Archives

WYZWALANIE LINII CZASOWEJ

Zanim przejde do tekstu Lisy Renee dodam tylko, ze jedna z grup zwiazanych z falszywymi liniami czasowymi jest grupa COBRY i tzw. Projekt New Atlantis, rzekomo pod przewodnictwem hrabiego Saint Germaina (false ascended master). RED ALERT! Reszte uwag dodam na koniec notki badz w komentarzach.. 

HISTORYCZNE ZDARZENIE WYZWALANIA LINII CZASOWEJ 

Lisa Renee, sierpień 2017

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Droga wznosząca się Rodzino, w tym miesiącu mamy większą szansę na przekroczenie barier amnezji i wyczyszczonej pamięci, oraz na odzyskanie wiedzy na temat prawdziwych doświadczeń – na poziomie indywidualnym, zbiorowym i galaktycznym. Nasza wyższa duchowa tożsamość istnieje poza odwróceniami energii i maszynami odsysającymi, które generują fałszywe linie czasu AI w matrycy zstępującej. W ramach naturalnej część duchowego wzniesienia dochodzimy do skrzyżowania z miejscem, w którym łatwiej jest odzyskać prawdziwy zapis naszej historii. Wyższa świadomość może wydobywać wspomnienia, które trzeba będzie odczuć i ponownie zintegrować. W tym czasie będzie można uwolnić się od wpływów niższych matryc związanych z eksperymentami mieszania wymiarów przez NAA i wznieść się ponad sztuczne sieci linii czasu AI. Aby wesprzeć ten proces, dokonamy przeglądu niektórych, najbardziej na nas wpływających historycznych wydarzeń związanych z wyzwalaniem linii czasu, co pomoże nam odzyskać wspomnienia i wszystkie fragmenty siebie, które możemy teraz pozbierać.

W wyniku tego, że w tym miesiącu pojawiła się potężna kosmiczna brama, nasze ciała odzyskują osadzone głęboko w podświadomości wspomnienia i historyczne zapisy, które będzie można przemienić i oczyścić z negatywności, ciemnej energii, implantów oraz z umieszczonych w ciałach blokad. Zapisy naszej historii, zabytki i artefakty z ewolucji ludzkości zostały specjalnie zniszczone, zmodyfikowane lub usunięte z powierzchni Ziemi w celu wyeliminowania dokładnych zapisów świadomości, przejęcia kontroli nad przyszłymi liniami czasu oraz genetycznego modyfikowania ludzkiego DNA. W tej chwili mamy do czynienia z programami wprowadzanymi przez grupy NAA, które blokują linie czasu wzniesienia i wyzwolenia świadomości ludzkości – agresywnie usiłują je powstrzymać. AI próbuje utrzymać w kontinuum czasoprzestrzeni specyficzne rozszczepienie, które było wykorzystywane do zasilania holograficznej wersji pętli czasowej rzutującej trójwymiarową rzeczywistość.

Tak więc, gdy zaczniemy pamiętać emocje lub wrażenia, jakich doświadczyliśmy podczas wielu historycznych zdarzeń wyzwalających linie czasu, które miały negatywny wpływ na zbiorową świadomość ludzką na Ziemi, nawet te z równoległych linii czasu, nasze wznoszące się ciała będą mogły przetwarzać bardzo złożone energie. Ponieważ ludzkość nie otrzymała odpowiedniego kontekstu odnośnie wspomnień świadomości zbiorowej, związanych z galaktyczną historią, nie może mieć właściwych skojarzeń, gdy bezpośrednio doświadcza emocji, nie może też przetwarzać wrażeń, co może mieć duży wpływ na funkcjonowanie ciała fizycznego.

W tym miesiącu przedstawiamy zestawienie najczęściej spotykanych historycznych zdarzeń wygenerowanych podczas historii Wielkiej Wojny Galaktycznej, w celu nadania szerszego kontekstu i znaczenia powiązaniom pamięci, które występują w trakcie procesu przypominania. Kiedy zaczynamy sobie przypominać, co się wtedy działo, wspieramy odzyskiwanie fragmentów duszy i powrót świadomych wspomnień, które zostały zmanipulowane przez wersję AI linii czasu 3D. NAA stosowały eksperymenty dotyczące mieszania wymiarów, i technik Obcych, aby wyeliminować niektóre historyczne zapisy linii czasowych i manipulować postrzeganiem ważnych postaci w historii ludzkości w celu kontrolowania lub eliminowania tych wspomnienia z fizycznej matrycy 3D ludzkiej percepcji.

Aby uwolnić się spod kontroli rzeczywistości kreowanej przez AI, należy uznać ją za fałszywą. Sztuczna rzeczywistość oparta jest na zachowywaniu mistyfikacji i manipulacji, które utrzymują nas z dala od szerszej prawdy. Kiedy rozpoznamy fałszywą rzeczywistość i związane z nią matactwa, naturalnie dążymy do odzyskania bardziej dokładnych oraz prawdziwych relacji dotyczących historii ludzkości, ewolucji genetycznej, a także tego, kto faktycznie był w to wszystko zaangażowany. Jakich losów doświadczyła ludzka rasa, które wytworzyły takie poziomy ciemności, ignorancji i cierpienia, a które możemy dzisiaj zobaczyć na świecie? Historia ludzkiej ewolucji jest znacznie obszerniejsza niż to, co jest nam prezentowane i w co mamy wierzyć – czyli w genetyczne mutacje wspomagające naturalną selekcję i przetrwanie najsilniejszych. Głębsze badanie oraz kwestionowanie rzeczywistości otwiera na wspomnienia zbiorowej świadomości, które zostały stłumione – wspomnienia, które zapisały się w naszych ciałach fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych podczas tamtych historycznych wydarzeń.

Kosmiczna brama i pierwsze wzniesione prototypy 

Cały Układ Słoneczny jest w fazie przechodzenia przez własny poziom inicjacji: przez promieniowanie słoneczne, wyższe częstotliwości emisji plazmy słonecznej i zbliżające się całkowite zaćmienie Słońca, znane też jako wielkie amerykańskie zaćmienie 21 sierpnia 2017. Te dogłębne zdarzenia zwiastują zasadzie kosmicznego Ojca powrót kodów światła oryginalnej struktury ludzkiego DNA poprzez inteligentne siły plazmy transmitujące do Ziemi kryształowe geometryczne kodowanie. Dodatkowo, dzięki radykalnym przesunięciom między Ziemią, Słońcem a międzygalaktycznymi polami magnetycznymi, zasada Kosmicznej Matki przywraca pierwotny odcisk do poprawionego zapisu DNA mitochondrialnego. Razem tworzą formację zasady Kosmicznej Trójcy, co oznacza kolejną fazę transmisji krystalicznych genów kodujących Ziemię. To wspomaga wznoszący się szablon ludzkiej bio-materii, aby ta przejawiła wewnętrzną hierogamię lub krystaliczną świadomość, a także strukturę świadomości podróżującego ciała świetlistego, zwanego Merkaba.

Ten intensywny cykl stanowi niezwykle potężną fazę ponownej kalibracji energetycznej do wyższych częstotliwości, które tworzą zrównoważony i silny fundament dla powstania duchowej tożsamości i ciała diamentowego słońca, zarówno na płaszczyznach fizycznych jak i niefizycznych. Nasza wyższa duchowa tożsamość istnieje poza odwracaniem energii i maszyneria odsysającą, które generują fałszywe linie AI w upadającej matrycy. Niedawna inicjacja bramy solarnej oznacza kolejne wyodrębnienie w rozwidleniu linii czasu, które jeszcze bardziej rozszerzają się na płaszczyznę galaktyczną i jej systemy portali. Dochodzi do występującego pomiędzy liniami czasu podziału częstotliwości AI generowanych przez eksperymenty mieszania wymiarów NAA, przez co możemy uzyskać dostęp do organicznego wzniesienia do wyższych wymiarów i linii czasu, które istnieją poza wersją AI Ziemi 3D. W rezultacie wiele osób będących na ścieżce duchowego wzniesienia doświadcza głębokiego uzdrawiania ciała słonecznego, co może poskutkować zunifikowaniem wewnętrznej męskości i kobiecości, a także odzyskiwaniem utraconych fragmentów, zintegrowaniem wspomnień świadomości oraz pamięci o rozszerzonej duchowej rodzinie. Poprzez proces integracji wspomnień świadomości możemy połączyć się z kilkoma warstwami historycznych wydarzeń wyzwalających linie czasu, w których żyliśmy podczas innych epok na Ziemi lub w innym miejscu matrycy czasu uniwersalnego.

Pierwsze fale przygotowują się do istnienia w prototypie wzniesionego ciała, które jest zbudowane zgodnie z poprawionym wzorcem, który faktycznie pomnaża siłę życiową i jest podstawą do wyrażania wyższej tożsamości duchowej. Aby uosabiać najwyższą krystaliczną Jaźń, przenosimy się do rzeczywistości uwolnionej od energetycznych odwróceń powstających w sieci sztucznej inteligencji, które były używane do odsysania i tłumienia energii ludzkiej świadomości. W tym czasie możemy wyzwolić się od wpływów niższych matryc związanych z eksperymentalnym mieszaniem wymiarów przez NAA i istnieć na linii czasu powyżej sztucznych sieci AI. Aby to osiągnąć, musimy rozpoznać różnicę między systemami sztucznej inteligencji a liniami czasu żywej świadomości. Aby uwolnić się od strachu związanego z kontrolą umysłu stosowaną przez NAA oraz od systemów AI, musimy dogłębnie poznać nasze prawdziwe istoty i bez wahania podążać za wewnętrznym duchem.

Prawdziwe zapisy historyczne zostały usunięte

Zapisy dotyczące prawdziwej historii ludzkości, prawdziwego jej pochodzenia, zaangażowania w to ET, wspomnienia wyższej świadomości a także starożytne święte oraz artefakty zostały usunięte z naszej planety – z poziomu 3D, abyśmy nie pamiętali, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. W zamian za to, abyśmy uwierzyli w sfabrykowaną antyludzką kulturę, która jest kontrolowaną wersją trójwymiarowej rzeczywistości, nasi oprawcy dali nam sfałszowaną historię, fałszywą tożsamość i fałszywą rzeczywistość – wraz z szeroko zakrojonymi programami kontroli umysłu NAA. Sztuczne sieci ziemskie i linie czasu AI są wykorzystywane przez kontrolerów – zarówno ludzi, jak i nieludzi – do utrzymywania trójwymiarowej rzeczywistości dla mieszkańców tej planety i podtrzymywania stanu niewolnictwa.

Jeśli nasza pamięć została wymazana, a my byliśmy zmuszeni do wielokrotnego powtarzania krótkich wcieleń, zapomnieliśmy, że Ziemia została najechana i że zostaliśmy uwięzieni tutaj w matrycy upadającej. Teraz, gdy te sieci AI i zagrody częstotliwości rozpadają się, możemy sobie przypomnieć fragmenty linii czasu z przeszłości i przyszłości oraz je zintegrować – poszerzając świadomość wspomnień, a także połączyć się z tożsamościami z innych linii czasu. Niektóre z tych rozszerzeń duszy lub monady to duchowe tożsamości, które mogą dotyczyć pewnych wspomnień z traumatycznych wydarzeń związanych z naszą galaktyczną historią. W pamięci mogą też pojawić się holograficzne obrazy, które przechowują wspomnienia komórkowe i emocjonalne, łączące się bezpośrednio z niektórymi historycznymi wydarzeniami wyzwalających linii czasu dotyczących ewolucji ludzkości. Jest to historia, która została celowo zatarta, gdy wymazano nam świadomość tych wspomnień, a przy okazji pogrzebany został ból i trauma tych wojennych doświadczeń, które mogą być użyte przeciwko nam jako broń kontroli umysłu.

Takie specyficzne wydarzenia historyczne są bezpośrednio związane z sednem lub przyczynami głównej historii wojny galaktycznej z udziałem ludzkości. Wojna NAA przeciwko ludzkości pochodzi z linii czasu wojen Lyrian i Orionidów z wyższego wszechświata harmonicznego. Gdy kolebka Liry i kilka planet wybuchły, doszło do zniszczenia gwiezdnych wrót Andromedy, a ludzkość pozostała uwięziona w upadłym systemie. Historie galaktycznych wojen przewijały się również w wielu konfliktach dotyczących władzy i kontroli nad Ziemią 3D. Koalicja Synów Beliala i Lucyferian oraz program Czarnego Słońca zjednoczyły się, stworzyły sztuczną inteligencję NAA oraz program linii czasu 911, które rozgrywane są w obecnej fazie czasu.

Oczyszczanie emocji z innych linii czasu 

Naturalną częścią duchowego wzniesienia jest łączenie się z innymi liniami czasu, których prawdziwy zapis historyczny został usunięty z naszych świadomych wspomnień, ale nasza wyższa świadomość przenosi je do pamięci, ponieważ musimy je poznać. Oczywiście, kiedy za sprawą przesunięcia pola magnetycznego oraz gwiezdnych aktywacji nasze komórkowe wspomnienia wypływają na powierzchnię i nie rozumiemy, że biologiczno-duchowe wzniesienie przesunęło naszą świadomość na inne ramy czasowe, możemy czuć się zdezorientowani. Kiedy to się zdarzy, wiele osób czuje się głęboko zażenowanych i wyizolowanych. Dlatego nie udostępnia się ludziom informacji, że to się dzieje na naszej planecie, w zamian za to deprecjonuje się a następnie kontroluje proces przebudzenia.

Aby się duchowo uzdrowić, musimy zrozumieć, co się z nami dzieje i dostrzec prawdę tego, co kryje się za zniewoleniem świadomości planety. Wielu ludzi, zwłaszcza gwiezdne plemię, w celu usunięcia wspomnień zostało poddanych wielokrotnemu wymazywaniu świadomości – podczas stanu snu lub na płaszczyznach międzywymiarowych. Dlatego ci, którzy doświadczają powrotu wspomnień lub strumieni danych z innych linii czasu, mogą się czuć zmieszani. Tacy ludzie, jeśli nie mają odpowiedniego kontekstu lub narzędzi, mogą doświadczyć załamania psychicznego i umysłowego.

Możemy wyczuć inne stacje tożsamości i pamiętać je jako intensywne emocje, takie jak powiązania z tymi, których kochamy, traumy lub elementy śmierci, scenariusze grupowe lub wiele innych typów wielowymiarowych wrażeń rzeczywistości. Na przykład: wiele osób, które były wykorzystywane w tajnych programach kosmicznych do obsługi wyższych technologii, może zacząć sobie przypominać, co się z nimi działo na innych liniach czasu, pomimo agresywnego czyszczenia umysłów i leczeniu za pomocą chemii. Kiedy przetwarzamy te doświadczenia jako wspomnienia, które pochodzą z innych linii czasu lub wcieleń, treść pamięci naszych warstw fizycznych, umysłowych, emocjonalnych i duchowych łączy się z zapisanymi tam energetycznymi blokadami. Ta energia w ciele posiada zapis pamięci i konkretną sygnaturę, które przekazują wszystkie rodzaje informacji.

Tak więc nasze ciała zaczną pamiętać o tym, co było wcześniej ukryte, a po uzupełnieniu tych wspomnień będą je emocjonalnie przetwarzać i ponownie harmonizować, czyszcząc traumę oraz bolesne blokady. Jeśli zrozumiemy ten fakt, wtedy możemy przejąć kontrolę nad naszymi energiami świadomości i zdecydować się na współpracę z nimi, nie dopuszczając do manipulacji przez martwe punkty. Wiele ludzi z gwiezdnego plemienia angażuje się w jakąś formę wzorów oczyszczania odwróceń i negatywnych form z równoległych linii czasowych, wydobywania sztucznej maszynerii lub obcych ciał, przygotowując się na zbliżające się uwalnianie świadomości, które ma miejsce w ich grupach dusz. Jednak praca z przepływem niezliczonej liczby tych sił może być bardzo intensywna i trudna, ponieważ świat materii, zaprojektowany do uwięzienia, nie wspiera wielowymiarowej świadomości, duchowego przebudzenia i planetarnych misji. Z tego powodu wielu gwiezdnych ludzi czuje, że aby przetrwać na Ziemi, muszą żyć podwójnym życiem, a to może działać blokująco.

Urządzenia Obcych i implanty kontroli umysłu naznaczają ludzka rasę jako własność reptilian. Insygnia zniewolenia przez NAA, które istnieją w wersji AI linii czasu rzeczywistości 3D, załamują się, co utrudnia utrzymanie więziennych struktur. Te bardzo ciężkie implanty są utrzymywane w płaszczyźnie astralnej i są kontrolowane przez NAA – na liniach czasu, gdzie niektórzy ludzie są wykorzystywani w robotniczych koloniach. Aby wydostać się poza matrycę kontroli 3D i NAA, może trzeba będzie usunąć te artefakty oraz implanty. Wymaga to pewnej duchowej dojrzałości, zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości oraz determinacji skłaniającej do przejęcia siebie na własność i rozwijania za siebie odpowiedzialności, co wiąże się z życiem jako wolne i suwerenne istoty boskie.

Przypisywanie sensu wspomnieniom

Ważnym powodem, dla którego NAA i kontrolerzy tak usilnie starają się zniszczyć dowody dotyczące tematów, które nie wspierają historii 3D, jest chęć wyeliminowania zdolności człowieka do interpretowania i przypisywania znaczenia autentycznym wspomnieniom, które wpływają do świadomości. Te wspomnienia pojawiają się naturalnie podczas duchowego przebudzenia. Niepożądanym tematem byłaby każda myśl, która spowodowałaby dyskusję lub dzielenie się zgromadzoną wiedzą, co mogłyby zagrozić istnieniu NAA, filarów kontrolnych społeczeństwa i elit władzy. Chodzi o dokładne relacje z historii galaktycznej i wyjaśnienie powodów istnienia wśród nas nieludzi, którzy działają na światowej arenie.

Katalog niepożądanych tematów jest podzielony w taki sam sposób, jak hashtagi lub meta-dane, w których programowanie algorytmów jest wbudowane w informatykę kwantową. AI stara się emitować slajdy umysłu w tych konkretnych myślokształtach lub tematach, aby przekierować częstotliwość nerwowych synaps wstrzeliwujących się do mózgu. Slajdy umysłu są używane do przekierowywania myśli lub procesów myślowych, przejmowania neurologii mózgu i wymazywania myślokształtów, tak aby nie dało się ich zapisać w pamięci. Ludzie przebudzeni mogą zauważyć skutki działań psychologicznych uruchamiających slajdy umysłu u ogółu społeczeństwa. W takim przypadku niepożądane słowa lub tematy nie mogą być przetworzone przez mózg, a zatem nie można ich świadomie widzieć, słyszeć ani poznać ich treści. Tacy ludzie pozostaną ślepi i niezdolni do jakiejkolwiek rozmowy dotyczącej tego niepożądanego tematu.

Dlatego też logika NAA polega na tym, że jeśli przerobili ludzką historię, wyśmiewają zachowania wyższej świadomości i ewolucji, niszczą rzeczywiste wspomnienia wprowadzając fałszywe, kontrolując umysł podświadomy oraz świadomy za pomocą slajdów umysłu, a następnie niszczą kontekst przypisywania sensu każdemu z tych wspomnień – prawdziwych czy nie. Natomiast kiedy mamy wiedzę o NAA, znamy historię galaktyczną, teorię wniebowstąpienia, inicjację duchową i manipulacje AI na polach świadomości, wtedy możemy odbierać te energetyczne sygnały i przetwarzać wspomnienia. Ponieważ jeśli mamy kontekst i znaczenie przypisane do tych wspomnień, wtedy nasze ciała są w stanie połączyć się z nimi poprzez obrazy lub uczucia, zaś mentalna mapa procesów myślowych przesuwa się świadomie i nieświadomie.

Tłumaczenie wspomnień świadomości 

Gdy nasze wspomnienia zostały wymazane i jesteśmy w stanie amnezji, nie mamy kontekstu do sygnałów elektromagnetycznych, które wysyłamy podczas cyklu wznoszenia, ponieważ nie możemy ich przetłumaczyć. Więc jak nasze ciała mogą przetwarzać te energetyczne sygnały wspomnień pochodzących z innych linii czasu?

Ludzki układ nerwowy i ciało świetliste przetwarzają wspomnienia świadomości z innych linii czasu i odbierają sygnały energetyczne. Jeśli dana osoba jest odłączona od swojego serca i całkowicie uwikłana w rzeczywistość 3D, nie wyczuje ani nie zinterpretuje sygnału. Jeśli osoba jest połączona i przebudzona na wyższe wrażenia zmysłowe, będzie wyczuwać i próbować interpretować sygnał, co może poskutkować napływem wspomnień, strumieniem danych lub emocjonalnych wrażeń. Ludzie często mówią o tym jak o plikach do pobrania.

Gdy staramy się interpretować sygnał, aby go zdekodować i przetłumaczyć na jakieś doświadczenie, używamy poziomu świadomości, do którego mamy dostęp. Wydarzenie zostanie przetłumaczone na coś, co ma dla nas osobiste znaczenie, coś, co zostało zapisane w formie wstępnej świadomej obróbki. Oznacza to, że na jakimś nieświadomym lub świadomym poziomie umysłu coś zostało zapisane w naszej pamięci. Skojarzenie z tym sygnałem będzie miało związek ze wspomnieniami, które są trzymane w naszym ciele – w mentalnej mapie stworzonej podczas doświadczeń życiowych, z rzeczami, które są bardzo unikalne i dotyczą tylko danej osoby. Zwykle sygnał będzie interpretowany poprzez porównanie znaczeń, które łączyliśmy z własnymi wspomnieniami oraz ze wspomnieniami, do których dostaliśmy dostęp.

Do umysłu mogą wpływać formy energii z informacjami z innych linii czasu lub wyższych wymiarów. Gdy napływają sygnały, ciało zastanawia się: co to jest? Sygnał będzie interpretowany przez wspomnienia, które są obecne w aurze ciała świetlistego i skojarzenia utworzone z tych nagromadzonych wspomnień. Liczne grono ludzi na Ziemi będzie ignorowało sygnał lub w ogóle go nie wyczuje, ponieważ nie da się go zinterpretować przez negatywną Jaźń i systemy przekonań 3D, które zostały wprowadzone do materialistycznego społeczeństwa.

Rozwijanie powiązań związanych ze wspomnieniami

Jednak, jeśli jesteśmy otwarci i możemy odbierać te sygnały energetyczne, pamięć może przełożyć je na niektóre mentalne obrazy, które możemy dostrzec. Kiedy komunikujemy się ze świadomością lub energią, częstokroć tłumaczenie nastąpi poprzez obrazy i uczucia. Mogą pojawić się obrazy, kolory, czasami wrażenia i uczucia, słowa lub frazy. Gdy człowiek nada tym wspomnieniom sens, oznacza to, że istnieje powiązanie z mózgiem, istnieje link nerwowy. Ten neuralny link powoduje powstawanie kolejnych łączy, które łączą ze sobą znaczenia aktywujące jeszcze więcej neuronów w mózgu, aby otrzymać dopasowane sygnały. Powoduje to powiązania skojarzeń w synapsach nerwowych mózgu, co z kolei zwiększa percepcję sensoryczną przez łączenie nowych wrażeń z procesem myślowym mózgu.

Wraz z rozwojem wrażliwości zmysłowej pojawiają się powiązania skojarzeń, przez co uzyskujemy dostęp do szerszych wspomnień, a wtedy łatwiej jest interpretować sens zdobyty dzięki odczuciom. Im bardziej zwracamy uwagę na podpowiedzi intuicji i im bardziej pragniemy prawdy oraz boskiej pomocy w rozwijaniu rozeznania, tym łatwiejszy staje się proces. Kiedy odzyskamy więcej wspomnień, odzyskamy wiedzę komórkową, która może postrzegać i przetłumaczyć te sygnały energetyczne jako wiedzę, która istnieje wokół nas. Musimy jednak pamiętać, że te sygnały są umyślnie zniekształcane i zakłócane przez NAA, abyśmy nie odbierali ich prawidłowo, abyśmy nie mogli rozwijać silnego rozeznania co do otrzymywanych informacji.

Każda osoba interpretuje otrzymywane sygnały i wspomnienia świadomości w sposób, który ma dla niej konkretne znaczenie. Kiedy ktoś łączy te znaczące powiązania z pamięcią, oznacza to, że rozwinął skojarzenia z tymi wspomnieniami, które teraz nabierają sensu. Zatem gdy utworzył nowe skojarzenie, pojawia się link do przetworzenia informacji, których nie było wcześniej. Ten link do wspomnień stwarza kolejne linki do aktywacji w mózgu. Kiedy to się dzieje, w celu rozpoznania informacji lub języka, który nie był wcześniej dostępny, w synapsach nerwowych mózgu powstają kolejne linki skojarzeń. Następuje wydostanie się poza slajdy umysłu i braki w pamięci. To z kolei wzmacnia odbiorniki energii percepcji sensorycznej łączące doświadczenia emocjonalne z ciałem mentalnym. Te formy zmysłowe i mentalne łączą się poprawiając sposób, w jaki mózg przetwarza złożone doświadczenia sensoryczne, dzięki czemu osoba może lepiej syntetyzować odczucia, aby łatwiej je opisać i zrozumieć, co właściwie przeżywa.

Na przykład: osoba mogła przejść przez życie, nie interesując się tematem UFO czy istnieniem istot pozaziemskich, które miały wpływ na Ziemię, ponieważ nie miało to dla niej bezpośredniego znaczenia. Może została przekonana, że cały temat jest absurdalny i zajmują się nim ludzie szaleni. Potem pojawia doświadczenie, na przykład bezpośrednie spotkanie z nieczłowiekiem, a wtedy nagle następuje głębokie zainteresowanie tym tematem. Osoba chce zrozumieć, co się stało, więc we wszystkich dziedzinach życia natrafia na zjawiska pozaziemskie, których nigdy wcześniej nie zauważyła. Stworzyła skojarzenie, które nadaje wszystkiemu sens.

Gdy dana osoba nie ma porównywalnej pamięci, ponieważ ta, jako temat niepożądany, została wyczyszczona ze świadomości i umysłowych map, nie może się obudzić i przypomnieć sobie prawdy. Jej ciało może próbować interpretować sygnał z pamięci świadomości w historii galaktycznej, co przełoży się na jakieś doświadczenie życiowe i będzie interpretowane niewłaściwie. Ludzkość postrzega rzeczy nieprawidłowo, gdyż nie ma skojarzeń pamięci ani odpowiedniego kontekstu, ponieważ dano nam fałszywą historię i zostalismy oszukani. I to jest negatywna gra Obcych polegająca na kontrolowaniu linii czasu. Poprzez kontrolowanie ludzkości, aby ta uwierzyła w fałszywą rzeczywistość opartą na fałszywej historii, która została napisana dla matrycy kontrolnej 3D, karmią ludzkość programem AI.

Pułapki interpretacji w kontekście kontrolerów 3D 

Gdy dana osoba nie ma skojarzeń pamięci, ciało będzie próbowało zinterpretować ten sygnał energetyczny i wspomnienie w najlepszej dostępnej formie mentalnej. Więc w zależności od tego, co człowiek może powiązać z tym sygnałem energii lub wspomnieniem, to zostanie umieszczone w jego pamięci. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to jakiś rodzaj nieprawidłowego skojarzenia z fałszywą rzeczywistością 3D, które wesprze narrację NAA. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć o takiej pułapce i zrozumieć, że naszym celem jest powrócenie ludzkości do odpowiedniego rozumienia historii galaktycznej. Chodzi nam o poznanie odpowiednich znaczników na osi czasu, które miały miejsce na tej planecie i doprowadziły ludzkość do tego punktu ewolucji, tu i teraz.

To, co wydarzyło się na liniach czasu Atlantydy, co wydarzyło się podczas buntu Lucyfera, i co wydarzyło się w zeszłym tygodniu na Bliskim Wschodzie, jest wciąż aktualne. Istnieje wiele informacji, które część z nas teraz przetwarza, dlatego musimy ustalić dla siebie tempo, aby pozostać w stanie naturalnego przepływu. Jednak każda osoba jest punktem akupunktury częstotliwości, przekazywania i odbierania sygnałów energetycznych, wspomnień świadomości oraz linii czasu, które są dla niej unikalne. A zatem znaczenie podsumowania historii galaktycznej, które jest podane poniżej, polega na aktywowaniu znaczników pamięci, dzięki czemu łatwiej będzie odbierać i interpretować sygnały wpływające na planetę, a także od świadomości strażników Chrystusa, którzy służą prawu Jedni.

Większość świata 3D w tej chwili nie ma absolutnie żadnego znaczenia przypisanego do tej informacji. Mechanika cyklu wznoszenia i historia galaktyczna nic dla nich nie znaczy, ponieważ wierzą w fałszywą historię. Mechanizm wniebowstąpienia, inicjacja duchowa, istoty pozaziemskie, negatywna agenda Obcych – to tematy niepożądane, które dla większości ludzi tej Ziemi nie mają sensu, oni nawet potępiliby wiedzę o tych wydarzeniach historycznych. Dlatego większość ludzi potrzebuje skojarzeń lub osiągnięcia masy krytycznej w polu planetarnym, aby odbierać sygnały energii i wspomnienia świadomości oraz mieć zdolność prawidłowego postrzegania sygnałów. System sterowania 3D nie uwzględnia objawów wznoszenia, doświadczeń związanych ze świadomością ani wielu radykalnych zmian, które zachodzą u ludzi z tej Ziemi.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/08/lisa-renee-sierpien-2017-hisotryczne.html

ozpoznanie osobistego rezonansu

Dlatego właśnie podczas tego intensywnego cyklu sprawdzaj, co na ciebie działa i sprawdzaj to, co czujesz, czego doświadczasz we wszystkich sytuacjach, a wtedy dowiesz się, jak poprawnie rozpoznać osobisty rezonans. Co ci się podoba? Co czujesz jako prawdę w sercu i duchu? Co czujesz wewnętrznie, gdy masz takie połączenie? W celu przywrócenia równowagi energetycznej musimy dokładnie określić osobisty rezonans. Musimy być w stanie interpretować to, co czujemy, myśląc i doświadczając, tak, abyśmy mogli mieć jasność podczas tych trudnych czasów. Jeśli nie mamy jasności i silnego wewnętrznego rozeznania, siły chaosu spowodują w naszym życiu spustoszenie. Mamy coś trwałego na tej planecie, co nigdy się nie zdarzyło się z taką intensywnością. Więc musimy docenić siebie i czuć do siebie wdzięczność – oraz do innych, którzy są gotowi wejść na tę drogę wniebowstąpienia i są naprawdę oddani jako poszukiwacze prawdy, jako duchowi inicjatorzy.

Poniższe informacje mają na celu skojarzenia pamięci i nadanie znaczenia liniom czasu historii galaktycznej oraz poświadczenie tych wydarzeń, jak również wsparcie inicjacji duchowej zgodnie z prawem Jedni, która jest częścią świadomości kosmicznego Chrystusa. Informacje te nie powinny być traktowane jako dogmaty, ale są oferowane w celu przyspieszenia indywidualnych i zbiorowych możliwości, jakie mamy teraz. Mają być wykorzystane jako kontekst dla zdarzeń, które miały wpływ na wszystkich na Ziemi, przez przypisywanie znaczenia wspomnieniom, które zostały ludzkości skradzione.

