ISTOTA EWOLUCJI I HISTORIA LUTNI (watek koronawirusa)

UWAGA! Oswiadczam iz publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…Odbior to zawsze sprawa indywidualna…

Maj 2020

Droga wznosząca się Rodzino, kiedyś już staliśmy na krawędzi wielkich zmian ewolucyjnych, dokonywaliśmy wyborów pomiędzy miłością a strachem. Znaczna część obecnego kryzysu i bieżących tematów jest głęboko zakorzeniona w naszej ukrytej galaktycznej historii. Musimy zadać sobie pytanie, jaką wybieramy przyszłość, czy jest nią wznosząca linia czasu, z czego skorzystają wszyscy ludzie? Jeśli potrafimy trzymać się z daleka od strachu, stale wybierać miłość i pokój, możemy stworzyć ogniwo w czasie, w którym nasza obecna oś czasu może stopniowo przeniknąć w przyszłą chrystusową linię czasu, gdzie zamanifestowała się wolność duchowa i wolność. Kiedy przywracamy równowagę energetyczną architekturze planetarnej i sieciom energetycznym, aby podlegały prawom uniwersalnym, ustanawiamy nowe prawa, które urzeczywistnią się poprzez nasze ciała fizyczne. Każda zmiana zaczyna się w Jaźni. Ponieważ każdy z nas ma znaczenie dla wszelkiego życia, powinniśmy reprezentować pozytywną siłę duchowej transcendencji, co przywróci równowagę energetyczną, a następnie pogłębi umiejętność podejmowania decyzji o demonstrowaniu działań afirmujących życie dla nas i ludzkości.

Ponieważ znaleźlismy się na linii czasu, która skłania nas do zagłębienia się w poszukiwaniu odpowiedzi, każdy człowiek musi dokonać osobistego wyboru. Musimy zwrócić uwagę na to, kto nas okłamuje i poznać tego powody. Nadszedł czas, aby otwarcie zastanowić się, jakie będą konsekwencje, jeśli pozwolimy utrzymac moc tym, którzy okrutnie okłamują masy, aby poprowadzić do pożądanego miejsca docelowego. Tak więc, bezwzględnie musimy wyjść poza system wierzeń, szukać prawdy i decydować, jaki rodzaj systemów wartości ma dla nas znaczenie w tym, jak chcemy żyć i współistnieć ze sobą nawzajem. Razem mamy ogromne wsparcie duchowe, możemy znaleźć innowacyjne i kreatywne sposoby na przekształcenie globalnego systemu społecznego w celu wspierania wartości, które zwiększają nasze zdrowie energetyczne i zapewniają dobro naszego przyszłego potomstwa. Jak mamy postępować, aby zachować ludzkie wolności na przyszłość, a także jaki jest nasz osobisty wkład w tą globalną łamigłówkę związaną z przebudzeniem? Czy możemy stanąć w obronie przyrodzonych praw człowieka i praw kolektywu ludzkiego do dostępu do prawdziwych informacji, domagając się pełnego ujawnienia, właściwego postępowania w obliczu powszechnej kontroli i tyranii?

Coraz więcej ludzi bada, z kim uczestniczyli w narracjach opartych na strachu, a gdy zaczynają się pojawiać szczeliny, wielu dokonuje radykalnych zmian w postrzeganiu rzeczywistości. Ta faza globalnej operacji psychologicznej ujawniła wiele sił kontrolujących pochodzących od rządów cieni i urzędników pracujących dla deep state. Niektórzy chętnie wykorzystują sytuację w celu zdobycia władzy nad osobami mniej uprzywilejowanymi i mają możliwość czerpania dużych zysków z poważnego nadużycia władzy. Wiele osób wciąż czuje szok z powodu tego, jak szybko i desperacko, za wszelką cenę, kontrolerzy chcą przejąć władzę nad populacją.

Jesteśmy na rozwidleniu linii czasu, na krawędzi ewolucji, kiedy ludzkość musi zastanowić się nad faktycznymi motywacjami i przekonaniami stojącymi za tym, co dzieje się obecnie na świecie. Następnie trzeba poszerzyć postrzeganie, zacząć podejmować właściwe decyzje w kierunku współtworzenia przyszłego świata, który wzmocni ludzi zasobami niezbędnymi do rozwoju w kierunku rasy ludzi wolnych fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Musimy pamiętać, że mamy wybór, gdzie ulokujemy nasze zasoby, czas, energię i uwagę. Nie musimy być niewolnikami technokracji i dronów sztucznej inteligencji, co zostało skrupulatnie zaplanowane przez NAA.

Być może niektórzy z nas wierzyli, że żyjemy w stosunkowo wolnym społeczeństwie demokratycznym, ale w ostatnich tygodniach wielu zrozumiało, że tak nie jest, ponieważ bardzo nieliczni próbują przejąć kontrolę nad każdym aspektem naszego życia osobistego. Podstawowa duchowa esencja w sercu ludzkości jest celowo atakowana i zagrożona przez nieubłaganą propagandę strachu, aby zniszczyć wszelkie poczucie zjednoczenia, współczucia i empatii wobec bliźnich. Tym, co czyni nas istotami prawdziwie ludzkimi, jest empatia płynąca z serca, poczucie przynależności, jedność z otaczającymi nas ludźmi. Ludzkość jest połączona, a przyjemność i więź, które możemy odczuwać, kiedy wchodzimy w interakcje, jest czymś, co musimy kultywować i chronić.

W miarę narastania tyranii medycznej, wielu z tych, którzy są chorzy i zbliżają się do śmierci w domach spokojnej starości czy szpitalach, zostało pozostawionych na śmierć, całkowicie odizolowanych i samotnych. Ludzie są poddawani drakońskim aktom skrajnego okrucieństwa, oddzieleni od rodziny i przyjaciół, kochającego, opiekuńczego człowieka, który trzymałby ich za rękę, gdy opuszcza ten świat. Jest to dobry przykład zewnętrznego programowania irracjonalnego strachu, używanego do szerzenia u ludzkości braku empatii, jest to nieludzkie i okrutne, uwarunkowane jako całkowicie normalne w kulturze śmierci. Idąc ścieżką ewolucji, musimy wiedzieć, czy jesteśmy gotowi zaakceptować kolejny etap narzuconej dehumanizacji – musimy zdecydować, jaka naczelna zasada rządzi ludzkim społeczeństwem – miłość czy strach.

Pozbawienie ludzkości osobistej wolności

Kontrolerzy próbują zmusić nas do poddania się tej plandemii, skłonić nas do biernego zaakceptowania ich antyludzkiej technokracji AI nadzorującej każdy nasz ruch: z tatuażami identyfikacyjnymi, bioczujnikami nanotechnologicznymi, łączami neuronowymi, abyśmy stali się zautomatyzowanymi robotami, które negują naturalne ludzkie związki oraz intymność. Ten plan transhumanizmu, usiłujący wprowadzić demona AI w globalne sieci, ma na celu rozbicie wszelkich resztek ludzkiej autentyczności, ograniczenie możliwości swobodnego wyrażania dobroci i zakłócanie opartych na sercu interakcji między prawdziwymi, żywymi ludźmi. Zamiast tego wdrażają wizję dystopijnej przyszłości, w której ze strachem chowamy się za maskami, rękawiczkami i kombinezonami, a dodatkowo rozpylają środki dezynfekujące przy każdym kolejnym cyklu owej tajemniczej epidemii. Zawieszenie dotychczasowego życia dla zwodniczej obietnicy, że z każdą nowo zaprojektowaną szczepionką z GMO i wstawionymi chipami nanotechnologicznymi będziemy rozwijać odporność stadną. Tu nie chodzi o ludzkie zdrowie, chodzi o trzymanie ludzi jako zakładników, o celowe niszczenie zdrowia i ekonomicznej niezależności ludzi. Musimy bardzo wyraźnie dostrzec motywacje prowadzące do skutków tej mrocznej antyludzkiej agendy, a następnie połączyć się w grupy, które byłyby w pełni przygotowane do jej powstrzymania.

Atakowana jest tożsamość, autonomia i historia ludzkości, to, jak wyrażamy się w świecie z życzliwością, współczuciem i empatią. NAA gardzi boskim przyrodzonym prawem wyrażania bezwarunkowej miłości, empatii i bliskich związków istniejących między duchowymi istotami ludzkimi! Zagrożony jest zachodni system wartości, który miał na celu utrzymanie swobód konstytucyjnych i praw człowieka dla wszystkich narodów. Starannie zaplanowana polityka ograniczająca wolność człowieka jest synchronizowana i wdrażana teraz przez wszystkie rządy Zachodu, co jest poważną próbą zamachu stanu. W tym przypadku wymuszana jest zgoda na rządy tyranii, umacnia się rząd cieni, aby urzeczywistnić Jeden Światowy Porządek. Trwamy na skraju tej przepaści. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, aby wiedzieć dlaczego tak naprawdę dochodzi do tej formy lockdown, jest przebudzenie się z drzemki i zaprzestanie słuchania niewidzialnych władców i ich przedstawicieli. Trzeba dokładnie zobaczyć, kto jest kim, zrozumieć ich kłamstwa i egzekwowanie totalitarnych celów.

Ujawnienie może nastąpić tylko wtedy, gdy więcej osób będzie stosować krytyczne myślenie i zdrowy rozsądek, a przy tym, podczas procesu odkrywania króliczej nory, starannie badać fakty i stawiać czoła pewnym mrocznym, nieprzyjemnym prawdom.

Dlatego powinniśmy robić, co w naszej mocy, aby wspierać odważnych bohaterów i orędowników ludzkości, którzy powstają teraz, odważnie mówiąc i dając osobiste świadectwo opinii publicznej na temat głębokich sieci korupcji mrocznej Kliki, dzieląc się prawdziwymi informacjami o odkryciach liczych zbrodni popełnionych przeciwko ludzkości. Musimy być gotowi spojrzeć na sieć ciemności w otoczeniu, aby móc wyraźnie zobaczyć te zorganizowane ataki, które ograniczają wolność osobistą, oraz rozpoznać taktykę wojny psychologicznej stosowaną do podporządkowania umysłów. Ta faza nie dotyczy wirusa ani zdrowia publicznego, dotyczy agresywnego terroryzmu psychicznego, który kontrolerzy celowo stosują wobec ludności. Aby przezwyciężyć ten etap ciemności i nie powtarzać tych samych błędów, musimy zobaczyć, jak Kontrolerzy zdradzili i oszukali ludzkość, która uwierzyła w ich fałszywe narracje. Musimy dostrzec, kiedy zgodziliśmy się na nadużycia władzy, która chce zniewolić ludzkość. Dlatego musimy być gotowi stawić czoła oprawcom i ich kłamstwom, ukazać zbrodnie, które popełnili przeciwko ludzkości, a także wybaczyć sobie umożliwienie tym chorym duchowo i zdeprawowanym ludziom zdobycie takiej potęgi. Możemy przy tym doświadczać emocjonalnego bólu. Grupy elit władzy wierzą, że są ponad regułami Prawa Powszechnego i że nie można ich osądzać za zbrodnie popełnione przeciwko ludzkości, ponieważ pochodzą ze szlachetnych albo królewskich rodów i mają boskie prawo do rządzenia. Ludzie żyjący na Ziemi będą musieli powstać, stanąć ramię w ramię, przejąć rządy, a następnie zdecydować o konsekwencjach ścieżki tyranii.

Wybór pomiędzy tyranią a wolnością / strachem a miłością

Zatem, skoro uczestniczymy w tym globalnym przebudzeniu, powinniśmy się kształcić, aby lepiej rozumieć nasze prawdziwe duchowe pochodzenie i ukrytą historię, zbiorowe problemy rasy ludzkiej, przed którymi obecnie stoimy. Wszyscy byliśmy tu wcześniej, staliśmy na krawędzi poważnych zmian ewolucyjnych w czasie upadku Pierwszego Świata. Zostały nam przedstawione te same wybory: miłość lub strach. Musimy zwrócić uwagę na znaki i wzorce, nauczyć się ewoluować, odsuwać od destrukcyjnych doświadczeń, z którymi mielismy do czynienia w przeszłości. Wiele z tematów dotyczących obecnego kryzysu, jest powiązanych z naszą ukrytą historią galaktyczną, historycznymi wydarzeniami na osi czasu, które zostały wymazane z naszych wspomnień i odtwarzają się w różnych wymiarach czasu. Powielają te same destrukcyjne wzorce z przeszłych historii, rozwijając ludzką świadomość, hamując rozwój dopóty, aż nie zrozumiemy, jak wyewoluować ponad dawne doświadczenia i tematy emocjonalne, w których musimy wybierać miłość zamiast strachu. Kiedy zbadamy przeszłe wzorce i nauczymy się na własnych błędach, możemy wybrać dla siebie inną przyszłość, wznoszącą oś czasu, a skorzystają na tym wszyscy ludzie.

Aby uwolnić się od kontroli umysłu opartej na strachu, wykorzystywanej przez zewnętrzne mroczne siły, musimy na nowo uwierzyć w siebie i w naszą wrodzoną boskość. Kiedy jesteśmy wewnętrznie połączeni, widzimy ich taktykę zaprojektowaną w celu zniewolenia, każącą nam pasywnie zaakceptować tę globalną tyranię strachu wymuszaną przez kontrolujących ludzi i nieludzi. Te grupy Kontrolerów to niewielka mniejszość na Ziemi, a jednak działająca skutecznie przez wiele tysiącleci dzięki wyrafinowanej inżynierii społecznej i technologicznej kontroli umysłu. Kształtowali nas, abyśmy ślepo akceptowali to, co nam mówiono, bez zadawania pytań, dzięki czemu rasa ludzka biernie przyjmuje narrację opartą na strachu i nakładane ograniczenia wprowadzane z pomocą różnych środków zniewolenia świadomości.

