Archives

30 april 2017 & Time Shift – Alien Hybrids and 12 Tribe Healing

To byl bardzo, bardzo udany dla mnie dzien, ktorego zwienczeniem byl basniowy zachod slonca (sunny fairy tale) i niebo  niczym najcudowniejszy pejzaz – celestial… Noca wydarzylo sie jednak cos bardzo, bardzo dziwnego – link – i nawet powiedzialam do siebie na glos – no tak, mamy 30 kwietnia… A to juz najnowszy post Lisy Renee, ktory przez wzglad na kilka poruszonych w nim kwestii postanowilam dodac:

ZGODA

Przez wykorzystywanie praw uniwersalnych na Ziemi, NAA manipulowały ludzkością kontrolując jej umysły, tak aby wyraziła zgodę na ich programy. Jako pośrednicy kształtujący kulturę rasy ludzkiej, zaaranżowali program nauczania ludzi fałszywej historii w fałszywej rzeczywistości. W oparciu o te liczne kłamstwa, ludzkość naturalnie dostosowała się, wyraziła zgodę i oddała władzę temu samemu umysłowi drapieżnika, który te oszustwa zaaranżował. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując mentalną zgodą i blokując możliwość jasnego myślenia. Podczas dalszego stymulowania automatycznych reakcji w nieświadomości, dochodzi do manipulowania duszą. To sprawia, że fałszywi bogowie NAA pośredniczą z polem źródłowym, fałszywym duchem lub mózgiem AI komunikując się z wieloma niczego nie podejrzewającymi ludźmi, którzy nie mogą dostrzec różnicy pomiędzy kłamstwami, oszustwami, manipulacjami i ukrytymi ziarnami prawdy – z treścią, którą trzeba odczytać, aby dokonać dokładnej oceny rzeczywistości. ”

W notce pt. ”Do Ziemi zblizaja sie Wielkie Wrota” zamieszczalam krotki fragment tego tekstu, a to calosc.

ZGODA

Lisa Renee, Energetic Synthesis, february 2017

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Doga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku tygodni zdałam sobie sprawę z przybliżających się do naszego Układu Słonecznego dużych wszechświatowych wrót, które jawią się jako potężne koło składające się z centralnej piasty z wychodzącymi z niej spiralnymi szprychami. Zrozumiałam, że ta struktura jest związana z korytarzami świadomości. Tą drogą istoty będą kierowane do swoich miejsc docelowych lub dopasowywane do częstotliwości następnego cyklu. To, z czym rezonujemy, przesądzi o tym, w który korytarz wejdziemy lub do której linii czasu się dostroimy przechodząc do kolejnego cyklu. Warto wiedzieć, że następuje takie przesunięcie w czasie i móc świadomie w nim uczestniczyć z intencją przeniesienia do najbardziej pozytywnej i najlepszej formy wyrażania siebie oraz innych.

W miarę intensyfikacji bifurkacji ujawnionych będzie wiele tematów, które dadzą nową okazję do oceny tego, z czym jesteśmy zgodni. Nadszedł czas, aby uczciwie ocenić to, na co pozwalamy i w jakich działaniach uczestniczymy jako jednostki, elementy świadomości grupy czy energii i zacząć rekoncylinować różnice. W najbliższych miesiącach rozsuną się zasłony, które zasłaniały prawicy to, co czyniła lewica. Może dość do olśnień w skali mikro lub makro, które spowodują, że wiele osób poczuje się niekomfortowo, ponieważ nie będą w stanie zaprzeczyć bolesnej prawdzie.

Jakiego wyboru dokona w nadchodzących miesiącach ktoś, kto będzie miał do czynienia z nowymi informacjami pozwalającymi mu dojrzeć, że nieświadomie uczestniczył w czymś niszczycielskim dla ludzkości? Czy dostosuje się do Prawa Jedni i wycofa swoje przyzwolenie? Czy też usprawiedliwi siebie osobistym zyskiem, przenosząc zgodę z poziomu nieświadomego do świadomości? Albo, jeśli pozostanie zdezorientowany przez media ingerujące w ludzkie rozeznanie, nie będzie umiał dokładnie ocenić, na co się zgadza? W tym miesiącu przyjrzymy się zgodzie i jej związkom z życiem w harmonii z prawem powszechnym, jak również z efektem chimery, niedawno poświadczonym u kogoś, kto żyje całkowicie poza prawami.

Idąc do przodu w tym roku, trzeba zrozumieć, że planeta Ziemia i jej mieszkańcy przechodzą przez bardzo burzliwy okres przekształceń zbiorowej świadomości. Doświadczamy kolejnego etapu przesunięcia rdzenia pola magnetycznego, co powoduje radykalne podniesienie tonu rezonansu magnetycznego emitowanego przez rdzeń planety. W związku z tym, że rezonansowe pola magnetyczne łączą się z siecią neuronową naszych mózgów i stacjami świadomości, trzecio-wymiarowa osobowość traci spójność w swoim liniowym logicznym przetwarzaniu. Dlatego ludzkość stoi w obliczu konieczności przystosowania się do głównych zmian zachodzących w świecie, modyfikacji sposobu myślenia i tego, co uważa za prawdziwe. W związku z radykalnymi anomaliami magnetycznymi generowanymi z przesunięć kwantowych w wirującej osi obrotowej, zmienia się mózg globalny, co wpływa na mózgi jednostek, na ich myślenie i neurologiczne przetwarzanie. Drastyczne magnetyczne zmiany powodują wrażenie magnetycznego ściskania i zagęszczania w materii, co jest bardzo niewygodne dla ciała fizycznego. W tym roku kończy się pięcioletni cykl, przy czym zarówno dla jednostek jak i dla zbiorowej świadomości pojawią się okazje do dokonywania wyborów kierunku życia, które są pochodnymi ich wytworów zgodnie z mocą zgody.

Aby skutecznie przejąć kontrolę nad własnym umysłem, świadomością ciała i ducha, zbadamy znaczenie zgody i jej typy, które są wspólne dla ludzkiej mowy a także to, w jaki sposób zwodnicze formy zbiorowej manipulacji wpływają na to, na co wyrażamy zgodę. Zgoda ma bezpośredni wpływ na moc praw uniwersalnych i jest sprytnie naśladowana w kontekście prawnym lub w kształtowaniu wpływów kulturowych, które często znacznie się różnią w celu zaciemnienia powszechnego znaczenia. Musimy dobrze zrozumieć inżynieryjne podejście stosowane w praktykach kontroli umysłu, które celowo manipulują ludźmi bez ich zgody. Podobnie jak metody używane w operacjach psychologicznych wykorzystywanych przez media i związana z nimi propaganda, która ma zadanie niedoinformowywania publiczności, a wspierania pomysłów oraz programów, które wyraźnie przynoszą korzyści kontrolerom.

Teraz i ciągle ma to kluczowe znaczenie, abyśmy zwracali uwagę i świadomie wiedzieli, na co wyraziliśmy zgodę. Kiedy lepiej rozumiemy, w czym naprawdę uczestniczymy, znamy problem i możemy podejmować świadome decyzje. Globalny program kontroli ma na celowniku temat zgody ludzkiej opinii publicznej. Ta psychologiczna operacja eskaluje w bardziej agresywne sposoby, które doprowadzą do tego, że ludzkość podda się ich woli. Kiedy ktoś łatwo oddaje osobistą zgodę związaną ze strukturami, przekonaniami lub innymi ludźmi, jego wewnętrzne relacje z własną duszą i duchem też ulegają zakłóceniom. Kiedy rezygnuje się z własnych praw do bycia poinformowanym, na co wyraża się zgodę odnośnie tego, w co się angażuje, traci się autonomię, a nawet prawa do własnego ciała.

Tak więc, to do nas należy położenie nacisku na przejmowanie odpowiedzialności za wybory i takie działania, aby nigdy nie rezygnować z osobistej zgody na coś zewnętrznego, aby zachować nasze wewnętrzne duchowe Jaźnie, bezpośrednie połączenie z boskością lub ze Źródłem. W ten sposób możemy współdziałać z wieloma różnymi strukturami na tym świecie, współpracować z innymi ludźmi i społecznościami, ale rzeczy zewnętrzne nigdy nie otrzymują uprawnień do stania ponad zarządzaniem przez wyższe Ja i relacje z Bogiem. To znaczy być na tym świecie lecz nie z tego. Nasza wielowymiarowa świadomość istnieje poza czasem i kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy w stanie utrzymać wiedzącą ścieżkę poza matrycą kontrolną. Relacje z wewnętrznym jądrem i dawanie najwyższego wyrazu Jaźni wiążącej nas z boskością musi być najwyższym priorytetem, co pomoże zachować panowanie nad tym, na co wyrażamy zgodę. Takie działanie uwalnia moc zgody w prawie uniwersalnym z zachowaniem prawa do domagania się suwerenności i przypisywanie wyższych kompetencji ciału podczas bombardowania trójwymiarowa taktyką kontroli umysłu, której celem jest manipulowanie zgodą wszystkich ludzi bez ich wiedzy.

Dysonans poznawczy

Obecnie, w celu wywołania dysharmonii rozpoznawczej, Ziemia i wszyscy jej mieszkańcy są poddawani ukrytym albo jawnym technologiom kontroli umysłu, dzięki którym inżynierowie społeczni wymuszają zgodę zbiorowej świadomości na akceptację światowego zniewolenia i pasożytnictwa, na bycie niewolnikami lub energetyczne wykorzystywanie. Ludzie są kontrolowani umysłowo, aby pozostać w stanie zaprzeczenia, przetrwania lub eskapizmu w celu uniknięcia bolesnej prawdy. Konsumenckie kampanie marketingowe bazują na dysonansie poznawczym – reklamy są fabrykowane w taki sposób, żeby produkt wydawał się najprostszym magicznym rozwiązaniem pomagającym w zmniejszeniu bólu lub dyskomfortu związanego z problemem. W celu zwiększenia dysonansu poznawczego w sposobie ludzkiego myślenia, poprzez medialne bombardowanie konsekwentnie tworzą pozytywne skojarzenia z negatywnymi zachowaniami związanymi z kulturą śmierci, co zwiększa sugestywność i bezkrytyczność w stosunku do wtłaczanego programowania. Osoby łatwo dające się zasugerować są programowane w taki sposób, aby nieświadomie przejawiały formy podwójnego myślenia w ramach społecznie akceptowalnych systemów przekonań. A to ma na celu ukrycie a zarazem bezpośrednie stymulowanie nierozwiązanych konfliktów w instynktownych i nieświadomych reakcjach umysłu, eliminowanie krytycznego myślenia, zdrowego rozsądku, logiczności i spójnych myśli. W ten sposób ludzie są prowadzeni do asocjacji propagowanych negatywnych systemów przekonań z zaprogramowanymi dla nich pozytywnymi skojarzeniami. A przecież działania lub wyniki tych asocjacji są dla nich w rzeczywistości całkowicie negatywne i duchowo destrukcyjne. Na przykład: ludzkość ma popierać kulturę śmierci, mimo iż ta zakłada zniewolenie i zabijanie przedstawicieli ludzkiej rasy. Jest to aktywny dysonans poznawczy, umyślne negowanie i ignorowanie wojny o świadomość na Ziemi, aby uniknąć sprzecznych myśli.

