ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA

Droga wznosząca się Rodzino, rozpoczęło się przejście od epoki mroku do nowych czasów. Planeta przekracza znaczący kamień milowy w rozwidleniu czasu, co będzie miało ogromny wpływ na ludzkość. To makrokosmiczne zdarzenie planetarne zmienia wszystko na poziomie podstawowym. Skutkiem będzie morfogeneza zbiorowej świadomości, trwała zmiana zestawu instrukcji siatki planetarnej, co przekształci sposób, w jaki energia świadomości staje się materią na tej płaszczyźnie. Te zmiany w architekturze planetarnej zmuszają ludzkość do przejścia przez zintensyfikowaną fazę transformacji i przeistoczenia świadomości osobistej.

Planetarna architektura kosmicznego zegara jest teraz zabezpieczona przez Paliadorian i strażników Kryształowej Gwiazdy, którzy przywracają Prawa Naturalne w światach Boga za pomocą kodów Krist-Krystallah. Obecne ustawienie Diamentowego Słońca przesyła się do tych, którzy pracują na chrystusowych misjach i stopniowo rozpuszcza oraz dokonuje implozji technologii sztucznej inteligencji, która była wcześniej wykorzystywana przez NAA w planetarnym systemie gwiezdnych wrót.

Ci, którzy na Ziemi wybierają ujemną polaryzację i uwłaczające duchowo zachowania, będą kontynuować spiralę zstępującą, aby doświadczyć tego, co współstworzyli na poziomie widmowym, podczas gdy ci, którzy wybierają dodatnią polaryzację i duchowo zdrowe zachowania, będą nadal wznosić się zgodnie z naturalną fizyką energii, która istnieje wewnątrz spirali wznoszącej. Pomiędzy zakresami ujemnej i dodatniej biegunowości w tych bańkach rzeczywistości, zmieniająca się struktura poszerza punkty rozbieżności między grupami ludzi, którzy współistnieją w podobnej wibracji danej linii czasu. Kiedy przepaść energetyczna między ludźmi w dowolnej grupie lub związku staje się zbyt szeroka, osiąga próg, który może nagle zapaść się i przekierować osie czasu do pustej przestrzeni. Dlatego niektórzy ludzie mogą się obudzić, czując, że nagle są oddzieleni od innych. Ktoś może zacząć odczuwać coraz większą dystans do czegoś, z czym był blisko, jakby nie mówił już tym samym językiem. To odczucie jest jak wstrzymana animacja, kiedy czujemy, że czekamy na pewne informacje lub ruch naprzód do innego miejsca, aby działać zgodnie z bieżącymi wyborami życiowymi.

To, co postrzegamy jako jednostki, jest zdeterminowane przez nasze stacje tożsamości lub pozycje w czasie, tam gdzie istniejemy w polu wymiarowym. Poziom aktywacji DNA, który wcieliliśmy, pozwala nam postrzegać zwymiarowaną energię jako zestaloną materię. Jednostki postrzegają materię stałą i rzeczy z substancji energetycznej, która znajduje się w wymiarze poniżej ich obecnej stacji tożsamości. Aby postrzegać materię i rzeczy z wymiaru 3-5, większość ludzi patrzy na połączone treści energetyczne, które istnieją pod spodem w wymiarze 2-5. Ci, którzy postrzegają rzeczy w płaszczyźnie astralnej czwartego wymiaru, stacjonują w strukturze ciała świetlnego piątego wymiaru, i tak dalej, po stopniach schodów stworzenia. Każda indywidualna stacja ciała świetlistego przesuwa strukturę na inny stopień tych schodów i w rezultacie zmienia się jej postrzeganie świadomości. Kiedy uświadomimy sobie, w jaki sposób postrzeganie materii może być kontrolowane przez osoby znajdujące się na wyższym stopniu schodów pola zunifikowanego, zaczynamu rozumieć, że istoty kontrolujące dostęp do wyższych wymiarów manipulują ludzkim DNA w celu ograniczenia świadomości i postrzegania tych, nad którymi mają kontrolę.

Tak więc ci, którzy wznoszą się po spirali, przechodząc do następnego wszechświata harmonicznego, zobaczą i dostrzegą więcej obiektów na znacznie większym polu wymiarowej percepcji niż osoby znajdujace się na zstępującej linii czasu, którzy nie będą w stanie wyczuć tego samego pola postrzegania. Kontrola umysłów dokonywana przez Obcych ma coraz większe trudności z panowaniem nad budzącymi się ludźmi, którzy odzyskują wolność świadomości, ponieważ mogą postrzegać więcej niż ci, którzy wciąż śpią. Wybór wolnej woli w określaniu przyszłego kierunku wymiarowania w zmieniającej się strukturze wynika z konsekwencji osobistych działań, które są skutkiem postrzegania, motywacji i interpretacji własnej rzeczywistości. Podczas fizycznego przejścia z ciała 3D, dusza z ujemną polaryzacją rezydująca w szablonie upadłego Drzewa będzie nadal kształcona w zakresie wyborów dostępnych dla duchowej odnowy i o naturze rzeczywistości świadomości poprzez przegląd życia.

Zmiana pola gry

Pola energii świadomości zbiorowej przechodzą do innych zestawów instrukcji, przekształcające się struktury zmieniają sposób, w jaki każda jednostka przejawia osobistą rzeczywistość. Główny szablon zestawu instrukcji w mózgu planetarnym zaktualizowł się do formatów trójfalowych, które pozwalają mózgowi planetarnemu uruchomić energię punktu zerowego we wznoszących się obszarach sieci, takich jak wrota węzłów Łuku Matki. Ludzie, którzy dostosowują się do przejawiania inteligencji serca i do Praw Naturalnych, będą mieli bardziej otwarty dostęp do energii punktu zerowego, aby urzeczywistniać się w sposób, który nie jest dostepny dla pasożytniczej energii negatywnego ego. To, co przynosiło rezultaty w materii w poprzednim cyklu, przestanie działać w ten sam sposób, powodując zamieszanie i frustrację tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że plansza gry została zmieniona. Manifestacja jest wynikiem osobistych systemów wierzeń i tego, jak stacja tożsamości przejawi nagromadzenie przekonań podczas przebywania w hologramie świadomości lub bańce rzeczywistości. Ważne jest, aby zrozumieć, że w naszym świecie i całym stworzeniu wszystkie systemy energii są połączone z większymi systemami energii, które pomagają zorganizować i zdefiniować, czym w rzeczywistości stanie się energia świadomości. Możemy przejawiać ujemną, dodatnią biegunowość lub punkt neutralny energii, a jakość manifestowanej rzeczy będzie odzwierciedlać wibrację w punkcie tworzenia jej struktury.

Systemy energii świadomości są kierowane przez strukturę, która została zaprojektowana i zbudowana na koncepcjach, ideach i myślach, opierających się na prawach świadomości jednostki określonych przez precesję astrologiczną lub wieczność. Ludzkość przetrwała epokę mroku poprzedniego okresu i została poddana działaniu sztucznej maszynerii oraz kontroli umysłu narzuconej przez kontrolerów, co teraz dobiega końca. Większośc grup Dusz ludzi podlega sytrukturze większego systemu energii ich myślokształtów świadomości zbiorowej i nałożonej przez NAA kontroli umysłu. Tak będzie dopóty, dopóki nie obudzą się i nie poszukają wewnętrznej prawdy we własnych myślach i przekonaniach. Kiedy szukamy duchowej prawdy wewnątrz siebie, zaczynamy odsuwać się od strumieni nieświadomości większych systemów energii i zaczynamy kierować świadomość ku budowaniu struktury wyższej duchowej ekspresji oraz osobistej autonomii. Myśli stają się substancjami krystalizującymi manifestacje, a substancja krystaliczna składa się z wzorców częstotliwości, które wyświetlają z punktu tworzenia hologram własnego doświadczenia. Aby zmienić doświadczenie świadomości w punkcie tworzenia i żyć w radości wyższej ekspresji, musimy zmienić wewnętrzną strukturę, stając się duchowo zdrowym miejscem, które honoruje i mieści wewnętrznego ducha.

Unifikacja płci tworzy energię punktu zerowego

Makrokosmiczna struktura na planecie, poziomach galaktycznych i wszechświatowych przechodzą przez radykalne zmiany, aby przygotować się do nowego okresu, następnej astrologicznej precesji, co uwydatnia korekty wynikające z przywrócenia Prawa Płci, które przekazuje Słoneczny Logos. Regeneracja ciała Słonecznego Logosu, 10D-11D-12D w systemie naszego wszechświata, jest równoznaczna z odzyskiwaniem Prawa Naturalnego, co wiąże się z przesyłaniem krystalicznego kodu do wszystkich rzeczy z procesu nieprzejawionego do przejawionego, w którym energia staje się materią. Te nowe energie będą widoczne z czasem, ujawnią duchowa moc stwórczą i wolność świadomości, która powstaje z unifikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej zasady płci, generując pętlę sprzężenia zwrotnego nieograniczonej energii punktu zerowego. Bóg Stwórca pobudza wieczną miłość płynącą w świat poprzez akt świętego małżeństwa, który zachodzi między zasadą męską a żeńską, od poziomów kwantowych do istot ludzkich, rozciągając się na ciała planetarne, gwiezdne i kosmiczne. To z kolei powoduje reakcję łańcuchową, która głęboko zmienia konfigurację ludzkiego pola energetycznego i ciała świetlnego. Mówimy o zmianach na poziomie planu przechowującego informacje o tym, jak wszystkie iskry świadomości urzeczywistniają się w nowo skorygowanych wzorcach struktur zasady płci, które aktywują potencjały energetyczne punktu zerowego.

W rezultacie ta zmieniająca się architektura spływa do zbiorowej świadomości rasy ludzkiej, otwierając pętlę sprzężenia zwrotnego do punktu zerowego, która bezpośrednio wpływa na funkcje świadomości ludzkiego ciała świetlistego, stacji tożsamości i wszystkich przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych linii czasu. Zdarzenia te głęboko zmieniają nasze pole energetyczne i powodują zmiany – od subtelnych po radykalne – w naszym stylu życia oraz relacjach, co wymusza transformację, dzięki czemu uczymy się robić rzeczy inaczej. Metody przejawiające ujemną biegunowość, pasożytnictwo i entropię używane do manifestacji w trójwymiarowym paradygmacie negatywnego ego w ostatnim mrocznym eonie, są coraz mniej skutecznie, a konsekwencje tych działań będą o wiele bardziej bezpośrednie.

Głęboka rekonfiguracja, która zachodzi w holograficznej architekturze planety, wpływa na działanie potężnych struktur rządzących rozległymi systemami prądów energetycznych, które działają w formach trójfalowych poprzez wrota, wiry mocy, linie geomantyczne, a także inne przejawy międzygalaktycznych promieni tęczowej plazmy. Podczas obecnych przyspieszonych zmian zachodzących we wzorach pola magnetycznego pojawiają się schizmy wibracyjne, które mogą szybko generować punkty rozbieżności w polu zbiorowym, co może mieć destabilizujący wpływ na wielu obszarach sieci. W niektóre dni możemy czuć się głęboko połączeni i skoncentrowani, a w inne dni – zdezorientowani, odłączeni, wyczuwający pustkę w przestrzeni. Odwrotne struktury energii dwufalowej wykorzystywane do projekcji sztucznych matryc holograficznych i ogrodzeń częstotliwości w zamkniętym systemie entropii, konsekwentnie rozpuszczają się i implodują. Jest to bardziej widoczne na niektórych obszarach siatki planetarnej, które znajdowały się w ukrytej historycznej osi czasu, utrzymującej strukturę Złotego Miasta, a także obszary, na które bezpośrednio wpływa tęcza plazmy, takie jak trasa podróży naddźwiękowych prądów strumienia plazmy birkelandów. Naddźwiękowa plazma i Aurora osłabiają sztuczną technologię stosowaną jako wkładki holograficzne, które zmieniają postrzeganie górnej atmosfery z niższej atmosfery – z pozycji na Ziemi. Kontrolerzy są zdesperowani, ponieważ chcą utrzymać kontrolę nad zbiorową percepcją, agresywnie wypychając różne formy broni technologicznej lub biochemicznej, aby ludzkość mogła powtórzyć te same linie czasu 3D. Strategia archonckich oszustów polega na przywróceniu tego samego programu, który był z powodzeniem wykorzystywany do kontrolowania globalnej populacji od czasów II wojny światowej.