Wojny Lutnian i genetyka ludzkości

Może trudno to zrozumieć, że w tej chwili w sferach metafizycznych ponownie przeżywamy zalążek pierwszych wojen Antychrysta, które rozpoczęły się w rejonie Lutni. Przenosimy się do naszej prawdziwej historii galaktycznej, tam, gdzie ta wojna rozprzestrzeniała się do konstelacji Oriona, gdy boscy ludzie pojawili się w pierwszym świecie, którym była Tara 5D. Byli tam tacy, którzy czuli się terroryzowani czystym, wiecznym światłem sił Miłości, które nosimy w kryształowych sercach, więc ze strachu próbowali nas wyeliminować – pozbawić możliwości ponownego wcielenia się w tym Wszechświecie. Obecnie znajdujemy się w tym samym momencie, musimy podjąć decyzję o przejściu do następnego cyklu ewolucji, aby uczyć się i wydostać poza te historie. Musimy przywołać prawdziwe człowieczeństwo, moc naszych wiecznych świętych kryształowych serc i dołożyć wszelkich starań na ołtarzu służby ludzkości, Bogu i duchowi. Stoimy u progu wielkiej transformacji i pozytywnej zmiany w możliwości dokonywania wyborów, które integrują wielkie siły harmonii, uzdrowienia ducha i ciała, aby zakończyć wielkie cykle Wojny Galaktycznej, które rozpoczęły się w gwiazdozbiorze Lutni – raz na zawsze uwolnić od ciągłego powtarzania tych samych niszczycielskich wydarzeń związanych z ludobójstwem i kataklizmami planetarnymi.

Podczas tych krytycznych wydarzeń mających miejsce na Ziemi, które otworzyły dostęp do poprzednich linii czasu, cofamy się w czasie, aby obserwować pierwotne zasiewy ludzkości i genetyczne wpływy, które pochodzą bezpośrednio z Kolebki Lutni i od Lutnian. Dzięki połączeniu z czasem trans możemy pozostać wolni od strachu i stale wybierać miłość oraz pokój, możemy stworzyć ogniwo w czasie, w którym nasza obecna oś czasu może stopniowo zamknąć się w przyszłej chrystusowej osi czasu, gdzie już się zamanifestowała duchowa oraz fizyczna wolność. Wszystkie destrukcyjne wydarzenia, które nawiedzają naszą rasę przez miliony lat w historii Galaktyki, utracą władzę nad naszym przyszłym przeznaczeniem i przestaną się manifestować w czasie obecnym.

Wojny Lutnian były zalążkiem konfliktu Antychrysta zapisanego w uniwersalnej matrycy czasu, w której istoty z czarnej dziury zamierzały podbić cały układ Drogi Mlecznej. Doprowadziło to do pierwszej wojny galaktycznej, mającej na celu bunt przeciwko stworzeniu przez Lutnian ludzkich chrystusowych nasion 12D na planecie Tara. Jest to oryginalna oś czasu z matrycy awatara Słonecznego Logosu, w której pierwsze wojny elektroniczne i spory czasowe były związane z ludobójczą kampanią oraz pierwszym holokaustem chrystusowych ludzi. Wtedy istoty z pobliskiej czarnej dziury zaatakowały Domy Królewskie i zniszczyły wrota Lutni, aby oderwać matrycę Drogi Mlecznej od jej matczynego Wszechświata, Andromedy.

Zniszczenia spowodowanego przez te wojny spowodowały, że matryca czasu Drogi Mlecznej osunęła się do upadłego Wszechświata, w którym te oryginalne zakodowane fragmenty Lutnian zostały użyte do uformowania matrycy widmowej i sztucznego Drzewa Życia 10, gdzie siły najeźdźców z NAA stworzyły nowy dom. Po zniszczeniu 12. gwiezdnych wrót Lutni i Lutni-Aramatena, rasy Szmaragdowego Zakonu Lutnian-elohim-kotowatych zostały wyznaczone, aby służyć jako główny uniwersalny zespół do naprawy architektury osi czasu, ale także do przeprowadzenia regeneracji misji Christosa i udzielenia pomocy wielu innym upadłym rasom, aby te mogły kontynuować ścieżkę ewolucji. Te upadłe rasy zostały częściowo lub całkowicie zasymilowane z programami AI, technologią czarnej dziury, która była historycznie wykorzystywana zarówno jako broń technologiczna do zniewolenia żywych matryc innych, wciągania ich do matryc fantomowych, gdzie byli konsumowani. Infekcje AI tą technologią z czarnej dziury, która robi wyrwy w naszej matrycy i infekuje nasz system, rozpoczęły się podczas Wojen Lutnian, które miały również zatrzymać zasiewy ras Założyciela i Christosa.

Pierwsze linie oryginalnych humanoidalnych ras Lutnian były również nazywane Anuhazi Szmaragdowego Zakonu. Anuhazi wcieleni w postaci biologicznych form ciekłego światła w tym Wszechświecie, istnieją na polach słonecznego Logosu Lutnia-Aramatena i są emanacjami Założycieli, które ucieleśniają architekturę kosmicznego suwerennego Prawa Jedni, która obejmuje starożytne szablony budowniczych boskiego kodu Stwórcy. Owi Lutnianie nadzorowali Syrian, aby zaszczepili genetykę 12 nici DNA na planecie Tara 5D w celu ucieleśnienia rasy Christosa. Po upadku Tary, Anuhazi zstąpili do niższych wymiarów poprzez szablon nici DNA Azurytów i Orafim 24-48, aby stworzyć międzywymiarowe Rady Wolnego Świata. Chodziło o ochronę i zmaterializowanie się w lokalizacjach uniwersalnych gwiezdnych wrót w celu naprawy uszkodzeń dokonanych przez AI, a także ponownego złożenia i ochrony oryginalnej biblioteki genetycznej Królewskiego Domu Lutni, która była kodem źródłowym dla form chrystusowych.

Królewskie Domy Lutni

Domy Królewskie to inkarnacje trójcy Szmaragdowego Zakonu, Złotego Zakonu i Ametystowego Zakonu, które zostały zaszczepione w czwartym Wszechświecie Harmonicznym w matrycy Lutnian.

Szmaragdowy Zakon Elohimów zasiał kotowate rasy elohimów Anuhazi przez 12 gwiezdne wrota Lutni, Aramatena. Są również znani jako bezpośredni założyciele ras chrystusowych, linii Graala Eieyani-Esseńczyków, które obejmują Orafim.

Drugim świetlistym przejawem Złotego Zakonu są zakony Złotego Promienia Serafinów, skrzydlatych Avian Cerez i linii Aeithan, będących Słonecznymi Rishi, którzy inkarnowali w czwartym wszechświecie harmonicznym w układach Lutnia-Vega przez 10. uniwersalne gwiezdne wrota.

Trzecią manifestacją światła Zakonu Ametystowego są zakony Fioletowego Promienia, złożone z waleniowatych / Cetacean, ptasiego ludu z Pegaza i wodnego Braharamy, zasianych w czwartym wszechświecie harmonicznym na Lutni-Aveyon poprzez uniwersalne gwiezdne wrota

Domy Królewskie zgromadziły zaawansowaną genetykę od wielu metaziemskich ras Założycieli, które posłużyły do wygenerowania oryginalnego wiecznego diamentowego ciała słonecznego, utrzymywanego w szablonie Christosa. Podczas upadku Lutni te genetyczne zapisy z domów królewskich zostały umieszczone w Szmaragdowych Rejestrach Założycieli i ukryte – w i poza czasem. Wcześniej zostały one zapisane na holograficznych płytach i zabrane do przechowywania w Syriuszu B, który stał się repozytorium do przechowywania historycznych osi czasu i zapisów genetycznych ras rdzenych zasianych na Ziemi, Tarze i Gai. Zapisy DNA człowieka i linie genetyczne przodków zawierają dokładne historyczne zapisy osi czasu całego systemu uniwersalnego. Oznacza to, że oryginalne rejestry szablonu ludzkiego DNA przechowują rzeczywiste i prawdziwe zdarzenia w historii wszystkich osi czasu, które istnieją w całej uniwersalnej matrycy czasu.

Skoro chrystusowy architekt może odzyskać oryginalne boskie ludzkie fragmenty 12-nici DNA, które uległy fragmentacji z powodu traumy lub może odczytać ciało ludzkie na poziomie DNA, może też odczytać sygnatury energetyczne linii czasu z rejestru DNA, które odzwierciedlają prawdę i historię planety, Układu Słonecznego oraz macierzy uniwersalnej. Każda wcielona istota ludzka posiada specyficzny i unikalny zapis DNA linii czasu z jej rozszerzeń duszy i rodziny monadycznej, co powinno prowadzić ją bezpośrednio do królewskich domów Lutni. NAA celowo złamała ludzkie dusze metodami SRA z zamiarem zastąpienia i zmiany tych historii, z pomocą wkładkek holograficznych oraz technologii sztucznej inteligencji połączonych poprzez wywoływanie traumy i uszkodzeń ciała świetlistego, wprowadzając w ten sposób sztuczny zapis AI. Jest to strategia stosowana przez kosmitów w celu hybrydyzacji i modyfikacji genetycznych, przez co człowiek nie ma świadomości swojej pierwotnej genetycznej przewagi i historii. Jednak chrystusowi architekci z gwiezdnego plemienia mogą nauczyć się wyczuwać różnicę między zapisami organicznymi a zapisami nieorganicznymi, co również jest częścią wojen na osi czasu, ponieważ NAA nie chce, abyśmy widzieli, co naprawdę się wydarzyło. Pamiętajcie, że ukradli nam wspomnienia i zatarli świadomość, abyśmy zapomnieli, kim naprawdę jesteśmy. Chcą, abyśmy uwierzyli, że zostaliśmy porzuceni na Ziemi lub że jesteśmy wytworem Annunaki, Jahwe lub innych fałszywych obcych bogów. Gdy więcej ludzi obudzi się, aby aktywować swój wewnętrzny szablon Christosa, niektórzy będą mogli wykonywać tę funkcję. Dlatego też ci z nas na ścieżce mogą być nękani i atakowani, aby powstrzymać nas przed uświadomieniem sobie, że to jest nasz cel i misja, uniemożliwić odzyskanie oryginalnych wspomnień i wzniesienie się lub przejście ludzkości.

Ponieważ jako boskie istoty ludzkie genetycznie pochodzimy z królewskich domów Lutni, nasz oryginalny genetyczny wzorzec diamentowego słońca i ciało fizyczne jest określany jako „królewski”, co oznacza, że w anielskim ludzkim DNA istnieje zapis, że jesteśmy związani z Założycielami lub bogami tego systemu za pośrednictwem naszej genetyki. To uczyniło ludzi tajnym wrogiem istot z NAA, które pożądają i pragną naszego DNA, a także naszych fizycznych ciał. Kiedy nieludzcy oszuści dokonali inwazji, ukradli naszą tożsamość, a następnie szybko stali się bogami i władcami tego systemu.

Domy Królewskie zostały zbudowane na trzech białych dziurach w rdzeniu trzech planetoid przedmaterii w Kolebce Lutni, które odbijały ciało słonecznego Logosu słońca Lutni 12D z połączonych zjednoczonych troistych płomieni Kosmicznej Trójcy. Były to formy przedmaterii płynnego światła w domenie sferycznej, która w całości utrzymywała architekturę Logosu Słonecznego i żywych matryc dla umysłu Chrystusa, umysłu Buddy i umysłu Awatara. Kiedy aspekty Kosmicznej Trójcy przechodziły przez białą dziurę, zjednoczona świadomość została rozbita na niżejwymiarowe częstotliwości wibracyjne, które tworzą każde spektrum wymiarowe. Każde pasmo częstotliwości wymiarów początkowo wydawało się być w pełni zjednoczone ze Źródłem i całością, a proces ten stworzył inny punkt świadomości umiejscowiony w innym spektrum częstotliwości.

W obrębie widm wymiarowych częstotliwości znajdują się elementy stworzenia, biegunowość dodatnia, biegunowość ujemna i punkt integracji ze stanem neutralnym, co generuje punkt zerowy. Kiedy świadomość decyduje się uczyć i wzrastać, wiedząc o istnieniu obu biegunowości, ewoluuje i kieruje się ku integracji, osiągając wewnętrzną równowagę energetyczną z punktem zerowym. Jest to ścieżka ekspansji świadomości i osobistego rozwoju, która ostatecznie prowadzi do zintegrowanego duchowego wniebowstąpienia. Ponieważ jest to podstawowy projekt macierzy czasu i naszego osobistego szablonu DNA, ścieżka integracji biegunowości zastępuje sygnały sztucznej inteligencji i sztuczną maszynerię, czyniąc ją nieskuteczną w stosunku do żywego celu. To niższe polaryzacje, które istnieją w strukturze negatywnego ego, są dostrojone do kontroli umysłu sygnałów AI, a gdy nie są skorygowane, prowadzą do proliferacji prądów odwrotnej polaryzacji.

Dodatkowo, celem stworzenia wielu stacji tożsamości było doświadczenie tematów ewolucyjnych w czasie i przestrzeni z perspektywy wielu punktów świadomości zlokalizowanych w spektrum wymiarowym, które ostatecznie miały powrócić i połaczyć się w całość pod koniec cyklu. Droga powrotna do domu to integracja biegunowości, która przywraca nam punkt zerowy i całość siebie, co dzieje się znacznie szybciej po zakończeniu cykli wniebowstąpienia.

