BIO-DUCHOWE ŻNIWA

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

livia

Kolejny bardzo ciekawy tekst Lisy Renee.. zanim jednak do niego przejde odsylam tylko do tego co napisalam w ramach ´´UCIELESNIENIA´´

https://liviaflow.wordpress.com/2018/02/19/5550/

kwestia handlu narzadami jak i ogolnie potwornego wielowymiarowego wyzysku dokonywanego na zywym stworzeniu.. niestety tak to wlasciwie wyglada i co do tych informacji nie mam praktycznie zastrzezen.. o kwestiach budzacych moje zastrzezenia wspomnialam wlasnie na wstepie do Ucielesnienia, to sa miedzy innymi te kwestie ktore dopiero sie ukaza w dalszej czesci tlumaczenia… a to juz tekst

BIO-DUCHOWE ŻNIWA

luty 2018,

czesc I tlumaczenia

Droga wznosząca się Rodzino, kiedy podnosimy kurtynę, badamy kilka sposobów, w jakie NAA ukrywa praktyki kradzenia dusz i energii. Omówimy manipulowanie zbiorową świadomością i koszty, jakie ponoszą ludzkie dusze, kiedy porzucają naturalne prawa, których wielu ludzi nie może nawet rozpoznać. Przykładem jest praktyka przeszczepiania narządów, zarówno kradzionych narządów kupowanych na czarnym rynku, jak i praktyka mieszania duchowych wzorców ukrytych w każdej tkance, które pochodzą ze sprzedawanych części ciał. Przyjrzymy się, w jaki sposób ciało fizyczne i ciało duchowe-duszy są ze sobą połączone oraz jak życie w harmonii z prawami natury wspiera polepszenie zdrowia a także poszerzenie świadomości. Kiedy ta wiedza jest tłumiona, łatwiej może być wprowadzany program dotyczący anty-życia. Przyjrzymy się tłumieniu nauk astrologicznych, zwracając szczególną uwagę na astrologię medyczną, wpływ planet i konstelacji na nasze zdrowie oraz fizjologiczne korelacje ze znakiem Zodiaku galaktycznego.

Rozważając pogwałcenie praw natury, i to, że programy inżynierii społecznej wpoiły ludzkości kulturę śmierci, w tym miesiącu zgłębimy sposoby, w jakie NAA szerzy te pogwałcenia, celowo rozbija ciała duchowe i generuje wiele duchowych nadużyć oraz choroby fizyczne, które tak naprawdę mają służyć temu, aby wykradać ludziom energię biologiczna i duchową. Wielu ludzi realizuje te programy, ponieważ nie mają pojęcia, że są wykorzystywani do tego, aby wyrządzać większe duchowe szkody w zbiorowej świadomości ludzkości, lub zostali przemienieni w socjopatów, ludzi pozbawionych wyrzutów sumienia i empatii dla cierpienia oraz niedoli innych.

Ciało ludzkie posiada na poziomie biologicznym i duchowym ogromne pokłady energii, której działanie przypomina działanie baterii akumulatorów. Ciało ludzkie składa się z tysięcy bio-chemikaliów, które nieustannie wchodzą w interakcje, tworząc różne reakcje chemiczne, stanowiące naturalną część procesów biologicznych i duchowych, generujących wiele form potencjalnej energii. Zapasy energii są magazynowane i uwalniane z interakcji między warstwami biologicznymi oraz duchowymi ciała ludzkiego, bez względu na to, czy ktoś śpi, czy jest w spoczynku, czy jest aktywny, a także w wyniku położenia i ruchu w polach elektromagnetycznych lub grawitacyjnych. W wyniku tego, że ludzkie ciało i ludzka świadomość są tak obfitym źródłem potencjalnej energii, NAA znalazła wiele pasożytniczych metod, z pomocą których może zabierać ten kolektywny zasób energii dla siebie, ze szkodą dla ludzkości. Ludzie i ciało planety mają niesamowite zapasy wielu form energii, które są gromadzone metodami bio-duchowych żniw. Metody te można znaleźć w wielu akceptowanych społecznie standardowych praktykach, ponieważ większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z uszkodzeń, jakie powstają w polu elektromagnetycznym istot ludzkich, zarówno w ciałach fizycznych, jak i w ciałach duchowych.

Zbiorową świadomość lub systemy pól energii ludzkiej można zbierać i kierować tak, aby substancję elementarną wprowadzić w ruch, przesuwając materię w sztucznie uformowane linie czasu. Ta energia może być łatwo przekształcona w celu zasilania anty-ludzkich programów. Wszystkie formy ludzkiej energii biologicznej i duchowej, które są zbierane z ludzkich części ciała lub energie zbiorowej świadomości gromadzone w celu przejęcia kontroli nad materią i wpływania na wydarzenia, które mają być powtórzone w sztucznych liniach czasowych, opisywane są jako bio-duchowe żniwa. Aby zmaksymalizować energię życiową zebraną od żywych cielesnych stworzeń, NAA wprowadziła wiele szkodliwych praktyk, ukrywając program bio-duchowych żniw prowadzony na ludziach i na Ziemi.

Nauki głównego nurtu mówią nam, że główne źródło energii w ludzkim ciele pochodzi z tego, co przyjmujemy jako pożywienie, które jest przekształcane w mitochondriach, a następnie przechowywane jako cząsteczki ATP w komórkach. Ściślej mówiąc, to wielowymiarowe ciała świadomości są głównym źródłem prądu energii w komórkach ludzkich tkanek ciała, a kiedy istota ludzka postanowi rozwijać swoje ciała duchowe, zyskuje coraz większy dostęp do wyższych potencjalnych form energii duchowej i inteligencji świadomości wewnątrz ciała fizycznego. Na przykład, kiedy wcielone są ciała świadomości duszy, monady i awatara, przechowują zgromadzoną energię światła w cząsteczkach ATP w komórkach ciała fizycznego. Kiedy ciało duchowe nie jest aktywne w ciele fizycznym, powoduje to dysfunkcję mitochondrialną i śmierć komórki. Akrecja i absorpcja większej ilości światła oraz energii do macierzy komórkowej i tkanek ciała fizycznego jest funkcją ekspansji świadomości, która zachodzi poprzez ucieleśnienie wyższych warstw duchowych.

Potencjał energii

Wniebowstąpienie / proces wznoszenia wiąże się ze złożoną mechaniką kwantową rządzącą ruchem dostępnej energii w ciele świadomości, gdy podróżuje przez czas i przestrzeń. Pierwotny ludzki szablon DNA umożliwiał sekwencyjny wzrost potencjału akumulowanej energii z ciał duchowych w wieku biologicznym 12, 22, 33 i 44. Kiedy poziom dostępnej energii i jej ruch w czasie ulegają zmianom, czy dzieje się to poprzez entropię (zmniejszanie poziomu energii) czy syntropię (zwiększanie) na Ziemi, ta zmiana pola bezpośrednio wpływa na poziomy inteligencji i świadomości mas. Percepcja świadomości ludzkiej, a także postawy i przekonania, odzwierciedlają potencjał energii dostępny dla danego ciała w danym miejscu. Kiedy masy dostają mniejszą ilość energii, mają niższą jakość postrzegania świadomości, dysponują stanem świadomości przeżycia. Kiedy jest dostępna większa ilość energii, wyższa moc wyjściowa daje znacznie bardziej rozwiniętą jednostkę, z ogólną wyższą jakością postrzegania świadomości, która zwiększa czynniki inteligencji w masach.

Jakość potencjału energetycznego można mierzyć obserwując rosnące i malejące poziomy barbarzyństwa oraz przemocy, które stają się standardami akceptowalnych zachowań w dominującej kulturze niektórych ziemskich populacji. Obszary geograficzne, które zostały splądrowane i złupione z powodu niekończących się wojen toczonych przez wiele tysiącleci, mają największe straty energii, a bezpośrednie konsekwencje tego znajdują odzwierciedlenie w kulturowych wierzeniach i postawach reprezentowanych przez daną populację. Aby w dowolnej populacji wykreować barbarzyństwo i niewolnictwo, kontroler wykorzystuje taktyki dzielenia i podbijania, dzięki czemu systematycznie stwarza zamknięte systemy energetyczne stopniowo narzucając wzrost poziomu energetycznego zadłużenia, jednocześnie blokując powszechny dostęp do darmowych zasobów energii.

Subtelne energie krążące w ludzkich ciałach fizycznych i duchowych są ściśle ze sobą splecione i połączone, tak że to, co dzieje się z fizycznym ciałem w materialnym świecie, dzieje się także z ciałem świadomości ducha-duszy w innych wymiarowych rzeczywistościach i vice versa. Nie ma sposobu, aby oddzielić wewnętrzne obwody energii biologicznych od duchowych energii w zablokowanym fizycznym ludzkim ciele, ponieważ ciało jest duchowym domem, i zostało zaprojektowane dla pierwotnej formy ducha-duszy. NAA, chcąc zerwać to połączenie, wdrożyło program transhumanizmu, aby hybrydyzować ciała ludzkie ze sztuczną inteligencją. Pierwotny schemat świadomości i wspomnienia komórkowe zapisane w biologii fizycznej oraz biologii duchowej są jednym i tym samym. Te istoty ograniczone do niższych światów kreacji nie mają dostępu do poziomu świadomości, aby odczytać te wspomnienia, podczas gdy ci w wyższych sferach świadomości lub będący kosmicznymi obywatelami mogą czytać te wspomnienia.

Biologia duchowa jest żywym, świetlistym organizmem, który przejawia schemat świadomości poprzez inkarnację, a celem duszy jest wyrażanie fizycznej postaci ludzkiej. W związku z tym poświęcimy uwagę szkodom wyrządzonym zbiorowej ludzkiej świadomości poprzez umyślną zbiorową kontrolę umysłu, która normalizuje duchowe nadużycia poprzez akceptowane praktyki bio-duchowych żniw w całej kulturze śmierci NAA.

