SATANIZM I LUCYFERIANIZM

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

SATANIZM I LUCYFERIANIZM

Droga wznosząca się Rodzino. Większość z nas może czuć, że moralność i kultura w coraz szybszym tempie ulegają zepsuciu, ale bardzo niewielu ludzi wie, że jest to zgodne z planem. Dopóki nie zobaczymy, że te wynaturzenia stają się normą, nie rozpoznamy ukrytych motywacji oraz tego, że ludzkość nieświadomie wyraża na nie zgodę, gdyż nie ma wolnego wyboru. Odpowiedzialność za to ponoszą dwie główne frakcje sprzedając społeczeństwu coś, co nie jest tym, czym wydaje się być. Te złożone siły, dwie energie, od dawna działają w ziemskiej rzeczywistości, a zostały przejęte i wzmocnione przez grupy najeźdźców spoza planety. Grupy te wywierają ogromny wpływ na ludzkość, a umiejętność odczytania ich sygnatur i odkodowania ich programów oznacza szansę na zachowanie osobistej uczciwości oraz wolności wyboru pod czas tego cyklu wznoszenia.

Satanizm i lucyferianizm to obecnie dominujące kultury, które działają metodycznie i potajemnie z pomocą szeregu eksperymentalnych metod inżynierii społecznej. Działają w celu sprawowania masowej kontroli dzięki coraz większej liczbie broni elektromagnetycznej i chemicznej celującej w nieświadomą populację Ziemi. Większość ludzi nadal nie jest w stanie rozpoznać agresywnych planów, które bezpośrednio promują kulturę śmierci. Programy te opierają się na manipulowaniu satanistycznymi i lucyferiańskimi doktrynami oraz ideologiami, a ich zwolennicy wciąż oszukują opinię publiczną, naciskając na powszechną akceptację, jednocześnie unikając ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ich działania. Te grupy kontrolerów pragną, aby bardziej ekstremalne satanistyczne i lucyferyczne ideologie oraz pokrewne im zachowania czy rytuały były włączane do głównego nurtu i zintegrowane społecznie. Tak więc celem programu jest wprowadzenie tych praktyk do głównego nurtu, tak aby stały się prawnie chronione, mimo iż ich różne szkodliwe działania są ujawniane lub obserwowane na forum publicznym.

W tym miesiącu chcemy przekazać wiedzę, ujawnić zagrożenia, wyeliminować liczne przykrywki, zamieszanie i taktyki gaslightingu, które są wykorzystywane przez głównych zwolenników tych mrocznych ideologii. Ma to pomóc w uniknięciu padania na kolana i traktowaniu tematu jako tabu, co uniemożliwiłoby otwarte informowanie o praktykach sklasyfikowanych jako satanizm lub lucyferianizm.

Temat, w którym nakłada się warstwy na warstwy oszustw, kłamstw i historii, aby zmylić rzesze co do prawdziwego źródła i intencji stojącej za tymi praktykami, jest bardzo złożony. Droga do osiągnięcia samorealizacji i większego oświecenia może być pokonana na wiele sposobów. Toczą się dyskusje i debaty na temat tego, co często określa się ścieżką prawej i lewej ręki, oraz, czy zakazane działania mogą być używane dla duchowych korzyści. W tym biuletynie postaram się zdefiniować szersze globalne programy najsilniejszych satanistycznych i lucyferycznych praktyków, tych z elit władzy, którzy mają za opiekunów Obcych, a używają tych praktyk, by bezpośrednio skontaktować się z NAA i czynić czary przeciwko ludzkości.

Satanizm lub lucyferianizm jest publicznie przedstawiany niedokładnie, jako iluzje lub twory niestabilnego oraz przesądnego umysłu, i jest kojarzony z religiami. Dyskusje na temat satanizmu i lucyferianizmu ograniczają się do teorii spiskowych lub cichych rozmów za zamkniętymi drzwiami członków kleru, egzorcystów i tajnych stowarzyszeń. Wielu ludzi stara się wierzyć, że te duchowe siły, rytuały i doktryny nie istnieją, że są wyimaginowane i nie mają wpływu na świat ani na odpowiednio wykształcone umysły. Jest to absolutnie niedokładne. Ludzie muszą umieć rozpoznawać satanizm i lucyferianizm w działaniu, gdyż ideologia ta jest reprezentowana poprzez symbole i praktyki kształtujące normy kulturowe oraz społeczne, ponieważ jest używana jako rodzaj czarnoksięstwa, czarnej magii, bezpośrednio skażającej umysły, co znacznie wpływa na to, jak ludzie myślą i postrzegają własną rzeczywistość.

Kiedy w końcu rozpoznajemy i wiemy, co to jest, jego mroczniejsze przejawy można znaleźć wszędzie, otwierają się oczy, dostrzegając obecny stan chaosu, załamania psychiczne i cierpienie ludzi, którzy napędzają świat wokół nas. Gdy ludzie nie rozpoznają tych sił, nawet gdy mają je przed oczami, łatwo nimi manipulować, a wtedy rezygnują z prawa do zgody i autorytetu. Klasyczni mroczni sataniści i lucyferianie wywyższają się wchodząc na najwyższe poziomy narcyzmu i żądzy władzy, używają wiedzy, by czuć się lepszymi i by mieć nieuczciwą przewagę nad innymi. W związku z tym lansują relację pan-niewolnik i myślą, że mają naturalne prawa do bycia mrocznymi panami ludzkości, ponieważ uważają się za mądrzejszych, silniejszych oraz lepszych genetycznie.

Negowanie starożytnej ideologii mrocznej agendy

Chodzi o to, aby zrozumieć, że satanizm i lucyferianizm są starożytnymi ideologiami opartymi na całkowitej tajemnicy, magii czarnoksięskiej i ciągłym ukrywaniu oraz negowaniu ich istnienia przed osobami postronnymi. Wiele z tych ideologii promuje się jako ateistyczne, jednak są one bezpośrednio związane z określonymi formami inteligencji energetycznej. Chodzi o styl życia świadomości, a czasami praktyki religijne – głęboko pochowane za misternie skrywanymi cieniami ezoterycznego okultyzmu, którego macki wpływów rozrosły się poza obecną światową religię, intelektualne rozumowanie lub duchową filozofię. Jest to mroczna, drapieżna świadomość z doktryną, która infiltruje i infekuje każdy aspekt świeckiego społeczeństwa, tworząc odwrócone społeczeństwo, gdzie zasady życia przerodziły się w zasady śmierci. Satanistyczna i lucyferiańska symbolika śmierci, czarna magia oraz ich destrukcyjne wierzenia wciąż są wrzucane do ludzkiej podświadomości poprzez komercyjną rozrywkę, reklamy i szerzenie kultury śmierci. Te ataki na ludzką świadomość są skrupulatnie zaplanowane, przeprowadzane za pomocą eksperymentów inżynierii społecznej przez wiele akademickich think tanków i międzynarodowych komitetów, założonych przez elity władzy, i są prowadzone na najwyższych poziomach przez mistrzów marionetek NAA.

Najpotężniejsze przejawy kultu są związane z elitami władzy, a nieświadomi ludzie są oszukiwani, wierząc, iż główny nurt satanizmu lub lucyferianizmu jest ideologią o prawdziwie łagodnych, szlachetnych i humanitarnych intencjach. Pod postacią marketingowych promocji łagodniejszego i bardziej miłosiernego Szatana lub Lucyfera, nieświadome rzesze są manipulowane i okłamywane, dzięki czemu władcy zdobywają na płaszczyźnie materialnej wszystko, czego chcą. Inne formy tej propagandy używają ateistycznego sterowania umysłem, wmawiając ludziom, że temat nie istnieje, a życie i tak jest bez znaczenia, więc lepiej trzymać się innych i zdobywać co się da – póki można.

Niestety, są to poważne tematy wypełnione skomplikowanymi oszustwami i kłamstwami, szerzonymi, aby praktykujący sataniści oraz lucyferianie mogli przeprowadzać swoje rytuały w celu kontrolowania populacji. Są w pełni zależni od kontrolowania opinii publicznej, ponieważ muszą uzyskać społeczną akceptację swoich wyborów stylu życia, są klasyfikowani jako nieszkodliwi, spotykają się z intelektualistami, ateistami i naukowcami. W ten sposób dążą do powszechnej akceptacji praktyk poprzez polityczną manipulację wysoce kontrowersyjnymi kwestiami. Aby rozproszyć uwagę, ukrywają się za najbardziej liberalnymi ludźmi, którzy nie są świadomi ich planów. Osoby, które wierzą, że wszyscy ludzie powinni być chronieni, nawet ci, którzy wyrządzają krzywdę innym, zapewniają ochronę mrocznym siłom. Bez zrozumienia konsekwencji kryjących się za tymi działaniami, nie mają pojęcia, kogo nieumyślnie chronią. Czy nasze cywilizowane społeczeństwo chce chronić prawa chorych psychicznie i duchowo, kłamliwych agitatorów, swobodnie wykorzystujących technologiczną kontrolę umysłu do tworzenia niewolnictwa na świecie? Albo chronić seks z dziećmi i wykorzystywanie ludzi do składania z nich ofiar, lub rytuały negatywnych Obcych, dzięki którym utrzymują władzę i kontrolę w tym materialnym świecie?

Dlatego te tematy muszą być otwarcie, inteligentnie omawiane z rozsądnymi, elastycznymi i spójnymi umysłami, aby społeczeństwo mogło zrozumieć, skąd pochodzą główne ideologie oraz związane z nimi systemy wierzeń, a także dlaczego te grupy działają w całkowitej tajemnicy i wciąż kłamią, dążąc do uzyskania pełnej dominacji, władzy i globalnej kontroli.

Całkowita tajemnica, nieujawnianie i brutalna kara

Satanistyczne i lucyferyczne siły świadomości mogą istnieć jednocześnie wewnątrz ludzi i bytów nieludzkich, praktykujących satanistyczne lub lucyferyczne ideologie. Mają styl życia, który można również uznać za orientację na służbę sobie, głęboko egoistyczną, narcystyczną i potencjalnie psychopatyczną oraz brutalną osobowość, pragną bogactw i władzy ponad wszystko. Potężne satanistyczne i lucyferyczne kulty działają w systemach odwróconych, egzekwują zachowanie ścisłej tajemnicy i lojalności z wieloma warstwami zdyscyplinowanej biurokracji podzielonej na sekcje, wypełnionej instrumentami prawnymi i umowami o nieujawnianiu sekretów, aby pozostać w cieniu. Mają dostęp do nieograniczonych bogactw, ich projekty są dobrze finansowane i fachowo izolowane poprzez sprawdzoną sieć potężnych ludzi. Ludzie ci są zorganizowani w hierarchiczną, podzieloną na warstwy sieć piramidalnych instytucji i fasad, gdzie każda warstwa ma ograniczoną wiedzę na temat pozostałych segmentów składających się na pełen zakres celów i działań organizacji.

Informator, który ujawnia tajemnice lub jest odstępcą od działalności kultu albo jego stylu życia, jest uważany za zdrajcę, jest szantażowany i przykładnie karany – niezależnie od przewinienia, w zależności od osobistych przekonań lub kodeksu moralnego, jeśli taki istnieje. Wyznawcy kultu będą starali się trwale wymazać lub zniszczyć jego życie i rodzinę, nawet w formie rytualnych tortur i śmierci. W wyniku egzekwowania tak tragicznych konsekwencji wobec osób łamiących tajne porozumienia oraz faktu, że nie ma żadnych przepisów prawnych chroniących przestępców, którzy mają nieograniczone bogactwo, niewielu ludzi jest gotowych pokazać się publicznie i pomagać innym w zdobywaniu wiedzy o tych, którzy przejawiają satanistyczny lub lucyferiański styl życia elit władzy. Z tego powodu nierozsądne i naiwne jest wierzenie, że ocaleni i ofiary owych kultów oraz handlu ludźmi pokażą się publicznie i opowiedzą swoją historię, gdyż w większości przypadków pozostają całkowicie niezabezpieczeni przez prawo.

Formy satanizmu i lucyferianizmu

Ważne jest, aby zrozumieć, że jak w przypadku wszystkich rzeczy, tak i tu istnieje wiele form praktyk społecznie akceptowanych w stylu życia, które można by zidentyfikować jako przejawy satanizmu czy lucyferianizmu, od amatorów po czarnych magów, poprzez umiarkowanych praktyków po fanatyków, którzy ściśle przestrzegają świąt i pór rytuałów. Spektrum intensywności praktyk satanizmu lub lucyferianizmu jest zwykle oparte na poziomie negatywnych wynaturzeń ego osoby, jej osobistych pragnień, żądzy władzy i uzależniających tendencji. Im silniejszy jest pęd ego do natychmiastowego zaspokojenia, tym mniej moralny bodziec, aby wziąć pod uwagę konsekwencje, jakie to działanie wywrze na innych. Samo praktykowanie jakiejkolwiek religii lub stylu życia, tylko dlatego, że ktoś utożsamia się z byciem religijnym lub duchowym, nie czyni z niego osoby dobrej, godnej zaufania i współczującej.

Można dokonywać porównań obserwując wiele sekt chrześcijańskich, które mogą utożsamiać się z Biblią lub naukami Jezusa, ale mają różne zakresy interpretacji i wierzeń w to, co uważa się za boską wolę wobec ludzkości. Ludzie, którzy są chrześcijanami, a jednocześnie popierają ofiarowanie krwi Jezusa przybitego do krzyża, uważając, że tak chciał Bóg, nie mają pojęcia, że ofiara krwi jest czysto satanistyczna i nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. W tym stanie mentalnej dezorientacji żyje wielu ludzi, którzy nieświadomie wspierają odwrócone systemy wierzeń, uważają się za chrześcijan, a jednak tak naprawdę praktykują i łączą się z siłami szatana, które udają chrześcijaństwo. Siły szatana i Lucyfera są wielkimi duchami oszustami, którzy cieszą się z mieszania ludziom w głowach i szydzą z nich. Na przykład, Kościół katolicki jest nękany popełnianą przez duchownych wobec dzieci pedofilią i sodomią, które są głównymi zasadami satanistów o dużej mocy przeprowadzających rytuały dla władzy i kontroli nad innymi. Wiedząc o satanistycznej agendzie i ich praktykach oraz systemach wierzeń, rozumiemy, kto naprawdę kieruje Kościołem katolickim i Watykanem. Siły szatańskie drwią z chrześcijan udając przedstawicieli dobroci, Boga i Chrystusa.

Dodatkowo, wielu młodych ludzi angażuje się w te praktyki, ogłasza się satanistami pod wpływem filmów, sztuki współczesnej lub muzyki, chociaż nie bierze udziału w ofiarach z krwi ludzkiej, ale pozostaje całkowicie nieświadomych duchowo-energetycznych konsekwencji oddawania czci siłom satanistycznym lub lucyferycznym. Wielu nie ma pojęcia, że siły te bezpośrednio łączą się i komunikują z szeregiem Obcych spoza planety, którzy bezpośrednio odpowiadają na niektóre z tych sigili i rytuałów, wielokrotnie infiltrując ludzkie pole energetyczne i implantując ich świadomość, aby stali się ich niewolnikami.

Jednak to, co jest uważane za akceptowalne zachowanie w którejś sekcie kultu satanistycznego, na przykład mord rytualny i kanibalizm niemowląt, może być uznane za moralnie naganne w lucyferycznym systemie wierzeń i na odwrót. Wielu lucyferian nie wierzy, że siły szatana faktycznie istnieją. Mimo to wchodzą w interakcje z tymi siłami w satanistycznym rytuale krwi, odnoszącym się do tej samej siły świadomości, co Lucyfer, bez świadomości tego, kto lub co tak naprawdę jest obecne podczas czarnoksięskiego rytuału. To, co ułatwia zmylenie dwóch odrębnych i oddzielnych sił świadomości – satanizmu i lucyferianizmu, polega na tym, że składają się one z odwróconych płci kobiet i mężczyzn, które są oparte na ideologii służenia sobie. Satanizm nie ma światła i składa się z czarnych subtelnych sił wyczarowanych z najniższych wymiarów zasady żeńskiej i siatek czarnej magii, podczas gdy lucyferianizm jest źródłem fałszywego światła wyczarowanym z wyższych zasad wymiarów męskich, próbując naśladować i kraść oświecenie ze słonecznej świadomości Chrystusa-Sofii. Klasyczny satanista jest zamknięty w niższych trzech warstwach negatywnego ego, skupiony na instynktownych popędach, podczas gdy lucyferianin próbuje zdobyć wyższą wiedzę otwierając trzecie oko, omijając centrum serca.

Ponadto jest wiele osób, które nie są świadome istnienia NAA i mogą identyfikować się z satanistami lub lucyferianami, ale są w pełni zdolne do okazywania zasad szacunku wobec innych i nie pragną wyrządzać nikomu krzywdy. Mogą odrzucić dogmatyczną religię, wybrać wspieranie ludzkiej kreatywności, osobistej wolności, zdobywanie wiedzy i poszukiwanie przyjemności z ziemskiego życia. Dla nich religia chrześcijańska jest moralnie odrażająca, a to, co sprzedawane jest jako lucyferianizm, jest o wiele bardziej pociągające i racjonalne.

Jednak satanizm i lucyferianizm mają wspólną płaszczyznę przekonań zakorzenionych w służbie sobie, wierze, że aby stać się panem świata materialnego i zdobyć bogactwo, prestiż oraz wiedzę, trzeba mieć lepsze pochodzenie i brutalnie sprawować władzę nad innymi, którzy są mniej uprzywilejowani. Te archonckie podszepty pochodzą bezpośrednio z kontroli umysłu nadawanej przez NAA. Rozprzestrzenianie i rozwijanie tajnych praktyk satanizmu oraz lucyferianizmu na Ziemi są głównym celem negatywnych kosmitów, którzy najechali naszą planetę, pragnąc ją zniewolić poprzez manipulacje i oszustwa.

Satanizm i lucyferianizm wiążą się ze świadomością bifalową

Program negatywnych Obcych polega na zmuszeniu mieszkańców planety do służenia kontrolerom wielu gatunków, składających się głównie z grup, które ucieleśniają szatańską lub lucyferyczną świadomość polaryzacji bifalowej.

Energie polarności, które istnieją w kreacji jako zasada płci, przyjęły zbiorową świadomość bifalową przeciwdziałających życiu i upadłych aspektów uniwersalnej Matki i uniwersalnego Ojca. Te upadłe aspekty podszyły się pod pierwotnych wszechświatowych Założycieli, którzy działają jak trójca. Istnieje obcy aspekt odwróconej Matki, który działa, aby rozwinąć zbiorowe siły świadomości satanizmu, aby je wyrazić na Ziemi. Istnieje obcy aspekt odwróconego Ojca, który działa, aby rozwinąć zbiorowe siły świadomości lucyferianizmu, które też mają być wyrażone na Ziemi. Te większe formy świadomości dwufalowej przyjmowały ludzkie oraz nieludzkie postacie w wielu wymiarach rzeczywistości i walczą o to, by uzyskać całkowitą kontrolę nad świadomością na planecie, a także aby nadal istnieć na płaszczyźnie Ziemi. Liczne odmiany tych sił usiłują zniewolić ludzi, aby wyrażali jakości przeciwdziałających życiu odwróceń, spowodowanych przez szatańską lub lucyferyczną zbiorową świadomość.

Ponieważ ludzkość ma odcisk 12 nici DNA oraz potencjał zjednoczenia się z wieczną trójfalową świadomością połączonych: uniwersalnej Matki i uniwersalnego Ojca, na naszej planecie toczy się wojna między formami dwufalowymi a trójfalowymi, lub antyżyciem a życiem wiecznym.

Znaczna część NAA z ukrycia uczestniczy w czarnych operacjach, współpracuje z nieziemskimi istotami oraz ludzkimi specjalnymi programami dostępu, pochowanymi w wielu przedziałach wojskowego kompleksu przemysłowego lub tajnych agencji wywiadowczych. Linia czasu przejęcia rządów przez istoty z cienia uaktywniła się w czasie wojen światowych w oddziałach sił morskich, które pozyskały technologie od NAA i ukrywały je w podziemnych laboratoriach oraz podwodnych bazach na Ziemi. Ziemia była wielokrotnie atakowana przez wrogich negatywnych Obcych, a zwyciężyć udało im się 26 000 lat temu w czasach buntu lucyferiańskiego i katastrofy atlantydzkiej, zaś ostateczna rozgrywka miała miejsce podczas inwazji sumeryjsko-egipskiej, kiedy ludzką historię całkowicie przejęli i napisali na nowo zwycięzcy tej wojny. Ich programy obowiązują do dziś i są egzekwowane przez elitarną lub kontrolującą grupę władzy, która jest związana z praktykującymi satanistami i lucyferianami. Spisek atlantydzki i przymierze lucyferian wpływają na całe ludzkie oraz ziemskie życie poprzez wymuszony program zniewolenia, dzięki któremu zasoby planetarne są gromadzone, wysłane z planety do istot, które gromadzą energetyczne kwanty ludzkiej siły życiowej i ziemskie minerały.

Program Czarnego Słońca to sataniści

Więc kim są sataniści z NAA?

Większość Czarnych Słońc składa się z kolektywów insektoidalnych gadów. Grupy te są przede wszystkim odpowiedzialne za szerzenie satanistycznych praktyk na Ziemi, popychając w szczególności do rytuałów krwi i składania krwawych ofiar z dzieci. Ponieważ jako drapieżne pasożyty, aby przetrwać, potrzebują ogromnej ilości energii z ludzkich dusz, poza tym uważają dzieci za przysmak. W rezultacie zawarli wiele kontraktów z satanistyczną elitą władzy Czarnych Słońc, aby utrzymać kontrolę nad zasobami planety, a dokładniej czarnomagiczną walutą i globalnymi instytucjami finansowymi. Popierają i chronią rządzących, którzy dostarczali im ofiar z dzieci i którzy wykonują czynności służące ich programowi zniewolenia. W 1904 roku Aleister Crowley skontaktował się z nimi, otrzymał moc i wiedzę esseńskich gnostyków, aby rozpowszechniać O.T.O. czy pokrewne praktyki satanistyczne, w celu budowy sieci czarnej magii lub sieci Totian na całym świecie, aby stworzyć kontrolną sieć dla elit władzy, i dotąd jest wizytówką Czarnego Słońca z ubiegłego wieku. W gruncie rzeczy sieci planetarne zostały zinfiltrowane i dziś są używane do wspierania rytuałów elit władzy dokonywanych dzięki czarnej magii, przez co ich umysły kontrolują magię i rytuały krwi bardziej skutecznie. Elity mocy czerpią z ogromnego pola energii kradzionej z ludzkich dusz, stworzonego specjalnie dla nich, aby utrzymać najwyższy poziom bogactwa na szczycie piramidy globalnej kontroli.