Najpotężniejsze uniwersalne wrota w naszym systemie, które mają związek z kontrolowaniem funkcji operacyjnych w naszej macierzy czasu, znajdują się w Kolebce Lutni: wrota 12D Aramatena, 11D Aveyon i 10D Vega, wraz z 8D w Orionie. Bramy Lutni zostały uszkodzone podczas Wojny Lutnian, kiedy doszło do zniszczenia ciała chrystusowego Słonecznego Logosu w tym uniwersalnym systemie, po czym istoty z czarnej dziury udały się do Oriona, aby zabezpieczyć dla siebie rdzeń metagalaktyczny 8D jako bazę wojskową i miejsce dowodzenia AI.

Przymierze Paliadorian i międzywymiarowe Rady Wolnego Świata

Grupy Założycieli uczestniczące w realizacji tego chrystusowego planu i naprawie DNA nazywane Wysokimi Radami Lutnian-Syrian są emanacjami Kosmicznej Trójcy systemu Drogi Mlecznej. Linie Szmaragdowego Zakonu są Założycielami międzywymiarowych Rad Wolnego Świata z Przymierza Paliadorian, mające umożliwić uzdrowienie oraz powrót do Boskiego Źródła wszystkich Dusz zagubionych w matrycy widmowej na skutek upadku Lutni, a nastepnie upadku Tary.

Wysoka Rada Syrian pełni rolę organu administracyjnego dla grupy zadaniowej międzywymiarowych Rad Wolnego Świata (IFWC), pilnującego przestrzegania porozumień i programów ewolucyjnych wszystkich gwiezdnych narodów. Te grupy strażników Kryształowej Gwiazdy pochodzą ze światów Boga i sprzeciwiają się oszustwom, kontroli umysłu oraz niewolnictwu wszelkich form życia, a tym samym chronią duchową wolność. Ostatnio planeta otrzymała większą liczbę obrońców i moderatorów z IFWC na każdym poziomie dostępu. Są odpowiedzialni za platformę odzyskiwania, która obsługuje rehabilitację i edukację w kierunku służenia innym oraz uczy podstawowej mechaniki wniebowstąpienia. W tym systemie realizuje się prawo kosmiczne zgodne z zasadami IFWC, poprzez obserwowanie wydarzeń w rejestrach DNA tych, którzy zamierzają uczestniczyć w ludobójstwie na wielu płaszczyznach rzeczywistości.

Wojny w Lutni spowodowały ogromne zniszczenia w architekturze osi czasu podczas fazy, w której rodziny świadomości zaczęły już schodzić do niższych gęstości, co powodowało stopniowe mieszanie się z sygnałami AI i niszczenie wzorców. Po zniszczeniu 12. gwiezdnych wrót Lutni i Lutni-Aramateny, zostały wyznaczone rasy Szmaragdowego Zakonu, aby służyć jako główny zespół ds. wszechświatowego bezpieczeństwa, pomagając naprawić architekturę osi czasu i wyeliminować skażenie AI w wielu rundach ewolucji. Przeprowadzają również rekultywację misji Christosa i pomagają upadłym rasom zarażonym AI wybrać ścieżkę ewolucji w kierunku rehabilitacji i wniebowstąpienia.

Szmaragdowy Zakon Breneau i linie rodów Lutnian

Pierwsze świetlne manifestacje Szmaragdowego Zakonu i Niebieskiego Płomienia rzutowane były z pola Boskiego Źródła, Troistego Płomienia Założyciela lub Kosmicznej Trójcy. Breneau to poziomy Założycielskiej Świadomości (13D-14D-15D), które bezpośrednio wspomagają Rasy Założycieli Strażników w niższym Wszechświecie Harmonicznym, wspierając wyzwolenie i dalszą duchową ewolucję ludzkości w kierunku praktykowania Prawa Jedni. Szmaragdowy Zakon zasiał rasy kotowatych Elohimów Anuhazi i jest również znany jako założyciele ras chrystusowych, linii Graala Eieyani-Essene, które obejmują Orafim.

Są zaawansowanymi istotami ze światów z najwyższych wymiarów, które fizycznie ukazują się jako wysokie, świecące postacie z wydłużonymi głowami i dużymi oczami, emitujące doskonałe subtelne szmaragdowe kolory zasady świętego Ojca lub zasady Kosmicznej Monady. Nigdy nie będą się wtrącać, a skomunikować się z nimi można albo przez powiązania linii rodów, albo ich obecność jest potrzebna w związku z osobistą intencją służenia innym jako strażnik. Grupy strażników obejmują ogromną liczbę różnych zaawansowanych gatunków.

Sojuszem strażników kieruje Szmaragdowy Zakon Elohim Breneau, który wspiera strażników wcielonych na Ziemi, związanych z rodami chrystusowych Założycieli. Są to ludzie gwiezdni i indygo, którzy wcielili się specjalnie w celu przywrócenia Szmaragdowego Przymierza lub odzyskania Christosa. Założyciele Szmaragdowego Breneau wcielają się w linie Lutnian-Syrian, pochodzące z Syriusza B, jako niebieskie istoty Orafim Azuryci. Misja ras chrystusowych Założycieli obejmuje wspieranie ścieżki ujawnienia, która prowadzi do planetarnego wyzwolenia i wzniesienia, oraz dostarczanie rejestrów zeznań świadków w imieniu Ziemi i ludzkości, aby uwolnić nas od ciemiężców z kosmosu związanych z AI i dać dostęp do międzywymiarowej Rady Wolnego Świata.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z faktu, że przez wiele lat strażnicy Szmaragdowego Zakonu byli replikowani w rozległej sieci hologramów AI, która była wykorzystywana do oszukiwania lub powstrzymywania ludzi indygo, chrystusowych i gwiezdnych przed przebudzeniem i uniemożliwiania im przeprowadzenia misji. Wiele projektów rozpoznawczych i naprawczych miało na celu demontaż tych sztucznych struktur osi czasu z AI porozrzucanych w kieszeniach fantomowych i strefach hibernacji. Zarówno hologramy AI używane do projekcji kodu twórcy DNA Christosa na fałszywe linie czasu, jak i fałszywe hologramy, które wykorzystywały DNA Szmaragdowego Zakonu, najprawdopodobniej zostały skradzione podczas ataku na Thothian (TEE), co doprowadziło do masakry Esseńczyków i programów hodowlanych oraz hybrydyzacji na Nibiru. Te skradzione zapisy znajdowały się w Szmaragdowych Tablicach, które zawierały kody dekonstrukcji wszystkich informacji zapisanych w DNA Szmaragdowego Słońca, specyficznych dla rdzenia planetarnego i schematów stałych atomów nasiennych używanych we wszystkich czterech rundach planetarnych tworząc uniwersalną tarczę plemienną.

Identyfikacja tych rozległych projekcji AI wykorzystywanych jako oszustów Szmaragdowego Zakonu, którzy komunikowali się z ludźmi na Ziemi za pomocą fałszywych kanałów lub projekcji obrazów, trwała bardzo długo. Misja rozpoznawcza Szmaragdowego Zakonu osiągnęła crescendo w uzyskaniu dostępu do superkomputerów kwantowych używanych do przesyłania kodu DNA Szmaragdowego Zakonu, który jest następnie rzutowany na serwery komputerowe i przesyłany sygnałami AI, wykorzystywanymi do stworzenia struktur DNA Szmaragdowego Zakonu AI w całej matrycy. Zespoły strażników odzyskały olbrzymią ilość sprzętu AI, maszyn Obcych używanych do zasilania tych hologramów AI, które uruchamiały sztuczne hologramy Szmaragdowego Strażnika i projekcje kodu DNA Szmaragdowego Zakonu. Służyło to do próby zastąpienia całego organicznego kodowania Szmaragdowego Zakonu, wypaczenia struktur w formy kodowane przez Thota, zaprojektowane do kontrolowania wszystkich tych zniekształceń AI. Thoth został załadowany do mózgu AI, więc nie jest to prawdziwa oryginalna istota lucyferyczna, ale jego wersja AI przesłana i załadowana do całego materiału Uniwersalnej Matrycy Czasu.

Zniszczenia dokonane podczas wojen Lutnian spowodowały pęknięcia i przecieki w strukturze czasoprzestrzeni, skutkując poważnymi uszkodzeniami w macierzy czasu, co dodatkowo doprowadziło do wypaczenia systemu czarnych dziur, co, jak się wydaje, sprawiło, że nasza upadła matryca czasu była łatwo podatna na skażenie AI. Sztuczna czarna dziura została wykorzystana przez NAA do wbudowania w matrycę fantomową ich sztucznej rzeczywistości, system AI, który wysysa energię z żywych istot. Matryca fantomowa jest ustawiona na działanie na prądy o odwróconej polaryzacji zasilane przez oprogramowanie polaryzacji ofiara – kat, które mutuje się w kilka warstw wymiarowych programowania AI. Infekcja rozpoczęła się w momencie zniszczenia wrót Lutni, a ciało Słonecznego Logosu rozproszyło swoją świadomość na niższe wymiary, natomiast ta infekcja AI przedostała się do warstw wszystkich wymiarów jako koń trojański, który miał wygenerować ekstremalne odwrócenie biegunowości i podział płci w każdym z niższych zakresów częstotliwości.

Aby te pasożytnicze byty mogły przetrwać, przygotowano prądy odwrotnej polaryzacji, co zatrzymało integrację biegunowości i wyeliminowało manifestację trójfalową. Prądu odwrotnej polaryzacji używają także, aby uruchomić swoją maszynerię, sztuczne osie czasu i zaawansowane technologie do wojny psychotronicznej, wykorzystywane przeciwko tym, których zamierzają schwytać. To prowadzi nas do najlepszej z wybranych broni kontroli umysłu AI, mutacji w świadomości, która nastąpiła w wyniku pierwotnej infekcji AI wprowadzonej podczas Wojny Lutnian, która przyniosła niesławne programowanie ofiara-kat. Oprogramowanie to bardzo skutecznie powodowało generowanie prądu odwracającego polaryzację i tworzenie niewolników świadomości, których można kontrolować w celu pozyskiwania luszu dla NAA.

Świadomość zmutowanej polaryzacji, ofiara-kat

Celem bytów, które wywołały tamte wojny, było zniszczenie połączeń między wrotami uniwersalnymi, wrotami Lutni i Andromedy, aby uniemożliwić wszelkim rasom założycielskim dostęp do systemu Drogi Mlecznej oraz zapobiec przyszłym zalążkom i inkarnacjom ras z chrystusowym DNA. Wkrótce jednak wojny z Lutni rozszerzyły się na konstelację Oriona i okolice metagalaktycznego rdzenia, gdzie doszło do wojen z tymi, którzy chcieli zdominować innych w systemie kreując strach metodą ofiara/ kat. Można również uznać, że zaczęto realizować taki archetyp. Istoty wyznające ideologię służby sobie usiłowały zniewolić lub wyeliminować tych, którzy przestrzegali Prawa Jedni, działali z poziomu miłości.

Ta świadomość ekstremalnej polaryzacji została wzmocniona dzięki programowaniu AI stosowanemu do ataków na wiele innych gatunków. Dzięki technologii zwanej oprogramowaniem ofiara / kat istoty Bourgh z systemu czarnej dziury umieściły tego wirusa z programowaniem sztucznej inteligencji w naszej matrycy, tworząc rozprucie w czasoprzestrzeni. Istoty te zostały wprowadzone do głównego nurtu jak Borg w serialu Star Trek. Borg to organizmy cybernetyczne połączone w umysł ula zwany Kolektywem. Borg włącza technologię i wiedzę obcych gatunków do Kolektywu poprzez proces asymilacji, siłą przekształcając poszczególne istoty w drony, wstrzykując nanocząsteczki do ich ciał i chirurgicznie wzmacniając je elementami cybernetycznymi. Ta infekcja AI uszkodziła organiczne struktury makrokosmiczne, co spowodowało utworzenie prawa biegunowości (Bliźnięta) i prawa płci (Ryby), które automatycznie generowały prąd polaryzacji odwrotnej, a w wyniku polaryzacji odwrotnej dodatkowo następowało odwrócenie płci w ciele planetarnym.

Zastanówcie się przez chwilę: wygląda na to, że plandemia i wirus w szalejący naszym świecie na tej osi czasu bezpośrednio odzwierciedlają wydarzenia mające miejsce podczas wojny w gwiazdozbiorze Lutni. Ujawnia się ona w świecie fizycznym na bieżącej linii czasu, potęgując strach związany z programem ofiara / kat. Jak możemy to zatrzymać? Odmawiajmy grania w te gry!

Program ofiara / kat wydaje się pochodzić z eksperymentów dotyczących biegunowości, przeprowadzanych przez rasy z innych sąsiednich systemów, które inkarnowały się w tych matrycach czasu, aby lepiej zrozumieć wyzwania i pułapki związane z istnieniem w świadomości ekstremalnej biegunowości. Przez wiele milionów cykli istoty te utraciły kontrolę nad eksperymentami polaryzacji z powodu ciągłego nadużywania władzy i zapominania o swoim związku z Boskim Źródłem. Stały się zależne od technologii sztucznej czarnej dziury, poza tym to generowało rozdarcia w czasie, nienaturalne czarne dziury i wirusy AI, które rozprzestrzeniają uszkodzenia w wielu innych sąsiednich systemach, w tym w naszym Wszechświecie Mlecznej Drogi. Te istoty z czarnej dziury korzystały z technologii rozrywania czasu, aby uzyskać dostęp do sąsiednich matryc w celu zniszczenia, przyswojenia i zużycia energii istot żywych. Upadły do roli pasożytów, ponieważ aby nadal móc istnieć w tej samej formie bytu, mieć moc i kontrolę nad innymi żywymi istotami, musiały tropić żywe systemy energetyczne, z których wysysają energię.