Ciało fizyczne jest nośnikiem duchowej ekspresji 

Ciało fizyczne, w którym ludzie zamieszkują królestwo materii, służy jako narzędzie przejawiające wielowymiarowe ciała świadomości, które istnieją na wszystkich poziomach gęstości. Poziomy gęstości określają zasadniczo miejsce na osi czasu, gdzie ten aspekt istoty ludzkiej lub formy życia doświadcza świadomości i podróżuje w obrębie jakiejś przejawionej formy. Większość ludzi nie jest w stanie wyczuć własnych aspektów wyższej świadomości, ponieważ ich umysły są pod kontrolą NAA, mają bariery amnezji, NET i implanty, które zostały umieszczone w niższym ciele ziemskim w celu stłumienia globalnej świadomości. Jednak w warstwach ciała świetlistego istnieją aspekty wyższej Jaźni, które są wplątane w fizyczne komórki ciała i bywają nazywane stacjami tożsamości. Poprzez manipulowanie funkcjonowaniem mitochondriów, które upośledza produkcję ATP, ta metoda działa w celu powstrzymania ucieleśnienia stacji tożsamości. Stacje tożsamości odnoszą się do anatomii warstw duchowych pierwotnego projektu ludzkiej świadomości, ciała świetlistego oraz tego, co nazywamy świadomością duszy, monady i awatara.

Każdy przejaw boskiego Źródła w zbiorowym ciele świadomości lub indywidualnej formie życia, ma wiele stacji tożsamości, które istnieją w każdej z rzeczywistości wymiarowych lub wszechświatów harmonicznych. Aby zjednoczyć się ze Źródłem, musimy nauczyć się żyć w harmonii z prawami natury. Kiedy żyjemy z nimi w harmonii, integrujemy, uzdrawiamy i jednoczymy wszystkie nasze duchowe ekspresje w chwili utknięcia, skrzywdzenia lub doświadczenia traumy, ucząc się lekcji życia poprzez doświadczenia, dzięki którym ewoluujemy. Nie możemy się rozwijać, jeśli nie możemy uczyć się z naszych doświadczeń. Proces uczenia się zwykle odbywa się z wyraźną pomocą wyższej duchowej tożsamości, która pomaga nam przypomnieć sobie inne aspekty i ich fragmenty, które istniały w różnych polach czasowych.

W każdej gęstości różne stacje tożsamości podlegają różnym prawom, które rządzą strukturą ruchu świadomości w czasie i przestrzeni w tym miejscu. Prawa te charakteryzują okoliczności wpływające na etapy rozwoju, które manifestują się jako platformy postrzegania świadomości oraz duchowej ekspresji – unikalne dla lokalizacji każdej osoby w danym czasie i przestrzeni. Wiele fizycznych ciał może wydawać się istnieć w materii w podobnym relatywnym czasie i przestrzeni, ale ciała duchowe istnieją na bardzo zróżnicowanych poziomach świadomości i na całkowicie odmiennych liniach czasu. Podczas obecnej fazy wznoszenia się planety Ziemi punkt rozbieżności spektrum świadomości jest bardziej wyjątkowy. Widzialne w sferze fizycznej widmo światła daje nam niezwykle ograniczone postrzeganie rzeczywistości energetycznej. Na przykład spektrum rzeczywistości, które ciało świadomości znajdujące się w liniach czasu 5D postrzega i wyraża poprzez swoje ciało, jest całkowicie inne w porównaniu do ciała z percepcją świadomości znajdującą się na liniach czasu AI. W każdym wymiarze i formie ciała inne prawa rządzą strukturą czy potencjalnymi zmianami energii, przez co inne jest postrzeganie świadomości oraz inny poziom dostępu dla tej konkretnej formy życia.

Zmiana percepcji poprzez fragmentację duszy 

Aby zmienić, zmodyfikować lub kontrolować postrzeganie świadomości przez ludzkość i przesunąć miejsce, w którym zbiorowa ludzka świadomość podróżuje w czasie i przestrzeni, kontrolery NAA musieli przerobić prawa natury w strukturze wzorca planety. Aby przeinaczyć te prawa, wykorzystali technologie sztucznej inteligencji, generujące nieorganiczne archetypowe formy w planetarnym umyśle. Formy pochodzą z poprzednich sztucznych pętli czasowych, dzięki którym nieustannie przetwarzały te fragmenty w stworzenie przejawione. Podobnie jest z powiedzeniem, że aktualna linia czasu ciągle powtarza się w automatycznych pętlach czasu, które są odzyskiwane z komórkowych wspomnień z dawnych ukrytych historii wojen, a które zostały wymazane ze świadomych wspomnień umysłu ludzkości. Zostało to wcześniej opisane w biuletynie Historical Expose Trigger Events. W ten sposób nieświadomi ludzie ciągle powtarzają te same traumatyczne przeżycia z dawnych historycznych wojennych dramatów.

Poprzez różne metody kontroli umysłu stosowane w celu utrwalenia w globalnej populacji gwałtownych i dzielących antyludzkich zachowań, dokonano poważnych uszkodzeń duszy zbiorowej, dodatkowo szerząc systemy wierzeń, które utrwalają anty-duchowe programy. Celem kontrolerów jest upewnienie się, że ludzie zapominają o duszach i odłączają się od ciał duchowych, dzięki czemu łatwiej jest im ranić i kraść dusze. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że mamy ciało duchowe, nie staramy się połączyć z wyższym Ja, wtedy raczej trudno nam określić, co jest szkodliwym działaniem lub nadużyciem, co jeszcze bardziej rozprasza duszę. Kiedy dusze lub warstwy duchowe są dalej rozdzielane, w warstwach powstają choroby i coraz więcej energii, którą pasożyty mogą swobodnie zbierać. Choroba w ciele jest wynikiem choroby duszy, i jest związana z konsekwencją działań, gdy ktoś nie żyje w zgodzie z prawami natury. Fragmenty duszy generują bardziej podzielone aspekty, które pasożytnicze jednostki mogą wykorzystać, zbierając różne formy użytecznej energii na wielowymiarowych płaszczyznach. Dlatego promują ekstremalną przemoc i kontrolę umysłu opartą na traumie, przeznaczoną do rozszczepiania i rozdrabniania dusz w populacji Ziemi, ponieważ im bardziej rozdrobnione i cierpiące są istoty ludzkie, tym więcej energii mogą od nich wykraść.

Tak więc NAA celowo narusza naturalne prawa na Ziemi używając sztucznej inteligencji do prowadzenia wojny psychologicznej i biologicznej, aby dalej rozprzestrzeniać pośród ludzkości dysharmonię, podziały oraz choroby. Główną strategią jest wpajanie i utrwalanie systemów przekonań drapieżników oraz hybrydyzacja z ludzkim ciałem w celu promowania akceptacji antyludzkich, anty-duchowych zachowań jako społecznie akceptowanych przekonań, które są nieustannie egzekwowane przez kontrolujące filary społeczeństwa. Stopniowa akceptacja pasożytnictwa drapieżników i całkowite przejmowanie ciał ludzkich jako własności osobistej istnieje zarówno na poziomie biologicznym, jak i duchowym. Traktowanie ludzkiego ciała jako przedmiotu nieożywionego, który może być łączony i krojony, a następnie sprzedawany dla zysku, jest kolejnym komponentem, który pozwala im wyodrębnić ogromne ilości energii, aby zrealizować swój program bio-duchowych żniw.

Nauka dotycząca prawego życia 

Podstawowe prawdy o życiu można znaleźć w starożytnych naukach mądrości, które wymagają od uczniów życia głębokiego dociekania spraw etycznych, pomagając im w budowaniu społeczeństwa opartego na pomocy humanitarnej w celu zapewnienia wszystkim najlepszej jakości życia. Przez wieki tę prawidłowość rozumieli mędrcy, filozofowie i humaniści, którzy byli odpowiedzialni za edukowanie członków społeczeństwa oraz pouczanie ich, jak żyć w harmonii z naturalnymi prawami. Ta prawda jest objawiona i może być odkryta przez czyste serca, a ci, którzy przejawiają najdoskonalszą miłość uniwersalną, mają dostęp do najdoskonalszej wiedzy.

Na najbardziej podstawowym poziomie nauka prawego życia jest rozumiana jako sposób na życie w harmonii ze sobą i z innymi, w harmonii z Prawami Uniwersalnymi i jako to, co wyraźnie podnosi jakość życia u każdego. Na przykład, jest to Prawo Jedni. Aby otrzymać więcej miłości, sami musimy stać się bardziej kochający. Chodzi też o zrozumienie, że wszystkie rzeczy są stworzone z inteligentnej energii i są częścią Wszechjedni. Wiemy, że jeśli sprawimy komuś krzywdę lub zranimy innych, to samo otrzymamy dla siebie. Kiedy jesteśmy narażeni na krzywdę, której nie widzimy ani nie dostrzegamy w środowisku, to znaczy, że zignorowaliśmy prawa natury, jesteśmy współwinni powtarzania szkodliwych zachowań, popełniając duchowe nadużycia wobec siebie i innych. Zachowania szkodliwe dla ducha są treściami szerzonymi przez negatywne ego, a zatem te myślokształty powodują, że czujemy się zdezorientowani, przygnębieni, chorzy i nieszczęśliwi. Dlatego musimy starać się oczyścić negatywne ego i nauczyć się praktykować duchowo zdrowe zachowania, które dostosowują nas do praw naturalnych, które wprowadzają więcej harmonii, łaski oraz pozytywnej duchowej obecności w naszych ciałach i w życiu.