Historyczne zdarzenia wyzwalania linii czasu Odpowiednia linia czasu Streszczenie
Wojny Lyrian, wojny Orionidów, program ofiara – kat 20 milionów lat temu Główna historia wojny galaktycznej związana z holokaustem ludzkości, Lyrianie – Elohimowie nadzorujący zasiew Ziemi 5D, genetyczna nienawiść, byty z czarnej dziury, podłoże konfliktu z Antychrystem.
Wojny Elekrtyczne 5 milionów lat temu Wojna ras o pierwszą rasę rdzenną, zagroda czasu, rozdzielenie 12-tu pasm DNA, trzeba zebrać fragmenty na liniach czasu, rozdzielenie Duszy 2D/4D, misje ratowania Duszy.
Wojna Tysiącletnia 1 milion lat temu Wojna o rzeczywistość opartą o prawo Jedni, konflikt między tymi, którzy chcieli służyć sobie a tymi, którzy byli za służbą dla ogółu, pierwsze rasy rdzenne Drakonian i Annunaki, również wojny Elohimów i Annunaki.
Wojny Nefilimów 75 tysięcy lat temu Program hodowlany Annunaki, próba drugiego zasiewu Nefilimwyeliminowana przez Elohimów, Melchizedek i Annunaki podzielili DNA, ustawienie kwarantanny wokół Układu Słonecznego za pomocą pieczęci 666.
Holokaust Lemuriański 52 tysiące lat temu Pierwsze główne wydarzenie związane z ludobójstwem na planecie Ziemi, podstępna inwazja Drakonian z wykorzystaniem podziemnych tuneli, epoka lodowcowa i powierzchniowe zniszczenia klimatyczne.
Holokaust Atlantydzki 30 tysięcy lat temu Nibiru Annunaki i patriarchowie Melchizedeka przejmują wewnętrzna Ziemię, generator mocy jądra Ziemi i eksplozja kryształowej sieci, zamierzone ludobójstwo rodu Chrystusowego Graala.
Bunt Lucyfera i program Armagedonu 26 tysięcy lat temu Rebelia osiąga szczyt podczas końcowej fazy atlantydzkiego kataklizmu, koniec epoki, Synowie Beliala zniewalają Serafinów, Wojny Michała, tworzenie przeciwników, wojny o sieć Złotego Orła.
Masakra Eieyani, hodowla Esseńczyków, Szmaragdowa Tablica 22 tysiące lat temu Kobiety zabrane na Nibiru w celach przymusowego rozmnożenia,Toth ukradł płytę CDT, spisanie Szmaragdowej Tablicy, uruchomienie linii czasu dla hermetyzmu, ezoteryczna Kabała, szkoły misteriów i tajne stowarzyszenia tworzone w celu ukrycia starożytnej wiedzy przed zwykłymi ludźmi.
Linia czasu wzniesienia, rebelia 22 tysiące lat temu Grupy NAA negocjują porozumienia o terytoriach Ziemi i ludziach umieszczanych w koloniach pracy, dla seksu i jako niewolników, galaktyczny handel zasobami Ziemi, Reptilianie przejmują władanie nad ludźmi.
Celtyckie masakry, poświęcenie Druidów 22 tysiące lat temu Program NA dotyczący ludobójstwa w celu wykorzenienia DNA celtyckiego króla Graala i atlantydzkie nauki Chrystusa przez Melchizedeka, polowanie na ujemne RH, rozpowszechnianie dezinformacji, niszczenie zapisów i artefaktów związanych z gwiezdnym pochodzeniem.
Sachon – inwazja Wikingów Totha 22 tysiące lat temu Grupy intruzów Totha, pierwsi Wikingowie zaatakowali linię celtycką, aby wykorzenić i wyeliminować historię Atlantydy, rozpowszechniać fałszywe informacje o rodach Celtów i Druidów.
Przymierze Lucyferiańskie 11 500 lat temu NAA przeforsowało na planecie przyjecie programu antyludzkiego i antykrystalicznego, kontrolowanego przez siły lucyferiańskie, dlatego nazwa: Przymierze Lucyferiańskie. Linie Illuminati.
Posterunek i kolonia na Księżycu, program seksualnego nękania 11 500 lat temu Księżyc jest statkiem skradzionym podczas wojny i naprawiony staje się bazą dla ludzi, reptilian i szaraków, transmituje energię kontroli umysłu, pułapka dla Dusz.
Potop atlantydzki 11 500 lat temu Przejęcie i zniszczenie gwiezdnych wrót w Gizie, wojenni zwycięzcy zaczynają odtwarzać zapisy historyczne i fałszywe linie czasu, potop i holokaust na planecie.
Inwazja sumeryjsko – egipska 10 000 lat temu Pierwszy etap przejęcia irańsko – irackich 10-tych wrót, zasiedlenie Bliskiego Wschodu i zorganizowanie w tym rejonie Bractwa Węża z linii czasu Atlantydy. Grupa Totha i sieć Feniksa zdobywają kontrolę nad gwiezdnymi wrotami w Gizie. Tunel czasoprzestrzenny Tiamat.
Inwazja rycerzy Templariuszy, masakra esseńskich Templariuszy 9 500 lat temu Przejęcie nadzoru nad linią celtyckich Templariuszy, NAA próbuje stworzyć super rasy kontrolerów dla Ziemi, elity genetyczne, linia rodów masonerii, masakra tych, którzy nie przestrzegają zasad. Program ukrywania wiedzy ezoterycznej.
Wojny Centaurian 8 000 lat temu Rasy z Alfa Centauri próbują przejąć Ziemie od innych ras NAA, manipulacja w Stonehenge i linii czasu 11D, nieskuteczne uprowadzenia.
Inwazja majańska 5 500 lat temu Program ludobójstwa aby wyeliminować wszystkie 12 nici DNA pochodzące od plemion Majów, związane z tymi którzy wznieśli się i wywędrowali z planety.
Masakra sumeryjska, babilońska 5 500 lat temu Odłączenie DNA i tożsamości oraz wymazywanie pamięci, pomieszanie mowy i sygnałów DNA, wadliwe działanie gruczołów i krótkie życie.
Inwazja Dżosera (Dżesera) 5 000 lat temu Inwazja na Sakkarę przez tunel czasoprzestrzenny 5D, infiltrujący reżim, przejęcie portali, ofiary z krwi i używanie zaawansowanych podziemnych SRA dla władzy.
Wojny na Morzu Martwym i masakra w Masadzie 4 000 lat temu Wojny w regionie w celu utrzymania kontroli nad Bliskim Wschodem, zniszczenie wielu miast w okolicy. Ściganie i masakra grup Esseńczyków.
Inwazja Hyksosów i exodus 3 600 lat temu Siły NAA z Sakkary infiltrują linie rodów egipskich faraonów przez Totmesa, Hyksos planuje przejęcie Wzgórza Świątynnego i masakrę drugiej rasy ludzkiej. Bitwa o kontrolę nad sprzętem Graala i o gwiezdne wrota Graala.
Krucjaty do Izraela i Jerozolimy 3 500 lat temu Ludobójcze kampanie mające na celu wyeliminowanie wszystkich ludzi posiadających wiedzę esseńskich Templariuszy i geny drugiej rasy w okolicach Izraela.
Inwazja Hatszepsut 3 400 lat temu Hatszepsut ukryła technologię portalu łukowego chroniąc system portali przed Drakonianami Totmesa kontrolującego brata, finalizuje wypędzenie Hyksosa z Egiptu.
Upadek i zabójstwo Echnatona 3 300 lat temu Echnaton gardził polityką, pracował na rzecz dobra ludzi i prawa Jedni na linii czasu wzniesienia, uwalniania Dusz, usiłował zlikwidować rytuały stosowane przez kapłanów Amona polegające na ofiarowaniu dzieci i krwi, rozerwane podziemne portale 2D. Zamordowany na skutek rodzinnego spisku.
Zniszczenie świątyni Salomona 3 000 lat temu Technologia łukowa przejęła gwiezdne wrota Graala, ludobójstwo drugiej rasy, król Salomon próbuje przejąć linię Hyksosa, NAA niszczy świątynie i siatkę holograficzną.
Epoka żelaza Chrystusa – Sofii, misja Jezusa Chrystusa 2 ooo lat temu Misja Chrystusa z Syriusza B mająca na celu naprawę gwiezdnych wrót z Gizy i Stonehenge, linie czasu naprawy siatki mające na celu przygotowanie na etap wznoszenia i odzyskiwania ciała chrystusowego Diamentowego Słońca na linii czasu 2012.
Inwazja rzymska i drakońska 2 000 lat temu Drakonianie infiltrują święte teksty z Grecji i Italii, aby zbudować Kościół Rzymski i rozprzestrzenić kontrolę umysłu NAA poprzez religię katolicką. Odwet za misję Chrystusa. Gromadzenie krwi Marii.
Sobór w Nicei 1 700 lat temu NAA i lucyferiańscy Templariusze fabrykują przykrywkę, aby ukryć misję Chrystusa i pozaziemskie pochodzenie ludzi. Stworzenie religii polegającej na czczeniu Obcego / fałszywego boga i ofiary z krwi, która stała się kanonizowaną biblią.
Rozwój religii NAA na świecie, Armagedon za sprawą kontroli umysłu 1 700 lat temu Celowe szerzenie na świecie brutalnych religii opartych na szatańskich rytuałach krwi, święte wojny i czczenie fałszywego boga ojca stworzonego przez Obcych. Kontrola umysłu skutkująca Armagedonem powiązanym z kataklizmem atlantydzkim i kampaniami ludobójstwa.
Inwazja saksońska i przejęcie Graala Artura 1 400 lat temu Inwazja na tereny Wielkiej Brytanii w celu przejęcia 11-tych gwiezdnych wrót, zabicie Templariuszy Graala, króla Artura i jego ludzi, Ostatniego dobrotliwego króla Graala zastępuje fałszywy król tyranii, król Artur staje się osoba mityczną Ma to związek z przebudzeniem Albionu i innymi postaciami mitycznymi.
Krucjaty chrześcijan prowadzone przez Drakonian 1 000 lat temu Potężne wojny na tle religijnym majce na celu dokonanie ofiary z ludzkiej krwi, przywiązanie Dusz i zasilenie maszynerii Obcych na Ziemi poprzez implanty ukrzyżowań oraz krew męczenników. Tworzenie na sieci systemów Czarnego Serca i odwróceń dla antyżycia.
Ludobójcza masakra Katarów 780 lat temu Kościół Rzymu prowadzi krucjatę albigeńską przeciwko Katarom, którzy zostali uwięzieni i spaleni w południowej Francji. Próby wyeliminowania wiedzy Esseńczyków. Wiedza Templariuszy poza kontrolą Kościoła.
Krucjata amerykańska, Ludobójstwo na rdzennych mieszkańcach Ameryki 500 lat temu Holokaust tubylczych Amerykan i krucjata,eliminacja rdzennych linii krwi posiadających wiedzę Templariuszy na temat siatek Ziemi. Utworzenie w USA tajnych stowarzyszeń w celu kontroli na globalną skalę.
Interwencja istot z Nibiru / implanty NGR, kontrola umysłu poprzez zniewalanie seksualne 250 lat temu NAA i Galaktyczna Federacja zaczynają kontaktować się ze swoimi liniami krwi w celu dawania przekazów i propagandy przygotowującej na nowe czasy. Kontrola umysłu poprzez seksualną niedolę i implanty maja na celu zbieranie ludzkiej seksualnej energii stwórczej, programy hodowlane tworzenia hybryd z ludzi i Obcych.
Aleister Crowley, sieci czarnej magii, główny nurt satanizmu 115 lat temu Uprowadzeni przez NAA i Obcych współpracują z infiltracją ziemskich sieci przez Zeta, ofiary z krwi i portale, które stały się sieciami zbierania ludzkiej energii. Enochianie i Tothianie – Annunaki, język Telemy, OTO.
Inwigilacja Obcych Zeta, uprowadzenia i hodowla 100 lat temu Zeta współpracują z grupą Oriona w sprawie przejęcia programu NAA, zniewolenie ludzi i kontrola terytorialna.
Programy Czarnego Słońca związane z wojną światową, program SRA, wojny światowe 100 lat temu Wybijanie dziur w siatce ochronnej Ziemi, grupy Oriona i Zeta aranżują wojny światowe w celu osłabienia EMF, bomby atomowe, infiltracja portali przez tworzenie dziur w tkaninie czasoprzestrzeni.
Umowy handlowe Majestic 12 i szaraków Zeta 85 lat temu Zeta kontaktują się z rządami świata, aby udostępniać technologie wojskowe w zamian za ludzi, broń szaraków, wstawki holograficzne i technologie podróży w czasie.
II wojna światowa, Nordycy, poświęcanie sieci ludzką krwią 80 lat temu Po I wojnie światowej do pola planety zostały wprowadzone urządzenia Obcych i implanty zaprojektowane do chwytania Dusz i krwawych ofiar dl NAA podczas wojen / zabijania. Podtrzymywanie gospodarki wojennej i światowego zniewolenia.
Infiltracja nazistów, psycho-duchowa wojna z populacją świata, MKUltra 75 lat temu Kontrolowane przez Orionidów grupy nazistów schodzą pod Ziemię aby kontrolować sfery elit mocy i inteligencję grupową, technologie Obcych/Nordyków i eksperymenty SRA mające na celu kontrolę umysłów społeczności. Nauczenie ludzi bezradności, warunkowania Pawłowa.
Czarna operacja, tajne programy kosmiczne, kolonie pozaziemskie, handel ludźmi 75 lat temu Rząd USA dzieli się na różne tajne grupy o odmiennych zainteresowaniach w celu prac badawczych i ukrywania kontaktów z Obcymi i technologii Obcych. Handel ludzkimi niewolnikami na skale galaktyczną staje się bardzo zorganizowany.
Interwencja grup z Oriona 40 lat temu Grupy z Oriona rekrutują więcej gadzich ras, aby dołączyli do NAA w celu toczenia ostatecznej wojny o linie czasu 2012 – 2017. Dzielenie łupów wojennych.
Porozumienie Plejadian i Syrian 30 lat temu Galaktyczna Federacja zgadza się na wsparcie linii czasu wzniesienia jako fasady dla całkowitej kontroli nad planowanym przejęciem duchowego ruchu New Age. Zwiększenie ilości channelingów.
Inwazja Necromitonu 30 lat temu Grupa Oriona rekrutuje Necromiton, aby stanowił silną kontrolującą rękę na Ziemi, wspomógł egzekwowanie i przestrzeganie wspólnych programów wojskowych Black Op i tajnych programów kosmicznych. MIB.
Ziarno Antychrysta – Sofii, Azazel i czarna Lilith 25 lat temu Zasiew antyhierogamii w gwiezdnych wrotach w Peru aby zniszczyć genetyczne zrównanie i świętą unie Bliźniaczych Płomieni podczas wzniesienia, a także nałożenie odwróceń AI i klonów w tym miejscu. Jest to znane jako the Alien Love Bite.
Edykt wojenny przeciwko gwiezdnym plemionom, indygo i anielskim ludziom 17 lat temu NAA oferują umowę aby umożliwić ewakuację wybranych ludzi przez rasy strażników Lyrian – Syrian, która miałaby nastąpić przed programem niszczycielskiego armagedonu lub zamianą biegunów.
Zdarzenie wyzwalające linię czasu 911, program NWO dla propagowania fałszywej linii czasu AI 16 lat temu NAA ciągnie linię na piasku przez zdarzenie 11.9.2001 aby przejąć kontrolę nad liniami czasu Ziemi, próby przechytrzenia procesu wznoszenia przez mieszanie wymiarów, NAA realizuje program AI transhumanizmu. Uaktualnienie misji chrystusowego gwiezdnego plemienia w celu naprawienia linii czasu wzniesienia.

Linia czasu 911

Wyzwolenie historycznej linii czasu dziejów galaktyki jest bezpośrednio manipulowane i powiązane z fałszywymi liniami czasu oraz mitami, które są generowane przez wersję linii czasu AI spisaną dla rzeczywistości 3D. Wszystkie wojny na Ziemi są bezpośrednio połączone z liniami czasu galaktycznej historii, takimi jak Wojny Lyrian, i te nagromadzone historie wojen prowadzą do linii czasu 911, której kontrolerzy używają obecnie na Ziemi. Linia czasu 911 jest również znana jako program sterowania umysłami za pomocą oprogramowania Armagedonu, z użyciem broni biologicznej na Ziemi w celu stłumienia i kontrolowania ludzkiej świadomości poprzez propagowanie fałszywych linii czasu dla rzeczywistości 3D.

Jest to strategia walki psycho-duchowej stosowana przeciwko ludzkości przez negatywnych Obcych propagujących religie z fałszywymi bogami, aby używać metod wykorzystujących rytuały satanistyczne do zniewalania ludzi wciąż od nowa, zabijać ich oraz torturować metodami dzielenia i zdobywania. Wspierają kulturę śmierci, przemoc religijną, militarną kontrolę, przemysł wojskowy i różne miękkie zabiegi służące do kontroli populacji oraz modyfikacji genetycznych. Oprogramowanie Armageddonu jest zasilane i aktywowane przez implanty ukrzyżowań, które wysysają energię życiową świadomości zbiorowej oraz są wkładkami holograficznymi osadzonymi w ciele planetarnym i w ciałach ludzi.

Oprogramowanie Armagedonu jest programem kontroli umysłu, nadawanym w celu terroryzowania ludzkości, poprzez wymuszanie militaryzacji planety. Odbywa się to za pośrednictwem technologii wojskowych szaraków i ciągłego rozwoju ukrytych podziemnych oraz kosmicznych programów wojskowych technologii Obcych. Ta oś czasu AI powstała z traumy, zarejestrowanej w podświadomym umyśle zbiorowej świadomości ludzkiej. Ta zbiorowa trauma opiera się na ukrytych, historycznych liniach czasu z okresu inwazji negatywnych Obcych i wojen galaktycznych, w które wszyscy byliśmy zaangażowani, choć tego nie pamiętamy, ponieważ nasze wspomnienia zostały skasowane.

Przepychanie przez wyzwalacze w celu uzdrowienia

Aby wyleczyć się z przeszłej traumy zapisanej na wcześniejszych liniach czasu lub w pamięci świadomości, musimy zmierzyć się ze wspomnieniem lub zdarzeniem, które nas uraziły. Często stało się to w momencie wystąpienia zdarzenia lub poprzez to, co zostało nagrane jako ogromny ból w ciele, mózgu i duszy. Aby duchowo uzdrowić ciało i umysł z traumy spowodowanej tymi zdarzeniami lub kontrolą umysłu, trzeba przejść przez proces emocjonalnego wyzwolenia, co jest ważne dla procesu integracji duchowej i osobowościowej.

*Przypomnij sobie, co się stało, co spowodowało uraz lub ból.

*Daj wyraz temu, stań się świadkiem, który jest w stanie trzymać bezpieczną i bezstronną przestrzeń (jeśli to możliwe).

*Pozwól sobie na odczucia stłumionych lub nierozwiązanych emocji tego, co wydarzyło się w chwili urazu lub nieuleczonego bólu. Wspomnienia muszą mieć czas i przestrzeń, i mają być emocjonalnie przetworzone do końca.

*Zerwij podczepienia, linki i więzy łączące cię z tym bolesnym odczuciem, ludźmi lub okolicznościami w to zaangażowanymi. W razie potrzeby odeprzyj wszelkie negatywne istoty lub demony, które odsysały ci energię z tego przewodu. (Patrz duchowe wyzwolenie).

*Postaraj się odzyskać wszystkie aspekty siebie, które zostały rozdrobnione z powodu bólu lub traumy, to jest: RRO lub powrót do prawowitego właściciela.

*Zamknij szkodliwy portal z przeszłości, w którym wystąpił uraz lub zamknij wielowymiarowe szkodliwe portale, które uszkodziły aurę.

Wszyscy jesteśmy duchowymi nowicjuszami – każdy na odpowiednim dla siebie poziomie, dzielimy się ze sobą informacjami, ponieważ szukamy wewnętrznej prawdy na przywrócenie boskości, suwerenności i wolności. Błogosławcie Ziemię i błogosławcie całą ludzkość!

Proszę, weź z powyższego tekstu tylko to, co będzie dla ciebie przydatne na Ścieżce duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, niezależną istotą boską.

Do następnego spotkania na Ścieżce serca Awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/08/lisa-renee-sierpien-2017-historyczne.html

źróło tekstu

http://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3188-historical-timeline-trigger-events

Advertisements

Bliskie Spotkania z Baphometem

Komentarz z notki Mind Control po Polsku i Zloty Pociag

Jednak.. po majowym snie o Blanche Fleur I “Redzie”.. spojrzalam na kwestie “Zagubionych Dzieci Dan” nieco inaczej.. WanderingStar………….

””””””””’

Kilka nocy temu, jeszcze w czerwcu ~ czas letniego przesilenia/sobotka.. ze snu wybudzil mnie intensywny dzwiek I wtedy ujrzalam za oknem przygladajaca mi sie potezna postac, choc wlasciwie ~ wysoka na okolo 10 metrow!!! ~ sama glowe! Normalnie w tym miejscu znajduje sie drzewo, niemal wchodzace w okno I bardzo czesto wlasnie w miejscu tego drzewa cos sie manifestuje.. pisalam chocby o czarnym rysiu, czy dzwonie/vrilu, oraz bardzo specyficznej ciemnej energii.. tak jakby z tego miejsa probowalo sie do mnie przedostac, ale nigdy tak naprawde sie to nie udaje.. to co jednak ujrzalam tym razem niemalze z wrazenia wbilo mnie w sciabe.. jako ze ogromna prawie 10 metrowa glowa nalezala do… Bafometa!!! W pierwszym momencie szok I mysl.. co teraz… zjawil sie tu po to zeby mnie zabic.. nie mam szans, jest zbyt ogromny… co teraz? Jak go zniszczyc? I wtedy automatyczny glos w glowie? – Dlaczego chcesz mnie zniszczyc? Popatrz na te wszystkie zywe stworzenia wewnatrz mnie? Chcesz je wszystkie pozbawic zycia? I wtedy.. momentalnie stracilam chec do jakiejkolwiek obrony, czy walki a zamiast tego poczulam ogromne wspolczucie.. wtedy tez ujrzalam cos co przypominalo roj malenkich stworzen ktore to wlasnie tworzyly te ogromna glowe… I zrozumialam ze nie da sie tak po prostu zniszczyc tego “czarnego worka”.. jako ze jest w nim zbyt wiele swiadomosci wciaz czekajacej na pomoc… Pan Pan Pan Sophia!!!

Jak to wszystko umiejetnie oddzielic, bez wylewania dziecka z kapiela ~ ot wyzsza kosmiczna alchemia ~ V ir go

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-2/#comment-5774

Wczoraj w komentarzu Laguna dodala link do gry Rose of Eternity oraz jej krotki opis:

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-2/#comment-5769

Divide and Conquer Tactics (Shifting Timelines)

Lisa Renee, June 2017

Dear Ascending Family,

Our Krystic families that live in the higher creational realms share the same Universal truths of unity that we are working to reveal for humanity, as we awaken to remember our real origins during the Ascension Cycle.  We know that this advanced civilization based on unity consciousness and Christ principles exists and is our true home and origin. Yet, as we are embodied on the earth at this time, we have been trained in the Divide and Conquer strategies of the anti-Christ.  This month we look at the particular strategies being used against humanity, in the war over consciousness.  During this pinnacle time in the ascension, we are aligning every light fiber, fully with unity consciousness. Our spiritual family does not understand these warfare methods from where they are in higher realms. So it is up to each of us to recognize these Divide and Conquer strategies in action, and not unknowingly feed energy into them.

People that have retained their sense of true humanity and embody more heart-based qualities are more capable of experiencing and sharing loving feelings with others. Being capable of experiencing loving and benevolent feelings gives rise to the desire to be meaningfully connected with life, feeling empathy and compassion for humanity and caring about what happens to the earth and nature in the future. Heart based and soul connected people have an inner conscience that guides them towards positive thoughts and behaviors and helps them to build the spiritual foundation of an integral, ethical and good nature. Thus, many heart based people are unable to recognize the larger overview of the global domination agendas that employ psychological warfare tactics and mind control strategies that are designed to hide the crimes against humanity.

Many awakened Starseeds and Indigos are not inherently manipulators, deceivers or power mongers, as they have come from more advanced civilizations. As a result our group tends to be even more naïve to the hidden motivations, deceit and complex psycho-emotional manipulation tactics that are used on the earth to maintain power. When we do not understand the scheming motivations and deliberate Divide and Conquer tactics that are behind psychopathic behavior, we can be blindsided by the negative forces that are generated in deceptive and secretive agendas. There are dark forces in the world that take advantage of our emotional weaknesses and lack of knowledge in order to harvest negative emotional energy and further enslave human consciousness.

Consequently, in order to perceive the harmful motivations behind the extensively pre-planned line of attack and schemes that are used by those who are predatorial in nature, we must study Divide and Conquer strategies.

On planet earth we have humans and nonhumans that are predatorial by nature and seek to completely dominate, enslave and even kill other people they believe to be weaker than themselves. Many of these predatorial people are power mongers that may call themselves leaders, but they are really the polar opposite. The definition of a leader is to be of service to the collective group, to something larger than self interest.  Power mongers use extensive manipulation and psychological warfare strategies to get what they want from others. They use coercion and intimidation as basic tools to syphon energy and resources.

To more fully understand the manipulation tactics and strategies of those predator minds who have taken over the power structures on the earth, it is important to identify and recognize their warfare strategies, as they are being carried out in the environment as crimes against humanity. Can we identify the markers that define crimes against humanity that are hidden within complex media manipulations and diversion tactics of Divide and Conquer strategies? Are we willing to seek the truth and recognize that there are anti-human agendas that are methodically planned out to intentionally harm and destroy the human race and the earth? What would be the motivations behind power mongers, both human and nonhuman that have made the choice to sell out humanity? To acquire earthly power and wealth for blood ransom, which feeds their alien handlers?

Warfare Strategy for Takeover

In order to stop unconsciously commiserating with Divide and Conquer tactics used by corrupt power structures rewarding predatorial people that do not care about the harm they inflict on others, we have to see them in action and understand their larger objectives. Predators, Controllers, and Tyrants employ the Archontic Deception Strategy’s most important psycho-emotional warfare manipulation tactic used for the purpose of annihilating their competition and perceived enemies, which is Divide and Conquer.

Divide and Conquer is the primary Archontic Deception Strategy used by the NAA to weaken and disable humanity, by supporting its ideologies through the shaping of its negative belief systems into the fabric of our global society. Broadcasting Divide and Conquer belief systems is directly related to shaping a world death culture based on endless wars and producing ever-present enemies. We must see Divide and Conquer when it is being enacted, and be self-aware enough to stop promoting the power structures and predatorial people that insist on carrying out divide and conquer tactics against humanity. Divide and conquer ultimately serves the NAA, and it is the most important warfare principle to understand in the intended conquering of the earth and the consciousness enslavement of the human race. When the human race is divided, we are easily infiltrated and conquered.

Divide and Conquer is a sociopolitical-exopolitical-militarization tactic to gain and maintain power by breaking up larger concentrations of power into smaller pieces that have less power than the group that is implementing the warfare strategy for takeover. The use of Divide and Conquer warfare strategy is meant to empower the group of predatory people in the psychopathic Controller or Ruler archetype, human or nonhuman, to gain complete rule over another group of people in order to take total control over them and their resources. The strategy is to break up existing power structures and strong leadership, and take away open access to important knowledge and information. This includes corrupting details of historical events and obfuscating current global events, through news that washes out factual records. This also includes placing obstacles on smaller power groups to prevent them from uniting or linking up and sharing their communications, which help to build strong and unified networks that open access to greater knowledge. Additionally, these include preventing solidarity from forming within shared interest groups, intentionally causing division and separation through rivalries, fueling hostile oppositions that generate discord, breeding chaos and confusion, directing a host of complex psychological manipulation tactics that are used to breed egoic based conflicts and distrust among the people.

The tactic is to divide the populations or factions of people with shared interests or common goals who might be able to oppose their rule and challenge their power, if collectively unified against the Controller group. The agendas to generate conflicts can be covert and hidden, or completely obvious when knowledgeable about divide and conquer strategies that are used for takeover or infiltration of any kind of organization or group, nation or territory. Divide and Conquer predatory tactics can be seen just about everywhere in the negative ego mind control that exists in the materialistic 3D way of life. This reflects the long term shaping of anti-life impulses and values that have been infiltrated into the Controller Pillars of Society. Thus, it trickles down into the unconscious behavior and impulses of many individuals throughout society, which directly influences them in the way they communicate, relate and think of other people.

Divide and Rule

Thus, Divide and Conquer strategy also called Divide and Rule, works through inciting division and separation, intentionally provoking conflicts between the collective interests of the people, so the war mongering strategists can maintain their power and increase their agendas by assuming ruler ship over all of the infighting groups and their resources.  Historically, this strategy was used in many different ways by empires that were seeking to expand their territories and natural resources. Divide and Conquer is the primary psychological warfare motivation used by the NAA to mind control humanity, to incite division and violent conflicts amongst the people of earth, so they wage perpetual wars to kill, sacrifice and traumatize their own species. A planet and global population that is divided in war against its self is weak and easily conquered, it can be effortlessly ruled and enslaved from the outside or through covert means.

Divide and Rule strategies have three general broad strokes that are implemented to subdue the target or enemy identified for takeover:

 • Encouraging divisions, conflicts and chaos among the opposing groups to prevent the formation of strong alliances and unification that could challenge the power of the Controller or Ruler.
 • Promoting and heavily rewarding those predatorial people that are willing to cooperate and participate with the Controller objectives or NA agenda to absolutely rule others, no matter how immoral, inhumane or unethical.
 • Fostering distrust, hostility and hatred to incite violence or war between any powerful people or groups that could pose a threat to the Controller.

Divide and Conquer or Divide and Rule should be thought of as a warfare tactic that is purposely used against the perceived enemy in order to weaken and destroy them. If we observe divide and conquer tactics being used everywhere in the human civilization globally, then we can easily recognize the fact that this warfare tactic is being implemented to incapacitate and disable humanity. This means that we are being perceived as the enemy and warfare tactics are being implemented against us, without us realizing what is occurring. The question to ask as we investigate the macrocosm of planetary leadership and beyond, is who is it that perceives the human race as the enemy?

In warfare many tactics are psychological and a process is set up to dehumanize, demoralize, confuse and terrorize the opponent, so that the battle is won with less physical resources and no actual combat. All of these principles of warfare are transferrable into the 3D settings that have been socially engineered for humanity to carry out the death culture. Once we can see the driving strategies and the main principles of warfare playing out in the world around us, we are equipped with the higher knowledge to spiritually strengthen and unify ourselves. This higher knowledge helps us to shift the paradigm of divide and conquer on the earth, to instead consciously choose to participate with peaceful resolutions while rejecting the push towards warfare strategies.

Basic Principles of Psychological Warfare

Psychological warfare is the deliberate use of various manipulations, promotion and deception techniques, such as spreading propaganda and terror, to induce or reinforce attitudes that are favorable to gain strategic advantage over others. Sun Tzu, a Chinese Military Strategist originally said the best victory in warfare is the one in which you never have to fight your enemy in actual combat. Thus, psychological warfare tactics are also marketed as a self-improvement sales tool for ambitious, materialistic people that plot to maneuver into positions of power in order to gain advantages in business, relationships and socio-political influence. Essentially, this is to secretly scheme and manipulate others in a well thought out strategy in order to get what you want from the power structure and to get access to other people’s resources. Generally it is desirable to achieve these goals in such way that the plotters remain undetected in their climb to power and position, without anyone even realizing the entire situation was a calculated scheme.

In the past such Machiavellian schemes were thought to portray the devious behavior of criminals and despots, believed to have undesirable and even appalling human character traits. Today these extremely negative behaviors are normalized and commonly applied in the business operations of the everyday world, by financially rewarding people that act as predators. Thus, the current terrain requires that we open our mind to comprehend the most common concepts of psychological warfare, because all of us are being exposed to it every day. What are the predator minds scheming?

Invoke Fear: The purpose is to manufacture as much fear as possible to create dread and terror in the minds of the people, so that they will avoid rising in groups and instead become weaker and disabled. To maintain this continual state of fear buried in life’s many stressors, as well as perceived threats to survival, means activating the fight or flight reaction in the human nervous system and brain. Eventually this takes a serious toll on the overall health of the body and sanity of the mind, as it rapidly breaks down immunity, increases disease states and drives painful mental imbalances.

