdy byl w pierwszej 10. To moja sprawa jak inwestuje. Mam za soba 3 lata grania na gieldzie jako day trader. Napisalam to co napisalam. Uwazam,ze sa tu do zarobienia OGROMNE PIENIADZE. Bez odbioru. Nie trawie ludzi,ktorzy kieruja sie zawiscia.

  https://www.monitor-polski.pl/ujawnienie-struktury-rzeczywistosci-cz-1/comment-page-2/#comment-297603

  Like

  • A to nie przypadkiem szalona Alicja?

   Lucilla
   27 stycznia 2018 at 11:30 ·
   Lusterczko powiedz przecie jak to jest na świecie że marki, zgórskie i inne nikodemowicze, moskaliki i sanjaje wszyscy bredzą o Wielkiej Lechii, słowianach i wszystkie mają połączenia z czerwoną gwardią z archiwum watykańskiego?
   Stara gwardia nie rdzewieje wszyscy oni to są ubekos rzygowinos lub potomkowie ubekos kontynuujący dzieło stalinistos.

   https://www.monitor-polski.pl/bardzo-niedobrze-sie-dzieje-z-youtube-nazisci-przejeli-kontrole-na-szczescie-na-krotko/comment-page-1/#comment-297592

   Like

   • Na to wyglada, choc tak naprawde to caly sztab psychopatow. W takim wlasnie stylu (skrajnego pomieszania) pisal do mnie niejaki Radoslaw/ Christopher z NOWEJ HUTY.. I tu dodam pozniej kilka wczesniejszych komentarzy…….

    update

    Livia Ether Flow 2017/12/12 at 9:38 pm

    In reply to Isabella.

    Radoslaw z Nowej Huty, podpisujacy sie tez jako Christopher, a ostatnio Teczowa Bogini co juz zywcem kojarzy sie z Alicja vel Lucy, choc osova ta tak naprawde miesza ze soba rozne style wypowiedzi, tak jakby byl to Jakub, Slawek, Grzesiek(Magdarian/Majestic), Ktos (Xellos) I Alicja wlasnie. Wsztstko ze soba wymieszane… Czy kojarzysz moze sprawe Nowej Huty albo tzw. Magow Bojowych? Moim zdaniem oni nie sluza jedynie do szpiegowania,al e tez jak najbardziej do atakow a nawet zabijania. Majestic napisal mi w tamtym roku, po tym jak odmowilam tzw. energetycznego skanowania, ze w zasadzie moglby mnie juz zlikwidowac…

    https://liviaflow.wordpress.com/2017/11/25/kim-jest-matka-boska-z-sejmu/comment-page-1/#comment-8959

    Livia Ether Flow 2017/11/20 at 11:16 am

    In reply to BasiaB.

    Jesli chodzi o przeszle stosunki miedzy nami to mam na ten temat zgola odmienne zdanie, ale dla dobra sprawy zostawiam to teraz. Co do reszty, zgadzam sie. Slawek przestal tu pisac tuz po pierwszym wywiadzie dla Tagena, nie odezwal sie tez juz na priva.. zamiast niego pisze niejaki Radoslaw/Christopher z Nowej Huty, a wiec z miejsca w ktorym odbywaly sie spotkania z Ojcem Pio…… Sprobuje ulozyc swoje pytania do Slawka I przesle do Tagen TV, o ile w ogole zostana zatwierdzone. Moje wyjasnienia dotyczace nieprawdziwych informacji przekazanych przez Slawka zostaly zbyte calkowitym milczeniem, choc I tak duzo ze komentarz w ogole sie ukazal.

    https://liviaflow.wordpress.com/2017/11/17/jan-hrabia-potocki-i-order-zdrady-przebierancy-przebierancy-czesc-2/comment-page-1/#comment-8330

    i niestety w tej chwili nie mam czasu nic wiecej szukac.. przypomne tylko moj sen od ktorego na Nowa Hute zwrocilam uwage:

    Sen o Krakowie i inne noworoczne sny 2016
    Jan
    12
    Ostatnie sny roku 2015 opisalam w notce:

    https://liviaflow.wordpress.com/2016/01/11/ostatnie-sny-2015-i-lunar-vision/

    a jednym z pierwszych snow tego roku byl bardzo dziwny

    SEN O KRAKOWIE

    tak jakby zupelnie nie majacy zwiazku z moja obecna sytuacja.. szybko wiec o nim zapomnialam.. choc tylko do nastepnego dnia.. kiedy to doslownie wyskoczylam z lozka.. przypominajac sobie nazwe ktora w nim uslyszalam

    NOWA HUTA

    kojarzac to z informacjami zawartymi w pewnej korespondencji.. choc nie bylam pewna.. tak wiec wstalam szybko do laptopa… wstukalam w gmailowej wyszukiwarce haslo nowa huta i okazalo sie ze tak.. zgadza sie.. nazwa ta zostala wymieniona w zwiazku z bardzo szczegolnymi okolicznosciami i to nawet kilkukrotnie! postanowilam wiec opisac opisac ten sen i wyslac go do nadawcy wiadomosci o nowej hucie i ”odpowiednim czasie”

    Z kolei dzisiejszej nocy

    13 stycznia 2016

    snila mi sie tuz przed przebudzeniem nowa karta bankomatowa.. intensywnie pomaranczowa.. tak jakby z zoltymi napisami.. tyle przynajmniej zapamietalam.. uzylam jej do jakiegos bankomatu.. tak jakby pierwszy raz.. choc co dziwne do bankomatu znajdujacego sie w centrum gdyni i co rownie dziwne to tuz po jej uzyciu znalazlam sie we wnetrzu ogromnej bibloteki.. tej samej ktora snila mi sie juz kilka lat temu.. tyle, ze wowczas okreslilam ja mianem biblioteki akashy.. w tamtym snie trafilam do niej w taki bardzo dziwny sposob.. aktywujac pewien kamienny krag wokol siebie.. ktory zaczal wokol mnie lewitowac, a apotem ja sama swobodnie lewitujac.. zaczelam wolno opadac na dol i znalazlam sie wlasnie we wnetrzu tej niezwyklej biblioteki..

    i tylko przypomne niedawna notke z livii space

    POLSKA AKASHA

    co ciekawe z dzisiejszego snu o pomaranczowej karcie bankowej wybudzil mnie telefon z banku!

    okazalo sie tez, ze karta ktora bede posiadac bedzie dokladnie taka

    w kolorze dojrzalych pomaranczy

    przypomnial mi sie tez inny sen o bankomacie:

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/04/20/sny-i-przemiany-energetyczne-kwiecien-2013/

    etc

    UPDATE

    09 march 2016

    wiadomosc z dnia 4 january 2016 z opisem snu o krakowie i nowej hucie

    do X

    Witaj, wczorajszej nocy przysnil mi sie dziwny sen.. choc dopiero przed chwilka w trakcie nocnego karmienia dziecka zaskoczylam, ze.. zaczne jednak od snu.. snilo mi sie ze znalazlam sie w centrum krakowa po ktorym przemieszczalam sie tak dziwnie jak w teledysku smashing pumpkins – ava adore… mijalam kolejne obiekty.. jakas szkole baletowa.. atelier.. muzem,. etc… az nagle przeskok.. i tak jakby metrem znalazlam sie poza krakowem.. ktory wygladal teraz bardzo osobliwie.. w dziwnej mgle… w dodatku wszystko bylo tutaj skute lodem.. slisko… ii dziwny fragment wisly.. albo jakiegos jeziora… jakby okrag..sorki, nie bardzo moge sie skupic na dokladnym pisaniu, bo dziecko zaczelo plakac… w kazdym badz razie sen zupelnie nieadekwatny do mojej obecnej sytuacji.. nie mam nawet czasu na myslenie o tym wszystkim… jednak przed chwila zaskoczylam ze w mailach od Ciebie pojawila sie ta nazwa – nowa huta… w dodatku snilam chyba juz kiedys dokladnie ten sam sen..
    kiedy wysiadlam z tego dziwnego metra uslyszalam ze to stacja
    NOWA HUTA

    tej nocy doslownie kontynuacja.. znow krakow.. dziwne metro.. ujrzalam tez ciekawa mape.. tyle, ze okragla.. troche jak ”katedra” a troche jak dendera zodiac.. tyle, ze chodzilo o bardzo szczegolna mape krakowa w odniesieniu do systemu starozytnych strzal.. to tak w duzym skrocie..