Prawe życie nie ma na celu narzucania osądów moralnych czy religijnych przekonań innym ludziom, ani osądzania, w jaki sposób te myśli, zachowania i działania wpływają na ludzi wokół. Prawe życie ma pomóc nam zainspirować nas do zapamiętania, że głównym celem ziemskiego wcielenia jest ewoluowanie poprzez duchowe lekcje, które przywracają duszę do życia w harmonii z prawami naturalnymi. Jakość życia wszystkich ludzi zależy od jakości społeczeństwa. Prawdy kryjące się za nauką o prawym życiu to nauczanie ludzi, jak żyć w harmonii z samym sobą, z otoczeniem, a następnie, jak rozszerzyć te zasady na rodzinę, społeczności, a wreszcie na środowisko globalne. Tak więc praktyki Prawa Jedni są ważnymi wskazówkami do naśladowania w nauce o życiu. Kiedy korzystasz z tych wskazówek każdego dnia, jakość twojego życia wzrasta wraz z czasem coraz bardziej, tak jak ty dostosowujesz się do harmonii z prawami natury.

Wszystkie doświadczenia, które mamy w życiu, są wynikiem naszego związku z własną prawdziwą duchową naturą, kiedy mamy zdrowie i spełnienie, to znaczy, że żyjemy dokładnie zgodnie z duchowym celem. Kiedy jesteśmy chorzy, cierpiący i pozbawieni spełnienia, nie żyjemy zgodnie z duchowym przeznaczeniem. Aby więc znaleźć swój prawdziwy duchowy cel i żyć w spełnieniu oraz szczęściu, nawet w tym chaotycznym świecie, musimy zapytać siebie, kim naprawdę jesteśmy, ponieważ prawda tkwi w nas samych.

Narastające w dzisiejszej populacji choroby są wynikiem ciągłego gwałcenia praw naturalnych i powtarzających się naruszeń przeciwko naturze rodzaju ludzkiego, na poziomach świadomości osobistej oraz zbiorowej, które łączą się na linii czasu poprzez przyczynę i skutek. Aby znaleźć przyczynę dysharmonii i chorób w ciele ludzkim lub w ciele Ziemi, konieczne jest ustalenie, gdzie prawa natury zostały naruszone i gdzie występują konflikty między duchową świadomością a ego. Strach, poczucie winy i wstyd mają najbardziej toksyczny wpływ na ciało, umysł oraz ducha, a te należą do najczęstszych przyczyn zachorowań.

Aby znaleźć podstawową przyczynę chorób w ludzkim ciele, konieczne jest zrozumienie istnienia anatomii duchowej i określenie, dlaczego duchowa świadomość oraz osobowość są sprzeczne lub rozdrobnione. Wysoki odsetek dzisiejszych chorób jest bezpośrednio spowodowany powtarzającym się naruszaniem praw naturalnych, co powoduje traumę, poprzez utrwalanie duchowych nadużyć. Należą do nich wprowadzane do środowiska toksyczne odpady, jak również negatywne skutki, które osoba z tego powodu odczuje. Większość chorób wrodzonych przenoszona jest z innych stacji tożsamości w związku z konsekwencjami działań dokonywanych w innych ramach czasowych, w połączeniu z miazmą i toksycznością środowiskową. W wielu przypadkach, jeśli podstawowa przyczyna choroby zostanie odnaleziona i usunięta, jeśli ciało fizyczne oraz duchowe będą uważane za jedno, jeśli zrozumie się lekcję duchową oraz osobiste nawyki powrócą do harmonii z prawami naturalnymi, w efekcie nastąpi szybkie uzdrowienie.

Rozważając naruszenie praw naturalnych, spójrzmy na sposoby, w jakie NAA celowo rozdrabnia ciało duchowe, aby wytworzyć błędne koło duchowych nadużyć i chorób fizycznych.

Przeszczepy narządów

Najpierw przeanalizujmy biznes wart miliardy dolarów, w którym sprzedaje się ludzkie ciała, przeszczepia narządy i niesamowicie destrukcyjne skutki tego handlu, które bezpośrednio wpływają na jakość ludzkiego życia w fizycznej rzeczywistości. Jak można przewidzieć, w inżynierii społecznej NAA związanej z kulturą śmierci, ludzkie martwe ciało jest warte więcej niż żywe. Handel ciałami ludzkimi jest rentownym i rozwijającym się biznesem, a obecna rynkowa wartość nerki do przeszczepu w Stanach Zjednoczonych wynosi około 262 000 USD.

Dziś pobieranie oraz przeszczepianie narządów jest opłacalnym i dynamicznym modelem biznesowym opartym na pozyskiwaniu części ludzkich ciał, co wywołuje wiele problemów bioetycznych i duchowych. Pomijając etyczne uwzględnienie istnienia duszy, praktyki te nie uwzględniają szkodliwego wpływu, jaki przeszczepianie narządów i tkanek ma na duszę oraz anatomię duchową zaangażowanych osób. Przeszczepy narządów są procedurą medyczną, w której część ciała ludzkiego, na przykład narząd, zostaje usunięta z ciała dawcy i umieszczona w ciele biorcy w celu zastąpienia uszkodzonego, chorego lub brakującego narządu. Dawcy narządów i tkanek mogą być żywi lub oficjalnie uznani za umarłych czy też martwi z powodu śmierci krążeniowej. Przeszczepy narządów obejmują serce, nerki, wątrobę, płuca, trzustkę, jelito i grasicę. Przeszczepy tkanki obejmują kości, ścięgna, rogówkę, skórę, zastawki serca, nerwy i żyły. Wszystkie części ciała mają mocną cenę. Na całym świecie najczęściej przeszczepianymi narządami są nerki, wątroba i serce, które sprzedawane są po wygórowanych cenach.

W wyniku globalnego zapotrzebowania na zdrowe ludzkie części ciała do transplantacji, które znacznie przekraczają dostępne ilości, komercyjny biznes, czarny rynek handlu ludźmi, handel ludzkimi narządami i tkankami gwałtownie podskoczył. Nielegalne sieci handlu organami przekraczają obroty rzędu miliarda dolarów rocznie. Niezwykle korzystna transakcja sprzedaży części ciała ludzkiego spowodowała niepokojące zadowolenie z nieetycznych sposobów traktowania ciał w trakcie i po procesie śmierci. Zabieranie narządów jest bezpośrednio związane z handlem ludźmi i dziećmi oraz turystyką transplantacyjną, w której kupowane i sprzedawane są ludzkie części ciała – w dowolny sposób, bez zbędnych pytań o to, gdzie i w jaki sposób pozyskano tę część ciała. Zapotrzebowanie na nerki osiągnęło w Stanach Zjednoczonych poziom epidemii, ponieważ gdy ludzie są zdesperowani, są gotowi podjąć szaleńcze kroki. W rezultacie idą na czarny rynek i nieświadomie biorą udział w kradzieży narządów, często zabierając je ofiarom bez ich zgody. Pomijając pozbawionych skrupułów lekarzy i zorganizowanych przestępców, dla narządów często dochodzi do morderstw, a najczęściej dzieje się to w obszarach dotkniętych ubóstwem, gdzie dzieci będące przedmiotem handlu lub te, które są poważnie upośledzone, są przeznaczone wyłącznie na narządy.

Wysoki odsetek odrzucenia przeszczepionych narządów przez ciała biorców jest uznawane za stratę zasobów. Odrzucenie przeszczepu następuje, gdy przeszczepiona tkanka jest odrzucana przez system odpornościowy biorcy, który ją niszczy. Niezależnie od tego, czy narząd zostanie odrzucony, faktem jest, że osoba z przeszczepionym narządem będzie głównym konsumentem medycyny immunologicznej przyjmującym leki przez resztę swojego życia. Kiedy jakość życia i dobre samopoczucie ma tak wysoką cenę, zaś ludzkie ciała są traktowane jak przedmioty nieożywione, którymi handluje się jak towarami, narusza się naturę ludzkości.

Brokerzy ciał 

Na wysoce rentownym rynku ludzkich ciał, prawie każdy może sprzedawać zmarłych na części. Kiedy ludzie wierzą, że pomagają w rozwijaniu studiów medycznych, pozostawiając swoje ciała naukowcom, w rzeczywistości przekazują je na handel, na części. Wiele usługodawców to firmy, przyciągające ubogich, którzy nie mogą sobie pozwolić na koszty pogrzebu, więc przekazują ciało bliskiej osoby. Model handlu narządami zależy od dostępu do dużej ilości wolnych ciał, których pozbywają się biedni nie mogący pozwolić sobie na pogrzeb, ponieważ wszystkie zasoby pieniężne wydali na drogie zabiegi medyczne dla zmarłego członka rodziny. Wielu brokerów ciał płaci za informacje od szpitali, hospicjów i przedsiębiorców pogrzebowych w celu pozyskania klientów, aby zdobyć ciała. Istnieje duży rynek martwych ciał w połączeniu z niewielką lub zerową regulacją lub świadomością społeczną, więc jest to obszar agresywnie wykorzystywany ze szkodliwymi skutkami. Na przykład: pewna amerykańska firma zarabia 27 milionów dolarów rekrutując dawców ciał za pośrednictwem domów pogrzebowych, hospicjów i reklam online. Aby zapewnić jakość sprzedawanych części ciał i zmaksymalizować zyski, wykorzystali te same metody produkcji oraz model kontroli jakości opracowany przez Raya Kroca, który zbudował imperium fast food McDonald’s. Ciało ludzkie traktowane jest jak towar w przemyśle fast food, linia do produkcji części ciał, które zasilają drapieżców żyjących zarówno na planie fizycznym, jak i gdzie indziej.

Kryteria prawne dotyczące śmierci mózgowej

Przepisy dotyczące ustalania kryteriów śmierci zostały wdrożone we wszystkich krajach z aktywnymi programami przeszczepiania narządów w latach 60-tych XX wieku. Wcześniej, tradycyjnie, zarówno społeczność prawna, jak i medyczna ustalała zgon poprzez stałe zaprzestanie pewnych funkcji organizmu. Kiedy zapotrzebowanie na przeszczepianie narządów zaczęło wzrastać, zmieniono prawne kryteria określające zgon, dzięki czemu ciało mogło nadal żyć, ale jego właściciel mógł zostać oficjalnie uznany za osobę zmarłą. Dzisiaj zarówno środowiska prawne, jak i medyczne w USA jako prawnej definicji śmierci używają śmierci mózgu, co pozwala wykazać prawną śmierć, nawet jeśli sprzęt podtrzymujący życie utrzymuje procesy metaboliczne organizmu. W niektórych krajach każdy automatycznie staje się dawcą narządów po rozpoznaniu zgonu, kiedy pasują prawnie przyjęte kryteria.

