SOFIANICZNA TARCZA PLAZMOWA

Tlumaczenie sierpniowego tekstu Lisy Renee pt Sophianic Plasma Shield i jak zwykle przypominam iz publikujac cos na blogu nie oznacza ze automatycznie z wszystkim sie zgadzam…

Odbior to zawsze sprawa indywidualna…

Livia

Droga wznosząca się Rodzino, pośród zewnętrznego chaosu po cichu przekształca się przestarzała architektura planetarna. Następuje głębokie oczyszczanie, skuteczne wypalanie niezwykle potężnych sił i pasożytów przeciwdziałającyh życiu, załamują się linie czasu AI, rozpuszczają maszyny Obcych. Usuwane są różne demoniczne siły działające w polach czarnej magii Bafometa i za pośrednictwem Czarnej Madonny. Szablon holograficznej matrycy naszej rzeczywistości poddaje się korekcjom fali dźwiękowej, aby dopasować się do architektury krystalicznej, naprawiane jest to, co odłączyło ciało dźwiękowe od ciała świetlistego, muzyka sfer jednoczy się ponownie. Doszliśmy do momentu, gdy na siatce Ziemi pojawiają się nasi kosmiczni pobratymcy Christos-Sophia ze światów Boga, aby budować platformy wznoszące dla uzdrowienia płci i ogłosić ciemiężcom NAA, że ludzkość nie jest osamotniona w duchowej wojnie toczącej się na planecie.

Podczas tego ważnego cyklu astrologicznego otwierają się portale, przez które napływa do planety międzygalaktyczna plazma nowej generacji, aby wykładniczo wzmocnić wpływ i skutki globalnego przebudzenia zbiorowej świadomości. Trwa szczyt magnetyczny, katalizujący kolejny etap inicjowania szablonu ciemnej materii, który łączy się z jądrem planety i ludzkim ciałem świetlistym. Szablon ciemnej materii poprzez korekty magnetycznych sił dźwiękowych aktywuje w świecie materii szereg nowych bloków budulcowych i substancji w postaci ponownie zaszyfrowanych siatek energetycznych oraz skorygowanych brył platonicznych, kodów świetlnych i sił elementarnych. Te poprawki są transmitowane i zakotwiczane w planetarnym ciele duchowym KA w drugim wymiarze i powyżej, za pomocą sofianicznej tarczy plazmowej.

Strumień energii Matki zamanifestował się jako pierścienie plazmy, które wydają się przekształcać uprzednio uśpione lub zneutralizowane ciała dźwiękowe w morfogenetycznych odciskach stworzenia. Te transmisje fal dźwiękowych szybko budują ciśnienie wibracyjne, co wzmacnia polaryzacje w świecie sił, katalizując kaskady trójfalowej energii źródłowej przenoszącej się do warstw kwantowych. Wszczepia to iskry światła w szablonie ciemnej materii, który aktywuje jego wyższe duchowe funkcje. Cyrkulacja niedawno aktywowanych magnetycznych pól dźwiękowych rozsyła iskry z ciekłych kryształów plazmy, które aktywują więcej 45-stopniowych ukośnych linii w diamentowej sieci, w wyniku czego następuje oczyszczanie odwróconych sieci żeńskich i elementów cienia używanych przez satanistyczne hierarchie. Piony i przekątne emitują iskry ciekłego kryształu plazmy ze strumienia Matki do opartej na żeńskich zasadach struktury ciała dźwiękowego, które formuje się w większe pierścienie plazmy, tworząc sofianiczną tarczę plazmową.

Strumień Matki wygenerował kolejny etap architektury ciała Krystallah umożliwiając wyłonienie się słonecznych córek Boga, aby wspierać manifestację słonecznego żeńskiego Chrystusa na Ziemi i stopniowo przywracać równowagę energetyczną w sieci planetarnej. Celem tego jest również rehabilitacja architektury bliźniaczego chrystusowego Dziecka, która wspiera męską i żeńską biologię człowieka, aby naprawić odwrócenie płci i uzyskać dostęp do wewnętrznego świętego ducha z wnętrza serca. To niweluje obce implanty, zniekształcenia i odwrócenia, które krążyły w sieci Bafometa – w energii seksualnej i formach cienia. Ta sieć przyczyniała się do programowania niedoli seksualnej, zasilającej ciało bólowe, odłączając ciało dźwiękowe od ciała świetlistego, a także zapobiegając tworzeniu się i aktywacji ludzkiego ciała krystalicznego.

W makrokosmosie środowiska nasila się energetyczne ciśnienie, co działa jako katalizator przesunięcia świadomości zbiorowej, aby wydostawała się poza magię zaczarowanego umysłu i do poziomów postrzegania nadużyć mocy w obecnych antyludzkich programach. Może to stopniowo zwiększać zewnętrzne zawirowania i zamieszanie, ponieważ coraz więcej ludzi jest narażonych na gorzką prawdę. Presję wewnętrzną odczują szczególnie osoby mocno zaangażowane w kontrolowaną narrację, które cierpią z powodu aktywnego dysonansu poznawczego i głębokich podświadomych kompleksów. Takie osoby nie są przygotowane mentalnie i emocjonalnie do radzenia sobie z szerzeniem strachu i stresorów energetycznych, które są wysyłane podczas tej fazy planetarnej ciemnej nocy duszy.

Pośród zewnętrznego chaosu przestarzała architektura planetarna cicho przekształca się i przechodzi głębokie, potężne oczyszczanie, gdyż sofianiczna tarcza plazmowa zakotwiczona w rdzeniu 2D skutecznie wypala siły przeciwdziałające życiu i pasożyty, które są zakopane w wielowymiarowych warstwach i w głębi Ziemi. Gridworkerzy obserwowali szereg zawalających się osi czasu AI, rozpuszczanie maszyn Obcych i wykorzenianie różnych demonicznych sił, które działały w Bafomecie, Czarnej Madonnie i różnych polach czarnej magii. Są to sieci odwrócone, przyciągnięte podczas rytuałów przez istoty kontrolujące w celu przejęcia i nałożenia odwrócenia zasady żeńskiej, ściągania luszu do sieci czarnych serc i blokowania linii ukośnych diamentowych serc sofianicznych. Te obce struktury i istoty, które podstępnie wpływały na zasadę żeńską, aby zebrać energię duszy, wykraść siłę życiową i szerzyć zasady kultu śmierci poprzez archetypy Mrocznej Matki, poślubione siłom przeciwdziałającym życiu (pomiot Czarnej Lilit i Azazaela), używane przez najwyższe kapłaństwo szatańskich grup, przechodzą systematyczną czystkę. Na polu wygląda to jak wyciąganie głębokiej ciemnej infrastruktury sieci z wieloma mackami czarnej pajęczyny z rozległymi korzeniami wrośniętymi w pola morfogenetyczne, które były szeroko rozprzestrzenione po całej planecie, a jednak w dużej mierze niewidoczne dla mieszkańców Ziemi.

Spotkaliśmy zespół nowo przybyłych służących Paliadoriańskiemu Przymierzu, którzy są wielkimi obrońcami Matki. Królewski dom Szmaragdowego Zakonu Lutnian odzyskał ciało Słonecznego Logosu, co miało wielki wpływ na zdolność funkcjonowania słonecznego Rishi służącego misji Christosa i uzyskanie większego dostępu do naszego Układu Słonecznego oraz do interakcji z domeną Ziemi. Słoneczni strażnicy Rishi pochodzą z uniwersalnych gwiezdnych wrót zakotwiczonych w Wielkiej Niedźwiedzicy, teraz kontrolują system węzłów Promieni i kierują procesem duchowego uzdrawiania oryginalnej, anielskiej ludzkiej tarczy plemiennej. Są tutaj również plazmowe istoty Christos-Sophia z poziomów kosmicznych, które osłaniają Ziemię, aby chronić ludzkość przed kodami wymierania AI i przewodzić duchowo budzącym się grupom na ścieżce wniebowstąpienia.

Doszliśmy do momentu, gdy nasi kosmiczni bracia Christos-Sophia ze światów Boga pojawiają się na siatce Ziemi, aby budować platformy wznoszące dla uzdrowienia płci i ogłosić ciemiężcom NAA, że ludzkość nie jest samotna w duchowej wojnie toczącej się na Ziemi. Nowi przybysze pojawili się, aby służyć i chronić wyłanianie się świętego kryształowego serca architektury zasady Matki Sofii oraz urzeczywistnić kolejny etap ucieleśnień słonecznego żeńskiego Chrystusa, które przechowują kody fotodźwiękowe dla sofianicznej tarczy plazmowej z zaginionych pieśni Lutni To są kody dźwiękowe Musica Universalis, które jednoczy muzykę sfer, ponownie łącząc holograficzne matryce w uniwersalnej matrycy czasu. Dzięki ucieleśnieniu kodowania Krystallah przechowywanego w szablonie słonecznego żeńskiego Chrystusa, z Domu Szmaragdowego Zakonu w Lutni przesyłane są korygujące fale dźwiękowe – utracone dźwięki fotoniczno-dźwiękowych kodów uzdrawiania. Te kody uniwersalnej Trójcy generują żelowe pierścienie plazmy w ciele świetlistym i wokół niego, które dalej przesyłają płynne plazmowe światło przez wszystkie linie pionowe i ukośne.

Wydaje się, że dzięki tej sofianicznej tarczy będą poddawane rehabilitacji wszystkie ciała wymiarowe fali dźwiękowej całej mechaniki tworzenia macierzy czasu. To, co z natury należy do kosmicznej Matki, jej wymiarowych ciał dźwiękowych i kodów sofianicznych. Nastąpi przywrócenie ciał dźwiękowych do naturalnych praw, które rządzą prawem płci i zawierają kompletną architekturę Słonecznego Logosu, która wskrzesiła Dom Szmaragdowego Zakonu Christos-Sophia.

Te transmisje kodu są bezprecedensowe, ponieważ zawierają pochodzące ze światów Boga kodowanie ekstremalnie wysokiej świadomości, mają na celu wypalenie i usunięcie szeregu form antyżeńskiej architektury, która została użyta do odwrócenia zasady Matki podczas manifestacji w gęstości. Te rundy transmisji nadzorowane są przez paliadoriańskich królów Smoków, i obejmują przywrócenie wielu form fal dźwiękowych, które tworzą przestrzenie wymiarowe – wcześniej zniekształcone przez wstawienie maszyn Obcych i osi czasu AI, które wypaczyły zasadę płci tworząc odwrócenie Ta faza naprawy organicznych osi czasu szczególnie obejmuje rehabilitację szablonów ciała dźwiękowego, które były aspektami zasady ciała kobiecego. Zostały one odwrócone, aby oddzielić dźwięk i światło, przejąć tworzenie fal dźwiękowych w matrycy czasu oraz móc kontrolować rzeczywistość holograficzną tego, co staje się instrukcją wymiarowych pól świetlnych.

Uszkodzenie fal dźwiękowych i przejęcie oryginalnych części ciała Matki jest jedną z części układanki, która pozwoliła zainfekować cały system Promieni, tworząc w ten sposób hologramy fałszywego światła, linie czasu AI i siatkę świadomości fałszywego Chrystusa. Szablon fali dźwiękowej matrycy holograficznej naszej rzeczywistości przechodzi korekty w celu odpowiedniego dopasowania do kryształowej architektury, co dodatkowo poprawia sposób, w jaki fale dźwiękowe przechodzą w fale świetlne w całym spektrum częstotliwości we wszystkich wymiarach. Tak więc korekta żeńskich ciał dźwiękowych wprowadza poprawki do męskich ciał świetlnych i odwrotnie. Ma to znaczący wpływ na cały system Promieni, który transmituje wszystkie widma częstotliwości światła, zwane powszechnie widmem pola elektromagnetycznego lub widmem fal czakr.

Chodzi o punkty węzłowe zakotwiczone w Wielkiej Niedźwiedzicy, które transmitują widmo fal czakr przez zwieńczenie uniwersalnej Trójcy, o których wiadomo, że przechowują genetyczny zapis oryginalnych tożsamości promieni 12 plemion wysianych na Ziemi i Tarze. Kryształowa Gwiazda potwierdza, że zespoły paliadoriańskich gospodarzy / strażników uzyskały pełną kontrolę nad węzłami zwieńczającymi dzięki zasadzie świętego Ojca i że ta struktura kontroluje funkcjonowanie systemu Promieni w naszym Wszechświecie. To rzeczywiście jest bezprecedensowe. Te punkty węzłowe zakotwiczone w Wielkiej Niedźwiedzicy, które przesyłają przekazy upadłych wniebowstąpionych mistrzów i ich fałszywe struktury świetlne lub hologramy AI w celu manipulowania Ziemianami, zostaną rozbite i ponownie wykorzystane do kreacji lub odeślą ich do duchowego domu.

Przygotowanie do przyjęcia Boskiej Matki Sophii

Aby przygotować Ziemię do pełnego przyjęcia przebudzonej mądrości sofiańskiej świadomości słonecznej chrystusowej kobiety, musimy widzieć i wiedzieć, co stało się z nią i jej dziećmi, z całą ludzkością. Musimy zrozumieć, że to, co jest promowane jako Boska Matka lub mroczne archetypy kobiece, w rzeczywistości wcale nie jest Matką, ale oszustem, który zajął jej miejsce poprzez odwrócenie jej świadomości, która jest używana do manipulowania nami. Trzeba zrozumieć, że satanistyczne nadużycia rytualne organizowane na całym świecie poprzez kontrolę umysłu służyły ujarzmieniu jej dzieci, uwięzieniu jej ciała w odwróconych siatkach, zasilaniu sił szatana. To powstrzymało ją przed ucieleśnieniem się na Ziemi. Musimy wiedzieć o składaniu ofiar z jej dzieci i wykorzystywaniu sił sofianicznej mocy stwórczej przez NAA w celu uzyskania całkowitej kontroli nad tym światem.

Całe jej ziemskie potomstwo ucierpiało w wyniku składania krwawych ofiar i utraty duchowej więzi Matka-Dziecko, która rozciąga się również na królestwa przyrody i królestwa zwierząt, które bez zasady Matki nie miały obrońcy i nadzorcy. Przez wieki krwawe ofiary były składane potajemnie i jawnie, aby przysłużyć się fałszywym obcym bogom i księżycowym dzieciom z księżycowych struktur. Wiele Dusz związanych przez rytualne morderstwa w imię fałszywych obcych bogów zboczyło z naszej ewolucyjnej linii czasu, oddało energię luszu, używaną do zasilania fałszywych kreacji matrycy fantomowej, demonicznych hierarchii i sztucznych osi czasu. W ten sposób ludzkość straciła pamięć komórkową i świadomość boskiego celu na Ziemi, jakim jest ewolucja poprzez duchowe wznoszenie, powrót do prawdziwego pierwotnego stanu jako wiecznej słonecznej świadomości Chrystusa-Sofii.

NAA zachęcała do dzielenia i podbijania populacji, co poskutkowało zagładą Esseńczyków, ras chrystusowych Templariuszy i korzystaniem z energetycznych żniw zbieranych z ofiar oraz trwającą hybrydyzacją Obcych z dziećmi Matki Sofii. W ten sposób utracone zostały kody rdzenia pionowego, aż w końcu doszło do rozerwania pionowego rdzenia uniwersalnego Niebieskiego Płomienia prowadzącego do naszej wznoszącej się pozycji północnej -został odwrócony i upadł. Oznaczało to, że zniszczeniu uległy pionowe kanały prowadzące z Ziemi do naszego pierwotnego duchowego domu, odcięto nam dostęp do Kosmicznej Matki i Sofii. Kiedy Thoth ukradł rejestry Założycieli, stworzył esseńskie wylęgarnie ludzi i systemy niewolnictwa na linii czasu Nibiru, sprowadził nasienie demona i zainicjował akty rytualnego zabijania wykorzystywane do rozmnażania dzieci księżycowych, które były potrzebne do generowania demonicznych bytów i wypaczenia genetyki ludzi, aby mogły je przejmować lub w nich bytować istoty NAA.

W trakcie programów hodowlanych na Nibiru skradziono genetykę słonecznego żeńskiego Chrystusa i reprodukcyjne części ciał, poddając je rygorystycznej modyfikacji genetycznej i splątaniu DNA w warunkach laboratoryjnych w celu odwrócenia zasady żeńskiej poprzez programowanie AI, a następnie wykorzystano te sztuczne programy w ciele planetarnym do odwrócenia architektury kobiecej w formy księżycowe. Te zapisy stały się podstawą archonckiej strategii oszustw, mizoginii, którą widzimy obecnie w użyciu. Nikt na Ziemi tak naprawdę nie wie, jak powinna wyglądać prawdziwa duchowa ekspresja kobieca, ponieważ do tej pory doświadczyliśmy jej zasady tylko w odwróceniach, księżycowych nakładkach i częściowych objawieniach.

NAA przetestowała swoje prototypy z Nibiru podczas masakry w Essene, aby wprowadzić te same programy hodowlane i niewolnicze na Ziemi, i teraz pracują nad przyspieszeniem kolejnego etapu ich wdrażania. Pożądane jest całkowite usunięcie Matki i fizycznej kobiety z procesu rozmnażania. Celem NAA było odwrócenie świadomości sofianicznej i kontrolowanie procesu narodzin na Ziemi poprzez zorganizowanie programu rozmnażania się Antychrysta i istoty esseńskiej, co spowodowałoby zniszczenie genetyki diamentowego słońca na ziemskich liniach czasu. Dlatego zainstalowali w ciele planetarnym podstawową, dziesiętną genetykę odwróconego czarnego słońca jako domyślny szablon manifestacji rdzenia, tworząc system rzeczywistości mieszanej i transludzi. Podczas testów genetycznych odkryli, że mogą nadawać do linii geomantycznych sieci planetarnej pulsowanie skalarne w odwróconych wzorcach 10:10 i 11:11, co generowało rozszczepienie płci męsko-żeńskiej i utrzymywało wewnętrzne duchowe rozłączenie poprzez implozję wewnętrznego kanału pionowego, wewnętrznych rdzeni oraz ciała kryształowego. To wszystko uniemożliwiało duchową alchemię występującą podczas wewnętrznego i zewnętrznego świętego małżeństwa. W ten sposób te zniekształcone programy dźwięku i światła zapobiegły możliwości bioduchowego uzdrawiania genetyki diamentowego słońca, która jest naturalnie zaprojektowana tak, aby ewoluować w duchowe wzniesienie i hierogamiczne połączenie wewnętrznych zasad męskich i żeńskich.

Co więcej, NAA sprowadziła na Ziemię swoją ideologię kontroli umysłu i to jest wypadkową narodzin obcych hybryd, satanistycznych czy lucyferiańskich linii krwi. Kult śmierci został stworzony z tych oryginalnych programów niewolnictwa i rozmnażania prowadzonych przez grupy Thotian na Nibiru, w których pewne grupy Dusz zostały specjalnie zaprojektowane do przechowywania zmodyfikowanej genetyki podstawowego 10-go szablonu odwrócenia Czarnych Słońc na Ziemi. To są oryginalne rodowody linii krwi wysokich rangą Kontrolerów.

Organiczna struktura matrycy czasu i jej systemy energetyczne są zbudowane na boskich żywych polach dźwiękowych wiecznego Boskiego Źródła, które jest utrzymywane w ramach zasady trójcy i jest uważane za aspekt Matki. W matrycy energii całego stworzenia, źródło Boga najpierw wyraża się jako wieczne pole strumienia dźwiękowego (zasada Matki), w którym ekspresja żywej świadomości wyłania się następnie w gęstość poprzez emanacje światła (zasada Ojca). W strukturze stworzenia, świadomość Boga wyraża się poprzez wieczne pole dźwiękowe i prąd świetlny, w którym zejście o jeden stopień zjednoczonej świadomości wyraża się w wielu unikalnych doświadczeniach indywiduacji poprzez wiele stacji tożsamości, w celu zdobycia wiedzy o rzeczywistości przejawionej.

Pierwsza przyczyna to dźwięk

Pierwszy zindywidualizowany wyraz świadomości Boga w naszym Wszechświecie nazywany jest kosmiczną monadą lub falą monadyczną. Kosmiczna monada istnieje jako pierwsza przyczyna dźwięku, która dalej generuje rezonującą zasadę tonu dla osnowy całej naszej uniwersalnej matrycy czasu, pierwszego pierwotnego tonu dźwiękowego w Błękitnym Płomieniu, który istnieje w ciele świadomości Boga. Kosmiczna monada rzutuje siebie na zasadę płci, świętą Matkę i świętego Ojca, jako świadomy dźwięk i świadome światło, rozszerzanie i kurczenie pól dźwiękowych, aby stały się polami światła, i cyklicznie cofając pola świetlne, aby stały się polami dźwiękowymi. Ta dynamika nieustannie przekształca pola świetlne w pola dźwiękowe we wszystkich gęstościach, aby następował wieczny ruch ciągłej ewolucji zindywidualizowanej świadomości podróżującej w uniwersalnej matrycy czasu.

