MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

Livia

Watek ”Mutacji Szachownicy Genetycznej” przewijal sie na blogu niejeden raz, ostatnio nawiazalam do tego watku jak i tekstu Lisy Renee w jednym z komentarzy: https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/03/q-anon-planetary-grid-summer-2018/comment-page-1/#comment-14056 I jak zwykle przypominam iz zamieszczajac cos na blogu nie oznacza ze z wszystkim automatycznie sie zgadzam.

MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ

(PUNNETTA)

Droga wznosząca się Rodzino, jesteśmy świadkami pewnych pozytywnych punktów zwrotnych w wojnie o świadomość, ponieważ Ziemia w sposób naturalny zmniejsza gęstość, co oznacza wyjście poza wpływ maszynerii Obcych używanej w sieciach ziemskich. Planeta przechodzi przez proces budowania skrzydeł 6D-7D, czyli wchodzi na pierwszy poziom unii hierogamicznej, dzięki czemu ten poziom świadomości jest teraz bardziej dostępny dla ludzkości. Ma to szczególne znaczenie dla spełnienia Paliadoriańskiego Przymierza i rehabilitacji Michała-Chrystusa oraz Złotego Promienia Serafim. Wielka Brytania była ostatnio przedmiotem zainteresowania w kwestii ukierunkowania i zmanipulowania energii seksualnej jako źródła energii. Pod Stonehenge nastąpiła aktualizacja diodycznego kryształu Nibiru (Nibiru Diodic Crystal – NDC), głównie kontrolowanego przez zespół z Nibiru -Tota, Enkiego i Enlila, oraz związane z nimi główne centrum gromadzenia danych na temat pobierania energii z seksualnego zniewalania zwanej odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid). W miarę, jak NAA tracą grunt, a jednak dalej chcą zasilać te odwrócone siatki, usiłują rozwinąć formy seksualnej niedoli i zamieszania, które działają w celu odwrócenia, podzielenia oraz zablokowania zasad płci, uniemożliwiając zjednoczenie. Przyjrzymy się zasadom płci w kodach DNA, wpływowi odłączania lub mieszania DNA, które zawiera genetyczne kody czasowe, wpływające na stany tożsamości i kontrolę nad liniami czasowymi Ziemi. Jeśli masz ostatnio wrażenie, że przesuwasz się do innego czasu i przestrzeni, mam nadzieję, że ta informacja przyda ci się w łączeniu kropek.

Przejście do następnego wszechświata harmonicznego skorygowało proporcje cząstek i antycząstek w ciele planetarnym, a także w ludzkich ciałach, zmieniając planetarną i indywidualną szybkość wirowania Merkaby. Spin, który aktywuje połączenie między cząstkami a antycząstkami w najniższych warstwach wymiarowych, wtapia się w warstwy z wyższych wymiarów, co wywołuje efekt depolaryzacji na odcinkach sieci planetarnej. Kiedy pewne polaryzacje syntetyzują się do stanu neutralnego, zmienia się spin i rotacja dostępnego potencjału energii oraz ruch energetyczny prądu na liniach geomantycznych. Zmiany spinu planetarnej Merkaby uwalniają pewne efekty w postaci impulsów dźwiękowych na odcinkach sieci planetarnej. Kilka połączonych zdarzeń astrologicznych – trzy zaćmienia i fala szczytu magnetycznego – aktywowało ogromne ilości prądu plazmowego w całej sieci ziemskiej oraz wcześniej uśpione odcinki na Ziemi i pod jej powierzchnią. W tej chwili pojawiły się lejkowate fontanny energii plazmy generujące uderzenia depolaryzacji, które działają w kilku ważnych ośrodkach mocy na Ziemi, takich jak piramidy w Gizie, Stonehenge czy Wzgórze Świątynne. Otwarcie tych planetarnych bram na ich galaktyczne i wszechświatowe odpowiedniki jest szczególnie ważne dla regeneracji genetycznych kodów czasowych, alfabetu komórkowego oraz naturalnego sekwencjonowania pierwotnego ludzkiego DNA posiadającego 12 nici.

Gdy ciało planetarne aktywuje się do wyższych stacji harmonicznych, NAA usiłuje przeciwdziałać i blokować dostęp do tych wyższych częstotliwości za pomocą sztucznych technologii oraz wstawek holograficznych, atakując Ziemię za pomocą różnych metod elektromagnetycznych. Odkryliśmy kilka rodzajów technologii sonaru sztucznej inteligencji ukierunkowanych na punkty mocy w celu wywołania krążenia o najniższym spektrum częstotliwości i stałego zwiększania zagęszczenia oraz polaryzacji w polu. NAA eksperymentuje z mieszaniem wymiarów i obcą technologią w celu kontrolowania fizycznej matrycy 3D ludzkiej percepcji. Ma to na celu utrzymanie ekstremalnego zagęszczenia płaszczyzny materii 3D, wymaganego do utrzymywania na siatce planetarnej mutacji szachownicy i jej odwróconych sieci. Za odwrócenie sieci odpowiadają różnorodne kosmiczne urządzenia, które używają sztucznej inteligencji do symulowania, replikowania i naśladowania naturalnych sił kreacji w celu zbierania, przesyłu oraz przekierowywania energii świadomości ludzkości do bifalowych odwróceń. Te antyżyciowe odwrócenia zostały zaprogramowane w zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, która umożliwia NAA łatwe odsysanie i wykradanie energii świadomości planety oraz ludzkości. Ich celem jest powstrzymanie ludzkości od wzniesienia i utrzymanie jej w stanie walki oraz podziału. Po to stworzono systemy wierzeń drapieżników, na przykład ukrzyżowanie Chrystusa, które kontynuuje zasilanie odwróconych stanów zbiorowej świadomości poprzez wspieranie krwawych ofiar i kultury śmierci.

W następnym cyklu morfogenezy stany materii jeszcze bardziej się rozrzedzą, co przestawi formy materii w warstwach wielu wymiarów. Stworzy to zmiany w czasie, reorganizując wydarzenia z przeszłości, przenosząc je w różne obszary przyszłych linii czasowych. Ta mutacja zagęszczania pól materii dodatkowo zmieni szybkość wirowania na planetarnych polach Merkaba, co naturalnie skoryguje sekcje poziomych linii geomantycznych, które zasilały różne obce maszyny generujące mutacje szachownicy. Mutacja szachownicy jest potrzebna do wymuszenia działania implantów planetarnego ukrzyżowania, które są w istocie pieczęciami śmierci, zasilającymi sieci poświęcania krwi, takie jak zbiorniki akumulatorów Molocha. Te implanty ukrzyżowania blokują 7-wymiarowe linie aksjonalne i wszystkie systemy energii 7D połączone z zasadą kobiecego ducha po lewej stronie ciała, co upośledziło ludzkie ucieleśnienie zasady Matki-Sofii. Kiedy mutacje szachownicy będą podnoszone lub rozpuszczane w materiale o wyższej częstotliwości, pojawi się efekt depolaryzacji, wiele z pieczęci śmierci również rozpuści się lub uwolni.

Brama Stonehenge w Zjednoczonym Królestwie jest kluczowym elementem umożliwiającym działanie mutacji szachownicy, który pozostaje aktywny we wszystkich globalnych sieciach kontrolowanych przez NAA. Obecnie w sieci toczą się wojny o epicentrum globalnej kontroli, które mają związek z wydarzeniami zachodzącymi w Wielkiej Brytanii. W centrum tego konfliktu znajduje się rodzina Michała, ponieważ jest potrzebna jako zwierzęta domowe dla elity Lucyfera. Konflikt podkreśla agresywne ukierunkowanie na męską zasadę Chrystusa-Michała, w celu uzyskania całkowitej kontroli nad zmieniającą się strukturą rdzeni poziomych na Ziemi.

Zasadniczo mutacja szachownicy jest generowana przez wiele systemów i urządzeń Obcych, które odwracają strumień energii w sieciach planetarnych, aby podzielić je na częstotliwości dwufalowe. Świadomość dwufalowa pozwala na krańcowe wzmocnienie polaryzacji w energiach zbiorowej świadomości i rozszczepienie między biegunami w celu wygenerowania ekstremalnego zagęszczenia. To także powoduje odwrócenie płci w ludzkim ciele świetlistym i rozszczepienie płci. Te zmiany mają na celu utrzymanie na płaszczyźnie Ziemi sieci odwróconych, które utrzymują odłączenie ludzkiego DNA, i kontrolowanie linii czasu na sieciach ziemskich przez NAA.

W tym czasie realizowane są projekty hostingowe strażników, do matrycy szachownicy wprowadzane są poprawki, co oznacza, że jesteśmy w trakcie odzyskiwania wyższych monadycznych tożsamości oraz potencjału umożliwiającego regenerację oraz adaptację DNA, a także genetycznych kodów czasowych zawartych w instrukcji naszego prawdziwego alfabetu komórkowego. Podczas ostatnich serii aktywacji paliadoriańskich skupiono się na gojeniu męskiego rdzenia w warstwach 2D, poprzez odzyskanie autentycznego szablonu manifestacji dla rodzin Chrystusa-Michała. Epicentrum niedawno wskrzeszonego szablonu ciała Złotego Promienia znajduje się w Wielkiej Brytanii i jest prowadzone na liniach Michała-Marii, aby aktywować kody genetyczne chrystusowego Avalonu związane z rodowodem króla Artura. Król Artur jest obrońcą struktur Albionu i jest świadomością kryształowego strażnika Avalon, która znajdowała się w stanie zastoju, dopóki nie powróci świadomość trójfalowa. Genetyka rodziny Michała otrzymała dostęp za pośrednictwem hostingu Kryształowej Gwiazdy, aby przywrócić do życia złoty rdzeń ciała przeznaczony dla linii rodu Złotego Promienia Serafim. To spowodowało, że linie hybrydowe upadłych Annunaki i upadłych Serafim szaleją pragnąc odwetu chcąc odzyskać kontrolę nad tymi obszarami Wielkiej Brytanii – szczególnie zespoły Tota, Enkiego oraz Enlila.

Obecne globalne formy materialne na Ziemi przechodzą przez proces tracenia gęstości, który uwalnia przesunięcie energii siły życiowej, wcześniej zaprzężonej, zagęszczonej lub tkwiącej w ekstremalnej gęstości materii. Stwarza to możliwość przejścia do innego stanu świadomości przy zachowaniu obecnej fizyczności. W pewnych warstwach populacji to tracenie gęstości w naturalny sposób uwalnia implanty Obcych, takie jak implanty ukrzyżowania, które działają jako pieczęcie śmierci. Kiedy materia staje się mniej gęsta, przy pewnym progu zmienia swoje położenie w polu czasu i przestrzeni oraz przegrupowuje się. Nasze ciała fizyczne również przechodzą przez proces tracenia zagęszczenia, ponieważ podstawowe związki naszych ciał elementarnych stają się mniej gęste, zaś świadomość przechodzi w inną rzeczywistość. Ludzkie ciało musi gwałtownie obniżyć gęstość, aby móc się przystosować fizycznie, a fazy ogromnego uwalniania gęstości dają objawy wznoszenia. Powoduje to efekt falowy w sieci planetarnej i systemie gwiezdnych wrót, które również przestawiają się, aby funkcjonować przy znacznie mniejszym stanie gęstości. Stanowi to poważne problemy dla grup NAA, które tracą kontrolę nad sekcjami swoich odwróconych sieci, potrzebnych do prawidłowego działania mutacji szachownicy.

Odwrócenia powodują zagęszczenie materii

Po rebelii Lucyferian, upadłe anielskie frakcje Annunaki, które sympatyzują z programami Nibiru, wszczepiły w Ziemię obce urządzenia, aby utworzyć sieci prądów odwróconych, które wymusiły sztuczne zagęszczenie płaszczyzny 3D i zmiany w zosiowaniu z Nibiru. Obca maszyneria miała zmusić planetę Ziemię do przepuszczania przez planetarne sieci prądów odwróconych, co wymuszało nienaturalne odwrócenie obrotu Merkaby, znacznie zwiększając zagęszczenie materii. Sztuczne odwrócenia działające na planetarnym polu Merkaba zmusiły wewnętrzny spin Merkab indywidualnych do dokonania odwróceń, powodując odwrócenie płci i rozległe mutacje DNA w oryginalnym ciele ludzkim. To skutecznie zniszczyło proces duchowego wznoszenia, zjednoczenia płci i potencjał aktywacji 12 nici DNA, potrzebne do pełnego wzniesienia oraz przejścia przez system gwiezdnych wrót.

Kiedy planetarne pola Merkaba zostały nastawione na bieg odwrotny, każde kolejne pokolenie dostawało do ciała wkładkę powodującą jeszcze silniejsze zatopienie się w najgęstsze obszary ziemskich warstw. Obszar w ciele ludzkim, dzięki któremu następuje zwiększanie gęstości, wiąże się z problemami seksualnej niedoli lansowanej w celu rozdzielenia warstw 2D-4D. Gdy główny szablon manifestacji ludzkiego ciała zszedł w głębsze pola wymiarowe, ciało fizyczne stało się o 66,66 procent gęstsze niż przewidywał pierwotny naturalny plan. Na skutek ogromnego zagęszczenia zniszczeniu uległa genetyczna integralność form życia na Ziemi i właśnie to nazywa się mutacją szachownicy. Na planecie i w ludziach zostały umieszczone różne implanty oraz pieczęcie śmierci, mające utrzymać zagęszczoną formę materii, aby łatwiej dały się wciągnąć do obszarów fantomowych. Aby szybko zwiększyć lub utrzymać gęstość, przesyłane są wyjątkowo niskie częstotliwości, co skutkuje promowaniem prymitywnych i destrukcyjnych zachowań. Jest to wojenna strategia podziału i podboju, mająca automatycznie połączyć ludzką bioneurologię z globalną transmisją kontroli umysłu, która wymusza zniewolenie Ziemi przez NAA, zasilając mutację szachownicy.

Kiedy pod ziemią eksplodowały kryształowe sieci, ich roztrzaskane resztki były również używane w sieci planetarnej jako części konstrukcji matrycy szachownicy do uruchamiania odwróconej sieci NET, które są sekcjami sztucznego programowania, emitującymi prąd zwrotny przez skorupę ziemską. Kryształy te są kluczami do planetarnego programu danych, zawierających funkcję pamięci zbiorowej z genetycznymi kodami czasowymi i alfabetem komórkowym naszego DNA, który został odłączony podczas inwazji NAA, czasu załamania się naturalnego pola magnetycznego. Bez funkcjonujących genetycznych kodów czasu ciało świadomości jest zablokowane w swoim miejscu przebywania w przestrzeni lub właściwie uwięzione w czasie. Wraz z ostatnimi miesiącami aktywacji kryształowego jądra, te genetyczne kody czasowe są teraz uwalniane w sekwencjach organicznych.

Zasada płci w aktywacji DNA

Kiedy ludzkie pole Merkaba działa w prawidłowych proporcjach, zarówno męskie jak i żeńskie ciało ma ten sam androgeniczny spin Merkaby – dzięki zunifikowanej zasadzie aktywacji ludzkiego DNA. W oryginalnym 12-niciowym szablonie DNA zawarte jest uniwersalne prawo struktury, zgodnie z którym mężczyzna i kobieta są imperatywami biologicznymi oraz duchowymi, które nie mogą istnieć bez siebie nawzajem. Oryginalne ludzkie DNA, nazywane również matrycą krzemianową, jest zbudowane na bazie matrycy rdzenia manifestacji, która zawiera 12 męskich antycząstkowych kodów przyspieszenia DNA i 12 kodów bazowych żeńskich cząstek DNA. Kiedy męskie kody DNA i żeńskie kody DNA łączą się w celu zespolenia nici DNA, tworzą również kody wektora czasu, powstałe z par zasad nukleotydowych, które tworzą nici DNA. Kiedy żeńskie i męskie kody DNA łączą się ze sobą, przejawiają krystaliczne struktury we krwi, które powodują zmiany molekularne w celu przygotowania do transmutacji komórek. Każda z nici DNA reprezentuje sekwencję programów kodu ognistej litery odpowiadającą jednowymiarowemu pasmu częstotliwości świadomości, które są zasadniczo funkcjonującymi kodami czasowymi lub kodami wektorowymi. Te kody czasowe łączą się z naszymi stacjami tożsamości, które składają się na naszą duchową inteligencję ciała, w ten sposób uzyskujemy dostęp do duszy, monady i świadomości awatara w innych przyszłych liniach czasowych. Jeśli te kody czasowe w naszym DNA są uśpione, pozostają odłączone lub uszkodzone, koliduje to z naszą zdolnością do poddania się biologicznemu wzniesieniu, które następuje wtedy, gdy łączymy się i ucieleśniamy te duchowo-energetyczne aspekty nas samych.

W skorygowanej ludzkiej matrycy DNA, 12 kodów wektorowych ludzkiego genomu urzeczywistnia się jako 12 nukleotydów tworzących pary zasad nukleotydowych, które składają się na wszystkie 12 nici DNA. Ze względu na mutację szachownicy, wynik sztucznego dźwiękowego programu kontroli i zagrody częstotliwości zainstalowanej w polu planetarnym w celu wygenerowania tych odwróconych sieci, tylko cztery z tych kodów wektorowych były aktywne w biologicznym życiu Ziemi. W celu blokowania i odwracania polaryzacji w niektórych ziemskich siatkach linii aksjonalnych oraz geomantycznych do sieci odwróconych są kierowane impulsy fotoniczne, tworząc kratkę alternatywnych aktywnych i uśpionych częstotliwości, które przejawiają się w matrycy szachownicy NAA. Ta obca maszyneria stworzyła potężną mutację szachownicy w całym życiu na Ziemi, znacznie zwiększając gęstość materii i rozprzestrzeniając planetarną miazmę, co spowodowało odłączenie wyższych nici ludzkiego DNA, obecnie określanych jako śmieciowe DNA.

   Odłączone DNA

Wchodzimy w fazę, w której ludzkie odwrócone kody DNA umieszczone we wrotach Stonehenge, Gizy i Wzgórza Świątynnego, wcześniej używane do rozrywania ognistych liter oraz alfabetu komórkowego, mogą zostać odzyskane i mogą powrócić do naturalnego sekwencjonowania. Alfabet komórkowy to mechanizm wykorzystywany przez komórkę do wysyłania wiadomości wewnętrznych, takich jak określanie użycia konkretnych białek do naprawy uszkodzeń wyrządzonych genom. Z tego powodu ponownie analizujemy historyczne zdarzenie wyzwalające linię czasu, gdy ludzkie DNA zostało odłączone od Ziemi, co uszkodziło wewnętrzne komunikaty chemiczne w naszych komórkach.

Punktem odniesienia w naszej obecnej historii jest inwazja sumeryjsko-egipska, podczas której ludzkie DNA zostało odłączone od Ziemi. Kiedy to nastąpiło, z naszych świadomych wspomnień została usunięta cała pamięć dotycząca wojny galaktycznej oraz naszych prawdziwych korzeni. Ludzkie DNA i dygresje wibracyjne spowodowały stopniowe zejście populacji grupy Oriona przybywającej do naszego Układu Słonecznego 208 000 lat temu w wyniku Wojen Oriona. Kiedy rozpoczęła się inwazja sumeryjsko-egipska, nastąpiło odłączenie ludzkiego DNA i wymieszanie ognistych liter oraz geometrycznych kodów na planetarnych polach morfogenetycznych, co zablokowało wyższą percepcję zmysłową, a tym samym uniemożliwiło wielowymiarowe postrzeganie innych linii czasu i ras pozawymiarowych. Przejęcie gwiezdnych wrót w Egipcie w czasie buntu Lucyferian pozwoliło hybrydom Annunaki z upadłymi aniołami i grupom NAA na wymazanie zbiorowej pamięci ludzkości w warstwie astralnej oraz warstwach matrycy duszy, w których stworzyli fałszywą matrycę wzniesienia w celu zniewolenia ludzkości i jej wielokrotnej reinkarnacji – w celu recyklingu ludzkich dusz.

W momencie inwazji NAA zablokowali 8-my portal i 12-ty portal planetarnych wrót, blokując w ten sposób 8-mą czakrę i 12-tą czakrę oraz powiązane z nimi centra energetyczne w ciałach ludzkich oraz planetarnych. Załamanie pola magnetycznego spowodowało rozerwanie DNA, co wywołało skasowanie naszego naturalnego języka i zdolności komunikacji z całym gatunkiem planetarnym. Zakłóciło to kolejność ognistych liter, ich poprawne ułożenie w oryginalnym ludzkim szablonie DNA, powodując utratę pamięci i języka gatunków. W Biblii jest to określane jako czas, w którym Jahwe celowo pomieszał języki gatunków, ponieważ ludzkość została uznana za grzesznicę, co jest nazywane implantem wieży Babel. Są to gruczołowe implanty systemowe, które powodują dysfunkcje na ścieżce wzrostu Kundalini, wpływają na odbiorniki mózgu i przekazy hormonalne w podwzgórzu, wzgórzu, szyszynce, tarczycy oraz grasicy. Było to im potrzebne, aby skrócić okres życia ludzi, ponieważ zostaliśmy przeznaczeni do recyklingu na poziom astralny i kierowani do pozaziemskich programów handlowych.

Hybrydy upadłych aniołów z Annunaki

Annunaki pochodzą z Nibiru – dwunastej planety w naszym trójwymiarowym Układzie Słonecznym. Nibiru jest sumeryjską wersją ciała planetarnego zwanego przez starożytnych Babilończyków Marduk. Około 3600 lat trwa obrót Nibiru po skrajnej eliptycznej orbicie, a grupy upadłych aniołów z Annunaki, które wymusiły tę trajektorię, spowodowały przesunięcie siatki Ziemi za pomocą kosmicznej maszynerii używanej teraz do kontrolowania Stonehenge, gdzie są umiejscowione 11-te gwiezdne wrota. Otworzyli te gwiezdne wrota na poziomy galaktyczne, aby dostać się do Nibiru, poza tym zbudowali sztucznego satelitę Piołun (Wormwood), który był używany do otwierania tuneli czasoprzestrzennych, przez co mieli bezpośredni dostęp do i z Syriusza. Piołun pierwotnie powstał z eksplodujących części Maldek i jego księżyców. Obecnie to, co z niego pozostało, jest w istocie pasem asteroid, który strażnicy zabezpieczyli, tak aby nie wszedł w kolizję z orbitą Ziemi, w celu uniknięcia zniszczeń powierzchni naszej planety. Nibiru znajduje się pod kontrolą NAA i działa na odwróconej orbicie oraz odwróconej Merkabie. Odkrycie Nibiru zostało utajnione przez naukę głównego nurtu, ponieważ jest ona kontrolowana przez NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że Nibiru nie spowoduje uszkodzenia Ziemi, ponieważ istnieją zabezpieczenia, które mają złagodzić jej potencjalny wpływ.

Od czasu Lucyferiańskiego Przymierza, upadłe linie Lucyferian Annunaki angażują się w utrwalanie kłamstw dotyczących pochodzenia ludzkości, ponieważ ukradli pierwotny ludzki 12-niciowy szablon DNA oraz zmodyfikowali niektóre ludzkie plemiona za pomocą programów genetycznej hybrydyzacji, aby odebrać im fragmenty DNA. Miało to tak zmodyfikować ludzkie ciała, żeby były kompatybilne z ich liniami rasowymi, oraz żeby mogli przejąć proces inkarnacji i kontrolować ewolucję ludzi w kierunku obsługi ich programów. Podczas masakry Esseńczyków kobiety i członkowie rady wyższej rangi, którzy mieli wyższe kody DNA, zostali zabrani do Nibiru przez hybrydy Tota i Annunaki w celu wymuszonej hodowli. Było to w czasie, gdy Tot złamał umowę Szmaragdowego Przymierza zawartą ze strażnikami i ukradł jedną z holograficznych płyt historycznych, zwanych płytami CDT. Przetłumaczył płytę CDT, po czym napisał znaną zniekształconą wersję Szmaragdowych Tablic z perspektywy nibiruańskich Annunaki.

Wersja historii upadłych Annunaki głosi, że ludzkość wywodzi się od zwierząt i małp, którzy ewoluowali w okresie neandertalskim, przez co bardziej si e rozwinęliśmy, dlatego są naszymi obcymi bogami. Neandertalczycy wymarli, ponieważ nie mieli ludzkiego DNA, byli eksperymentem Annunaki, który się nie powiódł. Aby kontynuować programy hodowlane i eksperymentować z ludzką pulą genową, przedstawia się ich jako przodków gatunku ludzkiego, wstawiając ich w miejsce naszych praprzodków Lutnian.

Hybrydy Annunaki z upadłymi aniołami zostały stworzone, aby zneutralizować i zniszczyć rasę kryształowych ludzi w celu kontrolowania oraz zdominowania tej linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu. Byty te nazywane są także Synami Beliala lub grupą Beliala.

Grupy upadłych aniołów i Annunaki:

* Alfa Omega zakon Templariuszy Melchizedeków, upadli Serafim.
* Annunaki Samjase z Plejad, Alkyone.
* Jehoviańscy Annunaki z Syriusza A, projektanci sieci implantów ukrzyżowania na Ziemi.
* Zespoły Tota, Enkiego, Enlila z Nibiru i Syriusza A.
* Nekromitoni z Marduka, sojusz Enlila Odedikrona z Nibiru.
* Hybrydy Nefilim z rodzin Michała, sklonowane ciała Michała zhybrydyzowane z Annunaki z Oriona, Syriusza, Andromedy, co było skutkiem Wojen Michała na Aldebaranie.

Wszystkie te grupy mają poważne korzyści z zajmowania Wielkiej Brytanii jako centrali globalnej dominacji i kontroli. Zespoły Tota, Enkiego oraz Enlila to hybrydy upadłych aniołów z Annunaki, które pochodzą z Nibiru i tworzą w NAA sojusze z Nekromitonami, Odedikronami, którzy służą nibiruańskim interesom w zdobywaniu terytorium na Ziemi i w tym Układzie Słonecznym. Większość z ich głównych sieci zbiorów znajduje się w Wielkiej Brytanii, a zatem mają interes w posiadaniu terytorium, które jest znane jako centrala gadów. W ostatnich miesiącach zwrócono mi uwagę na technikę rekrutacji i uwodzenia hybrydowych grup Tota, Enkiego i Enlila. Grupy te kontaktują się z preferowanymi liniami krwi na Ziemi w celu stworzenia programu kontroli umysłu następnej generacji, który opiekunowie określają jako budowanie armii Enkiego, z jego kultem New Age.

Centrala kontrolerów FA

Stonehenge zostało zbudowane według specjalnej geometrii na szczycie kryształu diodycznego Nibiru lub Nibiru Diodic Crystal – NDC, w celu przeciwdziałania zdolności NDC do mutowania DNA poprzez odwrócenie planetarnej Merkaby, zmianę jej szybkości wirowania i odwrócenie kodów DNA w systemie sieci Ziemi. NDC powoduje mutację szachownicy, która odwraca sekwencje ognistych liter i tworzy zaśmiecone DNA w oryginalnym ludzkim szablonie. Jest to specjalnie zaprogramowany, wielopiętrowy kryształ. Jest pod kontrolą zespołu Tota, Enkiego oraz Enlila z Nibiru, i działa jako stacja przekaźnikowa dla skalarnych wiązek dźwiękowych, które są pozyskiwane z Nibiru i kierowane do sieci planetarnej.

Siedziba centrali w rejonie Stonehenge działa jako punkt zbioru energii elektromagnetycznej z wielu oddziałów na całym świecie i z linii siatki planetarnej, która pochodzi ze skradzionej siły życiowej. Główne centrum gromadzenia energii z cierpienia na tle seksualnym nazywane jest odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid), która obsługuje centralę w połączeniu z NDC. NRG ma na celu rozbicie hybrydyzowanej genetyki poprzez odwrócenie jakiejkolwiek alchemicznej syntezy, która mogłaby zaistnieć w naturalny sposób między zasadą męską a żeńską poprzez manipulację równowagą elektronowo-protonową. Ma również na celu odrzucanie wszelkich form odbudowy DNA wiązań par odwróconych, które są połączone z DNA Nefilim lub tym, co zostało zhybrydyzowane z genami Reptilian. Jego zadaniem jest stworzenie na Ziemi psychopatów i seksualnych drapieżników, podlegających kontroli umysłu przez seks, aby kontynuować antyżyciowe odwrócenia oraz stosować strategię archonckich oszustów. Przy każdych planetarnych gwiezdnych wrotach istnieją sieci pomocnicze – we wrotach Iranu, odwróceniach Michała-Marii w Calgary, liniach geomantycznych Katarów, w sieciach Smoczej Ćmy i Węża w Azji. Cała gromadzona tam energia jest kierowana na obszary Wielkiej Brytanii w celu dystrybucji poza planetę, dla grup Oriona i Annunaki z Nibiru w celu przekazania grupom NAA.

Siatka NDC jest częścią większej kanadyjskiej sieci kontrolnej – matrycy obrotnicy Michała-Marii, dzięki której w Ameryce Północnej działa kilka mniejszych centr. Odwrócone sieci Michała-Marii są obcą maszynerią, zaprogramowaną siecią planetarną, która dzieli zasadę płci, a przez to powoduje generowanie unii antyhierogamicznej. Skutkiem istnienia tej sieci jest promowanie rozdzielenia warstw duchowych małżeństw, które są przypisane do wymiarów 6 i 7 w ciele świetlistym, wiążą się też z duchowym procesem budowania skrzydeł. Jednak pomimo tej obcej maszynerii udało nam się ostatnio zjednoczyć podpory 6D i 7D w celu wsparcia budowy nowego filaru rdzenia poziomego dla naszej planety. Te odwrócone siatki zasilają również sterowane za pomocą kontroli umysłu systemy przekonań, które promują niedolę seksualną w ludzkiej rasie, a także nienawiść, dezorientację oraz separację między płciami. Celem NAA było podzielenie, odwrócenie i pomieszanie płci w każdy możliwy sposób, tak aby wewnętrzne święte małżeństwo, hierogamiczne zjednoczenie wewnętrznego mężczyzny oraz kobiety, nie mogło zaistnieć w ludzkim ciele.

Siódmy etap cyklu Przymierza Chrystusowo – Paliadoriańskiego

Dochodzimy do fazy ucieleśnienia, która ma związek z siódmym etapem cyklu powrotu misji Chrystusa, zgodnie z planem Paliadoriańskiego Przymierza. Wymagało to uosobienia warstw chrystusowej świadomości poprzez kosmiczne zasady siedmiu świętych Słońc Uniwersalnego Stwórcy.

Podczas trwania linii czasu strażnika Yeshuy, a później króla Artura, zespół Esseńczyków i chrystusowych Templariuszy próbował ochronić gwiezdne wrota w Gizie i udać się do Stonehenge, gdzie są ukierunkowane na Nibiru 11-te gwiezdne wrota, w celu uwolnienia ich spod kontroli NDC nad siecią planetarną Ziemi. Oba zespoły nie zakończyły tej misji z sukcesem. W ten sposób misja związana z uwolnieniem wrót Stonehenge i Gizy spod kontroli Nibiru oraz uniknięciem zamiany biegunów, została przeniesiona na chrystusowe gwiezdne plemię i przedstawicieli indygo obecnie wcielonych na Ziemi, na bieżący cykl wznoszenia, w którym w końcu się to udało. Po wyzwoleniu spod nibiruańskiej kontroli nad planetą, hosting strażników i ekipa naziemna mogą skorygować mutację szachownicy oraz odzyskać sekwencje ognistych liter, a także genetyczne kody czasu, które zostały użyte do ustanowienia odwróceń w sieci planetarnej.