Division to Confusion: When the opponent group targeted for attack is large, cooperative and unified in their forces, by separating them from one another or separating them into smaller units, the entire group is more easily defeated and controlled. When the separation into smaller units is successful, the attack is then on their common bonds of unity. Seeking to confuse them with fear and misinformation so they will not know which way to turn, what to expect or who to trust. In the stewardship of any project or organization, this is a critical concept to understand.

Demoralization: A process in psychological warfare with the objective to erode morale or dehumanize those perceived as the enemy. By intending to destroy their dignity and morale, it can encourage them to retreat, surrender, or defect rather than confront them or to defeat them in physical combat. Demoralization and dehumanization is the most important tool of psychological warfare and intentional torture used to break a person. Demoralization is most commonly implemented through various forms of fabricated propaganda to weaken people, while dehumanization is commonly used by the satanic agenda to mock and defile human dignity or attack the spirit within the person.

Ignorance vs. Intelligence: Those that have the most knowledge, intelligence and conscious awareness of what is really happening in world events will have the most strategic advantage. Those that do not have access to accurate awareness of events or truthful knowledge, but instead are manipulated and deceived to believe false impressions and illusions, will be at a greater disadvantage. Knowledge of the truth is power. Managing intelligence and controlling access to information includes supplying the perceived enemy or opponent with disinformation, in order to trick them into making the wrong decisions based on lies.  In the current warfare climate diminishing easy access to open source knowledge and sharing of information freely within the global community, it is an important concept to understand.

Overwhelm and Wear Down: Constantly use greater strength in applying heavy forces that overwhelm your opponent by creating never-ending issues that are designed to wear him down and erode his will power and resiliency.  Bureaucracies, impossible compliance, insurance, tax and legal channels that keep people bogged down in never-ending paperwork, long lists and cues, under the threat of intimidation, or threat to financial security or persecution. This is also carried out in legal forms as ‘death by 1000 papercuts’, through the increase of overwhelming problems and burdensome bills. When people’s hopes are crushed and their expectations for their life are confused and burdened, eventually they become so drained they have no energy to refuse the constant attempts of subjugation and just give up.

How many of these tactics of psychological warfare that are normalized in our everyday society can you recognize that are currently impacting the quality of your life? Knowing that these strategies are being implemented, what can you do to change how you approach the control structures and the employed people that blindly follow a boilerplate that unconsciously reinforce these divide and conquer schemes?

Predatorial Negotiation Tactics

Divide and Conquer is a predatory negotiation tactic commonly used in sales and marketing businesses in the 3D world, to manipulate people’s perceptions and get them to do what you want them to do. In this case it would be for the purpose of generating sales and making a lot of money on a consumer product or an investment deal. Under the guise of generating winners and losers in the psychopathic corporate workplace model, it has become socially acceptable to lie, cheat and manipulate other people as long as that person is making large sums of money and reaching quotas for himself and his employer. What kind of predators is this society shaping by rewarding deceivers and manipulators with incentives such as huge paychecks? What might this look like in business?

The Controller strategy is to intentionally cause stress and confusion in the business competitor or enemy camp, by getting them at each other’s throats through spreading disagreements so they are distracted from the larger issues of the negotiation. When they are arguing over their own internal interests and problems, then the manipulator works to gain control over the larger issues happening in the negotiation. When others are distracted in disagreement with one another, the manipulator pays attention to the proposed solutions that the key people with influence in the group will accept. The manipulator then supports the key person’s position to work against the opponents in their own internal group, to gain favor and to get what he really wants in the outcome of negotiation.

Increasing stress and confusion in the targeted business-person or in the masses is done on purpose to break them down so they go into self-doubt and become uncertain and confused about what is actually happening. Controllers purposely increase stress and confusion as a manipulation method to destabilize and weaken others, so they will be easily persuaded to go along with any solution the Controller offers just to reduce their stress. This is also called the Problem, Reaction and Solution tactic.

This works on the principle that a drowning person will clutch at a straw, so the Controller in his manipulation deliberately attempts to push them under water so he can then offer them the straw.

This is so he can offer only what he is willing to in order to take advantage of the others weaknesses, and not offer the best solutions for mutual benefit. Predatorial people don’t care about the negative effects they have on others, only that they believe they are the winner. Their negative ego only wants to win, and they see everything as between winners and losers, unable to comprehend the motivation of win-win agreements. When people are stressed, confused and overloaded, common sense, rational and critical thinking are lost. They generally fail to see the larger picture or overview and make impulsive decisions. Instead, they will choose the first thing offered to them that will reduce that immediate feeling of stress and confusion, even though it may cause much greater problems later on or put them at a significant long term disadvantage.

Manipulating the Perception of Credibility

For divide and conquer tactics to be successful in the longer term, it becomes important for the Controller to find an inner circle that acts as the representatives, to manipulate the outward perception of credibility to the group of people they want to conquer. Controllers know that in order to persuade and control the way people think, that the perception of credibility and social influence has to exist. Credibility is the quality of being believable, having a good reputation or accepting the representation of the matter as being true, real or authentic. To manipulate the perception of credibility in the masses, the Controllers introduced the flashy commercial appearances of credibility through fame, wealth or celebrity that are artificially produced in marketing, advertising and propaganda machines. The mass belief systems are shaped to believe what the advertising campaign and social influences are telling them is credible, no matter what the real motivations behind it are.

The more famous a person’s images, the more initial’s behind their name, or the more wealth they have, somehow that person is considered credible and influential as if what they say matters. This is followed by the masses, many times without merit. By portraying dominating, narcissistic or superficially charismatic personalities as desirable traits that have access to powerful authority, expertise and wealth, these types of people are assumed to be instantly credible no matter what their true character or their real actions behind the scenes. CEO’s, salespeople, tyrants, religious leaders, scientists as well as celebrities are aware that credibility is measured only by how other people perceive them, and what organizations they are associated with that are also believed to be credible, and that it does not actually matter what is accurate or true. If they are perceived to be credible but regularly engage in unethical actions without consequences, there is no incentive to build real credibility or merit. This is a cause for the meteoric rise in workplace psychopaths being promoted to manage the inverted systems of control. Credibility through demonstrated actions doesn’t matter in the workplace and in governments it is only the marketed perception of credibility that actually matters.

This is why the mainstream media and news run marketing campaigns for promoting the agendas of the people and organizations that are in power, as well as character assassination agendas, when those same groups step out of line with the Controller agenda. The Controller’s know that to destroy a public person’s reputation and credibility, by circulating made up stories or reframing the truth in order to attack their targets character, is the way to interfere with public perception and destroy a reputation. The Controller’s use of mainstream media as an advertising campaign to manipulate the perception of credibility is perpetrated on the masses with total disregard for what is accurate or true information. The bottom line is how the power structures and representatives serving their agendas are being perceived by the public, and whether that mass perception will maintain their materialistic wealth, power and control over others.

Therefore power hungry people are more duplicitous to gain favor with others through false impressions and charisma, seeking to increase their credibility through emotional manipulation, rather than upon personal merit and actual trustworthiness. Charismatic people tend to use charm and seduction to superficially manipulate others to satisfy their selfish agendas, which characterizes a deceptive person. This kind of person will act as if something is true even when it’s not true, in order to get others to believe their deception so that they get what they want. Most people do not want to believe that a charismatic and likable person is lying directly to their face, so the manipulator actually acts as if it were true, so others will assume their deception is actually the truth. Obviously it’s not true, just because they act as if it were. This is the delusional behavior of sociopaths.

Recognizing the manipulation tactics that are used to control the outward perception of another’s credibility, such as those in power, and how this is used to socially influence and control others is an exercise in self-awareness and paying attention to what influences us subconsciously. Charismatic people that have been conditioned to use persuasion, seduction or manipulation techniques through whatever means to gain power or influence, are not trustworthy or ethical people.

As we become more aware and notice how others deliberately or unconsciously influence us, especially with marketing campaigns, then we can be consciously aware of choosing how to respond when other people are manipulating us to do something. To regain our personal power and be fully aware of our intent and consent, we should not allow others to manipulate us into impulsive actions, but seek to see the larger truth and listen to the guidance of our inner selves.  Divide and conquer tactics are designed so that people easily give away their authority, power and influence, to the most depraved and incompetent people. Depraved people are purposely handed power in order to feed the inverted systems of the Controllers. This corrupt system feeds the illusion of credibility that was produced through the skillful manipulation of marketed perceptions, with large sums of advertising dollars backing them.

Distraction Principle

For most people, there are a limited amount of things that we can think about or focus upon at the same time. If the Controller generates an incredible amount of external distractions and bogs down the conscious mind with many personal problems that we have to think about, we pay less and less attention to what is going on around us, in our environment or in the larger global scape. It is evident that the Controllers rely heavily on using distraction principles to incite survival fears, as the fear agenda exists everywhere and is heavily exploited in the mainstream media. Their thought process is that if they can distract your attention into fear, they can slip around your guard and remain unseen. Distraction and misdirection of attention are very similar and are tactics that are often used at the same time.

When distracting someone the Controller is attempting to take full control and to manage what that person notices or is able to perceive. One way of gaining control in a dispute is to distract the person from the real point, leading them to argue over side issues that are completely irrelevant to the real subject.  In misdirection techniques, the Controller deliberately misdirects the attention to focus on something else such as don’t look here, look over there, where I want you to look.

Distractions can come from both external sources and internal sources. The motivation of someone intentionally creating external distractions is that they generate an assembly line of interference, which disables their ability to focus their attention on meaningful, accurate and truthful things. When people are unable to focus their attention, they effectively have attention deficit and scatter themselves. Thus, it is much harder for them to manifest anything meaningful to their spirit that requires a deeper concentration of focusing ones energy and intention. External distractions may include a variety of factors such as internet click bait, social media, phone or text messages, emotional dramas, substance abuse, porn, and fear based media and television shows. There are also internal distractions, which are mostly caused by the unruly negative ego’s survival fears such as anxiety, worrying, obsessions, and fantasizing.

Misdirection is a form of deception in which the attention of an audience is focused on one thing in order to distract its attention from another, generally to take the advantage or controlling position on an issue.  Misdirection is the cornerstone of nearly all magic, so it is good to remember that Magicians, or people that use trickery to paint a false picture, are commonly using tactics to misdirect attention.

Misdirection takes advantage of the limits of the human mind and attention span in order to give false impressions, for the wrong mental picture to form a faulty memory. The magician uses this to manipulate the viewer’s perceptions of sensory input, leading them to draw false conclusions.

There are many common military strategies that are based on distraction and misdirection. As we become clearer on seeing the everyday use of divide and conquer tactics, the natural extension in the macrocosm leads us to see the Controller agenda operating in the total militarization of our planet.

The Militarization of Global Society

Militarization is the process by which a society organizes itself for military conflict, war and violence that is based upon the glorification of the military and the cultural values that are placed upon military based power. With the social engineering of the death culture, militarization is used by those in the world governmental power as a strategy for maintaining global dominance, ensuring geopolitical interests, as well as exercising exopolitical power and control. Militarization can inject massive amounts of cash and resources to revive an industry, boost a nation’s faltering economy or to carry out an assortment of dominance based agendas through the strong-arm of the military industrial complex. The military industrial complex outwardly appears as the alliance made between a nation’s military and the defense-arms industry, the massive corporate transnationals that supply all military technology and weapons meant for waging war. Also understood to be serving the blood sacrifice or killing of the human race. Thus, the military industrial complex is the deep cover used to conceal the presence of the NAA to carry out their long term divide and conquer warfare strategy against the people of this earth.

The defense or arms producing industry is a global commercial industry responsible for the manufacturing and sales of weapons and military technology throughout the world.  Departments of government also operate in the arms industry, buying and selling weapons, munitions and other military items, which infuse billions into the vast political network that is supporting the endless war economy.

The driving force behind this relationship between the government, defense contractors and arms dealers are the corporate conglomerates behind them that massively profit off of the suffering of humanity. One side of the deal is obtaining the weapons to kill or make war, while the other side is being paid exorbitant amounts to manufacture and supply the weapons.  Thus, the setup is for the Controllers to make obscene profits on both sides, while promoting the negative narrative of ever-present enemies.  The manufacture of endless enemies maintains the external locus of control over humanity, to suffer in endless wars and live in a permanent war economy.

The Controllers are addicted to maintaining coercive power on the world stage, the same way abusers and tyrants gain and maintain total control over a victim for selfish gain and abusive purposes, such as perpetrating physical, psychological, sexual or financial abuse. The goal of the power abuser is to control and intimidate their victims on the earth into learned helplessness, and to influence the general population to feel that they are powerless to change anything in their lives. When the human race is subdued and distracted through the various psychological warfare tactics that condition learned helplessness into the human psyche, they can only deal with the current pressures of today. When we only look at today we look for instant gratification and do not consider the long-term consequences of today’s actions. We remain ignorant of the long term consequences of the soft kill agendas in play around us.

What are Soft Kill Agendas?

Military war strategists that have identified enemy targets for divide and conquer agendas, whether they are human or nonhuman, apply the exact same kind of war strategies. Whether that target is nations, populations or an entire planet, when assuming the strategy for takeover the strategies are the same.  One obvious conclusion for experienced military personnel that attack enemies from the ground or from the air, is that long term planning for implementing soft kill methods have a far better performance record. This is especially so when the intelligence operation can remain concealed and thus requires much less physical resources than hard kill methods.

Soft kill is a military term used to describe the covert agenda for slow killing without the knowledge of the person or persons under attack, using disinformation, withholding evidence and psychological warfare tactics.

It is the act of disabling an enemy target without the use of outward physical destructive force. Soft kill also refers to the use of hidden technologies to subdue enemies. Such as applying electronic technology countermeasures for crowd control that alter the electromagnetic signature of a person, whether used on individuals, groups or entire populations. Thereby altering the physical body, as well as psychological and emotional behavior of the group that is being targeted for subjugation through the use of electromagnetic technology and mind control.

If we can see the current soft kill measures in the environment that have been methodically put in place through the well thought out long term planning of the Controllers, we can easily see the hidden purpose of these genocidal methods, including the eugenicist policies leading back to the divide and conquer agenda of the NAA.  An example of current soft kill agendas is the enforcement of legal poisoning in the general public that is made through vaccinations, water fluoridation, GMO, chemtrails, herbicides, pharmaceutical drugs and other chemical biological weapons.  All of these examples change the electromagnetic frequency and chemistry of the body, brain, CNS and DNA signals, which are designed to radically impair immunity, consciousness and intelligence factors over the longer term.

The majority of the population is on high stress overload trying to meet the most fundamental and basic human needs. As a result, many people cannot begin to fathom the larger reality of the off planet NAA divide and conquer agendas, combined with the Controllers on the ground implementation of soft kill methods. However, there are individual and collective actions that we can take that help us to empower our selves and each other, and to know that we can make a difference.

Gaining knowledge that this divide and conquer agenda is happening against the people of this earth, and to identify what it looks like in everyday life is the first important step.

We have to see it operating and understand what the motivation behind the agenda really is, before we can find the courage to take productive steps forward. The most empowering step we can take now is developing our heart based relationship to our higher self, and working on ourselves spiritually. We must find within our heart our direct connection to God, our highest power, whatever that sacred heart connection to all of life truly means to you. When we are spiritually connected we gain the inner strength, courage and higher intelligence that lends itself to the coping skills we need to overcome the dark night of the soul and spiritual warfare. Challenging circumstances can often lead us to work towards making important changes in our lives that shift our awareness and priorities to be aligned with our inner spirit. No matter what is happening in our world, we can move into states of greater wisdom that bring more deeply meaningful experiences with others, so that we can exchange unconditional love, peace and contentment.

Unity Consciousness and Living in Truth

Unity consciousness is the first practice of the Law of One, in the belief or direct gnosis that every being is an individualized expression of God, which our ultimate spiritual purpose is to give expression to God in order to embody our heroic probability, the highest fulfillment of our Krystic divine eternal nature. When we experience or feel into the truth of unity consciousness, our connection expands with all of life. Then we feel spiritually inspired to dedicate our life to the seeking of truth and to live in dedication to serve truth principles. Truth is both relative and absolute, while on the earth we have the challenging task to reconcile the Two Truths that represent the energetic synthesis between the realities that exist on the earth (matter) and as it is in heaven (spirit). Accessing the Two Truths and applying them practically in our lives sets us free and unifies us with God. However, we must be willing to free our mind in order to see the relative truth, no matter how unpleasant it may appear. And the truth is we are in a war over consciousness with False Gods on the earth, and we know the Universal Laws of God are absolute. It is the force of God’s love that ultimately protects us from the Imposter’s and guides us through the spiritual warfare on the earthly plane.

We gain access to truth by going within, by meditating and praying to the inner Christ spirit for divine inspiration that guides us through the many lessons, challenges and consciousness growth experiences in life. It is the power of God’s spirit that we may access in loving prayer and meditation that connects us to the highest intelligence possible, the God-Christ Mind, that brings us healing, wisdom and loving guidance. It is the God-Christ Mind and pure diamond heart that can guide us safely through when navigating the schemes, lies and deceptions that are the divide and conquer agendas of the anti-Christ embodiment on the earth.

On the path of truth seeking, as we gain understanding of the laws of life, knowing the truth that is within the Universal Laws, we must seek to live in the truth that we have gained. We must live what we know as truth. No matter what is happening on the earth and in our lives, we can apply that truth in the way we interact with everything and everyone.

As we recognize our unity with life and the wholeness that is expressed in the entirety of our multidimensional spiritual being, it is important to take the time to create the sacred space that honors ourselves in body, mind and spirit. Every day take the time to make conscious contact with God, your inner Christ spirit, through a spiritual practice of personal prayer and meditation that feels supportive and true to you. Recognize that the earth is undergoing spiritual warfare during the Ascension Cycle, and inform and educate yourself. It is important to find energetic balance and loving kindness in your personal life, to create your own sacred space that is designated for meaningful connection with those you love, as well as getting relaxation and rest.

Starseeds may remember the times of living in more spiritually advanced civilizations, when we were not persecuted for living in the principles of Christ consciousness. The Universal Laws and unity consciousness exist way beyond this earth, in a way that most 3D people that have been indoctrinated into the Archontic Deception way of life and violent religions, have long forgotten.

Our Krystic families that live in the higher creational realms share the same Universal truths of unity that we are working to reveal for humanity. Unity is a process of unification that bridges into a formation of equality for all people that exist within the diversity of aspects that may be defined in different cultures physically, socially, economically, and spiritually. The unity process allows each person or group to maintain their individuality and preferences and still form unity, while sharing common goals for humanity. What do we remember of our Krystic way of life?

We live in the principles of unity and our societal structures and lifestyle reflect the knowledge that all people are directly connected with God in Oneness. We trust in the Universal Laws acting out in our life and we choose to live in alignment with the harmony of these laws, knowing that everything that happens has a greater purpose for our consciousness expansion, learning, and spiritual healing.

Therefore we deeply respect the unique energy signature and life purpose of all people and creation, in order to allow those unique expressions to unfold in their highest creative potential as God intended. We deeply care for our environment, our planet and we are in communication with the natural kingdoms and animals in our world. We know that all life is sacred and connected to God, so we would not ever hold a thought form to kill others or go to war, because warfare is violating to the soul nature, as well as killing an aspect of ourselves.

Thus, we don’t really own anything, we are stewards of things that supply our abundance of fundamental needs, and we do not understand the concept of possession, slavery or taking ownership of other living things. We live in telepathic states in which hiding things or deceiving others is impossible, as all interactions and communications are seen in colors and energy that transmit the signature of the person’s thoughts and feelings to another. Therefore we communicate with total honesty and openness, as before coming to the earth, we did not understand the concept of deception or manipulation when speaking with others.

Highly advanced Krystic beings live in more simplicity that allows harmony with nature and alignment with the Universal Laws. Thus, we have the natural response to equality in our interactions and roles amongst each other. Therefore, we also have respect for the life wisdom of our elders, who are honored and have important roles of leadership and guidance among our peaceful society.

We know that this advanced civilization based on unity consciousness and Christ principles exists and is our true home and origin. We were trained on the earth to learn the divide and conquer strategies of the anti-Christ, because our spiritual family does not understand these warfare methods from where they are in higher realms. While we are here, it is our job to never forget who we really are and where we come from no matter what happens. Thank God we are the Cosmic Christ!

Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. I am God, Sovereign, Free!

Until next, stay in the luminosity of your Avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and each other. GSF!

With a Loving heart, Lisa

https://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3168-divide-and-conquer-tactics

SYSTEMY ODWRÓCONE

Tlumaczenie tekstu  Inverted Systems (Lisa Renee, May 2017). Prosze o przeczytanie sprostowania dotyczacego lushu, ktore zamiescilam na koncu notki. Livia.

SYSTEMY ODWRÓCONE

Lisa Renee maj 2017 

Droga wznosząca się Rodzino, odwrócone systemy karmią współtwórczą świadomość ludzi otumaniając ich bez ich świadomej zgody czy życzenia. W obecnych czasach wyzysk związany z manipulowaniem i wykradaniem z ludzi energii, dodatkowo wspierany przez przyspieszenie ery elektronicznej, nie ma sobie równych na przestrzeni wszystkich czasów. W tym miesiącu przyjrzymy się systemom odwróconym i temu,jak je rozpoznawać, aby ich nie zasilać ani z nimi nie współtworzyć. Mówiąc prosto, tam dokąd podąża nasza uwaga, tam podąża też energia świadomości. Najważniejszą rzeczą jaką trzeba zrobić, aby zwiększyć częstotliwość i jakość energii oraz intencji świadomości, jest pozbawienie ego i sił zewnętrznych możliwości kontroli nad energią lub intencją. Pozytywna informacja głosi, że podczas bifurkacji są przesuwane dostępne surowce, a to pozwala poprawić jakość przejawiania przyszłości, gdy jest ona zgodna z kosmicznym prawem suwerenności.

Podczas obecnego elektrycznego szczytu na sile przybierają konflikty terytorialne i kontrola nad ludźmi, wciąż trwa cicha wojna, a do kontroli umysłu wykorzystywana jest cicha broń AI. Empaci mogą czuć tę szalejącą cichą wojnę, natomiast osoby pozbawione empatii jej nie odczuwają. To jest fala szczytowa transmisji pola sił elektrycznych, podczas której zwiększa się siła i ostrość przesyłu ze sztucznych pól elektrycznych w środowisku. Ponieważ w tym okresie cyklu rocznego zwiększyła się planetarna aktywność elektryczna, niektórzy ludzie będą doświadczać aktywacji Kundalini, duchowego pobudzenia lub rozszerzenia świadomości.

Natomiast ludzie z pewnych grup wiekowych, którzy są nieświadomie narażeni na poważny wzrost targetowanych transmisji AI, są poddawani zwiększonemu naciskowi, przez co pogrążają się w głębokim strachu, bólu,zaczynają niedomagać i odczuwać odrętwienie. Gdy sygnały zewnętrzne są bardzo zintensyfikowane, pojawia się efekt wzmocnionego szumu przebijającego się przez fale dźwiękowe. Ciało może czuć się atakowane przez nieustanny statyczny hałas, który właściwie może nie być słyszalny lecz jest odczuwalny. Transmisje AI można przyrównać do ostrza brzytwy i ogólnie sprawiają, że ludzie czują się niespokojni, podrażnieni i oszołomieni. Większości może się zdawać, że są nękani lecz nie potrafią zidentyfikowania dokładnego źródła tego nękania. Tak potężne elektroniczne nękanie zagłusza subtelności, co może zmniejszyć zdolność do odczuwania wyższej świadomości, która teraz jest obecna na Ziemi. Kiedy możemy wyczuć i zidentyfikować ten negatywny szum statyczny przenoszony przez programy sztucznej inteligencji w środowisku, możemy znaleźć sposób na utrzymanie kontroli nad ciałem i siłą życiową, a jednocześnie zneutralizować jego negatywne efekty. Tak więc w tych wynaturzonych czasach ciemnej agresji, w których toczy się wojna o ludzką świadomość, ważne jest, aby lepiej zrozumieć inwersje anty-życia, które są tworzone przez kontrolerów w odwróconych układach energetycznych.

Na Ziemi istniejemy w załamanym systemie zamkniętej pętli lub bi-falowej architektury działającej w energetycznych odwróceniach, co prowadzi do produkcji i rozrostu systemów odwróconych. Odwrócone systemy energii są odwróconymi sieciami i oddziałują na każdą aspekt ludzkiej świadomości oraz ziemskiego życia. Odwrócone systemy mogłyby być lepiej rozumiane jako konstrukcja świata postawiona do góry nogami, gdzie wszystko co wydaje się, że istnieje, tak naprawdę jest tego przeciwieństwem. NAA i duch oszust mogą łatwiej ukryć się za systemem odwróconym i starają się generować takie systemy wszędzie, aby infiltrować i utrzymywać pożądany kierunek całej zbiorowej energii świadomości na planecie. NAA i kontrolerzy opierają swoje tajne kliki i schemat organizacyjny n odwróconych a systemach wszędzie w ludzkiej cywilizacji, aby dostroić się do tych odwróconych sieci. Dowodem na to jest nikczemny projekt i propagowanie głównych filarów kontrolera społeczności, które są systemami odwróconymi. Są one wyraźnie wykorzystywane do propagowania globalnych odwróconych sieci, i przez to są wykorzystywane do przekierowywania oraz zbierania energii zbiorowej świadomości.

Odwrócone sieci

Odwrócone sieci są strukturami Obcych, które wykorzystują programy sztucznej inteligencji do powielania i imitowania naturalnych sił stwórczych w celu zbierania, odsysania i przekierowywania ludzkiej energii świadomości. Struktura sztucznej inteligencji jest wbudowana w wielu warstwach ziemskiego pola, po to, aby gromadzić energię i wysyłać ją poza planetę. Zebrana energia życiowa może też być kierowana do wyróżnionych elit władzy lub grup kabała, które prowadzą swoje programy kontrolne. Ogólnie ujmując, energia świadomości zebrana przez systemy odwrócone jest oddawana przede wszystkim ludziom lub nieludziom, którzy służą strukturom kontrolnym NAA i programom zniewalania ludzi. Kiedy odwrócone sieci zaczęły działać na sieci planety, do ich zasilania potrzebni byli ludzie i ich świadomość, więc w tym celu stworzyli infrastrukturę systemów odwróconych w całym społeczeństwie globalnym.

Przyczyniła się do tego inwazja negatywnych Obcych, którzy zawładnęli organicznym kodem stwórczym potrzebnym do obsługi programów sztucznej inteligencji. Te programy wykorzystują skradzione od pierwotnego stwórcy kody uniwersalne, dzięki którym oferują szereg odwróconych sieci. Zdobyte kody uruchamiające urządzenia NAA i zagrody częstotliwości na naszej planecie, to systemy AI, które zostały załadowane do mózgu planetarnego w celu projekcji odwróconych hologramów i fałszywych linii czasu. Fałszywe linie czasu są powtarzane w celu wychwytywania zbiorowej świadomości, aby odtwarzać wciąż te same programy umysłowe AI i rzeczywistości. Ta metoda była używana do łapania dusz w pułapkę płaszczyzny astralnej i ich wymuszony recykling do najniższej gęstości ziemskiego planu. W poprzednich cyklach ewolucji ta wygenerowana przez AI linia czasu była powtarzana w kółko na wielopłaszczyznowych planach Ziemi, również w systemach równoległych.

Dotyczy to wielu stacji tożsamości istniejących na wyższych płaszczyznach, które również doznają szokującego objawienia, poznając, że to co uważali za twory organiczne, w rzeczywistości było mózgiem NAA symulującym rzeczywistość w celu zbierania energii. Kody stwórcze, które pochodzą od starożytnych ras budowniczych, znanych także jako rasy opiekunów założycieli, były podrabiane, aby umieszczać zbiorowe programy do kontroli umysłu programujące funkcje fałszywych wzorców. Zasadniczo to oznacza, że programy rzeczywistości na Ziemi są zaprogramowane przez AI, tak aby działały w inwersji do skradzionych kodów kreacji, które należą do stwórców wszechświatów. Te anty-życiowe odwrócenia zostały zaprogramowane dla zaawansowanej technologii AI wykorzystywanej do tworzenia wielu odwróconych systemów, z których te jednostki z czarnych dziur mogłyby łatwo wyłapywać i wykradać energię świadomości Ziemi oraz ludzkości.

Inwersje tworzą loosh

Odwrócone sieci są przeznaczone do odwracania systemów energetycznych w dowolnej strukturze w celu redystrybucji odsysanej energii. Wskutek przestawienia systemów na całym świecie, te odwrócenia wpływają na wszystko, co widzimy – na każdą strukturę, z którą mamy do czynienia na materialnej płaszczyźnie. Większość tego, co możemy obserwować w świecie fizycznym, może się okazać przeciwieństwem tego, czym jest naprawdę. Energia nie kłamie, więc musimy wrócić do podstawowego celu i jego energetycznego podpisu. Odnosi się to do fałszywych ludzi, rzeczy i struktur, które wydają się być przeciwieństwem tego, czym naprawdę są.

Odwrócone sieci gromadzą energię życiową ze zbiorowych pól wszystkich mieszkańców Ziemi i wytwarzają subtelniejsze czarne siły oraz miazmę. Bardzo pożądana forma energii duchowej zawartej w tych polach jest nazywana przez kabała formą energii loosh. W tym kontekście loosh jest energią emocji emitowaną przez zwierzęta i ludzi, gdy czują się zagrożeni, zagubieni lub gdy są zabijani, co prowadzi do wgrywania w ich ciała, umysły i dusze traumatycznego bólu oraz cierpienia. Przez wieki NAA opracowała wielowymiarowe praktyki okultystyczne i wykorzystywała je za pomocą kodów tworzenia odwrotności. Dostały je stowarzyszenia i związki mające prowadzić programy kontroli umysłów i inżynierii społecznej, aby zbierać od ludzi negatywną energię emocjonalną lub loosh.

Dzięki obecnej inwazji epoki elektronicznej, która promuje transhumanizm i szereg technologii sztucznej inteligencji – zarówno jawnych jak i utajnionych – wyzysk, stosowany, aby wyekstrahować negatywną emocjonalną energię z ludzkości, jest na najwyższym poziomie. Nasza planeta jest zalana negatywnym oprogramowaniem związanym z kontrolą umysłów i transmisjami AI, które przeniknęły do każdej komórki społecznej i targetują negatywne filtry ego. Ma to na celu wzbudzenie bolesnej traumy i negatywnych emocji wynikających ze stałego bombardowania szkodliwymi obrazami i działaniami. Te programy zachęcają do okrucieństwa, brutalności i przemocy, masowo serwowanej ludzkości i królestwom planety. Bardzo obciążona negatywna energia emocjonalna, przypominająca tą, która jest uzyskiwana podczas obrzydliwych rytuałów satanistycznych, wytwarza kaskady adrenaliny produkowanej przez energię komórkową w organizmie – w ciele, krwi i mózgu. W takich intensywnych przejawach cierpienia krew i ciało są ładowane podwyższoną treścią molekularną, która jest wysoko ceniona przez negatywnych Obcych i siły szatańskie. Dlatego oni rozkoszują się torturami, samobójstwami i zabijaniem ludzi, zwłaszcza niezdolnych do obrony niewinnych dusz, na przykład dzieci.

Kiedy możemy zrozumieć, jak energia emocjonalna lub loosh jest zbierana od ludzi i wszystkiego co żyje i doświadcza stałego bólu, możemy łatwo połączyć kropki. Ten skrajny ból, strach i śmierć są powszechnie wprowadzane do obiegu, a poziom cierpienia na świecie przybiera na sile, ponieważ ktoś / coś czerpie z tego korzyści. Dysponując tą szerszą wiedzą, możemy dokonać wyboru i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zaprzestać zasilania tych inwersji, które skutkują fragmentacją i i duchowym oddzieleniem.