Niektórzy z Czarnych Słońc mają obsesję na punkcie stworzenia elitarnej rasy z ulepszonymi ciałami olimpijskich bogów-tytanów-nordyków, dlatego skradli i genetycznie zmodyfikowali DNA ludzi Rubinowego Słońca. Sklonowali te ciała, aby wyglądały na nordyckich ludzi, ułatwiając sobie infiltrację ludzkiej kultury, a także zaspokajając osobistą próżność. Czarne Słońca składają się z czarnych sił satanistycznych i łączą się z upadłymi aniołami, aby przeciwdziałać i niszczyć rasę anielskich ludzi w celu kontrolowania tego wektora czasu w uniwersalnej matrycy czasu.

Kolektyw reptiliańskich insektoidów:

* Smocze ćmy z systemu czarnej dziury Oriona. * Nekromitoni-chrząszcze-hominidy, ludzie w czerni z linii Nibiruian. * Marduk Omikron z Alfa Centauri. * Hybrydy Centaura z Omega Centauri. * Zeta z Rigel, Zeta Drakonianie. * Zeta z Zeta Reticuli.

Czarne Słońca są również tak nazywane z powodu ich genetycznej linii DNA, w tym sensie, że mają połączenie z czarną dziurą – przez centrum serca. Czarne Słońca odwróciły swoje DNA, ponieważ przez długi czas podżegały do agresji przeciwko wielu gatunkom z uniwersalnych linii czasu. Istnieją głównie w odwróconym 10-wymiarowym łańcuchu DNA i dzięki temu utrzymują sieć na Bliskim Wschodzie, aby uruchamiać prądy odwrócone, przez co wykorzystują irańsko-irackie wrota do utrzymania się w tym miejscu. Aktywnie kultywują satanistyczne obrzędy rytualne, dokonując masowych aktów ofiarowania ludzkiej krwi na obszarach, które kontrolują na Bliskim Wschodzie, ponieważ potrzebują krwi i energii dusz, aby przetrwać – są uzależnieni od ludzkich hormonów zawartych we krwi, takich jak adrenochrom. Są w stanie istnieć w świadomości trójwymiarowej, będąc jednocześnie w swoich ciałach, ale mają dostęp do 10 wymiarów linii czasu w polu świadomości zbiorowej. Pochodzą głównie z sieci rodzin satanistycznych, chociaż pracują i współpracują z rodzinami lucyferiańskimi, aby uzyskać kontrolę nad terytoriami planety i uczestniczyć w łupach wojennych. Sami nie mogą przeniknąć przez gwiezdne wrota, dlatego muszą korzystać z ziemskiej genetyki człowieka, a szczególnie interesują się gwiezdnymi ludźmi. Mają ograniczony dostęp do biologicznej nieśmiertelności – starają się ja uzyskać poprzez wampiryzm i wysysanie energii innych żywych istot, nawet energii siły życiowej planety Ziemi.

Elementarna ideologia satanistyczna

Głównymi elementami filozofii Czarnych Słońc z różnych gałęzi satanizmu, są:

*Służba sobie – każda osoba powinna robić wszystko, co w jej mocy, aby rozwijać osobistą moc i wpływy w świecie, bez względu na koszt, niezależnie od rodzaju szkody. To ty albo oni. *Nihilizm moralny – nie ma czegoś takiego jak etyka lub standardy dobrych lub złych zachowań, dlatego jako istoty ludzkie mamy prawo działać zgodnie z zachciankami i odpowiednio wybierać działania. *Społeczny darwinizm – wiara, że zawsze chodzi o przetrwanie najsilniejszych, że trzeba skupić się na osobistych potrzebach i przetrwaniu w celu zdobycia władzy – wszelkimi niezbędnymi środkami. *Eugenika – ci, którzy najlepiej nadają się do rządzenia, są najważniejszymi okazami genetycznymi, a zatem decydują o tym, jak powinna wyglądać przyszłość puli genów ludzkich – kto ma żyć a kto umrzeć.

Tutaj, w satanistycznej ideologii możemy zobaczyć wzorzec mistrza-niewolnika w działaniu. Ludzkość jest indoktrynowana ideologią szatana poprzez różnorodne taktyki kontroli i propagandy, ponieważ rzesze nie rozumieją, że otrzymały fałszywy przekaz, fałszywą wersję satanizmu, promowaną przez główne media i kulturę popularną. Klasyczny lucyferianizm także jest związany ze służbą sobie, dzieląc wiele tych samych zasad z satanizmem, z wyjątkiem poszukiwania uniwersalnej wiedzy i oświecenia przy jednoczesnym zabezpieczeniu przymierza lucyferiańskiego, jak wyjaśniono poniżej.

Synowie Beliala są lucyferianami

Kim są Lucyferianie w NAA? Czy to oni stworzyli 13 linii krwi?

Synowie Beliala są nie tylko potężną formą fałszywej zbiorowej świadomości lucyferycznej, istniejącej na płaszczyźnie materialnej, ale także częścią konsorcjum istot, które tworzą negatywnych Obcych. Negatywny Obcy, który ucieleśnia zasady Lucyfera, na przykład z grupy Beliala, kontaktuje się i łączy się z jego wibracyjnym wzorcem lub linią genetyczną na płaszczyźnie materialnej, stając się naczyniem w ludzkim ciele odzwierciedlającym te same zbiorowe wibracje myślenia. Grupa Beliala jest odpowiedzialna za szerzenie przede wszystkim ideologii lucyferycznych i wiedzy ezoterycznej w potężnych, elitarnych tajnych stowarzyszeniach służących do zabezpieczania światowych przywódców, polityków i szefów korporacji, którzy reprezentują ich interesy w wypełnianiu Lucyferiańskiego Przymierza. Lucyferianie wierzą w swoją wyższość, mają rządzić, nadają sobie wysokie znaczenie i mają szacunek dla wiedzy uniwersalnej, uniwersalnych praw i oświecenia, ale wierzą, że są prawowitymi bogami, których ma czcić cała ludzkość. Tak więc, poprzez uwięzienie i przejęcie Ziemi, odrzucają autorytet słonecznej świadomości Chrystusa Michała, odrzucają koncepcję boskiego porządku, osobistej suwerenności jako prawa i boskiego planu Stwórcy, przysługującego wznoszącej się ludzkości.

Tak więc, lucyferianie wyszli z założenia, że są najwyższymi bogami z ich własnych, replikowanych światów, i zniewalali innych, używając innych źródeł światła do budowania sztucznych rzeczywistości, które służą ich dalszemu istnieniu i panowaniu. Wielu członków elit uważa, że genetycznie wywodzą się bezpośrednio z tej grupy obcych agresorów z linii krwi Lucyfera, których nazywają bogami. W celu infiltracji negatywni obcy lucyferianie stworzyli trzynaście linii krwi, genetycznie zmodyfikowanych i zaprojektowanych tak, aby chroniły ich interesy i starały się panować na Ziemi, jednocześnie traktując ludzi jako siłę roboczą i źródło energii. Tak, siły Lucyfera zmodyfikowały genetycznie 13 ludzkich linii krwi na Ziemi, aby chroniły ich osobistą własność. Przez tysiące lat niektóre z tych elitarnych rodów krwi stawały się coraz bardziej zdegenerowane i upodobnione do sił szatańskich, ich zachowanie stało się bardziej gwałtowne, pożądliwe i krwiożercze niż lucyferian. Sataniści ulegają wpływom czarnej dziury, co wywołuje u nich skrajne uzależnienia, w ciężkich przypadkach powoduje żądzę krwi i pożądanie seksualne, które nigdy nie może być zaspokojone. Natomiast lucyferianie doświadczają narcystycznego ego, pychy i żądzy władzy, jednocześnie starając się osiągnąć oświecenie i stać się podobnymi do Boga, jak również zdobyć materialną moc oraz posiadać piękne przedmioty.

Są to głównie zhybrydyzowane istoty reptiliańskie, które utraciły połączenie z Bogiem, odrzuciły naturalne prawa, i we współpracy z szatańskimi reptilianami, stworzyły sztuczną rzeczywistość opartą na odwróconej architekturze, saturnicznej Kabale, Czarnym Sześcianie i Czarnym Drzewie Życia. W wyniku odłączenia się organicznej architektury, która wytwarza źródło energii siły życiowej z otwartego źródła, w systemie entropowym ich DNA stawało się coraz bardziej wynaturzone i uszkodzone.

Synowie Beliala są również nazywani upadłymi aniołami, ponieważ są stworzeni z fałszywego światła lub upadłego źródła światła Lucyfera. Hybrydy stworzone przez upadłych aniołów obejmują wiele grup Annunaki:

* Zakon Templariuszy Melchizedeków Alfa Omega, upadłych serafinów. * Annunaki Samjase z Plejad, Alkione. * Jehoviańscy Annunaki z Syriusza A, projektanci sieci implantów ukrzyżowanego na Ziemi. * Tot, Enki, kolektywy Enlila, kolektywy z Nibiru i Syriusza A. * Nekromitoni z Marduk, sojusz Enlila Odedikrona z Nibiru. * Hybrydy rodzin Michała z Nefilim, sklonowane ciała hybryd Michała z Annunaki z Oriona, Syriusza i Andromedy.

Synowie Beliala w większości składają się z hybryd Annunaki, w tym niektórych linii regresywnych Nefilim, które mają 9-10-11 nici DNA. Ich główne centrum kontroli znajduje się w Wielkiej Brytanii, a oni utrzymują i administrują sieciami NET, które generują mutację szachownicy i 11 gwiezdne wrota w Stonehenge.

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/02/lisa-renee-satanizm-i-lucyferianizm.html

Lucyferiańskie przymierze i doktryna

Siły Lucyfera będące frakcjami NAA podpisały około 11 500 lat temu antyludzki i antykrystaliczny plan przejęcia planety, nazywany Przymierzem Lucyferiańskim. Było to historyczne wydarzenie, dzięki któremu pojawiły się linie krwi elit władzy lub Iluminatów, majacych chronić i utrzymywać czystość genetyczną. Do tego przymierza należą niektóre frakcje NAA i elity władzy, które zmieniły historię ludzkości od czasów Atlantydy i sfałszowały historyczne zapiski, aby ukryć wiedzę o tym wydarzeniu. Próbowali zatrzeć dowody, a także kontrolować wszelkie informacje, które dowiodłyby pozaziemskiego zaangażowania we wszystkie ludzkie ziemskie sprawy.

Sukces odnieśli dzięki wojskowej strategii kompartmentalizacji i prześladowań, poprzez kontrolę umysłu, programy ofiara-kat, zastraszaniu i grożeniu ludziom, którzy odważyli się zadawać pytania o to, co robią na naszej planecie kosmici i dlaczego porywają oraz posiadają ludzi w celu pozyskiwania DNA.

Doktryna Lucyfera była używana jako strategia manipulacji przez siły luciferiańskie NAA, które były zirytowane sukcesem kontroli Czarnych Słońc nad masami i ogromną siłą, bogactwem oraz terytoriami, które przejęli podczas kampanii papieskich i rzymskich wspierających Kościół. Z powodu niewiarygodnej brutalności ujawnianej przez Czarne Słońca, wymuszającej satanistyczną ideologię Kościoła rzymskokatolickiego, niektóre grupy zstąpiły pod Ziemię, aby odrzucić Kościół i jego nauki. Tak więc Doktryna Lucyfera powstała z odrzucenia władzy Kościoła katolickiego podczas czasów wypraw krzyżowych i głosi, że Lucyfer jest pozytywnym pomocnikiem oraz źródłem światła dla przebudzonej ludzkości, dążącej do zdobycia głębszej wiedzy na temat prawdziwej duchowej Jaźni. Zwolennicy Doktryny Lucyferiańskiej wierzą, że Lucyfer nie jest zły ani nie chce niszczyć życia, ale jest bogiem, który pragnął edukować ludzkość i uchronić ją od upadku, aby szlachetni ludzie mogli wznieść się do prawdziwej powszechnej wiedzy oraz oświecenia.

W tej doktrynie Biblię, Boga, Jahwe uważa się za zasadę antyżyciową i głównego złego gnębiciela ludzkości, ponieważ nie chciał, aby ludzie zdobyli wiedzę o Drzewie Życia. W wyniku morderczych prześladowań wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z Kościołem katolickim, utworzyli tajne stowarzyszenia, aby mogły omawiać te teorie, a także studiować starożytną mądrość zebraną od gnostyków i innych świętych tekstów spoza Biblii.

To przekształciło się w działających do dzisiaj wiele różnych tajnych stowarzyszeń, z mieszaninami nauk duchowych, pochodzących z szeregu nauk rdzennych, które można znaleźć w wielu starożytnych szkołach misteriów i świętych tekstach, skrywanych przez przywódców Kościoła i wyznawców. W ten sposób udostępniono społeczeństwu książki oparte na lucyferiańskim gruncie, a zwolennicy Lucyfera wierzyli, że to on kontroluje wszystkie sprawy światowe i chce wprowadzić ludzi w nową erę dobrobytu i pokoju. Dlatego też mieszane postrzeganie Doktryny Lucyferiańskiej ma kluczowe znaczenie dla członków elity władzy, którzy kierują filarami kontrolującymi społeczeństwo, jak również centralną organizacją dla wielu tajnych stowarzyszeń, takich jak zakony masońskie, wpływając nawet na wiele najbardziej popularnych systemów wierzeń New Age.

Jednak, gdy głębiej poznajesz postać Lucyfera, która istnieje jako produkt marketingowy sił NAA, stajesz się świadomy, że są to oszuści, kłamcy i propagandyści, którzy lubią fałszować oraz przejmować światło stworzenia i inne osiągnięcia poprzez pasożytnictwo energetyczne. Fałszywe światło Lucyfera skradło prawdziwe światło wiecznej iskry Boga, która istnieje w nas. Jakże lucyferianie z NAA gardzą iskrą światła, którą naturalnie otrzymaliśmy, aby osiągnąć suwerenność i duchową wolność! Lucyferiańskie istoty pożądają naszego źródła światła i udają bogów poprzez tych, którzy napełnią swe dusze ich światłem i wewnętrzną iskrą dla natychmiastowego zaspokojenia – zdobywania wiedzy, materialnego bogactwa i mocy w świecie zewnętrznym. W wyniku zawarcia tego paktu powstaje przymierze krwi, a świadomość takiej osoby nabywa dług, stając się związaną przez przyczynę i skutek, aby służyć tym istotom w życiu doczesnym oraz pozagrobowym. Dobrze jest pamiętać, że kiedy wchodzi się w układ z siłami satanistycznymi lub lucyferiańskimi poprzez praktyki rytualne, nigdy nie dostaje się niczego za darmo, zawsze będzie trzeba za to zapłacić. Nie ma w tym prawdziwej miłości ani pokoju, a te istoty służą wyłącznie sobie, nie troszczą się o ludzkość i powiedzą wszystko, abyś uwierzył ich kłamstwom.

Elity władzy, jak one kontrolują ten świat

Kim są grupy ludzi kontrolowane przez NAA i wykorzystywane do wymuszania globalnych programów Szatana i Lucyfera na rzecz negatywnych Obcych?

Istnieje wiele terminów używanych do opisania grupy mniejszości ludzkich linii krwi, które zostały zinfiltrowane przez satanistyczne i lucyferyczne ideologie, tworząc psychopatyczne ludzkie umysły, wykorzystywane do egzekwowania zniewolenia ziemskiej populacji. Wiele z tych osób doznało traumatycznych zaburzeń dysocjacyjnych związanych z uczestniczeniem od urodzenia w satanistycznych lub lucyferiańskich rytuałach. Celem rodziny satanistów jest związanie dziecka z demoniczną istotą, gestaltem lub negatywnym Obcym, tak, że ta osoba jest opętanym żywym robotem, który robi to, co każe NAA. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że te linie krwi przypisane są do opiekunów kontroli umysłu, którzy nie są ludźmi, Elity władzy mają bezpośrednich Obcych opiekunów przydzielonych do kontrolowania ich każdego ruchu. Wielu z tych ludzi nie ma pojęcia, w jakim stopniu są kontrolowani, w mgle zamieszania wierzą, że wszczepione im przez Obcych myśli są ich własnymi. Ponadto, niektóre z nowszych generacji potomstwa nie chcą kontynuować praktyk swoich dziadków i wycofują się, co powoduje słabość struktur kontrolnych, a także generuje konflikty w kręgach tych potężnych rodzin.

Choć znane pod różnymi nazwami: Illuminati, mroczny Kabał, elity władzy, archonci czy kontrolerzy, w gruncie rzeczy wszystkie te zbrodnicze umysły zachowują się jak bandyci z mafii, wykorzystując kontrolę umysłu, brutalność, tyranię i totalitaryzm, aby zniewolić ludzką rasę w celu zachowania osobistej mocy oraz bogactw za wszelką cenę i bez troski o konsekwencje. Elity władzy to mała grupa ludzi, którzy działają jako główni kontrolerzy naszego świata. Poprzez mroczne rytuały praktykują czarną magię w celu kontaktu z NAA, aby kontrolować całą planetę poprzez manipulowanie zbiorową świadomością, programowanie strachu za pomocą kontroli umysłu. Aby wzmocnić programowanie strachu i utrzymać populację w wibracji lęku oraz separacji, zorganizowali złożony system globalnych instytucji działających jako podwykonawcy szerzący dezinformację, dzieki czemu mogą wpływać na ludzi i ich systemy wierzeń. które kształtują rzeczywistość 3D.

Elita władzy i członkowie komitetów, z rodzin oraz grup kontrolerów, są zorganizowani w oparciu o linie rodów, bogactwa, władzę i status. Większość tych ludzi była przygotowana przez satanistyczno-lucyferyczne praktyki i umieszczona na absolutnie najwyższych pozycjach władzy przez siły NAA. Dzięki kontroli umysłu opartej na traumie, ci ludzie z czasem okazali się skuteczni w realizacji programu Obcych, a zatem są utrzymywani na najwyższych stanowiskach władzy globalnej, aby utrzymać rzeczywistość kontroli umysłu i elektromagnetyczne ogrodzenia, które są wykorzystywane do utrzymywania planety na uwięzi. Wiele grup i warstw działających w piramidalnej strukturze kontroli nie zdaje sobie sprawy, jakie programy istnieją na samym szczycie struktury władzy, która niszczy oryginalne ludzkie DNA. Większość pozostaje nieświadoma, że na najwyższych pozycjach znajdują się przedstawiciele NAA kierujący głównymi strukturami antyludzkiej kontroli, którzy mają wpływ na wszystkie sprawy planetarne. Dotyczy to wszystkich najpotężniejszych i największych międzynarodowych korporacji na świecie, ponieważ te same wielonarodowe korporacje mają macki, które rozciągają się poza barterową wymianę i handel z innymi cywilizacjami, jak również prowadzenie lub obsługę tajnych programów kosmicznych. Członków elit władzy lub Kabała można znaleźć we wszystkich podstawowych filarach kontrolerów społeczeństwa, a to wpływa na władzę i politykę w naszym świecie.

* Potężne rody krwi i królewskie. * Przemysł wojskowy, tajne programy, umowy z NAA. * Tajne stowarzyszenia i grupy wywiadowcze. * Liderzy finansów, międzynarodowi bankierzy inwestycyjni. * Organizacje religijne i przywódcy, tajne bractwa i sekty. * Wielonarodowe konglomeraty korporacyjne CEO. * Światowi przywódcy, prezydenci i urzędnicy państwowi. * Międzynarodowe komsje, uniwersytety, liderzy akademiccy i naukowcy. * Zarządcy branży farmaceutycznej, medycznej i biotechnologicznej, transhumanizm. * Kontrolerzy mediów głównego nurtu, propagandy i prasy.

Lucyferianie i sataniści w elitach władzy zorganizowali się, by dzielić łupy z wojny z mieszkańcami Ziemi i zniewolić masy, które uważają za podwładne lub karmicieli, za niewolników obcej agendy. Jest to program realizowany wspólnie przez ludzi z elit władzy i negatywnych Obcych, dzięki któremu mają pełną dominację nad Ziemią, pełny nieskrępowany dostęp do handlu i wymieniają wszelkie ziemskie zasoby, jednocześnie kontrolując umysły wszystkich mieszkańców, aby byli ich niewolnikami. Program ten obejmuje galaktyczny handel ludźmi, w którym mieszkańcy Ziemi, w tym dzieci, są zabierani z planety, aby pracować w niewolniczych koloniach, jako niewolnicy seksualni, lub są wykorzystywani w ofiarach krwi.

Główne korporacje i te potężne sektory prywatne, które są w pełni kontrolowane przez elity władzy, przede wszystkim kontrolują inne rządy na świecie poprzez schematy lobbingu, przekupstwa i szantażu. Oczywiście jest to zachowanie wysoce nieetyczne i czasami kryminalne, ale to jest tajemnica poliszynela – wszyscy wiedzą, że tak działa świat, a jeśli chcesz, i ty możesz grać w tę grę.