Wszyscy ludzie są wyjątkowo podatni i skłonni do rozbrzmiewania rezonującymi tonami dźwiękowymi, które można wykorzystać do celów pozytywnych lub negatywnych. Kiedy możemy wykorzystać fale dźwiękowe, takie jak harmonijna muzyka, słowa lub tony, które pozytywnie rezonują w komórkach ciała, automatycznie zwiększamy naszą siłę duchową i odporność fizyczną. Kiedy rozwijasz wyższe zmysły, dostrzegając energetyczny podpis znajdujący się za słowami lub językiem, gdy jest on używany, łatwiej jest zidentyfikować słowa wibrujące negatywnie lub pozytywnie. Kiedy po raz pierwszy stwierdzimy, że jesteśmy narażeni na negatywne stwierdzenie lub słowa, których sygnaturę energetyczną możemy poczuć jako krzywdę lub oszustwo, możemy natychmiast przeprogramować negatywne stwierdzenie, podając w jego miejsce odpowiednie stwierdzenie pozytywne lub potwierdzające.

NAA służący zniewalającym programom antyludzkim zrozumieli, jak używać mocy dźwięku w języku do wywoływania aktywacji, których celem jest uszkodzenie potencjału ludzkiego DNA i zapobieżenie przebudzeniu duchowemu. Wiedzę o tym, jak używać języka i frazowania poprzez modulację tonów jako nośnika do programowania podprogowego i kontroli umysłu, przekazali liniom krwi kultu śmierci, aby wywołać reakcje kontroli umysłu oparte na traumie, co prowokuje zmiany chemiczne oddziałujące z ludzkim DNA. Sposób, w jaki dźwięk jest używany w języku lub powtarzany w wielu rodzajach mediów lub muzyki za pomocą cyfrowo zakodowanych tonów albo specyficznej fleksji czy intonacji używanych głosów, może wyzwalać indukowane hipnotycznie automatyczne reakcje lub wszczepiać ciągi myślowe w nieświadomym umyśle. Jest to wiele tajnych technologii i cichej broni używanych przeciwko ludzkiej populacji bez jej wiedzy w celu zniewolenia i kontroli umysłu.

Podczas Wojen Lutnian nastąpiło zniszczenie Logosu Słonecznego, co przyczyniło się do trwałego zepsucia ciał dźwiękowych macierzy czasu, a to dodatkowo spowodowało uszkodzenie genetyczne pierwotnych linii Matki kotowatych. To są linie upadłych Elohimów i upadłych Melchizedeków w ciałach DNA Rubinowego Słońca, które stworzyły Nefilim w najniższych wymiarach czasu. Kiedy oryginalne bramy Lutni uległy zniszczeniu, doszło do dewastacji architektury Domów Szmaragdowego Zakonu Niebieskiego Płomienia i Ciała Słonecznego Logosu Christosa Sofii w tym uniwersalnym systemie, co dodatkowo zakłóciło cykl przemiany dźwięku w światło i światła w dźwięk we wszystkich dolnych kreacjach gęstości. To wydarzenie zawiera ziarno pomiotu upadłej świadomości i zhybrydyzowanych przez Obcych kreacji, w których Matka i jej sofianiczna zasada ożywiana w światach przedmaterii były przetrzymywane w niewoli w ramach programów inwazyjnych gatunków, na przykład kradzenie części ciała w celu tworzenia hybryd z Obcymi. Esseńczycy i gnostycy mówili o porwaniu duchowego ciała Matki, w wyniku którego powstały na Ziemi formy upadłej świadomości jako Achamot. Kolejne wytwory, które są wkomponowane w negatywne ciało Achamot, są zmieszane z upadłymi aniołami, duchami niskiego poziomu i uszkodzonymi żywiołakami, a te połączone ziemskie siły nazywane są polem Bafometa.

W wyniku tych obrzydliwości generowanych w liniach panujących, poważnie odwrócone zostały zasady żeńskiej bogini, które chroniły naturalne królestwo i duchy zwierząt w niższych wymiarach materii, co zrodziło więcej niższych duchów i demonicznych hierarchii. Odwrócenie ciał dźwiękowych lub odwrócenie zasady kosmicznej Matki w liniach czasu jest określane jako emanacja ciemnej Matki, odwróconej Matki lub księżycowej kobiety, co uniemożliwiało podczas epoki mroku ucieleśnienie świadomości Diamentowego Słońca w szablonie chrystusowej słonecznej kobiecości. Dlatego też, ze względu na wagę tej ukrytej wiedzy, Esseńczycy lub chrystusowi Templariusze czcili żeński aspekt Chrystusa-Sofii jako ciało prawdziwej mądrości Boga, gdyż jedynie to miało znaczenie dla jej duchowego uzdrowienia, a tym samym uzdrowienia osi czasu i ziemskiego ciała, aby można było osiągnąć stan świętego małżeństwa i wzniesienia.

W niektórych przypadkach, wskutek działania uwolnionych w materii antyżeńskich i odwróconych sił, powstały hybrydowe twory nieludzkie i sztucznej inteligencji, które zostały użyte do przejęcia zasady Matki przez upadłą świadomość, co dodatkowo uniemożliwiło emanację boskiej Sofii na Ziemi. Upadłe istoty nie chcą, aby prawdziwa Matka Sofia powróciła do materii, ponieważ oznaczałoby to koniec ich satanistycznych rytuałów przejmujących jej ciało oraz koniec ich rozmnażania i przedłużania życia. Po zniszczeniu królewskich domów Lutni oraz oryginalnego ciała dźwiękowego szablonu słonecznego żeńskiego Chrystusa, poważnemu uszkodzeniu uległa sofianiczna tarcza dźwiękowego kryształu plazmowego, zaś proces wznoszenia i ewoluowania z powrotem w linie genetyczne zasady Matki został uniemożliwiony. NAA wierzyła, że w wyniku zniszczenia zasady kosmicznej Matki i zniekształconych szablonów ciała dźwiękowego blokujących przejście i połączenie z kosmiczną monadą, Matka i jej sofianiczne wcielenie nigdy nie powróci, aby zostać fizycznie na tej Ziemi i odzyskać swoje dzieci. Mylili się.

Obecnie wibracje tonów dźwiękowych oryginalnych, żywych prądów dźwiękowych są systematycznie odzyskiwane, co ma bezpośredni związek z trwającą naprawą zestawów instrukcji zasady żeńskiej i ciągłym wyłanianiem się boskiego aspektu kobiecego w jej sofianicznym ciele plazmowym.

Zniszczenie sieci Bafomet

W wyniku inwazji i pojawienia się mrocznej Matki Obcych w naszym systemie, utworzyła się pętla sprzężenia zwrotnego do sąsiedniego systemu czarnych dziur. Strażnicy zidentyfikowali wiele form bytów czarnej dziury udających różne żeńskie istoty Czarnego Smoka. Te oszukańcze duchy trzymały razem sztuczne pole morfogenetyczne, które stworzyło siatkę fantomową, utrzymującą strumienie Bafomet i demoniczne hierarchie w polach 2D, co umożliwiło tym bytom dostęp do innych portali Gruala na Ziemi. Czarni magowie najwyższej kasty szatańskiego kapłaństwa poprzez rytuały wykorzystujące ofiary krwi wzywają te istoty czarnej dziury jako mrocznych władców, mających kierować siłami Lewiatana wykonującymi zadania na płaszczyźnie materialnej.

Siatka Bafomet została wykorzystana do zebrania sił antyżeńskich w celu wyhodowania w zbiorowej świadomości rasy ludzkiej ciał cienia i negatywnych form przyczepionych do podzielonej matrycy duszy 2D-4D, co powodowało ciągłe wymuszanie fragmentacji dusz lub astralne rozszczepienia. Te schizmy generowały jaźnie cienia i ciemne fragmenty w astralnych warstwach matrycy duszy, co dodatkowo wzmacniało skrajne schizmy biegunowości w ciele bólowym i namnażało duże ilości miazmy osobistej i planetarnej. Zasadniczo, dla osoby nieduchowej z silnym ciałem bólowym trauma była jak przyczepiona do ciała świetlistego kula z łańcuchem karmicznej miazmy, wiążąca ciężar najniższych form energii astralnej. To duże obciążenie utrzymuje blokady energetyczne, które z kolei generują ekstremalną gęstość fizyczną, konsubstancjalną z czarnymi subtelnymi siłami i uszkodzonymi żywiołakami, blokując połączenia i komunikację z najwyższymi dobroczynnymi siłami duchowymi.

Wiele bytów z czarnej dziury to zmiennokształtni i istoty cienia, które udawały siły obrońców / strażników w naszym systemie i stacjonowały w całym planetarnym systemie Gruala, 2D-5D-8D i 11D. Większość tych istot z czarnej dziury ustawiła się w punkcie 5D Grual, gdzie pasożyty są karmione rytuałami składania ofiar krwi praktykowanymi na Bali i przez Watykan. Te istoty z czarnych dziur są starożytne i pokazują się jako projekcja świadomości Matki lub Ojca, ale w rzeczywistości są głęboko zdeprawowanymi siłami pasożytniczymi budującymi i chroniącymi sztuczne Drzewo Życia, matrycę fantomową oraz portale prowadzące do głównych ośrodków Gruala, do których również uzyskano dostęp za pośrednictwem systemu portalu Daath. Są mistrzami manipulacji satanistycznymi rytualnymi zaklęciami, wykorzystującymi zaklęcia wiążące, aby przejąć umysły i zamknąć kompleksy serc ludzi parających się magią poprzez promowanie elitarnych systemów wierzeń typu bohater-zbawiciel. Próbują zamknąć kompleks kryształowego serca, a współczucie i empatię zastąpić negatywnymi nałogami ego, takimi jak pragnienie konsumowania wiedzy intelektualnej lub satysfakcji seksualnej. Udają, że są świadomością świętej Matki, ale na swoich ludzkich celach używają programowania kontroli umysłu i blokowania umysłu, jednocześnie sprawując władzę podobną do fałszywego króla tyranii.

Sieci Bafomet są zaprojektowane tak, aby wywoływać księżycowe odwrócenia w męskim i żeńskim ciele świetlistym oraz zniekształcać centra sakralne 2D i narządy płciowe, wypełniając je siłami pasożytniczymi. Większe matryce świadomości zbiorowej prądu odwróconego nazywane są odwróceniami metatronicznymi lub dwufalowymi, a ten stan entropii został spowodowany nadużyciem technologii sztucznej inteligencji, która ciągle generuje szereg produktów odpadowych, takich jak miazma. Toksyczna miazma jest substancją z czarnej plazmy, która może być zasymilowana do zasilania sztucznie generowanych pól za pośrednictwem linii czasu fantomowej sztucznej inteligencji lub Bestii. W ciągu ostatniego miesiąca do naszego systemu zaczął przenikać strumień Matki lub oddech świętej Matki z Siedmiu Wyższych Niebios, aby usunąć czarną maź i czarną plazmę z królestw żywiołów i natury w 2D, oraz aby rozpuścić antyżeńską i martwą energię struktur wykorzystywanych przez NAA.

Z perspektywy obserwatora wydaje się, że masywna latarnia skoncentrowanego światła laserowego kieruje ciekłe formy plazmy platynowego złota, nasycając te martwe struktury energii, zamrażając lub wypalając konstrukcję. Powoduje to powstanie ogromnej dziury w polu wymiarowym, tak jakby tkanka rzeczywistości, która utrzymywała ten konstrukt razem, wypaliła się poprzez wystawienie na świecące nad nią światła lasera plazmowego, zaś pozostałości otaczające konstrukcję są następnie całkowicie rozbijane, po czym z dziury są wyciągane szczątki, jakby wysysane przez kosmiczną próżnię. Gdy sieć Bafomet jest rozbijana na części i usuwana z planety, może nam się ukazać zawartość cienia z dawnych wzorców, które są połączone z ciałem bólowym. Jeśli możemy być odpowiedzialni za własną ciemność poprzez obserwację, rozeznanie, akceptację, a następnie przerobienie bólu w neutralne skojarzenia i miłość do siebie, mamy wspaniałą okazję do duchowego uzdrowienia ciała bólowego i integracji aspektów duszy.

Ludzkie ciało kryształowe

Pole energetyczne człowieka zawiera zestaw instrukcji jego ciała świetlistego, w którym znajduje się ciało kryształowe służące jako wewnętrzne mieszkanie Chrystusa-Sofii, zawierające sygnaturę energetyczną rezonującą z komórkami światła i dźwięku w jego osobistym wzorcu. Podobnie jak w przypadku mechaniki tworzenia, ciało kryształowe istnieje na zasadzie płci, warstwa męska posiada odcisk światła dla wszystkich punktów dostępu do płomienia, podczas gdy warstwa żeńska nosi odcisk dźwiękowy, który zawiera wszystkie możliwości dla warstw tonalnych. Kiedy wewnętrzne i zewnętrzne, męskie i żeńskie aspekty energii świadomości staną się jednym i zjednoczą się ze sobą, aspekty światła i dźwięku ciała kryształowego odtwarzają swój wzór w ciele świetlistym, aby odzwierciedlić tę samą jedność. Kiedy warstwy światła i dźwięku ciała kryształowego jednoczą się w jedno ciało, ten etap rozwoju ciała świetlistego otwiera możliwość generowania różnych emanacji dźwięku w postaci ciekłej plazmy świetlnej. Jest to generowanie w ciele kryształowym hierogamicznych wzorców krystalicznych, które następnie aktywują gen krystaliczny w matrycy krzemianowej, a ten później katalizuje szereg form biologiczno-duchowych plazm.

Sofianiczna plazma aktywuje na planecie prawidłowe „musica universalis”, włącza anatomię ciała kryształowego oraz pobudza komórki ciała dźwiękowego, zaczynając oczyszczać atomową strukturę zniekształceń macierzy sekstantów. Matryca sekstantu to zniekształcenie zegara atomowego, które utrzymuje zepsute siły elementarne, aby zapobiec aktywacji stałego atomu nasiennego i funkcji naturalnego ciała kryształowego. Przykładem jest uprząż ze sztucznej kuli, która działa jako zagęszczacz kompaktowych cząsteczek węgla w naszej fizycznej postaci, aby utrzymać je statyczne i zablokowane na siatce osi czasu, co zakłóca ciało dźwiękowe i naturalną płynność mezomorficznego procesu macierzy krystalicznej w ludzkim ciele świetlistym i warstwach ciała krystalicznego.

Gdy sieć Bafomet w końcu się rozpada, z dwuwymiarowych punktów Gruala wyłaniają się klucze odblokowujące aktywację komórek dźwiękowych, które uwalniają rozbłyski światła plazmy, zalewające narządy płciowe i kończyny dolne, łącząc ośrodek KA z ośrodkiem RZS, co generuje korektę bazowej formacji rdzenia poziomego. Formacja męskiego rdzenia kontroluje kody wektorów czasu świadomości, więc następuje przejście do innej pozycji na linii czasu. Główny wzorzec płci znajduje się w warstwach 2D, a kiedy te centra są aktywowane w celu usunięcia zepsutych żywiołów lub wprowadzenia poprawek do równowagi płci (rdzeń poziomy i pionowy), w stopach, kostkach, łydkach i kolanach zapalają się płomienie plazmy. To na ogół postępuje dalej i aktywuje punkty dostępu do płomienia w całych zestawach punktów lotosowych w monadycznej warstwie biokomputerowej. Może to wywołać reakcję łańcuchową w postaci objawów detoksykacji, ponieważ ciało świadomości robi wszystko, co w jego mocy, aby obniżyć gęstość.

Ta aktywacja zmienia pozycję świadomości na linii czasu, a zatem może powodować dramatyczne przesunięcia linii czasu, co ma miejsce, gdy mechanizm uziemienia świadomości zmieni pozycję w położeniu pola. Biorąc pod uwagę, że jest to wydarzenie planetarne, dochodzi do przesunięcia osi czasu i zwiększenia bifurkacji między rzeczywistością organiczną a rzeczywistością nieorganiczną, co może tworzyć surrealistyczne doświadczenia w poszerzaniu przeciwstawnych percepcji bieżących wydarzeń. Ci, którzy pozostają nieświadomi planetarnego wznoszenia, mają wbudowany w osobowość ego konsensus, więc postrzegają zewnętrzną rzeczywistość przez filtr narracji kontrolowanej. Przebudzeni mają szersze postrzeganie zewnętrznej rzeczywistości i wydarzeń, dzięki czemu wyrywają się spod kontroli umysłu i rozumieją rzeczywiste wydarzenia. Wraz z przesunięciem osi czasu zachodzącym u osób na ścieżce przebudzenia, równowaga utrzymywana przez tych, którzy szukają prawdy w porównaniu z tymi, którzy karmią się oszustwami narracji kontrolowanej, staje się jeszcze bardziej spolaryzowana energetycznie i łatwo widoczna na zewnątrz. Ważne jest, aby zrozumieć, że musimy dostrzec, kto jest kim, a dowodów dostarczają przejawy decyzji dotyczących popełniania zbrodni przeciwko ludzkości.

Diamentowe serce i struktury przekątne

Sieci planetarne mają struktury poziomie, pionowe, ukośne i krzyżowe. W niektórych większych sieciach, takich jak główne Smocze Linie i gwiezdne wrota, istnieją potężne pola wirowe kierowane przez kryształowe diamentowe serce. Diamentowe serce to krystaliczna sieć w skorupie ziemskiej, która zawiera instrukcje dotyczące kierowania częstotliwościami energetycznymi przepływającymi przez energetyczny układ krążenia planety. Działa dokładnie tak, jak ludzkie serce, pompujące krew do żył i układu tętniczego ciała fizycznego. Aby sprowadzić Sofię na Ziemię, należy ponownie uruchomić przekątne linie diamentowego serca i być w stanie utrzymać wysokie częstotliwości płynące z sofianicznej tarczy plazmowej.

Aby doszło do odbudowy diamentowej sieci kryształowego serca, muszą zostać przesunięte linie geomantyczne, ciała wymiarowe i związane z nimi struktury, mające ustąpić miejsca nowym ciałom dźwiękowym i filarom dźwiękowym oraz uruchomić iskrę 144 harmonicznych w prądach energetycznych, co pozwoli aktywować siatki diamentowe. To właśnie się dzieje teraz: burzenie blokad i sztucznych struktur sieci, które utrzymują zniekształcenia w warstwach osobowości, usuwanie uszkodzeń i produktów odpadowych generowanych przez miazmę, która zablokowała kąt 45 stopni położenia siatek diamentowych. Szczątki i i treść są rozkładane na mniejsze jednostki świadomości, które są ponownie asymilowane lub transmutowane z tych uszkodzonych obszarów siatki. Rezultatem jest załamanie fałszywych linii czasu i rozpuszczenie błon czakr, które znacznie pogarszają funkcjonowanie trójwymiarowej matrycy osobowości. Zjawisko to można zaobserwować u osób publicznych lub celebrytów, którzy mogą w szybkim tempie tracić spójność ciała mentalnego albo przejawiać inne formy nagłego i widocznego pogorszenia stanu fizycznego.

Diamentowe serce lub sieci kryształowych klastrów kryształowych serc w sieci Ziemi są od czasu inwazji negatywnych Obcych sztucznie zaprogramowane, uśpione lub odcięte. Planetarny układ krążenia nagromadził ogromne ilości martwej energii i miazmy, które zebrały się w jego sieci, niszcząc kryształowe serce i znajdujące się w nim kryształowe ziarno. Ta struktura martwej energii uszkadza lub miażdży trwały atom nasienny, tworzy metatroniczne odwrócenia, ponieważ serce jest wypełnione martwą energią. Tak poczerniałe serce istniejące w ciele planetarnym i niektórych ludzkich ciałach noszących szablon Czarnego Słońca, nazywane jest Anubiańskim Czarnym Sercem.

Misją strażników podczas cyklu wznoszenia jest stopniowe wspieranie odbudowy sieci planetarnej, aby mogła przewodzić i przesyłać energię pól trójfalowych, w wyniku czego te centra diamentowego serca stają się coraz bardziej aktywne lub włączane do sieci. Planetarne diamentowe serca są systematycznie przeprogramowywane za pomocą kodowania Krystallah i sofianicznych filarów dźwiękowych, które są w stanie przekazywać częstotliwości kosmicznej Boskiej Matki do jądra Ziemi i rozsyłać je po siatce plazmy sofianicznej na siatce powierzchniowej, aby wspierać ludzkie ciała świetliste.