Fragmentacja powoduje podczepianie negatywnych bytów

Gdy coś, co żyje, doświadcza ogromnego bólu, dusza i umysł mogą rozpaść się na kawałki, które są więzione w fantomowych kieszeniach kontrolowanych przez negatywne istoty. Może się to zdarzyć na wielu poziomach istnienia i stacjach tożsamości, które są związane ze świadomością tego duchowo – energetycznego bytu. Im bardziej rozbita jest istota, tym bardziej chaotyczna i mniej rozwinięta staje się jej świadomość, aż pogrąży się w najbardziej prymitywnych warstwach istnienia. Fragmentacja może być dokonywana dalej, nawet gdy świadomość wydostała się z organizmu. Jest to główny cel NAA, która próbuje zniewolić świadomość wywołując ból lub terroryzując podczas wychodzenia z ciała fizycznego. W trakcie szatańskiego rytuału torturowanie czy zabijanie zwierzęcia albo człowieka ma na celu zbieranie loosh powstającego w trakcie składania ofiary z krwi oraz wiązanie energii z podczepieniami, które mogą dokarmiać ciemne byty poprzez czarne dziury. Do fragmentów świadomości osoby są przywiązywane zaczepy z negatywnej energii, którą spożywają. Wiele z tych negatywnych jednostek konsumuje negatywną energię emocjonalną, ponieważ dzięki niej mogą przebywać w wielowymiarowych warstwach pola Ziemi. Jednak, ponieważ ich wibracje nie są zgodne z poziomem częstotliwości ludzi, muszą liczyć na to, że uda im się skonsumować loosh, aby przetrwać.

Warto zrozumieć, że przejawianie negatywnego ego i nienawiści, chęć czynienia szkody i gwałtownego zabijania innych żywych istnień, rozdrabnia świadomość i dokarmia odwrócenia, przez co powstaje negatywna energia emocjonalna lub loosh (krążek). Nie chcemy współtworzyć negatywnej energii emocjonalnej, by dokarmiać te negatywne jednostki ani bezpośrednio zasilać odwrócone systemy, które wytwarzają energię loosh dla NAA. Najskuteczniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest podjęcie kroków zmierzających do oczyszczenia negatywnego ego i ciała bolesnego, tak, aby nie mogły być uruchamiane przez programy kontroli umysłu lub programy nadawane przez AI. Kiedy to zrobimy, jesteśmy w stanie utrzymać neutralność i spokój pośród chaosu.

Możemy praktykować bezwarunkową miłość, pokój i nieszkodliwość. Pomaga to zintegrować i uzdrawiać własne fragmenty, łączyć je, a także neutralizować wszelkie negatywne emocjonalne energie pochodząc z otoczenia. Kiedy przestajemy karmić odwrócenia energii, te stopniowo przechodzą w tryb offline. Linka, przez którą zasilana jest pasożytnicza energia, zostaje wtedy przerwana w całym łańcuchu żywnościowym – zasadniczo głodzimy ich odmawiając dostępu do źródła zasilania. Kiedy możemy utrzymywać stan współczującego obserwatora i odmówić ich zasilania, dostępujemy wyzwolenia od negatywnych stanów emocjonalnych, odmawiamy manipulacji i odsysania energii przez NAA. Dodatkowo, prawdziwie empatyczni i bezwarunkowo kochający ludzie mogą pomóc odzyskać duchową moc oraz pamięć i przenieść fragmenty świadomości złożonych w ofierze dzieci i straumatyzowanych ludzi, którzy są uwięzieni na ziemskim planie – to jest ważna usługa, której wykonania możemy się podjąć, aby uzdrowić Ziemię.

Fasada odwróconych systemów

Aby umieć lepiej rozpoznawać, gdzie lokujemy energię, warto próbować zidentyfikować różnice istniejące pomiędzy fasadą promowanych pozorów a ukrytą motywacją lub intencją, która istnieje za tą fasadą. Kiedy struktura lub osoba reprezentuje siebie jako coś, czym nie jest, nazywamy to oszustwem. System energetyczny, w który struktura oszusta jest przebrana, lub za którego elewacją jest ukryta, jest systemem odwróconym lub reprezentuje odwrócenie ogólnego systemu energii. To znaczy, że energia gromadzona w systemie opiera się na pozornym wyglądzie oszusta, podczas gdy prawdziwa motywacja jest przeciwieństwem, tego co zostało energetycznie zaprezentowane. Nieświadomi ludzie nie rozumieją, w co się właściwie pakują.

Wiedza o tym, jak rozpoznać odwrócone systemy, zwiększa naszą zdolność do dokładnego oceniania i właściwego podejmowania decyzji. Chodzi o umiejętność zwracania uwagi na szczegóły i subtelne energie w środowisku, strukturach i ludziach, tak aby te informacje uświadomiły nam ich niewypowiedziane główne motywacje. Kiedy poznajemy motywy, możemy ocenić, czy ich zamiary są prawdziwe czy zwodnicze, a także rozważyć ich poziom kompetencji co do zarządzania systemem, tak aby nie został odwrócony. Taka osoba jest wewnętrznie ukierunkowana, etyczna, niepodatna na reaktywne impulsy i rzucanie się na pieniądze. Następnie, w tych określonych okolicznościach, możemy po dokładnych analizach odpowiednio uściślić osobiste decyzje i intencje.

Lepsze rozeznanie przychodzi z rozpoznania, że ludzka kultura została powszechnie otoczona fasadą NAA, która wykorzystuje odwrócone systemy do publicznego reprezentowania ich interesów. Jeśli bandyta zamierza cię skrzywdzić lub okraść, to na pewno nie wyjawi tego oficjalnie. Raczej ucieknie się do zachowań kryminalnych, ponieważ, aby zrealizować własne potrzeby i pragnienia, ubierze to w coś przyjemnego dla oka lub zechce cię uwieść. Dlatego NAA i elity władzy chcące zaspokoić własne cele, wykorzystują genialne strategie marketingowe umiejętnie rozpraszające uwagę i okłamujące opinię publiczną .

I tak, aby ukryć prawdziwe, szkodliwe motywacje, propaganda marketingowa ma prezentować pewne narracje, które są podawane do wiadomości publicznej. Tajemnica i ukrywanie się w warstwach podziałów powodują korupcję i oszustwa. Wyrafinowane poziomy oszustw i manipulacji mają odwrócić prawdę, zniekształcić obrazy medialne eksponowane do promowania kogoś lub czegoś. To, co jest reprezentowane publicznie, jest mocno reklamowane i propagowane, a naszym celem powinno być odkrycie taktyki tej zewnętrznej sprzedaży i głębsze spojrzenie na stojącą za nią motywacją. Co oni nam sprzedają i z jakiego powodu? Kultura śmierci promuje dwoistość i manipulacje, nagradzając biorących w tym udział psychopatów. Chcąc zachować spójność i klarowność, musimy dostrzec ten fałsz i podjąć zdecydowane kroki, aby poprawić takie zachowanie w sobie.

Kiedy w stosunku do ciebie są podejmowane podstępne, tajne lub szkodliwe działania, masz wszelkie prawa odbić je poprzez poszukanie większej wiedzy na ich temat. W związku z tym obserwuj fasady tych odwróconych systemów i dwoistości u innych osób nie osądzając ich. Użyj dokładnego rozeznania, dzięki czemu możesz wyczuć ukryte motywy ich działań. Większość ludzi funkcjonuje z zaśmieconymi, nieświadomymi umysłami, ma ukryte motywacje i spostrzeżenia którymi nie dzielą się z innymi – bezpośrednio czy jawnie. Ludzie nauczyli się być dwulicowi, manipulować innymi, aby uzyskać nad nimi przewagę. To jest powszechna praktyka stosowana do zdobycia władzy i kontroli. Ile razy obserwowałeś manipulujące taktyki sprzedaży? Albo wysoce nieetyczne zachowania, które są nagradzane i mają na celu rażące wykorzystywanie innych ludzi?

Ale, jeśli zwrócimy uwagę na działania ludzi i zobaczymy, czy ich słowa są prawdziwe, poznamy systemy przekonań, które ujawniają codziennie podczas swoich działań. Aby lepiej zrozumieć świat systemów odwróconych, w których żyjemy, możemy opracować skuteczną linię dochodzenia i ujawnić ukrytą prawdę w tej materii. Demonstrowane długoterminowe działania osoby, korporacji i struktury poinformują nas o istniejących systemach wierzeń, które definiują energie w strukturze. Poznanie przekonań, które napędzają osobę lub jednostkę, doprowadzi do poznania ukrytej prawdy dotyczącej środowiska, Ich postrzeganie innych będzie łączyć się z najgłębszymi ukrytymi motywami, a ta linia śledztwa da ci jasność, z jakim rodzajem osoby albo rzeczy masz do czynienia.

We wszystkich przypadkach motywacja jest zazwyczaj ukryta i wpływa na postrzeganie. Percepcja wpływa na systemy przekonań, a przekonania wpłyną na działania w otoczeniu zewnętrznym. Zwróć uwagę na działania osoby, na ogólne działania korporacji lub organu rządowego, a następnie śledź drogę do ukrytej motywacji. W ten sposób możesz dostrzec ich prawdziwe intencje. Ogólnie rzecz ujmując, na tej planecie możemy podążać za pieniędzmi i zobaczyć, dokąd one prowadzą. Oszust nie może ukryć się całkowicie, kiedyś w końcu się ujawni.

Kontroler systemu inwersji

W życiu codziennym odwrócone systemy umożliwiają wytwarzanie sztucznych witryn lub fasad biznesowych, które skuteczniej ukrywają przed społecznością prawdziwe intencje danej branży, co pozwala na łatwą ciemną infiltrację, zasilanie korupcji, inwersję i szantaż. Oszuści zatrudniają psychopatów a także zespoły do propagandy marketingowej, aby ich reprezentowały, podczas gdy sami działają z głęboko osadzonych warstw zbudowanych zgodnie z tym samym odwróconym systemem energetycznym. W ten sposób ukrywają się przed wglądem i kontrolą, są niewidoczni oraz nierozpoznani przez resztę siły roboczej lub szerszą publiczność. Ważne jest, aby móc zidentyfikować profile zachowań psychopatycznych i przestępczych, ponieważ psychopaci są specjalnie utrzymywani, aby działać jako zarządcy i strażnicy, którzy wymuszają odwracanie systemów i inne wypaczenia. Tak więc psychopaci wykonują w swoich miejscach pracy zadania służące antyludzkim strukturom, zwiększając ogólne cierpienie na świecie.

Aby uzyskać szerszą perspektywę modelu roboczego globalnego systemu kontrolnego inwersji energii, musimy najpierw zrozumieć koncepcję systemów zamkniętych pętli entropowych, powtarzających się systemów kontroli umysłu, które kierują się do wewnątrz lub odwracają ogólne systemy energii, aby je bezpośrednio przesłać do pojedynczego ukrytego lub zawoalowanego źródła. Filary kontrolera społeczeństw to organizacje piramidalne, które tworzą główne systemy strukturalne naszej cywilizacji, i są celowo skorumpowane na górze w celu dalszego zasilania systemu inwersji energii, co jest wewnętrznie niezbędne do utrzymania metod zniewalania ludzi przez NAA.

Przykładem lepszego zrozumienia odwróconych systemów są filary kontrolera społeczeństwa manipulowane przez NAA przez rozbudowaną propagandę marketingową, która wydaje się być w służbie ludzkości, chociaż naprawdę ma zupełnie inne cele. Istnieje pięć filarów głównych struktur wykorzystujących antyludzką kontrolę, które mają wpływ na wszystkie sprawy planetarne i stanowią część podstępnej archonckiej strategii. To się odbywa w ramach zaawansowanej wojny psychologicznej promującej antyludzkie systemy przekonań i zmuszanie ludzi do popierania własnego zniewolenia oraz chorób duchowych.

*Elity mocy lub kontrolerzy.
*Przemysł wojskowy.
*Agencje wywiadowcze, tajne grupy i rząd.
*Dziedzina religijno- akademicko-finansowo-medyczna.
*Kontrola mediów i prasy.

Luki prawne, które nagradzają niekompetencję, oszustwa, łapownictwo i korupcję, chronią interesy elit korporacyjnych oraz wzmacnia kreowanie psychopatów w miejscu pracy i nieetycznej kultury, która odrzuca odpowiedzialność i powoduje, że kryminalne i związane z zaniedbaniami konsekwencje stanowią obciążenia tylko dla tych, którzy są w najniższych warstwach . W ten sposób osoby znajdujące się na dole piramidy zawsze ponoszą odpowiedzialność za decyzje podejmowane na szczycie.

System kontrolny inwersji opiera się na następujących zasadach:

*Pieniądze i zysk to bóg, zaś nędza i nieszczęścia innych służą systemowi.
* Zamaskowane fasady, przebrania, propaganda korporacyjnej kultury ukrywają prawdziwe motywacje.
* Model podziału wynagrodzeń jest zmilitaryzowany, istnieją ślepe punkty przysłaniające całość.
*Nie ma ponoszenia odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych decyzji, forsuje się niemożliwe marginesy lub kwoty zysków.
*Bez odrobiny współczucia zagrabia się ludzkie i ziemskie zasoby.
*Tworzy się miejsca pracy dla psychopatów, nagradza się ich poprzez awanse i zbytki.
*Karze się ludzi mądrzejszych, robi się z innych głupców i zmusza do niewolniczej gry.
*Onieśmiela się i zastrasza możliwością utraty pracy lub zmusza do nieetycznego zachowania, które gwarantuje wypłatę.
*Każe się podążać za rozkazami bez pytania, „wykonuję swoją pracę”, czy to etyczne, humanitarne czy nie.
*Nie dba się o nadmierne produkowanie śmieci ile zarządza zasobami, tworzy się nierówność płac brutto,
*Przedkłada się nieetyczne zachowania i tyranizowanie jako pożądane cechy zmuszające do osiągnięcia postępu.
*Ludzi postrzega się jako narzędzia do zarabiania pieniędzy a nie jako istoty ludzkie.

Chcąc odwrócić system, trzeba się z niego wydostać albo przewrócić go do góry nogami i rozdzielić manipulowane zakresy jego funkcjonowania na mniejsze części, tak aby znalazł się w oryginalnym położeniu, a wtedy produkty i zarobki nie będą mogły być rozdzielane w dotychczasowy sposób. To oznacza, że mimo iż system energii przyczynia się do całej produkcji lub wydajności środków wynagradzających dostęp do energii, jej zasoby nie są zwracane prawdziwym wytwórcom – w ramach godziwej wymiany wartości. Zamiast tego cała produkcja energii jest celowo odwrócona, i jest przydzielana elitom ludzi, którzy żyją na szczycie łańcucha tego systemu lub piramidy korporacyjnej. W ten sposób energia i zasoby, które przekładałyby się na produkcję dobrobytu dla większości klasy pracującej na tej Ziemi, są w rzeczywistości legalnie wykradane. Dlatego cały wysiłek ludzi z dołu piramidy ogranicza się do przetrwania, co przekłada się na niewolnictwo i ucisk. Tak więc stan dobrego samopoczucia i jakość życia większości ludzi na Ziemi jest godna pożałowania, podczas gdy elita władzy gromadzi niewyobrażalne bogactwa, którego i tak nigdy nie zdoła wydać.

Jest to realizowane zgodnie z projektem odsysania energii co jest wzorcowym modelowaniem konsumpcyjnym. Modelowanie konsumpcyjne polega na odbieraniu zasobów energetycznych lub siły życiowej jednego użytkownika i wykorzystywaniu ich przez innego – dla własnych korzyści / zysku, i jest egzekwowane przez archetyp fałszywego króla tyranii lub fałszywego boga. Zazwyczaj proces polega na przejęciu lub kradzieży ludzkich zasobów energetycznych, i jest ukryty w oszustwach, kłamstwach oraz manipulacjach przeprowadzanych za pomocą wyszukanego zmilitaryzowanego schematu, który jest warstwowy i podzielony na obszary, ma również związek z kontrolą umysłów. Systemy odwrócone są podstawowym programem strukturalnym NAA mającym na celu zniewolenie planety i ludzi poprzez kradzież energii oraz zawładnięcia dokonywane w miejscach pracy za pomocą modelu korupcyjno – psychopatycznego, który opiera się na tym samym zamkniętym układzie inwersji energii. Spójrzmy na to z punktu widzenia obecnej kultury korporacyjnej promującej model konsumpcyjny odwróconych systemów w całym naszym społeczeństwie, a przy okazji kształtującej i wynagradzającej psychopatyczne zachowania ludzkości.

Gdyby korporacje były ludźmi, byłyby psychopatami

Osobowość kolektywna jest pojęciem prawnym, stwierdzającym, że korporacja, niezależnie od związanych z nią pracownikami, ma pewne prawa i obowiązki wobec fizycznych ludzi. Sądy Stanów Zjednoczonych rozszerzyły niektóre konstytucyjne zabezpieczenia dla korporacji. Od czasu, kiedy Sąd Najwyższy orzekł, że korporacje mają osobowość, prawdziwi ludzie powinni zauważyć śmiertelne skutki przyznania socjopatycznym molochom prawa do przejęcia kontroli nad rządami świata. Jest to dobry przykład wykorzystania systemu prawnego do tworzenia międzynarodowych koncernów korporacyjnych, które działają jako fasady ukrywające system sterowania inwersją energii.

Ponieważ ogólna kultura korporacyjna promuje i nagradza psychopatię, przyciąga do pracy psychopatów, którzy często uprawiają korporacyjne wspinaczki, aby zyskać lepszy status, więcej pieniędzy i władzy. Psychopaci są zazwyczaj spotykani na wyższych szczeblach organizacji korporacyjnych, a ich działania często nadają ton całej kulturze korporacyjnej. Psychopatyczni pracownicy często kokietują wiele osób w biurze, prezentując każdemu koledze lub konkurentowi inną wersję siebie. Obejmuje to także zachowania rozbieżne lub tożsamości dysocjacyjne.

Korporacje ponoszą powierniczą odpowiedzialność wobec udziałowców za dochody, robienie interesów gospodarczych i zyski ponad wszystko – za cenę humanitarnych, etycznych i moralnych strat. Zdrowy rozsądek nakazuje, aby demokracja lub cywilizacja, która ma służyć ludowi, nie opierała się na założeniu, że pieniądze są wartością przewyższającą dobro ludzi.

W filmie „The corporation” w celu wykrycia objawów patologi i do testowania korporacji wykorzystuje się listę kontrolną diagnostyki osobowości DSM-IV.

*Gruboskórność, lekceważenie uczuć innych.
*Niezdolność utrzymywania stałych relacji.
*Bezwzględne lekceważenie bezpieczeństwa innych.
*Oszustwa, powtarzanie kłamstw i bycie w zmowie z innymi dla zysku.
*Niezdolność do wykazywania poczucia winy lub wyrzutów sumienia.
*Nieprzestrzeganie norm społecznych w odniesieniu do słusznych zachowań.

Jeśli korporacje są ludźmi, to są seryjnymi psychopatycznymi zabójcami, którzy nigdy nie powinni mieć prawa do sprawowania władzy i kontroli nad ludźmi. Zachowanie potężnego konglomeratu międzynarodowych koncernów przypomina zachowanie drapieżników łupiących ludzi poprzez zamknięte systemy pętli inwersji energii, przy jednoczesnym ukrywaniu rzeczywistych zamiarów związanych z globalnym zniewoleniem ludzi przez NAA.

Miejsca pracy dla psychopatów

Wiele z takich osób jest w miejscach pracy dopingowanych do psychopatycznego zachowania za pomocą pieniędzy, a swoje negatywne wzorce zachowań stosują również w relacjach osobistych. Psychopatyczne wzorce zachowań w dużych firmach, organizacjach, społecznościach lub innych grupowych systemach energetycznych ujawniają się też pośród innych ludzi żyjących w środowisku trzeciego wymiaru. Zdolność do szybkiej identyfikacji psychopatycznych zachowań przydaje się przy rozpoznaniu i ocenie głęboko straumatyzowanych ludzi, którzy nie powinni mieć dostępu do kontroli nad jakimkolwiek aspektem zarządzania, zwłaszcza w etycznej i empatycznej organizacji humanitarnej.

Aby zapobiec psychopatycznej infiltracji musimy umieć dostrzec takie zachowania i odmówić promowania, gloryfikacji lub propagowania ich w naszych organizacjach i społecznościach. Tacy ludzie:

*Publiczne poniżają innych, są skłonność do złości lub wyśmiewania pracy.
*Złośliwie rozpowszechniają kłamstwa, celowo oszukują.
*Są bezlitośni lub pozbawieni poczucia winy.
*Często kłamią, aby popchnąć swój punkt widzenia.
*Szybko przemieszczają się między emocjami wykorzystywanymi do manipulowania ludźmi lub powodowania niepokoju.
*Celowo izolują innych od zasobów organizacji,
*Szybko winią innych za błędy lub niepełną pracę, mimo że to oni są winni.
*Zachęcają współpracowników do dręczenia , izolowania, nękania upokarzania innych współpracowników.
*Przypisują sobie uznanie za osiągnięcia innych.
*Kradną lub/i sabotują cudzą pracę.
*Odrzucają branie odpowiedzialności za błędne decyzje lub błędy.
*Dostrzeżonym wrogom grożą utratą pracy lub karą dyscyplinarną w celu zanieczyszczenia akt pracowniczych.
*Mają nierealne i niewykonalne oczekiwania związane z pracą, które mogą doprowadzić do niepowodzeń.
*Odmawiają uczestniczenia w spotkaniach z więcej niż jedną osobą lub niechętnie w nich uczestniczą.
*Odmawiają udostępniania odpowiedniego szkolenia i / lub instrukcji dla wyodrębnionej ofiary.
*Ujawniają intymne sprawy prywatne innych.
*Mają wiele doświadczeń seksualnych z młodszymi i / lub starszymi pracownikami.
*Opracowują nowe pomysły, ale ich nie śledzą.
*Bardzo skupieni na sobie i egoistyczni (rozmawiają przeważnie o sobie).
*Często „pożyczają” pieniądze lub inne przedmioty materialne i nie mają zamiaru ich oddać.
*Zrobią wszystko dla zysku, bez względu na etykę czy legalność.

Ważne jest, aby móc zidentyfikować kłamców, drapieżników i psychopatów jako ludzi dotkniętych strasznym bólem,fragmentacją duszy i duchowym odłączeniem. Takie charakterystyczne osoby maja ogólny brak empatii.

Dlaczego mielibyśmy zaufać zasobom lub nadać wartość słowom wypowiedzianym przez kogoś, kto jest notorycznym gwałcicielem, kłamcą lub drapieżnikiem? Musimy zrozumieć, że takie osoby są bardzo chore i duchowo cierpiące. Nie nadają się na liderów, przebywanie w pobliżu dzieci, zarządzanie sprawami ludzkimi lub podejmowanie decyzji mających wpływ na świat. Musimy ich kochać lecz żądać wyższych standardów etycznych oraz humanitarnych zachowań we wszystkich naszych projektach i dla naszych społeczności. Zaczynamy od bycia przykładem tych wyższych humanitarnych zachowań w naszym codziennym życiu. Zaczęliśmy tworzyć nowe dzieła i struktury, które opierają się na tych wyższych etycznych cechach energii i intencji.

Atak na dostęp do wiedzy i systemy otwartego źródła

W tym czasie zintensyfikowanej walki o kontrolę nad ludzką świadomością są przeprowadzane ogromne operacje psychologiczne mające na celu wywoływanie konfliktów i cenzury zawartości niektórych informacji, słów kluczowych lub niezatwierdzonych tematów, które są blokowane przed dostępem dla mas. Zadaniem kontrolerów jest uzyskanie całkowitej kontroli nad każda strukturą, organizacją lub mediami, które pozwalają społeczności mieć swobodny dostęp do wiedzy i prawdziwych wydarzeń lub informacji istniejących poza głównym nurtem. Siła systemów odwróconych zależy od ludzkiej ignorancji a także od zamykania dostępu do wiedzy i systemów otwartego źródła, zachowując tym samym masy w stanie upadłości, co pozwala na przekierowywanie ich energii świadomości na oparte na strachu zatracenie i bezmyślna rozrywkę.

Większe konglomeraty typu korporatokracyjnego, które produkują i nagradzają psychopatów w miejscach pracy, wykorzystują ich do infiltracji każdego otwartego źródła lub wolnego systemu energii uważanego za zagrożenie i zastępowanie go modelem z odwróconym systemem. Ogólnie, infiltracja odbywa się dzięki ogromnym wypłatom stanowiącym przekupstwo – aby przekształcić daną organizację w inny, odwrócony system energii , który jest oparty na celach kontrolera. Kiedy rozumiemy jak systemy odwrócone są wykorzystywane do dalszego zbierania loosh i zniewalania świadomości ludzkości, staje się jasne, że otwarte źródło, swobodna wymiana energii i niezależne systemy, które zachęcają do otwierania umysłów i serc są zagrożeniem dla dalszego istnienia odwróconych, zbrodniczych sieci.

Uzurpowanie osobistej intencji

Teraz lepiej rozumiemy, jak działają odwrócenia i systemy odwrócone oraz jak są wykorzystywane do przywłaszczania energii świadomości i generowania loosh, który zasila psychopatyczne systemy NAA, oraz jak zasilanie tych odwróceń wpływa na moc naszych własnych intencji. Systemy zasilają ludzką świadomość współtwórczą celowo oszukując ludzi, odsuwając ich od osobistej zgody i zamiarów. Takie psychopatyczne systemy oszukują ludzi, aby wierzyli, że ich intencje są humanitarne lub pozytywne, a z drugiej strony manipulują ich sercami, aby dostosowali swoje zamiary do organizacji, liderów, sławnych osób, a to wszystko w rzeczywistości służy produkcji większej ilości loosh (lufy).

Przykładem mogą być zarządy większych instytucji charytatywnych prowadzone przez rodziny będące u władzy. Wiele organizacji charytatywnych to fasady ukrywające zachowania przestępcze w innych krajach, na przykład handel ludźmi, seksualne niewolnictwo, przekupstwo i pranie brudnych pieniędzy. Zespół propagandowy ds marketingu pokazuje medialne obrazy uchodźców będących w potrzebie, a dobre serdeczne osoby wysyłają swoje pieniądze. Według nich te pieniądze powinny trafiać do dziecka w potrzebie, jednak w rzeczywistości dzieje się zupełnie inaczej. Co się dzieje z czasem, energią i miłością, które taki dobrotliwy człowiek poświęcił, aby pomóc głodnemu dziecku? Został dołączony do wspierania przestępczej organizacji. Jest to przykład organizacji wykorzystującej model odwróconych systemów energii, który ma na celu przywłaszczenie osobistego oddania. Człowiek, który miał dobry zamiar, został sprowokowany do dokarmiania struktury NAA nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy wkraczamy do sieci przestępczych, ma to wpływ na całą ludzkość, ponieważ stajemy się współodpowiedzialni za działania ciemnych sił, które popełniają przestępstwa. W ten sposób wykradana jest świadomość współtwórcza. Na pozór opowiada się o pozytywnych akcjach, jednak za fasadą skrywa się brzydka prawda, za którą chroni się psychopatyczna banda.

Jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec manipulacji jakością energii, która jest prawdziwym zamiarem skrywanym za strukturami kontrolera lub wciąż ignorujemy jawną nieprawość i krzywdę wyrządzaną przez przywódców, możemy być manipulowani, tak aby jednak zasilać te odwrócone systemy naszą własną, niewłaściwie ukierunkowaną energią świadomości i źle ulokowaną intencją.

Prześledźmy to dalej aby lepiej zrozumieć, jak odwracanie systemów lub systemy odwrócone mogą zmienić moc naszych intencji, gdy nie są rozpoznane i zidentyfikowane. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak odwrócone systemy działają w celu przywłaszczania sobie energii naszej świadomości, znacznie poprawimy dokładną ocenę tej rzeczywistości i zwiększymy częstotliwość prawdy, która istnieje w naszym zamiarze.

Jakość intencji

Kiedy skupiamy energię świadomości na pojedynczym celu, zaczynamy wytwarzać ogromną i znaczącą siłę znaną jako intencja. Kiedy zwracamy uwagę na kultywowanie połączenia z szerszą świadomością w celu rozwijania głębszej jasności prawdziwych intencji, które działają w kierunku samospełnienia, następuje przeobrażenie naszych energii w przejawienie się tego, co zamierzaliśmy. Skupienie uwagi na konkretnym celu lub intencjach kieruje energię świadomości na jego przejaw, a dodatkowo obszar, na którym jest skupiana uwaga, nadal się rozwija i poszerza. Mówiąc prosto: gdzie skupiamy swoją uwagę, tam kierujemy energię świadomości, a tam gdzie lokujemy intencję, tam następuje transformacja energii. To jest moc ludzkiej współtwórczej świadomości, a każda ludzka istota posiada taką zdolność. Zdobycie tej wiedzy na ten temat jest punktem wyjścia do rozwijania właściwej perspektywy, co pozwala nam na postępy w kierunku ewoluowania i przekształcania siebie w wyższe potencjały ekspresji. To jest fundament niezbędny do dokonania poważnych zmian w życiu, które służą stabilizacji długoterminowego rozwoju osobistego i duchowego.

Zbadajmy różne możliwości przejawienia, najpierw badając linki łączące częstotliwość energii świadomości, którą uzyskujemy w połączeniu z jakością naszego zamiaru.

Energia świadomości i intencja nie są tą samą funkcją w przejawieniu, ale są ze sobą połączone i opierają się na podstawowej mechanice tworzenia.

Przede wszystkim cała świadomość jest energią, a cała energia jest świadoma, więc obie są wymienne. Trzeba pamiętać, że każda energia świadomości jest inteligentna, ale przejawia różne cechy inteligencji, których rezonans będzie musiał być sprawdzony. Czy zdecydujemy się na współtworzenie świadomości z egoistycznych pobudek czy z bardziej wzniosłymi zamiarami? Im wyższa będzie jakość surowca i częstotliwość intencji, z którą mamy współtworzyć, tym wyższa jakość przejawienia. Nie jesteśmy w stanie przejawić wyższych struktur częstotliwości, dopóki nie będziemy mogli skierować uwagi na energię i intencje wyższej świadomości, jednocześnie utrzymując zwiększające poziom energii skupienie, aby ożywiać i rozwijać te same struktury. Tu potrzeba ducha pracowitości, tak aby wciąż pozostawać w stanie skupienia, i służyć długoterminowemu celowi. Pojedyncze skupienie jest opisane jako osobista duchowa misja i wyższy cel każdej osoby, który ta ma wypełnić na Ziemi, podczas tego cyklu wznoszenia.

Jednak nie możemy zwracać uwagi na warunki związane z odwróconymi systemami energetycznymi, na które wystawiona jest Ziemia, które są propagowane przez psychopatyczne systemy realizujące program zniewolenia NAA. Tu potrzebne jest silniejsze ciało umysłowe i emocjonalne, zdolne do posiadania stałego punktu skupienia, punktu obserwatora i kontroli nad własnymi impulsami, w przeciwnym razie moc naszej intencji zostanie odwrócona przez te negatywne siły. Musimy dostrzec jakość sił i rozpoznać odwrócone lub przestawione systemy, dzięki czemu uzyskamy jasność co do energii świadomości, którą kierujemy zgodnie z naszą intencją.

Zasoby energii świadomości

Energia świadomości istnieje w wielu skalach z niepowtarzalnymi cechami i czynnikami inteligencji, elektromagnetycznymi dźwiękami tonalnymi oraz kolorami, które wpływają na to, jak stanie się materią. Energia świadomości składa się z odrębnych wzorców wibracyjnych, które określają częstotliwość i ta częstotliwość jest tłumaczona na plany przejawienia. Jakość dostępu energii świadomości decyduje o jakości wyniku przejawionej energii. Wszystko w naszym Wszechświecie składa się z wielu warstw częstotliwości wibracyjnej, które stanowią liczne skale energii świadomości w istnieniu i mogą być porównywalne z dostępnymi dla stwórcy surowcami. Zdarza się, że dostępne surowce przesuwają się na swojej skali w trakcie bifurkacji, a to pozwala na poprawę jakości przejawu w przyszłości.