Dlatego próbuje się wpływać na działania, politykę lub decyzje podejmowane przez urzędników – najczęściej ustawodawców albo członków organów regulacyjnych poprzez lobbowanie, perswazje lub wspomaganie ich interesów. Taki lobbing jest prowadzony przez wiele grup ludzi, stowarzyszeń i zespołów zorganizowanych, z sektora prywatnego, korporacji, innych organów ustawodawczych lub urzędników państwowych, albo rzeczników i grup interesów. Lobbyści mogą należeć do kręgów ustawodawczych, co oznacza wyborcę lub grupę wyborców w danym okręgu wyborczym. Mogą angażować się w lobbing dla zysków. – z Wikipedii.

Kontrolowanie struktur rządowych i korporacyjnych za pomocą taktyki siłowej, łapówkarstwa czy szantażu nie wystarczy, ponieważ aby uzyskać szerszą kontrolę nad ludźmi oraz stworzyć mistrzowską mentalność niewolników, kontroler wie, że musi wygenerować w mediach tyle lęku i zastraszania, ile to możliwe.

Strategia archonckich oszustów

Ptaktyki podbijania i rządzenia stosowane przez NAA do warunkowania antyludzkich wartości i osłabiania integralności mas są zwane strategią archonckich oszustów. Strategia służy społecznemu konstruowaniu kultury śmierci, niemoralności, nieuczciwości i zastraszania. Osiąga się to dzięki metodom kontroli umysłu Pawłowa, które przyjmują ekstremalnie autodestrukcyjne zachowania jako standardowy model kierujący ludzkim postępowaniem. Poprzez wielokrotne warunkowanie tych samych zachowań w środkach masowego przekazu w celu stworzenia norm społecznych, tworzy się populację ludzi, którzy powszechnie wykazują negatywne cechy strachu i nieuczciwości jako akceptowalnego systemu wartości, który kieruje ich najgłębszymi motywacjami oraz interakcjami. Ludzie pozbawieni uczciwości łatwo daja się skorumpować i zmanipulować przez kontrolę umysłu, przez co zachowują się niestabilnie, niekonsekwentnie i destrukcyjnie. To stwarza mentalność niewolnika.

Sataniści i lucyferianie wiedzą, że kontrolując umysł, można uzyskać kontrolę nad ludzką duszą oraz duchem. W ten sposób, dzięki wyrafinowanemu wykorzystaniu ukrytych technologii elektromagnetycznych i broni psychotronicznej, poprzez ciągłe emitowanie programów strachu oraz terroru, mogą zamienić ludzkość w żywe roboty. Mają nadzieję, że tak kontrolowana populacja nie będzie niczego kwestionowała i że będą mogli kraść z naszej planety, co tylko zechcą. Aby osiągnąć ten cel, potajemnie infiltrują podstawowe społeczne struktury, takie jak: religie, medycynę, finanse i prawo, poprzez które kształtują systemy wartości, generując rzeczywistość 3D w oparciu o systemy wierzeń, które chcą wpoić ludzkości i w ten sposób w pełni ją kontrolować.

Środki techniczne i kontroli umysłu inżynierii społecznej obejmują pięć głównych strategii archonckich oszustw wykorzystywanych do generowania skrajnie dysfunkcyjnych zachowań, które nazywamy zachowaniem archonckich oszustów. Są one używane do szerzenia antyludzkich systemów wartości w społeczeństwie ludzkim i tworzenia mentalności pan-niewolnik.

1.Taktyki dzielenia i rządzenia. 2.Ofiara / kat 3.Nadużycia seksualne i niegodziwość seksualna. 4.Wykorzystywanie dzieci i ofiary z dzieci. 5.Mizoginia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii i jej wpływu na podświadome warstwy negatywnego ego, a także jak się im przeciwstawić, warto wyszukać te pojecia w słowniku wznoszenia.

Czarowanie i czarna magia

W jaki sposób NAA i elity władzy zdołają utrzymać panowanie i globalną kontrolę nad większością bogactw oraz zasobów planetarnych, skoro są tak niewielką mniejszością?

Na elity władzy składa się niewielka grupa ludzi, praktykująca czarną magię poprzez mroczne rytuały, które służą utrzymywaniu kontaktu z NAA, w celu kontrolowania całej planety poprzez manipulowanie zbiorową świadomością. Manipulowanie technologią świadomości, planetarnymi sieciami i światem sił dla własnych celów, bez względu na konsekwencje, jest formą magii – czarnej magii. Istnieje wiele różnych poziomów szerzenia czarnej magii, a wszystkie opierają się na służbie sobie lub zadowoleniu ego, a przy okazji wyrządzaniu krzywdy innym. Praktyka czarnej magii i przywoływanie demonów lub kosmitów w celu zdobycia wiedzy czy władzy jest uważana za ścieżkę lewej ręki i definiuje czarnego maga lub czarownika.

Niektóre sposoby definiowania czarnej magii:

*Praktykowanie rytuałów opartych na służbie własnemu celowi, dla osobistego zysku, kosztem innych. *Rzucanie klątw i negatywnych wzorców energetycznych na ludzi, których chce skrzywdzić, na przykład sprawić, że będą chorzy lub zechcą umrzeć. *Używanie oszustw, knowań i manipulacji z zamiarem zaszkodzenia innym. *Praktykowanie składania ofiar z krwi lub zabicie żywej istoty w celu odbycia rytuału lub oczyszczenia. *Uprawianie czarnej sztuki do wyczarowania żywiołów i demonów, aby służyły praktykującemu magowi. *Zdobywanie wiedzy bez udziału wyższej świadomości, co skutkuje działalnością sukkuba lub kradzieżą cudzej siły życiowej do wykorzystania w samolubnym celu. *Wykorzystanie energii elektromagnetycznej do tworzenia obcych implantów, wkładek holograficznych lub broni eterycznej w celu zaatakowania innych. *Czarna magia wykorzystywana podczas czynności seksualnych, poprzez gwałt lub przymusową sodomię, do wywoływania sił i wiązania duszy osoby. *Wszelkie wymuszone czynności seksualne między osobami dorosłymi i / lub z dzieckiem bez zgody drugiej strony. *Wszelkie działania lub zachowanie, w którym jest wzywana, wyczarowana lub ucieleśniona magia lucyferyczna albo szatańska. *Używanie sztucznej inteligencji do wykorzystywania świadomości przez kontrolowanie umysłów ludzi, wszczepianie myśli i kontrolowanie postrzegania rzeczywistości w celu osiągnięcia korzyści. *Za narzędzia czarnoksięstwa uważane są też nadużycia w zakresie biotechnologii we wszystkich branżach, takie jak rozpylanie chemtrails, GMO, manipulowanie ludzkim DNA w celu generowania chorób, aborcja ludzkich embrionów umieszczonych później w żywności, wstrzykiwanie patogenów poprzez szczepienia. *Ofiara krwi ludzkiej lub zwierzęcej, picie krwi, kanibalizm i seks na tle rytualnym.

Czarni magowie lub czarnoksiężnicy istnieją w świecie ludzi i w każdym wymiarze. Wielu chrystusowych pracowników światła zajmuje się na planie astralnym czarnymi magami – ludzkimi i nieludzkimi, którzy konsekwentnie rzucają eteryczną broń, klątwy oraz implanty z zamiarem wyrządzenia nam krzywdy lub zmuszenia nas do zachorowania – z poziomu astralnego lub podczas snu. Dlatego właśnie poznanie tych sił i sposób komunikowania się z Kryształową Gwiazdą oraz utrzymywanie stanu medytacji, modlitw i rytuału duchowego jest krytyczne w tym okresie cyklu wznoszenia.

Biała magia lub czarna magia

Pamiętajmy że wszystko składa się z energii, cała energia jest inteligentna i świadoma, wpływa na otaczający nas świat. Dlatego łatwo odkryć różnicę między tym, co nazywa się białą magią, pozytywną energią a czarną magią, negatywną energią. Ci, którzy mają wiedzę o energii i praktykują rytuały medytacyjne, aby skupić świadomość na pozytywnych intencjach, którzy są kochający, uprzejmi, współczujący i starają się naprawdę nie wyrządzić krzywdy ani zła sobie oraz innym, są określani jako biali magowie lub Maji. Biała magia tradycyjnie odnosiła się do korzystania z nadprzyrodzonych mocy lub magii świadomości do celów bezinteresownych, takich jak uzdrowienia, błogosławieństwa, modlitwy, oczyszczanie i praca na siatkach planety. Zdobycie wiedzy na temat mechaniki świadomości i praktykowanie tego typu rytuałów nie jest złem, jak uważa Kościół, lub ci – kontrolowani umysłowo, którzy obawiają się tych praktyk.

Aby praktykować pozytywne zastosowanie energii świadomości w celu służenia innym, musimy oczyścić świadomość i ciało z negatywnych pragnień ego, i pozwolić sobie na przekazywanie intencji wypływających z serca, co posłuży wewnętrznemu duchowi lub woli boskiej. Białym magiem można stać się poprzez dążenie do duchowego poświęcenia się, rozwijaniu bezwarunkowej miłości, etyki, cnót, dobroci i obcowania z duchami Chrystusa. Pozwalając siłom dobra przepływać przez fizyczne naczynie i krążyć w wewnętrznym świetle, jednocześnie błogosławiąc otaczający nas świat. Jest to naturalny efekt duchowego wzniesienia i poszerzania świadomości w kierunku osiągnięcia duchowej wolności. Nie osiąga tego tożsamość ego, to iskra Boga przemienia i uzdrawia ciemność, z doskonałości uniwersalnego kryształowego światła, które może przez nas przepływać.

Energia przeciwstawna dobroci, pochodzi od tych z negatywnym i chorym ego, którzy szukają zaspokojenia własnych egoistycznych pragnień kosztem innych, szerząc nienawistne, niszczycielskie aspekty, które przywołują czarne siły i czarną magię.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie czarnej magii do manipulowania planetarną siatką, elity władzy i NAA mają dostęp do wiedzy, dzięki której gromadzą zbiorową, świadomą energię z linii energetycznych, aby wzmocnić swoje plany. Siatka planetarna to żywy, starożytny system mapowania wielu widm energetycznych świadomości, uporządkowanych inteligentnie w warstwy geomantycznych planów, które wykonują określone funkcje w precyzyjnej warstwie wielu pasm energii. NAA przekazała im informacje potrzebne do interakcji z tym żywym polem energetycznym, a dzięki wykorzystaniu czarnoksięskiej magii i ofiar z ludzkiej krwi można ją wykorzystać do utrzymania kontroli – aż do teraz. Podczas cyklu wznoszenia siły te walczą o to, co uważają za własne terytoria na Ziemi, w tym o wykorzystywanie ludzi jako niewolników.

Ofiara z krwi i rytualne zabijanie

Dlaczego podczas czarnomagicznych rytuałów składa się ofiarę krwi i dokonuje rytualnych morderstw?

Przez stulecia NAA opracowywała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne poprzez kod tworzenia odwróceń. Zostało to przekazane tajnym stowarzyszeniom i instytucjom w celu kontrolowania umysłów, zebrania negatywnej energii emocjonalnej lub ekscytacji od mas. Ofiara krwi, czy to ludzkiej, zwierzęcej, czy jakiejkolwiek żywej istoty, jest składana podczas niektórych rytuałów czarnej magii, które są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z NAA, karmionego energią lusz. Osoba dokonujaca rytuału może także chcieć wyczarować aspekty inteligencji ciemnej energii, takie jak siły żywiołów, które bezpośrednio łączą się z czarnomagicznymi siatkami. NAA nagradza ofiarę rytualną i zabijanie, które ma miejsce w wojnach, ponieważ jest to główne źródło pożywienia dla zbieraczy lusz, a także zaspokaja ich uzależniające doznania, które mają po spożyciu hormonów strachu uwolnionych z osoby lub zwierzęcia w trakcie morderczego rytuału. Jeden z podstawowych strumieni czarnej magii zbiera się z głębokich warstw 2D ciała Ziemi, a nazywa się go Bafomet. Po podłączeniu do Bafometa czarny mag może wezwać i wywołać różne siły demoniczne z hierarchii duchowej, w tym 72 demony używane w Ars Goetia. Grupy te są powszechnie używane do wiązania duszy jednostki.

Czarny mag spośród satanistów, lucyferian, czarownic i praktykujących Santerię, voodoo, brutalne religie lub inne pokrewne rytuały związane z narkotykami albo zabijaniem pozwala, by jego ciało opanowały niższe duchy i aby było przez nie kontrolowane w celu rozprzestrzeniania pola infekcji tej szatańskiej siły po Ziemi. W ten sposób mogą zostać otwarte portale, a demoniczne istoty mogą swobodnie wędrować pośród nas. Świat sił może zostać zrytualizowany poprzez ofiary, np. ofiarę krwi, a czarne i złe intencje objawiają się poprzez nałożenie sił lub wiązanie innych energii bez zgody ofiar w materii fizycznej. Ofiary krwi i rytualne mordy są również wykorzystywane do wiązania grup dusz z demonicznymi istotami i jednostkami NAA, w celu odebrania im źródła energii oraz zaspokojenia żądzy krwi.

Główne cele elit władzy

Jakie są główne cele i metody stosowane przez NAA i elity władzy w ich dążeniu do wypełnienia Lucyferiańskiego Przymierza i wdrożenia Nowego Porządku Świata, totalitarnego i dystopijnego koszmaru zniewolenia świadomości?

Wiele osób nadal uważa, że obecny stan cierpienia, ubóstwa, chorób i przemocy na świecie powstał przypadkowo, oraz że to, co widzimy dziś w skali globalnej, było naturalną ewolucją ludzkości od epoki przemysłowej. To nie jest prawda. Rodziny elit władzy metodycznie i cierpliwie rozwijały swój globalny program poprzez konkretne cele, które starały się stworzyć dzięki wykorzystaniu inżynierii społecznej i ukrytej technologicznej kontroli umysłu, a także dzięki nadzorowaniu wszystkich naszych posunięć. Przyjrzyjmy się krótkiemu podsumowaniu tych celów.

Przed i podczas II wojny światowej, Czarne Słońca promowały idealizm niemiecki do kontroli umysłu za pomocą eksperymentów inżynierii społecznej zaprojektowanych przez niemieckich naukowców, którzy byli najbardziej czczonymi i sławnymi filozofami w tym czasie. Ci ludzie byli członkami Czarnych Słońc związanymi z bawarskim odłamem illuminatich i byli wykorzystywani do infiltracji najbardziej prestiżowych instytucji akademickich na całym świecie szerząc celowe dezinformacje, które ostatecznie rozprzestrzeniły się jako standardowy program nauczania w większości szkół wyższych. Wiele z tych programów socjotechnicznych zaczęło się od Instytutu Badań Społecznych w Szkole Frankfurckiej, które były wykorzystywane przez Czarne Słońca i praktykujących satanistów do popierania oraz rozpowszechniania fałszywej ideologii komunistycznej, zaprojektowanej jako program eugeniczny. Posmak tych eksperymentów inżynierii społecznej jest dziś agresywnie wykorzystywany do celowania w prestiżowe instytucje akademickie w Stanach Zjednoczonych, z tajnym programem, mającym zniszczyć Amerykańską Konstytucję na rzecz socjalizmu lub komunizmu oraz wzmocnić globalny program ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Inżynierią społeczną i programami kontroli umysłu steruje się w taki sposób, by odczłowieczać i demoralizować populację ziemską, odmawiając ludziom praw do podstawowych potrzeb oraz deprawować poprzez nasilanie przestępczych zachowań, traumatycznych uzależnień, samobójstw i zwiększanie liczby bezdomnych. Obejmuje to propagandę w kierunku dochowo uwłaczających zachowań jako społecznie akceptowanych w kulturze śmierci, takich jak zalegalizowane narkotyki, zabijanie, pornografia i prostytucja, które odwracają uwagę od tego, że Ziemia jest wykorzystywana jako farma więzienna do tworzenia większej ilości energii lusz dla drapieżnych pasożytów.

Promują duchowe znęcanie się i odrzucenie Boga przez szerzenie antyduchowych lub antychrystusowych religii i powiązanych z nimi praktyk, które niszczą wewnętrznego ducha albo połączenie z wewnętrznym Chrystusem, który istnieje wewnątrz każdej anielskiej istoty ludzkiej wcielonej na planecie. Rozprzestrzenia się gwałtowne religie i zastępuje nimi starożytne nauki gnostyczne chrystusowych Esseńczyków, nazywając ich lucyferianami.

Kontrolują pogodę i klimat przez celowe zatruwanie oraz zanieczyszczanie planety i zasobów naturalnych, poprzez tajne technologie i tajne programy wojskowe, aby uszczuplić te zasoby, jednocześnie rozpowszechniając dezinformację w głównym nurcie na temat ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Wykorzystują troskę ludzi o środowisko, aby zmanipulować nieuświadomioną populację, której odbiera się pieniądze na rzekome fundusze mające ratować sytuację, a tak naprawdę, za pośrednictwem specjalnych instytucji przekazuje się je systemom odwróconym kontrolera, i wykorzystuje w zatwierdzonych projektach, takich jak chemtrailing i gangstalking. Chodzi o zdobycie zysków dla ochrony głównych konglomeratów przemysłowych, a jednocześnie lansuje politykę niszczenia środowiska Ziemi zamiast je chronić.

Systematyczny program globalizacji i terroryzm gospodarczy ostatecznie doprowadza do załamania gospodarek światowych, wywołania chaosu i ogólnoświatowego kryzysu humanitarnego. Aby osiągnąć ten cel, kontrolerzy muszą cierpliwie orkiestrować swoje tajne plany, aby infiltrować wszystkie rządy na świecie, dzielić i podbijać niepodległe narody, niszcząc je w ich własnych krajach przez własny naród. Pierwsze etapy tego programu mają na celu pełne wykorzystanie taniej siły roboczej poprzez zmuszanie do przymusowej pracy niewolniczej w zubożałych populacjach krajów słabiej rozwiniętych, jednocześnie tworząc więcej niewolników zadłużenia w najsilniejszych narodach świata, aby zniszczyć stabilność gospodarczą i siłę finansową, niwecząc autonomię tych narodów. Ma to na celu wymuszenie upadku gospodarczego, politycznego i społecznego, aby wszystkie narody były od nich uzależnione oraz aby poddały się programowi One World Order.

Kontrolują naturalną neurologię populacji ludzkiej poprzez sygnały elektromagnetyczne, leki na receptę, urządzenia medyczne, modyfikowane genetycznie organizmy oraz całą gamę toksyn i trucizn umieszczanych w powietrzu, wodzie oraz pożywieniu, które wywołują wiele chorób, jednocześnie zapewniając, że wiedza na temat leczenia tych chorób nie jest dostępna.

Szerzą dezinformację i utajniają wiedzę w zakresie nauk ścisłych, wynalazków oraz zaawansowanych technologii, z wyjątkiem tych, które są zatwierdzone do promowania kultury śmierci i służących NAA oraz kontrolerom.

Konsekwentnie kontrolują masową percepcję rzeczywistości, która ma być powiązana z terroryzmem, kataklizmami i zarazami, mogącymi kojarzyć się z treściami zawartymi w biblijnych objawieniach, poprzez sztuczny program kontroli umysłu znany jako oprogramowanie Armageddon. Programy Armageddon są zaprojektowane do wywoływania podświadomych wspomnień w świadomości zbiorowej, wcześniej ukrytych linii czasu traumatycznych zniszczeń, spowodowanych przez NAA, na przykład podczas Buntu Lucyfera i kataklizmu atlantydzkiego. Utrzymuje to ludzi w stanie ciągłego lęku o przetrwanie i świadomości ubóstwa, niezdolności do rozwinięcia osobistej siły potrzebnej do kultywowania samostanowienia czy niezależności.

Wykorzystuje się systemy odwrócone w organizacjach non-profit i instytucjach religijnych, które są tworzone jako fasady wykorzystywane do międzynarodowego prania pieniędzy lub działalności przestępczej pod przykrywką działań humanitarnych lub organizacji charytatywnych, gdy środki są zbierane w wyraźnym celu kreowania ludzkiej nędzy i cierpienia.

Transhumanizm i transgenderyzm są wykorzystywane do dalszego promowania programu kultury śmierci, aby zniszczyć serca i dusze – współczującą i empatyczną boską istotę ludzką – poprzez celowe unicestwienie prawdziwej esencji męskości i kobiecości. Aby zakłócić lub zniszczyć jednoczący potencjał androgynicznego ciała świetlistego w DNA istoty ludzkiej, pierwszą dyrektywą wydaje się być zaatakowanie wewnętrznej i zewnętrznej zasady płci na wszystkie możliwe sposoby. NAA promuje fałszywe twory poprzez podżeganie dezorientacji w procesie śmierci, zatarcie wiedzy o ciele świetlistym i duszy, zamieszanie w sprawach dotyczących seksualności, małżeństwa i dzieci, wpajanie zamętu co do ról, a następnie rozpoczęcie mieszania ciał ludzkich ze zwierzętami i maszynami.

Ofiarowanie dzieci to pomysł NAA. NAA i sataniści lubią wykorzystywać dzieci do zbierania negatywnej energii emocjonalnej lub lusz, a w związku z tym sieci przestępców mają szerokie pole do popisu.

Kontrola umysłów przeznaczona do odwracania płci powoduje najwięcej cierpień, prowadzi do bolesnych wspomnień relacji między mężczyznami a kobietami dotyczących wykorzystywania siebie nawzajem. Takie wynaturzenia płci są używane do najgłębszych poziomów duchowego znęcania się, seksualnej niedoli i tortur. Prawdziwe duchowe małżeństwo jako element naturalnego biologicznego duchowego wzniesienia, zostało skradzione ludzkości przez inwazję NAA, a ból tej kradzieży i emocjonalnego nadużycia zniszczył serca wielu ludzi.