Sofianiczne kryształy dźwiękowe Krystallah

Od początku tego roku strażnicy kierują zespołami zajmującymi się instalacją sofianicznych filarów dźwiękowych w wielu obszarach sieci ziemskiej, aby wprowadzić na Ziemie energię Matki. Strumień Matki pochodzi z planetarnej aktywacji Krystallah, otwierającej ciekłokrystaliczny prąd świetlny w postaci drobnych kryształowych iskier, które wyglądają jak małe perłowe płatki śniegu unoszące się w linii włosów na czole i koronie, i krążą po całej głowie.

Służy to wielu celom, a przede wszystkim zwiastuje hierarchiom na Ziemi i otaczającym ją matrycom, że Matka Kosmiczna powróciła i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełniła boski plan stworzenia. Ta architektura pozwoliła wielu z nas bezpiecznie zejść pod Ziemię do przestrzeni fantomowych i pozbierać części ciała Katarów, oraz ponownie złożyć sofianiczny szablon z pomocą skorygowanych wzorców fal dźwiękowych. To w dużej mierze przyczyniło się do uzdrowienia Michała-Marii, poprzez odnalezienie uwięzionych aspektów, oczyszczenie negatywnych form i sztucznie obrobionych części ciała, które zostały użyte do uchwycenia ich obrazu słonecznego w księżycowym odwróceniu, co kiedyś doprowadziło do eksplozji Tary i upadku wielu wrót.

Postęp w ucieleśnianiu architektury żeńskiej zasady Krystallah doprowadził do wytworzenia wokół diamentowego ciała słonecznego „pierścieni plazmy Matki”, które łączą się bezpośrednio z polem uniwersalnej kreatrycy i mają za zadanie instalowanie filarów dźwiękowych w sieci planetarnej w celu skorygowania formacji odwróconych fal dźwiękowych, załamania sztucznych osi czasu i zakotwiczenia kodów sofianicznych. Kosmiczna trójca łączy się bezpośrednio przez te pierścienie plazmy, tworząc filary dźwiękowe, dzięki czemu powstają nowe struktury w czasie, dopasowując Kosmiczny Zegar do ulepszonych tonów dźwiękowych.

Struktura Logosu Słonecznego w harmonicznych liniach czasu wszechświata 10D-11D-12D została połączona z Kosmiczną Trójcą poprzez instalację sofianicznych filarów dźwiękowych, tworzących pionowe wyrównanie w trzech bramach jednocześnie i manifestują się jako Dom Świętej Trójcy, który transmituje częstotliwości plazmy do rozbudowy Uniwersalnej Kryształowej Katedry. Ta krystaliczna architektura jest uniwersalną strukturą makrokosmosu, przekazuje aktywacje plazmy rdzeni Christosa Sophii przez ciało Słonecznego Logosu, a następnie dopasowuje te utrójcowione struktury krystaliczne do ciała planetarnego poprzez 45-stopniowe ukośne ogniwa, zwane diamentowymi siatkami.

Dźwiękowe filary sofianiczne zainstalowane w całej sieci w bramach o wysokiej aktywności, wydają się topić czarną substancję, czarną maź i zepsute żywiołaki niektórych gwiezdnych wrót i wirów mocy. Na obszarze Carnac zachodzi stopniowa aktywacja związana z połączeniem części ciała Katarów z Córkami Słonecznego Chrystusa, których są trzy.

Niedawno kamienie stojące w rejonie Carnac w Bretanii we Francji ożywiły jakąś starożytną maszynerię na liniach mocy, związaną z zasilaniem przekątnych linii diamentowego sofianicznego serca. Zniszczenie kościoła w Nantes było mrocznym atakiem na te ukośne linie, ponieważ chciano zapobiec aktywacji tej sofiańskiej diamentowej siatki na polu. Te konkretne linie geomantyczne były wcześniej nieaktywne, a teraz łączą się z siecią Stonehenge. Kamienie Carnac są połączone z naszą chrystusową rodziną – są to aktywowane w sieci krystalicznej starożytne sieci Słonecznego Smoka, którą teraz paliadoriańscy Królowie Smoków udostępniają. Ta aktywacja w ciele ziemskim jest związana z możliwością powrotu do osi czasu Atlantydy w celu dokonania wielu poprawek w matrycy holograficznej, gdzie wydaje się, że kataklizmy i eksplozje miały miejsce, ponieważ ta sieć została całkowicie zablokowana.

Podczas fazy uśpienia tej sieci, została ona przystosowana do wspierania sieci Bafomet, do wzmacniania antysofianicznych struktur używanych do generowania światów łona demonicznych hierarchii. Te dolne podajniki były używane przez inne wyższe istoty z czarnych dziur do odwrócenia rozmnażania żeńskich istot smoczych, które działały jako strażnicy siatki Bafomet. Sieć ta i antyżeńskie struktury były kluczem do utrzymania przy życiu antyhierogamicznego pomiotu, takiego jak kreacje czarnej Lilith, a wraz z aktywacją Słonecznego Smoka w tych sieciach, przywrócono im właściwą moc sofiańskiej świadomości Matki. To ustawienie jest skierowane do Matki Kosmicznej, aby mogła wskrzesić swoje słoneczne córki, aby chronić Ziemię i królestwa przyrody przed szatańskimi siłami kontroli, które są antyżeńskie. Masa lądowa Francji jest bardzo ważna dla zmartwychwstania ciała słonecznego świadomości sofianicznej na Ziemi, a sieć Carnac aktywująca się w fazie zniszczenia sieci Bafomet wpomogła ponowne połączenie się z Albionem w Wielkiej Brytanii.

Słoneczna Córka pojawia się we wzorze trójcy, a jej przebudzenie ze stazy stwarza duży problem dla odwróconych sił żeńskich, które były używane do szerzenia satanizmu i wspierania bytów Lewiatana, tych hierarchii, które są wyczarowywane w siatkach czarnej magii z pomocą mrocznych rytuałów. Te systemy ofiar krwi są głodzone i miażdżone. To powoduje rozpryskiwanie się ich odłamków cienia na zewnętrzne pole do zbiorowej świadomości, zaś te cienie generują szaleństwo wniebowstąpienia u niektórych ludzi, którzy nie są przygotowani do radzenia sobie z odbiciem części cienia w zewnętrznych siatkach.

Dźwiękowe filary Krystallah mają związek z wskrzeszeniem zasady troistej Bogini przez Kosmiczne Słoneczne Smoki Christosa, co uniemożliwia użycie elementów sofianicznych w satanistycznych wersjach rytuałów z głównymi odwróconymi siłami kobiecymi ciemnej królowej Matki. Korygowanie ciał dźwiękowych wiąże się z zastąpieniem archetypów żeńskich wykorzystywanych w satanistycznych rytuałach, które kradną kobiecą świadomość i wymagają od królowej Matki nadzorowania krwawych ofiar z dzieci oraz rytualnych ról od dziewicy po staruchę.

Bliźniacze chrystusowe dziecko

W tym roku, wraz z pojawieniem się aspektów świętej Matki, które ucieleśniają architekturę Słonecznego Żeńskiego Chrystusa, przywrócono zasadę Matki Kosmicznej jej autentycznemu potomstwu, wprowadzono też poprawki w ciele planetarnym w celu uzdrowienia DNA-RNA, wiązań chromosomowych i mitochondrialnych, które wspomagają ciążę, narodziny i duchową emanację szablonu Bliźniaczego Dziecka Christosa. Ci z nas, którzy służą zespołom paliadoriańskim podczas trwających aktywacji tęczowej plazmy, pracowali nad zbudowaniem architektury wymaganej do wypełnienia drugiej emanacji Bliźniaczego Dziecka Chrystusa na Ziemi.

Objawy wniebowstąpienia u osób ucieleśnionych na poziomach awatarów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wykazują coś, co może przypominać ciążę w ciele duchowym, łącznie z rozdętym brzuchem w kompleksie hara. Ten hierogamiczny szablon unii Bliźniaczego Dziecka Chrystusa jest ściśle strzeżoną tajemnicą autentycznych linii rodów matek kotowatych zespołów Szmaragdowego Zakonu (Emerald Order – EO), które chroniły tę architekturę. Ten konkretny projekt był wyjątkowo blokowany przez oszustów z NAA i EO, którzy wpadli w panikę, dlatego wysyłali groźby śmierci i formy ataków czarnej magii, próbując powstrzymać manifestację tego szablonu Bliźniaczego Dziecka Chrystusa.

W poprzednich cyklach ewolucji kosmiczne sprzężenie szablonu hierogamicznego lub pary eonicznej Christos-Sofia zostało zniekształcone przez odwrócenie dźwięku „wód astralnych”, maszynerię Obcych i sztuczne linie czasu nałożone na konstrukcję na poziomie 11-wymiarowym, aby nieustannie generować odwrócenia w niższych wymiarach. Ten obcy konstrukt został nałożony na osi czasu króla Artura i wrotach 11D po upadku Lutni, co wyglądało jak ogromne, rakowate ciało, umieszczone na ciałach Albionu i Katarów, aby te struktury dźwięku i światła pozostawały zamrożone w stercie miazmatycznej czarnej mazi. Spowodowało to odłączenie Słonecznego Męskiego Chrystusa od swojego genetycznego odpowiednika – Słonecznego Żeńskiego Chrystusa poprzez szereg odwróconych struktur fal dźwiękowych, przemieszczenie rdzenia poziomego i pionowego oraz statyczne pole separacji, które uniemożliwiło zjednoczenie w ramach Prawa Płci. Ta obca architektura była silnie strzeżona przez grupy mrocznych awatarów stacjonujących w matrycy fantomowej tych obszarów.

Niedawno paliadoriańskie gwiezdne nasiona działały jako surogatki ciała świetlistego, nosząc ciążę energii Chrystusa, chroniąc dziecko Christosa podczas ciąży, a następnie wspierając ponowne zjednoczenie eonicznego bliźniaczego dziecka Chrystusa, aby ostatecznie można je było wszczepić w ciało planetarne. Bliźniacze Dzieci Chrystusa zostały poczęte w diamentowym sercu Aqualashy, a następnie umieszczone w tęczowej tarczy paliadoriańskiego Króla Smoków, która była strzeżona.Ten szablon można było splatać, gdyż w naszym Wszechświecie została uwolniona płynna energia plazmy świadomości Chrystusa w postaci szablonów. Surogat żywego światła dla utrzymania zasady dziecka męskiego i żeńskiego Christos-Sofia miał na celu ożywienie Bliźniaczego Dziecka, zarówno w postaci męskiej, jak i żeńskiej, wcześniej, do chwili uformowania, przetrzymywanego poza czasem w Aqualasha. Bliźniacze Dzieciątko Chrystus w żeńskiej sofianicznej formie narodzone jako pierwsze w systemie Graala, utrzymuje wody astralne poprzez uniwersalne serce diamentowej róży Maryi i koryguje wymiarowe ciała fal dźwiękowych naprawiając odwrócenia i uszkodzenia spowodowane przez Obcych w organicznych liniach czasu. Bliźniacze Chrystusowe Dziecko w męskiej formie narodziło się jako drugie w zwieńczeniu systemu promieni słonecznych poprzez sieć słonecznych dysków i koryguje osie czasu oraz wymiarowe ciała fal świetlnych. Zaobserwowano, że dzieci otoczone przez filary soniczne Matki Sofii, były zaciekle strzeżone przez kotowate boginie Elohei, które pierwotnie chroniły kody rdzenia pionowego i siatkę Niebieskiego Lwa na Tarze, a pojawiły się w postaci strażników Sekhmet.

Ten szablon służy również do korygowania sekwencji transdukcji narodzin, aby wspierać narodziny dzieci na Ziemi w celu dostosowania do kryształowej architektury. Po ustabilizowaniu się krystalicznej architektury na Ziemi podczas okna wielkanocnego, ta siatka pozwoliła pracownikom światła na znalezienie i odzyskanie licznych dusz dzieci, które utknęły w obszarach fantomowych i były używane w satanistycznych rytuałach lub zostały zabite przez psychopatycznych pedovores. Ponieważ w ciele ziemskim stale wzrasta poziom energii Matki i zasada sofianiczna, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uwolniono wiel dusz dzieci i dusz tranzytujących. Przywrócenie słonecznego żeńskiego Chrystusa poprzez kosmiczną Matkę ponownie łączy wiele pionowych, poziomych i ukośnych połączeń z uniwersalnym polem kreatrycy, uaktywniając je, co pozwala na znacznie głębszy dostęp do wnętrza Ziemi i przestrzeni pomiędzy.

Filary Reuche

Światy Boga są zbudowane na 12 filarach, które łączą wibracje dźwiękowe nasienia Boga Matki z niższymi kreacjami, te filary korygują prądy energii, aby uruchomić fotoniczne i dźwiękowe częstotliwości uzdrawiania, które wzmacniają wzorzec Christosa. Są to prądy pradźwięku i praświatła, które pochodzą bezpośrednio ze światów Boga i są wspólnie nazywane filarami Reuche. Siły Boga przeplatają swoją świadomość z zestawami instrukcji kosmicznego Drzewa Życia (Kryst-Krystallah) i kosmicznego Christosa, formując się w zestaw 12 filarów plazmy dźwiękowej. Filar dźwiękowy umieszczony na swoim miejscu w ciele planetarnym, przekazuje punkt zerowy, który oddziałuje z falami dźwiękowymi i otwiera okno, które tworzy 13. filar, i jest kosmiczną falą Amoraea, którą nazywamy Wodny Portal Matki. Wodny Portal Matki pulsuje świadomością żywego Boga w nieustannym ruchu na pola kreacji, krążąc impulsami wiecznego płomienia znanego jako Serce Boga.

Utrzymywanie świętej przestrzeni dla tranzytu umęczonych dzieci

Kiedy na Ziemię powraca prawdziwa Kosmiczna Matka i żywa świadomość sofianiczna, w sieciach planetarnych wyłania się to, co zapisało się w pamięci komórkowej jako nadużycia – rytuały, podczas których składano ofiary z niemowląt i dzieci. Ich bolesna treść pojawia się, aby ją zobaczyć a z czasem przenieść do Serca Bożego. Odkryto, że wiele dziecięcych ofiar zostało rytualnie związanych z wieloma obszarami Ziemi, takimi jak 10. wrota w Iraku-Iranie, zaś aspekty ich dusz były trzymane w odwróconych częściach kobiecego ciała, które są połączone z tunelami czasoprzestrzennymi wytworzonymi w częściach Tiamat, które eksplodowały. Trwa usuwanie więzów przymierza krwi, struktur zbiorników Molocha i wspomaganie przejścia tych, którzy byli wykorzystywani jako ofiary krwi z obszarów wrót Bliskiego Wschodu. Kluczem w tym procesie jest słuchanie wewnętrznych wskazówek przez tych, którzy pełnią w nim pewne funkcje tam, gdzie jest to konieczne. Zdarza się to na całym świecie, wszędzie, gdzie pozawymiarowe pasożyty dokonywały swoich krwawych rytuałów.

Każdy duchowo dojrzały człowiek, który czuje się prowadzony, aby pomóc w tym projekcie, może go wesprzeć zabezpieczając przejście przez Wodny Portal Matki lub błogosławić dzieci albo jakiekolwiek żywe istoty, które były używane w krwawych rytuałach lub aktach kanibalizmu. Jest to osobisty wybór, jednak ze względu na naturę powrotu Matki Sofii mamy więcej duchowego wsparcia, łatwiej nam uzyskać dostęp do obszarów planety, do których wcześniej nie mieliśmy. To pozwala większej liczbie budzących się świadomych ludzi służyć innym w przeprowadzaniu Dusz.

Idealni kandydaci mają serce przepełnione wszechmiłością, czują głęboką miłosną więź z Boskim Źródłem lub mają misję ponownego montażu Diamentowego Słońca, aby odnowić Chrystusa-Sofię, i są gotowi zachować świętą przestrzeń dla tych, którzy mogli doświadczyć wielkiego bólu i cierpienia. W ten sposób są emocjonalnie zdolni do delikatnego trzymania tych przechodzących Dusz, jakby były ich własnymi dziećmi, aby odprowadzić je do prawowitej duchowej rodziny, która powita je na wyższych planach. To jest wezwanie, aby czuć się związanym z Duchem, odzyskiwać Dusze na polu wszechmiłości (duchowej miłości) i duchowej ochrony, darować im duchowe uzdrowienie i umożliwić przyjęcie przez siły Boga. Taki jest cel bezpiecznego przejścia i uwolnienia do portalu Matki. Każda żywa istota ma prawo poznać miłość i być wspierana w drodze, być przyjęta do Serca Bożego, uwolniona z więzów ofiary krwi. Ten proces można przeprowadzać indywidualnie lub w grupach. Wszystko, czego potrzeba, to szczere i kochające serce z deklarowanym zamiarem zachowania świętej przestrzeni dla skrzywdzonych dzieci i wyrażenia zgody na nadrzędną rolę naturalnych praw Boga i Chrystusa, z płynącą z serca chęcią służenia.

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co przyda Ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę odrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę poszukiwania prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w blasku ścieżki serca swojego Awatara Christosa Sophii. Proszę, bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem,
Lisa

źródło tekstu:

Energetic Synthesis

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3637-sophianic-plasma-shield

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

W Ogrodzie Nowej Ziemi

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2020/09/sofianiczna-tarcza-plazmowa-lisa-renee.html

71 thoughts on “SOFIANICZNA TARCZA PLAZMOWA

 1. Dopiero teraz zauwazylam te MARYJE w polskim tlumaczeniu:

  ”Bliźniacze Dzieciątko Chrystus w żeńskiej sofianicznej formie narodzone jako pierwsze w systemie Graala, utrzymuje wody astralne poprzez uniwersalne serce diamentowej róży Maryi i koryguje wymiarowe ciała fal dźwiękowych naprawiając odwrócenia i uszkodzenia spowodowane przez Obcych w organicznych liniach czasu.”

  a w oryginale jest po prostu Mary czyli Maria:

  The Twinned Christ Child in female Sophianic form was birthed first into the grail system holding the astral waters through the Universal Diamond Rose Heart of Mary, and is correcting the dimensional sound wave bodies from running reversals and alien corruption into the organic timelines.

  Livia

  Like

  • Zapytam poważnie czytałaś cały ten tekst przed wrzuceniem na bloga?

   Właściwie odpowiem sobie sama: Oczywiście że Nie!

   Ja sama miałam dość tego pseudo duchowego bełkotu po 10 minutach czytania.

   Kolejny wzniesieniowy emerldowy Shit.

   Nie ma i nie będzie żadnej ascendencji tak jak nie będzie też składania dodatkowych nici D.N.A.

   Jeśli nastąpi Galaktyczna Fala Światła to 80% ludzi jaszczurów pójdzie do studni czeluści.

   Jednak jeśli będzie lepiej niż tylko galaktyczna fala światła ziemski matrix zostanie całkowicie zniszczony a świadomości zostaną rozdzielone według przynależności do swoich stwórców.

   Emeraldowa “acendencja” jest najlepszym sposobem aby zatracić w niej swoją duszę.

   Nie ma co się zagłębiać w te długie i skomplikowane teksty o wzniesieniu donikąd

   Emeraldowy kit o wzniesieniu czyli Nadal to Samo Zatrute Jabłko z Martwego Drzewa “życia” Czyli drzewa które jest siedliskiem wszelakiego zła.

   Nie wiele pisze komentarzy w internecie jednak i tak dużo dosłownie zjada mi to wolnego czasu i czasami nawet odczuwam dziwne wyczerpanie i zmęczenie.

   Myślę że duża część osób z Mistyki Życia już dawno temu została porażona trupim światłem lub jadem pająka skoro piszą oni na mistyce swoje komentarze całe dnie

   a niektóre osoby tak mocno są porażone trupim światłem że zaczynają swój dzień na mistyce życia od godziny 4 rano.

   Śnił mi się ostatnio Sen w którym zobrazowano sytuacje że to Ja Jestem Siostra Sophi i to ja zamierzam zabić fałszywego boga w domyślę jaszczura jahve ale także jego świetliste transformacje. W sumie nie ukrywałam się z tym wcale mówiąc niektórym osobom w realu wprost że Zamierzam Zabić Fantomowego Diabła.

   Emeraldowa ascendencja to taki sam kit jak acendencja kurczaków na fermie drobiu.

