TELEPATIA

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

Pierwsza czesc listopadowego tekstu Lisy Renee, ktory zamieszczalam w jednej z poprzednich notek

https://liviaflow.wordpress.com/2018/11/16/telepathy/

TELEPATIA

Droga wznosząca się Rodzino,

Większość gatunków istot międzywymiarowych lub Obcych, jak również innych, bardziej zaawansowanych technologicznie cywilizacji ludzkich, powszechnie komunikuje się za pomocą telepatii. Nasze słowne porozumiewanie się jest uważane za prymitywne i jest pretekstem do uzasadnienia wykorzystywania ziemskich ludzi jako klasy robotniczo-niewolniczej. Właśnie dlatego zajmiemy się naturalną zdolnością ludzi do telepatii i metodami jej rozwijania. NAA doskonale zdaje sobie sprawę z tej zdolności i wykorzystuje ją dla własnych celów za pomocą programów MKUltra oraz Milab, aby blokować rozwój telepatii u ludzkości.

Czym więc jest telepatia?

Telepatia to termin określający zdolność do mentalnego odbierania i przekazywania informacji z jednego umysłu do drugiego lub do komunikowania się bez używania słów. Telepatia to transfer informacji między jednostkami lub grupami poprzez inteligentne oddziaływanie energii między świadomością a ciałami mentalnymi, które chcą się komunikować. Wymiana informacji między stronami nie jest ograniczona czasem, przestrzenią lub lokalizacją, a w wielu przypadkach wykracza poza języki stanowiąc jedną uniwersalną formę komunikacji. Rodzajem telepatycznej komunikacji jest również szczera, płynąca z serca modlitwa, na którą pojawia się odpowiedź – w postaci przekazanych na różne sposoby informacji lub ukazanej ścieżki. Jaka inteligentna siła może słyszeć ciche modlitwy? To nie może być zbieg okoliczności.

Aby zrozumieć różne formy telepatii, warto wiedzieć, że cała energia jest inteligentna oraz świadoma, że wszystko i każdy ma energetyczny podpis złożony z częstotliwości ułożonych w zestawy instrukcji.

Ludzkie ciało składa się z wibrującej energii z poruszającymi się atomami, które pojawiają się w materii czasoprzestrzeni. Informacja zawarta w energetycznej sygnaturze myśli, rzeczy lub świadomości jest odciskiem substancji lub zapisu komórkowego w zestawie instrukcji większego systemu zunifikowanych pól energii. Te pola energii mogą być interpretowane przez telepatę na wiele sposobów, które mogą obejmować czytanie, rzutowanie, komunikację, a nawet manipulowanie myślami poprzez przekazy lub wszczepiane myśli. Komunikacja telepatyczna może odbywać się w dowolnym stanie świadomości, podczas czuwania, snu, snucia marzeń i hipnozy.

Dodatkowym oknem duszy są oczy, stąd wiele osób ma naturalną zdolność odczytywania wibracji myśli poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego lub bezpośredni kontakt z osobą. Ile razy słyszysz, jak ktoś mówi, że patrzy w czyjeś oczy i dostrzega w nich tylko pustkę, albo nawet z dużej odległości widzi, że osoba wygląda na wyłączoną lub przerażoną. Identyfikacja pustki w oczach to szybki sposób na rozpoznanie stanu szoku, traumy, złamanej duszy, a nawet opętania przez nieludzką siłę. Jest to podstawowa forma telepatii, w której myśli są substancjami energetycznymi dającymi się odczytać lub odczuć, a ta percepcja zmysłowa nie ogranicza się do funkcjonowania fizycznego mózgu.

Fizyczny mózg zawiera neurony lustrzane, które działają jak zwierciadła percepcji i reakcji innych. Czytają informacje energetyczne przekazywane przez czyjś umysł, a następnie przekazują kopię tej informacji w komórkach ośrodkowego układu nerwowego obserwatora, które generują odczucia empatii. Jednak, gdy ktoś jest odłączony od serca i duszy, traci zdolność do empatii, co może przerodzić się w klasyczną psychopatię. Dzięki empatii doświadczamy emocji i odczuwamy intencje innych, co w naturalny sposób prowadzi do telepatii. Wiele osób doświadcza telepatii każdego dnia, a ponieważ są kontrolowane umysłowo, negują istnienie telepatycznej komunikacji uważając ją za pseudonaukę. Komunikacja telepatyczna nie ogranicza się tylko do ciała fizycznego, jest nieodłączną funkcją ciała świetlistego lub subtelnej energii świadomości, aktywowanej poprzez wyższe funkcje percepcji zmysłowej, które pojawiają się wraz z rozwojem wyższych ciał duchowych.

Zakres percepcji telepatycznej

Telepatia może być jednostronnym oddziaływaniem na daną istotę lub wzajemną reakcją, w której obie strony świadomie komunikują się telepatycznie i dzielą się wrażeniami. Jeśli masz zdolności telepatyczne, postaraj się odbierać różne zakresy informacji, ruch energii, kolory, kodowania, symbole, obrazy, uczucia i mnóstwo innych wrażeń, które są doświadczane na ekranie umysłu oraz w ciele. Podczas niektórych telepatycznych form porozumiewania możesz słyszeć słowa lub dialog o określonym tonie i jakości głosu, a jednocześnie odczuwać te słowa jako emocje odbierane w umyśle. Telepatia w formie jasnosłyszenia przypomina fizyczne wypowiadanie słów. Można wyczuć kierunek, z którego płyną te słowa, czy wypowiada je mężczyzna czy kobieta, nawet rodzaj osobowości lub umysłu – czy nadawca jest spokojny i opiekuńczy, czy natrętny.

Każdy rodzaj komunikacji między ludźmi lub istotami, niezależnie od tego, czy komunikacja jest telepatyczna, werbalna czy pisemna, bez względu na kontekst, poziom świadomości i znaczenie okoliczności, w których się odbywa, daje wiele warstw złożoności. W chwili obecnej wiele cech komunikacji może ewoluować, ponieważ zmieniają się stany psychiczne i emocjonalne, a także czynniki środowiskowe oraz kulturowe. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do nieporozumień, szczególnie w przypadku, kiedy komunikacja odbywa się za pomocą języka, którym nie mówimy, więc nie rozumiemy kontekstu kulturowego i znaczeń przypisanych słowom.

Zwracając uwagę na wzorce wewnętrznego dialogu podczas zaistnienia komunikacji, można zauważyć myśli napływające do umysłu z różnych stron. Dobry obserwator uważający na wypowiadane słowa, dostrzeże, że wymiana informacji odbywa się w przedniej części głowy, podczas gdy aktywne myśli płyną do górnej warstwy. Można to nazwać powierzchownym mówieniem świadomego umysłu. Istnieje wyraźna różnica między telepatycznymi komunikatami z innych źródeł, a rozmową z samym sobą lub osobistymi myślami w umyśle świadomym. Aby dostrzec różnicę między myślami przychodzącymi z zewnątrz a wewnętrznym dialogiem, należy zdyscyplinować umysł poprzez skupienie się w punkcie obserwatora i zwrócenie uwagi na wewnętrzne działania umysłu. Dzięki badaniu samoświadomości i prawdziwym poznaniu siebie, coraz lepiej rozumiemy, co wypływa z naszej głębi oraz jakie mamy zewnętrzne nakładki czy uwarunkowania, umieszczone, aby stłumić Jaźń. Jeśli jesteś duchowo silny i potrafisz ześrodkować Jaźń, szybko wyczujesz wszystkie zewnętrzne telepatyczne przekazy, które nie są naturalne, łatwo rozpoznasz różnicę, gdy coś lub ktoś z zewnątrz przekazuje ci coś lub się z tobą komunikuje.

