PRAWO PŁCI

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

livia

Tlumaczenie marcowego tesktu Lisy Renee i jak zwykle przypominam iz zamieszczajac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam.

Livia

PRAWO PŁCI

 marzec 2018

trinitizedlove2

Droga wznosząca się Rodzino, wraz z przesuwaniem się do następnego Wszechświata harmonicznego, w naszych ciałach świetlistych zachodzą pewne zmiany, które wpływają na mechanikę Merkaby i na funkcje płciowe ciała świetlistego. Dzięki tym zmianom pojawią się nowe możliwości odkrywania i leczenia wszelkich wynaturzeń płci, które możemy w sobie nosić. Zmiany te pogłębiają również naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób zasady dotyczące płci przejawiają się w prawach naturalnych, a także, w jaki sposób jednoczące zasady płci manifestują się jako ciało sferyczne diamentowego Słońca Krystallah. Wraz z aktywacjami paliadoriańskimi pojawiają się nowe matematyczne proporcje Diamentowego Słońca siatki Drzewa Życia, które ucieleśniają się z liniami Adamowymi. W opozycji do tego wzmacnia się agresywna forma rozstroju płci, która jest powiązana z programem transhumanizmu. Obserwujemy działania w kierunku lansowania operacji zmiany płci, dlatego omówimy niektóre wpływy, jakie transgenderyzm może mieć na duszę i ciało świetliste.

Wszystkie rzeczy istnieją w ramach zasady tworzenia płci – wszystko ma zasadę męską i żeńską, która wytwarza siły metafizyczne. Siły te organizują się w ramach duchowych planów, co przekłada się na zasadę płci, która manifestuje się na wszystkich płaszczyznach wymiarowych. Prawo rodzaju przejawia się we wszystkim, dlatego nie ma aspektu życia, świadomości i stworzenia, w którym nie byłoby zasady męskiej oraz żeńskiej. Nie jest możliwe, aby tworzenie na danym poziomie miało miejsce bez tego prawa powszechnego, nawet wtedy, gdyby zasady płci zostały zreplikowane, odwrócone lub zmanipulowane za pomocą sztucznej technologii. Niezależnie od tego, czy jest to proces naturalny czy sztuczny, prawo płci zawsze będzie miało zastosowanie do tego, co zostało zamanifestowane. Zasada płci jest nierozerwalnie związana z każdą istniejącą formą, w tym z ciałem ludzkim, zaprojektowanym w oparciu o biologię płci. Ważne jest, aby mieć świadomość, że prawo płci jest na Ziemi celowo naruszane, uszkadzane i zniekształcane przez NAA, ponieważ dzielenie zasady płci na groteskowe mutacje służy ich planom zniewolenia.

Chociaż prawa płci i prawo biegunowości są ze sobą ściśle powiązane, ważne jest, aby sobie uświadomić, że obie płcie zawierają biegunowości, z obwodami płynącymi od magnetycznej północy do magnetycznego południa, poruszając się u mężczyzn i kobiet w różnych lub przeciwnych kierunkach. Na planie fizycznym ciała męskie i żeńskie odzwierciedlają się nawzajem dzięki korelacji wibracyjnej, która zachodzi podczas interakcji między polaryzacją dodatnią oraz ujemną, która przebiega przez coś, co można nazwać północą magnetyczną w kierunku magnetycznego bieguna południowego. Główny obwód położenia biegunów magnetycznych jest utrzymywany w płaszczyźnie poziomej struktury ciał świetlistych w kompleksie serca i zespole sakralnym, który reguluje ruch energii świadomości w ciele świetlistym poprzez meridiany, linie aksjonalne, sfery wymiarowe i centra czakr. Jednakże, kiedy zunifikujemy płaszczyzny poziomej i pionowej biegunowości w ramach zasady płci ciała świetlistego, rozwijamy neutralny punkt we wszystkich centrach energetycznych, łącząc zasady płci, które manifestują się jako ciało życia wiecznego lub ciało sferyczne Diamentowego Słońca Krystallah.

Krystallah-Eternal-Light-Body

Aby zacząć jednoczyć mężczyznę i kobietę w sobie, musimy zrozumieć, że niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą, posiada zarówno zasady płci, jak i pozytywne oraz negatywne bieguny w ciele i świadomości. Nie ma sposobu, aby zmienić prawo płci w ludzkim ciele, chociaż może ono zostać zniekształcone przez błędną interpretację i szkodliwe zachowania, takie jak przekonanie, że płeć należy utożsamiać z seksualnością czy preferencjami seksualnymi. Każdy mężczyzna ma w swoim ciele elementy energii kobiecej, a w ciele świetlistym specyficzne zasady kobiece, a każda kobieta ma w swoim ciele składniki energii męskiej z pewnymi zasadami męskimi w swoim ciele świetlistym. Bez względu na to, jak mały jest element tworzenia – od mikroskopijnych poziomów cząstek subatomowych po skalę planet, gwiazd i systemów słonecznych – wszystko powstaje zgodnie z prawem płci.

Gdy między zasadami płci wprowadzamy energetyczną syntezę, syntetyzujemy również siły polarności obecne w punkcie neutralnym lub zerowym, i jest to ewolucyjna podróż procesu wniebowstąpienia, który łączy naszą fizyczną Jaźń z naszymi ciałami duchowymi i ostatecznie z boskim Źródłem. Aby osiągnąć samokontrolę w życiu, konieczne jest zrozumienie prawa płci, które istnieje we wszystkich rzeczach, i poszukać naturalnej równowagi energetycznej, jaka istnieje pomiędzy tymi parami przeciwieństw. Kiedy żyjemy w harmonii z prawem płci, to katalizuje głębokie duchowe uzdrawianie, które neutralizuje karmiczne obciążenia i miazmatyczne wzorce, pozwalając nam być zjednoczonymi i żyć w rosnącej harmonii z siłami istniejącymi w świecie zewnętrznym. Ezoterycznie, aby prawdziwie zrozumieć prawo płci, należy postrzegać je daleko poza fizycznymi klasyfikacjami i biologicznymi ograniczeniami, pojmując, że najwyższą naturą zasady płci jest świadomość Jedności. Świadomość jedności jest wewnętrznie zintegrowana z Kosmicznym Suwerennym Prawem Boga albo Prawem Jedni, a świadomość jedności jest pierwszą praktyką prawa. To uświadamia nam, że aby być w harmonii z Prawem Jedni i doświadczać świadomości jedności, musimy dążyć do zrozumienia zasad płci i starać się zjednoczyć wszystkie aspekty oraz archetypowe siły, które działają w naszej tożsamości płciowej.

Naprawienie rozdzielenia płci

By móc się rozwijać i urzeczywistnić duchowy cel, musimy poznać zasadę męską oraz żeńską, naprawić ich oddzielenie, które objawia się poprzez nasze wewnętrzne relacje ze sobą. Kiedy uznamy, że z natury reprezentujemy zarówno zasadę męską, jak i żeńską, oraz że fakt ten jest niezmienny, możemy doświadczyć, w jaki sposób nasz związek z naszym wewnętrznym mężczyzną i kobietą wpływa na wszystkie zewnętrzne relacje. Zazwyczaj rozwiązanie męczących problemów związanych z powracającymi schematami lub wszelkiego rodzaju konfliktami, zależy od tego, jak czujemy się przy matce i ojcu. Jakość naszych relacji, niezależnie od tego, czy są one zdrowe i zrównoważone, czy też chore i wypaczone, zawsze jest odbiciem więzi dziecka z rodzicem – w tym życiu i innych wcieleniach.

Ten wzorzec płci będzie odzwierciedlał na zewnątrz do innych to, jak nieświadomie odczuwamy siebie, dopóki nie zrozumiemy wpływu, jaki mają na nas te archetypy, i dopóki nie wykonamy wewnętrznej pracy, która pomoże nam przekroczyć oraz uzdrowić te bolesne wzorce. Dbanie o zbudowanie silnej wewnętrznej Jaźni, zawsze obejmuje emocjonalną i duchową eksplorację natury rozdzielenia płci, przegląd przekonań, które ukształtowały naszą świadomą tożsamość dotyczącą męskości i kobiecości.