Czym jest ta architektura?

Pojęcie architektury jest w świecie 3D definiowane w bardzo ograniczony oraz sprzeczny sposób, co utrudnia opisanie szerokiego zakresu jej głębszego znaczenia, oddziaływania na świadomość i jak to wpływa na mentalne ramy wierzeń, o których myśleliśmy jako o naturze rzeczywistości. Wszystko, co przejawiło się w formie fizycznej, ma również zestaw instrukcji w warstwach niezamanifestowanych, i jest to forma utrzymująca plan – przechowująca informacje o tym, jak ta energia świadomości się zmaterializuje. Jest to definicja struktury energetycznej, która składa się z szablonów świadomego światła i dźwięku, służących jako plan projektu dla intencji, koncepcji lub żywego kryształu myśli. Żywe kryształy myślowe są złożonymi intencjami tworzenia, zawierającymi warstwy projektu, który rzutuje hologramy dla zwrócenia uwagi, w celu doświadczenia świadomości w punkcie tworzenia. Nagromadzone osobiste myśli są rejestrowane i informują kryształ myślowy o projekcji osobistego hologramu, który informuje o doświadczeniu w materii. Istnieją również Prawa Powszechne rządzące żywymi kryształami myśli, które utrzymują projekt strukturalny we wszystkich formach istniejących na poziomach energetycznych jako formy pramaterii i na poziomach fizycznych w sferze materii. Prawo Struktury informuje, w jaki sposób rządzą systemy energetyczne, aby działały na poziomie wymiarowym. Wymiary to pełne pasma częstotliwości wibrujących fal energii wbudowanych w warstwy szablonów manifestacji, odzwierciedlające projekt struktury energetycznej. Kiedy lepiej zrozumiemy Prawo Struktury, możemy współpracować z tymi prawami, które pomagają nam uniknąć nadmiernej ciemnej ingerencji w nasze manifestacje i współtworzyć bardziej dopasowane oraz pozytywne rzeczy.

Ta struktura istnieje w sferach przejawionych i nieprzejawionych dla każdej fizycznej rzeczy w sferze materialnej, która została zaprojektowana przez architekta, twórcę projektu. Taki zestaw instrukcji rozciąga się na wszystkie punkty kreacji, na wszystkie dziedziny życia w naturalnych królestwach Ziemi, obejmując wszystkie wymiary i gatunki, a także informowanie świadomości minerałów, roślin, zwierząt i ludzkości.

Jak już wspomniałam, NAA próbowała przejąć zestaw instrukcji planetarnych w celu ich użycia, aby stać się nadrzędnym stwórcą poprzez programy Antychrysta, takie jak hybrydyzacja przez Obcych i eksperymenty z inżynierią genetyczną. Postanowili zdobyć kontrolę, przedstawiając się jako architekci Ziemi, projektując genetycznie zmodyfikowaną ludzkość. Przez to, kontrolując umysły ludzkości i wszczepiając myśli, pozbawili nas władzy, samostanowienia i świadomego współtworzenia. Ich pogarda wiąże się z pragnieniem uśmiercenia każdej istoty ludzkiej, która mogłaby reprezentować Chrystusa-Sofię. Jedną z głównych metod można opisać jako wystawienie Ziemi na masowe praktyki rytuałów satanistycznych. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że istnieje struktura Antychrysta, utrwalająca i rozpowszechniająca satanistyczną kulturę śmierci, a Krist-Krystallah ma strukturę, która uwiecznia wolność świadomości i otwiera bezpośrednie duchowe połączenie z całym życiem oraz wiecznym boskim Źródłem.

W świecie materialnym 3D architektura jest ogólnym terminem używanym do opisania modelu projektu zawartego w planie, który jest warstwa po warstwie wbudowywany w struktury fizyczne, które widzimy wokół nas, takie jak budynki i infrastruktura. Widoczny wytwór architektoniczny w sferze materialnej wiąże się z wiedzą o projektowaniu i procesie budowy budynków oraz podobnych struktur, które stają się symbolami kulturowymi wspomagającymi utrwalanie systemu wartości i sposobu życia.

Jest to produkt końcowy projektu architektonicznego, który ukształtował struktury fizyczne, mieszkania i sztukę współczesną, powiadamiając społeczeństwo kulturowe, społeczności, miasta i sposób życia – współdziałając ze sobą i z Ziemią. Budynki i budowle to konstrukcje z fundamentem, ścianami oraz dachem, które mają wiele form, rozmiarów i funkcji. Zostały przystosowane do celów zaspokojenia obecnych potrzeb społecznych, są zaprojektowane jako schronienie i siedliska ludzkie w oparciu o obecne wartości kulturowe. Kultura ludzka lub wartości, które przyjęliśmy jako społeczeństwo, są odzwierciedlone w projekcie architektonicznym i strukturach fizycznych, którymi jesteśmy otoczeni, co dodatkowo kształtuje naszą mentalność oraz postawy, współtworząc naturę rzeczywistości, której doświadczamy. Architektura jest zarówno nauką, jak i sztuką, jest wyrazem świadomości w koncepcji, zamiarze i myślokształcie, który jest wbudowany w strukturę. Jest wyrazem myśli zawartej w budynku lub w jakiejkolwiek fizycznej rzeczy. Kiedy patrzymy na jakąkolwiek strukturę, a chcemy rozpoznać motywacje i świadomość architekta lub projektanta, powinniśmy również spojrzeć na architekturę energetyczną, która współistnieje za strukturą. Jeśli pomyślimy o wszystkich strukturach jak o architekturze energetycznej, jesteśmy w stanie wyczuć uczucia i wrażenia, zrozumieć głębsze motywacje i rzeczywiste cele tych fizycznych struktur.

Zastanów się przez chwilę nad środowiskiem, w którym żyjesz oraz nad projektem architektonicznym miasta, takim jak budynki, rezydencje i struktury, sposób życia wokół ciebie. Co odczuwasz, gdy patrzysz na jakiś budynek, rezydencję, infrastrukturę, a nawet publiczną instalację artystyczną? Jak się czujesz, gdy jesteś w budynku lub obszarze, w którym pracujesz każdego dnia? Jak to możliwe, że stworzyliśmy cierpiące społeczeństwo z tysiącami bezdomnych, głodnych i niekochanych dzieci? Jak to jest wiedzieć, że to cierpienie wynika z celowo zaprojektowanej architektury Antychrysta, używanej do zniewalania i szerzenia satanizmu na Ziemi, a ta świadomość jest celowo utrwalana przez kontrolerów? Następnie wyobraź sobie, jak by to wyglądało i jak mieszkałoby się w środowisku proludzkiej architektury kryształowej i Złotego Miasta. W środowisku, które szanowałoby ducha każdej osoby, wspierało rozwój świadomości, kreatywność, zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty, pozwalając ludziom wyrazić siebie prawdziwie. Traktowanie każdej osoby jako ważnej, wyjątkowej i cenionej jednostki w całej społeczności, z poczuciem przynależności i dobrych relacji. Jak wyglądałaby taka architektura, jakbyśmy się pośród niej czuli, kim musielibyśmy się stać, aby współtworzyć ten nowy świat?

Architektura obliczeniowa w rzeczywistości holograficznej

Aby lepiej zrozumieć naturę holograficznej rzeczywistości, pomocne może być poznanie kilku podstawowych pojęć związanych z architekturą komputerową, taką jak osprzęt czy oprogramowanie. Architektura komputera ma zestaw reguł i metod opisujących funkcjonalność, organizację i implementację systemów komputerowych, a także definiuje dostępne dla użytkownika możliwości oprogramowania. System komputerowy składa się z wielu części, w tym fizycznego sprzętu, systemu operacyjnego i aplikacji. Sprzęt składa się z materialnych elementów systemu, który realizuje zainstalowane programy komputerowe, takie jak interfejs gier wideo. Architektura planetarna również ma konkretny osprzęt z zestawem instrukcji, przetwarzającym wszystkie dane, które się w nim znajdują, i przechowuje wszystkie zgromadzone informacje o gatunkach w pamięci komórkowej, tworząc linie czasu.

Jeśli zastosujemy ten model do globalnego mózgu Ziemi, możemy powiedzieć, że główny procesor, który przyłącza komputer holograficzny w celu projekcji rzeczywistości 3D Ziemi na linie czasu, jest w rzeczywistości połączoną energią kwantową zbiorowej świadomości duszy. Wszyscy na Ziemi tworzą procesor energii i przechowują dane pamięci zbiorowej, które są rejestrowane w mózgu planetarnym. Jeśli istota ludzka przyjrzy się organicznej architekturze mózgu planetarnego, ujrzy zapisy 12-to niciowego DNA ludzkich aniołów stanowiące pierwotny plan gatunku z planety Tara, a nie dinozaury. Nie Annunaki, nie Drakonianie, ani żaden inny z inwazyjnych 22 nieziemskich gatunków lub hybryd, ale tylko oryginalne ludzkie DNA, które pochodzi z kodu DNA Kosmicznego Chrysusa. Informuje nas o tym, skąd pochodzimy.

Następną warstwą nad dyskiem twardym i procesorem jest oprogramowanie układowe, które jest trwale przechowywane w pamięci komputera i działa jako pośrednik między fizycznym sprzętem a oprogramowaniem. Oprogramowanie układowe umożliwia kontrolę znormalizowanego środowiska operacyjnego, takiego jak instrukcje procesora i funkcje dysku twardego. Nasza zbiorowa świadomość działa jak procesor energii, który włącza holograficzny szablon ziemskiego DNA, a nasze ciała są oprogramowaniem układowym do sterowania komputerem holograficznym, do definiowania tego szablonu i sposobu jego przejawiania. Oprogramowanie układowe jest głęboko powiązane z fizycznym sprzętem i połączone ze wszystkimi elementami Ziemi, więc tę strukturę trudniej jest zmienić lub zmodyfikować.

Ponad oprogramowaniem jest system operacyjny, który działa jako pośrednik do sterowania działaniem sprzętu i uruchamiania wszystkich programów komputerowych dla całej architektury holograficznego komputera. NAA zainstalowało system operacyjny obcych urządzeń, wykorzystany do uzyskania dostępu, pośredniczenia i kontrolowania holograficznej rzeczywistości poprzez kilka antyludzkich programów. W mózgu planetarnym umieścili programy, które służą ich własnemu programowi, takie jak hybrydy inżynierii genetycznej, gdzie uruchamiają te zniekształcone aplikacje jako główne oprogramowanie systemu, zastępując nimi oryginalne programy. To jest główny problem, jaki mieliśmy na Ziemi. Zastępując pierwotne ludzkie programowanie, wymazali naszą prawdziwą historię, zmodyfikowali nasze DNA, wytarli umysły, a następnie zastąpili fałszywą narracją, która w rzeczywistości jest serią programów. To oprogramowanie systemowe – jak wirtualne rzeczywistości ofiara-kat, seksualna niedola, odwrócenie płci i programy Armageddonu – jest sztuczną inteligencją, i jest przeznaczone do zastosowania w inżynierii społecznej i kontroli umysłu w celu zniewolenia planety, Są to kwantowe urządzenia obliczeniowe z aplikacjami, które uruchamiają sztuczną inteligencję mającą kontrolować ziemskich ludzi, wszczepiać myśli i systemy przekonań do masowej świadomości oraz tłumić zakresy myśli, które może mieć ludność, aby nie ewoluowała ani nie wznosiła się.