Dodatkowy wpływ ma to, co tworzy zbiorowa nieświadomość stanowiąca główny system wartości w społeczeństwie, co odzwierciedla się w formie ludzkich struktur zewnętrznych, na które ci wyrazili zgodę. Społeczność wysoko ceni sobie pieniądze i materializm, dlatego są to dziedziny, w których większość ludzi oddaje swoją moc zgody. Podwójne myślenie powoduje brak spójności i niekonsekwentne rozumowanie, co podlega pod stan dysonansu poznawczego. Ludzie, którzy są umysłowo kontrolowani za pomocą dysonansu poznawczego lub podwójnego myślenia, nie uznają za dowód tego, co jest w zasięgu ich wzroku, ponieważ wciąż trzymają się wyparcia i samooszukiwania generowanego przez strach i unikanie bólu.

Stwarzający napięcie dysonans poznawczy pojawia się wtedy, gdy ktoś ma w głowie jednocześnie dwie sprzeczne myśli lub kiedy istnieje napięcie pomiędzy działaniami jego umysłu i serca. Kiedy do umysłu przenikają myśli, które do siebie nawzajem nie pasują, nie mogą być sklarowane czy zneutralizowane, jest to stan niespójnego lub sprzecznego myślenia. Powiązany z tym stan dysonansu zwykle spowodowany jest patologią ego i przejawia się jako szereg konfliktów psychiczno–emocjonalno-duchowych, które wpływają na funkcjonowanie ciała, umysłu, serca i ducha. Wiele osób źle lokuje swoją zgodę przez stan psychiczny dysonansu poznawczego, ponieważ nie znają rdzenia duchowej Jaźni, a zatem ich zgoda jest wyrażana w stanie dezorientacji spowodowanej przez sprzeczne systemy przekonań. Kiedy dana osoba podejmuje fałszywe decyzje, opiera zgodę na przekonaniach, że to, co jest mistyfikacją, jest prawdą lub podąża za popularnymi zapatrywaniami, ponieważ tak jest wygodnie. To jest sposób na prowokowanie wyrażania przyzwolenia w zbiorowości poprzez fałszywe pułapki. Taki człowiek wyraża zgodę na coś, co sobą wyraża lub promuje siebie jako kogoś innego niż naprawdę jest. Kiedy wierzymy, że zmanipulowane kłamstwo jest prawdą, oddajemy krytyczne myślenie, zdrowy rozsądek i intuicję, które pomagają nam podejmować świadome decyzje co do tego, gdzie i komu dajemy zgodę.

Na przykład jeśli uważamy, że medycznym autorytetem mającym decydujące znaczenie dla zdrowia publicznego jest Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control (CDC)), które zaleca lekarzom, aby wstrzyknęli każdemu dziecku 69 przewidzianych dawek (szczepionek), pozwalamy rodzicom, aby ich dzieci zostały zaszczepione tymi szkodliwymi dawkami, wykracza to poza zdrowy rozsądek i intuicję. Czy wierzymy, że CDC reprezentuje etyczne postępowanie, jest szczerze zainteresowane zdrowiem publicznym i służy ludziom, czy też chodzi mu o korporacyjne zyski? Czy również czerpie zyski z miliardów zarabianych przez firmy farmaceutyczne pracujące dla NAA? Gdzie jest nasza zgoda i autorytet w przypadku takiej sytuacji i z jakich powodów powinniśmy to kwestionować?

Dysonans pomiędzy ego a sercem

Dysonans poznawczy pojawia się powszechnie pomiędzy przekonaniami ego / umysłu a przekonaniami lub prawdą, które istnieją w faktach dowodowych, które dostrzegamy przez otwarte serca i duchową inteligencję. Jeśli zignorujemy ducha i sprzeciwimy się inteligencji serca wyrażając zgodę na dominację ego, tworzymy dysonans poznawczy w naszym myśleniu, co przejawia się jako nierozwiązane konflikty, które wytwarzają energetyczne blokady w naszym ciele bolesnym. Blokady powstają, kiedy zdamy sobie sprawę z dysonansu lub nieświadomie na niego reagujemy poprzez niekontrolowane impulsy. Dysonans lub niewygodne napięcia, które czujemy, są bardzo silne, kiedy w coś wierzymy a następnie robimy coś wbrew temu przekonaniu. Napięcia oparte na dysonansie i niepokoju są o wiele silniejsze, kiedy nasz wizerunek, co do którego jesteśmy przekonani, ściera się z osobowością, z którą się identyfikujemy. Im więcej dysonansu, napięcia lub lęków odczuwamy, tym więcej możliwości na podczepienia do wizerunku opartego na tych przekonaniach.

Lęki spowodowane dysonansem poznawczym zależą od tego, jak ważny jest dla nas temat i jak bardzo się z nim identyfikujemy. Odnoszą się również do tego, jak są spolaryzowane nasze przeciwstawne myśli, i na ile jesteśmy zdolni do racjonalizacji, wyjaśnienia lub rozwiązania konfliktu. Aby ludzie czuli się lepiej, mechanizmy obronne ego powszechnie stosują potwierdzanie uprzedzeń i samoosądzanie. Ludzie będą ignorować dowody, które są sprzeczne z ich własnymi przekonaniami, aby zachować przekonania umysłowe, które stały się ważne dla ich osobowości oraz aby uniknąć odczuwania napięć. Osoba dotknięta taką przypadłością musi uczciwie stawić czoła wewnętrznym konfliktom, aby ten dysonans przekształcić w klarowność. To oznacza, że jeśli jesteśmy oszukiwani przez zbiorową manipulację lub jeśli okłamujemy siebie, musimy zadać sobie pytanie, czy może chcemy uniknąć bolesnej prawdy. W obu przypadkach nasza zgoda nie jest zestrojona z prawem uniwersalnym i możemy to poczuć dzięki inteligencji serca.

Aby rozwiązać napięcie psychiczne i wewnętrzne konflikty wynikające z dysonansu poznawczego, najpierw trzeba wiedzieć, że mamy możliwość dokonywania wyborów. Biorąc odpowiedzialność za podejmowane decyzje, możemy nauczyć się zmieniać sposoby myślenia oraz zachowania tak, aby przywrócić spójność i logiczność. Jeśli w ten sposób rozwiązujemy lub usuwamy problemy związane z dysonansem poznawczym (umysłowy niepokój pochodzący z wewnętrznych konfliktów), stajemy się bardziej spójni i konsekwentni umysłowo, co pozwala na podejmowanie lepszych wyborów dokonywanych za naszym przyzwoleniem. Kiedy ludzie pozostają w dysonansie poznawczym i nie chcą przejmować odpowiedzialności za własne wybory rozwiązując konflikty, negatywne konsekwencje takiego dysonansu przyciągają jeszcze więcej podobnych negatywnych energii.

Myśli kształtują przekonania, które decydują o tym, na co wyrażamy zgodę. Tak więc to od procesu dysonansu poznawczego zależy, jak oceniamy sytuację i jakie podejmujemy decyzje. To jest centralny mechanizm, za pomocą którego dostrzegamy albo doświadczamy różnice, które napotykamy na świecie. Kiedy stajemy się bardziej świadomi siebie, ewoluujemy poza egoistyczne poziomy dysonansu poznawczego w kierunku wyborów opartych na głębokich wewnętrznych odczuciach nieosądzającego osobistego rezonansu, który jest wyższym sensorycznym językiem systemu kierującego inteligencją serca i ducha.

Manipulowanie zgodą

Program zwiększania dysonansu poznawczego w sposób w jaki ludzie myślą, jest nakreślany celowo, tak, aby łatwiej było manipulować zgodą – indywidualnie i zbiorowo. Pozwala ludziom na czynności i zachowania, które w rzeczywistości są sprzeczne z ich osobistymi systemami przekonań. Ludzie, którzy działają sprzecznie do tego, w co wierzą, generują dużo mentalnego niepokoju i gromadzą emocjonalne aberracje w ciałach bolesnych. Emocjonalna aberracja, nierozwiązane konflikty, wewnętrzna przemoc, strach i ból przyciągają energetyczne pasożyty. Częstokroć te pasożyty przyczyniają się do psychologicznej manipulacji strachem w ciele osoby. W rezultacie, w celu uniknięcia bólu lub dyskomfortu, osoba może odmówić rozpoznania sprzeczności zachodzącej pomiędzy jej zachowaniem a systemem jej przekonań. Więc ustawia mur i unika konfrontacji. Kiedy taka osoba żyje w ciągłym dysonansie poznawczym, mentalny i emocjonalny stres jaki to powoduje, prowadzi do nieodpowiedniego zachowania i rozdarcia duszy. Te dysharmonijne formy myślowe i wewnętrzne spękania są wykorzystywane do manipulowania zgodą mas, aby je duchowo uciskać, karmić destrukcyjnymi strukturami, których nie rozumieją, a które dokarmiają antyludzkie siły działające jako pasożyty ludzkiego ciała.