Ciało planetarne przechodzi przez proces połączenia bliźniaczych serc Michała-Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej, które reprezentuje widmo częstotliwości 6D indygo -7D fiolet, przecinające się ze strukturą, która buduje skrzydła. Oznacza to budowę spirali planetarnej Merkaby poza sieciami odwróconymi, aby wygenerować skorygowane scalenie w zasadzie płci, ponieważ jest reprezentowane poziomo i pionowo. Filary rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, zasada męska i żeńska, równoważą płcie i przecinają się w stałym atomie nasiennym, otwierając szablon diamentowego słońca, by stworzyć kryształowe serce lotosu i serce kryształowej róży. Jest to planetarne wydarzenie, które dotyczy zmartwychwstania świadomości słonecznego ciała Michała-Marii, uzdrowienia kryształowego serca i rozpoznania pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, w którym wszyscy jesteśmy połączeni. Jest to odzyskanie przez rasę ludzką zbiorowej świadomości słonecznej, światowej duszy lub tarczy plemiennej, która reprezentuje całość 12 ludzkich plemion na Ziemi. Niesie to możliwość uzdrawiania fragmentów dusz na skalę zbiorową, którą wielu śpiących ludzi otrzyma podczas przejścia ciała fizycznego na inną płaszczyznę. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady Siedmiu Świętych Słońc, która wcieliła się w najniższą gęstość Układu Słonecznego i została zhybrydyzowana z gadzimi genami Nefilim.

Świadomość Chrystusa istnieje poza tym Układem Słonecznym i poza systemem uniwersalnym. Jednak boskość planetarnego słonecznego Chrystusa pochodzi z rodziny Michała, przez którą cała świadomość światowej duszy upadła i została ukrzyżowana podczas Buntu Lucyfera. Chrystusowa świadomość Michała 9D przeszła kilka dyspensacji w procesie inkarnowania się na Ziemi podczas cykli rasy rdzennej, dzięki jego nieskończonej miłości do stworzenia. Próbował poznać wszystkie aspekty ciemności w stworzeniu i ostatecznie wyzwolić je z antyżyciowych odwróceń oraz wzorców śmierci, które istniały wewnątrz. Nie było sposobu, aby wskrzesić materialne stworzenie bez uprzedniego wcielenia wszystkich jego aspektów, w tym wszystkich upadłych aspektów. W tej ostatniej i siódmej dyspensacji Paliadoriańskiego Przymierza lub asygnowania Chrystusa, zostało to zaprojektowane, aby wskrzesić ziemskie ciało poprzez cykl wniebowstąpienia. Podczas siódmej precesji astrologicznej od czasu inwazji NAA, proces ucieleśniania polegał na wprowadzeniu wszystkich aspektów świadomości kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio w procesie inkarnacji Chrystusa Michała, i na kompletnym wcieleniu całego ciała Złotego Promienia, w którym może zostać wskrzeszona genetyka upadłych Serafim.

Ujęcie tego aspektu ciała Serafim było konieczne, aby oczyścić je z mutacji DNA nagromadzonych w wyniku hybrydyzacji przez Obcych i klonowania wojen. Upadli aniołowie to w dużej mierze mutacje Serafim – mrocznych aniołów ucieleśniających dwufalową świadomość sił Lucyfera. Bliźniacze serce Michała-Marii jest wypełnieniem siódmego cyklu ucieleśnienia chrystusowego Michała dla szablonu Złotego Promienia Serafim, aby wskrzesić upadłych Serafim, upadłą anielską świadomość.

Tak więc, w siódmym cyklu misji odzyskiwania Chrystusa, poziom misji rehabilitacyjnej hosta stróża dla szablonu manifestacji Złotego Promienia spotkał się ze zwycięstwem. Aby zapewnić uzdrowienie męskiego rdzenia dla zniekształconego szablonu 10 nici DNA Serafim, dla ich linii został wygenerowany czysty szablon rdzenia 12 nici Złotego Promienia jako potencjał do ucieleśnienia diamentowego słońca dla całej linii skrzydlatych (Avian) Chrystusa-Michała. Hybrydy upadłych aniołów i Annunaki nie są z tego zadowolone, ponieważ to pozbawia ich pozycji genetycznej wyższości nad upadłymi aspektami rodziny Michała, a zatem w ramach odwetu atakują tych z nas, którzy służą tej konkretnej misji.

Targetowanie centrum 2D związane z seksualnym wykorzystywaniem

Siły NAA, chcąc nadal korzystać z odwróconej Merkaby oraz zapobiegać przebudzeniu Kundalini i wspomagać odwrócone energie sieci planetarnej, atakują oraz wykorzystują centra seksualne ludzkich ciał. Największy wpływ na kontynuowanie wojny psychologicznej przeciwko ludziom uzyskują poprzez atak na narządy płciowe oraz wymuszanie traumy seksualnej i pomieszania płci przy jednoczesnym promowaniu destrukcyjnych zachowań, które powodują skrajnie uwłaczające godności związki. Jeśli obserwujemy kulturę, w której żyjemy, widzimy, że większość ludzi jest bardzo zdezorientowana w sprawach seksu i miłości, a także znaczenia płci w odniesieniu do biologii. Większość ludzi nie ma wzorców zdrowych oraz pełnych miłości związków i nigdy nie była w stanie stworzyć zrównoważonych, bezwarunkowych relacji intymnych. Kontrola umysłu, która wzbudza zamieszanie odnośnie związków, płci i seksu, zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Jest to strategia stosowana wobec dzieci w celu zainicjowania trwającego całe życie wzorca seksualnej traumy i dezorientacji co do płci, co ostatecznie prowadzi do wielu form uzależnienia, narcyzmu oraz destrukcyjnych zachowań. Wszystko to tworzy antyżyciowe odwrócenia, które zasilają środowisko odwróconymi energiami.

Formuła stosowana w kulturze śmierci polega na podżeganiu do tworzenia traumy, która pozostaje nierozpoznana, ponieważ destrukcyjne zachowania, takie jak brak empatii, czy poczucia skruchy za celowe powodowanie bólu i krzywdy u innych, jest uważane za normalne. W końcu ten emocjonalny lub mentalny ból spowodowany nierozwiązaną traumą prowadzi do tego, że ego generuje chorobliwe mechanizmy, takie jak uzależnienia, narcyzm i powiązane z tym fetysze seksualne, które maja złagodzić wewnętrzny niepokój. Następnie kontrolę nad układem nerwowym przejmują nałogi i złe nawyki, powodując sprzężenie zwrotne oraz przeprogramowanie mózgu, a powtarzające się destrukcyjne zachowania zasilają wiele pasożytniczych nosicieli, co konsekwentnie osłabia ludzkie ciało i wysysa duchową energię oraz siłę życiową. Wszystkie te zachowania oparte na traumie, takie jak uzależnienia, niszczą centrum energii 2D w ciele, co czyni nas niewolnikami instynktownych popędów oraz impulsów, niezdolnymi do kontrolowania apetytów i, czasami, niezdolnych do kontrolowania funkcji własnego ciała.

Dezorientacja związana z płcią skierowana do dzieci

Ponieważ obecnie kwestie dotyczące transpłciowości i orientacji seksualnej włącza się do programów edukacyjnych, niektóre na szczeblu państwowym, dzieci są atakowane programem, który ma na celu wywołanie jak największego zamieszania związanego z płcią. W wielu przypadkach jest to bardzo wcześnie prezentowane bardzo małym dzieciom, które nie potrafią myśleć krytycznie, nie umieją kontrolować emocji, zaś rodzice nie są o tym poinformowani ani nie są przygotowani, aby pomóc swoim dzieciom poprzez rozmowy na temat seksualności. NAA stara się jak najwcześniej gmatwać tematy związane z płcią lub traumatyzować dzieci, ponieważ w ten sposób tworzy niewolników, których umysły są pod kontrolą, wymuszając w ten sposób programy antyżyciowe w całej kulturze.

Konstrukcja ludzkiej seksualności jest binarna, ponieważ ludzkie ciało jest genetycznie zaprojektowane do angażowania się w rozmnażanie płciowe mężczyzn i kobiet w oparciu o naturalne uniwersalne zasady dotyczące płci oraz prawo biegunowości, które są widoczne w całym stworzeniu. Pierwszą dyrektywą stosunku płciowego jest rozmnażanie. Jednak tożsamość płciowa, jak również każda inna tożsamość, którą chcemy być, powstaje z naszych myśli, przekonań i sposobu, w jaki myślimy w związku z wartościami umieszczonymi w ciele fizycznym – męskim lub żeńskim. Jednak niezależnie od tego, czy jesteśmy inkarnowani w ciele męskim czy żeńskim, które posiada specyficzne markery genetyczne do definiowania płci męskiej lub żeńskiej, na pewnym poziomie energetycznym mamy w sobie obie zasady działające jednocześnie, oparte na prawach płci, które są integralną częścią naszego ludzkiego wzorca. Nasz nieodłączny model poszerzania świadomości ma na celu doprowadzenie do energetycznej równowagi oraz uzdrowienia zarówno męskich, jak i kobiecych aspektów zasady płci, która istnieje wewnątrz nas.

Kiedy ludzie mylą tożsamość transpłciową z przebywaniem w ciele, które według nich jest niewłaściwe pod względem płci, mylą uczucia dotyczące tożsamości, nie rozpoznając, że są one jednocześnie męskie i kobiece, podczas gdy zamieszkują ciało z genetycznym znacznikiem bycia biologiczną kobietą. lub biologicznym mężczyzną. Role płci i tożsamość płciowa to myślokształty i systemy wierzeń, które nie są związane z genetycznym znacznikiem naszej biologii. Są one głównie tym, co społeczeństwo uznało za role płci, co pod wieloma względami ma na celu zmylić nas lub zniewolić. Istnieje wiele powodów dla odczucia odwrócenia płci w ludzkim ciele, z których wiele opiera się na kontroli umysłu opartej na traumie, nadużyciach i braku wiedzy o tym, jak ciała – świetliste oraz fizyczne – są ze sobą połączone i funkcjonują razem.

Tu tkwi niebezpieczeństwo pułapek świadomości generowanych przez odwrócenie płci za pomocą agresywnego programu upolitycznienia ruchu transpłciowego, ponieważ kiedy odrzucamy lub odpychamy nasz naturalny stan biologii lub przekręcamy postrzeganie płci męskiej czy żeńskiej, odrzucamy esencję duchowej istoty nas samych. Kiedy żyjemy poza prawami natury, bardzo cierpimy.

Wiele dzieci i osób dorosłych, które cierpią z powodu psychicznego załamania oraz bolesnej traumy seksualnej związanej z dezorientacją płciową, nie rozpoznawanej przez otoczenie, chociaż bardzo potrzebują współczującego duchowego wsparcia, uzdrowienia emocjonalnego i wyjaśnień dotyczących ról płci. Trauma tworzy wzorce w mózgu oraz układzie nerwowym, które skrzywiają spójną i jasną percepcję, a także zamykają serce przed otrzymywaniem bezwarunkowych częstotliwości miłości. Tak więc, wielu straumatyzowanych ludzi, których kontrolerzy wykorzystują do okaleczania swoich ciał, lansują takie same seksualne zamieszanie poprzez ideologie transpłciowe. Zszokowani ludzie są podatni na bycie pionkami w dalszym rozpowszechnianiu tych programów, szczególnie w młodym pokoleniu. Ideologia transpłciowa to specyficzna taktyka wojny psychologicznej prowadzona przez kontrolerów w połączeniu z transhumanizmem, aby przeciwdziałać i zapobiegać duchowemu wniebowstąpieniu. Te satanistyczne programy mają na celu skłonić ludzi do odrzucenia własnego ciała oraz do kreowania złudzeń, które mogą ich mentalnie utożsamiać z czymkolwiek innym, ale w rzeczywistości są ludźmi i bezwarunkowo kochają własne ciało. Poprzez usuwanie części ciała ludzie zniekształcają swoje ciała fizyczne w sposób, który niszczy integralność energetyczną, przez co nie może dojść do wcielenia duszy, monady i awatara, czego właśnie pożądają źli Obcy. To zostało zaaranżowane dla odrzucenia duchowej Jaźni i praw naturalnych – nieodłącznych dla istoty ludzkiej, która, jeśli zostanie właściwie zestrojona, w naturalny sposób obudzi świadomość.

Oczywiście, program wykorzystania kwestii transseksualistów do wzmocnienia programów politycznych za pomocą metod gaslightingu w celu zmylenia i manipulowania opinii publicznej, bagatelizuje niewiarygodny ból, dezorientację i frustrację, których doświadcza wielu orędowników transseksualizmu. Wszyscy ludzie zasługują na współczującą komunikację, troskę i zrozumienie trudnej sytuacji oraz cierpienia. Musimy jednak mieć świadomość, że istnieje ogólnoświatowy program normalizacji chorób psychicznych, emocjonalnych i duchowych jako sposobu na życie. Ludzie, którzy są pogrążeni w traumatycznych urojeniach i historii autodestrukcyjnych nadużyć, wpasowują się we wzorce niewolnika – władcy lansowane przez kontrolerów w celu umacniania ludzkiego zniewolenia. Obserwując zdumiewające statystyki samobójstw u osób transpłciowych, w tym po operacji zmiany płci, możemy zauważyć, że wymiana narządów płciowych poprzez operacje czy odcięcie części ciała, nie rozwiązuje skrajnego załamania umysłowego, emocjonalnego i duchowego.

Program pedofilii

Prowadzi nas to do najważniejszego tematu programu pedofilskiego, który jest częścią głównego nurtu programu satanizmu, agresywnie ujawniającego się w zachodniej kulturze. Ta ideologia jest dodatkowo wzmacniana przez prymitywne przekonania w krajach trzeciego świata dotkniętych ubóstwem z rozdartych wojną lub zniszczonych gospodarczo krajów, w których morderstwa, gwałty, małżeństwa z dziećmi i skrajna przemoc są widoczne na co dzień. Najbardziej traumatycznym i szkodliwym wydarzeniem, które może dotknąć duszę rozwijającego się dziecka lub młodej osoby, jest wykorzystywanie seksualne przez osobę dorosłą. Właśnie dlatego wykorzystywanie seksualne dzieci jest priorytetem tych, którzy dla władzy i kontroli w materialnym świecie dopuszczają się wykorzystywania seksualnego dzieci podczas satanistycznych rytuałów. Także pedofile są kontrolowani przez NAA, ponieważ mają szerzyć akceptację tej deprawacji. Pozyskiwanie energii seksualnej od dzieci jest świętym graalem NAA, a wykorzystują ją w zbiornikach Molocha, które zasilają sieci czarnej magii.

Seksualne wykorzystanie dziecka, które następuje podczas stosunku pochwowego lub odbytniczego, może łatwo uszkodzić komórki płodowe w kości ogonowej, co powoduje wybuch wewnętrznego obwodu w kroczu, a następnie rozdarcia i dziury w aurze ofiary. Czasami komórki płodowe na kości ogonowej eksplodują od mocnego i brutalnego uderzenia, a przecież ta komórka zawiera zwinięty prąd Kundalini, który wysadza układ obwodów ciała świetlistego oraz układu nerwowego, powodując niezwykle niszczycielską traumę fizyczną i ból emocjonalny. Jeśli wpływ seksualny jest gwałtowny, komórka Kundalini może natychmiast wybuchnąć w kanale centralnym, wznosząc się do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego, co może uszkodzić układ neurologiczny oraz wywołać stany dysocjacyjne, psychiczne i emocjonalne załamanie, rozbicie psychotyczne, a później podczepienia bytów. Jest to preferowana metoda generowania kontrolowanych niewolników, powszechnie rozumiana jako szatańskie rytualne wykorzystywanie używane w programach MKUltra lub Monarch, które wciąż szerzą się wśród hollywoodzkich sław lub kulturze seksualnych niewolników. Zostało to przywiezione do Stanów Zjednoczonych przez nazistów wysokiego szczebla pod koniec II wojny światowej, a polega na używaniu technik, które zostały im dane przez Czarne Słońca. Oczywiście, dziecko dysponujące znacznie mniejszym ciałem niż osoba dorosła, może być przez atak seksualny poważnie uszkodzone na wiele sposobów, może doświadczyć potężnej bolesnej traumy, strachu i emocjonalnych dysfunkcji, które niesie ze sobą przez całe życie. Wielokrotnie tak wykorzystane osoby stają się sprawcami przemocy, a cykle powtarzają się bez końca przez pokolenia.

Niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko, wewnętrzna cyrkulacja poprzez główne meridiany ciała krzyżuje się w kroczu, skąd energia chi zaczyna krążyć po całym ciele. Aby przerwać obwody wewnętrzne, blokując przemieszczanie się w górę energii lub uszkodzić komórki płodowe na kości ogonowej, w tym obszarze krocza są stosowane obrażenia i uszkodzenia, a zatem energie seksualne są spuszczane w przeciwnym kierunku – w dół ku ziemi. Otwór 2D w warstwach matrycy duszy ciała świetlistego znajduje się w narządach płciowych, w szyjce macicy u kobiet, a w obszarze gruczołu prostaty u mężczyzn. Podczas stosunku, gdy narusza się portale świadomości w narządach płciowych, może dojść do infiltracji, implantacji i podczepienia bytów. Wykorzystywanie seksualne, gwałty lub przypadkowy seks mogą spowodować ich przeniknięcie do narządów płciowych za pomocą implantów i podczepień, które są używane do odwrócenia zasady płci poprzez odwrócenie wewnętrznych energii seksualnych, co może odwrócić tarczę podstawy i całkowicie zablokować obwód krocza za pomocą implantu kości ogonowej. Nazywa się to konfiguracją antyseksualną, gdy energia seksualna działa z odwróceniem z obszaru krocza lub korzenia. Odwrotna konfiguracja – antyseksualna – przyciągnie byty uzależnione od seksu, stąd uzależnienie seksualne jest bardzo powszechne wśród osób nadużywających swojej seksualnej energii. Takie osoby ciągle są wyczerpane i pragną orgazmu, by nakarmić głodne podczepione byty lub uzależniające reakcje, które pobudzają ich głód seksualny.

Szkody wyrządzone w systemach energii 2D wpływają na narządy płciowe, uruchamiają odwróconą energię, generują blokady, które uniemożliwiają duchowe wzniesienie, wielokrotnie zapobiegając otwieraniu się i przemieszczaniu Kundalini w górę wzdłuż centralnego kanału pionowego. Jeśli energie Kundalini są uruchomione, mogą działać w odwrotnym kierunku, wewnętrzna spirala Merkaba schodzi i zasila odwrócone energie Ziemi. Taka jest strategia NAA, która atakuje seksualne energie ludzkości, aby zmusić tak wielu ludzi do nadużywania energii seksualnej i prowadzenia możliwie jak najbardziej odwróconych tarcz Merkaby, aby zasilić mutację szachownicy. Najbardziej narażone są tu dzieci żyjące na tej Ziemi, są pożądanymi obiektami seksualnymi, które mogą być wykorzystywane, przy czym wmawia się, że to nadużycie jest utożsamiane z miłością.

Osoby, które doświadczyły SRA, mogą odczuwać wielki wstyd, gdy uzależnienie seksualne jest wynikiem przerażającego wcześniejszego wykorzystywania, jednak ważne jest, aby uświadomić sobie, że w ten sposób te jednostki przejmują ciało. Musimy starać się odzyskać kontrolę nad funkcjami własnego ciała fizycznego, a to zaczyna się od przejęcia kontroli nad własnymi myślami i systemami wierzeń. Oni celowo naruszają granice seksualne, więc osoba poszkodowana nie wie, jak przywrócić godność i czystość narządów płciowych lub jak z miłością zadbać o swoje ciało fizyczne. Aby odzyskać energie seksualne, skorygować ich wzorzec przesuwając je w górę do serca, musimy bezwarunkowo kochać siebie i nasze narządy płciowe, praktykując zdrową higienę seksualną.

Jedno jest pewne, ludzie są wykorzystywani jako pionki w mutacji szachownicy, która powoduje odwrócenia w grze SRA prowadzonej przez NAA, a społeczność nie jest świadoma rzeczywistości duchowej, w której żyjemy. Brak empatii i współczucia wobec siebie, a także wobec wielu poważnych nadużyć popełnianych przeciwko innym, jest przyczyną pojawiania się narcyzów, socjopatów i psychopatów sprzyjających kulturze śmierci szerzonej przez kontrolerów. Kiedy ludzkie serce jest złamane, a dusza odłączona, pojawiają się ekstremalne wynaturzenia w postaci chorób psychicznych i bólu, które ujawniają chore zachowania, pozostające niezauważone, a następnie zaczyna to być postrzegane jako coś normalnego, tak jakby to było prawo do wyboru nadużyć i autodestrukcyjnych wzorców. Są to główne cele stojące za psychologiczną walką rozprzestrzeniającą na całym świecie satanistyczne rytualne nadużycia poprzez program pedofilski, którą zawdzięczamy żądnym władzy kontrolerom i NAA.

Filtr transpozycji

Celem wywoływania u ludzi cierpienia na tle seksualnym jest umieszczenie w środowisku filtrów transpozycji, aby generować odwrócenia i wprowadzać je do centr energetycznych 2D, a następnie kontrolować poprzez pomieszanie płci oraz seksualność. NAA zaprogramowała serię dwunastościennych pól, które mają być ułożone w odwróconych polach statycznych NET, aby uruchomić odwrotne polaryzacje w celu zasilania mutacji szachownicy. Jeśli używamy umysłu drapieżnika i filtrujemy programy seksualnej niedoli poprzez ciała mentalne, może to odwrócić moduł płci, wzorzec płci oraz mylić doznania ciała fizycznego, które wyraża się w męskiej i żeńskiej zasadzie energetycznej.

Istnieją dwunastościenne struktury działające jak filtry transpozycji, które odwracają obrazy holograficzne i prąd energii w niższych liniach czasowych, aby odwrócić planetarną tarczę Merkaba. Ta sztuczna struktura odwraca naturalną polaryzację w systemach energetycznych ciała planetarnego i energetykę świadomości, w celu fragmentacji lub odwrócenia naszej energii osobistej. Dwunastościenna siatka jest połączona z poziomami antycząstek miazmy pola, które pozostają w dużej mierze niewidoczne nawet dla wprawionych obserwatorów. Struktury te układają się w pięcioboczną siatkę formującą masywny dwunastościenny kryształ transmisyjny w Wielkiej Brytanii, który ma za zadanie przenosić i odwracać całą energię, jaka dociera do planety i jaka z niej wypływa. Podczas niedawnych wojen o sieci szczególne walki toczone były o te systemy dwunastościanów.

To sztuczne pole generowane przez filtr transpozycji ma odwrócić kod życia i siłę życiową w ludzkich ciałach. Pracują nad tym siły przeciwdziałające życiu, które próbują wytworzyć więcej miazmatu lub martwej energii poprzez wpływanie na narządy płciowe. Rozumiem, że poprzez odwrócenie płci i jej deprawację, co generuje więcej upadłych antyżyciowych sił lub sił Antychrysta, chcą wymusić odwrócenie kodów życia na planecie za pomocą specjalnych matryc stworzonych przez Obcych.

Najważniejsze w temacie jest to, że ten filtr transpozycji działa w programach drapieżników lub STS, co zdarza się tylko na poziomie ciała mentalnego, kiedy osoba niszczy swój potencjał płci i skazuje się na seksualną niedolę. Filtr transpozycji generuje odwrócenia w polu, ukryte w myślokształtach, które wpływają na poziomą kontrolę umysłu zbiorowych ludzkich ciał mentalnych. Przykładem transmisji i sterowania umysłem mogą być transmisje seksu z dziećmi do środowiska, w celu normalizacji tych duchowo uwłaczających zachowań w ludzkiej kulturze. To całkowicie zależy od zasady ciała mentalnego, chce przetrwać i stworzyć energetyczne odwrócenia w polu. Czyli przetrwanie negatywnych struktur ego w niższych trzech wymiarach ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Nie tylko przenoszą siłę życiową generowaną na planecie, aby zasilać NAA, ale są częścią programów stworzonych dla kontroli umysłu w niższych trzech warstwach negatywnego ego. Są częścią programu sztucznej inteligencji i częścią globalnych transmisji kontroli umysłu. Jeśli ktoś działa z poziomu serca, nie odbiera tych transmisji w pożądany przez nich sposób.

Aby uniknąć tych ataków, musimy zmienić sposób, w jaki myślimy. Musimy zmienić system wartości, zacząć odzwierciedlać honor i szacunek dla całego życia, praktykując miłującą dobroć, empatię oraz współczucie, które utrzymują nasze ludzkie serce otwarte. Musimy jednak wyznaczyć zdrowe granice, wiedząc, że to, na co faktycznie patrzymy, wywołuje destrukcyjną ciemność i choroby psychiczne, które celowo szkodzą ludziom dorosłym oraz dzieciom. Pedofilia niszczy życie dzieci, niszczy ludzkie serca i niszczy więzi między ludźmi, uczucie miłości oraz empatii, tworząc świat pełen autodestrukcyjnych socjopatów. Toczymy duchową walkę, aby na tym świecie mogli żyć ludzie z otwartymi sercami.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/08/mutacja-szachownicy-genetycznej.html

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/09/mutacja-szachownicy-genetycznej.html

źródło tekstu

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3342-checkerboard-mutation

130 thoughts on “MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ

 1. ”Wielka Brytania była ostatnio przedmiotem zainteresowania w kwestii ukierunkowania i zmanipulowania energii seksualnej jako źródła energii. Pod Stonehenge nastąpiła aktualizacja diodycznego kryształu Nibiru (Nibiru Diodic Crystal – NDC), głównie kontrolowanego przez zespół z Nibiru -Tota, Enkiego i Enlila, oraz związane z nimi główne centrum gromadzenia danych na temat pobierania energii z seksualnego zniewalania zwanej odwróconą siecią Nefilim lub siecią NRG (Nephilim Reversal Grid).”

  To jeden z moich ostatnich komentarzy:

  Livia Ether Flow 2018/08/25 at 7:11 pm

  In reply to siola.

  Rzeczywiscie. VIShnu rybi awatar. Ryba po holendersku – Vis, po angielsku Fish, po dunsku Fisk, po norwesku I szwedzku tak samo, po litewsku zuVIS, po lotewsku ziVIS, ale juz po estonsku I finsku – Kala.. hmm.. Esperanto – Fiso, niemiecki – Fisch, po hiszpansku Pez, po walijsku – pysgod.. po francusku ~ poisson… itd..

  Zaciekawila mnie bardzo ryba po lotewsku – ZiViss.. bo brzmi bardzo holenderski. Zi-zee to po holendersku morze a Vis jak wiadomo Ryba.. ZiVis ~ Morska Ryba.. I praktycznie to samo mamy w angielskim tyle ze nieco inna wymowa I pisowbia See Fish.. Walijskie PysGod tak jakby przechodzilo we francuskie Poisson.. to tez jest bardzo ciekawe.. podobnie jak estonska I finska KALA.. Vishnu pasuje na hinduskiego odpowiednika EnKi, gdzie ShiVa to EnLil a B-RahMa ~ AN… Wszystkie moje sny z EnKim mialy miejsce pod woda I calkiem mozliwe ze ten o armii ktora ma wyjsc z morza I wielu 11 tez mial z nim zwiazek I o pokoju wodnym, itd.. w jednym ze snow chodzilo o podwodny tunel usytuowany bardzo blisko pilskiego wybrzeza na zachodnim pomorzu.. tak jakby chodzilo w nim o przyszlosc.. podobnie jak w snie o krakowskim metrze… ale to wszystko jakby ziemi fantomowej, jakby po jakiejs strasznej wojnie.. gdybym poszla ta droga 9/11 ale chwilowo skrecilam na E 111 😉 a 911 zupelnie nie mam w planach..

  Ps. Po polsku, rosyjsku, ukrainsku, bialorusku, czesku, slowacku, serbsku, slowensku, macedonsku, chorwacku, bosniacku, bulgarsku VIS to Ryba/ Riba/ Ribe… Po rumunsku – Peste gdzie widac zwiazek z hiszpanskim Pez ale tez troche walijskim PysGod-em tak jakby przechodzacym we francuskie Poisson.. W j wloskim Ryby to Pesce, a wiec niemal identycznie jak po rumunsku.. portugalski – Peixe I wreszcie lacina – PISCIS…….