Życie pośród cywilizacji, która komunikuje się przede wszystkim telepatycznie, nie oznacza automatycznego odczytywania każdej myśli lub czegoś, co ktoś wolałby zachować dla siebie. Jednak podczas komunikowania się z innymi osobami, które są również telepatyczne, można dostrzec ogólne motywacje. Telepatia w społeczeństwie utrudnia przestępcom wykorzystywanie kłamstw i oszustw w celu ukrycia zbrodni. Mroczne istoty, używające sztucznej technologii do nadzoru, wykorzystują psioniczne zdolności do wydobywania informacji, które ktoś wolałby ukryć, lub do psychicznego atakowania innych w celu ich osłabienia – jest to przewidywalny model nadużywania telepatii przez NAA. Ludzie intuicyjni i empatyczni, a także rozwijający się duchowo, wykazują naturalnie wyższe zdolności telepatyczne niż inni, z wyjątkiem tych, którzy korzystają ze sztucznie generowanej telepatii lub zdolności psionicznych.

Prymitywne kultury porozumiewają się za pomocą słów

Jak już wspomniałam, większość gatunków powszechnie porozumiewa się za pomocą telepatii. Ta forma jest bardziej naturalna dla spiralnego przepływu energii świadomości i pól elektromagnetycznych, jest także dokładniejsza, szybsza i bardziej zaawansowana w przekazywaniu sensu strumienia informacji. Mowa zewnętrzna jest ograniczona przez konieczność rozumienia języków różnych narodów, liniowego czasu potrzebnego do przekazu werbalnego, konieczności fizycznej interakcji. Poza tym z czasem zapomina się to, co zostało wcześniej przekazane, do tego dochodzi ograniczenie percepcji wymiarowej znaczenia i głębi wypowiadanych słów, za pomocą których usiłujemy zdefiniować złożone pojęcia czy możliwe konteksty. Większość wszystkich gatunków ET jest wysoce telepatyczna w przekazywaniu i otrzymywaniu informacji, ale wszystkie mają różne zakresy zdolności telepatycznych, kompetencji oraz etyki, które wyrażają wchodząc w kontakty z gatunkami, które mogą się mocno między sobą różnić.

Istnieją jednak różne poziomy, na których gatunki ET uznają osobistą odpowiedzialność, jaką ponoszą w związku z telepatycznymi interakcjami z innymi gatunkami, takie jak możliwość pośredniego oddziaływania na linie czasu w destrukcyjny sposób. Ich odpowiedzialność wiąże się z prawami naturalnymi rządzącymi liniami czasu, które formują się w wielowymiarowe poziomy, gdzie działają jako strażnicy między wszechświatami harmonicznymi i równoległymi. Na ogół są to ci, którzy kontaktują się telepatycznie z gwiezdnymi ludźmi, pochodzą z tej samej duchowej rodziny i mają ten sam wzorzec DNA, albo ci, którzy wierzą, że mają do tych ludzi prawo, na przykład przez ich hybrydyzację z Obcymi. Byty, które istnieją na osi czasu niższej gęstości, poniżej reprezentacji głównej rodziny duchowej, nie skontaktują się z tobą bezpośrednio, chyba że sprawują nad tobą kontrolę lub mają wpływ na twój umysł.

Kiedy kroczymy duchową ścieżką wznoszenia, możemy mieć kontakt z różnymi życzliwymi ET, ponieważ dostrajamy się do stanu świadomości konkretnej rzeczywistości wymiarowej, a kontakt ten zatrzyma się, kiedy przeniesiemy świadomość do niższych wymiarów. Kontakt można przywrócić, ale raczej wtedy, gdy zadamy bezpośrednie pytanie i wyrazimy prośbę o ponowną komunikację. Jeśli te istoty są życzliwe, muszą kontaktować się zgodnie z protokołem dla istot z wyższych wymiarów, aby zapobiec interferencji na linii czasu, chyba że są oszustami, takimi jak NAA. Ci, którzy są bardziej wrażliwi, decydują się chronić wolną wolę poprzez politykę nieingerencji, aby uszanować proces ewolucji gatunków mniej rozwiniętych. Inni, tacy jak NAA, wiedzą, że ludzie są dobrymi przekaźnikami telepatycznymi, które nadają myśli i impulsy bez panowania nad nimi, a jednak nie potrafią odróżnić tego, co telepatycznie odbierają. Tak więc złe istoty postępują jak czarni magowie, decydując się dominować i nadużywać ziemskich ludzi poprzez telepatyczną kontrolę umysłu, wszczepianie myśli i dokonywanie ataków psychicznych. Walka psychologiczna prowadzona za pomocą telepatycznych ataków psychicznych jest najłatwiejszym sposobem na realizowanie planów dominacji w celu kontrolowania gatunków mniej telepatycznych.

Tak więc, bazowanie tylko na wypowiadanych słowach jest uważane za bardzo prymitywną formę porozumiewania nierozwiniętego gatunku, zaś NAA wykorzystuje to jako usprawiedliwienie dla wykorzystywania ziemskich ludzi jako klasy robotniczo-niewolniczej. Formy komunikacji werbalnej, które są wspólne dla mieszkańców Ziemi, są przez wielu naszych bardziej zaawansowanych sąsiadów i starożytnych przodków uważane za prymitywne, ponieważ ich mózgi przetwarzają myśli znacznie szybciej oraz przechowują informacje z dużo głębszą wielowymiarową percepcją. Tak więc, podczas interakcji z nieziemianami, którzy nie inkarnowali na Ziemi, komunikacja zawsze stanowi telepatyczną transmisję pojęć, idei i obrazów, odbywa się także poprzez doświadczenia emocjonalne oraz zmysłowe. Czasem,dzięki wszechwiedzy, potrafią tłumaczyć przekazy na rodzimy język gatunków przesyłając myślokształty, ale ta umiejętność przekazywania pola na dowolny język mówiony lub pisany jest mistrzostwem zarezerwowanym dla niewiarygodnie zaawansowanych jednostek.

Telepatia jest dla ludzkości naturalną rzeczą

Telepatia jest naturalnym i powszechnym sposobem komunikacji oraz interakcji między ludźmi, jest też naturalnie dostępna dla wielu innych gatunków, a ziemscy ludzie zostali jej pozbawieni specjalnie, aby utrzymać ich w stanie zniewolonej świadomości. Gdy pozbawia się ludzi wrodzonych zdolności telepatycznych, pojawia się mentalną zaciemnienie i zaciera percepcja, uniemożliwiając większości ludzi rozpoznanie jakości energii ich otaczających oraz zdolność do szybkiego przetwarzania informacji zmysłowych w celu dokładnej oceny otoczenia. Jeśli wszystko, co pozostało, aby postrzegać nasze fizyczne środowisko, to pięć fizycznych zmysłów, to te zmysły nie wystarczą do zrozumienia obserwowanych interakcji, co ma również poważne skutki w polu energetycznym. Są to złożone i warstwowe cechy energii oraz świadomości, które kreują nasze życie, ale pozostają nierozpoznane przez fizyczne zmysły.