Jakie mogą być konsekwencje uznania żywego ciała za martwe w celu pobrania żywych organów do przeszczepienia do innego ludzkiego ciała, jeśli nie uwzględni się istnienia duszy i ducha działającego poprzez to ciało? Ile osób uznano za zmarłych, kiedy można było je ożywić?

Kiedy martwe ludzkie ciało jest warte więcej niż żywe, zdrowy rozsądek podpowiada, że zakres eksploatacji jest przerażający. Są to wyraźnie dostrzegane fakty procedur, które generują niesamowite zniszczenia i choroby w wielu ludzkich żywotach, jednocześnie pogarszając ogólne dobre samopoczucie, a także dopuszczając się naruszeń, bardzo szkodzących duszy. Ważne jest, że kryteria prawne dotyczące zgonu zostały zmienione pod koniec lat 60-tych XX w. w celu dostosowania do masowego pobierania narządów oraz do rozważenia etycznych implikacji i programów, które mają wpływ na społeczeństwo ludzkie.

tlumaczenie

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/02/bio-duchowe-zniwa-lisa-renee-luty-2018.html

source

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3274-bio-spiritual-harvesting

p.s

Dodam tylko, ze tlumaczone na j.polski przekazy od archaniolow Metatrona czy Michaela rowniez pochodza ze strony Negatywnej Agendy-NAA i sama Lisa Renee bardzo wyraznie to podkresla!

<


23 thoughts on “BIO-DUCHOWE ŻNIWA

 1. Dokonczenie tlumaczenia:

  BIO-DUCHOWE ŻNIWA – LISA RENEE LUTY 2018 cz II

  Genetyczny katalog DNA Ziemi

  Dodatkowo, aby lepiej zrozumieć historię naszej planety, warto wiedzieć o kontrolerach ludzkości i pozaziemskim zainteresowaniu zyskaniem kontroli nad biblioteką genetyczną, która znajduje się na planecie Ziemia oraz w DNA wszystkich jej mieszkańców. Przeszczepianie tkanek, klonowanie części ciała i eksperymenty związane z mieszaniem materiału genetycznego są związane ze szczególnym planem grup Czarnego Słońca, które stoją za antyduchową filozofią eugenicznych, ludobójczych i kontrolowanych teorii ewolucji. Istnieje wiele nie pochodzących z Ziemi grup zaangażowanych w modyfikacje genetyczne i eksperymenty testowe na mieszkańcach Ziemi, które realizują ten plan, aby uzyskać dostęp do ogromnego katalogu materiału genetycznego. Głównym powodem uprowadzeń było uzyskanie kontroli nad genetyką tej Ziemi i wykorzystanie jej do otwarcia gwiezdnych wrót oraz gromadzenia katalogu genetycznego, który mógłby zostać przeniesiony na inne układy planetarne.

  Materiał genetyczny wcielony i odnaleziony na Ziemi przetrwa długoterminowo oraz będzie się rozmnażał tylko na linii czasu Ziemi, ponieważ wszystkie żywe istoty, które tu się urodziły, są zakodowane genetycznymi kluczami w duszy zbiorowej tego ciała planetarnego. Grupy Obcych próbują złamać kod, aby uzyskać dostęp do nieśmiertelności i chcą przywłaszczyć ziemskie kody genetyczne, aby hybrydyzować i klonować je w dowolnym miejscu Wszechświata. Nie potrafią wymyślić, jak utrzymać to DNA przy życiu przez dłuższy czas w innym miejscu, z wyjątkiem zasad transplantacji, hybrydyzacji i klonowania, które osłabiają oraz wypaczają ludzkie DNA. To, co dzieje się na powierzchni Ziemi, co ma związek z pobieraniem organów i przeszczepianiem narządów, to tylko niewielki fragment aktywności odzwierciedlający to, co dzieje się w podziemnych bazach i poza planetą. Szaleńcze eksperymenty naukowe z czasów Atlantydy, podczas których miesza się i dopasowuje międzygatunkowe DNA, wielokrotnie z potwornymi wynikami i bez brania pod uwagę bolesnego wpływu na ciało świadomości.

  Kiedy lepiej zrozumiemy program bio-duchowych żniw NAA, który duchowo nadużywa ludzi w celu zwiększenia ich udręki na tej Ziemi, oczywiste jest, że praktyki te nie tylko łamią prawa natury, ale naruszają duchową konstytucję wszystkich ludzi. Teraz przyjrzyjmy się czynnikom duchowym i niewidocznym konsekwencjom, które są generowane przez te szkodliwe praktyki, demonstrując naruszenie praw naturalnych.

  Duchowe wykorzystywanie dawców narządów i tkanek

  Każda istota ludzka ma unikalną kombinację sił duchowych oraz sił fizycznych, które składają się na całą jej konstytucję, a dane na ten temat tkwią w materiale komórkowym i są zarejestrowane w każdej części jej ciała. Tkanki fizyczne są nasycone inteligencją duszy, mają duchowe odciski, które są u każdego niepowtarzalne. Jeśli wycinasz narząd i przeszczepiasz tę tkankę w inne ciało, odciski duszy i ducha przenoszone w przeszczepionych tkankach, są teraz wplecione w ciało innej, równie wyjątkowej duszy. Fizyczne i duchowe warstwy dawcy oraz biorcy przeszczepu są na zawsze splecione ze wszystkimi energetycznymi konsekwencjami działań, które stały za wydarzeniem, oraz z wszystkimi zaangażowanymi osobami.

  Jeśli narząd został przejęty od dawcy, który nie wyraził na to zgody lub został zamordowany dla pozyskania narządów, to jego niewyobrażalny ból i niszczące elementy pozostaną zarówno w duszy dawcy, jak i w fizycznym ciele biorcy. Skutki dla wszystkich zaangażowanych są wyjątkowo niszczące, szczególnie gdy przeszczepy odbywają się bez uznania duszy i świadomości, która jest zaangażowana w ten proces. W takich destrukcyjnych sytuacjach przeszczepione części ciała mogą być wykorzystane jako domy demoniczne, które tworzą w samym przeszczepionym organie różne duchowe podczepienia, śmietniki, demoniczne i szkodliwe portale.

  Informacje komórkowe w przeszczepionych tkankach będą próbowały komunikować się ze świadomością i ciałem zaangażowanych osób, co może stworzyć wiele duchowych czy fizycznych problemów. Każdy narząd ma w ciele swój odpowiednik, w którym poszukuje równowagi, a w zdrowych, funkcjonujących ciałach te narządy komunikują się ze sobą. Przeszczepione narządy nie znajdą takich samych odcisków urodzeniowych lub unikalnych komunikatów DNA w biorcy, co może siać spustoszenie w wewnętrznych obwodach organizmu, czyniąc je jeszcze bardziej zależnymi od systemu medycznego i od przyjmowania medykamentów.

  Niezwykle szkodliwe, a nawet bolesne jest, gdy ciało duchowe czuje, że jego fizyczny odpowiednik jest rozcięty i użyty na części, w wielu przypadkach wywołuje to przerażającą duchową traumę w świadomości. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ciało jeszcze żyje, a osoba zostaje uznana za martwą, zaś dusza nie opuściła jeszcze ciała. Jeśli ciało pozostaje żywe, ale mózg osoby już obumarł, wycinane narządy oraz części ciała przyczepiają się do fizycznego ciała. Mogą być w szoku, gdy patrzą, jak ich ciało jest pocięte na części, podczas gdy oni nie byli w stanie mówić i bronić swojego ciała. Może to w rezultacie spowodować zmianę osobowości i stworzyć problem w postaci wielu podczepień duszy połączonych z jednym ludzkim ciałem.

  Obecne praktyki medyczne związane z przeszczepianiem narządów dostarczanych w ramach handlu ludzkimi ciałami ma bardzo poważne konsekwencje dla duchowej świadomości, co ogólnie powoduje u ludzi jeszcze więcej chorób i cierpienia, nie wspominając już o naruszaniu praw naturalnych.

  * W ciała fizyczne z przeszczepionymi narządami zostają wplatane duchowe podczepienia, aby te ciała nie mogły opuścić Ziemi. *Niedopasowane części ciała generują duchowe blokady z powodu niekompatybilności unikalnych układów sił duchowych, które składają się na anatomię duchową.
  *Fragmentacja duszy w wyniku szoku lub traumy doświadczanej przez destrukcyjne elementy zachodzących zdarzeń.
  *Zmiana odcisków i zapisów krwi, które mogą zmienić duchowy cel tej osoby w fizycznym ciele, w którym zamieszkują.
  *Kiedy po przeszczepieniu narządów filtrujących zmienia się zapis krwi, ma to wpływ na rozwój świadomości i stacje tożsamości tej osoby.
  *Podczepienie do duszy mrocznych istot, które wykorzystują ból i cierpienie zaangażowanych ludzi, aby zebrać ich energię.
  *Sataniści są w stanie zdobyć części ciała, które są wykorzystywane do różnych celów rytualnych, ponieważ wiedzą, że w ludzkiej tkance ukryty jest zapis duszy, a część ciała może być uwiązana lub zabrana dla głodnych szatańskich bytów.

  Kiedy lepiej rozumiemy, w jaki sposób nasza świadomość i fizyczne ciała funkcjonują w zgodzie z zasadami praw natury, jesteśmy w stanie lepiej rozpoznawać pogwałcenia, które są bezpośrednio związane z wywoływaniem światowego cierpienia, deprywacji i chorób u wszystkich ludzi.

  Uniwersalne ciało ludzkie

  Ciało ludzkie jest kompletnym układem żywej energii, który odzwierciedla mikrokosmos w makrokosmosie, i który składa się z mniejszych systemów świadomości odzwierciedlających te same zasady w prawach struktury, którymi – za pomocą Praw Uniwersalnych, rządzi się cały Kosmos. Każda istota ludzka ma niedoścignioną wartość, która jest święta dla Praw Uniwersalnych, Prawa Jedni, ponieważ każda osoba jest wyjątkowa, i nigdy nie będzie miała dokładnej kopii świadomości.