Tak więc, ten surowiec w postaci energii świadomości jest dostępny na wielu płaszczyznach częstotliwości wymiarowej, które istnieją przez cały czas, a na wyższych skalach energia świadomości wykracza poza skalę wymiarów i czasu. Kiedy poruszamy się po skali świadomości, mamy dostęp do coraz wyższych i subtelniejszych poziomów energii świadomości lub wyższych poziomów inteligencji i bardziej wyrafinowanych aspektów wibracji. Kiedy poruszamy się po skali świadomości, nasza inteligencja wzrasta a świadomość doznaje oświecenia, tym samym mocno przekształcając siłę i jakość przemiany intencji w jej materializację. Dlatego, kiedy myślimy o duszy, o monadycznej Nadduszy, i chrystusowym ciele awatarowym, to chodzi o wyższe aspekty naszej świadomościowo-energetycznej tożsamości.

Zrozumienie kosmologii wymiarów jest pomocne w określaniu jakości energii świadomości, która jest używana w tworzeniu. Możemy łatwiej obserwować, kiedy NAA wysysa energię z niższych poziomów energii świadomości, na przykład przez manipulowanie energiami seksualnymi z zewnątrz ciała bolesnego. Albo gdy pojawiają się nagłe impulsy, które sprawiają, że czujemy ból i emocjonalne wezwanie do odgrywania pewnych niezdrowych lub niszczących działań przeciw sobie lub innym. Są to połączone efekty manipulowania niższymi poziomami energii świadomości poprzez transmisje kontroli umysłu. Kiedy obserwujemy obecny teren światowych wydarzeń i zbiorowego strumienia świadomości, jak ci się wydaje, skąd pochodzą te przejawy? Czy zamierzasz współtworzyć podobną jakość energii? Co się dzieje, kiedy to robisz?

Aby zwiększyć częstotliwość i jakość energii świadomości i zamiaru, które mają się przejawić, najważniejszą rzeczą jaką musimy zrobić, jest pozbawienie ego i sił zewnętrznych kontroli nad energią lub intencją osobistej świadomości. Energia świadomości jest generowana wszędzie tam, gdzie kierowana jest uwaga, a jakość częstotliwości będzie gromadzona w systemie energii, z którą nasza intencja współwibruje. Jeśli dopasowujemy wibrację zbiorowej świadomości w organizacjach, które możemy obecnie obserwować w środowisku trzeciego wymiaru, współtworzymy więcej tej samej niższej jakości świadomości związanej z negatywnym ego.

Musimy zatem dostrzec różnice w jakościach energii, intencji i rozważyć wprowadzenie energetycznej oceny organizacji lub rzeczy, w które się angażujemy. Nie poświęcaj czasu, energii, pieniędzy ani nie ufaj byle komu, zwłaszcza tym, którzy wykazują nieetyczne zachowanie, nieodpowiedzialność i samolubne motywacje. W ten sposób dysponujesz lepszym rozpoznaniem co do tego, w jaki sposób można odpowiedzialnie współtworzyć z wrodzonymi cechami wyższych siła świadomości. Nie możemy przejawiać wyższej świadomości, dopóki nie dostrzeżemy dokładnych uwarunkowań kultury kontroli umysłu NAA, w której znajdujemy się na Ziemi. Musimy rozpoznać te odwrócone systemy działające wokół nas, i to będzie krok na początek.

Opiekunowie RA

Podsumowując: jest to wyjątkowo niestabilny rok, w którym zarysowują się ramy licznych wojen szalejących na międzywymiarowych płaszczyznach toczonych o kontrolę nad liniami czasowymi, odzyskanie skradzionego kodu kreacji oraz masowe operacje psychologiczne prowadzone przeciwko społeczeństwu, aby utrzymać odwrócone systemy zaprogramowane w sztucznej inteligencji. W tym cyklu powrócili opiekunowie Kryształowej Gwiazdy, aby odzyskać skradziony fantomowy kod, który zasymilował się ze sztucznymi systemami inteligencji NAA. Faktycznie rodzina RA została zauważona w tym roku podczas organizowania projektu mającego pomóc odzyskać zapisy prawa Jedni, które zasymilowały się z systemami AI, i których jednostki czarnej dziury używają do holograficznego przedstawienia odwróconego świata i odwróconych systemów istniejących na Ziemi trzeciego wymiaru. Błękitne istoty skrzydlate – rozszerzenia rodziny RA – były w kontakcie z wieloma swymi ludzkimi liniami na Ziemi od czasów egipskich, aby pomóc w katalizowaniu tego objawienia prawdy. Dlatego niedawno stały się bardziej widoczne dla ruchu alternatywnego i poszukiwaczy prawdy. Inwersja kodu kreacji prawa Jedni została ustalona przez grupy NAA w celu uruchomienia tych odwróconych sieci i odwróconych systemów. Na tym opiera się nasza współczesna cywilizacja, tajne stowarzyszenia i przywłaszczone tajne szkoły. Co więcej, te odwrócone systemy zostały zbudowane na odwróceniach, aby ukryć masowe zbieranie energii ludzkiego loosh dla negatywnych jednostek.

Wraz z tegorocznym narastaniem konfliktu pojawił się nacisk, aby zdobyć więcej zgody na związanie większej ilości dusz oraz utrzymanie odwróconego systemu zasilającego linie, które umożliwiają odsysanie energii. Kiedy NA A traci jakieś terytorium, ich frakcje i sługusy walczą i staja się bardziej zdesperowani. Fałszywe fasady ukrywające systemy odwrócone zaczynają pękać ujawniając kryjącą się za nimi prawdę. Równocześnie obudzeni ludzie zestrojeni z kosmicznym prawem suwerenności są w stanie tworzyć plany i struktury, coraz bardziej dostosowując się do strumienia Kryształowej Spirali Zjednoczonej Inteligencji.

To mogą być trudne i wymagające czasy, ale gdy prawda wypływa na powierzchnię i naprawdę chcemy zobaczyć, kto jest kim oraz jak naprawdę tu dotarliśmy, prawda może nas uwolnić.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem suwerenną, wolną istotą boską!

Do następnego oświecającego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę, bądźcie mili dla siebie samych i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa

Tłumaczenie: Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/06/systemy-odwrocone-lisa-renee-maj-2017.html

zrodlo tekstu:

http://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3145-inverted-systems

LUSH

”a to wszystko w rzeczywistości służy produkcji większej ilości loosh (lufy).”

Nie chodzi o zadna lufe a po prostu o lush/lusz.. Robert Monroe o nim pisal.. tu cos na ten temat z
Ascension Glossary prowadzonego przez Lise Renee:

Loosh
A term applied to energy produced by human beings and animals that other entities use to feed from. It is also used to refer to the energy that is produced by suffering that entities feed. From books by Robert Monroe. Maybe a play on the French word Louche.[1]

Contents [hide]
1 Negative Emotional Energy Collection
2 Etymology
3 References
4 See Also
Negative Emotional Energy Collection
Reversal Networks are collecting life force from the collective fields of all earth inhabitants and producing more subtle black forces and miasma. The much sought after spiritual energy contained in these fields is called energetic Loosh by the cabals. In this context, loosh is referred to as the emotional energy radiated by animals and humans when feeling threatened, harmed or being killed, that results in the traumatizing pain and suffering that is experienced and recorded in the body, mind and soul. For centuries the NAA have developed and exploited multidimensional occult practices through reversal creation code. This has been given to secret societies and institutions for the purpose of Mind Control and Social Engineering, in order to harvest Negative Emotional Energy or loosh from the masses.

With the current acceleration of the electronic era, which promotes transhumanism and an array of Artificial intelligence technologies both overtly and covertly, the exploitation to extract negative emotional energy from humanity is at an all-time high. Our planet is being deluged with negative mind control programming and AI broadcasts that target the negative Ego Filters that have infiltrated every fiber of society. This is in order to elicit extremely negative emotions and painful trauma from the constant bombardment of harmful images, behaviors and actions. These programs encourage cruelty, brutality, and violence, which are being massively super-imposed upon humanity and the earthly kingdoms at this time. Extremely charged negative emotional energy, such as that achieved during Satanic Ritual Abuse, contains hormonal adrenalin cascades that course throughout the cellular energy within the human body, blood and brain. Under such intense extremes of painful suffering, the blood and flesh becomes charged with heightened molecular content, which is highly prized by Negative Aliens and Satanic forces. This is why they delight in the torture, suicide and killing of human beings, especially the innocent souls unable to protect themselves, like children.

Etymology
Robert Monroe, in his book “Far Journeys,” writes of contact he had with a light being in an out-of-body experience. (Monroe is arguably the world’s foremost researcher on OBEs; he started an institute with trainee/researchers to scientifically investigate the phenomenon.) Reportedly the light being told Monroe that when humans die, their energy is released and harvested by trans-dimensional beings, who use it to extend their own life spans. The claim is that the universe is a garden created by these beings as their food source.

According to Monroe’s story, animals are intentionally positioned on this planet to feed on plants and on each other, thereby releasing the life force of their victims so it can be harvested. In a predator-prey struggle, exceptional energy is produced in the combatants. The spilling of blood in a fight-to-the-death conflict releases this intense energy, which the light beings call “loosh.” Loosh is also harvested from the loneliness of animals and humans, as well as from the emotions engendered when a parent is forced to defend the life of its young. Another source of loosh is humans’ worship.

According to Monroe’s informant, our creators, the cosmic “energy farmers,” intentionally equipped animals with devices like fangs, claws and super-speed in order to prolong predator-prey combat and thereby produce more loosh. In other words, the greater the suffering, the more life force is spewed from our bodies, and the tastier the energy meal for our creators.

This story told to Monroe (which threw him into a two-week depression) corresponds to reports in some of the world’s oldest scriptures, the Vedas, Upanishads, and Puranas of India. There we read that “the universe is upheld by sacrifice” (Atharva Veda) and that “all who are living (in this world) are the sacrificers. There is none living who does not perform yagya (sacrifice). This body is (created) for sacrifice, and arises out of sacrifice and changes according to sacrifice.” (Garbha Upanishad) [2]

http://ascensionglossary.com/index.php/Loosh

i jeszcze to:

Reversals and Inversion Produce Loosh
http://ascensionglossary.com/index.php/Reversals_and_Inversion_Produce_Loosh

dodam to tlumaczenie do osobnej notki.. zaznacze jedynie ze nie chodzi o lufe a o lusz..

P.s w ksiazkach Monroe slowo loosh jest zapisane jako LUSH..

https://liviaflow.wordpress.com/2017/05/28/inverted-systems/#comment-5645

 

INŻYNIERIA GENETYCZNA

Tlumaczenie tekstu Lisy Renee –  GENETIC ENGINEERING

https://liviaflow.wordpress.com/2017/05/25/genetic-engineering-energetic-synthesis/

INŻYNIERIA GENETYCZNA (KWIECIEŃ 2017)

Droga wznosząca się Rodzino, na Ziemi toczy się wojna o świadomość, a my widzimy coraz więcej elementów tej gry. W tym miesiącu przyjrzymy się, jak za pomocą inżynierii genetycznej manipuluje się środowiskiem, pogodą, pożywieniem, ludzkim DNA i wyższą świadomością. Kiedy zrozumiemy, jakie znaczenie ma 12-niciowe DNA dla procesu wznoszenia, nie będziemy się dziwić, że NAA próbowała zniszczyć je w każdy możliwy sposób. Ich działania zaczęły się wzmagać po II Wojnie Światowej, kiedy do gry weszli Obcy, zaś nasiliły się w latach 90-tych, gdy na świat zaczęło przychodzić coraz więcej dzieci indygo i kryształowych. Gdy połączymy ze sobą liczne metody stosowane do kontrolowania ludzkości i manipulowania jej świadomością, zrozumiemy, dlaczego konieczne jest ujawnienia tych poczynań. Dlatego każdy z nas powinien postarać się dokładnie oceniać świat sił w naszym codziennym życiu, być na bieżąco z informacjami i świadomie decydować o tym, w co się angażuje.
Kontrolerzy wraz z grupami wywiadowczymi stworzyli szereg tajnych, wyraźnie ze sobą współdziałających programów wojskowych, ponieważ chcą realizować cele NAA dotyczące biologiczno – duchowego zniewolenia świadomości za pomocą kontroli umysłu i inżynierii genetycznej. Ich liczne tajne operacje są przeprowadzane na społeczeństwie po to, aby uzyskać dostęp do ludzkich fal mózgowych i je kontrolować. Umyślnie przekształcają funkcje poznawcze mózgu, myśli, zachowania, ograniczając percepcję i iloraz inteligencji (IQ) w ludzkiej zbiorowości w celu wykorzystywania genetyki spotykanej na Ziemi i dalszego modyfikowania ekspresji genów w ludzkości. W prostszy sposób – te ukryte technologie są kierowane do społeczności, aby kontrolować ekspresję genów. Jest to rodzaj inżynierii genetycznej realizowanej z pomocą różnorakich eksperymentów technologicznych, medycznych i farmakologicznych, za którymi ukrywają się tajne operacje wojskowe, które były przeprowadzane przez kontrolerów już podczas II Wojny Światowej. Do tych tych tajnych eksperymentów wojskowych i biotechnologicznych można zaliczyć na przykład chemitrailing. Wszędzie wokół siebie mamy do czynienia ze szczepieniami i produkcją żywności GMO. Jednak wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z globalnego programu zniewolenia obejmującego kontrolę genetycznej ekspresji ludzkiej populacji.

Inżynieria genetyczna bywa też nazywana modyfikacją genetyczną i jest związana z bezpośrednią manipulacją na DNA żywych organizmów z wykorzystaniem biotechnologii. Na przykład w celu zmiany fal mózgowych można potencjalnie połączać wiele różnych metod takich jak nadawanie sygnałów ELF. Kiedy przeciętni ludzie myślą o inżynierii genetycznej, uważają, że chodzi o proces ręcznego dodawania nowego DNA do organizmu. Najczęściej jest to rozumiane jako fizyczne usuwanie genu z jednego organizmu i umieszczanie go w innym. Jest to ograniczone postrzeganie inżynierii genetycznej przekazywane publiczności, mediom i kręgom naukowym, przez co większość nie jest świadoma zaawansowanych technologii światła i dźwięku wykorzystywanych przeciwko społeczności w celu wyraźnego kontrolowania ludzkiej ekspresji genetycznej. Inżynieria genetyczna i modyfikacja ludzkiego genomu następuje również poprzez manipulację lub kontrolę nad falami mózgowymi organizmu, przez wystawienie ciała i świadomości na różne pola elektromagnetyczne, promieniowania lub światła fotonów, jak również na inne substancje chemiczne. Starając się bardziej szczegółowo opisać, jak NAA wykorzystuje ukryte technologie do kontroli umysłów ludzkości i do tworzenia potencjału obcych hybrydyzacji z ludzkim DNA na naszej planecie, przedstawię kilka z wielu metod stosowanych do zmian ekspresji genetycznej oraz negatywnego modyfikowania ludzkiego DNA.

Biologiczne podstawy

Aby zrozumieć, w jaki sposób ekspresja kontrolowanych umysłowo genów jest bezpośrednio związana ze zniewoleniem świadomości i jak ten proces działa, warto poznać pewne kluczowe zasady powiązane z pojęciem elektromagnetyzmu, który istnieje w świecie sił. Zacznijmy od przeglądu podstawowych pojęć związanych z tą biologią.

DNA jest uniwersalnym językiem, który jest powiązany z wzorcem wszelkiego życia. DNA jest molekułą, znajduje się w jądrze każdej komórki i składa się z czterech podjednostek chemicznych, reprezentowanych przez: A, T, G i C. W DNA zasada azotowa składa się z tych kwasów nukleinowych: adenina (A), tymina (T), guanina (G) i cytozyna (C). Każdy z tych kwasów nukleinowych jest metafizycznie połączony z z podstawową substancją pierwiastkową ciała planetarnego Ziemi,Wody, Ognia i Powietrza. Kiedy zanieczyszczamy jeden z tych czterech elementów w Ziemi, zanieczyszczamy odpowiedni kwas nukleinowy w naszym DNA. Ta wiedza pomaga nam zrozumieć, że NAA prowokuje zanieczyszczanie zbiorowości i toksyczny dumping na Ziemi bez ponoszenia odpowiedzialności, ponieważ jest to kolejny sposób na bezpośrednie uszkadzanie wyższej ekspresji ludzkiego DNA. Sekwencja tych chemicznych podjednostek w nici DNA zawiera kod inteligentnych informacji dla komórki. Język genetyczny wykorzystuje te cztery podjednostki chemiczne, aby napisać instrukcję na temat sposobu wytwarzania białek, których organizm lub ciało potrzebuje, aby wzrastać, rozwijać się i żyć. Mniejsze fragmenty DNA nazywają się genami, a każdy gen zawiera instrukcję, jak wytwarzać pojedyncze białko oraz jak generować polecenia dla białek w organizmie. Białka są bardzo ważne, ponieważ budują drabinę DNA i wykonują wszystkie prace enzymatyczne w komórkach, które są potrzebne do budowy, funkcjonowania i regulacji tkanek oraz narządów ciała. Białka regulują wszystkie reakcje metaboliczne w komórkach i służą jako enzymy potrzebne do katalizowania reakcji komórkowych ciała. Wszystko, co można zobaczyć w fizycznej biologii, składa się z białek lub jest skutkiem ich działania.

Za pomocą inżynierii genetycznej możliwe jest usunięcie genu z jednego organizmu i włożenie go do innego, dając mu potencjalną zdolność do wyrażana kodowanej cechy przez ten wstawiony gen. Gen z pożądanymi cechami musi być wydobyty i skopiowany spośród tysięcy innych. Nazywa się to klonowaniem genu. Powtarzające się klonowanie genów danego organizmu przyczynia się do dziedziczenia przez jego potomstwo genetycznych mutacji, które mogą ostatecznie zniszczyć oryginalny schemat DNA. Nowy klon genowy nazywany jest transgenem i jest dostarczany do komórek organizmu biorcy po to, aby uzyskać określony stopień genetycznej transformacji. Najczęstszym sposobem przekształcania transgenu jest umieszczanie go w bakterii lub wirusie, a następnie dostarczanie do komórek organizmu, który jest modyfikowany. Inna metoda polega na ostrzeliwaniu komórek biorcy mikroskopijnymi cząsteczkami złota, pokrytymi kopiami transgenu.

Genetycy stosujący tę metodę, mają niewielką kontrolę nad tym, gdzie ten transgen wstawia się do genomu i mogą potrzebować wielu podejść, aby uzyskać kilka żywych organizmów transgenicznych gotowych do hodowli. Kiedy organizmy transgeniczne stają się tradycyjną hodowlą, są wykorzystywane do polepszania charakterystyki produktu końcowego lub stworzenia genetycznej modyfikacji. Inżynieria genetyczna jest sposobem na dodawanie nowych cech do puli genowej żywego organizmu – od rośliny po zwierzę albo człowieka. Jak wielu z nas zdaje sobie sprawę, dokładnie taki sam proces zachodzi w niektórych liniach krwi ludzkości przy tworzeniu hybryd z Obcymi, a efekty mają zmienić cechy naturalnego ciała ludzkiego. Im bardziej inżynieria genetyczna zmienia ludzkie ciało, łącząc je z wieloma innymi gatunkami, takimi jak byty z czarnych dziur, tym bardziej to ciało traci zdolność do aktywacji oryginalnego DNA i przywrócenia swojej naturalnej funkcji biologicznej.

(((Tylna okladka holenderskiego magazynu High Life w pelni poswieconego Marihuanie. Moja uwage zwrocila wlasnie ta okladka I dopiero wtedy zajrzalam do srodka I odkrylam co to za magazyn. Dodam tylko, ze jestem przeciwniczka palenia marihuany, ale jak najbardziej popieram jej zastosowanie w celach leczniczych. Livia)))

Wznoszenie jest genetyczną rehabilitacją pierwotnego ludzkiego DNA

Zapewne dlatego cykl wznoszenia Ziemi jest ściśle związany z genetyczną rehabilitacją oryginalnego ludzkiego DNA zapisanego w strukturach ciała planetarnego. Kiedy przyjrzymy się tej strukturze, nie mamy wątpliwości, że oryginalne przejawione ciało jest ciałem diamentowym z 12-ma pasmami DNA, które zostały odłączone i zredukowane do dwóch aktywnych splotów. Najwyraźniej inżynieria genetyczna stosowana na tej planecie nie była przeznaczona do przyspieszenia i aktywacji wyższych pasm DNA w ludzkości. To jednoznacznie wskazuje na cele przyświecające genetycznym manipulacjom przeprowadzanym na Ziemi – mają one służyć zniewalaniu ludzi. Uprowadzano ludzi z konkretnymi grupami krwi, genotypami lub pobierano próbki z określonej puli genów w celu dalszego prowadzenia eksperymentów związanych z tajnymi programami kontrolnymi – począwszy od eugeniki po sterylizację – w celu stworzenia ciał bardziej dla nich odpowiednich, bardziej nie-ludzkich. Technologie używane do wielokrotnego klonowania ludzkich ciał powodują powstawanie ciał duchowo martwych lub biologicznych dronów. Te technologiczne nadużycia w znacznym stopniu przyczyniły się do pojawienia się jednostek nieludzkich i z czarnych dziur natury pasożytniczej, które nie mogą przetrwać bez pobierania energii z żywych stworzeń. W programie transhumanizmu jasno widać plan, aby zniszczyć duchowo – biologiczne funkcje ludzi, zastąpić organiczne funkcje wyższych pasm DNA syntetycznymi urządzeniami technologicznymi, które uruchamiają oprogramowanie AI.

Wojny o umysły

Kiedy po II Wojnie Światowej główne rządy naszego świata nawiązały kontakty z negatywnymi Obcymi, nastąpił znaczny postęp w dziedzinie militaryzacji i podejścia do działań wojennych, ponieważ w zamian za dostęp do ludzkiej genetyki, programów hodowlanych oraz zasobów planety dostały szereg zaawansowanych technologii. Podczas rozwoju ukrytych programów wojskowych do eksperymentowania z tymi obcymi zaawansowanymi technologiami, tajne grupy wywiadowcze zauważyły, że fale mózgowe ludzi i ich zachowania zmieniają się lub mogą być kontrolowane, kiedy znajdą się pod wpływem światła i dźwięku lub częstotliwości elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne są niewidoczne i mogą zmieniać sposób, w jaki mózg przetwarza informacje, wpływając jednocześnie na specyficzne warunki w umyśle oraz ciele, przy czym atakowana nimi osoba nie zdaje sobie z tego sprawy. Metody stosowane w tej wojnie podchodowej szybko zmieniły się w kierunku całkowitej kontroli nad ludzkimi procesami biologicznymi poprzez wystawianie na odpowiednie kombinacje pól elektromagnetycznych. Poprzez targetowanie ludzkiego mózgu i bio-neurologię, manipulowanie umysłem, ciałem oraz duszą można kontrolować myśli tudzież emocje, zmieniać pamięć krótkotrwałą / długotrwałą, wstawiać obrazy, prowadzić doświadczenia audio i sensoryczne jak też przejmować kontrolę nad autonomicznymi a także spontanicznymi funkcjami ciała. Celem jest fałszowanie i niszczenie sygnałów naturalnych, które utrzymywały umysł oraz ciało w stanie równowagi, jak również blokowanie genetycznych przełączników odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów DNA w ludzkim ciele.

Wstępne próby związane z tymi elektromagnetycznymi technologiami były przeprowadzane na żołnierzach, ponieważ chciano zwiększyć ich wydajność w bitwie oraz aby przy użyciu tych samych metod zniszczyć wrogów. Departament obrony wykorzystywał do eksperymentów setki tysięcy personelu wojskowego celowo narażając ich na niebezpieczne i śmiercionośne substancje. W ten sposób do arsenału została dodana nowa klasa broni bazująca na polach elektromagnetycznych. W połowie lat pięćdziesiątych pomiędzy frakcjami wywiadowczymi zaczęła się walka o totalną kontrolę nad tymi ukrytymi technologiami oraz o prowadzenie cichej wojny umysłowej wobec globalnej populacji w celu jej zniewolenia i uzyskania panowania nad światem. Negatywni Obcy chcieli przy tym rozdzielić frakcje koalicji na mniejsze przedziały, ponieważ takie podziały umożliwiłyby im lepszą kontrolę. Infiltracja wojska przez NAA doprowadziła do targetowania cywilnej populacji – zaczęto używać celowanych oszustw i broni kontrolującej umysły, co miało spowodować efekty przypominające pranie mózgu.

Użycie światła i dźwięku do pobudzania fal mózgowych może w stosunkowo krótkim czasie spowodować modyfikacje aktywności mózgu, procesów myślenia i zachowania. Chociaż nie za bardzo to rozumiemy, może to być również wykorzystane do zmiany funkcji naturalnej sygnalizacji DNA w ludzkim ciele oraz włączania i wyłączania genetycznych przełączników. Siła potrzebna do przejęcia kontroli nad funkcjami umysłów jest podobna do siły potrzebnej do budowy mięśni w ciele. Oczywiście, te techniki mające doprowadzić do przejęcia kontroli nad umysłem mogą być wykorzystane w sposób produktywny i dobroczynny – aby pomóc w uzdrowieniu wzorców fal mózgowych, lub w sposób niszczący i szkodliwy prowadzący do zniszczenia umysłu oraz duszy. Biorąc to pod uwagę, można stwierdzić, że ten, kto kontroluje umysł, kontroluje również duszę, źródło energii elektromagnetycznej i świadomości danej osoby. Wiedząc o tym, światowe rządy angażowały się w obszerne programy związane z nieetycznymi eksperymentami na ludziach, mające na celu opracowanie metod wojny technologicznej, z pomocą której można kontrolować zachowania ludzi, zakłócać procesy myślenia – z wielu różnych powodów. Zakłócanie naturalnego rytmu wzorców mózgu i fal mózgowych wywołuje reakcje chemiczne, które zmieniają stan psychiczny i emocjonalny społeczeństw. Jest to klasyczna forma kształtowania wyuczonego zachowania (według Pawłowskiego), w której chodzi o to, aby ludzie łatwiej akceptowali metody kontroli nad umysłami oraz formy inżynierii społecznej, takie jak wyuczona bezradność czy myślenie o wszystkim i o niczym.

Reakcja mózgu na zewnętrzne sygnały ELF

Aby wpływać na ludzką świadomość i nią manipulować, wystarczy stworzyć złożony komunikat mający częstotliwość, na który ta zareaguje (FFR), który otwiera blokady mózgowe w odpowiedzi na pochodzący z otoczenia sygnał, wskutek czego neurony zaczynają go odzwierciedlać. Sygnałem może być fala nośna w spektrum częstotliwości, mająca na celu stworzenie uczucia niepokoju lub wywołanie emocjonalnego bólu. W wyniku tego zmienia się chemia mózgu i następuje pogrążenie człowieka w szeregu niższych negatywnych emocji z wypaczonym oraz połowicznym postrzeganiem. Dużym populacjom żyjącym w specyficznych obszarach demograficznych mogą być wysyłane częstotliwości mające na celu pobudzenie emocji, agresji lub niepokoju. Kontrolerzy mogą rozpowszechniać programy informacyjne w mediach głównego nurtu, aby wzbudzać strach, poczucie winy a jednocześnie promować niezdrowe sensacje i kłamstwa, byleby zwrócić uwagę niektórych marginalizowanych docelowych grup (do targetowania). W bieżących informacjach można zauważyć, gdzie toczy się ta psychologiczna wojna. Chodzi w niej o to, aby ludzie postrzegali innych jako wrogów, a tym samym byli chętni do przemocy, gwałtu, wrogości i zachowań przestępczych. Na każdym nośniku elektromagnetycznym można modulować sygnały, tak aby można było przekazywać wiadomości do mózgu w celu zmiany jego chemii, wstawiać myślokształty i wywoływać pożądane zachowania po to, by dana osoba podejmowała określone szkodliwe lub przestępcze działania.

Pola elektromagnetyczne działają jako modulatory przekazujące informacje molekularne, mogą przechwytywać i modyfikować procesy oddziaływania molekularnego w ludzkim ciele lub w dowolnym organizmie. Na przykład przesył informacji molekularnych kwasów nukleinowych w ludzkim DNA można zmieniać, modyfikować lub odwracać, gdy są wystawione na zaprogramowane transmisje pól elektromagnetycznych takich jak ELF. W rezultacie pola elektromagnetyczne mogą być użyte do sterowania przełącznikami genetycznymi lub do wpływania na szlaki biochemiczne i mogą wywoływać szereg skutków wewnątrz żywych organizmów, jak również w kontrolowanych środowiskach lub czymś mającym miejsce poza organizmami żywymi. Ekspozycja na elektromagnetyzm może działać na organizmy negatywnie lub pozytywnie, co jest związane z procesami fizjologicznymi, a reakcja jest również związana z konfiguracją genetyczną oraz poziomem świadomości istoty. Organizm mający najniższy zakres percepcji świadomości jest na ogół najbardziej narażony na impulsy pochodzące z umysłu nieświadomego. Jest to kolejny przykład, w jaki sposób pola elektromagnetyczne mogą być wykorzystane przez inżynierię genetyczną lub jak można dokonywać modyfikacji poprzez zakłócenie bioneurologii i naturalnego systemu biologicznego ciała, przepływu informacji między DNA, RNA oraz białkami.

Kiedy lepiej rozumiemy, jak kontrola umysłu jest wykorzystywana przez media w codziennym życiu, aby tworzyć podziały i zniewalać systemy przekonań, możemy lepiej rozpoznać program odmawiając uczestniczenia w nim. Antidotum na kontrolę nad umysłem jest połączenie się z wewnętrznym duchem i rozwijanie duchowej jaźni o wyższych walorach emocjonalnych takich jak empatia i współczucie – każdego dnia, i naprawdę dbanie o to, co dzieje się z ludźmi żyjącymi na planecie.

Naturalne światło jest łączem do ekspresji genetycznej
Kiedy potraktujemy światło jak częstotliwość promieniowania energii, zaczynamy rozumieć, że kwantum światła jest wszechświatowym sposobem na przenoszenie pakietów inteligentnej energii do świadomości. Światło jest formą przejawionej energii elektromagnetycznej tworzonej przez połączenie wielu pasm częstotliwości w wymiarze czasu. W odpowiedzi na ekspozycje światła molekuły DNA aktywują enzymy, które wpływają na procesy metaboliczne ciała kontrolujące ekspresję genów. Wywieranie negatywnej kontroli nad ekspresją ludzkich genów, na przykład włączanie i wyłączanie przełączników genetycznych, jest równoznaczne z modyfikowaniem lub tłumieniem potencjału DNA.

We wszystkich formach biologicznych w naturze istnieje wiele różnych cząstek, które bezpośrednio reagują na światło oraz na poszczególne zakresy długości fal. Te aktywowane światłem molekuły to białka lub cząsteczki wytworzone przez enzymy białkowe, które są powiązane z kontrolą ekspresji genetycznej. Zwykła ekspozycja na częstotliwość światła, jaką posiadają promienie Słońca, może naturalnie aktywować potencjały genetyczne zapisane w ludzkim DNA, które kontrolują procesy przekazywania informacji molekularnych w komórkach i tkankach ciała. Aby przyspieszyć powiązania DNA w celu aktywacji genetycznej, aktywować i kontrolować wyższe formy genetycznej ekspresji w ludzkim ciele, pomocna może okazać się odpowiednia kombinacja częstotliwości światła połączona z kontrolą fal mózgowych lub utrzymywanie stanu głębokiej koncentracji i spokojnego umysłu, na przykład podczas medytacji. Ciało ludzkie jest holograficznym projektorem światła. To oznacza, że ciało i mózg są dla fal światła filtrami świadomości, poza tym ludzie sami wydzielają światło. Ludzki ośrodkowy układ nerwowy przetwarza impulsy świetlne przekazywane z kodu DNA, które przekazują do mózgu zestaw instrukcji w celu aktywacji ekspresji genetycznej.