Jeśli podświadomie lub świadomie jednej płci nadamy większą wartość niż drugiej, i znajdzie to odzwierciedlenie w tym, jak traktujemy innych, zwiększymy rozłam, dysharmonię i konflikty władzy we wszystkim, co przejawiamy na zewnątrz. Jeśli utrzymamy poziomy pogardy lub myślimy, że jedna płeć jest ważniejsza, mądrzejsza lub lepsza, skazujemy się na porażki dotyczące życia i osobistych relacji, emitując tę pogardę na tę samą zasadę płci, która istnieje w również w nas. Mężczyźni, którzy wyrządzają krzywdę kobietom lub je nienawidzą, niszczą wewnętrzną kobietę. Kobiety, które wyrządzają krzywdę mężczyznom lub ich nienawidzą, niszczą wewnętrznego mężczyznę. W rezultacie, w wyniku wewnętrznej separacji płci, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przechodzą do programu seksualnej niedoli. Oto przykład tego, czego potrzebuje każda osoba, chcąca znaleźć w sobie pełnię i spełnienie, a co niszczy przez nieświadome działania / wybory, jakich dokonuje na zewnątrz, jeszcze bardziej rozdzielając płcie.

Podczas procesu wznoszenia zaczynamy powracać do wspomnień z dzieciństwa, aby zaobserwować, jakie doświadczenia uformowały się w nasze systemy wierzeń w dorosłości, tak abyśmy mogli rozwikłać nasze głębsze uczucia i postrzeganie archetypów męskości i kobiecości. Wielokrotnie oznacza to, że będziemy musieli zająć się miejscami w ciele fizycznym, w których tkwi bolesny konflikt lub trauma emocjonalna. Kiedy już zdamy sobie sprawę z archetypowych wpływów otaczających nasze doświadczenia i przekonania zebrane wokół tematu kobiety-mężczyzny, możemy zacząć usuwać bolesne wzorce płci z własnych zachowań i zacząć je zmieniać. Odkrywając te wzorce i postawy, zwracamy uwagę na to, co pojawia się w naszych relacjach z innymi, w szczególności na wszelkie wzorce destrukcyjne, które pojawiają się w związkach intymnych i seksualnych.

Jeśli zwracamy uwagę na to, co te wzorce płci dla nas oznaczają jako systemy wartości i wybieramy uwolnienie się od dogmatów oraz statycznych ról, pozwalając im odejść, możemy doświadczyć głębokiego duchowego uzdrowienia. Trzeba wiedzieć, że każda relacja, która rozwija się w oparciu o oszustwo, odgrywana przez fałszywą tożsamość lub kontrolowana przez kontrolę umysłu, nigdy nie będzie oparta na zdrowym fundamencie, który buduje zaufanie. Bez bezwarunkowej miłości, uczciwości, pełnego ujawnienia i zaufania między ludźmi zaangażowanymi we wszelkiego rodzaju relacje międzyludzkie, związek skazany jest na porażkę za sprawą niszczycielskich wzorców, które go zapoczątkowały. Możemy zdecydować się na nawiązanie głębokich relacji z innymi lub grać jakąś rolę wobec ludzi, którzy troszczą się o nas, aby czuli się najbardziej komfortowo. W społeczeństwie zachodnim, fałszywy król tyranii lub zniewieściały samiec pasuje do polaryzacji z mroczną matką, zakodowaną księżniczką lub femme fatale, i dopóki ludzie grają te powierzchowne archetypy ofiary, nigdy nie zawracają sobie głowy prawdziwym wejrzeniem wewnątrz siebie, a sytuacja karmiczna, która ich łączy, budowana jest na ruchomych piaskach i jest domkiem z kart.

Płeć nie ma z natury stałych ról ani oczekiwań seksualnych, wszystko to można określić jako to, co jest najbardziej zdrowe i zrównoważone, aby wspierać naszych wewnętrznych mężczyzn i wewnętrzne kobiety! Ta rewolucyjna czynność świadomego stawania się bardziej autentycznym, może radykalnie zmienić nasze wszystkie zewnętrzne więzi, zbudować harmonię poprzez zmianę relacji, jaką mamy z istniejącą w nas zasadą płci. Żyjąc w harmonii z prawem płci, żyjemy prościej, łatwiej, płynniej i bardziej harmonijnie realizując zdrowe oraz zrównoważone relacje z każdą płcią, aby dalej rozkwitać i rozwijać głębokie znaczące związki. Gdy decydujemy się kochać siebie bezwarunkowo i dajemy sobie pozwolenie, aby żyć tak autentycznie jak to możliwe, nawet jeśli nasze wybory są oceniane lub krytykowane przez innych, porzucamy powierzchowność.

Zniszczenie więzi między rodzicem a dzieckiem

Jednak w świecie 3D istnieją destrukcyjne wzorce płci, które zostały opracowane przez sieć kontrolerów. Dlatego, aby pozbyć się dezorientacji i powrócić do klarowności na temat płci, wszyscy musimy wykonać wewnętrzną pracę emocjonalną, gdyż ponosimy odpowiedzialność za własne ciała, umysły i ducha. Kontrola umysłu ustanowiona przez NAA ma zaszkodzić relacji rodzic-dziecko, aby zniszczyć potencjał świętego małżeństwa kobiety i mężczyzny w okresie dorosłości, co zostało opisane jako wypaczenie archetypu fałszywego rodzica przez programy ofiara-kat. Jeśli uzdrowimy wewnętrzne wzorce płci związane z matką i ojcem, dostajemy kolejny klucz do zrozumienia prawa płci, który otwiera nas na świadomość jedności.

Fałszywy rodzic został stworzony, aby ingerować w duchową więź między matką a dzieckiem od chwili narodzin, a następnie niszczyć duchową więź między ojcem a dzieckiem. Ten szkodliwy wzór najczęściej powoduje odłączenie ciała fizycznego od duszy i duchowych rodziców, od prawdziwej matki i ojca, których nazywamy boskim Źródłem. To jest przeznaczone do odrzucenia wewnętrznego duchowego rodzica, a także do ustanowienia nadużyć jako społecznie akceptowanych zachowań zgodnych z archetypowymi wzorcami matki-ojca. Archetypy matki i ojca mają tendencję do nieświadomego odgrywania w naszej psychice ról autorytetów, więc programowanie ma na celu zrównanie ról rządów, religii i władzy wojskowej, aby przywłaszczyć sobie naszą więź z rodzicami. Każą nam czcić fałszywych rodziców nie kwestionując ich autorytetu. Dotyczy to wszystkich filarów kontrolujących społeczeństwa. Patriarchalna dominacja ustanowiona w kulturze śmierci NAA miała na celu uruchomienie podświadomego i świadomego programowania umysłu zmuszającego mężczyzny oraz kobiety do nienawidzenia siebie wraz z szeroką kulturową mizoginią, która radykalnie szkodzi zarówno mężczyznom, jak i kobietom, gdyż lansuje zachowania duchowo obraźliwe. Jest to strategia podziału płci poprzez wypaczanie oraz odwracanie archetypów matki i ojca w naszym społeczeństwie.

Fałszywy rodzic utrwala w dziecku program seksualnej niedoli, a ono później w wieku dorosłym przyciąga do pary kogoś z ekstremalnie przeciwstawnym biegunem wspólnych obciążeń karmicznych, które jeszcze bardziej dzielą zasadę płci. Jeśli nie wiemy, jak wyleczyć lub zunifikować naszą wewnętrzną zasadę płci, przepaść pomiędzy rolami męskimi i żeńskimi w świecie zewnętrznym wciąż się poszerza, zwiększając uczucie oddzielenia i inne wypaczenia. Ponieważ ego czuje się rozłączone i nieszczęśliwe, skutkiem jest nieszczęśliwe małżeństwo i rozwiązły seks, gdyż taka osoba wierzy, że trawa jest zawsze bardziej zielona gdzieś indziej, a dzieje się to przez elementy wewnętrznego podziału płci.