  Każda warstwa fizycznych matryc w ludzkim ciele ma energetyczny wzorzec i odpowiednik świadomości, który jest unikalny dla tej osoby i który działa jako brama do świata duchowego. Wszystkie części ciała, narządy, gruczoły i tkanki fizyczne przeplatają się z funkcjami świadomości duchowej anatomii, dlatego wszystkie te systemy są zależne od rządzących siłami metafizycznymi odcisków urodzeniowych, które składają się na unikalny plan jednostki. Ponieważ do budowania struktury materialnej służą surowce fizyczne, istnieją surowce metafizyczne do budowania ciała świadomości lub struktury duchowej. Chociaż nie widzimy tych metafizycznych surowców składających się na duchowe siły obecne w fizycznym ciele, te elementy tkwią w każdej komórce ciała.

  Każda osoba jest istotą duchową złożoną z różnych metafizycznych surowców, które tworzą unikalny układ sił duchowych, co daje każdemu człowiekowi unikalny plan, a także wyjątkową naturę. Duchowa natura każdej osoby jest określona przez metafizyczne siły stworzenia w połączeniu z wzorcami opartymi na matematycznych zasadach, które można badać za pomocą skali muzycznej i chromatycznej, a także poprzez badanie wydarzeń astronomicznych, które informują nas o położeniach ciał niebieskich odciśniętych przy narodzinach.

  Astrologia jest ważną nauką badającą unikalne układy sił metafizycznych występujących w obrębie anatomii duchowej, która utraciła pozycję akademicką wiarygodnej nauki z powodu infiltracji NAA w kierunku przyjęcia na całym świecie metod naukowych. Studia nad naukami astrologicznymi były tradycyjnie uważane przez uczonych za zaawansowane i były powszechne w kręgach akademickich aż do XX wieku. Astrologia w dzisiejszych czasach nazywana jest pseudonauką, co służy zdyskredytowaniu jej słuszności i celu w badaniu praw struktury, aby ludzkość nie znała wzorców astronomicznych, które informują nas o osobowości i wpływach różnych sił na świadomość. Kiedy badamy wzorce astrologiczne, badamy odciski magnetyczne, które są istotne dla funkcji naszych warstw cielesnych, możemy określić te wzorce, które wpływają na naszą wyższą lub niższą duchową naturę, a następnie decydować o wprowadzeniu poprawek. Tak więc, właściwe wykorzystanie nauki o astrologii pozwala nam lepiej określić, czy żyjemy zgodnie z naszą prawdziwą duchową naturą i czy wykorzystujemy potencjał, informuje o czekających nas lekcjach i wyzwaniach, a także o tym, po co przyszliśmy na Ziemię, co mamy rozwiązać i co przekroczyć. Bez głębszej wiedzy i świadomości tego, w jaki sposób te astronomiczne wzorce na nas wpływają, ludzka świadomość 3D funkcjonuje na auto-pilocie, nieświadoma ogromnych sił i wpływów, na które jest narażona na co dzień. Duchowy rozwój w kierunku transcendencji tych archetypowych i niebiańskich sił polarności, w celu przywrócenia im neutralności, staje się jeszcze ważniejszy podczas cyklu wznoszenia.

  Kosmobiologia i astrologia medyczna

  Wiele starożytnych nauk mądrości rozumiało matematyczne koncepcje łączenia uniwersalnego ciała ludzkiego i jego powiązań z kosmobiologią. Korelacje matematyczne i astrologiczne zostały stworzone między zasadami w kosmosie a ich znaczeniem dla organicznych form życia, a także z konieczności zbadania skutków tych sił kosmicznych, jak również ruchów gwiezdnych i połączeń astronomicznych, które wpływają na świat sił na Ziemi. Pitagorejskie szkoły tajemnic nauczały, że Układ Słoneczny jest jednym potężnym instrumentem muzycznym, a dwanaście znaków Zodiaku można porównać do półtonów w skali chromatycznej. Skala chromatyczna jest skalą muzyczną z dwunastoma wysokościami lub tonami częstotliwości, z których każdy jest pół tonu nad lub pod tonem obok. Ta sama struktura istnieje również w skali wymiarowej rzeczywistości holograficznej. Dwanaście planet stanowi białe klawisze kosmicznej klawiatury muzycznej. Każdy gwiazdozbiór jest inteligentnym ciałem świadomości, które transmituje spektrum częstotliwości kolorowych fal i matematycznych kodowanych wzorów związanych z przemienianiem struktur metafizycznych w formę. Każdy reprezentuje znak astrologiczny, który reaguje na określony ton częstotliwości i kolor. Niektóre z tych tonów mieszają się ze sobą i są harmonijne, podczas gdy inne ze sobą kolidują, tworząc wzajemne dysonanse i spaczenia. Kiedy wyczuwamy dysharmonię i konflikt między niektórymi nutami fortepianu lub odczuwamy fałsz w muzyce głównego nurtu, to te same efekty występują w obrębie sił metafizycznych. Podobne akcenty harmonii lub niezgodności pojawiają się między alchemią sił, która występuje w różnych gwiazdozbiorach Zodiaku, dwunastu planetach i różnych ciałach niebieskich, które mają wielki wpływ na ludzi. Te zestawy instrukcji są z natury zapisane w duchowym wzorcu i modelu każdego człowieka na Ziemi.

  Kiedy inkarnujemy się w fizyczną ludzką postać, ewoluujemy przez etapy precesji równonocy, a ta progresja przenosi nas przez wszystkie dwanaście warstw archetypowych sił, które utrzymują zestawy instrukcji dla struktury uniwersalnego ciała ludzkiego, jak również poziomy transmisji DNA. Gdy Słońce przechodzi przez kolejny gwiazdozbiór, odbieramy zmiany częstotliwości inteligentnych zestawów instrukcji, które są przeznaczone dla ludzkiego ciała – aby ewoluowało w kierunku zwiększenia aktywacji DNA i duchowego wzniesienia – które są siłami alchemicznymi przenoszonymi do pola Ziemi. Kiedy w głównych połączeniach między ciałami planetarnymi i gwiazdowymi zachodzą wyrównania astrologiczne, pojawiają się siły alchemii, które zmieniają częstotliwość prądu i manifestują nowe twory, które pomagają poszerzyć świadomość na poziomie planetarnym i osobistym. Oprócz wojny o świadomość ludzkość poddawana jest psychologicznym operacjom, które uniemożliwiają uczestnictwo w odbieraniu energii przenoszonych przez te gwiezdne siły na Ziemię w celu bio-duchowej ewolucji.

  Szkoły misteriów rozwinęły dziedzinę jatromatematyki, czyli astrologię medyczną, w której cała matryca ludzkiego ciała została podzielona z pomocą zasad astronomicznych i astrologicznych, a także bio-mechaniki. Dwanaście znaków astrologicznych stanowi specyficzne prawo struktury, które jest włączone w każdą część ludzkiego ciała od stóp do głów, wewnątrz i na zewnątrz. Co więcej, planety i istniejąca przestrzeń są bezpośrednio skorelowane z pewnymi częściami ciała, które zostały zaprojektowane w celu ogólnego zjednoczenia warstw struktur świadomości. Poprzez badanie chwili porodu, jatromatematycy określali wzorce odcisków urodzin jako ciała gwiazdowego (duszy) i byli w stanie określić różne kombinacje sił energetycznych oraz to, jak te siły oddziaływały na ludzkie ciało oraz świadomość. Obserwując profil zachowania, który ukazywałby ogólne tendencje w konstytucji i usposobieniu, poznawali konkretne wzorce w jednostce, aby pomóc jej w dostosowaniu się do najwyższego potencjału i osiągnięciu stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Każdy może studiować własne schematy astrologiczne, aby zdobyć wiedzę o wewnętrznych działaniach Jaźni.

  Astrologia medyczna odzwierciedla prawo zasad w każdej z dwunastu konstelacji, które mają związek z utrzymaniem struktury w częściach ludzkiego ciała. Z punktu widzenia opiekuna, Zodiak Galaktyczny zawiera kolejną ważną konstelację zwaną Wężownik, która jest brakującą trzynastą konstelacją, działającą podczas cyklu wznoszenia jako siła jednocząca i trynitarna dla wszystkich pozostałych dwunastu gwiazdozbiorów. Tak więc, w naszym modelu, siły są reprezentowane przez trzynaście znaków Zodiaku Galaktycznego, które rządzą częściami ciała – od głowy (Baran) do palców u nóg (Ryby), jak następuje:

  Fizjologia skorelowana ze znakiem Zodiaku Galaktycznego

  Baran – mózg, półkule mózgowe, czaszka, oczy, twarz, górna szczęka, wewnętrzne tętnice szyjne, wzgórze, nadnercza.

  Byk – szyja, gardło, podniebienie, krtań, migdałki, dolna szczęka, uszy, obszar potyliczny, móżdżek, atlas, oś, zewnętrzne tętnice szyjne, żyły szyjne, gardło, tarczyca, kręgi szyjne.

  Bliźnięta – kark, ramiona, ręce, górne żebra, płuca, tchawica, oskrzela, naczynia włosowate, oddech, dotlenienie krwi.

  Rak – żołądek, przełyk, przepona, piersi, sutki, gruczoły mlekowe, górne płaty wątroby, przewód klatki piersiowej, trzustka, surowica krwi, perystaltyka żołądka, płyn żołądkowy, przysadka mózgowa.

  Lew – serce, grzbietowy obszar kręgosłupa, rdzeń kręgowy, aorta, górna i dolna żyła główna, grasica.

  Panna – region brzuszny, jelito grube i cienkie, dolny płat wątroby, śledziona, dwunastnica, wydzielina grasicy, perystaltyka jelit, trzustka.

