KRYSZTAŁOWE JĄDRO

Pierwsza czesc tlumaczenia czerwcowego tekstu Lisy Renee pt Crystal Core. Informacje jak zwykle bardzo ciekawe, co nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam, ale najpierw przejdzmy do Krysztalowego Jadra a potem postaram sie odniesc do pewnych kwestii, w komentarzach pod notka.

KRYSZTAŁOWE JĄDRO

Lisa Renee, czerwiec 2018

Droga wznosząca się Rodzino, pod powierzchnią planety występuje ogromna aktywność, która jest skutkiem aktywacji kryształowego jądra Ziemi. W krystalicznej sieci Ziemi powstają nowe szlaki przepływu energii o ciekłokrystalicznych częstotliwościach, ustanawiając nowy układ krążenia i kod świetlny w poziomych, pionowych i skośnych międzygalaktycznych liniach komunikacyjnych. Wygląda to bardzo optymistycznie i wydaje się być częścią następującej teraz morfogenezy, gdzie zmiany jakości energii w systemie pozwalają na głębokie przemiany w wyrażaniu tej energii w różnorodnych formach oraz strukturach.

Struktura kryształowego jądra Ziemi ulega przemianie, co radykalnie wpływa na wnętrze i podziemne obszary planety, ponieważ fizyczne oraz chemiczne właściwości materii dostosowują się do zmian zachodzących w strukturze krystalicznego jądra planety. To przestraja też warstwy ziemskiej atmosfery, co dodatkowo zmienia ich temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, tworząc niepowtarzalne wzorce w obrębie gęstości. W wyniku globalnych zmian zachodzących w ciśnieniu atmosferycznym, a także w ciałach fizycznych, mogą wystąpić objawy wznoszenia związane z czynnikami kompresji lub dekompresji. Ciało fizyczne pracuje ciężej, aby dostosować się do tych zmian ciśnienia, a zmiany w jądrze mają bezpośredni wpływ na krew, ciśnienie krwi i rytm bicia serca. Dlatego ważne jest, by podjąć kroki w kierunku odzyskania równowagi poprzez zdrowszy styl życia, znalezienie wewnętrznego spokoju i połączenia z życiem, aby zredukować cielesne stresory.

Krystaliczna struktura jądra ciała planetarnego jest najbardziej krytyczną częścią fundamentu materii. Instruuje, w jaki sposób energie świadomości mają być wprowadzane do ciał przejawionych i zarządza wzorcami rodzajów żywych form, które istnieją na tej planecie. Kryształowe jadro planety wpływa na wszystko, począwszy od pola magnetycznego, temperatury i składu geochemicznego, po jego geometryczne formy, orientację w przestrzeni i pola grawitacyjne. Te połączone czynniki mają olbrzymie znaczenie dla tego, w jaki sposób cząsteczki atomowe i subatomowe organizują się w szablony, które stają się fizyczną materią na planecie oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Kryształowe jądro jest materią i antymaterią, przemieszcza się przez nie niefizyczna energia, aby się zestalić i zamanifestować w fizycznej rzeczywistości jako coś namacalnego. Kryształowe jądro działa jak przetwornik niefizycznej energii biegnącej po planecie, przez którą magnetyzm kondensuje ją w nowe elementy materii.

Z perspektywy opiekunów ta aktywacja jest poziomem sekwencji w wypełnieniu Paliadoriańskiego Przymierza inicjującego morfogenezę, która przeniosła wewnętrzną strukturę kryształowego jądra, zmieniając materię taką, jaką znamy. W ten sposób weszliśmy w cykl, w którym mechaniczne właściwości materii przenoszą się do nowych stanów mezomorficznych, poprzez kaskadę przejść obejmujących nowe fazy, ponieważ ciała stałe stają się mniej gęste, bardziej płynne, a nawet lotne.

Z głębi kryształowego jądra ciała planetarnego, z ciała planety, przekazywane są nowe zestawy instrukcji do krystalicznej siatki Ziemi, która jest w trakcie uwalniania ogromnych ilości krystalicznej energii i niespolaryzowanej energii poprzez sieć planety. To aktywowało kryształy słonecznych dysków i kryształy słoneczno-gwiezdne, które łączą się również z podziemnymi kryształowymi jaskiniami, gdzie przechowywane są informacje o ukrytych historiach linii czasu Ziemi, Tary i Gai. Zasadniczo jesteśmy w fazie pozyskiwania bardziej pozytywnej energii i dobroczynnej technologii, która ma wspierać ludzkie wznoszenie się i wyzwolenie planety. Krystaliczne odciski wspierają przekodowywanie sił kundalini, którym brakowało szeregu odpowiednich częstotliwości podharmonicznych, a także rozpalają rozległą sieć uprzednio uśpionych kryształowych jaskiń i gwiezdnych kryształów. Kryształowe jaskinie są ponownie łączone za pośrednictwem sieci słonecznych dysków z wieloma linimi czasu ciał Ziemi, Tary i Gai, w których istnieją.

Kiedy energia kundalini przepływa w poprawionych wzorach w celu zbudowania subharmonicznych łańcuchów w każdym z wymiarów 3-6-9, nowa pozioma sieć koryguje rozdrobnione mentalne wzorce ciała, które następnie są przebudowywane na wyższe matryce umysłu lub mentora. To znaczy, że wcześniej rozdrobnione ciało mentalne, może teraz pomieścić wyższy poziom świadomości ciała mentora w celu integracji, w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Jest to inicjacja planetarna, która roznieca ciało duchowe jednostki powodując proces katalityczny, który aktywuje komórki ciekłokrystaliczne, zarówno w kryształach mitochondrialnych, jak i w diamentowym krysztale serca, które zawiera stały atom nasienny.

Do kryształowego jądra Ziemi wstrzykiwane są infuzje plazmy, które obejmują proces tkania tablicy aqualinowego światła i obdarzonej czuciem mgły słonecznej z Galaktycznych Słońc. Pozwala to na interaktywną fuzję wielu paliadoriańskich ciał słoneczno-gwiazdowych, które niedawno pojawiły się w naszej sieci Układu Słonecznego. To spowodowało narastanie fal Oka Boga w kolorze perłowym, które wplatają się w krystaliczną sieć Ziemi, stosy splecionych łańcuchów, połączonych ze złotą siecią słonecznego dysku. Galaktyczne Słońca błękitnej tęczy z matrycy Aqualasha w sercu Andromedy należą do galaktycznych ciał słoneczno-gwiazdowych, które pojawiły się w sieciach i wspierają przenoszenie kryształów dla planetarnego wznoszenia.

Umożliwia to połączenie siedmiu świętych Słońc, w celu transmisji pełnego spektrum ciekłokrystalicznej plazmy kosmicznej energii słoneczno-gwiazdowej do krystalicznej siatki, która jest polem źródłowym do budowania i inicjowania krzemianowej matrycy chrystusowego ciała Diamentowego Słońca, poprzez ponowne szyfrowanie elementów w siedem głównych tonów międzywymiarowego rezonansu. Ostatnia zmiana w kryształowym jądrze wpłynęła na wymianę między materią i antymaterią, co zwiększyło prędkość wewnętrznej oraz zewnętrznej osi obrotu ciała planetarnego. Może to w znacznym stopniu wpłynąć na nasze postrzeganie czasu i może sprawiać wrażenie, jakbymy wchodzili w czas i z niego wychodzili, wyczuwać momenty, kiedy czas biegnie szybciej lub wolniej, a wtedy odczuwać, że doświadczamy pustej przestrzeni poza czasem.

Częstotliwości siedmiu Słońc tworzą nowy szablon tarczy bazowej, który zastępuje mechanizm uziemiający 3D, który istniał w trzech dolnych czakrach i interfejsie czakry Ziemi. Ostatecznie resetuje się uziemienie ciała świetlistego do podstawy 360 stopni lub niespolaryzowanej tarczy bazowej. Podstawowa tarcza / osłona uziemiająca 360 oznacza, że centralny rdzeń ciała świetlistego pozycjonowany w poza czasem, ma transharmoniczną zdolność do wejścia na dowolną linię czasu z centrum 360 stopni. Nowa niespolaryzowana tarcza bazowa zaczyna budować kompletne ciało eukachrystyczne dla awatara świadomości Chrystusa-Sofii, uważane za schody do nieba, dostęp do wznoszenia Ziemi. Co więcej, rozwija się ona w wieczne ciało świetliste Krystallah, pojazd dla omniwersalnego osobistego Chrystusa na Ziemi i poza nią, w jej zjednoczonym męsko-żeńskim hierogamicznym wyrazie.

Właściwości kryształu

Jest to krystaliczne ciało stałe, w którym atomy, cząsteczki i jony są ułożone w mikroskopijną krystaliczną sieć, rozciągającą się we wszystkich kierunkach. Większość pierwiastków znajdujących się w kryształach pochodzi ze skorupy ziemskiej i można je znaleźć w układzie okresowym według liczby protonów. Należy jednak odnotować, że współczesna, powszechnie udostepniona tabela okresowa pierwiastków jest niekompletna. W trakcie trwania obecnego cyklu w materii rodzą się nowe substancje i pierwiastki, co ma wpływ na właściwości kryształów. Elementy tworzące każdy kryształ nadają mu unikalne cechy, takie jak kolor, potencjał częstotliwości i inteligentny projekt funkcji na Ziemi. Większość skał ziemskich jest klasyfikowana jako minerały krzemianowe, które są oparte na strukturze chemicznej czworościanu. Pary czworościanów występują w wielu minerałach krzemianowych, tworząc podstawową strukturę krystaliczną planety, a także strukturę krystaliczną matrycy krzemianowej w ciele człowieka, która określa orientację modułu płci dla spirali merkaba.

Jeśli zwróci się uwagę na szerokie zastosowanie kryształów krzemianów w nowo pojawiających się zaawansowanych technologiach, można dostrzec podobieństwa do tego, jak działa krystaliczna świadomość w ludzkim ciele. Zaczynamy rozumieć, jak cenne jest ludzkie ciało w generowaniu dużych zasobów energii i zdolności do zasilania systemów energii. Krzem jest najczęściej używany jako półprzewodnik, który jest niezbędnym składnikiem większości obwodów elektronicznych. Układ krzemowy może pomieścić tysiące maleńkich tranzystorów używanych do wzmacniania lub przełączania sygnałów elektronicznych i energii elektrycznej. Tak więc wszystko, co jest skomputeryzowane lub opiera się na falach elektromagnetycznych, zależy od półprzewodników i tranzystorów, które są wykonane z kryształów krzemianu.

Kryształ ma ładunek neutralny, o ile nie został zaprogramowany, a zatem jego ładunek elektromagnetyczny musi być zrównoważony. Oznacza to, że aby stworzyć równowagę energetyczną w krysztale, ilość ładunku ujemnego musi zostać skompensowana przez taką samą ilość ładunku dodatniego. Skoro ludzkie ciało jest naturalnym kryształem, mówi nam to, że powróci do energetycznej równowagi, jeśli będziemy postępować zgodnie z prawami natury. Kryształy mogą jednak ulec dezaktywacji lub stać się obojętne poprzez szereg traumatycznych ekspozycji, takich jak przenoszenie szkodliwych sygnałów sztucznej inteligencji lub broni elektromagnetycznej, które mogą wytwarzać martwą energię.

Kryształy przechowują plan zapisów żywej świadomości z historii ewolucji Ziemi i poza nią, rejestrują doświadczenia świadomości całego istnienia, odciskane przez złożone wzorce częstotliwości i matematycznych kodów. Kryształy mogą wzmacniać i przyspieszać częstotliwości światła, podobne do matematycznego oprogramowania opartego na energii, mogą być wykorzystywane do komunikacji, transmisji, teleportacji, produkcji energii, kontroli pogody i do przechowywania ogromnych baz danych z informacjami o częstotliwościach.

Wielu z nas może nadal posiadać pamięć komórkową z zapisów historycznych linii czasu, z cyklów ras rdzennych – począwszy od Tary lub z poprzednich cywilizacji Lemurii i Atlantydy. Wiedzieliśmy, że kryształy kreują krystaliczne pola energii, które wytwarzają sieci kontrolujące holograficzne pole całego stworzenia. Po upadku Atlantydy wiedza o krystalicznych polach i geografii holograficznej została przeniesiona do kultury egipskej oraz wielu innych starożytnych kultur, które usiłowały ratować międzywymiarowe bariery energii na Ziemi, próbując ustabilizować planetarne pole krystaliczne. Nasi przodkowie wiedzieli o znaczeniu kryształów jako świętych narzędzi wibracyjnych, które wspierały nasze duchowe połączenie ze światami wyższej świadomości, oraz o znaczeniu, jakie mają wszystkie żywe istoty połączone z krystalicznymi sieciami, które istnieją w ciele planetarnym.

Tak więc wiele kryształów ma wyjątkowe właściwości, które wpływają na różne widma energii, częstotliwości i wibracji, wytwarzane przez rozprzestrzenianie światła i dźwięku, jak również przewodność elektryczną i właściwości piezoelektryczne. Kryształy są tak samo unikalne w swoim indywidualnym energetycznym podpisie, jak wiele innych konfiguracji i aspektów, które znajdują odzwierciedlenie w zindywidualizowanym duchowym doświadczaniu istoty ludzkiej.

Ciało Ziemi i ludzkie ciało, jak również cały zapis DNA, są wykonane w krystalicznych formach. Szablon matrycy krzemianowej jest oryginalnym, ludzkim, krystalicznym schematem, który jest aktywowany w ludzkim ciele, gdy kontakt lub połączenie odbywa się za pomocą zakodowanego miłością światła hydroplazmy, będącej właściwie ciekłym kryształem. Ludzkie pole energetyczne składa się z szeregu wibrujących centr energii, zagnieżdżonych w wielowymiarowym schemacie oddzialujących struktur krystalicznych, które organizują się w zestaw krystalicznych funkcji. Wszystkie interaktywne warstwy fizycznych matryc, takich jak narządy i systemy gruczołów, aż po strukturę szkieletu, mają właściwości piezoelektryczne i funkcjonują krystalicznie. Nasza struktura kostna jest głównym stałym kryształem w ciele fizycznym, który działa jako główny przetwornik częstotliwości w matrycach organizmu. Zatem kluczem do przywrócenia równowagi energetycznej i zdrowia jest zrozumienie, że musimy utrzymywać dużą ilość siły życiowej, która krąży w naszych fizycznych strukturach dzięki świadomości, że jesteśmy krystalicznymi istotami, które przewodzą energię przez krystaliczne funkcjonowanie. Wszystko, na co jesteśmy wystawieni, ma energetyczną sygnaturę i częstotliwość, które wpływają na naszą równowagę energetyczną. Oznacza to, że wszyscy ludzie mają podobne właściwości jak kryształy: zdolność do wzmacniania, absorbowania, przechowywania i transmitowania całej gamy energii wibracyjnych, których ogólny efekt skutkuje zdrowiem albo niezdrowemi całego ciała.