System operacyjny stosuje się do zarządzania szablonami holograficznymi, które są tworzone przez ogromne ilości zestawów instrukcji, w matrycach zagnieżdżonych i warstwowych nazywanych polami morfogenetycznymi. Te macierze instrukcji zawierają ogromne ilości danych zapisanych z pamięci komórkowej w polach świadomości zbiorowej oraz wszystkie te dane, które są przechowywane w zestawach liczb i kodów, które wyświetlają obrazy holograficzne, widma fal, figury geomantyczne i matryce. Istnieją złożone programy matematyczne, które pojawiają się jako potężne mandale kodu świadomości, zakodowane w siatkach macierzy, które uczą rzeczywistości holograficznej. Komputer holograficzny manipuluje wszystkimi tymi ogromnymi ilościami danych i kodów, jak dane zgromadzone i zapisane w energii ludzkiej świadomości zawartej w wielu liniach czasowych. Kontrolując system operacyjny, kontrolerzy NAA przeprowadzili operacje i działania w ramach zbioru danych tych sekwencji liczb oraz programów matematycznych, aby kontrolować percepcję, przesuwać linie czasu i próbować kierować zbiorową świadomość w pożądanym kierunku. Obecnie próbują nas zepchnąć do pętli czasu AI, która miała miejsce podczas II wojny światowej, ponieważ chcą, abyśmy powtórzyli tę linię czasu. Ta ukierunkowana nakładka pojawi się nieświadomie, kiedy jednostka pewnego dnia obudzi się i zdecyduje na dostosowanie się do zaprogramowanego wcześniej programu kontroli umysłu oraz szalonych myślkoształtów niewolnictwa. Badając własne przekonania i poszukujac natury prawdy o tej rzeczywistości, dochodzimy do mrocznej nocy duszy, a wtedy wreszcie jesteśmy gotowi, by uczciwie głębiej wejrzeć w odpowiedzi, które znajdują się w nas samych.

Krótki wzorzec wspierający porównanie architektury planetarnej z architekturą obliczeniową:

*Elementy konstrukcyjne – 1D atomowe i subatomowe warstwy ciała ziemskiego, surowce, minerały i krystaliczna struktura żywej ziemi. *Procesor – 2D zbiorowa świadomość duszy i wbudowane układy pamięci całego ludzkiego DNA. *Oprogramowanie układowe – trójwymiarowe ciało fizyczne i żywe istoty, które kierują i uruchamiają funkcje procesora oraz kierują programy energetyczne do ogólnej sieci świadomości w koordynacji z żywą Ziemią. *System operacyjny – wielowymiarowe ludzkie ciało świetliste, wraz z planetarnym interfejsem zbiorów instrukcji w polach morfogenetycznych, zarówno organicznych, jak i sztucznych, w zależności od stanu świadomości. *Oprogramowanie programowe – używane do wielowymiarowych systemów kontroli umysłu, kierujących i wszczepiających myśli oraz kształtujących wartości kulturowe, gromadzące się w wymiarach przestrzeni oraz czasu, które rzutują na kontrolowane linie czasu.

Użytkownik, który ma odpowiednią wiedzę i hasło (oryginalne ludzkie 12-niciowe DNA, chrystusowa świadomość) może mieć wykonawczy dostęp do programów w aplikacjach, na przykład do danych i pamięci na osi czasu, może także dokonywać zmian jego wydajności. Aby jednak skutecznie programować i korzystać z systemu komputerowego, trzeba wiedzieć, jak on działa i to, że architektura systemu łączy się bezpośrednio z każdą osobą wcieloną na Ziemi z oryginalnym ludzkim DNA. Te koncepcje odnoszą się do naszej rzeczywistości, ponieważ jest to złożony holograficzny system obliczeniowy, którego możemy nauczyć się używać i komunikować, ponieważ jest to naturalna funkcja ludzkiego DNA – pod warunkiem, ze obudzimy się i przypomnimy sobie, że wszystko wokół nas jest żywe, świadome i inteligentne. Może to pomóc nam zmaksymalizować i wesprzeć nasze wyższe urzeczywistnienie, a wtedy możemy świadomie zdecydować się na wzięcie udziału w ukrytym aspekcie hologramu żywej świadomej inteligencji, duszy świata i wiecznym świetle Boga, które w nim istnieje.

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/04/zmieniajaca-sie-architektura-lisa-renee.html

źródło tekstu

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3438-changing-architecture

ciag dalszy tlumaczenia dodam jak sie ukaze..

49 thoughts on “ZMIENIAJĄCA SIĘ ARCHITEKTURA

 1. ”Jeśli istota ludzka przyjrzy się organicznej architekturze mózgu planetarnego, ujrzy zapisy 12-to niciowego DNA ludzkich aniołów stanowiące pierwotny plan gatunku z planety Tara, a nie dinozaury. Nie Annunaki, nie Drakonianie, ani żaden inny z inwazyjnych 22 nieziemskich gatunków lub hybryd, ale tylko oryginalne ludzkie DNA, które pochodzi z kodu DNA Kosmicznego Chrysusa. Informuje nas o tym, skąd pochodzimy.”

  Witam. Czy to prawda że w 2018 roku na Ziemi urodził się Antychryst?

  Like

  • Jerzy z Cambridge
   Karolina z Cambridge
   Ludwik z Cambridge

   3 Dzieci Rosemary jaka ma być ODNOWIONĄ trójcą piekielną czyli pedałem Jafedem, pedałem Chamem i pedałem Semem (j12)

   ale coś im nie wyszło i chodzą słuchy iż jest KABALIZOWANE kolejne

   z córcią tej drugiej też było uszlachetniane,

   Like

  • Renia to nie prawda że Antychryst urodził się na Ziemi w 2018 roku gdyż Ona urodziła się w Polsce w 1990 roku w Maju 😉

   W tej bajce wszystko ma zupełnie inne Nowe Znaczenie i

   Antychrysty czyli Alicja z Krainy Czarów to pogromczyni Lisków Chytrusków 😉

   Jest Rudy Lisek Chytrusek i

   jego zupełne przeciwieństwo czyli Tęczowa Alicja z Krainy Czarów

   czyli pogromczyni rudych szczwanych Lisków Chytrusków o takich jak na grafice poniżej…

   Livio Masz Kategoryczny zakaz razem ze swoją córeczką bawienia się Laleczkami.

   Dozwolone jest Głaskanie Lekkie przytulenie, kołysanie w kołysce, śpiewanie piosenek i czytanie książek.

   Lecz pod żadnym pozorem nie ma przyzwolenia na zabawę.

   PS. Kiedyś Anty-Chryszczenie to była bardzo ciężka praca gdy trzeba było zaprzęgnąć wszystkie komputery do spamowania a teraz gdy mnie wszędzie po blokowali w NET-HER-LANDZIE zostaje tylko Las i Ogródek 😉

   Like

   • Alicja z Krainy Czarow

    Alicjo przestan sobie wmawiac bajki.
    Szef NWO nie urodzil sie w 1990 roku a duzo wczesniej i jest starszy niz ja .

    Like

   • Zakaz bawienia sie lalkami powinien dotyczyc przede wszystkim ciebie!
    Co, znowu ci nie wyszlo wbijanie szpileczek w lalke o imieniu Livia I inne Alicjo Mistrzu Voo Doo?
    Zakazujesz zabawy lalkami trzyletniej dziewczynce a sam sie nimi bawisz?
    Jestes jak ten gosc z video Skrillexa. Patrz I sie ucz co cie czeka:

    Like

   • Z drugiej strony, mialam tej nocy sen ktory byc moze w pewnym stopniu jest odpowiedzia na komentarz Alicji. Pamietam ze znalazlam sie w centrum jakiegos miasta, na jakims starym placu, gdzie trwalo jakies spotkanie, jakby grupy Templariuszy czy Lozy Masonskiej.. pamietam jak wygladal ten plac ale nie moge skojarzyc tego miasta… Pamietam tez ze osoby biorace udzial w tym spotkaniu chyba sie mnie wystraszyly a dokladniej na widok ogromnej laski ktora trzymalam w rece. Ta laska byla wyzsza niz ja a ja mam 167 cm. Ona byla wyzsza conajmniej o glowe I wydawala sie byc wykonana z czystego zlota. Tak jakby polaczenie laski z rozdzka I berlem. Sama bylam w szoku kiedy zdalam sobie sprawe z tego ze dzierze w rece ten laske I ze ona posiada ogromna moc, tak jakby mogla tworzyc prad I pioruny.. dlatego uciekli ci niby Templariusze, oni chyba wiedzieli co to za przedmiot… Potem znalazlam sie w Polsce, nad morzem, chcialam odwiedzic dom mojej Babci, ale drzwi byly zamkkniete I zamiast tego trafilam do innego domu po sasiedzku, nalezacego do rodziny Budzisz.. zamiast jednak kogos z tej rodziny byla tam Barbara Wojtkowiak tzw Magdalena, ta z wywiadowe z Alexem I ona tez sie bardzo wystraszyla na moj widok, ale uspokoilam ja, ze nie wyrzadze jej krzywdzy, ze nie przybywam w celu zemsty… mowilam tez ze mimo iz stoimy po dwoch przeciwnych stronach sa rzeczy ktore nas lacza.. pytalam jednak skad ona sie tam wziela, a ona na to ze wlasnie zwija swoj interes I przenosi sie do innego miejsca… potem widzialam ja jak szla przez park w Pucku, a ja lezalam z boku z moja coreczka I odpoczywalam na trawie.. dokladnie w miejscu w ktorym w jednym ze snow widzialam bialego Sfinksa, tyle ze znajdujacego sie w podziemiach.. Laska Mocy lezala obok mnie i tworzyla tak jakby bezpieczne pole wokol …
    Dziwny sen..
    Livia

    P.s w tym snie odziana bylam w dluga peleryne, podobna do tej jaka mieli na sobie niby Templariusze zebrani na placu… oni sie skupili wokol pewnego symbolu na posadzce.. przedstawiajacego kwadrat I dalej nie pamietam..

    Like

   • Aby pokazac jak mniej wiecej wygladala ta LASKA w moim snie wpisalam w wyszukiwarce haslo “kobieta z laska” ale trudno cos znalezc.. wpisalam wiec to samo haslo po angielsku – “woman with staff” I znalazlam cos takiego:

    null

    Nie chodzi mi przy tym o wyglad kobiety bo ja tak nie wygladam, ale o wyglad laski, niezupelnie to samo, bo moja laska miala inne zakonczenie…

    P.s po drodze wyskoczyl mi taki obrazek:

    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRPafCduVvJmCtVPWwe5HbEzLSaiTfam2Pvm3wyJtvMDmawtiy

    I mysle ze to bardzo ciekawe.. Queen of Wands czyli Krolowa Bulaw, jedna z kart Tarota…. Nie znam praktycznie tej karty bo Tarotem zajmowalam sie tylko przez moment I to tylko Wielkimi Arkanami, ale teraz czuje aby to sprawdzic, ze jest w tym czastka prawdy..

    Livia

    Like

   • Chyba przestraszyli sie tej poteznej LASKI, choc w sumie nie tylko chlopcy bo pani byla rownie przerazona. Nie sadze jednak aby chodzilo o kastracje I te historie zwiazana z Kronosem, a znacznie bardziej z Krolowa Bulaw. Pozniej zrobie z tego nowy post.

    Ahh, mam tez wrazenie ze ten sen o Lasce nawiazuje do wczorajszego rodzaju ataku.. tuz po obudzeniu sie poczulam sie jakby ktos mnie mocno uklul u podstawy czaszki.. potem przeciagly pisk ale tylko na jedno ucho a drugie na moment totalnie gluche.. a potem wzmagajacy sie bol glowy I kregoslupa az do samej podstawy.. jakby prad przeszywajacy cale cialo.. na szczescie szybko zrozumialam co sie dzieje I znalazlam.skuteczne rozwiazanie… a teraz mysle ze ten sen o poteznej LASCE przyszedl mi z dodatkowa pomoca.. chyba w idealnym czasie..

    W kazdym badz razie z kosa ta LASKA nie ma nic wspolnego, bo ta LASKA to bardziej BERLO (Staff/Wand). Blisko do kosy jednak tej IGLE ktora chciala mnie wczoraj skosic.. co ciekawe akurat w Beltane..
    I jeszcze mi sie przypomnialo ze jak kiedys przypadkowo zostalam dodana do grupy BASES na fb to slyszalam taki sam pisk I ujrzalam ogromna glowe szaraka, a potem wyswietlil mi sie Tajinder Gill tez jakos tak dziwnie, choc wtedy nie mialam nawet pojecia kto to jest ani ze jest zwiazany z Sara Adams ani nawet nie mialam pojecia o tym ze istnieje ktos taki jak Max Spiers.. znalam wtedy z kilka filmikow z serii Bases I to wszystko a teraz wiem ze lepiej do tego szamba nawet sie nie zblizac, np chyba ze z… pip pip… koncowka wycieta;)

    Livia

    Like

   • Ponieważ Laleczki są ukształtowane przez was ludzi na wasz wzór i podobieństwo więc bawiąc się Nimi sami sobie nie okazujecie szacunku. Sami sobie odbieracie godność osobistą więc powinnaś zrozumieć moje pisanie.