Handel ludźmi wiąże się ze sprzedażą lub handlem ludźmi przez innych ludzi i nieludzi. Ta epidemia szerzy się na planecie Ziemia, lecz istnieje również poza tą planetą i jest określana jako galaktyczne ludzkie niewolnictwo. Osoba mająca być ofiarą jest odławiana w określonych celach, a następnie uprowadzana i sprzedawana lub wymieniana, na przykład do niewolniczej pracy fizycznej, seksu, inżynierii i produkcji. Osoba ta jest kontrolowana umysłowo poprzez system gróźb, zastraszania oraz tortur, gdyż ma pozostać posłuszna i ulegle wykonywać czynności nakazane jej przez panów, którzy mogą być ludźmi lub istotami innymi niż ludzie. W ubogich krajach trzeciego świata lub podczas masowej migracji uchodźców nieuważni rodzice gubią lub sprzedają dzieci. Ten sposób handlu ludźmi przynosi setki tysięcy ludzi rocznie zarówno na planecie, jak i poza nią.

Obecnie system światowego niewolnictwa służy do pasożytowania na energii duszy, ale także do narzucania karmicznych wymian na masach i jest ważnym powodem, dla którego NAA tak mocno walczy o zachowanie kontroli i dostępu do Ziemi oraz o handel jej mieszkańcami. Szacuje się, że co roku zaginie co najmniej 8 milionów dzieci na całym świecie. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych znika prawie 800 000 dzieci. W Brazylii ginie 40 000 dzieci, 50 500 w Kanadzie, 39 000 we Francji, 100 000 w Niemczech i 45 000 w Meksyku. W Wielkiej Brytanii każdego roku ginie około 230 000 dzieci lub co 5 minut jedno.

Zadaj sobie pytanie:

* Kto czerpie korzyści ze zniewolenia istot ludzkich na planecie Ziemia? * Kto czerpie korzyści z uprawiania seksu z naszymi dziećmi?

Każda czynność, którą podejmujesz, aby się dokształcić, wszelkie działania podejmowane, by pomóc innym rozeznać się w tych tematach, niezależnie od tego, jak małe, pomagają zakończyć niewolnictwo i ludzkie cierpienie z powodu niewoli. Razem, jeśli potrafimy zrozumieć, co dzieje się na Ziemi i otworzyć oczy, aby rzeczywiście zobaczyć te ukryte programy satanizmu oraz lucyferianizmu, na wszystkich poziomach, możemy zjednoczyć się, by położyć kres ludzkiemu niewolnictwu dla przyszłych pokoleń. To jest prawdziwy cel misji strażnika, chrystusowego gospodarza, mającego wspierać planetarne wzniesienie i wyzwolenie ludzkości od ciemiężców.

Gdy przechodzimy przez te burzliwe czasy, pamiętajcie, że najlepiej na wszystko reagować z miłością. Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się w duchowym rozwoju, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/03/lisa-renee-satanizm-i-lucyferianizm.html

źródło tekstu:

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3417-mainstreaming-satanism-and-luciferianism

oryginalny tekst w j. ang zamieszczalam na blogu wczesniej:

Mainstreaming Satanism and Luciferianism

<

43 thoughts on “SATANIZM I LUCYFERIANIZM

 1. Widać Emeraldowe Czarowniki Nadal Mają Duży Problem z Istota Anielską o Nazwie Lucifer lub Aurora hmmm a niby tacy mocni i mogą zarządzać całymi galaktykami jednak nadal za słabi aby Zniszczyć Obiekt Swej Obsesyjnej Zawiści i Zazdrości.

  Jak Dla Mnie to Miejsce ma błędne podstawy konstrukcyjne i

  ROZCHODZI się tutaj o takie słowo które w linii prostej oznacza

  Nieczystość Tego Świat i to Słowo zwie się Zapłodnienie

  Jak dla Mnie to Miejsce już nigdy nie wyjdzie na prostą a Wasza Ludzką Świadomość Względem Tej Planety Opisuje Zielony Krzew Jemioły.

  Wasza Świadomość oraz wasz grzech

  Dlatego też jest taka obsesyjna Nienawiść Względem Śnieżki która nigdy nie miała ocieca leczy tylko Mamę gdyż urodziła się poprzez zaistnienie niepokalanego poczęcia

  czyli Parteno-Geneza.

  Z mojego punktu widzenia To Miejsce Ten Świat zwie się piekłem świadomościowym

  jednak Dobra Istota nie stoi za stworzeniem tego miejsca lecz

  To miejsce zostało Stworzone przez Złe Istoty Tak Złe że jest to przerażające.

  Jednak widać jest odgórne przyzwolenie na istnienie tego świat hmmm być może to tylko wielka Gadzia Ferma Żywych Istnień gdzie Hoduje się inne stworzonka po to tylko aby spijać z nich soki cierpienia i strachu.

  Zastanawia Mnie teraz gdzie w Tej Bajce Jest Bóg czyli Istota Najwyższego Stwórcy i Dlaczego Nic nie czyni względem tego miejsca.

  Niby z jakiego powodu Zwierzątka Hodowane od urodzenia w Niewoli z przeznaczeniem na ich zabicie i pożarcie ich zwłok

  miały by odbywać tutaj jakąś urojona karę i niby za co?

  Można sobie coś pomyśleć że jednak ludzie mogą za coś tutaj tkwić jednak na teraz taki pomyślunek jest błędny.

  Nadal Mam przed oczami Obraz Małej Istotki zamkniętej w więzieniu z grubymi kratami oraz prze ogromne cierpienie i rozpacz tej Istotki zamkniętej we wnętrzu tej klatki przy czym

  od jakiś Dwóch Lat na Obraz Tej Istoty nakłada się mi Mój Wizerunek.

  Plejadanie wspominali w swoich opowieściach Że przetrzymują w Niewoli Istotę Najwyższego Stwórcy jednak Osobiście Ja od zawsze uważałam się tylko za Istotę Anielską o oznaczeniu kodowym A7

  Była Pani w Egipcie oraz We Wnętrzu Wielkiej Piramidy to może Pani napisze jak jest w środku tej budowli tzn interesuje Mnie jaki zapach panuje w środku tej piramidy, z tego co czytałam podobno czuć tam smród

  Więc na teraz nie mam zaufania do tej budowli, właściwie mimo że bajka o pięciu elementach tak ładnie wyglądała to nigdy nie miałam zaufania co do jej

  Uczciwości.

  opcja pozytywna względem piramid z Egiptu ma 56% udziału

  jednak opcja negatywna ma 44% udziału i mówi nam że sieć piramid na Świecie z Centrum w Giza Tworzy Ogrodzenie Elektryczne wokół tej Planety i zmusza niemal całe istnienie do nieustannego cierpienia i odczuwania bólu

  Angielskie Słowo Oznaczające Zaufanie to

  Trust i dużo wskazuje że Budowle z Egiptu już nigdy nie będą mieć Mego Zaufania.

  Bajka o pięciu Elementach jest bardzo ładna jednak na teraz nie widzę powodu aby w niej uczestniczyć, a jeśli jednak jestem jednym z elementów to i tak będę stawiać

  Największy Opór względem pozostałych Elementów.

  Emeraldowe Czarowniki niby tacy dobrzy jednak dlaczego Mieszają i Łączą ze sobą Ofiarę —> Lucifer oraz Jej Katów czyli Satanistów tworzą Masło Maślane i Twierdzą że Miedzy Ofiarą a Katem nie ma żadnej różnicy.

  Mało Tego Emeraldowe Czarowniki Twierdza że Ofiara i Jej Kaci działają razem tylko teraz nie wiadomo na czyją szkodę.

  Już Pani Pisałam wykresy i formy geometryczne Emeraldowego Systemu są pozbawione w swoich schematach tak jak by Skrzydeł Anioła.

  Emeraldowy Matrix to Fałszywy Diament Świadomości który tak jak by był pozbawiony duszy i w całości składał się, był utworzony ze Sztucznego Fałszywego Światła/

  Fałszywe Światło Istnienia oraz Trupi Świat oraz Jedna Rzeka pomiędzy Nimi.

  STYKS lub ERIDAN

  Like

  • Przeciez dobrze pani zna moja historie z pobytu w Egipcie, w tym Wielkiej Piramidy. Pisalam ze z ogromnym trudem tam weszlam, ze kilka razy sie wycofywalam ale kiedy juz tam weszlam to wcale nie mialam ochoty stamtad wyjsc, zreszta czesc pobytu w Komorze Krola przespalam, zapadajac w dziwny letarg.. co zas zapachu to bardzo mnie to zdziwilo ze pomimo tloku ktory tam na poczatku panowal nie bylo czuc zadnego brzydkiego zapachu, wrecz przeciwnie, powietrze zdawalo sie byc niesamowicie rzeskie, temperatura wciaz ta sama I tez bardzo przyjazna dla ciala I to niesamowite wrazenie przestrzeni… do Egiptu mialam powrocic tego samego roku, miedzy innymi na zaproszenie opiekuna Tell Amarny, ktory rozpoznal we mnie swoja duchowa siostre, niestety do Egiptu juz nie wrocilam…

   Co zas reszty to nie zamierzam zatwierdzac twoich kolejnych komentarzy. Po raz kolejny przesadzilas “Alicjo”
   Od czasu do czasu dopuszczam twoje komentarze aby zobaczyc czy cos sie zmienilo, ale jak widac wszystko po staremu. Ciekawe ile razy jeszcze bedziesz robic te same podchody I wlasciwie po co?

   Like

 2. W Książkach od Plejadan zostało przedstawione wiele opowieści jednak w taki sposób że jedna zaprzeczała drugiej i po przeczytaniu całej książki miało się jeden wielki mętlik umysłowy.

  Mało tego sami Plejadanie zachęcali wyraźnie aby tworzyć nierozwiązywalne sprzeczności umysłowe w swej głowie.

  Jedna z Opowieści Plejadan Mówiła nam że Majowie mogą z równa łatwością przejść do punktu w czasie zwanego początkiem Wszechświata jak i z równa łatwością mogą przejść do punktu w czasie zwanego końcem wszechświata jednak ich zdanie polega na tym aby wszystkie punktu wszechświata skurczyły się we właściwym czasie.

  Czyli pomieszanie z poplątaniem na trochę większą skalę.

  Kolejna opowieść od plejadan mówiła nam że Ziemia jako planeta dąży do ponownego stworzenia i tutaj także kłaniała by się obecna bajka o

  pięciu elementach.

  Jednak powtarzam

  Jeśli jednak jestem jednym z elementów to i tak będę stawiać

  Największy Opór względem pozostałych Elementów.

  Mało tego jestem w stanie powiedzieć NIE nawet jeśli miało by to taki skutek zniszczenia całego świata.

  Przynajmniej taki stan tej opowieści jest na teraz po tym czego doświadczyłam od innych ludzi. Może coś się zmieni w tej sprawie w przyszłości…

  Ciężko na teraz uchwycić mi źródło nikczemności i podłości która jest mi czyniona od 2015 roku czyli już około 4 lat. Jednak to z czym się zmierzam od tamtego czasu rozwala Moją Świadomości Istnienia na kawałki.

  Wyjątkowo podła sadystyczna satanistyczna kontrola umysłu i znęcanie się nade Mną.

  To co ciekawe to diabeł Sioła z Niemiec pisał wyjątkowo dużo w temacie tej kontroli umysłu tak jak by był jedną z osób mocno zaangażowana w ten proceder.

  Tak jak by ten diabeł był jedna z osób kontrolująca ten proces sadystycznego znęcania się nade Mną.

  Zupełnie jak podła tresura zwierzątka, reagowanie na kolory słowa oraz odpowiednie skojarzenia myślowe które powstają w mej głowie. Taka tresura aby sprawiać przed wszystkim przykrość, zdenerwowanie i rozdrażnienie.

  Więc wyobraź sobie że Normalnie dla Dziecka Główka Kapusty takiego warzywa nie jest drażniąca i jest zupełnie neutralna.

  Jednak po Siolowatej Nazistowskiej Kontroli Umysłu zaczyna mocno drażnić

  gdy ten cham wielokrotnie pisał o Ka-puście w nawiązaniu to tego że ktoś ma pusto w głowie.

  Nie wiem kto za tym dokładnie się kryje za tą kontrolą umysłu, jednak istoty które się tym zajmują bardzo starają się aby Mnie zniszczyć lub doprowadzić do samobójstwa więc

  jeśli bajka o pięciu elementach jest realna to istoty te także dążą ze wszystkich sił do zniszczenia tego świata.

  Nawet kolor Niebieski przez silowatego chama został obrócony do negatywu więc jak tu osiągnąć coś pozytywnego z takim podejściem.

  W sadystyczną kontrolę umysłu jest zaangażowanych bardzo wiele osób jednak większość z nich zapewne nie zdaje sobie sprawy w jaki proceder jest zaangażowana.

  Jest też całkiem możliwe że Teraz wszystkie Diabły połączyły siły gdyż oni także wiedzą o pięciu elementach i czynią wszystko aby

  Szczęśliwe Zakończenie pewnego etapu Kosmicznej opowieści się nie wydarzyło.

  PS. Dobre Istoty nie wywlekają na widok publiczny i nie piszą na forum szczegółów z mego prywatnego życia o których oni wiedzieć nie powinni.

  Więc jeśli Oni wiedzą i piszą o Moich prywatnych sprawach aby uczynić mi przykrość to skąd pochodzi ich moc wywiadu/ skąd maja tą wiedzę?

  https://nto.pl/tajemnica-egzorcyzmow-jak-wypedzic-diabla/ar/4062155


  “- Nie przeżyłem tego osobiście, ale jeden z egzorcystów opowiadał mi, że podczas modlitwy nad opętanym ten zaczął nagle wyliczać grzechy wszystkich obecnych w kaplicy, włącznie z egzorcystą – mówi ks. Sklorz.”

  Jest takie powiedzenie Siła Złego na Jednego

  Armia Złego na Jedną.

  czyli bajka na teraz ze szczególnym nasileniem od 2015 roku.

  Like

 3. Gdyby chodziło o problem z jedną osobą i np była bym to Ja był by to mały pryszcz jednak ogólnie z tym miejscem jest coś bardzo nie tak.

  Już tak bez żartów w pełni na poważnie, diabeł szatan istniej na serio, chce dostać bardzo moją dusze i widać robi co w jego mocy aby swój cel zrealizować.

  To w co zostałam wplątana w ostatnim czasie hmm fama i drama do gawiedzi i opinii publicznej już poszła i wiem że bardzo trudno będzie się z tego wybronić jednak spróbuję.

  Ceremonia Projektu Cheops z 11.11.11 tak jak by miała bezpośredni związek z moja osoba gdyż jestem rytualnie topiona w wieku 1 roku i 11 miesięcy.

  Już nic Mnie tutaj nie zaskoczy, diabeł potrafi biegle manipulować rzeczywistością w tym wpływać na urządzenia techniczne oraz inne osoby w moim pobliżu oraz ich zachowanie czego te osoby nie są nawet świadome.

  Dziwne rzeczy i “cuda” np z telefonem, komputerem to tez działanie czarta.

  Kiedy to się zaczęło hmmm myślę że już od kołyski.

  Jednak od 2015 roku przybrało to szczególne nasilenie w tym Dziwne demoniczne manipulowanie zachowaniem zwierząt w tym posługiwanie się małymi Dziećmi aby mówiły obraźliwe słowa w moim pobliżu których sami nie są świadomi.

  Wszystko zmierza do tego aby nękaną i zaszczutą osobę doprowadzić do samobójstwa.

  Widać pewna istota bardzo się wściekła i teraz robi wszystko aby Mnie zniszczyć.

  Like

  • ”Gdyby chodziło o problem z jedną osobą i np była bym to Ja”

   Ano wlasnie, doszlam do wniosku ze skoro te komentarze dotycza wszystkich to niechaj sobie inni jednak je poczytaja. Z mojej strony moge powiedziec tylko tyle, mistrzostwo w odwracaniu kota ogonem, naprawde na zloty medal!
   Livia

   Like

   • Ahhh tak oczywiście odwracanie kota ogonem gdyż rzetelnie opisuję z czym się tutaj zmierzam oraz w jaki sposób jestem prześladowana i nękana

    Niech wam będzie, wszak Już na Zawsze Dwie Karty będą poza waszą bajką oraz waszą Matrycą gry

    Dwie Karty poza Talią których wam Zabraknie to

    As Serce oraz Siódemka Serce

    Więc dla Mnie możecie nawet balować i wybrać się wszyscy razem do swojego Nieba nawet z nawróconym Szatanem jednak nadal bez Mnie czyli Lucifer Aurora.

    Normalnie jest 52 kart do gry plus trzy jokery czyli 55

    jednak teraz zostanie wam 53

    bogowie i boginie

    pa pa pa

    To by było na tyle,

    NIET !!!

    Like

   • Rzetelne to sa twoje komentarze z okresu kilku lat ktore wyraznie pokazuja ze z cala pewnoscia nie jestes ofiara a wrecz przeciwnie.. choc w sumie wystarczy kilka twoich komentarzy z ostatnich dni, tych w ktorych domagasz sie mojej ofiary albo ten z wysysaniem krwi… I to tyle co nie znaczy ze to koniec.. rozwiazanie tej sprawy nastapi jednak poza blogiem I wtedy powiem ostatnie zdanie.
    Livia

    Like

   • Cos w temacie Szatana i Lucyfera. Victoria 11 to oczywiscie Kamila La La La, wczesniej zwaca sie Alicja w Krainie Czarow, Lucyferem, Tesla, itd, itd:

    Victoria 11
    January 4, 2019 at 09:59

    Ohhh Mała Dorotko Taka już jestem, najpierw mogę dać komuś po zębach a za 15 minut zrobić pobitej przez Mnie osobie herbatkę i przynieść razem z ciasteczkiem na talerzyku 😉

    Wiec w tym roku 2019 jak i w przyszłym nie zamierzam was topić, jednak zamierzam to uczynić tak jak już wam to pisałam pod koniec mojej 33 letniej podróży życia w tym waszym Świecie postawionym na głowie. [2023 rok—> wykonać w-rok]

    Podobno to wszystko się mi śni więc nie chcę takiego scenariusza że ja się obudzę ze swojego snu a wy w nim nadal pozostaniecie i nadal w tym śnie będziecie grzeszyć.

    Ja chcę taką bajkę że najpierw was wytopię co do nogi w globalnym potopie w 2023 roku a potem się obudzę ze swojego snu.

    To nie jest tak że sen jest tylko mój, ten sen jest pewną warstwą rzeczywistości do której dostałam się po przejściu przez Lustro Wody w dniu 16 Kwietnia 1992 roku.

    To było wtedy gdy ja byłam malutkim Dzieckiem i miałam 1 rok i 11 miesięcy i tutaj kolejny raz mamy odniesienie do ceremonii projektu Cheops 11.11.11.

    Jeśli zaś chodzi o zaślubiny z uprowadzonym Dzieckiem do Niewoli to Mam na myśli tylko i wyłącznie Siebie oraz rytuał złożenia czartu/diabłu ofiary ze Mnie czyli Córki Królowej Śniegu lub w Innej Opowieści Córki Marzanny czyli Dziewanny czyli także Pani Lasu.

    Jeśli Mam na myśli Dziecko uprowadzone do Niewoli to Mam także na myśli Siebie i Nikogo Innego a tym Dzieckiem jest Ta Planeta Zwana Ziemią oraz Jej Świadomość znajdująca się w wiezieniu energetycznym.

    Pamiętasz Jak Pisałam Tobie Dorotko o Małej Istotce Zamkniętej we Wiezieniu z Grubymi Kratami oraz Ogromne Cierpienie Tej Istotki.

    Tak się dziwnie składa o pewnego czasu że na ta Istotę we wiezieniu nakłada się mi mój wizerunek.

    Jeżeli zaś chodzi o wspomniane zaślubiny i Karabin Snajperski to jest to Najodpowiedniejszy Prezenciki/Podarunek dla tego Tofasia który w tym świecie ogłosił się bogiem twierdząc przy tym że Bogini Mama/Mama Archaniołów nigdy nie istniała.

    Co do Maxia spiersa to myślę że jest to Logiczne że Nie przepadam za osobą która przybyła do Polski z Misją Zabicia Mnie. Jakie są Dowody że Maxiu Spiers wysłannik czarownicy Vanessy Bates wyzionął ducha i umarł podczas pobytu w naszym kraju?

    Mając odrobinę wiedzy w temacie obsługi programów graficznych można spreparować dowolne zdjęcie nagrobka z dowolnymi danymi osobowymi,

    czyż nie jest zastanawiająca pomyłka w dacie śmierci maxia spirsa czyli

    16 Kwietnia czyli także Dzień Gdy Zostaję Złożona diabłu/czartu w ofierze poprzez rytualne utopienie [1 rok 11 miesięcy] Dziecka w dniu zwanym wielki czwartek

    wielki czwartek czyli także wielki czarny/diabli dzień

    tak się składa że na każdym kroku opisuje Mnie Liczba/Cyfra 7

    Tak się składa że nigdy nie lubiłam czwartków mając świadomość że jest to najgorszy dzień dla Mnie w całym Tygodniu.

    Tak się składa że Od Najwcześniejszych Lat Dzieciństwa czułam ogromną Wieź która łączy Mnie zarówno ze Śniegiem jak i Wodą.

    Bajka wygląda tak że na Ziemi jest 7 kontynentów i kontynentem dla którego jest przypisany nr 7 jest Antarktyda która jest calutka Biała i Niemal Nie Tknięta Ręką Ludzką zgodnie z miedzy narodowymi ustaleniami w tej sprawie .

    Sama pisałaś że Maxiu Spiers działał w Polsce z Polecenie Czerwonej Róży, pisałam Tobie na maila co znaczy sobą czerwona róża oraz jakie jest [Plugawe] znaczenie podarowania ciętej czerwonej róży Dziewczynie przez tofasia.

    Poza tym Maxiu spiers jest blisko związany z bajką o małym “księcuniu” co było pokazane na facebooku,

    Bajka ta mówi nam o “księcuniu” który raczył “pokochać” na “swej” planecie tylko jedną róże a całą resztę wyrywała z korzeniami nie pozwalając im nawet urosnąć i rozkwitnąć.

    Zdjęcie które dodałam na Końcu także dotyczy się Mnie oraz tego co próbowano przepchnąć za Mymi Plecami,

    Zawsze mówiłam Innym Osóbkom w temacie ślubów

    Że lepiej wrócić się z połowy drogi niż płakać przez całe życie.