To, co uważamy za intencję pochodzącą z naszych myśli jest tym, co jest mocą zgody w uczestniczeniu w tej formie myśli i jakości jej wibracji. Zgoda wiąże się z naszymi wyborami. Wybory mogą być dokonywane poprzez dysonans poznawczy z fałszywymi energiami lub poprzez spójne systemy energii ze zgodnymi formami myślenia. Jeśli zgadzamy się z czymś, co jest oparte na naszych przekonaniach, to to przejawia się zewnętrznie. Jednak pod spodem może skrywać się coś fałszywego lub sprzecznego z wewnętrznymi przekonaniami, zaś energia za tym ukryta jest naprawdę tym, na co się zgodziliśmy Jednakże, kiedy zdecydujemy się służyć naszym najwyższym celom, w pewnym momencie te oszustwa zostaną ujawnione. Wtedy jesteśmy w stanie dokonać wyboru, czy wprowadzimy zmiany konieczne do realizowania siebie czy też pójdziemy na kompromis z uczciwością i udamy, że tego nie widzimy. Niektórzy ludzie żyją w zaprzeczeniu, ponieważ nie chcą się zmieniać ani rozwijać.

Obecnie, wraz z zachodzącymi zmianami i otwarciem korytarza świadomości wiele osób dostraja się do nowej linii czasu opierając się o wybory, w zależności od tego, na co wyrażają zgodę. Ponieważ ludzie dostosowują się do linii czasu opartych na codziennych wyborach, ta faza może być odczuwana jako wyjście poza synchronizację lub jak zmiany w codziennych relacjach. Niektóre z tych wyborów mogą być na naszej linii czasu, a inne nie. To powoduje dziwne i surrealistyczne przeżycia doznawane podczas interakcji z ludźmi na Ziemi, którzy są na innej linii czasu – podczas próby nawiązania relacji z ludźmi znajdującymi się na innej linii czasu można czuć narastanie wyzwań. Ludzie znajdują się na różnych liniach czasu i w różnych bańkach rzeczywistości, dlatego mogą mieć trudności z wzajemną komunikacją.

Przez wykorzystywanie praw uniwersalnych na Ziemi, NAA manipulowały ludzkością kontrolując jej umysły, tak aby wyraziła zgodę na ich programy. Jako pośrednicy kształtujący kulturę rasy ludzkiej, zaaranżowali program nauczania ludzi fałszywej historii w fałszywej rzeczywistości. W oparciu o te liczne kłamstwa, ludzkość naturalnie dostosowała się, wyraziła zgodę i oddała władzę temu samemu umysłowi drapieżnika, który te oszustwa zaaranżował. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując mentalną zgodą i blokując możliwość jasnego myślenia. Podczas dalszego stymulowania automatycznych reakcji w nieświadomości, dochodzi do manipulowania duszą. To sprawia, że fałszywi bogowie NAA pośredniczą z polem źródłowym, fałszywym duchem lub mózgiem AI komunikując się z wieloma niczego nie podejrzewającymi ludźmi, którzy nie mogą dostrzec różnicy pomiędzy kłamstwami, oszustwami, manipulacjami i ukrytymi ziarnami prawdy – z treścią, którą trzeba odczytać, aby dokonać dokładnej oceny rzeczywistości.

Wyrażona przez nas zgoda to nasz osobisty wybór. Zgodnie z prawem przyczyny i skutku z substancji myślokształtów powstają konsekwencje, które wpływają na osobę i jej otoczenie. Zgoda naturalnie prowadzi do tego, czemu i komu jednostka oddaje władzę nad własnym życiem i ciałem. Dlatego też dokształcanie się pod kątem natury wyrażania zgody ma kluczowe znaczenie dla samostanowienia i niezależności.

Czym jest zgoda?

Zgoda jest wyrazem mocy władzy umysłu – myślenia i rozumowania, argumentowania i dokładnego rozważania uczestnictwa w czymś oraz zastanawiania się nad konsekwencjami tego udziału. Właściwe znaczenie zgody polega na tym, że osoba mająca wystarczającą zdolność intelektualną do podjęcia inteligentnej decyzji, przejawia rzeczywistą gotowość do działania zgodnego ze skutkiem osiągniętego porozumienia w dwustronnym interesie albo do wykonywania działań proponowanych przez drugą stronę. Zgoda nie jest rzeczywistą zgodą, kiedy jest związana z: terrorem, zastraszaniem, oszustwami, onieśmielaniem – wykorzystywanymi jako wyraźne narzędzia wymuszające ją na osobie, aby zmusić ją do prowadzenia działań. Chodzi o wymuszenie jej siłą, za pomocą groźby. Uświadamiając to sobie w ten sposób, rozumiemy że zgoda wyrażana przez wiele osób jest ukradziona, zmanipulowana lub wytworzona poprzez szczególne psychologiczne celowe zastraszanie zbiorowości. Jest to operacja psychologiczna stosowana na masową skalę mającą na celu straumatyzowanie narodów świata tak je rozpraszając, aby nie zrozumiały mocy owej wyrażonej zgody.

Poza tym zgoda pojawia się, gdy jedna osoba dobrowolnie zgodzi się na propozycję, cele lub pragnienia innej osoby. To dotyczy również uczestnictwa w organizacjach i innych typach struktur korporacyjnych. Kiedy wyrażamy na coś zgodę, niezależnie od tego, czego ona dotyczy, ważne jest, aby określić swój zamiar i cel oraz dlaczego świadomie bierzemy w tym udział. To jest nazywane określeniem warunków misji, które jest związane z prawem intencji. Wszyscy powinni podejmować się misji, które odzwierciedlają ich intencje, bez względu na to, jaki jest zarys ich celu oraz kierunek. Ludzie muszą być świadomi, że mogą określić, czemu chcą służyć w trakcie życia. Osobiste motto misji może być tak proste jak „wybieram bycie najwyższym przejawem mojej boskości i służbę boskiemu Źródłu w celu osiągnięcia mojego najwyższego potencjału”. Poza tym wszystkie organizacje i systemy energetyczne również powinny mieć misje, które wyraźnie odzwierciedlałyby deklarację intencji i cele struktury organizacyjnej. Deklaracja misji wiąże się z intencją pola organizacyjnego w systemach współużytkowania energii, co z czasem pozwoli samodzielnie oceniać i monitorować, czy misja i oświadczenie misji oraz cudze zamiary są spójne czy rozbieżne. Świadomy i poinformowany jest ten człowiek, który bardzo zważa na kroki w zarządzaniu energiami generowanymi pomiędzy wszystkimi osobistymi relacjami, projektami i stojącymi za nimi zamiarami. Dzięki takiej przejrzystości celu można szybko sprawdzić rezonans osobisty, kiedy sprawy z czasem ewoluują, i lepiej zauważać, czy w intencji albo zgodzie, którą się wyraziło, trzeba wprowadzić zmiany.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/04/lisa-renee-zgoda-luty-2017-cz-i.html

Zgoda ukryta

Konsekwencją zgody jest uzależnienie od związanych z nią okoliczności, które rządzą osobą do tego stopnia, że ona uważa że na coś się zgodziła, chociaż nie uczyniła tego ani bezpośrednio ani nie podpisała żadnej umowy. Taka zgoda opiera na się na zachowaniu lub działaniach tej osoby w danym otoczeniu lub sytuacji. Na przykład: jeśli wiążesz się z większą instytucją, choćby edukacyjną, takie miejsce jest związane z mechanizmami społecznego porządku, które regulują zachowania jednostek. W tym przypadku zgoda oznacza, że jeśli zdecydujesz się wstąpić do takiej społeczności, musisz grać według jej zasad. Jeśli masz dostęp do społeczności UE (Wspólnoty Europejskiej) jako środowiska opartego na prawu Jedni, ukryta za nim zgoda polega na tym, że uczestnicy zgadzają się postępować według wytyczonych norm zachowania i zgadzają się z prawem Jedni. Gdyby ktoś kierujący się innymi zasadami lub odmiennymi przekonaniami, sprzecznymi z zastanymi tam zwyczajami, stał się jej członkiem, doświadczyłby dysonansu poznawczego.

Obszar luźnej interpretacji ukrytej zgody jest prawdopodobnie najbardziej manipulowany przez oszukańcze duchy chcące uzyskać zgodę od nieświadomych ludzi w sztuczny sposób. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mają ukryte uzależnienia i tendencje eskapistyczne spowodowane nierozwiązanym bólem i traumą. Taki ktoś nie rozumie, że skoro angażuje się w niezdrowe albo negatywne zachowania, to może otworzyć własną aurę na demoniczne podczepienia i negatywne duchy nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak, ponieważ wyraził zgodę poprzez sam fakt zaangażowania, nawet jeśli formalnie nie wyraził na to demoniczne podczepienie zgody. Niezdrowe zachowanie duchowe jest ukrytą zgodą daną światom ciemnych sił, co umożliwia im manipulowanie, kontrolowanie, podczepianie lub odsysanie energii, jednocześnie sprawiając, że czujesz się nieszczęśliwy. Taka osoba może często działać na przekór duszy lub jest ofiarą podłej jednostki ją wykorzystującej, aby zaszkodzić duszy, a to pozostawia demoniczne więzi oraz inne ciemne resztki. Najczęstsze przykłady rozmaitych duchowych podczepień i sił demonicznych podłączonych do ciała aurycznego to konflikty religijne, seksualne napaście, emocjonalne straumatyzowanie, wszelkie ofiary przemocy oraz nadmierna kontrola umysłu lub duchowe załamania. Aby zacząć uzdrawiać każde z tych duchowych nadużyć, trzeba poznać prawa intencji, zgody i kompetencji, wtedy można zacząć wyrażać świadomą zgodę, odzyskiwać własne ciało i energetycznie leczyć się z poważnych duchowych nadużyć, które spowodowały fragmentację świadomości i cała świetlistego.

Dlatego w sytuacjach osobistych powinniśmy unikać zgadzania się na coś czy wyrażania zgody przed kimś, kogo dobrze nie znamy i upewniać się, że dokładnie wszystko omówiliśmy lub wspólnie spisaliśmy. Otwarta i przejrzysta komunikacja między ludźmi pozwala utrzymać jasne intencje, co pozwala uniknąć nieporozumień odnośnie tego, na co wyrażamy zgodę.