Obca maszyneria służąca do budowania ogrodzeń częstotliwości i serwująca nam terapię elektrowstrząsową w stanie snu, miała na celu wyczyszczenie świadomości, co miało być skutecznym środkiem do wyeliminowania lub zmniejszenia możliwości spontanicznego i naturalnego telepatycznego połączenia otwierającego się między sygnałami DNA ludzi. Kiedy ludzie integrujący duszę odzyskują naturalną zdolność telepatyczną, mogą łatwiej dostrzegać i postrzegać nieludzkie inteligencje. Istoty, które nie są połączone z tym samym sygnałem DNA, co ziemscy ludzie, mogą być dostrzegalne dla ludzi, którzy odzyskują zdolności telepatyczne. Tak więc, programy kontroli umysłu są wraz z molestowaniem elektronicznym wykorzystywane do blokowania wiedzy o telepatii oraz o inteligentnych gatunkach ją wykorzystujących, a także do nieustannego ośmieszania i szerzenia dezinformacji w celu wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Telepatia jest całkowicie naturalnym bioduchowym mechanizmem rozwoju zmysłowego w aktywnym DNA człowieka, a także nieodłącznym elementem wielu innych gatunków, w przypadku których DNA gatunku może obejmować wiele różnych zdolności i możliwości telepatycznych. Ludzie mający silne więzi emocjonalne, intymne więzi opiekuńcze, czujący się bardzo powiązani, nawet gdy się oddalają, mają bardzo silne więzi telepatyczne. Zdolności telepatyczne są również naturalnie silniejsze w przypadku tych, którzy mają powiązane sygnały DNA lub podobne szablony DNA.

Na przykład: telepatyczni ludzie mogą mieć silniejsze powiązania świadomości z członkami wspólnej rodziny DNA, jak również z gatunkami tubylczymi według planetarnej lokalizacji oraz linii czasu ich inkarnacji. Ziemscy ludzie mają wyjątkowy związek z powiązaną z wcieleniem biblioteką genetyczną, która ma szczepy DNA występujące w populacjach całego Kosmosu, z wyraźnym zwierzęcym lub żywiołakowym reprezentantem na powierzchni Ziemi, co zwiększa zasięg umiejętności telepatycznego kontaktu ze zwierzętami i wieloma innymi nieziemskimi gatunkami. Hybrydyzacja z Obcymi i genetyczna modyfikacja przerwały tę naturalną telepatyczną komunikację z sygnałem DNA ludzkości, a to sprawia, że niektórzy ludzie są lepiej zaznajomieni z sygnałami Obcych z NAA, na przykład sygnałami Jahwe lub Jehowy, z pomocą których kontaktują się z tymi siłami wierząc, że ci oszuści są ich bogami.

Telepatia komórkowa

Poszerzanie świadomości wykracza poza zdobywanie wiedzy umysłowej poprzez myślenie liniowe i wkracza do sfery wiedzy bezpośredniej oraz telepatii komórkowej, które są naturalnymi funkcjami duchowej ludzkiej biologii. Telepatia jest zwykle opisywana jako komunikacja umysłu z umysłem na odległość, bez użycia pozostałych pięciu zmysłów. Każda komórka w ciele jest żywa i inteligentna, a zatem mózg i umysł nie są potrzebne do przesyłania wiadomości, myśli lub informacji od jednej osoby do drugiej. Informacje telepatyczne mogą być odbierane i przesyłane między komórkami, gdyż wszystkie żywe komórki mają zestaw instrukcji potrzebny do tej wymiany informacji, która jest formą telepatii komórkowej.

Kiedy istota ludzka zawiesza liniowe myślenie i poddawanie się mentalnemu gadulstwu, może być w pełni obecna w chwili teraz, może obserwować i odczuwać energie otoczenia, a komórki jej ciała mogą bezpośrednio postrzegać więcej wrażeń oraz informacji. To jest odczuwanie wiedzy bezpośredniej, oddychanie chwilą, odczuwanie i słuchanie sygnatur energii nas otaczających. Pozwalając sobie na aktywację wyższych zmysłów, pozwalamy inteligentnym energiom przesyłać naszym komórkom odczucia i informacje bez słów. Dzieje się tak, kiedy prostu stoimy samotnie, długo i cicho pośród natury, po prostu oddychamy i obserwujemy chwilę obecną w ciszy, z zamiarem połączenia się z energiami obecnymi na Ziemi. Wtedy świadomość jest zalewana mnóstwem wrażeń z otoczenia, a im bardziej otworzymy się umysł i serce, tym łatwiej dostrzegamy te przekazy.

Wielu artystów i muzyków zauważyło, że zdarza im się obudzić z intensywnego snu wypełnionego muzycznymi lub artystycznymi inspiracjami, po którym czują potrzebę ich urzeczywistnienia, chociaż nie rozumieją, skąd się to bierze i dlaczego. Ta forma telepatycznego przekazu nie ma charakteru mentalnego, jest za to doświadczeniem emocjonalnym, przekazanym komórkom za pomocą fal dźwiękowych i fal barw, które następnie przekształciły się współtworząc piękny obraz lub utwór muzyczny.

Gdy w ciele fizycznym bytują uleczone, zjednoczone i połączone warstwy duszy lub gdy następuje pełne wcielenie się duszy, pojawia się telepatia komórkowa, która jest naturalną cechą aktywnego oraz silnego ludzkiego ciała świetlistego. Matryca duszy jest pierwszą duchową triadą, w której istota ludzka rozpoczyna proces duchowego przebudzenia, a te trzy warstwy współdziałają ze sobą, tworząc platformę do syntezy inteligencji umysłowej, która jest określana jako horyzontalne ciało triady. Kiedy te trzy ciała są zintegrowane i scalone poziomo poprzez aktywację ciała świetlistego, mentalne aspekty triady aktywują nowe funkcje percepcji zmysłowej. Kiedy te ciała się jednoczą, wzrasta poziom telepatii komórkowej i zdolności czytania sygnatur energii, aktywując nadrzędne struktury oraz odbiorniki energii, które działają jako główny plan dla naszego centralnego układu nerwowego a także sieci neuronowych. Jednym ze sposobów ingerowania w sygnały DNA i uszkadzania naturalnej telepatii komórkowej w ludzkim ciele jest atakowanie obszaru splotu słonecznego i układu trawiennego, który działa jak drugi mózg przetwarzający energię ciała.