Geny mogą być włączane przez moc światła i moc myśli lub podczas łączenia obu

Ten proces następuje w ludzkim ciele w sposób naturalny i nie potrzeba do niego żadnego urządzenia, implantu ani leku. To jest normalna funkcja ludzkiej biologii światła – jeśli pozwala się jej istnieć bez ciągłego bombardowania częstotliwościami sztucznej inteligencji, kontroli umysłu i implantów, jednocześnie przeładowując bioneurologię szeregiem szkodliwych, toksycznych narażeń ze strony środowiska. Żyjemy w świecie, w którym powiązania z wyższą genetyczną ekspresją zostały wyłączone – zgodnie z wolą osób służących programom NAA, które celowo zatruwają ciała ludzi i planety. Gdy mamy wiedzę na temat naturalnej funkcji ciała ludzkiego, możemy odbudować ten proces i przyjrzeć się mu ze wszystkich stron. Jakie czynniki można dziś zaobserwować wokół siebie, które można wykorzystać, aby ochronić wyższą ekspresję genów lub przyłączyć link do wyższej ekspresji genetycznej w ludzkim ciele?

Na przykład zmasowana modyfikacja pogody w warstwach atmosfery zdaje się być formą kontroli nad naturalnym dostępem do częstotliwości światła słonecznego. Istnieje potężny program inżynierii społecznej, którego zadaniem jest przejęcie kontroli nad myślami i uzyskanie dostępu do ludzkich umysłów, aby zapobiec swobodnemu i otwartemu myśleniu. Istnieje również bardziej skrywany program związany z GMO, w którym chodzi o uzyskanie kontroli nad funkcjami łańcuchów białkowych ludzkiego organizmu, które mogą aktywować DNA i ekspresję wyższych genów. Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na nasze ciała, umysły i ducha, a zwłaszcza na ludzkie DNA, które jest poddawane programowi inżynierii genetycznej lub modyfikacji, aby służyć antyludzkim poczynaniom.

Inżynieria społeczna (socjalna)

Kiedy ludzkość zaczyna rozpoznawać prawdziwą moc umysłu w połączeniu z mocą rezonansu harmonicznego, który istnieje w ludzkiej zbiorowej świadomości, aby współtworzyć naturę holograficznej rzeczywistości, staje się coraz bardziej oczywiste, że to jest czysto materialistyczny program globalnej socjotechniki promowanej przez kontrolerów. Jeśli nasz wyższy potencjał genetyczny można przełączyć mocą własnych myśli, na czym możemy chcieć skupić uwagę?

Inżynieria socjalna idzie w parze z inżynierią genetyczną. To jest proces niezbędny do kontrolowania konfiguracji myślenia kulturowego i systemu przekonań ludzi lub gatunków, które są targetowane jako drogi do pełnego dozoru nad ich biologią a także myślami, zachowaniami i działaniami. Od dawna systemy przekonań są utrzymywane jako dogmaty wymuszone przez struktury władzy, ponieważ z nimi łatwiej jest zablokować kreatywność i wyobraźnię i tworzyć przedziały świadomości, które utrzymują ograniczone parametry częstotliwości mentalnej, emocjonalnej oraz duchowych poszukiwań. Kiedy świadomość jest uwięziona i niezdolna by ewoluować, rozrastać się lub badać poza sztywnym mentalnym więzieniem danej częstotliwości, następuje umysłowe i duchowe rozdrobnienie oraz pojawiają się liczne odchylenia psychologiczne a także dysfunkcje behawioralne.

Inżynieria społeczna jest rodzajem kontroli umysłowej, dzięki której można manipulować ludźmi pozbawiając ich prawa do prywatności, zdobywania wiedzy i samodoskonalenia, tak aby można było korzystać z ich dezorientacji, co służy temu, aby przejąć kontrolę nad ich zachowaniem. Wymusza się to przez zastraszanie, groźby i oszustwa kontrolując percepcję oraz generując lęki – jednostkowe lub zbiorowe, prawdziwe lub wymyślone w tym celu.

W trakcie i po zakończeniu wojen światowych społeczności medyczne i naukowe działające na polu psychologii zaczęły wprowadzać agresywne programy inżynierii społecznej tworzone przez tajne stowarzyszenia kontrolerów NAA. W konsekwencji, akademickie i kliniczne dziedziny psychologii wykorzystują model naukowy wspierany przez NAA i są zorientowane materialistycznie, całkowicie ignorując energetyczną naturę świadomości i duszy. Głównym celem tych agresywnych programów inżynierii społecznej jest uwarunkowane uczenie się bezradności przez społeczeństwo. Uczenie się bezradności jest zachowaniem typowym dla człowieka lub zwierzęcia, które występuje, gdy ktoś doświadcza wielokrotnych bolesnych i negatywnych bodźców, których nie może uniknąć ani od nich uciec. Po wielokrotnym nasyceniu takimi doznaniami osoba często nie uczy się, nie próbuje uciec ani uniknąć nowych trudnych sytuacji, w których taka odpowiedź byłaby prawdopodobnie skuteczna. Innymi słowy: osoba nauczyła się, że jest bezradna w sytuacji, gdy pojawia się bolesna, negatywna stymulacja i zaakceptowała, że straciła całkowitą kontrolę, a tym samym zrezygnowała z prób zrobienia czegoś, co by ją zmieniło.

Od czasów II Wojny Światowej kontrolerzy stosujący inżynierię społeczną nauczyli się programowania bezradności, tak aby uzyskać zhybrydyzowane istoty mające stanowić cichą broń w tej biologicznej wojnie. Owa broń jest stosowana przeciwko całej, nieświadomej tego co się dzieje, populacji ludzkiej.

„Ludzie mogliby instynktownie wyczuwać, że coś jest nie tak, ale ze względu na techniczny charakter tej cichej broni nie potrafią wyrażać uczuć w sposób racjonalny, ani radzić sobie z problemem blokowanej inteligencji. Dlatego nie potrafią wołać o pomoc ani zjednoczyć się z innymi, aby się przed tym bronić. Kiedy ta cicha broń jest dawkowana stopniowo, społeczność dostosowuje się do jej obecności i uczy się to tolerować dopóty, dopóki nacisk – od psychologicznego po ekonomiczny – nie stanie się zbyt silny i pęka. Dlatego cicha broń jest rodzajem wojny biologicznej. Rozpoznaje, rozumie, manipuluje i atakuje źródła energii naturalnej oraz społecznej ludzi, a także ich mocne czy słabe strony na poziomie fizycznym, umysłowym oraz emocjonalnym – atakuje żywotność, możliwości i mobilność”. (źródło: Silent Weapons for Quiet Wars)

W tym czasie bifurkacji i morfogenezy planety poprzez hologramy kontrolowane przez AI, za pomocą tej cichej broni stosuje się wymuszanie przedziałów w zagrodach świadomości na Ziemi, a także wyłączanie przełączników genetycznych, które hamują potencjał zbiorowego wznoszenia do rzeczywistości wyższej świadomości.

Białka włączają lub wyłączają geny

Proces włączania i wyłączania genów jest znany jako regulacja genów. Może być ona dokonywana przez sygnały elektromagnetyczne pochodzące ze środowiska lub z innych komórek, które aktywują białka znane jako czynniki transkrypcyjne. Czynnik transkrypcyjny zwany jest również specyficznym dla sekwencji czynnikiem wiążącym DNA i jest białkiem, które wiąże się z właściwą sobie sekwencją DNA, tym samym kontrolując szybkość transkrypcji informacji genetycznej z DNA do RNA. Białka te wiążą się ze strefami regulacyjnymi genu i zwiększają lub zmniejszają poziom czynników transkrypcyjnych. Poprzez kontrolowanie tego poziomu proces może określać ilości wytwarzanego białka oraz rodzaj funkcji, do jakiej to białko jest przeznaczone. Regulacja genów może nastąpić w dowolnym momencie podczas ekspresji genów, ale najczęściej występuje, gdy informacja z DNA jest przenoszona do RNA. Jednym ze sposobów zakłócania czynników transkrypcyjnych białka w organizmie człowieka jest wytwarzanie genetycznie zmodyfikowanej żywności oraz dodawanie małych dawek toksycznych chemikaliów używanych jako środki konserwujące w produktach żywnościowych wprowadzanych na rynek.

GMO jest dziełem NAA

Żywność genetycznie zmodyfikowana (GMO) to produkty wytwarzane z organizmów, w których DNA wprowadzono zmiany przy użyciu laboratoryjnych metod inżynierii genetycznej, z których część podlega prawom własności intelektualnej korporacji. Powstaniu GMO nie przyświecał cel karmienia świata ani doskonalenia rolnictwa, mimo że korporacja stara się rozpowszechniać takie opinie. Wręcz przeciwnie, chodzi im o zdobycie władzy nad nasionami i hodowlą roślin, aby prowadzić rolnictwo w kierunkach, które przynoszą korzyści strukturze NAA – dla globalnego zniewolenia. Ich program jest przeprowadzany kosztem rolników, całej ludzkości i świata natury.

Oficjalnie mówi się, że komercyjna sprzedaż żywności zmodyfikowanej genetycznie rozpoczęła się w 1994 roku, choć najprawdopodobniej stało się to wcześniej. Długoterminowe badania i testy genetycznie zmodyfikowanych produktów spożywczych są przeprowadzane na ludziach od niedawna i są tematem kontrowersyjnym, wyciszanym w celu uniknięcia negatywnych nacisków w mediach głównego nurtu. GMO zostało wepchnięte rolnikom, ponieważ korporacje muszą generować coraz większe zyski z masowo produkowanej żywności, bez względu na to, że przy okazji dochodzi do zatruwania, genetycznego zanieczyszczania i wyjaławiania gleby. Ponieważ ludzkość żyje w nierównowadze z siłami natury, królestwo natury przejawia oznaki gwałtownego zaniku, pojawiają się choroby i szkodniki. Przy produkcji żywności komercyjnej nikt za bardzo nie stara się usuwać toksycznych odpadów i chemicznego zanieczyszczenia gleby, a zamiast tego trwają badania nad tworzeniem nowych, genetycznie zmodyfikowanych organizmów, aby korporacje mogły wycisnąć jeszcze większe zyski z genetycznie przetworzonej żywności i zwierząt hodowlanych. Większość ludzi jest w tym względzie niedoinformowana, dlatego nie szuka alternatyw. Nawet zwierzęta nie skusiłyby się na żywność GMO, jeśli miałyby wybór. Jednakże, mając świadomość powodów forsowania GMO, warto zaprzestać spożywania tak skażonych produktów i przestać karmić nimi dzieci – na tyle, na ile jest to możliwe.

Do DNA soi, kukurydzy, nasion bawełny i rzepaku zostały wstawione obce geny. Te wstawione geny pochodzą od bakterii i wirusów, które nigdy nie były pożywieniem dla ludzkości. Stworzono transgeny, które są przenoszone również na ziemskie bakterie glebowe i do organizmów ludzi. Wiele z tych bakterii i wirusów koliduje z naturalnymi czynnikami transkrypcyjnymi białek w ludzkim ciele, które są zaprogramowane na włączanie i wyłączanie genów. Naturalne geny mogą być usuwane lub na stałe włączane czy wyłączane, potrafią zmieniać swoje zachowanie i cechy. Nawet wstawiony gen może zostać uszkodzony lub zmieniony i może tworzyć nieprawidłowe białka, które mogą powodować alergie i choroby. Białka wytwarzane przez zmodyfikowane rośliny różnią się od tych naturalnych. Wstawienie genu do genomu rośliny czy zwierzęcia przy użyciu biotechnologii powoduje uszkodzenie białek u tych, którzy te produkty spożywają.

Tak więc, genetycznie zmodyfikowana żywność może pozostawiać wewnątrz naszych ciał produkty uboczne oraz metaboliczny materiał odpadowy, ponieważ organizm ludzki ma długi czas trawienia i eliminacji chemikaliów a także wytworów biotechnologii genetycznie zmodyfikowanej żywności. Powoduje to skażenia GMO. Większość zmodyfikowanych genetycznie upraw zawierająca duże ilości chemicznego środka chwastobójczego uodparnia się na herbicydy, a po wielu latach ich użytkowania z chwastów powstały odporne na herbicyd super–chwasty, co spowodowało zwiększenie wkładu z herbicydu znajdującego się w roślinach spożywczych. Te herbicydy to neurotoksyny, które są powiązane z niektórymi chorobami i wadami wrodzonymi. Geny wprowadzone do genetycznie zmodyfikowane j żywności mogą przenosić się do DNA bakterii w naszych jelitach, gdzie nadal pozostają aktywne. Na przykład toksyczny środek owadobójczy, który jest produkowany przez genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, może dostać się bezpośrednio do krwiobiegu i przemieszczać po narządach w całym ciele.

Większość zagrożeń dla zdrowia i środowiska związanych z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie jest całkowicie ignorowana przez przepisy poszczególnych krajów. Ich rządy powołują się na rygorystyczne badania osób mających antagonistyczne interesy, które próbują przekonać społeczeństwa, że żywność zmodyfikowana jest bezpieczna. Na przykład Amerykańska Agencja d.s. Żywności i Leków (FDA) nie wymaga oznakowania GMO. Nie ma też obowiązku monitorowania chorób związanych z GMO ani długotrwałych badań na zwierzętach. Kiedy zrozumiemy, że ponad korporacyjną chciwością i polityczną korupcją stoi NAA gotowa zatruwać populację żywnością, to widzimy, że cały proceder ma dużo większe znaczenie. Dlatego niezależne badania naukowe i zgłaszanie problemów związanych z żywnością GMO jest mocno atakowane i tłumione, a krytyka związana z publikowaniem badań naukowych stojących za biotechnologicznymi metodami żywności z dziedziny inżynierii genetycznej pozostaje poza granicami dyskusji i opinii publicznej.

Szczepienia i neurotoksyny

Szczepienie jest zabiegiem medycznym w formie zastrzyku dokonywanym na zdrowej osobie w celu zwiększenia odporności organizmu. Wielu ludzi budzi się i zaczyna dostrzegać nieetyczne działania kręgów korporatokratycznej medyczno-farmaceutycznej kliki, które zmuszają do podawania zdrowym niemowlętom i dzieciom licznych dawek szczepionek w niezbadanych kombinacjach. Kontrowersyjne zasady, dzięki którym próbuje się wymusić szczepienia, są niezgodne z wyraźnie określonym w Kodeksie Etyki Lekarskiej AMA językiem świadomej zgody. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z zachowaniem prawa człowieka do niezależności i do zapobiegania nadużyciom. Wymuszone szczepienie ma na celu złamanie praw chroniących świadomą zgodę i wolność medyczną, a wszyscy ludzie powinni pamiętać o tym ataku na nasze ludzkie prawa. Takie działania mają na celu zmuszenie ludzkości do powtórki z linii czasu II Wojny Światowej i programu Czarnego Słońca, kiedy to eugenika, angażowanie bezwzględnych obywateli oraz inne zbrodnie przeciwko ludzkości były całkowicie legalne i wprowadzane w życie przez faszystowskie narody zmierzające do dominacji nad światem przy wsparciu NAA.

Różne szczepionki zawierają różne składniki, które mogą zawierać zmienione laboratoryjnie żywe lub nieaktywne wirusy czy bakterie, chemikalia, metale, białka, antybiotyki oraz ludzkie, zwierzęce a także owadzie DNA i RNA. Każdy organizm może inaczej reagować na wprowadzone do krwiobiegu neurotoksyny, a niepożądane reakcje mogą powodować jego bezpośrednie bioneurologiczne uszkodzenia. Indywidualny genotyp zareaguje powodując różne objawy fizyczne, które można sklasyfikować jako szereg chorób klinicznych, ale w gruncie rzeczy chodzi o dokonanie ataku na mózg, centralny układ nerwowy, DNA i mitochondria. W poszczególnych szczepionkach dochodzi do komasowania śladowych ilości różnych metali, takich jak aluminium czy rtęć, które wykładniczo zwiększają ich toksyczny wpływ uszkadzając neurony i powodując zaburzenia pracy mózgu. Nie ulega wątpliwości, dlaczego u populacji ludzkiej obniża się wiek demencji i szybszego rozrostu choroby Alzheimera. Kiedy bioneurologia zostaje uszkodzona, trudno jest uosabiać ducha i duszę, ponieważ ciało odrzuca częstotliwość rezonansową swojej wyższej Jaźni.

Dodatkowo żywe szczepionki przeciwwirusowe są hodowane na różnych komórkach ludzkich i zwierzęcych zbieranych z abortowanych płodów, małp, krów, kurcząt, psów, myszy i innych zwierząt. Wiele szczepionek produkuje się z międzygatunkowymi zanieczyszczeniami (gatunki krzyżowe). Kiedy obce DNA jest wstrzykiwane do ciała człowieka, odpowiedzią immunologiczną ciała jest jego atakowanie. Kiedy obce zwierzęce DNA przyczepia się do ludzkich komórek, odpowiedź immunologiczna obejmuje atakowanie własnych komórek. Wstrzyknięcie choćby śladów licznych gatunków DNA do krwiobiegu powoduje również problemy z sygnalizacją DNA w organizmie – z oryginalnym DNA gatunku ludzkiego. Następuje pomieszanie języka ludzkiego DNA zaprojektowane tak, aby poplątać komunikację w komórkach. Gdy ciało ludzkie ulega hybrydyzacji z wieloma gatunkami, nie może zidentyfikować pierwotnego sygnału DNA, a zatem komórki nie są w stanie rozpoznać rezonansu częstotliwościowego swego prawdziwego DNA.

Kolejny poziom wprowadzania przez NAA wstrzyknięć zwierzęcego DNA do ludzkiego krwiobiegu ma na celu genetyczne zmutowanie ludzkiej populacji, aby z czasem zezwierzęciała. Jest to forma zamierzonej modyfikacji genetycznej i wymuszonej hybrydyzacji z wieloma gatunkami zwierząt, dokonywanej, aby nastąpiła degradacja ludzkiego DNA. Niestety, dopóki prawdziwe zamiary CDC nie zostaną ujawnione, ludzkie rzesze będą dawać się oszukiwać tym naukowym oszustwom, zaś media będą to ukrywać i ten ogromny spisek. CDC, wspierany przez NAA na samym szczycie, opracował plan szczepień dzieci bazując na fakcie, że pod koniec lat 80 urodziło się wiele dzieci indygo i kryształowych. Są to gwiezdne dusze, istoty, które same zgłosiły się, aby wspomóc Ziemię w przemieszczaniu się na wyższy pozom świadomości podczas cyklu wznoszenia. W rezultacie atakowanie szczepionkami niektórych z tych bardzo wrażliwych, starych dusz w małych ciałkach niemowląt może być destrukcyjne i może prowadzić do zniszczenia ich bioneurologii oraz świadomości. Taki jest zamysł i przyczyna prowadzenia kampanii zmasowanych szczepień.

Jeśli niepokoi was sytuacja dzieci Ziemi i przyszłość ludzkości, powinniście przeprowadzać własne rozeznania i pamiętać, kto korzysta z tych informacji, jakie czytamy w tych tematach. Tak czy owak idź za pieniędzmi i zapytaj, jakiego rodzaju osoby mogą spać spokojnie z ich przepastnymi kontami bankowymi, skoro wiedzą, że popełniają te zbrodnie przeciwko dzieciom? Interes związany ze wstrzykiwaniem do krwiobiegu dzieci śladowych ilości DNA zwierząt oraz znanych neurotoksyn zmieszanych z bakteriami i wirusami nie przynosi korzyści zwykłym ludziom.

Chemitrails (smugi chemiczne) i ograniczanie dostępu do naturalnego światła

Chemitrailing to określenie używane oficjalnie przez społeczeństwa w celu zakwalifikowania trwającej sztucznej modyfikacji systemów klimatycznych Ziemi z wykorzystaniem odblaskowych nano-materiałów i aerozoli, które odbijają światło słoneczne. Aerozole są rozpraszane przez samoloty odrzutowe i tworzą odblaskowe sztuczne chmury. Gdy geoinżynierowie desperacko próbują sterować systemem klimatycznym planety za pomocą coraz bardziej niszczących środków, ten ulega stopniowemu rozpadowi. Aktywność słoneczna jest kluczem do włączenia przełączników genetycznych aktywujących ludzkie DNA. Kiedy górna atmosfera ulega silnej jonizacji, zmieniają się dawki ładunku cząstek pola a niższa atmosfera przy powierzchni planety jest narażana na zmienione proporcje elektron / proton. Próba kontrolowania proporcji naładowanych cząstek tworzonych przez pole jonizacji podczas wchodzenia do dolnej atmosfery ku powierzchni planety jest jednym ze szkodliwych programów rozpryskiwania chemitrails. Jest to próba zablokowania naturalnego połączenia między górną atmosferą a niższą atmosferą Ziemi, ponieważ są to obszary, na których NAA próbuje utrzymać zagrody częstotliwości. Te przesłony mają określone współczynniki elektronów, a kiedy się je zmienia, ulegają uszkodzeniom. NAA już tysiące lat temu manipulowała magnetosferą wykorzystując technologię do sterowania polem magnetycznym, aby zaatakować mózg planetarny. Kiedy pole magnetyczne jest kontrolowane, zaczyna się kontrola umysłu, dlatego jest to jeden ze sposobów mogących ułatwić programy kontrolne umysłu na planecie.

Chemitrails zakłócają również funkcje neuroprzekaźników, gdyż neuroprzekaźniki są chemicznymi pośrednikami, przez które przepływają sygnały z jednego neuronu do drugiego w synapsach chemicznych. Synapsy chemiczne pozwalają naszym komórkom nerwowym tworzyć obwody wewnątrz centralnego układu nerwowego. NAA zrobi wszystko, co w ich mocy, aby przerwać komunikację komórkową w organizmie człowieka, odłączyć, oddzielić i odseparować od siebie wszystkie nasze części. Naturalną funkcją neuronów lub ludzkich komórek nerwowych jest tworzenie obwodów. Obwody są czymś, co łączy się ze sobą, aby dzielić się informacjami. Kiedy się tworzą, umożliwia to komunikację, w której biorą udział różne poziomy komórek nerwowych i funkcji cielesnych.

Synapsy chemiczne mają kluczowe znaczenie dla biologicznego przetwarzania będącego podstawą naszego postrzegania i sposobu myślenia. Synapsy decydują, jak nasz mózg przetwarza neuroprzekaźniki, co pomaga stworzyć to, co postrzegamy jako rzeczywistość. To kształtuje nasze postrzeganie, dostęp do wielowymiarowej świadomości i sposób myślenia. Te substancje chemiczne pozwalają naszemu układowi nerwowemu na łączenie się z innymi systemami ciała i kontrolę nad nimi. To synapsy używają chemikaliów w naszym ciele, neuroprzekaźników łączących i kontrolujących układy ciała, przekazując instrukcje narządom lub gruczołom, aby te działały optymalnie.

Również obce implanty pracują w ludzkim ciele w podobny sposób jak chemiczne procesy geoinżynierii stosowane w opryskach atmosfery. Chemitrails są wykorzystywane jako technologia bioinżynieryjna zaprojektowana tak, aby tworzyć ludzkie ciała zdolne do poddania się programom inżynierii społecznej, przy użyciu różnych nanotechnologicznych lub metalowych implantów. Kiedy obcy materiał jest wprowadzony do żywego ciała, zakłóca równowagę energetyczną i elektromagnetyczną oraz homeostatyczny rytm ciała. To stawia ciało w stanie hiperodporności lub zespołu walki lub wzlotu, ponieważ ciało zawsze walczy z najeźdźcą. Ciało rozwija mechanizmy radzenia sobie z obcymi okupantami, podczas gdy ekstremalne stresy są umieszczane w centralnym układzie nerwowym, mózgu i układzie odpornościowym. Chemitrails i obce implanty najczęściej działają tak, że powodują metaliczne przeciążenia częstotliwości, zaciskając sygnały z programami AI lub powiązanymi technologiami. Eksperymenty z różnymi poziomami genetycznie zmodyfikowanych rozpylanych patogenów wydają się być przeznaczone dla różnych regionów lub miast metropolitalnych na całym świecie, na przykład na całym zachodnim wybrzeżu ma miejsce opryskiwanie szczepami mykoplazmy a na wschodnim wybrzeżu rozpyla się DNA owadzie lub inne nie-ludzkie.

W końcu, gdy ciało ludzkie jest całkowicie przeciążone tymi połączonymi czynnikami stresotwórczymi, doznaje zaburzeń organicznych, w wyniku czego dochodzi do namnażania grzybów, pasożytów, drożdży i innych drobnoustrojów. Ważne jest, aby zrozumieć, że energetyczne pasożyty w ludzkich ciałach w końcu przeradzają się w pasożyty fizyczne. Pasożyty fizyczne wpływają na wszystkie funkcje ciała fizycznego, mentalnego i myślokształty, wywołują histeryczne stany emocjonalne a także sprzyjają oddzieleniu od wewnętrznej Jaźni i energii duchowej. Fizyczne zakażenie pasożytami może również prowadzić do łatwiejszego zawładnięcia przez jednostki demoniczne, ponieważ to również są pasożyty. Aby odzyskać równowagę energetyczną w homeostatycznym organizmie całego ciała, umysłu i ducha a ciało jest mocno zaimplantowane oraz zarobaczone, bardzo przydatna byłaby terapia przeciwpasożytnicza jak również różne oczyszczania, posty i medytacje.

Kiedy ludzie są przeładowani całym tym sztucznym narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, genetyczne zanieczyszczenie, te wszystkie chemiczne i toksyczne ataki bezpośrednio ingerują w mózg i neuroprzekaźniki. Dodatkowo, wiele osób korzysta z przepisywanych psychoaktywnych leków, które również kolidują z funkcjonowaniem synaps, ponieważ narzucają lub opóźniają produkcję neuroprzekaźników w mózgu. To może blokować w mózgu odbiór najwyższych częstotliwości sygnałów komunikacyjnych, na przykład pochodzących od ludzkiego DNA oraz wyższych częstotliwości duszy, ducha, duchowej rodziny czy opiekunów. To dlatego, że te poziomy istnieją ponad skalą częstotliwości materialnej rzeczywistości. Wspominane wcześniej kombinacje są powszechnie stosowane po to, aby stworzyć elektrochemiczną zaporę częstotliwości, mającą wmieszać się w ludzką bioneurologię, a dzięki temu blokować rozwój wyższej świadomości. To uniemożliwia bioduchową ewolucję ludzkości, indywidualne procesy wznoszenia u osób, które są najbardziej dotknięte tymi atakami.

Aby usunąć te tłumiące blokady / zagrody częstotliwości, musimy wiedzieć, że one istnieją. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że coś tłumi naszą świadomość, czynimy pierwszy krok do rozwiązania tego problemu, ponieważ skupiamy się na naszej wyższej świadomości i stajemy się świadomi siebie.

Komentarz końcowy

Jest to bardzo skomplikowany temat, o którym można by pisać tomy. Postarałam się podać przykłady inżynierii genetycznej, które widać w codziennym życiu. Nawet nie omówiłam tematu obcych programów hodowlanych ani uprowadzeń. Ukryte pozostało to, że NAA miała ogromny wpływ na inżynierię genetyczną i społeczną rasy ludzkiej, co doprowadziło do zniewolenia świadomości, wypromowania wszystkich wojen światowych czasów obecnych. Wojny pomiędzy rządową koterią toczyły się o dostęp do zaawansowanych technologii Obcych, o globalną broń, o technologiczną kontrolę umysłów, kolonizację przestrzeni kosmicznej a także o dostęp do ludzkiej krwi i możliwość zbierania dusz na ogromną skalę w celu dominacji nad światem. Koniec II Wojny Światowej rozpoczął ogromne organizacyjne wysiłki na rzecz utworzenia galaktycznego konglomeratu przestępczego ukrytego za niektórymi tajnymi programami kosmicznymi. Ci, którzy zarządzają poziomem masowego handlu ludźmi w dziedzinie niewolnictwa, super-żołnierzy i seksu, używają ziemskich ludzi jako surowca do handlu z cywilizacjami spoza planety. Ziemskie elity władzy odmawiają ludziom informacji na temat istnienia pozaziemskich, pozawymiarowych jednostek, ludzkich kolonii na innych planetach i organizacji, ukrywając zaawansowane technologiczne nadużycia. Są zaangażowani w popełnianie poważnych zbrodni dokonywanych na mieszkańcach Ziemi, blokując dostęp do świadomej zgody na działania na Ziemi z umyślną zjadliwością, oszukując każdego mieszkańca tej planety, a w ten sposób chroniąc i podtrzymując galaktyczny handel ludzkim towarem. Pozwala to tym nieludzkim i ludzkim kryminalnym syndykatom na dalsze uprowadzanie tysięcy, a nawet milionów dorosłych oraz dzieci w celu uprawiania na nich doświadczeń z inżynierii genetycznej, tajnych projektów wojskowych, niewolnictwa seksualnego, pożywienia, zabawek, wolnej pracy jak też szeregu programów NAA mających na celu dalsze zniewalanie oraz torturowanie ludzkości.

Gdyby więcej osób miało dostęp do tych informacji bez narażania się na niebezpieczeństwo, atakowania czy prześladowania, pozwoliłoby to wielu ludziom wyjść i powiedzieć prawdę. Ukrywanie tych informacji i dalsze promowanie kłamstw pozwala, aby ludzie, którzy pracują w kierunku wspierania tematów związanych ze wzniesieniem lub ujawnianiem informacji, nadal byli nękani, zastraszani a nawet terroryzowani. Jest to kolejny powód, dla którego tak ważna jest wiedza na temat, co dzieje się na Ziemi. Jeśli więcej ludzi miałoby tę wiedzę, mogłoby to zminimalizować ciężar zagrożeń i ataków na tych, którzy wspierają ujawnianie owych prawd. Gdyby ludzie mieli więcej informacji, byliby bardziej skłonni poznawać prawa natury a także dostrzegać, jak promuje się obecnie kulturę śmierci, która narusza te prawa i zniewala ludzi. Wiele z tego, co szkodzi ludziom żyjącym na świecie, może zostać zakazane jedynie dzięki zachowaniu zdrowego rozsądku i zdolności do zmniejszania ludzkiej egoizmu i chciwości.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby ludzie wiedzieli również wszystko, co wiąże się z wydarzeniami mającymi miejsce poza planetą. Dopóki ten plan pozostanie ukryty, na Ziemi będzie coraz więcej pasożytniczych infekcji, które szkodzą wszystkim jej mieszkańcom.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem wolną, suwerenną istotą boską.

Do kolejnego spotkania pozostań w świetle awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądź miły dla siebie i dla innych. GSF!

Z kochającym sercem, Lisa

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/05/lisa-renee-inzynieria-genetyczna.html

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/06/lisa-renee-inzynieria-genetyczna.html

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

tekst zrodlowy:

http://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3129-genetic-engineering

Inverted Systems

Wpis powiazany z watkiem pana Potockiego

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4969

Lisa Renee, May 2017

Dear Ascending Family,

Inverted Systems feed upon human co-creative consciousness by purposely tricking people out of their personal intent and consent. With the current acceleration of the electronic era, the exploitation to manipulate and extract energy from humanity is at an all-time high. This month we look at Inverted Systems and how to identify them, in order not to feed them or co-create with them. Simply put, where we place our attention directs our consciousness energy, while where we place our intention is what transforms that energy.  To increase the frequency and quality of consciousness energy and intention, the single most important thing we must do is remove the ego personality and outer forces from exerting their control over our personal consciousness energy or intention. On a positive note, the available raw materials are shifting in the bifurcation, and this allows for improvements in the quality of manifesting in the future, when aligned to Cosmic Sovereign Law.