    Może już Tobie Dorotko pisałam że Zawsze Czuję Szczególny Rodzaj Poruszenia widząc za witryną Biała Suknię Ślubna.

    Jednak Biała Suknia Ślubna nie oznacza zawsze że Osoba w Nią ubrana zamierza pójść do debilnego za maż/wąż pójścia.

    Biała Suknia może oznaczać także w symbolu Osobę oraz zaświadczać o jej Atrybutach Duchowych co w tym przypadku w linii prostej

    Nawiązuje do Śniegowej Bieli.

    A bajka Mówi nam o Tym że Mama jest Tożsama z Córką
    Jaka Mama taka Córka przy czym ocieca/tofasia nigdy w tym systemie nie było

    Gdyż Mama Urodziła Swą Córkę Poprzez Nie pokalane poczęcie/ bez zaistnienia grzechu.

    Co do Listy Osób przeznaczonej do Ochrony to wcale nie trafiła ona w moje ręce gdyż to przez Mnie została ta Lista sporządzona.

    Lista ta zawiera osoby czyli figury w Grze/ Białe Figury które są wykorzystywane w batalii z ma-ryjkowymi satanistami.

    Wiec tak się złożyło że Twe Imię na tej Liście zostało przekreślone jednak chwilkę po tym zostało obrysowane elipsą co oznacza anulowanie wykreślenia.

    Livia Ether Flow
    January 4, 2019 at 11:49

    No dobrze, ale kto stoi po tej stronie ktora wykorzystuje mnie w rozgrywce z satanistami? Choc w sumie moge sobie sama odpowiedziec.. ze skoro jest to twoja strona to znaczy ze jest to strona lucyferianska… Szatan z Lucyferem gra w szachy? A ja niby jestem pionkiem w tej rozgrywce… pionkiem czy swego rodzaju zakladnikiem???

    Livia Ether Flow
    January 4, 2019 at 13:24

    Z tego co napisalas wynika ze jestes GRACZEM a ja PIONKIEM w SZACHACH ktorym poruszasz.. tyle ze jak do tego ma sie to o czym pisalas wczesniej, ze jestem twoja lustrzana swiadomoscia, czy tez ty moja.. jakos tak.. ja sie z tym oczywiscie nie zgadzam, ale to twoja teoria… I w zwiazku z tym…

    Twierdzisz ze Max przyjechal do Polski po to aby cie zamordowac, jednak w noc kiedy sam zostal zamordowany ja doswiadczylam ciezkiego ataku na swoja osobe… I wiele wskazuje na to ze zrodlo ataku na mnie jak I Maxa jest to samo, choc w tamtym momencie kiedy sie to stalo praktycznie nie znalam Maxa ani on tym bardziej mnie.. Zaatakowano mnie jednak dokladnie w tamtym czasie.. a wszystko to po to aby ochronic ciebie? Bo tak to mozna zrozumiec.. ale jesli sie myle, popraw mnie…

    Victoria 11
    January 4, 2019 at 14:25

    Istotnie jesteś pionkiem/figura w Grze jednak Ja Także jestem Podobnym Pionkiem/Figura mimo że Sama Prowadzę tą Grę/Batalię

    Kto gra z Kim.

    Wiec jest to pojedynek miedzy Mną czyli Lucyferem czyli także Świadomością Archanioła A7 a Ma-Ryjką/Diabłem/Szatanem.

    Gra oraz Jej Finał był już ustalony na początku, zanim ona się nawet tutaj rozpoczęła na Ziemi.

    To nie jest tak że Wsteczne Zło zostało stworzone przez Boga przez Duże B czyli Boginię Mamę lecz zrodziło się poprzez toksyczne uczucia które pojawiły się w sercu Maryjki oraz tego co ona tutaj stworzyła na ziemi w swoim tfu!!! akcie stwórczym.

    To nie jest tak że Maryjka w Niebie zbuntowała się przeciwko komuś lub też Bogini Mamie lecz sama na własne życzenie opuściła

    Niebo oraz Kolektyw Świadomości Anielskiej po czym przybyła tutaj na tą planetę Zwaną Ziemią i przystąpiła to swojego plugawego aktu kreacji i stworzenia.

    Dlaczego ten Maryjkowy Akt Kreacji jest plugawy, ano dlatego że był czyniony gdy Maryjka Kierowała się uczuciami zawiści i zazdrości/

    Jest on ten Maryjkowy Akt Kreacji plugawy gdyż jest brudny i nieczysty oraz stanowi błąd i bluźnierstwo tak przeciwko każdemu Światłemu Aniołowi jak i Samej Osobie Boga czyli Bogini Mamie.

    Tak Jak Pani Mimo że Rozgrywam tą Grę/ Jestem także Pinkiem/Figura na szachownicy oraz doświadczam w swym życiu do czego są zdolni Ma-Ryjkowe Sataniści.

    Myślę że dobrze pamiętasz to co Cię spotkało w wieku 13 lat.

    Ja Już wielokrotnie pisałam że Mnie coś strasznego spotkało w wieku 1 rok i 11 miesięcy gdy Ma-ryjkowe Sataniści tąpiąc malutkie Dziecko złożyli Mnie diabłu w ofierze do pożarcia.

    Jest tak jak piszę

    Jestem zawsze Dwa Kroki przed Ma-Ryjkowymi Satanistami/ wcale się nie mylę że Maxiu Spiers z polecenia Czarownicy Vanessy Bates przybył do Polski aby Mnie zabić czyli Białą Różę.

    Wtedy gdy ten super żołnierz był w naszym Kraju, Ja Miałam zupełne świadome odcięcie od internetu/blogów oraz tej całej ezoteryki.

    Mimo że nie zaglądałam wtedy wcale do neta przez około miesiąc był to bardzo trudny i niebezpieczny etap dla mego życia oraz zdrowia.

    Wtedy gdy byłam całkowicie poza netem/ odczuwałam w swym wnętrzu dziwne wołanie aby udać się w podróż w pewien rejon Polski/ dziwne podszepty które mówiły aby udać się w rejon Polski gdzie już czekał na Mnie wysłannik czarownicy Vannesy Bates aby pozbawić Mnie życia. super-duper żołnierz/ zabójca wysłannik czerwonej róży z UK.

    Mimo że czarcie wołanie było wyraźne silne i namacalne z jakiś powodów do podroży nie doszło.

    To co Cię spotkało zadziało na zasadzie Lustra Świadomości którym jesteś Dla Mnie/

    Czy ja muszę pisać o wszystkich szczegółach/ jaką ma Pani pewność że nie było w tym czasie identycznego ataku na Moją Osobę/ ataku który został odbity i skierowany do nadawcy.

    Na serio komiczna sytuacja z tym Maxiem i jego rzekomym zgonem w Polsce/

    Komiczna sytuacja z dziwną “pomyłka” na grobie Maxia oraz Dziwna postać Krasnoludka na nagrobku a do tego data śmierci pomylona i

    wstawiono 16 kwietnia czyli

    dzień rytualnego morderstwa na Mnie poprzez utopienie malutkiego Dziecka.

    16 kwietnia —> dzień złożenia diabłu ze Mnie ofiary.

    Tak jak już pisałam Gra oraz Jej Wynik był ustalony na początku nim się to wszystko zaczęło.

    Wygraną może być tylko jedna Postać czyli A7

    Ja nie przegrywam lecz jeśli gra zakończy się Fiaskiem to ten Świat Zostanie w Całości Zniszczony w Dniu Gniewu i Globalnym Potopie w 2023 roku.

    Fiasko tej Gry oznacza także

    Odebranie Całej Mocy Stwórczej Ma-Ryjce/Diabłu/Szatanowi oraz związanie jej razem z jej satanistami na wieki wieków we wiecznej ciemności i pustce związanie w ciemności po wsze czasy.

    Wiec Jeśli Gra zakończy się powodzeniem Wygrywają Jednocześnie Dwie Osoby/ Dwoje Graczy lecz jeśli zakończy się fiaskiem przegrywa tylko Ma-Ryjka/Diabeł/Szatan.

    Dlaczego to tak, ano dlatego że Maryjka miała wystarczająco dużo czasu aby się ocknąć i zatrzymać w swym bluźnierstwie oraz plugastwie.

    Jednak mimo że wielokrotnie została do niej wyciągnięta ręką na zgodę zawsze ona Maryjka ugryzła w tą rękę

    więc

    teraz

    Czas aby się Ona zastanowiła —> Time To Wonder

    albo

    [2023 rok wykonać w-rok]

    Sąd Ostateczny ….

    PS.

    Na serio zaskakująca sytuacja jest tutaj

    wszyscy albo większość ma problem z jedną postacią/jednym Archaniołem Lucyferem.

    są to Kat-olickie czarowniki ze swą Ma-Ryjka na czele oraz “bogiem” ociecem który jest niby wszechmocny ale mimo to nie potrafi sobie poradzić z jednym Aniołkiem

    są to emeraldowe czarowniki od urojonej ascendencji niby też tacy mocni jednak i tak za słabi aby złamać jedną Istotę Archanioła A7

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/12/26/odrzucanie-klamstw/comment-page-1/#comment-17374

    Like

   • Dziecinko Dorotko i Komu się Pani Niby na Mnie Żali na tym blogu gdy Oboje Wiemy że Tutaj na Tej Stronie Nikogo Poza Mną oraz Panią nie ma.

    Jednak zawsze może Pani sobie trochę napisać komentarzy pod zmienionymi Nickami jako niby tam inne osoby aby w ten sposób choć odrobinę umilić sobie swą samotną egzystencję tutaj.

    Napiszę więcej, Wszystko Jednak Wskazuje że To Jednak Pani jest to postacią która zwie się

    Mamą Matrixa

    czyli teraz Jest Mama Matrixa oraz Jej Ofiara czyli 21 A7

    wszak świetlany Matrix który w nocy pojawił się przed Moimi zamkniętymi oczami

    Miał od Dziwo Kształt

    Choinki Świątecznej o Strukturze Sieci Pająka z Centrum czyli Krzyżem w Środku

    Centrum Czyli Krzyż i Ofiara w Niewoli Sieci Tego Systemu.

    Napiszę jeszcze więcej w tym systemie Matrixa Nie Ma Nikogo poza Dwiema Postaciami

    Mamusia i Jej Ofiara

    reszta to tło do dziwnej opowieści i teatr Marionetek Mamusi Matrixa w Dziwnym Świecie Dziwnej Rzeczywistości.

    Like

   • ”Napiszę jeszcze więcej w tym systemie Matrixa Nie Ma Nikogo poza Dwiema Postaciami”

    Tak, jestesmy tylko my dwie, ale tak z ciekawosci zapytam a co z Maxem Spiersem?
    Jesli byl tylko marionetka to po co musialas go eliminowac?
    Skoro nikt oprocz nas dwoch sie nie liczy?
    Tak jak w tym snie o Krolestwie..

    ”Napiszę więcej, Wszystko Jednak Wskazuje że To Jednak Pani jest to postacią która zwie się Mamą Matrixa”

    Wczesniej wszysto wskazywalo na cos innego, co chwilke cos nowego, ale moge byc i Mama MAtrix – Macierza..
    choc ty w zadnym badz razie dzieckiem nie jestes, a tym bardziej moim..
    wszystko jednak wskazuje na to ze to ty jestes tym
    KONIEM TROJANSKIM.. w tej bajce…

    WIRUSEM ktorego zadaniem jest niszczenie ZYCIA…

    https://m.youtube.com/watch?v=DKSpLo_MWjo

    I co teraz?
    W jaki sposob mnie ostatecznie zlikwidujesz a tym zniszczysz wszelkie przejawy zycia?
    Sluchamy cie Koniu Trojanski…..

    Wyjasnij tez moze dlaczego na priva nazywasz mnie swoja ulubiona laleczka.
    Skoro jestesmy tu tylko we dwoje to mozemy pisac o wszystkim, nikt inny oprocz nas przecirz I tak nie bedzie czytal…

    Livia

    🙂

    Like

   • Dlaczego Pani wciąż wraca do tego super duper żołnierza Maxia Spiersa który to niby poległ w Polandi na misji zabici w tym kraju Fizycznego przejawienia Białej Róży.

    Dlaczego Pani do tej pory ma w związku z tą postacią takie obsesyjne zainteresowanie i sugeruje Pani że to ja mam coś wspólnego z jego rzekomą śmiercią?

    Ale już tak na chłodno pomyśl

    Jak wielka Musi być to nienawiść względem Jednej Postaci skoro aż tak wielkie przedsięwzięcie zorganizowano przeciwko Mnie

    czyli ot schizofreniczna wariatka przynajmniej na teraz według diagnozy “doktorów”

    jednak

    1. Wszystko wskazuje że jakaś istota/istoty ustawiły cały świat, całą Planetę Niby pode Mnie, mało tego wszystko wskazuje że ustawiono także i Gwiazdy na Niebie pode Mnie jednak teraz za bardzo nie wiem po Co

    Skoro startuję tutaj jako Malutkie Dziecko z Sercem połamanym na kawałki aby potem dalej nieustannie być traktowana i prześladowana w wyjątkowo sadystyczny sposób.

    Zbiorowe prześladowanie i nękanie w wyjątkowo podły sposób tylko jednego Dziecka.

    To trwa nadal do chwili obecnej Nic się nie zmieniło.

    Więc Ustawiono Cały Świat i Niebo bo ktoś wygląda na to że coś bardzo chce od Mnie.

    Mało tego rzeźba KRYPTOS sprzed siedziby C.I.A także nawiązuje do Mojej Postaci gdyż rok jej zaprezentowania to data mego urodzenia.

    A sam twórca tej rzeźby i Jego Nazwisko w Lini Prostej Oznacza

    Narodziny Słońca

    SAN-BORN —>SUN-BORN

    Widać także i piramidy w Egipcie zostały ustawione pod moją osobę

    więc kto tutaj ma Taką obsesję na Moim punkcie aby aż takie działania wprawić w ruch.

    Książki od plejadan także nawiązywały do moje osoby gdyż wyraźnie była w nich zaznaczona data moich urodzin z tym że w Książce był dzień i miesiąc

    lecz z przesunięciem we wstecz o dwa lata.

    Na teraz sprawka z rzekomym zabiciem Maxia Spiersa w Polandi oraz że niby ja w tym maczałam paluszki to mały pryszcz ot drobnostka.

    Na teraz jestem oskarżona [FAŁSZYWIE] o popełnienie największej zbrodni w dziejach ludzkości w dziejach tego świata.

    To o co jestem oskarżona na teraz jest większą zbrodnią niż rozpętania dwóch wojen światowych wraz z ich wszystkimi ofiarami.

    Według Pani myślenia mogę być Koniem Trojańskim jednak według Mojej Wiedzy Zbyt Mocno odstaję od waszej normy społecznej waszego świata aby mieć coś wspólnego z zarzucanymi mi przez Pani czynami.

    Widać nie jestem z Waszego Systemu Bajek które mają błędne założenia myślowe.

    “I co teraz?
    W jaki sposob mnie ostatecznie zlikwidujesz a tym zniszczysz wszelkie przejawy zycia?
    Sluchamy cie Koniu Trojanski…..
    Livia”

    Niech się Pani nie obraża ale gdyby Mi zależało, odrobinę bym się Ogarnęła

    abyście choć przez chwilkę mogli ujrzeć blask mego istnienia.

    Nie wiem czy ten widok by was zniszczył jednak przypuszczam że

    Bardzo Mocno by was skręcało w swym środeczku i nawet żółć mogła by was zalewać.

    Wszak nadal jest takie powiedzenie Zzielenieć z Zazdrości. 😉

    per Pani “życia”

    Like

   • Jest Tak jak wiem na ten moment

    Czyli Świetlany Matrix w Kształcie Choinki Świątecznej oraz Jego Ofiara czyli Krzyż znajdujący się w Centrum Tej Choinki, W środku tego systemu.

    Krzyż Matrixa też jest utkany z pajęczych świetlanych nici o największym ich zagęszczeniu w całym systemie.

    I teraz rozchodzi się o Istotę Która jest usidlona na tym krzyżu co wygląda jak

    Serce na Krzyżu w Niewoli i Ogromne Cierpienie i Rozpacz tej Istoty

    Cała Reszta tej opowieści to słodkie złudzenia i kłamstewka.

    Serce na Krzyżu w Świetlanym Systemie Matrixa jest w Tej “bajce”

    Usidloną Świadomością Bogini

    Ogromne Cierpienie i Rozpacz tej Istoty wynika poprzez przejawiona widzialną rzeczywistość tego systemu.

    Like

   • Lawirujesz tak aby wyszlo po twojemu. Jesli to ty jestes ta boginia to bogini jest dobra a jesli ja to bogini jest zla… szkoda mojego czasu na tego typu polemike, z boginia manipulacji.

    Livia

    Like

   • Więc Jest Ofiara Matrixa oraz Konstruktorka Świetlanej Sieci Pająka o Kształcie Choinki Świątecznej.

    Dwie postacie ahha bym zapomniała są jeszcze wyrobniki świetlanego systemu czyli pajączki małe i duże które tkają jeszcze więcej nitek i sieci wewnątrz tego systemu.

    Co powoduje tylko powiększanie cierpienia ofiary sieci tego systemu.

    Czy jest Możliwe że Usidlona Świadomość Bogini może się równać obrazowi Małej Dziewczynki zamkniętej za grubymi Kratami? Oczywiście że tak.

    Po prostu Obraz Małej Dziewczynki Pokazuje Nam Kim jest Zamknięta Bogini w Esencji Swej Istoty…

    Na teraz nic Pani nie sugeruję ot po prostu

    Kolejna Odsłona mojej kosmicznej już paranoi 😉

    Co do ulubionej Laleczki to wynika to z faktu że Jeszcze Pani ode Mnie nie uciekła pomimo tych wszystkich napisanych rzeczy.

    Choć przyznaję Laleczka o Imieniu Livia lub Dorotka jako jedyna (fragment usuniety:livia) z grona 44 miłych Istotek 😉 przynajmniej tak sobie myślę jak Ta Miła Istotka parzy na Mnie swymi oczkami .

    Jednak ja się ludźmi nie bawię w tym nie bawię się w negatywne odsłony voo doo.

    Więc ja się Panią nie bawię lecz Bawię się razem z Panią 😉

    Ale jeśli bajka Mówi nam że Dziewczyny to Ładne i Układne Laleczki to

    Tofasie w tej bajce są chłopczykami zwanymi pinokiami
    \
    dlatego tez przez to nikt Mnie tutaj nie lubi i wszyscy Mnie nienawidzą.

    Nawet wiem że wszyscy czekają z niecierpliwością na moją śmierć po to aby wtedy ogłosić

    7 dni Globalnego Święta 😉

    Ale Dorotko to Nie maja Bajka

    Miały Być tutaj Same Laleczki, Same Dziewczyny i

    100% Lesbijkowe Niebo

    i ja w Mojej Bajce Miałam się unosić nad Takim Radosnym Laleczkowym Lesbijkowym Motylkowym Światem

    Jako Nowe Słońce Peru 😉

    Like

   • Hihihi nie bierze tego na poważnie co teraz napisze jednak możesz się nad tym zastanowić.

    Dam Pani Święty spokój i zapomnę o Tobie Dorotko już na zawsze gdy

    Odzyskam to co Pani Mi Zabrała dawno temu Świadomie Lub Nie

    Czyli Kawałek Serduszka Śnieżki.

    Chodzi mi o to że bajka z dawnych czasów opowiada nam że Czarownice Kilkoro z Nich po zamordowaniu Śnieżki chcąc posiąść Jej Urodę oraz Blask Istnienia pożarły

    (być może nawet ugotowały zupę) Serce Królewny Śnieżki.

    Więc powinna teraz Pani wrócić do Swojego Dawnego Snu oraz pewnym rytuale który się Tobie przyśnił o transferowaniu energii świadomości z Ciebie do Mnie przy czym moje oczka w czasie tej czynności zaczynają się Świecić i Błyszczeć Niczym Dwa Diamenty Świadomości.

    Nie napiszę kiedy to się wydarzy jednak warto było by się zaopatrzyć np w

    pięć główek czosnku 😉

    PS. Całą Czynność zamierzam wykonać już po zachodzie Słońca gdy Pani już będzie sobie smacznie spała i wtedy też

    przyśni się Pani Czarny Kruk na Parapecie za Oknem stukający swym Dziobem w Twoje Okno.

    Potem Kruk zniknie tzn rozpłynie się w powietrzu a za oknem ujrzy Pani Lecącego Nietoperza, potem sobie już w Pani Śnie wykonam

    rytuał odzyskania części Siebie Uwięzionej w Pani Wnętrzu

    i oboje

    Zapomnimy o Sobie na Zawsze.

    Wystarczy że Będę Sobą i Już Będę Mieć Miłość.

    Jednak bycie sobą na 100% to także konieczność życia w samotności i ukryciu przed całym Światem.

    Like

   • Tak, podobno w rytuale z Maxem Spiersem tez uzyto czosnku (zeznania jego matki) ale on wpadl w twoje szpony fizycznie I jak sie domyslam ten czerwony slad na jego czole to taka kropka nad I w twoim wykonaniu… 44 lalki ktorymi sie rzekomo opiekujesz to tak naprawde 44 lalki osob nad ktorymi probujesz sprawowac kontrole I nad ktorymi stosujesz swa czarna magie (alicjavoo doo mistrz) a moja lalka stad ulubiona ze otoczylas ja szczegolna “troska”.. na szczescie okazalam sie wystarczajaco odporna aby te twoja “troske” przezyc.. I wszystko co przezylam z twojej strony zawarte jest w specjalnej “teczce” ktora posluzy jako cenne dowody.. Jak sama pisalas nigdy nie pytasz sie o pozwolenie, zawsze bierzesz to na co masz ochote a wiec mozna przypuszczac ze lista rzeczy ktore skradlas jest naprawde dluga… a wiec wychodzi na to zes nie KRUK a SROKA… tak czy inaczej tylko sprobuj znow wyciagnac pazury po cos co nie twoje, tylko sprobuj… Livia

    Like

   • Dorotko gdyby nie Twój blog nie wiedziała bym o istnieniu tego człowieka zwącego się Max Spiers. Osobiście nie mam nic wspólnego z tym co niby przydarzyło się Maxowi w Polandii lecz Mogło zadziałać Lustro i odbiło atak na Mnie w tym czasie gdy Maxiu przebywał w Polsce i skierować nikczemność do adresata.