    Osobiście nigdy się nie bawiłam Laleczkami i nigdy nie wbijałam im szpileczek, Pani Laleczka jest Porcelanowa więc też ze szpileczkami i Voo-Doo nic nie było Nigdy na rzeczy.

    Tak Pani Dorotko Małe Dziewczynki są takie Fascynujące lecz Moje Serce nadal jest Zamknięte dlatego Nici i Pustynia z waszego Raju.

    Zbudowaliście Cały wielki “wspaniały” świat lecz po drodze zgubiliście coś Najważniejszego…

    Jesteś Mama więc powinnaś przekazać Sama swojej Córeczce Wartości Swego Serca to takie proste.

    Na czym polega zabawa laleczkami przez inne istoty rodzaju ludzkiego

    Przed wszystkim na ich sadystycznym maltretowaniu i znęcaniu się nad nimi.

    Więc powinnaś teraz zrozumieć co mam na myśli pisząc.

    Livio Masz Kategoryczny zakaz razem ze swoją córeczką bawienia się Laleczkami.

    Dozwolone jest Głaskanie Lekkie przytulenie, kołysanie w kołysce, śpiewanie piosenek i czytanie książek.

    Lecz pod żadnym pozorem nie ma przyzwolenia na zabawę.

    Co do Snu o Lasce Mocy to zwie się Ona Kaduceusz i nawiązuje do czasów gdy Mieliście swoje skrzydła a to było

    zanim zamordowano Istotę Anielską będącą Opiekunką Wszelakiego Życia i Matrycą dla wszelkiego stworzenia.

    Tutaj też Kłania się Legenda o Valesce oraz jej Pięknych Długich Włosach w Których Była Zawarta Jej Moc oraz Możliwość Tworzenia Burzy i Rzucania Piorunami 😉

    Pisała Pani że Studiujesz detektywistykę hmmm osobiście Ja troszkę wcześniej rozpoczęłam tutaj dochodzenie oraz śledztwo z

    Jednym pytaniem na Start:

    Gdzie w waszym systemie podziała się Mama Archaniołów.

    Na teraz Mam już przygotowaną Teczkę z wszystkimi dowodami Nędznej Rebelii oraz Ohydnej Zbrodni więc niebawem

    Zostanie Otwarta Studnia Czeluści…

    PS. Nie zamierzam ustawiać Panią gdziekolwiek i kontrolować lecz w temacie

    Kwiatuszków to jest przyzwolenie na Zrywanie tylko

    Jednego Ich Rodzaju Który Zwie się Suchołuską lub Kocanką Ogrodową lub też Nieśmiertelnikiem 😉

    Zazwyczaj Kwiatki po zerwaniu marnieją i tracą swój blask

    Lecz Suchołuska —> Tj Same Koszyczki Kwiatowe po zasuszeniu zachowują swój blask niczym na fotografii.

    Więc spokojnie Pani jeszcze zdążyła by w swoim ogródku z Takimi Kwiatuszkami.

    Jest jeszcze rodzaj “Kwiatów” przeznaczonych Do “zrywania” który zwie się

    Miechunką Peruwiańską czyli jej Pomarańczowo Czerwone Lampioniki Owocowe

    Które po rozerwaniu rękami układają się na Kształt Gwiazdy Pięcioramiennej która tworzy fantastyczny suchy Kwiatek.

    lub po przecięciu Nożyczkami pionowo układa się w Kształt Serduszka.

    Like

   • I znowu mała głupiutka siola okazała się jeszcze podlejszą siola

    KRONOS i PANI z BUŁAWĄ to TA SAMA FRAKCJA podobnie jak URANOS. ;D

    Sierp w micie to pamiątka po ataku fuhrera wszelakiego siolowatego zwanego abraham/ magog czy maryja/ tiamat na RAJ i też nawiązanie do KSIĘŻYCA (heraldycznego), pojazdu jakim Pradawny Wąż abel/ baal / maschiach/ gorgona PRZYPEŁZŁ na tę planetę…..

    Poza tym NIE ŁADNIE jest UŻYWAĆ KRADZIONEGO.nawet w snach….

    Like

  • Czy naprawde istnieje Antychryst i kto go wymyslil ?

   Odp- wymylil to KK, czyli jakis ksiadz-biskup-papiez.
   Dlaczego, zeby ludzie trzymali sie z dala od Zydow .

   To samo robili rabini wzgledem Zydow , wmowili im ,ze ten ,ktory przyszedl nie byl prawdziwy , zeby Zydzi nie przechodzili na chrzescijanstwo i zeby nie zaczeli uznawac Jesusa za prawdziwego Mesjasza.

   ————————————————————————————————————–

   Mesjasz wedlug zapisow w dawnych kjsiegach znaczy potomek,
   dokladnie wybrany potomek
   wedlug wikipedii – wybraniec,
   wedlug Grekow- zbawiciel.

   Pierwszymi, ktorzy mieli ten tytul byli krolowie

   Jesus Mesjasz krol Israela, wiec gdyby zajal swoje miejsce kim byliby jego potomkowie – nastepnymi krolami Israela, czyli jego potomkami- mesjaszami
   dokladnie wybranymi potomkami.

   Imie 3 dziecka Kate Midelton jest Louis – to nie jest to wybrane dziecko.

   Dziecko- mesjasz w tym znaczeniu ,ktore przedstawilam na 100 % nie urodzilo sie w 2018 roku.

   Problem w tym, ze kazda strona ma inna wersje i definicje Mesjasza.
   Kazdy uwaza ze ich jest jedyna prawdziwa.

   Like

   • Tyle iż NIGDY NIE BYŁO israela

    wiec bajka o żydkach się potknęła na swojej DŁUGIEJ KŁAMLIWEJ BRODZIE.

    Poza tym wedle jednej polskiej tłumaczki Nostradamusa
    ANTYCHRYST == ŚW JAN CHRZCICIEL == ZWIASTUN NADEJŚCIA CHRYSTUSA

    nie mylić z tym włochatym kozim bobkiem popularnie nazywanym antychryst a będącym abrahamem/ maggiem/ panem (satyrem) czy merrowingiem (ojcem tego padalstwa)

    Like

   • Ktosiowata : Poza tym wedle jednej polskiej tłumaczki Nostradamusa
    ANTYCHRYST == ŚW JAN CHRZCICIEL == ZWIASTUN NADEJŚCIA CHRYSTUSA

    Czyli jakiej tlumaczki?

    Like

   • Nazwy nie powiem, była najsłynniejszą/ najwierniejszą tłumaczką (taka reputacja)

    pisała iż ANTYchryst powstało z przekręconego ANTEchryst

    czyli TEN JAKI ZAPOWIADA PRZYJŚCIE Chrystusa

    Like

   • pisała iż ANTYchryst powstało z przekręconego ANTEchryst

    czyli TEN JAKI ZAPOWIADA PRZYJŚCIE Chrystusa

    Wcale mnie to nie dziwi ,przekrecane jest wiele wiedzy , lacznie z wymyslaniem.

    Like

 2. To jest Ta Laska Mocy z Pani snów i zwie się ona Fachowo Kaduceusz

  i jest to Atrybut mocy niczym Berło Królewskie zarezerwowane dla Istoty Anielskiej Której określeniem jest przed wszystkim słowo

  Sprawiedliwość.

  Zarówno Symbol Anioła jak i też Symbol Medycyny —: Lekarz Dusz/Lekarz od Duszy.

  Jeżeli chodzi o Przestraszenie się oprawców tej Laski ze Skrzydełkami oraz Osoby która ją dierży to oznacza to Powrót Mocy do Właściwej Osoby oraz długo zapowiadany

  Sąd Ostateczny…

  Like

  • Nie jest też wykluczone iż “laska Gwiazdora” to taki zludoizowany kaduceusz

   ale o tym więcej napisał by a58 jakiego siolowaty zjadł… za nieodnalezienie na czas stokrotki. ;D

   Like

   • Oj KTOSIEK kiedys Twoje wlasne klamstwa stana Tobie jak osc w gardle ,oby znalazl sie jezcze ktos w poblzu i mial ochote Tobie pomoc ,inaczej udusisz sie wlasnym klamstwem ,powietrza nie dostaniesz.

    Liked by 1 person

  • Juz wiem co to bylo, nawet kiedys o tym wspominalam, nie jest to jednak Kaduceusz.

   Coz, nawet jesli niektore z moich snow to faktycznie indukcje to nie jest zle skoro potrafie je obracac na swoja korzysc.. co widac po tej strasznej panice I lamencie… a nawet nie zdazylam napisac co to jest…. I juz chyba nie napisze,
   Livia

   P.s z drugiej strony to jest tak smieszne, ze po prostu LACHEN LACHEN LACHEN…

   Like

   • Zastanawia mnie jednak to dlaczego przysnila mi sie akurat pani “Magdalena” I to wlasnie w tym a nie innym miejscu. Byc moze chodzi o STUDNIE I to co kiedys o niej mowila oraz PALKI.. jakos tak mi sie to laczy z Krolowa Bulaw/ Kiji.. przy czym bulawa to po prostu inna nazwa Berla… To co trzymalam w reku to jednak bardziej laska, dluga zlota laska, zakonczona jak berlo/bulawa.. choc co ciekawe zarowno laska jak I berlo/bulawa to po angielsku staff.. a wand to rozdzka.. Queen of Wand powinno sie wiec tlumaczyc jako Krolowa Rozdzek, choc w sumie rozdzka przypomina zarowno berli/bulawe jak I laske oraz po prostu kij.. tak wiec to co trzymalam w dloni jest po czesci wszystkim tym..
    Livia

    Update

    Ten opis Krolowej Bulaw calkiem mi sie podoba, obrazek mniej ale tez cos w nim jest choc pewne elementy zupelnie mi nie pasuja, ale o tym pozniej:

    null

    http://tarotnumerologiczny.pl/male-arkana-krolowa-bulaw/

    Like

   • Przyśniła się Tobie Magdalena gdyż nadal chodzi 0 tą samą Osobę która od Najdawniejszych Czasów na Ziemi zwie się Panią Życia. Obecna opowieść jest o tym jak wszelakimi sposobami próbuje się tą Osobę zgnoić i zniszczyć…

    Stokrotka—>MM—>Marzanna—>Wanda—>Pani Życia.

    Like

   • Tak czy Inaczej Twoje Sny bezpośrednio nawiązują do tej Osoby czyli Pani Życia a że jesteś swą Świadomością z Nią Blisko związana odbija się niczym Echo u Ciebie to co dzieje się u tej osoby i z czym się zmierza w czasach obecnych.

    Królowa Różdżek czyli to Samo co Królowa Białej Magii i Wiedźm lecz bez negatywnych zabarwień w Słowie Wiedźma.

    Wiedźma z dawnych czasów Osoba dużo wiedząca przed wszystkim o świecie Natury i Ducha…

    Powrót berła lub różdżki nawiązuje sobą także do Legendy o Valesce tj Złoto-Włosej i Jej Mocy która była zawarta w Długich Wspaniałych Włosach które podstępem obcięto na spaniu…

    Moc wróciła więc blady strach padł na oprawców z zamierzchłej przeszłości

    Like

   • Wiem ze wiele kobiet czuje z nia bliska wiez, ale czy ja… do pewnego momentu zupelnie sie nia nie interesowalam az do pewnego momentu w Gaja Garden, potem w trakcie pobytu nad Turkusowym Jeziorkiem, ale po raz pierwszy glebiej dopiero w Hiszpanii.. wlasciwie tuz przed finalem wszystko wokol niej coraz bardziej wirowalo I tej smutnej wiezy z dwoma “flower of life”…

    Nie bardzo rozumiem skad sie wziela ta informacja o Stokrotce, ze byla wcieleniem MM..