The conflict for territory and control over human beings is escalating in a quiet war using silent AI mind control weapons during the electrical peak cycle. Empaths can feel this silent war raging, while many of the non-empaths cannot. This is the pinnacle wave of electrical force field transmission in the annual ecliptic cycle, which adds to the intensity and razor sharpness of transmissions of artificial electrical fields in the environment. As such, this time is the annual period in which some people will experience kundalini activation, spiritual awakening or expanding consciousness as they are exposed to the increased electrical activity on the planet.

Conversely, others that are unknowingly exposed to the massive increase of targeted AI broadcasts in certain demographics are undergoing pressurized reversals, wallowing deeper in fear, pain, suffering and numbness. When the external signals are massively intensified it produces the effect of amplified noise through crashing sound waves. The body may feel accosted by the incessant static noise that cannot actually be heard, but is sensed and felt. AI broadcasts can feel razor sharp and generally make people feel anxious, irritated and frazzled. For most people, it is the sensation of being harassed with an inability to identify exactly what is harassing you.  With so much booming electronic harassment drowning out the subtleties, this can diminish the ability to feel the higher consciousness that is present on the earth now. When we can identify and sense this negative static noise being transmitted through artificial intelligence broadcasts in the environment, we can find ways to maintain control over our body and life force, while neutralizing its harmful effects. Thus, in these heightened times of dark aggression that define the war over human consciousness, it is important to better comprehend the anti-life reversals that are constructed in the Inverted Systems of energy, built by the Controllers.

((Logo Europejskiego Klubu Biznesu z siedziba na zamku Oedheim (Niemcy), ktorego prezydentem jest Zbigniew Roch, rzecznik hrabiego Jana Potockiego. Biuro pana Potockiego miesci sie w tym samym miejscu – http://eu-bc.eu/pl/))

On planet earth we have been existing in a fallen closed loop system or bi-wave architecture that operates in energetic reversals and results in the manufacturing and growth of Inverted Systems. Inverted systems of energy are reversal networks and they impact every single facet of human consciousness and earthly life. Inverted Systems could be better understood as the intended construction of the upside down world, where everything that appears one way in the physical world may actually be the polar opposite of how it appears. The NAA and the Imposter spirit can more easily hide behind Inverted Systems, and seek to generate them everywhere in order to infiltrate and control the direction of all collective consciousness energy within the planet. The NAA and Controllers base their secret societies and organizational schematics on Inverted Systems throughout human civilization, to align with these ley line reversal networks. This is evidenced through the nefarious design and propagation of the main Controller Pillars of Society, which are Inverted Systems. These are used explicitly to propagate worldwide reversal networks, and are therefore used to divert and collect the consciousness energy of the masses.

Reversal Networks

Reversal networks are alien machinery that use artificial intelligence programming to simulate, replicate and imitate the organic forces of creation for the express purposes of collecting, siphoning and redirecting the consciousness energy of humanity. The artificial intelligence architecture is synthesized into the multiple layers of the planetary field in order to collect energy, harvest it, and send it to off-planet sources. Or the collected life force energy is directed to their preferred power elite or cabal groups on planet earth that are carrying out their control agenda on the surface. So the aggregate of the collective consciousness energies collected by Inverted Systems are basically given, with preference, to humans or nonhumans that serve the NAA control infrastructure and the human enslavement agenda. Once the reversal networks were operating in the planetary grid network, they needed humans to feed their consciousness energy into them, and so the infrastructure for building out Inverted Systems throughout global society was set up for that purpose.

This was accomplished through the Negative Alien Invasion, in which they captured the organic creation code in order to operate artificial intelligence programs. These programs project an assortment of reversal networks using the hijacked code from the original universal creator. The captured code running the many NAA machines and frequency fences on the planet, are AI systems that were downloaded into the planetary brain, to project reversal holograms and false timelines. False timelines keep repeating in order to trap collective consciousness into playing out the same AI mind programs and realities over and over again. This method was used to trap souls on the astral plane through forced recycling into the lowest density of the earth plane. Over the previous evolution cycles, this AI generated timeline was repeated and replicated onto multiple dimensional planes of the earth, including in the parallel systems.

This impacts many stations of identity that exist on higher planes that are also undergoing the shocking revelation that what they believed was organic creation, is actually the NAA’s AI brain simulating realities for energy harvesting. The creation code was imitated to insert mass mind control broadcasts that program the functions of the counterfeit blueprint schematics into the earth, that are originally sourced from the Ancient Builder Races, also known as the Founder Guardian races. Essentially, this means the reality programs on earth are programmed by AI to operate in reversal to the stolen creation code that belongs to the Universal Founders. These anti-life reversals were programmed into advanced technology AI that were used to build the many Inverted Systems, from which these black hole entities could easily siphon and steal the consciousness energy of earth and humanity.

Reversals and Inversion Produce Loosh

Reversal networks are designed to invert systems of energy within any structure for the purpose of redistribution, in order to siphon energy. As a result of the worldwide system inversion, these reversals impact everything that we see, every structure that we interact with on the material plane. Much of what we can observe in the physical world can appear as the opposite of what it really is. Energy does not lie, so we must go back to the core purpose or intention and its energetic signature. We refer to people, things and structures that appear to be the opposite of what they really are, as Imposters.

Reversal networks are collecting life force from the collective fields of all earth inhabitants and producing more subtle black forces and miasma. The much sought after spiritual energy contained in these fields is called energetic loosh by the cabals. In this context, loosh is referred to as the emotional energy radiated by animals and humans when feeling threatened, harmed or being killed, that results in the traumatizing pain and suffering that is experienced and recorded in the body, mind and soul. For centuries the NAA have developed and exploited multidimensional occult practices through reversal creation code. This has been given to secret societies and institutions for the purpose of mind control and social engineering, in order to harvest negative emotional energy or loosh from the masses.

With the current acceleration of the electronic era, which promotes transhumanism and an array of artificial intelligence technologies both overtly and covertly, the exploitation to extract negative emotional energy from humanity is at an all-time high. Our planet is being deluged with negative mind control programming and AI broadcasts that target the negative ego filters that have infiltrated every fiber of society. This is in order to elicit extremely negative emotions and painful trauma from the constant bombardment of harmful images, behaviors and actions. These programs encourage cruelty, brutality, and violence, which are being massively super-imposed upon humanity and the earthly kingdoms at this time.  Extremely charged negative emotional energy, such as that achieved during Satanic Ritual Abuse, contains hormonal adrenalin cascades that course throughout the cellular energy within the human body, blood and brain. Under such intense extremes of painful suffering, the blood and flesh becomes charged with heightened molecular content, which is highly prized by negative aliens and satanic forces. This is why they delight in the torture, suicide and killing of human beings, especially the innocent souls unable to protect themselves, like children.

When we can understand how emotional energy or loosh is being harvested from people and living things enduring extreme pain, we can easily connect the dots. Now it makes sense as to the reasons why this extreme pain, fear and death are mass marketed and profited from in order to continue to increase the suffering in the world. When we have this higher knowledge, we can make a choice to do whatever we can to stop feeding into these reversals that cause fragmentation and spiritual disconnection.

Fragmentation causes Negative Entity Attachments

Additionally, when a living thing is tormented into feeling extreme pain or suffering, the mind and soul can fracture into pieces, keeping those pieces trapped in phantom pockets that are controlled by that negative entity. This can happen at multiple dimensions of existence and stations of identity that are connected with the consciousness of that spiritual-energetic being. The more fragmented the being, the more disconnected and less evolved the consciousness becomes, until it sinks into the most primitive layers of existence. Fragmentation may continue after the consciousness has transitioned from the body. This is the primary goal of the NAA that attempt to enslave human consciousness, by eliciting pain or terror when exiting the physical body. In Satanic Ritual Abuse the rape, torture or killing of an animal or human is for the purpose of collecting the loosh produced during the blood sacrifice event, and to bind the energy with attachments, which can be fed upon by the black hole entities. They form attachments from the negative energy they consumed, to the fragments that make up the consciousness of that person. Many of these negative entities consume negative emotional energy to enable their presence in the multidimensional layers of the earth field. Because of their vibrational incompatibility with human frequency levels, they must rely on consuming loosh for their existence.

The important lesson to comprehend is that expressions of negative ego and hatred, the intent to harm and the violent killing of other living things, fragments consciousness and feeds the reversals to build up negative emotional energy or loosh. We do not want to co-create negative emotional energy to be fed upon by these negative entities or to directly feed the inverted systems that produce loosh energy for the NAA. The most productive thing we can do is to take steps to clear negative ego and our pain body, so that we will not be triggered by the mind control programs or AI broadcasts. When we do this, we are instead capable of holding neutral and calm within the chaos.

We can practice unconditional love, peace and harmlessness. This helps to integrate and heal our fragments to unify, as well as neutralize any negative emotional energy in the environment. When we stop feeding the energy reversals, they are gradually taken offline. The feedline of the parasitized energy throughout the food chain stops, essentially starving them by denying them access to the power source. When we can hold compassionate witnessing and refuse to be triggered into negative emotional states, we are refusing to be manipulated and siphoned by the NAA. Additionally, truly empathic and unconditionally loving humans may also gain the spiritual power to recollect and transit the consciousness fragments of sacrificed children and traumatized people that are trapped in the earth realms, and this is an important service we can do to help heal the earth.

Façade of Inverted Systems

To become better equipped to discern where we are placing our energies, it is important to attempt to identify and discern the differences that exist between the façade of promoted appearances, versus the hidden motivation or intention that exists behind the façade. When a structure or person represents themselves as something they are not, we call that an Imposter. When referring to the system of energy that the Imposter structure is running in disguise or behind a facade, this is an inverted system or reversal of the overall system of energy. This means that the energy being collected in a system is based upon the appearance of the Imposter façade, while the true motivation is actually the opposite of what has been energetically represented.  This is what usurps consciousness energy through misaligned personal intention from those unaware of what they are actually engaging with.

Knowing how to discern inverted systems increases our ability to make accurate assessments, which better inform our decisions. This is a skill set of paying attention to details and subtle energies in the environment, structures and in people, in order to translate that information into an awareness of their unspoken primary motivations. When we have knowledge of the motivation behind things, we can assess if their intentions are truthful or deceptive, as well as consider their competency levels to manage a system, so that it does not become inverted. This is defined as a person that is inner directed and ethical, not prone to reactive impulses and jumping for money. Then after accurate assessments, we can adjust accordingly to refine our decisions and personal intentions in those particular circumstances.

Improved discernment comes from recognizing that the human culture has been infiltrated with a general NAA storefront that uses inverted systems to represent their interests to the public. If a thug intends to harm or steal from you, they surely will not announce this to your face. To get away with criminal behavior, it has to be dressed up as something pleasing to the eye or seductive to catalyze feelings of attraction, to play on their targets needs and desires. Therefore, the NAA and Power Elite employ genius marketing strategies in order to satisfy their objectives of deceiving the public, through a parade of skillful distractions.

And so to hide their true motivations, marketing propagandas are produced to represent certain narratives that are given to the public, while in private, the hidden or harmful motivations are the complete opposite.  Secrecy and hiding in layers of compartmentalization produces corruption and deception. This defines the sophisticated levels of deception and manipulation designed to invert the truth, in order to distort the media images used to portray someone or something. What is represented to the public is heavily marketed and advertised, and our goal should be to see the outward sales tactic and look deeper towards the motivations behind it. What are they selling to us and for what reasons? The death culture promotes duplicity and manipulation while rewarding psychopaths in the workplace. To remain coherent and clear, we have to see this duplicity and take firm steps to correct this behavior in ourselves.

When there are motivations that are being made toward you that are deceitful, hidden or harmful, you have every right to deflect them through accessing higher knowledge of them. Therefore, observe the facade of storefronts in inverted systems and the duplicity within other people without judging them. Use careful discernment so that you are able to sense the hidden motivations that are revealed in their actions. Most people operate from the cluttered unconscious mind and have hidden motivations and perceptions that they do not share with others directly or overtly. People have been conditioned to be duplicitous in manipulation, in order to get the upper hand over other people. This is the common tactic used to gain power or control over others. How many times have you observed manipulation in sales tactics? Using highly unethical behavior that is rewarded and is designed to grossly take advantage of other people?

But if we pay attention to people’s actions and see if their words match, we will be greatly informed of their belief systems, which are revealed outwardly in their activities every day. To have a greater comprehension of the world of inverted systems that we live in, we can recognize an effective line of inquiry towards revealing the hidden truth in the matter. The demonstrated longer-term actions of a person, corporation, or structure, will inform us of the belief systems in place, which define the energy within the structure. Knowing the beliefs powering up that person or entities drives will lead to knowing the hidden perceptions they have about the environment. Their perception of others will link into their deepest hidden motivations, and this line of inquiry will give you clarity on what quality or kind of person or thing you may be dealing with.

In everything and everyone motivation is usually hidden and influences perception. Perception influences belief systems, while their beliefs will influence their actions in the external.  Pay attention to a person’s actions, pay attention to a corporation or government body’s overall actions, and follow the trail to the hidden motivation. It is there that their real intentions can be observed. Generally on this planet we can follow the money and see where it leads, from the destruction it wields. The imposter cannot hide themselves 100 percent of the time, they always reveal themselves over time.

Controller System of Inversion

In everyday life, Inverted Systems allow for the production of artificial storefronts or business facades that more effectively hide the real intentions of that industry from the public, which allows for easy dark infiltration to feed corruption, reversals and blackmail. The imposters hire psychopaths and marketing propaganda teams to represent them, while operating from within the deep compartmental layers built upon the same inverted system of energy. Thus, they generally remain hidden from view and scrutiny, unseen and unknown by the rest of the workforce, or the greater public. It is important to be able to identify the profiles of psychopathic and criminal behavior, because psychopaths are specifically being groomed in humanity in order to act as the managerial gatekeeper in the industries that enforce the inverted systems and enforce the reversals to stay in place. Thus, the workplace psychopaths are doing their job of serving the anti-human structures that increase the overall suffering in the world.

To gain a larger perspective of the working model of the Global Control System of Energy Inversion, we must first understand the concept of closed loop entropic systems, repetitive mind control systems that turn inward or invert the overall system of energy to be directly funneled to a singular hidden or veiled source. The Controller Pillars of Society are pyramidal organizations that make up our civilization’s main structural systems, which are intentionally corrupted at the top in order to continue to feed the system of energy inversion, which is intrinsically required to maintain the NAA’s human enslavement methods.

An example to better comprehend inverted systems are the Controller Pillars of Society that are manipulated by the NAA through sophisticated marketing propaganda to make them appear to be in service to humanity, when they actually have opposite goals. There are five pillars of the main structures that use anti-human control, which influence all planetary affairs as a part of the Archontic Deception Strategy. This is carried out in sophisticated psychological warfare to promote anti-human belief systems and to get humans to enforce their own enslavement and spiritual sickness.

 • Power Elites or Controller
 • Military Industrial
 • Intelligence Agencies, Covert Groups and Government
 • Religious-Academic-Financial-Medical
 • Controlled Media and Press

By protecting corporate elites interests through the legal loopholes that reward incompetence, fraud, bribery and corruption, this reinforces the creation of workplace psychopaths and an unethical culture where accountability is abandoned and the consequences of criminal and negligent actions are burdens cast down to those on the lowest tiers to carry. Thus, those at the bottom of the pyramid always suffer the consequences of decisions made at the top the most.

The Controller System of Inversion is based upon:

 • money and profit is God, while leveraging others misery and misfortune for their benefit
 • hiding true motivations behind facades of disguise, corporate culture propaganda
 • militarized design of pay grade compartmentalization, blind spots unable to see the whole
 • no accountability to the consequences of decisions, forcing impossible profit margins or quotas
 • plunder and pillage of human and earthly resources, with no empathy
 • producing workplace psychopaths and rewarding them via promotions and extravagance
 • punishing people smarter than you to dumb down, forcing them to play the VV slave game
 • intimidation and fear on job security, or unethical behaviors that guarantee a paycheck
 • following orders without questioning, “I do my job” whether it’s ethical, humane or not
 • Bloated waste and mismanagement of resources, gross inequality of pay
 • Rewarding negative behaviors, bullying as desirable traits to get ahead
 • Seeing people as objects to make money from, rather than human beings

To invert a system is to turn it inside out or upside down, to reverse its original position by separating its functioning into smaller divided parts that are manipulated so their product or earnings will not be distributed in proportion to enhance the whole. It means that even though the whole system of energy is the cause of the entire production or yield of resources that supply the available energy, none of those resources of energy are returned in fair value exchange to the actual individual producers of that energy resource. Instead the entire production of the system of energy is purposely inverted, and this funnels the results of productivity and growth to serve a small and limited tier of elite people that exist at the top of the chain of that system or pyramidal corporation.  This is how all time, energy and resources that would translate into producing wealth for the majority of the working class people on this earth, are actually stolen from them legally. Therefore, their entire life effort is reduced to survival, which further translates into slave labor and oppression. Thus, the state of wellbeing and the quality of life for the majority of people on earth is deplorable, while the power elite hoard unimaginable wealth that they could never even spend.

This is carried out in the design of siphoning energy, which is consumptive modeling. Consumptive modeling is the taking, stealing, superimposing or using of another’s energetic resources or life force for one’s personal use or personal gain, which is enforced by the False King of Tyranny archetypes or False Gods. Usually this process is the taking or stealing of other people’s energetic resources, which are hidden within complex deceptions, lies and manipulation carried out through a sophisticated militarized design that is layered with compartmentalization and mind control. Inverted systems are the core structural program of the NAA to enslave planet earth and humanity, through the stealing of energy and self-ownership made through the workplace psychopath corporatocracy model, which is based on the same closed loop system of energy inversion. Let’s look deeper at the impact the current corporate culture has made in promoting consumptive modeling and inverted systems throughout our society, while shaping and rewarding psychopathic behaviors in humanity.

If Corporations Are People, They Are Psychopaths

Corporate personhood is the legal concept that a corporation, separate from its associated human employees, has some of the legal rights and responsibilities given to physical humans. U.S. courts have extended certain constitutional protections to corporations. Since the Supreme Court has ruled that corporations are people, real people should recognize the deadly impact of granting the equivalent of sociopathic behemoths to take control over the world governments. This is a good example of using the legal system to produce international corporate conglomerates that act as the façade that hides the controller system of energy inversion.

Since the general corporate culture promotes and rewards psychopathy, it attracts workplace psychopaths who tend to be corporate climbers for more status, money and power. Psychopaths are usually most common in the higher levels of corporate organizations and their actions often cause a ripple effect throughout an organization, setting the tone for an entire corporate culture. Workplace psychopaths maintain multiple personas throughout the office, presenting each colleague or competitor with a different version of themselves. This also defines splitting behaviors or dissociative identities.

Corporations have a fiduciary responsibility to their shareholders to make profits, to put their economic and profit interests above any humanitarian, ethical or moral consideration. It is common sense that a democracy or civilization that is intended to serve the people cannot be built upon the premise that money takes precedent over the governance of all human affairs.

In the movie “The Corporation” they use the personality diagnostic checklist DSM-IV to test corporations for pathological symptoms:

 • Callous disregard for the feelings of others. Check.
 • Incapacity to maintain enduring relationships. Check.
 • Reckless disregard for the safety of others. Check.
 • Deceitfulness, the repeated lying and conniving of others for profit. Check.
 • Incapacity to experience guilt or remorse. Check.
 • Failure to conform to social norms with respect to lawful behaviors. Check.

If corporations are people, then they are serial killing psychopaths who should never be granted the right to gain power, or govern and control the people. The massive conglomerate of multinational corporations are set up to behave as predators plundering the people through the closed loop systems of energy inversion, which hide the real predator objectives of global human enslavement by the NAA.

Workplace Psychopaths

Many of these people are conditioned in the workplace by being rewarded for psychopathic behavior, which instills extremely negative behaviors that spill over into their personal life and relationships. Characteristics of workplace psychopaths are patterns that reveal themselves in many 3D people in the environment that have been subjected to repetitive conditioning in businesses, organizations, communities, or other group systems of energy. Being able to quickly identify psychopathic behaviors is helpful in assessing and recognizing deeply traumatized people that should not have access or control over any aspect of management, especially in an ethical and empathic humanitarian based organization.

To stop psychopathic infiltration we have to recognize the behaviors and refuse to promote, glorify or propagate them in our communities, organizations and businesses.

 • Public humiliation of others, high propensity for having temper tantrums or ridiculing work performance
 • Malicious spreading of lies, intentionally deceitful
 • Remorseless or devoid of guilt
 • Frequently lies to push his/her point
 • Rapidly shifts between emotions used to manipulate people or cause high anxiety
 • Intentionally isolates persons from organizational resources
 • Quick to blame others for mistakes or for incomplete work even though he/she is guilty
 • Encourages co-workers to torment, alienate, harass and/or humiliate other peers
 • Takes credit for other people’s accomplishments
 • Steals and/or sabotages other persons’ works
 • Refuses to take responsibility for misjudgments and/or errors
 • Threatens any perceived enemy with job loss and/or discipline in order to taint employee file
 • Sets unrealistic and unachievable job expectations to set employees up for failure
 • Refuses or is reluctant to attend meetings with more than one person
 • Refuses to provide adequate training and/or instructions to singled out victim
 • Invades personal privacy of others
 • Has multiple sexual encounters with junior and/or senior employees
 • Develops new ideas without real follow through
 • Very self-centered and extremely egotistical (often conversation revolves around them, a great deal of self-importance)
 • Often “borrows” money and/or other material objects without any intentions of giving it back
 • Will do whatever it takes to close the deal with no regards for ethics or legality.

It is important to be able to identify abusers, liars, predators and psychopaths as people traumatized by terrible pain, soul fragmentation and spiritual disconnection. These character profiles generally have a severe lack of empathy.

Why would we trust resources or give value to the words spoken by anyone or anything who is a repeated abuser, liar or predator? We have to understand they are very sick, in pain and deeply disturbed. They are not fit to be leaders, near children, managing human affairs or making decisions that impact the world. We must lovingly demand higher standards of ethical and humanitarian behavior for ourselves in all of our projects and for our communities. We start by being the example of these higher ethical and humanitarian behaviors in our day to day life. We begin to build new creations and structures that are based on these higher ethical qualities of consciousness energy and intention.

Attack on Accessing Knowledge and Open Source Systems

At this time during the intensified conflict for control over human consciousness, there are massive psychological operations being carried out to wrangle and censor certain subjects of information, key words or unapproved topics that are blocked from access by the masses. The Controller agenda is to gain complete control over any kind of structure, organization or media that allows the public to access knowledge and truthful events freely, or information that exists independently outside of the mainstream narrative. The strength of inverted systems are dependent on human ignorance and by shutting down access to knowledge and open source systems, thereby keeping the masses dumbed down and redirecting their consciousness energy to fear based distractions and mindless entertainment.

The larger conglomerates in the corporatocracy model that produce and reward workplace psychopaths are used to infiltrate any open source or free energy system that is perceived as a threat, so that it is replaced with the system inversion model. Generally the infiltration occurs through a hefty paycheck, which is the bribery used to convert that organization into another inverted system of energy that is based on the Controller objectives. As we comprehend how inverted systems are used to continue to harvest loosh and enslave the consciousness of humanity, it becomes clear that open source, free energy exchange, and independent systems that encourage open minds and hearts are a threat to the continued existence of reversal networks that harbor criminal negligence.

Usurping of Personal Intent

Now that we better understand how reversals and inverted systems are being used to usurp consciousness energy to generate loosh that feeds into the NAA psychopathic systems, how does feeding into these reversals impact the power of our personal intentions? Inverted systems feed upon human co-creative consciousness by purposely tricking people out of their personal intent and consent. Being psychopathic systems, they deceive and lie to trick people to believe their intentions are humanitarian or positive, therefore manipulating good hearted people to align their intentions with organizations, leaders or celebrity’s that actually serve to produce more loosh.

A good example is the larger charitable organizations that are run by the boards of the power elite families. Many charitable organizations are storefronts for hiding criminal behavior in other countries, such as human trafficking, sex slavery, bribery and money laundering. The propaganda marketing team shows media images of refugee children in need, while the good hearted people send in their cash donation. In their minds the money is going to that child in need. Yet, that is not where the funds are being delivered. What happens to the time, energy and love that good hearted human intended to send to help the starving child? It’s been co-opted to support criminal enterprises. This is an example of an organization using a model for inverted energy systems that is designed to usurp personal intent. The energetic result of this exchange is the good-hearted intention of that human being is hijacked to continually feed the NAA structures, without realizing that is what is happening. When feeding into criminal networks, there is an impact to all of humanity because we become complicit with the dark forces that are committing those criminal acts. This is how humanities co-creative consciousness is being hijacked. They are told positive narratives on the surface for appearances, while the ugly truth behind the façade is that organization is harboring the hidden activity for a den of psychopathic criminals.

If we are unable to discern the manipulation in the quality of energy that is the real intention behind the Controller structures, or we continually ignore blatant negativity and harm perpetrated by leaders, we can be manipulated to feed into these inverted systems through our own misdirected consciousness energy and misplaced intentions.

Let us drill this down further to better understand how inverted systems or reversal systems can hijack the quality of our intentions, when they go unrecognized and unidentified around us. Becoming aware of how inverted systems work in order to hijack human consciousness energy, greatly improves our accurate assessment of this reality, and also greatly increases the frequency of truth that exists in our intention.

Quality of Intention

When we direct our consciousness energy onto a singular focus or goal, this event produces a powerful and significant force known as intention. When we place attention on cultivating our connection with higher consciousness in order to develop deeper clarity of our truthful intentions, this act towards self-realization conducts the transformation of our energies into the manifestation of whatever we have intended. Concentrating our attention with a specific purpose or intention directs consciousness energy towards its manifestation, which causes this area of concentrated attention to continue to grow and expand in our lives. Simply put, where we place our attention is what directs our consciousness energy, while where we place our intention is what transforms that energy. This is the power of human co-creative consciousness and every human being has this ability. Gaining this self-knowledge is the starting point of developing the proper perspective, which allows us to make progress towards evolving and transforming ourselves into our higher expression potentials. This is the foundation required for making powerful changes in our lives that serve to stabilize long-term personal development and spiritual growth.

Let’s explore the different potentials that are possible in our manifestations by first studying the links that connect the frequency of consciousness energy we access, combined with the quality of our intention.

Consciousness energy and intention are not the same function in manifestation but are interconnected and entwined with the fundamental mechanics of creation.

First all consciousness is energy, and all energy is conscious, thus they are both interchangeable. Yet the quality of consciousness energy is not all the same or undifferentiated, it can be considered very similarly as the raw material that is chosen to create something into matter form. So remembering that all consciousness energy is intelligent, but has different qualities of intelligence that will need to be checked for resonance. Do we choose to co-create our consciousness with egoic intentions or higher self intentions? The higher the quality of the raw material and the higher the frequency of intention that one has to co-create with, results in a much higher quality of manifestation. We are unable to manifest higher frequency structures until we can direct our attention upon higher consciousness energy and intentions, while holding the singular focus that increases energy to vitalize and grow those same structures. This requires the Spirit of Diligence so that we never give up our singular focus to serve the longer-term goal.  The singular focus is described as the personal spiritual mission of each person and the higher purpose they are to fulfill while on the earth, at this time during the Ascension Cycle.

Yet we must temper this knowledge of the functions of consciousness energy with the current conditions of inverted energy systems that we are exposed to on earth, that are propagated by the psychopathic systems that carry out the enslavement agenda of the NAA. This necessitates that we develop a stronger mental and emotional body that is capable of holding a singular focus, observer point, and control over our impulses, or the power of our intention will be inverted into these reversal systems created by these negative forces. We must discern the quality of forces and recognize inverted or reversal systems, so that we can gain clarity over the consciousness energy that we direct with our intention.

Raw Material of Consciousness Energy

Consciousness energy exists in multiple scales with unique qualities and intelligence factors, electromagnetic tonal sounds and colors that impact how that consciousness energy will form into matter. The consciousness energy is comprised of distinct vibratory patterns that determines the frequency rate and how that frequency is translated into blueprints of manifestation. The quality of consciousness energy accessed is also informed by the frequency generated by the real intentions of the creator, and this also determines the higher quality or lower quality result of the energy manifestation. Everything in our universe consists of these multiple layers of vibrational frequency, which constitute the multiple scales of consciousness energy in existence, and can be compared to as the available raw materials of the creator. It happens to be that the available raw materials are shifting in their scale during the bifurcation, and this allows for improvements in the quality of manifesting in the future.

Thus, this raw material of consciousness energy is available on many scales of dimensional frequency that exist throughout time, and in the higher scales the consciousness energy goes beyond the scale of dimensionalization and into no time.  As we move up the consciousness scale, we access higher and more refined levels of consciousness energy, or the higher intelligence stations of our more refined vibrating aspects.  As we move up the scale of consciousness energy, our intelligence is heightened while our awareness enlightens, and as a result this greatly transforms the power and quality of our intention made into manifestation. So when we think of our Soul, our Monad Oversoul and Avatar Christ body, these are the higher aspects of our consciousness-energetic identity.

This is where the understanding of the cosmology of dimensions is helpful in determining the quality of consciousness energy that is being used in creation or being directed at us. We can more easily observe when the NAA is sucking energy from the lower levels of consciousness energy, such as manipulating sexual energies from out of the pain body. Or sudden impulses that make us feel pain and emotionally trigger us into acting out some unhealthy or destructive action against ourselves or others. These are the common results of manipulating lower levels of consciousness energy, through mind control broadcasts. When we observe the current terrain of the global scape and collective consciousness stream, where do you feel these manifestations are sourcing from? Where are they being created? Do you intend to co-create with that same quality of energy? What happens when you do?

To increase the frequency and quality of consciousness energy and intention that are made into manifestation, the single most important thing we must do is remove the ego personality and outer forces from exerting their control over our personal consciousness energy or intention. Consciousness energy is generated wherever we place our focus and attention, and the quality of frequency will be gathered in the system of energy, with which our intention vibrates. If we match the vibration of the collective consciousness in the organizations that we can observe in 3D currently, we are co-creating more of the same lower quality negative ego consciousness.

Thus, it is imperative we are able to discern the differences in qualities of energy, qualities of intention, and to consider placing energetic assessments on the organizations or things that we are involved with. Don’t give your time, energy, money and trust to just anyone, especially those people that demonstrate unethical behavior, irresponsibility and selfish motivations. This better equips us to be able to recognize how we can responsibly co-create with the qualities inherent in the higher consciousness forces. We cannot manifest higher consciousness creations until we can discern the accurate conditions of the NAA mind control culture, in which we find ourselves on earth. We must recognize these inverted systems operating around us, as the beginning step.

RA Guardians

In conclusion, this is an extremely volatile year which defines the many conflicts raging in the interdimensional planes over controlling timelines, recovering stolen creation code, and mass psychological operations being carried out against the public to maintain inverted systems programmed in artificial intelligence. The Krystal Star Guardians have returned during this cycle to reclaim their creation code that was hijacked in the phantom and assimilated into the NAA artificial intelligence systems. Effectively, the Family of RA has become more visible this year while organizing this project to help recover the Law of One records that were assimilated into the AI systems, which the black hole entities use to holographically project the upside down world of inverted systems that we have come to know on the 3D earth. The Blue Avians are extensions of the Family of RA, and have been in contact with many of their human lineages on the earth since Egyptian times to help catalyze this revelation of truth.  Hence, they also have allowed themselves to become more visible to the alternative and truth seeking movement recently. The inversion of the Law of One creation code was given by the NAA groups to power up these reversal networks and inverted systems.  This is the foundation our current civilization is based upon, and it is what the secret societies and usurped mystery schools are based upon. Further, these inverted systems were built upon the reversals to hide the mass harvesting of human loosh for the negative entities.