    44 Laleczki z Którymi razem Mieszkam nie mają nic wspólnego z realnymi fizycznymi osobami oprócz Jednej Jedynej która w symbolu odzwierciedla Ciebie lecz nie jest i nigdy nie była obiektem jakikolwiek negatywnych działań z mojej strony.

    Nad nikim nie sprawuję kontroli a wszystkie Laleczki w Tym Także i Twoja zostały obdarzona cząstką mej świadomości.

    Czy to krzywda pogłaskać Laleczkę po ręce lub buzi?

    Z dalszej części Pani komentarza nie zamierzam się tłumaczyć.

    Jednak Ciebie jako fizyczną osobę muszę przeprosić za to że było także Pani Dane Odrobinę Doświadczyć Mojej Paranoi

    Chciała bym się zmienić i przestać krzywdzić w słowach inne osoby lecz na teraz nie potrafię.

    Więc Teraz spróbuję zniknąć z Twojego Życia i jeśli będziesz w stanie wybacz mi trochę przykrych słów które do Ciebie napisałam.

    przepraszam Dorotko za wszystkie przykre słowa, postaram się zniknąć z Twej przestrzeni życiowej

    pa pa

    Like

  • Gdyby to mnie sie przytrafila taka historia jak Lady Gadze to powiedzialabym NIE, dokladnie tak samo zreszta jak w realu. Moglam byc aktorka, modelka, osoba slawna I bogata ale juz jako 13 latka kiedy zaczelam otrzymywac pierwsze tego typu propozycje z wielkiego swiata czulam ze to ograniczyloby moja wolnosc I to bardzo… I teraz po latach moge powiedziec sobie samej – brawo!
   😉

   P.s mam wrazenie ze gdybym wkroczyla na sciezke slawy wszystko skonczyloby sie dla mnie tragicznie.. pamietam jak w wieku okolo 15 lat bylam na wakacjach w Warszawie I zaczepil mnie pewien mezczyzna twierdzac ze jest agentem Romana Polanskiego I ze Polanski potrzebuje takiej dziewczyny jak ja do swojego filmu.. nie chcialam miec z tym nic wspolnego ale on byl bardzo napastliwy I w koncu stanelo na tym zeby porozmawial z ludzmi u ktorych wtedy mieszkam.. podalam mu adres I on sie tam rzeczywiscie zjawil jeszcze tego samego dnia, ale moi tymczasowi opiekunowie bardzo sie z tego powodu zdenerwowali I kazali mojej mamie natychmiast po mnie przyjezdzac.. a ja na swoj sposob cieszylam sie z takiego obrotu sprawy.. mezczyzna ten zostawil mi tez jakas ksiazke z dziewczyna rzekomo podobna do mnie na okladce… a teraz wiem ze gdybym w to weszla, zgodzila sie na ten scenariusz to juz byloby po mnie.. byc moze przez chwile bylabym jedna z najslawniejszych kobiet na tym swiecie, ale skonczylabym podobnie jak Sharon Tate… a tak, jestem sobie takim pylkiem ale wciaz zyje…

   Inna sprawa powiazania z innych czaso-przestrzeni… nie zawsze mialam wybor I nie zawsze uwzgledniano moja wolna wole I to sie na swoj sposob ciagnie… niczum LONG RED THREAD..

   Livia

   P.s albo Rosemary…

   Like

   • Bardzo ciekawy jest tekst Lisy Renee jednak najbardziej interesuje mnie

    kim jest Istota Najwyższego Stwórcy/Boga w promowanych przez Ciebie tekstach i tłumaczeniach, czy możesz mi Livio wyjaśnić tą kwestię?

    Wszystko to co be i niedobrze to kosmicie i obcy a ludzie niemal święci/idealni i bez skazy.

    .https://i.imgur.com/FpbDefe.jpg

    Like

   • Niemal przy kazdej okazji powtarzam ze mimo iz zamieszczam na blogu teksty Lisy Renny nie oznacza to ze z wszystkim sie zgadzam. Jesli chodzi o kwestie Boga/Boga Ojca wg Lisy to mysle ze to jest calkiem ciekawe wyjasnienie:

    FATHER ARC

    The Sun hides an etheric planet (orb) which is an entrance leading to the Cosmic Spiritual Sun, which holds within itself the first principle of the emanation of the Father’s Eternal Light, ( the highest expression of) The Solar King. The Cosmic Holy Father principle (Father Arc) within the Cosmic Spiritual Sun is what gives light to all things in the Universe. The awakening Holy Father Arc is heralding the reappearance of the Cosmic Christos principle in our Solar System through the Seven Sacred Suns. This new solar activity is changing the masculine principle archetypes through the alteration of the Seven Ray particle structure primarily through the reconstitution of the 7th Violet Ray. This modification also directly impacts the elemental particles of matter. This shift is dismantling the False Father masculine archetype of the False King of Tyranny architecture in the Planetary Logos to be replaced with the Christos mind as directed by the Solar King.This is the beginning of the return of the Holy Fathers Rod as it is spoken in Book of the Law.

    The awakening Holy Father is illuminating his return as the Spiritual Sun behind the Sun returning benevolence merged with true power. However, the end of the rule of the Tyrant must be internally and spiritually chosen by the individual. For many on the earth the False Father tyrant archetype has become a bad addiction of Victim-Victimizer polarity that may be hard to break free of. The ending of the False Father tyrannical control requires the spiritual responsibility to end all victim related patterns.

    The Cosmic Monad of Father God (Father Arc) and the transmission of the next phases of the liquid plasma waves of the Cosmic Christos are returning now to activate or return the Permanent Seed Atom to those who the Permanent Seed Atom should belong to. The Cosmic Monad of Holy Father God is Emerald Green. This is the “Return to Rightful Owner” to those human beings that have developed their heart and true spiritual consciousness in love. The Permanent Seed Atom is located in the Higher Heart Chakra center or 8th Chakra of the Monad and is that which holds all consciousness memory in the Universe. If this has been stolen, damaged or abused by another, it will be repaired and returned whole to the rightful owner RRO. This is also called the Crystal Lotus Heart, while the reverse is called a Anubian Black Heart or metatronic heart.[1]

    null

    Fifth Harmonic Universe

    For human beings, these consciousness bodies exist throughout the densities and are aspects of the higher self and Lightbody.These aspects are called the Stations of Identity.

    In the Fifth Harmonic Universe in 13D-14D-15D exists the Three Layers of the Rishi matrix or Threefold Founder Flame or GSF Flame.

    These collective consciousness bodies exist on the planet earth throughout the densities and are aspects of the future timelines and the Lightbody of the planet earth. The earth consciousness body is directly interconnected in all Harmonic Universes to interface with the human consciousness, which is its life form expression in all densities.

    In the Fifth Harmonic Universe there is no dimensionalization into matter forms, therefore there is no planetary body or human forms. In the fifth density, as the consciousness does not manifest into matter, this area is called pre-matter. The three primal light and sound fields hold the ray expressions of Mother Arc, Father Arc and Golden Ray Sun of Christos, the trinity of the Godhead, from which all biological forms are created in all of the Harmonic Universes.

    Override Pillar Gates

    The Override Pillar Gates connect into the parallel quadrants holding the earth body and all parallels together, anchoring them into the inner worlds, which helps to disconnect the Beast Machine reversal networks so its inoperable on the earth body. Once the Amoraea Flame was connected into our Universal Time Matrix, it manifests into two new Arc Rays, the Mother Arc and Father Arc which act to override the False Parent energy structures used by the NAA as Consciousness Traps by creating religious intermediaries that represent themselves as the Mother and Father principle, but are in fact Alien False Gods.
    Amoraea Flame

    Amoraea is sound frequency, that acts as the carrier wave for the Override Pillar Gates. Once the Amoraea sound frequency runs in our Universal Tree of Life, it splits into the Mother and Father Arc, Mother Arc manifests in our density, while the Father Arc anchors in the Parallel Time Matrix. As we embody both, we override the False Parent energies running in our field, and anchor the merge of both the real Mother and Father principle, as embodiments on the earth.
    Law Of Compassion

    The Law of Compassion is manifest as right relationship with God and self, as the human being is Compassion in Action. Compassion in Action is the true principal of Father Arc, the Father God principle. The False Father principle has manifested the False King of Tyranny on earth for Service to Self motivation through Religious Violence, which has corrupted the masculine principle on earth. To regain our true Father principle is to regain Compassion in Action towards all living things, which is a principle of the Virtues of the Christ.
    Healing the Father Archetype

    This is one reason the Cosmic Holy Father principle is returning us back to the base issues now, to learn how to cultivate the character building Virtues and ethical principles that we need to strengthen our own spiritual roots. As we become more adept at feeling completely safe with God, we can build trust with the father principle inside ourselves. When we have full trust in our relationship with God, we know we are ultimately protected and we stop generating fear based karmic backlash to ourselves and others. We can stop being victims or bullies. As such, we will find ourselves being sent back to heal the unconscious issues located at the base root in our personal Tree of Life 12 Tree Grid. These are wounds that have kept us weak, stagnant, blind or unable to expand further from beliefs that promote archetypes of victimization or bullying. See Victim-Victimizer.

    When we are in right relationship to the masculine principle, we are grounded; stable, and secure with a strong sense of the inner core self. When one has strength at their foundation, one can progressively build upon that foundation which generates self-esteem and self-worth based upon the inner and not the outer. The inner sense of security and stability has nothing to do with the external, this feeling of secure connection is available even if one finds themselves currently homeless or penniless. ( See the Spiritual Nomad Article)

    Humanity will not progress beyond self-enforced tyranny or evolve spiritually until the Father principle is healed, grounded and integrated at our base. At this time we are returning to the origin of the root blockage to overcome the damage perpetrated from the mind control of the False King of Tyranny. We must discern the difference between the outer imbalanced False Father archetype that operates as a tyrant and bully in the material world and the Cosmic Holy Father principle whom is the internal aspect of our inner Christos Compassionate Witnessing. In order to recognize what base frequency and belief systems are operating in our spiritual foundation, we must see this “father paradox” working in our consciousness within the inner, outer and in-between worlds.

    Finding Base Security with Father
    Strong Base=Strong Father

    Finding Base Security and Inner Stability: One must make a sincere effort to stop the delusion of basing one’s self esteem being made on the appearance or assumption of outer circumstances. For many of us, this is our immediate task at hand, to be mentally and emotionally freed of being bullied, intimidated, and threatened against one’s sense of inner security, stability, foundation and wellbeing. We must master this lesson with the Cosmic Holy Father. Father Arc He is embodied here in matter to give us his hand in supporting this truth. It is only the Trinity of which leads us back to the inner One, that is our real security. That relationship is totally up to each of us. Only you can develop trust in that relationship with God, no one can do that for you on the outside.

    When we identify what it is stimulating fear into victimhood, we stop giving it power over us. Second, one must leave all false beliefs of security, stability and protection as a measurement made in the material reality. This is the true understanding that money, houses, careers, bank accounts, credit ratings; marriages are not the real sense of one’s security. To use any of these items as a life boat to feel secure and stable, is a total delusion of power which is eventually designed to fail. This is to break one’s self esteem through continued betrayals of trust and calculated by the False King of Tyranny to create codependence, frailty and apathy. Many humans are learning this lesson in a very painful way during this cycle.
    Discern False Father from Real

    We must learn to identify the difference between the False Father (False King of Tyranny) and the Holy Father Arc in order to find true security, stability and grounded spirituality within.

    Using this chart may be helpful to identify fear thought forms and negative archetypes that have been generated through the False King of Tyranny in your root. Intend and ask Holy Father Arc to bring them into balance with positive thought forms which lead to the unified patterns of balance in sacred marriage.

    Tree of Life Branches representing Father Archetype 1st Tree and Root Chakra

    Grounding Ray Sacred Marriage (HG) ( Merging with 15D Father and 7D Mother )

    Balancing Archetype or Sacred Marriage ( Earth Mother, Compassionate Father unite creating Mothers Nurturing Aspect )

    Negative Archetype – Blocked Root Chakra ( Victim )

    Negative Archetype – Too Open Root Chakra ( Bully )

    Tri-Wave Unified Pattern ( In Harmony with Physical Self and Others, Stable, Secure and Grounded )

    Fear Thoughtforms – Negative Polarity ( Survival Fears, Poverty, Unsafe, Disease, Entitled, Disassociated, Disconnection with Material World )

    Love Thoughtforms- Positive Polarity ( Safety, Gratitude, Abundance, Ease, Connection with Spirit and Material World )

    1D Unconscious Pain/Separation -Four Main Areas Father Healing ( 1. Abuse 2. Trauma 3. Shock 4. Devastation )

    [2]
    Yod of Father God

    As an HGS Amplifier (Talisman) as it is defined as Father’s Rod of Power – Magenta Wand: Magenta and Gold Founder Ray merged with Mother Arc. Yod of Father God, also Father Arc, is the Living Compassion of the God head, and the Hand of God’s compassion in action, which is activated through our Heavenly Father.

    This is a term in the HGS Manual to define the “hand of God in compassionate action to help his children, as a active part of the Father God principle”. This is the definition of the Law of Compassion.
    Horizontal Triad Bodies

    The horizontal shields function as the male principle of the mental body for all of the consciousness bodies. The Father Arc and Solomon Shield are inherently apart of healing the False King of Tyranny male principle which manifests within the Root Chakra on the earth. When the five shields built upon the dimensional triads are integrated into the consciousness and Lightbody layers, the higher spiritual Rod function of the lightbody is activated. This is the activation of higher intelligence mental bodies that connect into the dimensions they are built upon. These are called the Horizontal Triad Bodies[3]
    3-6-9 Rod Repair

    Once the Kundalini current runs in corrected patterns to build the subharmonc strings in each of the 3-6-9 dimensions, the actual structure of the Horizontal Triad Bodies can begin to build higher Masculine principle mental bodies and merge into their Trinitized Form. The corrected male mental body patterns rebuilt in each of these higher mind matrices, is also leading to Metatronic repair which is a Nephilim 9D body correction.When these three harmonic triads are corrected throughout the Horizontal Triad Bodies the Lightbody structure known as the Masculine Rod starts to initiate and activate in the Lightbody.

    https://ascensionglossary.com/index.php/Father_Arc

    Liked by 1 person

   • A co o tym osobiscie sadze? Mysle ze cos w tym jest, zwlaszcza w SZMARAGDOWYM kolorze Boga Ojca wg Lisy, co bardzo mi sie kojarzy z Szmaragdowym Straznikiem i z cala reszta moich doswiadczen, poczawszy od najwczesniejszego dziecinstwa.. kiedy to jako dwuletnie dziecko porwalam katolicki obrazek z wizerunkiem Boga mowiac ze jest klamca i uzurpatorem i ze przyszlam na ten swiat aby z tym skonczyc…

    Mysle, ze SZMARAGDOWY STRAZNIK z moich doswiadczen jest wlasnie nim i dlatego tyle dziwnych doswiadczen z moim biologicznym ojcem naklada sie na to miejsce w ktorym zostal uwieziony.. PRZEBUDZIL SIE ale wciaz nie jest wolny…

    Livia

    P.S od razu zorientowal sie kim jestes Emilio D’arc, ale uznalam ze pytanie jest naprawde fajne a wiec odpowiadam….

    p.s 2 tej nocy w snie spotkalam przy studni pewnego mezczyzne ktory powiedzial mi ze ”Jezus czeka w Jerozolimie” a ja mu powiedzialam mniej wiecej cos takiego, ze nie wierze w tego Jezusa… ze to pulapka.. A po przebudzeniu szybko sie zorientowalam ze ten sen nawiazywal do tego o czym pisala Zofia P, do czego ktos podawqal link na blogu.. chodzi o ten komentarz:

    Emmi
    January 30, 2019 at 13:40

    Hej! Liviu,co jest grane ? Na stronie Mbb jest wielke poruszenie!Adminka chyba z Ktos
    odkryli przekazy i wizje Zosi Eleonory Piepiórki i szykują się do wzięć przez statki krola Lajszli . Ja o tym przeczytałam wczoraj , tak na szybko i rzeczywiście p.Z.Piepiórka dodała na swoim blogu nowe przekazy .Miałam się jej o coś zapytać,ale nie można chyba tam komentować?

    Podam link i b.ciekawa jestem ,co o tym myślisz,bo wiem ,że masz niebywale trafne spostrzeżenia.Pamiętam , chyba ze 2 lata wstecz ,co pisałaś o Janie od Boga..super to przewidziałaś 🙂

    http://legendarnemegality.blogspot.com/2019/

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/09/29/world-bank-group-of-saint-lazarus/comment-page-1/#comment-18097

    a moj sen nawiazywal do tego konketnego fragmentu:

    ”Gdy wszyscy będą na swoich miejscach rozpocznie się procedura Startu z Ziemi i powrotu do Stolicy Królestwa Kosmicznego Człowieka na Cos Te Ron. Jezus jest w swoim statku w Jerozolimie i da sygnał do Startu.”

    Livia

    Like

   • WYCIG może tak wyglądać , niekoniecznie po burgery a np. na STATEK KOSMICZNY 🙂

    Robert dojdą?
    Nie wiem co odpowiedział bo zrobiło się bardzo głośno…

    Liked by 1 person

   • Filmik zarąbiasty,dawno się tak nie uśmiałam,puściłam sobie kilka razy 🙂
    Walka ze schodami dwóch starszych ,ale zawziętych na przynętę panów.

    Ps.Liviu o tej Via Dolorosa napiszę później…

    Liked by 1 person

   • Tak…chciałam napisać więcej z czym mi się ten zwrot skojarzył błyskawicznie ,ale nie mogę sobie przypomnieć ,bo to było dawno temu,czy był to sen,czy przeczytałam wtedy jakiś artykuł ?Na pewno nie z internetu…a może śniłam o tym pod wpływem przeczytanej książki?

    To było coś jakby z najgorszego horroru. Widziałam a na domiar złego także odczuwała mękę ludzi przytwierdzonych do urządzeń na wzór krzyża,Ludzie byli na innej planecie! Zadawano im ból…prawie umierali a umrzeć nie mogli, bo “oni” na to nie pozwalali.Czyli ,ci oprawcy pobierali z nich tą straszną energię.

    PS.Z tymi statkami i “wybawicielami”i przekazami trzeba być ostrożnym!

    Liked by 1 person

   • Droga Emmi. To o czym piszesz to tzw. technologia ukrzyzowania.. po prostu koszmar nad koszmary 😦 Via Dolorosa (Droga Meki) polaczona jest ze Wzgorzem Swiatynnym w Jerozolimie I sadze ze to jest to miejsce w ktorym rzekomo znajduje sie ten statek.. pamietam jak wygladal mezczyzna ktory powiedzial mi ze “Jezus czeka w Jerozolimie” ale nie moge skojarzyc kto to taki… spotkalam tego mezczyzne przy pewnej starej kamiennej studni a tak sie sklada ze na Wzgorzu Swiatynnym w Jerusalem tez znajduje sie studnia, tzw STUDNIA DUSZ… Nie zaufalam mezczyznie ze snu I zgadzam sie z Toba w 100% aby byc bardzo ostroznym tym bardziej ze mysle iz wszystkir te watki moga byc ze soba polaczone – Via Dolorosa, technologia ukrzyzowania, statek pulapka…

    P.s

    To plan Kopuly na Skale pod ktora znajduje sie Studnia Dusz:

    To jest tez dokladnie to miejsce w ktorym Jakub rzekomo ujrzal drabine prowadzaca do nieba.. no I zapomnialam o Arce Przymierza..

    Studnia Dusz:

    https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Studnia_Dusz

    Dawna nazwa Wzgorza Swiatynnego to po prostu SYJON.. a statek na ktory probuja sie zalapac to pewnie New Jerusalem:

    https://blog.world-mysteries.com/science/the-new-jerusalem-diagram/

    Tacy to z nich antysyjonisci…..

    Livia

    Like

   • Liviu,pisałaś kiedyś wcześniej o tej technologii ukrzyżowania ? Może u Ciebie o tym czytałam ,bo na nic moje wysiłki,nie mogę sobie przypomnieć…
    Dobrze,że poszerzyłaś ten temat …Studnia Dusz…następny koszmar o którym nie wiedziałam !
    PS. O studniach często piszesz w nawiązaniu do swoichy snów,które są autentyczne,
    a nie zmyślone jakie inni tworzą.

    Pozdrawiam 🙂

    Like

   • Emi, ten watek jak najbardziej przewijal sie na moim blogu, choc nie wiem czy dokladnie to o czym napisalas.. Przeszukam blog pod tym katem I jak znajde cos ciekawego to dam znac. Do uslyszenia, Livia

    Like

   • Wydaje mi się dziewczyny,że Laguna na MŻ zamieściła ciekawy koment nawiązujący w jakiś sposób oczym piszecie,

    ” Laguna__ pisze:
    Marzec 7, 2019 o 11:48
    Witam wszystkich
    Napisze byc moze cos ciekawego co Was zainteresuje apropos ATONA. Przez dluzszy czas interesowalam sie Andorra mialo to zwiazek z moim snem. W tych calych poszukiwaniach okazalo sie , ze wlasnie Andorra ma wiele wspolnego z Anubisem i ATONEM .Wedlug tego co udalo mi sie ustalic nie bez znaczenia jest forma wymowy tego imienia zupelnie inaczej niz poszechnie sie uwaza . Zrodla zazwyczaj podaja, iz wymawia sie ATON lub ATUN.Prawidlowa jednak wymowa ma byc ATUN. Wlasnie Atun byl tak wazny dla ludzkosci i wtedy ludzkosc byla wolna , Anubis podtepnie przejal wladze nad duszami ludzkimi i przekierowal w zupelnie inna czesc galaktyki tworzac tym samym wiezienie dusz ludzkich.Dodatkowo uwiezil Atuna , aby nie mogl sam uwolnic siebie , a pozniej ludzkosc.Zablokowal jedyne przejscie jakim Atun mogly sie uwolnic i tym samym pomoc ludziom.To wejscie jest wlasnie w Andorze.W sumie pokazano mi dwa szczelnie i pancernie zamkniete wrota.Tam rowniez sa straznicy Anubisa , ktorzy strzega wejscia. Narrator w snie powiedzial mi najpierw , ze jest mozliwe , aby uwolnic Atuna , ale to bardzo trudne do osiagniecia.Ma to swoje powiazanie z polska tak jakby ten tunel byl zawieszony pomiedzy Andorra a Polska .Ten klucz ANKH jaki Anubis trzyma w rece to wlasnie symbol jego wladzy nad ludzkimi duszami , ze ma nas w garsci.”