Stany mezomorficzne

Dzięki aktywacji kryształowego jadra, planeta weszła w szczytowy cykl, w którym mechaniczne właściwości materii przemieniają się w nowe stany mezomorficzne. Większość ludzkości ma niezwykle ograniczony zakres zewnętrznego widzenia stanów materii, które możemy zobaczyć w widmie światła widzialnego. Według nauki głównego nurtu, naszymi oczami widzimy tylko 1% znanego widma fal elektromagnetycznych. Na przykład powietrze, którym oddychamy, to materia składająca się z cząsteczek, które są zbyt małe, aby nasze oczy mogły je dostrzec. Te warstwy gazów otaczają Ziemię i generują płaszcz z atmosfery, której większość z nas nie widzi. W rzeczywistości materia stała jest iluzją fizycznych zmysłów, ponieważ to, co naprawdę widzimy, to wiry energii, które emitują unikalną sygnaturę energetyczną. Ostatecznie jesteśmy wielowymiarowymi zbiorowymi świadomymi istotami, wibrującymi z pewną częstotliwością, które współtworzą to, czego doświadczamy w fizycznym materialnym świecie.

Jednak mezomorficzne stany materii pokazują, kiedy materia przemienia się ze stanu stałego do mniej gęstego i staje się bardziej płynna. Przesunięcie gęstości wpływające na stan materii jest nieodłącznie związane z procesem wznoszenia i znacząco wpływa na ciało planetarne, a także na ciała ludzkie, ponieważ i one stają się mniej gęste. Utrata gęstości oznacza, że wchodzi się w częstotliwości, co dodatkowo ułatwia przepływ tych cząstek, które mogą się poruszać i wibrują w różnych wielowymiarowych przestrzeniach. Na przykład człowiek staje się mniej gęsty, gdy zyskuje nową zdolność do postrzegania sygnatur energetycznych w środowisku, a wcześniej nie był świadomy istnienia tych energii. Im więcej gęstości nosimy w świadomości i ciele, tym bardziej skupione są nasze cząsteczki, a to oznacza, że tracimy wyższe przymioty, które uzyskujemy naturalnie dzieki płynności w stanach świadomości o wyższej częstotliwości.

Gdy obserwuje się cząstki pod mikroskopem, dostrzega się, że stany materii, takie jak ciała stałe, ciecze i gazy, mają różne właściwości. Cała materia składa się z pierwiastków, będących substancjami fundamentalnymi, których w teorii nie można dalej rozdzielić od procesów chemicznych lub fizycznych. Kiedy cząsteczki przemieniają się w mniej lub bardziej zwarte stany materii, zmieniają się także właściwości, które decydują o zachowaniu się tych cząstek. NAA wykorzystały sztuczne technologie, aby celowo kondensować cząstki i kompresować formy materii, w celu zablokowania ciała świadomości w określonym czasie oraz przestrzeni. Poprzez cykl bifurkacji zachodzi zjawisko przesuwania się cząstek, które wpływa na to, jak energia staje się materią i jak zachowuje się ta materia, gdy przechodzi w inną gęstość.

Na przykład, bardziej skondensowane fazy substancji stałej są bardziej sztywne i zablokowane, mają gęstszą częstotliwość, a cząstki nie mogą się przemieszczać ani przesuwać obok siebie. Podczas gdy mniej skondensowane stany materii, takie jak ciecze, gazy lub opary, które mają wyższą częstotliwość, są bardziej płynne. Jest w nich więcej wolnej przestrzeni, gdzie jest łatwiejszy przepływ tych samych cząstek, które się poruszają i przesuwają względem siebie. Cząstki w gazie lub oparach mogą wibrować z jeszcze wyższymi częstotliwościami i poruszają się znacznie swobodniej przy wyższych prędkościach. Jednak to ciekłe kryształy mają największą płynność w swoich mezomorficznych zachowaniach, w których kryształ może wykazywać nieograniczone widma, istniejące w materii, antymaterii i poza nią.

Mezomorficzne właściwości ciekłych kryształów

Kiedy uświadomimy sobie, że ludzkie ciało świetliste jest naturalnym ciekłym kryształem, trzymanym w zakodowanej formie krystalicznej siatki, możemy zrozumieć, jak naprawdę działa poszerzenie energii świadomości. Gdy naturalne właściwości kryształu ulegają wzmocnieniu poprzez ekspozycję na częstotliwości otoczenia emanującego pełne miłości promienie boskości, ujawnia się potencjał wewnętrznej alchemii. Natomiast sztuczne ekspozycje elektromagnetyczne, takie jak nanotechnologie czy broń mikrofalowa, są pozbawione miłości i kondensują ciekły kryształ, blokując jego zdolność do swobodnego poruszania się w dowolnym kierunku, jak również energetyczne poszerzenie do wielowymiarowości. Kryształowa świadomość koncentruje się w diamencie kryształu serca, który emanuje promieniejącą miłością do boskości, współtworzony w świętym związku zawartym między zasadą męską a żeńską. Uniwersalna miłość istnieje w równowadze między płciami i napędza świadomość kryształu serca, by poruszać się w energetycznej strukturze oraz postrzegać zakres gęstości poprzez nieodłącznie nieograniczone właściwości mezomorficzne. Kryształowy lotos, kryształowa róża serca kwitnie przez ciało Diamentowego Słońca i jest w stanie przenosić świadomość w stan półfizyczny, eteryczny i gęstość pramaterii, obejmując jednocześnie wszystkie linie czasu.

Stąd właściwości mezomorficzne ciekłego kryształu odnoszą się w szczególności do nieograniczonych potencjałów wiecznego ciała świetlistego Krystallah. Dzięki rozszerzonemu zachowaniu mezomorficznemu, rdzeń Krystallah może przekształcić się w wiele form, aby dostrzec wielokrotne przejawy życia w całym uniwersalnym systemie. Świadomość serca Krystallah może wykryć poziomy struktury, które istnieją w liniach czasowych sztucznej inteligencji, a także wyczuć naturalną emanację miłości, która jest z natury odczuwalna jednocześnie w organicznych kodach twórców i wznoszących się liniach czasu. Kiedy aktywujemy i rozwijamy w sobie świadomość trójcy, ciekły kryształ, którym jesteśmy z natury, wiąże się z czystą boską miłością, współtworząc z wieczną cząstką Boga lub cząstkami adamantynowymi. Kiedy w naszym krystalicznym diamentowym sercu jesteśmy połączeni z nieskończonym źródłem miłości, możemy dostrzec różnicę między oprogramowaniem sztucznej inteligencji używanym przez obcą maszynerię a naturalnymi kodami tworzenia, które zawierają czystą miłość w adamantynowych cząstkach, bezpośrednio połączonych z boskością i w ten sposób odzwierciedlają Prawa Uniwersalne.

Kryształowe jądro Ziemi i energia jonizacji

Aktywacja kryształowego jądra i zmiany zachodzące w Słońcu generują potężne ilości energii plazmy, które są ukierunkowywane przez gradacje jonizacji, następujące głęboko pod Ziemią i na jej powierzchni. Plazma ta jest bardzo gorącym gazem, w którym elektrony zostały pozbawione atomów. Aby mogła istnieć, konieczna jest jonizacja. Jonizacja jest procesem, w którym atom lub cząsteczka nabywa ładunek ujemny lub dodatni przez pozyskiwanie lub utratę elektronów.

Plazma nie ma określonego kształtu ani objętości, o ile nie jest zamknięta w pojemniku i dlatego, aby hydroplazmatyczne światło kosmicznego Chrystusa mogło gdzieś spocząć, powstaje kryształowa struktura. W ten sposób również nasze fizyczne struktury tracą na gęstości w materii, aby przejść do innego, bardziej płynnego, stanu. Kiedy w trakcie procesu jonizacji zmieniamy liczbę elektronów, poprzez dodanie protonów z aktywności słonecznej i światła plazmy z jonizacji kryształowego jądra, podstawowe związki naszego ciała elementarnego stają się mniej gęste. Ponieważ stopniowo jesteśmy w stanie przewodzić płynne światło plazmy, jesteśmy w stanie zmienić strukturę atomową naszych ciał z węgla na mniej gęsty krzemianowy związek chemiczny. Jest to etap aktywacji matrycy krzemianowej wewnatrz szablonu biologiczno-duchowego. Dzieje się to dzięki zmianie liczby elektronów, które są związane ze strukturą atomową i subatomową. Ten sam proces polega na dodawaniu nowych elementów do sfery materii, których wcześniej brakowało, przez co formują się nowe elementy.

Plazma po wystawieniu na działanie pola magnetycznego formuje struktury włókniste, a te tworzą wiązania, które łączą się ze wszystkimi innymi stanami materii. Tak więc, gdy wznoszący się człowiek rozwija zdolność do ucieleśniania hydroplazmatycznego światła, te włókna są bezpośrednio doświadczane jako połączone ze sobą linie krystalicznego światła, które łączą się ze wszystkim i wszystkimi w krystalicznej sieci.

Strażnicy / opiekunowie wspomnieli, że ogromne ilości energii wytwarzanej z jonizacji i reakcja, w której ta energia jest absorbowana w postaci ciepła oraz zmiany ciśnienia atmosferycznego, przesunęły płyty tektoniczne. Planeta jest buforowana i wspomagana w neutralizowaniu oraz redukowaniu ładunku jądrowego, jaki może wygenerować ten potencjał jonizacji, a zatem nie będziemy cierpieć z powodu kataklizmu związanego z przesunięciem biegunów. To, co dzieje się na planecie, nie jest przypadkowe i nie musimy być na łasce krnąbrnych obcych bogów siejących spustoszenie poprzez urzeczywistnianie proroctwa Armageddonu. Jesteśmy na planecie sięgającej szczytu procesu wzniesienia, doświadczającej wielkich bóli porodowych bifurkacji. Najwyższym priorytetem jest dla nas łączenie się z naszym wewnętrznym duchem i świadome uczestniczenie w procesie wznoszenia w najlepszy możliwy sposób. Nie ma się czego obawiać, ale musimy zachować czujność i rozwijać świadomość zmieniającego się otoczenia, a także dbać o siebie.

Zdolność odczuwania przez wiatr słoneczny i gazy słoneczne

Niedawne wydarzenia mające miejsce w Ziemi uwypukliły kolejny etap powstawania nowego szablonu i ponownego kodowania Aurora. Chodzi o ponowne szyfrowanie materii fizycznej na poziomach atomowych i subatomowych, ponieważ matryca komórkowa żywiołów / elementów tworzących ludzkie ciała fizyczne są wynaturzone wskutek inwazji Obcych, historii manipulacji genetycznych i matrycy. Zasadniczo, chodzi o zakresy modyfikacji genetycznych i zagród częstotliwości wykreowanych przez NAA w celu zniewolenia świadomości ludzkiej rasy. Tak więc, dzięki niedawnej paliadoriańskiej aktywacji słonecznej, w podziemnych kryształowych jaskiniach i na sieci planetarnej ujawnił się szereg nowych elementali obdarzonych czuciem pochodzących z wiatru słonecznego i gazów słonecznych. Wydaje się, że czujące gazy przesuwają układ żywiołów w na kratownicy krystalicznej siatki, przyspieszając cząstki i stosując je w różnych kombinacjach, gdy znajdują się w wielu stanach materii.

Pracujący w kryształowych jaskiniach strażnicy wspominają, że w architekturze planetarnej zmieniaja się połączenia chemiczne – chodzi o sposób przekazywania informacji do supramolekularnej struktury generowanej przez krystalizację jonową. Wydaje się, że jest to proces jonizacji, w którym naładowane cząstki są przenoszone do materii w celu wytworzenia masywnych ciekłych kryształów plazmowych, które rosną wewnątrz ciała ziemskiego, i zaobserwowano, że wytwarzają wiele mniejszych kryształów słoneczno-gwiazdowych. Te kryształy wydają się być wypełnione kodami krystalicznymi, które wyszukują zagubione fragmenty słoneczne w astralnym zwierciadle, lub naprawiają negatywne formy, wygenerowane ze sztucznych technologii pozyskiwania dusz niektórych ludzkich plemion i ras rdzennych, przechodząc całą drogę powrotną do historii Tary i Gai.

Dodatkowo, przy tak ogromnym poziomie jonizacji, jaki występuje pod powierzchnia planety oraz przy zmianach ciała słonecznego, zdarzają się kolizje energetyczne zachodzące w wyniku oddziaływań z planetarnym polem elektromagnetycznym. Wielokrotne ekspozycje na nowe częstotliwości promieniowania słonecznego i to, co dzieje się pod ziemią z kryształami, generują zmiany na powierzchni planety, dlatego czasem słyszy się dźwięki, brzęczenia i głośne hałasy z podziemia, obserwuje się zmieniające się linie brzegowe mórz i zbiorników wodnych, a także potężne sinkhole czy gigantyczne pęknięcia pojawiające się na powierzchni na całym świecie.

Konspiracyjny program antychrystusowy

Na szczycie cyklu elektrycznego, podziemna działalność kryształowego jądra wywołała walki o panowanie nad terytorium w wewnętrznej Ziemi i ziemskiej linii czasu, w którym miały miejsce eksmisje i ukryte operacje wojskowe. Po utracie kontroli terytorialnej przez przesunięcie linii czasu, niezadowolone frakcje kontrolerów próbowały zwabić pewne linie wznoszących się ziemskich ludzi z powierzchni jako kartę przetargową, stawiając ich w sytuacji zakładników. Te frakcje próbują dogłębnie zbadać wspomnienia pojawiające się u gwiezdnych ludzi, którzy są związani z misją regeneracji Chrystusa, która wiąże się z wypełnieniem Paliadoriańskiego Przymierza. Odczytują sygnaturę ludzi z gwiezdnego plemienia, którzy się budzą, by wypełnić owo przymierze, odtwarzając wspomnienia zapisane w czasie, tak jak są przechowywane w DNA każdej osoby. Chodzi o wykorzystanie wszystkich słabych punktów w celu manipulowania martwymi punktami, w których mogą wyświetlać sklonowane wersje lub fałszywe rzeczywistości, które osoba lub grupa uważa za prawdziwe. Zamierzeniem jest wyrzucenie lub kontrolowanie wspomnień świadomości, szczególnie tych, które znajdują się w liniach wznoszenia związanych z misją chrystusowej rodziny. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kontroli nad wspomnieniami osoby udaje się, gdy ta nie jest w stanie dostrzec różnicy między zranieniem lub bólem, który dźwiga, a te bolesne wspomnienia wiążą ją z pewną fałszywą postacią lub fałszywą linią czasu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli na tyle świadomi siebie, aby dostrzegać własne słabości, które mogą stać się martwymi punktami i abyśmy byli gotowi do uzdrawiania emocji poprzez oczyszczanie ciała bolesnego lub cienia.