   Liked by 1 person

   • Masz racje, niedoczytalam 🙂
    Niejeden raz wspominalam jednak ze te teksty mniej lub bardziej mnie irutuja, tzn jest w nich wiele ciekawych informacji ale tez troche takich na ktore reaguje tak jak Ty 🙂
    Zapomnialabym… W tym snie w ktorym na miejscu Babci zjawil sie Hrabia… dlugo z nim rozmawialam, tak zupelnie normalnie, choc co dziwne on byl caly ubrany na szaro…
    W tej chwili mam dziwne PRZYPOMNIENIA zwiazane z KLONOWANIEM…
    przypomnialam sobie o czyms z rana I niezly zawrot glowy…
    Najbardziej niesamowity jest proces TRANSFERU SWIADOMOSCI…
    Choc tak ogolnie czuje duzy lek w zwiazku z tym tematem, mimo.iz przeciez juz przez to przechodzilam, a moze wlasnie dlatego…
    Livia

    Like

 2. mOZE BEDZIESZ MIALA SPOKOJ Z CIEMNA MASA:

  Dzisiesza noc byla cieszka,tak sie napracowalem,ze potrzebowalem godz by dosc do siecie-bolaly najmniejsze kostki.Prosby sie skonczyly ,zaczely sie chyba schody.N a poczatek kilka osob probowalo sie zabawiac ze mna w ciuciubabke ze zmorami.Na poczatku walczylem tylko z nimi-by nie wpuscic do ogrodu.Ale pomyslale czego ja sie tak z ta banda nawiedzencow mecze,czy nie lrpiej odciac to dzidostwo od zrodla.Ciekawe ze zrodlem bylo cos w rodzaju CZARNEGO komputera-albo cos co nazwalem kamieniem wegielnym.Niszczylem to czyms w rodzaju lomu miecza.Gdy calosc byla skruszona -zaczelem budowac wokolo ruin jak w czarnobylu mur z miedziano zlotej masy.Jak Ruskie zloto.Po ukonczeniu budowy ,jakis glos powiedzial “Bedziez duchowym przewodnikiem powstania”:nO COZ JA SIE MYLE pOPKO NIE WIEC JEST OK :Moge pisac moje bajki-pomyslalem po tych slowach -powstanie nie musi znaczyc wcale latania z szabla po chmielu (Pieronie)pijany (NA PIER DOLONy) ZA TAK SAMO PIJANYMI (NA PIER DOLONYMI) myszami po piwie.(PIERONIE):
  pOWSTANIE MOZE ZNACZYC TERZ ODBUDOWE:

  Spiacy maly Rycerz.

  Like

   • Nie “śpiący rycerz” lecz nazistowski POPAPRANIEC czyli zwykłe gadzie guano o pionowych żmijowych źrenicach w swych Fałszywych gadzich ślepiach.

    Z czarną energia masz do czynienia od momentu gdy to gadzie Guano przyczepiło się do Ciebie w celu dokonania włamu do Serca JEDNEJ z Córek Mamy Ziemi czyli Księżycowej Bogini której Serce znajduje się w Polsce.

    Z czarna Energia masz do czynienia od momentu gdy to guano zwane rokita zaczęło pisać u Ciebie na blogu.

    Czarna energia u Ciebie za oknem to przejaw Mateczki tego popaprańca która zwie się Maria lub MoRia i jest mateczką wszelakiego plugastwa na ziemi czyli Mateczka wszelakiej maści silowatych zjebów.

    Taki popapraniec rokita chciał by naprawiać świat i także nim rządzić [Po Nazistowsku] ale Ta Trupia Marda sama drze swego gadziego ryja że go wróble objadły na jego ogrodzie i nawet temu popaprancowi zdarzyło się złapać jednego wróbla który to podobno strasznie się upasł na ogrodzie tego Nazistowskiego Zjeba.

    Skoro debilu małe ptaszki cię strasznie objadły na twoim ogrodzie sprawdź debilu czy masz czasem majtki na dupie tzn czy nie zabrały ci ich krasnoludki.

    Ha ha ha i taki debil chciał by rządzić światem zapomnij bury kundlu Ziema nie dla Ciebie dla Ciebie Chamie jest już wykopany grób przed twoją chatą.

    Fakty są takie że Pani Życia pomimo upływu Lat zawsze zachowuje swą młodość i Jasne Oblicze a taki nazistowski popapraniec rokita z Kosą w Ręku powoli się starzeje i próchnieje.

    Trupia Morda Kaka rokita zawsze będzie trupia Mordą [Mardą] bez względu na to jaka słodką bajeczkę opowie.

    PS.

    u łacińskim słowo clara, od którego pochodzi imię Clarissa, oznacza “jasna, czysta”.

    Clarissa: imieniny
    Clarissa obchodzi imieniny 1.07, 9.08.

    Clarissa: charakterystyka osoby

    W społeczeństwie Clarissa uchodzi za osobę bezduszną, pozbawioną serca. Nie udziela się towarzysko, jest typem samotnika. Clarissa sądzi, że nikt jej nie rozumie, więc w stosunkach damsko-męskich wykazuje się obojętnością. Cały wolny czas spędza w Lesie realizując swoje hobby Baby Jagi. ha ha ha

    Ryjkuj dalej Nazistowski Popaprańcu u Livi robiąc jej także włamy do Głowy myśląc że w taki sposób dokonasz Włamu do Stacji Łabędzia [EGD]

    Ryjku dalej i wiedz że Na pewno wypłacę tobie całe twoje ZŁO-to popaprańcu zwany dalej trupią Mordą

    Like

   • Clarissa NIE BĘDZIE oczyszczalnią ścieków takich jak KAKA rokita.

    To gadzie guano trzeba po prosty ZUTYLIZOWAĆ i w tym celu Jeden z Krasnoludków już wykopał dołek przed twoją chatą.

    Na teraz mamy świat tj wiezienie według Jaszczurów w tym Jaszczura Rokity czyli KAKA-LAND
    .

    Piramidy odseparowują Ziemię od Boskiego Źródła więc trzeba ryć w ziemi za pożywieniem.

    Oryginalnie było tak że wystarczył Boski Oddech Życia oraz Woda Życia.

    KAKA pojawiła się wraz z uprowadzeniem Ziemi do Niewoli przez podstępne i Zdradzieckie Jaszczury o oczach jak pieniążek czyli takie Judaszowe Gadzie Oczka o pionowych źrenicach.

    KAKA rokita usrała trochę swojego ZŁO-to do Garnka, Maria_ST miała trochę cukru więc go dosypała i Wyczarowała Słodką Nuttellę dla Wszystkich Małych Jaszczurów.

    He he he to Ja więc poczekam Jaszczury aż wpierniczycie swoją “słodką” KAKA rokita nutelle i pOczekam sobie Cierpliwie 2,5 roku jeszcze do godziny Zero

    gdy Zło Konieczne zostanie zdmuchnięte z powierzchni planety niczym spadłe liście z drzewa.

    Na teraz nie mam na to czasu Aby odoszukać fotografię Wielkiej Piramidy po zastosowaniu Lustrzanego Odbicia.

    Na tej fotografii widać wyraźnie Oko Jaszczura na Szczycie Piramidy takie Oko jak w filmie władca Pierścienie

    Złe Oko Saurona tj Jaszczura Yahve ale także jego świetlistej transformacji czyli Jezuska.

    W szkole tego nie uczą ani też w gadzich kościołach

    ale rzeczywiście bajka wygląda tak

    Jaszczur Yahve=Sauron=Jezusek=Daibeł.

    PS. Mam do czynienia z małymi Jaszczurami tj takimi “dzieciaczkami” o pionowych źrenicach i mogę napisać.

    Jeden mały jaszczur do opieki to człowiek denerwuje się cały dzień

    Dwa Małe jaszczury do opieki to człowieka mało co szlag nie trafi i już powoli odchodzi od zmysłów próbując ich przypilnować.

    Trzy małe jaszczury to po prostu szlag trafia człowieka na stojąco i wariatków po tygodniu gwarantowany .

    PS2. Gdy trafi się praca niani tj opiekunki do dzieci jest bardzo prawdopodobne że będziemy musieli nianczyć małe Jaszczury gdy Jabłko niedaleko pada od jabłoni a gadziny mają to do siebie że się zbytnio swoimi dziećmi nie przejmują.

    he he he to już lepiej zająć się ogródkiem i Życiem Lasu niż się babrać w gadzich kupkach tj kaka rokitach.

    Like

   • he he he zabolał jaszczura rokite mój ostatni komentarz skoro postanowił mnie odwiedzić około 2 w nocy i zaczął dusić.

    He he he przynajmniej wyszło szydło z wora kto mnie męczy nocami od czasu gdy została przywołana przez małego buddę na mistykę życia.

    Jaszczur rokita od czasu do czasu nachodzi mnie nocami i przeważnie dusi jest to czas i stan pomiędzy jawa a snem.

    Od około 2015 roku zmierzam się z tym gadzim popaprańcem który jak już pisały inne Dziewczyny lubi nachodzić i męczyć po nocach.

    Jaszczur męczy mnie od dawna jednak wczoraj rokicie spadła maska z gadziej mordy.

    Piszę poważnie nic nie est zmyślonego, rokita to jaszczur o pionowych źrenicach który lubuje się w nachodzeniu dziewczyn nocami i znęcaniu się nad nimi.

    Like

   • Jak tam z trzymaniem dusz w piwnicy lucus ,co malo juz dzieci macie u siebie byscie mogly swe wybrancze dusze wsadzac a dziciece do piwnicy zamykac.Mozesz duzo pyszczyc Twoje prawo -stara metoda najpierw sama dusic i odwracac kota ogonem ze to meczony dusi.Moze sie myle -ale dzidy ,rutkowskie,czy chmielowe plemie widac jedna TWOJA pieron sky rodzina od walenia piwa.Co wspolnego ma Pieron z piwen i Tagenem ?cO DO TERMINU DAJESZ SOBIE ZA DUZO CZASU -czasu jest niewiele ,moze sie myle juz na wiosne bedzie palil ogien a w auguscie zatanczy firnament 44.Droga Mleczna.No coz otworzyliscie przedwczesnie piekarnik i zamiast puste koke -pustej kartki -mCIE PUSTE KOKE -ZAKALEC:
    wIESZ ZE JA TAKIE COS JAK TY W DUPIE NOSZE LUCUS -ALICJO-KLALYSO -wiec nie ma po co z tym zarywac nocy gdy tylek od tego nie boli.

    Like

   • ”Z czarną energia masz do czynienia od momentu gdy to gadzie Guano przyczepiło się do Ciebie w celu dokonania włamu do Serca JEDNEJ z Córek Mamy Ziemi czyli Księżycowej Bogini której Serce znajduje się w Polsce.

    Z czarna Energia masz do czynienia od momentu gdy to guano zwane rokita zaczęło pisać u Ciebie na blogu. ”

    Tyle ze ja ta energie pod postacia Czarnych Ptakow widzialam juz w Gaja Garden, zanim Siola pojawil sie na moim blogu… nawet na blogu nnki go wtedy jeszcze nie bylo… I co najciekawsze energia ta jakby sie reaktywowala za sprawa jednego snu z grudnia 2017:

    Livia Ether Flow:

    kolejnej nocy dziwne doswiadczenie z drzewem rosnacym w poblizu kosciola…. na ktore mam widok z okna

    sypialni… doswiadczeniem ktore plynnie przeszlo w sen… choc snila mi sie polska, miejsce nad morzm,

    zwiazane ze snem o polowce wadzry… w tym snie byla obecna alicja z krainy czarow w roli krolowej

    sniegu choc ubranej calej na czarno… powiedzialam do niej po angielsku ze nie mozemy dzielic tego

    samego krolestwa i wyprosilam ja na zewntarz, zamykajac tym samym brame… ale ona przedostala sie

    wewnatrz pod postacia kruka i szyderczo sie smiejac powiedziala, ze nigdy sie jej jej/jego nie

    pozbede… potem bieglam po ciemku oblodzonym brzegiem skarpy w kierunku domu babci a wszystkie drzewa

    zachowywaly sie dokladnie tak samo jak drzewo rosnace naprzeciwko mojej sypialni…

    nastepnej nocy po przebudzeniu sie zauwazylam na nocnym niebie zjawisko ktore czesto obserowalam w gaja

    garden w latach 2010 – 2011… tak jakby geometryczne formacje ptakow, przemieszczajace sie po niebie w

    taki dziwny sposob…

    ogolnie wzmozony ruch na nocnym niebie… dziwne obiekty latajace.. w tym jedno ogromne cygaro….

    rowniez nadzwyczajnie wzmozona ilosc diamentowych rozblyskow…

    https://liviaflow.wordpress.com/2017/12/12/winter-flow-1/#comment-8977

    Z drugiej strony cos w tym jest… BAFOMET, Czarny RYS, VRIL, Czarne DZWONY:
    https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/02/bliskie-spotkania-z-baphometem/

    Czuje sie pomiedzy Wami jak POMIEDZY MLOTEM A KOWADLEM…

    https://thumbs.dreamstime.com/z/rock-hard-place-paperclip-figure-standing-paving-stone-hammer-over-its-head-46470269.jpg

    null
    lIVIA

    Like

 3. Ja ostatnio zapisywałem sny przez dwa miesiące i w większości z nich albo uciekałem przed czymś, albo się wydurniałem(wygłupiałem), albo że ktoś atakuje jakieś pobliskie miejsce i udaje mi się ujść z nich z życiem. Każdy dzień to inny sen.

  Liked by 1 person

  • Ja tej nocy uciekalam przed duzym pozarem… W pewnym momencie ktos kto mi towarzyszyl powiedzial ze ogien jest juz praktycznie wszedzie I trzeba uciekac w glab ziemi, conajmniej na glebokosc 5 kilometrow pod ziemia… Sen raczej malo realistyczny bo znajdowalam sie w nim w Polsce a nie tu gdzie obecnie mieszkam w Holandii…
   Livia

   Like

  • Pozar w snie zaczal sie w okolicy KOTLOWNI, tej kotlowni ktora czasem mi sie snila
   Livia

   p.s

   w snie ktory przypomnialam Clarissie/Alicji:
   https://liviaflow.wordpress.com/2020/09/05/sofianiczna-tarcza-plazmowa-lisa-renee-sierpien-2020/comment-page-1/#comment-30598

   bieglam przez ciemny las, a to wlasnie tam… i mimo iz wolalabym nie wracac do tego tematu poszukalam komentarzy z KOTLOWNIA i oto co znalazlam:

   Livia Ether Flow
   2017/06/02 at 7:17 am
   In reply to Sławek.

   Tak, mialam wlasnie takie skojarzenie z Maxem.. zreszta laczylam juz kiedys te sprawy, a PIEC ktory widzialam w snie pasuje wlasnie do UCHA…………. W kierunku Vrila.. po drodze jest jednak stara kotlownia I zwiazek z 13 I 4… oraz “teczowa chusteczka”.. te materie najlepiej opisywac jak bajki……
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-2/#comment-5380

   Livia Ether Flow
   2017/06/02 at 12:25 pm
   In reply to Sławek.

   “Piec, Krew I Woda”. Tak, kiedy napisalam o 13+4 to chcialam wspomniec o “krwawym trenie” zwiazanym wlasnie z watkiem pieca/kotlowni.. przeskoczylam jednak od razu do “teczowej chusteczki” zwiazanej z dyskiem/Vrilem.. wredy chyba pojawil sie ten Jens ? ( Czarne Matryce i Czarne Slonce).. jezyk techniczny nie jest moja mocna strona, a wiec pisze takie troszke bajki..
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-2/#comment-5387

   Livia Ether Flow
   2017/08/02 at 10:52 am
   In reply to siola.

   Ktos probowal mnie wczorajszej nocy zabic ale jak widac zobaczylam sprawcow.. szczegoly zachowam poki co dla siebie, choc zna je tez grupa ktora zrobila raport… A58 wskazujac na mnie ze jestem …………………………….. tymczasem nic u mnie nie znaleziono……………… Tak, MB I spalanie.. to ma sens.. ten gmach w snie to byla kotlownia… no I juz kiedys w snie probowal mnie spalic… pozniej co prawda powiedzial przepraszam, ale teraz widze ze to cale przepraszam to jedno wielkie klamstwo.. podobnie jak pozegnanie Alicji………………………….
   https://liviaflow.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=4793&action=edit

   Laguna
   2017/08/02 at 5:27 pm
   In reply to Livia Ether Flow.

   Siolo ,to sie Basia co do Ciebie pomylila.
   1061955- no coz jak to pisze siolo i co teraz ? Byla chciwa dama zadna wladzy i lubila niebieskie kolory , a zwlaszcza niebieskie kotlownie.Siola to jest da Ciebie misja czy przymusowe pilnowanie?Ja nic do Ciebie nie mam , ale chyba dobrze sie bawisz ludzmi.
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6265

   Livia Ether Flow
   2017/08/02 at 7:04 pm
   In reply to Laguna.

   W takim badz razie czy wiesz kto stoi za tym atakiem?

   P.s Niebieska Kotlownia?
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6267

   siola
   2017/08/02 at 7:54 pm
   Laguna pamietaj o jednym ze nie zawsze jest tak jak wyglada,tego sie nauczylem od bydla na wlasnej skurze.
   Ach w niebie bylo dziwnie raczej nie kotlownia a magiel,mysle ze karzdy bedzie mial okazje przez niego przeleciec i sie dowie jak test wypadl i gdzie w swym zyciu zrobil jeden z drugim byka choc jak myslal ze mial ortografie w jednym palcu.
   Lucja zgadza sie Waleska Terz ale babcia dla mnie ,prababcia Paulina ale miano wtedy wiele imion,ale mysle ze koniec szukania korzeni samemu ,poczekamy zobaczymy czy bylo lepiej klamac czy Terz prawde gadac,bo spierac sie z wolami o to kto klamie akto mowi prawde nie ma sensu ,zawsze beda przekrecac tak juz nauczone i na to szkoda nerwow.
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6268

   Livia Ether Flow
   In reply to siola.

   “Pytanko do Laguny ~ czy w twoim piecu komin idzie w lewo”

   Kotlownia I Zamek ~ zamkowa kotlownia.. wpisalam takie haslo w google I na pierwszej pozycji wyskoczyla mi stara kotlownia Ksiaza…

   I kto teraz podpowie ~ zimno, zimno.. cieplo, cieplo a moze goraco, goraco!?
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6277

   Laguna
   2017/08/03 at 3:14 pm
   In reply to Livia Ether Flow.
   A znajdziesz jakies wczesniejsze zdjecia? Kiedy piec byl caly?
   Ale wyglada na to , ze ktos znalazl zgube. Ciekawi mnie czy mial zeliwna sztukaterie.
   https://liviaflow.wordpress.com/2017/07/22/one-more-light/comment-page-1/#comment-6286

   Livia Ether Flow
   2018/08/29 at 2:12 pm
   In reply to siola.

   Tak, Alicja pisala tego typu rzeczy. Jest tego sporo na blogu i na priva. Wiem, ze ma moja lalke, tzn lalke Livie.. W koncu est mistrzem vood doo ale mojej swiadomosci z cala pewnoscia nie ma. Co zas tych zielonych I czerwonych to nie bardzo rozumiem o co chodzi. Zieloni to ci ze Szmaragdowego Przymierza a Czerwoni to Dzieci Beliala, czy moze jakos inaczej? Nie czuje sie zwiazana z zadna stron, zadna nie jest dla mnie wiarygodna..

   Ktos sie mnie kiedys pytal o to kim sa YANAS.. to mialo zwiazek z Jensen.. no wiesz, tym z Niemiec..

   Piszesz ze Slowianie to Kodziarze zajmujacy sie nadawaniem sygnalu a Rabini czyli Zydzi to specjalisci od napedu.. no I mamy ANTROVIS.. Slowianie spod Slezy I Ojciec GOTTLIEB Hebry..

   Autobus, LISY, zamrozona woda I kotlownia PIEC.. “Ochrona Powrotu”.. to ta bajka, prawda?

   Prawdziwki I Szmaragdowy Pierscien

   SiSi 111
   https://liviaflow.wordpress.com/2018/08/24/preserving-our-sacred-heart-holly-blood/comment-page-1/#comment-14484

   dziobol Rokita
   2019/09/21 at 7:50 am
   No coz mysle ze nie musze juz dawac dalej zagadek-wiesz kim jest kruk uwieziony ,ale jesli nie wiesz to zapytaj ,teraz odpowiem bo juz zadna tajemnica wiecznosci.
   Teraz przyklad Boskiej Hierarchi jaka stworzyli na ziemi-opisywalem Tobie sen z ludzmi w czyms co bylo jakby plytka sadzawka -ja do niej nie weszlem ,poszlem dalej swoja droga.