Kiedy badamy nasze motywacje, systemy percepcji oraz przekonań na temat męskości i kobiecości, a także wszystkie przypisane nam role płci, możemy zdecydować się na zjednoczenie ich cech, zauważając, jak wyrażają się ich aspekty. Ponieważ zamierzamy ujednolicić oraz zharmonizować naszą wewnętrzną męskość i kobiecość, syntetyzujemy biegunowość tych sił z powrotem w neutralność lub jedność. Proces ten uwalnia najwyższy potencjał duchowy naszej kryształowej istoty, realizującej nasz boski cel wypełnienia, co zwielokrotnia jego trwałe źródło wiecznego, żywego światła, wewnątrz i na zewnątrz.

Prawo biegunowości lub para przeciwieństw

Naturalne prawo biegunowości, zwane także parą przeciwieństw, przeplata się z prawem płci, ale nie należy ich ze sobą mylić. Zasadniczo oznacza, że rzeczy, które mogą wydawać się przeciwieństwami, faktycznie różnią się stopniem dodatnich i ujemnych biegunów lub jedną z dwóch stron tego samego elementu. We wszystkim istnieją dwie strony polaryzacji. Wszystko jest podwójne – wszystko ma bieguny, wszystko ma swoje przeciwieństwa, a przeciwieństwa są jak lustrzane odbicia. Kiedy widzimy, jak obie strony tych biegunów działają w świecie, obserwując je ze stanu neutralnego, możemy wznieść się ponad przeciwstawne energie i problemy, które mogą generować. Możemy przekształcać nasze myśli i sytuację, po prostu podnosząc wibrację ponad stan spolaryzowany, poprzez utrzymywanie stanu neutralnego lub współczującego obserwatora.

W niektórych konfiguracjach można zauważyć te same powtarzające się wzorce biegunowości, które są w absolutnie każdej energetycznej postaci lub formie materii i to, że ten wzór powtarza się w warstwach wielowymiarowych. Na przykład: wszystkie warstwy wymiarowe w Wszechświatach Harmonicznych mają połączone ze sobą bloki budulcowe materii i antymaterii, które powstają z ładunków dodatnich, ładunków ujemnych i potencjału energii neutralnej lub punktu zerowego.

Aby stworzyć obwody pętli sprzężenia zwrotnego do zwielokrotnienia źródła energii z otwartego źródła lub do kierowania energią skończonego źródła energii do kogoś lub czegoś, ładunki te muszą przyciągać się i łączyć ze sobą. Dodatni lub ujemny ładunek energii jest nierozerwalnie związany z siłami, które są regulowane przez prawo płci i prawo polaryzacji, i to jest struktura, z której zostało stworzone wszystko w tym Wszechświecie. Dzięki prawu biegunowości podczas podróży ewolucyjnych pojawia się wiele formacji grup dusz, które przeważnie są obciążone biegunowością ujemną – z reguły oznaczającą służenie sobie, lub dodatnią – związaną ze służbą dla innych. Spójrzmy, jak działa prawo biegunowości w blokach materii.

Główne trzy warstwy bloków wszelkiej materii we Wszechświecie to:

1.Elektron, proton i neutron jako dodatnie, ujemne lub neutralne jednostki świadomości.
2.Matematyka, jako język kodów do tworzenia projektów i struktur.
3.Siły i energia, które obejmują spektrum częstotliwości, oscylacji i wibracji kolorów.

Podstawową jednostką materii cząstek jest atom, który składa się z gęstego centralnego jądra otoczonego chmurą elektronów i protonów. Tutaj protony mają dodatni ładunek elektryczny, elektrony mają ujemny ładunek elektryczny, a neutrony nie mają ładunku elektrycznego. Atom zawierający taką samą liczbę protonów i elektronów jest neutralny elektrycznie. Atomy są niezwykle małe, a każda substancja stała, ciecz, gaz i plazma składają się z neutralnych lub zjonizowanych atomów, które określają przyrost lub utratę elektronów w atomie. Więc nawet w atomie działa prawo biegunowości i prawo płci. Rozsądnie jest uważać, że nasza biologia składa się z atomów, które są posłuszne naturalnym prawom płci, natomiast jeśli zdecydujemy się zignorować tę prawdę, znacznie zwiększymy rozłam między fizyczną percepcją a wyższą duchową świadomością. Kiedy dokonujemy wyborów, które naruszają prawa natury, odłączamy się od naszego ducha i dlatego cierpimy.

Aby lepiej zrozumieć model użyty poniżej do opisania dodatniego i ujemnego ładunku w prawie biegunowości, rozważmy zarówno cząstkowe, jak i anty-cząstkowe budulce materii. Naszym głównym celem jest opracowanie zestawu instrukcji wykonanego w polu elektromagnetycznym, w związku z czym nasz model będzie miał tendencję do używania ustawienia antycząstek, które są odpowiednikiem masy cząsteczkowej. Aby lepiej wyjaśnić: w rezultacie poniższe informacje będą przeciwne do obecnego głównego konsensusu naukowego dotyczącego przypisywania dodatniego lub ujemnego ładunku elektronom i protonom, w odniesieniu do atomowej teorii materii.

Bloki konstrukcyjne cząstek – elektron (ujemny lub -ve), proton (dodatni lub + ve) i neutron 0.

Bloki konstrukcyjne antycząstek – elektron (dodatni lub +ve), proton (ujemny lub –ve) i neutron 0.

Przyjmując tę informację, każda osoba, miejsce lub rzecz będzie posiadała energetyczną polaryzację w materii cząstek i podwójnej materii antycząstkowej, a ta kombinacja jest zrównoważona lub ważona w jednej formie energetycznej biegunowości lub jej przeciwieństwa. Ostatecznie naszym duchowym celem jest ujednolicenie i połączenie materii cząstek i materii antycząstek naszej świadomości oraz ciała poprzez proces integracji polaryzacji. Integracja biegunowości identyfikuje i lokalizuje tę treść świadomości, która może nie być w stanie połączyć się ze sobą, a ma zamiar zjednoczyć w punkcie neutralnym. Jest to również reprezentowane w naszych fizycznych ciałach męskich lub kobiecych, i wyraża się w materii jako biegunowość. Podczas gdy może nam się wydawać, że nasze fizyczne ciało istnieje w materii w jednej formie polaryzacji, nasze wewnętrzne oraz zewnętrzne energie zawierają jednocześnie zarówno zasadę męską, jak i kobiecą. Na przykład na planie pionowym fizyczne ciało ludzkie jest podzielne na górę i dół oraz przez centralny kanał pionowy na prawą stronę męska i lewą – kobiecą. Istnieje wiele naturalnych cech męskiej i żeńskiej zasady, które dotyczą wszystkich osobników gatunku ludzkiego, ale musimy rozpoznać to, co jest nienaturalne i obce mężczyźnie a co kobiecie, i wyrzucić to ze świadomości.

Prawa strona ludzkiego ciała to wzorzec płci męskiej, który jest zasadą siły czynnej z wewnętrznym zespołem obwodów elektrycznych działających jako przekaźnik elektryczny dodatnio naładowanych elektronów. Męski spin w tej konfiguracji w strukturze 3D ma tendencję do przepływu spiralnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podczas przemieszczania się w inne miejsce we Wszechświecie Harmonicznym, może nastąpić zmiana kierunku wirowania na przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Lewa strona ludzkiego ciała to wzorzec płci żeńskiej, który jest zasadą siły biernej z wewnętrznym zespołem obwodów elektrycznych działających jak magnetyczny odbiornik ujemnie naładowanych protonów. Kobiecy spin w tej konfiguracji w strukturze 3D ma tendencję do przepływu spiralnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Podczas przemieszczania się w inne miejsce we Wszechświecie Harmonicznym, żeński element może odwrócić sposób wirowania w prawo.