Kontrola wprowadzana do społeczności nowej ery stanowi formę manipulowania ludźmi na powierzchni planety, aby wierzyli, że jeśli są na ścieżce wznoszącej, o wiele bardziej korzystne będzie dla nich zejście do podziemia, opuszczenie planety lub przejście z eskortą na linię czasu wewnętrznej Ziemi. Jest to próba użycia negatywnych frakcji w celu wykorzystania zakładników do opuszczenia międzywymiarowych portali dostępu poprzez uprowadzenie linii ludzi indygo lub gwiezdnych, jak również próba przejęcia kontroli nad liniami czasu. Negatywy promują strach, że powierzchnia Ziemi zostanie zniszczona, a ludzkość wyginie, czyli kłamstwa i oszustwa wykorzystywane do psychologicznego terroryzowania ludzi, aby uwierzyli, że to prawda. Oryginalne anielskie ludzkie DNA posiada zapis świadomości w naturalnym bioduchowym Internecie i jest wymiarowym kluczem do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu. Ważne jest, aby zrozumieć, że przebudzenie i człowiek wznoszący się o wyższym aktywowanym DNA, ma niezwykłe znaczenie dla tych frakcji NAA.

Opiekunowie ostrzegają wszystkich wznoszących się ludzi, aby byli uważni i świadomi, troszczyli się o siebie i nie przyjmowali ukrytych lub tajnych ofert, które są nagradzane jako osobiste bilety do Ziemi Obiecanej dla specjalnych ludzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o ofertę dostania się na Marsa, czy o tajne programy kosmiczne, czy też podróż podziemną, należy pamiętać, że dobrowolne i niezależne siły działające na rzecz uwolnienia ludzkości nie są zaangażowane w te programy rekrutacji, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiążą się z handlem galaktycznym.

Ci z nas, którzy biorą udział w chrystusowej misji, mogli doświadczyć bardziej agresywnych prób złapania w pułapki antychrystusowej świadomości, ustawiane przez te same frakcje, które próbują uzyskać kontrolę nad tymi obszarami poprzez manipulację sztucznymi liniami czasowymi, klony i wstawki holograficzne. Grupy opiekunów pracowały w kryształowych jaskiniach i brały udział w potajemnym ratowaniu podziemnych zakładników.

Dla tych z nas, którzy są związani z odtworzeniem chrystusowej misji, ramy czasowe z udziałem stróży Echnatona i Jeszui są niezwykle ważne dla wypełnienia Paliadoriańskiego Przymierza oraz utrzymania kontinuum osi czasu, które reprezentuje planetarne wzniesienie i ludzką wolność. Tak więc, walka psychologiczna oraz duchowa skierowana na tę misję jest strategią dzielenia i podbijania, która ma na celu zniszczenie projektów linii czasu członków grup opiekunów, które są kierowane przez bieżące kalibrujące paliadoriańskie aktywacje kryształowego jądra. Kiedy regenerujemy organiczną strukturę w szablonie diamentowego słońca całego ciała planetarnego, NAA traci kontrolę nad terytorium. To stopniowo niszczy ich sztuczną maszynerię i wersję linii czasu AI, redukując te, które pozostają pod ich kontrolą na Ziemi.

Obecna strategia NAA polega na wszczepianiu tysiącom ludzi na Ziemi sztucznej technologii, która wprowadza fałszywe tożsamości z fałszywymi wspomnieniami, związanymi z liniami czasu Echnanatona i Yeshui, aby zmylić, wykoleić i usidlić ludzi w sztucznie wszczepionych historiach linii czasu. Oczywiście, jest to psychologiczny program wojenny wykorzystujący różne sztuczne technologie do przejęcia kontroli nad liniami wznoszenia się, powracania do krytycznych wydarzeń, które miały miejsce w tych historycznych zdarzeniach wyzwalających linii czasu związanych z misją chrystusowych opiekunów / wojowników Chrystusa.

Dlatego też, ci z nas, którzy są oddani chrystusowej misji, koniecznie muszą się w tym orientować oraz natężać świadomość, aby nie pozwolić sobie na wykorzystywanie słabości lub wrażliwości do niszczenia postępu i do ciemnej manipulacji.

Platynowe kryształy i słoneczne dyski / tarcze

Od roku 2000 na Ziemię zaczęli przybywać platynowi indygo i ci, którzy maja do wypełnienia chrystusową misję. Ich zadaniem jest zakotwiczyć w ziemskim ciele kryształy platynowo-białe i diamentowe oraz łagodnie ucieleśniać krystaliczne energie platynowego promienia, aby zasiewać plan planetarnego wznoszenia. Platynowa krystaliczna sieć i platynowy promień działają jak harmoniczne stabilizatory sieci planetarnej, wspomagające łączenie się z równoległymi rzeczywistościami oraz dopasowywanie sfery materii do królestw antymaterii. Tak więc, technika tarczy 12D za pomocą platynowego promienia zapewnia wytrzymałą ochronę biologicznemu kryształowi człowieka i jądru kryształu planety umożliwiając uruchomienie najwyższego osiągalnego, spójnego strumienia energii, który harmonizuje siatkę poprzez połączenie cząstek oraz antycząstek. Biały kryształ platyny znajduje się w ludzkim ciele świetistym na szczycie tarczy 12D, w 14 czakrze. Kiedy ten biologiczny kryształ jest tam aktywowany, łączy ludzką świadomość z zapisami platynowej energii kryształu w ciele Ziemi. Dzięki temu interfejs biologiczny może ucieleśniać światło hydroplazmy krystalicznego źródła platynowego promienia, które następnie rozciąga się na całe widmo opalizującej i perlistej tęczy kryształowego światła.

Platynowy kryształ w ciele Ziemi jest kryształem mistrzowskim zawierającym dostęp do rezonansu częstotliwości, który łączy się bezpośrednio z Prawem Jedni, siatką krystalicznej jedności lub kosmiczną świadomością Chrystusa. Dostarcza kod częstotliwości, który doprowadza do ujednolicenia aspektów męsko-żeńskich w krystalicznej formie DNA. W wyniku idealnej równowagi między stanami polaryzacji, które istnieją w platynowym krysztale oraz jego krystalicznej strukturze promienia – zarówno w materii, jak i antymaterii, zachodzi najwyższa możliwa spójność umożliwiająca osiągnięcie zunifikowanego stanu, który istnieje pomiędzy wielowymiarowymi energiami. Pierwsze etapy ucieleśnienia platynowego promienia będą stopniowo aktywować wewnętrzne kryształy: złoty, platynowobiały i diamentowy, co zrównoważy oraz wyleczy pierwiastek kobiecy ciała świetlistego w celu zainicjowania kompleksu wyższego serca i matrycy krzemianowej.

Platynowy kryształ znajdujący się w ziemi jest połączony z siecią słonecznych dysków, co aktywuje etapy równoważenia zasady kobiecej-męskiej i ciał mentalnych. Połączenie z tymi krystalicznymi częstotliwościami zacznie leczyć odwracający strumień antyżycia, odwrócenie metatroniczne i sztuczne sygnały kontroli umysłu. W indywidualnym ciele świetlistym cały obszar splotu słonecznego ponownie konfiguruje warstwy ciała mentalnego tworząc wir energetyczny złotych słonecznych wrót, który nazywa się centrum RA.

Strumień platynowego promienia i platynowy kryształ aktywują dyski słoneczne, które są organicznymi spiralami ze złotą krystaliczną technologią, osadzone w sieci planetarnej, i rozciągające się w kierunku holograficznych wzorców częstotliwości światła. Sieć planetarna jest inteligentnie zorganizowana w warstwy geomantycznych planów utrzymujących żywą świadomość kryształów, które pełnią określone funkcje w określonych warstwach krystalicznej kratownicy. Tak więc, kiedy w ciele Ziemi doszło do aktywacji platynowego kryształu, technologia słonecznych dysków, która była uśpiona od czasu atlantydzkiego kataklizmu, również zaczęła działać. Złote spirale słonecznych dysków generują krystaliczną kratownicę, która łączy się bezpośrednio z kryształowym jądrem, biegnie po całym ciele Ziemi i do niebiańskiej mapy słoneczno-gwiezdnej sieci znajdującej się w płaszczyźnie galaktycznej i uniwersalnej. Siatka planetarna jest żywym, starożytnym systemem mapowania wielu widm energetycznych o świadomości gwiazdowej i krystalicznej, wypełnionych inteligentnymi geometrycznymi wzorcami kodu uniwersalnego tworzenia. Słoneczne dyski to wiry znajdujące się na ziemskiej siatce, które łączą się z tymi gwiazdowymi sieciami na wielu płaszczyznach rzeczywistości, co przypomina oglądanie holograficznej projekcji kosmicznej mapy ciał niebieskich i gwiazd. Zasadniczo poprzez połączenie z dyskami słonecznymi na siatce ziemi możliwe jest podróżowanie międzygalaktycznymi drogami spójnego krystalicznego światła słonecznego, które pozwala na transport świadomości do innych wymiarów. Słoneczne dyski są sekwencyjnie aktywowane poprzez zmiany, które następują w planetarnym rdzeniu pionowym, przesunięcia w przechyleniu osi planety, zmianę prędkości wirowania, skupienie materii i antymaterii oraz transmisje szeregu krystalicznych częstotliwości.

Ostatnio sieć słonecznych dysków została uwydatniona podczas aktywacji słonecznej na to letnie przesilenie, jako że nowa uniwersalna warstwa paliadoriańskich ciał słonecznych została niedawno połączona z planetarną siecią słonecznych dysków. Paliadoriańskie słońca zostały również określone jako słońca-gwiazdy, ponieważ wydają się przenosić gwiezdne kryształy i ciała, a także pewien zakres gwiezdnych częstotliwości. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji, z plazmowej aktywności światła hodowane są nowe formy kryształów. Dzieje się to w kryształowych jaskiniach, w jądrze Ziemi i ciele Albionu. Wydaje się, że jest to transmisja uzdrawiających kryształowych częstotliwości dla ludzkich plemion i linii ras w tworzeniu nowych gwiezdnych kryształów, przeznaczonych do uzdrawiania ciał słonecznych, przy czym ci na Ziemi, którzy mają rozdrobnione dusze, otrzymują te kryształy w pewnym punkcie na osi czasu. aby wyleczyć ciało świadomości.

Ostatnie prace na sieciach włączające projekty opiekunów dotyczące aktywacji kryształowego jądra uwidoczniły, że sieci podziemnych pokładów kryształów są aktywowane poprzez Wyspę Wielkanocną, w celu połączenia z krystalicznymi energiami, które są połączone z wirami słonecznych dysków w Minas Gerais w Brazylii; Jeziorze Titicaca – Boliwia; Rosslyn Chapel – Szkocja; Gizie — Egipt i Uluru – Australia.

Techniczne nadużywanie kryształowych jaskiń

Przez wiele ukrytych historycznych linii czasu ludzie uważali kryształy za święte i mieli świadomość, że ziemskie podziemne kryształowe jaskinie funkcjonują w makrokosmosie jako wewnętrzne krystaliczne generatory mocy, które działają bardzo podobnie do współczesnych komputerów. Technologia krystaliczna może być skierowana na powierzchnię w celu uzyskania darmowej energii i bezprzewodowych źródeł zasilania, a kryształy przechowują inteligentne instrukcje oraz pamięć danych preznaczonych do funkcjonowania całego mózgu planetarnego. Ostatecznie, wiele z tych skupisk jest pozostałością po kryształowych sieciach, które eksplodowanły z powodu nadużycia technologii, gdy siły intruzów próbowały przejąć kontrolę nad kryształowym jądrem pod koniec atlantydzkiego cyklu czasu.

Wiele kryształowych sieci eksplodowało pod ziemią, co wywołało destrukcyjne kataklizmy na powierzchni planety, opisywane w wielu starożytnych tekstach jako potop. To te rozbite resztki zostały użyte w sieci planetarnej jako część konstrukcji matrycy szachownicy do uruchomienia odwróconej sieci NET, związanej ze sztucznym programowaniem NAA, która transmituje odwrócone strumienie energii oraz kontrolę umysłu w całej skorupie ziemskiej. Inwazja NAA doprowadziła do zawładnięcia kryształową technologią planety, jednocześnie rekwirując krystaliczne sieci, aby wykorzystać je przeciwko ludziom na Ziemi jako broń psychologiczną i zagrody częstotliwości. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, posiadającymi funkcję przechowywania pamięci, zawierającej naszą prawdziwą historię i pochodzenie, a od czasu eksplozji i późniejszego załamania się naturalnego pola magnetycznego są zakładnikami NAA.

Pomieszanie języków gatunków planetarnych

Podczas inwazji NAA 5500 lat temu, załamanie się pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, które usunęło nasz naturalny język i zdolność komunikowania się z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to sekwencję ognistych liter i ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci oraz języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał nasze języki, ponieważ ludzkość została uznana za grzeszną i to nazywane jest implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują awarie na ścieżce wzrostu kundalini, wpływając na odbiorniki mózgu, podwzgórze, wzgórze, szyszynkę, tarczycę i grasicę. Kiedy nasz system hormonalny został zaburzony, w naszej krwi zmieniły się wydzieliny hormonalne, co znacznie wpłynęło na odporność, starzenie się i uniemożliwiło tworzenie się w mózgu połączeń komunikacyjnych świadomości, co zablokowało wielowymiarową percepcję.