    a w zwiazku z pewna wiadomoscia ktora otrzymalam na priva przypomnial mi sie inny sen:

    sen z 2009 roku, w którym to na głębokim poziomie wawelskich podziemi znalazłam kryształową czaszkę…

    czaszka emanowała potężną energią i zanim wyjęłam ją z otoczonej polem siłowym niszy musiałam ją najpierw odbezpieczyć… kiedy już to zrobiłam usłyszałam głos….

    calosc na blogu

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2012/11/25/budzenie-wawelskiego-smoka-i-sen-o-krysztalowej-czaszcze-w-wawelskich-podziemiach-ktora-miala-byc-czerwona/

    niestety sen nie skonczyl sie dobrze, a wiec wiem aby w to nie wchodzic

    w wawelskich podziemiach bylam raz jeszcze – w snie o szmaragdowej lozy pod wawelem

    livia

    https://liviaflow.wordpress.com/2016/01/12/sen-o-krakowie-i-inne-noworoczne-sny-2016/comment-page-1/

    Like

   • Livia Ether Flow says:
    January 27, 2018 at 14:23
    Na to wyglada, choc tak naprawde to caly sztab psychopatow. W takim wlasnie stylu (skrajnego pomieszania) pisal do mnie niejaki Radoslaw/ Christopher z NOWEJ HUTY.. I tu dodam pozniej kilka wczesniejszych komentarzy…….

    Kast Noka
    Idioci powtarzający pseudonaukowe bzdury oszusta Keshe.

    Marek Podlecki TW “Janusz” tajny współpracownik SB :
    ….M. Podlecki został tajnie aresztowany i zwerbowany do współpracy przez SB (pod ps. „Janusz”). Następnego dnia po werbunku przyznał się do tego Kurtyce, stwierdzając, że to jego miał rozpracowywać, bowiem SB podejrzewała go o kontakt z Radiem „Solidarność”. W związku z pozyskaniem M. Podleckiego przez bezpiekę (poza faktem zobowiązania się przez niego do współpracy Kurtyka nie znał szczegółów jego ewentualnych innych kontaktów z SB) działalność nowohuckiej grupy została profilaktycznie zawieszona…
    Cały tekst jest opublikowany na stronie IPN

    https://www.youtube.com/channel/UCpOEd9VNfyRnVEK_TDYPktQ

    Like

 3. Porownajcie te wiadomosci

  faceci w czerni
  27 stycznia 2018 at 16:30 ·
  Odlóz plug na 4 godziny.
  Za oknem Kobra.

  APU za 4 dni.

  Odbiór.

  Swiadoma Istota
  27 stycznia 2018 at 16:42
  Co to APU?

  Admin
  27 stycznia 2018 at 16:54
  Odebrane, plug w stajni.

  https://www.monitor-polski.pl/14817-2/comment-page-1/#comment-297677

  oraz

  Ewa
  Sty 27, 2018 @ 22:49:20

  Pilna prośba od Kobry:
  Isis Astara jest w szpitalu w stanie krytycznym. Proszę, módlcie się za nią w swoim sercu i wyślijcie jej miłość, światło i wsparcie.
  http://2012portal.blogspot.com/2018/01/urgent-request.html

  https://krystal28.wordpress.com/2018/01/17/operacja-mjolnir/#comment-46800

  Like

  • Tak, widzialam wczoraj ten komentarz o Kobrze za oknem i odstawieniu ”PLUGA” a dzisiaj ta wiadomosc o partnerce Kobry – IsIs Astara… nie wiem co sie stalo, ale mam nadzieje ze z tego wyjdzie ❤ Ja odczuwalam dzisiaj ogromne przeciazenie… mimo to zabralam coreczke na spacer, zrobilam nawet wieksze zakupy… po powrocie do domu scielo mnie jednak z nog i przespalam kilka godzin co mi sie praktycznie nie zdarza w ciagu dnia…… Wciaz mnie zastanawia to zdarzenie z ostatniego dnia w Gaja Garden – 31 sierpnia 2012…

   Like

   • Ona odeszla 😦

    ledwo co obejrzalam to video polecone przez Kasie

    i zaraz po tym weszlam na blog Kobry aby zobaczyc czy sa jakies nowe wiesci o stanie zdrowia jego partnerki