Dlatego w ustawieniu antycząstkowym, biorąc pod uwagę, że męskie elektrony – naładowane dodatnio – oddziałują z protonem zasady żeńskiej, które są naładowane ujemnie, i że z powodu wzajemnego oddziaływania pojawi się obrót w kierunku męskim – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W odpowiedniku żeńskim, w ustawieniu antycząstkowym, biorąc pod uwagę, że protony żeńskie są naładowane ujemnie, oddziałują z elektronami zasady męskiej, a interakcja domyślnie spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Te dwie zasady sił energetycznych: męskie i żeńskie, łączą się, tworząc zakresy elektromagnetyzmu i innych sił, których doświadczamy na planecie. Przy pewnym obrocie spinu, gdy mężczyzna i kobieta jednoczą się, ładunki ujemne i dodatnie znoszą się, przechodząc do poziomu neutralnego, który jest punktem zerowym lub źródłem energii z otwartego źródła.

Zgodnie z instrukcjami opiekunów, aby uwolnić się od struktury dwufalowej, która wymusza przepływ energii w zamkniętej pętli i utrwala prąd zwrotny oraz energię martwego światła, możemy zmienić warstwy powłok antycząstkowych z pomocą wyższej świadomości, co aktywowuje stan obojętny elektrycznie, który pozwala neutralnym siłom emitować sprzężenia zwrotne z naturalnego światła życia. Zasada ta dotyczy struktury anatomii duszy w ludzkim ciele świetlistym, a także systemów planetarnych w poszukiwaniu wolnej i odnawialnej energii. Ten sam potencjał energetyczny jest związany z koncepcją systemów darmowej energii, które są otwarte i samowystarczalne, jednak zostało to ukryte przed ludzkością, aby uniemożliwić do niej dostęp. Kiedy zrozumiemy, w jaki sposób wszyscy możemy mieć dostęp do samopodtrzymującego się źródła światła, jako energii otwartego źródła, wtedy aktywujemy wyższą wiedzę duchową, aby przestrzegać prawa biegunowości. Kiedy ludzkość zrozumie to prawo i powody, dla których kontrolerzy decydują się naruszać prawa natury w celu wzmocnienia podziału płci oraz odwrócenia sił polaryzacji, możemy w końcu ewoluować do przyszłości, która otwiera dostęp do darmowej energii z otwartego źródła dostępnego dla wszystkich.

Aby być energetycznie zrównoważonym, zharmonizowanym i pogodzonym ze sobą, musimy uznać wewnętrzną i zewnętrzną polaryzację. Uznając wartość i konieczność tego, w jaki sposób prawo biegunowości i prawo płci rządzą naszym życiem, możemy naprawdę poznać siebie.

Stan pól Merkaba

W wyniku cyklu wznoszenia i przejścia do następnego Wszechświata Harmonicznego, coraz więcej mieszkańców Ziemi wkracza w stan struktur Merkaba, co aktywuje częstotliwości czwartej warstwy DNA. Oznacza to, że ciało planetarne i ciało fizyczne przekształcają się w mniej gęste stany światła, przesuwając kąt, w którym obracały się cząstki. Pola Merkaby są parami pól elektromagnetycznych opartych na prawie płci, które są męskimi spiralami elektrycznymi i żeńskimi spiralami magnetycznymi, obracającymi się w przeciwnych kierunkach i w pełni ze sobą splecionymi. Przeciwległe wirujące spirale pól Merkaba działają jak system naturalnej cyrkulacji energii pomiędzy cząstką a warstwami antycząstkowymi, które istnieją we wszystkich liniach czasu, i równoległych wszechświatach w całej macierzy czasu, aż po Boskość. Pola Merkaby to rzeczywiste pojazdy dla podróżującej świadomości, przez które częstotliwości prądu elektromagnetycznego, takie jak fale siły życiowej Kundalini, krążą wszystkie energie, a tym samym wchodzą do przestrzeni wymiarowej i z niej wychodzą.

Każda osoba ma pole Merkaba, w którym biegną męskie i żeńskie energie, które są połączone z jej naturalnymi funkcjami, co ma znaczenie dla ekspansji świadomości i dla krążenia siły życiowej w ciałach, tak aby były energetycznie zrównoważone oraz zdrowe. Poprzez połączenie męskich i żeńskich zasad podczas duchowego wznoszenia się i w wyniku postępującej aktywacji pojazdu Merkaba, biologia ma zdolność wejścia w stan budowania przeciwbieżnych spirali pola Merkaba. Budowa pojazdu Merkaba pozwala na podróż w czasie lub przejście do wyższych wymiarów, a pierwsze etapy tego doświadczenia dla większości wznoszących się ludzi będą miały miejsce podczas snu. Zdolność do wejścia w Merkabę zależy od względnej równowagi pomiędzy zasadą męską i żeńską, którą dana osoba osiągnęła na poziomie świadomości. To daje nam informację, że pole Merkaba i pojazd do wznoszenia się również w pełni podlegają prawu płci.

Ciało Diamentowego Słońca ma 12 nici DNA, co pozwala aktywować wielowymiarowe pola Merkaba, które zmieniają zapis transdukcji urodzeniowej, aby móc uzupełnić dopływ energii do ciała. Oznacza to, że gdy uaktywniają się spirale Merkaba, linia czasu zapisu z chwili urodzenia w obecnej tożsamości przesuwa się w kierunku przyszłości. Linia czasu, w której tożsamość wznoszących się świadomości narodziła się w liniach czasu trzeciego wymiaru, faktycznie przesuwa się w inne miejsce. Ciało Diamentowego Słońca ma cztery duże, wzajemnie obracające się, spiralne pola Merkaba, które łączą się tworząc razem doskonałą eliptyczną sferę światła, która przestawia rdzeń przejawiania ciała w wieczną siatkę świetlną.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/03/prawo-pci-lisa-renee-marzec-2018-cz-i.html

dokonczenie tlumaczenia:

Pola Merkaby Krystallah

Gender-Fin

Baza dwunastu uniwersalnych androgynicznych pól Merkaby Chrystusa-Sofii nazywane są Krystallah i tworzą zbiór instrukcji dla wszystkich pól Merkaby we wszystkich liniach czasowych i gęstościach we wszechświatach. Dwunasto-wymiarowa spirala pola Merkaba jest męską zasadą Krystallah, która jest generowana na zewnętrznych polach przez wewnętrzną spiralną zasadę Krystallah, która jest generowana z zasady akwamarynowego Łuku świętej Matki w 13-tej bramie. 13-ta brama to Aqua Portal, który otwiera okno neutronów, które prowadzi przez siedem wyższych niebios przez Andromedę. Pola Merkaba Krystallah mają wyrównanie elementów płciowych, które instruuje kierunek początkowej pozycji dla rotacyjnego obrotu górnych oraz dolnych spiral Merkaby u mężczyzny i kobiety, tworzących pojazd do wznoszenia się.

Inteligencji dwunastu wymiarów awatara Chrystusa wyznacza orientację modułów płciowych spirali Merkaba Krystallah i określa wyrównanie dla spirali polaryzacji płci w każdym wymiarze. Wyobraź sobie ten moduł płci jako czworościany – dolny i górny, które tworzą sześcioramienną gwiazdę Merkaby. Istnieje moduł dla płci męskiej (czworościan) i dla płci żeńskiej (czworościan). Oba regulują początkowe punkty obrotu naszych spiral Merkaba, a następnie zaczynają się łączyć i jednoczyć w świętą unię lub Hieros Gamos. Kiedy komunikujemy się z naszym awatarem inteligencji Chrystusa-Sofii i tworzymy tarczę 12D, w końcu odbudowujemy spirale mini Merkaby, które zaczynają dopasowywać sposób, w jaki wewnętrzne energie męskie i żeńskie zaczynają wirować, aby pomóc w ujednoliceniu i zbudowaniu naszego pojazdu Merkaba. Łącząc wewnętrznego mężczyznę z wewnętrzną kobietą, poddając się procesowi świętego jednoczenia lub unii hierogamicznej, przestrzegając prawa płci, uruchamiamy naturalny proces komunikacji ze Świadomością Chrystusa, i zaczynamy budować pola Merkaby.