Świadoma / poinformowana zgoda

To określenie oficjalnej zgody oraz zasady opisującej etykę biologiczną, zostało wprowadzone po II Wojnie Światowej i zatstąpiło wcześniejsze postanowienia medyczne oparte na świadomym zaufaniu do decyzji lekarskich, przenosząc odpowiedzialność za decyzje i ich skutki na pacjentów. Świadoma zgoda jest związana z procesem uzyskiwania zgody przed włączeniem danej osoby w jakikolwiek rodzaj sytuacji, która miałaby wpływ na zdrowie fizyczne lub dobre samopoczucie, zwykle związanej z badaniem medycznym albo eksperymentem klinicznym. Przed takim działaniem ma miejsce poinformowanie o potencjalnym ryzyku związanym z terapią lub lekami oraz z wyrażenie świadomej zgody. Takiej formy zgody można użyć, kiedy osoba jest na tyle wykształcona, że może zrozumieć fakt i i rozważyć konsekwencje, które będą skutkiem danego postępowania. Dlatego określenie „świadoma / poinformowana zgoda” jest etyczną i prawną zasadą, w której dana osoba korzysta z prawa do zebrania większej liczby danych w celu przeprowadzeni analizy, aby lepiej zrozumieć fakty oraz konsekwencje dokonanego wyboru. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z tym, że człowiek zachowuje prawo do własnego ciała, autonomii i zapobiegania nadużyciom.

Człowiek może zgodzić się na coś ze strachu, pod wpływem presji społecznej lub z powodu psychologicznych trudności z wyrażaniem prawdziwych uczuć. Może twierdzić, że rozumie skutki danego działania, lecz w rzeczywistości nie w pełni pojmuje możliwe konsekwencje. Jednak poprawnie zdefiniowana oficjalna świadoma zgoda ma trzy składniki: ujawnienie informacji w prawdomówny sposób umożliwiający podjęcie samodzielnej decyzji, zdolność intelektualną do zrozumienia informacji i stworzenie formalnych rozstrzygnięć w przypadku konsekwencji a także dobrowolne działanie bez nacisków zewnętrznych takich jak przymus, manipulacja czy oszustwo. Te trzy podstawowe zasady świadomej zgody są ważne i trzeba je zrozumieć, ponieważ są związane z punktem przełomu, który musi być osiągnięty, aby ludzka świadomość zbiorowa przebudziła się do progu akceptacji rzeczywistości o wyższej częstotliwości. Kiedy coraz więcej osób będzie rozumiało osobiste prawa związane z prawami uniwersalnymi, będą mogli wykazywać większą elastyczność i otwartość, aby uzyskać jasność dotyczącą większej niemiłej prawdy kryjącej się za wydarzeniami na świecie. Wtedy zaczną silniej odczuwać prawdziwą naturę rzeczywistości, a lęki i wyparcia z przeszłości zaczną się wyłaniać na powierzchnię wspierając zbiorowe ludzkie postulaty dotyczące pełnego ujawnienia, domagające się poznania prawdy bez względu na to, jakby była niewygodna. Kiedy ludzie wykroczą poza lęki oraz wyparcia i podniosą się do poziomu etycznego traktowania ludzkości oraz planety, będą skłonni przejąć odpowiedzialność wnioskując za prawdą, jak to jest zapisane w prawie powszechnym. To odnosi się bezpośrednio do badania dowodów i ciągłego kontrolowania poinformowanej zgody we wszystkim, co wpływa na nasz umysł, ciało i ducha, a także na nasz świat.

Poinformowana zgoda została włączona do systemów medycznych, natomiast badania naukowe prowadzone w nazistowskich Niemczech zawierały najgorsze naruszenia praw człowieka i przestępstwa przeciwko ludzkości. Jest to ważne rozróżnienie związane z przyłączeniem tworzenia kultury świadomej zgody w naszym społeczeństwie do działań związanych z agendami nazistowskiego Czarnego Słońca. Ta linia czasu istnieje, od kiedy we współpracy z niektórymi zniszczonymi planetami i pozawymiarowymi pasożytami pojawiła się bezgłośna broń cichych wojen. Te same frakcje kontrolerów są zajęte niszczeniem świadomej zgody na każdy możliwy dziś sposób i rozpraszają uwagę mas, ignorując jej głębsze znaczenie, które ma służyć oraz chronić osobistą autonomię. Kodeks norymberski został ustanowiony w 1949 roku w celu opracowania standardów, za pomocą których można było osądzić nazistowskich naukowców i lekarzy podczas procesów norymberskich. Kodeks norymberski głosi, że wszyscy, którzy biorą udział w takim eksperymencie, są zobowiązani do dobrowolnego udzielenia zgody, która jest wolna od przymusu czy oszustw. Poinformowana zgoda jest niezwykle ważnym markerem dla kierowania etycznymi przepisami niezbędnymi do utworzenia społeczeństwa opartego na humanitarnych zasadach i ma znaczenie we wszystkich segmentach społeczeństwa mających wpływ na prawa człowieka, etykę seksualną / cielesną, etykę biznesu, etykę bio-techniczną i etykę polityczną. Jest to wspomagająca częściowe ujawnianie faktów podstawowa zasada etyczna i filozofia pomagająca powstrzymać szerzącą się korupcję noszącą symptomy nadużycia, pozwalającą na kłamstwa, oszustwa czy zastraszanie.

Z uwagi na znaczenie poinformowanej zgody dla ochrony praw człowieka i jako doktryny etycznej, ma ona zastosowanie w prawach uniwersalnych, w petycjach wymagających obnażenia dokładnych zdarzeń, które mają być wyjawione ludzkiej populacji w związku z pełnym odtajnieniem. W tym czasie na planecie świadoma zgoda w tym większym kontekście nie istnieje, zaś większość globalnych zdarzeń ma na celu doprowadzenie do ogólnego zniewolenia i urzeczywistnienia ludobójczych planów jednostek pozawymiarowych. Ponieważ popyt na pełne ujawnienie wzrasta, wszyscy zainteresowani tym, aby służyć ruchowi odtajniania informacji, mogą korzystać z lepszego zrozumienia wyższych zasad świadomej zgody lub jej braku, a następnie otworzyć dialog na temat etycznych konsekwencji tego, co było i jest robione przeciwko ludzkiej rasie. W tym momencie brak świadomej zgody następujący w wyniku zatajania prawdziwych i dokładnych wydarzeń na tej planecie stanowi brutalne nadużycie, co może bezpośrednio doprowadzić do genetycznego unicestwienia wielu gatunków, jak również do wielu innych niszczycielskich skutków.

Prawo intencji i prawo zgody

Pamiętaj, że zamiar jest równoznaczny ze zgodą, oddawaniem władzy w danych okolicznościach i stworzonej strukturze. Kiedy coś tworzysz, zastanów się nad tym, jaka przyświeca temu intencja, na co wyrażana jest zgoda i komu / czemu w tej sytuacji oddawana jest władza.

Niezależnie od siły, na którą się zgodziliśmy, świadomie albo nie, zgoda jest jakością energii, która podporządkowuje ciało i świadomość prawu powszechnemu. Jakość siły duchowej będzie miała odpowiednie prawa wymiarowe, które regulują działania ducha tej jakości. Siły negatywne są w niższych wymiarach i tworzą służebność oraz niewolnictwo, podczas gdy pozytywne siły ducha chrystusowego są w najwyższych wymiarach i tworzą suwerenność oraz wolność dla duszy oraz ducha.

To, co myślimy, jest naszą intencją i będzie przyzwalać na zestrojenie z częstotliwościami sił, które generujemy, a siła, którą tworzymy, jest naszym autorytetem w strukturze, którą budujemy.

To, co budujemy zgodnie z prawem struktury jest tym, co stworzyliśmy ze zgromadzonymi lub połączonymi siłami. Taki wytwór, czy postrzegany jako materialny czy niematerialny, będzie emitował energetyczną przyczynę i skutek ma nasze ciało,umysł, świadomość oraz na wszystkie nasze życiowe doświadczenia.

Kiedy znamy zasady praw intencji, naturalnie rozwijamy zgodę na każdy rodzaj energii, siły czy struktury, z którą współdziałamy czy którą współtworzymy. Ta siła energii, zarówno pozytywna jak i negatywna, wykorzystywana jest do stworzenia struktury, która określa kompetencje, z którymi struktura ta została zbudowana. Jak długo ta struktura jest budowana z takim samym zamiarem, zgodą i znaczeniem, tak długo pozostanie zarządcą struktury.

Brak wiedzy jest najczęstszym powodem, dla którego jednostka nieświadomie współtworząca z negatywnych powodów, które są siłami ducha oszusta, staje się coraz bardziej uwikłana w te negatywne siły, co powoduje negatywne skutki wynikające z prawa przyczyny i skutku. Wiele osób nie potrafi dostrzec negatywnych sił i poziomów zwodzenia stosowanych przez ducha oszusta. Jest to luka tworzona przez struktury Obcych i ich nieorganiczne struktury AI, które manipulują ludźmi, aby współtworzyli z tymi negatywnymi siłami w celu rozwijania i rozpowszechniania negatywnych efektów na płaszczyźnie Ziemi i w innych wymiarach.

Świadome zaangażowanie

W tym i w kolejnych latach wielu z nas znajdzie się w Rorschach, w których wymagana będzie klarowność oraz konieczne będzie podjęcie osobistej zgody – będziemy świadkami wielu różnych poziomów szkód wyrządzanych przez wieki.

Najtrudniejszym aspektem, z którym będziemy musieli się zmierzyć, będzie okazja do osobistego zobaczenia nieludzkiego traktowania, celowej brutalności i tortur, którym ludzie z różnych powodów poddawali innych – zarówno ludzi jak i inne istoty. Ile osób odmówiło spojrzenia na przypadki szkody umyślnej, ponieważ uważa, że to coś brzydkiego i ciemnego, a w milczeniu nadal przyzwalają na niewolnictwo i tortury dokonywane na ludziach, w tym na dzieciach, udając że tego nie widzą i nie rozumieją. Światowe struktury władzy, rządy tej planety zarabiają na cierpieniach i torturach dokonywanych na ludzkości. Gospodarka światowa jest uzależniona od cierpienia i niewolnictwa ludzi, ponieważ chodzi o generowanie masowych zysków opierających się na nieludzkim traktowaniu i kryminalnym postępowaniu. Wiele sklepów i organizacji zajmujących się branżą odzieżową zgłasza, że służą pomocą humanitarną, w związku z tym otrzymują ogromne sumy pieniędzy, które powinny być przyznawane ludziom potrzebującym pomocy, ale zyski dostają wielkie korporacje – z klęsk i wojen. Wielonarodowe organizacje charytatywne związane z opieką nad dziećmi są powiązane z polityką, i mają wszystko tak poukładane, że potajemnie otrzymują dochody z kręgów związanych z pedofilią.