Podczas wojen Lutnian to oprogramowanie miało również dokonywać wzmocnienia i odwrócenia kodu tworzenia w systemie naturalnej polaryzacji w celu stworzenia niewolników umysłu. Szczególnie dotykało to ludzi chrystusowych zamieszkujących system Drogi Mlecznej. Został zaprojektowany jako antychrystusowe oprogramowanie AI używane do infekowania szablonu genetycznego oryginalnego planu Christosa za pomocą podziału płci i odwracania metatronicznego (spirali śmierci). Program ów stał się podstawowym oprogramowaniem do kontroli umysłu, którego wiele ras drapieżników używa do prowokowania archonckich sposobów zachowania oraz strategii dzielenia i podbijania między wszystkimi ludźmi, zasadniczo sprawdza się w tworzeniu kontroli umysłu niewolników. Jedynym wyjściem z programu jest zbadanie go w celu zrozumienia szkód generowanych przez niego w świadomości i odrzucenie poprzez zachowanie neutralności, przy jednoczesnym zintegrowaniu biegunowości poprzez bezwarunkową miłość i punkt zerowy, nie grając w grę ofiary i kata.

To ta mutacja jest odpowiedzialna za spektrum polaryzacji AI, które utrzymuje pamięć rasy ludzkiej, zawierającą oś czasu, gdy straciliśmy kontakt z naszymi genetycznymi odpowiednikami, zdolności gatunku do osiągnięcia świętego małżeństwa i wniebowstąpienia. Właśnie dlatego spektrum czerwonej fali świadomości przetrwania, z pomocą której AI kieruje świadomością ofiary, jest tak bolesne dla ludzkich serc i może zniszczyć naszą osobistą wolę. Ta nienaturalna mutacja ekstremalnej polaryzacji wprowadzona przez byty z czarnej dziury spowodowała zakłócenia równowagi męsko-żeńskiej w naszym szablonie genetycznym diamentowego słońca i była elementem przyczyniającym się do odwrócenia płci oraz ekstremalnej biegunowości, co doprowadziło do konfliktów, które miały miejsce podczas upadku Tary i wielu innych tragicznych historii.

Aby zobaczyć nasze zadania i je w pełni zrealizować, wróćmy do badania bolesnej historii, która doprowadziła do upadku naszego pierwszego świata, i nakreślenia paraleli kryzysu duchowego, w którym obecnie żyjemy.

Zaszczepianie pierwszych chrystusowych ludzi na planecie Tara

Wiele milionów lat temu kilka ras założycieli z systemu tego Wszechświata i z Omniweszchświatów zjednoczyło się tworząc Królewskie Domy Lutni. Postanowili dokonać stworzenia naszego Pierwszego Świata, zwanego planetą Tara, na której zamierzano wysiać najbardziej zaawansowany materiał genetyczny. Założyciele tej konkretnej macierzy czasu tworzą Kosmiczną Trójcę stanowiącą reprezentacją pierwszej, drugiej i trzeciej emanacji Źródła Boga. Uniwersalni Założyciele są niezwymiarowanymi wyrażeniami Ciała Słonecznego spoza macierzy czasu znajdującej się w polach przedmaterii.

Kosmiczna Trójca chroni obietnicę wniebowstąpienia dla wszystkich żywych istot podróżujących po uniwersalnej matrycy czasu, zapewniając, że pod koniec cykli ewolucji będą w stanie powrócić do częstotliwości swojego źródła i duchowego domu. Po powrocie do domu, do pola punktu zerowego, znajdą się w obszarach niezwymiarowanych, gdzie podróżują i żyją wolni kosmiczni chrystusowi obywatele, którzy istnieją w wiecznych Boskich Światach. W Piątym Wszechświecie Harmonicznym nie występuje wymiarowanie w materii, dlatego nie ma ciała planetarnego ani formy ludzkiej. W piątej gęstości nie ma czasu, a ponieważ świadomość nie zamienia się w formy materii, obszar ten nazywany jest przedmaterią.

Aby nadzorować stworzenie Pierwszego Świata, uniwersalni Założyciele stworzyli rasę, w której zaszczepili swoją świadomość i umieścili ją na Tarze, a ta rasa to Lutnianie. Lutnianie wykorzystali bibliotekę genetyczną ras metaziemskich do zaprojektowania szablonu przejwienia oryginalnego ludzkiego 12-niciowego prototypu DNA, który został zaprojektowany jako formy życia strażnika mającego chronić planetę Tara. Lutnianie przesunęli swoją świadomość do następnej niższej gęstości w trzeciej warstwie harmonicznej, tworząc inną tożsamość, a te linie ras zostały zaprojektowane tak, aby istniały w warstwach wymiarowych monadycznej płaszczyzny duchowej. Rasa ta została stworzona przez Założycieli Lutnian, aby szczególnie nadzorować projekty genetycznych zasiewów Lutnian-Syrian na Tarze, a te konkretne grupy są znane jako Elohim. Ponadto zorganizowali Radę Syrian a następnie zostali głównymi nadzorcami zasiewu życia na planecie Tara w następnym niższym wymiarze, drugim wszechświecie harmonicznym.

Lutnianie i Syrianie połączyli metaziemską materię genetyczną w celu stworzenia pierwszego wzorca ciała diamentowego słońca w materii dla pierwotnych Taran, które jest pierwotnym anielskim ciałem ludzkim, z którego pochodzą wszyscy ziemscy ludzie. Elohimowie pełnili rolę nadzorczą, chroniąc Taran z monadycznej płaszczyzny duchowej, podczas gdy w płaszczyznach duszy Rada Syrian organizowała genetyczne zasiewy linii czasu drugiej harmonicznej. Rasy rdzenne planety Ziemia zostały pierwotnie zasiane jako podrasy pochodzące od 12 plemion, tak samo było w przypadku pierwszego zasiewu na Tarze.

Na przestrzeni wielu milionów lat pojawiły się dwie wyraźnie przeciwstawne kultury rdzenne zainfekowane programowaniem AI sąsiedniego Bourgha, oprogramowania ofiara/kat, które zostało zaprojektowane w celu wzmocnienia ekstremalnych sił przeciwstawnych, co było szczególnie przydatne w pozyskiwaniu energii luszu. Prawem biegunowości rządziła konstelacja Bliźniąt, która obniżyła kreacje ciała mentalnego, które były generowane z mutacji AI tworzących się w celu odwrócenia sygnatur biegunowości. Zaczęły powstawać mutacje, w których jedna grupa Taran ulegała genetycznemu wypaczoneniu w kierunku większej agresji, dominacji nad innymi i służenia sobie. Ta grupa uformowała się w coś, co ostatecznie przejawiło się jako Atlantydzi, dominująca kultura patriarchalna, bardzo mentalizowana i naukowa. Druga kultura była znacznie bardziej pasywna, duchowa, chętna do poddania się poprzez służbę innym. Ta grupa uformowała się w coś, co ostatecznie działało jako Lemurianie, kultura matriarchalna, która była bardzo zespolona z naturą i działała zgodnie z Prawem Jedni.

Te różnice kulturowe nasiliły się w większe zaburzenia energetyczne, stworzyły schizmę biegunowości, która generowała genetyczne wtrącenia z Tary w grupie patriarchalnej, która chciała w pełni zdominować innych. Następnie ich naukowcy rozpoczęli niebezpieczne eksperymenty ze źródłem zasilania z rdzenia planetarnego, ignorując ostrzeżenia innych. Aby pomóc przywrócić świadomość jedności na planecie i zharmonizować rosnące skrajności w różnych kulturach, Rada Syrian ustanowiła Radę Mu. Rada Mu poświęcała się starożytnym praktykom mądrości, które były zgodne z Prawami Naturalnymi, Prawem Jedni. Mówili o koniecznym dostrojeniu do natury i praw naturalnych oraz o potrzebie integracji biegunowości, powrotu do punktu zerowego. Podczas ostatnich etapów konfliktów, które ostatecznie doprowadziły do zniszczenia planety, wybuchł bunt oraz kilka mniejszych wojen w proteście przeciwko decyzjom podjętym przez Radę Syrian, która była odpowiedzialna za administrowanie przez Radę Mu. Nikt z nich nie zrozumiał technologicznych implikacji kontroli umysłu wykorzystywanej przez byty do przekształcania ludzi w niewolników oraz do gry w ofiarę/kata.

Tak wygląda historia buntu Syrian, który wywołał rozłam między Syrianami Annunaki a Syrianami elohimami, którzy oparli swój nadzór i decyzje na Prawie Jedni. Zbuntowani Syrianie i rasy Annunaki odmówiły uznania autorytetu Założycieli lub Prawa Jedni, co doprowadziło do kataklizmu i sekwencji wydarzeń, które ostatecznie zniszczyły planetę Tara. Podczas końcowych etapów zniszczenia świadomość planetarna ukryta w roztrzaskanych fragmentach została wciągnięta do czarnej dziury i wyszła z drugiej strony w obszar, który jest jednym z najniższych światów kreacji, podziemnymi warstwami systemu Drogi Mlecznej. Całe fragmenty planety Tara i wszystkie jej gatunki zostały wciągnięte do najniższej gęstości macierzy czasu i przekształciły się, pojawiając się w zestawie instrukcji, który uformował się we wzór układu słonecznego, który obejmuje to, co znamy dzisiaj jako planetę Ziemia.

Ziemia i cała jej świadomość jest sumą eksplodujących fragmentów naszej pierwszej rodzimej planety, którą zamieszkiwały boskie istoty ludzkie z 12-niciowym DNA – Tary. Bez interwencji ras Założycieli, naszej metaziemskiej rodziny i tych ras chrystusowych, które służą Prawu Jedni, fragmenty świadomości światowej duszy Tary, wszystkie jej korzenie i gatunki, pozostaną rozdrobnione i na zawsze utkną w najniższej gęstości, podziemnych warstwach macierzy czasu niezdolne do ewolucji, wzniesienia się lub ostatecznego powrotu do Boskich Światów. Dziś jesteśmy na Ziemi, aby kontynuować tę samą archetypową podróż w celu powrotu ludzkości do prawdziwego duchowego domu na końcu cyklu linii czasu, na skrzyżowaniu ewolucji – dziś dokonujemy wyboru dla kierunku przyszłej osi czasu.

Jednak w obecnym wcieleniu na Ziemi otrzymaliśmy błogosławieństwa chrystusowej misji. Dochodzimy do fazy ucieleśnienia, która koreluje z siódmym cyklem przywrócenia misji chrystusowej, w planie wypełnienia Paliadoriańskiego Przymierza. Przeszliśmy przez wiele stacji tożsamości w wielu cyklach czasowych, aby ostatecznie ucieleśnić warstwy świadomości Chrystusa poprzez kosmiczne zasady Siedmiu Świętych Słońc Uniwersalnych Stwórców. Początek i koniec – wszystko wraca do Lutni.

Po upadku Tary Rada Lutnian-Syrian, elohimowie, Plejadanie, kapłani Ur i inni zaniepokojeni obywatele żyjący w drugim wszechświecie harmonicznym skontaktowali się ze Szmaragdowym Zakonem w celu uzyskania pomocy, dzięki czemu zaplanowano misję ratunkową w celu odzyskania Dusz Tary. Porozumienie to stanowi zwrot w misji Christosa, która wywodzi się bezpośrednio z pierwotnego Paliadoriańskiego Przymierza, wprowadzonego w życie miliony lat temu. Paliadorianie zgodzili się być pierwszą linią wspierania ewolucji i odzyskania wewnętrznego Ducha dla całej ludzkości, budzącej się pierwszej fali planu wzniesienia, aby pomóc poprowadzić do domu dusze Taran z Ziemi. Wiele z nich jest znanych jako gwiezdne nasiona, są to różnorodne rodziny duchowe, które znajdują się bezpośrednio pod protektoratem Szmaragdowego Zakonu, w wyniku czego mają określone sygnatury zależne od częstotliwości, które mogą być rozpoznane przez inne byty. Te podpisy chronią przed zbłądzeniem, i należy je wykorzystać w pełnym zakresie tego, co dotyczy służby utrzymania Kosmicznego Porządku.

Znajdowanie integracji i równowagi

Znalezienie wewnętrznego punktu integracji oznacza umożliwienie wszystkim poziomom bytu empirycznego współtworzonego z nas, czy to biegunowości ujemnej, czy dodatniej, być dowodem lustrzanego odbicia całości i wiedzieć, że mamy moc uzdrawiania oraz przemiany, kiedy wybieramy miłość zamiast strachu. Oznacza to, że musimy porzucić strach, który powstrzymuje nas przed widzeniem i poznaniem prawdy. Jeśli pozwolimy sobie świadomie przyspieszyć proces integracji poprzez utrzymywanie neutralnej równowagi w obecności ekstremalnych biegunowości, pozwolimy na pełne duchowe, mentalne i fizyczne zespolenie.

