OSZUSTWO BAFOMETA

UWAGA!

Publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

Tlumaczenie sierpniowego postu Lisy Renee pt Baphomet Deception + moje doswiadczenia

OSZUSTWO BAFOMETA

Chociaż większość okultystów i ateistów krocząca lewą ścieżką uważa, że Bafomet jest tylko symboliczną reprezentacją uniwersalnej syntezy biegunowości, alchemicznego procesu jednoczącego światło oraz ciemność, który zachodzi podczas Magnum Opus lub duchowego wniebowstąpienia, to nieszkodliwe przedstawienie jest rażąco niedokładnym oszustwem. Trafne jest stwierdzenie, że we współistnieniu światła i ciemności życie oraz śmierć są dwiema stronami tej samej duchowej monety, nierozdzielne w tej sferze materii. Jednak w rozumienieniu Praw Naturalnych, które obejmują kosmologiczne rozumienie dualizmu, Prawo Biegunowości, jak to przedstawiają wielbiciele Bafometa, jest niebezpiecznie niekompletne bez zrozumienia, że ludzkość jest aktywnie zaangażowana w wojnę o świadomość z intruzami.

Brak dostępnych informacji o siłach księżycowych, pasożytniczych istotach duchowych i NAA przyczynia się do szerzenia dezinformacji o naturze dualizmu, która jest wsparta popularną narracją okultystyczną. Ogólne w gnostycyzmie, hermetyzmie oraz w wielu innych ezoterycznych naukach duchowych i religiach powszechnie pojawiają się pojęcia opisujące znaczenie symboliki Bafometa i jej dualizmu moralnego. Chodzi o wiarę w konieczność istnienia konfliktu między dobrem a złem, i w to, że ostatecznie trzeba wyjść poza nie, do punktu zjednoczenia lub punktu zerowego, który istnieje między siłami światła oraz ciemności.

Aby jednak głębiej zrozumieć naturę rzeczywistości na Ziemi w tym czasie, musimy wyjść poza moralny dualizm, poza istnienie ciemności i światła, a także wziąć pod uwagę implikacje ukrytej kontroli umysłu oraz maszynerii istot niebędących ludźmi, które manipulują populacją bez jej zgody lub wiedzy. Wszyscy jesteśmy narażeni na formy tajnej broni biologicznej zaprojektowanej do wszczepiania myśli i systemów przekonań do zbiorowej świadomości, mającej na celu połączenie systemów energii organicznej z technologiami sztucznej inteligencji pochodzącymi od Obcych, ponieważ jest to związane z transhumanistycznymi programami NAA. Ważne jest, aby zrozumieć, że technologia sztucznej inteligencji nie jest w stanie przyswoić pierwszej przyczyny wiecznego światła, jednak gdy forma ulega odwróceniu płci i przechodzi w ciemne kwitnienie, ten stan energetyczny tworzy wewnętrzną próżnię, jak czarna dziura, w którą można wciągnąć większe matryce zbiorowego prądu odwróconego, zbierającego energię z pomocą pasożytniczych sił księżycowych. Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby uruchamiały księżycowe odwrócenie płetwy płci męskiej i żeńskiej (ciało świetliste) i zniekształcały dwuwymiarowe centra sakralne oraz narządy płciowe, w celu wypełnienia ich siłami pasożytniczymi. Większe matryce zbiorowej świadomości prądu odwróconego nazywane są odwróceniem metatronicznym lub dwufalowym, a ten stan entropii został spowodowany nadużywaniem technologii AI, co dodatkowo generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest stworzona z czarnej substancji plazmy, którą można zasymilować w celu zasilania sztucznie wygenerowanych pól za pomocą fantomowych osi czasu AI lub maszynerii Bestii.