  Waga – nerki, nadnercza, odcinek lędźwiowy, skóra, moczowody, układ naczynioruchowy, rdzeń kręgowy, jajniki.

  Skorpion – pęcherz moczowy, cewka moczowa, narządy płciowe, zstępująca okrężnica, gruczoł krokowy, jądra, okrężnica esicy, kość nosowa, kość łonowa, czerwona substancja barwiąca we krwi.

  Wężownik – komórki płodu, kość ogonowa, oś krzyżowa czaszki, kość krzyżowa słoneczna, kundalini, amrita, gruczoł lydowy (leyden), podstawa mózgu (złoty kielich), transfiguracja od księżyca do słońca.

  Strzelec – biodra, uda, kość udowa, jelito kręte, kręgosłup, obszar krzyża, nerwy kulszowe, nerwy kulszowe miednicy.

  Koziorożec – skóra, włosy, kolana, stawy, układ kostny.

  Wodnik – kostki, kończyny dolne, układ krwionośny.

  Ryby – stopy, palce u nóg, układ limfatyczny, tkanka tłuszczowa, fibryna we krwi, trzustka.

  Forma ludzkiego ciała reprezentuje ruch, który dokonuje się przez precesję równonocy, każda zasada astronomiczna i astrologiczna ma bezpośrednie znaczenie dla naszej anatomii fizycznej i duchowej. Kiedy usuwamy lub przeszczepiamy części ciała, usuwamy z naszej struktury cielesnej odciski i określone zasady, co zmienia wpływy świadomości oraz ma wpływ na rozwój duchowy. Nie wspominając o potencjalnych problemach w ogólnym funkcjonowaniu biologicznym, takich jak wewnętrzne rozłączenie obwodów między przeszczepionymi narządami, które mogą blokować integrujące i holistyczne uzdrowienie ciała, umysłu oraz ducha.

  Wężownik jest połączeniem trynitarnym

  Ponadto przekazy z Wężownika, boski element wody i ognia działa jako łącznik pomiędzy kwadraturami składającymi się na znaki kardynalne, stałe oraz zmienne. W poprzednich cyklach duchowy plan ludzkości zawierał wiele kwadratur i opozycji w odciskach narodzin z pewnych połączeń planetarnych lub gwiazdozbiorów, które generowały dysharmonię, dysonans oraz cierpienie. Te siły opozycyjne nakładały ograniczenia na ducha i doprowadziły do duchowego ucisku, miazmatycznych wzorców, a także karmicznych obciążeń. Podobnie jest z kwadraturami, opozycjami oraz innymi ograniczeniami, które są zapisane w duchowym wzorcu, i które można zrozumieć analizując wykres narodzin. Są one konsekwencją działań, nieprzerobionych lekcji, celów duchowych oraz długów karmicznych, które były przenoszone przez wiele wcieleń. Ciało ziemskie ma również swój własny plan, który składa się z zapisów zbiorowej świadomości ludzkości, więc kiedy inkarnujemy się na danej osi czasu na Ziemi, mamy również odciśnięte karmiczne ciężary odcisku świadomości zbiorowej z chwili inkarnacji.

  Trafne jest również stwierdzenie, że NAA miała kontrolę nad aspektami dwunastu przekazów z konstelacji, co doprowadziło do skrajnie negatywnych biegunów w świecie sił, w celu kontroli form materii. Zamierzali radykalnie wzmocnić czarne subtelne siły, filtrując negatywne aspekty polaryzacyjne archetypów konstelacji, aby wpłynąć na ludzkość w celu wywołania ujemnej polaryzacji i wykorzystania planetarnej ciemnej materii do sterowania maszynerią AI. Przykładem jest obserwacja akumulacji ujemnej polarności w zasadach konstelacji Wagi w masach, które reprezentują równowagę energetyczną w świecie sił i zaobserwować, że kiedy niszczą równowagę energetyczną poprzez naruszanie praw naturalnych, pojawiają się choroby. Waga rządzi nerkami, a kiedy widzimy tempo szerzenia się chorób nerek, za potencjalny czynnik możemy uznać tę nierównowagę w Wadze.

  Te nieharmonijne częstotliwości w odciskach chwili narodzin można opisać jako błędne koło, prowokujące opozycyjne wzorce, które powodują intensywne konflikty między osobowością a wyższą Jaźnią. W 2013 r. z Wężownika zaczęto nadawać transmisje, które mają być po prostu rozumiane jako przepływ harmonii i boskiej łaski ku ludzkości podczas cyklu wznoszenia. Pozwala to na wiele uwolnień od intensywnych kwadratur i opozycji zapisanych w oryginalnym schemacie narodzin oraz pomaga przywrócić karmiczny wzór z łagodniejszym strumieniem harmonijnych i wyrównanych częstotliwości.

  Przekazy z Wężownika mogą być świadomie wykorzystywane w każdym cyklu, aby uwolnić opozycyjne odciski magnetyczne na wykresie urodzenia, chociaż stanie się to naturalnie, kiedy poddasz się procesowi. Ostatni cykl takich przekazów dotyczył tematów uwalniania i oczyszczania ze szkodliwych przymierzy krwi w międzypokoleniowych związkach linii rodowych. Istnieją trzy główne obszary aktywacji w ciele, które działają jako unifikator wszystkich centr czakr i części ciała. Najpierw jest kość ogonowa i obszar krzyżowy, drugi to kompleks wyższego serca, a trzeci jest w centrum mózgu i kości klinowej. Boski ogień i woda z transmisji Wężownika mają na celu harmonizację żywiołów w ciele, poprzez uwalnianie i oczyszczanie niezgodnych wzorców opozycji przywracając pole trynitarne, jedność lub to, co nazywa się modelem pokoju.

  Ostatnio niektóre fale osób wznoszących się uległy zmianom w sekwencji transdukcji, i zostały zdefiniowane w ich oryginalnym wzorcu urodzeniowym na Ziemi, aby wyczyścić zapisy o przymierzu krwi. To wzniesienie się z inkarnowanych karmicznych wzorców urodzeń 3D podczas bifurkacji, było rezultatem wspieranym przez trynitarne połączenia transmisji Wężownika osiągające masę krytyczną w grudniu ubiegłego roku.

  Jednak czytając ten biuletyn pamiętaj, aby wykorzystywać zdrowy rozsądek i nie oceniać nikogo – żadnej istoty ludzkiej, która skorzystała z przeszczepu narządu lub została nakłoniona do zostania dawcą narządów. Żyjemy w czasach wielkich oszustw i fałszu, w kontrolowanym systemie inwersji, gdzie system medyczny i podobne instytucje, są wielce dochodowymi przedsięwzięciami, które faktycznie działają wbrew temu, co reprezentują. Temat został przedstawiony dla głębszej edukacji, dla rozwijania jasności o uniwersalnym ciele człowieka, rzeczywistości anatomii duchowej i po to, aby pogłębić wiedzę o naturze rzeczywistości, w której się dzisiaj znajdujemy. Problemy, które mamy na Ziemi, są niezwykle złożone i nie zostaną rozwiązane z dnia na dzień. Pierwszym krokiem jest zrozumienie sposobów, w jakie nasze społeczeństwo narusza prawa natury, przed naszymi nosami, abyśmy dostrzegli, w jaki sposób możemy przyczynić się do tych naruszeń bez naszej świadomości lub zgody. Kiedy jesteśmy poinformowani i świadomi tego, przed czym stoimy, automatycznie mamy osobistą moc wyboru i zgody, która pozwala nam dostosować się do praw naturalnych.

  Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

  Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

  Z kochającym sercem, Lisa

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/02/bio-duchowe-zniwa-lisa-renee-luty-2018_28.html

  łumaczenie: Teresa Serafinowska

  źródło tekstu
  https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3274-bio-spiritual-harvesting