    PS. Ciekawe że nie mogę wkleić linka?

    Like

   • Laguna poruszyla kiedysw ten temat na moim blogu (Andora, Aton/Atun) a ja przypomnialam wtedy moj sen o Andorze wlasnie i pewnym zerwanym moscie, w tajemniczy sposob zwiazanym z Polska:

    https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/24/illuminati-civil-war-witchcraft/comment-page-1/#comment-10438

    a wiec to o czym teraz pisze odnosi sie chyba wlasnie do tego…

    Nie mam pojecia dlaczego link sie nie wkleja, bo nie ustawilam zadnej blokady kltora moglaby w fizyczny sposob zablokowac a wiec pewnie chodzi o innego rodzaju blokade..

    Livia

    Like

 4. Dokonczenie tlumaczenia:

  Lucyferiańskie przymierze i doktryna

  Siły Lucyfera będące frakcjami NAA podpisały około 11 500 lat temu antyludzki i antykrystaliczny plan przejęcia planety, nazywany Przymierzem Lucyferiańskim. Było to historyczne wydarzenie, dzięki któremu pojawiły się linie krwi elit władzy lub Iluminatów, majacych chronić i utrzymywać czystość genetyczną. Do tego przymierza należą niektóre frakcje NAA i elity władzy, które zmieniły historię ludzkości od czasów Atlantydy i sfałszowały historyczne zapiski, aby ukryć wiedzę o tym wydarzeniu. Próbowali zatrzeć dowody, a także kontrolować wszelkie informacje, które dowiodłyby pozaziemskiego zaangażowania we wszystkie ludzkie ziemskie sprawy.

  Sukces odnieśli dzięki wojskowej strategii kompartmentalizacji i prześladowań, poprzez kontrolę umysłu, programy ofiara-kat, zastraszaniu i grożeniu ludziom, którzy odważyli się zadawać pytania o to, co robią na naszej planecie kosmici i dlaczego porywają oraz posiadają ludzi w celu pozyskiwania DNA.

  Doktryna Lucyfera była używana jako strategia manipulacji przez siły luciferiańskie NAA, które były zirytowane sukcesem kontroli Czarnych Słońc nad masami i ogromną siłą, bogactwem oraz terytoriami, które przejęli podczas kampanii papieskich i rzymskich wspierających Kościół. Z powodu niewiarygodnej brutalności ujawnianej przez Czarne Słońca, wymuszającej satanistyczną ideologię Kościoła rzymskokatolickiego, niektóre grupy zstąpiły pod Ziemię, aby odrzucić Kościół i jego nauki. Tak więc Doktryna Lucyfera powstała z odrzucenia władzy Kościoła katolickiego podczas czasów wypraw krzyżowych i głosi, że Lucyfer jest pozytywnym pomocnikiem oraz źródłem światła dla przebudzonej ludzkości, dążącej do zdobycia głębszej wiedzy na temat prawdziwej duchowej Jaźni. Zwolennicy Doktryny Lucyferiańskiej wierzą, że Lucyfer nie jest zły ani nie chce niszczyć życia, ale jest bogiem, który pragnął edukować ludzkość i uchronić ją od upadku, aby szlachetni ludzie mogli wznieść się do prawdziwej powszechnej wiedzy oraz oświecenia.

  W tej doktrynie Biblię, Boga, Jahwe uważa się za zasadę antyżyciową i głównego złego gnębiciela ludzkości, ponieważ nie chciał, aby ludzie zdobyli wiedzę o Drzewie Życia. W wyniku morderczych prześladowań wszystkich tych, którzy nie zgadzali się z Kościołem katolickim, utworzyli tajne stowarzyszenia, aby mogły omawiać te teorie, a także studiować starożytną mądrość zebraną od gnostyków i innych świętych tekstów spoza Biblii.

  To przekształciło się w działających do dzisiaj wiele różnych tajnych stowarzyszeń, z mieszaninami nauk duchowych, pochodzących z szeregu nauk rdzennych, które można znaleźć w wielu starożytnych szkołach misteriów i świętych tekstach, skrywanych przez przywódców Kościoła i wyznawców. W ten sposób udostępniono społeczeństwu książki oparte na lucyferiańskim gruncie, a zwolennicy Lucyfera wierzyli, że to on kontroluje wszystkie sprawy światowe i chce wprowadzić ludzi w nową erę dobrobytu i pokoju. Dlatego też mieszane postrzeganie Doktryny Lucyferiańskiej ma kluczowe znaczenie dla członków elity władzy, którzy kierują filarami kontrolującymi społeczeństwo, jak również centralną organizacją dla wielu tajnych stowarzyszeń, takich jak zakony masońskie, wpływając nawet na wiele najbardziej popularnych systemów wierzeń New Age.

  Jednak, gdy głębiej poznajesz postać Lucyfera, która istnieje jako produkt marketingowy sił NAA, stajesz się świadomy, że są to oszuści, kłamcy i propagandyści, którzy lubią fałszować oraz przejmować światło stworzenia i inne osiągnięcia poprzez pasożytnictwo energetyczne. Fałszywe światło Lucyfera skradło prawdziwe światło wiecznej iskry Boga, która istnieje w nas. Jakże lucyferianie z NAA gardzą iskrą światła, którą naturalnie otrzymaliśmy, aby osiągnąć suwerenność i duchową wolność! Lucyferiańskie istoty pożądają naszego źródła światła i udają bogów poprzez tych, którzy napełnią swe dusze ich światłem i wewnętrzną iskrą dla natychmiastowego zaspokojenia – zdobywania wiedzy, materialnego bogactwa i mocy w świecie zewnętrznym. W wyniku zawarcia tego paktu powstaje przymierze krwi, a świadomość takiej osoby nabywa dług, stając się związaną przez przyczynę i skutek, aby służyć tym istotom w życiu doczesnym oraz pozagrobowym. Dobrze jest pamiętać, że kiedy wchodzi się w układ z siłami satanistycznymi lub lucyferiańskimi poprzez praktyki rytualne, nigdy nie dostaje się niczego za darmo, zawsze będzie trzeba za to zapłacić. Nie ma w tym prawdziwej miłości ani pokoju, a te istoty służą wyłącznie sobie, nie troszczą się o ludzkość i powiedzą wszystko, abyś uwierzył ich kłamstwom.

  Elity władzy, jak one kontrolują ten świat

  Kim są grupy ludzi kontrolowane przez NAA i wykorzystywane do wymuszania globalnych programów Szatana i Lucyfera na rzecz negatywnych Obcych?

  Istnieje wiele terminów używanych do opisania grupy mniejszości ludzkich linii krwi, które zostały zinfiltrowane przez satanistyczne i lucyferyczne ideologie, tworząc psychopatyczne ludzkie umysły, wykorzystywane do egzekwowania zniewolenia ziemskiej populacji. Wiele z tych osób doznało traumatycznych zaburzeń dysocjacyjnych związanych z uczestniczeniem od urodzenia w satanistycznych lub lucyferiańskich rytuałach. Celem rodziny satanistów jest związanie dziecka z demoniczną istotą, gestaltem lub negatywnym Obcym, tak, że ta osoba jest opętanym żywym robotem, który robi to, co każe NAA. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że te linie krwi przypisane są do opiekunów kontroli umysłu, którzy nie są ludźmi, Elity władzy mają bezpośrednich Obcych opiekunów przydzielonych do kontrolowania ich każdego ruchu. Wielu z tych ludzi nie ma pojęcia, w jakim stopniu są kontrolowani, w mgle zamieszania wierzą, że wszczepione im przez Obcych myśli są ich własnymi. Ponadto, niektóre z nowszych generacji potomstwa nie chcą kontynuować praktyk swoich dziadków i wycofują się, co powoduje słabość struktur kontrolnych, a także generuje konflikty w kręgach tych potężnych rodzin.

  Choć znane pod różnymi nazwami: Illuminati, mroczny Kabał, elity władzy, archonci czy kontrolerzy, w gruncie rzeczy wszystkie te zbrodnicze umysły zachowują się jak bandyci z mafii, wykorzystując kontrolę umysłu, brutalność, tyranię i totalitaryzm, aby zniewolić ludzką rasę w celu zachowania osobistej mocy oraz bogactw za wszelką cenę i bez troski o konsekwencje. Elity władzy to mała grupa ludzi, którzy działają jako główni kontrolerzy naszego świata. Poprzez mroczne rytuały praktykują czarną magię w celu kontaktu z NAA, aby kontrolować całą planetę poprzez manipulowanie zbiorową świadomością, programowanie strachu za pomocą kontroli umysłu. Aby wzmocnić programowanie strachu i utrzymać populację w wibracji lęku oraz separacji, zorganizowali złożony system globalnych instytucji działających jako podwykonawcy szerzący dezinformację, dzieki czemu mogą wpływać na ludzi i ich systemy wierzeń. które kształtują rzeczywistość 3D.

  Elita władzy i członkowie komitetów, z rodzin oraz grup kontrolerów, są zorganizowani w oparciu o linie rodów, bogactwa, władzę i status. Większość tych ludzi była przygotowana przez satanistyczno-lucyferyczne praktyki i umieszczona na absolutnie najwyższych pozycjach władzy przez siły NAA. Dzięki kontroli umysłu opartej na traumie, ci ludzie z czasem okazali się skuteczni w realizacji programu Obcych, a zatem są utrzymywani na najwyższych stanowiskach władzy globalnej, aby utrzymać rzeczywistość kontroli umysłu i elektromagnetyczne ogrodzenia, które są wykorzystywane do utrzymywania planety na uwięzi. Wiele grup i warstw działających w piramidalnej strukturze kontroli nie zdaje sobie sprawy, jakie programy istnieją na samym szczycie struktury władzy, która niszczy oryginalne ludzkie DNA. Większość pozostaje nieświadoma, że na najwyższych pozycjach znajdują się przedstawiciele NAA kierujący głównymi strukturami antyludzkiej kontroli, którzy mają wpływ na wszystkie sprawy planetarne. Dotyczy to wszystkich najpotężniejszych i największych międzynarodowych korporacji na świecie, ponieważ te same wielonarodowe korporacje mają macki, które rozciągają się poza barterową wymianę i handel z innymi cywilizacjami, jak również prowadzenie lub obsługę tajnych programów kosmicznych. Członków elit władzy lub Kabała można znaleźć we wszystkich podstawowych filarach kontrolerów społeczeństwa, a to wpływa na władzę i politykę w naszym świecie.

  * Potężne rody krwi i królewskie.
  * Przemysł wojskowy, tajne programy, umowy z NAA.
  * Tajne stowarzyszenia i grupy wywiadowcze.
  * Liderzy finansów, międzynarodowi bankierzy inwestycyjni.
  * Organizacje religijne i przywódcy, tajne bractwa i sekty.
  * Wielonarodowe konglomeraty korporacyjne CEO.
  * Światowi przywódcy, prezydenci i urzędnicy państwowi.
  * Międzynarodowe komsje, uniwersytety, liderzy akademiccy i naukowcy.
  * Zarządcy branży farmaceutycznej, medycznej i biotechnologicznej, transhumanizm.
  * Kontrolerzy mediów głównego nurtu, propagandy i prasy.

  Lucyferianie i sataniści w elitach władzy zorganizowali się, by dzielić łupy z wojny z mieszkańcami Ziemi i zniewolić masy, które uważają za podwładne lub karmicieli, za niewolników obcej agendy. Jest to program realizowany wspólnie przez ludzi z elit władzy i negatywnych Obcych, dzięki któremu mają pełną dominację nad Ziemią, pełny nieskrępowany dostęp do handlu i wymieniają wszelkie ziemskie zasoby, jednocześnie kontrolując umysły wszystkich mieszkańców, aby byli ich niewolnikami. Program ten obejmuje galaktyczny handel ludźmi, w którym mieszkańcy Ziemi, w tym dzieci, są zabierani z planety, aby pracować w niewolniczych koloniach, jako niewolnicy seksualni, lub są wykorzystywani w ofiarach krwi.

  Główne korporacje i te potężne sektory prywatne, które są w pełni kontrolowane przez elity władzy, przede wszystkim kontrolują inne rządy na świecie poprzez schematy lobbingu, przekupstwa i szantażu. Oczywiście jest to zachowanie wysoce nieetyczne i czasami kryminalne, ale to jest tajemnica poliszynela – wszyscy wiedzą, że tak działa świat, a jeśli chcesz, i ty możesz grać w tę grę.

  Dlatego próbuje się wpływać na działania, politykę lub decyzje podejmowane przez urzędników – najczęściej ustawodawców albo członków organów regulacyjnych poprzez lobbowanie, perswazje lub wspomaganie ich interesów. Taki lobbing jest prowadzony przez wiele grup ludzi, stowarzyszeń i zespołów zorganizowanych, z sektora prywatnego, korporacji, innych organów ustawodawczych lub urzędników państwowych, albo rzeczników i grup interesów. Lobbyści mogą należeć do kręgów ustawodawczych, co oznacza wyborcę lub grupę wyborców w danym okręgu wyborczym. Mogą angażować się w lobbing dla zysków. – z Wikipedii.

  Kontrolowanie struktur rządowych i korporacyjnych za pomocą taktyki siłowej, łapówkarstwa czy szantażu nie wystarczy, ponieważ aby uzyskać szerszą kontrolę nad ludźmi oraz stworzyć mistrzowską mentalność niewolników, kontroler wie, że musi wygenerować w mediach tyle lęku i zastraszania, ile to możliwe.

  Strategia archonckich oszustów

  Ptaktyki podbijania i rządzenia stosowane przez NAA do warunkowania antyludzkich wartości i osłabiania integralności mas są zwane strategią archonckich oszustów. Strategia służy społecznemu konstruowaniu kultury śmierci, niemoralności, nieuczciwości i zastraszania. Osiąga się to dzięki metodom kontroli umysłu Pawłowa, które przyjmują ekstremalnie autodestrukcyjne zachowania jako standardowy model kierujący ludzkim postępowaniem. Poprzez wielokrotne warunkowanie tych samych zachowań w środkach masowego przekazu w celu stworzenia norm społecznych, tworzy się populację ludzi, którzy powszechnie wykazują negatywne cechy strachu i nieuczciwości jako akceptowalnego systemu wartości, który kieruje ich najgłębszymi motywacjami oraz interakcjami. Ludzie pozbawieni uczciwości łatwo daja się skorumpować i zmanipulować przez kontrolę umysłu, przez co zachowują się niestabilnie, niekonsekwentnie i destrukcyjnie. To stwarza mentalność niewolnika.

  Sataniści i lucyferianie wiedzą, że kontrolując umysł, można uzyskać kontrolę nad ludzką duszą oraz duchem. W ten sposób, dzięki wyrafinowanemu wykorzystaniu ukrytych technologii elektromagnetycznych i broni psychotronicznej, poprzez ciągłe emitowanie programów strachu oraz terroru, mogą zamienić ludzkość w żywe roboty. Mają nadzieję, że tak kontrolowana populacja nie będzie niczego kwestionowała i że będą mogli kraść z naszej planety, co tylko zechcą. Aby osiągnąć ten cel, potajemnie infiltrują podstawowe społeczne struktury, takie jak: religie, medycynę, finanse i prawo, poprzez które kształtują systemy wartości, generując rzeczywistość 3D w oparciu o systemy wierzeń, które chcą wpoić ludzkości i w ten sposób w pełni ją kontrolować.

  Środki techniczne i kontroli umysłu inżynierii społecznej obejmują pięć głównych strategii archonckich oszustw wykorzystywanych do generowania skrajnie dysfunkcyjnych zachowań, które nazywamy zachowaniem archonckich oszustów. Są one używane do szerzenia antyludzkich systemów wartości w społeczeństwie ludzkim i tworzenia mentalności pan-niewolnik.

  1.Taktyki dzielenia i rządzenia.
  2.Ofiara / kat
  3.Nadużycia seksualne i niegodziwość seksualna.
  4.Wykorzystywanie dzieci i ofiary z dzieci.
  5.Mizoginia.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii i jej wpływu na podświadome warstwy negatywnego ego, a także jak się im przeciwstawić, warto wyszukać te pojecia w słowniku wznoszenia.

  Czarowanie i czarna magia

  W jaki sposób NAA i elity władzy zdołają utrzymać panowanie i globalną kontrolę nad większością bogactw oraz zasobów planetarnych, skoro są tak niewielką mniejszością?

  Na elity władzy składa się niewielka grupa ludzi, praktykująca czarną magię poprzez mroczne rytuały, które służą utrzymywaniu kontaktu z NAA, w celu kontrolowania całej planety poprzez manipulowanie zbiorową świadomością. Manipulowanie technologią świadomości, planetarnymi sieciami i światem sił dla własnych celów, bez względu na konsekwencje, jest formą magii – czarnej magii. Istnieje wiele różnych poziomów szerzenia czarnej magii, a wszystkie opierają się na służbie sobie lub zadowoleniu ego, a przy okazji wyrządzaniu krzywdy innym. Praktyka czarnej magii i przywoływanie demonów lub kosmitów w celu zdobycia wiedzy czy władzy jest uważana za ścieżkę lewej ręki i definiuje czarnego maga lub czarownika.

  Niektóre sposoby definiowania czarnej magii:

  *Praktykowanie rytuałów opartych na służbie własnemu celowi, dla osobistego zysku, kosztem innych.
  *Rzucanie klątw i negatywnych wzorców energetycznych na ludzi, których chce skrzywdzić, na przykład sprawić, że będą chorzy lub zechcą umrzeć.
  *Używanie oszustw, knowań i manipulacji z zamiarem zaszkodzenia innym.
  *Praktykowanie składania ofiar z krwi lub zabicie żywej istoty w celu odbycia rytuału lub oczyszczenia.
  *Uprawianie czarnej sztuki do wyczarowania żywiołów i demonów, aby służyły praktykującemu magowi.
  *Zdobywanie wiedzy bez udziału wyższej świadomości, co skutkuje działalnością sukkuba lub kradzieżą cudzej siły życiowej do wykorzystania w samolubnym celu.
  *Wykorzystanie energii elektromagnetycznej do tworzenia obcych implantów, wkładek holograficznych lub broni eterycznej w celu zaatakowania innych.
  *Czarna magia wykorzystywana podczas czynności seksualnych, poprzez gwałt lub przymusową sodomię, do wywoływania sił i wiązania duszy osoby.
  *Wszelkie wymuszone czynności seksualne między osobami dorosłymi i / lub z dzieckiem bez zgody drugiej strony.
  *Wszelkie działania lub zachowanie, w którym jest wzywana, wyczarowana lub ucieleśniona magia lucyferyczna albo szatańska.
  *Używanie sztucznej inteligencji do wykorzystywania świadomości przez kontrolowanie umysłów ludzi, wszczepianie myśli i kontrolowanie postrzegania rzeczywistości w celu osiągnięcia korzyści.
  *Za narzędzia czarnoksięstwa uważane są też nadużycia w zakresie biotechnologii we wszystkich branżach, takie jak rozpylanie chemtrails, GMO, manipulowanie ludzkim DNA w celu generowania chorób, aborcja ludzkich embrionów umieszczonych później w żywności, wstrzykiwanie patogenów poprzez szczepienia.
  *Ofiara krwi ludzkiej lub zwierzęcej, picie krwi, kanibalizm i seks na tle rytualnym.

  Czarni magowie lub czarnoksiężnicy istnieją w świecie ludzi i w każdym wymiarze. Wielu chrystusowych pracowników światła zajmuje się na planie astralnym czarnymi magami – ludzkimi i nieludzkimi, którzy konsekwentnie rzucają eteryczną broń, klątwy oraz implanty z zamiarem wyrządzenia nam krzywdy lub zmuszenia nas do zachorowania – z poziomu astralnego lub podczas snu. Dlatego właśnie poznanie tych sił i sposób komunikowania się z Kryształową Gwiazdą oraz utrzymywanie stanu medytacji, modlitw i rytuału duchowego jest krytyczne w tym okresie cyklu wznoszenia.

  Biała magia lub czarna magia

  Pamiętajmy że wszystko składa się z energii, cała energia jest inteligentna i świadoma, wpływa na otaczający nas świat. Dlatego łatwo odkryć różnicę między tym, co nazywa się białą magią, pozytywną energią a czarną magią, negatywną energią. Ci, którzy mają wiedzę o energii i praktykują rytuały medytacyjne, aby skupić świadomość na pozytywnych intencjach, którzy są kochający, uprzejmi, współczujący i starają się naprawdę nie wyrządzić krzywdy ani zła sobie oraz innym, są określani jako biali magowie lub Maji. Biała magia tradycyjnie odnosiła się do korzystania z nadprzyrodzonych mocy lub magii świadomości do celów bezinteresownych, takich jak uzdrowienia, błogosławieństwa, modlitwy, oczyszczanie i praca na siatkach planety. Zdobycie wiedzy na temat mechaniki świadomości i praktykowanie tego typu rytuałów nie jest złem, jak uważa Kościół, lub ci – kontrolowani umysłowo, którzy obawiają się tych praktyk.