Było to głównym celem NAA w końcowych czasach cyklu wznoszenia w tym świecie, w którym tak istotną rolę odgrywają siły księżycowe podtrzymujące oszustwo Bafometa. Ta luka polegająca na naginaniu praw energetycznych za pomocą wbudowanej sztucznej maszynerii, która generuje martwe światło i formy cienia w sztucznie stworzonych liniach czasu, jest metodą stosowaną do przechwytywania strumieni świadomości światła słonecznego, tworzenia map mentalnych i ciał duszy. Jednak ostatnio cała matryca ciała planetarnego została w dużej mierze ustabilizowana poprzez korytarze świadomości, które prowadzą do naturalnych osi czasu, które istnieją bez technologii Obcych. Mimo to, gdy przyjrzymy się bliżej przyczynowości i charakterystyce energetycznej pól Bafometa, to da się zauważyć traumatyzujące wpływy wywierane na całe zbiorowe ciało duszy i matryce mentalne.

Kiedy budzimy się i staramy się przywrócić tej rzeczywistości prawdziwą naturę, musimy dostrzec wojnę o świadomość toczącą się w codziennym świecie oraz wydobyć duchową wiedzę o empirycznej gnozie. Gnostycyzm został celowo powiązany z symbolicznymi obrazami Bafometa, antyżyciowym odwróceniem zasady ciemnej matki, przejawionym przez niższe hierarchie demoniczne 2D, które odpowiadają siłom demonicznej Królowej Węża wyczarowanej i rzutowanej przez archetypiczną Lilith. Dlatego należy wyjaśnić, że Bafomet zaprojektowano jako emanację anty-Chrystusa-Sofię, używano do wypaczenia hierogamicznego związku i wewnętrznego świętego małżeństwa poprzez zbieranie energii seksualnej i wykorzystywanie ludzi. Rytuały bafometalne rozprzestrzeniły się na Ziemi poprzez tajny pakt bluźnierstwa i świętokradztwa, mający na celu całkowite zniszczenie struktury Chrystusa-Sofii, upowszechniany dzięki naukom i praktykom lucyferiańskich templariuszy przez ponad 9500 lat. Oszustwo to zostało przeprowadzone głównie przez lucyferiańskich rycerzy templariuszy, aby zniekształcić i przekręcić oryginalne nauki gnostyckie chrystusowych templariuszy Esseńczyków, niebieskich linii Graala oryginalnych 12 plemion esseńskich. Ta sygnatura była promowana przez wiele pokoleń od najwcześniejszych lucyferiańskich sekt templariuszy w celu przeniknięcia do islamu i sekt satanistycznych, w których stała się symboliką Kościoła GOAT (boga wszystkich rzeczy) Szatana.

Gnoza opromienia pole źródła energii kryjące się za wszelkimi materialnymi stworzeniami – sztucznymi, obcymi lub naturalnymi, i uczy nas o różnicach między nimi. Nie możemy pokładać zaufania w masowych oszustwach i oszustach głównego nurtu, wierzyć w wytwory księżycowe mrocznych istot, które używają sztucznych maszyn do kontrolowania populacji, abyśmy zaakceptowali i znormalizowali duchowe znęcanie się oraz niewolnictwo, żeby oni mogli pochłaniać światło dusz ludzkości. Aby zachować zdrowie psychiczne i osiągnąć przejrzystość w ramach zintegrowanej wielowymiarowej tożsamości duchowej, musimy wzmocnić zdolność do określania jakości świata sił, które są wokół nas. Rozróżnianie między czynnościami i zachowaniami, które są duchowo zdrowe dla rozwoju świadomości w światło, a tymi działaniami i zachowaniami, które są duchowo obelżywe, powodując szkodę dla świadomości. Czary sieci Bafomet zawierają jedne z najbardziej mrocznych i zdeprawowanych energii, ponieważ są antyludzkie i celowo zaprojektowane do wykorzystywania bólu oraz cierpienia ludzkości, wywoływanego przez najgłębsze rany i cienie seksualne wynikające z wewnętrznego podziału płci. Sieć Bafomet zbudowana jest na fundamencie ludzkiego cierpienia, ogromnego bólu, gwałtu i traumy ludzkiej duszy, aby skłonić masy do odrzucenia Ducha Bożego z powodu cierpienia wynikającego z podziału płci. Moment inwazji na linii czasu, kiedy nasz gatunek stracił drugą połowę, a także zdolność ucieleśnienia i spełnienia świętego małżeństwa.