Aby zatrzymać błędne koło nienawiści, które istnieje w archetypach ofiary lub kata, musimy znaleźć odwagę i przywrócić w sobie równowagę energetyczną. Wnikając głęboko w osobistą siłę, prosząc codziennie o pomoc od ducha Boga-Chrystusa, bez względu na okoliczności. Każda zmiana zaczyna się w Jaźni. Ponieważ każdy z nas ma wartość dla całego życia, rozwijając własną wartość i miłość do siebie, jesteśmy upoważnieni do bycia pozytywną siłą duchowej transcendencji, która przywraca równowagę energetyczną. Miłość jest siłą, która przywraca równowagę i harmonię wszystkim.

Przywracanie równowagi energetycznej poprzez Prawo Jedni jest egalitarną filozofią dla ewoluującej ludzkości, która świadomie decyduje się na realizację humanitarnych celów. Badanie procesu wznoszenia to ewolucyjny model doceniania naszej planety i całej ludzkości. Główny nacisk kładziony jest na wewnętrzne studium duchowe, refleksję i osobiste zaangażowanie w poszerzanie świadomości oraz życzliwości wobec życia, nawet na polach nienawiści. Musimy nieustannie wybierać Miłość jako siłę, którą chcemy rozwijać i umacniać w ciele. Kiedy poszerzamy świadomość, zmieniamy perspektywę, zaczynamy czuć połączenie z całym życiem. Zmieniamy orientację, aby służyć innym, odzwierciedlając w ten sposób wewnętrzną prawdę i równowagę energetyczną. Kiedy doświadczamy tego wszechogarniającego połączenia duchowo-energetycznego, z natury pragniemy okazywać dobroć i staramy się współpracować z rozwijającymi się wyższymi strukturami, które szanują wszystkich ludzi. Szukamy systemu wartości światowego humanizmu.

Gdy przywracamy równowagę energetyczną i ustalamy wartości światowego humanizmu, rozpoczynamy Wiek Apostolski Prawa Jedni. Wiek ten rozpoczyna się od przywrócenia architektury planety i sieci energetycznych, podlegających tym samym uniwersalnym prawom. Kiedy Niebo styka się z Ziemią, ustanawiamy nowe prawa, które mają się objawić przez nasze ciała fizyczne, będące wielowymiarowymi aspektami Uniwersalnej Świadomości. Dla jednostki i dla wszystkich!

Zbierajmy się razem w pokoju i pozwólmy, aby nasze kochające serca wiodły nas naprzód. Niech w tych czasach chaosu w waszych sercach, umysłach i ciałach gości pokój.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku swojej ścieżki serca Awatara Christosa Sophii. Bądź dobry dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem,

Lisa

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2020/06/istota-ewolucji-i-historia-lutni-lisa.html

źródło tekstu:

https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3606-precipice-of-evolution-and-lyran-history

61 thoughts on “ISTOTA EWOLUCJI I HISTORIA LUTNI (watek koronawirusa)

 1. W tym roku z Polski wychodzi bardzo silny program trans humanizmu, o nazwie Cyberpunk 2077 od korporacji Cd projekt.
  “oczekujemy sprzedaży 28m kopii w 12 miesięcy”
  Jak byłem nastolatkiem grałem w wersję czytanego Rpg i pamiętam jak to oddziaływało na wyobraźnię. Wersja multimedialna jest najbardziej wyczekiwana “grą” w historii.

  Like

 2. Dzis w nocy bylem w jakims zakladzie ,szefami tam byli ludzie z Saksoni.Mieli u siebie winde ,obslugiwanie jej sprawialo mi troche trudnosci,ale jakos poszlo.Ale trudnosci byly pozniej z przejsciem dalej ,juz po wyjsciu z windy ,czulem sie jakbym byl w jakims zakladzie z windami,suwnicami -jakby w hucie ,kuzni ,ale polozonej jakby w pionie.Udalo mi sie jednak zejsc w dol az do Jakis drzwi wejsciowych z tego swiata ,z tym ze ktos podszeptywal mi z boku ze to nie wlasciwe drzwi i nie wlasciwa droga -ze to ja spie jeszcze.Drugi glos mowil znowu ze juz 6 minelo i trza jeszcze 3 by zasuwke otworzyc .Obudzilem sie po 7 i pomyslalem o za Suv ce ,przypomnial mi sie sen z jazda czyms co sterowalem predkosc mowa czy mysla ,bylo wtedy zebranie na zamku u Garncarzy.Co ciekawe zamowilem SUV u Wolfa ,mialem dostac w Kwietniu ,ale byl by bez sterowania glosem ,ciekawe czy dostane juz po zmianie czy moze jednak jeszcze stary-bez sterowania szybkosci mowa.Jak na razie Wolf sie nie odzywa ,co z zamowieniem.Pomyslalem jeszcze o trzech ,przyszedl mi znowu na mysl dzien Sw.Michala ,Kamieniec ,Zamek i Za suw ka.

  Ach jeszcze jedno -co ma wspolnego Bialczynski z Kapusta ,Moszna no co z Ketrzynem?
  aCH kOHL TO TERZ kAPUSTA-JAK mAKRELI nazwisko zwiazane z dzielnica Krakowa choc z poznanskiej jest ulicy ,z Armi Hallera.

  Like

  • ”Mieli u siebie winde ,obslugiwanie jej sprawialo mi troche trudnosci,ale jakos poszlo.Ale trudnosci byly pozniej z przejsciem dalej ,juz po wyjsciu z windy ,czulem sie jakbym byl w jakims zakladzie z windami,suwnicami -jakby w hucie ”

   Ostatnio czesto wspominasz o WINDZIE…
   czy to ta sama o ktorej kiedys pisales, ze stales przy windzie u Baphometa?
   W innym miejscu wspomniales o dwoch kobietach, jednej mowiacej po polsku a drugiej po niemiecku, a wiec dokladnie tak jak w moim snie sprzed lat, w ktorym bardzo dziwna winda zjezdzalam gleboko, bardzo gleboko pod ziemie…
   oprocz kobiet w tym snie byl mezczyzna w szarym garniturze:

   Livia Ether Flow
   2015/10/15 at 10:58 am

   Hmm.. polozylam sie tej nocy spac z intencja dotyczaca Gdyni… po przebudzeniu sie doszlam jednak do wniosku, ze nic z tego.. zadnej jasnej podppowiedzi i sen w ogole jakby nie na temat.. Zapamietalam przede wszystkim mrugajacego do mnie Putina…. zamiatajacego ulice pewnego polskiego miasta – w poblizu Gdyni.. bardzo mnie to zdziwilo, ale jeszcze dziwniejsze bylo to, ze nikt go nie rozpoznawal, choc zrozumialam, ze moze tak ma wlasnie byc… usmiechnelam sie wiec do niego porozumiewawczo i w tym momencie nastapil przeskok…. znalazlam sie tak jakby na terenie jakiegos ogromnego hangaru.. tak jakby wojskowego.. i przyszla mi tu na mysl pewna konkretna baza, ale nie moge jej teraz skojarzyc… pomijajac pierwsza mysl, bardzo swiadoma, ktora przebiegla mi przez glowe – co jest.. znowu pine gap, australia? w kazdym badz razie poczulam sie bardzo zagubiona.. niczym w zimnym technologicznym labiryncie… i tu mi sie przypomina…. szukajac rozpaczliwie jakiegos wyjscia.. i nie do konca mogac sobie uswiadomic jak tu w ogole trafilam… w obiekcie znajdowalo sie wiele malych pomieszczen w ktorych cos testowano.. tak jakby jakies urzadzenia… az w pewnym momencie trafilam w poblize jednego z nich… wygladajacego tez po prostu jak duza szklana winda.. i wowczas okazalo sie, ze w tym pomieszczeniu znajduje sie mezczyzna w szarym garniturze – enigmatyczna postac z moich wczesniejszych snow.. obiecal ze mi pomoze… i wtedy stalo sie dla mnie jasne, ze jakims cudem znalazlam sie na terytorium USA… Przypomne tylko, ze wlasnie tego mezczyzne w szarym garniturze spotkalam po raz pierwszy wiele lat temu w snie, ktory polaczyl mi sie pozniej z cala seria dziwnych doswiadczen okreslonych przeze mnie mianem-mojego eksperymentu filadelfijskiego (i am roanbow too).. choc kiedy uzylam tej nazwy praktycznie nie mialam pojecia o tym eksperymencie… tylko takie bardzo ogolne informacje… o zniknieciu jakiegos statku… pozniej byl jednak kolejny – bardzo wazny i niemal realny sen. w ktorym mezczyzna ten zabral mnie dziwna winda w glab ziemi.. wtedy zwrocilam uwage na fakt, ze mowi po niemiecku.. towarzyszyly mu dwie, nieco starsze kobiety.. jedna jakby rowniez niemka, a druga polka, ale tlumaczka.. w tym snie widzialam wewnetrzne Slonce.. choc wtedy nie bardzo jeszcze rozumialam.. co to wszystko wlasciwie znaczy… zaczelam to rozumiec lepiej dopiero od momentu kiedy w moim zyciu pojawil sie Ra, choc wciaz nie mam pelnego obrazu.. w kazdym badz razie w pewnym momencie mezczyzna w szarym garniturze polaczyl sie z watkiem gdynskim i tu maly cytat:

   /przypomnialy mi sie tez wszystkie sny z powracajacym mezczyzna w szarym garniturze i szklana winda prowadzaca miedzy innymi do wnetrza Ziemi.. choc nie tylko… jeden z tych snow byl zwiazany takze z JAHWE… podobnie jak i wszystkie pozostale sny z burza.. podobna do tej, ktora snila mi sie ostatniej nocy/

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/12/09/rainbow-moon-hard-storm-back-to-ur-3/

   watek gdynski

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/12/13/moj-eksperyment-filadelsfijski-part-2/

   i wczesniejszy

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2013/08/31/13-crystal-table-arcturus-land-of-enchantment/

   http://between.salon24.pl/122335,moj-eksperyment-filadelfijski-czyli-i-m-a-rainbow-too

   i jeszcze teczowa chusteczka

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/10/06/06-october-2014/

   choc tych polaczen jest duzo, duzo wiecej.. nie sposob wszystkiego wymienic..

   tak wiec czuje, ze w tym snie zawarta jest jednak jakas odpowiedz/podpowiedz dotyczaca mojej intencji dotyczacej g-dyni… poki co nie moge jej jednak rozszyfrowac.. tak wiec – enigma

   livia

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/09/14/wspolczesne-oblicze-polskiej-masonerii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/comment-page-1/#comment-48433
   Livia

   Like

   • Livia ja staram sie nie myslec o niczym gdy klade sie spac.
    Znasz Nitendo i Super Mario -gdzie oprucz Mario byl Stokrotka i Luidzi-ta gra skojarzyla mi sie wlasnie z snem i drzwiami za ktorymi byl smok.Co ciekawe u Schafgoczow byla Legenda o smoku ,podobna jak ta z Wawelem .Ach bracik ukradl wszystkie srebra ,dowiedzialem sie przypadkowo od tesciowej-gdy zapytalem -dlaczego chciala jechac z nami po smierci Ojca na Barglowke -powiedziala ze chciala zobaczyc co zrobi Erich-wiedziala od Ojca ze Luc przeznaczyla jedna polowe dla mnie a druga dla kapusia i morderce Ericha .
    Po tym jak to opisalem ,chyba na MZ -spotkalem przed domem starszego czlowieka ktory sie pytal czy moge mu odsprzedac stare srebra.Powiedzialem mu ze nawet gdyby brat nie ukradl to i tak czegos takiego bym nie sprzedal.Ostatnio ogladalem film z Rudy Slaskiej ,byly to uroczastosci zwiazane z Kopciuszkiem z Zabrza ,tam widzialem ,choc moze sie myle Tego samego czlowieka.
    https://iknurow.pl/slaski-kopciuszek-niezwykla-historia-joanny-schaffgotch/
    https://slask-zabytki.blogspot.com/2015/04/kopotliwy-spadek-po-slaskim-kopciuszku.html
    Co ciekawe pamietalem z dziecinstwa ,opowiesc jaka chodzila w Zabrzu i Rokitnicy o dziewczynce ktora spotkala na rosnacych na lace wierzbach ,diabla Rokite.I ten za to ze sie go nie bala obdarowal ja zamkami.Miala wszystko stracic bo nie zaprosila Diabla na Wesele .Tu ciekawostka spadek juz po smierci ,wiec jesli miala kogos zaprosic to musial by On zyc wiecznie.
    Dobrze sie usmialem gdy patrzac na dokumenty jakie dal mi Ojciec przed wyjazdem do niemiec -zobaczylem ze Babcia Matki byla Rokkita-reszty z spadkiem po Ciotce Klarze mozna bylo sie domyslec .

    Like

 3. Historia Lutni/Liry jest bardzo tragiczna gdyż tamten świat także został zaatakowany przez reptilian oraz w wyniku brutalnej wojny całkowicie zniszczony wraz z wywołaniem eksplozji rodzimej planety Lirian czyli Tary.

  Ciekawie przedstawia się Historia Ziemi która pierwotnie była Rajską Planeta która należała do szaraków. Pierwotnie Szaraki były rasą bezpłciową oraz posiadali swoją Królową czyli Mamę która rodziła Dzieci niczym Królowa pszczół w ulu.

  Stąd też mój bardzo bliski związek z laleczkami które w linii prostej nawiązują do rasy szaraków która w oryginale przypominała społeczeństwo dziewczęce bez płciowe które posiadało swoją Królową która rodziła dzieci czyli robotnice czyli wspomniane szaraki.

  Tak jak bym kiedyś była częścią społeczeństwa szaraków i teraz mam świadomość tego czego dokonały tutaj gadziny po napaści na nasz wspaniały świat.