  W starogreckim – Istchys.. W jidysz dokladnie tak jak w angielskim – Fish.. po hebrajsku – Dag

  W islandzkim – FisKur..
  Po wegiersku – Hal

  I w tym momencie cos mi sie przypomnialo – glos narratora z moich snow.. a za oknem czerwona Al Kahira.. nie przypominam sobie jednak koparek…

  https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/24/preserving-our-sacred-heart-holly-blood/comment-page-1/#comment-14337

  A to jeden z wspomnianych snow o JEDENASTKACH ktory bardzo mi pasuje do przytoczonego na wstepie fragmentu:

  Lunar Anarchy Mist Emitter, 11 11 11

  22 Czerwiec 2011 by liviaether

  11

  w nocy z 19 na 20 czerwca przysnil‚ mi sie™ sen, ktory w jakims› stopniu wstrzasnal‚ mna… na poziomie emocjonalnym… to bylo jeszcze w czasie kiedy praktycznie niewiele mowilo sie o 11 11 11…

  przed snem wyrazilam intencje™, aby otrzymac w nim pewne wyjas›nienia zwiazane z ostatnimi dos›wiadczeniami… a to co ujrzal‚am niestety, ale wzbudzil‚o we mnie wieksze jeszcze wa…tpliwos›ci.. wlas›ciwie to juz kilka dni temu, zaraz po tej medytacji czul‚am, ze cos takiego czai sie gdzies› blisko.. jako pewnego rodzaju przeszkoda i wyzwanie zarazem… Cala sytuacja kojarzy mi sie z karta MOON w Tarocie… umiejscowiona… pomiedzy Gwiazda a Slon„cem… iluzoryczna scena, ktora… musze™ jednak przejsc… nie sadzilam tylko, ze zamanifestuje sie ona tak szybko i ze be™dzie dotyczyc wlas›nie tego przesilenia letniego oraz maja…cej w to przesilenie powstac SPIRALI… choc z drugiej strony nic w tym dziwnego, ze zdarza sie™ to wlas›nie TERAZ…

  Sen

  w tym s›nie towarzyszyl‚ mi z poczatku Jarek.. podrozowalismy po pewnym swiecie pel‚nym monumentalnych budowli.. wlasciwie to wszystkie one tworzyly jakby jeden kompleks, zawierajacy w sobie rozne przejs›cia, niektore ukryte.. przejscia pomiedzy budowlami, a takze roznymi wymiarami..

  w tym snie byl‚am kims› w rodzaju kurtyzany, choc‡ nie pamie™tam abym uprawial‚a seks, raczej odwiedzal‚am pewne miejsca przypominajace wyszukane polaczenia swiatyn i domow publicznych.. bylo w nich tez cos› z miejsc mocy, tzn. energia w nich tworzona byla przez kogos wykorzystywana w przemyslany sposob, choc ten ktos› jakby znajdowal‚ sie po drugiej stronie.. trudno mi powiedziec‡ po co tak naprawde™ odwiedzal‚am te miejsca.. bywal‚am w nich raczej sama, z J podrozowalam po ‘gornym’ s›wiecie, znajdujacym sie na powierzchni, ale w pewnym momencie go zgubilam.. (po prostu kurtyzana zostalam dopiero po tym jak probujac pomoc J znalazlam sie w tym podziemnym swiecie).. to sie stal‚o w poblizu pewnej pie™knej restauracji na swiezym powietrzu, w otoczeniu parku i poteznych drzew… znajdujacej sie tak™ jakby na klifie.. na cos› sie™ mocno zapatrzyl‚am, a gdy po chwili chcial‚am o czyms powiedziec J zauwazyl‚am ze juz go nie ma w poblizu.. zaczel‚am sie wiec za nim rozgladac‡ i wtedy moja uwage zwrocil pewien plakat wiszacy w poblizu tej wlasnie restauracji.. jakas reklama… ktora w pewnym momencie zaczela sie poruszac… podeszl‚am wiec zdziwiona blizej i wtedy uslyszal‚am dobiegajacy jakby z drugiej strony gl‚os Jarka… ktory wzywal‚ mnie… mam wrazenie, ze ten plakat byl‚ czyms› w rodzaju lustra, lustra pul‚apki, ktorego zadaniem byl‚o sciaganie/porywanie pewnych jednostek, ale nie jestem pewna, czy o to chodzi.. cal‚kiem mozliwe, ze ktos› chciasl nas za jego pomoca rozdzielic‡…..

  w dalszej czes›ci snu widze™ siebie jak schodze wspanialymi schodami w glab jednej z tych monumentalnych budowli, przypominaja…cych polaczenie swiatyni i domu publicznego.. mam na sobie piekna, choc‡ bardzo wyzywajaca sukienke w kolorze dojrzalej brzoskwini.. sukienka praktycznie niewiele zakrywa, ale moge nia… manipulowac i w pewnym momencie zasl‚aniam odkryte piersi.. tak jakbym sama przed soba chcial‚a sie™ zakryc‡… jakby mi bylo nieprzyjemnie z tego powodu, ze robie™ cos› wbrew sobie, choc czuje™, ze musze™, ze nie mam wyjs›cia, choc wlasnie go szukam, szukam wyjscia/ucieczki z tego systemu…

  mam wl‚osy misternie uplecione w wysoki kok i… bose stopy.. w kazdym badz razie do wne™trza ‘s›wiatyni’ schodze bez obuwia.. czuje™ sie™ dobrze w swoim ciele.. jestem wysoka i smukl‚a, dl‚ugie nogi i smukle palce u ra…k.. poruszam sie™ z duza… gracja…, jakbym pl‚ynel‚a…

  taki sposob poruszania sie pomaga mi zachowac‡ poczucie wl‚asnej godnos›ci….

  jestem coraz nizej, glebiej.. mijam potezne filary… az w koncu spotykam kogos›, jakby portiera/straznika ktoremu okazuje cos w rodzaju karty magnetycznej.. jest czarna, pol‚yskuja…ca i ma na sobie pewien, chyba zl‚oty napis.. to moja przepustka do najbardziej ekskluzywnych miejsc w tym swiecie.. ale one nie sprawiaja mi rados›ci.. tak jakbym musiala tu przychodzic‡ z koniecznos›ci, wcale tego nie chca, albo jakbym czegos tu szukal‚a…

  chcial‚abym sobie przypomniec‡ dlaczego tu jestem, dlaczego to robie™……..

  pos›rodku spowitej pol‚mrokiem podziemnej komnaty znajduje sie™ ogromny stol‚ wokol ktorego koncentruje sie wie™cej s›wiatla.. to niby ol‚tarz… ktory ma w sobie cos bardzo dziwnego…› dziwnego.. na nim leza… dwie wyzywaja…co ubrane dziewczyny.. wydaja… sie™ byc‡ mocno odurzone.. szybko odczuwam, ze moje energie nie rezonuja… z nimi.. chcial‚abym juz stad pojsc‡, uciec.. a przynajmniej udac‡ sie do pokoju wodnego (?)… obok, na skraju stol‚u siedzi trzecia dziewczyna w niebieskiej sukience.. jest sympatyczna i zdaje sie™ byc‡ przytomna.. us›miechamy sie™ do siebie, a ona wyznaje mi ze jest tu po raz pierwszy, bo lubi przenosic‡ sie™ z miejsca na miejsce.. odpowiadam jej, ze to w sumie tak jak ja, bo tez lubie byc wolna.. i ze mnie tez taki we™drowniczek.. jednak.. teraz jest inaczej..

  w tym momencie odczuwam mocne poruszenie… gdzies› kiedys› juz wypowiedzialam te sl‚owa.. zapisal‚am je nawet…

  widze™ jakas› ksiege.. jakby wirtualna….. wla…cza sie™ w dodatku narrator, ktorry zaczyna odczytywac‡ cos› w rodzaju przepowiedni, ktore zaczynaja… mna… wstrzasac‡..

  “…armia wyjdzie z morza…”

  ?

  towarzyszy temu projekcja filmow… tzn. slowa narratora wyzwalaja… we mnie pewne obrazy..

  ponadto w oczy rzuca mi sie™ duzo jedenastek..

  11 11;

  11 11 11

  jakieś kody..

  zapisy… liczby…

  a potem slysze gl‚os wypowiadaja…cy w specyficzny sposob nastepujace sl‚owa:
  Lunar Anarchy Mist Emitter

  ktore mocno mnie poruszaja i wrecz wyrzucaja ze snu!!!

  budze™ sie™ z z tymi slowami wciaz wibrujacymi w mojej gl‚owie…

  za oknem doslownie naprzeciwko mnie jasno s›wieci ksiezyc, na zegarze jest niemal punktualnie trzecia… jestem mocno rozdygotana…. J tez nie spi, opowiadam mu o tym s›nie, a potem zaczynam gle™boko oddychac‡ zl‚otym s›wiatl‚em, stopniowo uspokajam sie™ i odzyskuje™ rownowage™, po czym znow odplywam w sen..

  rankiem budze sie™ z wieloma pytaniami w gl‚owie…

  kto za tym stoi? dlaczego wlas›nie teraz, dzisiaj, tuz przed przesileniem?

  i wtedy moja… uwage™ przycia…ga pewien obrazek na butelce po soczku, ktory kilka dni temu w czasie podrozy dostal‚a mal‚a Jenny

  na obrazku widac‡ Piramide™…

  a ponizej niego napis

  Poznaj S›wiat Majow..

  chwytam podekscytowana butelke™ i dostrzegam kolejny, tym razem mniejszy i umieszczony z boku napis

  “unikalny kod pod etykieta…”

  rozcinam ja… czym predzej paznokciem i otwieram…

  pod spodem ukazuje mi sie

  cia…g cyfr

  ***********

  Ten ogromny podziemny kompleks – jak czuje – to bylo Stonehenge

  https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/01/03/lunar-anarchy-mist-emitter-11-11-11-i-kod-majow/

  Like

   • ”Jeśli masz ostatnio wrażenie, że przesuwasz się do innego czasu i przestrzeni, mam nadzieję, że ta informacja przyda ci się w łączeniu kropek.”

    Dziękuję trzem wspaniałym kobietom, trzem iskrom boskiego światła stwórcy.
    Dziękuję Livji Ether Flow, Dziękuję Lisie Renee, Dziękuję Tersesie Serafinowskiej.
    To nasze JASNE ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI TUNELU.
    Kocham Was Kobiety ❤

    Like

   • Dziekuje Kosmiczna Synergio I Swiatelko. Jak tylko ukaze sie dalszy ciag tlumaczenia to go dodam. To z roznych powodow wazny tekst I wspaniale ze jest kto ten I inne teksty Lisy przeklada na j polski. Ja w glownej mierze dziele sie swoimi doswiadczeniani I jesli komukolwiek to czym sie dziele w jakikolwiek sposob sie przydaje to naprawde sie ciesze. Skopiueje tu pozniej dyskusje z dwoch innych tematow ktora dotyczy opisanego przeze mnie snu Lunar Anarchy Mist Emitter. Haslo~ PLAKAT. Czytalam ten tekst wczsesniej po angielsku ale dopiero dzieki pewnym skojarzenion (Vis Flow) polaczylam ze soba kilka dodatkowych kropek.. To co przezylam w snie I moje skojarzenia juz na jawie w kontekscie tego co pisze Lisa okazuja sie jak najbardziej poprawne, chocby skojarzenie ze Stonehenge, itd..

    Like

 2. ”Wersja historii upadłych Annunaki głosi, że ludzkość wywodzi się od zwierząt i małp, którzy ewoluowali w okresie neandertalskim, przez co bardziej si e rozwinęliśmy, dlatego są naszymi obcymi bogami. Neandertalczycy wymarli, ponieważ nie mieli ludzkiego DNA, byli eksperymentem Annunaki, który się nie powiódł. Aby kontynuować programy hodowlane i eksperymentować z ludzką pulą genową, przedstawia się ich jako przodków gatunku ludzkiego, wstawiając ich w miejsce naszych praprzodków Lutnian.”

  Za to co nam zrobili nie ma przebaczenia 😦

  Like

  • Powinno byc ze sfalszowana wersja histori upadlych Annunaki glosi-tyle ze tym Anunaki jestem ja ty i karzdy inny na tej ziemi.Dlczego Taka szerzona nienawisc do niemcow ,ja powiem nie do niemcow ale do starego jezyka Anu naki ,przodek goly ,ne mec po czesku,ten ne mec ki znajdziesz u Aztekow ,Majow ,na kaukazie czy Nepalu nawet u mongolow czy australi ,powie ktos Majow -ale ten siola glupoty pieprzy ,pismo komputerowe,to malowanie plakatu ,w ktorym ptak moze oznaczac latanie a litery lacinskie sa w ptaka wpisane ,dlatego dzis kamienie nie mowia ,bo kur ryjce od wersji histori nawet niewygodne slowa bogami albo wladcami robia ,wystarczy je podzielic na sylaby Wiec kogo mam nienawidziec zem na tej ziemi golodupiec ,moich przodkow z niedzwiedzicy ,czy kur ryjcow chodzacych po tej ziemi i swoja wine manipulacji ludzmi chca zwalic golych przodkow-goly golego nie okradnie bo nie ma po co i z czego .

   Like

 3. Czy Max Spiers rzeczywiście był ENKI?

  Max Spiers:
  I knew this was the transitional year. That big things would happen in the Fall. I thought my battle would be then. In the Fall, against the Fallen ones. So they did a sneak attack, got me by surprise. I was 39, they wanted to take me out before 40, because 40 is Enki’s number. En-KI means “in Earth”. Enki is Christ energy. Ki is Krist, Christ. They worship Enlil. En-Lil means “in Lilith”, the feminine negative, Lucifer. I would have been 40 on December 22 of this year. So I anticipated the battle in the fall, just before then.

  If I stayed in Canterbury I would have been safe. I mentioned in the interview to Alex the meaning of Canterbury. “Can’t bury er” is what I said. Alex kept pressing on who was the “er” or “her” or Herr” that I was talking about. Well it was ME. What I failed to mention is that the “er” also stands for emergency as in E R, and the number for emergency is? 9/11. 9/11 is the number for the Earth, my number. 9 = I and 11=K, IK or KI. KI is the Sumerian word for Earth. So if I stayed in Can’t ER Bury I would have been safe.

  https://liviaflow.wordpress.com/2016/08/06/sekret-rozy/

  Like

  • A czy 9/11 to liczba Ziemi? No wlasnie.. Ten tekst zostal przekazany Roseccie Delacroix juz po smierci Maxa..
   9/11 to liczba kodowa negatywnej agendy (NWO)
   i zarowno MAx jak i Rosetta powinni to wiedziec..
   a wiec o co chodzi???

   o rozroznienie bedace KLUCZEM

   jako ze 40 to faktycznie liczba EN-KI

   Livia Ether Flow 2017/08/12 at 9:16 am

   to niby przekaz ze stony Maxa Spiersa pr zekazany przez jego przyjaciolke Rosette de Lacroix… pamietam, ze kiedy przeczytalam to po raz pierwszy to mialam wrazenie, ze na prawdziwe informacje ze strony Maxa ktos nalozyl pewna nakladke… zwlaszcza ten eros… wydalo mi sie to kompletnie glupawe… ale skoro Max sam twierdzil ze jego imie oznacza Paris SEX M (13) to znaczy, ze on naprawde w to wszystko wierzyl.. szok.. no ito ostatnie zdjecie Sary R.A pod schodami na szczycie ktorych znajduje sie posag EROSA…. widac, ze chodzi tu o realizacje pewnego planu i nie ma mowy o przypadkach….

   dokoncze pozniej w tym dodam cos o A.M.O.R.C. (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) i powiazaniem tej organizacji z MK..

   Livia

   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6409

   Livia Ether Flow 2017/08/10 at 6:28 pm

   – po tym jak ozyla dyskusja na temat Maxa w temacie o 22 lipca:

   https://liviaflow.wordpress.com/2016/07/22/22-july-and-crypto-message-from-max-spiers/?wref=tp

   i tam wlasnie zauwazylam ten komentarz o koronie i merovingach jak i np ten:

   Manage
   George Cisneros
   George Cisneros Ahhh…there we see it! The momentous event which, no doubt, started it all! The glorious stairway to Heaven itself, displayed at the crossroads of time, for all consciousness and existence to marvel at in timeless wonder…as that sweet, awe inspiring, and ever lovely angel herself descends from it, and down unto this mundane Earth to bless us all with her endless divine beauty and infinite magnificence! Oh, to be there when such an event occurred…it would be an unprecedented privilege of a hundred thousand million lifetimes! I swear! Mm, mmm! Amen, amen…AMEN! Hallelujah!😮🌟✨🙌

   to wszystko jest bardzo, bardzo dziwne.. chocby ta konferencja bases akurat 22 lipca w miejscu o nazwie czarny labedz… albo to co twierdzil o sobie max, ze jego imie tak naprawde oznacza ”paris sex m” przy czym m to liczba 13…. w innym miejscu utozsamial sie z boskim erosem.. z kolei ona pisze o sobie ze jest boginia milosci… trzeba przyznac ze niezle ich dobrano… i pewnie dalabym sobie szybko spokoj z tym ewidentnym burdelem na kolkach mk.. gdyby nie pewne dziwne zbiegi okolicznosci… jeden z nich to czerwony napis ktory pozostawilam kiedys w poblizu pewnego kosciola, brzmiacy – saint sex paris…. mialam wtedy okolo 18 lat i dosc sporo mazalam w tym czasie po murach, choc 99% grafitti w moim wydaniu stanowily hasla antysystemowe, zwlaszcza dotyczace animal&human rights… ten napis byl bardzo specyficzny… i cos mi teraz mowi, ze ma to zwiazek z tym o czym pisalam w notce:

   Planetary Grid – March 2017 (KABALAH – LAST TANGO in PARIS?)
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/03/15/planetary-grid-maarch-2017-kabalah-last-tango-in-paris/

   przez cale zycie pewna sila probowala wywierac na mnie dziwny nacisk, ale chyba sie jej nie udalo…

   Przez Paryz fizycznie przejezdzalam raz ~ w drodze z hiszpanii do holandii..

   Trasa pociagu do Paryzu w moim snie o Kabale to bardzo specyficzna linia (ley lines)..

   P.s ah, na tym najnowszym zdjeciu S.R.A. na szczycie schodow znajduje sie zloty posag erosa.. “paris sex m” – max…

   ”ONE MORE LIGHT”

   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6409

   https://liviaflow.wordpress.com/2017/11/13/tribe-of-danattachment-to-polish-dark-elites/

   Like

 4. Specjalistka od grafiti-o to chodzi z plakatem -nie powinnas miec trudnosci z czytaniem kamieni sa pisane lacinskimi literami .Do tego ang.i hol. i troche oleju czytasz kamien w staro niemieckim -wtedy faraon staje sie kierowca pilotem -sternikiem-pierwszym duchem wiekim ksieciem a jagalla bedzie gosciem z strzelca.Prz okazji te pierdoly o runach stana sie przerwani miedzy literami.

  A niedzwiedzica rajem z zrodlem i jablonia,ukradli wiedze dla siebie ,zataili dla zysku,by bez pracy miec dosyc kolaczy.

  pamietaj o tym ze 8 to m 6 miekie s si a 4 to gqh

  Like

  • Nie widze zadnego zwiazku pomiedzy owym grafitti I napisami typu ANIMAL LIBERATION FRONT itd a danym PLAKATEM.. Tym bardziej ze sam PLAKAT byl czyms w rodzaju HOLOGRAMU za ktorym znajdowalo sie LUSTRO/PORTAL stanowiace bardzo sprytna pulapke. Naprawde widzisz jakis zwiazek? Co zas reszty to wcale jakos mnie nie dziwi to co piszesz.. tak wlasnie podejrzewalam.. Jest jeszcze jedna osoba ktorej oczy kojarza mi sie z Dagobertem ale Dagobert jest jeden I Blanchefleur to wie.. Dlaczego Twoj SATYR jest taki przewrazliwiony na swoim punkcie? Przeciez to BAAL jest nad bale… z Le LAC de CYGNES w tle…. ppp

   Like

   • Znowu slepa i glucha ,przepraszam ,mowie nie sluchaj dzisiejszych klamstw -przenosnia -kamienie mowia -czy to az tak trudne,jak pisze sie grafiti -wez zdjecie kawalka kamienia z runami i farby i zabaw sie jak dziecko z farbami w grafiti ,zamaluj jedna te miejsca w kturych oswieceni i mocarze widza runy -zdziwisz sie ze poza tymi niby boskimi zobaczysz pismo co bedzie Tobie blisze i opowie kamien dzieje moze nie mocy al prawdy.Jing jang-kolo -ksiezyc,,czarne i biale dwie strony oswietlona i ciemna,dwie zapadki ,jak na kolowrocie przy studni ,by wiadro ni ucieklo ,zakotwiczenie na orbicie,Zawisza czarny -czarny rycerz bez glowy,

    By AvalokitesvaraTa ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape.based on image by Tadeusz Gajl – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8711655

    Co widzisz na herbie ,podobno korzenie u duch-witz ksiazat Niesvwiecv,pamietaj ze bunty na litwie chlopow zaczely sie po wejscia do korony ,wtedy zaczelo sie chciec wybrancom takimi jak szlachetni wybrancy z korony i okradac z wszystkiego ludy.

    jest ksiezyc zawieszny na niebie ale ta mala gwiazda co to jest,jedni mowia ze wenus,mysle byla by wieksza i po drugie w innym miejsu nie tak blisko ziemi.Jest cos na orbicie ziemi co nazywaja czarnym rycerzem bez glowy,mysle ze juz Terz wiedz ze wtajemniczeni beda dobrze wiedziec dlaczego tego satelite tak nazwali.W czasie snu o powrocie switel i balu w grodzie ,oddalilem sie na krotko od zony pojazdem sterowanym mysla-dlatego czarny rycerz bez glowy,dlaczego nie moga tam wejsc,brakuje glow kodu klucza.Nie wiem czy gnetycznego czy specjalnej krwi .

    Potopu jako niby z woda nie bylo ,ale mogl byc potop Taki jaki ten ich niby bog zapowiada na teraz ,tzn Ogniste promienie i asfalt,powiesz duren ,jasne ze durakco na piecu z sercem jezdzi po ruskie wsi.Skad sarofagi bydlakow w egpcie zalane asfaltem ,skad asfalt przy starych miastach ,spalonych ruinach ,jasne ze czesc sie schowala wybrancow w podziemnych miastach a reszta za nich walczyla z niby wrogami.Myslisz ze robia z AHNU Naki dla picu juz wrogow ,Oni dobrze wiedza ze za System niewolnictwa bedzie znowu Bitum -zreszta w staro niemieckim bitum to kara.jak smiesznie z soba powiazane slowa ,bitum i asfalt-ludzie dobrze zapamietali ze kara ma cos wspolnego z asfaltem i teraz Terz asflt co niekturzy nazwaja bitumem.

    Bialczynski pieprzy ze umia czytac runy ,ja powiem inaczej ,moga umiec czytac naprawde to co napisane ale napewno nie jest to dzisiejszy polski i nawet dzisiejszy niemiecki tu juz frygom blizej.
    Miara drzewa na dzisiejszej bawari to jak sie nie myle min,kloc drzewa czym jest wtedy to na zdjeciu.

    Von Gunnar Ries – detail of Image:Extern-Relief-P1050037.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3504673

    Ir min sul -czyms w postaci drzewa o napedzie swietlnym.
    Nostradamus uzyl slow ein men ,myslalem Terz z poczatku ze chodzi o czlowieka,czapka frigiska to dzwon ,ein men insel-wyspa jednego statku w postaci klody drzew a moze statek jajo E li.Co do pochylonego drzewa zycia -znaczy ze zniszczony statek ,ukrzyzowanie ,pokazuje tylko odizolowanie czlowieka od kontaktu z zrodlem w galaktyce.
    Pierdoly o czarowaniu to tylko czarowanie klamstwo,jasne ze moga zabrac Tawoja swiadomosc z ciala i wsdzic na to miejsce inna ,mysle ze to moglo byc celem gry z corka ,zabicie nic nie daje gdy sie szuka kozla ofiarnego za swoje grzechy,tu szuka sie kogos komu swoje zbrodnie wsadzic w buty.Ale jak przyjdzie czas na luty niech podkuja lepiej swoje buty Fe-Ber.

    Widzisz sen z Matka ARKA ,byl o tyle dziwny ze byly tam Tory,balem sie ze po obudzeniu nie zapamietam miejsca akcji,Dobrze ze w czasie sluzby i rozmowie z ludzmi w tej wiosce wiedzalem ze do kamieniolomu prowadzila kiedys kolejka waskotorowa,najsmieszniejsze ze obok przed nieczynnym kamieniolomem zalanym woda byla Firma produkujaca asfalt.Juz przed paru laty snilo mi sie to miejsce ale dziwniw bez wody .

    Like

   • Wystarczy ze Ty wszystko widzisz i slyszysz, a przynajmniej doskonale orientujesz sie w tym co u mnie na priva i na blogu. Wczoraj wieczorem pewna osoba wspomniala mi na priva o LABEDZIU, a ja dzisiaj szukajac pewnego komentarza o Maxie natknelam sie przy okazji wlasnie na wzmianke o CZARNYM LABEDZIU (poprzedni komentarz)..

    ”Jing jang-kolo -ksiezyc,,czarne i biale dwie strony oswietlona i ciemna,dwie zapadki ,jak na kolowrocie przy studni ,by wiadro ni ucieklo ,zakotwiczenie na orbicie,Zawisza czarny -czarny rycerz bez glowy,”

    ”czarne i biale”

    i przeciez doskonale wiem do czego nawiazujesz:

    Livia Ether Flow 2018/03/10 at 8:17 am

    Portal 2012 – Ordo Bucintoro – Causa Nostra – Thule – VRIL

    no i mamy czarnego labedzia:

    null

    causa nostra thule tempel

    BLACK SWAN 2017/08/06 at 8:06 pm

    July 22nd 2017

    Livia Ether Flow 2017/08/07 at 6:55 am

    In reply to BLACK SWAN.

    BLACK SWAN sound like codename… CYGNUS ATRATUS.. I think that in name of this place and date is deeper meaning… and what interesting ~ Two Swans can looks like number 22… I saw T2 Swans in Lourdes (c’Lock) and later in MontSegur…… 2 Swans ~ white and black as pair, can symbolises Star Gate… TT

    Source0 2017/08/07 at 10:29 pm

    In reply to Livia Ether Flow.

    ”BLACK SWAN sound like codename… CYGNUS ATRATUS..”

    Yes, is a codename;)

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/05/behind-the-green-door-planetary-grid-march-2018-urgent-xxx/comment-page-1/#comment-9901

    ”.W czasie snu o powrocie switel i balu w grodzie ,oddalilem sie na krotko od zony pojazdem sterowanym mysla-dlatego czarny rycerz bez glowy,dlaczego nie moga tam wejsc,brakuje glow kodu klucza.Nie wiem czy gnetycznego czy specjalnej krwi .”

    I tyle glow na nic…..

    Like

   • ”Wystarczy ze Ty wszystko widzisz i slyszysz, a przynajmniej doskonale orientujesz sie w tym co u mnie na priva i na blogu.”

    Alicja i inne tez o tym pisaly

    jasne ze moga zabrac Tawoja swiadomosc z ciala i wsdzic na to miejsce inna ,

    Terz PRAWDA albowiem:

    ”brakuje glow kodu klucza.Nie wiem czy gnetycznego czy specjalnej krwi .”

    jak pisze sie grafiti -wez zdjecie

    twoich duzo na tej stronie

    2Livio bylas przy ich 111111 w Egipcie?2

    cyfry kody

    Like

   • 1234 – Tyle ze jak niby mieliby przeszczepic te swiadomosc – ze zdjecia? Przepraszam, ale rozbawilo mnie to 🙂 Na tym blogu nie ma wielu moich zdjec a jesli ktores juz jest to ma niska rozdzielczosc. I niby z takich zdjec ktos mialby pobierac moja swiadomosc czy mnie klonowac? Moim zdaniem zdjecia to zdecydowanie zbyt malo, nie uwazasz? Chociaz na podstawie zdjec moga stworzyc kogos kto bedzie wygladal jak ja, chocby moj hologram.. ale to samo moga zrobic z Toba.. czy myslisz ze osoby ktore maja dostep do tak zaawansowanych technologii nie maja jednoczesnie dostepu do baz danych… Wiemy jednak ze chodzi im o KLUCZ a co jesli ten KLUCZ okaze sie BOMBA TROYANEM??? #

    Like

 5. Oj Livio zaczynasz jak Lucek,nigdy nie powiedzialem ze wszystko wiem,ja sie tylko ucze.Nie stoje ani po jednej ani drugiej stronie ,bo to ta sama moneta ,zalezy jak ja rzuci bedzie oswitlona albo w cieniu.Wszyscy jestesmy jednym,nie ma wybrancow ,tych zastapili urzednicy z jednej rodzinyi dla nch nie gra roli czy na urzedzie w Polsce czy Niemczech.Nie wiem na ile umieja stary jezyk przywieziony z kosmosu,pisala Isabela o Sargonie- ja bym to podzielil i wtedy probowal tlumaczyc..
  Jestessmy z roznych planet ale jezyk byl kiedys jeden ,dopiero urzednikom zachcialo zrobic sobie boga swojego.Przecierz wszedzie na ziemi jedno sie mowi a calkiem co innego robi.Naprwde skad mam niby wiedziec co u ciebie na priwa,poprostu zaczelem sie uczyc z filmow jakie zamiescilem u ciebie a tego nikt na polski z oswieconych nie przetlumaczy bo sie ich niewolniczy swiat zawali..Mowilem ze z mordercami Matki i Ojca ja tu na ziemi nie walcze,bo dla nich nie ma za zbrodnie ziemskiej kary .Pisza o ze z dalekiej polnocy ,nie tak dalekiej w biorac wielkosc kosmosu ,44 lata swietlne do bialej damy to nie wieki przy napedzie RA :mIT O TROJI TO TAM SKAD PRZYLECIALY STATKI W KSZTALCIE PIRAMIDYhttps://youtu.be/y3aBkGPJ2LE ,nakladajac je na siebie mamy znaki Salomona.Myslenie i szukanie korzeni jest mozliwe ale nie przy samolubnym Ego.Mowisz ze zrobisz wszystko zeby nie przylecieli,przyleca i tak by sprawdzic jak zdalismy egzamin z zycia,na razie widze tylko calosc na czarno ,przepychanki kto leszy kto madrzejszy kto krolem a kto blaznem ,ja w tej sytuacji wole pozostac juz durniem i sie tych co sie nazywaja pierwszymi juz wiecej nie denerwowac swoimi demonicznymi zagadkami.
  duch -gora -Witz to jedno ,Napewno ten ktury ma przybyc nie bedzie germanem czy polanem ale napewno bedzie z Rajskich Ogrodow.Dobrze ze nie pamietam czy jestem dusza dzieckiem czy Terz starszym ,ktos sie o to postaral ,czy jasna czy ciemna strona Mocy nie wiem ,wiem ze sa jednym jak ich pieniadz.Umia swa wartosc przeliczac tylko iloscia pieniadza w mieszkach.Od kiedy wprowdzono wartosc ludzi od pieniadza ,cos mi sie zdaje ze od Mieszka.Mozna by bylo zmienic wynik egzaminu ,ale na tym wiekszosci nie zalezy ,mysla ze jak zrobili sobie na ziemi Magi stra tak i zrobia ten egzamin zapowiedziany ze sciaga z klamstwami.Ja tam wole byc Ahnu Naki ,golodupiec niz Magi ster . wieki sternik na statku -pierwszy na okrecie.To samo z Ksiedzami Terz oznacza pierwszego ,szczesliwi beda Golo dubcy ktorzy nie Maja niczego oprucz czystej zycia karty sa jak przodkowie Ahnu przodek naki goly.
  Smiech bierze jak sie patrzy jak oswieceni sprzedaja duchowosc ,mowilem juz Luckowi ze duchowosci nie mozna ani sprzedac ani kupic ta dostaje sie z wyboru ludow.

  Like

  • Nie napisalam ze wszystko wiesz a jedynie ze wszystko widzisz i slyszysz, czyli nieustannie obserwujesz. To nie to samo.
   I skoro ja zaczynam jak Lucek to ty zaczynasz jak PAPUGA, powtarzajac to co chwilke wczesniej napisalam, a mianowicie ze nie stoje po zadnej stron i pisalam to niejeden raz.. zreszta w twoim przypadku jak widac to nieprawda skoro jak sam piszesz:

   ”Ja tam wole byc Ahnu Naki ,golodupiec niz Magi ster . wieki sternik na statku -pierwszy na okrecie.”

   Ahnu – AHN – Ahnerbe

   null

   Nie musisz tego H az tak bardzo podkreslac, zauwazylam.. tak jak i Rute i wiele innych rzeczy, ktorych twoich zdaniem nie widze..

   ”Nie wiem na ile umieja stary jezyk przywieziony z kosmosu,pisala Isabela o Sargonie- ja bym to podzielil i wtedy probowal tlumaczyc..”