    Urgent Request-Time Sensitive
    Isis Astara has left the physical plane. Please visualize immediately her safe passage through plasma plane into the Light to higher etheric and astral planes by surrounding her in white and pink Light and Love and protection. Visualize her being safely guided to contact with her spiritual guides.
    http://2012portal.blogspot.nl/2018/01/urgent-request-time-sensitive.html

    tlumaczenie:

    Pilna prośba o ważność w czasie
    Isis Astara opuściła fizyczny plan. Proszę od razu wizualizuj jej bezpieczne przejście przez płaszczyznę plazmy do Światła, do wyższych płaszczyzn eterycznych i astralnych, otaczając ją białym i różowym Światłem, Miłością i ochroną. Wizualizuj jej bycie bezpiecznie prowadzonym do kontaktu z jej duchowymi przewodnikami.

    Moje mysli od od wczoraj mocno krazyly wokol tej osoby, mimo iz nawet nie wiem kim ona tak naprawde jest/byla.. ale czulam, ze…………

    Like

 4. Dziwne dzis posadzilem w snie pioro ptaka do ziemi ,dziwne zlamalo sie w polowie ,wisial z gornej czesci jakby sznurek ,cos mialo z niego wyrosnac ,chodzila mi z rana po glowie Topola.
  Livio popatrz na miasto z krzywa wieza i kobieta zabita przez Frankow za spiegostwo.Moze imie jej to Sonne -slonce.O tym miescie moze byc w tym roku glosno.To prawie u Ciebie za progiem.
  Ale nie bierz tego na powaznie moge sie mylic.Ach ostatni wpis Andrzeja byl u Ciebie o tym ze sie oboje mylimy.Ten wywiad z Danut w TV Tagen i nagla cisza.Dziwne ze kiedy Ruskom Chmielom,Dzidom czy Rutkowskim nadepne na ich ogon ,ludzie milkna .
  Konstytucja 3 Maja ,Fmilia.Seminole i czarni Seminole,Aligator.

  Like

  • SONNE ~ Mata Hari.. urodzona w Leeuwarden, w Holandii.. I jest krzywa wieza, o czym nie wiedzialam.. nie wiem jednak dlaczego mialabym to brac do siebie oraz ~ pytalam kiedys wlasnie o to, w czym sie rzekomo pomyliliscie, co sugerowal A58, bo chodzi chyba o cos wiecej niz sprawa Ksiaza…

   Tez tak miewam, ze jak porusze jakis bardzo wazny temat to wszyscy dookola nagle milkna jak zakleci.. kiedys sie tym przejmowalam, nawet bardzo, ale uodpornilam sie I to nawet bardzo…

   Ta kobieta w snie o Potockim, byla bardzo podobna do Maty Hari…

   Nie moge sobie przypomniec tego imienia, tak jakby Salomea…

   Like

  • ”Livio popatrz na miasto z krzywa wieza i kobieta zabita przez Frankow za spiegostwo.Moze imie jej to Sonne -slonce.O tym miescie moze byc w tym roku glosno.To prawie u Ciebie za progiem.
   Ale nie bierz tego na powaznie moge sie mylic.”

   Leeuwarden – LWI STRAZNIK

   hmm, coz takiego moze sie tam wydarzyc tego lata….

   dzisiejszy sen mi o tym przypomnial…

   Like

 5. W JAKI SPOSÓB dostaję moją KARTĘ PUSTĄ

  Byłem już tak biedny i chory, ale teraz jestem bogaty i zdrowy, mam kartę Master od mojego przyjaciela w Internecie i ta karta jest obciążona pieniędzmi z tą kartą, jestem w stanie zebrać 3000 $ dziennie, zbieram moją karta w zeszłym tygodniu, a mój znajomy nadal ma wiele z tej karty, a jeśli jesteś biedny i potrzebujesz pomocy, możesz dostać tę kartę, aby otrzymać ten kontaktowy adres e-mail z kartą, a otrzymasz kartę.

  Kontaktowy adres e-mail: Rabbitfredickhackers@gmail.com

  Dzięki.

  Like

 6. Pingback: URL

 7. Pingback: escape room

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s