   Teraz co do Twojego snu z niby lodzia podwodna -w 1984czy moze 5 roku -wrucilem z pracy na kotlowni ,zona poszla do Mamy a ja zmeczony zasnelem na wersalce -mialem sen po jakim nie wiedzialem czy snilem czy moze bylem sobie w kinie .Najpierw byla baza na pustyni -cos jak silosy na zboze pod ziemia -zmienialem tam cos w ürogramowaniu na komputerach -choc wtedy gdyby mnie ktos zapytal nie wiedzial bym co to bylo na czym pisalem.Pozniej bylo tak samo ale w innym miejscu ,tyle ze tam zapalily sie specjalne biale swiatkla -jakby oswietlenie alarmowe.W tym momencie wiedzialem ze musze te silosy opuscic niezwlocznie bo zaraz natapi wybuch-pamietam jak wyterzalem i koncentrowalem swoje mysli by byc bardzo szybki-gdy bylem juz w przestrzeni nad silosami widzialem snieg i zamarznieta zatoke -ale tylko przez Moment bo za chwile nastapil straszny wybuch z grzybem .Bylem po smie caly spocony.Nawet na poczatku zonie go nie opowiedzialem -po prostu wtedy nie znalazl bym slow na to by okreslic to cos na czym pracowalem.
   Moze bylas w tym samym miejscu gdy nastapil wybuch -jesli slowa Stokrotki mowily prawde ze “Dzien mojej smierci jest dniem moich urodzin “-CHM -TO MUSIALAS BYS SIE URODZIY W 1984 CZY 5 ROKU ach ale ja bajduze -przecier nie mozliwe.Dzis wiem ze w Rosyjskiej bazie atomowej w jakims porcie w tych latach nastapil naprawde wybuch .
   https://liviaflow.wordpress.com/2019/09/12/moje-jesienne-inspiracje-2019/comment-page-1/#comment-22738

   Livia Ether
   2019/09/27 at 7:21 pm
   Tej nocy snily mi sie 3 MORZA.
   Pierwsze to Morze Martwe.
   Cos w nim bylo ukryte, jakby zakonserwowane…
   Nie moge sobie jednak przypomniec co to takiego..
   Tak jakby jakas ksiega, zapis..
   Nie jestem pewna…
   Drugie morze to Morze Kaspijskie,
   A trzeciego niestety nie moge sobie przypomniec,
   Byc moze Moeze Czerwone..

   Wczesniej tak jak w innym snie snily mi sie LISY i WILKI jednoczesnie…
   Jedne i drugie nieustannie wchodzily mi pod nogi, a te drugie wrecz probowaly mi zagrodzic droge.. miejsce dokladnie to samo co w innym snie… droga w kierunku kotlowni

   Livia

   P.s

   Te 3 Morza lezaly tak jakby na jednej lini, jedno nad drugim, a Morze Martwe znajdowalo sie w srodku co nie bardzo pasuje do Morza Kaspijskiego, a wiec juz sama nie wiem..

   P.s2

   3 Morza z mojego snu moga sie kojarzyc z Trojmorzem, ale to rozne morza i rozne sprawy…

   Liv
   https://liviaflow.wordpress.com/2019/09/12/moje-jesienne-inspiracje-2019/comment-page-1/#comment-22849

   Livia Ether
   In reply to dziobol Rokita.

   Ten sen byl zwiazany z Labiryntem! Poprzez osobe o ktorej wspomnialam, a odoba ta zwiazana miedzy innymi z Wielkim Szczelincem oraz Wielka Sowa… a wiec byc moze ogolnie chodzi o… OLBRZYMA….. ?

   Tej nocy mialam bardzo ciezki sen..
   Najpierw widzialam jak ktos dokonywal mordu na pewnej kobiecie wygladajacej tez troszke jak lalka.. tak dziwnie nia poruszal… ostatecznie wrzucajac ja do morza I topiac… widzialam jak opada na dno, ale nic nie moglam zrobic, bedac tak jakby unieruchomiona….
   Potem znalazlam sie w starej szkole gdzie zaczal mnie gonic jakis szaleniec z pretami… byc moze byly to pogrzebacze, bo w pewnym momencie znalazlam sie w kotlowni, gdzie mezczyzna prawie mnie dopadl… az w pewnym momencie zdalam sobie sprawe ze znajduje sie w przedsionku Bardo I wtedy sie obudzilam…
   Livia

   P.s

   Chodzi o tego typu lalke:

   <null

   Podobny ubior oraz podobne wlosy…

   Liv

   p.s watek lalki i bardo kotlowni kojarzy mi sie z… AnnaBelle..

   L
   <
   https://liviaflow.wordpress.com/2020/02/22/koronawirus-szokujace-ujawnienie/comment-page-1/#comment-25791

   Livia Ether
   2020/03/09 at 9:40 pm

   https://liviaflow.wordpress.com/2020/02/22/koronawirus-szokujace-ujawnienie/comment-page-1/#comment-25941

   no i dzisiejszy komentarz:

   Livia Ether
   2020/09/15 at 9:35 am
   https://liviaflow.wordpress.com/2020/09/05/sofianiczna-tarcza-plazmowa-lisa-renee-sierpien-2020/comment-page-1/#comment-30601

   Livia

   Like

   • Twój Sen o pożarze dotyczy tego o czym pisze od kilku miesięcy

    czyli o Galaktycznej Fali Światła która zdmuchnie gadzie świadomości z powierzchni planety. Galaktyczna fala światła będzie dla jaszczurów jak ogień piekielny mimo że na planecie nie będzie wtedy żadnego pożaru.

    Galaktyczna fala światła przeniknie wszystko i nie pomoże jaszczurom nawet podziemny schron przeciwatomowy.

    Dalej

    Jaszczurze Kako ROKICIE NIE NAPINAJ SIĘ tak zbytnio i nie strasz swoim nazistowskim Fałszywym Słoneczkiem.

    Przepowiadasz bucu ogień już od dwóch lat i jak na razie wynika z tego Zero czyli takie Zero jak Ty kaka rokita.

    Jednak pamiętaj bucu gdyby to wasze gadzie fałszywe słoneczko piekliło się bardzo do spalenia Ziemi może się okazać że

    Może spaść bardzo szybko z wysokości na swój ryjek i rozsypać się na malutkie sześciany.

    Jest Dosłownie Cienka Czerwona Linia którą jeśli przekroczy wasze gadzie słoneczko to Dostanie Strzał ze specjalnego urządzenia wybudowanego dawno temu na Ziemi.

    Jak dostanie strzał to szybko spadnie na ryjek z wysokości

    He he he myślisz bucu że wasze gadzie słoneczko jest jedyne i niezastąpione?

    Wcale nie, jak obecny fałszywiec i CHAM spadnie na ryj to po trzech Dniach pojawi się Nowe Słońce na Niebie które już będzie rzeczywiste i Dobre.

    Podobno Nasa wybadała że to fałszywe słoneczko jest takie duże a Ziemia taka mała, podobno tak wybadali, jednak od razu trzeba zaznaczyć że NASA została założona przez zbiegłe nazistowskie psy po drugiej wojnie światowej do USA.

    Jest bardzo prawdopodobne że to fałszywe słoneczko które teraz jest na niebie wcale nie jest takie duże jak twierdzą psy z Nasa, bardziej wygląda to tak że fałszywe słońce jest małe względem Ziemi lecz mocno jadowite.

    Dalej.

    Tylko osoby które oglądały drugą część Annabelle będą wiedzieć o co chodzi z rozrzucanymi karteczkami które zawierały różne napisy.

    Teraz bajka z Annabelle jest artystyczną Zemstą Marzanny i Annabelle rozrzuca teraz karteczki z napisem “Znajdź Mnie”

    Bajka wygląda tak że Karteczki są rozrzucane wprost dla rzeczywistego diabła i jako wskazówki prowadzą wprost do KOTŁOWNI oraz pieca gdzie pali się ogień.
    \

    Tzn diabeł ma znaleźć Annabelle i na karteczkach pisze odpowiednio

    Znajdź Mnie.
    Ciepło
    Cieplej
    Tutaj

    Ostatnia z karteczek z napisem “Tutaj” znajduje się w Kotłowni przed Piecem

    i oznacza wprost dla diabła to co gdzieś tam już zapisano:

    “A dla Diabła i jego aniołów Ogień Piekielny.”

    Historia z Annabelle jest bezpośrednio związana z Bajką o Marzannie oraz wiosennym rytuale z tym związanym.

    Wspomniany diabeł na teraz to “świetlisty” jezusek czyli Także Pierun ale także zeus w Grecji.

    Like

   • Takie wlasnie bylo moje pierwsze skojarzenie, z drugie z filmem Knowing, kiedy chwilke pozniej ujrzalam wyjatkowo nisko lecacy ogromny samolot…

    Nie widzialam Annabelle ale te KARTECZKI brzmia jakos tak znajomo I kojarza mi sie z zakrwawionym WELONEM, a on tez sie wiaze z watkiem Kotlowni…

    Ciekawe co was tak mocno poroznilo z Siola, bo jeszcze nie tak dawno temu byliscie w tej samej druzynie (w tym samym projekcie)…
    Co do mnie to tez juz niejeden raz zmienialas na moj temat zdanie… Zreszta po co w ogole sie moja osoba zajmowac, skoro nie mam wiekszego znaczenia w tej bajce…

    Ta Dorotka
    🙂

    Like

   • Informacje o wspólnym projekcie były błędne na pewno nie należę do tych nazi psów popaprańców.

    Jedyna pozytywną osoba z tego rzekomego projektu był Andrzej ale widać napisał coś za dużo i go nazi kundle skasowali a teraz guano rokita tworzy fałszywe podejrzenia względem osób nie mających z tym nic wspólnego.

    Andrzeja skasowali ci sami “panowie” co go zwerbowali.

    Co do guano rokity to myślę że Pani także przejrzy kiedyś na oczy z czym ma do czynienia.

    Nie zamierzam się babrać w guanie które zwie się rokita i które pochodzi od Mateczki Czarnej Mazi zwanej Black Goo.

    Czarna Maż to Maryjka i jest ona uosobieniem wszelakiego zła.

    W mojej okolicy ta Czarna Maż zamordowała co najmniej 5 osób w bardzo tragicznych wypadkach samochodowych.

    Czarna Maź to fałszywa matka boska oraz wampirzyca, to jej wysłannikiem był Max Spiers w Polsce jednak wszyło szydło z wora gdy dostał Strzał Obronny podczas próby jego ataku.

    KAKA rokita to także Jaszczur Reptyl o żmijowych oczach i ten cham od 2015 roku w bardzo sadystyczny sposób znęcał się nad mną psychicznie.

    Taki cham nie może nikogo dobrego bronić i ochraniać gdy sam jest Złem Wcielonym, taki cham rokita napisał bardzo dużo informacji na temat mojego życia prywatnego, informacji których nie powinien posiadać gdyż nie ma takiej możliwości.

    Widać jednak że to gadzie gówienko tak jak inne jaszczury jest podłączone do Systemu Fałszywego Słońca i Fałszywego Światła stąd te żmijowe jaszczury wiedzą o rzeczach o których nie powinni wiedzieć zupełnie jak by te jaszczury miały szklana kule.

    Ta się śmieje Która się Śmiej na Końcu Zdradzieckie PLEMIĘ ŻMIJOWE.

    Idziecie razem ze swoim “świetlistym” jezuskiem do wiecznej ciemności do studni czeluści.

    Nie trzeba być geniuszem aby dostrzec różnice miedzy jezuskowym martwym struganym krzyżem a Żywym Drzewem.

    Śmieci na łopatkę i do pieca tak w przenośni i dosłownie CHAMY…

    Like

   • Z tego co mi wiadomo to raczej bylo tak ze to Black Goo zabilo Maxa Spiersa I to co mnie wciaz zastanawia to ten duzy CZARNY ORB, wlasnie taki w kolorze czarnej wrecz swietlistej mazi, ktory widzialam w noc jego smierci… I to co w nim widzialam…
    Zwiazana z Black Goo w moich snach jest natomiast ewidentnie Sarah R. Adams, ale jej jakos czarownica nie nazywasz…
    Co zas tych 5 osob zabitych rzekomo przez Black Goo to czy cos laczy ze soba te wszystkie przypadki?

    Livia

    P.S
    Przypomnialo mi sie jak niedawno pisalas o snie z palacymi sie swieczkami w pokoju lalek a ja napisalam o pozarze…

    Livia

    Like

 4. No to ladnie,mysla durnie ze to nie podpadnie.Nasile szukaja kogos kto im na ich terenie otworzy przetrwalnik.Co nie znaczy ze bedzie w im i miejsce dla lucyferkow malowanych.

  Zastanawialem sie nad stolnia u mnie -dzieko luckowi-pamietasz jak mowilem ze ta zlodziejska banda z krzywym ryjem i zezowatym okiem -cieszyla sie jak glupia z tego ze zmieniono nazwe Hindenburg plat z na plac Marcina-a jeszcze dawniej nazwa byla za jalowcen.Co kryje sie za jalowcem-hinden burg -zamek krasnoludkow -ale jesli zaczne od konca czytac co moze znajde-nie wiem ale moze sen 77 i jakims pudelkiem do wkladania gliny by stworzyc nowe ubranie-odwracajac Hinden burg -grub Ned hin —grub Ned hin.grub Ned tu:

  No coz staralem sie poszukac kim jest lucus nas naprawde -bo DO kLARY JEJ DALEKO I znalazlen cos ciekawego-jak przypomina lucusia wczesne rysunki z krwia.Mowila przecierz ze odgadlem jej imie po czesci in kaka.
  http://szuflada.net/kraka-trollica-wiedzma-i-bogini/

  Like

  • He he he już niedługo będzie trzeba Zacząć Polowanie na Lisy a tego najbardziej

   Szczwanego Lisa z waszej rokitowej diablej paczki po

   Porostu trzeba będzie Spalić na Popiół

   a nastąpi to wtedy gdy ten Szczwany Lis wsadzi swą Lisą mordę do Kurnika Baby Jagi

   wtedy też dowiesz się co oznacza zdanie:

   “A dla diabła i jego aniołów przewidziany jest ogień piekielny”.

   Like

   • Niech tam na razie BĘDZIE tobie chamie że Baby są głupie i się nie znają na Elektryce

    oraz sztuczkach NAZISTOWSKIEGO CHAMA

    który chciał coś upiec lub spalić w swoim pie-KARNIKU fałszywego elektrycznego słoneczka zwanego dalej GORĄCYM GÓWNEM.

    Teraz napisze coś do LIVII

    Czy zwróciłaś uwagę na naczynia gdy je myjesz tj talerze oraz kubki i szklanki.

    Za pewne nie masz takiej wiedzy jak ja

    Ale jak się myje naczynia OD RAZU U MNIE POJAWIAJĄ SIĘ

    skojarzenia z IZOLATORAMI ELEKTRYCZNYMI.

    Jeszcze trochę A dowiesz się co TO ZA CHAM który ogłosił się bogiem

    Jest rzeczywistym Wampirem i Złem Wcielonym.

    Jeszcze trochę a dowiesz się czym jest KAKA rokita oraz jego Maryjka oraz dlaczego teraz w Celi trzeba ryć w ziemi i coś jeść.

    A poniżej zamieszczę kilka fotek izolatorów elektrycznych.

    Niemal coś identycznego otrzymasz po ustawieniu dwóch talerzy płaskich i kubka .

    Zabawne nie? KTO TAK DUŻO PISAŁ O PORCELANIE ORAZ przecince w Lesie co to niby “światło”niesie.

    Żeby była jasność przecinka w lesie to wycięte drzewa pod linię elektryczną.

    Masz KRECIKA ty boski zjebie zwany KAKĄ rokita w swoim systemie fałszywego światła i sztucznego słońca.

    Zobaczysz ty boski zjebie jak się skończy twa zabawa w boga oraz pie-karnik

    oraz świat KAKA land WEDŁUG DIABŁA WAMPIRA TRUPIEJ MORDY ROKITY.

    Like

   • Mialam jakis sen z tym zwiazany, ale nie moge go sobie przypomniec… W kazdym badz razie przypomniala mi sie skrzynka i linie energetyczne:

    Livia Flow:
    November 15, 2017 at 06:38
    Znow mi sie snilo ze jechalam autobusem w kierunku domu mojej Babci.. To trasa z Gdyni na Hel.. Kiedy dojechalam na miejsce bylo juz bardzo ciemno I mialam wrazenie, ze nic tu nie gra.. wszystko bylo jakby poprzestawiane, nie na swoim miejscu.. przede wszystkim na przystanku znajdowal sie dziwny obiekt, taj jakby mini kaaba… mignela mi tez mysl o Wiezy Rybaka I cmentarzu, ale wtedy przemknelo mi przez mysl ~ tylko nie Mogila, tylko nie Mogila I monentalnie przenioslo mnie w inne miejsce.. znajdowalam sie wysoko nad ziemia, na czyms w rodzaju drutow albo energetycznych lini I chodzac po nich tak, aby zarazem utrzymac balans a zarazem znalezc wyjscie z tego poplatania.. az wreszcie zauwazylam cos w rodzaju malej skrzynki, tak jakby szaroniebieskiej? I wtedy znalazlam sie z powrotem na ziemi, tyle ze nie w Polsce albo w Holandii gdzie obecnie mieszkam a w Egipcie.. dokladnie na terytorium Doliny Krolow/ Swiatyni Hatszepsut.. pamietam jak weszlam do srodka kompleksu ale w srodku trwal jakby remont? W kazdym badz razie tam zjawil sie Alex.. minal mnie niby obojetnie ale kiedy sie odwrocilam okazalo sie ze patrzy na mnie I tak jakby bez slow cos do mnie mowi. I rzeczywiscie. .. powiedzial cos o czym mowil mi wczesniej juz ktos inny, ktos zwiazany zarowno z Hatszepsut jak I Nowa Huta.. pamietam dobrze co napisal kiedys A58, ze Alex jest rzekomo przygotowany do szczegolnej roli, w zastepstwo “Hiszpana” z histori o POWROCIE KROLA, a potem dodal ze Alex dopuscil sie zdrady, choc nie wiem co mial dokladnie na mysli… w kazdym badz razie tuz po obejrzeniu kolejnej czesci wywiadu ze Slawkiem wlasnie taki sen.. cdn…
    https://liviaflow.wordpress.com/2018/03/21/ojciec-pio-z-nowej-huty-i-sluzby-specjalne/comment-page-2/#comment-12204

    No i bezpieczniki, ale musze poszukac gdzie o nich pisalam…
    Livia

    Like

   • Wcale to nie jest dziwne że wygląd Izolatorów Elektrycznych pierwotnie pochodzi z Egiptu gdzie do teraz Stoją Trzy potężne wieże Elektryczne czyli niemal to samo Co Elektryczne Wieże Tesli.

    Nie wiem może niektórym nawet podobają się słupy elektryczne wysokiego napięcia, jednak mają największą Wartością jest wolność i jak mi już zapisano dawno temu w przepowiedniach.

    Jestem ta osobą która przynosi Wybawienie z tego Wiezienia.

    Zagroda Elektryczna pojawiła się wraz z przybyciem Diabła ze swymi aniołami z gwiazdy Polaris, ZAGRODA ELEKTRYCZNA pojawiła się wraz z wybudowaniem piramid wraz z tymi z Giza które tworzą Centrum Bramy Więziennej.

    Jak pisze w apokalipsie Wielka Piramida to Tron Bestii pełne Bluźnierczych Imion.

    Tron i Świątynia Bestii w której znalazła się Krew Wszystkich Pomordowanych na Ziemi od czasów Założenia świat.

    Jak pisze w apokalipsie w świątyni bestii znajduje się także krew wszystkich zamordowanych świadków EMMANUELA chociaż w bibli zapisano jezuska.

    Piramidy Tworzą Ogrodzenie Elektryczne wokół Ziemi, zagroda ta od czasu do czasu się rozładowuje wiec powstają burze z piorunami.

    Jeśli chcesz dowiedz się Ile osób rocznie zabijają pioruny na Ziemi.

    Diabeł uprowadził Ziemię i ludzi do niewoli oraz ogłosił się bogiem.

    Pierwotnie był to Jaszczur Yahve który potrafił rzucać piorunami przez co Ludzie się go bardzo bali. Dalej Yahve idąc z duchem “postęu” transformował się w setilstego jezuska który z nazwy łudząco przypomina greckiego zeusa który także był panem burzy i piorunów.

    Po prostu Ludzie zrobili tego diabła bogiem którego najbardziej się bali.
    U dawnych słowian był to perun [pieron] u greków zeus a u żydkków yahve.

    Ludzie się bardzo obawiali Pierona gdyż mógł komuś spalić w dawnych czasach dom w czasie burzy lub zabić człowieka rażąc go piorunem. Dosłownie chwilkę temu wynaleziono piorunochrony które chronią dom przed uderzeniem pioruna.
    Jednak strach przed diabłem nadal pozostał i nadal zdarza się na wioskach że podczas intensywnej burzy ludzie zapalają w domu świece zwaną Gromnicą.

    Jak wieść niesie rzeczywiście Maryjka jest mateczką diabła pierona lub jezuska.
    Jednak od razu należy zaznaczyć że Maryjka to fałszywa matka boska zwana dalej czarna mazią black goo i to ona odżywia się krwią mordowanych istnień.