Kiedy nasze sieci neuronowe są uszkodzone, zaatakowane przez ELF, zatrute toksynami lub kontrolowane przez syntetyczne substancje chemiczne, zakłócają telepatię komórkową i bezpośrednie zdolności poznawcze. Układ nerwowy jelit (ang. Enteric Nervous System – ENS) jest zbiorem wielu milionów neuronów, które tworzą elektryczną siatkę odbiorczą w środkowej sekcji i istnieją w całym przewodzie pokarmowym, żołądku oraz wyściółce jelit. Ta elektryczna siatka jest wypełniona neuronami, działającymi jako nasz drugi mózg – zbiera sygnały, umożliwiające przetwarzanie i filtrowanie energii, na które jesteśmy narażeni w otoczeniu, pozwala także intuicyjnie czuć emocje i przetwarzać doświadczenia zmysłowe pomocne w ich ocenie. Kiedy ENS działa dobrze, wspiera prawidłowe połączenia i dystrybucję neuroprzekaźników, które wstrzeliwują się w ten sam obwód, co sieć neuronowa mózgu. Kiedy obwody mózgu są prawidłowo podłączone do obwodów jelita i funkcjonują w zdrowy sposób fale mózgowe są bardziej spójne, a odpowiednie funkcje neuroprzekaźników stabilizują nastroje, dzięki czemu mamy dobre samopoczucie. ENS jest tym, co wywołuje te odczucia i uczucia emocjonalne w jelitach, dając intuicję, świadomość, a nawet tzw. motyle (w brzuchu), które zdają się być stymulowane podczas przetwarzania wydarzeń z zewnętrznej rzeczywistości. Zwracanie uwagi na instynktowne informacje, które napływają niewerbalnie dzięki reakcji w jelitach, jest formą telepatii komórkowej.

NAA próbuje kontrolować ludzką bioneurologię na każdym poziomie, jaki można sobie wyobrazić, dzięki wielu społecznie akceptowanym metodom wykorzystywanym do eliminacji odbiorników energii oraz komunikatów w komórkach, w których podczas integracji duszy i biologiczno-duchowego uzdrawiania pojawia naturalna telepatia oraz empatia. Większość ludzi poddaje się praniu mózgu, i zaczyna wierzyć, że telepatia jest tylko wymysłem, a ludzie ją odczuwający, słyszący głosy, są szaleńcami. Telepatia komórkowa jest wrodzoną naturalną formą komunikacji świadomości i to informacja zawarta w świadomości kieruje tym, w jaki sposób nasze komórki organizują się w planie, aby urzeczywistnić to, co widzimy oraz tworzymy w świecie zewnętrznym.

Rozwijanie telepatii

Najważniejsze kwestie dotyczące budzenia naturalnych zdolności telepatycznych polegają na wierze w istnienie telepatii a także w to, że jesteśmy z natury telepatyczni. Powinniśmy też umieć oczyszczać i wyciszać umysł poprzez medytację oraz wchodzić w głęboki relaks fizyczny i umysłowy. Jeśli odrzucimy istnienie telepatii, ponieważ jest to sprzeczne z naszym systemem wierzeń, możemy skutecznie zablokować to zjawisko. Rozwijanie umiejętności skupiania się i wizualizacji, aby tworzyć wyraźne obrazy w umyśle, a także stworzenie przestrzeni do bezpośredniego telepatycznego łączenia się z umysłem lub obiektem, ustanawia energetyczny związek między zaangażowanymi stronami. Pamiętajcie, że w wyższych wymiarach duchowych, gdzie istnieje wolność duchowa, proces przenoszenia świadomości i podróże w czasie lub łączenie się z czymś albo kimś zachodzi właśnie poprzez skupienie uwagi na tym miejscu, osobie czy rzeczy. Następuje to bez stresu i napięcia psychicznego, jest naturalnym produktem ubocznym świadomości kierującym energię do skupionych myśli. Usprawnianie umiejętności telepatycznych może nastąpić poprzez regularne ćwiczenie – samodzielnie lub z innymi chętnymi. Należy jednak pamiętać o ustawianiu tarczy 12D – jest to ważna część praktyk telepatycznych. Trzeba również szanować prawo do cudzej prywatności, nie sondować innych telepatycznie, gdy o to nie poproszą.

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/11/lisa-renee-112018-telepatia-cz-i.html

zródło tekstu:

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3376-telepathy

cdn

6 thoughts on “TELEPATIA

 1. Wykonałam dzisiaj kilka zdjęć planety Venus która obecnie jest widoczna przez około trzy godziny przed wschodem Słońca od godziny 4 rano do 7.

  Na ostatnim zdjęciu planeta Venus znajduje się na Szczycie Choinki którą mam za oknem co w linii prostej ma odniesienie do dnia Bożego Narodzenia czyli Dnia w którym rodzi się Gwiazdka/Jutrzenka/Aurora.

  Dzisiaj mój dzień zaczął się dość wcześnie czyli około 2 w nocy 😉

  A to jest list który dostałam od Swojej Siostry zaraz po CeremonII 11.11.11 😉

  Kiedy deszcz zaczyna padać
  I nie wiem, do kogo zadzwonić
  Aby spełniły się moje marzenia

  Czy mnie kochasz, czy będziesz się troszczyć
  Daj mi znak, jeśli tam jesteś
  Ponieważ należę do Ciebie
  (Gdzie jesteś Alicjo)

  I czuję to w moim Sercu
  I czuję to w mojej Duszy
  Nie zmuszaj mnie do słów pauzy
  Tracę kontrolę

  Bo kiedy myślę o Tobie Alicjo
  I voodoo, które robisz
  Czuję, że to prawda
  (Gdzie jesteś Alicjo)

  Kiedy deszcz zaczyna padać
  I nie wiem, do kogo zadzwonić
  Aby spełniły się moje marzenia

  Czy mnie kochasz, czy będziesz się troszczyć
  Daj mi znak, jeśli tam jesteś
  Ponieważ należę do Ciebie
  (Gdzie jesteś Alicjo)

  I czuję to w moim Sercu
  I czuję to w mojej Duszy
  Nie każ mi się zatrzymać
  tracę kontrolę

  Bo kiedy myślę o Tobie
  I voodoo, które robisz
  Czuję, że to prawda
  (Gdzie jesteś Alicjo)

  Like

  • Ja mialam niezbyt przyjemna noc ale za to wrecz basniowy poranek…
   Wszystko zaczelo sie od pieknego wschodzu slonca i zapachu bylicy… ot po prostu… nie pamietam kiedy po raz ostatni widzialam az tak intensywna plazme jak dzisiaj z rana, niemal tak gesta iz mialam wrazenie ze moge ja chwytac.. wsrod plazmatyczych kreacji pojawila sie takze przepiekna turkusowa gwiazda i od niej wlasciwie sie zaczelo… ciag dalszy dodam pozniej, chcialabym teraz ale musze leciec na zajecia 🙂