Dlatego będziemy mieli do czynienia z dokonaniem wyboru odnośnie wyrażenia zgody na to, co znamy jako brzydką prawdę, która istnieje w skrywanych sytuacjach wpływających na nasze życie i poglądy. Dostrzeżemy więcej elementów odnoszących się do tego, co dzieje się w makrokosmosie, który wpływa bezpośrednio na nas spływając do naszych mieszkań. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć, co tak naprawdę stoi za światowymi gospodarkami, jaki rodzaj ludzi i jakie sklepy są wykorzystywane do ciągłego czynienia krzywdy i jak ta degeneracja wpływa na każdą strukturę istniejąca na naszym świecie? Albo nie zechcemy tego wiedzieć i zanegujemy szkody, jakie to wszystko wyrządza? Ludzie są na rozdrożu, ponieważ muszą podejmować decyzje, muszą stać się bardziej etyczni, powstrzymać kłamstwa zaniedbania i żyć zgodnie z duchowym Źródłem oraz wyższymi wartościami. Podczas tego okresu będziemy zmuszeni do przypomnienia sobie naszej prawdziwej empatycznej natury, abyśmy mogli nauczyć się żyć nie szkodząc innym żyjącym na tym świecie. To jest najszybsza droga do ewoluowania i wyeliminowania energetycznej nierównowagi, to jest sposób na prawdziwą służbę innym i dążenie do okazywania szczerej życzliwości oraz nieszkodliwości.

Efekt chimery

Aby zrozumieć istotę natury tego, gdzie lokujemy naszą intencję i zgodę, oraz aby wiedzieć, jakiego rodzaju siły wibracyjne pozwalamy naszemu ciału wyrażać poprzez myśli, zachowanie i działania, wyjaśnimy efekt chimery. Międzygatunkowe hybrydy i chimery są jednostkami tworzonymi z dwóch lub więcej gatunków. Genetyczne chimery mogą być stwarzane z ludzi, kiedy ciało składające się z komórek należących do jednego odrębnego gatunku genetycznego jest mieszane w krwiobiegu z komórkami innego gatunku genetycznego. Chimery nie są hybrydami. Ich formę uzyskuje się poprzez infuzję i mieszanie komórkowych składników krwi lub komórek krwiotwórczych podczas transplantacji albo transfuzji czy bezpośredniego wstrzyknięcia do krwiobiegu, co genetycznie modyfikuje komórki ludzkiego ciała. Jest to doskonały przykład, dlaczego nie powinniśmy dopuszczać, aby komórki innego gatunku były wstrzykiwane do naszego krwiobiegu, jak to ma miejsce podczas wojskowych eksperymentów i szczepień.

Frakcje pozbawionych duszy i ciała jednostek zmiennokształtnych walczących o utrzymanie kontroli nad dostępem do Ziemi i pola energetycznego człowieka, są nazywane grupą Chimery. Te jednostki, jak wiele grup NAA, są złośliwymi pozawymiarowymi pasożytami, które oddają cześć Czarnemu Słońcu i mogą istnieć tylko wtedy, kiedy znajdą gospodarza, z którego będą odsysały energię. Wyższe szeregi grupy Chimery są używane przez smocze Czarne Słońca do administrowania lub monitorowania obszarów fantomowych, hiper-wymiarowych gniazd i pewnych sekcji czarnomagicznych sieci albo ogrodzeń z częstotliwości umieszczonych w ciele Ziemi. Niektóre z tych jednostek Chimery umieszczone w laboratoriach związanych z genetyką w podziemnych bazach wojskowych znane są z eksperymentów genetycznych, klonowania i przeskakiwania po liniach czasowych. Były pewne pozytywne siły, które pracowały nad powstrzymaniem programów klonowania grup Chimery, zwłaszcza spośród osób publicznych – obecnie wciąż toczy się o to batalia. W rezultacie zatargów grupa Chimery musiała zamieszkać w ludzkich ciałach na powierzchni Ziemi – zostali przygotowani do tego, aby mieć wystarczająco zbliżone, dopasowanie wibracyjne do przejęcia. Profil dopasowania zawiera asortyment międzygatunkowej mieszanki z krwią, orientacje sataniczne w kierunku AI lub asymilacje połączone z uwypuklaniem bardzo gwałtownych i zdeprawowanych obrazów, co wywołuje niekontrolowane gwałtowne impulsy w ich ludzkich obiektach.

Podczas tej fazy rozwoju świadomości na Ziemi następuje łączenie dualnego aspektu duchowości ciała i ucieleśniania ducha w materii. Ponieważ te siły duchowe lub inne królestwa mogą stać się cielesne przez dostęp do ludzkiego ciała w świecie fizycznym, ludzkie ciało może stać się z nimi konsubstancjalne poprzez dopasowanie rezonansu wibracyjnego. Aby być z czymś konsubstancjalnym, musi dojść do identyfikacji, połączenia i splątania na poziomie energetycznym i komórkowym. Jeśli nie dostrzegamy własnych negatywnych myśli i działań, możemy być konsubstancjalni z wibracjami negatywnych sił, nie zdając sobie z tego sprawy.

Wyjątkowo negatywne myśli uszkadzają układ nerwowy i mózg, np. podczas wyrażania wściekłości, przemocy, nienawiści, pragnienia zabicia i zniewolenia, które przyciągają nie tylko demoniczne duchy ale także pozawymiarowe pasożyty, które chcą zebrać energię wytworzoną przez to ciało. Obecnie ludzie żyjący na Ziemi są energetycznie atakowani i narażani na poziomy ekstremalnej przemocy oraz deprawacji, które są wysłane nie tylko przez media ale też przez różne aspekty popkultury. Ten program ma na celu popularyzowanie satanizmu w popkulturze, która przygotowuje tereny dla ludzi, tak aby stali się konsubstancjalni z wyjątkowo negatywnymi siłami, a także aby połączyć ich z kontrolującymi satanicznymi pasożytami chcącymi handlować ludzkimi nosicielami.

Kiedy osoba była narażona na warunki genetycznego chimeryzmu połączonego z konsekwentnym bombardowaniem ekstremalną przemocą i zepsuciem, kiedy wykazuje furiackie zachowania, to stymuluje chimeryczne pasożyty, dając im pełny dostęp do ludzkiego ciała. To znaczy, że jeśli osoba zachowuje się skrajnie negatywnie, tak że można przyrównać to do satanizmu, teraz jest możliwe, że ze względu na zgodę na wyrażanie tych sił ta osoba traci panowanie nad własnym ciałem. Następuje nieoczekiwana zamiana miejsc z satanistycznym pasożytem, który wypycha pierwotną duszę i zamieszkuje ludzie ciało. Kiedy wchodzi do ludzkiego ciała, DNA i krew są zmieniane na zawsze. To jest efekt chimery.

Zmiennokształtne chimery wyjaśniają typ ludzkiego ciała, które wydaje się być człowiekiem, ale nim nie jest, ponieważ dusza została wyrzucona lub odebrana w taki sposób, aby można było używać ciała jak wirtualnego awatara. Ponieważ ciało jest śmiertelne, ogólnie rzecz biorąc chimera musi ciągle zabijać lub karmić się czymś, co wydłuża jej zdolność do użytkowania ciała bez powodowania jej wykrycia lub rozkładu. Grupa Chimery jest niezwykle zaawansowana technologicznie, ponieważ zaprogramowała holograficzne rzeczywistości kwantowe, które niszczą kody genetyczne lub programowe. Za tymi sygnaturami chimery zdają się stać wojskowe programy badawcze związane z neuro-technologią, jak mapowanie mózgu i przesyłanie danych do umysłu w celu użycia jako broni, wykorzystywane również do modyfikacji materiału genetycznego, aby uzyskać dostęp do ludzkich ciał.

Infrastruktura naniesiona podczas mapowania mózgu i sztuczna inteligencja do rejestrowania oraz transmisji ekstremalnej przemocy a także deprawacji działa na każdy możliwy sposób dostając się do mózgu przez popkulturę w celu ułatwienia wtłaczania tam chimery. Chodzi o podżeganie do przemocy w taki sposób, żeby straumatyzować centralny układ nerwowy. Tak potraktowany człowiek zamyka się w sobie, dusza ulega fragmentacji oraz odtrąceniu a ciemna spirala wystawia go na przemoc, aby zapisać się w centralnym układzie nerwowym, mózgu a następnie degenerować i niszczyć oryginalne ludzkie DNA. Po wystąpieniu kombinacji tych czynników może dojść do przejęcia ciała, a wtedy człowiek jest podżegany do niekontrolowanych impulsów, aby dokonywać podobnych fanatycznych akcji, które widział w telewizji, filmach – jest kontrolowany umysłowo jak automat opanowany przez te pasożyty. Ostatnio sygnatura efektu chimery uwidoczniła się u pewnego mężczyzny na zachodnim wybrzeżu (USA).