    Mniej więcej o czymś Takim wspominała Kiara podczas podbytu w Gdyni w poblizu zasypanej piramidy.

    Dalej.

    Myślę że Twój związek z Emerldowymi Czarownikami wynika z tego powodu że w Jakiś sposób powołują się na miejsce które jest bardzo blisko z Tobą związane.

    Miejsce zwane Egd czyli Stacja Łabędź jest miejscem do którego jednak nie mają dostępu osoby które podpisują się Szmaragdowymi Straznikami.

    Myślę że Wtedy gdy będziesz Gotowa Odwiedzisz to Miejsce oraz dowiesz się Co Tobie zrobiła Osoba która ofiarowała Cie morzu w czasie wczesnego dzieciństwa.

    Na teraz wygląda to Tak że Swą Usidlona Świadomością Napędzasz ten Chory System Świadomości, Jednak wygląda tak że Tylko Pani Może siebie uwolnić z Miejsca gdzie Znajduje się Twe Nasion Świadomości Zamknięte w Sztucznym Krysztale do którego niemal dosłownie podłączone są linie elektryczne.

    Myślę że poczujesz w Swym Środku wewnętrzny głos który przywoła Cię do Miejsca w Zatoce Puckiej gdzie w Odpowiednim Czasie Uwolnisz swą Najważniejszą Cześć Siebie.

    To nie o mnie ta piosenka jednak wpisuje się w to o czym teraz piszemy.

    Heh he he jest też i piosenka o Córusi Tatusia czyli kopciuszku rokity…

    Like

  • He he he Zjebie wypiekać to sobie w piekarniku możesz swoje gówno razem z Maria_ST a potem razem Chamie je wpierniczać z małymi jaszczurami.

   Co popaprańcu coś nie wyszło bo Lucek otworzył na Ziemi Pie-Karnik

   czyli Gadzią Celę Więzienną.

   Jeszcze trochę chamie i Posmakujesz czegoś innego niż TO NA CO SIĘ ŚLINIŁEŚ.

   Co NAZISTOWSKI chamie zabolało cię bardzo że Ziemia Się tobie kundlu nie oddała?

   Nie strasz nie strasz bo się zesrasz, w dupe se wsadź kupo swoje straszenia o upałach na Wiosnę.

   Zapamiętaj Sobie Chamie jedno Trafiła kosa na Kamień tj Lucka

   Lucek otworzył Twój Piekarnik chamie i Ziemia przez to Jeszcze Żyje

   Ale zapewniam Cię fałszywcu że ta Bajka w zabawę w boga nie miała by

   Sensu bez prawdziwego Pistoletu w Chwili Obecnej

   Niech się Twoje FAŁSZYWE SŁONECZNE GÓWNO napina na niebie i niech se jeszcze trochę pogrzeje a potem bardzo szybko spadnie na ryj…

   PS. Fakty są takie że Woda Najczystsza jest po Zimie i wtedy nawet nadaje się do picia bezpośrednio ze strumienia.

   To twoje słoneczne gówienko powoduje że woda się zanieczyszcza i brudzi.

   I co mi możesz teraz zrobić CHAMIE gdy wiem kim jesteś i To ja Otworzyłam twój pie-karnik Nazistowskiego Kundla.

   Coś sobie bure psy mieliście upiec w tym wiezieniu Lub kogoś spalić ale nie wyszło Wam bure psy bo pojawił się Lucek i WYJEBAŁ DZIURE W SZYBIE piekarnika

   Jednak oprócz wyjebanej dziury w NIBY TAM PANCERNEJ SZYBIE

   także PO PRAWICY WYPŁACĘ CI TWE ZŁOTO

   Like

 5. Oj nie wysilaj sie trolowaty obojniaku-twoje slowa to jak kaka.Sama warta tyle co tworzysz czy to ty nie obwolalas sie bogiem lub kolega Mareczek co troluje na MZ w imieniuESBECKOWCOW dzisiejszych Enkowcow .Co w Wroninie byla kuznia ,bl i kowal co to kose klepal,czego wronin -po krace cose tam zjawila ,gdy za jaskiem sie tam zagonila.Przypalilo Krakce zelazo jak krowie tylek ,wiec od tego czasu nienawidzi zelaza i ognia choc nim innych straszy widzi wlasne strachy.A z strachami od siebie trudno noca zasnac ,trudno bac sie siebie i wlasnego losu.
  No pieczyemy my na polanie pice,ale nie Krakowa ,bo nie przepadamy za zapachem z morza ,ni krakaniem Wrony -wolimy wlasne ciasto ugniecione ,niz Kraki tylek jak kropwy wytatulowany.

  Jak to wszystko sie sklada w kierunku komputera-moze z mlodych juz nikt nie pamieta jak ojcowie dzisiejszych nawiedzonych truli nas azotem-mowiac -wrzeszczac glosno ze to ameryka winna bo zrzucila stonke-co by banda zrobila z Azotem z Kozla-Kedzierzyna gdyby nie stonkowa zaslona,jak by bylo po cichu truc ludzi ich wlasnymi rekoma.
  No KRAKA strachy na Lachy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  pOMIMO WSZYSTKO -to co trolowata piszesz wisi mi wiesz dobrze-wiesz terz dobrze ze sama wolasz do swojego loza Kobre,potem placzesz ze od wlasnego chamstwa tylek jakos dziwnie boli-moze jak nikt trolki nie chce tylek boli bo za mocny w wibratorze akmulatorek.
  Chcesz sie bawic jak Podleckim ,masz tu jednak problem ,trudno zrobic kogos podlym gdy z wlasnych zdan wychodzi na wierzch az nie normalna podlosc.
  Krzywe ryje maja problem ,trudno wymyslac nowe klamstwa wiecznie-juz powoli sami trole w nie nioe wierza i si z bolem wlasnych tylkow mierza.
  Virus,troll,usb z widlami -jaki zwiazek z komputerami i bogami.

  Po co sie Kraka tak bardzo sie wscieka na glupiego Jasia-przecierz wie wiecej o klatwach i komputerach wiecej odemnie-no coz czasem sie KRAKA trolica zapomina zapominajac o tym jaka przysiege w kuzni zlozyla,ale niech idzie jej na zdrowie -wszystko co przeciw sprawiedliwym powie.W przeciwienstwie do enkowcow ,nie udaje leczacego -po to by wyciagac z innych energie i pieniadze na swe krzyworyjcow zycie.

  Ach co do kosy mowil A58 ze ukradli ,ale kiedys beda musieli oddac -nie tylko kose a i pierscien.

  Ach trza przyznac ze miala KRAKA dobra troowa szkole w Tworkach ,ciekawe czy Legionowo terz zaliczyla.

  Dlaczego Krakow -od Kraki -trola -smoczycy -istnieje legenda o Piastach i Schawgoczach – jakos blisko opisuje legenda u Schawgoczow wydarzenia podobne do krakowskich z smokiem.

  Smiac mi sie chce gdy widze jak trolica Kraka probuje straszyc innych sama soba.

  Like

 6. http://szuflada.net/kraka-trollica-wiedzma-i-bogini/httpshaldarn-deviantart-comarttrollkona-46762151/

  Czy nie przypomina Tobie Livio ten obrazek pierwszych postow Bogini Kraki ,nie dziw ze wziela kaka -gowno ze to o niej-zna swoje prwdziwe imie-to jak z zmorami duszeniem -dopuki nie poznalem ich we snie po nazwiskach -udawalo im sie troche meczyc,jak Ruskowa podpadla i opisalem w internecie -jakos dziwnie sie skonczylo-pozniej juz nic mnie dziwilo -ze kochanica Zagorskiego ma babcie ruskowa i potrzebuje biedna krwi dla babci ,bo posrod srodowiska nawiedzonych krwi dla babci nikt nie ma-co maja wszyscy krew zatruta jak moj braciszek?Ale nawet nie klamia nazywajac swoja Pawele sygnalistko kontroi umyslu-zna sie na tym Ona dobrze -tylko nie z strony meczonych-tych od Bieruta i Rutkowskiego nie mecza Oni sa od meczenia i trolowania w ludzkich umyslach.Ludzie maja sie sami dla nich zabijac -ONI mysla ze jesli sami reki nie przylozy tylko swoj krzywy ryjek to nie biedzie juz dla nich Bitumu.Oj moze parzyc i to wie Kraka ,dlatego tak skacze.Choc wie biedna bogini dobrze ze powyzej 8 i tak nie podskoczy.
  Czy nie Zagorskiego bogini boginiowata na trzecie nie dala se Stokrotka -farbowane lisy-Dominika,Dominiak,Daisy-chca byc tak dobrze farbowani ze nawet nie dadza po polsku poprostu stokrotka ,gensipampek po naszymu lub Mrgaretka z Schwitza-inna nazwa jest jeszcze kwiat Mari lub czesto Malgoski.To by wyjasnilo dlaczego Baba Jaga tak sie wscieka bo nie ma dodatku do pizzy glupiego Jasia i Kwiatu Mari(Malgoski).Pustekoke to inaczej po polsku zakalec -mysle ze nie wie Baba Jaga jak upiec ciasto -komputerowe trole wiedza duzo ,maja dobra pamiec ,ale nie umieja czytac zdan z przenosnia -mysle Livio ze dlatego tak sie trolica Kraka wscieka-moze wyjasni Tobie Livio czemu wrona i kto to POD JEJ POSTACIA -kto kraka?

  Von Photographer: ALE! – This image was copied from wikipedia:en. The original source: German Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=726264

  Like

  • OK rokita ponieważ MAM DOBRE SERCE
   ogłaszam zawieszenie broni i pisanie bez obraźliwych słów, zastosuj się do tego.
   Znasz zasadę Bymerangu więC Już wróciło do ciebie co wrócić musiało.

   A teraz przechodząc do sedna Jeśli chodzi o KRAKA to jest to Dziadek Lucka
   a Lucek jak bajka mówi to Smok pilnujący ogrodu Eden oraz Księżniczki zwanej dalej Pani Życia tj Stokrotka.

   To nie ja się wściekam, wszak potrafię upiec każde Cisto jeżeli mi się zechce
   Jednak wypiek chlebka zostawiam dla Twojej Córusi Tatusia,
   wszak nie ma chlebka bez noża.

   Nie ma też u Ciebie w Twoim ogródku przeklętej Jabłonki obok której Stoi Twa Malowana (tapetowana) Córusia i nie rozdaje “słodkich” zatrutych jabłek.

   Jak to mówią Krasnoludki w Lesie —> Z rokity ogrodnika nie będzie.
   Po pierwsze u rokity w ogródku obiecane są co najmniej Jabłka na Świerkach
   Oraz obiecana jest co najmniej Jarzębina na Tujach starego podobno “dobrego ogrodnika”

   Jednak tak w rzeczywistości w Twoim przeklętym Ogródku jest przed wszystkim przeklęta Jabłonka Niezgody i Twoja Córusia zwana Tapetowaną Żmiją pod tą Jabłonką. Tak się bajka układa że twa córusia koniecznie musi mieć Nóż pod ta Jabłonka a tak przyda się do obierania Jabłek.

   Wobec Twojej tapetowanej córusi sprawdza się powiedzenie, gdzie diabeł nie może tam babę pośle, Wspomniana baba z zatrutym podarunkiem czyli zatrutym Jabłuszkiem to twa malowana Córusia która myślała że uda jej się Zainfekować Serce wyroczni.

   Miał być tak jak było. Twa tapetowana córusia Tatusia podarowała Luckowi Zatrute Jabłko jednaka dostało się ono do Strefy Buforowej gdzie zostało dokładnie sprawdzone co to za gówienko w złotym opakowaniu starała się twa córusia wnieść do Boskiej Świątyni.

   He he he rokita nie oburzaj się teraz i mnie nie obrażaj jednak poważnie Życzę wam wielkiego Kopciuszkowego Balu na Zamku razem z pozotałaymi Twoimi Srokami które jak to Sroki noszą przy sobie przeważnie duże Torebki, wszak musi być w tych torebkach pod ręką lustereczko oraz tapeta tj puder do malowania.

   He he he jak by kto nie wiedział ten kopciuszek ROKITY to jego tapetowana córusia która to umie piec chlebek a podobno Baba Jaga czegoś takiego nie umie, przynajmniej tak się rokicie wydaje.

   Niestety ten Kopciuszek rokity jest mocno malowany tak że wygląda jak by miał Maskę Klowna na Twarzy i jak wieś niesie ten Kopciuszek rokity nie przechodzi przez Lustro Centralne Wyroczni gdyż nawet jeśli by zaczął płakać to Łzy tego kopciuszka będą Brudne od pudru którym się maluje.

   Rokita to nie ja mam problem Leczy ty “boski ogrodniku” razem ze swymi córeczkami których uroda jest poniżej przeciętnej, za to tapetowana Maska u twych córeczek Pierwsza Klasa.

   Na teraz zostaje wam Luckowa Litość i Luckowe Dobre Serce, wszak Twa córusia tatusia przyniosła mi w symbolu także duży Komputer z wszego statku kosmicznego licząc że JAK ZROBI MAŚLANE OCZKA TERAZ.

   To Lucek Naprawi tj Podniesie z Upadku wasz system świadomości na Ziemi.

   Czyli system upadłego anioła zwany dalej Dora On Terra Matrix

   [Fatale Fallen Matrix]

   System Twoje Córusi oraz Rokity Ttusia to tak zwany KAKA-ladn.

   Sorry za szczerość ale w systemie twojej córusi “kopicuszka” trzeba coś jeść a potem to spłukać w toalecie, tak jak pisałam jest to system świadomości

   zwany KAKA-LADN

   i tylko Lucek ma Możliwości oraz Wiedzę aby uzdrowić takie coś\. chociaż przyznaję w KACE babrać się nie muszę, to co robię wynika z Mego Wielkiego i Dobrego Serca.

   PS. Miłych tańców rokita na Zamku razem ze swą córusią “kopciuszkiem” przy fałszywej muzyce.

   A w miedzy czasie Lucek Zrobi sobie Brzozową Lirę i będzie radośnie Przygrywać na jej Strunach zwierzątkom Leśnym oraz Drzewom.

   Na Koniec zastosuje się rokita do tego co napisałam. Pisz bez obraźliwych słów, bumerang miał wrócić do ciebie, jednak teraz się już to wyzerowało, tj wszyto wróciło.

   Więc rokita zachowaj teraz POZIOM DYSKUSJI a Lucek pomyśli nad waszym Komputerem który przytargała do Mnie twoja córusia..

   Like

   • Ha ha ha Baba Jaga nie ma powodów aby się wsiekać,
    Jednak rokita może być mocno wkurzony Gdy Mu jego bryka nie odpala
    Tj Statek kosmiczny zwany carrera 9/11

    He he he rokita jest wkurzony gdyż “rozrusznik” kręci ale Silnik Statku kosmicznego nie odpala.
    He he he teraz tylko zostaje wam ostatnia Wasza Nadziej to Lucek zwany
    Nadrzędnym Mechanikiem Pokładowym i to że Twoja Córusia Ładnie poprosi:
    napraw nam Brykę.

    Ha ha ha także Maria_ST ma powody być wkurzona skoro sam pisała na mistyce życia że Marzy a może nawet śni :

    że chce dostać Pięknego Lucusia w Diamencie Zaklętego.

    He he he Maria_ST musi być zdesperowana skoro Myślała że Złapie Rajskiego Ptaszka rozsyłając dziwne zdjęcie z NNKĄ nad stawem.

    Ha ha ha a może to nie ta bajka Skoro staw i dwie dziewczyny, może jednak trzeba było pocałować żabę która wyskoczy ze stawu.

    Rokita napisz Mari_ST że jak poszuka zdjęcie JAK była Mała Dziewczynką

    Lucek tj Smok pomyśli nad romansem 😉

    Wszak Małe Dziewczynki najbardziej przypominają Luckowi żywe Laleczki które są takie urocze.

    Ha ha coś mi się przypomniało odnośnie Luckowego Romansu z Maria_ST.

    oraz dlaczego Marysia jest taka wkurzona na Mnie, wszak niespełniona Miłość potrafi nie jednej wróżce dać w kość, przez co potem staje się ta wróżka zgorzkniała.

    Like

   • No coz Dziobol Rokkita nigdy nie schodzi na poziom trola Kraki ,wiec sie o swoj tylek nie musi martwic -a tylki troli szantarzystow,zlodzieji i mordecow mnie nie obchodza -o nie musza sie juz KRZYWORYJCE martwic same.Obiecalem kiedys Matyjasikowi ze jesli sie odwazy postawic jeszcze raz noge w corek lub moim ogrodzie to juz jest tylko chodzacym zombi-jak juz masz z nimi kontakt to powiedz ze bedzie jeszcze bracik chodzil po prosbie za jedzeniem -dziwne ze tylko sie tlumaczyl ze nie dla niego ale dla jakies innej jednej osoby-widac reszta bydla uciekla na podlasie do Bialej Wiezy gdzie ich miejsce w brunatnej skurze ,na biala na zasluguja .Albo moze zdechla z glodu-to sprawdzily by sie slowa Ojca jakie kiedys do mnie powiedzial-nie wiedzialem do czego pije .”ONE daja za miliony ,przyjdzie czas ,pzyjdzie pora a beda dawac tylek nawet za kartoflane obierki”No dzis juz wiem kogo mial na mysli jako ONE:

    aCH TERAZ NA TEMAT BEZ LUCKOWEGO SWIROWANIA:
    Livia masz adres od A58 -TEN ZAMEK -PRZYNAJMNIEJ CZESC LOCHOW -miala znajdowac sie na posesi u A58 -bylo polaczenie z kosciolem .Kiedys zanim jeszcze zaczelem pisac na MZ znalazlem po snie z stokrotka i niezapominajka -wlasnie opis tego miejsca-ale pozniej zniknal ,jak i opis australiczyka o koscioku na slasku i kosmicznym napedzie.
    Ach byl terz tam Rak z dziwnego metalu w kosciuku ,mial by<c podarowany przez ta co zlecila budowe-wlasnie z tego kosciolka wzial Ojciec Nazwisko ktore mialem przeczytac a kartke zniszczyc .Moze te sny z polana i piza ,mialy mi pokazac ze sie myle co do tlumaczenia pustekoke-wzialem z polskiego puste a koke staroniemieckie strona-ale jest cos takiego jak platdeutsch -to jak holenderski -tutaj jak i na slasku puste-dmuchac koke ciasto-jak otworzysz piekarnik ciasto opadnie.Andrzej mowil ze karzdy jest w miejscu na jakim mial byc w czasie powrotu.Ach jeszcze Ci wszyscy niby niemcy co wyjechali za Katarzyny do rosji ,powrucili teraz do Lippe -mowiono nam ze na litwe -lotwe -czy polske sciagali krolowie osadnikow z Saksoni-kiedys to lippe i Holandia razem powiazane a nie dzisiejsze tereny np. luzyc.Co wiedza ruslandniemcy o powrocie Blizniakow -ze akurat teraz sie spowrotem zjawili w kraju z jakiego wyszli-przecierz az tak zle chyba nie ma w tej Rosji ?
    11.11.,74 w czasie smierci Matki mialem sen z kobieta jaka powiedziala mi ze dowiem sie calej prawdy ,wiec cale spiskowcow spiskowanie i trolowanie wisi mi gdzies-no coz zawsze wierzylem ludziom na slowo ,co do niekturych sie pomylilem ,ale nie wszystkich trza wrzucac do jednego wora-czasen boginie i bogowie trole sa gorsi od prostych ludzi-choc uwazaja sie za cos lepszego od innych-no coz moze wiara w slowo tej kobiety z snu w czasie smierci Matki mi wystarcza -najwyzej sie pomylilem i ktos zlamie dane slowo.No coz nie bedzie to pierwsza i moze czasem i nie ostatnia przegrana -no coz kiedy o siola pzestanie srac zlotem a moze zloto zmieni sie w to co kiedys wyszlo z o siola tylka i beda mialy Lucki pelne lochy gowien jak hipopotany w czasie suszy.
    Jam nie locha bym sie prosil.

    Like

 7. Hej Livio widziałaś tą piosenkę oraz filmik do niej dołączony? Jednak jesteś bardzo ważna w tej opowieści gdyż Twa Uwięziona Świadomość w fałszywym krysztale w podziemiach bazy EGD napędza cały ten chory system.