   Tak – THULE TEMPEL & Sargon
   Thule Tempel – Der 3 Warheit – 3 Sargon przyjdzie z wysokiej Polnocy , jego moc bedzie niezwyciezona, nikogo o nic nie bedzie pytal, wszystko bedzie wiedzial a z nim
   grupa osob, ktora otrzyma jego moc i oswieci swiat

   Przepowiednia o 3 Sargonie 3200-4000 p.n.e. Sumer
   Prophezeiung der Sajaha – aus dem Buch Ilu (“die Urquelle” Version)

   Die Prophezeiung der Sajaha

   A wiec jeszcze raz, tym razem nie tylko fragment dotyczacy CZARNEGO LABEDZIA:

   Livia Ether Flow 2018/03/10 at 8:17 am

   In reply to Sophia.

   I wszystko jasne. Nie chodzi o powrot SLOWIANSKIEGO KROLA, a powrot krola RASY PANOW (saxons gotha). Jego imie zapisano tez chyba jako BAPHOMET?

   Sargon – Sauron – BAAL
   OKO DIABLA…

   update

   Portal 2012 – Ordo Bucintoro – Causa Nostra – Thule – VRIL

   no i mamy czarnego labedzia:

   null

   causa nostra thule tempel

   BLACK SWAN 2017/08/06 at 8:06 pm

   July 22nd 2017

   Livia Ether Flow 2017/08/07 at 6:55 am

   In reply to BLACK SWAN.

   BLACK SWAN sound like codename… CYGNUS ATRATUS.. I think that in name of this place and date is deeper meaning… and what interesting ~ Two Swans can looks like number 22… I saw T2 Swans in Lourdes (c’Lock) and later in MontSegur…… 2 Swans ~ white and black as pair, can symbolises Star Gate… TT

   Source0 2017/08/07 at 10:29 pm

   In reply to Livia Ether Flow.

   ”BLACK SWAN sound like codename… CYGNUS ATRATUS..”

   Yes, is a codename;)

   Malachim Alphabet = M.A. = M1 = 14
   Emerald Isle = E.I. = 5+9 = 14

   Video Games = V.G. = Vortex Goddess

   Livia Ether Flow 2017/08/08 at 8:10 am

   In reply to Source0.

   Maybe BLACK SWAN representing BLACK SUN QUEEN? This post Dado Ra and his path 111 remind me LOURDES CINEMA.. and room with number 111.. and before in road to Lourdes via Urkiola hotel IsIs on place hotel Ibis in MADrit.. taxi driver was in deep shock.. where is IBIS, where dissapear? I was awarre that something is wrong… so.. yeah, I understand a bit this Dado Ra crypto writing and know what mean this BLUE ROSE in Lana del Rey bloody mouth.. reminded me my BLUE ROSE and 14 JULY.. also first pic with EMERALD EYE.. ha!!! he even used ful name of Max Spiers ~ MAXWELL.. so I know that is very very deep… but also a bit funny ~ Sarah Adams as incarnation of Horus and twin of Dado Ra.. haha.. good luck! 😉

   update

   Livia Ether Flow 2016/02/20 at 11:40 am
   Hej Slawku, 29 lutego? Hmm… przyjrze sie tej dacie.. mnie w snie wyskoczyl dzien 30 kwietnia.. choc w polaczeniu z kilkoma pierwszymi dniami maja 2016.. to jednak zbyt osobiste aby o tym tutaj pisac.. napisze tylko tyle, ze pod koniec roku mialam potezne ataki ze strony istoty ktora przedstawiala mi sie po prostu jako ISIS.. potezna istota w swietlistej czerni wygladajaca jak hermafrodyta.. troche jak tranwestyta.. wlasciwie pamietam ja juz z wczesniejszych snow.. teraz jednak ukazala mi sie w pelnej krasie jako ~ Czarna Madonna ~ BLACK SUN QUEEN ~ Krolowa Czarnego Slonca……
   https://liviaflow.wordpress.com/2016/02/09/styczniowy-simon-parkes-project-bases-i-dziwne-dzwieki/comment-page-1/#comment-229

   Source0 2017/08/08 at 11:06 am

   R2D2 = T6 = Z = 26
   is
   S.RA = S.S.
   is

   BLACK SWAN 2017/08/08 at 7:19 pm

   ”BLACK SWAN sound like codename… CYGNUS ATRATUS.. I think that in name of this place and date is deeper meaning…”

   Danielle Dailey-Weiser5 days ago
   When I think of “Black Swan”, I think of this [https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-interpretation-of-the-movie-black-swan-and-its-message-on-show-business/].
   I have to wonder at Miles choice to have this as his venue…

   https://liviaflow.wordpress.com/2016/07/22/22-july-and-crypto-message-from-max-spiers/comment-page-1/#comment-6330

   COBRA

   Portal 2012

   The secret society was then called Causa Nostra (our cause) and is now known as Ordo Bucintoro.

   http://2012portal.blogspot.nl/2014/10/ordo-bucintoro.html

   null

   ”Deutschland, Deutschland über alles”

   Thule Temple…The Isais Revelations
   Well this is the ‘Black Sun group’, the Baphomet Society

   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread937390/pg2

   https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/05/behind-the-green-door-planetary-grid-march-2018-urgent-xxx/comment-page-1/#comment-9901

   null

   Like

 6. Dzis w nocy mialem sen ,ksiezyc nie mial swiatla ledowwego ale wygladalo jak sloneczne..
  Komentowac snu nie bede.
  Dlaczego zimna zoska tak bardzo chciala grac Luce i Alicje -feministki Fe Mino Ster.
  Smietana napisal utwor do pewnego wydarzenia,,dlatego bylo kiedys powiedziane bic Smietane.-krolestwo trzech z mieczami -trzy saxy-z polnocy Niedzwiedzicy.

  Ale nawet zimna zoska chciala by byc duchowa -pierwsza ,siedziec na gorze -choc widzi tylko swoj koniec nosa.No co na blogu sie dzieje widze,no czytac umie choc nie po angielsku ,wiec co dziwota ze wiem co na blogu lota .W domu na prywatnie nie wiem ,podam przyklad Alicji ,pisalem o suchych kwiatach zony i snie z palma ktura stala sie nagle pewnego ranka piekna zielona.Caly czas powtarzam nie moja wina jak ktos w moich wpisach widzi tylko jedno,samego siebie.Nie wiem jakiego masz doradce czy doradcow ,ktorzy slowa w wpisach przekrecaja,ale swiata nikt z nas nie zmieni ,w dodatku jak bedziemy mieli wlasne ego jak te od tych co to Maja wszystkie moce.Man nadzieje ze swiatlo z ksiezyca o kolorze slonca znaczy to co mysle ,zmory bez mocy do swych klatek.w pociagu na nowa planete bez niewolnikow i gadrzetow by sie nauczyly budowac swiaty nie podstepem i niewola a wlasna rak praca.Choc pewny tego az tak nie jestem ,bo jak w Mongolskiej tradycji mowia-nie ma kary za zbrodnie na ziemi.Wiec kara wymierzona jest za zbrodnie jest gdzie indziej,ale apokalipsie napisane ze dostana jeszcze jedna szanse,do trzech razy sztuka.Ich bedzie to sprawa jak bardzo dla nich samych jest ich zycie nudne.

  Like

 7. http://www.nto.pl/wiadomosci/glubczyce/art/4074831,skarb-celtow-pod-kietrzem,id,t.html
  Mowie Tobie o czytaniu grafiti na starych kamieniach a ty dalej swoje ,tylko widzisz wszedzie siebie.Chodzilo o zdjecia kamieni z starymi napisami niby runami-z kturych to niby ezoterycy czytaja swoje gowno,gowno warte.Dlatego to blotem ,gnojem w starym jezyku nazywaja Mist tyka -tyczka do gnoju ,tyle ze za te widly nikt tak naprawde z nich nie chce sie zabrac wiec sprzedaja duchowosc-pierszenstwo w wyrzucaniu za nich gnoju i na koniec beda mieli kozlow ofiarnych za Mist ktory na ziemi sami zbudowali.Budda -Kameleon w roznych legendach roznie nazywany ,to poslaniec bud downiczych swiatow Ahnu naki Golo dupcow ale nie glacokow.Nostradamus ich okreslal palantami ja czasami zakutymi palami ,co walczyli z babami mieczami . Ja mowie nie miec zem a slowem dojdzie cos do glowy.

  Like

  • Stajesz sie coraz bardziej bezczelny. Ktos inny przyrownal moje zdjecie do plakatu-grafitti a ty oskarzasz mnie..
   Lagune okresliles mianem Pustekoke co oznacza kobiete ktora ma pusto w glowie..
   Marzy ci sie Panienka z Okienka i SKARB..
   no to go dostaniesz 😉

   Z jednej strony AhN z drugiej strony RhA…
   a po trzeciej stronie BAhN!

   Like

   • ”Lagune okresliles mianem Pustekoke co oznacza kobiete ktora ma pusto w glowie..”

    osobe wyczyszczona z tego czym byla jej swiadomosc

    ”Chociaz na podstawie zdjec moga stworzyc kogos kto bedzie wygladal jak ja, chocby moj hologram”

    dawno stworzyli, cyfrowo są wysokozaawansowani, ale nie w tym sens, a:
    robia pustekoke – wykorzystuja do tego posłanca

    Like

   • 1234, dziwie sie ze tak inteligentna osoba jak Laguna pozwolila sobie wyczyscic swiadomosc. Pamietam jak Siola pisal niby swoim kodem o pewnej Polce ktora zaginela w Niemczech I zartowal ze to tez DOROTKA… On wie o co chodzi I Laguna I “Wespa” tez.. I co znaczylo w tym kontekscie zblizajace sie 29 I 44… Nie chce sie jednak wypowiadac za Lagune, jesli jej to pasuje to ok, czyszczenie swiadomosci I bycie Puste Koke.. jak dla mnie to jednak czyste MIND CONTROL.. I dlatego bedzievPOCIAG NIESPODZIANKA, czyli cos czego KODZIARZE wzieli pod wzglad…

    Like

   • Wiesz co,nie jestes inna od Baski ,ten sam myslenia tylko wazna moja piekna dupa.
    Po drugie ,nie ja nazwalem Lagune Puste koke ,to jest zwykle hamskie kur ryjcow jak 1234 klamstwo.Przetlumacz sobie Erdogana ,zobacz jak sie czyta ,potem wez sobie Pole-Lan i z angielskiego jeden.Potem wez slowa “pierwsi beda ostatnimi,ostatni pierwszymi.” Kto przed wojna 2 ,kto przed rozbiorami ,kto teraz drze ryja i sprzedaje duchowosc.Duch-ksiaze -pierwszy -to znaczy po prostu pierwsi wybrancy szykuja wam pociag na zeslanie za nich.Mialas wziac zdjecie nie siebie ale kamieni z niby runicznymi napisami,i czytac jak grafiti ,zamiast mistycznych runn ,znajdziesz naprawde co innego napisane.Dlaczego Po Lan-ASCH -LAN-PIERWSZY Z SPODKA :

    dLATEGO NAWET SKY UKRYWAJA PRZED LUDZMI ZA SKI.

    Pytanie kogo zdradzili ,nie Boga E li ale cos gorszego prawa przodkow ,robiac sobie niewolnikow z zywych istot choc mieli do pomocy krasnoludki,jasne ze lepiej im sie podobalo miec mozliwosc manipulowania zywymi istotami niz automatami.
    Myslisz ze Sarkofagi z zmielonymi koscmi ,zalane asfaltem to w nagrode dla bydla.Co mial na mysli Slawek ,mowiac w wywiadzie ze juz raz to zrobili i bylo niedobrze,dzis daza do tego samego ,zaladowac sobie wiecej dusz-duch -pierwszych ze soba na zeslanie,tylko ci wszyscy co to kupia sie zdziwia ,gdy sie okarze ze Ci co sprzedali im pierwszenstwo sa na nowo pierwszymi a Oni znowu pracuja na tych co sobie za ich prace przy ogniu tancuja,a im ze stolu jak psu kosci rzucaja.

    No na pusta pale ,to mam inne okreslenie jak na razie zakute paly,Puste koke -pusta strona -czysta karta -,po drugie chodzi w tym o mlecna droge .

    Ale slepy patrzacy tylko na wlasny nos nie zobaczy tego co jest na polnocy,dlatego ze widzi tylko siebie.To jak kupic za 20000 tys garki (duchowosc-pierwszenstwo ) i na koniec sie okarze ze nic nie warte-bo do garnka nie ma co wsadzic(pozostal bitum za duchowosc ) bITUM :KARA DUCH -PIEWSZY -GORA:Tyle ze to samo wydarzenie na kamieniach napisane ,ale jak zakute paly zapomialy albo specjalnie nie chca by czlowiek przeczytal ,wymyslili pierwszych jezyki.

    Oj zaczynasz znowu jak Basia ,nie strasz swoim skarbem bo ja swoj juz mam i cudzego mi nie trzeba-no coz widac wolisz do pociaggu z pierwszymi ,przecierz ja Cie nie zatrzymuje,,ja w karzdym badz razie nie chce jechac z po lan w jednym ich pociagu.Zegnam. Bahn to slowo oznaczajace Terz upadlych i tych w Barntrup ty znajdziesz ,ruda Maja bydlaki skure.Poczytaj sobie legende o Libuszy i o tym co sie po jej smierci stalo,moze Tobie to pomoze odgadnac kto za po lan zdrajcami ludu i praw kosmosu stoi kto tenprawdziwy pasozyd i napewno nie ma nic wspolnego z narodami.Widzisz mam nadzieje ze zmiana swiatla jakie wydaje ksiezyc we snie oznacza zmiane-na lepsze koniec po lan pierwszych od sprzedawania duchowosci.
    Tschüss

    Like

   • Zostaw mnie wreszcie w spokoju. Nie chce miec nic wspolnego ani z twoim Ahnu ani z Satyrem (Baalem) ani z Sargonem! Sam pisales i to niejeden raz o Panience z Okienka i poszukiwanym SKARBIE ( w tym sugerowanie mi ze byc moze to ja jestem ta panienka) oraz o tym ze potrzebujecie klucza i wlasnie o ten KLUCZ sie w tej historii rozchodzi… Naprawde masz ludzi, zwlaszcza kobiety za skonczonych idiotow… Panienek z okienek to idz sobie poszukac na RED LIGHT DISTRICT… Livia<<<

    p.s

    [audio src="http://www.causa-nostra.com/User/Musik_Lohengrin.mp3" /]

    Vaar wel!!!

    Like

   • “stoi kto tenprawdziwy pasozyd i napewno nie ma nic wspolnego z narodami”

    KTO ?

    Baal, Satyr, Sargon, Faun…

    Nostradamus to kobieta

    ile lat nam wycieto z pamieci?

    napisz normalnie,potrafisz pisac normalnie

    Like

   • Specjalnie pisze w taki pokretny sposob, bo to daje mu duze pole do manilupacji i w razie czego jak ktos go dobrze zrozumie to zawsze moze napisac, ze to nie tak, jak z ta PUSTEKOKE, ale zachowaly sie jego wczesniejsze komentarze:

    siola 2016/10/12 at 2:09 pm

    Coz mona dobierac sobie Historie ale klamstwo ma krutkie nogi ,moze dlatego te oswiecone boskie dupki Maja takie krutkie nozki i puste paly . Puste koke wpisz w trzech kratkach kapusta i zostani koke pusta.

    https://liviaflow.wordpress.com/2016/09/18/3365/comment-page-1/#comment-2620

    Z drugiej strony.. taki z niego zaawansowany KODZIARZ, ale tego co mialam na mysli piszac ”Z jednej strony AhN, z drugiej strony RhA, a z trzeciej stony BaHn juz nie zrozumial” 🙂

    Co najdziwniejsze na smartfonie wysoczyl mi tylko ten jeden rezultat z Pustekoke – z adresem LIPPE.DE
    To miejsce zamieszkania Sioli… c’est avec???

    Livia Ether Flow

    Co najdziwniejsze na smartfonie wysoczyl mi tylko ten jeden rezultat z Pustekoke – z adresem LIPPE.DE
    To miejsce zamieszkania Sioli… c’est avec???

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blomberg,_North_Rhine-Westphalia

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/24/illuminati-civil-war-witchcraft/comment-page-1/#comment-10483

    Oni szukaja prawdziwej PUSTEKOKE, ale jako ze wciaz nie znalezli tej wlasciwej to znalezli kryzysowa aktorke..
    Kto? Ci co nad Siola…

    siola 2018/05/18 at 8:47 am

    No coz Laguna ma byc Pustekoke a ja mam sie podle snu malowaniem plakatu zabawic.Wie mamy swoje role,co Prawda pieniedzy One nie dadza ale szczescia nie zawadza.

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/21/ojciec-pio-z-nowej-huty-i-sluzby-specjalne/comment-page-2/#comment-11374
    https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/24/preserving-our-sacred-heart-holly-blood/comment-page-1/#comment-14435
    https://liviaflow.wordpress.com/2018/06/03/czy-slowianie-pochodza-od-bazyliszka/comment-page-1/#comment-12108

    ”3 6 0 e t u — p u t e 0 8 6”

    ORINOCO FLOW

    &

    HUMMINGBIRD

    lille. men. urimelig

    ne-RAz-um-AN

    😉

    Livia

    Like

   • ”Z jednej strony AhN z drugiej strony RhA…
    a po trzeciej stronie BAhN!”

    Rha_nie dal rady, tylko na chwilę

    ”podam przyklad Alicji .Caly czas powtarzam nie moja wina jak ktos w moich wpisach widzi tylko jedno,samego siebie.”

    bla, bla, bla…dlaczego im to robisz?

    Like

   • Ze strasznego Czarnoksieznika z Krainy OZ w jednej chwili zamieniles sie w malego i pokornego Siole..
    i nie pisze tego aby sie nasmiewac.. Rozumiem ze moga z wami robic wszystko co chca.. ci od plakatow i pustekoke…
    i nie ma sensu pytac o to kto to jest.. skoro i tak nie powiesz, bo nie mozesz..
    No chyba ze tak jak twierdzil A58 – to Ty jestes ta GLOWA…

    Like

   • http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/3079-breaking-news-urgent-7-cia-mainframe-computers-down-spy-satellites-offline

    Krolewna Sniezka i 7 Krasnoludkow

    ”Main Frames “Snow White” 3, 4, 6 and 7 are offline.”

    https://kauilapele.wordpress.com/2018/08/30/possible-confirmation-of-things-going-offline-from-hal-turner/

    Future Proves Past – A Convergence of Data with Qanon

    null

    https://terrancognito.blogspot.com/2018/08/future-proves-past-conversgence-of-data.html

    Co o tym mysle? Mniejsza z tym.. wazne co z tym zrobie – ale bedzie sie kurzyc!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

   • Pustekoke kto to jest-powiem bo nie ma juz znaczenia,jak nawet Zagorski sie na to co powiedziane zdecydowal,mysle ze to oznaczalo zmiane w snie koloru jakie daje ksiezyc.Maly no coz nie jestem ,przegrany -napewno nie -przegrywa ten co gra.Nie widzisz dziewczyno nic poza wlasnym nosem ,czy Twoja to wina nie wiem ,ale towarzystwo masz dobre jak widac jedno co potrafia KRZYWO WYKRZYKIWAC.No poza tym ze jak tchurze noca atakowac ,pozniej plakac ze ich tylki Bola.Jahwe.
    Puste Koke -wyglada jak mleczarka ,trzyma fartuch z 45 hostiami,dlaczego A58 powiedzial w ostatnim posie ze sie pomylilismy.Ja sie nie pomylilem ,bo na nikogo drogi nie wskazalem ,po prostu dzielilem sie informacjami ktore jak mysle nie mialy wplywu na to co sie stanie ,mialy byc przypomnieniem czegos co w starym jezyku
    nazywaja Bitum i nic wiecej.Wiec jesli Andrzej powiedzial ze sie pomylismy to widac sadzil ze ktos jest.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_LutniNo ale ja nie Mag Ster ,wiec moge sie mylic ,nie muszac kur godac ,bo Magi stra musialem sobie robic sam dla sie na czarno ,bo RUDA nie dala od tak juz z cystersami.
    Czasem wystarzy podnies wzrok poza wlasny nos i popatrzyc w niebo a moze cos wiecej sie zrozumie niz bycie Boginia.
    Droga Mleczna
    Laguna

    Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=585851
    Von Gruß, Deirdre (Diskussion) 12:21, 15. Jan. 2014 (CET) – selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=8063012
    Przy okazji mysle ze Alicja sie Terz nabrala na Lire ,dlaatego mowila ze juz ma w rekach nasze lalki,no coz nie lubie byc tylko pupa kturej bedzie wciskal ktosiek czy lucek kijek w dupke ,wiec moze dlatego uskarzali sie oboje ze ich wlasny tylek zaczal bolec,choc ja tylko mowil niech wraca tam skad przyszlo.Dlatego mowilem im o lustrze.

    Wiecej juz nie bede pisal wiec nie musisz sie wysilac ,wystarczy ze ja zrozumialem co na mysli miala gdy o czystej karcie powiedziala.
    Wszystkiego dobrego .
    Ps.
    No coz ze mieszkam na kwiatowej gorze nie ukrywalem ,mowilem nawet ze mordercy Matki Lucy Terz mi sie na garb zwalili,wiec nie bylo by sensu ukrywac ,bo i tak kur-ryjce dobrze wiedza i nie trzeba im namiarow ,wiec moze nie bedzie premi.

    Tschiss !!!!!!!!!

    Like

   • mORDERY mATKI SPECJALISCI OD 11TEK-NIE CHCIELI NIC OD twojego,chodzilo tylko o to by Cie jeszcze bardziej podpuscic,czytaj i mysl o co chodzi,tym wpisem tak wlasciwie sam sie cymbal cymbalica od 11 wkopal.5665.

    A mowila im Pani w szkole by nie e kali i mowili calym zdaniem .

    Lalke dalem bys zrozumiala dlaczego np.ci co ukradli ksiezyc nazwali siebie Kaczynski.Jing jang ksiezyc zakotwiczony na orbicie tylko tyle ,jesli ktos ukradl to ma mozliwosc sterowania swiadomoscia.

    Przepraszam za wpis ,ale ni moge na tych od 1111 mordercow patrzec i czasami dobrze utrzyc im kur -ryjka

    Like

   • ”Ze strasznego Czarnoksieznika z Krainy OZ w jednej chwili zamieniles sie w malego i pokornego Siole..”

    Haha, doskonały ruch Livio!

    Like

   • Niestety siolowata krecisz z ta pustekoke,a wszystko i tak sprowadza sie do jednego – Ktos za mnie zdecydowal, ze bede kryzysowym aktorem, a niby dlaczego?
    Pisales swego czasu siolowata na mistyce , ze Laguna sie rzuca , a na naszym utrzymaniu jest i taka jest niewdzieczna i co teraz sie pytam? Skoro wyszlo klamstwo na jaw , ze to Ciebie ktos z maliny wpuscil i wyszlo na to , ze jestes otoczony oszustami!
    Co teraz bedzie z ta pustekoke wedlug Ciebie?Przedstaw swoja wizje pustekoke.

    Like

   • Laguno dziekuje!!!
    Mialam ten komentarz dodac chwilke temu, ale grzmotnelo tak, ze az sie wylaczylo na moment swiatlo i przypomnialo mi sie ze tej nocy znow po pewnym czasie nieobecnosci snil mi sie ”szalony elektryk”.. przebrany do niepoznania, ale rozpoznalam go! I ledwo to napisalam znow zaczelo grzmic.. No nic, poczekam na odpowiedz S i wtedy dodam cos wiecej.. tz cos bardzo waznego. Do uslyszenia, Livia

    Like

   • Ile kobietek zwerbowano do szukania skarbu?
    Lucynka L zakontraktowana. Laguna – prawie? – Livia – chcieliby ale bez szans.
    Piszcie kobietki, piszcie jak jest.

    Like

   • Siola myslal ze uda mu sie wyciagnac ze mnie pewne informacje…jak sam napisal rozpaczliwie poszukuja klucza ktory ma zwiazek z krwia badz DNA.. niestety nie udalo mu sie dostac tego czego chcial a wiec teraz pokazal swoje prawdziwe oblicze.. a przez te dobrych kilka lat tak sie przymilal I tak mi slodzil.. Livio I Livio.. sugerowal nawet wprost ze byc moze to ja jestem jego “panienka z okienka” od skarbu.. oczywiscie nigdy mu nie ufalam, ale czytalam co pisze, bo w ten sposob sam wiele zdradzil.. zbyt dobrze orientuje sievw moich snach, w tym tym.wszystkim o czym nie pisalam.. ale pewne sprawy wymknely mu sie spod kontroli I dlatego mnie nie przejal.. w tym momencie oficjalnie oskarzam Siole o stosowanie na mnie wyrafinowanych technik MK…

    Like

   • 2kontroli I dlatego mnie nie przejal.. w tym momencie oficjalnie oskarzam Siole o stosowanie na mnie wyrafinowanych technik MK…2

    Mysle ze wiesz co robisz -dla lepszego moze dodaj jeszcze oskarzenie o zabojstwo -Spirsa .Wiesz co oznacza publiczne oskarzanie kogos o takie rzeczy bez dowodow ,podajac przy tym oficjalnie miejsce zamieszkania piszacego ,moze sie skonczyc dla was wiekszym smrodem niz bylo by to warte,no chyba ze masz na mysli akt oskarzenia podac tym co Maja przyjechac -ale tymi sie nie martwie Ci wiedza mysle dobrze kto odpowiada za pieklo na ziemi i napewno nie dadza sie nabrac na czary Mary czy jakac Czarna magie .Od tego sa urzadzenia ,jak narazie nie mam na to milionow i pamietaj jedno ja nie Dawid .Bede rzadal od Polski wyjasnienia kto uzyl tego i krowiego gowna do zabicia Matki ,bo z jakiego powodu wiem juz na to jest dokument,jesli chodzilo ci o ziemskie prawo ,no chyba ze myslisz ze pracownicy wywiadu nie wiedza ze maly,skruszony glupi siolowaty rybi skwarek ma cos takiego w swoim domu .Jesli wiedza ze nie ,to juz raz tak z czarna magia wydziwialas ,podalem Tobire goscia ktory kolo nas spalil dom spowodu tego ze mu ktos nocami zaspakajal Zone, W pierwszej chwili bylem zly chcialem isc na policje ,by powiedziec o zabawach ze mna ,pomyslalem pulapka moze ,zobaczymy co sie stanie -no coz nie wiem jak z nim teraz ale wyladowal jak twoj kolerzka w domu dla wariatow.
    A tak wlasciwie co was az tak zdenerwowalo ,ze da sie czytac stare wydarzenia z kamieni czy sny z Grobem MATKI KOLEGI aRKA A MOZE ZMIANA BARWY KSIEZYCA :mOIM ZDANIEM ZAZNACZAM ZE TYLKO MOIM -BO DOWODOW NA TO NIE MAM moglo tylko zdenerwowac to ze ktos zaczyna wasze rzeczy czytac.
    Zreszta Bog ,Got to w starym swiatowym jezyku Cot -jaki zbieg okolicznosci ze cod -moze oznaczac szyfr ale Terz o dziwo Mist -bloto gowno ,wiec nie dziw sie ze ja nie widze w tym nic mistycznego ze Ktos mi sny nadaje ,wez lepiej poszukaj sobie kogos kto poszuka tego co mnie wciska te sny do glowy ,zreszta gowno z dzidowej dupy Terz przez corke chcialo zrobic ze mnie wariata ,tyle ze ich niemiecki na poziomie polskiej czerwonej krowy i wyszlo ze mam chora dusze- a nie swiadomosc .Czym jest duch juz wam przetlumaczylem -sternik pierwszy tyle ze teraz nie musi wlasciwy piewszy byc pierwszym ,jesli byl bunt przeciw prawom pog Ahn -i nie chodzi tu o wiary jakie nastaly po buncie -kiedys byly prawa Ojcow -Przodkow .A miedzy wiara a prawem jest roznica .
    Nie musisz Bahn dawac ,sam sobie pujde ale nie do Bahnowanych rUTKOWSKICH W bAHNTRUPIE dziwna nazwa co trup wioska Bahn co ciekawe ze Bahn Terz -koniec przypomnialo sie ostrzezenie .

    Juz raz chcialas bym sie tlumaczyl z Twoich wymyslonych glupot ,ja tam nie mam zamiaru wam w pierwszenstwie przeszkadzac .

    Jedno wiem napewno nie zalezy wam na wolnosci ludzi wazne sa tylko wlasne tylki i nic wiecej ,dlatego tak nie lubisz Etera ,myslisz ze nie wiem dlaczego

    Wiec nie jest nam po drodze .
    nie lubi zapachu asfaltu za bitum.wiec sie naprzod nie pcham.

    Dzieki za wszystko niewzne czy zle czy dobre .

    i NIE CZATAJ MOICH WPISOW BO ZNOWU BEDZIE PLAKANIE ZE JA ZA COS WINNY

    Like

   • Sam notorycznie wyzywasz innych od mordercow, oszczerstwami rzucajac na prawo i lewo.. z czego wiekszosc to zarzuty bez pokrycia.. Twoj adres podawala Basia B i ty sam.. Przeszkadzaja ci zarty z pseudoplejadianskiej diety, ale o tym ile razy sam szydziles z diety wegetarian to juz pewnie nie pamietasz.. dokladnie to samo co teraz z mistem.. jednak najciekawsze szydzisz z czegos w czym sam od lat tkwisz.. MISTyka Zycia to nazwa ktora swojemu blogowi nadala jego prawowita autorka – NNKA.. blog na ktorym sie pojawiles chyba w czasie jej choroby albo I smierci? I tkwisz na nim od dobrych kilku lat niczym SZARA EMINENCJA. Mistyka Zycia kiedy prowadzila go Nnka byl jednym z najciekawszych miejsc w polskim internecie.. do czasu kiedy noe oblezli go roznej masci agenci az ostatecznie zostal przejety.. O Eterze klamiesz w zywe oczy. Nigdzie nie napisalam ze go nie lubie, wrecz przeciwnie lubie I zamieszczalam nawet jego video na swoim blogu. Jedynie raz napisalam mu ze z czyms sie z nim absolutnie nie zgadzam, choc to bulo tak miedzy nami, ale jak widac nawet o tym wiesz niczym WSZYSTKOWIDZACE OKO.. Jesli pisze o oskarzeniu tzn ze mam konkretne dowody i mam.
    Kropka
    .

    Like

   • Masz na mysli Ra binow -mechanikow od silnikow i odwruconego slowa kturzy i tak wyrzej swojego nie podskocza bo Maja Will helma.Pozdrowienia dla Krolowej od tego niby malego pokornego.Najlepiej rubcieChan uk kah Der kahn nach Ophiuchus schnell
    Statek na Ophiuchus szybko.No z mojego jeszcze sie zadna kobieta zabic nie musiala bo nie kazuje zadnej sobie robic doje jak u krowy.
    Przelot kolo Magdali wolny? E-gypt-glocke helm-dzwon chelm

    No a do tego potrzebny kierowca a tu ksiezniczka ma tylko RA od czyszczenia kominow na statku.
    Jag alla -poslaniec Pilot ten co po kosmosie lata .
    No coz zawsze sie z malej litery pisalem siola,wolalem grac osiola dla pierwszych zakutych pal co sie zbuntowaly i niewolnictwa sie im zachcialo zywych ludzi.