Moduł płci jest punktem, w którym pionowe prądy energii spirali Merkaba przechodzą do węzła w osłonie ciała świetlistego, która rozprowadza strumień częstotliwości po poziomej tarczy zegara. Ponownie wyobraź sobie moduł płci jako dolny i górny czworościan tworzący sześcioramienną gwiazdę Merkaby.

Aby zwizualizować żeński punkt obrotu i początkowe pozycje wirującego punktu w spirali Merkaba Krystallah, najpierw pomyśl o połączeniu tych dwóch trójkątów, trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół jest zasadą żeńską, a trójkąt skierowany w górę to zasada męska. Teraz wyobraź sobie tarczę zegara ze wskazówkami tylko na pozycji 6 i 12.

Dla punktu początkowego obrotu dla żeńskiej spirali Merkaba, umieść dolny punkt trójkąta na pozycji godziny 6-tej tarczy zegara. Ta pozycja początkowa jest spinem zasady żeńskiej z ujemną polaryzacją magnetyczną, która jest uważana za orientację dla płci żeńskiej.

Początkowy punkt obrotu dla męskiej spirali Merkaba, górny punkt trójkąta, umieść na pozycji godziny 12-tej tarczy zegara. Ta pozycja początkowa jest dodatnią polaryzacja elektryczną, męską zasadą wirowania, która jest uznawana za orientację męską.

U większości ziemskich ludzi, ładunek magnetyczny bazujący na zasadzie żeńskiej będzie obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a podstawowy ładunek elektryczny zasady męskiej będzie obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jednakże, gdy przechodzimy do następnej formy harmonicznej podczas cyklu wznoszenia, może to zostać odwrócone.

Ponieważ przemieszczamy się wraz z Ziemią, istnieje wiele możliwych konfiguracji, które mogą występować w obrębie polaryzacji i orientacji męskiej oraz żeńskiej spirali Merkaba, sugeruje się komunikowanie się bezpośrednio z awatarem Chrystus-Sofia, aby zorientować się w najwyższym wyrazie obrotu w prawo i w lewo – co jest teraz możliwe. Celem tej informacji jest poznanie męskiej i żeńskiej spirali Merkaba, które składają się na uniwersalne androgeniczne pola Merkaby Chrystusa – Sofii, oraz na lepsze zrozumienie prawa płci i prawa biegunowości, które są nieodłączne dla naszej duchowej biologii oraz rządzą naszą najwyższą świadomością. Przestrzeganie praw naturalnych poprzez naukę o właściwym sposobie życia, rozróżnianie między negatywnymi wypaczeniami ego a postrzeganiem ujemnych i dodatnich polaryzacji, daje nam możliwość dostosowania się do osobistego Chrystusa.

Paliadoriańska aktywacja Diamentowego Słońca

W procesie przesuwania się do następnego Wszechświata Harmonicznego, wielu z kryształowej rodziny przeszło przez fazę ucieleśniania nowych matematycznych proporcji wzoru Diamentowego Słońca Drzewa Życia dla piątej oktawy wymiarowej. Dodatkowo, wielokrotnie dochodziło do odzyskania tożsamości i części ciała z paraleli, takich jak powrót linii Adamowych do prawowitego właściciela, aby wspierać ich obecną fazę ucieleśniania. W tej małej grupie wszystkie czakry cząstkowe zostały rozpuszczone. Wielu ludzi na Ziemi nadal ma dolne czakry, więc nadal będą potrzebowali wsparcia opartego na transmutacji tych sieci o niższej gęstości i energii podczas ich przesuwania się. Dolne podświadome fragmenty są problematyczne, gdyż generują chaotyczne, statyczne pola sieciowe z transmisją AI, co wzmocniło objawy cienia i bólu wśród mas, które nie oczyściły tych traumatycznych aspektów.

W tej aktywacji mającej na celu osiągnięcie wyższego poziomu ucieleśnienia, punkty rezonansu dla głównych centr energii w ciele fizycznym przesunęły się wyżej, nieznacznie zmieniając położenie i dodając strukturę ciała świetlistego do czaszki, głowy oraz korony. Zmiany w czaszce i koronie doprowadziły do zwiększenia ciśnienia czaszkowego oraz zatokowego, obolałości i bólów w całej macierzy kostnej, ze szczególnym naciskiem na czaszkę, otwór magnum (potylicy) i kości klinowej. Szpik kostny przenosi inteligentne informacje do krwiobiegu i przez cały ośrodkowy układ nerwowy do mózgu, a zatem cała macierz kostna była potencjalnie nadmiernie aktywnie związana z kilkoma sekwencyjnymi transmisjami z ciał świetlistych.

Trójwymiarowe warstwy widm fal częstotliwości 1D i 2D, sieci odwrócone i ich centra energetyczne, takie jak rozdzielone na 2D-4D ciało cienia, są całkowicie rozpuszczone, a membrany zniknęły, pozostawiając sacrum słoneczne i wyższe położenie dla punktu zerowego oraz świadomej tożsamości powyżej pępka. Z aktywacją ciała Diamentowego Słońca wiecznego ciała świetlistego z 5D, wszystkie oddzielone pola elektromagnetyczne w ciele świetlistym uwalniają membrany polaryzacyjne oraz bariery elektromagnetyczne, łącząc przeciwbieżne spirale żeńskie i męskie w otaczającą ciało dużą kulę światła. Istnieją trzy główne ciała sferyczne zagnieżdżone w sobie nawzajem, zbudowane z trójkątów, które ustawiają się wzdłuż centralnego pionowego kanału – jest to nowe położenie dla sfer: trzeciej, szóstej, dziewiątej, a następnie przez osobistego Chrystusa w sferze dwunastej. Te główne sfery energetyczne znajdują się na kolumnie centralnej i są połączone w obojętny ładunek trójfalowy lub niespolaryzowane centra energetyczne.

Każda z pozycji 3-6-9-12 łączy się do trójcy w stworzone odpowiednio dla świadomej tożsamości triady duszy, triady Nadduszy i osobistego Chrystusa. Istnieją również tony bazowe i nadtony, które składają się na lewą stronę żeńską i prawą stronę męską wiecznego Drzewa Życia, ale główne obszary wiecznego ciała świetlistego są skierowane przede wszystkim w połączenie męsko-żeńskie, które występuje w centralnym kanale pionowym. Wygląda na to, że osobisty Chrystus może wybrać wiele różnych wiązek promieni tęczy poprzez główny pionowy kanał prowadzący do ciała sferycznego, ale obecna obserwacja została powiązana z transmisjami pochodzącymi z diamentowych promieni serca Aqualasha z Andromedy.

Ponadto, ciało świetliste nie jest już połączone z ziemskim rdzeniem w ten sam sposób, ono unosi się na bazowej tarczy zbudowanej pod stopami. Tarcza bazowa łączy się z pętlą sprzężenia zwrotnego 360 stopni pola punktu zerowego lub boskości, które biegnie od wewnątrz wewnętrznego diamentowego filaru. Strumień ten biegnie od wierzchołka korony do stóp, powracając z powrotem do pętli sprzężenia zwrotnego punktu zerowego dokonanego poprzez świadomość dwunastej sfery osobistego Chrystusa. Wzorzec elektryczny Chrystus 12:12 przesuwa punkt zerowy w pętlę sprzężenia zwrotnego pomiędzy górną pozycję 12- tej sfery od ogniwa paliadoriańskiego, przez centralny kanał pionowy do podstawy tarczy pod stopami.