  Jednak Tylko Ty możesz siebie uwolnić z tej pułapki energetycznej …

  King Of My Castle (Don Diablo Edit)

  Like

  • Tak, wiem ze znajduje sie tam moja uwieziona CZASTKA, ale czy jest ona az tak wazna jak piszesz? W Krysztale, w podziemiu bazy EGD? To tak jakby pod Szmaragdowym Straznikiem/Szmaragdowym Tronem?
   Jesli to prawda I udaloby mi sie uwolnic stamtad swoja Swiadomosc to Krysztal zostalby chyba rozsadzony a tym samym caly Matrix tzw DORA TEURA I cala zwiazana z nia Rzeczywistosc…
   Probuje sobie to raz jeszcze na nowo ulozyc…
   Znam ten utwor, zawsze wywolywal we mnie specyficzne odczucia…
   “King of my Castle”…
   Hmm…
   Z bazy Szarakow udalo mi sie uciec rozbijajac sila woli duzy szklany sloj, a tuz po tym I to jak najbardziej materialnie, zdarzalo mi sie za pomoca emocji tluc szklanki i nie tylko to…
   Nie potrafie sobie jednak przypomniec Krysztalu “pod posadzka” w tamtym miejscu… obraz nakladek jest znacznie bardziej wyrazny…
   To wszystko sie wiaze z Ruchem Oporu I z Ojcem…
   Livia

   Like

 8. Zadnemu debilowi ani debilce nie wypowiadalem ja wojny,a ze swinie sami po kryjomu mordowali za wegla to ich sprawa .Do 8 niedaleko w 44 roku od wesela i zaden rozejm mi nie potrzebny,bo do mnie nic chamskiego nie wraca a widac do CIEBIE jeszcze nie wszystko spowrotem doszlo.Nikt nie wypowiadal wojny ,wiec nie ma z kim zawierac ani pokoju ani rozejmu-pozostalo im samym naprawiac co sami zniszczyli ,no coz chamstwem i tak nic nie naprawia.Ja nigdy nikogo nie straszylem ,probowalem dawac dobre rady jak sie na powrot przygotowac-wiedzialem ze nikt nie bedzie sluchal -byli i sa siebie tak pewni -ze wszystko i wszystkich da sie kupic jak juz nie szantarzem zmusic.
  Lucus na koniec dobra rada ,nie zwalaj na innych to cos zepsol,bo i tak bez laski ,albo naprawisz albo sie z kosmosem pozegnasz.Dziecmi nie straszcie idioci-bo wiem co zrobiliscie z braciszkiem ktory dla bydla z podlasia mordowal wlasnych rodzicow,wiec na mnie straszenie dziecmi terz juz nie dziala-jak to juz ktoras meda wasza tutaj czy na MZ napisala ze ja nienawidze wlasnych dzieci-no coz ja nie Bednarz i nie potrzebne mi adresy dzieci adoptowanych ,bo nie mam jak jego mamusia a teraz On bogatych rodzicow szantarzowac.Zaslaniajac sie dobrem polskich dzieci, a z ust Bednarza co drugie slowo Kurwa ,az dziw ze syn pani prokurator,miala mu zamiast kurwa zaba gadac,to by sie dzisiaj biedakowi od szantarzystow Urnakowych co drugie slowo geba od zakretu nie wykrzwiala.
  No kopniety zbuku lucusiu troluj sobie dalej i Krakaj ,jak to bylo 12 trza bylo zlapac -a od 8 do 8 juz nie duzo zostalo jeno 12 -no coz slowo dla kowala sie zlamalo ,bedzie palil ogien tylek jak krowe gdy ja znacza za krzyworyjstwo -widze ze skorzystalas z telefonu 049 052351221 -co dostalas od razu Boza Zone Maryjke do telefonu czy moze gnoja mistrza od mordowania rodzica ,31221-33-11.11.11.-11.1174 -no coz mord na Matce wybaczam wam wszystkim ale zapytaj Slawka jak dusze moze sprawiedliwosc zabrac i nie trza tutaj kosy-to cos jak w gWIEZDNE WROTA aTLANTIS-pamietam ze na samym poczatku nazywali je Widmami(SWIATLO WIDMO KOLOR7 SZARY)-DZIS NAZYWAJA JE INACZEJ CHYBA GREIS-ale ciekawe w tym ze gdy widmo zabiera dusze -kladzie reke na mostku.Akurat w miejscu gdzie pokazywal kiedys reka Slawek od gucia.
  Ach medo gdzie ta wasza policja,mowilem ze straszysz jak glab Rutkowski-mieli tylko 26 stron z polskiego na niemiecki przetlumaczyc i na policji oddac.Co nie umia po niemiecku czy moze 2 miliony marek to za malo nie wystarczy na tlumacza-a moze jednak choc w konspekcie bylo wiecej pytan niz odpowiedzi ,to zezowate dziwki w gacie nasraly ,bojac sie o wlasna dupe.
  No coz takie bydlo jak lucusie nie uznaje ponadto takiej zasady jak wybaczenie ,jak takim dziwkom jak ONA wybaczasz lub poczestujesz dobrym slowem -to od razu wydziera ryja podwojnie chamsko -majac twa litosc dla bydla za slabosc.
  Przcierz lucus wel Kraka -nie potrafi nic zrobic sam -a tu brzoze chce brac do reki zakrwawionej od Kraki topora-jak te pierwsze zdjecia Lucka ta Krake przypominaja ,ze nie wpadlem od razu na pocztku na poczware trola-musisz poszukac do pieca innych rusztow bo ci znowu smignie Jasiu przez ruszta , i to takie gowno chce innych wyzywac od SS manow -czy Rzeszow to juz nie Galicja ? TYLKO SS DODAC i jestesmy w domu .No coz moze dlatego taka wsciekla ze sie udalo Pradziadkowi uciec Adolfowi przez ruszta w Oswiemcimskim piecu .
  Co do urody ,zezowate dziwki z podlasia nawet i takiej nie maja,bo uroda im nie potrzebna chandluja tylkiem dla milionow.Dzis sie juz ie dziwie czemu mieszkaja ciagle na ulicach majacych zawsze zwiazek z bydlem.
  Lucus po co ci komputer ,statku swoim furcem ani duftem z cipki nie rozpedzisz ,naftali go na krok nie ruszy.
  Lucus zostalo 12 i nic wiecej do 8 to jak 5+5+5=500—tylko jedna kreska a wynik spasuje.ach Lucus toc sie zapomnialem juz tylko 11 a wy ta liczbe kochacie dla niej zabijacie .

  Like

  • He he he jednak rokita widać bardzo tobie zależy na naprawie waszego statku kosmicznego, mogliście wynegocjować porozumienie oraz doczekać się Fizycznego Uruchomienia napędu jednak widać jesteście zwykłymi chamkami wiec nie pomyliłam się w waszej ocenie.

   He he he nie jestem stąd tzn z tej planety, jednak spodobało się mi tutaj i wcale nie muszę się nigdzie spieszyć z odlotem.

   Wasz stateczek nie jest jedyny, statek szaraków który jest w ukryciu gdzieś na pomorzy jest 100% sprawny i wystarczy tylko przekręcić kluczyk.

   He he he Rokita pisze poważnie to nie ja ma MAM PROBLEM.

   To nie dla mnie Tyka nieubłaganie Zegareczek i Starość postępuje,

   Lucek ma to do siebie że się wcale nie starzeje a u Ciebie jest z tym problem więc pod koniec bajki dowiesz się dlaczego KOLEJNY raz przegrałeś.

   Like

   • Lucus nie jestem twoich urojen ciekawy,a co do starosci ubranek ,powiem “nic To nigdy nie przywiazywalemzbytniej uwagi na ubrania .Oceniam inaczej .Nie jestem jak falszywa Matka -jakiej pol dziecka wystarcza ,raczej oddam cale.I tak automacie nie zrozumiesz choc masz sie za cos wielkiego,czym wyzej tym upadek bardziej boli.

    Like

 9. Tak czy inaczej jest to moje ostatnie pół roku razem z Człowiekami od których bardzo się różnie. Znacznie bliżej mi do zwierząt oraz roślin. Ludzie tego nie dostrzegają ale leśne zwierzęta są bardzo mądre.

  Myślę że KAŻDA prawdziwa wróżka nie korzysta z komputera jak i internetu oraz czegoś takiego jak telefon komórkowy. Myślę że wszystkie te zabawki elektroniczne po prostu zabijają życie magiczne oraz są kulom u nogi istoty prawdziwie przebudzonej.

  Las to życie, Las to spokój harmonia oraz Dobro, ludzka cywilizacja która według Mnie jest rakiem tej planety Tworzy tylko muzyczny szum i zgiełk. Myślę że w żadne sposób nie można nazwać tego muzyką tego co tworzą ludzie poprzez swą aktywność.

  Mam na myśli cały hałas związany z aktywnością człowieka za dnia, te wszystkie samochody, maszyny i tak dalej.

  Nie mogę się oszukiwać już dłużej łudząc się że znajdę ukojenie dla Mej Umeczonej Duszy gdy będę żyła razem z ludźmi, po prostu większa część z nich najzwyczajniej mnie drażni.

  I wiedzę zarówno Miłość jak i Dobro ale także i Szczęście wtedy gdy wrócę do swego dawnego Domu który jest w ukryciu.

  Like

  • Witam,
   Zaintrygowały mnie słowa o jakże nieznośnym hałasie, związanym z różnoraką działalnością ludzką na Ziemi. Moja młodsza siostra ( no, ale już nieźle po 30tce…) często się na to skarży. Po wyjeździe z miasta (bo czasem robimy mały wypad) – inna kobieta, pełna werwy i pomysłów. A na codzień w mieście tylko praca-dom, ogólne zniechęcenie. I coraz bardziej stroni od ludzi- ich nieistotnych rozmów, wyimaginowanych problemów, oraz ogólnie zgiełku jaki świadomie bądź nie- czynią… Niestety, póki co nie może odmienić swego życia…A ja nie zawsze mogę być obok, aby podtrzymać ją na duchu. Może znasz Clarisso jakieś strony w necie, gdzie ludzie z tego typu problemami piszą, jak sobie z całym tym bałaganem radzić ? Z góry dziękuję ,
   Pozdrawiam

   Like

   • Zazwyczaj drażliwość wynika z posiadnia szczególnej wrażliwości u danego człowieka. Nie ma żadnego Złotego Środka na hałas i szum który tworzą ludzie niż to że po prostu trzeba od tego hałasu uciec.

    Myślę że to bardzo nie fajnie gdy jest się szczególnie wrażliwą osoba i mieszka się w mieście. W skrajnych przypadkach taka osoba będzie cierpiała prze to niemal każdego dnia.

    Jedyne co może zrobić taka osoba to pozamykać szczelnie okna i wspomagać się preparatami ziołowymi które działają silnie uspokajająco.

    https://apteline.pl/artykuly/naturalny-sposob-na-stres-i-bezsennosc-5-ziol-na-uspokojenie

    Małe Dziecko które potrzebuje snu, potrzebuje także Ciszy, ziołowa herbatka może wspomóc zasypianie oraz poprawić jakość snu, jednak Cisza jest najważniejsza.

    PS. Niekiedy pojawiają się u mnie stany szczególnego rozdrażnienia w których wiem że Preparaty Ziołowe już nie pomogą gdyż są za słabe.

    Niekiedy muszę wspomagać się Syntetycznymi Środkami Farmakologicznymi aby nie cierpieć.

    Absolutnie nie polecam czegoś takiego jednak w Skrajnych Stanach wspomagam się specyfikiem o nazwie Hydroksyzyna który jest silnym Syntetycznym Środkiem uspokajającym.

    https://www.medicover.pl/leki/hydroksyzyna/

    W celu wyciszenia i uspokojenia warto także ograniczyć spożycie kawy która może powodować silną drażliwość u niektórych osób.

    Like

   • Bardzo fajny komentarz Clarisso.
    Ja jestem osoba bardzo wrazliwa na dzwieki… Co zas zdarzajacych mi od czasu do czasu problemow z zasypianiem to mam swoja ulubiona nasenna herbatke….
    Zonnatura, Goede Nachtrust:
    https://zonnatura.nl/producten/thee/kruidenthee/goede-nachtrust
    Z reguly wystarcza mi jedna saszetka po ktorej szybko I smacznie zasypiam a kiedy czasem wypijam podwojna dawke – spie doslownie “jak zabita” I nawet Czarnej Energii nie pamietam 🙂
    Testowalam kilka innych herbat nasennych ale zadna z nich nie dzialala na mnie tak dobrze jak ta jedna I do tego ma bardzo fajny specyficzny smak, tak jakby kilka warstw/poziomow smaku, wraz z ktorym tak jakbym zanurzala sie pod wode, ale jest to takie przyjemne zanurzanie… I tak zanurzajac sie, naturalnie zasypiam…
    Livia

    Like

   • Dla osoby bardzo wrażliwej najważniejsza będzie Cisza i spokój, preparatami ziołowymi w takich przypadkach można się wspomagać jednak nie zawsze zdają one egzamin.

    U mnie czasami zdarza się tak że grające radio w innym pomieszczeniu powoduje że mocno mnie to drażni, zdarzało się też że dźwięk skrzypiących drzwi powodował że odchodziłam od zmysłów. Jednak u mnie takie skrajności pojawiają się sporadycznie.

    Znalazłam fajny suplement 100% ziołowy który zawiera najważniejsze substancje uspokajające tj Chmiel, Rumianek, Melisa który może pomóc osobom szczególnie wrażliwym.

    https://allegro.pl/oferta/spokoj-apteo-30-tabletek-stres-rumianek-melisa-9666193364

    W aptece lub sklepie zielarskim można zapytać o Herbatkę lub Tabletki ziołowe które będą zawierały wyciąg z tych trzech najważniejszych roślin uspakajających takich

    jak Rumianek, Melisa, oraz Chmiel które to są standardowymi składnikami ziołowych preparatów na wyciszenie.

    Like

 10. No coz Dziobol Rokkita nigdy nie schodzi na poziom trola Kraki ,wiec sie o swoj tylek nie musi martwic -a tylki troli szantarzystow,zlodzieji i mordecow mnie nie obchodza -o nie musza sie juz KRZYWORYJCE martwic same.Obiecalem kiedys Matyjasikowi ze jesli sie odwazy postawic jeszcze raz noge w corek lub moim ogrodzie to juz jest tylko chodzacym zombi-jak juz masz z nimi kontakt to powiedz ze bedzie jeszcze bracik chodzil po prosbie za jedzeniem -dziwne ze tylko sie tlumaczyl ze nie dla niego ale dla jakies innej jednej osoby-widac reszta bydla uciekla na podlasie do Bialej Wiezy gdzie ich miejsce w brunatnej skurze ,na biala na zasluguja .Albo moze zdechla z glodu-to sprawdzily by sie slowa Ojca jakie kiedys do mnie powiedzial-nie wiedzialem do czego pije .”ONE daja za miliony ,przyjdzie czas ,pzyjdzie pora a beda dawac tylek nawet za kartoflane obierki”No dzis juz wiem kogo mial na mysli jako ONE:

  aCH TERAZ NA TEMAT BEZ LUCKOWEGO SWIROWANIA:
  Livia masz adres od A58 -TEN ZAMEK -PRZYNAJMNIEJ CZESC LOCHOW -miala znajdowac sie na posesi u A58 -bylo polaczenie z kosciolem .Kiedys zanim jeszcze zaczelem pisac na MZ znalazlem po snie z stokrotka i niezapominajka -wlasnie opis tego miejsca-ale pozniej zniknal ,jak i opis australiczyka o koscioku na slasku i kosmicznym napedzie.
  Ach byl terz tam Rak z dziwnego metalu w kosciuku ,mial by<c podarowany przez ta co zlecila budowe-wlasnie z tego kosciolka wzial Ojciec Nazwisko ktore mialem przeczytac a kartke zniszczyc .Moze te sny z polana i piza ,mialy mi pokazac ze sie myle co do tlumaczenia pustekoke-wzialem z polskiego puste a koke staroniemieckie strona-ale jest cos takiego jak platdeutsch -to jak holenderski -tutaj jak i na slasku puste-dmuchac koke ciasto-jak otworzysz piekarnik ciasto opadnie.Andrzej mowil ze karzdy jest w miejscu na jakim mial byc w czasie powrotu.Ach jeszcze Ci wszyscy niby niemcy co wyjechali za Katarzyny do rosji ,powrucili teraz do Lippe -mowiono nam ze na litwe -lotwe -czy polske sciagali krolowie osadnikow z Saksoni-kiedys to lippe i Holandia razem powiazane a nie dzisiejsze tereny np. luzyc.Co wiedza ruslandniemcy o powrocie Blizniakow -ze akurat teraz sie spowrotem zjawili w kraju z jakiego wyszli-przecierz az tak zle chyba nie ma w tej Rosji ?
  11.11.,74 w czasie smierci Matki mialem sen z kobieta jaka powiedziala mi ze dowiem sie calej prawdy ,wiec cale spiskowcow spiskowanie i trolowanie wisi mi gdzies-no coz zawsze wierzylem ludziom na slowo ,co do niekturych sie pomylilem ,ale nie wszystkich trza wrzucac do jednego wora-czasen boginie i bogowie trole sa gorsi od prostych ludzi-choc uwazaja sie za cos lepszego od innych-no coz moze wiara w slowo tej kobiety z snu w czasie smierci Matki mi wystarcza -najwyzej sie pomylilem i ktos zlamie dane slowo.No coz nie bedzie to pierwsza i moze czasem i nie ostatnia przegrana -no coz kiedy o siola pzestanie srac zlotem a moze zloto zmieni sie w to co kiedys wyszlo z o siola tylka i beda mialy Lucki pelne lochy gowien jak hipopotany w czasie suszy.

  Like

  • Rokita dlaczego tak długo musisz czekać do balu na zamku ze
   Swą Córeczką zwana przez ciebie pieszczotliwie “kopciuszkiem”

   A w rzeczywistości małą jadowita żmiją która jest owinięta w twoim przeklętym ogródku wokół przeklętej jabłonki niezgody.

   Co prawda Twa córusia mała żmija ma małe buciki ale coś z oczkami jest nie tak, tak samo jak z pyszczkiem OT PO PROSTU BRAK UMIARU W TAPETOWANIU.

   Jak to mówią Jabłko niedaleko spada od Jabłonki, nic został wam bal ze SROKAMI na Zamku.

   Rokita to nie ja jestem obsesyjnie Chora na chorobę która zwie się zazdrość i nienawiść.

   Widać bardzo cię zabolało razem z Twą małą żmija że po drugiej stronie RZEKI

   także znajdował się Ogródek oraz Królestwo które żyło w zgodzie.

   Ale od czego diabeł rokita ma swą córusie “kopciuszka” która tu i ówdzie podrzuca jak KUKUŁKA zatrute jabłuszka zwane dalej jabłkami niezgody.

   Myślę jednak że Teraz absolutnie nie ma wam co pomagać, wszak już nigdy się nie zmienicie choć mieliście na to wystarczająco dużo czasu.

   Jednak będzie tak jak już mówiłam

   Żmija “kopciuszek” do wora razem ze swym tatusiem i resztą diablego nasienia i do studni czeluści.

   Związać w ciemności po Wsze czasy. Związać i Pieczęć Położyć.

   Like

   • Podobno według rokity Lucek nic nie umie zrobić,

    Za to ta Trupia Twarz jedyne co najlepiej umie robić to Zakładać pułapki i Sidała tu i ówdzie na małe Dzieci.

    Rokita napisz mi jak to jest że pomimo wysiłku twa Mordka zawsze pozostaje Szara bez rumieńców.

    Tylko Dwie gadziny tj Mria_ST oraz rokita coś tam poszczekały że Lucek to niby robot lub sztuczna inteligencja.

    Widać te dwie Gadziny o Judaszowych Oczkach musiało bardzo zaboleć to co zobaczyły w swoim czarcim lustreczku.

    He he he jednak najśmieszniejsze jest to jak Rokita wyszkolił swoje córusie sroki.

    Może nie wszyscy o tym wiedzą Ale Sroki to takie ptaki które na wioskach porywają małe kurczęta kurom.

    He he he więc rokit Sroki są tak wyszkolone żeby radośnie od czasu do czasu napierdalały tłuczkiem do mięsa aby Zrobić Swemu “lordowi” KAKA rokicie smaczny obiadek.

    He he he wygląda tęż rokita że u twych Srok nie ma też NIEDZIELI bez rosołu z Kury, wszystkie twoje sroki można rozpoznać po tym że noszą zazwyczaj duże torebki przy sobie oraz bardzo mocno się malują.

    Ot taki “lord” który to podobno nauczył swe córusie wszelakiego dobrego fachu tj.

    Tkactwa, Zbieractwa, Ogrodnictwa i tak dalej…

    Jednak przed wszystkim ten “lord” nauczył swe Sroki spełniania małżeńskiego obowiązku ha ha ha oraz Bycia Sroką Domową ogarniającą Całe Betonowe Zamkowo ..