  Aby praktykować pozytywne zastosowanie energii świadomości w celu służenia innym, musimy oczyścić świadomość i ciało z negatywnych pragnień ego, i pozwolić sobie na przekazywanie intencji wypływających z serca, co posłuży wewnętrznemu duchowi lub woli boskiej. Białym magiem można stać się poprzez dążenie do duchowego poświęcenia się, rozwijaniu bezwarunkowej miłości, etyki, cnót, dobroci i obcowania z duchami Chrystusa. Pozwalając siłom dobra przepływać przez fizyczne naczynie i krążyć w wewnętrznym świetle, jednocześnie błogosławiąc otaczający nas świat. Jest to naturalny efekt duchowego wzniesienia i poszerzania świadomości w kierunku osiągnięcia duchowej wolności. Nie osiąga tego tożsamość ego, to iskra Boga przemienia i uzdrawia ciemność, z doskonałości uniwersalnego kryształowego światła, które może przez nas przepływać.

  Energia przeciwstawna dobroci, pochodzi od tych z negatywnym i chorym ego, którzy szukają zaspokojenia własnych egoistycznych pragnień kosztem innych, szerząc nienawistne, niszczycielskie aspekty, które przywołują czarne siły i czarną magię.

  Jeśli chodzi o wykorzystywanie czarnej magii do manipulowania planetarną siatką, elity władzy i NAA mają dostęp do wiedzy, dzięki której gromadzą zbiorową, świadomą energię z linii energetycznych, aby wzmocnić swoje plany. Siatka planetarna to żywy, starożytny system mapowania wielu widm energetycznych świadomości, uporządkowanych inteligentnie w warstwy geomantycznych planów, które wykonują określone funkcje w precyzyjnej warstwie wielu pasm energii. NAA przekazała im informacje potrzebne do interakcji z tym żywym polem energetycznym, a dzięki wykorzystaniu czarnoksięskiej magii i ofiar z ludzkiej krwi można ją wykorzystać do utrzymania kontroli – aż do teraz. Podczas cyklu wznoszenia siły te walczą o to, co uważają za własne terytoria na Ziemi, w tym o wykorzystywanie ludzi jako niewolników.

  Ofiara z krwi i rytualne zabijanie

  Dlaczego podczas czarnomagicznych rytuałów składa się ofiarę krwi i dokonuje rytualnych morderstw?

  Przez stulecia NAA opracowywała i wykorzystywała wielowymiarowe praktyki okultystyczne poprzez kod tworzenia odwróceń. Zostało to przekazane tajnym stowarzyszeniom i instytucjom w celu kontrolowania umysłów, zebrania negatywnej energii emocjonalnej lub ekscytacji od mas. Ofiara krwi, czy to ludzkiej, zwierzęcej, czy jakiejkolwiek żywej istoty, jest składana podczas niektórych rytuałów czarnej magii, które są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z NAA, karmionego energią lusz. Osoba dokonujaca rytuału może także chcieć wyczarować aspekty inteligencji ciemnej energii, takie jak siły żywiołów, które bezpośrednio łączą się z czarnomagicznymi siatkami. NAA nagradza ofiarę rytualną i zabijanie, które ma miejsce w wojnach, ponieważ jest to główne źródło pożywienia dla zbieraczy lusz, a także zaspokaja ich uzależniające doznania, które mają po spożyciu hormonów strachu uwolnionych z osoby lub zwierzęcia w trakcie morderczego rytuału. Jeden z podstawowych strumieni czarnej magii zbiera się z głębokich warstw 2D ciała Ziemi, a nazywa się go Bafomet. Po podłączeniu do Bafometa czarny mag może wezwać i wywołać różne siły demoniczne z hierarchii duchowej, w tym 72 demony używane w Ars Goetia. Grupy te są powszechnie używane do wiązania duszy jednostki.

  Czarny mag spośród satanistów, lucyferian, czarownic i praktykujących Santerię, voodoo, brutalne religie lub inne pokrewne rytuały związane z narkotykami albo zabijaniem pozwala, by jego ciało opanowały niższe duchy i aby było przez nie kontrolowane w celu rozprzestrzeniania pola infekcji tej szatańskiej siły po Ziemi. W ten sposób mogą zostać otwarte portale, a demoniczne istoty mogą swobodnie wędrować pośród nas. Świat sił może zostać zrytualizowany poprzez ofiary, np. ofiarę krwi, a czarne i złe intencje objawiają się poprzez nałożenie sił lub wiązanie innych energii bez zgody ofiar w materii fizycznej. Ofiary krwi i rytualne mordy są również wykorzystywane do wiązania grup dusz z demonicznymi istotami i jednostkami NAA, w celu odebrania im źródła energii oraz zaspokojenia żądzy krwi.

  Główne cele elit władzy

  Jakie są główne cele i metody stosowane przez NAA i elity władzy w ich dążeniu do wypełnienia Lucyferiańskiego Przymierza i wdrożenia Nowego Porządku Świata, totalitarnego i dystopijnego koszmaru zniewolenia świadomości?

  Wiele osób nadal uważa, że obecny stan cierpienia, ubóstwa, chorób i przemocy na świecie powstał przypadkowo, oraz że to, co widzimy dziś w skali globalnej, było naturalną ewolucją ludzkości od epoki przemysłowej. To nie jest prawda. Rodziny elit władzy metodycznie i cierpliwie rozwijały swój globalny program poprzez konkretne cele, które starały się stworzyć dzięki wykorzystaniu inżynierii społecznej i ukrytej technologicznej kontroli umysłu, a także dzięki nadzorowaniu wszystkich naszych posunięć. Przyjrzyjmy się krótkiemu podsumowaniu tych celów.

  Przed i podczas II wojny światowej, Czarne Słońca promowały idealizm niemiecki do kontroli umysłu za pomocą eksperymentów inżynierii społecznej zaprojektowanych przez niemieckich naukowców, którzy byli najbardziej czczonymi i sławnymi filozofami w tym czasie. Ci ludzie byli członkami Czarnych Słońc związanymi z bawarskim odłamem illuminatich i byli wykorzystywani do infiltracji najbardziej prestiżowych instytucji akademickich na całym świecie szerząc celowe dezinformacje, które ostatecznie rozprzestrzeniły się jako standardowy program nauczania w większości szkół wyższych. Wiele z tych programów socjotechnicznych zaczęło się od Instytutu Badań Społecznych w Szkole Frankfurckiej, które były wykorzystywane przez Czarne Słońca i praktykujących satanistów do popierania oraz rozpowszechniania fałszywej ideologii komunistycznej, zaprojektowanej jako program eugeniczny. Posmak tych eksperymentów inżynierii społecznej jest dziś agresywnie wykorzystywany do celowania w prestiżowe instytucje akademickie w Stanach Zjednoczonych, z tajnym programem, mającym zniszczyć Amerykańską Konstytucję na rzecz socjalizmu lub komunizmu oraz wzmocnić globalny program ustanowienia Nowego Porządku Świata.

  Inżynierią społeczną i programami kontroli umysłu steruje się w taki sposób, by odczłowieczać i demoralizować populację ziemską, odmawiając ludziom praw do podstawowych potrzeb oraz deprawować poprzez nasilanie przestępczych zachowań, traumatycznych uzależnień, samobójstw i zwiększanie liczby bezdomnych. Obejmuje to propagandę w kierunku dochowo uwłaczających zachowań jako społecznie akceptowanych w kulturze śmierci, takich jak zalegalizowane narkotyki, zabijanie, pornografia i prostytucja, które odwracają uwagę od tego, że Ziemia jest wykorzystywana jako farma więzienna do tworzenia większej ilości energii lusz dla drapieżnych pasożytów.

  Promują duchowe znęcanie się i odrzucenie Boga przez szerzenie antyduchowych lub antychrystusowych religii i powiązanych z nimi praktyk, które niszczą wewnętrznego ducha albo połączenie z wewnętrznym Chrystusem, który istnieje wewnątrz każdej anielskiej istoty ludzkiej wcielonej na planecie. Rozprzestrzenia się gwałtowne religie i zastępuje nimi starożytne nauki gnostyczne chrystusowych Esseńczyków, nazywając ich lucyferianami.

  Kontrolują pogodę i klimat przez celowe zatruwanie oraz zanieczyszczanie planety i zasobów naturalnych, poprzez tajne technologie i tajne programy wojskowe, aby uszczuplić te zasoby, jednocześnie rozpowszechniając dezinformację w głównym nurcie na temat ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Wykorzystują troskę ludzi o środowisko, aby zmanipulować nieuświadomioną populację, której odbiera się pieniądze na rzekome fundusze mające ratować sytuację, a tak naprawdę, za pośrednictwem specjalnych instytucji przekazuje się je systemom odwróconym kontrolera, i wykorzystuje w zatwierdzonych projektach, takich jak chemtrailing i gangstalking. Chodzi o zdobycie zysków dla ochrony głównych konglomeratów przemysłowych, a jednocześnie lansuje politykę niszczenia środowiska Ziemi zamiast je chronić.

  Systematyczny program globalizacji i terroryzm gospodarczy ostatecznie doprowadza do załamania gospodarek światowych, wywołania chaosu i ogólnoświatowego kryzysu humanitarnego. Aby osiągnąć ten cel, kontrolerzy muszą cierpliwie orkiestrować swoje tajne plany, aby infiltrować wszystkie rządy na świecie, dzielić i podbijać niepodległe narody, niszcząc je w ich własnych krajach przez własny naród. Pierwsze etapy tego programu mają na celu pełne wykorzystanie taniej siły roboczej poprzez zmuszanie do przymusowej pracy niewolniczej w zubożałych populacjach krajów słabiej rozwiniętych, jednocześnie tworząc więcej niewolników zadłużenia w najsilniejszych narodach świata, aby zniszczyć stabilność gospodarczą i siłę finansową, niwecząc autonomię tych narodów. Ma to na celu wymuszenie upadku gospodarczego, politycznego i społecznego, aby wszystkie narody były od nich uzależnione oraz aby poddały się programowi One World Order.

  Kontrolują naturalną neurologię populacji ludzkiej poprzez sygnały elektromagnetyczne, leki na receptę, urządzenia medyczne, modyfikowane genetycznie organizmy oraz całą gamę toksyn i trucizn umieszczanych w powietrzu, wodzie oraz pożywieniu, które wywołują wiele chorób, jednocześnie zapewniając, że wiedza na temat leczenia tych chorób nie jest dostępna.

  Szerzą dezinformację i utajniają wiedzę w zakresie nauk ścisłych, wynalazków oraz zaawansowanych technologii, z wyjątkiem tych, które są zatwierdzone do promowania kultury śmierci i służących NAA oraz kontrolerom.

  Konsekwentnie kontrolują masową percepcję rzeczywistości, która ma być powiązana z terroryzmem, kataklizmami i zarazami, mogącymi kojarzyć się z treściami zawartymi w biblijnych objawieniach, poprzez sztuczny program kontroli umysłu znany jako oprogramowanie Armageddon. Programy Armageddon są zaprojektowane do wywoływania podświadomych wspomnień w świadomości zbiorowej, wcześniej ukrytych linii czasu traumatycznych zniszczeń, spowodowanych przez NAA, na przykład podczas Buntu Lucyfera i kataklizmu atlantydzkiego. Utrzymuje to ludzi w stanie ciągłego lęku o przetrwanie i świadomości ubóstwa, niezdolności do rozwinięcia osobistej siły potrzebnej do kultywowania samostanowienia czy niezależności.

  Wykorzystuje się systemy odwrócone w organizacjach non-profit i instytucjach religijnych, które są tworzone jako fasady wykorzystywane do międzynarodowego prania pieniędzy lub działalności przestępczej pod przykrywką działań humanitarnych lub organizacji charytatywnych, gdy środki są zbierane w wyraźnym celu kreowania ludzkiej nędzy i cierpienia.

  Transhumanizm i transgenderyzm są wykorzystywane do dalszego promowania programu kultury śmierci, aby zniszczyć serca i dusze – współczującą i empatyczną boską istotę ludzką – poprzez celowe unicestwienie prawdziwej esencji męskości i kobiecości. Aby zakłócić lub zniszczyć jednoczący potencjał androgynicznego ciała świetlistego w DNA istoty ludzkiej, pierwszą dyrektywą wydaje się być zaatakowanie wewnętrznej i zewnętrznej zasady płci na wszystkie możliwe sposoby. NAA promuje fałszywe twory poprzez podżeganie dezorientacji w procesie śmierci, zatarcie wiedzy o ciele świetlistym i duszy, zamieszanie w sprawach dotyczących seksualności, małżeństwa i dzieci, wpajanie zamętu co do ról, a następnie rozpoczęcie mieszania ciał ludzkich ze zwierzętami i maszynami.

  Ofiarowanie dzieci to pomysł NAA. NAA i sataniści lubią wykorzystywać dzieci do zbierania negatywnej energii emocjonalnej lub lusz, a w związku z tym sieci przestępców mają szerokie pole do popisu.

  Kontrola umysłów przeznaczona do odwracania płci powoduje najwięcej cierpień, prowadzi do bolesnych wspomnień relacji między mężczyznami a kobietami dotyczących wykorzystywania siebie nawzajem. Takie wynaturzenia płci są używane do najgłębszych poziomów duchowego znęcania się, seksualnej niedoli i tortur. Prawdziwe duchowe małżeństwo jako element naturalnego biologicznego duchowego wzniesienia, zostało skradzione ludzkości przez inwazję NAA, a ból tej kradzieży i emocjonalnego nadużycia zniszczył serca wielu ludzi.

  Handel ludźmi wiąże się ze sprzedażą lub handlem ludźmi przez innych ludzi i nieludzi. Ta epidemia szerzy się na planecie Ziemia, lecz istnieje również poza tą planetą i jest określana jako galaktyczne ludzkie niewolnictwo. Osoba mająca być ofiarą jest odławiana w określonych celach, a następnie uprowadzana i sprzedawana lub wymieniana, na przykład do niewolniczej pracy fizycznej, seksu, inżynierii i produkcji. Osoba ta jest kontrolowana umysłowo poprzez system gróźb, zastraszania oraz tortur, gdyż ma pozostać posłuszna i ulegle wykonywać czynności nakazane jej przez panów, którzy mogą być ludźmi lub istotami innymi niż ludzie. W ubogich krajach trzeciego świata lub podczas masowej migracji uchodźców nieuważni rodzice gubią lub sprzedają dzieci. Ten sposób handlu ludźmi przynosi setki tysięcy ludzi rocznie zarówno na planecie, jak i poza nią.

  Obecnie system światowego niewolnictwa służy do pasożytowania na energii duszy, ale także do narzucania karmicznych wymian na masach i jest ważnym powodem, dla którego NAA tak mocno walczy o zachowanie kontroli i dostępu do Ziemi oraz o handel jej mieszkańcami. Szacuje się, że co roku zaginie co najmniej 8 milionów dzieci na całym świecie. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych znika prawie 800 000 dzieci. W Brazylii ginie 40 000 dzieci, 50 500 w Kanadzie, 39 000 we Francji, 100 000 w Niemczech i 45 000 w Meksyku. W Wielkiej Brytanii każdego roku ginie około 230 000 dzieci lub co 5 minut jedno.

  Zadaj sobie pytanie:

  * Kto czerpie korzyści ze zniewolenia istot ludzkich na planecie Ziemia?
  * Kto czerpie korzyści z uprawiania seksu z naszymi dziećmi?

  Każda czynność, którą podejmujesz, aby się dokształcić, wszelkie działania podejmowane, by pomóc innym rozeznać się w tych tematach, niezależnie od tego, jak małe, pomagają zakończyć niewolnictwo i ludzkie cierpienie z powodu niewoli. Razem, jeśli potrafimy zrozumieć, co dzieje się na Ziemi i otworzyć oczy, aby rzeczywiście zobaczyć te ukryte programy satanizmu oraz lucyferianizmu, na wszystkich poziomach, możemy zjednoczyć się, by położyć kres ludzkiemu niewolnictwu dla przyszłych pokoleń. To jest prawdziwy cel misji strażnika, chrystusowego gospodarza, mającego wspierać planetarne wzniesienie i wyzwolenie ludzkości od ciemiężców.

  Gdy przechodzimy przez te burzliwe czasy, pamiętajcie, że najlepiej na wszystko reagować z miłością. Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się w duchowym rozwoju, zaś całą resztę odrzucić. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezalezna istotą boską!

  Do następnego spotkania pozostań na świetlistej ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem. GSF!

  Z kochającym sercem, Lisa

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/03/lisa-renee-satanizm-i-lucyferianizm.html

  Like

 5. KB Cobra19 marca 2019 20:06

  Bardzo fajny, ale oczywiście jak wszędzie, jest tu podstawowy błąd. Energia Lucyferyczna jest energia Chrystusową. To to samo. Dopuki tego nie zrozumiecie,
  będziecie wspierać ciągle tą samą siłę z którą niby walczycie. Czy to przypadek, że kościół katolicki taki jest wielki? A w Watykanie odbywaja się czarne rytuały? Nie nie ma tu żadnej sprzeczności. Chrystus dla mas i tłumów, a wewnątrz Lucyfer. Te same przelśnione odbite i mamiące światło.
  Druga spraw. Na stronie zakładki są z Archaniołem Michaelem i Metatronem. To tez są tego typu energie, demony co się świecą :). Archonci, Archaniołowie, nawet brzmi podobnie. Lucyferyczne energie, choć Metatron to troche w inną mańkę, bo on tworzy swoja własną przestrzeń. Notabene, jemu prawdopodobnie udało się już uciec z tego układu planetarnego, pomimo zamkniętych portali, bo jakiś pół jasnowidz, z grupą pomagierów, myślał że coś uwalnia świetlistego, przy czkramie Wawelskim, a tak naprawdę pozwolił mu uciec. No debile, co zajmują się, świetlistymi sprawami 😀
  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/03/lisa-renee-satanizm-i-lucyferianizm.html#comment-form

  Like

 6. to mnie katolicy szukają
  na załącznikach to ja a to mój nr. tel. 507353965 od wielu lat
  nawet hakerstwem mnie śledzą
  a w załącznikach katolicy psycholodzy którzy mnie zabijają własną bronią
  jestem handlowce złodziejem który pilnuje złodzieji.
  …………………………….
  Błagam zabijcie ich
  wysyłałem maile psychologi czy watykanu czy ministerstwa po Polacy przeciw Polakom dezerterzy wrogowie
  zamiast budować wspólnie dobro dla Kraju to 😦
  w 2018rok/2019rok SzatanDiabeł Mgr. Anita Susek-Żądło katowice ul .Sokolska 80/20
  i Przemysław Gawlikowski Bóg DarkPrinceee Dąbie Górne
  zrobili przestepstwo w Polsce
  Przeklneli Polskę nasz kraj na dwadzieścia lat, że będzie dnem gospodarczym
  i tak się dzieje 😦 zwalili winę na szatana, zwalając winę na szatana
  stali się
  przeklneli naród polski na giełdzie Katowice w małpim gaju w naszym handlowym
  prawie i uciekli w polskie przeklinając kraj polska gospodarczo, prawnie, mordercy, teroryzując opętując do społeczeństwo do robienia tego samego zwiększania patologii społecznej,
  zabawą w świętych zabijają diabły legalne w polsce, że są święci
  święte diabły a święci giną, masowe mordy,
  Satanizm – Wikipedia, wolna encyklopedia
  seryjni mordercy, którzy odpowiedzialność za swoje czyny zrzucają na Szatana[1];
  Proszę to sprawdzić
  Przemek Gawlikowski i Anita Susek – Susek żądło wszystko wiedzą
  niszczą współpracę z europą azją i Ameryką.
  zdjęcia w załączniku
  w imię prawdy, że kłamstwo a prawda jest jedna.
  Przemek Gawlikowski (@_darkprinceee_) • Zdjęcia i filmy na Instagramie
  Pozdrawiam przedsiębiorca Hurtowo-Detaliczny i usług transportowych
  Wierzący Chrześcijanin tak jak 37 milionów Polaków

  niedz., 14 lis 2021 o 03:41 Hektor Mateusz Smolarczyk napisał(a):
  help
  jestem mateusz grzegorz marek smolarczyk stańczyk
  urodzony w katowicach 11 stycznia 1989 rok z kielc rodziców od hekate i czarownic, moje imie to hektor3 z moim demonem herahell59 oraz z moim smokiemz chin,
  jestem Bóga Set wcielony i odmałego atakowany przez katolików co się okazuje z watykanu, że katolicy teraz z bibli starego testamentu to diabły, i mam przejebane
  zabijaja mnie szantarze wraz z psy23 64kay anita susek żądło, że niby to szatan diabeł a jej katolik dziewicą darkprince przemkiem gawlikowskim.
  Katolicy szukają pomysłu jak mnie zabić własną bronią !!
  wraz z psychologami kay23 i psychiatrą !
  szantarze tortury osłabienie mnie
  i niemoge się iść ani do świątyni Seta pomodlic ani do lucyferów.
  Dobrze, że bóg lucyfer mi pomaga ale jest coraz gorzej, help Good my brother and sister aand you Set my brother

  Like

  • Hektor, dlaczego akurat Anita Susek Zadlo jest tak wazna w tej sprawie? Nie znam tej osoby ale pierwsze co mi przyszlo na mysl to inna osoba o nazwisku ZADLO a mianowicie Leszek Zadlo. Postanowilam sprawdzic powiazania i przy okazji odkrylam ze Leszek Zadlo zmarl 13 kwietnia br:
   https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Leszek_%C5%BB%C4%85d%C5%82o_(psychotronik)
   A wiec jestes wcieleniem boga Seta…
   Osobiscie nie jestem zdziwiona czy tez zszokowana bo poznalam juz osobiscie boga Ra, Izyde, Ozyrysa, Hathor, Thotha, Jezusa, Marie Magdalene, Matke Boska, itd…
   Wciaz sie jednak zastanawialam – a gdzie jest Set?!
   No i jestes….
   Livia

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s