Po obu stronach zwieńczenia osobistego Chrystusa, jest Akwamarynowy Promień Kosmicznej Matki po lewej stronie i Szmaragdowy Promień Kosmicznego Ojca po prawej, jednocząc trójkę trójkątów, która otacza ciało deszczem fal promieni: akwamarynowego i szmaragdowego. Wiele fal miłującej wibracji płynie od rodzin Krystallah po osiągnięciu nowej konfiguracji wcielenia podczas paliadoriańskiej aktywacji ciała Diamentowego Słońca w drugim Wszechświecie Harmonicznym. Ta konfiguracja ciała świetlistego jest w toku. Pozwala większej liczbie ludzi na Ziemi na odzyskanie osobistego Chrystusa, na zbudowanie wiecznego sferycznego ciała Diamentowego Słońca i na kontynuowanie tego wyboru w przyszłości.

Zablokowanie 1D 2D-4D na linii czasu 3D

Jeśli osoba żyjąca na Ziemi nie może aktywować u siebie częstotliwości czwartego wymiaru, które obejmują transmisję czwartej warstwy DNA, blokuje zdolność do uzupełniania ciała wyższymi częstotliwościami lub zwiększonymi energiami siły życiowej. Jeśli biologia duchowa nie może utrzymać obiegu wyższych częstotliwości, które są przekazywane podczas planetarnego wznoszenia, blokuje to trójwymiarową stację tożsamości na linii czasu, w której ta osoba się urodziła. Jeśli ta osoba pozostaje w tym samym czasie, w którym się urodziła, nawet jeśli planeta przeniosła się na wyższe ramy czasowe, nie będzie w stanie zregenerować się samodzielnie i będzie potrzebowała innego ciała fizycznego, w którym będzie kontynuowała swoją ewolucję w kierunku wewnętrznego mistrzostwo i wzniesienia.

Gdy biologia jest zablokowana w linii czasu 3D, ciało nie jest w stanie wygenerować sekwencji aktywujących, które umożliwiają scalenie płci i zmiany w spinie cząstek, które rozszerzają ciała świadomości. W wyniku ograniczeń i utraty energii, która jest zablokowana w linii czasu 3D, niektórzy zdecydują się opuścić swoje obecne ciała, aby kontynuować ewolucję bez technologicznej kontroli umysłu, podczas gdy inni wybiorą metody transhumanistyczne w ramach czasowych AI w celu osiągnięcia tymczasowej nieśmiertelności.

Obecne rozdzielenie 1D i 2D, które wytwarza ciało bolesne oraz podświadome traumy wskutek programów ofiara – kat, seksualnej niedoli i Armageddonu, generuje elektryczne, statyczne pole sieciowe, które wrażliwy empata może wyczuć jako energetyczne bicze lub trzaskanie pól statycznych. Może to zatrzymać ludzi w linii czasu 3D, która jest agresywnie atakowana przez NAA za pomocą technologicznej kontroli umysłu.

Sześcioramienna gwiazda Merkaba

Ponieważ wielu mieszkańców Ziemi dysponuje już Merkabą, nie rozumiejąc, co się z nimi dzieje, NAA stosuje środki zaradcze, aby zapobiec i zakłócić ten naturalny proces ucieleśniania. Teraz szczególnie nasilone są transmisje odwróconych wzorców gwiazdy Merkaba, zniekształconej sześcioramiennej gwiazdy, która reprezentuje jedność pomiędzy męską i żeńską spiralą Merkaba.

Ta geometria jest związana z prawem płci i oznacza jedność, zniesienie biegunowości zbliżające do jedności z Bogiem. We wcześniejszych etapach budowania boskiej kryształowej tarczy 12D, gwiazda Merkaby lub Gwiazda Dawida była symbolicznym kodem powołanym do wspierania ścieżki energetycznej syntezy, do doprowadzenia ciała świetlistego do jedności. Gwiazda Dawida oznacza jedność między mężczyzną i kobietą, geometria ustanawia energetyczną równowagę pomiędzy energią męską i żeńską, która istnieje w każdej ludzkiej istocie, czy to w formie męskiej, czy żeńskiej. Wszyscy ludzie są wewnętrznie stworzeni z energii męskiej i kobiecej, co daje im możliwość doprowadzenia do świętej unii, komunikacji z najwyższą Jaźnią, wewnętrznym światłem Chrystusa-Sofii.

Każdy pracownik światła winien dostrzec jakość siły, która stoi za używaniem symboli, kodów lub geometrii, ponieważ intencja wlewana do symbolu jest związana z energią, jaką ta osoba wprowadza do symbolu. Trzeba również rozpoznać cel używania tego symbolu lub kodu. Na Ziemi NAA zrobiła wszystko, co możliwe, aby powiązać symbole tworzenia, symbole, które są czystą energią świadomości, zniekształcając i deprecjonując ich energetykę poprzez ich odwrócenie, aby zniszczyć stworzenie i zniszczyć życie. Duch oszust celowo przywłaszczył wiele świętych symboli i świętej geometrii, głównie w celu stworzenia zamieszania oraz strachu w przeciętnym umyśle, a także w celu powiązania negatywnych cech z symbolami stworzenia i świętą obecnością.

Głównym celem satanisty lub Lucyfera jest zniszczenie pierwotnego przeznaczenia kodów stworzenia, na przykład związanych ze świętą geometrią, aby ludzka istota była tak wypełniona strachem i dezorientacją, żeby nie rozumiała świętych symboli. Taki duchowy terror powoduje, że ludzie uciekają od nich, aby nie obrażać Boga. Jest to podstęp sił satanistycznych, które chcą wykraść ludzkości dar stwarzania oraz siłę życiową, i w ten sposób wykraść nieodrodną ludzkich ciał świadomości wiedzę. Stąd Gwiazda Dawida jest nadużywana przez ludzi praktykujących czarna magię, których nauczono, aby plugawili jej prawdziwe znaczenie w okultystycznych rytuałach prowadzonych przez ducha oszusta i NAA. Ma to uniemożliwić prawdziwy sens jej użycia, który ma inspirować w ludziach jedność.

Transhumanizm dla transpłciowości

Podstawową zasadą koncepcji transhumanizmu jest to, że sztuczna inteligencja wtłoczona do naukowego ludzkiego umysłu, pochodząca od psychopatycznych negatywnych Obcych i sił szatańskich, służy ich misji przetrwania i osiągnięcia nieśmiertelności poprzez zawłaszczanie ludzkiej świadomości i ostatecznie opętanie ciała ludzkiego gospodarza. Transhumanizm jest szkołą myślenia, która dąży do poprowadzenia nas ku postludzkiemu stanowi, co dosłownie oznacza poprowadzenie do istnienia w stanie wykraczającym poza to, co uważa się za człowieka. Miłośnikom transhumanizmu powiedziano, że mogą być kimkolwiek chcą, za pomocą środków technologicznych, chirurgicznych lub medycznych. Transhumanizm i transpłciowość są wykorzystywane do dalszego szerzenia programu śmierci, aby zniszczyć serce i duszę, współczującą oraz empatyczną boską istotę ludzką poprzez zamierzone unicestwienie prawdziwej istoty zarówno męskiej, jak i żeńskiej. Zasadniczo chodzi o to, aby stworzyć sztuczne inteligentne hybrydy lub cyborgi, które zastąpiłyby naturalną duchową świadomość ludzi, przez tych ludzi, którzy pozostają całkowicie nieświadomi rzeczywistości NAA, anatomii duszy i wielowymiarowej orientacji.

Osoby transpłciowe twierdzą, że przypisano im płeć, która nie jest zgodna z tym, kim wewnętrznie wiedzą, że są, opierając się na uczuciach, doświadczeniach i stanie ich świadomości. Oczywiście, dla nich jest to bardzo prawdziwe. Przypisanie komuś płci opiera się na biologii płci, która obejmuje chromosomy, anatomię i hormony. Ale tożsamość płciowa danej osoby, jej wewnętrzne poczucie bycia mężczyzną, kobietą lub jednym i drugim nie zawsze pasuje do ich biologii. W wyniku problemów duchowych i maszynerii Obcych, mających wpływ na wewnętrzną zasadę płci u ludzi, w ciągu ostatnich stu lat obserwujemy narastanie zjawiska zmiany płci. Ostatnio widzimy, że przyspieszona technologia sztucznej inteligencji wykorzystywana do tworzenia tożsamości płciowej przenosi się niemal z dnia na dzień na docelowych ludzi, z których wielu to osoby publiczne.