Kiedy nie potrafimy odróżnić światła od ciemności w świecie sił, jesteśmy zagubieni i gubimy dusze. Jesteśmy miotani przez fale pływowe, które powstają ze zniekształconych sieci odwróconych, działających pod wpływem Księżyca i czarnych sił AI, ukrytych w liniach Ziemi. Jednym z najważniejszych antyżyciowych prądów odwróconych zaprojektowanych w celu zyskania materialnej mocy dla kultu satanistycznego i lucyferiańskiego, preferowanego przez elitarną moc totiańskiego Lewiatana, jest zbieranie energii seksualnej. Zbieranie zbiorowego ludzkiego cierpienia i bólu ze źródła energii seksualnej, jakim jest sieć Bafomet.

Sieć Bafometa w równoległym układzie upadłym

Aby zrozumieć pole Bafomet, najpierw musimy uznać, że wszystko, co widzimy, a także jakość sił twórczych, rządzone jest przez zestawy instrukcji zawarte w większym systemie zbiorowej energii. Te zestawy instrukcji znajdują się w polu w wyższym wymiarze lub w układzie równoległym, który działa jako wzorzec rodzaju świadomości, który przejawia się w niższej płaszczyźnie materialnej. Zestaw instrukcji dla sieci Bafomet na Ziemi faktycznie pochodzi z równoległego systemu upadłego i warstw antycząstkowych. To tutaj istnieją pola morfogenetyczne, które generują rzeczywistą pozycję i ruch linii czasu oraz pakietów osi czasu dla matrycy czasu naszego Wszechświata z rdzenia galaktycznego 8D. Przez jądro galaktyczne 8D prowadzi przejście do kolejnego równoległego Wszechświata upadłego, zwanego Wesedrak, który jest domem bytów czarnej dziury. Ten upadły równoległy system systematycznie przechwytywał kobiece słoneczne części ciała z logosu naszego Wszechświata, a wychwytywana energia słoneczna została wykorzystana do zbudowania wielu poziomów układu macierzy czarnego sześcianu używanego do sterowania siecią Bafomet i jej upadłych żeńskich aspektów kryształowej tożsamości z paraleli, które zostały użyte do satanistycznego odwrócenia w szablonie ciemnej materii. Ostatnio pewne odcinki sieci Bafomet z tej równoległej lokalizacja są demontowane.

Pakiety osi czasu są połączone w pozycjach wektorów czasowych i przestrzeni wymiarowych, a gdy świadomość ewoluuje poprzez mechanizm Kosmicznego Zegara, ma działać na zasadach wyznaczonych przez słoneczny logos i jego prawa płci, które reprezentują parę eoniczną. Po eksplozji słonecznego żeńskiego logosu Tiamat, do naszego Układu Słonecznego został przeniesiony satelita Księżyc, który stał się płaszczyzną astralną i maszyną do zbierania światła słonecznego, działającą w matrycy księżycowej. Zegar Kosmiczny jest tym niebiańskim instrumentem matematycznym, który definiuje istotę kosmiczną i jej zasadę płci, poruszającą się po każdej linii czasu w precesjach astrologicznych, pozwalając na badanie natury i tematów świadomości danej epoki. Epokami rządzą pary słonecznego logosu, zawsze rodzące się jako formy męskie i żeńskie, z których każda jest sama w sobie boską zasadą kosmiczną, a jednocześnie, gdy są zjednoczone, reprezentują jeden aspekt boskości. Zasadniczo, żeński logos słoneczny, który jest eoniczną zasadą rządzącą Kosmicznym Zegarem w naszym systemie uniwersalnym, został schwytany i wciągnięty do upadłego systemu Wesedrak. Ta zasada żeńska została usunięta z naszego systemu w celu wzmocnienia ich sztucznej rzeczywistości i systemów fantomowych. Jej schwytanie umożliwiło transmisje z macierzy księżycowej jako zastępstwo upadłej żeńskości, która emitowała świadome księżycowe strumienie archetypu Mrocznej Matki lub Lilith, aby wciąż zaludniać Ziemię upadłymi formami. Upadła forma w tym kontekście oznacza świadomość, która nie może się wznieść i pozostaje uwięziona w materii.