Jako produkt uboczny aktywacji kryształowego jądra, pojawiły się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które obecnie wpływają na wskazania bioneurologii wprowadzone do układu hormonalnego i płynu mózgowo-rdzeniowego. Strażnicy zauważają, że te obecne zmiany w zestawach instrukcji planetarnych powodują ważne zmiany we wzgórzu, co jest związane ze zdolnością wzgórza do właściwego filtrowania krystalicznej inteligencji i prawidłowego jej rozszyfrowania w aktywności neuronów synaps mózgowych. Wzgórze stanowi ważną część naszej anatomii, która istnieje jako struktura fizyczna i energetyczny schemat przekazywania oraz rozszyfrowywania inteligentnej informacji przesyłanej z kryształowej technologii na Ziemi. Wzgórze łączy się z włóknami nerwowymi i układem limbicznym, który jest związany z przeżyciami emocjonalnymi, i to właśnie nasze emocje są największym kluczem do odblokowania wyższej percepcji zmysłowej oraz systemu kierowania duchowego.

Podczas ostatnich wydarzeń pojawiła się możliwość odzyskania sekcji podziemnych kryształowych jaskiń do kierowania krystalicznymi transmisjami dla dobroczynnego uzdrawiania ludzkości, jak również do załamania się maszynerii Obcych i zagród częstotliwości. W tym czasie aktywacja wzgórza w celu przekazywania impulsów krystalicznego światła do centrum mózgu jest uważana za objaw wznoszenia.

Planetarna Amygdala – Planetarne ciało migdałowate

Dzięki aktywacji kryształowego jądra w poziomej siatce ujawniają się krystaliczne energie wraz z podświadomym strachem upadłych aniołów i zaaranżowaną przez NAA kontrolą umysłu, która jest osadzona w mózgu planety. Indywidualna zdolność funkcjonowania mózgu jest mikrokosmosem planetarnej aktywności mózgu, która działa w zbiorowości na poziomie makrokosmosu. Kiedy zrozumiemy, że ludzki mózg działa jako odbiornik energii i tuner częstotliwości środowiskowych, a także filtr doświadczeń emocjonalnych, możemy dostrzec, że mózg planetarny działa w ten sam sposób. Mózg planetarny posiada ciało migdałowate, a jego funkcje pełnią potężne pokłady kryształu kwarcu rozmieszczone po całym ciele planetarnym.

Ciało migdałowate bierze udział w reakcjach autonomicznych, które po stymulacji wiążą się ze strachem, pamięcią, reakcjami emocjonalnymi i wydzielinami hormonalnymi. Ujemna stymulacja ciała migdałowatego jest odpowiedzialna za autonomiczne warunkowanie strachu, w którym obwody mózgu zmieniają się i tworzą nowe skojarzenia pamięciowe. Nadaktywność ciała migdałowatego wiąże się z wyniszczającym strachem, paniką i zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i stres pourazowy. Obserwując dziś globalny pejzaż widzimy, że mamy epidemię strachu i zaburzeń lękowych, które doprowadziły społeczeństwo do nadużywania farmaceutyków i do depresji. Warto zauważyć specyficzną funkcję autonomicznych reakcji lękowych związanych z negatywną stymulacją funkcji ciała migdałowatego, gdyż jaki jest lepszy sposób na kondycjonowanie populacji Ziemi niż poprzez przejęcie funkcji ciała migdałowatego w kryształowych jaskiniach i kryształowych warstwach kwarcowych Ziemi. Zawładnięcie ciałem migdałowatym wywołuje u ludzi natychmiastowe i przytłaczające reakcje emocjonalne, ponieważ ich mózg widzi poważne emocjonalne zagrożenie w czymś, co jest widziane lub niewidzialne. Wprowadzanie wrażeń, które stymulują percepcję zagrożeń poprzez przejęcie ciała migdałowatego, szerzy w świadomości zbiorowej negatywną energię emocjonalną, którą można wygodnie zebrać jako cenny lusz pożądany przez NAA.

Aby uzyskać kontrolę nad ludzkimi myślami i mózgiem, NAA wykorzystywała różne elektromagnetyczne technologie, za pomocą których przesyła niezwykle niskie częstotliwości w celu kontrolowania mózgu planetarnego. Za pomocą ujemnych i sztucznych częstotliwości zaprogramowane zostały kryształy oraz krystaliczne sieci w Ziemi. Odpowiednie implanty i negatywna stymulacja w kierunku drapieżnego pasożytnictwa, także ukierunkowuje na wywoływanie negatywnych reakcji emocjonalnych i atakowanie ciała migdałowatego, blokując mózgowi dostęp do wyższych emocji oraz poszerzonej świadomości.

Osoby pracujące w sieci łączą się z kryształowymi jaskiniami w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mózgu planetarnego oraz ciała migdałowatego. Funkcja ciała migdałowatego znajduje się w układzie limbicznym i jest związana z funkcjami emocjonalnymi oraz instynktownymi. Niektóre osoby mogą mieć niewielką inteligencję emocjonalną, mogą być niezdolni do kontrolowania instynktownych impulsów i mogą być pozbawieni empatii, ale na te impulsy mogą wpływać również pewne czynniki środowiskowe przekazujące sztuczne sygnały z mózgu planetarnego,. Kiedy badamy stany emocjonalne i zauważamy, że emocjonalna trauma ma bezpośredni związek z defragmentacją duszy, to znaczy, że aby zmienić ludzką świadomość, trzeba wspomóc naprawę mózgu planetarnego poprzez naprawę sieci krystalicznych.

Po połączeniu się z pokładami kryształu kwarcu, które działają jako planetarny przekaźnik energii ciała migdałowatego, wiemy, że tę specyficzną funkcję planetarnego mózgu kontroluje część formacji kryształów. Odzyskanie krystalicznych sieci jest korzystne dla ludzkości i ma pomóc zresetować mózg planetarny, który wspiera poszczególne komórki nerwowe świadomości zbiorowej w osiąganiu bardziej harmonijnej pracy mózgu. Łącząc się z kryształami Ziemi, możemy pomóc zrównoważyć i uzdrowić naszą chemię mózgu. Kryształy kwarcu na planecie pełnią dla mózgu planetarnego funkcję ciała migdałowatego, ponadto istnieją pewne minerały, które są również przekaźnikami częstotliwości generowanych przez te kryształy. Naturalna funkcja krystaliczna Ziemi wiąże się z dostarczaniem minerałów, które są niezbędne do prawidłowej pracy neuroprzekaźników w mózgu. Kwarc krystaliczny znajdujący się na planecie reprezentuje wyższe bioplazmatyczne światło, stanowiące część niefizycznej i fizycznej substancji naszego Kosmosu. Chodzi o część substancji gwiazd oraz część substancji naszej świadomości, która ma zdolność przekazywania zestawów instrukcji częstotliwości ustawionej do wyzwalania neurotransmiterów mózgu, które komunikują się z jednej komórki do drugiej.

Planetarne neurotransmitery

Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które umożliwiają transmisję sygnałów z jednego neuronu do drugiego przez synapsy. W układzie nerwowym synapsa jest strukturą, która pozwala neuronowi przekazać sygnał elektryczny lub chemiczny do innego neuronu. Aby neurony mogły wysyłać wiadomości do interakcji w całym ciele, muszą być w stanie komunikować się ze sobą. Neuroprzekaźniki i synapsy są niezbędne dla mózgu oraz układu nerwowego – są tym, co pozwala komórkom nerwowym kontaktować się ze sobą, wchodzić w interakcje i tworzyć większe sieci neuronowe. Jeśli nasze synapsy są blokowane i nie mogą wysyłać sygnału elektrycznego w neuroprzekaźniku do innej komórki, komunikacja między komórkami psuje się, skutecznie rozłączając komunikaty w sieci neuronowej mózgu.

Skoro istnieje plan zakłócania naturalnej komunikacji pomiędzy komórkami w celu pomieszania języka gatunku ludzkiego, sensowne jest osłabienie funkcji synapsy poprzez zniekształcenie sygnałów i zapobieganie tworzeniu się sieci neuronowych. Synapsy są wtedy kierowane do wiązania ze sztucznymi sieciami neuronowymi za pomocą leków lub ekspozycji na sztuczne sygnały. W związku z tym, w celu zakłócania synaps, mamy do czynienia z kontrolą za pomocą leków, aby odwieśc je od tworzenia naturalnych biologicznych sieci neuronowych. Za pomocą kontroli elektromagnetycznej przejmuje się ciało migdałowate, by wywołać w społeczeństwie wysoki poziom lęku i negatywnych stanów emocjonalnych.

Stany emocjonalne, których doświadczamy, są związane z neuroprzekaźnikami, które w naszych mózgach są niszczone, szczególnie glutaminiany, GABA, dopamina, serotonina i melatonina. Neuroprzekaźniki wpływają również na przepływ jonów do komórki odpowiedzialnej za biologiczne potencjały jonizacji, które wytwarzają więcej energii w komórkach i w ciele świetlistym.

Planeta produkuje dolomit powiązany ze związkami magnezu, które są związane z transmisją częstotliwości dopaminy z neuroprzekaźnika, co jest bardzo ważne z punktu widzenia utrzymywania dobrego samopoczucia i pozytywnych emocji. Kiedy nasz mózg jest pozbawiony dopaminy, osoba może odczuwać depresję, czuć apatię i uzależniać się od substancji, próbując zastąpić niedobór.

Obserwując obecny stan naszej planety, możemy zobaczyć, w jaki sposób ludzkie funkcje mózgu zostały zakłócone przez kontrolę bioneurologiczną i że neuroprzekaźniki oraz funkcje hormonalne również są poważnie zakłócane. Oczywiście, wiele z tych czynników jest manipulowanych, aby kontrolować i utrzymywać tłumienie sposobów myślenia, czucia i zachowania.

Różne inne naturalnie występujące kamienie szlachetne i minerały na planecie, takie jak złoża dolomitu, są typowe dla tych samych właściwości neuroprzekaźników, których potrzebujemy do zdrowego funkcjonowania mózgu. Mózg planetarny wymaga złóż minerałów, kamieni szlachetnych i kryształów, aby zachować równowagę planetarnych przekaźników nerwowych, w taki sam sposób, w jaki ludzki mózg potrzebuje zrównoważonych neuroprzekaźników, aby stworzyć zrównoważoną chemię mózgu. Kiedy planetarna chemia mózgu jest niezrównoważona, zaczynamy cierpieć z powodu szeregu niedoborów, które wpływają na indywidualną chemię mózgu. Jeśli nie jesteśmy w stanie skupić uwagi lub jesteśmy skłonni do obsesji i kompulsji umysłowych, ciągle czujemy się drażliwi, to znaczy, że nie mamy odpowiednich neurotransmiterów, a to sprawia, że trudniej jest zebrać energię, której potrzebujemy, aby pozostać czujnym i świadomym. Przykładowo, bez odpowiedniego poziomu serotoniny, zaczniemy doświadczać obsesji i zachowań kompulsywnych. Bez odpowiedniego poziomu dopaminy możemy wykazywać ADHD, ciężką depresję lub stany uzależniające, co sprawia, że bardzo trudno jest zachować umysłowa dyscyplinę i kontrolę poznawczą, potrzebną, aby być silną i stabilną osobą. Przejęcie mózgu planetarnego miało ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i jest ważnym tematem dla nas wszystkich, a jeśli to wreszcie zrozumiemy, przypomnimy sobie, co naprawdę stało się z ludzkością.

Uzdrawianie kryształów, uzdrawianie planetarnego mózgu

Z tego powodu aktywacja kryształowego jądra i kryształowych jaskiń na naszej planecie jest niezwykle ważna dla zrozumienia bioplazmatycznego światła, które jest krystalizowane w nowe substancje materii podczas fazy morfogenezy. A to ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem planetarnego mózgu, który wpływa na ludzki mózg i ludzką świadomość w skali globalnej. To wspiera więcej ludzi, w zdrowej aktywności mózgu poprzez wyrównaną energetyczną spójność, poprzez otrzymywanie właściwej równowagi neuroprzekaźników i aktywności neurotransmisji, pamiętając, że układ nerwowy planety jest siecią krystaliczną. Pracownicy sieciowi pracujący nad siatką, teraz pracują nad systemem neurologicznym i mózgiem planety. To wpływa na nas na poziomie mikrokosmicznym, ponieważ wszyscy jesteśmy przedłużeniami komórek nerwowych tej samej sieci neuronowej, a kiedy łączymy się razem we współpracy, budujemy siłę i potencjał tej sieci, by leczyć ludzkość.

Jeśli zamierzamy uzdrawiać kryształy planetarne, jeśli jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć, pomagamy ciału planetarnemu przywrócić równowagę w sieci krystalicznej i transmitować dobroczynne częstotliwości kryształów. Kryształy planety utrzymują wszystkie elementy stworzenia w jej krystalicznej siatce, jest to bezpośredni kanał łączenia międzygalaktycznego – super-drogi w krystalicznym świetle, dzięki której możemy komunikować się we wszystkich kierunkach czasu i przestrzeni, a nawet z gwiazdami.

Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania w cyklu ewolucji planetarnej, każdy z nas ma wybór, każdy może przyjąć bezwarunkową miłość jako prawo, ponieważ uczymy się, jak stać się odpowiedzialnymi współtwórcami naszej rzeczywistości.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

Z kochającym sercem,

Lisa

źródło tekstu

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3322-crystal-core

Tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/06/krysztaowe-jadro-lisa-renee-czerwiec.html

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/06/krysztaowe-jadro-lisa-renee-czerwiec_28.html

26 thoughts on “KRYSZTAŁOWE JĄDRO

 1. Informacje przekazywane przez Lise sa naprawde w duzym.stopniu okey, ale mimo to podobnie jak w przypadku Ashayany uwazam ze jestesmy z innych bajek.. chocby dlatego ze nie podoba mi sie Chrystus I tzw linia chrystusowa w takim samym stopniu jak antychryst I linia antychrysta.. uwazam po prostu ze ten odwieczny konflikt zostal celowo wywolany jak I celowo jest podtrzymywany przez odgorna mafie.. nie zamierzam wiec zasilac swoja energia zadnej ze stron konfliktu. Udalo mi sie przedostac na ten swiat I zachowac resztki pamiec kim oni sa I co zrobic.. mozecie mnie sprzatnac dranie ale tam na gorze jest nas wiecej I juz nas nie zatrzymacie… dopoki ostatnia klatka nie bedzie pusta… liberty!