Aby zakłócić lub zniszczyć jednoczący potencjał androgynicznego ciała świetlistego w DNA istoty ludzkiej, pierwszym punktem byłoby zaatakowanie zasady płci wewnętrznej i zewnętrznej na wszelkie możliwe sposoby. Aby w pełni zaatakować i pogmatwać wszystkie sprawy dotyczące prawa płci i prawa biegunowości, które regulują naturalną kreację, NAA musiała zmontować fałszywe twory poprzez podżeganie do zamieszania w procesie śmierci, zacieranie wiedzy o ciele świetlistym i duszy, aranżowanie chaosu wokół zachowań seksualnych i koncepcji małżeństwa oraz dzieci, wpajanie zamieszania wokół oczekiwanych ról płci, a następnie rozpoczynanie mieszania ludzkich ciał ze zwierzętami i maszynami. Teraz, gdy wszyscy stają się nieszczęśliwi w wyniku strasznych problemów, które dla nas stworzyli, mogą skierować naszą uwagę na szukanie rozwiązań, które ładnie zapakowali i nazwali wyzwoleniem. Transhumanizm i transpłciowość to nie wyzwolenie, to umyślne niszczenie wszystkiego, co czyni nas prawdziwymi ludźmi, chcą zniszczyć nasz potencjał wielowymiarowej świadomości oraz zmiażdżyć to, co rozwija i rozszerza ludzką świadomość.

Już od wielu lat wiemy, że zwierzęce DNA zostało zmieszane z ludzkimi częściami ciał i wstrzyknięte do krwiobiegu naszych dzieci poprzez szczepienia, aby celowo rozcieńczyć i kontrolować ludzką genetykę, która ma być wprowadzona na tory ruchu transhumanistycznego. Wstrzykiwanie zwierzęcego DNA do ludzkiego ciała jest również wynikiem wielu mutacji w obecnym ludzkim zachowaniu, które rozpraszają się w mentalność ula, będącą typem ciała mentalnego, jakie ma królestwo zwierząt. Następnym etapem jest połączenie biologii człowieka z maszynerią, co zostało zapoczątkowane na poziomie eterycznym przez rozpylanie implantów Obcych i chemtrails, które kontrolują myśli i postrzeganie zewnętrznego otoczenia.

To trudny temat, ale wszyscy musimy się z nim zapoznać, aby być poinformowanym i świadomym aktualnych programów. Kiedy zastanawiamy się nad zagadnieniami grup kierujących transpłciowość w kierunku transhumanizmu, przyjrzyjmy się problemom duchowym, które najczęściej wpływają na płeć na płaszczyźnie Ziemi.

Duchowe problemy wpływające na płeć

*NAA nadaje treści o wojnie psychologicznej w celu utrwalania różnych form seksualnej niedoli u ludzi, w tym odwróceń polaryzacji płci, rozszczepień płci, mizoginii, sadystycznych preferencji seksualnych i seksu z dziećmi. Światowa epidemia seksu z dziećmi na poziomie przyczynowym to program seksualnej niedoli, który ma na celu kontrolę umysłu mas dla pedofilii. Niewykrywana trauma seksualna we wszystkich jej postaciach radykalnie zaburza wewnętrzną równowagę płci.

*Uprowadzeni przez Obcych, którzy są przygotowywani do programów hodowli hybrydowych lub przeprowadzania genetycznych eksperymentów, wprowadzania obcych części ciała, są zmuszani do odbycia stosunku płciowego lub zbierania swoich płynów seksualnych, mogą doświadczać poważnych urazów seksualnych i odwrócenia polaryzacji płci, co powoduje poważne zamieszanie związane z ich tożsamością, płcią i seksualnością. Niektórzy ludzie, zmuszani w astralu do uprawiania seksu z obcym bytem, są wyniszczeni emocjonalnie i zdezorientowani.

*Wybrane jednostki mogą zostać zaatakowane przez technologię antyhierogamiczną, aby zakłócić równowagę płci poprzez manipulowanie ich seksualnymi relacjami. Ciała klonów AI przechowujące informacje o genetycznym zrównaniu są umieszczane w wybranych osobach, aby skierować je na fałszywe linie czasowe lub umieścić w niedopasowanych małżeństwach, zaprojektowanych na płaszczyźnie astralnej, na przykład w scenariuszu miłości z Obcym.

*Osoby publiczne, które dostarczają społeczeństwu niewłaściwych tematów lub ezoterycznych informacji, są wybierane i wypaczane płciowo poprzez mutacje w celu zdyskredytowania lub zniesławiania ich charakteru w jakikolwiek możliwy sposób. Wiele z tych osób nie zdaje sobie sprawy z nagłego pragnienia bycia transseksualistą lub zmiany płci spowodowanego skierowaną do nich technologią sztucznej inteligencji.

*Przywódcy transhumanizmu są bezpośrednio ukierunkowani na udział w szerzeniu i promowaniu transpłciowości i nadal będą tworzyć sojusze, aby promować ją zarówno jako najfajniejszy, modny i najbardziej postępowy alternatywny styl życia.

*Zasadniczo dusza jest zasadą żeńską, a monada jest męska. Kiedy jedna z tych duchowych części ciała została na innej linii czasu rozczlonkowana, odwrócona lub straumatyzowana, może to wpłynąć na ciało fizyczne w obecnym czasie, co będzie odczuwane jako pomieszanie płci lub utknięcie w niewłaściwym ciele. Często ciało duchowe nie jest prawidłowo połączone z ciałem fizycznym, dlatego aby uleczyć niezgodność płci, musi być wyśrodkowane i osadzone w rdzeniu ciała fizycznego.

*Jeśli dana osoba miała w innym życiu silne doświadczenia emocjonalne lub traumatyczne jako inna płeć, wspomnienia z nierozwiązanych konfliktów mogą przenieść się do obecnego wcielenia na ciało posiadające inną płeć.

*Duchowe podczepienia, byty i uciemiężenie mogą również wpływać na odczucia związane z płcią i preferencje seksualne u nieświadomego człowieka, a podczepiony do niego duch wykorzystuje gospodarza do doświadczania pewnych fetyszy seksualnych lub preferencji płciowych.

*Liczne organizacje religijne są nasycone przez Obcych przekazami kontroli umysłów, które mają na celu radykalne wynaturzenie zasady płci i ukryły wszystkie informacje, że Chrystus jest męski i żeński, jest androgynicznym człowiekiem bogiem. Androgynia została celowo skorumpowana i jest poważnie źle rozumiana. W rezultacie programowanie religijne ma poważne konsekwencje w postaci naruszania wewnętrznej równowagi płci, jednocześnie promując niezdrowe postawy seksualne i nietolerancję.

*Ziemia ma problemy związane z rozdrobnieniem dusz powstałym w wyniku traumatycznych zgonów spowodowanych przez różne rodzaje broni – od bomb atomowych po karabiny maszynowe. Kiedy osoba umiera nagle i tragicznie, a nie jest przygotowana na życie pozagrobowe, może się szybko rozdrobnić oraz połączyć z innym wcielającym się ciałem, bez przeglądu życia i świadomości. Przyczyniło się to do problemów duchowych, które wpływają na polaryzację płci w biologii w tym czasie na wznoszącej się Ziemi.