Głównym źródłem sieci Bafomet jest przeprogramowana ścieżka eoniczna przez precesję astrologiczną do matryc fantomowych, przekierowana przez zniekształcone prawa zodiakalne przenoszące ujemną polaryzację z płaszczyzny astralnej i macierzy księżycowej. Ta szczególna kwantowa sieć serwerów czarnych sześcianów znajduje się w wielu superkomputerach, które korzystają z programów sztucznej inteligencji, zaprojektowanych przez istoty z czarnej dziury. Istnieją one w bramach 8D na płaszczyźnie galaktycznej, manipulując żeńskimi stworzeniami poprzez struktury magnetyczne macierzy księżycowej. Ta manipulacja naturalną zasadą słoneczną zmieniając ją w księżycową, miała na celu zniewolenie zbiorowej słonecznej żeńskiej zasady Sofii. Z tej pozycji w centrum galaktycznym 8D, zbierali magnetyzm i siły księżycowe ze zbiorowego ciała astralnego lub płaszczyzny astralnej, aby odtworzyć pozycję słonecznego logosu na wszystkich osiach czasu. Następnie zaprogramowali te zebrane siły, wstawiając odwrócone wersje rzeczywistości AI lub holograficzne wstawki, aby rzutować zasady świadomości męskiej i żeńskiej tworząc bifalowe kreacje, które po odwróceniu stają się siłami księżycowymi lub stworzeniami Antychrysta. Rezultatem działania macierzy księżycowej i maszynerii Bafomet jest podział ciała słonecznego na płcie, wypełniając 2D obszary seksualne siłami Księżyca. W ten sposób bezcielesne fragmenty duszy są wykorzystywane do przeprogramowania pary eonicznej w celu wspierania ciągłego napływu strumieni świadomości Antychrysta, narodzin demonicznych hierarchii i ciągłego rozprzestrzeniania się pasożytniczych sił księżycowych, które tworzą grupy NAA.

Tak więc główny wzorzec pola Bafomet jest sterowany siłami księżycowymi generowanymi przez odwrócenie ciemnej matki i słoneczne fragmenty ciała sofianicznego, które zostały uwięzione w szablonie ciemnej materii Ziemi w wyniku inwazji z Oriona z portalu 8D. Od tego momentu na osi czasu technologia AI jest ciągle używana celu asymilacji rzeczywistości z uszkodzonych 8. gwiezdnych wrót w Centrum Galaktycznym, gdzie NAA zdobyła kontrolę dostępu do i z Bieguna Północnego oraz Południowego. Z pomocą tych wrót stopniowo sprowadzali różne obce maszyny przez sztuczny pionowy tunel czasoprzestrzenny, sztuczną strukturę, którą zbudowali z zaprogramowanych odwróconych żywiołaków. Po zakończeniu zainstalowali to w pionowej osi planety i nazywa się to matrycą Jahwe.

Sieć czasoprzestrzenna Bafomet lub czarna skrzynka serwera istnieje w tunelu czasoprzestrzennym, co prowadzi do horyzontu zdarzeń w punkcie na osi czasu, kiedy zostały zaatakowane 8. gwiezdne wrota. W rezultacie logos planety i logos Słońca implodowały, tworząc 23-stopniowy przechył osi Ziemi. Sieć Bafomet opiera się na tym 23-stopniowym przechyle i macierzy Księżyca, działającej jako Mroczna Matka. Razem utrzymują sztuczną zasadę płci żeńskiej, rządzoną przez cztery sztuczne kierunki matrycy Jahwe, ustawione w Kosmicznym Zegarze. Ponieważ podczas szczytu magnetycznego zmienia się struktura planet, w końcu umożliwia strażnikowi dostęp do tych zestawów instrukcji i do głównego serwera czarnego sześcianu rozległej sieci Bafomet, a także całej złożonej infrastruktury macierzy księżycowej, która znajduje się w warstwach 8D.