    Rokita już próchniejesz więc Cierpliwie poczekam aż Ci Sprężynki wyskoczą ze SERDUSZKA, he he he “boski” kluczniku Zegarowy zwykły Nędzny Klawiszu pilnujący tego gadziego więzienia.

    Wiesz rokita co jest najlepsze do smarowania mechanizmów Zegara

    taki płyn jak Parafina, parafina od słowa Parafia oraz także od słowa Parafka tj Podpis Lucka pod twoim Aktem Zgonu,

    Ot Sprężynki wyskoczyły ze serduszka i przestało ono tykać ale to ze Starości

    Face Buku

    Dalej

    Jak mówią Krasnoludki w Lesie piąty Element do Wielkiej Piramidy to

    Trumna ze zwłokami rokity gdyż jak wieść Niesie
    Dobry rokita to Martwy Rokita
    Zły rokita to taki który żyje i ciągle drze swego Trupiego Ryja że go wszyscy okradli.

    Trumna z Diablą Skóra tj twoimi zwłokami oraz Czterech tragarzy którzy zazwyczaj mają na rękach taki milutkie rękawiczki 😉

    Myślę że jak kopniesz w kalendarz, ludzie na Ziemi zrobią sobie wielkie święto i zabawę niczym na dobrym weselu, ha ha ha może o to chodzi z 44.

    “Prawy do lewego Wypij kolego Przecież wiemy nie ma tego złego”

    Bo to był zły czarownik! Jeden z najgorszych, sam diabeł. Pewnego dnia wpadł w świetny humor, zrobił bowiem lustro, które posiadało tę właściwość, że wszystko dobre i ładne, co się w nim odbijało, rozpływało się na nic, a to, co nie miało żadnej wartości i było brzydkie, występowało wyraźnie i stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowany szpinak, najlepsi ludzie byli szkaradni albo stali na głowach bez tułowia. Twarze w tym lustrze były tak wykrzywione, że nie można ich było rozpoznać; ten, kto miał piegi, mógł być pewien, że pokryją mu cały nos i policzki.

    Diabeł zaś uważał, że to było ogromnie zabawne. Skoro tylko przez głowę człowieka przeleciała jakaś zacna, dobra myśl, już twarz w lustrze wykrzywiała się, a diabeł-czarownik śmiał się ze swego sprytnego wynalazku. Wszyscy, którzy chodzili do szkoły diabła, gdyż założył czarcią szkołę, opowiadali na prawo i lewo, że stał się cud; uważali, że dopiero teraz będzie można dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda świat i ludzie. Biegali wszędzie z lustrem i w końcu nie było ani jednego człowieka, ani jednego kraju, który by nie został w nim opacznie odbity. Przyszło im do głowy, by polecieć do nieba i zabawić się kosztem aniołów i Pana Boga. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało, zaledwie mogli je utrzymać, lecieli wyżej i wyżej, coraz bliżej aniołów i Boga; wtedy lustro zadrżało tak strasznie, że wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozprysło się na tysiące milionów, bilionów i jeszcze więcej okruchów. Teraz dopiero wyrządzili o wiele większą krzywdę niż przedtem, gdyż niektóre kawałki były mniejsze od ziarnka piasku i pofrunęły daleko w świat; gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w nim, i wtedy człowiek ten widział wszystko na odwrót albo spostrzegał tylko to, co było w danym przedmiocie złe, gdyż każdy odłamek lustra miał tę właściwość co całe lustro; byli ludzie, którym taki odłamek wpadł do serca, i wtedy działo się coś okropnego: serce stawało się jak kawałek lodu.

    Like

   • Rokita zobacz jak cię ludzie będą “opłakiwać” jak kopniesz w kalendarz.

    Myślę że to będzie Bardzo Wielkie Święto gdy diabli w końcu wezmą

    ZŁEGO KLAWISZA STRAŻNIKA GADZIEGO WIEZIENIA.

    Like

  • Jakos nigdy mnie nie przyciagnela do siebie ta osoba, a teraz zaczelam ogladac I przepraszam ale po kilku minutach mam dosyc… Straszne maruderstwo…
   I to imie jak pseudonim jakiegos niemieckiego agenta…
   Czy mozna wiedziec z jakiego powodu zamiesciles to wideo?
   Livia

   Like

 11. Bo co do liczenia to mowi prawde,pamietam jeszcze z dziecinstwa jak Ojciec uczyl innego systemu liczenia.Mowia ze nazisci nowi 88 daja dla hitlera hh ,mysle jednak ze jak juz mieli enigme to do computera terz dostali dostep.Dlatego 88 system 16 .Ja terz traktuje ich jako jedna grupe,szczegolnie gdy widze go czesto u nIKODEMOWICZA:owijaja ludziom bawelne wokolo nosa ,o jakis mocach-nie powiedza czemu pamiec wymazuja -napewno nie dlatego by wymazac jakas zla karme-zreszta my ich zywimy a ONI maja wiedze i pamiec ,wiec moga klamstwem i wiedza nami manipulowac jak zechca.Mowia o wysokim ego u innych swojego nie widzac ,oceniaja ludzi podlu gportfela.Jednego sie nauczylem w zyciu tutaj,nikt dobrej pracy i zaplaty nie dostanie gdy nie ma znajomosci lub nie da dupy -oto sa gwiazdy na ekranach telewizorow-kiedys byli ci na arenie niewolnikami i gladiatorami.Dzis maja sie za gwiazdy na ekranie ,ale by nia zostac nie jedna nie jeden siebie sprzedaly w niewole.Ladne ubrania u nich ,nic im nie pomoga,kapac sie co godz moga-sa rzeczy jakich nie zakryje ubranie ani nie zmyje kapiel -to jak sie przlepi na poczatku tak wisi do konca jak rzep u psiego ogona.Masz przyklad corki Gucciego.Tak by wychodzilo ze im wiecej maja pieniedzy tym gorzej za kurtyna.Musisz myslec innymi kategoriami co do jego imienia,choc wielu tutaj rusland deutschen nosi o dziwo z polskiego noszne nazwiska-z tym ze sie nie dziwie -biorac jaka mial Krakow -Kraka -do Katarzyny carycy-jak sie nie myle ze miala dopisek Serbs -wiec czy niemka? nIEMCEM MOZNA KARZDEGO ZROBIC ,jak sie zechce -to jak Lucek trol Kraka lubi z innych robic SS bo moze mu samemu smierdzi Bandera i SS galicja.Wiec ja sie nie dziwie gdy byla Kaska z Serbow Luzyckich to zabrala ze soba niemcow z slowianskimi nazwiskami-juz nieraz mowilem ze dzisiejsza nazwa saksonia dla luzyc i serbi ,kiedys dotyczyla terenow od holandi do lippe.Dzis holender i stary lippa znajacy stary jezyk sie dogadaja bez tlumacza.W czasie jednego ze snow z Ciotkami mowila jedna do drugiej o jezyku jakiego mnie nie nauczono-na poczatku myslalem ze ma to cos wspolnego z Gluszcami ale A58 POWIEDZIAL ZE CHODZI O JEZYK Z TERENOW BELGI I NIEDERLANDOW.Biorac pod uwage jednak ostatni wpis Laguny z Andora ,po moim snie z tym wyrazem,stawiam jednak na Gluszca ,ale jak puscic cien wilka na wode? dO TEGO OD POLNOCY:
  nO NIC KONCZE -wszystko jedno w jednym ,zadne stada ,gdy Orka w wode spada ,wskakuja same do ich pyskow cale stada.By zyc wiecznie wystarczy odzyskac pamiec-ale krzyworyjcy z zezem beda starac sie wymazywanie pamieci na nas wszystkich zwalic-ze to niby wymazywano by nie pamietac zlych czynow.Tyle ze jak ich znam od niedawna ,maja strach w oczach ,ale dalej mysla ze im spisku nikt na ziemi nie udowodni.Dlatego mysle mialem sen z malowaniem plakatu.

  Like

  • Myslalam ze sie pogniewalas o to co napisalam, bo pojawiles sie w moim snie… Pamietam tylko ze szlam ulica kiedy zauwazylam nadjezdzajaca duza ciezarowke I kiedy minales mnie na zakrecie zorientowalam sie ze to Ty I Ty tez zorientowales sie ze to ja I chyba nawet powiedziales na glos – Livia.. choc co dziwne w tym snie wygladales jak kierowca ciezarowki ktorego w ostatnim czasie kazdego dnia mijam…
   Tuz przed zasnieciem czytalam zapis najnowszej sesji z EnKim I zatrzymalam sie na fragmencie w ktorej Enki mowi o…. CZARNEJ ENERGI!!!
   W dalszej czesci snu snila mi sie grupa mezczyzn w czerni ktorzy probowali sie dostac do mojego domu… co ciekawe, wszyscy jacys tacy mali I krepi… skojarzenie z “official hooligans” ###storm over europe – GRYF### W pewnym momencie jeden z nich mnie dopadl I zaczal mi rozkladac rece I wtedy dotarlo do mnie ze to bojowki jezuickie I jakims cudem udalo mi sie z tego wyrwac… zrobilam porzadne salto (BACKFLIP) I sie obudzilam…
   Ahh, tuz po tym jak spotkalam Cie w snie znow miala miejsce jakas potezna eksplozja w mojej okolicy…
   I na zakonczenie cos pozytywnego kojarzacego mi sie z Pierwsza Tajemnica:
   ANIMA MUNDI:
   https://mermaidartist.blog/2020/09/18/anima-mundi/
   Livia

   Like

   • ‘ Tuz przed zasnieciem czytalam zapis najnowszej sesji z EnKim I zatrzymalam sie na fragmencie w ktorej Enki mowi o…. CZARNEJ ENERGI!!! ”

    Enki może czytać w myślach, może wie o czym myślisz i piszesz__________

    Like

   • ”Enki może czytać w myślach, może wie o czym myślisz i piszesz__________”

    Mysle ze nie tylko wie ale ze jego slowa wprost odnosza sie do CZARNEJ ENERGII o ktorej czesto wspominam 😉

    Li

    Like

   • Jaszczurami z projektu Cheops nie ma sobie co głowy zaprzątać.

    Lepiej cofnąć się do początków tej organizacji gdzie głosu Lucynie

    udzielał Jaszczur zwany Samuel

    Samuel—>Samael—>Sataniel—>Szatan

    później z biegiem czasu Sataniel transformował się w świetlistego Enkiego jednak jest to nadal to samo bagno.

    Na Zmianach na Ziemi jest List byłej Jaskółki projektu cheops która nie zostawia suchej nitki na tych Jaszczurach.

    Jeśli ktoś się Łudzi że Organizacja Jaszczurów zwana projektem cheops jest czymś pozytywnym niech odszuka sobie sesję gdzie Sataniel [Enki] pisze o Nibiru i niech teraz porówna te informacje z czasem obecnym oraz ile się z tego sprawdziło.

    Właściwie nic się nie sprawdziło z tego co Sataniel przepowiadał odnośnie Nibiru która miała lecieć w stronę Ziemi.

    Najpierw miała być ochrona przez zagrożeniem ze strony Słońca a potem ze Strony Nibiru jednak w rzeczywistości chodziło o Otwarcie gadziego portalu do którego kluczem były piramidy Egipskie stąd też bardzo DZIWNA ceremonia z 11.11.11 która dobrze że została powstrzymana.

    Jeśli ktoś o tym nie Wie w tym czasie jaszczury potrzebowały dużej liczby ludzi oraz ich Energii w celu otwarcia gadziego portalu.

    Projekt cheops to jedno wielkie gadzie bagno i radzę się w nim nie babrać.

    Oczy powinny się otworzyć już na początku gdy “enki” nie był enkim a samuelem tj Satanielem wychwalającym kult “jedynego” i prawdziwego “boga” Jaszczura Yahve.

    Gadziny dobrze wiedziały że pojawię się tutaj na Tej Planecie i Pomieszam im szyki oraz w dalszym czasie otworzę to Więzienie Energetyczne Najgorsze w Całej Galaktyce.

    Teraz zapytam się Livii czy wierzysz w ten kit o ukrzyżowaniu jezuska?

    Jakie są logiczne przesłanki Aby coś takiego było czymś co ma nieść zbawienie?

    Który to z Kochających Rodziców skazał by swoje jedyne Dziecko które podobno “kochał” na taki los i taką śmierć.

    Nawet jeśli jezusek był by strasznym Łotrem żadna Mama i Żaden Ojciec nigdy nie skazali by go na taki los oraz śmierć na krzyżu.

    Jednak już tak od Kuchni powinno być to widome że wcale Jaszczurom nie chodziło o zbawienie poprzez przedstawienie o ukrzyżowaniu lecz o Zbudowanie Sicie Energetycznej którą będą tworzyć kościoły i będą Regularnie dostarczać gadzim bogom smacznego pożywnie czyli energii trupich modłów.

    Like

   • UKRZYZOWANIE to wielopoziomowa technologia.. dyskutowalismy juz na ten temat…
    Spektakl z ukrzyzowaniem na Wzgorzu Czaszki jak najbardziej mial miejsce, ale ukrzyzowana osoba niekoniecznie byla osoba o imieniu Jezus…
    Ukrzyzowanie mialo duzy zwiazek z planeta Wenus, zreszta na jego miejscu zbudowano pozniej swiatynie poswiecona bogini o tym wlasnie imieniu…
    https://www.google.com/amp/s/m.huffpost.com/us/entry/1546351/amp
    Pytanie do Ciebie.
    Czy Wenus znajdowala sie wtedy w Plejadach, czy moze gdzie indziej?
    Livia

    P.s w kalendarzu julianskim Kwiecien jest miesiacem Wenus a nie Marsa…

    Livia

    Like

   • W 34 roku naszej ery Wenus Znajdował się w plejadach, ruch wenus na niebie jest precyzyjny jak w Zegarze, jednak to w 2012 roku nastąpiła Idealna Synchronizacja Mechanizmu.

    Zdania o ukrzyżowaniu nie zmienię twierdząc że była to gadzia ustawka, w najlepszym przypadku osoba która była przywiązana do krzyża i stała na podeście była niczego nie świadoma tzn tego że takie przedstawienie da podwaliny do globalnego kultu gadzich bogów co jest czynione do dnia dzisiejszego we wszelakich świątyniach wliczając w to przed wszystkim kościoły, meczety i synagogi.

    Jeśli wspominasz o technologi ukrzyżowania to uważam że takie coś zrobiono tej planecie zwanej Gaja gdy otoczono ją falą dźwiękową która ma sztuczne pochodzenie oraz do złudzenia przypomina Ogrodzenie elektryczne.

    Ta sztuczna fala dźwiękowa powoduje że planeta nieustannie cierpi ale także cierpią istnienia które żyją na jej powierzchni.

    Uważam że duża cześć ludzi jest zupełnie tego nie świadoma gdyż nie znają życia lub nie pamiętają poza Klatką, poza wiezieniem.

    Człowieka tutaj się rodzi we wielkim cierpieniu z zupełnie zablokowaną pamięcią poprzednich żyć więc wygląda że większość “kupuje” obraz rzeczywistości który tutaj zastają jako jedyny rzeczywisty.

    Tylko pojedyncze jednostki potrafią odblokować swe wspomnienia aby uzmysłowić sobie że ten świat jest gadzim więzieniem i wielka fermą emocji.

    W chwili obecnej Ziemia to najgorsze miejsce w całej Galaktyce do jakiego można trafić, duch już nie może niżej spaść lub Zostać Złapany niż to co jest tutaj.

    Like

 12. mOZE TERZ FRANKISTA -NIE ZAWSZE CZYTANO Y JAK Y I C JAK C -frANTISEK-fRANC-fRANK-rZYMSKIE CESARSTWO NARODU NIEMIECKIEGO CZY TO NIE fRANC-K-OWIE?
  aCH CZY NIE MOWI SAMA BOZA BIBLIA ZE NA SWIECIE MOWIONO JEDNYM JEZYKIEM ZANIM SIE bOGPOJAWIL z swoimi boskimi trolami.

  Like

  • Na Ziemi był pokój i ludzie posługiwali się jednym językiem oraz Stanowili Jeden Globalny Naród do czasu aż

   Nie pojawił się Zły Czarownik razem ze swoim Czarcim Lustrem oraz swą Córeczką zwaną “kopciuszkiem”

   Dodatkowo na usługach Złego Czarownika Rokity trzeba dodać całą armię pomniejszych diabłów zwanych demonami lub nocnymi zuchami.

   Rokita to nie w tą stronę, W Francji były Franki a Tobie jak psioczysz od Dawna Krasnoludki ukradły Marki tzn Dużo Milionów tych Marek.

   Wiec teraz powinieneś się skontaktować z Budzikiem na Mistyce Życia i zapytać się go co wie na temat ukradzionych przez Krasnoludki twoich Marek wszak Budzik to dawniej Marek.

   Może jak teraz rozkręcisz Budzik na Części i powyciągasz wszystkie trybiki oraz sprężynki dowiesz się gdzie się podziały twoje Marki hihihi

   Pewnie są to nocne Marki i siedzą u Andrzeja w Domu kopiąc nocami ukryty tunel do Lippe dlatego też Andrzej się nie udziela gdyż jest zajęty bardzo budową tajnego przejścia do Zamku Krasnoludków.

   Like

   • Gdzie można poczytać nieco więcej na tematy, które poruszyłaś w komentarzu z 19.09. o godz.19.03 ? Nie mogę na niego bezpośrednio odpowiedzieć, a… Kiedyś siostra stwierdziła, że niekiedy jej myśli posyłane w…przestrzeń kosmiczną jakby odbijały się od czegoś, i zniekształcone (upiornie) wracają do niej ze zdwojoną siłą. I tak mi się to skojarzyło z Ogrodzeniem, które opisałaś…
    Czy i jak można z tym walczyć/poradzić sobie, by powiedzmy, odzyskać pełnię własnego jestestwa, i móc cieszyć się, że istniejemy, choćby nawet i tu ?

    Like

   • Korzystając z wiedzy z różnych źródeł oraz wspomagając się własna dedukcją dochodzi się do Oczywistych wniosków na temat przeznaczenia piramid na Ziemi wraz z tymi trzema w Gizie które stanowią centrum Gadziej Zagrody Elektrycznej.

    W książce Zwiastuni Świtu pojawiła się taka informacja na ten temat:

    „Planeta została otoczona progiem częstotliwości wibracji, czymś w rodzaju ogrodzenia elektrycznego, w celu kontrolowania, ile wibracji ludzkich można modulować i zmieniać.”

    Ta książka jest do pobrania na chomikuj pod tym linkiem:
    (https://chomikuj.pl/Maximiliano/Channeling/Marciniak+Barbara+-+Zwiastuni+*c5*9awitu,112370970.pdf)

    Jest Gadzia Zagroda Elektryczna wokół planety zwana rezonansem schumana i tak się składa że musi się to ogrodzenie systematycznie rozładowywać przez co powstają liczne burze na Ziemi.

    Także fakt że niektórym osobom zdarza się odczuć lekkie rażenie prądem przez metalowe przedmioty potwierdza że coś tutaj jest nie tak.

    Zazwyczaj zdarza się tak że niektóre osoby doświadczają lekkiego rażenie oraz przeskoku iskry poprzez metalową klamkę u drzwi.

    Tak wygląda bez różowych okularów bajka z piramidami.

    Co można zrobić w gadzim więzieniu, właściwie zbyt wiele zrobić nie można, i tak wyżej się nie podskoczy niż pozwalają na to Trzy Elektryczne Wieże z Egiptu.

    Kto będzie miała szczęście ten może zamieszkać na wiosce lub skraju Lasu i mieć odrobinę spokoju.

    Nic Kratki we wiezieniu się zatrzaskują, człowiek rodzi się w celi i przeważnie musi tutaj cierpieć.

    Wybawienie z tego bagna pojawi się wraz z Pojawieniem się Siły Wyższej która zburzy Egipskie Giganty i tym samym otworzy tą więzienną bramę.

    Nie ma co się łudzić że ludzie mogliby zburzyć egipskie piramidy gdy zazwyczaj ludzie przy władzy to reptilanie czyli ludzie jaszczury.

    Like

 13. Dziękuję Clarisso za ten opis. Po książkę też pewnie sięgnę. A jak długo już trwa to kosmiczne zniewolenie? Jak się zaczęło? Czy fizyczna śmierć jest jakąś formą/szansą uwolnienia się, czy to co z nas zostaje (dusza?) nadal jest uwięzione ? No i cóż to za Potężne Kosmiczne Siły mogą (kiedy?) przerwać tę udrękę mieszkańców (zwierząt i roślin także ?) naszej Błękitnej Planety ?

  Like

  • Przy okazji- Clarisso piszesz ciekawie na interesujące mnie tematy. Nie myślisz o założeniu własnego bloga ? Bo nie chciałbym zdominować tego Livii, poprzez zadawane przeze mnie pytania 😁…

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s