Ból psychiczny i emocjonalny spowodowany dezorientacją ze względu na płeć, odczucia związane z różnicami płci, poczuciem wykluczenia i prześladowania z powodu poczucia odmienności jest w ten sposób źródłem prawdziwej psychiczno-duchowej traumy, która może rozpocząć się we wczesnym dzieciństwie. Niestety, nasze społeczeństwo nie jest przystosowane do wspierania dzieci i dorosłych, którzy mogą bardzo cierpieć z powodu wewnętrznego odwrócenia płci i związanego z tym problemu splątania płci w wyniku duchowej lub seksualnej traumy. Celem tej informacji jest uświadomienie, że istnieje specjalny program kontroli umysłu mający na celu rozprzestrzenianie transhumanizmu poprzez chirurgicznie i medycznie wywoływaną transpłciowość. Chodzi w tym o wewnętrzne odwrócenie zasady płci, co niszczy ludzkie ciało świetliste. Musimy wiedzieć, że mamy ciało świetliste i musimy znać sposoby jego działania w zasadzie męskiej i żeńskiej, zanim będziemy mogli dokładnie ocenić siebie oraz nasze środowisko – to, kim naprawdę jesteśmy jako istoty ludzkie. W jaki sposób osoba, która przez całe życie była poddawana wojnie psychologicznej i inżynierii społecznej ukierunkowanej na jej płeć oraz przekonania seksualne, podejmie zdrową decyzję, która wpłynie na stan biologii jej płci i preferencji seksualnych? Ona po prostu nie może dać sobie z tym rady i jest radykalnie upośledzona.

Tak więc, jako istoty ludzkie, musimy podjąć wysiłek, by poznać się na pułapkach bieżących wydarzeń, które czekają na ścieżce wznoszenia i musimy być gotowi na zajęcie się warstwami duchowej traumy niszczącej płeć. Niestety, religie demonizują innych cierpiących z powodu traumy płciowej i ważne jest, aby rozpoznać prawdziwe człowieczeństwo, serce i duszę, które są traumatyzowane przez takie duchowo obraźliwe zachowania. Bardzo potrzebne jest współczucie i empatia dla cierpienia ludzi, którzy przechodzą traumę związaną z płcią, trzeba też być poinformowanym o takich sprawach. Świadomi i poinformowani rodzice, zanim pozwolą dzieciom podejmować decyzje takie jak przyjmowanie terapii hormonalnej, chirurgii plastycznej lub chirurgii zmiany płci, powinni otwarcie rozmawiać o kwestiach płci i o tym, gdzie sugerowane jest trwałe oddziaływanie na biologię, które potencjalnie może wywołać jeszcze więcej duchowej szkody dla świadomości.

Podczas cyklu wznoszenia się narasta wiele nieporozumień związanych z płcią, gdyż ludzie nie biorą pod uwagę tego, że z natury mamy cechy męskie oraz żeńskie, a także, że działamy zgodnie z zasadą płci. Ciało ludzkie jest zaprojektowane z którąś z płci, a biologia działa w zgodzie z prawem płci i prawem biegunowości. Istnieje potrzeba bycia gotowym do wykonania wewnętrznej pracy emocjonalnej, mającej wspierać naszych mężczyzn i kobiety, aby mogli wyrażać się w sposób maksymalnie zrównoważony energetycznie. Jeśli mężczyzna czuje, że jego kobiece cechy i kobiece cechy prawej półkuli mózgu są aktywowane podczas cyklu wznoszenia, nie oznacza to, że jest osobą transpłciową lub biologiczną kobietą. Jeśli młoda dziewczyna czuje się bardziej męsko i chce nosić to, co społeczeństwo nazywa męskimi ubraniami, nie musi to oznaczać, że jest transpłciowa. Dorośli i dzieci są niesamowicie zdezorientowani, jeśli chodzi o siły, na które są narażeni. Problemy ze społeczeństwem, które stawia wobec ludzi żądania działania zgodnie ze sztywno oczekiwanymi rolami płci, zamyka ich zdolność do otwartego odkrywania kwestii płci. To stwarza problem prześladowań i integracji w społeczeństwie, które nie toleruje elastycznych ról płciowych, co tylko zwiększa desperację i cierpienie wszystkich zaangażowanych. Ludzie, którzy czują się zdesperowani i cierpią z powodu płci, rzadko podejmują dobre decyzje.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego radykalnie przybywa osób transpłciowych i zabiegów mian płci, należy ponownie przeanalizować podstawy tego, kim jesteśmy jako ludzie i co czyni nas mężczyznami lub kobietami. Musimy również przyznać, że zasady płci i koncepcja płci są obecnie znacznie rozszerzane. W ramach ewolucji duchowej musimy zgłębić siebie, przyjrzeć się sobie, zastanowić się, jak kultura śmierci zdefiniowała płeć i na różne sposoby określa oczekiwania wobec mężczyzn oraz kobiet. Zanim będziemy mogli prawidłowo zrozumieć, w jaki sposób ktoś może mieć inną płeć niż ta przypisana zgodnie z biologią, musimy zrozumieć prawo płci i jak płeć faktycznie przekłada się na nasze ciało oraz świadomość. Musimy zbadać, w jaki sposób koncepcja płci / gender została wbudowana w programy kontroli umysłu NAA, jak została wykorzystana jako broń przeciwko nam i jak podział płci wpłynął na nas wszystkich. To wykracza daleko poza akceptowanie innych i pozwolenie im na bycie sobą, oraz wprowadza nas w głębsze badanie tego, kim naprawdę jesteśmy i kim się stajemy.

Kiedy jesteśmy poinformowani i świadomi tego, przed czym stoimy na Ziemi, automatycznie mamy osobistą moc wyboru i zgody, co pozwala nam dostosować się do praw naturalnych.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem,

Lisa

źródło tekstu:

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3285-law-of-gender

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/04/prawo-pci-lisa-renee-marzec-2018-cz-ii.html

2 thoughts on “PRAWO PŁCI

 1. Cytat z tekstu Lisy Renee:

  *Uprowadzeni przez Obcych, którzy są przygotowywani do programów hodowli hybrydowych lub przeprowadzania genetycznych eksperymentów, wprowadzania obcych części ciała, są zmuszani do odbycia stosunku płciowego lub zbierania swoich płynów seksualnych, mogą doświadczać poważnych urazów seksualnych i odwrócenia polaryzacji płci, co powoduje poważne zamieszanie związane z ich tożsamością, płcią i seksualnością. Niektórzy ludzie, zmuszani w astralu do uprawiania seksu z obcym bytem, są wyniszczeni emocjonalnie i zdezorientowani.

  *Wybrane jednostki mogą zostać zaatakowane przez technologię antyhierogamiczną, aby zakłócić równowagę płci poprzez manipulowanie ich seksualnymi relacjami. Ciała klonów AI przechowujące informacje o genetycznym zrównaniu są umieszczane w wybranych osobach, aby skierować je na fałszywe linie czasowe lub umieścić w niedopasowanych małżeństwach, zaprojektowanych na płaszczyźnie astralnej, na przykład w scenariuszu miłości z Obcym.”

  Cytat z tekstu Cobry + wymowna fotka

  ”Po Wydarzeniu, a zwłaszcza po Pierwszym Kontakcie, Ruch Oporu i Plejadianie zaczną kontaktować się z najbardziej zaawansowanymi członkami społeczeństwa, szczególnie tymi, którzy są świadomi rodzin dusz.

  Ten kontakt nieuchronnie wniesie do społeczeństwa kulturę tektoniczną. Plejadianie i Ruch Oporu poinformowali mnie, że kontakt ten z czasem nieuchronnie przekształci się w głębsze relacje romantyczne i seksualne, szczególnie między bliźniaczymi duszami i bratnimi duszami, gdzie jedno z nich żyje na powierzchni Ziemi, a drugie w Ruchu Oporu lub przynależy do Floty Konfederacji:

  null

  http://2012portal.blogspot.com/2018/04/soul-families.html

  https://krystal28.wordpress.com/2018/04/05/rodziny-dusz/

  After the Event, she will return in a cloned body that will look exactly the same as her physical body looked in this lifetime.

  https://liviaflow.wordpress.com/2018/02/04/dlaczego-isis-astara-opuscila-plan-fizyczny/

  Like

  • A “bogowie” (Elohims) widząc i ziemskie kobiety są piękne brali je sobie za cherem i one rodziły im olbrzymów”

   Rysunek jest z komiksu, prawdopodobnie polskiego z lat 70 i jak dobrze kojarzę było tam też o cywilizacji robali…. UFO robale jacy najechali ziemie.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s