    Hanukkach-do gwiazdy Han 8g8 in Uk ( Ophiuchus) szybko

    Like

   • ”No a do tego potrzebny kierowca a tu ksiezniczka ma tylko RA od czyszczenia kominow na statku.
    Jag alla -poslaniec Pilot ten co po kosmosie lata .”

    to niby o mnie ale nie do konca, bo przeciez nie jestem ksiezniczka a Ra nie zajmuje sie czyszczeniem kominow ani na statku ani ogole.. przyznam ze nie wiem o co chodzi, zwlaszcza z tymi kominami.. ale moze lepiej nie pytac…
    Livia

    Like

   • BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 18:46
    „Wielki Pierwszy jagalla -jag -alla wielki pierwszy mysliwy z kosmosu”
    „Jagalla opisal swoim wiecznym piorem wszystkie miesiace ale brakuje jednego…”
    „Skad Jagielo znal staro niemiecki” – wskazówka!

    „Zeus jako bóg ZANIM POSZEDŁ SPAĆ wysyła swojego przydupasa ,żeby zrobił królowi mętlik w głowie iluzją senną?” – inna wskazówka !!

    „Dobrze ze nie pamietam czy jestem dusza dzieckiem czy Terz starszym ,ktos sie o to postaral ,czy jasna czy ciemna strona Mocy nie wiem ,”

    „Ja tam wole byc Ahnu Naki” – buddowie czczą NAGA !
    PRZYPOMNIJ SOBIE !!!

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 21:00
    „Powinno byc ze sfalszowana wersja histori upadlych Annunaki glosi-tyle ze tym Anunaki jestem ja ty i karzdy inny na tej ziemi.”

    nie każdy, ale przecież pisałam, a Ty wylewałeś na mnie pomyje.
    Rozkoduj się człowieku, przypomnij sobie kim jesteś i ta której obiecałeś strzec !
    „Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? ”
    Lustereczko – porównaj !!!

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 23:47
    tak to pozamieniali, na ostatnią chwilę, na ostatnią, za chwilę byłoby za późno
    Nikt nie ma dowodów, jest „tylko” wiedza.
    Matka = jag alla = luty
    kody egipskie
    trzy korony „królowa” pszczół – franek taką dostał od Elki2 – anglosasi.
    pamiętaj książkę – fartuszek kopciuszka.

    https://mistykabb.wordpress.com/

    Like

  • ”Pisales swego czasu siolowata na mistyce , ze Laguna sie rzuca , a na naszym utrzymaniu jest i taka jest niewdzieczna i co teraz sie pytam? ”

   Na czyim utrzymaniu, można wiedzieć?

   Like

 8. Jeśli wziąć pod uwagę że pierwotnie 15 sierpnia czyli święto Matki Bożej Zielnej poświęcony był Bogini Marzannie jako Bogini Całej przyrody bajka o Królewnie Śnieżce nabiera wtedy nowych kolorów

  Bezchmurne Niebo w Dzień jest Niebieskie/Błękitne. Im bliżej Nieba tym chłodniej dlatego też szczyty najwyższych gór pokrywa wieczna zmarzlina oraz pokrywa je Biały Śnieg.

  Bajka o Królowej Śniegu wcale nie jest moim wymysłem na teraz. Pierwotnie 15 sierpnia czyli święto Matki Boskiej Zielnej poświęcony był Marzannie jako Bogini Całej przyrody.

  W Świecie rzeczywistym obok Marzanny występuje także jej Córka czyli Dziewanna lub Śnieżka.
  Dziewanna to Pani Lasu zaś jej Mama Marzanna to Pani Całej przyrody do której należy całe koło roku wraz z wszystkimi porami roku nie tylko Zima.
  \

  Przyjmuje się że Boże Narodzenie wypada 24 grudnia skąd to się wzięło takI układ.

  Astronomiczny początek Zimy to 21 grudnia czyli zapis 21.12

  Liczba 21 jest Lustrzanym odbiciem liczby 12 a po dodaniu ich do siebie otrzymujemy liczbę 33

  [21+12=33]

  21 +3 =24

  Boże Narodzenie Odrodzenie Słońca które w dniu 21 grudnia Znajduje się najniżej nad horyzontem w ciągu całego roku. Po trzech dniach z martwych wstanie czyli stopniowe zwiększanie pozycji Słońca nad Horyzontem ot i Cała Tajemnica .

  W domu korzystam z wielu komputerów mam ich kilka do swojeJ dyspozycji a tak wygląda ekran w jednym z nich 😉

  Tutaj jest także nawiązanie do Śnieżki w piosence z EuroWizji z 2012 roku.

  Siedmiu Krasnoludków lub Siedem Dobrych Wróżek może mieć odzwierciedlenie w postaci 7 Gwiazd czyli Plejady 😉

  Like

  • O Plejadach jest mowa wlasnie w tym tekscie Terrana (AK), to chyba fragment przekazu niejakiej Heather “Heart of Source”.. niestety nie jest to Serce mojego Zrodla, choc WRZOS lubie, baardzo lubie.. Rha pokazal mi dzisiaj ten tekst I coz.. OSTRY ROZJAZD szanowny Terranie 😉

   Spiaca Krolewna I 7 Krasnoludkow to takze Ramstein..

   Like

 9. BasiaB pisze:
  2 września 2018 o 17:54
  Siola – kieruję to do Ciebie i na pewno każdy czytelnik jest tym zdziwiony, ale wiem że MUSZE to napisać do 18-tej i przeczytaj to spokojnie, dokładnie, nie odrzucaj tej informacji. Zastanów się nad nią spokojnie.

  Krąży to wokół mnie od kilku dni.

  „dlaczego A58 powiedzial w ostatnim posie ze sie pomylilismy.Ja sie nie pomylilem ,bo na nikogo drogi nie wskazalem” – bo się pomyliliście, nie specjalnie, ale specjalnie oni Ci to zrobili.

  Oni nie mają Twoich kodów dostępu, więc musieli Cię zwieść tak, byś tego nie zauważył.
  Niedawno napisałam: ” Nieoczekiwana zmiana miejsc” tylko, że to nie dotyczy Ciebie lecz osoby – istoty, którą masz chronić.
  Zwabili Cię, wykorzystują Twoje kody dostępu. Jesteś mocarzem i tylko Ty je masz, ONI tez to wiedzą, chyba nie masz ich za idiotów, gdyby nimi byli, nie doszło by do obecnej sytuacji.
  Każdego mają sczytanego.

  ” Nie w snie powiedzialem tylko do kobiet by chronily krolowa,wiem ze lecial ogien z nieba.Wiec tak dokladnie nie jestem pewny czy ja pilnuje czy kobiety.”
  Ty w tej chwili NIE.

  „Niebieska Matka darujaca dziecko jakby z plastra miodu.Bylem tak szczesliwy ze spotkania ze plakalem jak niemowle.”
  Niedługo ja zabiją TWOIMI MOCAMI, jak się nie opamiętasz i wtedy spadnie zasłona, a Twoje własne łzy Cię zabiją.
  I O TO IM CHODZI !!!
  Przypomnij sobie:
  wszystko na opak,
  zgina od własnej broni !!!
  Przecież ONI nie mogą jej zabić, nie mają KODÓW DOSTĘPU – tylko jej strażnicy !!!

  Pisałeś o królewnie w kryształowej trumnie, która Cie woła !!!
  Już nie mam czasu na szukanie cytatu !!!

  Przypomnij sobie, byłeś w trakcie spisywania informacji przez Nostradamusa.
  On Ci wtedy powiedział, że pewne informacje MUSI napisać na opak, by nikt tego nie rozszyfrował.
  Wiedziałeś o tym tylko Ty i twój pomocnik.

  Wejdź w tamtą przestrzeń – dasz radę i zobacz to, usłysz i sprawdź moje pisanie.
  Czas się skończył.
  Niebawem zginie z Twojej ręki, ta która miałeś chronić.

  Możesz nic nie pisać, możesz jak zwykle wylać na mnie swoje pomyje, ale sprawdź to co napisałam.

  BasiaB pisze:
  2 września 2018 o 18:46
  „Wielki Pierwszy jagalla -jag -alla wielki pierwszy mysliwy z kosmosu
  Jagalla opisal swoim wiecznym piorem wszystkie miesiace ale brakuje jednego
  Skad Jagielo znal staro niemiecki – wskazówka!

  „Zeus jako bóg ZANIM POSZEDŁ SPAĆ wysyła swojego przydupasa ,żeby zrobił królowi mętlik w głowie iluzją senną?” – inna wskazówka !!

  mistykabb.wordpress.com

  Like

  • ”„Zeus jako bóg ZANIM POSZEDŁ SPAĆ wysyła swojego przydupasa ,żeby zrobił królowi mętlik w głowie iluzją senną?” – inna wskazówka !!”

   To fragment komentarza A58

   https://liviaflow.wordpress.com/2017/02/02/february-dreams-and-inspirations/comment-page-1/#comment-4141

   ktory przypomnialam niedawno po tym jak ujrzalam w nocy maske agamemnona:

   https://liviaflow.wordpress.com/2018/06/10/naduzycia-wladzy/comment-page-1/#comment-13834

   Like

   • Maly Macus sie nie denerwoje ,maly pokornie wyslucha karzdej strony .wnioski ale z tego sam wyciagnie nie pod komando .

    Wniosek z tego prosty ,opiekunowie maszyn i napedu ,ubzdurali sobie byc dla innych bogami Ra-bi.Sen Z grobem Matki Arka i bitwa o jej grob sie skonczyla ktos chcial wchodzic gdziw nie trzeba,zapominajac przepowiedni o blizniakach.Krasnoludki Konopnickiej ,roboty pomagajace ludziom,,twoj specjalista od komina zapomnial ze nie nalezalo juz na samym poczatku robic upadlaka ,ale u nich tak jest ,czy zna czy nie ,to jesli cos z prawdy ktos powie upadlaka z niego zrobic.WEb-zapomnial jednej rzeczy dodac RUDA na poczatku.:jING jANG -KSIEZYC NA KOTWICY ZAPADCE .Jesli zmienil kolor swiatla na sloneczny -moglo tylko jedno oznaczac-przejecie ksiezyca przez prawdziwe swiatlo a nie Lustra.
    Enki choc powiedzial ze jest juz pod kontrola,to dalej probuje klamac z wolna wola,robiac z ludzi glupie malpy.Pawela jesli u Zagorskiego powiedziala co powiedziala tylko dla sklucenia ludzi ,by spowodowac nienawisc jak polityka Makreli z Poznania -z jednej dzidy ruty jak komunisci i Sa-many.
    No coz logicznie myslac jesli jest kontrola a wyemitowano nastepne klamstwa to bym sie zastanowil ,czy czasami to jesli jest klamstwem nie wrucilo do wysylajacego.
    Po wyladowani swiatel z nieba ,walczacy znikali ,sam juz zwatpilem ze jak ja z zona na wozku chora przez rudych gnoji ujde przed tymi co wyladowali,jakie bylo moje zdziwienie gdy sie przywitali ,popatrzyli na Zone na mnie pod Laska ,stukneli jak niewoleta grzechotkami ,bylismy zdrowi wracali z innymi do domu do Katscher.

    No coz mowili pierwsze Ra-binowe papugi ze my z malpy wiec zasluzyli na nowa ziemie jadac sami klatkami jak na tzw malpy.Duch -pierwszy -moze wyjasni dlaczego tak wszyscy byli duchowi.
    No coz mowilem do Oficera wychodzacego z wiezy ,ze za to co zrobili powini umrzec ,no coz dalej pozostali przy swoim ,nawet beda wytykac SWOJEMU pAPIERZOWI ZE PRZECIW KARZE SMIERCI:Mowilem ze dla mordercow na ziemi kary nie ma i to cala Prawda-dlatego nikt nie pozwolil Pierwszemu brac udzialu w bitwie.Bitwa pod grunwaldem miedzy zakonem a Jagiela jako pierwszym Rzeczypospolitej a nie jak prubuje czerwono brunatna banda narodowa zrobic bitwe miedzy Polakami a Niemcami.C jesli nawet bitwy Hermana Arminiusza z Römer nie bylo w lesie Teutoburskim ze to sciemna jak Exodus-wymiana pierwszych DUSZ -rA BI BUNTOWNIow.A ty sie dziwisz ze w pociagu czy w autobusie z RA jezdzisz po Helu -Is ra hell.No coz bedzie mial pierwszy dobre towarzystwo w klatce dla malp na ich nowa ziemie ,teraz poprosze by zeczywiscie kara bylo tylko to by musieli zaczynac tlukac kamien o kamien -za Ra binow wyzysk ludzi i straszenie ich technika dla zysku.

    eGIPT-DZWON -faraon -kierowca -piramida tankowanie i przeniesienie swiadomosci kierowcy.

    Passach -ich swieto buntu mechanikow Hag statek sterowka Chelmu will helm

    Mowilem by przeczytac czeska (trzech) legende o Kroko dylu i jego trzech corkach ,prawie ta sama bajka jak w Lippe o powrocie krola,Libusze zabili ,wojne miedzy chlopami i kobitami zaczely ,byly dwie jedna od pierona Ciota Teta druga Kazi rodctwo pozniejszych dynasti po buncie ,przecierz nie moze wysc na jaw zabawa duchowa.Wiedzieli ze jednak kiedys przyjdzie tej zabawy koniec ,ze kiedys znowu pojawia sie Blizniaki na niebie,dlatego teraz tak sprzedaja swoje pierszenstwo i zabrali sie za uzdrawianie ludzi-ja znam ich oblicza ,znam ich stan swiadomosci-widze po twarzach ze klamia w rzywe oczy-sam strach Zagorskiego mowi prawie wszystko-alternatywa niemiecka czy polska to jedno nawet Makrela z dzida na brzuchu chodzi.Skad przyleca blizniaki wiedzial nawet Zeus WIEDZIAL NAWET ZE JEGO KONIEC JEST WTEDY GDY PRZYLECA:zOSTALO TYLKO LICZYC ZE UDA SIE LUDZI NASTAWIAC TYLKI ZA DUCH -PIERWSZYCH PO BUNCIE:

    kODY ZMIENIONE ;NIE NA DARMO WIZYTA NA Nelken PLANECIE ;TEN MAGIEL NA POSCIEL PZYPOMINAL JAKBY ktos sprawdzal stan mojej swiadomosci.

    TE wiekie dazenie bym zmienil nazwisko przez niby niemcow,tyle ze nimiec nazywal sie jak web,.Ruda zachodzilo pytanie co im nazwisko przeszkadza,drugim przeszkadzala w paszporcie nazwa niemiecka Zabrza -Hinden -krasnoludki-zachodzilo pytanie dlaczego.Z czlowieka zrobili RA bi swojego niewolnika jak kiedys byl robot .widac im sie czesci do robotow wykonczyly -teraz widac doszli do miejsca ze moga zabijac nawet ludzi robotami z zimna krwia jak juz kiedys jak zaczeli niewolic.

    Karzde klamstwo karzde oszczerstwo wraca kiedys do wlasciciela-no coz nigdy nikogo nie nazwalem puste koke ja wiem co znaczy ,mysle ze przekrecacze zakute paly by nia chciec chcialy .Zreszta niewazne juz ,zapomnialem .Z oskarzeniami o powodowanie czyjes smierci ,no to bedzie juz inne rozliczenie i nie przezemnie.

    Von Gruß, Deirdre (Diskussion) 12:21, 15. Jan. 2014 (CET) – selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=8063012
    skad

    Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=585851

    Like

   • ”A ty sie dziwisz ze w pociagu czy w autobusie z RA jezdzisz po Helu -Is ra hell.”

    Nigdy jeszcze nie jezdzilam z RA po Helu, a w jednym ze snow to wlasnie on powiedzial, aby nie jechala tym autobusem.. Widac, ze wlasne czyny probujesz przypisac komu innemu.. i skoro SATYR (Ball) jest dla ciebie tym dobrym i Wilhelm z domu NAZI tez to o czym tu pisac… Kazdy moze sam sprawdzic co to jest LIPPE i ze to wlasnie stamtad pochodzi miedzy innymi Krolowa Anglii, ale na jej temat jako nie masz nic zlego do powiedzenia a za zrzucanie wlasnych win na ofiary to na to juz nawet kara to za malo.. Sam zobaczysz Siola. Pa, pa!

    Like

   • Niech tOBIE TEN CO UWAZA INNYCH ZA PRZEJETYCH,,przetlumaczy to co na tym kamieniu sam upadlak powinien umiec czytac ,no chyba ze od kabaly rozumy pomieszaly.No kamien z tego samego miejsca co na extersteinach.Co pisala Konopnicka o krasnoludkach-dlaczego polsko niemieckim dzidowym upadlakom z norynbergi przeszkadzalo Hinden burg i Witz ,ale nie z tej co probuja ci wciskac jako 45.Dlatego Terz tak zmiejszyla si populacja nie po pescie ale explsji czegos wiekszego,czego juz teraz upadlaki od RAbi nie Maja .Krasnoludek Konopnickiej robot I NIC WIECEJ.Ktos zamiescil tutaj ostrzezenie wiec musze podziekowac za staranie -trza przemyslec .

    Like

   • ”Wiedzieli ze jednak kiedys przyjdzie tej zabawy koniec ,ze kiedys znowu pojawia sie Blizniaki na niebie,dlatego teraz tak sprzedaja swoje pierszenstwo i zabrali sie za uzdrawianie ludzi-ja znam ich oblicza ,znam ich stan swiadomosci-widze po twarzach ze klamia w rzywe oczy-sam strach Zagorskiego mowi prawie wszystko-alternatywa niemiecka czy polska to jedno nawet Makrela z dzida na brzuchu chodzi.”

    Skurwiel z ciebie Siola, skurwiel nad skurwiele.
    p.s
    Przepraszam Liwio za dosadne słowa.

    Like

   • C, trudno o delikatniejsze slowa wobec tego co wypisuje ta osoba. On zarzuca Ra wyzywanie innych od upadlakow, ale to jego kolega Ktos wyzywal innych notorycznie od upadlakow, a nie Ra, ale on wiele rzeczy tak odwraca, np. Twierdzi ze w snach jezdzilam z Ra po Hely, a to nie prawda.. jest wrecz na odwrot, bo sny z pociagamu, autobusem I Helem mialy zwiazek z Siola gdzie on byl kims w rodzaju operatora.. zapamietalam tez z roznych snow o czym mowili miedzy soba, myslac ze nie bede tego pamietac ale pamietam.. Rozumiem wiec powody coraz wiekszej wscieklosci Sioli i spolki, szukaja czegos szukaja I znalezc nie moga.. I nie znajda.. za Siola stoja oczywiscie NAZISCI, jakby ktos sie jeszcze nie domyslil.. Siola z Lippe, tam gdzie znajduje sie serce nazistowskiego mistycyzmu.. W dodatku teraz wyszly na swiatlo dzienne bardzo ciekawe polaczenia, kto tak naprawde “prowadzi” Siole.. gdybym o tym napisala wczesniej to nikt by mi w to nie uwierzyl, a tak.. tik tak!

    p.s przypomne tylko ze moim zdaniem poszukiwanie ZLOTEGO POCIAGU zlecil JZ Potocki, a tak sie sklada, ze pan Potocki mieszka z Siola po sasiedzku, w Lippe, w cieniu Wewelsburga… i dlatego tak depcza Daisy po pietach, a wlasciwie to nie po pietach, a po glowie 😦

    Like

   • Dupo strapiona tego czym jest Bal to Ci ten Twoj Rabi Terz nie powie,posadzanie kogos o faszyzm i nazizm ,lepszej szoki nie mozna wymyslic ,tak samo pierdolisz jak ktos co to wymysla wszystkim kto powiedzial ze ludzkosc jest jednym Bal nic innego jak to w co w fusbal graja tyle ze Monster.Ale widac ze bardzo chcesz odmiany z tym Twoim Ra ,On wie co znaczy Bitum .Czym sie roznil Hitler od Stalina ,to czerwone i tamto Terz ,tyle ze jeden wzial chlopow i zrobil w konia a drugi robotnikow,oboje zrobili na ziemi czystke .Czym sa blizniaki Monster dwa z indianskimi kuklami-
    Ja bym sie jak cep nie trudzil mowiac po trzykroc krzywy ,i ze ktos umie kamienie czytac to was boli i nic innego .Karzdy z RAbi buntownikow wie dobrze jaki czeka go Bitum.Ale nie moja sprawa ze tym co podzielilil jeden korzen na wiele juz przeszkadzac ,kto ma chociarz troche rozumu w glowie nie zakuta pale i czysta swoja karte ten do pociagu nie bedzie wsadzony jak malpy ,bo z czlowieka z Eli zrobili malpe.Grzech pierworodny od pierwszej Kazi dziecko zrodzone w bolu (JAHWE) Kazirodztwo,drUGA GRZESZNICA tETA ciota co ludzi nauczyla wierzyc w czary Mary i podcinanie drugim takim jak oNI SAMI GARDEL.

    Nie posadzaj mnie ze jedno z Ktosiem .Bo moge powiedziec jak ty ze po tym jak A58 DAL tOBIE ADRES i powiedzial w ostatnim wpisie o pomylce .Czy czasem ze zniknieciem ach i tak juz nie wazne.Nie widzialas pociagu ,nawet tego co pod Helem lezy,ale widzialas statek podobny do pnia drzewa z klatkami dla malpek,dlatego ja do Twojego pociagu o dziwo nie dostalem biletu ,Slawkowy Autobus.

    Widzisz mam przewage nad wami ,bo nie wiem co sie stalo ,o tym na Nelken Planet juz wiedza,jak to zrobili nie wiem ,ale obeszli ziemska satelitow kontrole.

    C mysli ze bede sie przejmowal Klatwami mordercow Ojca i Matki ,Dzidowego rudego bydla co to mysli ze klamstwem swoje tylki od Bitum zbawi.

    Bawcie sie dalej oszczerstwami i podpuszczajcie dalej rude bydlo ludzi na ludzi,wasz koniec moze byc blizej niz wam sie wydaje,wiec przeklinajcie dalej swoj zdrajcow ludzkosci zywot.
    Dlaczego nie zabito Jahwe ,bo bolu nie umiecie zabic,grzech pierworodny-kazirodctwo-dlaczego kiedys sam ziemia byla Matka ,zanim komus zachcialo sie bic boginiami i dzieci rodzic w Jahwe -bolu ,by byly od samego poczatku poczete w grzechu -bo zadaly rodzacej bogini Bol.trzech to nic innego jak czech a ta ktura umarla to Libusza trzecia z dzieci Kroka -krokodyla.Nawet flage trzech zdrajcy ukradli chcac byc narodem wybranym .Nie zazdroszcze wybrancom ,przezja cla Historie na nowej ich ziemi zaczynajac od gryzienia kamieni i mchu a wiec nawet dieta z Plejad wam nie grozi.

    Jak zaczelem prace u Hermesa to byli mordercy,klamcy szantarzysci z Dzidowej dupy Terz madrzy mowili trzabyc takim durniem jak Alois by u Hermesa paczki nosic.Jest w polskim powiedzenie “w duopie byliscie gowno wiecie” TAK RUDYM MORDERCOM OPADLY SZCZENY GDY CALE MIASTO O MORDERCACH WIEDZIALO,a ze Miasto to lezy na siedmiu wzgorzach moze znajdzie sie w nim ktos kto mordercom da wlasciwa kare.Porobili sobie narody tylko po to by sobie zrobic z niewolnikow zolnierzy co sie beda zabijali za darmo o ich zdajcow dupy.Kiedys wladza musiala sobie najemnikow kupic wiec komu pierdoly o Bitwie pod grunwaldem miedzy niemcami i polakami jak nawet u Jagally byl dowodzacy z pochodzenia niemcami.

    No tyle tylko ze cos takiego jak misttyka nie ma ,jest tylko cos co ma ta nazwe po polsku widly lub znaczek na USB stick.

    Co odkryli niemcy ze nagle szczesci w wojnie opuscilo ,dlacczego pod kurskiem lataly spodki Asche ,niszczac tygrysy.Bitwa miedzy mysliwcami niemieckimi i spodkami kolo slezy.
    Egypt -dzwon Fara ON Fahra kierowca on pi ra mid da -pojazd napedzany promieniem ra obsluga napedu urzdzen Rabi.
    Wiecej nie bede pisal bo i po co zdrjcy sami dobrze wiedza kim sa i jaki Bitum ixch losem.

    Like

   • Od wyzywania innych i to w najbardziej wulgarny sposob jestes TY!

    ”Nie posadzaj mnie ze jedno z Ktosiem”

    Nie chodzi o posadzanie a o FAKTY!

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 17:54
    Siola – kieruję to do Ciebie i na pewno każdy czytelnik jest tym zdziwiony, ale wiem że MUSZE to napisać do 18-tej i przeczytaj to spokojnie, dokładnie, nie odrzucaj tej informacji. Zastanów się nad nią spokojnie.

    Krąży to wokół mnie od kilku dni.

    „dlaczego A58 powiedzial w ostatnim posie ze sie pomylilismy.Ja sie nie pomylilem ,bo na nikogo drogi nie wskazalem” – bo się pomyliliście, nie specjalnie, ale specjalnie oni Ci to zrobili.

    Oni nie mają Twoich kodów dostępu, więc musieli Cię zwieść tak, byś tego nie zauważył.
    Niedawno napisałam: ” Nieoczekiwana zmiana miejsc” tylko, że to nie dotyczy Ciebie lecz osoby – istoty, którą masz chronić.
    Zwabili Cię, wykorzystują Twoje kody dostępu. Jesteś mocarzem i tylko Ty je masz, ONI tez to wiedzą, chyba nie masz ich za idiotów, gdyby nimi byli, nie doszło by do obecnej sytuacji.
    Każdego mają sczytanego.

    ” Nie w snie powiedzialem tylko do kobiet by chronily krolowa,wiem ze lecial ogien z nieba.Wiec tak dokladnie nie jestem pewny czy ja pilnuje czy kobiety.”
    Ty w tej chwili NIE.

    „Niebieska Matka darujaca dziecko jakby z plastra miodu.Bylem tak szczesliwy ze spotkania ze plakalem jak niemowle.”
    Niedługo ja zabiją TWOIMI MOCAMI, jak się nie opamiętasz i wtedy spadnie zasłona, a Twoje własne łzy Cię zabiją.
    I O TO IM CHODZI !!!
    Przypomnij sobie:
    wszystko na opak,
    zgina od własnej broni !!!
    Przecież ONI nie mogą jej zabić, nie mają KODÓW DOSTĘPU – tylko jej strażnicy !!!

    Pisałeś o królewnie w kryształowej trumnie, która Cie woła !!!
    Już nie mam czasu na szukanie cytatu !!!

    Przypomnij sobie, byłeś w trakcie spisywania informacji przez Nostradamusa.
    On Ci wtedy powiedział, że pewne informacje MUSI napisać na opak, by nikt tego nie rozszyfrował.
    Wiedziałeś o tym tylko Ty i twój pomocnik.

    Wejdź w tamtą przestrzeń – dasz radę i zobacz to, usłysz i sprawdź moje pisanie.
    Czas się skończył.
    Niebawem zginie z Twojej ręki, ta która miałeś chronić.

    Możesz nic nie pisać, możesz jak zwykle wylać na mnie swoje pomyje, ale sprawdź to co napisałam.

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 18:46
    „Wielki Pierwszy jagalla -jag -alla wielki pierwszy mysliwy z kosmosu
    Jagalla opisal swoim wiecznym piorem wszystkie miesiace ale brakuje jednego
    Skad Jagielo znal staro niemiecki – wskazówka!

    „Zeus jako bóg ZANIM POSZEDŁ SPAĆ wysyła swojego przydupasa ,żeby zrobił królowi mętlik w głowie iluzją senną?” – inna wskazówka !!

    mistykabb.wordpress.com

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 18:46
    „Wielki Pierwszy jagalla -jag -alla wielki pierwszy mysliwy z kosmosu”
    „Jagalla opisal swoim wiecznym piorem wszystkie miesiace ale brakuje jednego…”
    „Skad Jagielo znal staro niemiecki” – wskazówka!

    „Zeus jako bóg ZANIM POSZEDŁ SPAĆ wysyła swojego przydupasa ,żeby zrobił królowi mętlik w głowie iluzją senną?” – inna wskazówka !!

    „Dobrze ze nie pamietam czy jestem dusza dzieckiem czy Terz starszym ,ktos sie o to postaral ,czy jasna czy ciemna strona Mocy nie wiem ,”

    „Ja tam wole byc Ahnu Naki” – buddowie czczą NAGA !
    PRZYPOMNIJ SOBIE !!!

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 21:00
    „Powinno byc ze sfalszowana wersja histori upadlych Annunaki glosi-tyle ze tym Anunaki jestem ja ty i karzdy inny na tej ziemi.”

    nie każdy, ale przecież pisałam, a Ty wylewałeś na mnie pomyje.
    Rozkoduj się człowieku, przypomnij sobie kim jesteś i ta której obiecałeś strzec !
    „Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? ”
    Lustereczko – porównaj !!!

    BasiaB pisze:
    2 września 2018 o 23:47
    tak to pozamieniali, na ostatnią chwilę, na ostatnią, za chwilę byłoby za późno
    Nikt nie ma dowodów, jest „tylko” wiedza.
    Matka = jag alla = luty
    kody egipskie
    trzy korony „królowa” pszczół – franek taką dostał od Elki2 – anglosasi.
    pamiętaj książkę – fartuszek kopciuszka.

    https://mistykabb.wordpress.com/

    ”Bo moge powiedziec jak ty ze po tym jak A58 DAL tOBIE ADRES i powiedzial w ostatnim wpisie o pomylce . Czy czasem ze zniknieciem ach i tak juz nie wazne.”

    Jaka pomylka i jaki adres? Z tego co pisal A58 wynikalo ze kontaktuje sie ze mna bo ty tak chcesz!!!

    ”Nie widzialas pociagu ,nawet tego co pod Helem lezy,ale widzialas statek podobny do pnia drzewa z klatkami dla malpek,dlatego ja do Twojego pociagu o dziwo nie dostalem biletu ,Slawkowy Autobus.”

    No i popatrz, chcesz mi wmowic ze widzialam cos czego nie widzialam, bo nie widzialam zadnej klatki z malpami w autobusie na Hel.. widzialam klatke z malpami gdzie indziej, nie w autobusie, a w poblizu BAZIE JAHWE! Chcesz mi tez wmowic ze nie widzialam czegos co byc moze widzialam.. ale wiem ze to prowokacja, aby napisac, ze widzialam i podac na tacy wszystkie detale.. bardzo chcialabys to wiedziec, ale nigdy sie nie dowiesz…

    No i widzisz, bez procesu sie nie obejdzie.. a PROCES bedzie, bo KLUCZA jak nie bylo tak nie bedzie..