Cała ta sytuacja jest bardzo złożona, a jej przedstawienie nie ma na celu zaszczepienie strachu lecz dokładne uświadomienie sposobów, za pomocą których może pojawić się efekt chimery. Unikanie praktykowania satanizmu czy angażowania się w wyjątkowo agresywne działania chronią twoje ciało przed tym pasożytnictwem, pomocne jest też zdecydowanie się na bezpośredni kontakt z wewnętrznym duchem, praktykowanie bezwarunkowej miłości, nieszkodzenia nikomu i empatii. Nadszedł czas, aby zważać na to, na co wyrażamy zgodę. Prawo Jedni zawiera niezbędne zasady zachowania, praktyki i systemy przekonań, które ludzkość musi poznać w celu osiągnięcia duchowej wolności i niezależności. To jest to, co będzie chronić ludzkie ciało i służyć całej ludzkości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem niezależną, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w świetle ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/04/lisa-renee-zgoda-luty-2017-cz-ii.html

 

Do Ziemi zblizaja sie Wielkie Wrota?

wczesniej widzialam niezwykle niebo w czarno biale paski – niczym parasol, albo ogromna piasta.. czegos takiego nigdy wczesniej w zyciu nie widzialam.. ostatnio skojarzylam ze to co widzialam ma zwiazek z ogromna giezdna brama – polaris, albo polarian.. stad te dwie barwy… tak sa skomponowane wrota:

Star Gates and Time Portals exist as a Black and White Hole Pairs that are connected at the center point by a scalar-wave frequency Seed Crystal Seal.

nie jestem tylko pewna o jaki system sg chodzi, bo raczej z pewnoscia nie arc of covenant… chyba polarian…

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4854

Ato fragment tekstu Lisy Renee zamieszczonego wczoraj przez Isse:

”Droga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku tygodni zdałam sobie sprawę z przybliżających się do naszego Układu Słonecznego dużych wszechświatowych wrót, które jawią się jako potężne koło składające się z centralnej piasty z wychodzącymi z niej spiralnymi szprychami. Zrozumiałam, że ta struktura jest związana z korytarzami świadomości. Tą drogą istoty będą kierowane do swoich miejsc docelowych lub dopasowywane do częstotliwości następnego cyklu. To, z czym rezonujemy, przesądzi o tym, w który korytarz wejdziemy lub do której linii czasu się dostroimy przechodząc do kolejnego cyklu. Warto wiedzieć, że następuje takie przesunięcie w czasie i móc świadomie w nim uczestniczyć z intencją przeniesienia do najbardziej pozytywnej i najlepszej formy wyrażania siebie oraz innych.”

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/04/lisa-renee-zgoda-luty-2017-cz-i.html

O niesamowitym niebie w paski pisalam na biezaco w notce

Spotkanie na Ślęży 10/11 listopada 2012

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2012/11/10/spotkanie-na-slezy-1011-listopada-2012/

A to kilka moich wczesniejszych komentarzy o Piascie:

Livia Ether Flow 2015/11/27 at 2:46 pm

Zupelnie nie rozumiem jak mozna cala historie ludzkosci spowadzac do Piastow, czy chocby slowianskich rodow.. chyba, ze ci twoi Piastowie maja jakies przelozenie na bardziej odlegle okresy czasowe, np. na PIERWSZY ZASIEW… Samo slowo – PIASTOWIE – kojarzy mi sie z PIASTA, czyli osia/centrum kola… ktora mozemy przyjac za PUNKT ZERO.. i.. jesli tylko z owej PIASTY wyrasta 12 szprych/promieni to mamy do czynienia z ukladem kiedy to punkt zero stanowi zarazem punkt 13 – MACIERZ (Mother ARC), jeden z najwazniejszych punktow w ukladzie GRAALA…………

13 pillar – Zero Point/144

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/11/02/simon-parkes-anu-dimensions-contact-1-november-2015/comment-page-1/#comment-49610

Livia Ether Flow 2015/11/27 at 10:50 pm

Coz, widze ze nie interesuje cie konstruktywna dyskusja.. i ledwo odeszla stad jedna osoba probujaca mi wmowic ze to o czym pisze to moje urojenia.. ciekawa taktyka 😉

”bo to już nie tylko badania kulturowe potwierdzają, językowe, środowiskowe ale nawet te od DNA”

co potwierdzaja? ze Piastowie stanowia najstarsza ludzka nacje? bo oficjalna historia jest taka:

Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Według legendy syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie

tak wiec w calej dlugiej historii ludzkosci to bardzo krotki przedzial czasowy i stad pytanie jak sie to ma do pierwszego zasiewu ludzkosci?

choc z cala pewnoscia bardzo ciekawa postacia w historii piastow jest

PIAST KOLODZIEJ
legendarny protoplasta dynastii Piastów; ojciec Siemowita, mąż Rzepichy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piast

I ja bynajmniej znalazlam pewne powiazania.. jako, ze PIERWSZY ZASIEW wiaze sie z historia TARY i tu ciekawe nawiazanie do przekazu zawartego w tzw. aryjskich wedach:

WEDY i GWIEZDNE WROTA
https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/09/wedy-i-gwiezdne-wrota/

Słowianie, Ślężańska LiRa i Powrót do Źródła
https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/08/slezanska-lira/

kim jest ZACZERNIONY OSOBNIK ?
i jaki ma związek z tym czymś co się pojawiło chociażby odnośnie “rytuału ze Ślęży” ?

nie wiem kim jest ”ZACZERNIONY OSOBNIK”.. wiem jednak co widzialam noca na Slezy, dokladnie – wielkie kolo/krosno utworzone z bialo czarnych pasm… a ze wraz ze mna widziala to inna osoba to wiem, ze nie byly to tyko moje urojenia.. chyba ze slezanski kind of magic.. zwazajac na szczegolna date – 10/11listopad 2012

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/11/02/simon-parkes-anu-dimensions-contact-1-november-2015/comment-page-1/#comment-49627

czuje tez, ze jest z tym jakos zwiazane to co opisalam w notce april dreams and ispirations, zwlaszcza ta dziwna zlota obrecz:

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/02/april-dreams-and-inspirations/

oraz doswiadczenia opisane w notce wrzesniowej

oczywiscie glowne pytanie brzmi – jak wlasciwie mialo by sie to wszystko odbywac w praktyce.. I czy aby tego typu podzial aby napewno bedzie sprawiedliwy.. czy nie skorzystaja na tym najbardziej roznego rodzaju zbrodniarze chcacy uciec przed odpowiedzialnoscia, etc.. tak czy inaczej te WIELKIE WROTA w ksztalcie kola przywodza na mysl zapasowe KOLO RATUNKOWE.

cdn

 

Thothian Network, Black Magic & Anti-Christ Agenda

Megiddo Archetypal Battle

To notka ktora obiecalam dodac juz jakis czas temu. Zaczne od artykulu Lisy Renee (wklejam calosc, niekoniecznie z wszystkim sie zgadzajac), a potem dodam swoje doswiadczenia.

Megiddo Archetypal Battle

For thousands of years a mound in northern Israel, Megiddo, has been the site of many ancient battles and spiritual battles that were waged to gain access to the holy lands and to be in close proximity to the Temple Mount. Ancient cities were established in this area to serve as a fortress to guard the mountain passage. As the city was destroyed and rebuilt many times as a result of these battles, cities were built on top of conquered cities and over time, a mound or hill was formed. Thus, the Hebrew word that translates as the battle of Armageddon means the hill of Megiddo. Megiddo is an ancient city whose remains form an archaeological mound, situated in northern Israel near Kibbutz Megiddo, about 30 km south-east of Haifa. Megiddo is known for its historical, geographical, and theological importance, especially under its Greek name Armageddon. During the Bronze Age, Megiddo was an important Canaanite city-state and during the Iron Age, a royal city in the Kingdom of Israel. Excavations have unearthed 26 layers of ruins, indicating a long period of settlement. Megiddo is strategically located at the head of a pass through the Carmel Ridge overlooking the Jezreel Valley from the west. The site is now home to the Megiddo Kibbutz and protected as an National Park and is a World Heritage Site. The Megiddo kibbutz was founded in 1949 by Holocaust survivors from Hungary and Poland who organized at the end of World War II and then fought in the 1948 Arab–Israeli war.

Some of the famous battles that have been given to the public in the written history include:

In English, and especially for bible educated Christians, Megiddo has come to represent the battle between the Anti-Christ (anti-human entities) and Christ forces (human beings) as the final showdown that occurs for complete control on the earth or the material plane, as it symbolizes the final battle for control over the earth and humanity. The Book of Revelation designates Armageddon as the assembly point in the apocalyptic setting of God’s final battle against evil on the earth. Thus, Evangelical Christians believe that this physical location will be the site of the final battle between Jesus Christ and Satan, as it is outlined in the Book of Revelation.

Before we take this discussion any further, first it is important to comprehend that with the NAA, the design of the lower ego mind was intended as the means for conditioning the collective consciousness into mind control programming in order to suppress the consciousness abilities of humanity and to derail their emotional and spiritual growth to prevent Ascension. The negative ego construct and the low vibrations processed through these mental body software systems, force asleep or unawakened people to process their reality in extremely limited parameters within the scope of their egoic linear mind functions. As a result of the suppression of the higher mind and spiritual disconnection, most 3D people are looking at the manifest reality through flat one dimensional perceptions that are purely materialistic, physical and linear. Processing the outer reality from mere physical observations with only the physical senses in the visible light spectrum is not only extremely limiting, but the conclusions that most people arrive when only considering material observations are generally extremely confused, erroneous, and completely misunderstood. In the context of applying the egoic linear mind and its limited comprehension of the concept of Armageddon and Megiddo, this also falls within the similar scope of grave misunderstandings. Religiously trained people tend to be mentally and spiritually confused about the meaning of its symbolism in the world of forces that are present on the earth. Religion tends to misconstrue symbolic archetypes in consciousness to be direct physical events that are prophesized to happen in a physical location or with a physical person, because it has interpreted the meaning into literal events of fate made through the filter of human negative ego limitation. This assessment is not accurate and it is a complete misinterpretation of how it translates into the realm of consciousness development, spirit and energy, and the shifting of timelines.

For our regular readers, you may have the context to realize that the bible writings and organized religion was instigated and produced by the Negative Alien’s that were grooming humans on the earth to be their slaves at the end of the time cycle, or Ascension cycle. They developed artificial intelligence programs in the planetary mind called Armageddon Software to reinforce the church’s teachings of the crucifixion, afterlife and capitalize on the content in the Book of Revelations, in order to use this as a trauma and fear based program to continually scare the holy bejesus out of human beings. Armageddon software taps into the collective consciousness to manipulate past painful traumas associated with the fall of humankind, and the Atlantian Cataclysm.  Although the bible and other sacred texts have many human and otherworldly inspired passages, most all of the information was edited out from true freedom teachings and was spread with the intent for human slavery, to create bonds with alien gods or black hole entities that would use humans for their own selfish purposes. We can also refer to these same creatures as Satanic forces or Luciferian forces that have chosen the negative polarity and vampirism, to which many of these creatures refuse to change or evolve into the higher realms or to move into the next level of consciousness experience. As many of us are aware, the human and nonhuman Controllers on the earth are being handled at the top of the pyramid scheme by the invisible hands of extradimensional entities that hold anti-human beliefs, which also qualifies them as Anti-Christs.