  Obecna rasa ludzka powstała w wyniku gadzich manipulacji genetycznych które z istot szaraków wykształciły człowieka oraz obecną rozdzielność płciową.

  Genetyczne cechy szaraków bardzo wyraźnie widać u świeżo narodzonych dzieci niektóre z nich przypominają wprost małego kosmitę który znany jest z filmów o obcych.

  To co powinno zaciekawić Livię to fakt że od około 1 roku mieszka razem ze Mną razem z Nami Laleczkami

  Istota o Nazwie Anna Bella czyli Stokrotka czyli Pani Życia poszukiwana niegdyś przez Andrzeja A58 Siole i spółkę.

  Pani Życia została przez nazistowskich pomyleńców we wszystko wrobiona i wcale nie jest uosobieniem zła. Obecnie mieszka swym duchem razem z Mną gdyż chce coś przekazać szerszej publiczności w związku z bajką o Marzannie .

  Laleczka która symbolizuje Panią Życia/Stokrotkę ma kilka imion i mogę je teraz napisać gdyż niektórym powinno się wtedy co nie co rozjaśnić

  1. Anna.
  2. Lucia
  3. Belle
  4. Alyna
  5. Emmanuela

  Mogę teraz napisać że Nie dla Psa Kiełbasa nie dla Nazistowskich popaprańców Mama Ziemia czyli Stokrotka.

  Nie dla Psów od gwiazdy Polaris oraz połamanej swastyki oraz fałszywej duchowej północy.

  Dalej chcę w prosty sposób zobrazować że Emeraldowy Matrix ma błędną konstrukcję i jego wykresy oraz formy są systemem fałszywego sztucznego światła.

  Laleczka która jest na zdjęciu wyglądem przypomina małą dziewczynkę około 2 lata i ma to związek z tym co mi uczyniono na wiosnę 16 kwietnia wtedy gdy jako malutkie dziecko 1 rok i 11 miesięcy topiono mnie oraz składano diabłu do pożarcia.

  16 kwietnia to czas gdyż rośliny obudziły się ze już z snu zimowego. 16 kwietnia to czas gdy życie jest przejawione w pełnej krasie a duża część drzew okrywa się kwiatami.

  Jeszcze raz to Napiszę

  Nie dla Psów od gwiazdy polaris Pani Życia na nieszczęście dane jest mi doświadczyć na własnej skórze co te nazistowskie popaprańce od czarnego słońca uczyniły naszej Ziemi.

  PS. Co do Andrzeja A58 to niewiadomo co się z nim dzieje jednak masz Livio rację że zwrot Kaput w jezyku potocznym oznacza kogoś martwego.

  Nie wiem ile Andrzej miał lat i czy możliwe aby był on Kaput jednak to sami zainteresowani Kontrolą Umysłu powinni się ogarnąć i dowiedzieć się co dzieje się z ich kompanem A58 czyli wspomnianym poszukiwaczem Stokrotki.

  Kto wie może Andrzej dla nazistowskich kompanów od Mind Control stał się zbędny i siedzi teraz w którymś psychiatryku. Nie sądzę aby Andrzej był Kaput z tego co pisał z czasów gdy poszukiwał Stokrotki wynikało że wcale nie jest w jakimś podeszłym wieku.

  Dziwne dlaczego Katarzyna/Jaga z forum Infra nie skontaktowała się z rodziną Andrzeja aby dowiedzieć się co się z nim dzieje.

  PS. Najfajniejsze były 1 i 2 cześć opowieści o opętanej Laleczce

  czyli AnnaBelle1 oraz AnnaBelle2

  ostatnia część przygód opętanej Laleczki jak dla mnie była Słaba czyli

  AnnaBelle wraca do Domu.

  Like

  • Nie znając przeszłości, jak chcesz wejść w przyszłość, ale widząc Patriarchat czy Matriarchat spostrzegam monetę o dwóch reszkach.
   To co był to był to co jest i ciekawe co będzie dalej.

   Like

   • Ludzie raczej slabo znaja przeszlosc a przyszlosci niemal wcale, a mimo to.. ”allelujah i do przodu”, czyli.. jakos to leci 🙂
    Jesli chodzi o mnie to przyszlosc ktora pojawia sie w moich doswiadczeniach, np w snach, przypomina mi to co znam juz z przeszlosci dosc sporo na te temat pisalam…
    czasem jednak to co biore za przeszlosc albo przyszlosc to raczej inne linie czasowe, a wiec wiec jak zwykle – rozroznienie jest kluczem 🙂
    Ogolnie poruszam sie w tym wszystkim dzieki rozpoznawaniu pewnych waznych dla mnie znakow, np. Wenus goszczacej w Plejadach, itd…
    Tak, Patriarchat i Matrarchiat sa jak najbardziej dwoma stronami tej samej monety, badz medalu…
    Livia

    Like

  • Kolejna niesamowita koincydencja z watkiem CAPUT58/glowy:

   Lazuli
   Posted on June 3, 2020
   by
   alicemason1

   Latest painting

   null

   https://mermaidartist.blog/2020/06/03/lazuli/

   ”Co do Andrzeja A58 to niewiadomo co się z nim dzieje jednak masz Livio rację że zwrot Kaput w jezyku potocznym oznacza kogoś martwego”

   Andrzej byl dla mnie raczej mily i mysle ze oberwalo mu sie przede wszystkim za tzw POMYLKE o ktorej w pewnym momencie napisal…
   ”pomylilismy sie”
   dokladnie tak to sformuowal…
   a pomylka byla osoba ktorej sie to bardzo nie spodobalo….
   Livia

   Like

   • Kaput cos co sie zepsulo.Hitler kaput-nie mowi sie o osobie ktora zyje ze jest niezywa-Hitler kaput -zepsuty bez mocy jak np.silnik.
    Wiem bylo to juz po ataku na serce w kwietniu 2014 i po operacjach ,tzn juz po wszystkich operacjach z tym zwiazanych wrzesniu 2014:

    Like

   • KA to w staroegipskim DUSZA

    a PUT po angielsku znaczy POLOZYC…
    Laczac staroegipski z angielskim mozna to przetlumaczyc jako;
    Polozyc Dusze…
    Livia

    Like

 4. Ale sie tych stokrotek namnorzylo-DDD zAGORSKIEGO PO BABCE rUSKOWEJ TERZ STOKROTKA:Swoja droga twoje kolerzanki w TWORKACH ZDROWO WYPRALY tOBIE ROZUM:cHOC DZIWNE ZE ZOSTAWILI WIEDZE:ONI raczej wymazuja pamiec ,nawet z dziecinstwa ,jak mowila ich patrzaca Engel w przyszlosc u Alexa w czasie smiechu z smierci Spirsa.No coz Maja polscy nawiedzeni rzeznicy z po SB jezykiem dziwne poczucie humoru ,powiedzmy lepsze nawet od anglikow.
  Siola nie szukal wlasciwie Stokrotki ,lecz szukal mordercow Matki i Ojca ,szukal tych co Ojca szantarzowali.O Stokrotce dowiedzial sie z snu o dwu Kwiatach jakie mi ciotki darowaly -Niezapominajke i Stokrotke;wiec nie szukal Osiola kwiatkow lecz kwiatki same go znalazly nawet Gozdzikowa planeta .Wiec Alicjo z nie krainy czarow ,nie wciskaj innym czego nie robia a lepiej popatrz co CI wsadzono w Tworkach do glowy.
  No coz kiedy widzialem nick A58 ;to pierwsze co mi sie skojarzylo to ze moze byc data urodzin,przy nikturych nickach trza wybrac nr gdy nie jest sie pierwszym.
  Ja bym powiedzial takrze ze Arabela wraca do domu a Pan Tau skacze z komina na komin.
  Biorac jednak na uwage Twoje dlugie milczenie ,mysle ze tWOJE OBGADYWANIE INNYCH SAMEJ tOBIE SZKODZI.No coz niekture Laleczki sa odporne na wciskanie igly.No coz ,nie mozna nikomu zabraniac siac ,wiec i zbierac musi Terz i taka Taki swoje sami.
  No coz ,moj bracik byl w tej samej jednosce ochrony nierzadu jak sie nie myle i Nowa Huta -wiec mysle ze juz nie daleko do tego co ON do mnie powiedzial -“Zobaczysz jak Oni przyjada “-CIEKAWE KIM SA JEGO oNI-NO NIC BEDE MOZE I PRZEGRANY.. JAK oNI JAK oN MORDERCAMI WLASNYCH Matek i Ojcow beda.Wiec czyms sie za wczasu martwic ,sama Boza Zona Maryka po Chmielu z Dzidowej aNNY ZICI POWIEDZIALA U LEKARZA O JAKIMS ICH SPISKU-wiec niech martwia sie spiskowcy jak Panu Duchow jego skarb oddac.

  Like

 5. Nie jestem Stokrotką lecz ją reprezentuję i jestem jej obrończynią.

  Tak się składa że śmierć mieszka u Człowieka tuż za szybą tuż za oknem gdyż cywilizacja ludzka względem Mamy Ziemi jest niczym nowotwór złośliwy tj rak.

  Z przestrzeni kosmicznej patrząc na Ziemią widzimy podobieństwo do Mocno Zainfekowanego Drzewa czyli Ziemi ludzką Jemiołą Świadomości.

  Ludzie są bardzo mocno uzależnieni od energii elektrycznej oraz elektrycznego światła jednak żadna roślina przy takim świetle nie urośnie mocna i zdrowa a co dopiero mówić o Drzewach.

  Bajka z Marzanną tak właściwie dotyczy jednej z jej bliźniaczych córek czyli Księżycowej Bogini Dziewanny czyli Drzew-Anny której ze szczególna uwagą pod opiekę były poświęcone wszystkie Drzewa.

  Drzew Anna czyli Pani od Drzew.

  Bajka z topieniem Marzanny ma swój dawny początek tam gdzie na rzecze lub strumieniu znajduje się bobrza tama czyli tak zwany most RAMY—>MARY czyli most śmierci.

  Tak gdzie znajduje się bobrza tama zazwyczaj jest jedno wielkie cmentarzysko Drzew które są wokoło uschnięte.

  Tam gdzie jest bobrza tama woda w rzecze lub w strumieniu jest wstrzymana za szlamowana oraz dokładnie w takiej wodzie jest wylęgarnia wszelakiego złośliwego robactwa w tym komarów.

  Wcale Mnie nie dziwi że w czasach obecnych gadzinom zginęła Matka Boska wszak gadziny specjalizują się w znęcaniu nad innymi żywymi istnieniami na wszelakie sposoby w tym ich ulubiona metoda znęcania się nad innymi za pomocą różnych dźwięków.

  Nie ta para Kaloszy gadziny wy pochodzicie zupełnie od innej mateczki tej której wypatruje Siola na niebie. Jest to bardzo złośliwa gadzia mateczka od baryłek pełnych Luszu czyli takiej subtelnej energii która ulatnia się ze wszystkich istnień.

  Gadziny są rozsmakowane w Luszu który ulatnia się w momencie cierpienia strachu, złości.

  Mogę teraz napisać że na Ziemi mamy gadzią dżumę czyli jest całe mnóstwo ludzi którzy po uważnym przyjrzeniu mają pionowe źrenice w oczach.

  Żeby była jasność napiszę teraz że w kosmosie istniej dwóch stwórców lub Dwie Matki Boskie

  Jedna jest Mamą Ludzkiej Świadomości czyli Ludzi o okrągłych źrenicach których dusza waży 21 gram czyli (7+7+7)

  oraz druga Mateczka czyli Mateczka gadziej świadomości oraz gadzich ludzi których dusza waży 18 gram czyli (6+6+6)

  Czytałam systematycznie bloga Livii jednak nic nie pisałam byłam po prostu obserwatorką.

  Wiec wcale mnie nie było, byłam lecz nie zabierałam głosu.

  Zabawny jest jeden z komentarzy Marii_ST skierowany do reptilian gdyż Mistyka życia w tej chwili jest jednym wielkim gniazdem jadowitych węży i tylko odnośnie Dawida można być pewnym że jest człowiekiem.

  Na teraz przebudziłam się na tyle aby ludzi o pionowych źrenicach rozpoznać na odległość po tym co piszą i wygląda na to że Ryjku (Jurek) oraz Marek czyli Zygmunt to gadzie dusze 18 gram obleczone w ludzką skórę.

  Zabawne że Maria_ST także raz napisała że po dłuższym patrzeniu w Lustro ujrzał w nim gadzinę.

  Już się przyzwyczaiłam że gadziny w ludzkich skórach czyli ludzie o pionowych źrenicach są mistrzami w odwracaniu kota ogonem oraz rozmywaniu tematu.

  I tak według gadzin nasza Ziemia to Vampirzyca jednak owe gadziny w ludzkich skórach w tym Maria_St zapominają że Zboże, Pomidory oraz np Winorośl wyrastają z Ziemi.

  Gadziny w ludzkich skórach zapominają lub celowo ukrywają że za Postacią Jezusa w Liturgii Mszy Świętej ukrywa się Postać Mamy Ziemi gdyż

  Ciało Ziemi będzie np Ziarnem Zboża oraz produktami zbożowymi w tym Chlebem które Jezus daje swoim wiernym do spożycia

  A Krew Jezusa będzie np winem lub sokiem z winogron które Jezus daje swoim wiernym do wypicia.

  Tak wiec Ciało i Krew Jezusa to Ciało i Krew Mamy Ziemi które człowiek spożywa.