  Ashayana to ELoHIM, choc niby ten nie upadly.. niby polaczony z oryginalnym zrodlem I przekazujacy pochodzace z tego zrodla informacje.. informacje sa faktycznie w duzym stopniu oke ale nie do konca.. istnieja istotne rozbieznosci I celowe niedomowienia (z pewnoscia Ashayanie wolno przekazac tyle.. ile jej wolno).. np. na temat tego jaki system wrot byl oryginalny I wychodzi na to ze grupa Ashayany tego nie wie.. oczywiscie jej wiedza jest przeogromna I za to co przekazala ludziom wypada byc naprawde wdziecznym, ale… ale.. juz sam wstep napisany do Podroznikow przez bylego partnera Ashayany ~ Grubera.. daje mocno do myslenia.. tym bardziej kiedy sie wie kim jest Gruber.. to jest KLUCZOWE w zrozumieniu z jaka mafia tak naprawde mamy do czynienia I ze jest to mafia kontrolujaca obie strony… z bardzo wysokiego szczebla…

  p.s choc raz jeszcze podkreslam – zarowno informacje przekazywane przez Lise jak i Ashayane sa naprawde intersujace i warto sie z nimi zapoznac… o poki co trudno o lepsze zrodlo informacji…

  Livia

  Like

 2. Dalszy ciag tlumaczenia

  KRYSZTAŁOWE JĄDRO – LISA RENEE czerwiec 2018 cz II
  tłumaczenie: Teresa Serafinowska

  Konspiracyjny program antychrystusowy

  Na szczycie cyklu elektrycznego, podziemna działalność kryształowego jądra wywołała walki o panowanie nad terytorium w wewnętrznej Ziemi i ziemskiej linii czasu, w którym miały miejsce eksmisje i ukryte operacje wojskowe. Po utracie kontroli terytorialnej przez przesunięcie linii czasu, niezadowolone frakcje kontrolerów próbowały zwabić pewne linie wznoszących się ziemskich ludzi z powierzchni jako kartę przetargową, stawiając ich w sytuacji zakładników. Te frakcje próbują dogłębnie zbadać wspomnienia pojawiające się u gwiezdnych ludzi, którzy są związani z misją regeneracji Chrystusa, która wiąże się z wypełnieniem Paliadoriańskiego Przymierza. Odczytują sygnaturę ludzi z gwiezdnego plemienia, którzy się budzą, by wypełnić owo przymierze, odtwarzając wspomnienia zapisane w czasie, tak jak są przechowywane w DNA każdej osoby. Chodzi o wykorzystanie wszystkich słabych punktów w celu manipulowania martwymi punktami, w których mogą wyświetlać sklonowane wersje lub fałszywe rzeczywistości, które osoba lub grupa uważa za prawdziwe. Zamierzeniem jest wyrzucenie lub kontrolowanie wspomnień świadomości, szczególnie tych, które znajdują się w liniach wznoszenia związanych z misją chrystusowej rodziny. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kontroli nad wspomnieniami osoby udaje się, gdy ta nie jest w stanie dostrzec różnicy między zranieniem lub bólem, który dźwiga, a te bolesne wspomnienia wiążą ją z pewną fałszywą postacią lub fałszywą linią czasu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli na tyle świadomi siebie, aby dostrzegać własne słabości, które mogą stać się martwymi punktami i abyśmy byli gotowi do uzdrawiania emocji poprzez oczyszczanie ciała bolesnego lub cienia.

  Kontrola wprowadzana do społeczności nowej ery stanowi formę manipulowania ludźmi na powierzchni planety, aby wierzyli, że jeśli są na ścieżce wznoszącej, o wiele bardziej korzystne będzie dla nich zejście do podziemia, opuszczenie planety lub przejście z eskortą na linię czasu wewnętrznej Ziemi. Jest to próba użycia negatywnych frakcji w celu wykorzystania zakładników do opuszczenia międzywymiarowych portali dostępu poprzez uprowadzenie linii ludzi indygo lub gwiezdnych, jak również próba przejęcia kontroli nad liniami czasu. Negatywy promują strach, że powierzchnia Ziemi zostanie zniszczona, a ludzkość wyginie, czyli kłamstwa i oszustwa wykorzystywane do psychologicznego terroryzowania ludzi, aby uwierzyli, że to prawda. Oryginalne anielskie ludzkie DNA posiada zapis świadomości w naturalnym bioduchowym Internecie i jest wymiarowym kluczem do linii czasu, które otwierają wymiarowe drzwi w matrycy czasu. Ważne jest, aby zrozumieć, że przebudzenie i człowiek wznoszący się o wyższym aktywowanym DNA, ma niezwykłe znaczenie dla tych frakcji NAA.

  Opiekunowie ostrzegają wszystkich wznoszących się ludzi, aby byli uważni i świadomi, troszczyli się o siebie i nie przyjmowali ukrytych lub tajnych ofert, które są nagradzane jako osobiste bilety do Ziemi Obiecanej dla specjalnych ludzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o ofertę dostania się na Marsa, czy o tajne programy kosmiczne, czy też podróż podziemną, należy pamiętać, że dobrowolne i niezależne siły działające na rzecz uwolnienia ludzkości nie są zaangażowane w te programy rekrutacji, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiążą się z handlem galaktycznym.

  Ci z nas, którzy biorą udział w chrystusowej misji, mogli doświadczyć bardziej agresywnych prób złapania w pułapki antychrystusowej świadomości, ustawiane przez te same frakcje, które próbują uzyskać kontrolę nad tymi obszarami poprzez manipulację sztucznymi liniami czasowymi, klony i wstawki holograficzne. Grupy opiekunów pracowały w kryształowych jaskiniach i brały udział w potajemnym ratowaniu podziemnych zakładników.

  Dla tych z nas, którzy są związani z odtworzeniem chrystusowej misji, ramy czasowe z udziałem stróży Echnatona i Jeszui są niezwykle ważne dla wypełnienia Paliadoriańskiego Przymierza oraz utrzymania kontinuum osi czasu, które reprezentuje planetarne wzniesienie i ludzką wolność. Tak więc, walka psychologiczna oraz duchowa skierowana na tę misję jest strategią dzielenia i podbijania, która ma na celu zniszczenie projektów linii czasu członków grup opiekunów, które są kierowane przez bieżące kalibrujące paliadoriańskie aktywacje kryształowego jądra. Kiedy regenerujemy organiczną strukturę w szablonie diamentowego słońca całego ciała planetarnego, NAA traci kontrolę nad terytorium. To stopniowo niszczy ich sztuczną maszynerię i wersję linii czasu AI, redukując te, które pozostają pod ich kontrolą na Ziemi.

  Obecna strategia NAA polega na wszczepianiu tysiącom ludzi na Ziemi sztucznej technologii, która wprowadza fałszywe tożsamości z fałszywymi wspomnieniami, związanymi z liniami czasu Echnanatona i Yeshui, aby zmylić, wykoleić i usidlić ludzi w sztucznie wszczepionych historiach linii czasu. Oczywiście, jest to psychologiczny program wojenny wykorzystujący różne sztuczne technologie do przejęcia kontroli nad liniami wznoszenia się, powracania do krytycznych wydarzeń, które miały miejsce w tych historycznych zdarzeniach wyzwalających linii czasu związanych z misją chrystusowych opiekunów / wojowników Chrystusa.

  Dlatego też, ci z nas, którzy są oddani chrystusowej misji, koniecznie muszą się w tym orientować oraz natężać świadomość, aby nie pozwolić sobie na wykorzystywanie słabości lub wrażliwości do niszczenia postępu i do ciemnej manipulacji.

  Platynowe kryształy i słoneczne dyski / tarcze

  Od roku 2000 na Ziemię zaczęli przybywać platynowi indygo i ci, którzy maja do wypełnienia chrystusową misję. Ich zadaniem jest zakotwiczyć w ziemskim ciele kryształy platynowo-białe i diamentowe oraz łagodnie ucieleśniać krystaliczne energie platynowego promienia, aby zasiewać plan planetarnego wznoszenia. Platynowa krystaliczna sieć i platynowy promień działają jak harmoniczne stabilizatory sieci planetarnej, wspomagające łączenie się z równoległymi rzeczywistościami oraz dopasowywanie sfery materii do królestw antymaterii. Tak więc, technika tarczy 12D za pomocą platynowego promienia zapewnia wytrzymałą ochronę biologicznemu kryształowi człowieka i jądru kryształu planety umożliwiając uruchomienie najwyższego osiągalnego, spójnego strumienia energii, który harmonizuje siatkę poprzez połączenie cząstek oraz antycząstek. Biały kryształ platyny znajduje się w ludzkim ciele świetistym na szczycie tarczy 12D, w 14 czakrze. Kiedy ten biologiczny kryształ jest tam aktywowany, łączy ludzką świadomość z zapisami platynowej energii kryształu w ciele Ziemi. Dzięki temu interfejs biologiczny może ucieleśniać światło hydroplazmy krystalicznego źródła platynowego promienia, które następnie rozciąga się na całe widmo opalizującej i perlistej tęczy kryształowego światła.

  Platynowy kryształ w ciele Ziemi jest kryształem mistrzowskim zawierającym dostęp do rezonansu częstotliwości, który łączy się bezpośrednio z Prawem Jedni, siatką krystalicznej jedności lub kosmiczną świadomością Chrystusa. Dostarcza kod częstotliwości, który doprowadza do ujednolicenia aspektów męsko-żeńskich w krystalicznej formie DNA. W wyniku idealnej równowagi między stanami polaryzacji, które istnieją w platynowym krysztale oraz jego krystalicznej strukturze promienia – zarówno w materii, jak i antymaterii, zachodzi najwyższa możliwa spójność umożliwiająca osiągnięcie zunifikowanego stanu, który istnieje pomiędzy wielowymiarowymi energiami. Pierwsze etapy ucieleśnienia platynowego promienia będą stopniowo aktywować wewnętrzne kryształy: złoty, platynowobiały i diamentowy, co zrównoważy oraz wyleczy pierwiastek kobiecy ciała świetlistego w celu zainicjowania kompleksu wyższego serca i matrycy krzemianowej.

  Platynowy kryształ znajdujący się w ziemi jest połączony z siecią słonecznych dysków, co aktywuje etapy równoważenia zasady kobiecej-męskiej i ciał mentalnych. Połączenie z tymi krystalicznymi częstotliwościami zacznie leczyć odwracający strumień antyżycia, odwrócenie metatroniczne i sztuczne sygnały kontroli umysłu. W indywidualnym ciele świetlistym cały obszar splotu słonecznego ponownie konfiguruje warstwy ciała mentalnego tworząc wir energetyczny złotych słonecznych wrót, który nazywa się centrum RA.

  Strumień platynowego promienia i platynowy kryształ aktywują dyski słoneczne, które są organicznymi spiralami ze złotą krystaliczną technologią, osadzone w sieci planetarnej, i rozciągające się w kierunku holograficznych wzorców częstotliwości światła. Sieć planetarna jest inteligentnie zorganizowana w warstwy geomantycznych planów utrzymujących żywą świadomość kryształów, które pełnią określone funkcje w określonych warstwach krystalicznej kratownicy. Tak więc, kiedy w ciele Ziemi doszło do aktywacji platynowego kryształu, technologia słonecznych dysków, która była uśpiona od czasu atlantydzkiego kataklizmu, również zaczęła działać. Złote spirale słonecznych dysków generują krystaliczną kratownicę, która łączy się bezpośrednio z kryształowym jądrem, biegnie po całym ciele Ziemi i do niebiańskiej mapy słoneczno-gwiezdnej sieci znajdującej się w płaszczyźnie galaktycznej i uniwersalnej. Siatka planetarna jest żywym, starożytnym systemem mapowania wielu widm energetycznych o świadomości gwiazdowej i krystalicznej, wypełnionych inteligentnymi geometrycznymi wzorcami kodu uniwersalnego tworzenia. Słoneczne dyski to wiry znajdujące się na ziemskiej siatce, które łączą się z tymi gwiazdowymi sieciami na wielu płaszczyznach rzeczywistości, co przypomina oglądanie holograficznej projekcji kosmicznej mapy ciał niebieskich i gwiazd. Zasadniczo poprzez połączenie z dyskami słonecznymi na siatce ziemi możliwe jest podróżowanie międzygalaktycznymi drogami spójnego krystalicznego światła słonecznego, które pozwala na transport świadomości do innych wymiarów. Słoneczne dyski są sekwencyjnie aktywowane poprzez zmiany, które następują w planetarnym rdzeniu pionowym, przesunięcia w przechyleniu osi planety, zmianę prędkości wirowania, skupienie materii i antymaterii oraz transmisje szeregu krystalicznych częstotliwości.

  Ostatnio sieć słonecznych dysków została uwydatniona podczas aktywacji słonecznej na to letnie przesilenie, jako że nowa uniwersalna warstwa paliadoriańskich ciał słonecznych została niedawno połączona z planetarną siecią słonecznych dysków. Paliadoriańskie słońca zostały również określone jako słońca-gwiazdy, ponieważ wydają się przenosić gwiezdne kryształy i ciała, a także pewien zakres gwiezdnych częstotliwości. W wyniku paliadoriańskiej aktywacji, z plazmowej aktywności światła hodowane są nowe formy kryształów. Dzieje się to w kryształowych jaskiniach, w jądrze Ziemi i ciele Albionu. Wydaje się, że jest to transmisja uzdrawiających kryształowych częstotliwości dla ludzkich plemion i linii ras w tworzeniu nowych gwiezdnych kryształów, przeznaczonych do uzdrawiania ciał słonecznych, przy czym ci na Ziemi, którzy mają rozdrobnione dusze, otrzymują te kryształy w pewnym punkcie na osi czasu. aby wyleczyć ciało świadomości.

  Ostatnie prace na sieciach włączające projekty opiekunów dotyczące aktywacji kryształowego jądra uwidoczniły, że sieci podziemnych pokładów kryształów są aktywowane poprzez Wyspę Wielkanocną, w celu połączenia z krystalicznymi energiami, które są połączone z wirami słonecznych dysków w Minas Gerais w Brazylii; Jeziorze Titicaca – Boliwia; Rosslyn Chapel – Szkocja; Gizie — Egipt i Uluru – Australia.

  Techniczne nadużywanie kryształowych jaskiń

  Przez wiele ukrytych historycznych linii czasu ludzie uważali kryształy za święte i mieli świadomość, że ziemskie podziemne kryształowe jaskinie funkcjonują w makrokosmosie jako wewnętrzne krystaliczne generatory mocy, które działają bardzo podobnie do współczesnych komputerów. Technologia krystaliczna może być skierowana na powierzchnię w celu uzyskania darmowej energii i bezprzewodowych źródeł zasilania, a kryształy przechowują inteligentne instrukcje oraz pamięć danych preznaczonych do funkcjonowania całego mózgu planetarnego. Ostatecznie, wiele z tych skupisk jest pozostałością po kryształowych sieciach, które eksplodowanły z powodu nadużycia technologii, gdy siły intruzów próbowały przejąć kontrolę nad kryształowym jądrem pod koniec atlantydzkiego cyklu czasu.