  Like

 2. KLĄTWA FARAONA W DZIECIĘCEJ WANIENCE .. „trupia pleśń”

  A TU DODATEK DLA DOCIEKLIWYCH

  Ostrzegano przed klątwą Na przełomie lat 1972/1973 i w ciągu wielu miesięcy roku 1973, podczas prac remontowych i konserwatorskich w kaplicy Świętokrzyskiej, otwarto grób wielkiego władcy Kazimierza Jagiellończyka, a wcześniej jego żony Elżbiety Rakuszanki. Badaniom i robotom zabezpieczającym w grobach i ich otoczeniu przez cały czas towarzyszyły liczne i cenne odkrycia naukowe. Także sekrety, przesądy i przestrogi przed klątwą, grożącą zwolennikom, jak i przeciwnikom decyzji o otwieraniu grobów. Zabobonny strach zajrzał w oczy uczestnikom i świadkom tego wielkiego wydarzenia, gdy niebawem dziać się poczęły dziwne rzeczy: nastąpiła seria nagłych, zgoła tajemniczych śmierci. W pełni sił, w średnim wieku zmarli najpierw czterej świadkowie: Feliks Dańczak (12 kwietnia 1974 roku), doktor inżynier Stefan Walczy (28 czerwca tegoż roku), w sześć tygodni po nim inżynier Kazimierz Hurlak (6 sierpnia), a wiosną 1975 roku inżynier Jan Myrlak (17 maja). Na Wawelu i wokół niego zawrzało. Ludzie nie ukrywali lęku: czyżby miała się powtórzyć historia identyczna jak w przypadku „klątwy Tutenchamona”, która zbulwersowała świat w latach dwudziestych i trzydziestych naszego wieku? (…) Piątek trzynastego Po raz pierwszy zaglądnięto do wnętrza grobu królewskiego 13 kwietnia 1973 roku i było to na dodatek w piątek – ten fakt ujawniam z udostępnionego tylko mnie, ręcznie pisanego diariusza głównego archeologa wawelskiego, Stanisława Kozieła. Gdy dowiedział się, że piszę tę wawelską opowieść, zdecydował się na dorzucenie faktów, których nigdzie nie znajdziecie, w żadnych protokołach ani innych oficjalnych dokumentach. Pod ową feralną, trzynasto-piątkową datą Kozieł pisze: „W myśl poprzednich ustaleń i decyzji profesorów Jerzego Szablowskiego i Alfreda Majewskiego wykonano poziomy otwór o średnicy 2 centymetrów, usytuowany w południowej ścianie krypty króla Korybuta Wiśniowieckiego. Stwierdzono, że ogólna grubość muru krypty Wiśniowieckiego i grobowca Kazimierza Jagiellończyka wynosi 90 centymetrów. Dowierciliśmy się do wnętrza komory grobowej Kazimierza Jagiellończyka”. – Gdy tylko ów świder po przewierceniu 90 centymetrów trafił w pustkę – opowiada mi Stanisław Kozieł – doszliśmy do wniosku, że jest to właśnie komora grobowa króla. Natychmiast jednak wyłonił się nowy problem: przecież wywiercony otwór miał aż 90 centymetrów długości i raptem 2 centymetry średnicy. Nie udało się nam więc zobaczyć, co jest w środku. Wszyscy byli trochę zawiedzeni. Jednak inżynier Jan Myrlak – ówczesny kierownik Działu Budowy na Wawelu i wielki entuzjasta tych badań, ten sam, który nam przysłał wcześniej dwóch robotników ze świdrem, kamieniarza Władysława Brożka i mistrza Jana Mazura – nie tracił humoru i obiecał skonstruować stosowną lampę. Na drugi dzień pojawił się zdyszany, z drugim prętem, cienkim, z przytwierdzoną żaróweczką podłączoną kablem do płaskiej baterii od latarki. Wziernikujemy zatem. Wynalazcy tego „kociego oczka” należało się pierwszeństwo, po nim kolejno zaglądamy do grobowca. I znów rozczarowanie: przez tak długi otwór o małej średnicy widać mniej niż przez dziurkę od klucza. Mała żaróweczka, słaba na dodatek, skąpo oświetlała niewielki wycinek wnętrza grobu i wydobywała z mroku jakieś tajemnicze cienie i coś z drewna. Wziernikowanie powtarzaliśmy kilkakrotnie, doskonaląc technikę posługiwania się lampą, lecz bez większych rezultatów poznawczych. Kierujący pracami profesorowie Jerzy Szablowski i Alfred Majewski zadecydowali, by odkuć jeden z kamiennych ciosów w ścianie grobu, a następnie usunąć go komisyjnie i przeprowadzić wstępne oględziny wnętrza. Ciekawość zwyciężyła – Ta długo oczekiwana chwila nadeszła rankiem 7 maja 1973 roku – kontynuuje Stanisław Kozieł. – Poprzedzała ją nerwowość samych oczekiwań i sprzecznych dążeń. Najpierw Stefan Walczy odwodził wszystkich od myśli o otwieraniu grobu; on, zwykle powolny, celebrujący chód i zachowanie, teraz stał się nazbyt ożywiony i wyraźnie niespokojny. Przyniósł książkę Cerama „Bogowie, groby i uczeni”, na głos odczytywał fragmenty o spełnionej „klątwie Tutenchamona”. Na korytarzach opowiadał kolegom o serii ofiar spowodowanej otwarciem grobu egipskiego faraona. Jednym to przemawiało do wyobraźni i przekonania, inni po kątach wyśmiewali się z nerwowości skądinąd bardzo zrównoważonego człowieka, którego szanowali za jego pracę i wiedzę, nie tylko przecież tyczącą Wawelu. Owa ochota do powiększania wiedzy o taką tajemnicę wzgórza spowodowała przełamanie obaw; ciekawość badacza jest zawsze największą siłą motoryczną odkryć bez względu na skutki. Tak stało się i teraz. W pewnym momencie Walczy zaczął nawet pokpiwać ze swoich niedawnych przeczuć, ale raz powiedział naczelnemu inżynierowi Kierownictwa Odnowienia Wawelu, Czesławowi Doboszowi: „Kto pierwszy tam wejdzie, ten pierwszy zejdzie…”. I wszedł jednak pierwszy. Po nim zaś – Stanisław Kozieł. – Kiedy przyszła moja kolej – wspomina Staszek – wcisnąłem się głęboko w wykuty wąski otwór. Światło reflektora tworzyło we wnętrzu komory grobowej różne plamy i cienie o przedziwnych kształtach; fragmenty drewna z trumny, przetykane strzępami tkaniny, robiły wrażenie dynamicznego ruchu, który zamarł na moment, wstrzymany niewidzialną ręką. Konstrukcję tej „dekoracji” poznałem za chwilę. Stanowiły ją trzy grube żelazne pręty, osadzone wzdłuż ścian grobowca na wysokości 80 centymetrów od dna. To właśnie na nich spoczywała niegdyś drewniana trumna – po długim czasie zbutwiała i przełamała się w połowie, opadając na posadzkę. Teraz tylko zagłówek trumny wspierał się nadal na jednym pręcie, a w górze – niczym skrzydło baśniowego smoka – zawisło przekrzywione płaskie wieko trumny, zachowane w całości. Manipulując światłem, rejestrowałem w pamięci nowe szczegóły: pośrodku, ze szczątków trumny rozsypywanych na dnie grobowca, wyłaniała się rękojeść miecza, tkwiąca niemal pionowo, a przy niej czaszka patrząca oczodołem spod kawałka deski. Szukałem oczami innych regaliów, złożonych wraz z królem do grobu. Bez rezultatu. Jedno dla mnie nie budziło wątpliwości – przed nami nigdy nie było tu nikogo. Otworzyliśmy grób królewski po bez mała pięciuset latach od pogrzebu monarchy. Grobowiec ten usytuowany jest w południowo-zachodnim narożu kaplicy Świętokrzyskiej, bezpośrednio pod sławnym nagrobkiem dłuta Wita Stwosza – dopisał Stanisław Kozieł dla porządku w swoim pamiętniku eksploracji.(…) Nie olśnił oczu odkrywców blask bogactw – jak to było w przypadku grobu Tutenchamona w Dolinie Królów. Nie ta epoka, nie te zwyczaje. Tu widać było przesadną skromność, a nawet surowość średniowiecza. I – co tu ukrywać – wręcz skąpstwo panów litewskich. Tak wiele mu zawdzięczali, a w ostatnią drogę z Grodna do Krakowa tak ubogo wyposażyli wielkiego księcia litewskiego. Działo się to w roku 1492, a więc tym samym, w którym karawele Kolumba dopływały do brzegów Ameryki. Wraz z zatrzaśnięciem wieka trumny Jagiellończyka zamknął się okres polskiego średniowiecza. Dlaczego król tak biednie został pochowany? Dlaczego w Krakowie nie zmienili trumny i nie włożyli do niej insygniów grzebalnych? – zastanawiał się, patrząc z rozczarowaniem w otwarty grób królewski, inżynier Czesław Dobosz, który właśnie bezpośrednio pełnił nadzór w zastępstwie profesora Alfreda Majewskiego (był on wówczas generalnym konserwatorem zabytków i rzadziej bywał na Wawelu). Może dlatego, że król poważnie chorował przed śmiercią i gdy kondukt, ciągnący od Litwy ponad miesiąc w upałach, dotarł do Krakowa, bano się otworzyć królewską trumnę w strachu przed posianiem zarazy? Zanim nastąpił ów ważny dzień 19 maja 1973 roku – dzień oficjalnej kardynalskiej decyzji o otwarciu grobu – ekipa techniczna zdążyła skonstruować we wnętrzu kaplicy Świętokrzyskiej drewnianą podłogę i takież stoły robocze do rozłożenia królewskich szczątków i innych znalezisk. *tekst jest fragmentem książki Zbigniewa Święcha pt. „Klątwy, mikroby, uczeni”

  Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3441137,gdy-otwarto-grob-krolewski-zaczela-dzialac-klatwa-jagiellonczyka,id,t.html

  https://miziaforum.wordpress.com/2018/01/14/klatwa-faraona-w-dzieciecej-wanience-trupia-plesn/

  Like

  • Drogi Promyku to bardzo, bardzo wazny temat i nalezy o tym informowac. Wielkie podziekowania dla Mizi za podjecie tego tematu, oraz dla Ciebie za ten link! ❤ Zaraz dodam to u siebie u blogu… Sama nigdy nie lubilam plastiku i staralam sie go unikac jak tylko mozna, trafily mi sie jednak wlasnie takie kaczuszki dla dziecka.. na szczescie szybko zauwazylam ze cos z nimi jest nie tak i pozbylam sie ich w podskokach… Juz kopiuje ten post na bloga. Livia

   Like

 3. Pingback: Let’s Flow – Livia Ether FLOW

  • Dopiero wczoraj wieczorem dowiedzialam sie o tym chlopczyku. Dwa latka, tak jak moja Alluerea. Wydaje mi sie, ze chlopczyk posluzyl jako karta przetargowa w jakiejs brudnej sprawie no i to zaangazowanie Watykanu… cos tu mocno nie gra, tak samo jak ze sprawa Melanie Vritschan i jej nowornarodzonej coreczki

   https://liviaflow.wordpress.com/2017/11/04/baby-amethyst-vritschan-still-being-held-in-erasme-hospital-brussels-urgent-international-call-to-action/

   https://liviaflow.wordpress.com/2017/11/07/melanie-and-baby-amethyst-vritschan-supported-by-statement-of-minister-and-ambassador-of-childrens-r/

   choc od chwili kiedy napisala do mnie wlasnie ta ambasador ktora zajela sie sprawa Melanie – zostawilam to…

   Tak bardzo liczylam na to, ze Alfiemu sie uda i wciaz licze na cud… jestes prawdziwym bohaterem malenki.. LOVE!!!!

   p.s po prostu brak mi slow – fuck!!!