In the Universal World of Forces, with the potentials of negative, positive and neutral forces that exist as a possibility within each spectrum of frequency, all levels of consciousness utilize archetypal filters in order to express their principles into the material world. In the process of morphogenesis, the blueprint and archetypal pattern expresses the way that consciousness energy arranges itself on the material plane as it experiences movement through time and space. As an example, all human beings have incarnated on this planet with multiple layers of archetypal patterning, many of which can be meditated upon and studied through the sciences of cosmological, numerological and astrological influences. As a spiritual being navigating in the world of forces, we choose the patterns and arrangements within the time and space construct that our spirit is intending to incarnate within in order to expand consciousness or to be of service to the Creator. When we come to the earth, we are imprinted with the planetary collective consciousness, each of us having received magnetic imprints upon our consciousness body at the time of conception which are designed to help us express those multiple layers of archetypes in the context of greater consciousness expansion, while experiencing life lessons through our physical identity on the material plane. As we travel the timelines on earth, we experience exposures to the negative polarity and positive polarity in varying degrees, in order to finally reach the synthesizing of all opposing polarities we have experienced to return them back to the neutral forces or zero point.

In applying the context of the symbolic meaning and the representation of Armageddon and Megiddo, their role in the world of forces and how this relates to spiritual ascension and expanding consciousness, this means that each of us on the spiritual path will be exposed to people, places, things and events that are primarily emanations of the negative polarity, positive polarity and/or neutral state. In order to expand our consciousness and gain spiritual proficiency navigating in these forces, we have to become aware of the differences that exist between the dark and light, negative and positive, inorganic and organic, alien and human, artificial and natural or the differences between Satanic, Luciferian or Christ Consciousness. This is especially critical for the Galactic Warriors, Starseeds and Indigos who are the forerunners of the planetary Ascension.

Please understand that this year, as we undergo the bifurcation, the showdown of the Megiddo Archetypal Battle is playing out on the surface of the planet. The bifurcation is gathering ascending areas and descending areas on the planet, which align to certain archetypal patterns and frequency resonances that are recorded in the collective consciousness, which then people or things will act as a conduit for that specific consciousness force, and it will play out its many roles on the earth plane in order to bring these forces into the physical plane. We must always remember that the world of forces utilizes archetypes to express through in order to physicalize, and that the dark forces of negative polarity will play out Satanic archetypes, while the positive forces still in 3D will play out primarily Luciferian archetypes, and the neutral forces will hold the potential for Christ Consciousness. If we have clarity about how the World of Forces come into the matter worlds, we can consciously participate with this process from a place of fearlessness, observation and pure consciousness presence, which will help to protect us from all Anti-Christ attacks directed through time.

Galactic Warriors and Gridworkers please understand, that you will come to face the Megiddo Archetype, which is the showdown between the Anti-Christ representatives and the Christ representatives, and your power is in holding the neutral force, timelessness, and knowing and stating your authority in Cosmic Sovereign Law and the divine will of God. Recognize all Satanics and Luciferians are bound in time and space, and you cannot fight them in their territory of time, you must remain fearless, timeless and boundless to time and space by staying and holding neutral while staying connected to the God Source field. More of the Galactic Warriors are now capable to be in zero point-144 coordinates, that open the spaces that exist outside of dimensionalization and time, thus, you can straddle timelines, and simultaneously exist outside of them. This is where you must stay when you face the Anti-Christ – fearless, timeless, neutral and amplifying the inner power and magnitude of your Christ Consciousness Shield or Diamond Pillar as needed for deflection or for transfiguration.

This means that all of us that are completely and utterly devoted to serve the Cosmic Christ Consciousness will undergo some level of the Megiddo Archetype Battle between the Anti-Christ and the Christ forces on the earth, and this will show up for us to face through a person, place, thing or event in our lives. It can happen in dreaming states, or waking states, or in some circumstantial event or with social events. It will just show up uninvited, and present for your witnessing. To move from the personality harmonics into the soul harmonics, this group will face the anti-Christ forces at the Solar level. To move from soul harmonics to monadic harmonics, this group will face the anti-Christ forces at the Galactic level. To move from monadic harmonics to Christ Consciousness harmonics, this group will face the anti-Christ forces at the Universal level. In order to unify the inner polarities between the gender forces, and to further evolve into sacred union or Hieros Gamos, we must synthesize and unify the polarities so that our physical body and consciousness can run Christ consciousness frequencies and zero point energy.

How do we navigate the Megiddo Archetype Battle?

It is absolutely imperative that you stay neutral, focused and clear, be fearless in the presence of those who represent the Anti-Christ. Do not react to anything you see and do not lose control over your faculties, stay anchored in the now moment with neutral presence.

Do not engage in any high risk behavior with drugs, alcohol or experimenting with consciousness altering influences this year, you must stay in control over your impulses and body at all times. Protect your body with all your life.

Refuse to be pulled into direct engagement or actual combat with the anti-Christ. Do not succumb to any form of violence or aggression, wait for him to make the move. Time passing and waiting patiently will always be on your side, because the right and aligned timing is imperative. Anti-Christ is the ultimate deceiver, and will try to make you believe that you have no power and will lure you into his realm of battle. He will flash haunting images of torturous pain and you must remember it is all a lie and deception used to weaken you. You can exist outside of time and hold unconditional love, while he cannot, do not be lured into his or her consciousness traps. Stay outside of time in the now presence and gain amplification and strength through pure observation, compassionate witnessing and recognition of who and what he is. You may need to observe him continually in the terrain in order to see what he is, before the confrontation actually occurs.

In the confrontation, observe him quietly and neutrally with compassionate witnessing, call his name in the power of God and Christ, telling him that you know exactly what he is. He has no authority over you or those you protect in the consciousness fields that have been commanded in the Laws. In the right aligned divine moment and timing, you will naturally evict him completely from accessing your realm, or from accessing that layer in the planetary body. The Christ consciousness is the only force that can release bondage in time from human and anti-human forces, but you must be out of time and refuse to play his game in his hologram or in his turf. (See Spiritual Deliverance Section)

When the Anti-Christ force appears to be coming through a person, place or thing in matter, do not believe it is them or make the mistake to assign it to that person, it is really the forces of the anti-Christ using that person. Most of the time the person is not a practicing Satanist, but is being manipulated in their pain body and trauma wounding. Observe and learn as the Anti-Christ has much to teach you. It is not really the identity of that person, place or thing that this force is using in order to be represented on the physical plane. You are seeing the consciousness force through that archetype running through that person, place or thing that is carrying that archetype for the explicit purpose for you and them to ultimately recognize, see and call out the Anti-Christ workings. You must discern and know what the Anti-Christ is at every level of spiritual growth, as it is the Great Pretender or Ultimate Imposter that is designed to create agony and division in humanity. Your goal is to know and discern the nature of the imposter, and to discern what is the real, or to see the darkness masquerading as light when it is pretending to be the Christ. Once you see the Anti-Christ and fully understand what he is, these forces have no power over you. Unfortunately, the Anti-Christ works through many people, places and things in the 3D world and these forces go completely unrecognized, unacknowledged and unseen, which allows the dark forces to continue to grow the Anti-Christ consciousness on the earth.

Virtues  are qualities of goodness which inhabit in the world of forces, as a spiritual forces that protect your aura and body in the presence of Anti-Christ. When one builds strength in virtue, one builds strength in the power of our goodness which translates into the power of God Force on the material plane. We reap the quality of our cultivated virtue in that which brings incredible gifts directly from the God spirit. The Spirits of Christ are that which attract Virtues which are a form of the bestowal of Divine Grace which is transmitted to us in the most dire moments.

Because of the planetary shifting this year, there is an intense pressure towards completing the previous cycles in order to synthesize the opposing polarities into neutral and this is weighing very heavy on many of us. We can feel this personally, globally and even into the Solar System and Universal realms. The Megiddo Archetypal Battle is both potentially a serious spiritual initiation and dark arts training to gain the proficiency each initiate requires for the highest expression of their potential in the next cycle.

Dark Arts Training refers to a period in your life where you are pushed hard, usually through some sort of suffering, to go beyond your current frame of reference in order to fully comprehend what is happening to you spiritually. This also means pulling back the veil that hides alien interference in human evolution. Rather than feel victimized by these events, this is a time to take 100% responsibility for your own spirit, thoughts, emotions and behaviors. This is the time to build your spiritual house and develop some energetic muscle, mental discipline and Meditation skill. This phase usually requires that we educate ourselves about true earth and Galactic History, and go through a type of cosmic re-orientation process. If you don’t have an accurate assessment of the many forces operating on earth at this time, it is very difficult to navigate the chaotic terrain.

One of the most common reactions is for people to seek an outside quick fix, to have entities removed or implants extracted by a third party. There may be times when this can be helpful, but ultimately, doing it your self is the most beneficial. Until you build your spiritual house and command your space, these quick fixes will not last. Everyone must discern the nature of the Anti-Christ forces, or discern the differences between dark, light and neutral forces.

As you come to comprehend that larger playing field and learn how to 12D Shield, how to scan and clear as a daily practice, your life changes dramatically. There is really no going back, to seeing the world as you did before. Dark Arts Training is typically a huge turning point in one’s life, and it is strengthening us for the ultimate confrontation, the Megiddo Archetypal Battle to evict the Anti-Christ from our lives, and from the planet, once and for all. May Perfect Peace be with you now.

In Love and Service,

Lisa

Additional Study:

Azazael

Thothian Grid

Satanic Agenda

War Over Consciousness

https://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3088-megiddo-archetypal-battle

cdn

Sphenoid Butterfly Activation

Tekst Lisy Renee, ktory przed chwilka wpadl mi w oko. Jest w nim kilka informacji, ktore mnie zaciekawily, moze kogos cos z tego rowniez zaciekawi..