  Wiele kryształowych sieci eksplodowało pod ziemią, co wywołało destrukcyjne kataklizmy na powierzchni planety, opisywane w wielu starożytnych tekstach jako potop. To te rozbite resztki zostały użyte w sieci planetarnej jako część konstrukcji matrycy szachownicy do uruchomienia odwróconej sieci NET, związanej ze sztucznym programowaniem NAA, która transmituje odwrócone strumienie energii oraz kontrolę umysłu w całej skorupie ziemskiej. Inwazja NAA doprowadziła do zawładnięcia kryształową technologią planety, jednocześnie rekwirując krystaliczne sieci, aby wykorzystać je przeciwko ludziom na Ziemi jako broń psychologiczną i zagrody częstotliwości. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, posiadającymi funkcję przechowywania pamięci, zawierającej naszą prawdziwą historię i pochodzenie, a od czasu eksplozji i późniejszego załamania się naturalnego pola magnetycznego są zakładnikami NAA.

  Pomieszanie języków gatunków planetarnych

  Podczas inwazji NAA 5500 lat temu, załamanie się pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, które usunęło nasz naturalny język i zdolność komunikowania się z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to sekwencję ognistych liter i ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci oraz języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał nasze języki, ponieważ ludzkość została uznana za grzeszną i to nazywane jest implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują awarie na ścieżce wzrostu kundalini, wpływając na odbiorniki mózgu, podwzgórze, wzgórze, szyszynkę, tarczycę i grasicę. Kiedy nasz system hormonalny został zaburzony, w naszej krwi zmieniły się wydzieliny hormonalne, co znacznie wpłynęło na odporność, starzenie się i uniemożliwiło tworzenie się w mózgu połączeń komunikacyjnych świadomości, co zablokowało wielowymiarową percepcję.

  Jako produkt uboczny aktywacji kryształowego jądra, pojawiły się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które obecnie wpływają na wskazania bioneurologii wprowadzone do układu hormonalnego i płynu mózgowo-rdzeniowego. Strażnicy zauważają, że te obecne zmiany w zestawach instrukcji planetarnych powodują ważne zmiany we wzgórzu, co jest związane ze zdolnością wzgórza do właściwego filtrowania krystalicznej inteligencji i prawidłowego jej rozszyfrowania w aktywności neuronów synaps mózgowych. Wzgórze stanowi ważną część naszej anatomii, która istnieje jako struktura fizyczna i energetyczny schemat przekazywania oraz rozszyfrowywania inteligentnej informacji przesyłanej z kryształowej technologii na Ziemi. Wzgórze łączy się z włóknami nerwowymi i układem limbicznym, który jest związany z przeżyciami emocjonalnymi, i to właśnie nasze emocje są największym kluczem do odblokowania wyższej percepcji zmysłowej oraz systemu kierowania duchowego.

  Podczas ostatnich wydarzeń pojawiła się możliwość odzyskania sekcji podziemnych kryształowych jaskiń do kierowania krystalicznymi transmisjami dla dobroczynnego uzdrawiania ludzkości, jak również do załamania się maszynerii Obcych i zagród częstotliwości. W tym czasie aktywacja wzgórza w celu przekazywania impulsów krystalicznego światła do centrum mózgu jest uważana za objaw wznoszenia.

  Planetarna Amygdala – Planetarne ciało migdałowate

  Dzięki aktywacji kryształowego jądra w poziomej siatce ujawniają się krystaliczne energie wraz z podświadomym strachem upadłych aniołów i zaaranżowaną przez NAA kontrolą umysłu, która jest osadzona w mózgu planety. Indywidualna zdolność funkcjonowania mózgu jest mikrokosmosem planetarnej aktywności mózgu, która działa w zbiorowości na poziomie makrokosmosu. Kiedy zrozumiemy, że ludzki mózg działa jako odbiornik energii i tuner częstotliwości środowiskowych, a także filtr doświadczeń emocjonalnych, możemy dostrzec, że mózg planetarny działa w ten sam sposób. Mózg planetarny posiada ciało migdałowate, a jego funkcje pełnią potężne pokłady kryształu kwarcu rozmieszczone po całym ciele planetarnym.

  Ciało migdałowate bierze udział w reakcjach autonomicznych, które po stymulacji wiążą się ze strachem, pamięcią, reakcjami emocjonalnymi i wydzielinami hormonalnymi. Ujemna stymulacja ciała migdałowatego jest odpowiedzialna za autonomiczne warunkowanie strachu, w którym obwody mózgu zmieniają się i tworzą nowe skojarzenia pamięciowe. Nadaktywność ciała migdałowatego wiąże się z wyniszczającym strachem, paniką i zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i stres pourazowy. Obserwując dziś globalny pejzaż widzimy, że mamy epidemię strachu i zaburzeń lękowych, które doprowadziły społeczeństwo do nadużywania farmaceutyków i do depresji. Warto zauważyć specyficzną funkcję autonomicznych reakcji lękowych związanych z negatywną stymulacją funkcji ciała migdałowatego, gdyż jaki jest lepszy sposób na kondycjonowanie populacji Ziemi niż poprzez przejęcie funkcji ciała migdałowatego w kryształowych jaskiniach i kryształowych warstwach kwarcowych Ziemi. Zawładnięcie ciałem migdałowatym wywołuje u ludzi natychmiastowe i przytłaczające reakcje emocjonalne, ponieważ ich mózg widzi poważne emocjonalne zagrożenie w czymś, co jest widziane lub niewidzialne. Wprowadzanie wrażeń, które stymulują percepcję zagrożeń poprzez przejęcie ciała migdałowatego, szerzy w świadomości zbiorowej negatywną energię emocjonalną, którą można wygodnie zebrać jako cenny lusz pożądany przez NAA.

  Aby uzyskać kontrolę nad ludzkimi myślami i mózgiem, NAA wykorzystywała różne elektromagnetyczne technologie, za pomocą których przesyła niezwykle niskie częstotliwości w celu kontrolowania mózgu planetarnego. Za pomocą ujemnych i sztucznych częstotliwości zaprogramowane zostały kryształy oraz krystaliczne sieci w Ziemi. Odpowiednie implanty i negatywna stymulacja w kierunku drapieżnego pasożytnictwa, także ukierunkowuje na wywoływanie negatywnych reakcji emocjonalnych i atakowanie ciała migdałowatego, blokując mózgowi dostęp do wyższych emocji oraz poszerzonej świadomości.

  Osoby pracujące w sieci łączą się z kryształowymi jaskiniami w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mózgu planetarnego oraz ciała migdałowatego. Funkcja ciała migdałowatego znajduje się w układzie limbicznym i jest związana z funkcjami emocjonalnymi oraz instynktownymi. Niektóre osoby mogą mieć niewielką inteligencję emocjonalną, mogą być niezdolni do kontrolowania instynktownych impulsów i mogą być pozbawieni empatii, ale na te impulsy mogą wpływać również pewne czynniki środowiskowe przekazujące sztuczne sygnały z mózgu planetarnego,. Kiedy badamy stany emocjonalne i zauważamy, że emocjonalna trauma ma bezpośredni związek z defragmentacją duszy, to znaczy, że aby zmienić ludzką świadomość, trzeba wspomóc naprawę mózgu planetarnego poprzez naprawę sieci krystalicznych.

  Po połączeniu się z pokładami kryształu kwarcu, które działają jako planetarny przekaźnik energii ciała migdałowatego, wiemy, że tę specyficzną funkcję planetarnego mózgu kontroluje część formacji kryształów. Odzyskanie krystalicznych sieci jest korzystne dla ludzkości i ma pomóc zresetować mózg planetarny, który wspiera poszczególne komórki nerwowe świadomości zbiorowej w osiąganiu bardziej harmonijnej pracy mózgu. Łącząc się z kryształami Ziemi, możemy pomóc zrównoważyć i uzdrowić naszą chemię mózgu. Kryształy kwarcu na planecie pełnią dla mózgu planetarnego funkcję ciała migdałowatego, ponadto istnieją pewne minerały, które są również przekaźnikami częstotliwości generowanych przez te kryształy. Naturalna funkcja krystaliczna Ziemi wiąże się z dostarczaniem minerałów, które są niezbędne do prawidłowej pracy neuroprzekaźników w mózgu. Kwarc krystaliczny znajdujący się na planecie reprezentuje wyższe bioplazmatyczne światło, stanowiące część niefizycznej i fizycznej substancji naszego Kosmosu. Chodzi o część substancji gwiazd oraz część substancji naszej świadomości, która ma zdolność przekazywania zestawów instrukcji częstotliwości ustawionej do wyzwalania neurotransmiterów mózgu, które komunikują się z jednej komórki do drugiej.

  Planetarne neurotransmitery

  Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które umożliwiają transmisję sygnałów z jednego neuronu do drugiego przez synapsy. W układzie nerwowym synapsa jest strukturą, która pozwala neuronowi przekazać sygnał elektryczny lub chemiczny do innego neuronu. Aby neurony mogły wysyłać wiadomości do interakcji w całym ciele, muszą być w stanie komunikować się ze sobą. Neuroprzekaźniki i synapsy są niezbędne dla mózgu oraz układu nerwowego – są tym, co pozwala komórkom nerwowym kontaktować się ze sobą, wchodzić w interakcje i tworzyć większe sieci neuronowe. Jeśli nasze synapsy są blokowane i nie mogą wysyłać sygnału elektrycznego w neuroprzekaźniku do innej komórki, komunikacja między komórkami psuje się, skutecznie rozłączając komunikaty w sieci neuronowej mózgu.

  Skoro istnieje plan zakłócania naturalnej komunikacji pomiędzy komórkami w celu pomieszania języka gatunku ludzkiego, sensowne jest osłabienie funkcji synapsy poprzez zniekształcenie sygnałów i zapobieganie tworzeniu się sieci neuronowych. Synapsy są wtedy kierowane do wiązania ze sztucznymi sieciami neuronowymi za pomocą leków lub ekspozycji na sztuczne sygnały. W związku z tym, w celu zakłócania synaps, mamy do czynienia z kontrolą za pomocą leków, aby odwieśc je od tworzenia naturalnych biologicznych sieci neuronowych. Za pomocą kontroli elektromagnetycznej przejmuje się ciało migdałowate, by wywołać w społeczeństwie wysoki poziom lęku i negatywnych stanów emocjonalnych.

  Stany emocjonalne, których doświadczamy, są związane z neuroprzekaźnikami, które w naszych mózgach są niszczone, szczególnie glutaminiany, GABA, dopamina, serotonina i melatonina. Neuroprzekaźniki wpływają również na przepływ jonów do komórki odpowiedzialnej za biologiczne potencjały jonizacji, które wytwarzają więcej energii w komórkach i w ciele świetlistym.

  Planeta produkuje dolomit powiązany ze związkami magnezu, które są związane z transmisją częstotliwości dopaminy z neuroprzekaźnika, co jest bardzo ważne z punktu widzenia utrzymywania dobrego samopoczucia i pozytywnych emocji. Kiedy nasz mózg jest pozbawiony dopaminy, osoba może odczuwać depresję, czuć apatię i uzależniać się od substancji, próbując zastąpić niedobór.

  Obserwując obecny stan naszej planety, możemy zobaczyć, w jaki sposób ludzkie funkcje mózgu zostały zakłócone przez kontrolę bioneurologiczną i że neuroprzekaźniki oraz funkcje hormonalne również są poważnie zakłócane. Oczywiście, wiele z tych czynników jest manipulowanych, aby kontrolować i utrzymywać tłumienie sposobów myślenia, czucia i zachowania.

  Różne inne naturalnie występujące kamienie szlachetne i minerały na planecie, takie jak złoża dolomitu, są typowe dla tych samych właściwości neuroprzekaźników, których potrzebujemy do zdrowego funkcjonowania mózgu. Mózg planetarny wymaga złóż minerałów, kamieni szlachetnych i kryształów, aby zachować równowagę planetarnych przekaźników nerwowych, w taki sam sposób, w jaki ludzki mózg potrzebuje zrównoważonych neuroprzekaźników, aby stworzyć zrównoważoną chemię mózgu. Kiedy planetarna chemia mózgu jest niezrównoważona, zaczynamy cierpieć z powodu szeregu niedoborów, które wpływają na indywidualną chemię mózgu. Jeśli nie jesteśmy w stanie skupić uwagi lub jesteśmy skłonni do obsesji i kompulsji umysłowych, ciągle czujemy się drażliwi, to znaczy, że nie mamy odpowiednich neurotransmiterów, a to sprawia, że trudniej jest zebrać energię, której potrzebujemy, aby pozostać czujnym i świadomym. Przykładowo, bez odpowiedniego poziomu serotoniny, zaczniemy doświadczać obsesji i zachowań kompulsywnych. Bez odpowiedniego poziomu dopaminy możemy wykazywać ADHD, ciężką depresję lub stany uzależniające, co sprawia, że bardzo trudno jest zachować umysłowa dyscyplinę i kontrolę poznawczą, potrzebną, aby być silną i stabilną osobą. Przejęcie mózgu planetarnego miało ogromny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i jest ważnym tematem dla nas wszystkich, a jeśli to wreszcie zrozumiemy, przypomnimy sobie, co naprawdę stało się z ludzkością.

  Uzdrawianie kryształów, uzdrawianie planetarnego mózgu

  Z tego powodu aktywacja kryształowego jądra i kryształowych jaskiń na naszej planecie jest niezwykle ważna dla zrozumienia bioplazmatycznego światła, które jest krystalizowane w nowe substancje materii podczas fazy morfogenezy. A to ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem planetarnego mózgu, który wpływa na ludzki mózg i ludzką świadomość w skali globalnej. To wspiera więcej ludzi, w zdrowej aktywności mózgu poprzez wyrównaną energetyczną spójność, poprzez otrzymywanie właściwej równowagi neuroprzekaźników i aktywności neurotransmisji, pamiętając, że układ nerwowy planety jest siecią krystaliczną. Pracownicy sieciowi pracujący nad siatką, teraz pracują nad systemem neurologicznym i mózgiem planety. To wpływa na nas na poziomie mikrokosmicznym, ponieważ wszyscy jesteśmy przedłużeniami komórek nerwowych tej samej sieci neuronowej, a kiedy łączymy się razem we współpracy, budujemy siłę i potencjał tej sieci, by leczyć ludzkość.