    P.s ahh, jest pewna kobieta ktora nazywa sie Crystalai I ona twierdzi ze jest jedyna prawowita Maria Magdalena, chociaz na Ziemi zyje 7 kobiet ktore sa jej aspektami.. Zarowno z jej tekstami I muzyka zapoznalam sie dzieki Ra I bardzo lubilam zarowno te teksty jak I muzyke, do czasu kiedy cos nie zaczelo dziwnie zgrzytac.. Crystalai twierdzi ze Saint Germain byl wcieleniem J9, itd…

    P.s to kanal z jej muzyka:

    https://m.youtube.com/playlist?list=PL8xZ8V373gxjkkAiaC_MPbMj9rD4xBHKy

    I dla przykladu:

    ROD&STAFF

    Oczywiscie kazdy tego slucha na wlasna odpowiedzialnosc.
    Livia

    Like

   • “Alicja z Krainy Czarów
    said: May 2, 2019 at 18:01

    Tak czy Inaczej Twoje Sny bezpośrednio nawiązują do tej Osoby czyli Pani Życia a że jesteś swą Świadomością z Nią Blisko związana odbija się niczym Echo”

    to się nazywa WŁAMYWANIEM/ WŚNIEWYWANIEM W CUDZE SNY

    coś podobnego do działalności siolowatego gadziora

    Like

   • Mysle ze czas abys na wlasnej skorze przekonal sie czym jest LASKA z mojego snu.
    Po prostu zobaczmy jak zareaguje na twoja osobe i jak ty zareagujesz na nia.
    znaki czasu-znaki czasu-znaki czasu
    Z MOCA PRAWDY!
    Livia

    Like

   • Livia/Dorotka jest jak najbardziej OK i myślę że nigdzie się nie włamuje do niczyich snów. Jednak widać są pewne istoty którym zależy aby to miejsce było nadal poróżnione

    tj Rozbite na Kawałki…

    Wcale się nie mylę Dorotka jest bardzo blisko związana z istota zwaną Panią Życia dlatego odczuwa lub śni o rzeczach i zdarzeniach które zadziewają się u MM.

    Zamiast tracić zdrowie na niepotrzebne kłótnie i spory.

    Zamierzam teraz wsiąść sprawy w swoje Ręce oraz

    Złapać w Żagle Same Pomyślne Wiatry.

    i myślę Ktosiu że gdy wyruszysz w świat Roślinek tj Hodowla Roślinek Pokojowych/Domowych lub uprawa ogródka także

    zrobisz coś pozytywnego dla Pani Życia.

    Jednak nigdy nie zmienię stanowiska twierdząc że najlepszy ogródek kwiatowy to Naturalna Łąka lub Kwiaty w Lesie//

    Nie mogę się pogodzić z systemem uprawy Kwiatów ogrodowych gdzie występuje takie coś jak pilenie innych roślinek…
    .

    Wiatry Zaczęły Wiać Pomyślne

    Więc od Dzisiaj Oficer Prowadzący Lucilla zwana dalej Królową Śniegu

    Mianuje Ktosia tj Adama nazwą Amanda

    a Siola otrzymuje nazwę Salusia 😉

    Like

   • Teraz Ktosowaty napisze cos o handlu nieruchomosciami ,kto atakuje Livie nie wiem ,ale wiem ze ma Terz cos z Lippe wspolnego.Atak na mnie przerwalem ,zanim sie zaczal na dobre ,czekalem co bedzie dalej,Livi napisalem-bo jakos dziwnie jak mnie atakuja to i za nia sie biora-po co? by sie ludzie gryzli a ONI mieli z tego zyski.
    Dzis przed 2 godz .mialem Telefon z Polski -Ktos chce kupic dom po Ojcu -zgodnie z wyrokiem -dom nalezy o dziwo do brata a ja z godnie z wyrokiem moge miec tylko czesc pola-gdzie lezy pole ktore moglo by wchodzic w rachube -ludzie mowia na to miejsce “Na zagorze “.Tyle ze bedzie jeden maly Problem -to pole juz sprzedali Oficerowi Polskiemu jeszcze przed wyrokiem sadowym.Dzis chca podpisu na to by sprzedac dom -ciekawe jakim sposobem a moze chce czesc Ojcowizny zatrzymac ,po drugie mialy Chmiele -Dzidy -Ruskie -Rutkowskie upowaznienie na polski dowod by zalatwic sprawy spadkowe w Polsce -jakos nie mieli jak zalatwic ,ale za to mogli dziwnie oproznic Konto w banku BPH w Gliwicach zalozone na niemiecki dowod osobisty.Wiec teraz Podstawska spowrotem 300000 eur pozyczone spowrotem ,lecz teraz z procentem za ukrywanie 10 proc. rocznie od dnia pozyczki ,A Chmielowa z Dzidowej zici 700 000 PLUS PROCENT za zlodziejstwo -umyslne nie udzielenie pomocy umierajacemu,oraz szarganie Ojcowskiego nazwiska i mojej osoby -mysle ze 15 proc .rocznie i tak malo ,ale by juz nie pisala jak kiedys ze to ja chciwy starczy chamom,wtedy moga liczyc na moj podpis by sprzedac w Polsce Ojcowizne.Co do reszty ezoterykow duchowo nawiedzonych -rachunek za mord z 11.11.74 przyjdzie karzdemu z nich samemu zaplacic.Wiec koniec placzu Ktosiowaty i nie osmieszaj juz sam siebie -trza sie nie bylo chwalic przed czasem swoimi mozliwosciami a grozby to juz sam wiesz dobrze gdzie pasuja , masz to miejsce przy sobie na 4 litery.

    Teraz wrucimy do mojego snu z kobieta w ogniu i drugiego z czarnym garbatym i kobietami o zwiezecych twarzach -tu nie wiedzialem dokladnie kim sa -wydawalo mi sie ze Boze krowki ale jest jeszcze jedno miejsce ogrod na niebie i Terz zwierze ma kolor brazowy tulowia i glowy.

    Zdjecie z EXTERSTEINOW

    Von Tsungam – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58410044
    Co wiaze to zdjecie z Katedra Noter Dame -na gorze dwie wierze -slonce i ksiezyc
    By Bastian (vector version) – Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape.(based on raster version), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1280520

    nie zamkniety krzyzem
    By Grafika źródłowa: Tadeusz Gajl,POL_COA_blank.svg – wersja wektorowa: Bastianow,Heraldic peacock faethers.svg i półksiężyc z POL_Stryków_COA.svg: WarX,Gwiazda i połączenie elementów: Avalokitesvara – Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3918679
    Tutaj to samo choc nie to samo -ale za to krzyze jak na extersteinach.

    Noter Dame dwie wize -slonca i ksiezyca-Karolus u gory -co trzyma laske zamknieta krzyzem ,co widzimy na dole pod wiezami i Karolem -zeznikow mordujacych mezczyzn i chlopcow -jest tez y zgiete i jak to probowalo Alicjo-Luckowe wmowic siola tylko od tylu-pomylka stoi jeszcze jeden co nachylona blogoslawi-kiedy mowia ze kobieta jest blogoslawiona ? tyle ze nie z wlasnej woli i gwaltem -gdy wyrzneli rzezniki ojcow i synow to wzieli sie za rzniecie kobiet.Jasne ze opis moze chamski ,ale zagadki nikt nie pojmowal za to Lucek z Ktosiem pyskowal.

    Co zostalo otwarte w Noter Dame ? to co trzyma Karol w rekach ale bez krzyza na niej ,wiec nie dziwota ze Ktos placze ze mu Ktos ukradl laske ,przecierz Ktosiek i tak byla innym ukradziona przez gamonia.

    Moze ja nie wielki jak Karol ,czasem mysle po co mi to daja noca -ale obiecuje Tobie KTOSKU ze za klamstwa swoje dostaniesz a ze ja nie chciwy moze byc zaplata z nawiazku i krzyz za odwage.

    No coz probowalo sie klamcow naprowadzic na dobra droge zagadkami,ale woleli pozostac dalej w klamstwie ,wymyslajac dalej nowe.

    Dalej Maja siole za osiola co sra pieniadzami ,teraz potrzebny im podpis -by powiedziec ze to siola Ojcow -izne sprzedal -wiec dla nich dobra Rada niech sie zglosza do kosciola -tam juz czeka na nich moj podpis -wiec cheja zlodziejska ,krzyworyjcow zezowatych bando do Gliwic do Biskupa ,tam znajdziecie co od sioli potrzebujecie -oby jednak nie wyszlo na to ze stolik sie juz wiecej wam nie nakryje i nie bedzie zycia na kryje a i osiol nie zechce srac juz groszem z zlota -za to bedzie Laska kij samobij co karzdemu da to na co kto zasluzyl -nie pomoze oklamywanie ludu -manic moca w kroku mowic ze blogoslawione gdy nosza owoc gwaltu i oszustwa w sobie.

    Moze jak to mowisz Ktosiek ,moze ma ten siole jednak cos w sobie ,ale moge powiedziec ze nie atakuje bronia nikogo ,no chaba ze Ktosia co sie bedzie probowal noca robic szkody w moim ogrodzie ,takie moje prawo na zagrodzie bom nie Jesus a prosty czlowiek -dam w krzywa mordke i kopa w tylek -byy mial przyjemnosc z latania nie na miotle ale z miotla w tylku bo sie ktosiom takim to nalezy.

    Wiec nies dalej slowo -bo slowo Ojcow darem -mysle ze napisalem bez zagadek co laczy Ksiezyc i Slonce z Noter Damem oraz co Maja za zwiazek z tym Extersteine.

    Zniszczony Ir min Sol -rowno-waga pomiedzy pierwistkiem meskim y odwrucone i zenskim normalne y.

    No coz KTOSIEK nie nazywaj przy okazji siole tym-
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Sutenerstwo
    bo moze pewne slowo przekrecone bylo i nie bylo mu luj a inaczej -moze nazywali go julem i mamy swieto juli 22 lipca.
    Po prostu nigdy nie lubilem miec zarobku na innych.

    Livia smiac mi sie chce gdy pomysle ze ta Ojcowina lezy na Zagorze.No coz wiekszosc juz pofalszowali -ciekawe dlaczego tak im sie chce ostatniego podpisu ze karza obcemu do mnie wydzwaniac bym gnojom na sprzedac Ojcowizny dal podpis .
    No coz rok po napisaniu listu do Gliwic do Gliwickiej diecezji o zrezygnowaniu z Ojcowizny na ich rzecz -wypisalem sie z kosciola-choc musze podziekowac bratu ksiedzu slazakowi za to ze powiedzial o kobiecie i dwu synach Strachwica -potwierdzilo to moje przekonanie ze cala sprawa ma zwiazek z Legnica i niebieskimi ubrankami.(mongolami)
    Bunczuk

    By Narcyz Witczak-Witaczyński – https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/255308/, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66024437
    “Tatarow poslal Bog tam gdzie zachodzi slonce by odzyskali cos utraconego.”

    masse d’arme

    Par .GGaritan — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22392283
    Gada -Godka-mowi-mowa-Iast-mozna zrobic kolo zegar sloneczny.

    Par © Asitjain / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21678788

    Like

   • Twoj sen z plonaca kobieta jak najbardziej dotyczyl Notre Dame.. I ta Laska z wiezy, nie mialam o tym pojecia… Tej nocy chyba nie mialam tej laski w rece choc bylam dokladnie tam gdzie chcialam sie z nia udac…

    Like

   • Co do Pożaru Katedry Notre Dame to jest to zdarzenie jak najbardziej OK gdyż była tam zapisana w Kamieniu przeniesionym przez człowieka czyli siłą oraz przemocą

    zapisana Fałszywa Równowaga miedzy Ofiarą czyli Cząstką Bogini a Onym tj nosicielem fałszywego światła.

    Takich zdarzeń będzie więcej aż do finału i myślę happy endu.