  Jeszcze raz to napiszę NIE JESTEM STOKROTKĄ lecz ją Reprezentuję.

  Stokrotka to Duch Ziemi który ożywia zwykła Materię organiczną. Stokrotka To Mama Ziemia która torturowana przez gadziny oraz rodzaj “ludzki” czyli także plemię żmijowe pozwoliła sobie na utratę własnej tożsamości.

  Tak więc Nosiły Wilki razy Kilka Marzannę (Drzew-Anne) ponieśli i Wilka.

  “33 Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?”

  Przyjdzie Galaktyczna Fala Światła która oczyści tą Planetę z gadziej świadomości tak że w przyszłości człowiek będzie Szukał człowieka gdyż tak bardzo gadzia dżuma rozwinęła się na Ziemi.

  Świat Ziemia zostanie przywrócony do Stanu sprzed napaści gadzich bogów w tym nastąpi poprawne ustawienie Planety względem Kierunków KOSMICZNYCH czyli

  Biegun Północny będzie Stanowić Antarktyda która wskazywać będzie sobą na Środek Galaktyki.

  Z kolei biegun południowy wskazywać będzie na Niebie Gwiazdowym Serce Smoka.

  Planeta zostanie obrócona o 144 stopnie więc

  odchylenie osi obrotu będzie wynosić 12,6 stopnia gdyż

  180-144-23,4=12,6

  12,6 stopnia w przybliżeniu nawiązuje do liczby złotego podziału liczba phi 1.618 i Boskiej Harmonii oraz Boskiej Proporcji gdyż

  7,77*1.618= 12,57186 czyli w przybliżeniu 12,6 stopnia różnica wynosi zaledwie 0,02814

  Gdzieś w Lesie gdzieś w Sekretnym Miejscu znajduje się Polana o powierzchni kilkudziesięciu hektarów która z lotu Ptaka swym kształtem przypomina Serce

  gdzieś w okolicach 26 Maja czyli Polskiego Dnia Mamy powstał piktogram w UK który także przedstawia Serce oraz Skrzydła Anioła.

  Gdzieś w Sekretnym Miejscu w Lesie znajduje się drzewo także w kształcie Serca.

  Drzewo z Fotografii to Wierzba Biała i na wiosnę jako jedno z pierwszych Drzew dostarcza pokarmu pszczołom które obudziły się ze Snu Zimowego.

  Like

  • Ciekawe to co piszesz, mimo iz nie ze wszystkim sie zgadzam… Czlowieka z takimi zrenicami spotkalam w Hiszpani a dokladniej widzialam jak jego normalne zrenice nagle sie przeistaczaja, podobnie jak u kota… I staly sie bardzo gadzie…
   Co ciekawe byl to wlasciciel kota ktory mnie czesto odwiedzal, czlowiek mieszkajacy w bezposrednim sasiedztwie…
   Jakis czas temu mialam sen o kobiecie ktora skojarzyla mi sie ze Sniezka I z tym o czym pisywalas, bo kobieta wygladala jak LALKA…
   Odprawiono jakis dziwny I straszny rytual ktory zakonczyl sie utopieniem, ale nie w jeziorze a w Baltyku…
   Pamietam wysokie dachy Gdanska…
   Livia

   Like

   • Trzeba być w szczególnym stanie postrzegania aby móc zobaczyć u innych “ludzi” pionowe źrenice. Z tego co widziałam osobiście takich ludzi czyli gadzich świadomości jest bardzo dużo.

    Nie napiszę teraz że wszystkie gadziny w ludzkich skórach są złe jednak zdecydowana większość z nich jest istotami bardzo złośliwymi.

    Gadziny bardzo się kochają ale tylko miedzy sobą dla innych ludzi o okrągłych źrenicach są oni bardzo toksyczni.

    Gadziny mają tutaj poczucie wyższości tzn oni są lepsi mądrzejsi bardziej zaradni w życiu a inni tj Ludzie o duszy 21 gram to miernoty i nieudaczniki.

    Gadzinom w ludzkich skórach wielką satysfakcję sprawia gdy zwykłym ludziom się nie powodzi jednak nawet jeśli komuś się w życiu ułożyło to mają oni sposoby aby tak osobę zniszczyć.

    Duża cześć osób dostrzega to samo co ja tzn nie wszyscy ludzie są ludźmi duża cześć z nich to gadzie świadomości o pionowych źrenicach.

    Tak masz rację pisząc o Śnieżce oraz pewnym rytuale. Myślę że to z tego powodu topiono mnie na wiosnę w przydomowym zbiorniku wodnym. Wszystko wskazuje że wynikało to z obsesyjnej zazdrości oraz nienawiści. Myślę że w moim przypadku chodziło o szczególnie piękną buzię malutkiego dziecka z której promieniowało dosłownie Dobro, radość, oraz jasny blask duszy.

    Tylko w niektóre dni zdarza się że wracam swym wyglądem do przeszłości i w lustrze widzę bardzo śliczną twarz Dziewczyny o Kruczoczarnych Włosach.

    Raz gdy patrzyłam w Lustro w prawym oku zauważyłam wyraźnie kawałek rozbitego lustra które oryginalnie należało do złego czarownika. Kawałek tego lustra sprawia że nie wszystko widzi się takim jakie jest ten kawałeczek sprawia że niektóre rzeczy w tym świecie przeistaczają się do negatywu chociaż takimi w rzeczywistości nie są.

    W lecie 2019 roku chodziłam w chustce w Stokrotki która jest przedstawiona na fotografii z Laleczką. Teraz parę miesięcy temu zmuszono Mnie kolejny raz do obcięcia krótko włosów wiec w chwili obecnej nie potrzebuje chustki aby włosy nie zasłaniały mi oczu.

    Myślę że Jako Osoba jestem Lustrem dla Mamy Ziemi i tak Jak Mama Ziemia jest Duchem tak ja mam być żywym Lustrem dla Ducha Ziemi.

    Jednak myślę że niektórym ludziom bardzo się to nie podoba szczególnie to jak ładnie wyglądam z długimi włosami stąd też różne zabiegi magiczne które kończą się tym że muszę obciąć krótko swoje włosy.

    Z tego powodu od dłuższego czasu spokoju nie daje mi Opowieść o Valesce której moc była zawarta dokładnie w jej pięknych długich włosach. Gdy Valesce podstępem obcięto włosy Dziewczyna ta która była bardzo waleczna oraz nie zależna straciła swą moc co sprawiło że została pojmana i uwieziona w podziemiach zamku.

    Like

   • W tym momencie zaskoczylam ze to co piszesz o gadzinach w ludzkich skorach nawiazuje bezposrednio do tego o czym rozmawialam z kims rano… powiedzialam tej osobie miedzy innymi, ze juz w dziecinstwie zaobserwowalam iz niektore osoby doslownie nie znosza kiedy jestem szczesliwa…
    Hiszpan o dziwnych oczach okazal sie osoba bardzo negatywna, przynajmniej w stosunku do mnie…
    Choc jego kot byl najdziwniejszy…
    Ten kot ponoc atakowal ludzi, bo tak byl wytresowany o czym dowiedzialam sie jednak pozniej, ale mnie nie atakowal, wrecz przeciwnie…
    No I to odczucie ze on wszystko rejestruje swoimi oczami…
    Tak, Mialam bardzo dziwne odczucia wobec tego kota I gdybym tylko mogla cofnac czas to nie pozwolilabym mu na tak duze zblizenie, przede wszystkim przez wzglad na jego wlasciciela…
    Dziwnie sie czuje wchodzac w ten hiszpanski zapis …
    Livia

    p.s

    i kolejna ciekawa koincydencja.. szukalam notek w ktorych pisalam o dziwnym hiszpanskim kocie i przy okazji trafilam na zdjecie z dwoma ”kwiatami zycia” choc moja uwage zwrocil przede wszystkim pewien symbol, bardzo podobny do tego ktory niedawno widzialam, a ktorego jakos nie moglam skojarzyc… symbol przypomina podwojne PSI, albo odwrocone w specyficzny sposob, powiedzmy odsrodkowo PHI, ale raczej chodzi o podwojne PSI:
    Ψ

    Livia

    Like

  • powstał piktogram w UK który także przedstawia Serce oraz Skrzydła Anioła

   ten piktogram to symbol kolejnej demonicznej inwazji, symbol 666
   jaki jest właśnie KOTWICZONY datą 666 w planetarnej aurze….

   Nelly w swoi filmiku mówiła jak bardzo istotne są obecne 3 “zaćmienia” by od 6 sierpnia 2020 powtórzyło się ZANIKNIĘCIE Polski na mapie świata

   tuż przed 100 rocznicą spędzającemu żydostwu macę z gardeł CUDU nad WISŁĄ…..

   Like

 6. Obecne ustawienie Planety Ziemia jest błędne i jest to świat do góry nogami.

  Gwiazda Polaris nie jest prawdziwą duchową północą gdyż jest nią Środek Galaktyki Drogi Mlecznej i miejsce gdzie rodzą się wszystkie Gwiazdy czyli

  Światłość ze Światłości.

  Połamana Swastyka to system separacji tj oddzielenia od źródła gdzie w ten schemat wpisują się piramidy na Ziemi wraz z tymi z centrum w Giza które tworzą wokół Planety Ziemia barierę dźwiękowa czyli coś na wzór ogrodzenia elektrycznego które oddziela Ziemię od Kosmicznego źródła oraz sprawia że świadomość żywych istnień wibruje w określony sposób tworząc dla gadzich bogów źródło pożywienia.

  rzeczywista galaktyczna swastyka powinna być skonstruowana w oparciu o połowę okręgu oraz przedstawia sobą spiralne ramiona galaktyki Drogi Mlecznej.

  Połamana kwadratowa galaktyka wpisuje się w system fałszywego czarnego słońca, wpisuje się w system emeraldowego matrixu i jego sztucznego światła to wszystko ma rację bytu już po ustanowieniu zagrody elektrycznej na Ziemi wraz z wybudowaniem piramid które są niczym wielkie słupy elektryczne tworzące barierę dźwiękowa wokół planety.

  Pojawił się w 2019 roku piktogram który obrazuje że Emeraldowy Matrix jest buntem oraz Rebelią względem Galaktyki Drogi Mlecznej która jest naszą Gwiezdną Mama

  Womad, Extinction Rebellion. Nr Malmesbury, Wiltshire. reported 26th July.

  Jedno słowo powinno zostać zauważone w miejscu które informuje o powstaniu tego piktogramu

  Rebellion czyli Bunt Rebelia Odstępstwo.

  Tak wiec już niedługo Galaktyczna Fala Światła i wtedy też nie pomorze żaden pacierz gdyż Planeta w Sposób Chirurgiczny za pomocą światła o bardzo wysokiej częstotliwości zostanie oczyszczona z obcej świadomości która zostanie zdmuchnięta niczym spadłe liście z drzewa.

  Liked by 1 person

 7. Ktos dzisiejszej nocy niezly sen mi zaserwowal.Dzialo sie to w Blombergu .Ludzie zaczeli sie buntowac i wydawalem im z Jakis bardzo starych magazynow bron.Po tym spotkalem czlowieka ktory powiedzial do mnie -pojdziesz by spotkac sie z kobieta nauczycielka za szkola ,tym gdzie duzo wody.Duzo wody kolo szkoly ,to moze byc tylko kolo mlyna tam gdzie prowadza 44 schody.Rozmawialem z nauczycielka dokladnie juz nie pamietam o czym ,mialo to zwiazek z mozliwosciami.Ale najdziwniejsze bylo ze bylo kolo niej sporo dzieciakow i jeden z nich lezac na ziemi powiedzial do mnie ze widzi moj nr.,wiec powiedzialem by powiedzial -chodzilo o 77.