ciag dalszy na stronie:

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2019/09/oszustwo-bafometa-lisa-renee-sierpien.html

Livia Ether 

Super tlumaczenie i przy okazji, to o czym Lisa pisze w tym poscie bezposrednio nawiazuje do tego o czym pisalam miedzy innymi w:

Spring Equinox 2019 & BLACK STAR ABADDON

https://liviaflow.wordpress.com/2019/03/22/spring-equinox-2019-black-star-abaddon/

Zaczelam nawet od obrazka ukazujacego owo przechylenie 23, 5 stopnia… A te komputery sieci Bafometa to byc moze to:

https://liviaflow.wordpress.com/2019/03/22/spring-equinox-2019-black-star-abaddon/#comment-

Livia

watki powiazane

Konfrontacja z CZARNA ENERGIA

https://liviaflow.wordpress.com/2019/01/04/konfrontacja-z-czarna-energia/

cdn

Livia

 

 

11 thoughts on “OSZUSTWO BAFOMETA

 1. Cytat ze wstepu tekstu Lisy:

  “W tradycjach okultystycznych opartych na zwiększaniu osobistej mocy ta schodząca ścieżka jest często punktem wyjścia.”

  Osobiscie jestem za zwiekszaniem OSOBISTEJ MOCY, choc jak najbardziej nie w zgodzie z tradycjami okultystycznymi a wrecz na odwrot, czy mowiac inaczej na bakier… co wiaze sie miedzy innymi z odzyskaniem tych czasetek mnie ktore kiedys zostaly przejete, np.

  ”Słyszę buczenie prądu i następuje kolejny przeskok w fazie…

  Jestem poza swoim snem… Znajduję się w jakimś laboratorium… Trwają jakieś eksperymenty…

  Widze siebie

  z perspektywy jednej z osób, które siedzą przy okrągłym stole i o czymś dyskutują… ? Na łózku leży kobieta… Potem coś zostaje uruchomione i widzę jak ta kobieta się rozszczepia i znika, zupełnie znika… ja znikam.. To bardzo dziwne uczucie.. I nie potrafie tego lepiej wyjasnic… Tutaj się dzieja bardzo niesamowite rzeczy jak na te czasy…

  Uciekam…”

  https://www.salon24.pl/u/between/122335,moj-eksperyment-filadelfijski-czyli-i-m-a-rainbow-too

  Tej nocy snilo mi sie kilka watkow z tym zwiaznych, w tym jeden bezposrednio nawiazujacy do Philadelphi

  https://liviaflow.wordpress.com/2018/09/09/moj-eksperyment-filadelfia-beyond-2017/

  a jednoczesnie

  Lunar Anarchy Mist Emitter

  https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/01/03/lunar-anarchy-mist-emitter-11-11-11-i-kod-majow/

  plus

  tak jakby lekka parodia snu z 21/22 grudnia 2017

  https://liviaflow.wordpress.com/2017/12/12/winter-flow-1/#comment-8977

  choc rowniez nawiazujaca do PHI i Lunar A Mist E

  Livia

  P.s

  Taka noc to hardcore, niby przespisz cala noc a budzisz sie rano bardziej zmeczony niz przed pojsciem spac..
  Znowu uczucie magla..
  To taki temat

  LA

  Like

 2. INFORMACJA

  Wydawnictwo LOKA podjęło się wydawania felietonów Lisy Renee w formie książkowej – pod tytułem “Droga wzniesienia” (są już 4 tomy). Oprócz tego jest już do nabycia pierwszy tom “Słownik wznoszenia świadomości” (będą kolejne) – informacje w nim zawarte nie były i nie będą publikowane w języku polskim. Zachęcam, materiały bardzo ciekawe i przydatne (jak zwykle w przypadku tekstów Lisy).