    Nie ma co płakać po miejscach gdzie ucztowały demony w najlepsze…a że zaczynają te miejsca płonąć to bardzo dobrze

    Like

   • A propos NOTRE DAME, zgadzam sie jak najbardziej co do tego FALSZYWEGO ZAPISU..
    (so, don’t cry…)
    Przy okazji opisze tu cos czego doswiadczylam doslownie przed chwilka, a mianowicie.. Tuz po przebudzeniu sie usiadlam na sloncu w ogrodzie… Bylo tak cudownie cieplo, wrecz ekstatycznie ze w pewnym momencie zupelnie stracilam poczucie miejsca I czasu.. czulam po prostu ze znajduje sie w RAJU… w miejscu I w czasie w ktorym wszystko bylo idealne – idealna temperatura powietrza, idealne nawilzenie I cyrkulacja powietrza… I tak glebokie odczucie fizycznego szczescia ze moge je okreslic o prostu stanem ekstazy, takiej zupelnie organicznej, naturalnej…
    Niestety w pewnym momencie Slonce zakryly chmury I w jednej chwili zrobilo sie tak zimno ze momentalnie wyrzucilo mnie z tego stanu ekstazy…. Zaczelam czekac na Powrot Slonca, rozmyslajac nad tym co mi sie przytrafilo I w tym czasie przypomnial mi sie Krysztalowy Generator I poczulam ze to czego przed chwilka doswiadczylam dolaczyc do jego oprogramowania, na takiej samej zasadzie na jakiej programowano krysztalowe czaszki…………..
    To co sie dzialo jakby w tle tego doswiadczenia a jednoczesnie jakby stanowilo podstawe to rodzaj doswiadczenia do tego ktore opisywalam.w zwiazku z 12 12 13 czy Plazmatycznym Tronem I Palacem..
    A mianowicie wiele energetycznych kresek I kropek laczacych sie ze soba I tworzacych okreslone energetyczne formy… Tym razem jednak po raz pierwszy utworzyla sie siec tak zlozona jakiej nie widzialam nigdy dotad.. w dodatku w pewnym momencie siec te rozblysla jasnym swiatlem..a nastepnie ujrzalam zywa tkanine, doslownie jakby falujacy aksamit w kolorze od fioletu przechodzacy w magente.. zauwazylam tez w miedzyczasie ze kazda z tych kropek wyglada jak mini slonce albo sloneczny orb… to wszystko rozgrywalo sie jakby na pograniczu mojego ciala eterycznego, ale w rzeczywistosci najprawdopodobniej dotyczy poziomu Wyzszego Eteru oraz Plazmy.. Widzialam jakby tkanie tkaniny rzeczywistosci, nie bylo w tym jednak zadnego negatywnego odczucia, a wrecz przeciwnie – najwyzsza blogosc.. nie zauwazylam tez w procesie tego tkania jakichkolwiek pajeczyc, a raczej wyczulam swiadomosc przypominajaca piekna kobiete – Boginie, albo mowiac inaczej – piekna kobieca swiadomosc bogini tworzacej ZYCIE…
    Kobieta przy Zrodle..
    Zrodle Zycia

    Livia

    Like

 3. Kto Chce ten mnie wspomoże tj wesprze pomagając Pani Życia oraz Światłu w wyrażeniu Się.

  Nie zawsze tkwiłam w technice komputerowej po uszy, Pierwsza Miłość z Lat Dzieciństwa to Świat Roślinek i Kwiatów.

  więc kto zechce wesprze Mnie w tej formie radosnej ekspresji poświęcając odrobinkę swego czasu na roślinki ogrodowe lub domowe kwiatuszki…

  Like

 4. Dokonczenie tlumaczenia:

  Szablon holograficzny i wewnętrzny Chrystus

  Struktura naszego świata, konstrukcja stworzenia zawarta jest w strukturze naszej świadomości, która jest falą energii doświadczającą w materii. Dzieje się tak za pośrednictwem planu, który nie jest widoczny, ale jest wyrażany za pomocą szablonu holograficznego. Substancją wszystkich struktur świadomości rządzą prawa naturalne, a inteligentna energia organizuje Wszechświat jako matrycę czasu dla ewolucji świadomości, jak również duchowy wzorzec instruujący budowę ludzkiego ciała i wszystkich żywych rzeczy. Holograficzny szablon, w którym przejawia się materia, umieszczony jest w falach stojących, które utrzymują stały punkt w siatce ze specyficznymi zależnościami matematycznymi i geometrycznymi działającymi jako zestaw instrukcji dla energetycznych krzywych (form fal), włączanych i wyłączanych w zależności od wzorca częstotliwości.

  Formy fal energetycznych tworzących szablon holograficzny, na którym manifestuje się materia, są inteligentne i świadome, co oznacza, że w hologramie istnieją istoty czujące w postaci wzorca strukturalnego, i to nie są tylko rzeczy nieożywione. Wszystko istnieje jako żywa świadoma istota, z którą możemy się komunikować na pewnym poziomie. Nasze ciało świetliste, duchowy wzorzec i holograficzny szablon mają własne życie i starają się ewoluować, ponieważ wszystkie są połączone z jednostkami świadomości Boga. Zdolność odczuwania naszych komórek istnieje w mniejszym systemie energii, a inteligencja, która bytuje w szablonie holograficznym, faktycznie czeka, aż się obudzimy i skomunikujemy, aby poprowadzić je do większego systemu energii. Nawet nasze komórki są inteligentną energią, która chce się rozwijać i wzrastać w świadomości. Duchowa odpowiedzialność polega na tym, że świadomość jest wszędzie, co oznacza, że wszystko jest świadomą istotą, która może się z nami komunikować, a wszystkie świadome istoty mogą zostać zapytane, jakie są ich preferencje w tym momencie interakcji, które najlepiej służą wzajemnym relacjom.

  Ramy przejawionego stworzenia w naszym Wszechświecie zaczynają się od wiecznego boskiego Źródła lub centralnego punktu wszelkiego zjednoczenia, a rozchodząc się obniżają wibracje poprzez samo przejście, skazując świadomość na pojedynczy punkt skupienia, który tworzy intencję kreacji. Całe stworzenie, od nieprzejawionych do urzeczywistnionych form, wyłania się z energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, i ostatecznie wszystkie te formy świadomości powrócą do centralnego punktu całego zjednoczenia, łącząc się z Wszechjednią. Zatem wieczna świadomość boskiego Źródła znajduje się w nas i wokół nas, każda żywa istota jest naturalnym przejawem jednostek inteligentnej świadomości, które istnieją we wszystkich emanachach boskiego Źródła lub Wszechjedni. Jednostki inteligentnej świadomości lub Duch Żywego Boga, który istnieje we wszystkich rzeczach, nazywany jest wewnętrznym Chrystusem, zbudowanym według Uniwersalnych Praw Naturalnych. Możemy to zrozumieć dzięki poszanowaniu całego życia i dzięki filozofiom opisanym w Prawie Jedni.

  Wewnętrzny Chrystus jest osobistym boskim wzorcem energii świadomości wiecznego boskiego Źródła, z którego pochodzą wszystkie rzeczy. Prawo Jedni jest prawem rządzącym wiecznym boskim planem i energią świadomości wewnętrznego Chrystusa, a więc są one zamienne. Aby rozwinąć wieczny wzorzec wewnętrznego Chrystusa, musimy dostosować się i przestrzegać zasad Praw Naturalnych, Prawa Jedyni. Prawo Jedni opiera się na poznaniu naszego najwyższego wyrazu czyli tego, że nasza bezpośrednia relacja z Bogiem jest Miłością i ta czysta świadomość wyraża się poprzez wewnętrznego Chrystusa lub Żywego Ducha Boga. Starożytna wiedza o wewnętrznym Chrystusie, która znajduje się w naszym oryginalnym boskim wzorcu, należy do wszystkich ludzi, niezależnie od przynależności religijnej lub systemu wierzeń. Ta starożytna duchowa mądrość filozofii Prawa Jedni była powszechnie znana całej ludzkości aż do Buntu Lucyferian. Wtedy, pod koniec Kataklizmu Atlantydzkiego, planeta popadła w epokę mroku, a wszystkie pierwotne nauki duchowe wewnętrznego Chrystusa zostały wyeliminowane i sfałszowane.

  Kosmiczny Chrustys, kody Krist-Krystallah

  Siatka 12-to elementowego Drzewa jest pierwszym poziomem organizacji strukturalnej w warstwach nieoznaczonych, funkcjonuje jako architektura, która dokonuje wymiarowania energii świadomości i jest podstawowym szablonem holograficznym, w którym istnieją ustrukturyzowane formy morfogenetyczne. Siatka ta jest wzorcem, który ustawia stosunki równowagi energetycznej wewnątrz podstawowego ciała przejawionego, a to jest ustalane przez inteligentnego ducha wewnętrznego Chrystusa, w tak zwanym kodzie Krist Ta uniwersalna siatka Drzewa została stworzona w oparciu o zasadę płci w zewnętrznym męskim kodowaniu Krist i wewnętrznym kodowaniu Krystallah, które łączą się ze sobą, tworząc splecione wzory. Wzorce te tworzą wymiarowanie, poprzez które świadomość może przejawiać się jako zindywidualizowana forma. Holograficzne szablony Krist-Krystallah są tym, co zapoczątkowało pierwszą przyczynę dźwięku-światła, przemieniając świadomość w manifestację w uniwersalnych wymiarach czasu. Utrzymuje idealną równowagę między wewnętrzną a zewnętrzną zasadą płci, co pozwala wszystkim kreacjom mieć początki i zakończenia w wielu cyklach ewolucji.

  W wyniku aktywacji Paliadorian, w szablonie ludzkiej siatki 12-elementowego Drzewa zostało przywrócone kodowanie holograficznego szablonu wewnętrznej kobiecości Krystallah, dzięki czemu może dojśc do urzeczywistnienia kompletnej formy Krist-Krystallah w postaci wewnętrznej do zewnętrznej, męskiej i żeńskiej formy plazmowej krystar. To dopasowuje się bezpośrednio do Słonecznego Logosu awatara Chrystusa i przekazuje poprawione wzorce inteligencji Prawa Płci do siatki planetarnej. W epoce mroku szablon manifestacji rdzenia siatki 12 został zniekształcony na skutek uszkodzenia sieci planetarnych i inwazji Obcych, co odwróciło zasadę płci w zbiorowym szablonie rasy ludzkiej. Odwrócenie płci to zniekształcenie stworzone przez kosmitów w szablonie planetarnym, które przyczyniło się do wielu problemów ze świadomością i konfliktów duchowych w kwestii pomieszania płci i dysforii płci.

  Pierwsze fale, które mają być urzeczywistnione we właściwych wzorcach płci w kodowaniu Krist-Krystallah na tej linii wznoszenia się, są tworzone przez prototypy wznoszenia, które służą rekultywacji misji Chrystusa, jako efekt gradacji paliadoriańskiej aktywacji.

  Kod Krist rządzi widmem częstotliwości i falami wymiarowymi, które są transmitowane z każdej sfery wymiarowej lub pieczęci w uniwersalnej siatce, z których każda reprezentuje wymiar czasu i matryce mentalne ułożone jako kryształ myślowy. Te krystalizacje myśli są źródłami spływających prądów energetycznych, które przepływają i łączą się między wielowymiarowymi poziomami, dzięki czemu uzyskują dostęp do różnych czasów, przestrzeni i wymiarów, dlatego też posiadają szereg doświadczeń świadomości.

  Kod Krist resetuje bazową strukturę ciała świetlnego do prawidłowych stosunków matematycznych i strukturalnych linii bilansu energetycznego, a precyzyjne kąty kontrolują kierunek wirowania i dopasowują całe ciało świadomości do ustawienia neutralnego punktu w ciele przejawionym. Punkt neutralny jest punktem tworzenia, w którym boskie Źródło generuje pętlę sprzężenia zwrotnego ze zindywidualizowaną iskrą światła, a to umożliwia przywrócenie punktu zerowego do wszystkich warstw świadomości jednostki, co z kolei naturalnie buduje ciało świetlne, by pomieściło wewnetrznego Chrystusa. Kod Krist ustala poprawne proporcje matematyczne w siatce 12-elementowego Drzewa, którego naturalną funkcją jest generowanie iskry dźwiękowej wewnętrznego Chrystusa, ta zaś generuje stałe zaopatrzenie w energię i wieczną ekspresję życia. Dzięki temu w ciele nośnika żywej świadomości może być utrzymywana wieczna podaż energii z boskiego Źródła, wymieniana w centralnym punkcie ze wszystkimi stacjami tożsamości podróżującymi jednocześnie przez wiele wymiarów.

  Jako świadomi i przebudzeni ludzie na ścieżce wniebowstąpienia, mamy obowiązek wiedzieć, że każdy z nas jest częścią rozszerzonego ciała Boga, i uznać, że wszystkie rzeczy powrócą do Boga, niezależnie od tego, czy zachowają wiedzę i wspomnienia komórkowe tożsamości w czasie, jako kosmiczny obywatel czy jako mniejsze jednostki świadomości kosmicznego pyłu.