  Jeśli zamierzamy uzdrawiać kryształy planetarne, jeśli jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć, pomagamy ciału planetarnemu przywrócić równowagę w sieci krystalicznej i transmitować dobroczynne częstotliwości kryształów. Kryształy planety utrzymują wszystkie elementy stworzenia w jej krystalicznej siatce, jest to bezpośredni kanał łączenia międzygalaktycznego – super-drogi w krystalicznym świetle, dzięki której możemy komunikować się we wszystkich kierunkach czasu i przestrzeni, a nawet z gwiazdami.

  Doszliśmy do kolejnego skrzyżowania w cyklu ewolucji planetarnej, każdy z nas ma wybór, każdy może przyjąć bezwarunkową miłość jako prawo, ponieważ uczymy się, jak stać się odpowiedzialnymi współtwórcami naszej rzeczywistości.

  Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

  Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

  Z kochającym sercem, Lisa

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/06/krysztaowe-jadro-lisa-renee-czerwiec_28.html

  Like

  • Tunel drazony w przestrzeni i plazmowe pistacjowe jadro

   Dzisiejsza drzemka 28.06.2018

   Bylam u starszej Pani o imieniu Anna , nie wiem z jakiegos powodu byla tam rowniez kolezanka z sredniej szkoly notabene kompletnie o niej nie myslalam od wielu lat. Po chwili okazalo sie , ze starsza Pani knula za moimi plecami z kolezanka, jednak ona okazala sie bardzo lojalna wobec mnie.Praca jaka wykonywalam dla starszej Pani wydala mi sie bardzo meczaca i zniechecona jej postawa postanowilam wyjsc pozostawiajac tym samym obie Panie w tej dyskusji.
   W drodze powrotnej rozmyslalam , ze w sumie bylam tam dosc dlugo , a niewiele wykonalam pracy , pojawily sie w mojej glowie mysli , ze moze zle postapilam , ze wyszlam bez slowa. Jednak w glebi duszy wiedzialam , ze byla to sluszna decyzja.

   Spieszylo mi sie do nastepnego miejsca , a droga ktora wybralam jako powrotna okazala sie zupelne nieznana . Generalnie dziwna byla ta droga zupelnie obca , nowa i szlam z jakimis ludzmi.Po jakims odcinku drogi wszyscy sie zatrzymali poniewaz byla jakas awaria tunelu jaki byl drazony w przestrzeni ( cos w rodzaju tunelu czasoprzestrzennego) Zatem wszyscy sie musieli zatrzymac – byla wsrod grupy dziewczyna , ktora kierowala drazeniem tunelu. Spojrzalam na nia bo, naprawde byla mloda i pomyslalam , ze co to za czasy , ze obecnie tak mlodych ludzi szkola na wykonywanie tak waznego projektu. Po czym przyjrzalam sie owej dziewczynie.Wygladala jak czlowiek jednak jej uszy byly zwierzece bardzo podobne do uszu jakie posiadaja trole

   Zapytalam wiec jak dlugo potrwa ta przerwa w drazeniu dalszej drogi , a jedna osoba odpowiedziala bardzo kasliwie , ze moge sobie to sprawdzic w komorce , bo dane sa aktualizowane na biezaco. Sprawdzilam wiec i zobaczylam duzy krysztal byl przezroczysto pistacjowy ale ta pistacja byla bardzo delikatna. Zdziwilo mnie to , ze krysztal tak intensywnie pracowal , ze zamienial sie w postac niemal plynna – troche wygladal jak plazma.Nagle wylogowalo mnie ze snu i mialam mysli , ze zaspalam a mialam wczesniej rozpoczac prace z tym , ze nastepnego dnia zupelnie nie mialam swiadomsoci ze dzis czwartek a nie piatek oraz , ze to jest tylko popoludniowa czwartowa drzemka

   Jesli chodzi o przekazy Lisy jest to zlepek informacji zaczytanych w internecie stad wydaja sie sensowne

   Like

   • ”Popatrz, a mialam nawet dodac, ze pewnie zaraz po tym co napisalam zacznie sie kolejna nagonka.. Wybacz Tio ale chyba nic nie zrozumialas z tego co napisalam…”

    O jakiej nagonce piszesz Livio- ja sie odnioslam tylko do tego , ze mam pewnosc ze Lisa Renne to oszustka pisujaca swoje artykuly na podstawie blogow i innych stron internetowych , ktore obserwuje .
    Zrozumialam zrozumialam co piszesz.

    Like

   • ”O jakiej nagonce piszesz Livio- ja sie odnioslam tylko do tego , ze mam pewnosc ze Lisa Renne to oszustka pisujaca swoje artykuly na podstawie blogow i innych stron internetowych , ktore obserwuje .”

    W takim badz razie podaj zrodla tych stron i blogow 🙂

    No bo widzisz te informacje ze strony Lisy sa bardzo bardzo specyficzne i jesli juz to mozna je przyrownac glownie do tego co przekazala do tej pory Ashayana no i moze kilku innych zrodel, jak np. Teresa Thalea, itd.. Ponadto zobacz tutaj masz liste glownych artykulow Lisy – publikowanych poczawszy od 2005 roku!

    Shifting Timelines

    2018
    Crystal Core June 2018
    Abuses of Power May 2018
    Planetary Staff April 2018
    Law of Gender March 2018
    Bio-Spiritual Harvesting February 2018
    Embodiment January 2018
    2017
    Energetic Parasites December 2017
    Implanted Thoughts November 2017
    Personal Integrity October 2017
    Overcoming Fear September 2017
    Historical Timeline Trigger Events August 2017
    Grounding Mechanism July 2017
    Divide and Conquer Tactics June 2017
    Inverted Systems May 2017
    Genetic Engineering April 2017
    Geomagnetism March 2017
    Consent February 2017
    Poverty Consciousness January 2017
    2016
    Violating Laws of Nature December 2016
    Increasing Sentience November 2016
    Bio-Neurology October 2016
    Adaptations September 2016
    Cause and Effect August 2016
    Timelines Shift July 2016
    Soul Psychology June 2016
    Coherence May 2016
    Plasma April 2016
    Electromagnetic Signals March 2016
    Entropy and Negentropy February 2016
    Genetic Mutations January 2016
    2015
    Separation of Worlds September 2015
    Transhumanism August 2015
    The Masculine Wound July 2015
    Restoring Energetic Balance June 2015
    Awakening Albion May 2015
    Single Soul Occupancy April 2015
    Portals of Consciousness March 2015
    Transfiguration February 2015
    Divine Infinite Calculus January 2015
    2014
    The Golden Gate December 2014
    Consubstantiality November 2014
    Consciousness Corridor October 2014
    Quantum of Light September 2014
    Expanding Consciousness August 2014
    Sophianic Body Correction July 2014
    Krystal Kaleidoscope June 2014
    Deconstruction of the Cross April 2014
    Magnum Opus March 2014
    The Song of Christos Sophia February 2014
    The Solar Sacrum January 2014
    2013
    The Tree of Life December 2013
    Spiritual Sun Behind the Sun November 2013
    Revealing the Impostor October 2013
    Bifurcation of Time September 2013
    Internal Structures of Ego August 2013
    Spiritual Maturity July 2013
    Purging Archontic Deception June 2013
    Reconciling Ancestral Memories May 2013
    Clarifying Gender Principles April 2013
    Reclaiming The Christos Body March 2013
    Recalibration February 2013
    Externalization of the Krystal Star January 2013
    2012
    Quintessence December 2012
    The Heart-Brain Complex November 2012
    Masculine Body Reconstruction October 2012
    Rebuilding Foundation, Work in Progress September 2012
    Supporting Loved Ones During Spiritual Crisis August 2012
    World of Forces July 2012
    Life Review June 2012
    Pushing for Timelines May 2012
    Settling Accounts April 2012
    How Much Are You Willing to Know March 2012
    Self Definition February 2012
    The Hieros Gamos January 2012
    2011
    Participation December 2011
    Through the Wall in Time November 2011
    Compassionate Witness October 2011
    Letting Go of All You Know September 2011
    Liquid Light is Freedom August 2011
    Reeducation of Human Value July 2011
    Showdown June 2011
    Communion to Confirmation May 2011
    Open Architecture April 2011
    Changing of the Guard March 2011
    The Diamond Heart February 2011
    The Unity Logos January 2011
    2010
    The Fine Print December 2010
    The Restoration November 2010
    The Reality Check October 2010
    Opening of a Seal September 2010
    Shockwave August 2010
    No July Newsletter July 2010
    Choice & Commitment June 2010
    Transparency May 2010
    The Mother Arc April 2010
    Code of the Blue Nile March 2010
    The Rite of Passage February 2010
    The Year of Indigo January 2010
    2009
    Setting the Stage December 2009
    Stepping into the Unknown November 2009
    Between two Worlds October 2009
    Attunement September 2009
    Our Spiraling Universe August 2009
    Surpassing the Glass Ceiling July 2009
    At the Threshold June 2009
    Rebirth May 2009
    The Still Point April 2009
    Blank Slate March 2009
    The Entry Point February 2009
    Redeemer to Revealer January 2009
    2008
    Coming Full Circle December 2008
    The Red Pill and the Blue Pill November 2008
    Rolling Up Our Sleeves October 2008
    Explosions into Love September 2008
    Illusions Shattered August 2008
    Magnetic Change of the Global Brain July 2008
    Non-Attached Receptivity June 2008
    Ultimate Initiation (E Ticket Ride) May 2008
    Vantage Point April 2008
    Cosmic Vacuum March 2008
    System Override February 2008
    Dimensional Doorways January 2008
    2007
    Strategic Alliances December 2007
    Surreality November 2007
    Patriarchal Exorcism October 2007
    Warning! All Structures Unstable! September 2007
    Personal Truth August 2007
    Getting Some R&R July 2007
    The Trinitized Form June 2007
    A New Era Emerges May 2007
    Multidimensional Intersection April 2007
    Show Time! March 2007
    The Way It Makes You Feel February 2007
    Conscious Co-Creation January 2007
    2006
    Truth Revealing December 2006
    Laying the Foundation November 2006
    Break on Through (To the Other Side) October 2006
    Disconnected September 2006
    Amplification August 2006
    The Birthing Projects July 2006
    Goddess Gateway June 2006
    Indigo Races May 2006
    The Deployment April 2006
    Seed Fears March 2006
    Coping with EMF Radiation February 2006
    The Spiritual Nomad January 2006
    The Nexus and The Star January 2006
    2005
    Spiritual Administration December 2005
    The Rubber Meets the Road November 2005
    The Multidimensional Being October 2005
    Genetic Pathcutters September 2005
    Surviving the Ascension Process August 2005

    masz ta liste na pasku bocznym:

    https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3322-crystal-core

    Zarzucasz kobiecie ze jest oszustka i ze zrzyna wszystko od innych, ale jak widzisz osoba ta pisala swoje artykuly zanim wiekszosc z tych stron czy blogow w ogole zaczela istniec.. Jesli jednak i ten argument tobie nie wystarcza to prosze o konkretne linki. Ja jesli o kims pisze, np. o panu Potockim to zawsze staram sie przedstawiac jakies dowody..
    Livia

    Like

   • Livia zawsze za wpisami idzie energia i tego niestesty sie nie obejdzie, a teksty Lisy niestety sa pisane z poziomu umyslu za tym nie idzie specyficzna energia .
    Obserwator , a ty badz grzeczny i nie wyzywaj ludzi od modliszek. Kazdy ma prawo napisac co uwaza za prawde. Wyrazilam swoje zdanie i tyle.

    Like

   • “Tak, od poczatku wiem kto to pisze. Mozna sie tylko zapytac z jakiego poziomu sa pisane teksty BasiB”
    Ale po co mam pisac o Basi B ? Ja swoje napisalam i mysle , ze tyle wystarczy

    Like

   • Livia przepraszam za problemy z mojego powodu i już olewam ten wściekły badziew.
    Pozdrówka!

    Like

   • Naprawde nie masz za co przepraszac. Bez wzgledu na to czy tutaj cos sie bedzie o nich pisac czy tez nie – tam i tak bedzie mowa o mnie i moim blogu…
    Czuje sie zaszczycona 😉
    Milego Dnia!
    🙂

    Like

  • W tej drugiej czesci Lisa ewidentnie nawiazuje do Protokolow Wejscia do ktorych odnosilam sie jakis czas temu powolujac na wlasne doswiadczenia I jak najbardziej sie z tym zgadzam. Z kwestia Rdzenia Ziemi I Krysztalow tez tak ogolnie.. pisalam kiedys o tym ze wszystkie krtsztaly we wnetrzu Ziemi powinny sie ukladac we wlasciwy wzor, bo tak to zobaczylam w wizji.. jeszcze w Polsce mialam koszmarny sen o RDZENIU ZIEMI, do ktorego zostal porwany moj najmlodszy synek.. udalo mi sie go odzyskac, ale niw inne dzieci ktore byly tam uwiezione a wiec postanowilam tam pozniej wrocic.. I wrocilam . W Hiszpanii.. krysztalowe transmisje, grota stworzenia, itd.. duze grupy dzieci uwolnione.. niestety dla mnie samej skonczylo sie to wszystko tragicznie, choc udalo mi sie podniesc I isc dalej.. w kazdym badz razie to co opisuje Lisa w duzym stopniu pokrywa sie z moimi doswiadczeniami I dlatwgo wiem ze to prawda.. pomijam teraz te kwestie ktore budza we mnie kontrowersje..