    LiViA

    Like

   • A tu masz ”SWOJE MALPY”

    Livia Ether Flow 2015/06/22 at 3:48 pm

    To dzisiejszy sen.. opisze go na razie tutaj – bo widze z zwiazek z powyzszym snem – a potem przeniose do osobnej notki..

    w tym snie postanowilam odwiedzic moja matke, a wiec wybralam sie do polski, nad morze.. tyle, ze juz na miejscu.. odkrylam ze zdziwieniem, ze mama nie mieszka juz w domu babci w okolicy polwyspu helskiego, a zmienila zamieszkanie – na gdynie.. naprawde mnie to zdziwilo.. tym bardziej, ze wybrala zamiast domu z ogrodem takie niby zwykle mieszkanie.. w dodatku przy glownej ulicy.. przy trasie gdynia glowna – hel.. w poblizu szkoly morskiej.. choc co dziwne za oknem widzialam bez problemu zatoke… w dodatku pieknie turkusowa, choc w sumie tylko jej maly skrawek.. bo cala reszta zaslanial jakis dziwny zaklad, po ktorym krecili sie zolnierze… a posrod nich jedna biegajaca swobodnie – malpa! zapytalam sie mamy – dlaczego zamieszkala w tak dziwnym miejscu i co to za zaklad, czy jego bliskosc jej nie przeszkadza.. a ona na to, ze czuje sie tu wyjatkowo dobrze, choc ten zaklad na przeciwko to wiezienie.. hmm.. az mnie zatkalo… ale zrozumialam, ze w tym jest jakis glebszy sens.. i wtedy z tego co pamietam stalo sie cos dziwnego.. ale nie moge sobie przypomniec co dokladnie.. w kazdym badz razie bardzo chcialam wrocic choc na chwilke do domu babci, ale byla juz noc.. a do dyspozycji mialam tylko rower… i juz o malo co na niego nie wsiadlam.. kiedy uswiadomilam sobie, ze droga jest naprawde dluga i wiedzie chocby przez ciemny las na odcinku Redy… i wtedy nastapil przeskok.. choc zamiast w domu babci znalazlam sie nad brzegiem plazy w poblizu.. przygladajac sie ze zdziwieniem, ze cale dno zatoki wylozone jest kamienna kostka.. tak mnie to zdziwilo, ze weszlam do wody, a by sprawdzic jak daleko siega ten dziwny bruk i wtedy tak jakby porwala mnie fala i w jednej chwili znalazlam sie na calkiem glebokiej wodzie… ze zdziwieniem odkrywajac jakby wylaniajaca sie spod wody wyspe… a na niej rosnace jak gdyby nigdy nic – sosny.. to wygladalo bardzo dziwnie.. i przez moment zadalam sobie nawet w snie pytanie – czy to jest zatoka pucka, a nie region bimini i bahamy… nic wiecej nie umiem sobie w tej chwili przypomniec, ale zastanawia mnie ta gdynia… jesli ktos wie co mam na mysli.. bo nigdy w zyciu nie przyszlo by mi na mysl.. moja matka mieszkajaca wlasnie w takim miejscu.. ahh, dodam tylko, ze tej nocy zasnelam bez jakiejkolwiek intencji…

    Przy okazji juz od jakiegos czasu kazdej nocy sni mi sie LIRA.. choc wlasciwie to nie tyle sen ile jakis inny stan, z ktorego jak wychodze nic praktycznie nie moge sobie przypomniec.. tylko tyle, ze.. wrocilam z Liry…….

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/06/21/aurora-dreams-and-indygo-family/comment-page-1/#comment-45435

    CIEMNY LAS.. no wlasnie.. ale wszystkie plany przejrzane i to tyle Siola.. VoiLA!
    Nie masz szacunku ani do LUDZI ani do MALP.. jak typowy anunnnaki!

    To ze system musi sie zmienic na lepsze to oczywiste, ale wam nie zalezy na zmianie systemu na lepsze.. jest wciaz gdzies twoj komentarz w ktorym pisales o sobie jako nowym krolu siedzacym na tronie.. marzy wam sie przejecie wladzy i narzucenie ludziom jeszcze wiekszego jarzma.. Ludziom i Malpom..

    Biedne te Rybki ktore daja sie zlapac na twoje haczyki..
    naprawde biedne…

    LiViA

    Like

   • W praktyce oznacza to, że te szpiegowskie satelity wysyłają teraz obrazy i dane, które Siły Światła chcą, aby były wysyłane. Siły Światła przekazały, że „czasami sprzęt telekomunikacyjny i wyposażenie sigintowe nie będą przestrzegały znanych praw fizyki”. To również praktycznie oznacza, że jeden aspekt mechanizmu kontroli kwarantanny Ziemi został usunięty.

    Innym aspektem Operacji „Keyhole” (dziurka od klucza) jest aktualizacja wirusa komputerowego w głównym systemie komputerowym firmy JP Morgan, który może skutecznie doprowadzić do globalnego krachu na giełdzie i związanego z nim resetu finansowego.

    Z tego powodu pewne źródła dostarczyły dodatkowych wskazówek, które możesz zastosować, jeśli czujesz się tak prowadzony:
    (Plejadianie sugerują w poniższym linku na czas gotowości, 7 kg ryżu, 4kg suchej fasoli, sól i wodę. Ja bym dodała do tego owoce i warzywa w puszkach i suche, mleko w proszku, z którego można zrobić jogurt lub kefir. Także kiszoną kapustę l ogórki – kr)
    https://krystal28.wordpress.com/2018/09/02/sily-swiatla-przejmuja-kontrole-nad-szpiegowskimi-satelitami/

    Like

   • Co najważniejsze

    (Plejadianie sugerują w poniższym linku na czas gotowości, 7 kg ryżu, 4kg suchej fasoli, sól i wodę. Ja bym dodała do tego owoce i warzywa w puszkach i suche, mleko w proszku, z którego można zrobić jogurt lub kefir. Także kiszoną kapustę l ogórki – kr)
    .
    https://theeventhub2015.blogspot.com/2018/09/preparing-for-event-message-from.html

    https://krystal28.wordpress.com/2018/09/02/sily-swiatla-przejmuja-kontrole-nad-szpiegowskimi-satelitami/

    :>

    Like

   • ”(Plejadianie sugerują w poniższym linku na czas gotowości, 7 kg ryżu, 4kg suchej fasoli, sól i wodę. Ja bym dodała do tego owoce i warzywa w puszkach i suche, mleko w proszku, z którego można zrobić jogurt lub kefir. Także kiszoną kapustę l ogórki – kr)”

    Dieta Plejadian jest naprawde straaaszna 🙂

    Sily Swiatla a taki KOLCHOZ ludziom szykuja??
    Ryz z fasola?
    Co to ma byc
    ??
    !

    😉

    Like

 10. Nie smiej sie z cudzej diety,kiedys z glodu ludziska i psa zjedli ,jak pomysle o pociagu Twoim i Moim ,nie bede pytal czy w klatce czy poza bo to TWOJA JEST SPRAWA :
  Smianie sie z czyjes diety czy Terz pracy to nie smaczne.Pamietaj pierwszym osiedlencom w Ameryce pomogli indianie ,no coz dostali dobre podziekowanie.Ale wyobraz sobie swoj pociag jesli ,ta sprawa z pierwszymi to Prawda,kto bedzie na nich robil jak trafia na planete jak Australia ale bez ludzi do wyzysku ,trza bedzie sie wzasc za roboty albo potem zamiast plodow nowej ziemi zjadac wlasne ciala wlasne plody jak np.w Leningradzie.
  Pamietaj ze w moim snie o przybyciu swiatel i ladowaniu niebieskich czesc walczyla z nimi-jest walka sa straty sa szkody ,chodz o dziwo wielkich szkud nie bylo ,tylko pustka w miastach .Grzechotki.

  Like

  • Nawet by mi nie przyszlo do glowy smiac sie z czyjes diety. Smieje sie z tych pseudo plejadianskich glupot! Zaczynac od ryzu I fasoli, kiedy priorytetem zawsze jest H2O!!!

   Co zas RA to juz mu to przekazalam ze o nim piszesz .. poczekaj spokojnie na odpowiedz z jego strony.

   A propos KEYHOLE szukam czegos co kiedys napisalam, bo to sie wiazalo I z Ksiezycem I Kwarantanna, itd. To powinno byc w zalaczniku do PADAJACYCH WIEZ, ale skoro nie ma to pewnie znajdzie sie gdzie indziej tak jak BYLICA przypadkiem (Imie Twoje UNA)..

   Ciekawe rzeczy pisze do ciebie BasiaB.. pstryk I stalo sie..

   P.s .. dpowiedz niekoniecznie ukazaze sie w formie komentarza.. zreszta sam zobaczysz.. jednak straszenie ludzi Willhelmami czy Satyrami jest znacznie bardziej niesmaczne niz zarty z pseudo plejadianskich przekazow.. no I skoro tak bardzo ci przeszkadzaja Rabini czyli Zydzi to moze cos na temat Chazarow?

   Like

   • ”Nawet by mi nie przyszlo do glowy smiac sie z czyjes diety. Smieje sie z tych pseudo plejadianskich glupot! Zaczynac od ryzu I fasoli, kiedy priorytetem zawsze jest H2O!!!”

    Bo to dyktowania Kim Dzon Una Livio :>
    Zlej niziołka;>

    Like

   • Pewnego razu ktos z Luckiem ,wrzeszczeli u CIEBIE ze przez siole Bola ich tylki,nie odzywalem sie wtedy bo myslalem ze to sztuczka z ich strony sprawdzenie czy doszlo co tego co mialo ,nie mowilem o tym ze ja Terz cos w tym rodzaju mialem.Co ciekawe zanim zaczelas podskakiwac i malych sruszonych wyzywac to bylo w nocy podobnie ,wiec nasuwa sie jeden tylko dla mnie wniosek powiedz swojemu RAbi by se w wlasnej skrobal a cudze zostawil w spokoju ,bo jesli byl On Terz zaboli
    Laguna Terz zaczyna krecic puste koke jest puste koke ,czysta karta -czystym sumieniem .Jak chcesz wiedziec jak tam z Twoja pusta strona popros Livie a moze ktos w tylku jak u mnie Lucka czy Ktosia poskrobie.J nie wrzeszcze bez potrzeby jak ktosiek ,nie jestem Boginia czy czyms specjalnym jak Lucek ,nie mam terz potrzeby zagladac do cudzych tylkow czy lozek ,ale za wlazenie na podwurko w swoim domu jak trza bedzie terz ugryze -na odpowiedzi upadlakow terz nie czekam mam je tam gdzie Oni lubia sobie czasem grzebac w cudzym Miscie..Dziwilo mnie dlaczego miala ubiur kobiety od dojenia krowy-droga mleczna-i te poswiecone 45 hosti.-siaddajacy orzel spadajacy orzel.
    Ja nie musze krecic a juz wcale sie z waszych przekretoe mych slow tlumaczyc.

    Wiem co znaczyl pocalunek Kameleona ,chodzi o poslanca miedzy gora a dolem ,sa przynajmniej dwie grupy upadlako ,w jednym sa jednak takie same ,lubia przekrecac slowa jak w gluchym telefonie.Ostrzezenie Matki by nie stawac po zadnej stronie.Czeska legenda o krokodylu i jego corkach.Biala dama w noc przed wyjazdem na pogrzeb Matki,jej slowa ze mam TT schowac a w moim zyciu i tak sie prawdy dowiem .Juz wiem co znaczyl sen z grobem MatkI kolegi Arka .Jaki byl grzech Ra bi z Pragi co stworzyli,Dlaczego Bol Jahwe stal sie bogiem ,dlaczego lubia w cudzych dupach grzebac-bog -cot a po polsku gowno -widdac bogow ciagnie akurat w to miejsce gdzie cot smierdzi.

    Lubusza -zmarla skonczyla sie niesmietenosc ,nastal czas KAZI -RODCTWA I JAK BYLO DRUGIEJ po czesku Teta na polski Ciota -kto mial ochote obejrzec bajke ten bedzie powolikapowal w czym nasz niby grzech pierworodny ,ale czy nas czy tych RA bi co zamiast z ziemi matki czlowieka tworzyc wymyslili kozirodctwo w bolu,jak to dobrze dla nich gdy kobieta rodzi i czasem nie wie co w bolesciach rzeknie dla dziecka.Czy naprawde wierzycie ze przekrecajac slowa jak Rabi z Tory ,stana sie One Prawda ,do czasu w tym sie mylil nawet Gebels.

    Dlaczego bogowie zrobili Jes Us (CZLOWIEJKA)bogiem ,choc wczesniej sami sie bogami nazywali,dlatego zeby zrobic z czlowieka ktory byl ich niewolnikiem zrobic kozla ofiarnego .Od kiedy mozna mowic o narodach od 1848-po co to zrobiono -by lepiej trzymac ludzi w ryzach po wiosnie ludow.Dlaczego wiosna ludow a nie narodow?.

    Nie wiem czego sam 3 przeprasza ,przecierz Tobie Terz do twarzy z takimi slowkami do innych czasami a dziwisz sie Basce ,patrzycie na cudze pisanie przez pryznat wlasnej lustrzanki.
    Naprawde myslicie ze bede sie wam tlumaczyl z waszych mysli o tym co ja piszeNauczcie sie czytac albo przestancie klamac bo i tak to nic nie da.
    No coz w jednym Z lucko Alicja sie zgodze nie bylo rodzenia w w Jahwe przed buntem Kazirodcow.
    Coz nie moja to wiedza ale tego co zowia Eli man od pog Ahn,zapisana na kamieniach .Zachodzi pytanie co z tym wspolnego zamordowanyCezar -jesli nie bylo walki germanow z rzymianami ,biorac obie nazwy wychodzi tylko jedno ludy morza bracia a nie narodowe jakiss cot o jaki bys chciala posadzac ,no coz upadlaki lubia swoj cot przypisywac innym ,to jak z moim braciszkiem ,morderca pog Ahn ,ten coz kierowca Terz lubi nazywac innym tym czym sam byl w Legionowie komunistycznym gownem -przy okazji wysszlo co mogl powiedziec u niemcow ze go bez problemu bez papierowprzyjeli i to jeszcze w takie miejsce co ani z komunizmem ani narodowym socjalizmem nie ma nic wspolnego ale z czyms co nazywaja Passach-buntem na okrecie .No coz Laguna Ruskowa Terz Matke widac znala ,mowiac ze meczy mnie z jej powodu .Z tego co mowilas wiem ze wiesz dokladnie dlyczego mnie poslano do Ketrzyna ,potwierdzilo tylko przyokazji to ze mialem racje z celowym posylaniem w moje miejsca sluzby ,ze nic nie bylo tutaj przypadkiem .

    A ze obiecalem ze znajde mordercow to znajde a jak wygladac bedzie Plakat nikogo to nie obchodzi oprucz mnie .Pierwsi na liscie Ci z Gliwic i Katowic ktorzy sie pieniedzmi Kamienca podzielili myslac ze nie wiem gdzie i ile bylo.Wystarcza te upadlaki ,te juz same beda spiewac na drugich by swe tylki ratowc ,zreszta tak juz przez cot nauczone jak cos tylek na schody i glosno wrzeszczec to nie ja to Oni.

    No coz mial Jes Us zaplacic jako ofiarny koziol za grzechy kozirodcow co zrobili z niego zwierze i kazali sie mu w bulach rodzic zabierajac wiecznosc dobra zagrywka bogow duch owych.
    Maszyna do pisania lezy w piwnicy wiec pisac ksiazke bedziemy na koniec histori jaki by On nie byl.Czasem mozna szukac dlugo czegos kolo siebie ,jest Terz tak ze choc wydaje sie nam ze to jest blisko ale jest blisko dla swiatla .Wiec szukamy pod nosem choc Ona ponad glowami ,ale tak juz jest jesli ktos uwaza sie za wybranego domina czy domine,to na koniec sie wszystko zdominowane wali jak te klocki domina.Bardzo zla sprawa wydarzyla sie w Hag -co to jest Hag milej i dobrej zabawy.

    Niekiedy trza troche pomyslec by zrzumiec ,no chyba ze sie jest upadlakiem i nawet moje zagadki byly nie wygodne dla wiedzacych o ludzkosci zdradzie i szykowaniu ludziom losu kozla ofiarnego.
    To człowiek o ponadnaturalnej mocy, który podobnie jak táltos rodzi się z większą liczbą zębów. Odziany w obdarty płaszcz, z książką w ręku puka od domu do domu i prosi o mleko lub jajka. Trzeba postawić przed nim pełen dzbanek; jeśli ktoś wyprze się posiadania mleka, garabonciás orzeka, że jest ono wśród dobytku i grozi słowami: „dałbyś później, ale będzie już za późno”. Jako karę sprowadza grad lub burzę, albo „wyczytuje” z książki smoka i jeździ na nim ponad wsią. Długi ogon smoka zmiata dachy domów, drzewa natomiast wyrywa z korzeniami. Z pomocą swej magicznej księgi jest w stanie unieść się w powietrze. Wkłada pod język mięso smoka – nie czuje wtedy żaru, przebywając w pobliżu słońca. Przed garabonciásem broniono się biciem dzwonów.
    Lidérc
    to nie moje tu prosze z prtensjami do autora

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_w%C4%99gierska

    Like

   • Dla mnie jestes jak Mata Hari wiec koniec ,mysle ze to miala Matka na mysli mowiac o Panience z Okienka .Twoje sny i twoje pierdoly o tym ze cos szukam to takie same jak ktosia ,czarna magia ,czary Mary itp.myslac ze kto sdurny i nie wie czy sie nie kapnie ze Matke nie zabily czarodziejskie zmory ale takie na 2 nogach bakteriami krowie z dupy .Mowia wielce JAK TO TERAZ STRASZNIE LUDZI GNEBIA w domach ,mord Matki nie byl teraz ale w czasach tzw komuny ,tyle ze byly zabawy ze zmorami ,po nie udanej wizycie adwokata.
    Zreszta na moje odpowiedzi nie musiasz czekac ,ja niczego nie szukam jak trza bedzie to i bedzie ,na gre w karty w deppa nie mam checi wiec rzegnam die sobie pograc z rybkami w skata ,te przynajmniej umia licytowac .Nie martw ty sie Laguna o Siolowatego dupka ,pamietaj do jakiegosiolowata gatunku nalezy i wcale nie znaczy ze przy tym jest zbrodniarzem i kapusiem jak braciszek za obiecane prawo jazdy w Legionowie,od ztruta krowim gownem krew u biedaka ,co bedzie jeszcze grozil kara po ich przyjezdzie -SBCKO-STAZI jazda na calego ,my tylko zmiejszali nadwyszki w stadzie krulikow.
    tO OSTATNI NIE TRZA CZEKAC i sie wysilac ,bo to splywa po mnie jak itd.
    W gluchy Telefon bawcie sie sami z wami.

    Like

   • Coz, dokladnie takiej odpowiedzi sie spodziewalam. Od lat czytasz uwaznie wszystko co pisze, interesujac sie szczegolnie moimi snami, a teraz nagle to wszystko tylko pierdoly.. to po co traciles na nie kilka lat??? Mozesz mnie nazywac Mata Hari skoro cie to kreci panie Karramba, szpiegu z krainy deszczowcow.. Mate Hari zabito po to aby ocalic nazistke, autentycznego szpiega I skoro juz piszesz o satysfakcji z rozjezdzania krolikow to miej odwage nazwac po imieniu twoja zabawe z rybkami.. tylko PSYCHOPATA czerpie radosc z zabijania..

    P.s nic dziwnego ze niektorzy nazywaja cie czarnym magiem badz diablem.. zeszmaciles nawet ludzi z mistyki z ktorymi od lat siedzisz na jednym blogu.. zrobiles tak wiele abym zlapala twoja przynete ale nic z tego.. biedne te rybki ktore wpadna w twoje rece..

    Like

   • Siolowata ryba ; Laguna Terz zaczyna krecic puste koke jest puste koke ,czysta karta -czystym sumieniem .Jak chcesz wiedziec jak tam z Twoja pusta strona popros Livie a moze ktos w tylku jak u mnie Lucka czy Ktosia poskrobie.

    ………………..
    Siolowata rybo ogolnie to po co to pisanie o mnie jako o czystej karcie , ja nie potrzebuje byc naznaczana jako jakis cel dla tych , ktorzy byc moze beda prøbowali mnie atakowac.Tak juz bylo z wieloma osobami wskazanymi palcami.
    Nie rozumie tych klotni i chyba nie chce rozumiec.Choc troche to dziwne , ze teraz sie klocicie tak bardzo z Livia musialo wydarzyc sie cos czego nie poruszacie na forum dla wszystkich.
    W pewnym sensie piszac o mnie jako o pustekoke naznaczyles mnie jako kolejnego potencjalnego kandydata jako kryzysowego aktora i o tym tutaj na stronie sie ciagle pisze. Sa to wymowne etykiety jakie sa tu znane. Pytam sie po co?Z tego wyszla cala ta afera o pusta karte?

    Like

   • Pustekoke – Czysta Karta oznacza co innego. Jest zwiazane z Mind Control. To CZYSZCZENIE SWIADOMOSCI.. Nic dobrego, ale ktos przewrotnie nazywa to czystym sumieniem..

    Wydarzylo sie to co widac na blogu, czy to malo?

    Basia B napisala do Sioli te dziwna odezwe, ktos to skopiowal I wtedy sie zaczelo.. te dziwne slowa Sioli ze ksiezniczka potrzebuje kierowcy a ma tylko Ra ktory czysci kominy na statku.. sprawdzic wolny przelot nad Magdala.. glocke, dzwon, itd.. moim zdaniem to byla odpowiedz – komenda..

    Dlaczego Siola napisal ze jestes na ich utrzymaniu? Ich czyli czyim? I czy to w ogole prawda? Do mnie pisywal niejaki Jakub z Niemiec, mieszkajacy w tej samej okolicy co Siola ~ LIPPE.. ten co chcial spotkac sie ze mna na granicy holendersko niemieckiej bo twierdzil ze bardzo potrzebuje moich kodow aby uzdrowilo sie jego DNA.. pisal tez ze jest w zwiazku z niejaka Dorotka I ze ona od czasu kiedy nawiazal ze mna kontakt zaczela sie bardzo zmieniac, ze zaczela sie jej zmieniac swiadomosc.. on mial z nia wkrotce brac slub.. wlasnie z ta Dorotka.. proponowal mi tez pieniadze za pomoc jesli zgpdze sie mu pomoc.. ale nie zgodzilam sie przyjac zadnych pieniedzy.. cdn

    Like

   • Laguna, czy wiesz co to jest TECHNOLOGIA CZYSTEJ KARTKI? Za tym.stoi AI! Opisywalam kiedys doswiadczenie z wczesnego dziecinstwa, kiedy powiedzialam na glos ze nie jestem czysta kartka, ze posiadam bogaty zapis.. I ze jestem kims wiecej niz tylko malym dzieckiem.. wtedy duzo sobie przyomnialam I to jest pozytywne ze nie udalo im sie wymazac mojej pamieci.. pamietaj, ze trwa najprawdziwsza wojna o SWIADOME WSPOMNIENIA I nie pozwol sobie odebrac tego co najcenniejsze za jakies marne grosze! Co oni Ci zrobili? Czy uzyli do tego CHELMU?

    Like

   • Jakub i Slawek to by sie zgadzalo ….Nie potrzebuja zgody , aby tego dokonac jednak mozesz to cofnac. Czasem dotyczy to pytania -co widzisz. Ale swiadomosc tego , ze o to wlasnie im chodzi nie powoduje czyszczenia swiadomosci . Chelm nie wiem o co z nim chodzi Livio.Pisalam o tel od Slawka w ostatnich czerwcowych moich postach niestety Slawek sie tym trudni. Ma cos w rodzaju matrycy, ktora nie tyle co czysci swiadomosc , ale ja blokuje.

    Like

   • Livia ; SWIADOME WSPOMNIENIA I nie pozwol sobie odebrac tego co najcenniejsze za jakies marne grosze! Co oni Ci zrobili? Czy uzyli do tego CHELMU?
    ………
    Nikt mi nawet nie proponowal zadnych marnych badz niemarnych groszy.Ale Slawek mnie troche przyblokowal ta swoja matryca dobrze , ze w pore sie zorientowalam.

    Like

   • Laguno, z tego co wiem czyszczeniem matryc zajmowal sie Jakub. Slawek czesto mnie ostrzegal, przed tymi ktorza stoja z tylu i mowil ze to bardzo wazne aby na nic nie wyrazac zgody, a wiec w tym przypadku bylismy jednomyslni. Odnosnie pieniedzy napisalas:

    ””Pisales swego czasu siolowata na mistyce , ze Laguna sie rzuca , a na naszym utrzymaniu jest i taka jest niewdzieczna i co teraz sie pytam? ”

    a wiec z tego wynika ze ktos Ci placil, choc nie tylko Siola ale chodzi o kogos jeszcze, powiedzmy cala grupe.. bo jak to inaczej rozumiec? Slawek gdzies kiedys pisal, ze prawie wszystkie blogi ezo i osoby na nich piszace sa przejete i ze ludzie za pisanie klamstw dostaja pieniadze.. i to by sie zgadzalo..

    Siola bardzo nie lubi MISTU ale w MISCIE siedzi razem ze swoja FLETNIA PANA.. mozna to okreslic mianem zamachu stanu.. przejecie czyjegos dorobku w tak brutalny sposob.. i ten ktos wyzywa innych od mordercow matki… SATYR-A!

    Co zas CHELMU to jesli mozesz spojrz na ten komentarz:

    https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6105

    Chelm, Dzwon, Glocke.. To tez technologia…. tak jak pusta kartka. widac, ze Siola gustuje w obu..

    odajde sen o Nnce i BIALYM MONITORZE…

    Like

  • Livia ;””Pisales swego czasu siolowata na mistyce , ze Laguna sie rzuca , a na naszym utrzymaniu jest i taka jest niewdzieczna i co teraz sie pytam? ”

   a wiec z tego wynika ze ktos Ci placil, choc nie tylko Siola ale chodzi o kogos jeszcze, powiedzmy cala grupe.. bo jak to inaczej rozumiec? Slawek gdzies kiedys pisal, ze prawie wszystkie blogi ezo i osoby na nich piszace sa przejete i ze ludzie za pisanie klamstw dostaja pieniadze.. i to by sie zgadzalo..

   Livia przeciez napisalam wyraznie , ze nikt mi nawet nie proponowal zadnej kasy zreszta nie wiem za co.

   Mnie rowniez ciekawi o co dokladnie chodzilo, ale z tego niech tlumaczy sie siolowata ryba.

   Like

   • ”Livia przeciez napisalam wyraznie , ze nikt mi nawet nie proponowal zadnej kasy zreszta nie wiem za co.

    Mnie rowniez ciekawi o co dokladnie chodzilo, ale z tego niech tlumaczy sie siolowata ryba.”

    Oke Laguno, watpie aby Siola odpowiedzial szczerze, ale oke…

    Like

   • Oke Laguno, watpie aby Siola odpowiedzial szczerze, ale oke…

    Nic nie moge na to poradzic,, ja i tak wtedy przemilczalam temat ,poniewaz jestem zdania , ze prawda zawsze obroni sie sama!

    Like

   • Laguno, tyle co napisalas wczesniej calkowicie wystarczy!

    Laguna__ 2018/09/04 at 8:52 am
    Niestety siolowata krecisz z ta pustekoke,a wszystko i tak sprowadza sie do jednego – Ktos za mnie zdecydowal, ze bede kryzysowym aktorem, a niby dlaczego?
    Pisales swego czasu siolowata na mistyce , ze Laguna sie rzuca , a na naszym utrzymaniu jest i taka jest niewdzieczna i co teraz sie pytam? Skoro wyszlo klamstwo na jaw , ze to Ciebie ktos z maliny wpuscil i wyszlo na to , ze jestes otoczony oszustami!
    Co teraz bedzie z ta pustekoke wedlug Ciebie?Przedstaw swoja wizje pustekoke.
    https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/26/mutacja-szachownicy-genetycznej/comment-page-1/#comment-14696

    To juz zostalo dolaczone do aktow sprawy, razem z tym co teraz wkleil Piejo.. jest dokladnie tak jak myslalam i o czym pisalam, ale teraz jest potwierdzenie czarno na bialym…

    Like

   • BasiaB pisze:
    5 września 2018 o 11:50
    (…)jest czyszczona nasza świadomość, a do tego są wykorzystywane wzorce o których napisała Laguna, lecz one sę w posiadaniu Sławka od Jakuba, tego od prób porwania dziecka, bo o tym pisał u kolaborantki tuskowej, a nie w posiadaniu Sioli, gdyż ten „tylko” widzi stan bieżący, gdyż takimi wzorcami posługują się tzw. Upadłe.

    Poza tym uważam, że tak jak siola, tak Lucek-Alicja i Ktoś z naszej paczki, ponieważ potrafię ich rozczytać, tak jak Mukiego. I to zawsze mnie zastanawiało: dlaczego nie mam większego problemu z ich rozczytaniem i w miarę dobrze rozumiem treść, pomimo specyficznego sposobu pisania, często wręcz irytującego ?
    Od wczoraj wiem na 100%, że tutaj spotkaliśmy się WSZYSCY, lecz nie potrafimy się zidentyfikować, bowiem zostały nam założone OBCE ID-entyfikatory, stąd niepotrzebne kłótnie pomiędzy nami. Założono nam OBCE KODY, pewnie nie tylko przez owady, przez co tych warstw jest sporo.
    Tych OBCYCH KODÓW, należy się pozbyć z siebie migusiem.

    Bałam się dzisiejszego dnia, bo wiedziałam co mnie czeka za wędrówka ludu z pijawką demoniczną, okazało się zupełnie inaczej, a na dodatek dzień jest dla mnie bardzo przychylny, czym jestem mocno zdziwiona, gdyż takich spokojnych odczuć przestrezni nie miałam od dawna.
    To zasługa wielu osób i to SĄ POTWIERDZENIA.
    Czytałam wczoraj Siole i Ktoś, wiem co my zrobiliśmy i tym samym nasze osobne lecz wspólne działania przekładają się już na odczuwalną fizyczność.

    Powtarzam po raz kolejny: każde z nas ma inne umiejętności i predyspozycje, „Ale by być skutecznym należy zewrzeć siły i nie szukać wroga tam gdzie go nie ma, tylko przejść ponad podziałami i zacząć MYŚLEĆ !!!”

    W rezultacie dało to bardzo dziś odczuwalny efekt.

    https://mistykabb.wordpress.com/2018/09/01/utu/comment-page-1/#comment-79054

    Liked by 1 person

   • To juz zostalo dolaczone do aktow sprawy, razem z tym co teraz wkleil Piejo.. jest dokladnie tak jak myslalam i o czym pisalam, ale teraz jest potwierdzenie czarno na bialym…
    Co dokladnie masz na mysli Livia?

    Like

 11. Obiecane dokonczenie tlumaczenia:

  MUTACJA SZACHOWNICY GENETYCZNEJ (PUNNETTA) – LISA RENEE sierpień 2018 cz II

  Siódmy etap cyklu Przymierza Chrystusowo – Paliadoriańskiego

  Dochodzimy do fazy ucieleśnienia, która ma związek z siódmym etapem cyklu powrotu misji Chrystusa, zgodnie z planem Paliadoriańskiego Przymierza. Wymagało to uosobienia warstw chrystusowej świadomości poprzez kosmiczne zasady siedmiu świętych Słońc Uniwersalnego Stwórcy.