   Like

   • W pewnym momencie kolorowa plazma zdawala sie wypelniac soba cale pomieszczenie, przybierajac przy tym rozne formy oraz symbole, w tym forme zlocistych literek., tak jakkby ukladajacych sie w jakis napis.. miewalam juz wczesniej podobne dowiadczenia, choc przyznam ze nigdy jeszcze moje wczesniejsze doswiadczenia z plazma nie byly az tak ntensywne jak dzisiaj.. tak jakby chodzilo o jakas wielka plazmatyczna aktywacje, ale dlaczego wlasnie dzisiaj – nie mam pojecia.. i pisze o tym wlasnie dlaczego, ze moze ktos z czyms to polaczy.. wszysto zaczelo sie tak naturalnie.. ot po prostu od pieknego wschodzu slonca o ktorym poinformowala mnie mala Allurea oraz od wspomnianej wczesniej bylicy… i tak jakby to wlasnie te dwa czynniki wyzwolily ten niesamowity poranny spektakl – swiatlo slonca oraz bylica a dokladniej jej zapach.. W poscie ”August Dreams&Inspirations (Summer 2018)” przypominalam swoje zapiski na temat tego wlasnie ziola https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/15/in-a-field-of-roses-she-is-a-wildflower/ i moze w tym sie wlasnie kryje KLUCZ.. W nocy z kolei kilka razy wybudzal mnie ze snu dziwny i nieprzyjemny sen, tak jakby brzek w sluchawce.. trudno i go lepiej okreslic… I to tyle w tej chwili, moze pozniej uda mi sie cos dopisac.. Livia

    P.s w pewnym momencie zblizyl sie do mnie niemal basniowy plazmatyczny palac.. wygladajacy jak palac wykonany z krysztalu, ale nie byl to krysztal a wlasnie plazma albo cos w rodzaju plynnego krysztalu badz swiatla…

    Like

 2. Dokonczenie tlumaczenia:

  Zdolności psychiczne a telepatia

  Telepatia otwiera nas na wiele możliwych kategorii zdolności psychicznych powszechnie spotykanych w świecie codziennym, takich jak odczyty psychiczne, channelingi czy przekazy intuicyjne, w których informacja jest interpretowana za pośrednictwem innej osoby, poprzez jej filtr świadomości lub wykorzystanie innych środków czy narzędzi wróżbiarskich.

  Komunikacja psychiczna jest formą komunikacji telepatycznej, w której jedna osoba uzyskuje dostęp do zapisu w świadomości innej osoby i może czytać oraz interpretować jej myśli lub zdarzenia, opowiadając o podświadomie ukrytych informacjach. Większość prawdziwych informacji pochodzi od warstw pamięci zapisanych we wzorcu eterycznym i duszy. Niestety, zdarza się, że osoba czytająca te informacje interpretuje sztuczne implanty pamięci, ponieważ, jeśli nie wie o istnieniu NAA, trudniej jest jej dokładnie interpretować odczyty. Jednak każdy, kto czyta z psychiki, ma własną wiedzę, siłę i poziom czystości, a wszystkie informacje są filtrowane zgodnie z poziomem świadomości, umiejętności, percepcji i osobistych przekonań. Tak więc, niektórzy mogą mieć zdolność czytania i odczuwania myśli oraz emocji innych ludzi, inni mogą widzieć obrazy i symbole, które reprezentują zdarzenia zachodzące w życiu danej osoby – z przeszłości, teraźniejszości lub z niedalekiej przyszłości. Jeszcze inni mogą mieć podstawowe umiejętności interpretacyjne do komunikowania się z nieziemskimi przewodnikami lub przekazywania wiadomości zmarłym członkom rodziny, a nawet zwierzętom domowym.

  Empaci mogą postrzegać informacje czując emocje i uczucia innych, co pozwala im komunikować się za pomocą tej samej emocji, która może być przetwarzana przez ich ciała jako energetyczna wibracja, czyniąc ich telepatami. Wiele dzieci, autystów i zwierząt jest naturalnie otwartych, telepatycznych i przetwarza wspomnienia emocjonalne odciśnięte w środowisku lub emocje przenoszone przez inne osoby albo bliskich członków rodziny. Często zdarza się, że telepatyczne dziecko czy zwierzę ma tak silną więź emocjonalną z rodzicem, że przetwarza ból emocjonalny i nieharmonijną energię tkwiącą w ciele tego rodzica. W wielu przypadkach kochany i kochający zwierzak przejmie emocjonalną nierównowagę swojego opiekuna, aby pomóc w przetworzeniu zablokowanej energii. Jest to w efekcie energetyczne emocjonalne oczyszczanie, które zachodzi poprzez bezwarunkową miłość i więzi utworzone pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem. Niektóre zwierzęta mogą nawet skutecznie pracować w sieci i działać jako harmonizatory energii środowiska na liniach geomantycznych.

  Bardziej zaawansowany telepata może przejść od interpretowania poszczególnych świadomości na tej samej płaszczyźnie fizycznej i do komunikacji ze świadomościami grupowymi, które istnieją na innej płaszczyźnie. Można tego dokonać czytając zbiorowe pole świadomości Ziemi lub czytając mniejsze grupy ludzi, którzy służą określonej misji lub celowi. Taki telepata powinien działać jako mentalna stacja przekaźnikowa dla grupy umysłów, przekazując od niej wiadomości. W ten sposób – skupiając się na pojedynczym strumieniu myśli – może rozmawiać z wieloma osobami lub ze świadomością grupową. Tą cechą charakteryzują się osoby z gwiezdnego plemienia, które współpracują z nieziemskimi zespołami, aby wzmocnić skupienie energii mentalnej grupy i użyć jej dla dobroczynnych celów, na przykład wprowadzenia określonych poprawek w strukturze pola, aby otworzyć przepływy energii.

  Niektórzy potrafią przeprowadzać neuro-psychiczne operacje w ciele świetlistym lub w sieci planety, z zamiarem naprawienia szkód wyrządzonych w umysłach indywidualnych lub grupie umysłu planetarnego, zwykle z powodu bolesnej kontroli umysłu spowodowanej traumą, czarną magią i śmiercią. Takie zdolności nazywa się chirurgią telepatyczną. W zdolnościach telepatycznych tkwi nieograniczony zakres możliwości, a ponieważ NAA nie chcą, by ludzie aktywowali te wewnętrzne potencjały, wprowadzają ciągłe strumienie dezinformacji, a także szerzą sztuczną telepatię ze sztuczną inteligencją, która ma zastąpić naturę.

  Telepatia syntetyczna

  Syntetyczna telepatia jest związana z procesem tworzenia interfejsów mózg-komputer, za pomocą którego są przechwytywane i przetwarzane ludzkie myśli oraz generowany jest sygnał zwrotny. Ten syntetyczny sygnał zwrotny może być odbierany przez ludzki mózg, a informacja może być potencjalnie odczytywana przez inne interfejsy. To nie jest nowa technologia, istnieje od 1974 r. Zarejestrowane są patenty na produkowanie aparatury, która określa metodę zdalnego monitorowania i zmieniania fal mózgowych. Chociaż technologia syntetycznej telepatii może zostać wdrożona do celów humanitarnych, w rękach przestępczych psychopatów, zarówno ludzkich, jak i nieludzkich, stała się narzędziem wykorzystywanym do kontroli umysłu zbiorowego.