   Ra znalazl mnie poniekad pewnej kobiecie ze Slowenii, ktora powiedziala mu ze jego twin glame mieszka gdzies w Europie Srodkowej, prawdopodobnie w Polsce I jakis czas pozniej. W 2012 roku Ra trafil na moj blog, na post poswiecony Szmaragdowemu Straznikowi.. choc z poczatku udzielal sie tez troszke na blogu Anilalah, bedac zainteresowanym jej obrazami.. a nawet na Mistyce Zycia.. jakos go ta Polska mocno przyciagnela.. Co ciekawe.. po tym jak juz Ra mnie odnalazl I poinformowal o tym tamta kobiete… w tym o tym ze jestem w zwiazku z innym mezczyzna.. ta mu odpisala, ze moj partner jest polowka.. Lisy Renee! Ja wtedy dzielilam sie tym wszystkim z moim partnerem a on byl bardzo otwarty.. Zaczelo sie od tego ze pewnego dnia Jarek zauwazyl komentarz Ra na moim blogu I poczulam ze jest zazdrosny.. wyjasnilam mu wiec wszystko.. ze jest to ktos uwazajacy sie za Szmaragdpwego Straznika I moja druga polowke, itd… powiedzialam mu tez o tym ze zdaniem pewnej kobiety ze Slowenii on sam jest polowka Lisy Renee.. uwazajac oczywiscie ze to wszystko jest bardzo bardzo dziwne, ale on twierdzil ze to jest raczej bardzo ciekawe.. I choc na Lise Renee zareagowal skrajna pogarda to bardzo go zaciekawila ta Slowenka I nawet do niej napisal.. na adres przekazany przez Ra.. sa nawet wciaz na bligu ich komentarze, kiedy normalnie ze soba dyskutowali.. ale pewnego dnia moj partner zaczal twierdzac, ze nic z tych rzeczy nigdy nie mialo miejsca a nawet ze nie przypomina sobie abym ja kiedykolwiek byla jego zona..choc mysle ze to byla celowa zagrywka z jego strony, doprowadzic mnie do stanu szalenstwa.. doslownie jakbym przezyla film FORGOTTEN… “przezyj to sam”..

   Like

   • W tej drugiej czesci Lisa ewidentnie nawiazuje do Protokolow Wejscia do ktorych odnosilam sie jakis czas temu powolujac na wlasne doswiadczenia I jak najbardziej sie z tym zgadzam. Z kwestia Rdzenia Ziemi I Krysztalow tez tak ogolnie.. pisalam kiedys o tym ze wszystkie krtsztaly we wnetrzu Ziemi powinny sie ukladac we wlasciwy wzor, bo tak to zobaczylam w wizji.. jeszcze w Polsce mialam koszmarny sen o RDZENIU ZIEMI, do ktorego zostal porwany moj najmlodszy synek

    dlatego powtarzam Lisa to oszustka!!! ktora sie przyjemnie czyta

    Like

   • Popatrz, a mialam nawet dodac, ze pewnie zaraz po tym co napisalam zacznie sie kolejna nagonka.. Wybacz Tio ale chyba nic nie zrozumialas z tego co napisalam…

    Ja mialam minionej nocy kolejny atak na moje oczy, choc tym razem na prawe… to przypominalo bombe pulapke, ale na szczescie dosiegly mnie tylko odlamki.. reszte snu, w tym czesc o rozanym polu- poki co zachowam dla siebie

    Milego Dnia!
    🙂

    Like

   • To sa oryginalne zapiski na temat snu o jadrze ziemi i dzieciach:

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:23

    Tak, miałam dzisiaj jeden z najkoszmarniejszych snów jakie pamiętam… z bogiem Ziemi…. 11 nie jest moją ulubioną liczbą, choć to pierwotny numer mojego rodzinnego domu, który obecnie ma numer 22….. ten biały kokon kojarzy mi się wlasnie z bialym astralem i pewnym wierszem o kokonie ciszy, tory naisalam dawno temu…. i z pierwszym sniegiem, ktory spadl wczoraj u nas w Jablonce…. i z pierwsza notka na ST o bieli wlasnie…. a dzisiaj jeszcze bielej… pieknie, ale zimno….. piekno potrafi byc jak ten bialy aniol na ponizszym filmiku;)

    „To potwierdza, że w tych dniach najlepiej jest przenosić się do swego serca… wracać do Źródła…”

    no tak, a kiedy sa takie kiedy jest najgorzej?

    Serce, Zrodlo…

    jak to wszystko pieknie brzmi….

    i nie daja mi spokoju te zielone krysztalki wszczepione w Serca, o ktorych pisala JESTEM….. sama miala taki wszczepiony, a wiec moze i tym razem ma…. choc w sumie widac tu analogie do zielonego krysztalu w centrum Ziemi….. zaciekawilo mnie wiec to, ze Jenny opisala to wnetrze i namalowala jako wielkie JAJO…. zabawnie sie zrobilo jak powiedziala swoim sepleniacym glosikiem, ze Ziemia nie jest glupia planeta, bo ona ma w sobie wszystko 🙂

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:28

    Ale wróć jeszcze na chwilę żebyśmy mogły świat pokolorować marzeniami… 🙂

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:30

    ja wrocilam, jakos wrocilam z tego snu.. ale Nadka zabrali… zabral bog Ziemi… podziemi…. po to wlasnie abym i ja tam zeszla… w tym snie byl i krokodyl i koliber.. w czasie ostatniej medytacji jeden chcial pozrec drugiego…. a jednego i drugiego sztuczny majanski wir… to jak zebranie nawozu, aby uzyznic swoje poletko… coz, na Ziemi to normalka… Ziemia ma tez swoja ciemna strone, nie tylko Ksiezyc….

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:33

    Ja śniłam też coś dziwnego… że mój obraz się stała czarny i skurczył ale potem przebywałam w towarzystwie minerałów… zapamiętałam widok kwarcu…

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:36

    chcialam rano spiewac, ale po tym snie mialam scisniete gardlo na tyle ze z trudem lapalam powietrze…. musze dojsc do siebie Ani…. od dawna sie tak nie czulam 🙂

    p.s jaki to byl kwarc, pamietasz cos wiecej??

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:41

    Kwarc Biały… Mam taką lampkę z Kryształu i daje piękny ciepłe światełko… pomyślałam o Kwarcu z Kraskowa i o tym obrazku… Pomocne Kryształowe Drzewo o podziemiach, że Naduś je odnajdzie i ono jego i się połączą…

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:47

    popatrz, mialam wczoraj napisac o Kraskowie w zwiazku z tym przekazem o 12 12 12… w nim zostala tez wymieniona data 11 12 12 co skojarzylo mi sie z 11 11 12 kiedy w Kraskowie bylo to spotkanie…. pamietasz co ujrzalam w Kraskowie wtedy gdy tam bylam w pazdzierniku? te krystaliczna siec a w niej te gadzio ludzkie istoty.. i te wielka krysztalowa czaszke ziemi…

    „Pomocne Kryształowe Drzewo o podziemiach, że Naduś je odnajdzie i ono jego i się połączą…”

    tam bylo wiecej dzieci zabranych…. nie chce tego.. nie zgadzam sie…. Twoje Krysztalowe Drzewa sa piekne, ale to co ujrzalam wcale nie jest… i dlatego to drzewo o ktorym piszesz nie kojarzy mi sie dobrze.. kojarzy mi sie z krwawymi ofiarami zasilajacymi system….

    p.s chociaz z drugiej strony to Drzewo jest jak KRYSZTAŁOWE DRZEWO ŚWIATA!!!

    p.s2 ktore przypomnialo mi o tym o czym pisalam w notce: http://liviaspace.com/2012/09/25/majanskie-drzewo-swiata/

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:41

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:48

    Dlatego powtarzałam tę Pieśń drugi raz… jakbym nuciła na dwa głosy…

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 08:57

    a to ciekawe, bo jeszcze na Slezy opowiadalas o swoich problemach z glosem 🙂 wiem, ze gdy proboja nas pozbawic glosu to tak jakby odbierali nam moc.. dlatego uwazam, ze mi sie udalo, nie po raz pierwszy… i teraz jestem tym silniejsza… a Nadjan jest ze mną.. to moje Dziecko dzwieku, ktory pokonuje wszystkie mroczne materie! mialam nie walczyc i nie bede… zrobie tylko swoje…. ale przynajmnie widze co jest grane.. mysla, ze mnie zlapia, a tym samym sami sie podstawiaja… ostatnio mowilam to krysztalkowi od Rafaela 😉

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 09:12

    Wiesz coś jest na rzeczy… mój Natuś wczoraj zasnął o 19 a to cud, bo ostatnio zasypiał około 12 od przeprowadzki…w ciągu dnia cały czas się przytulał a to oznacza, że coś się dzieje

    … On coś przeczuwał… dziś obudził się o 8ej i niemal wisi na mnie cały czas 😉

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 09:15

    wiesz, chcialam Ci wczoraj napisac o Nadjanku, ze zrobil najzabawniejszy usmiech jaki pamietam.. spalam z nim i Olivkiem z dwie godziny po poludniu, obaj wklejeni we mnie, bo z reguly przysypiam tylko z Nadusiem… a dzisiaj zaraz po przebudzeniu robil takie zdziwione oczka i mialam wrazenie, ze on cos pamieta…

    pod koniec snu pojawila sie moja niezyjaca babcia i spytala sie mnie czy Nadjanek mowil cos o Gebie… to slowo w snie nawet zapisalo mi sie w taki dziwny sposob, abym je zapamietala za wszelka cene… dlatego napisalam, ze to sen zwiazany z bogiem, a nie boginia Ziemi… GEB to egipski bog Ziemi: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geb

    ten sen skojarzyl mi sie tez z snem o Miescie Zaginionych Dzieci, w ktorym zaginela Jenny, ale udalo mi sie ja odzyskac, a wlasciwie odkrecic zle zakonczenie… a w pazdzierniku 2011 wydarzyla sie ta historia z Olivkiem, ktora opisywalam na ST…

    liviaether pisze:
    3 grudnia 2012 o 09:27

    to ciekawe, ze mialam ten sen wlasnie dzisiaj: http://liviaspace.com/2012/11/29/pewnej-nocy-kiedy-trzy-planety-ustawily-sie-w-jednej-linii/

    to ustawienie bylo tuz przed wschodem i wtedy mialam spiewac…. ale cos za wszelka cene chcialo mnie przed tym powstrzymac.. i sprowadzic do podziemi…

    kladlam sie spac w calkiem pozytywnym nastroju… rozmyslajac o Zrodelku Nowej Ziemi i Twoim obrazie.. myslalalm nad tym wirem, krystalicznym wirem… a wczesniej nad innym Twoim obrazem z Boginia Ziemia, ktora skojarzyla mi sie z Gwiazda Ziemi..

    Anilalah pisze:
    3 grudnia 2012 o 09:29

    Ty zapracowaną mamą jesteś… ja przed laty miewałam różne sny z dziećmi i niektóre były trudne… miałaś trudne zadania do wykonania z dziećmi.
    Ale ten Geb istnieje w mitologii… rany niesamowite… ma związek z minerałami…
    No to dziś jest mega ważny temat oczyszczający się jak rozumiem…

    p.sLivia Ether pisze:
    6 grudnia 2012 o 08:25

    p.s ten trudny dzien mial zwiazek z tym doswiadczeniem z nocy, o ktorym pisalam w innym miejscu… to doswiadczenie jakbym znajdowala sie w centrum planetarnego mozgu i bardzo mocno odczuwala caly jego system nerwowy… ale dzieki temu dotknelam niemal zywej tkanki czegos co musialam dotknac i w ten sposob poczuc w tym momencie…. nie wiem jak to lepiej opisac, moze nie trzeba 🙂

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2012/12/01/sloneczna-piesn-na-powitanie-nowej-ery/#comment-707

    wspomnialam o tym doswiadczeniu takze pozniej w notce

    ‚Sztuczny Majański WIR’ a Wielki Zderzacz Hadronów który ma zakończyć kluczowy eksperyment w dzień końca kalendarza Majów?

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2012/12/07/wielki-zderzacz-hadronow-zakonczy-kluczowy-eksperyment-w-dzien-konca-kalendarza-majow/

    Like

 3. ”Kryształy przechowują plan zapisów żywej świadomości z historii ewolucji Ziemi i poza nią, rejestrują doświadczenia świadomości całego istnienia, odciskane przez złożone wzorce częstotliwości i matematycznych kodów. Kryształy mogą wzmacniać i przyspieszać częstotliwości światła, podobne do matematycznego oprogramowania opartego na energii, mogą być wykorzystywane do komunikacji, transmisji, teleportacji, produkcji energii, kontroli pogody i do przechowywania ogromnych baz danych z informacjami o częstotliwościach.

  Wielu z nas może nadal posiadać pamięć komórkową z zapisów historycznych linii czasu, z cyklów ras rdzennych – począwszy od Tary lub z poprzednich cywilizacji Lemurii i Atlantydy. Wiedzieliśmy, że kryształy kreują krystaliczne pola energii, które wytwarzają sieci kontrolujące holograficzne pole całego stworzenia. Po upadku Atlantydy wiedza o krystalicznych polach i geografii holograficznej została przeniesiona do kultury egipskej oraz wielu innych starożytnych kultur, które usiłowały ratować międzywymiarowe bariery energii na Ziemi, próbując ustabilizować planetarne pole krystaliczne. Nasi przodkowie wiedzieli o znaczeniu kryształów jako świętych narzędzi wibracyjnych, które wspierały nasze duchowe połączenie ze światami wyższej świadomości, oraz o znaczeniu, jakie mają wszystkie żywe istoty połączone z krystalicznymi sieciami, które istnieją w ciele planetarnym.”

  Polecam Labradoryt nazywany “Świątynią Gwiazd”
  http://www.chicochica.pl/labradoryt-swiatynia-gwiazd-aid-117.html

  Like

 4. Pingback: BLUE JADE | crystalgarden

 5. Wewnątrz Ziemi rośnie czarna dziura, która unicestwi ludzkość

  O nieuchronną zagładę ludzkości naukowcy obwiniają Wielki Zderzacz Hadronów, który ją zrodził.

  Kopuły dzwonnicy Iwana Wielkiego i cerkwi pod wezwaniem świętego Jana Klimaka
  © Sputnik . Vladimir Pesnya
  III wojna światowa: Stanie się to, czego nikt się nie spodziewał
  Amerykańscy naukowcy odnotowali na Antarktydzie impulsy radiowe pochodzące spod lodu i skorupy ziemskiej. Twierdzą, że przeanalizowali je, a sygnały pochodzą z silnego strumienia neutrin, jakie w kosmosie emitują czarne dziury.

  Według ekspertów oznacza to, że wewnątrz naszej planety rośnie czarna dziura, a przyczyną jest uruchomienie Wielkiego Zderzacza Hadronów w Europie, na granicy Szwajcarii i Francji. Naukowcy przewidują, że Ziemię czeka wielki wybuch, który sprowokuje wypływ lawy na powierzchnię i zagładę ludzkości.

  https://pl.sputniknews.com/swiat/201807308496377-sputnik-ziemia-czarna-dziura-apokalipsa-koniec-swiata-unicestwienie-kosmos/

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s