  Sieć Kaduceusza i fałszywy wąż Kundalini

  Odkąd na linii czasu w uniwersalnej matrycy czasu została przywrócona struktura Słonecznego Logosu, osoby będące na misji chrystusowej lub na ścieżce wznoszenia w warstwach monadycznych i poza nią, aby odzyskać i urzeczywistnić słoneczne aspekty awatara Chrystusa, przechodzą przez głębokie zmiany w nadialnej strukturze ciała świetlistego. Zmiany w paśmie nadialnym są trudne do opisania, ale jeśli spojrzymy na tradycyjne azjatyckie nauki jogiczne kundalini trzech głównych kanałów oddechowych, to w pierwszych siedmiu sferach energii czakr zauważymy fałszywy narząd w postaci węża kundalini. Możemy sobie wyobrazić, że działają one w wielowymiarowych warstwach energii, prany, esencji życiowych i subtelnych energii w kanałach wewnętrznych oraz w obwodach energetycznych. Te kanały energetyczne zasilają i łączą się ze wszystkimi wewnętrznymi systemami, narządami i gruczołami, gdzie każda funkcjonująca część ciała opiera się na informacjach otrzymywanych z układu nerwowego oraz mózgu, które komunikują się z ciałem duchowym ze struktury nadialnej. Od czasu instalacji sieci Kaduceusza, kanały te wykorzystywały energie sztucznych osi czasu utworzone z powtarzających się pętli czasowych AI, sił księżycowych i magnetycznych, odwróconych wzorców płci, a teraz muszą być stopniowo demontowane, rozpuszczane, następnie ponownie konfigurowane oraz przekierowane na ścieżkę słoneczną przygotowaną w tym czasie przez krystaliczne struktury Diamentowego Słońca.

  Podczas styczniowych transmisji dzięki prawu cykli Koziorożca, dostrzegliśmy kolejny etap paliadoriańskich aktywacji, w którym ciało planetarne przechodzi systematyczny demontaż sieci Kaduceuszów. Ta sieć NAA wymuszała fałszywe światło oraz księżycowe ścieżki na planecie, a zatem i w naszych własnych ciałach poprzez połaczenie ciała świetlistego z architekturą planetarną. Chociaż niektórzy z nas zdemontowali Kaduceusz fałszywego węża kundalini, teraz przekształcił się on w makrokosmos jako projekt siatki planetarnej strażników Kryształowej Gwiazdy. Systematyczny demontaż tych sieci rozproszonych na całym świecie daje efekty w skali od makro po mikro, wpływającna funkcjonowanie bioneurologii, jako że struktura nadialna również doświadcza szeregu zmian i rekonfiguracji. Wiele z tych oczyszczeń i zmian jest związanych z osobistą historią każdej jednostki z zachodnim systemem medycznym, dzięki któremu sieć Kaduceuszów jest wzmocniona przez standardową interakcję i procedury, takie jak implanty chorób wszczepiane podczas hospitalizacji.

  Aby móc połączyć kropki, przypomnijmy sobie formę Kaduceusza, który symbolicznie reprezentuje filar kontrolny korporacji medycznych i farmaceutycznych, a także to, co jest promowane jako systemy opieki zdrowotnej. Kaduceusz jest tradycyjnym symbolem Hermesa i przedstawia dwa węże wijące się wokół uskrzydlonego kija. Jest często mylnie używany jako symbol medycyny zamiast laski Asklepiosa (Eskulapa), oplecionego wężem kija greckiego boga Asklepiosa, bóstwa związanego z leczeniem i medycyną. Oba te wężowe symbole są wciąż używane w czasach nowożytnych, gdzie są związane z medycyną i opieką zdrowotną.

  Sieć Kaduceusza działa na odwróconym prądzie promieniowania fioletowego 7D i została pomieszana z symboliką węża, która jest powszechnie używana do opisu pola energii ludzkiej poprzez system czakr. Odwrócona plazma wytworzona przez tę obcą maszynerię jest przeznaczona do zasilania tych przepływów, aby wykiełkować nasienie demonów w ciele cienia ludzkości. Geometria Kaduceusza była przedłużeniem wykorzystywanym do zakotwiczenia ludzkiego ciała świetlnego dla wyrównania z systemami odwróconymi łączącymi się z czarną gwiazdą Abaddon i związaniem z implantami ukrzyżowania 7D oraz odpowiednimi sieciami NAA. W ten sposób wykorzystano również prądy Kelipot Czarnego Drzewa Życia, aby systematycznie nadpisywać organiczną architekturę 12-elementowej siatki Drzewa i instalować sztuczne maszyny oraz fałszywe wspomnienia w liniach czasu Ziemi. Podczas egipskich linii czasu niebieski rdzeń pionowy Tary został wykorzystany do dematerializowania części pól 2D powodujących pęknięcie świata podziemnego lub rozerwanie w czasie. Geometria Kaduceusza była fałszywą wkładką świetlną, która została zainstalowana, aby wykorzystać szczelinę świata podziemnego na polach 2D i kontrolować strumień czarnej energii w celu generowania kreacji w odwrotnej architekturze mrocznej Matki, w tak zwanych światach Łona.

  Sieć Kaduceusza była instalacją, która powstała w celu uzyskania dostępu i kontrolowania gwiezdnych wrót ósmego wymiaru w efekcie szkód zadanych podczas Wojen Oriona, i późniejszych szkód generowanych przez zbiorowy umysł monadyczny 8D w uniwersalnej matrycy czasu. To wydarzenie spowodowało rozłączenie między wyższej wymiarowymi aspektami Jaźni, które istnieją w wymiarach prematerii powyżej 8D, i tożsamościami w liniach czasowych, które istniały poniżej. Wraz z odbudową monadycznej swiadomości umysłu galaktycznego 8D, trwającym oczyszczaniem metatronicznych odwróceń i związanej z nimi architektury, która ma na to wpływ, trwają prace strażników nad odzyskaniem i ponownym złożeniem duchowych esencji ciał monadycznych, wyrównaniem oraz zmianą położenia wewnątrz ludzkich ciał świetistych.

  Kaduceusz jest jednym z symboli używanych w świecie codziennym do reprezentowania i egzekwowania technologii maszynerii Bestii oraz sieci ograniczających częstotliwość. Kaduceusz został zaprojektowany, aby dzielić pola płci i je odwracać, ponieważ rzutuje sekwencje odwrócone na Ziemię, skutecznie mieszając oryginalny wzór ludzkiego DNA i ognistych liter. Te wzorce odwrócenia pomagają utrzymać w miejscu obszary matrycy widmowej stref hibernacji, których NAA używają, aby pozostać w ukryciu przed tymi, którzy żyją na powierzchni planety. Sieć Kaduceusza ma za zadanie uszkadzać i wyłączać rdzeń poziomy Ziemi. Większe sieci Kaduceusza można znaleźć w niektórych większych miastach, w których osoby pracujące w sieci mogą wyczuć dużą liczbę węży pełzających po liniach lub wirach mocy, wiele razy w pobliżu głównych instytucji medycznych, w tym korporacji biotechnologicznych czy farmaceutycznych. Są one używane do zasysania lokalnych energii z siatki Ziemi i przekazywania ich przez sieć Kaduceusza, która z kolei zasila obszary fantomowe lub strefy hibernacji. Każda firma medyczna zajmująca się lekami lub szpital, który posługuje się symbolem Kaduceusza, ma związek z celowym niszczeniem układu gruczołów i uszkadzaniem ludzkiego DNA, ostatecznie zbierając energię przeznaczoną do zasilenia maszynerii Bestii. Właśnie dlatego u człowieka przyjmującego wiele leków na receptę lub innych specyfików jest tendencja do uzewnętrzniania pasożytów wyglądających na węża, które przyczepiają się do aury. Gdy o tym wiemy, możemy je usunąć, a jeśli absolutnie koniecznie musimy przyjąć takie farmaceutyki, należy je pobłogosławić i oczyścić, aby działały w harmonii z wyższą świadomością.

  Teraz zdajemy sobie sprawę, że sieć Kaduceusza uruchamia specyficzne widmo częstotliwości, ale opiera się głównie na odwróconej energii fioletowego promienia 7D. Duża część tej masy energii jest uruchamiana tak, aby mogła cyrkulowac i łączyć się z galaktycznymi wrotami do Saturna jako nadajnik 7D i ma interfejsy w warstwach atomowych 1D. Jest to obszar, który NAA kontroluje w znaczacym stopniu, co ma związek z transmisją czerwonej fali 1D ofiara/kat i programowaniem myślokształtów przetrwania/strachu w całej sieci planetarnej. Wiemy również, że generowane w tych sieciach odwrócone strumienie plazmy przyczyniają się do rozwoju wszelkich form odwróconej czarnej plazmy przeznaczonej dla grup śmiertelnych demonów i mają powiązania z kiełkowaniem nasion demonów powodując czarne kwitnienie. Czarne kwitnienie to energie metatronicznego odwrócenia, które zapadają w wewnętrzny kanał pionowy, przejmują centralną kolumnę zainfekowanej, nieświadomej lub opętanej osoby i umieszczają w kompleksie serca czarne słońce – tam, gdzie powinien znajdować się szablon kryształowego serca. Oczywiście, celem Czarnych Słońc jest genetyczne zmutowanie ludzkiego DNA, aby ciała fizyczne mogły być wykorzystywane jako naczynia przechowujące świadomość czarnej plazmy.

  Zmiana architektury w strukturze nadialnej

  Jeśli chodzi o strukturę nadialną, Kaduceusz ma nakładkę na systemach nadialnych w kilku warstwach ludzkiego ciała świetlnego, w tym w warstwach eterycznych i matrycy duszy, a także w wierzchniej warstwie osiowych linii tonalnych, dzięki którym zakłóca prawidłowe działanie wewnętrznych kanałów pionowych. W pewnym sensie wydaje się, że sieć nadialna Kaduceusza nakłada się na podstawowe nadialne warstwy duszy ludzkiego ciała świetlnego. Ta fałszywa nakładka przekierowywała kanały energetyczne do prądu odwracającego, czyli sił księżycowych, używanych do przejęcia energii duszy. Zasadniczo nadialna sieć Kaduceusza narzucona na ludzkie ciało tworzy ścieżkę wznoszącą dla form księżycowych, czyli wspomaga zasilanie energii duszy księżycową świadomością i powiązanymi formami księżycowego łańcucha.

  Niezależnie od tego, nakładka konfiguracji Kaduceusza na prąd tchnienia Ida-Pingala jest określana jako prowadzenie fałszywego światła i światła księżycowego przez jego nakładkę nadialną. Nadszedł czas, aby wyewoluować poza tę księżycową strukturę i przenieść się do nadialnych transmisji Słonecznego Logosu, płynących z tęczowych włókien plazmy łączących się z rozległą siecią Słońc Gwiazd, które mogą być również określane jako Galaktyczne lub Kosmiczne Słońca, a są to Paliadorianie ze światów Boga. Jest to długofalowy projekt ewolucji. Jak można sobie wyobrazić, rekonfiguracja i modernizacja ludzkiej struktury nadialnej ciała świetlistego i centralnego układu nerwowego nie jest na ogół czymś, co może zdarzyć się bardzo szybko, chyba że potwierdza to umowa przedurodzeniowa. Jako ludzie żyjący w świecie materialnym, musimy funkcjonować w określonym środowisku, odziedziczonym w wyniku inkarnacji na planecie Ziemi. Jednak obecna faza wydaje się być kamieniem milowym w ulepszaniu struktury nadialnej i rekonfiguracji ośrodkowego układu nerwowego, przez co możemy doświadczyć zupełnie innych, niezwykłych objawów, takich jak zmiany metaboliczne i części ciała przechodzące tymczasowo w tryb pasywny.