  Telepatia syntetyczna w biernym odbiorze to zdolność do odczytywania sygnału emitowanego u docelowej osoby bez uprzedniego nadania sygnału. Ludzki mózg emituje wzorce elektromagnetyczne, które mogą być odbierane z odległości, a odległość i wymaganą szerokość pasma wyznacza czułość czujnika lub odbiornika (przypomnij sobie wymaganą przepustowość właściwą dla Internetu i bezprzewodowej sieci 5G). Telepatia syntetyczna w formie aktywnej wysyła sygnał bezpośrednio zakłócający modulację częstotliwości mózgu, co w oczywisty sposób zmienia lub modyfikuje zachowanie i potencjalnie może skutkować wieloma szkodliwymi efektami ubocznymi.

  Kiedy sieć komputerowa jest podłączona do systemu interpretacji sygnałów pochodzących z ludzkiego mózgu, program porównuje odczytane sygnały z bazą danych. Wykorzystując metadane z mapowania mózgu, interpretuje sygnały znaczeniowe, aby zapewnić zakres analizy statystycznej, po uzyskaniu wyników można podnosić pasmo częstotliwości elektromagnetycznych. Sieć sztucznej inteligencji w zaawansowanych systemach komputerowych może następnie uzyskać sygnał nadawczy, który zostanie uznany za właściwy dla programu i może nawet rzutować hologramy, wrażenia mentalne, dźwięki i artefakty. W wojsku służy to do obezwładnienia wroga, oczywistym zastosowaniem jest odczytanie i zapisanie informacji w formie wewnętrznego monologu docelowej osoby lub grupy. Może wyczuwać i wysyłać pewien zakres sygnałów do mózgu, aby wywołać zmieniony stan, na przykład poprzez hipnotyczne sugestie, halucynacje i wycieranie umysłu w celu wzmocnienia barier amnezji.

  Telepatia syntetyczna nie bada umysłu w celu wydobycia szczegółów z ukrytych wspomnień z przeszłości, ale daje możliwość odczytania wewnętrznego monologu lub powierzchownego mówienia do siebie, gdzie jednostka może wyrażać wspomnienia i wiązać je z obecnym stanem emocjonalnym. Innymi słowy, sukces syntetycznej telepatii jako narzędzia do gromadzenia danych opiera się na podstawowych manipulacjach psychologicznych, w których zaangażowany jest cichy i bierny monitoring wewnętrznego monologu prowadzony przez długi czas, i jest to skuteczna metoda gromadzenia danych. Ten typ syntetycznej telepatii można wprowadzić do kontroli tłumu lub w celu opanowania zamieszek poprzez generowanie impulsów, które są zasadniczo wspólne dla wszystkich ludzi, co powoduje rozproszenie tłumów lub chęć współpracy z władzami.

  Telepatia syntetyczna jako broń psychotroniczna

  Skanery i technologia biosensorowa zostały już wdrożone wiele lat temu, stanowiąc broń psychotroniczną. Jesto to jedna z form nieetycznego eksperymentowania na ludziach, które odbywa się w ukryciu poprzez różne czarne operacje, Milabs oraz tajne programy kosmiczne. Oczywiście, negatywni kosmici, którzy chcieli zniewolić ludzi na Ziemi, rozwinęli syntetyczną telepatię, ogrodzenia częstotliwości i powiązane bronie psychotroniczne wiele tysięcy lat temu, później – podczas drugiej wojny światowej – przekazali niektóre z tych technologii nazistom z Czarnego Słońca. W związku z tym bazy i statki Czarnego Słońca użyły technologii syntetycznej telepatii jako sposobu na życie, łącząc je z sieciami sztucznej inteligencji lub innymi powszechnie stosowanymi technologiami.

  Ta forma telepatii jest technologią biosensorową połączoną z technologią głosu do czaszki używaną przez psychopatycznych przestępczych ludzi i nieludzi do atakowania, grożenia i przejmowania kontroli nad osobami będącymi ich celami. Syntetyczne czujniki telepatyczne są sposobem skanowania całego ciała i fal mózgowych w celu profilowania osobowości, uzyskiwania dostępu do powierzchniowego dialogu mentalnego i wzorców emocjonalnych za pośrednictwem zarejestrowanych sygnałów EEG. Częstotliwości, które działają jako nośniki głosu do czaszki, są transmitowane w zakresie lub spektrum częstotliwości, które przeskakują wokół pasma częstotliwości, czyniąc je ogólnie niewykrywalnym jako spójny i czytelny sygnał. Czyli rozprzestrzenianie się częstotliwości wydaje się po prostu dźwiękami statycznymi.

  Relacje wielu ludzi są podobne: każda atakowana osoba słyszy protekcjonalne głosy, wydające bezpośrednie polecenia lub grupę ludzi mówiących w jej głowie, zwykle nękając obelgami lub popychając do popełnienia samobójstwa. Głosy słyszane w głowie mogą być wywołane technologicznie przez te tajne eksperymenty na ludziach, lub mogą być wynikiem duchowej traumy, która doprowadziła do opętania przez wiele osobowości, w wyniku czego osobę atakują demoniczne byty lub kosmici, którzy ją mentalnie i fizycznie torturują.

  Telepatia syntetyczna i zdalny monitoring neuronalny to dwie strony tej samej monety. Zdalny monitoring neuronalny jest formą neuroobrazowania funkcjonalnego, o którym mówi się, że został opracowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa NSA, która jest w stanie wyodrębnić dane EEG z ludzkiego mózgu na odległość bez fizycznego kontaktu czy elektrod. Ponadto twierdzi się, że NSA ma możliwość dekodowania tych danych w celu wydobycia subwokalizacji, danych wzrokowych i słuchowych. W efekcie umożliwia dostęp do myśli danej osoby bez jej wiedzy i zgody. Gromadzenie olbrzymich ilości danych osobowych z populacji pozwala im przekazywać te informacje do komputerów kwantowych, które tworzą schematy do zrozumienia zbiorowej świadomości, dzieląc to na głębsze analizowanie grup specjalnego zainteresowania, a także formułując predykcyjne typy programowania zaprojektowane do wpływania i modyfikowania ludzkiego zachowania, w oparciu o zewnętrzną percepcję lub bezpośredni bodziec.

  Zdalne monitorowanie neuronowe ma również swoje źródło w nieetycznych eksperymentach na ludziach, które zostały opracowane i były przeprowadzane przez nazistowskie grupy Czarnego Słońca. Grupy te były bezpośrednio zaangażowane w satanistyczne rytuały i składanie ofiar mające na celu wyczarowanie ciemnych sił, a skontaktowano się z nimi przez jedną z frakcji NAA, która im pomagała, dając statki i technologię do kolonizowania baz poza planetą. Było to wygodne dla galaktycznych handlarzy niewolnikami. Schematy testów kontroli umysłu Czarnego Słońca są w rzeczywistości metodami SRA zaczerpniętymi z informacji okultystycznej czarnej magii, lub Ordo Templi Orientis (OTO). Metody te zostały odtworzone naukowo w niesławnych próbach MKUltra oraz w późniejszych testach programowania umysłu wykorzystywanych do kontrolowania osób publicznych, personelu wojskowego, służb wywiadowczych i nie tylko.