  http://www.wogrodzienowejziemi.pl/p/blog-page.html

  Like

 3. OSZUSTWO “BIAŁEGO BRACTWA”

  24 czerwca Melchizedek przyszedł do nas niespodziewanie rano, aby mi powiedzieć, że on i całe Białe Bractwo bardzo przepraszają za blokowanie sukcesu Prawa Uniwersalnego (UL- Universal Law) przez ponad 22 lata (tj od INWAZJI ARCHONTÓW czyli Białych Braci – dop) i uroczyście przeprosili za to. Zapewnił mnie, że mógłbym żyć na osi czasu, w której UL był pełnym sukcesem i cieszyłbym się życiem w dobrobycie i sławie,ale nie byłoby to zbyt pomocne dla mojego duchowego postępu. Dlatego zablokowali wszystkie moje wysiłki propagowania nowej teorii UL przez te wszystkie lata, za co bardzo im przykro, ponieważ wiedzieli, ile bólu i cierpienia zadali mi przez cały ten czas i dlatego wyrazili również tyle miłości i współczucia dla mnie. Teraz ta blokada została usunięta i wszystkie moje marzenia się spełniły, potwierdził uroczyście Melchizedek. Oni (Melchizedek i Białe Bractwo) rozmawiali z Sophią, ale zarówno ja, jak i Amora również zostaliśmy zapoznani, tak że zestawiam tu istotę przesłania. Następnego dnia Amora udała się do Kanady, aby kontynuować tam lekką pracę jako posłuszny sługa All-That-Is.”

  całość
  https://kochanezdrowie.blogspot.com/2019/09/otwarcie-czakr-serca-garda-i-korony.html

  Like

 4. WIELKIE BLUŹNIENIE pw Wadowickiego Pedofila

  “Drodzy Siostry i Bracia!

  W tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa – za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę. Kształt tej modlitwy wyraził św. Jan Paweł II w swoim biskupim, a następnie papieskim zawołaniu: „Totus Tuus”. Był on „cały dla Maryi” – a przez to „cały dla Chrystusa”. Tym samym wyznaczył on nam duchową drogę, którą winniśmy zdążać: przez Maryję do Chrystusa – aby uzyskać bezcenny pokój serca i na co dzień żyć nadzieją osiągnięcia życia wiecznego.

  Podejmując tę drogę, tym bardziej rozumiemy, że świętowanie rocznic związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II nie jest zwykłym nawiązywaniem do „okrągłych” dat związanych z jego biografią; że jest ono świadomym podejmowaniem przez nas tego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił; że jest zadaniem, którego rzetelne wypełnienie sprawi, iż z obecnych duchowych zmagań i zagrożeń wyjdziemy jeszcze bardziej wewnętrznie silni i mocni; że staniemy się bardziej maryjni – a przez to bardziej Chrystusowi.

  W związku z tym bardzo proszę, aby rozpoczynające się niebawem nabożeństwa październikowe stały się naszą jedną wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Równocześnie zarządzam, by od 1 listopada br. aż do końca 2020 roku we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych, pół godziny przed wieczorną Mszą świętą odbywała się cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy odmówić jedną dziesiątkę różańca i litanię do św. Jana Pawła II. Niech ta szczególna modlitwa, zanoszona do Boga w 100-lecie jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego sercu Krakowem i całą Archidiecezją Krakowską.

  Na ten wielki wspólnotowy czyn modlitewny wszystkim Wam, Ukochani Archidiecezjanie, z serca błogosławię

  + Marek Jędraszewski
  Arcybiskup Metropolita Krakowski”

  całość
  O wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w Ojczyźnie.
  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26080&Itemid=46

  Like

  • A podobno Naród jak Kraj czy Ojczyzna pisze się z WIELKIEJ litery,

   jak widać dla tego fuhrera klerykalnego LGBT Polacy to nie Naród, to jakieś bydło idealne do wpędzenia w rozpętywaną też wężowym jęzorem owego kleryka religijną wojnę… ku uciesze siolowatej matuli.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s