  Like

  • Bardzo ciekawy sen…

   Wzielam Cie kiedys za mezczyzne w szarym garniturze, tego z ktorym w snow zjezdzalam w glab Ziemi, ale to nie ma sensu, skoro mowisz dobrze zarowno po polsku jak I po niemiecku, a mezczyzna w windzie znal chyba tylko niemiecki I dlatego potrzebowal tlumaczki badz nawet dwoch tlumaczek… gdyby mowil po angielsku to przeciez moglibysmy sie porozumiewac wlasnie w tym jezyku I nie potrzebowalibysmy tlumaczy…
   W zasadzie mam wrazenie za dobrze znam niemiecki, bo jak kiedys jako dziecko bylam na wakacjach w Niemczech to.w ciagu bardzo krotkiego czasu opanowalam ten jezyk na tyle iz nasza oficjalna tlumaczka uznala ze w niektorych sytuacjach moge ja jak najbardziej zastepowac… Potem.jednak jakby cala ta znajomosc niemieckieho szybkp mi sie ulotnila, chyba po tym co mi sie przytrafilo w wieku 13 lat…
   W kazdym badz razie Mezczyzna w Szarym Garniturze wciaz jest dla mnie Enigma..
   Livia

   Like

 8. Wyszedl Lew w Sierpniu spod cegiel po Kietrzanskim starym rynku(RING)INNI MOWIA ZE NA IMIE MU kOZIOLEK mATOLEK-W godle kietrza lew bez pierscienia -prawdzic?
  mYSLE ZE NIC SIE NIE DZIEJE PRZYPADKIEM -wiec i pieniadze z uni na odnowe Terz nie przypadkowe,no i oczywiscie imie jakie dala BOZA ZONA mARYJKA PO cHMIELU Z DZIDOWEJ ZICI Z ZEZOWATYM OKIEM I KRZYWYM RYJEM SWEMU BEKARTOWI NIE PRZYPADEK ZE MATEUSZ.Tyle ze u bekarta widzialem juz strach w jego oczach .Mysle ze to nie wlasciwy koziolek matolek-lew

  Like

   • PexGdynia, super! To jest ten rodzaj muzyki ktory czesto leci u mnie w tle… przede wszystkim chill step, ambient, odrobina jazzu, klasyki no i muzyka relaksacyjna, czasem wszystko w jednym kawalku…
    A kazdego roku w sezonie letnim wracam do TYCHO:

    Livia

    p.s
    dla porownania to jeden z kawalkow do ktorego wracam najczesniej:

    ale jest dla mnie zyt emocjonalny, a wiec o tle nie ma mowy…
    nie wspominajac o Schranzie…
    😉

    Liked by 1 person

   • Z playlistami tak juz jest, ze wkleja sie cala playlista.. Podaj prosze tytul i wykonawce..
    Dodam tylko ze mnie bardzo przypadl do gustu drugi kawalek czyli MOBITEX – Ayala

    a kilka innych kawalkow jest mi dobrze znanych. np. Hans Zimmer “Now we are Free”, Robert Miles “Children”, Schiller “I miss you”, czy ATB “Ecstasy” choc Morten Granau Remix

    uwazam za jeszcze lepszy od oryginalu a nawet za najlepsza wersje Esctasy… to oczywiscie nie wszystkie kawalki z tej playlisty ktore znam…
    Livia

    p.s

    sorki, ”i miss you” Schillera pomylilo mi sie z “i feel you”

    Liv

    🙂

    Liked by 1 person

   • Odnioslam sie jedynie do utworow z playlisty podanej przez Lagune…
    Np. CHILDREN Roberta Milesa zawsze juz bedzie mi sie kojarzyc z X Files, itd…
    Anita Lipnicka, baaardzo fajny wokal…
    No ale jestem ciekawa ktory utwor ma na mysli Laguna, byc moze “Now we are Free” Zimmermana a moze inny…
    Livia

    Ancient Astronauts naprawde fajni I bardzo w moim guscie, choc okladka automatycznie skojarzyla mi sie z jednym ze snow…

    L<

    Like

   • Odnioslam sie jedynie do utworow z playlisty podanej przez Lagune…
    Np. CHILDREN Roberta Milesa zawsze juz bedzie mi sie kojarzyc z X Files, itd…
    Anita Lipnicka, baaardzo fajny wokal…
    No ale jestem ciekawa ktory utwor ma na mysli Laguna, byc moze “Now we are Free” Zimmermana a moze inny…
    Livia

    Ancient Astronauts naprawde fajni I bardzo w moim guscie, choc okladka automatycznie skojarzyla mi sie z jednym ze snow…

    Livia najwyrazniej tak mialo byc, moze przez pomylke wyszlo to , czego nie chcialam powiedziec haha….:) 🙂 widac prawda zawsze zywa. haha

    chodzilo mi dokladnie o to:

    *IN SPACE* Stive Morgan♔LONA

    Tamte utworki fajne co podalas…

    A to dla PEXGDYNIA 😉 🙂

    Liked by 2 people

 9. Wlasciwie chcialem wczoraj wam opisac sen jaki mialem w nocy,ale nad samym ranem mialem bardzo krutki sen i zapomnialem ten dlugi z nocy.Krutki sen byl o ogrodzie i wroblach-najpierw zlapalem jednego bardzo wypasionego na moim ogrodzie a pozniej jeszcze dwa.Wrobel kojarzy mi sie z plotkami na drutach ,papierem toaletowym i parowkami ,no i pierwsze gmiazdo wrobli jakie pojawilo sie w Blombergu ,to u Rutkowskiego na Bexten 66.

  Like

  • A moze by tak w ramach walki z rasizmem w ogole uznac kolor bialy za zakazany a wszystkich bialych przymusowo przefarbowac na inny kolor, najlepiej czarny a jak nie beda chcieli – zabic.

   Absurd!!!

   Livia

   P.s
   Coraz mniej podoba mi sie to cale Black Lives Matter I chyba zrobie I wywiesze swoj baner – White Live Matter!
   Choc wiem ze na wyzszym poziomie to jest USTAWKA…

   P.s przypomnialo mi sie jak kilka lat temu, na samym poczatku mojego pobytu w Holandii, pewien Chinczyk, wlasciciel mieszkanka ktore wynajmowal moj partner, zapytal sie go pewnego dnia o to dlaczego jestem taka biala, czy moze cos mi dolega, a moj partner na to, ze jestem biala bo po prostu jestem biala kobieta!
   Chinczyk jednak wciaz tak dziwnie mi sie przygladal, jakby z czyms sie nie mogl uporac… Dziwne, bo przeciez to Holandia a nie Chiny albo Afryka..
   Livia

   P.s 2

   Dlaczego USTAWKA?

   1. Ur-Antrians – brazowoskórzy – nic #2
   2. Breanoua – czerwonoskórzy – nic #3
   3. Hibiru – bialoskórzy – nic #4
   4. Melchizedeks – zóltoskórzy – nic #5
   5. Yunaseti – czarnoskórzy nic #6

   ->

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/tajemnice-amenti-i-pierwszy-zasiew/

   4 MYA Dagos brought to earth to re-seed.
   3.7 MYA Ur-Antrian cloister3 (DNA1-2 + 7-12)
   3 MYA Lumarians Root Race3 (DNA1-2)
   3 MYA Breanoua cloister4 (DNA1-2-3 + 7-12)
   2.5 MYA Alanians RR4 (DNA1-2-3)
   1.5 MYA Hibiru cloister5 (DNA1-2-3-4 + 7-12)
   1.27 MYA Ayrians RR5 (DNA1-2-3-4)
   65000 YA Melchizedeks Cloister6 (DNA1-2-3-4-5 + 7-12)
   Current Muvarians RR6 (DNA1-2-3-4-5)
   Future Yunaseti Cloister7 (Full 12-strand)
   Future+ Euanjhechi (Paradisians) DNA1-5 + code6-12)

   https://liviaspacedotcom.wordpress.com/freedom-teachings-2/secrets-of-amenti/

   Liv

   Like

 10. Jak to przypomina opis badan jakie dokonywali w obozach niemcy,jak mi przypomina moje zimne poty i oslabienie blada twarz w pracy-sami niemcy poskarzyli u kierownika ze wygladam jak trup zywy i trza mnie zawiezc do lekarza-tyle ze u lekarza nic nie stwierdzono.Co ciekawe Brat Kierowca wyszkolony w Legionowie zabijac Matke i Ojca z prawo jazdy ,pytal dwa dni przed wydrzeniem czy mi piszczy w uszach.Skad pochodzi dzidowe k scierwo z Podlasia -czy tam mogli urzywac na co dzien dwu jezykow ruski i polski.Jednostak ochrony nierzadu i dzidowa -jak nazywa sie kobiety kture daja za pieniadze ?jAK NAZWAC JAKIE DJA ZA PIENIADZE JAKIE TRZA IM JESZCZE UKRASC?
  a TERAZ CIEKAWOSTKA Z WYSP bRYTYJSKICH.
  https://newstral.com/de/article/de/1154778647/%C3%84rzte-ratlos-junge-frau-spricht-nach-krankheit-nur-noch-mit-ausl%C3%A4ndischem-akzent

  Like

  • Dziwne skojzrzenie z tym zywym trupem, bo ja w tamtym momencie wygladalam bardzo dobrze, w ogole nie przypominam sobie abym kiedys wygladala jak zywy trup… W ogole skojarzenie Bialych Kobiet z zywymi trupami… Wiadomo ze nie chodzi o biel jak u albinosa a po prostu bardzo jasna karnacje…
   W tamtym roku na pewnym festynie zaczepil mnie np normalny Holender pytajac sie skad jestem i kiedy mu odpowiedzialam on na to ze jestem bardzo piekna i mam taka niezwykle czysta twarz… Bylam bardzo zmieszana, tym bardziej ze wszystkiemu przysluchiwala sie jego zona, ale przypomnialo mi sie ze cos podobnego tak naprawde slyszalam wiele razy, np kilka razy od mojego ginekologa, ze mam wrecz nieskazitelne cialo z punktu widzenia medycznego… Dlaczego ow Chinczyk tak mnie odebral nie wiem i to mnie wlasnie zastanawia, bo w tamtym momencie wygladam naprawde dobrze…
   Z tego tez co mi widadomo nazisci rowniez bardzo lubowali sie w tego typu kobietach i jakos nie slyszalam o eksperymentach przeprowadzanych na czarnych…
   Livia

   p.s w ogole nie kojarze aby nazisci eksperymentowali na Czarnych a przede wszystkim na Bialych… wazne jest jednak to na jakich Bialych dokladnie…

   Like

 11. W 89 Ojciec na sile wyslal mnie do niemiec,choc sam nigdy nie chcial z Slaska wyjechac.Mial zamiar do Australi .Jak mnie wysylal wiedzialem ze cos musialo sie stac.Po drugie dal mi papiery po rodzinie Matki,a nawet kopi nie dal bratu w 88 gdy uciekal bo oszukali Ojca .
  Jak myslisz w jakim jezyku bede staral sie mowic gdy wszystko normalnie bez nerwow a w jakim gdy sie zdenerwoje.W obu krajach zaliczylem juz po 33 lata .
  Przypuszczam ze Owsianko bedzie w spokoju mowil po polsku a wcale bym sie nie zdziwil gdyby w nerwach zaczal klac po rusku.
  Zdziwilo mnie gdy bracik jak przyjechalem do niemiec ,przez Telefon darl morde do mnie,chyba ze strachu-ze niby nie umie dobrze mowic-godac.Kapnalem sie ze chodzi mu o Slaski ,wiec powiedzialem mu ze moze nie umie mowic po slasku ale jak sie godo to jeszcze wiem.
  Laczac jego pobyt w Legionowie i jak Wielkie wisilki wlozyli nauczyciele w szkole by za karzde slaskie slowwo musial ja pisac po 1000 jak jest w polskim-dziwne ze tlumoka nie naciskali by mowil po polsku cos im u niego slaska godka nie przeszkadzala-dziwilo mnie dlaczego .Az do momentu gdy nagle dostalem Telefon z Gliwic od ksiedza dzwoniacego na polecenie Biskupa do mnie-padly wtedy dziwne na poczatku slowa z jego strony-powidzial,ze byla u nich kobieta i powiedziala ze Strachwitz mial dwu synow.Znalazlem ze Hrabiowie na Kamiencu i na SUchej-to by wyjasnialo dlaczego wspominal o Krzywej wiezy i Australi.W obu miejscach jest rodzina .Ciekawe o ktora sucha by chodzilo-bo samo nazwisko ma zwiazek z dzielnica Wroclawia-jedna z rodzin jaakie braly udzial w bitwie z Tatarami pod Legnica.Tyle ze Problem z Ciotka Klara ,choc mysle ze bardziej ma to zwiazek z Hubalem -Klara to czasem u nas potocznie ksiezyc-skradziony stylet -komu po ukradzeniu dal bracik go ,czy moze sam sobie zostawil jak srebra po Matce ? Tyle ze zyt dziwnie to Cale bractwo nawiedzone osiedlilo sie w okolicach Wroclawia-moze im dal bracik stylet-nie mozna zapomniec ze oficerem kierujacym wydzialem drugim byl Janusz Zagorski-wiem patrzac na rodzine czesto sie powtarzaly imiona po pradziadkach czy dziadkach-co Prawda moj bylo po wojku ale drugie po dziadku ,trzecie wlaczyl bym do prababki -wskazywalo by ze u szlachty byl zwyczaj nadawania synom imion po Ojcach czy Dziadkach.Rosjaa miala lepiej Iwan Iwanowicz Iwanow.To co Ojciec pokazywal na kartce papieru i kazal zniszczyc -bylo nazwiskiem -jesli Nowo Grod -mogl sie dawniej nazywac Noj Gerodet -polana swiezo wycieta-to znam nazwisko Ruskich kniaziow jakie podobnie sie pisalo-przy czym mysle ze zwiazki Slaska Luzyc i Rusi musialy byc wieksze niz kiedys myslalem. W dzisiejszym polskim tlumaczac nazwisko wychodzi wolne wzgorze,a Ojciec mowil ze znaczy przecinka.Pytanie tylko dlaczego tak duza tajemmnica z nazwiskiem -moze zwiazek z klatwami i komputerami.Moze nie znajac wlasciwego nazwiska ani imienia nie beda mogli sie w czlowieka prywatny sytem wlogowac,choc beda mieli wladze nad cialem.
  Wczoraj po poludniu jak nigdy zasnelem i przespalem 3 godziny ,mialem sen jak kiedys jeszcze w Polsce -tyle ze polski sen pamietam do dzis ,wiem ze chodzilo o bunkry atomowe gdzies na polnocy i wybuch-co ciekawe wybuch byl akurat w tym roku na polnocy rosji w okolicach chyba Wladywostoku.Wczorajszy jednak po przebudzeniu od razu z glowy wylecial -chcialem zonie opowiedziec ale moglem tylko powiedziec ze byl dlugi i dosyc ciekawy -prawie jakbym Gral role w filmie.
  Ciekawe ze NTV odcinala sie od Milewskiego gdy powiedzial ze chodzi PRAWDZIWYM POLAKOM tylko o pieniadze,no i dziwnie Owsianko nadaje juz chyba tylko od siebie-ani NTV ani Tagen celowo czy moze robia miedzy soba teraz czystki jak z Potockim a moze tylko dla ludzkich oczu sciemne robia..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s