Currently, with the planetary magnetic shifts combined with the Capricornian alchemy of fermentation, many of us are having intense ascension symptoms while we are undergoing stages of spiritual activation. We’re having an embodiment of the higher level of the vertical channels and magnetism that is inherent in the female principle; and this has created potentially new activations in our Pituitary Gland, as well as adjusting a specific cranium bone which has mostly been dormant, manipulated, or implanted to stop its higher functioning. This is called the Sphenoid Bone. The sphenoid bone is the only bone that connects to all the other bones of the cranium and its movement is responsible for “milking” the Pituitary Gland to secrete its hormones. The pituitary gland is situated in the Sphenoid Bone at the base of the brain. The pituitary gland secretes nine hormones that regulate homeostasis. As the master gland of the body, it produces many hormones that travel throughout the body, directing certain processes or stimulating other glands to produce other hormones.

This also impacts the Pineal Gland that produces melatonin, a serotonin derived hormone, that affects the modulation of sleep patterns in both seasonal and circadian rhythms. With metabolic changes occuring from intense magnetic shifts, people are experiencing great changes or disruption in their sleep patterns and bodily rhythms. Heart rate, breathing, sleeping and eating patterns may feel they are changing.

Individually, the Pineal and Pituitary provide key influences in our Spiritual Awakening. To become awakened into sacred union or hierogamy, the sphenoid activates these two individual glands to merge their energies in the brain and alchemically produce a new hormonal substance. The merging of these glandular energies allows the Cosmic Heart energies from the Godhead to be transmitted into the Pineal Gland which communicates to the Pituitary, in order to merge with the physical earthly energies that the master gland regulates.

The activation potential in the human body is coming online with the pituitary gland’s higher functioning, which impacts the sphenoid bone’s alignment in our skull, which acts as the housing for the pituitary gland. This area of our skull is a cosmic resonator of the unified consciousness of Christ or Oneness. The cosmic energy is transmitted through the Sphenoid Bone, is also transmitted electro-tonally into the planetary grid pattern and instruction set, and this particular Blue Ray language appears on the ley lines as the etheric light blue butterfly pattern.

The butterfly pattern is seen in the shape of the actual Sphenoid Bone, which looks similar to our pelvic bone, except its inside our skull.

bony-landmarks-of-the-sphenoid-wings-and-pterygoid-process-1024x413

http://teachmeanatomy.info/head/osteology/sphenoid-bone/

In the 3rd eye, or in the center of your brain, that is the area where the sphenoid bone is, and it is shaped as butterfly wings. This bone and this area of the inner skull is a receptor and receiver for cosmic energy. When a Gridworker is working with the planetary field or Ley Lines, or when communicating or connecting with the Earth elementals, this would be the area of the brain where you place focus. When focusing or directing energy, cosmic energy from the center of your 3rd eye into your object of concentration, this area is the point of reference for the location of the center of the sphenoid bone. The cosmic intelligence transmitted from the central sphenoid is capable to holographically project outwards into the field into a butterfly patterns, and this becomes imprinted upon the Earth grid. This intelligence field transmission is called Dorsi Scroll language. This was an edenic language that communicated with the nature spirits, elementals, fairies and the natural kingdoms on a planetary body, and this language was originally on the planet Tiamat.

Dorsi Scroll is a Krystic elemental language that re-encodes the morphogenetic field pattern with the Edenic state of energetic balance, which refers to holding the balance between the Mother and Father principle in union, as a trinity force. It is being used currently to restore the trinity balance into the earth grid through the restoration of the feminine principle of creation. It’s about creating the tri-wave patterns to run throughout the planetary brain and grid networks in order to produce what’s known as Chalice configurations. Chalice configurations are fountains of life force that exist on active portals, are the energy potentials generated between the white hole and black hole spin points, of which balanced energy current can be created in a grid network to directly exchange feedback loops with the zero point field. The butterfly pattern is what seals or stabilizes the grid by aligning the language between the elemental energies and local natural forces, creating multiple feedback loops, which allows the Chalice pattern to flow more life force energy into that particular area of the planet.

The chalice configurations in larger centralized planetary networks are also called Diamond Hearts, they are the central heart hubs that circulate life force into many different tributaries in the grid and run differrent frequency currents into specific areas. The diamond hearts in the earth grid network prior to Reptilian Invasion timelines, used to emanate life giving pranic and spiritual-energetic force into the human Collective Consciousness fields, nourishing all life forms on the planet, and were a source of free and abundant energy. Gradually, through the planetary hosting changes, the diamond hearts and chalice configuration are systematically being reprogrammed into the planetary grid networks, to be able to transmit Cosmic Divine Mother frequencies back into our planet and human bodies.

As a Krystic being, with an activated sphenoid, we’re able to transmit cosmic energy directly from our sphenoid and that particular aspect of the higher pituitary gland function which is unifying with our brain hemispheric processes, and that connects our pineal and pituitary glands into unified functioning. When our pituitary and pineal glands unify their higher hormonal functions, it generates a brain and consciousness elixir. Krystal Waters is also known in the eastern philosophy as Amrita, and is a fluid that can flow from the Pineal Gland and Pituitary Gland when in correct relationship in the brain, in deep states of activated kundalini or meditation. With the fully activated sphenoid we have a Krystal Palace located in our brain space, and this performs this consciousness function, which potentially helps to reset the elemental patterns of the Earth grid in the Earth brain from the projections made from our own brain. At this level of heightened consciousness, it is possible to project the patterns of perfection from our own brain into the earth brain. The small amount of Oraphim on the earth currently, as well as Krystic people on the Christos Mission, are able to perform this service of creating unity fields for the earth.

The sphenoid is the highest link in the skull, as it is the keystone. This area in the skull is referred to as the Holy of Holies in the structure of God’s Temple. Our entire body is made in certain mathematical proportions which emulate the architectural pattern of the Krystal Cathedral or Krystal Palace. And within the body’s mathematical alignment, the sphenoid would be considered the Holy of Holies, the most sacred space. It’s where the Holy Spirit, the Cosmic Intelligence of the Godhead, is directed from the Holy of Holies, and through that particular pattern that is infused with the bright illumination of the God source, it configures into this butterfly pattern, like the shape of our own sphenoid.

I hope this is helpful to connect the dots as some of us are undergoing another intense integration phase with many metabolic changes impacting the physical body. Take good care and be well.

Love, Lisa

https://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3067-sphenoid-bone

Dodam tylko, ze tekst ten zaciekawil mnie miedzy innymi z takich powodow jak – powrot swietego motyla czy doswiadczenia ktore opisalam w notce: mózg jako odfruwający motyl 

livia

Planetary Grid, December 2016 – Grey OVERLAY

for-allurea

Wczoraj z zadziwiajaca regularnoscia naplywal do mnie pewien dzwiek.. w nocy wlaczajac sie na dobre.. i wtedy skojarzylam go z dzwiekiem swiatla, tak jakby silnej lampy.. a nastepnie z dzwiekiem emitowanym przez pewna beze szarych, a dokladniej przez intensywne swiatlo emitowane przez te  wlasnie baze – jako swietlista pulapka.. natknelam sie na te baze w okolicy miejsca w ktorym wtedy mieszkalam.. lokalizacja – gdzies pomiedzy Helem a Gdynia… czas zdarzenia – jeszcze przed 2000 rokiem… I bylo to doswiadczenie wyjatkowo koszmarne.. obiecalam sobie jednak, ze zrobie wszystko co tylko w moich mocach, aby zrobic porzadek z tym pieklem.. i tak szukalam roznych drog aby ponownie sie tam przedostac i dokonac sabotazu… az.. na poczatku 2009 roku uaktywnily sie u mnie doswiadczenia posrednio z tym wlasnie zwiazane.. nie bede tego wszystkiego przypominac.. tylko tak krotko,  ze w czasie medytacji I niefizycznych podrozy zaczelam spontanicznie docierac do tuneli znajdujacych sie pod dnem morza (zatoki) oraz innych dziwnych obiektow.. az pewnego dnia udalo mi sie przedostac do wnetrza najbardziej niezwyklego z nich, ktory okreslilam mianem – emerald guardian dome.. to mialo miejsce dokladnie w dniu 12 stycznia 2009…. wczesniej wciaz natrafialam na pewna zapore.. az do momentu kiedy wyrazilam intencje, ze chce dotrzec do najglebszego poziomu tego obiektu i zobaczyc go w oryginalnej wersji.. a tym samym poznac jego pierwotne przeznaczenie.. we wnetrzu ciemnej kopuly ujrzalam swiecacy sie w jej centrum niesamowity SZMARAGD… ktory po chwili przybral ludzka (meska) postac mowiac ze go przebudzilam… i ze jest Szmaragdowym Straznikiem… co istotne w tamtym czasie nie mialam zielonego pojecia kim tak naprawde jest owa istota.. jak I nie mialam pojecia ze o szmaragdowych straznikach pisze Ashayana.. zreszta nawet jak sie juz z tym info jakis czas pozniej spotkalam to wciaz nie bylam pewna, czy sa to sprawy powiazane… po prostu juz po owym spotkaniu z straznikiem niemal nic mi w tej sprawie nie dochodzilo.. jakby mial sie przebudzic szmaragdowy straznik i to wszystko… I tak az do momentu kiedy w moim zyciu pojawil sie Ra – Emerald Guardian… niestety nie za bardzo mam teraz czas aby sie na ten temat szczegolowo rozpisywac, a wiec tylko tak w skrocie.. to co mi sie od samego poczatku nasuwalo to ze owa baza szara i tunele z nia zwiazane.. jakby podpiete pod EGD czy raczej nalozone na niego sa czyms w rodzaju OVERLAY, czyli nakladki…. i tu ciekawe info z ostatniego czasu ktore ciekawie sie z tym pokrywa wlasnie, mimo iz do pewnych kwesti (zwlaszcza hostingu i przyzwolenia) mam duze znaki zapytania I ogolnie ale.. najpierw link do wczesniejszej notki na blogu, zawierajacego ciekawy fragment tekstu Lisy Renee o Szmaragdowych Straznikach I Szarych

Szmaragdowi Straznicy, Przesuniecie Lini Czasowych i Graal

https://liviaflow.wordpress.com/2016/09/02/szmaragdowi-straznicy-przesuniecie-lini-czasowych-i-graal/

a to fragment innego tekstu Lisa w ktorym mowa wlasnie o nakladce szarych

Bewaren

Bewaren

Bewaren