  Podczas trwania linii czasu strażnika Yeshuy, a później króla Artura, zespół Esseńczyków i chrystusowych Templariuszy próbował ochronić gwiezdne wrota w Gizie i udać się do Stonehenge, gdzie są ukierunkowane na Nibiru 11-te gwiezdne wrota, w celu uwolnienia ich spod kontroli NDC nad siecią planetarną Ziemi. Oba zespoły nie zakończyły tej misji z sukcesem. W ten sposób misja związana z uwolnieniem wrót Stonehenge i Gizy spod kontroli Nibiru oraz uniknięciem zamiany biegunów, została przeniesiona na chrystusowe gwiezdne plemię i przedstawicieli indygo obecnie wcielonych na Ziemi, na bieżący cykl wznoszenia, w którym w końcu się to udało. Po wyzwoleniu spod nibiruańskiej kontroli nad planetą, hosting strażników i ekipa naziemna mogą skorygować mutację szachownicy oraz odzyskać sekwencje ognistych liter, a także genetyczne kody czasu, które zostały użyte do ustanowienia odwróceń w sieci planetarnej.

  Ciało planetarne przechodzi przez proces połączenia bliźniaczych serc Michała-Marii w zbiorowym ciele świadomości słonecznej, które reprezentuje widmo częstotliwości 6D indygo -7D fiolet, przecinające się ze strukturą, która buduje skrzydła. Oznacza to budowę spirali planetarnej Merkaby poza sieciami odwróconymi, aby wygenerować skorygowane scalenie w zasadzie płci, ponieważ jest reprezentowane poziomo i pionowo. Filary rdzenia pionowego i rdzenia poziomego, zasada męska i żeńska, równoważą płcie i przecinają się w stałym atomie nasiennym, otwierając szablon diamentowego słońca, by stworzyć kryształowe serce lotosu i serce kryształowej róży. Jest to planetarne wydarzenie, które dotyczy zmartwychwstania świadomości słonecznego ciała Michała-Marii, uzdrowienia kryształowego serca i rozpoznania pierwotnej świadomości Słońca w tym Układzie Słonecznym, w którym wszyscy jesteśmy połączeni. Jest to odzyskanie przez rasę ludzką zbiorowej świadomości słonecznej, światowej duszy lub tarczy plemiennej, która reprezentuje całość 12 ludzkich plemion na Ziemi. Niesie to możliwość uzdrawiania fragmentów dusz na skalę zbiorową, którą wielu śpiących ludzi otrzyma podczas przejścia ciała fizycznego na inną płaszczyznę. Słoneczna świadomość Michała-Marii pochodzi z kosmicznej zasady Siedmiu Świętych Słońc, która wcieliła się w najniższą gęstość Układu Słonecznego i została zhybrydyzowana z gadzimi genami Nefilim.

  Świadomość Chrystusa istnieje poza tym Układem Słonecznym i poza systemem uniwersalnym. Jednak boskość planetarnego słonecznego Chrystusa pochodzi z rodziny Michała, przez którą cała świadomość światowej duszy upadła i została ukrzyżowana podczas Buntu Lucyfera. Chrystusowa świadomość Michała 9D przeszła kilka dyspensacji w procesie inkarnowania się na Ziemi podczas cykli rasy rdzennej, dzięki jego nieskończonej miłości do stworzenia. Próbował poznać wszystkie aspekty ciemności w stworzeniu i ostatecznie wyzwolić je z antyżyciowych odwróceń oraz wzorców śmierci, które istniały wewnątrz. Nie było sposobu, aby wskrzesić materialne stworzenie bez uprzedniego wcielenia wszystkich jego aspektów, w tym wszystkich upadłych aspektów. W tej ostatniej i siódmej dyspensacji Paliadoriańskiego Przymierza lub asygnowania Chrystusa, zostało to zaprojektowane, aby wskrzesić ziemskie ciało poprzez cykl wniebowstąpienia. Podczas siódmej precesji astrologicznej od czasu inwazji NAA, proces ucieleśniania polegał na wprowadzeniu wszystkich aspektów świadomości kosmicznego Chrystusa, bezpośrednio w procesie inkarnacji Chrystusa Michała, i na kompletnym wcieleniu całego ciała Złotego Promienia, w którym może zostać wskrzeszona genetyka upadłych Serafim.

  Ujęcie tego aspektu ciała Serafim było konieczne, aby oczyścić je z mutacji DNA nagromadzonych w wyniku hybrydyzacji przez Obcych i klonowania wojen. Upadli aniołowie to w dużej mierze mutacje Serafim – mrocznych aniołów ucieleśniających dwufalową świadomość sił Lucyfera. Bliźniacze serce Michała-Marii jest wypełnieniem siódmego cyklu ucieleśnienia chrystusowego Michała dla szablonu Złotego Promienia Serafim, aby wskrzesić upadłych Serafim, upadłą anielską świadomość.

  Tak więc, w siódmym cyklu misji odzyskiwania Chrystusa, poziom misji rehabilitacyjnej hosta stróża dla szablonu manifestacji Złotego Promienia spotkał się ze zwycięstwem. Aby zapewnić uzdrowienie męskiego rdzenia dla zniekształconego szablonu 10 nici DNA Serafim, dla ich linii został wygenerowany czysty szablon rdzenia 12 nici Złotego Promienia jako potencjał do ucieleśnienia diamentowego słońca dla całej linii skrzydlatych (Avian) Chrystusa-Michała. Hybrydy upadłych aniołów i Annunaki nie są z tego zadowolone, ponieważ to pozbawia ich pozycji genetycznej wyższości nad upadłymi aspektami rodziny Michała, a zatem w ramach odwetu atakują tych z nas, którzy służą tej konkretnej misji.

  Targetowanie centrum 2D związane z seksualnym wykorzystywaniem

  Siły NAA, chcąc nadal korzystać z odwróconej Merkaby oraz zapobiegać przebudzeniu Kundalini i wspomagać odwrócone energie sieci planetarnej, atakują oraz wykorzystują centra seksualne ludzkich ciał. Największy wpływ na kontynuowanie wojny psychologicznej przeciwko ludziom uzyskują poprzez atak na narządy płciowe oraz wymuszanie traumy seksualnej i pomieszania płci przy jednoczesnym promowaniu destrukcyjnych zachowań, które powodują skrajnie uwłaczające godności związki. Jeśli obserwujemy kulturę, w której żyjemy, widzimy, że większość ludzi jest bardzo zdezorientowana w sprawach seksu i miłości, a także znaczenia płci w odniesieniu do biologii. Większość ludzi nie ma wzorców zdrowych oraz pełnych miłości związków i nigdy nie była w stanie stworzyć zrównoważonych, bezwarunkowych relacji intymnych. Kontrola umysłu, która wzbudza zamieszanie odnośnie związków, płci i seksu, zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Jest to strategia stosowana wobec dzieci w celu zainicjowania trwającego całe życie wzorca seksualnej traumy i dezorientacji co do płci, co ostatecznie prowadzi do wielu form uzależnienia, narcyzmu oraz destrukcyjnych zachowań. Wszystko to tworzy antyżyciowe odwrócenia, które zasilają środowisko odwróconymi energiami.

  Formuła stosowana w kulturze śmierci polega na podżeganiu do tworzenia traumy, która pozostaje nierozpoznana, ponieważ destrukcyjne zachowania, takie jak brak empatii, czy poczucia skruchy za celowe powodowanie bólu i krzywdy u innych, jest uważane za normalne. W końcu ten emocjonalny lub mentalny ból spowodowany nierozwiązaną traumą prowadzi do tego, że ego generuje chorobliwe mechanizmy, takie jak uzależnienia, narcyzm i powiązane z tym fetysze seksualne, które maja złagodzić wewnętrzny niepokój. Następnie kontrolę nad układem nerwowym przejmują nałogi i złe nawyki, powodując sprzężenie zwrotne oraz przeprogramowanie mózgu, a powtarzające się destrukcyjne zachowania zasilają wiele pasożytniczych nosicieli, co konsekwentnie osłabia ludzkie ciało i wysysa duchową energię oraz siłę życiową. Wszystkie te zachowania oparte na traumie, takie jak uzależnienia, niszczą centrum energii 2D w ciele, co czyni nas niewolnikami instynktownych popędów oraz impulsów, niezdolnymi do kontrolowania apetytów i, czasami, niezdolnych do kontrolowania funkcji własnego ciała.

  Dezorientacja związana z płcią skierowana do dzieci

  Ponieważ obecnie kwestie dotyczące transpłciowości i orientacji seksualnej włącza się do programów edukacyjnych, niektóre na szczeblu państwowym, dzieci są atakowane programem, który ma na celu wywołanie jak największego zamieszania związanego z płcią. W wielu przypadkach jest to bardzo wcześnie prezentowane bardzo małym dzieciom, które nie potrafią myśleć krytycznie, nie umieją kontrolować emocji, zaś rodzice nie są o tym poinformowani ani nie są przygotowani, aby pomóc swoim dzieciom poprzez rozmowy na temat seksualności. NAA stara się jak najwcześniej gmatwać tematy związane z płcią lub traumatyzować dzieci, ponieważ w ten sposób tworzy niewolników, których umysły są pod kontrolą, wymuszając w ten sposób programy antyżyciowe w całej kulturze.

  Konstrukcja ludzkiej seksualności jest binarna, ponieważ ludzkie ciało jest genetycznie zaprojektowane do angażowania się w rozmnażanie płciowe mężczyzn i kobiet w oparciu o naturalne uniwersalne zasady dotyczące płci oraz prawo biegunowości, które są widoczne w całym stworzeniu. Pierwszą dyrektywą stosunku płciowego jest rozmnażanie. Jednak tożsamość płciowa, jak również każda inna tożsamość, którą chcemy być, powstaje z naszych myśli, przekonań i sposobu, w jaki myślimy w związku z wartościami umieszczonymi w ciele fizycznym – męskim lub żeńskim. Jednak niezależnie od tego, czy jesteśmy inkarnowani w ciele męskim czy żeńskim, które posiada specyficzne markery genetyczne do definiowania płci męskiej lub żeńskiej, na pewnym poziomie energetycznym mamy w sobie obie zasady działające jednocześnie, oparte na prawach płci, które są integralną częścią naszego ludzkiego wzorca. Nasz nieodłączny model poszerzania świadomości ma na celu doprowadzenie do energetycznej równowagi oraz uzdrowienia zarówno męskich, jak i kobiecych aspektów zasady płci, która istnieje wewnątrz nas.

  Kiedy ludzie mylą tożsamość transpłciową z przebywaniem w ciele, które według nich jest niewłaściwe pod względem płci, mylą uczucia dotyczące tożsamości, nie rozpoznając, że są one jednocześnie męskie i kobiece, podczas gdy zamieszkują ciało z genetycznym znacznikiem bycia biologiczną kobietą. lub biologicznym mężczyzną. Role płci i tożsamość płciowa to myślokształty i systemy wierzeń, które nie są związane z genetycznym znacznikiem naszej biologii. Są one głównie tym, co społeczeństwo uznało za role płci, co pod wieloma względami ma na celu zmylić nas lub zniewolić. Istnieje wiele powodów dla odczucia odwrócenia płci w ludzkim ciele, z których wiele opiera się na kontroli umysłu opartej na traumie, nadużyciach i braku wiedzy o tym, jak ciała – świetliste oraz fizyczne – są ze sobą połączone i funkcjonują razem.

  Tu tkwi niebezpieczeństwo pułapek świadomości generowanych przez odwrócenie płci za pomocą agresywnego programu upolitycznienia ruchu transpłciowego, ponieważ kiedy odrzucamy lub odpychamy nasz naturalny stan biologii lub przekręcamy postrzeganie płci męskiej czy żeńskiej, odrzucamy esencję duchowej istoty nas samych. Kiedy żyjemy poza prawami natury, bardzo cierpimy.

  Wiele dzieci i osób dorosłych, które cierpią z powodu psychicznego załamania oraz bolesnej traumy seksualnej związanej z dezorientacją płciową, nie rozpoznawanej przez otoczenie, chociaż bardzo potrzebują współczującego duchowego wsparcia, uzdrowienia emocjonalnego i wyjaśnień dotyczących ról płci. Trauma tworzy wzorce w mózgu oraz układzie nerwowym, które skrzywiają spójną i jasną percepcję, a także zamykają serce przed otrzymywaniem bezwarunkowych częstotliwości miłości. Tak więc, wielu straumatyzowanych ludzi, których kontrolerzy wykorzystują do okaleczania swoich ciał, lansują takie same seksualne zamieszanie poprzez ideologie transpłciowe. Zszokowani ludzie są podatni na bycie pionkami w dalszym rozpowszechnianiu tych programów, szczególnie w młodym pokoleniu. Ideologia transpłciowa to specyficzna taktyka wojny psychologicznej prowadzona przez kontrolerów w połączeniu z transhumanizmem, aby przeciwdziałać i zapobiegać duchowemu wniebowstąpieniu. Te satanistyczne programy mają na celu skłonić ludzi do odrzucenia własnego ciała oraz do kreowania złudzeń, które mogą ich mentalnie utożsamiać z czymkolwiek innym, ale w rzeczywistości są ludźmi i bezwarunkowo kochają własne ciało. Poprzez usuwanie części ciała ludzie zniekształcają swoje ciała fizyczne w sposób, który niszczy integralność energetyczną, przez co nie może dojść do wcielenia duszy, monady i awatara, czego właśnie pożądają źli Obcy. To zostało zaaranżowane dla odrzucenia duchowej Jaźni i praw naturalnych – nieodłącznych dla istoty ludzkiej, która, jeśli zostanie właściwie zestrojona, w naturalny sposób obudzi świadomość.

  Oczywiście, program wykorzystania kwestii transseksualistów do wzmocnienia programów politycznych za pomocą metod gaslightingu w celu zmylenia i manipulowania opinii publicznej, bagatelizuje niewiarygodny ból, dezorientację i frustrację, których doświadcza wielu orędowników transseksualizmu. Wszyscy ludzie zasługują na współczującą komunikację, troskę i zrozumienie trudnej sytuacji oraz cierpienia. Musimy jednak mieć świadomość, że istnieje ogólnoświatowy program normalizacji chorób psychicznych, emocjonalnych i duchowych jako sposobu na życie. Ludzie, którzy są pogrążeni w traumatycznych urojeniach i historii autodestrukcyjnych nadużyć, wpasowują się we wzorce niewolnika – władcy lansowane przez kontrolerów w celu umacniania ludzkiego zniewolenia. Obserwując zdumiewające statystyki samobójstw u osób transpłciowych, w tym po operacji zmiany płci, możemy zauważyć, że wymiana narządów płciowych poprzez operacje czy odcięcie części ciała, nie rozwiązuje skrajnego załamania umysłowego, emocjonalnego i duchowego.

  Program pedofilii

  Prowadzi nas to do najważniejszego tematu programu pedofilskiego, który jest częścią głównego nurtu programu satanizmu, agresywnie ujawniającego się w zachodniej kulturze. Ta ideologia jest dodatkowo wzmacniana przez prymitywne przekonania w krajach trzeciego świata dotkniętych ubóstwem z rozdartych wojną lub zniszczonych gospodarczo krajów, w których morderstwa, gwałty, małżeństwa z dziećmi i skrajna przemoc są widoczne na co dzień. Najbardziej traumatycznym i szkodliwym wydarzeniem, które może dotknąć duszę rozwijającego się dziecka lub młodej osoby, jest wykorzystywanie seksualne przez osobę dorosłą. Właśnie dlatego wykorzystywanie seksualne dzieci jest priorytetem tych, którzy dla władzy i kontroli w materialnym świecie dopuszczają się wykorzystywania seksualnego dzieci podczas satanistycznych rytuałów. Także pedofile są kontrolowani przez NAA, ponieważ mają szerzyć akceptację tej deprawacji. Pozyskiwanie energii seksualnej od dzieci jest świętym graalem NAA, a wykorzystują ją w zbiornikach Molocha, które zasilają sieci czarnej magii.

  Seksualne wykorzystanie dziecka, które następuje podczas stosunku pochwowego lub odbytniczego, może łatwo uszkodzić komórki płodowe w kości ogonowej, co powoduje wybuch wewnętrznego obwodu w kroczu, a następnie rozdarcia i dziury w aurze ofiary. Czasami komórki płodowe na kości ogonowej eksplodują od mocnego i brutalnego uderzenia, a przecież ta komórka zawiera zwinięty prąd Kundalini, który wysadza układ obwodów ciała świetlistego oraz układu nerwowego, powodując niezwykle niszczycielską traumę fizyczną i ból emocjonalny. Jeśli wpływ seksualny jest gwałtowny, komórka Kundalini może natychmiast wybuchnąć w kanale centralnym, wznosząc się do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego, co może uszkodzić układ neurologiczny oraz wywołać stany dysocjacyjne, psychiczne i emocjonalne załamanie, rozbicie psychotyczne, a później podczepienia bytów. Jest to preferowana metoda generowania kontrolowanych niewolników, powszechnie rozumiana jako szatańskie rytualne wykorzystywanie używane w programach MKUltra lub Monarch, które wciąż szerzą się wśród hollywoodzkich sław lub kulturze seksualnych niewolników. Zostało to przywiezione do Stanów Zjednoczonych przez nazistów wysokiego szczebla pod koniec II wojny światowej, a polega na używaniu technik, które zostały im dane przez Czarne Słońca. Oczywiście, dziecko dysponujące znacznie mniejszym ciałem niż osoba dorosła, może być przez atak seksualny poważnie uszkodzone na wiele sposobów, może doświadczyć potężnej bolesnej traumy, strachu i emocjonalnych dysfunkcji, które niesie ze sobą przez całe życie. Wielokrotnie tak wykorzystane osoby stają się sprawcami przemocy, a cykle powtarzają się bez końca przez pokolenia.

  Niezależnie od tego, czy jest to osoba dorosła, czy dziecko, wewnętrzna cyrkulacja poprzez główne meridiany ciała krzyżuje się w kroczu, skąd energia chi zaczyna krążyć po całym ciele. Aby przerwać obwody wewnętrzne, blokując przemieszczanie się w górę energii lub uszkodzić komórki płodowe na kości ogonowej, w tym obszarze krocza są stosowane obrażenia i uszkodzenia, a zatem energie seksualne są spuszczane w przeciwnym kierunku – w dół ku ziemi. Otwór 2D w warstwach matrycy duszy ciała świetlistego znajduje się w narządach płciowych, w szyjce macicy u kobiet, a w obszarze gruczołu prostaty u mężczyzn. Podczas stosunku, gdy narusza się portale świadomości w narządach płciowych, może dojść do infiltracji, implantacji i podczepienia bytów. Wykorzystywanie seksualne, gwałty lub przypadkowy seks mogą spowodować ich przeniknięcie do narządów płciowych za pomocą implantów i podczepień, które są używane do odwrócenia zasady płci poprzez odwrócenie wewnętrznych energii seksualnych, co może odwrócić tarczę podstawy i całkowicie zablokować obwód krocza za pomocą implantu kości ogonowej. Nazywa się to konfiguracją antyseksualną, gdy energia seksualna działa z odwróceniem z obszaru krocza lub korzenia. Odwrotna konfiguracja – antyseksualna – przyciągnie byty uzależnione od seksu, stąd uzależnienie seksualne jest bardzo powszechne wśród osób nadużywających swojej seksualnej energii. Takie osoby ciągle są wyczerpane i pragną orgazmu, by nakarmić głodne podczepione byty lub uzależniające reakcje, które pobudzają ich głód seksualny.

  Szkody wyrządzone w systemach energii 2D wpływają na narządy płciowe, uruchamiają odwróconą energię, generują blokady, które uniemożliwiają duchowe wzniesienie, wielokrotnie zapobiegając otwieraniu się i przemieszczaniu Kundalini w górę wzdłuż centralnego kanału pionowego. Jeśli energie Kundalini są uruchomione, mogą działać w odwrotnym kierunku, wewnętrzna spirala Merkaba schodzi i zasila odwrócone energie Ziemi. Taka jest strategia NAA, która atakuje seksualne energie ludzkości, aby zmusić tak wielu ludzi do nadużywania energii seksualnej i prowadzenia możliwie jak najbardziej odwróconych tarcz Merkaby, aby zasilić mutację szachownicy. Najbardziej narażone są tu dzieci żyjące na tej Ziemi, są pożądanymi obiektami seksualnymi, które mogą być wykorzystywane, przy czym wmawia się, że to nadużycie jest utożsamiane z miłością.

  Osoby, które doświadczyły SRA, mogą odczuwać wielki wstyd, gdy uzależnienie seksualne jest wynikiem przerażającego wcześniejszego wykorzystywania, jednak ważne jest, aby uświadomić sobie, że w ten sposób te jednostki przejmują ciało. Musimy starać się odzyskać kontrolę nad funkcjami własnego ciała fizycznego, a to zaczyna się od przejęcia kontroli nad własnymi myślami i systemami wierzeń. Oni celowo naruszają granice seksualne, więc osoba poszkodowana nie wie, jak przywrócić godność i czystość narządów płciowych lub jak z miłością zadbać o swoje ciało fizyczne. Aby odzyskać energie seksualne, skorygować ich wzorzec przesuwając je w górę do serca, musimy bezwarunkowo kochać siebie i nasze narządy płciowe, praktykując zdrową higienę seksualną.

  Jedno jest pewne, ludzie są wykorzystywani jako pionki w mutacji szachownicy, która powoduje odwrócenia w grze SRA prowadzonej przez NAA, a społeczność nie jest świadoma rzeczywistości duchowej, w której żyjemy. Brak empatii i współczucia wobec siebie, a także wobec wielu poważnych nadużyć popełnianych przeciwko innym, jest przyczyną pojawiania się narcyzów, socjopatów i psychopatów sprzyjających kulturze śmierci szerzonej przez kontrolerów. Kiedy ludzkie serce jest złamane, a dusza odłączona, pojawiają się ekstremalne wynaturzenia w postaci chorób psychicznych i bólu, które ujawniają chore zachowania, pozostające niezauważone, a następnie zaczyna to być postrzegane jako coś normalnego, tak jakby to było prawo do wyboru nadużyć i autodestrukcyjnych wzorców. Są to główne cele stojące za psychologiczną walką rozprzestrzeniającą na całym świecie satanistyczne rytualne nadużycia poprzez program pedofilski, którą zawdzięczamy żądnym władzy kontrolerom i NAA.

  Filtr transpozycji

  Celem wywoływania u ludzi cierpienia na tle seksualnym jest umieszczenie w środowisku filtrów transpozycji, aby generować odwrócenia i wprowadzać je do centr energetycznych 2D, a następnie kontrolować poprzez pomieszanie płci oraz seksualność. NAA zaprogramowała serię dwunastościennych pól, które mają być ułożone w odwróconych polach statycznych NET, aby uruchomić odwrotne polaryzacje w celu zasilania mutacji szachownicy. Jeśli używamy umysłu drapieżnika i filtrujemy programy seksualnej niedoli poprzez ciała mentalne, może to odwrócić moduł płci, wzorzec płci oraz mylić doznania ciała fizycznego, które wyraża się w męskiej i żeńskiej zasadzie energetycznej.

  Istnieją dwunastościenne struktury działające jak filtry transpozycji, które odwracają obrazy holograficzne i prąd energii w niższych liniach czasowych, aby odwrócić planetarną tarczę Merkaba. Ta sztuczna struktura odwraca naturalną polaryzację w systemach energetycznych ciała planetarnego i energetykę świadomości, w celu fragmentacji lub odwrócenia naszej energii osobistej. Dwunastościenna siatka jest połączona z poziomami antycząstek miazmy pola, które pozostają w dużej mierze niewidoczne nawet dla wprawionych obserwatorów. Struktury te układają się w pięcioboczną siatkę formującą masywny dwunastościenny kryształ transmisyjny w Wielkiej Brytanii, który ma za zadanie przenosić i odwracać całą energię, jaka dociera do planety i jaka z niej wypływa. Podczas niedawnych wojen o sieci szczególne walki toczone były o te systemy dwunastościanów.

  To sztuczne pole generowane przez filtr transpozycji ma odwrócić kod życia i siłę życiową w ludzkich ciałach. Pracują nad tym siły przeciwdziałające życiu, które próbują wytworzyć więcej miazmatu lub martwej energii poprzez wpływanie na narządy płciowe. Rozumiem, że poprzez odwrócenie płci i jej deprawację, co generuje więcej upadłych antyżyciowych sił lub sił Antychrysta, chcą wymusić odwrócenie kodów życia na planecie za pomocą specjalnych matryc stworzonych przez Obcych.

  Najważniejsze w temacie jest to, że ten filtr transpozycji działa w programach drapieżników lub STS, co zdarza się tylko na poziomie ciała mentalnego, kiedy osoba niszczy swój potencjał płci i skazuje się na seksualną niedolę. Filtr transpozycji generuje odwrócenia w polu, ukryte w myślokształtach, które wpływają na poziomą kontrolę umysłu zbiorowych ludzkich ciał mentalnych. Przykładem transmisji i sterowania umysłem mogą być transmisje seksu z dziećmi do środowiska, w celu normalizacji tych duchowo uwłaczających zachowań w ludzkiej kulturze. To całkowicie zależy od zasady ciała mentalnego, chce przetrwać i stworzyć energetyczne odwrócenia w polu. Czyli przetrwanie negatywnych struktur ego w niższych trzech wymiarach ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania. Nie tylko przenoszą siłę życiową generowaną na planecie, aby zasilać NAA, ale są częścią programów stworzonych dla kontroli umysłu w niższych trzech warstwach negatywnego ego. Są częścią programu sztucznej inteligencji i częścią globalnych transmisji kontroli umysłu. Jeśli ktoś działa z poziomu serca, nie odbiera tych transmisji w pożądany przez nich sposób.

  Aby uniknąć tych ataków, musimy zmienić sposób, w jaki myślimy. Musimy zmienić system wartości, zacząć odzwierciedlać honor i szacunek dla całego życia, praktykując miłującą dobroć, empatię oraz współczucie, które utrzymują nasze ludzkie serce otwarte. Musimy jednak wyznaczyć zdrowe granice, wiedząc, że to, na co faktycznie patrzymy, wywołuje destrukcyjną ciemność i choroby psychiczne, które celowo szkodzą ludziom dorosłym oraz dzieciom. Pedofilia niszczy życie dzieci, niszczy ludzkie serca i niszczy więzi między ludźmi, uczucie miłości oraz empatii, tworząc świat pełen autodestrukcyjnych socjopatów. Toczymy duchową walkę, aby na tym świecie mogli żyć ludzie z otwartymi sercami.

  Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie przydatne dla duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

  Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

  Z kochającym sercem, Lisa

  tłumaczenie: Teresa Serafinowska

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/09/mutacja-szachownicy-genetycznej.html

  źródło tekstu

  https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3342-checkerboard-mutation

  Przypominam tylko, ze zamieszczajac cos nie koniecznie z wszystkim sie zgadzam.
  Livia

  Like

 12. any a ya wannabee’s have a Q address me in ENG….(or dutch haha )
  as google translate crappy pl… makes ya words just more meaningless… in attempt to attack… #words

  as for satellite now showing what light forces whant (cobra BS)
  no ) down is down….. no connection satellite and X-Maincrap makes….

  and not under control a human minions/hybrids… and they can wait for eons for their saviors to save them chosen fake wannabe ones… #mindfuck

  rosseline also not involved for cobra.

  Qanon (Gov) indeed ) see terran… cognito..

  jacub….. wanna go again…. lets go… last time you and wanker berdo*crap failed miserably 1 vs 1 x2… took ya long to arise again… to fallback into same crap…. along with the rest… how ya mom doing…

  keyhole yeah many interpretations… depending on subject…. not to suggest as others do.. NLP/PDP

  attack with words me goo ahead show the foolness of yaself…. and label bs for bs… empty cans/words/intent.. just to agitate.. those do… in reversed speech indeed also some do…. for long time…. want proof ask me and ill show thy thy words.. in realness ….

  i do need a chimney in house not ship… and my dick is big enough to traverse this timematrix which you that said…. and more cannot not even close so here a dick contest i double dare one to….. #mark…

  try and and see concequences…..

  beside some distractions a those will be terminated alongside them humanembodiements… alongside…

  ask and receive and more….. as its double up time.. and resolve outstanding crap of the Dept-of-BS

  with love

  Ra

  Ka

  Isha

  or whatever name-signature ya feel me with…

  prep for 9-11 sub in reverse smack face….

  ok more soon.. need to bitchslap more in dreamtime … bigger than my dick reach space ableness some claim.. see and report back and tell me…..

  the end..

  Like

  • Zaczęło się. Płacz i lament,.
   Użalanie się nad sobą i swoim marnym losem nie ma teraz końca.
   ”nie mam juz siły”… o ja jak boli, jak boli…
   Chyba pokrzyżowałaś im Livio cały plan.

   Like

   • To jeszcze nie koniec Obserwatorze, ale jak najbardziej The Last Chapter, czyli zblizamy sie do finalu. Skojarzylam tez wreszcie jaki statek z klatkami na malpy z mojego snu mial na mysli Siola.. tyle ze w tych klatkach zamiast malp byly zamkniete dzieci, dzieci indygo dokladnie…Siola ty anunnacki skurwielu.. za kazde dziecko I to co mu zrobiles sam bedziesz siedzial w klatce dla malp I to na wiecznosc!!!

    siola 2018/09/04 at 7:54 am

    Nie widzialas pociagu ,nawet tego co pod Helem lezy,ale widzialas statek podobny do pnia drzewa z klatkami dla malpek,dlatego ja do Twojego pociagu o dziwo nie dostalem biletu ,Slawkowy Autobus.
    https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/26/mutacja-szachownicy-genetycznej/comment-page-1/#comment-14694

    chodzi o ten sen:

    Livia Ether Flow
    21 czerwca 2015

    Aurora Dreams and Indigo Family

    pamietam, ze znalazlam sie na jakims statku wojennym, nie wiem dlaczego, ale tak jakby probujac zmienic jego kurs? statek wygladal jak jakis stary podwodny u boot z czasu 2 wojny swiatowej.. wszystko bylo dosc szare i ponure… pamietam, ze zostalam nawet zauwazona przez jakiegos wojskowego i zaatakowana w taki dziwny sposob, bo mezczyzna rzucil we mnie ogromnego weza! ale udalo mi sie przedostac dalej, tak jakby na nizszy poklad, a tam o dziwo – zamiast zolnierzy – znalazlam wiele zamknietych dzieci! I tutaj cos mnie zmylilo, choc mam wrazenie, ze w tym momencie sama bylam dzieckiem.. w kazdym badz razie pojawila sie postac – Lucy.. a wiec zdziwiona zapytalam sie, co tutaj robi i w odpowiedzi uslyszalam, ze tez lubi indygo… podspiewujac – i am blue, i am blue, i am blue.. i smiech… Tak mnie to wyprowadzilo na moment z rownowagi, ze zgubil mi sie chyba glowny watek snu.. Ale ostatnie co zapamietalam to ze statek plynal wprost na Emerald Guardian Dome.. Znow jak kiedys w realu ujrzalam nad nim ogromna szmaragdowa dlon, tak jakby utworzona ze swiatel Aurory.. Fuse… Chyba probowalam zmienic kurs, cos zrobic i mam wrazenie, ze sie udalo.. choc ze snu wybudzil mnie odglos ogromnej ulewy, ktora jednoczesnie o czyms mi przypomniala… i mam wrazenie, za przypomne sobie za chwilke cos wiecej.. W kazdym badz razie powrocily do mnie dziwne wspomnienia, o tyle dziwne, ze nic takiego nie zdarzylo sie w normalnie w moim zyciu, a jednak wspomnienia te zdaja sie byc jak najbardziej realne.. chodzi wlasnie jakby o podwodny obiekt, albo statek.. dziwne szklane drzwi i sypialnie…. nie moge jednak dojsc do tego kiedy to sie moglo zdarzyc, ale te wspomnienia lacza sie z dzisiejszym snem.. przypomnialy mi sie tez doswiadczenia, ktore opisalam w notce ”Buczenie i padajace wieze bogow starego systemu”.. Przypomnialam sobie tylko, ze a jednak – FUSE – udalo sie cos bardziej zabezpieczyc.. W sumie dobrze, ze widze w snach kto wciaz probuje mieszac..

    https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/06/21/aurora-dreams-and-indygo-family/

    watek dziwnych szklanych drzwi i sypialni jakby na statku podowdnym rozwinelam w ponizszym poscie:

    BEHIND the GREEN DOOR (planetary grid & sexual energy march 2018 – HARD PORNO)

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/05/behind-the-green-door-planetary-grid-march-2018-urgent-xxx/

    Like

  • ”wszystko bylo dosc szare i ponure… pamietam, ze zostalam nawet zauwazona przez jakiegos wojskowego i zaatakowana w taki dziwny sposob, bo mezczyzna rzucil we mnie ogromnego weza! ale udalo mi sie przedostac dalej, tak jakby na nizszy poklad, a tam o dziwo – zamiast zolnierzy – znalazlam wiele zamknietych dzieci! ”

   Dlaczego węża Livio, sama zobacz ->

   Like

 13. “Livia Ether Flow
  said: September 5, 2018 at 16:41

  Laguno, tyle co napisalas wczesniej calkowicie wystarczy!