   Like

   • Alfie Evans nie żyje, jego śmierć dowodzi, że żyjemy w systemie wzorowanym na nazistowskim

    https://zmianynaziemi.pl/sites/default/files/styles/large/public/dbtz4qlw0aaxbeg.jpg?itok=JB6qicxE

    Dwuletni Alfie Evans, którego od kilku dni usiłował zabić brytyjski szpital dziecięcy z Liverpoolu, nie żyje. Zapalczywość z jaką o jego uśmiercenie walczyli “lekarze” i “wymiar sprawiedliwości”, uzmysłowiło wielu osobom, że stwierdzenie, iż żyjemy w cywilizacji śmierci i władza uważa dzieci za własność państwową, to nie żadna przesada tylko rzeczywistość, a trauma jaka spotkała rodziców Alfiego, może spotkać każdego z nas.

    null

    Zabijanie Alfiego trwało aż 5 dni. Dziecko, które miało umrzeć bez wspomagania oddechu rzekomo po 3 minutach zmarło dopiero dzisiaj w nocy, około 2:30 czasu polskiego. Nie jest do końca jasne czy chłopiec się udusił, czy umarł z głodu, bo szpital zaprzestał jego karmienia. Tym samym cel “lekarzy” został osiągnięty i wbrew rodzicom, wreszcie udało im się go zabić tak jak planowali.

    https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/alfie-evans-nie-zyje-jego-smierc-dowodzi-ze-zyjemy-w-systemie-wzorowanym-na-nazistowskim

    😦

    Like

   • 😦 😦 😦 😦 😦

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Like

   • Maly Alfie 2 maja skonczylby 2 latka ❤ ❤

    null

    Bedzie z tego draka mother fuckers..
    to jedna z tych spraw ktorej nie mozna zapomniec…

    Naprawde juz dawno nic mnie tak nie wkurzylo jak sprawa z malym Alfiem i zdecydowanie lepiej byc zdrowo wkurzonym niz zalamac rece i plakac!
    To sie musi skonczyc!

    i to tez:

    MA-SAK-RA!!!

    null

    null

    https://www.thesun.co.uk/fabulous/6159345/people-have-spotted-something-very-spooky-about-kate-middletons-jenny-packham-baby-dress/

    Like

   • Ktoś pisze:
    27 kwietnia 2018 o 12:19
    A teraz piątkowy konkurs

    23 kwietnia „urodziła” się 3 MORDA światowego nazizmu, 3 DZIECKO ROSEMARY od kompletu IHS

    23 kwietnia zaczął się też MEDIALNY CYRK z niepokalaną (rozumem) OBRONĄ licha czyli BACHORA Z RURKĄ W GĘBIE jaki w mediach jest „przedstawiany” jako UMIERAJĄCY…..

    pytanie brzmi ILE OSÓB jest w stanie POWIĄZAĆ oba BACHORY i to iż „WSPÓŁCZUJĄC” FAKE NEWSOWEJ wrzutce ZASILAJĄ tak SWOJĄ ENERGIĄ tego drugiego od PEDERASTYCZNEJ TRÓJCY albiońskiej…. przyszłego TYRANA I KATA ludzkości…..

    Przypomnę, iż NAZISTA ABRAHAM miał 3 SYNÓW PEDERASTÓW… rodzina kurewska ma już 3-ke DZIECI ROSEMARY…… dośpiewajcie sobie dalej….
    https://mistykabb.wordpress.com/2018/04/25/viano-zoombi-i-pleyadianie/comment-page-1/#comment-63473

    Like

   • Jeden z detali ktory rozni te sukienki to – WSTAZECZKA, ale moze jest cos jeszcze. Tak czy inaczej sukienka ta z cala pewnoscia byla wzorowana na sukience Rosemary.. wow.. burza!

    Like

   • druch pisze:
    29 kwietnia 2018 o 13:49
    I znów mącisz węzu i wyrywasz z kontekstu – przytoczony wpis dotyczył innej sytuacji.

    Jakbym wiedział, ze w jakis sposób ( nawet intencyjnie) maczasz paluchy w smierc
    Alfiego, to bys upadlaku poczuł. Widzisz, ludzi mozesz zwodzic do pewnego momentu,
    ostanie wpisy pokazały gdzie stoisz.

    B.B nie chodzi tu wirusa, bo akurat ta ” toporna i głosna energia ” jak i ta druga, zakamuflowana, jest dla mnie z daleka widoczna. Tu chodzi o moralne granice, które po raz kolejny zostały przekroczone.
    Jeszcze jedno, twierdzisz ze znasz sie z ktosiem od dawna. Przyjrzyj sie, jaka rolę spełniał w twoich zyciach, a zwłaszcza jak ta znajomosc sie konczyła ( nie pomin swojej Anatoli ).
    Wirus nie jedno ma imię.
    tyle

    Odpowiedz
    BasiaB pisze:
    30 kwietnia 2018 o 00:00
    Kochany Druchu – proszę Cię, nie emocjonuj się tak mocno, bo …Ktoś na pewno nie maczał swoich paluchów w śmierć Alfiego, wręcz przeciwnie niwelował wszelkie nikczemne energie manipulujące pozyskaną, wydojoną energią z ludzi pod wpływem tych wszystkich mendialnych wieści o nim.

    Jesteś bardzo wrażliwy, dobry, mocny i skuteczny, ale …jak wielu z nas masz wielką barykadę na Ktosia, a to ze względu na jego niewybredny język i czasami głupie przechwalanie się. Nie zmienia to faktu, ze jesteśmy w tej samej drużynie, ale Ktoś jak KOR chadza swoimi ścieżkami ze swoim słownictwem, dlatego tak często muszę go hamować dając mu przerwy w pisaniu, by się opamiętał.

    Lekceważy sobie to o czym tu trąbię od zawsze: zaczynamy zawsze od siebie, bo brudną ścierką nie da się umyś podłogi, tylko można ją jeszcze bardziej zabrudzić.
    A Ktoś wyjątkowo powinien dbać o ablucje, bo ma chyba jeszcze więcej „wielbicieli” niż ja 🙂

    No i słownictwo i język, bo słowo to dźwięk, a dźwięk to częstotliwość, a ta z kolei wytwarza jak się dowiedziałam pewne kształty, dźwięk nie jest tylko falą lecz kształtem, a to z kolei powoduje powstawanie ran.
    Nie bez kozery jest powiedzenie:
    „raniłeś mnie słowami jak nożem, pociachałeś mnie słowami, lub wariacje n/t temat.”

    Spokojnie Kochany Druchu – Ktoś nie „zabił” Alfiego tylko sprawców tej zadymy.

    Like

 4. Tak jej brakowalo A58,moze ten krutki wpis rzuci troche swiatla na to czemu zmienila nick na BB bebe podwujna brzydula.Dzieci mowia prawde bebe to u nich nic dobrego poprostu be.
  A58 pisze:
  Lipiec 4, 2014 o 10:36
  Ja też.Chodzi o przypisywane tej postaci domeny działania zbieżne z zakresem kobiecego bóstwa znanego pod wieloma nazwami.A to ,że Michaela zapamiętała moją wypowiedź odnoszącą się do kobiety o męskim nicku , która sprowadza się do podporządkowania sobie ludzi tak jak opisane to jest w centurii jest zastanawiające.
  Odpowiedz

  schwarze ente pisze:
  Lipiec 5, 2014 o 15:02
  Odpowiedz w drewnianym kosciele pod Lublincem ,to czes tej lamiglowki.Dlaczego musimy jeszcze czekac ,krzywda boli ale nadzieja na lepsze podbudowuje ,nie wiem wiele ale zaufajcie pierwszej swojej mysli,wtedy sa zdrowe korzysci ,rozwuj duchowy a pieniadz to dwie rozne rzeczy ,jedna drugiej przeczy.Dwuch Henrykow w rodzinie bylo.Butownicy mysla ze wszystkie rozumy pozjadaly ,ta droga nie prowadzi ich do chwaly.Z mysleniem u nich krucho ,tak Ci sie zdaje jak bys Gral z komputerem ,ciagle te same ruchy i ten brak skruchy.

  Like

  • Teraz jeszcze raz przytocze A58 ,bo biedna zdycha z tesknoty.
   Moze sie juz calkiem miesza bo raz dla niej kurwa drugi raz sie dziwnie do niej klei.

   A58 pisze:
   Wrzesień 11, 2014 o 21:41
   ozyrys19 pisze:
   11 Wrzesień 2014 o 19:42
   Wszyscy ,którzy dostali w „prezencie” od Ktosia „jego” drzewo życia ,niech natychmiast je spala i unicestwią .
   To drzewo ,to podłączenie do Waszej energii,by ja wysysać.!
   Barbarzyńco – odezwij się …daj znak.
   Wiem ,że Ktoś zrobił Ci krzywdę i najprawdopodobniej Mevii.”

   No i sprawa się rymsła.Ktosiu podpadł..Pani Basia myli się , jeśli myśli że wystawiając Ktosia odwróci uwagę od tej osoby , która manipuluje Ktosiem.Ktosiu nic nikomu nie wysłał, choć jest przekonany ,że tak było..Tak samo myślą CI , którzy odczuli jakieś zmiany u siebie.Między Ktosiem a nimi działał jeszcze ktoś(nie Ktoś).Ktoś , to zdezorientowany kozioł ofiarny wprowadzony w błąd.

   Like

 5. Tutaj dla wierzacych troche do czytania by nie stracic przez Mist rozum i do wariatkowa trafic .
  No coz moze Mist przypisywac mi swoja robote,ale przecierz Maja te swoje tajne Forum ,a na swej stronie bajki opowiadaja dla naiwniakow ,wciskajac owsianke do glowy zamiast owsa.

  https://nnka.wordpress.com/2014/09/21/kazdy-ma-prawo-wejsc-do-winnicy/

  nie wybieralem wpisow bo szkoda na to czasu ,niech sobie zainteresowani troche Ozyrys wel BeBe poczytaja,moze bedzie na cos przydatne ,moze jak Free do wariatkowa nie trafia ,przez chora zadufana z krzywym ryjem szmate i jej rycerzykiem od podarunkow.No coz nie wiem czy znajdziecie ,jak obronczyni Ktosia ,oskarzyla go o zabawe w ANUBISA a ONA OZYRYS o me zdrowie z KTOSIEM walczyla.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s