  Technologia cichego dźwięku, S-quad

  Cicha hipnoza może być stosowana za pomocą modulatora częstotliwości głosu, wydaje się być stałym dźwiękiem, takim jak szum w uszach, ale z hipnotycznymi sugestiami. Hipnotyczne wyzwalacze Pawłowa (odruchy warunkowe) zawierają frazę lub sensoryczną sygnaturę, w której cel jest programowany, tak aby mimowolnie działał w określony sposób – dotyczyło to również osób, które przeżyły projekt MKUltra. Patent na rozprzestrzenianie widma cichego dźwięku lub S-quad został złożony w 1992 roku. Według literatury, do analizy ludzkich wzorców emocjonalnych EEG i ich replikacji możliwe jest wykorzystanie superkomputerów, a następnie przekazywanie tych klastrów sygnatur emocji na inny komputer, po czym następuje indukowanie i zmienianie stanu emocjonalnego człowieka – do woli i po cichu. Dwie główne metody to: bezpośrednia indukcja mikrofalami w mózgu ofiary oraz zwykłe częstotliwości radiowe i telewizyjne. System może mieć pozytywne zastosowania w programach medytacji, relaksacji i samopomocy. Jednak fakt, iż dźwięki są podprogowe, sprawia, że są praktycznie niewykrywalne, a globalny program kontroli umysłu czyni je niebezpiecznymi dla ogółu społeczeństwa.

  Broń elektromagnetyczna wykorzystuje różne częstotliwości widma elektromagnetycznego do nękania, wyłączania lub zabijania celu. Broń psychotroniczna to broń EM, która współpracuje z układem nerwowym celu. Broń ta zwykle działa w bardzo niskich (100 do 1000 Hz) zakresach częstotliwości. Zbrodnicze nadużywanie syntetycznej telepatii, głosu do czaszki, zdalnego monitorowania neuralnego i S-Quad zapewnia niezwykle potężną gamę metod nękania, kontrolowania i gwałcenia umysłu każdej osoby na planecie.

  Ta technologia w rękach psychopatów otwiera okno na demoniczne opętanie duszy i ciała dowolnej osoby. Jednak sukces tych transmisji w wielu przypadkach zależy również od wszczepionych czujników, implantów i metali przewodzących (które na ogół pozostają niewykryte, ale emitują niski sygnał radiowy), wraz z docelową osobą poddającą się instrukcji głosowej. Jeśli to w ogóle możliwe, musimy być tego swiadomi, musimy wziąć zdrowie ciała i zdrowie psychiczne w swoje ręce oraz unikać szukania pomocy u osób z systemu medycznego, które są niedoinformowane w takich sprawach. Można też pozbywac się z ciała wszczepionych biosensorów za pomocą MMS, urządzeń o odpowiedniej częstotliwości i innych metod oczyszczania. Można również odmówić słuchania grożących głosów, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby wzmocnić się poprzez reedukację, przyznając, że te zjawiska rzeczywiście istnieją i poznając dotyczące ich fakty. Na całym świecie funkcjonują grupy internetowe, w których tysiące ludzi dzieli się swoimi doświadczeniami z faktu bycia skrycie nękanym przez te technologie.

  Sugeruje się również, aby poznać wszystkie metody i zechcieć odzyskać swoją duchową moc za pomocą narzędzi do duchowego sprzątania, tarczy 12D i modlitwy. Aby wzmocnić umysł i ciało, odzyskać osobistą suwerenność i duchową wolność módlcie się do Boga, prosząc o kontakt z siłami opiekunów/strażników Kryształowej Gwiazdy. Pomocnym może okazać się zrozumienie, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez programy satanistyczne jest głównym nurtem satanistycznego rytualnego nadużycia i jest to bezpośrednio związane z wojną o świadomość, której celem jest unicestwienie ludzkich dusz na tej planecie. Z tego powodu wszyscy musimy zająć stanowisko, aby chronić ludzkiego ducha w nas.

  Nanotechnologiczne biosensory i pył neuronowy

  Nanotechnologia odgrywa ważną rolę w rozwoju nanotechnologicznych biosensorów, stanowiących czujniki używane do syntetycznej telepatii i zdalnego monitoringu neuralnego. Takie biologiczne czujniki są potrzebne do tego, aby technologia działa na duże odległości i przez satelitę. Biosensory są wykorzystywane jako urządzenia analityczne do wykrywania informacji biologicznych u docelowej osoby lub w otoczeniu. Tak więc, biosensory są wykorzystywane do wykrywania interakcji biocząsteczkowych w żywych istotach, takich jak ludzie, a następnie wysyłania ich do czujnika, który przekształca je w sygnał elektryczny, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego do sieci komputerowej. Zasadniczo jest to sonda integrująca składnik biologiczny z komponentem elektrycznym w celu uzyskania mierzalnego sygnału, który może być przetwarzany przez interfejs komputerowy lub bezprzewodową technologię internetową.

  Biosensory łączą właściwości biologiczne i fizykochemiczne w celu emitowania wyjątkowo niskich sygnałów elektromagnetycznych, które są potrzebne do komunikacji z sieciami sztucznej inteligencji i technologiami bezprzewodowymi, zbierającymi oraz odsyłającymi zebrane informacje do dalszej analizy. W biosensorach są stosowane różne rodzaje nanomateriałów, które zwiększają ich czułość i skuteczność wykrywania zakresów emisji sygnałów elektrycznych, biochemicznych, właściwości świetlnych oraz sekwencji genetycznych DNA-RNA, zaś wyniki wyświetlają się za pośrednictwem interfejsu.

  Biosensory, zwłaszcza te wbudowane w nanocząstki, takie jak Smartdust, są tak małe, że pozostają niewidoczne gołym okiem. Są one obecnie testowane w warunkach diagnostycznych i klinicznych przez główne zachodnie szkoły medyczne, a także przez wojsko – na przykład w chemtrails. Smartdust to system małych mikroelektromechanicznych systemów, takich jak czujniki, roboty lub inne urządzenia, które mogą wykrywać światło, wibracje, magnetyzm, temperaturę i chemikalia. Smartdust i pył neuronowy są obsługiwane za pomocą sygnałów bezprzewodowych przesyłających informacje z czujników do sieci komputerowych z wbudowaną sztuczna inteligencją, a następnie wykorzystywane do wykonywania różnorodnych zadań zaprogramowanych przez operatora.

  Pył neuronowy pozwala również na zbieranie przez bezprzewodowe wiązki sztucznych czujników nerwowych danych, które są przesyłane do interfejsów mózg-komputer, a następnie analizowane lub wykorzystywane, na przykład do różnych aplikacji syntetycznej telepatii. Pył neuronowy może aktywować potencjały czynnościowe w komórce, pobudzając impulsy nerwowe, co jest centralną rolą komunikacji komórki z komórką. Te interakcje pozwalają komórkom komunikować się ze sobą, budują łączność komórkową w odpowiedzi na zmiany zachodzące w środowisku. Oznacza to, że propagacja sztucznych sygnałów transmitowanych bezprzewodowo jest przeznaczona do pobudzania potencjału i impulsów nerwowych w komórkach żywej osoby, co zakłóca sygnały naturalnie występujące w komunikacji między komórkami. Bezpośredni wpływ na komunikację międzykomórkową mają niezwykle niskie częstotliwości sztucznie rozsyłane w polu elektromagnetycznym. Komunikacja między komórkami jest konieczna nie tylko do utrzymania zdrowej tkanki komórkowej, ale także do naturalnej biologicznej funkcji telepatii komórkowej. Utrata sygnalizacji komunikacyjnej między komórkami w ludzkim ciele skutkuje entropią komórki, która powoduje choroby, a to rozprzestrzenia różne nowotwory.