  Laguna__ 2018/09/04 at 8:52 am
  Niestety siolowata krecisz z ta pustekoke,a wszystko i tak sprowadza sie do jednego – Ktos za mnie zdecydowal, ze bede kryzysowym aktorem, a niby dlaczego?

  To juz zostalo dolaczone do aktow sprawy, razem z tym co teraz wkleil Piejo.. jest dokladnie tak jak myslalam i o czym pisalam, ale teraz jest potwierdzenie czarno na bialym…”

  Jak na razie z tego wielkiego obrzucania się toporkami JEDYNYM WYGRANYM jest Sławek podobno Piwowarczyk jaki w swoich (swojego zakonu) rękach POSIADA MASZYNĘ DO KASOWANIA tudzież WGRYWANIA WSPOMNIEŃ

  od jego PODPUSZCZENIA Livii odnośnie…. tudzież WSĄCZENIA JADU przez JEGO KUMPLA W ZBRODNI Jakuba o próbie ….. zaczęła się chryja pt “chcą porwać moje dziecko”….

  a u samego KORZENIA leży sprawa IGŁY jaka ZAGRADZA PRZEJŚCIE temu UPADŁEMU SERAFINOWI i jego KAMRATEN w przejściu dalej

  bo od IGŁY i SZUKANIA OBEJŚCIA się zaczęło a potem poprzez RYCIE WE WSPOMNIENIACH KAŻDEJ OSOBIE wskazanej przez a58 jako MM i rozwojowo dalej

  bo sprawa polega na tym iż Sławkowa SITWA POSZUKUJE KLUCZA by OBEJŚĆ IGŁĘ….. i PADŁO NA WAS jako PODATNYCH na jego MATRYCĘ od “RYCIA LUDZIOM W GŁOWACH”

  jaka zapewne jest w tej bazie jakiej wejściem się chwalił, bądź też poprzez POKAZANIE WEJŚCIA CHCIAŁ ZLOKALIZOWAĆ OPIEKUNA/KĘ TEJŻE bo tu na dwoje też babka wróżyła…

  bo o PIO to TECHNOLOGIA ARCHONCKA widziana w PUCOŁOWATYCH TWARZACH WSZELAKICH UŚMIECHNIĘTYCH I ZADOWOLONYCH Z SIEBIE PEDOFILII…. a on przecież był WIELOLETNIM ŻARLIWYM WYZNAWCĄ tychże jako SERAFIN jest ich PODNÓŻKIEM (ochroniarzem/ żołnierzem/ poddanym)

  Ten sam Sławek jaki wraz z FAŁSZYWYM hrabią Potockim próbuje WYSZLAMOWAĆ Polskę na 600 MILIARDÓW “marek”.

  Like

  • I nie będę też wielce zdziwionym jak wypłynie też jego POWIĄZANIE z bandą Alexa czyli “służbowymi” bo mało jest prawdopodobne

   by MASZYNA DO KASOWANIA/ WGRYWANIA WSPOMNIEŃ była w rękach tego ZDRADLIWEGO MORDERCY Króla Ljahwe (i być może i Wandy) bez ICH NADZORU…. WYWIADOWEGO

   bo jeśli NIE JEST to BANDA Sławka może przy jej pomocy BARDZO ŁATWO ZAWŁADNĄĆ….. i tak dalej….

   czy nawet PODPUSZCZAJĄC OSOBY JAKI M WGRA FAŁSZYWE WSPOMNIENIA WYWOŁAĆ WOJNĘ…

   nie kurkowy ?

   Like

  • bo od IGŁY i SZUKANIA OBEJŚCIA się zaczęło a potem poprzez RYCIE WE WSPOMNIENIACH KAŻDEJ OSOBIE wskazanej przez a58 jako MM i rozwojowo dalej

   bo sprawa polega na tym iż Sławkowa SITWA POSZUKUJE KLUCZA by OBEJŚĆ IGŁĘ….. i PADŁO NA WAS jako PODATNYCH na jego MATRYCĘ od “RYCIA LUDZIOM W GŁOWACH”

   I tutaj sie chyba pierwszy raz z Toba Ktosiu zgodze

   Like

 14. siola pisze:
  5 września 2018 o 15:46
  Basiu posluchaj w koncu rad moich ,nie bij glowa w mur jak Taran .
  Nienawisc ,zlosc bol ,to im tylko pomaga wejsc w ciebie.
  Wez jak ja dawaj odpowiedzi nie tykajac gowna ,
  wlascicel i tak swoje poczucie
  Nawi sobie nie gowniano ale powiedzmy „PogAhn Treny Eli.”
  ciekawe czy przejdzie ,ale moze byc niebezpiecznE ,moze delikatniej Placz milosci po stracie Eli
  RABY lubia wchodzic w cudze tylki Asch ale latanie nim nie jest im dannejest kradzione jak i wladza nad myslami.
  Odbicie smiechem ,bez klamstwa i zlosci daje wiec w kosci .
  Pamietaj ze nie chodzi o poznanie prawdy z zloscia jej nie rozpoznasz
  Nie wiem moge sie mylic,wtedy z klamcami przegramy.
  Ale jak opowiadalem sen z ewakuacja kobiet i dzieci ,to Andrzej powiedzial ze to moje zadanie On mial sie Zajac wojskiem.
  Powiedzialem wtedy ze az sie boje jak Maja byc wszystkie jak ty.
  Jasne ze sie nie balem ,tak jak nie osiol jest glupcem lecz uparciuchem im bardziej bedzisz pchala go do przodu tym wiekszy bedzie jego opuor ,ale pokopaj takiemu w tyle ,idzie jak nalezy ,nawet mysli ze mu robisz dobrze,wiec nie lubie jak mi ktos za bardzo wchodzi w tylek bo nie moge sam mu w ten sam sposob oddac alle moge promien z Ragy silniej odbic lustrem ,przy czym mniej energi to kosztuje ,pozatym wraca tam skad wyszlo.

  Nie mozna wedlug praw kosmosu atakowac nikogo bezposrednio ,ale mozesz to obejsc bawiac sie w satyra,Winowajca zawsze w karzdym slowie bedzie widzial siebie,bedzie mowil ze wszystko widzisz w jego domu.Nawet jak bedziesz pisac o zesnietych kwiatka zony ,nie majac nic zlego na mysli ,zly zlosliwy czy msciwy bedzie widzial siebie.
  Marysi sen o wojsku z morza .Moj sen wojsk z nieba ladujacych .Uderzanie grzechotkami i znkajacy zolnierze walczacy z nimi ,Krol Macius pierwszy jak zabawa niemowlat z duchami(PIERWSZYMI ZDRAJCAMI CO NAZWALI SIE PIERWSZYMI SAMI DLA mIESZKA::W jaki nas wrobili grzech pierworodny -Jahwe=bol np.tylka jak to lubia od tylca raby, to jest niby nasz grzech ktory nam przypisuja zrobiony ich rekami to -„Bol zadany wlasnej Matce”Kochanowski i jego treny po stracie E li .Co ciekawe ze z niemieckiego placz po Eli .Odciecie sie od pradziadow i praw wszechswiata E li .

  Tak z reka na sercu ktora z was w czasie bolu ,nie przeklela lub cos innego glupiego powiedziala ,dajac to wpisane na karte dziecka od poczatku zycia,z mordem dzieckaa w Katowicach ,mialem co na mysli przeloznie swiadomosci ,dziecko rodzi sie bez bolesci Matki -zostaje czysta swiadomosc ,czego mogli nie przewidziec ,ze kieds moze sie urodzic dziecko ,ktore w czasie porodu nie zaznalo ani gniewu ani zlosci -poznalo tylko milosc Matki,mysle ze Aleksander byl takim dzieckiem i dlatego bano sie ze moze cos zmienic wiec skusili slawa jak i teraz wielce kusza .A tu wazne slowa wazne tony a nie slawy ,mocy tony smieci.
  Mysle ze lepiej uwierzyc sasiadowi na slowo i miec dom otwarty niz zaufac slawie mocy i nie obudzic sie z rana bo ktos wsadzil dla slay drzgiemu noz w plecy albo pocial gardlo ,no zalezy jak lezy pod nozem.
  Brama morawska W ra ma mor avi W promieniu zawarte prawo smierci i wiecznosci.

  Smiej sie zlodzieja prosto w oczy miej ich falszywe slowa w tylku bo sa gowna warte miej czysta karte ,wtedy zakuta tepa pala bedzie sobie z Twoim tylkiem mogla gadac ,ale Terz do czasu ,gdy bedzie przy nim smrod za duzy a ze lubia przy tym przeklinac to si sami w swym przeklenstwie Utopia zwanym stwozeniem Mistu. Pomslcie sobie jak ktora powiedziala przy porodzie kur wa -ty krzywusie co niezle ,jeszcze smieszniej jak przeklinacie sami niby na kogos innego a to do wa s i tak wraca ,przeklinacie sie sami i przy tym nazywacie sie sami krzyworyjcami-klamcami,jakie Maja z was uciechy ci co sie Duchowymi pierwszymi zrobili sami po rodzinie-rodzinowiercy -sternik byl z wyboru pierwszym ludzie mu Ufa li ci co upadli i zdradzili prawa Eli kur ryjce beda wszystkich uwaga uwazali tylko za zasoby ludzkie,proletow ,parafian tzn ich niewolnika zniewolone zapomnieniem cialo i wpisanym na czysta karte pierworodnym ich pierwszych samozwancow grzechem zbrodni na Matce na prawach Eli.zadaniem bolu.

  Macie dwa garki jeden za 50 zl drugi za 50000zl dlaczego ,czy ma cos specjalnego moze sam gotujez niczego ,nie po prostu z niczego falszywym slowem cos przewyszszajacego swa wartosc zrobiono,czy moge powiedziec nie kupuj ,nie moge.Oj moge ale powiedziec ,teraz to na pewwno obiad bedzie sam gotowy,Twoja deczja bedzie teraz uznac z zazdrosc a moze?
  Grzechotnik w kamieniolomie w hameryce pisalem ,dzwon dzwon egypt w hameryce w kanionie.

  https://mistykabb.wordpress.com/2018/09/01/utu/comment-page-1/#comment-79058

  Like

  • Jest dokladnie tak jak myslalam, zreszta nie tylko myslalam, pisalam o tym niejeden raz ze to wciaz ta sama grupa mimo iz udaje skloconych I to bardzo, a teraz sami widzicie.. normalny czlowiek na ich miejscu spalilby sie ze wstydu, ale to przeciez nie sa normalni ludzie, to przedstawiciele Rasy Panow a wiec noe wiedza co to wstyd.. Siola przez kilka lat sie do mnie przymilal wyzywajac BasieB od najgorszych szmat, ale nie dalam sie zwiesc.. tym bardziej ze slyszalam w snach o czym mowia 😉 Mysleli ze doprowadze ich tam gdzie rozpaczliwie chca sie dostac, czyli do SERCA glownej bazy na Pomorzu, nazywana przez nich Baza Labedzia (CYGNUS) badz Skarbcem (SEZAM).. Nie udalo sie jednak I juz sie nie uda I to wlasnie za sprawa tego co sie wydarzylo w ostatnich dniach. Totalna wpadka Raso Panow!

   Like

   • Nie chciałbym być w ich skórze Liwio…
    Nie chciałbym być w ich skórze Liwio…
    Nie chciałbym być w ich skórze Liwio…

    Like

   • Niestety Alicja nie jest częścią Grupy Sioli (Srebrnej Głowy Kozła) która od dobrych kilku lat próbowała na chama dokonać włamania do Dysku Centralnego zwanego dalej Dyskiem Tęczy lub Stacją Bazową Serce.

    Stacja Bazowa EGD zwana dalej Stacją bazową Łabędź nie jest centralnym punktem systemu lecz podrzędnym Obiektem.

    Królewska Korona Zawiera w Sobie 14 Diamentów Mocy z Białym Nadrzędnym Który Znajduje się na przodzie Korony tuż na TRZECIM OKIEM czyli w Miejscu Czakry nr 7.

    Zielony Diament Mocy Czyli Stacja EGD lub Łabędź jest jedną z wielu które znajdują się w Polsce, jednak to przez nią Drużyna Srebrnej Głowy Kozła/Satyra/Baala próbowała włamać się do bajkowego Sezamu.

    Nie tyle chodziło Sławkowi o Igłę a Ucho Igielne oraz Bardzo mały kluczyk do niego, mały kluczyk lecz o wielkich możliwościach, zupełnie jak kluczyk do samochodu.

    Sławek oraz Zofia Piepiórka mówili wyraźnie że przed zamordowaniem Króla YA-HVE komputery zostały odpowiednio zaprogramowane do DNIA SĄDU OSTATECZNEGO.

    Aby móc zarządzać tym bardzo skomplikowanym systemem należy być WŁAŚCIWA OSOBĄ która posiada odpowiednią wiedzę oraz Właściwe dla Tej Osoby Atrybuty Królewskie które zaświadczają o mocy osoby która je posiada.

    Korona Królewska z 14 Diamentami Mocy

    2 Bransoletki Mocy

    Pierścień Koronacyjny

    Różdżka lub Berło Królewskie

    Odpowiednie Szaty Królewskie

    ABBA —> Zwycięzca Bierze Wszystko

    Nie chcę rozmawiać
    O tym przez co przeszliśmy
    Chociaż to boli mnie
    Teraz to już przeszłość
    Zagrałam wszystkimi swoimi kartami
    I Ty zrobiłeś to samo
    Co tu dużo mówić
    Nie ma już więcej asów do zagrania

    Zwycięzca bierze wszystko
    Przegrany stoi pokonany
    Obok zwycięstwa
    Rządzi przeznaczenie

    Bogowie mogą rzucić kości
    Ich myśli są zimne jak lód
    A ktoś tam na dole
    Traci kogoś bliskiego
    Zwycięzca bierze wszystko (bierze wszystko)
    Przegrany musi polec (polec)
    To jasne i proste (tak, to jasne)
    Czemu miałabym narzekać? (narzekać)

    Sędziowie zadecydują
    Tacy jak ja przetrwają
    Obserwatorzy tego widowiska
    Zawsze patrzą z boku
    Ta gra zaczyna się od nowa (od nowa)
    Zwycięzca bierze wszystko (bierze wszystko)

    Zwycięzca bierze wszystko x2

    (Więc zwycięzca bierze wszystko)
    (A przegrany musi polec)
    (Rzucą kości)
    (Zimne jak lód)
    (Tam na dole)
    (Kogoś bliskiego)
    (Bierze wszystko)
    (Musi polec)
    (Tak, to jasne)
    (Po co narzekać)

    Like

   • Z tego co mi wiadomo EGD znajduje sie w centrum I nic mi nie wiadomo na temat identycznych obiektow znajdujacych sie w Polsce. Teczowy Wir/Dysk widzialam wlasnie nad EGD, a jego jakby lustrzane odbicie nad Gdynia.. “Jezioro Labedzie” znajdowalo sie blizej Gdanska, w tym Westerplatte choc nie wiem czy jest tozsame z “Jeziorem Szczescia”.. Ze snem o Jeziorze Labedzi zwiazany byl ogromny BRAZOWY DYSK I Cyganie wiec pewnie to jest owa Stacja Labedzia..

    A58 pisal wyraznie, ze Siola jest GLOWA PROJEKTU – SREBRNA GLOWA.. Kiedy pojawial sie w moich snach towarzyszyla mu gesta szara mgla – GREY MIST.. brrr… JAHVE pojawia sie w moich snach I chce abym mu pomogla… energetyka tych snow jest oszalamiajaca I wiem ze ma zwiazek ze snem od ktorego zatrzasl sie DOM… tak naprawde wszyscy potrzebujemy pomocy, kazda czastka razem I osobno, ale cos nieustannie projektuje wypaczenia.. wladza czy bycie zwyciezcza nie interesuje mnie wcale, to tylko powielanie wypaczen.. Livia

    Like

   • Ra rozmawial wczoraj poznym wieczorem na temat BAZY LABEDZIA z Terranem AK I tak zdaniem AK istnieja dwie bazy o nazwie CYGNUS BASE I obie sa czescia SSP.. Jedna znajduje sie na Ziemi, na terytorium Syrii a druga poza Ziemia, w przestrzeni kosmicznej I moze to jest ten dysk ktory widzialam? Jesli Ra I Terran AK zgodza sie na publikacje ich rozmowy to ja zamieszcze…

    P.s wczesniej napisalam ze DYSK byl brazowy ale chodzilo dokladniej o miedziany odcien brazu.. dobrze ze zrobilam notatke

    https://liviaflow.wordpress.com/2016/09/

    Like

   • To jest zapis tej rozmowy na temat BAzy Labedzi(CYGNUS BASE):

    Rakmeister:
    anyone know what or where Cygnus-base is? some a them ” resistance folks ” intrested in it, i think relates to the constalation also, nd blackhole mechanics stuff
    polish faction folk

    Terran 16:56
    Can you ask Stan what is Cygnus base?

    DEAR ONE/TERRAN. THERE ARE/WERE TWO CYGNUS BASES. SSP BASE. CYGNUS. CLOSED PERMANENTLY. UNDERGROUND CYGNUS BASE SYRIA TO BAGHDAD CONNECTION OPERATING AT LIMITED CAPACITY. STARGATE NON OPERATIONAL FOR NOW. POTENTIAL REPURPOSE OF STARGATE CONSIDERED. DATA COLLECTORS. STAN. X. END.

    Terran 18:13
    Is one Cygnus is off planet and one on planet?

    DEAR ONE/TERRAN. YES. DATA COLLECTORS. STAN.X. END.

    Is the Syria to Baghdad connection a portal or underground transport system?

    DEAR ONE/TERRAN. CYGNUS BASE SYRIA/ BAGHDAD INCLUDES TRANSPORT SYSTEM. BAGHDAD STARGATE CLOSED. SYRIA PORTALS CLOSED. DATA COLLECTORS. STAN. X. END.

    Where did the portals go?(destination?)

    DEAR ONE/TERRAN. SSP BASES. CYGNUS. GANYMEDE. ESCHELON. LOC. ONE FORMER ORION CONNECTION AS WELL. DATA COLLECTORS. STAN.X. END

    Describe ESCHELON, first I’ve heard of that one. Ganymede and Lunar Operations Center (LOC) we know.

    DEAR ONE/TERRAN. ESCHELON. PLATFORM. TRANSPORT. SUB SOLAR. UNIFIED FEDERATION COMMAND PREVIOUS TO SSP FORMAL CONTROLS. JUMP STATION FACILITY SERVING LOC AND EARTH BASES. DATA COLLECTORS. STAN. X. END.

    Is that the bright SSP object I’d see in the evening sky of central Texas?

    DEAR ONE/TERRAN. POSSIBLE ON OCCASSION. VISIBILITY OFTEN RESTRICTED BY FREQUENCY CHANGES. DATA COLLECTORS. STAN. X. END.

    The reference to jump station, is that related to purported “JUMP ROOM” technology described by Andrew Basiago at the TRW building in El Segundo that would take people to Mars and Pine Gap Australia?

    DEAR ONE/TERRAN. “JUMP STATION” MORE COMPLEX THAN “JUMP ROOM”. ADDITIONAL CAPACITY OF MULTIPLE JUMPS SIMULTANEOUSLY. DATA COLLECTORS. STAN.X. END.
    DEAR ONE/TERRAN. SENDING SEQUENCE CONFIRMATION VIA ALTERNATE/ADDITIONAL CONDUIT NOW. DATA COLLECTORS. STAN.X. END.

    Shawn?

    DEAR ONE/TERRAN. YES. DATA COLLECTORS. STAN.X. END.

    (More data to come – I just contacted Shawn)

    9 galactic comms officers now activated

    Rakmeister:
    does it relate to little kids.,. you seen also.. terran.. relating to persns essence lines. same places…

    Terran 01:04
    Kids were on Phobos

    They somehow got Sherrans DNA and created over a hundred kids with different mothers. I saw in the flow a very bewildered SherrAN looking at all these kids that looked like him, the Pleiadians have taken the kids into custody and given them homes. It’s harder to become a teacher and caretaker of children than a commander among the Pleiadians. Children are very carefully raised. Plus it’s better for them than that Nazi SSP site

    Thank You Ra & Terran and STAN ❤

    Like

   • Livia Zwyczajnie sie pomylili i mysle, ze to wiadomo od mniej wiecej polowy czerwca, stad lament , poniewaz pewni siebie panowie uparli sie na ten niewalsciwy klucz! Szukaja winnego i rozliczaja sie wzajemnie

    Ale jest druga strona medalu o jakiej pisze Alicja – niewinni ludzie , ktorzy poddani sa praniu mozgu.
    Moglabym na ten tetmat napisac duzo, ale dla dobra sprawy nie moge. Zeby bylo jasne nie dotyczny to mojej osoby , ale kogos bardzo bliskiego.
    A odnosnie mnie wmawianie mi , ze jestem pustekoke jest totalnym nieporozumieniem.

    Liked by 1 person

 15. ” Livia Ether Flow
  said: September 6, 2018 at 09:11

  Mysleli ze doprowadze ich tam gdzie rozpaczliwie chca sie dostac, czyli do SERCA glownej bazy na Pomorzu, nazywana przez nich Baza Labedzia (CYGNUS) badz Skarbcem (SEZAM).. Nie udalo sie jednak I juz sie nie uda I to wlasnie za sprawa tego co sie wydarzylo w ostatnich dniach. Totalna wpadka Raso Panow!

  1.Siolowaty nie jest mózgiem, jest tylko PAPUGĄ. GADA TO CO MU WGRAJĄ różnego rodzaju PODSTĘPNE PADALCE od mordu na Ljahwe czy DZIECIACH Wandy.

  2.Określenie “BIAŁA GŁOWA” się tyczy “PANA DNI” o czym pisał a58. siolowaty nim nie jest mimo iż on był kiedyś cherubinem….. ale obecnie jego świadomość jest CZYSTO KRZEMOWA czyli maryja, tiamat, Black Goo czy inne nazistowskie SI gada poprzez niego… bo to ONA i jej NAZIŚCI (szaraki, archonci, serafinii, i inni von spearsi ) POSZUKUJĄ KLUCZA…..

  3.Klucz i był i jest ZAWSZE NA SWOIM MIEJSCU czyli na HACZYKU.. jest poza JAKIMIKOLWIEK WASZYM von UPADLAKI ZASIĘGIEM…… możecie sobie wbić to do swoich WŁOCHATYCH i ROGATYCH ryi…

  4.Klucza także NIE ZDOBĘDZIECIE PRZED TERMINEM… nawet jak wszyscy naraz staniecie na rzęsach, zaczniecie srać złotem, pocić się diamentami a rotszyld z rokefelerem gadać ludzkim głosem… jest w miejscu do jakiego z ziemi NIE MA DOSTĘPU… tak więc panie ‘upSSSSejmie donoSSSe” możesz przestać ludziom robić wodę z myśli…. i zwalać SWOJE ZBRODNIE na siole ;D

  5. a poza tym RYTUAŁ WĘŻA was zaprasza, tych co oczywiście chcą mieć SZANSĘ NA ODRODZENIE bo to przecież NIE PRZYMUS von UPADLAKI.

  6.cygnusem na niebie to bym się już NIE STRESOWAŁ jak i wieloma innymi lokacjami skąd statki 12 NAZISTOWSKICH PLEMION nawiedzały ziemię….. a jeśli i to von UPADLAKÓW nie usadzi na zadach w pokoju cała piaskownica będzie zwinięta do wielkości atomu wodoru i dopiero wtedy się zacznie wasze ROZRYWKOWE życie…..

  I to tyle w kwestii SŁOWA NA DROGĘ…. waszą ostatnią już zresztą. von UPADLAKI.

  Liked by 1 person

  • 1.Siolowaty nie jest mózgiem, jest tylko PAPUGĄ. GADA TO CO MU WGRAJĄ różnego rodzaju PODSTĘPNE PADALCE od mordu na Ljahwe czy DZIECIACH Wandy.

   Czy to ta WGRYWARKA Sioli?

   BasiaB pisze:
   2 września 2018 o 17:54
   Siola – kieruję to do Ciebie i na pewno każdy czytelnik jest tym zdziwiony, ale wiem że MUSZE to napisać do 18-tej i przeczytaj to spokojnie, dokładnie, nie odrzucaj tej informacji. Zastanów się nad nią spokojnie.

   Niedawno napisałam: ” Nieoczekiwana zmiana miejsc” tylko, że to nie dotyczy Ciebie lecz osoby – istoty, którą masz chronić.
   Zwabili Cię, wykorzystują Twoje kody dostępu. Jesteś mocarzem i tylko Ty je masz

   Przypomnij sobie, byłeś w trakcie spisywania informacji przez Nostradamusa.
   On Ci wtedy powiedział, że pewne informacje MUSI napisać na opak, by nikt tego nie rozszyfrował.
   Wiedziałeś o tym tylko Ty i twój pomocnik.

   Wejdź w tamtą przestrzeń – dasz radę i zobacz to, usłysz i sprawdź moje pisanie.
   Czas się skończył.
   Niebawem zginie z Twojej ręki, ta która miałeś chronić.

   Możesz nic nie pisać, możesz jak zwykle wylać na mnie swoje pomyje, ale sprawdź to co napisałam.

   mistykabb.wordpress.com

   https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/26/mutacja-szachownicy-genetycznej/comment-page-1/#comment-14633

   Like

 16. Poniżej przesyłam geometryczną Strukturę Dysku Tęczy czyli Stacji Bazowej Serce do której poszukiwaczom brakuje KLUCZA.

  Czyż przedstawiony powyżej Dysk Tęczy nie jest piękny w swej budowie .

  Piktogramy zbożowe także zobrazowały kiedyś Strukturę Geometryczną Stacji Serce

  Jak myślicie co takiego może oznaczać u Mnie na ścianie w pokoiku Słoneczna oraz Księżycowa Lira która nawiązuje sobą bezpośrednio do bardzo odległej przeszłości czyli czasu gdzieś około 11,500 lat czyli czasu gdy wzniesiono kompleks piramid w Giza. Co Lira ma z tym wspólnego, ma i to bardzo dużo. Mianowicie w czasie budowy piramid w Egipcie gwiazdą polarną wskazująca północ była Gwiazda Vega z Gwiazdozbioru Lutni/Liry

  Korona Północy/Duch Północy/Lucifer…Gwiazda Poranna

  PS Na czas przesilenie Zimowego zaprezentuję wam moją Królewską Koronę z 14 Diamentami Mocy 😉 szukajcie a znajdziecie ….

  Like

 17. Ponownie przesyłam parę fotek aby zaspokoić Ciekawość poszukiwaczy.

  Klucz jak to Klucz jest we właściwych rękach czyli Luckowych hihihi.

  Kluczyk do Bajeranckiego Statku Kosmicznego oraz Stacji Bazowej Serce wiec

  Zwycięzca bierze wszystko a sioli sławkowi i spółce zostają okruszki z torta na otarcie łez hahaha

  I’m Blue I’m Blue Sha La La La

  Like

   • Mając Kluczyk teraz muszę się Trochę pobawić wszak czas wylotu/odlotu to 2023 rok a Statek Kosmiczny jest dość dużych rozmiarów i pomieści spokojnie 20.000 tysięcy osób wiec teraz najlepsza zabawa dopiero przed Mną.

    Oprócz Kluczyka jest także Niebieska Kawa pisze na serio. Niebieska Kawa tym się różni o zwykłej że jest przyrządzana na Zimno jednak identycznie tak jak zwykła pobudza dzięki zawartej kofeinie.

    Niebieska kawa zawiera dodatkowo wyciąg z żeń-szenia oraz witaminy z grupy B dodatkowo usprawniające sprawność intelektualną co jest bardzo ważne dla PROGRAMISTÓW KOMPUTEROWYCH.

    Blue Cafe —> Zapamiętaj Dzisiaj 07.09 czyli [9+7=16 AURORA]

    Tekst piosenki:

    Dobro dziel bez końca, gdy do przodu idziesz.
    W sercu schowaj moment, kiedy byłeś niżej.
    Trochę więcej ciepła, trochę więcej siebie.
    Skąd Cię wiedzie droga – zapamiętaj.

    Obok obojętni co dzień się mijamy.
    Na co nam ta walka? Lęki, które mamy?
    Rzeczywistość będzie, jaka tylko zechcesz.
    Kogo miałeś obok – zapamiętaj.

    […]

    Nim odejdziemy stąd… obudź mnie.
    Sen, co nas dzieli, zakończy się.
    Wiem./2x

    Leć w górę, pod wiatr.
    Nie licząc dni, możesz tak trwać.
    Chroń, co w sobie masz,
    Zgubionych dróg odnajdziesz ślad ad ad

    Nim odejdziemy stąd… obudź mnie.
    Sen, co nas dzieli, zakończy się.
    Wiem./2×

    Nim odejdziemy stąd… obudź mnie
    Sen, co nas dzieli, zakończy się.
    Zakończy się.

    Like

 18. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back. ebefdgbbagde

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s