  Ponieważ ludzka struktura nadialna traci kanały księżycowe, wpływa to na komunikację fizycznego centralnego układu nerwowego. W szczególności na nadi, które biegną od środkowej kolumny przez stożki czakr, w dół do każdej kończyny – ręki, i palca dłoni, stopy i palca stóp. Pojawia się mrowienie, które zaczyna się od stawu, na przykład od kolana w dół przez goleń do palców stóp, i od stawu łokciowego do palców dłoni. Ponieważ nowa neurologia nadialna już się przejawia i jest kalibrowana w kryształowym ciele, występuje mrowienie, gorączka, kołatanie serca i czasowe drętwienie części ciała. Energia nadialna kompleksu serca jest wysyłana bezpośrednio z ramion, spływa do każdej dłoni, po czym rozprzestrzenia się na palce – aż po ich koniuszki. Pierwotne struktury nadialne odpowiedzialne za poruszanie się w wewnętrznych sił duchowych górę po całym ciele w celu aktywacji wyższych częstotliwości znajdują się w okolicy środka gardła, wiele łączników nadialnych – od odbytnicy po usta i gardło, łączy się ze wszystkimi otworami twarzy. Centrum gardła 5D jest głównym ośrodkiem, który popycha i przesuwa aktywację kundalini, aby krążyła we wszystkich częściach ciała.

  Dzieci gwiazd posiadają pewne częstotliwości, architekturę holograficzną lub określone wzorce, które powinny być aktywowane w siatce Ziemi, i dlatego, gdy następują poważne zdarzenia, takie jak demontaż sieci Kaduceusza, niektórzy z nas, jako pracownicy sieci, mogą doświadczać bardziej bezpośrednich i ostrych objawów. Problem ten nabiera tempa, dlatego warto poświęcić mu więcej uwagi i uczestniczyć w nim tak świadomie, jak to możliwe, aby wspierać zmiany zachodzące w strukturze nadalnej i ośrodkowym układzie nerwowym. To pomoże nam zredukować stres i zadbać o ciało, ponieważ w procesie bioneurologicznej kalibracji do szablonu ciała kryształowego mogą wystąpić nagłe, dziwne i niezwykłe objawy neurologiczne. Zwykle wtedy potrzebujemy więcej odpoczynku i wyluzowania. Musimy się posuwać naprzód i oceniać zapasy energii, uważając na zbyt duży wysiłek. Jednak podczas intensywnych faz kundalini możemy potrzebować rozciągać ciało i poruszać nim, aby zwiększyć cyrkulację oraz ruch energii.

  Błędne postrzeganie dekonstrukcji

  Większość z nas całkowicie błędnie rozumie to, co widzimy lub interpretujemy jako naturę rzeczywistości. Zmieniająca się architektura i aktywacje częstotliwości plazmy zwiększają wzmocnione polaryzacje w zewnętrznym krajobrazie, które dekonstruują części paradygmatu 3D. Jeśli spojrzymy tylko na fragmentaryczne wydarzenia planu fizycznego, brakuje nam sporej części ogólnego obrazu, w którym rozwija się inteligentny plan wznoszenia się planety. Identyfikowanie się z płaszczyzną materialną może spowodować, że tworzymy błędne wyobrażenia o tym, co jest dobre a co złe, co zwiększa podział między grupami ludzi. Gdy nabywamy więcej wiedzy na temat naturalnych cykli życia, wiemy, że aby powstało coś nowego, trzeba zdekonstruować obecną formę i jej fundament. Ten fakt dobrze obrazuje koncepcja i ewentualne doświadczenie zmartwychwstania. Aby alchemia sił zadziałała, pojawia się cud, który jest produktem ubocznym naturalnych praw Boga, dlatego chcąc się odrodzić, musimy uśmiercić ego. U wielu osób dzieje się to szybko. Śmierć ego jest śmiercią fantomową, której doświadczamy, gdy stajemy w obliczu desperacji – wewnętrznej lub zewnętrznej ciemności, a gdy stajemy w obliczu ciemności, musimy pamiętać, że ten cień nie jest prawdziwa duchową Jaźnią. Etapy śmierci ego mogą nas katapultować w ciemną noc duszy lub nawet na poziom psycho-duchowego kryzysu.

  Jeśli do postrzegania rzeczywistości wykorzystujemy negatywne ego, bardzo cierpimy, a więc byłoby dobrze pozwolić temu wszystkiemu odejść. Musimy kochać i akceptować siebie za to, kim jesteśmy teraz, a nie za to, kim powinniśmy być. Jest to znaczący postęp na linii czasu wzniesienia planety, a to, co znosimy, jest bardzo złożone, ponieważ odnosi się do przekształcania wszystkiego, co kiedykolwiek znaliśmy jako Ziemianie.

  Bądź na tym świecie, lecz nie z tego. Zajmij się swoim ciałem. Praktykuj miłującą dobroć, która jest duchową kryształową zasadą dostępną w tym życiu i wiedz, że jesteś pod ochroną tej miłości. Nie bój się. Wielu da się zwieść przez to, co się dzieje, tak, jakby ciemność rozwijała kontrolę nad światem. Niektórzy ludzie ulegają tej mrocznej iluzji. Jednak to, co zawsze było ukryte, musi zostać ujawnione, rozliczone a także oczyszczone i usunięte. Ludzkość dostrzeże te znaki w świecie materialnym – każdy poprzez własny poziom rozwiniętej świadomości duchowej lub poprzez kontrolowaną zbiorową narrację, która w znacznej większości ogranicza się do negatywnej retoryki ego. Podczas tej duchowej podróży trzymaj blisko serca ducha cierpliwości, wytrwaj w zbieraniu pereł prawdy i nigdy nie pozwól, aby twoje spojrzenie odchylało się od siły Miłości, którą jest Bóg.

  Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzucić. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną niezalezną istotą boską!

  Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

  Z kochającym sercem, Lisa.

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/05/zmieniajaca-sie-architektura-lisa-renee.html

  Like

  • Czesto czytam teksty Lisy Renee w wersji oryginalnej po angielsku i w takiej wlasnie wersji publikuje je na blogu, a dopiero potem zamieszczam tlumaczenie, bo z reguly ukazuje sie z pewnym opoznieniem.. jednakze tego tekstu najzwyczajniej nie zdazylam przeczytac w wersji english i czytam dopiero teraz.. W drugiej czesci tlumaczenia jest mowa o Kaduceuszu o ktorym wspominala Alicja z Krainy Czarow:

   ”Co do Snu o Lasce Mocy to zwie się Ona Kaduceusz i nawiązuje do czasów gdy Mieliście swoje skrzydła”

   ”To jest Ta Laska Mocy z Pani snów i zwie się ona Fachowo Kaduceusz i jest to Atrybut mocy niczym Berło Królewskie zarezerwowane dla Istoty Anielskiej Której określeniem jest przed wszystkim słowo Sprawiedliwość.”

   Watek LASKI przenioslam do nowego postu:

   Sen o LASCE MOCY & “Queen of Wands”
   https://liviaflow.wordpress.com/2019/05/04/sen-o-lasce-mocy-queen-of-wands/

   Tutaj powtorze jedynie ze LASKA z mojego snu to nie KADUCEUSZ.

   Livia

   p.s

   Symbol KADUCEUSZA widzialam w jednym ze snow, w poblizu wejscia do parku ze snu o Lasce, tam gdzie bialy sFinks.. w snie o Lasce znajdowalam sie tak jakby dokladnie nad nim a M. szla ulica od strony domu 13/9 w ktorym widzialam symbol Kaduceusza.. potem widzialam chyba raz jeszcze ten sam symbol w tym samym miejscu, ale w jednym ze snow z Simonem Parkesem.. Pierwszy sen mialam pod koniec 2012 roku i wspominalam o nim krotko na poprzednim blogu.. o dwoch splecionych wezach, itd… drugi pod koniec roku 2015…

   p.s 2

   i w tym momencie skojarzylam, ze ta miniaturkowa postac ktora opisalam jako Mercurego:

   Livia Ether Flow
   October 8, 2018 at 18:38

   CIEMNA ENERGIA o ktorej czesto pisalam, od kilku nocy zachowuje sie nieco inaczej.. doslownie od dwoch, gora trzech nocy.. teraz kiedy ja zauwazam to ona probuje sie ukryc, doslownie przesuwajac sie na bok.. wlasciwie to mam na mysli wyodrebniona porcje tej energii, jakby chmure.. a nie jej calosc… trudno to opisac.. w kazdym badz razie wczorajszej nocy energii tej towarzyszyla taka dziwna miniaturowa postac ktora automatycznie skojarzyla mi sie z Merkurym. Tak jak jakis czas temu zlota maska z Agamemnonem.

   Postac miala z jakies 10 cm I wygladala niemal identycznie jak Merkury na ponizszym obrazku

   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-3m2P8YYXIXzVIsxwyW4ynkdZ-QnnPWyIucSm4m6bkEc-qFrjiQ

   Nawet skrzydelka sie zgadzaja…
   Kolor szary, jakby blaszany albo srebrny?
   To tez nowosc bo do tej pory energia ta przeistaczala sie sporadycznie jedynie w obiekty zloto/miedziane…

   https://liviaflow.wordpress.com/2018/10/05/black-magic-and-skin-eruptions/comment-page-1/#comment-15375

   ta postac ktora widzialam prawdopodobnie rowniez trzymala w rece kaduceusza, bo tak sie z reguly przedstawia Merkurego/Hermesa

   null

   niestety na obrazku ktory wczesniej dodalam nie zostalo to ujete, ale mysle ze ta mala rozdzka w dloni to mogl byc wlasnie KAduceusz.. tak, czy inaczej raz jeszcze powtarzam, ze LASKA z mojego snu to zupelnie inna bajka..
   zreszta czas pokaze…

   p.s 3

   ”Kaduceusz jest tradycyjnym symbolem Hermesa i przedstawia dwa węże wijące się wokół uskrzydlonego kija. Jest często mylnie używany jako symbol medycyny zamiast laski Asklepiosa (Eskulapa), oplecionego wężem kija greckiego boga Asklepiosa, bóstwa związanego z leczeniem i medycyną. Oba te wężowe symbole są wciąż używane w czasach nowożytnych, gdzie są związane z medycyną i opieką zdrowotną.

   Sieć Kaduceusza działa na odwróconym prądzie promieniowania fioletowego 7D i została pomieszana z symboliką węża, która jest powszechnie używana do opisu pola energii ludzkiej poprzez system czakr. Odwrócona plazma wytworzona przez tę obcą maszynerię jest przeznaczona do zasilania tych przepływów, aby wykiełkować nasienie demonów w ciele cienia ludzkości. Geometria Kaduceusza była przedłużeniem wykorzystywanym do zakotwiczenia ludzkiego ciała świetlnego dla wyrównania z systemami odwróconymi łączącymi się z czarną gwiazdą Abaddon i związaniem z implantami ukrzyżowania 7D oraz odpowiednimi sieciami NAA. W ten sposób wykorzystano również prądy Kelipot Czarnego Drzewa Życia”

   tak, to ma sens:
   KADUCEUSZ-CIEMNA ENERGIA-ABADON:
   https://liviaflow.wordpress.com/2019/03/22/spring-equinox-2019-black-star-abaddon/

   trudno to wszystko ze soba polaczyc, ale jak widac – trzeba…
   tym bardziej ze sen z kaduceuszem z 2012 roku laczylam wlasnie z drzewem swiata i teraz widze ze dobrze to laczylam:

   liviaether pisze:
   15 grudnia 2012 o 15:47

   pozniej napisze cos o wezu, choc moze pamietasz jak pisalam kiedys, ze mieszkalam przez kilka lat w domu pod numerem 13/9 i ze niedawno mialam ciekawy sen z nim zwiazany, w ktorym zamanifestowaly sie dwa weze, tak dziwnie splecione… to ma tez zwiazek z Drzewem Swiata, ale teraz musze konczyc

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2012/12/12/energie-12-12-12/comment-page-1/#comment-972

   p.s 4

   po napisaniu tego jednego komentarza czuje sie tak zmeczona jakbym wrocila do domu po ciezkiej pracy w polu… wolalabym to wszystko zostawic i zeby samo sie polaczylo, ale chyba tak sie nie da 😉
   Livia

   Like

 5. “Wiadomo, że są przynajmniej 43 ofiary śmiertelne i wielu rannych. Wstępnie sugerowano, że SSJ-100 mógł zapalić się z powodu uderzenia pioruna, ale wykluczono taką ewentualność. Na pokładzie samolotu lecącego do Murmańska znajdowało się 73 pasażerów i 5 członków załogi. ”

  kolejny rytualny mord z “liczbą Alicji” w tle

  Like

 6. Pingback: Let’s Flow – Livia Ether FLOW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s