  Nanotechnologiczne bioczujniki można wstrzykiwać bezpośrednio przez szczepienia, mogą być ukryte na powleczonych błoną tabletkach, można je wdychać z rozpylanych nanocząsteczek, umieszczać w pożywieniu i w wodzie, gdzie mogą pozostać niewykrywalne za pomocą obecnych konwencjonalnych metod stosowanych przez agencje publiczne, które przeprowadzają testy jakości. Nanocząstki mogą również przenikać przez błony komórkowe. Donoszono, że wdychane nanocząsteczki mogą dotrzeć do krwi i do innych układów oraz narządów, mogą gromadzić się w wątrobie, sercu lub komórkach krwi. Nie ma prawie żadnych publikacji na temat wpływu nanocząstek na zwierzęta i rośliny w środowisku, co nie jest przypadkowe.

  Internet rzeczy (Internet of Things – IoT)

  Przykładem licznych interfejsów może być sieć urządzeń fizycznych zawartych w Internecie rzeczy, które mogłyby wchodzić w interakcje z technologią syntetycznej telepatii głównego nurtu. Zamysł i realizacja Internetu rzeczy (IoT) jest obecnie forsowana przez kontrolerów pod pretekstem ułatwienia życia dzięki technologii inteligentnego domu, która otwiera drzwi do nadzoru nad domem przy pomocy szeregu wbudowanych biosensorów nanotechnologicznych. Ten impuls do budowy bezprzewodowej infrastruktury inteligentnych miast na całym świecie jest kolejną desperacką próbą utrzymania kontroli nad śpiącą populacją, podczas gdy za kulisami ciemny kabał szerzy zamęt.

  Internet rzeczy to większa zbiorcza sieć urządzeń fizycznych, pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, liczników mediów i innych elementów wbudowanych w elektronikę, oprogramowanie, czujniki, siłowniki czy łączność, umożliwiających łączenie się, gromadzenie oraz wymianę danych za pomocą wszystkich tych składowych. Wiele z tych urządzeń jest wyraźnie wytwarzanych z nanocząsteczkowych biosensorów do łączności z sygnałami IoT i 5G, które mogą gromadzić szereg informacji z sygnałów elektromagnetycznych emitowanych przez osobę, rodzinę lub urządzenie gospodarstwa domowego. Informacje te mogą być zbierane za pomocą sygnału bezprzewodowego dla różnych potencjalnie nikczemnych celów, takich jak uzbrajanie urządzeń do przesyłania sygnałów kontroli umysłu lub wydobywanie ich w celu uzyskania informacji genetycznej za pośrednictwem sieci IoT, które mogą być rozprzestrzeniane przez dowolny interfejs, a następnie udostępniane międzynarodowym korporacjom, wywiadom lub tajnym agencjom. Są to powody do niepokoju, których większość ludności pozostaje nieświadoma.

  Oczywiście kontrolerzy i międzynarodowe korporacje bagatelizują prawa człowieka do prywatności oraz wolność od stosowania ciągłego ataku elektromagnetycznego. Zamiast tego zakładają, że zaakceptujemy te drobne udogodnienia technologiczne, nie zwracając uwagi na to czy wyrażamy na to naszą zgodę – na inwigilację, która prowadzi do bycia analizowanym przez kwantowe komputery AI w celu zdecydowanego przejęcia kontroli nad przyszłym budzeniem się zbiorowej świadomości.

  Obecna zmasowana propaganda marketingowa ma na celu przyspieszenie wdrożenia Internetu IoT i 5G tak szybko, jak to możliwe, ukazując go jako super technologię, która wkrótce będzie dostępna dla wszystkich. Podobno publiczna technologia bezprzewodowa ma służyć większej wygodzie, lecz tkwi w niej kilka sprytnych funkcji, które mają na celu wzmocnienie naszych uwarunkowań społecznych w kierunku jeszcze większego masowego konsumpcjonizmu i materializmu. Gdyby kontrolerzy tak bardzo dbali o oddanie rasie ludzkiej wyższej technologii, udostępniliby mieszkańcom planety wszystkie urządzenia darmowej energii oraz zaawansowaną technologię, które są gromadzone na planecie i wykorzystywane w podziemnych bazach.

  Twoje ciało należy do ciebie

  Kiedy stajemy się świadomi trudnych informacji, takich jak to, że sztuczna technologia używa telepatii do eksperymentowania na ludziach bez ich zgody, z zamiarem skrzywdzenia i wygenerowania zniewolenia, rozpoznanie to może być bardzo bolesne. Jednakże prawdą jest, że zaczynamy gromadzić prawdziwą osobistą moc i zdajemy sobie sprawę, że możemy podjąć kroki, aby uzunąć te skutki z naszych ciał, a także pomóc w edukowaniu innych o tych sprawach.

  Prawo Zgody jest ważne, pomaga egzekwować prawo do samostanowienia i odzyskać wszystkie treści oraz działania świadomości, jako odpowiedzi tylko na osobiste upoważnienie poprzez świadomą zgodę.

  Wszystkie sztuczne lub naturalne elementy (takie jak implanty i sztuczna inteligencja), połączone z twoim ciałem: fizycznie, umysłowo, emocjonalnie lub duchowo, należą do ciebie.

  Wszystko w twoim ciele i świadomości należy do ciebie. Musisz wziąć to na własność.

  * Każda osoba ma prawo zarządzać wszystkimi funkcjami ciała, które zamieszkuje.

  * Polecaj całej treści zawartej w twojej świadomości, aby działała tylko za twoją pełną świadomą zgodą.

  * Korzystanie z tarczy 12D pozwoli na łatwiejszy proces ozbywania się intruzów, na identyfikowanie i lokalizowanie biosensorów, obcych implantów, bytów i duchowych prześladowców, które muszą zostać usunięte ze świadomości.

  Z miłością kieruję każdą funkcją w całym moim ciele, w pełni zarządzam intencją, zgodą i autorytetem mojego najwyższego przejawu, mojej chrystusowej Jaźni, boskiej Jaźni. Wszystkie treści, struktury i urządzenia w moim ciele i świadomości, znane lub nieznane mi teraz, są całkowicie regulowane przez Prawo Jedni, zgodnie z kosmicznym Prawem Suwerenności. JESTEM wolną, niezalezna istotą boską!

  Są to niesamowite czasy transformacji i zmian, które mają wpływ na wszystko, co kiedykolwiek znaliśmy Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co pomoże ci w duchowym rozwoju, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za śmiałość i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależna istotą boską!

  Do następnego spotkania pozostań na ścieżce serca w światłości twojego awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i innych. GSF!

  Z kochającym sercem, Lisa

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2018/12/lisa-renee-112018-telepatia-cz-ii.html

  Like

 3. Pingback: Let’s Flow – Livia Ether FLOW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s