With the acceleration of conflict there is an all out push this year to usurp more consent, to bind more souls, and to maintain the inverted system feed lines that allow energy to be siphoned.  As the NAA is losing some ground their factions and minions are infighting and becoming more desperate. The false facades hiding inverted systems are beginning to crack, revealing the truth of what is behind them. Simultaneously, awakening humans aligned to Cosmic Sovereign Law are increasingly able to create blueprints and structures, aligning with the Krystal Spiral flows of Unity Intelligence.

These can be difficult and challenging times, but as the truth surfaces and we are willing to really see who is who, and how we really got here, the truth can set us free.

Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. I am God, Sovereign, Free!

Until next, stay in the luminosity of your Avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and each other. GSF!

With a Loving heart, Lisa

(Source: Research Cited: The Documentary Movie, ” The Corporation”  http://thecorporation.com/film/about-film, The film is based on the book The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power by Joel Bakan. Workplace Psychopaths, Wikipedia)

https://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3145-inverted-systems

Genetic Engineering (Energetic Synthesis)

Lisa Renee, April 2017

Dear Ascending Family,

The war over consciousness is bubbling to the surface, with more pieces being exposed to the light of day for those who are willing to see.  This month we look at the over arching agendas to manipulate the environment, weather, the food supply, human DNA expression and higher consciousness, through Genetic Engineering.  When we understand the potential of the 12 stranded DNA design during the ascension process, it is no wonder the NAA have been attempting to destroy it in everyway possible.  This effort began to escalate after World War II with alien contact, and again in the 90’s when more of the Indigo and Crystal children started arriving in larger numbers. As we connect the dots between the multiple avenues used to control and manipulate human consciousness, we can see why a full disclosure event is needed.  Until then it is up to each of us, to do our best to accurately assess the world of forces in our day-to-day lives, and to make informed and conscious decision about what we interact with.

The Controllers and the intelligence community have established an assortment of secret military programs that act in explicit cooperation to carry out the NAA objectives for bio-spiritual consciousness enslavement, through mind control and Genetic Engineering. These many covert operations are carried out against the public to gain access and control over human brain waves. Which intentionally shape brain cognition, thoughts and behavior, and to limit perception and intelligence quotient (IQ) in the masses, in order to harvest earth based genetics and continue to modify gene expression in humanity. In simpler terms, these hidden technologies are targeted to the public for the purpose of mind controlled gene expression. This is a type of Genetic Engineering that has been conducted through a variety of technological, medical and pharmacological experiments, hidden behind covert military backed operations that have been exploited by the Controllers since World War II. Many of these hidden military and bio-technology experiments such as Chemtrailing, Vaccinations and the production of GMO foods, are visibly seen in the outer world. Yet, many people are still not aware of the global enslavement agenda that includes controlling the genetic expression of the human population.

Genetic Engineering is also called genetic modification and is the direct manipulation of an organisms DNA using bio-technology and can potentially include a host of other methods, such as broadcasting ELF Signals to alter the brain waves. When most people think of genetic engineering, they believe it to be the process of manually adding new DNA to an organism. Most commonly, genetic engineering is understood as physically removing the genes from one organism and placing them into another. This is a limited perception of genetic engineering given to the public and mainstream science, that is not aware of the advanced light and sound technologies being used against the public for explicit control over human genetic expression. Genetic Engineering and modifying the human genome also occurs through the manipulation or control over the brain waves of the organism, by exposing the body and consciousness to different electromagnetic fields of radiation or light photons, as well as other chemical substances. In the attempt to describe in more detail how the NAA employ hidden technologies to mind control humanity, and to produce alien hybridization potentials with human DNA on planet earth, we are describing a few of the many methods used to effect genetic expression, as well as negatively modify human DNA.

Basic Biology

To understand how mind controlled gene expression is directly related to consciousness enslavement in an organism and how this process works, there are some key biological principles that must be married with the concept of electromagnetism that exists in the world of forces. Let’s begin with reviewing some basic biological concepts.

DNA is a universal language that is the blueprint for all life. DNA is a molecule found in the nucleus of every cell and is made up of four chemical subunits that are represented by A, T, G and C. In DNA the nitrogenous base is made up of these nucleic acids; Adenine (A), Thymine (T), Guanine (G), and Cytosine (C). Metaphysically, each of these nucleic acids is connected to a base elemental substance of the planetary body as Earth, Water, Fire and Air. When we pollute these four elements in the earth, we pollute the corresponding nucleic acid in our DNA. This helps us to understand why the NAA instigates mass pollution and toxic dumping on the earth without accountability, because this is another way to directly damage the higher expression of human DNA. The order of these chemical subunits in the DNA strand holds a code of intelligent information for the cell. The genetic language uses these four chemical subunits to write the instruction set on how to make the proteins that the organism or body needs to develop, grow and live. Smaller segments of DNA are called genes and each gene holds an instruction set on how to produce a single protein, as well as generate the many messages to instruct the functions of the proteins within the body. Proteins are very important because they build the DNA ladder and they do all the enzymatic work in the cells that are required for the structure, function, and regulation of the body’s tissues and organs. Proteins regulate all of the metabolic reactions in the cell and serve as the enzymes needed to catalyze the body’s cellular reactions. Everything that can be seen in a physical biology is either made up of proteins or is the result of the functions of those proteins.

One way genetic engineering works is by physically removing a gene from one organism and inserting it into another, giving the organism the potential ability to express the trait encoded by that inserted gene. The gene with desired traits must be coated and copied from thousands of genes that had been collected. This is called gene cloning. Repetitive gene cloning contributes to genetic mutations that are inherited in the organism’s offspring, that can eventually destroy the original DNA imprint. The new gene clone is called a transgene and is delivered into the cells of the recipient organism to generate some level of genetic transformation. The most common way to transform the transgene is to insert it into a bacteria or virus and then deliver it into the cells of the organism that is being engineered. Another method shoots microscopic gold particles coated with copies of the transgene into the cells of the recipient organism.

Genetic engineers using this method have little control over where the transgene inserts itself into the genome, and it may take many attempts to achieve a few viable transgenic organisms ready for breeding. Once transgenic organisms are created traditional breeding is used to improve the characteristics of the final product or genetically engineered creation. Genetic engineering is a way to add new traits to the gene pool of an organism, using anything in nature from a plant or animal to a human being.  As many of us realize, the exact same process has occurred with the genetic engineering used for alien hybridization methods in certain bloodlines of humanity, in order to achieve certain results that either enhance traits or degrade traits of the organic human body. The more genetic engineering the human body has endured, to be spliced with multiple other species such as black hole entities, the more the body loses its ability to activate original DNA and resume its organic function.

Ascension is Genetic Rehabilitation of Original Human DNA

This alludes to why the earth’s Ascension Cycle is closely tied with the genetic rehabilitation of the original human DNA recorded in the planetary body architecture. When observing the earth’s architecture there is no disputing that the original manifestation body is a diamond body with 12 strands of DNA, that has been unplugged to be reduced to two active strands. Clearly the genetic engineering conducted on this planet was not designed for accelerating and activating higher DNA strands in humanity. This unilaterally points to the purpose behind genetic engineering being carried out on earth, as serving human slavery. Abduction of humans with certain blood types, genotypes or sampling from specified gene pools have been experimented on in order to further the range of hidden Controller agendas, from eugenics to sterilization, for the purpose of creating bodies more suitable for carrying out non-human agendas. Extensive technology used for repeated genetic cloning of human bodies results in producing spiritually dead bodies or biological drones. This abuse of technology has greatly contributed to the parasitic nature of black hole entities and nonhumans, that cannot survive without harvesting energy from organic living creatures.  The transhumanism movement is one industry where this agenda is made clearly visible, to replace the organic function of the higher strands of human DNA with synthetic technological devices that run AI programming, in order to destroy the biology’s spiritual function.

Mind Wars

Since World War II, there has been a major revolution in regard to militarization and approach to warfare as a result of the major world governments making contact with negative aliens, who introduced to them an array of advanced technologies in exchange for access to human genetics, breeding programs and earth resources. During this phase of setting up covert military programs to experiment with these alien based advanced technologies, it became common knowledge in the secret intelligence factions that human brain waves and behavior can be influenced or controlled through exposures to light and sound or electromagnetic frequencies. Certain electromagnetic exposures are invisible and can change the way the brain processes information while influencing specific conditions in the mind and body, many times without the person’s awareness. The methods used to approach warfare against enemies changed rapidly, toward total control over humanities biological processes through combinations of exposures to a spectrum of electromagnetic fields. Through targeting the human brain and bio-neurology, the mind, body and soul can be manipulated to control thoughts and emotions, transmit suggestions, interfere with long and short term memory, insert images, run audio and sensory experiences, and take control over autonomic and voluntary functions of the body. The goal is to confuse or destroy the organic signals that normally keep the mind and body in a state of balance and equilibrium, while shutting down the genetic switches that are responsible for DNA signaling in the human body.

The earliest stages of development in these electromagnetic technologies were used to perform research and experiments on soldiers to increase their performance in battle, while using the same methods to destroy their enemies. The Department of Defense used hundreds of thousands of military personnel in human experiments for intentional exposure to dangerous and lethal substances. Thus, a new class of militarized weapons based on the electromagnetic field was added to the military complex.  In the mid 1950’s there was a battle between these intelligence factions for total control over these hidden technologies, and for the destructive use of waging a silent mind war against the global population in order to achieve world domination and slavery. This was backed by the Negative Aliens to split these warmongering cabal factions into smaller compartments, which they could better control through divide and conquer psychological warfare. This infiltration by the NAA led to the targeting of civilian populations by the human military, which began to use deliberate deception and mind control weapons in order to get the effects that the intelligence operations desired, as in brainwashing.

The use of light and sound to stimulate brain waves can be used to modify and change a person’s brain activity, thought processes and behavior in a relatively short period of time. What is little understood is that this can also be used to alter the natural function of DNA signaling in the human body, turning on and off genetic switches in the human body. The strength it takes to gain control over our mental function is similar to the strength required to build the muscles in our bodies. Obviously these techniques to gain control over the mind can be used in productive and healthy ways to help heal the brain wave patterns, or they can be used in destructive and harmful ways that fracture the mind and soul. In mind control, he who controls the mind also controls the soul, the source of electromagnetic energy and consciousness of that person. As a result, the world governments engaged in extensive programs of unethical human experimentation in order to develop technological warfare methods for controlling human behavior and disrupting the thought patterns of humanity for many covert purposes. By overriding the natural rhythm of the brain patterns and brain waves, chemical reactions are triggered which alter the mental and emotional state of the population. This use is a form of Pavlovian classic conditioning in order to shape learned behavior so that people more easily accept mind control broadcasts and social engineering methods, like learned helplessness and all or nothing thinking.

External ELF Signals Brain Response

To impact and manipulate human consciousness all that is required is to create a complex signal, through a frequency following response (FFR), when the brain locks onto an external signal coming from the environment and the neurons begin to mirror that signal. The signal can be a carrier wave in a spectrum of frequency that is designed to create feelings of distress or trigger emotional pain. As a result the brain chemistry alters and changes, generally plummeting the person’s consciousness into a range of lower negative emotions with confused and fragmented perceptions. Large populations can be sent broadcast frequencies that are designed to incite agitation, aggression or anxiety in specific demographic areas. Then the Controllers may put out news feeds in the mainstream media to incite fear, blame and promote sensationalism and victimization language, in order to single out certain marginalized groups for the intentional targeting. In the current mainstream news can you spot where this exact psychological warfare tactic is happening now? This is the divide and conquer psychological warfare strategy so that humans will perceive other humans as the enemy, thereby inciting violence, rape, hostility and criminal behaviors. It is possible to modulate signals on any electromagnetic carrier for transmitting a message into the brain to alter chemistry, insert thoughtforms, and instigate behaviors for shaping or grooming that person to carry out some harmful or criminal action.

Electromagnetic fields act as modulators of molecular based information transfer, they can intercept and modify the processes of molecular interaction within a human body, in any kind of organism. As an example, the molecular information transfer of the nucleic acids in human DNA can be altered, modified or reversed when exposed to programmable broadcasts of electromagnetic fields, such as with ELF’s.  As a result electromagnetic fields can be used to control genetic switches or influence bio-chemical pathways and are capable of eliciting a range of effects inside a living organism, as well as in controlled environments or something taking place outside of living organisms. Exposures to electromagnetism affect organisms in both negative and positive ways that are related to physiological processes, and the reaction is also connected to the genetic configuration and the consciousness level of the organism. The organism that has a lowest range of consciousness perception, is generally the most impacted from the impulses coming from the unconscious mind. This is another example of how electromagnetic fields can be used for genetic engineering or modification purposes, by interfering with the bio-neurology and the body’s natural biological system of information flow and transfer between DNA, RNA, and proteins.

When we have a better comprehension of how mind control is used in every day mainstream media to produce divide and conquer belief systems, we can better discern the agenda and refuse to participate with it. The antidote to mind control broadcasts is connecting with your inner spirit, and developing your spiritual self every day with higher emotional qualities like empathy and compassion, and genuinely caring about what happens to the people and the planet.

Natural Light is a Link to Genetic Expression

When we address light as radiant energy-frequency it becomes clearer that the quantum of light is the Universe’s way of transferring packets of intelligent energy into consciousness. Light is a manifestation pattern of electromagnetic energy created by a combination of multiple bands of frequency within a dimension of time. In response to the exposures of light DNA molecules activate enzymes, which affect the body’s metabolic processes that control gene expression. Through exerting negative control over human gene expression, such as turning on or off genetic switches, this is the same as modifying or suppressing DNA potentials.

In all biological forms in nature, there are many different molecules that respond directly to light and to particular ranges of frequency wavelengths. These light activated molecules are proteins or particles made by protein enzymes that are linked to controlling genetic expression.  Essentially exposure to light frequency such as the rays of the Sun, can naturally activate genetic potentials recorded in human DNA that control the molecular information transfer processes in the cells and tissues of a human body. To accelerate the DNA links to activate genetic expression, the combination of exposure to light frequency along with controlling brain waves or holding deep concentration in peaceful mental states, such as during meditation, are able to activate and control higher forms of genetic expression in a human body. The human body is a holographic light projector. This means that the human body and brain acts as a consciousness filter for light waves, and humans give off biological light emissions. The human central nervous system processes light impulses transmitted from the DNA code, which further neurologically transmit to the brain the instruction set in order to activate genetic expression.

Genes can be switched on through the power of light and the power of thought, or while combining both at the same time.

No synthetic device, implant or drug is required for this genetic process to naturally occur in a human body. It is a natural function of the human biology of light when it is allowed to exist without continual bombardment of artificial intelligence frequencies, mind control and implants, while overloading the bio-neurology with an array of toxic and harmful environmental exposures. We are in a world where links to higher genetic expression have been turned off at the will of others serving the NAA programs that are intentionally poisoning the human body and the earth body.

When we have this knowledge about the natural function of the human body, then we can reverse engineer this process and look at it from all sides. What factors can we see in our environment today that could be used to prevent higher gene expression or to turn off the link towards higher genetic expression in the human body?

Some of those factors may appear to be the control taken over the natural access to the sunlight frequencies, such as through mass weather modification in the lower atmosphere. There is a powerful agenda of social engineering to gain control over thoughts and gain access to the human mind, in order to prevent free and open thinking without social ostracism and persecution. There is also a more covert agenda through GMO’s to gain control over the functions of the human body’s protein chains that specifically activate DNA and higher gene expression. All of these factors have measurable influences upon our body, mind, spirit and more specifically human DNA, which is undergoing a program of genetic engineering or modification to serve an anti-human agenda.

Social Engineering

When humanity begins to truly recognize the power of the mind, combined with the power of the harmonic resonance that exists within the human collective consciousness to co-create the nature of holographic reality, it becomes more and more evident that there is a purely materialistic based global social engineering agenda promoted by the Controllers. If our higher genetic potential can be turned off by the power of our own thoughts, where might we want to place our focus and attention?

Social engineering goes hand in hand with genetic engineering. It is the process required to control the cultural mind set and belief systems of the human or species that is targeted for genetic engineering purposes as a means to exert total control over their biology, as well as their thoughts, behaviors and actions. Once the belief systems are held firmly in place as the dogma enforced by the power and authority structure, it is easier to create compartmentalized consciousness pens that maintain a limited frequency parameter of mental, emotional and spiritual exploration that puts an end to creativity and imagination.  When a consciousness is imprisoned and unable to evolve, grow or explore beyond the rigidity of the mental pen of the frequency fence, it generates increasing mental and spiritual fragmentation and a host of deviant psychological and behavioral dysfunctions.

Social engineering is a type of mind control that seeks to manipulate people from their own right to privacy, into becoming knowledgeable and self-informed, so that the social structure can exploit them with misinformation that is used to take control of their behaviors. The primary method of enforcement is applied via bullying, threats, intimidation and deception tactics through controlling perception and by generating personal or mass fears, real or imagined in their targets.

During and after the World Wars, aggressive social engineering agendas were put into place by the NAA Controller secret societies, through the medical and scientific communities that had started to form in the field of Psychology. Consequently, the academic and clinical disciplines of psychology use the NAA backed scientific model and are therefore materialistic and pathology oriented, which completely ignore the energetic reality of consciousness, and the nature of the Soul.

A major goal of these aggressive social engineering programs is conditioning learned helplessness in the public. Learned helplessness is a behavior typical of a human or animal that occurs when an animal endures repeatedly painful and negative stimuli, which it is unable to escape or avoid. After being saturated repeatedly in painful and negative experiences, the person often fails to learn, fails to attempt escape or avoidance methods in new situations where such a response would likely be effective. In other words, the person has learned that it is helpless in situations where there is a presence of painful and negative stimulation and has accepted that it has lost total control, and thus gives up trying to do anything to change it.

Since World War II, the Controllers have employed learned helplessness programming in their social engineering methods, in order to become hybridized as a silent weapon for biological warfare. This weapon is carried out against the global human population without their awareness or consent.

“The public might instinctively feel that something is wrong, but that is because of the technical nature of the silent weapon, they cannot express their feeling in a rational way, or handle the problem with intelligence. Therefore, they do not know how to cry for help, and do not know how to associate with others to defend themselves against it. When a silent weapon is applied gradually, the public adjusts/adapts to its presence and learns to tolerate its encroachment on their lives until the pressure (psychological via economic) becomes too great and they crack up. Therefore, the silent weapon is a type of biological warfare. It attacks the vitality, options, and mobility of the individuals of a society by knowing, understanding, manipulating, and attacking their sources of natural and social energy, and their physical, mental, and emotional strengths and weaknesses.” (Source: Silent Weapons for Quiet Wars).

These silent weapons are also used to enforce the compartments in the earth consciousness pens through AI controlled holograms, as well as explicitly turn off genetic switches that suppress the potential of mass ascension, into a higher consciousness reality during this time of bifurcation and planetary morphogenesis.

Proteins Turn Genes On or Off

The process of turning genes on and off is known as gene regulation. Gene regulation can be controlled by electromagnetic signals coming from the environment or from other cells that activate proteins called transcription factors. A transcription factor is also called a sequence specific DNA binding factor and is a protein that binds to specific DNA sequences, thereby controlling the rate of transcription of genetic information from DNA to the messenger RNA. These proteins bind to the regulatory regions of a gene and increase or decrease the level of transcription factors. By controlling the level of transcription factors, this process can determine the amount of protein produced and the level of function that protein was designed for, that is made by a gene at any given time. Gene regulation can occur at any point during gene expression, but most commonly occurs when the information in a gene’s DNA is transferred to the messenger RNA. One of the ways the protein transcription factors can be interfered with in the human body is through the production of genetically modified foods and by adding toxic chemicals, in small doses, that are used as preservatives in commercially produced products that are marketed as foods.

GMO’s are the Brainchild of the NAA

Genetically modified (GM) foods also known as genetically engineered foods, are foods produced from organisms that have had changes introduced into their DNA using the bio-technology laboratory methods of genetic engineering, some of which are subjected to intellectual property rights owned by corporations. The commercial purpose of GMO’s is not to feed the world or improve farming despite what the Controller corporations try to spread as positive marketing. Rather, they exist to gain intellectual property over seeds and plant breeding, in order to drive agriculture in directions that benefit the NAA Controller structure for global slavery. This agenda is occurring at the expense of the farmers, all of humanity and the natural world.

The public are told that the commercial sale of genetically modified foods began in 1994, although it was probably introduced into the food supply some time earlier. Hence the long term results and testing of genetically engineered foods on the human body is relatively recent and remains a controversial and repressed subject, in order to avoid negative press in the mainstream media. GMO’s were pushed onto the farmers because they still had to generate profits on mass produced foods to sell the corporate monopolies, while the earth and soil are being further poisoned, genetically polluted and depleted. When humanity lives out of balance with the forces of nature, the natural kingdom reveals signs of rapid decay, disease and pest infestation. There are little efforts to clean up the abusive methods of massive toxic waste and chemical soil pollution in commercial food production, but instead to squeeze out corporate profits by genetically engineering foods and livestock over and over again, to splice in new genes thereby creating entirely different organisms with new traits. Control over the world food supply has made the choice to eat healthy more difficult for most people. Even animals will not choose to eat GM foods if given a choice. However, knowing the clear reasons for GMO’s it is suggested to avoid consuming them and to stop giving them to children as much as possible.

GM plants such as soybean, corn, cottonseed and canola, have had foreign genes forced into their DNA. The inserted genes come from species such as bacteria and viruses, which have never been in the human food supply. The transgenes are also transferred to the earth’s soil bacteria and into the human body. Many of these bacteria and virus interfere with the natural protein transcription factors in the human body that are programmed to turn the genetic switches on and off. Natural genes can be deleted or permanently turned on or off, and the genes change their behavior and traits. Even the inserted gene can be damaged or rearranged and may create aberrant proteins that can trigger allergies or disease. Proteins produced by engineered plants are different than what they should be. Inserting a gene into a plant and animal genome using bio-technology results in damaged proteins that are passed on to those who consume these foods.

Thus, genetically modified foods can leave residue and metabolic waste material inside our bodies, as the human body has a hard time digesting and eliminating synthetic chemicals and bio-tech genetically modified foods. This produces GMO related contaminates which are similar to pollution. Most GM crops are engineered to be herbicide tolerant, withstanding large amounts of chemical weed killer, which over many years of use has produced super-weeds that are resistant to the herbicide, which increases the ongoing chemical sprays on food crops. These herbicides are neurotoxins that are linked to a variety of diseases and birth defects. Genes that have been inserted into genetically engineered foods can transfer into the DNA of the bacteria in our intestines where it continues to function. The toxic insecticide that is produced by genetically engineered corn can get directly into the bloodstream and travel into organs throughout the body.

Most of the health and environmental risks of GMOs are totally ignored by governments’ superficial regulations and safety assessment, by citing rigged research by those with conflicting interests that try to convince the public that GM foods are safe. The US Food and Drug Administration (FDA) for example, does not require safety studies and does not mandate labeling of GMOs. Currently there is no monitoring of GMO-related illnesses and no long-term animal studies. Once we gain comprehension of the NAA beyond the corporate greed and political corruption, the willingness to poison the human population’s food supply starts to make a lot more sense. This is why independent scientific research and reporting the problems with GM foods are fully attacked and suppressed, while any criticism of the published science behind the bio-technology methods of genetic engineering foods, remains off limits for public review and discussion.

Vaccinations and Neurotoxins

Vaccinations are a medical treatment in the form of an injection for the purpose of increasing immunity that is to be administered to an otherwise healthy individual. Many people are waking up to the unethical actions of the medical-pharma-CDC corporatocracy corruption ring, that are forcing many vaccination doses in untested combinations to be administered to healthy babies and children. Many of these controversial legislations that are attempting forced vaccinations, violates the very clear language in the Informed Consent section of the AMA Code of Medical Ethics. Informed consent is directly related to preserving a human beings right to self-ownership, autonomy and the prevention of abusive conduct. Forced vaccination is designed to destroy the laws that protect informed consent and medical freedom, and all people should be mindful of this attack made against our human rights and our body. These actions are intended to return humanity back, to repeat the World War II timeline of the Black Sun Agenda when eugenics, gassing undesirable citizens, and other crimes against humanity were perfectly legal and enforced by fascist nations seeking world domination, with the support of the NAA.

Different vaccines contain different ingredients that can include lab altered live or inactivated viruses and bacteria, chemicals, metals, proteins, antibiotics and human, animal and insect DNA and RNA. Individual responses to vaccinations are based upon the weak genetic link in the person, but adverse reactions can always be linked directly to harm the bio-neurology from the introduction of neurotoxins to the bloodstream. Each person’s unique genetic makeup will respond to the neurotoxin with different physical symptoms that can be classified in a range of clinical diseases, but the attack against the brain, CNS, DNA and mitochondria are evident. Vaccinations tend to combine multiple metals in trace amounts, like aluminum and mercury, which exponentially increases its toxic impact to damage neurons and produce brain dysfunctions. It is no wonder why the age for earlier onset dementia keeps dropping and Alzheimer’s is rapidly growing in the population. When the bio-neurology is damaged, it is harder for that person to embody their soul or spiritual body, because the body repels the resonate frequency of their higher self.

Additionally, live virus vaccines are grown on assorted human and animal cells collected from aborted fetal tissue, monkeys, cows, chickens, dogs, mice and other animals. The way many vaccines are produced is through cross-species viral contamination. When foreign DNA is injected into a human, the body’s immune response is to attack that foreign DNA. When that foreign animal DNA attaches to the human cells, the immune response includes attacking its own cells. Injecting these traces of multiple species DNA into the bloodstream also causes problems with DNA signaling in the body, with the human species original DNA. It is the confounding of human DNA language, designed to confuse communication in the cells. The human body cannot identify the original DNA signal when it becomes hybridized with multiple species, thus the cells are unable to recognize the frequency resonances of its true DNA parent.

This is another level of the NAA introducing the injecting of animal DNA into the bloodstream to genetically mutate the human population to become more animalistic over time. This is a form of intentional genetic modification and forced hybridization, with multiple animal species in order to degrade human DNA. Unfortunately, until a full disclosure event reveals the true design of the CDC, the masses are subjected to science fraud, media cover up and a massive conspiracy. The CDC is backed by the NAA at the very top and engineered the childhood vaccination schedule, based on the fact that in the late 1980’s many more Indigo and Crystal children were being born on the earth. These are souls from the stars, beings that volunteered to help planet earth move into higher consciousness during the Ascension Cycle. As a result, the combined assault of these vaccinations on some of these very sensitive and ancient souls in small baby bodies could be destructive to devastating to their bio-neurology and consciousness. This is the intention and causal event that spawned the CDC’s aggressive vaccination campaign, upping the dose schedule at the same time that Indigos were showing up en masse.

As a human being that is concerned about the children of the earth and the future of humanity, we all should do our own research and be mindful of who benefits from the information that we are reading on these topics. At the very least, follow the money and ask what kind of person can sleep at night with their highly rewarded big bank accounts, knowing they are committing this crime against children? The interest to inject traces of animal DNA and known neurotoxins mixed with bacteria and virus into the bloodstream of children is not for the benefit of human beings.

Chemtrails and Organic Light Obstruction

Chemtrailing has become the public’s term for the classified ongoing artificial modification of earth’s climate systems, using reflective nano-materials and aerosols that reflect sunlight. The aerosols are dispersed via jet aircraft trails that expand into reflective artificial clouds. The planet’s climate system is disintegrating as the geo-engineers try desperately to control it with ever more destructive measures. Solar activity is a key to turning on genetic switches for human DNA activation. When the upper atmosphere is undergoing heavy ionization it changes portions of the fields’ particle charge, and the lower atmosphere on the surface of the earth is impacted through exposure to the altered electron-proton ratios. The attempt to control the rate of the charged particles created through the ionization field as it enters the lower atmosphere to the planetary surface, is one of the negative agendas for the sprays of Chemtrails. This is an attempt to block the natural connection that exchanges between the upper atmosphere and lower atmosphere of the earth, as these are areas the NAA attempts to maintain their frequency fences. These fences have specific electron ratios that will be compromised if those ratios change. The NAA manipulated the magnetosphere in the upper atmospheric layer to invade the planetary brain, thousands of years ago by using technology to control the magnetic field. When the magnetic field is controlled, the mind control begins, hence this is one of the power sources of mind control programming on the earth.

Chemtrails also interfere with neurotransmitter functions, as neurotransmitters are the chemical medium through which signals flow from one neuron to the next in the chemical synapses. Chemical synapses allow our nerve cells to form circuits within our CNS. The NAA have done everything they can to disconnect cellular communication within the human body, to disconnect, to divide and separate all of our parts. The natural function of neurons or human nerve cells is to form circuits. Circuits are things that connect with each other in order to share information within multiple parts. In creating circuits, this allows the communication to be shared between the multiple levels of nerve cells and bodily functions.

Chemical synapses are crucial to the biological computations that underlie our perceptions and the way we think. It’s the chemical synapses that define how our brain is processing neurotransmitters, this is what helps to create what we perceive as the reality. It shapes our perceptions, the access we have to multiple dimensional awareness and the way we think. These chemicals allow the nervous system to connect to and control other systems of the body. These are synapses that use the chemicals in our body, neurotransmitters that connect and control the bodily systems, by giving instructions to the organs or the glands to help them function optimally.

Also, alien implants work in the human body in a similar way, as the chemical processes of geoengineering that are used in spraying chemtrails in the skies. Chemtrails are used as a bio-engineering technology designed to shape the human body into the submission to social engineering agendas, with a variety of nano technology or heavy metal implants. When the foreign material is introduced to the natural body it disrupts the electromagnetic energetic balance and the homeostatic rhythm of the body. This puts the body in a hyper-immunity state, or a fight or flight syndrome, because the body is always fighting off the invader. The body develops coping mechanisms to deal with the foreign invader while extreme stress is placed on the central nervous system, brain and immune system. Chemtrails and alien implants most generally act to generate metallic frequency overload, to lock up signals with AI programs or related technology. Experimentation with different levels of genetically engineered sprayed pathogens seem to be designated for different regions or metropolitan cities across the globe, such as spraying Mycoplasma strains across the west coast, and genetically engineering nano technology with insectoid or other non-human DNA to be sprayed on the east coast.

Eventually, when the human body is absolutely overloaded with these combined stressors, this disrupts the body organism and as a result parasites, fungi, yeast and other microorganisms become overgrown and pathogenic in the body. It is important to understand that energetic parasites eventually manifest turning into a variety of physical parasites in the human body. Physical parasites impact all bodily functions, mental body functions and thought-forms, induce emotionally hysterical states, as well as promote disconnection from the inner self and spiritual energies. Physical parasitic infection can also lead to easier spiritual body infestation of demonic entities, because these are parasites too.  If the body is heavily implanted and therefore parasitic, anti-parasitic therapy such as cleanses, fasts and meditation are highly suggested to regain energetic balance in the homeostatic organism of the entire body, mind and spirit.

When people are overloaded with all of this artificial electromagnetic exposure, genetic pollution, all of this chemical and toxic emission exposure, this directly interferes with the brain and neurotransmitters. Additionally, to compound the problem many people are also being prescribed psychoactive drugs which also interfere with the chemical synapse function, because it’s forcing or delaying neurotransmitter production in the brain. This can block the brain from receiving communication signals at higher frequencies, such as human DNA signals and the higher frequencies of our Soul, our Spirit, our spiritual family, our Guardians. This is because these realms exist way above the frequency scale of the material reality. These combinations are commonly used as a type of localized electro-chemical induced frequency fence, to interfere with human bio-neurology, and therefore block higher consciousness development. It impairs the bio-spiritual evolution of the human race, the individual ascension process of those people that are most impacted by these assaults.

In order to remove the frequency fence from suppressing us we have to see that it exists. When we become aware that something is suppressing our consciousness, this is the first step that leads us to clearing the problem, because now we are focusing on our higher consciousness and becoming self-aware.

Closing Comments

This is a very complex topic on which volumes could be written. I have attempted to give examples of genetic engineering that are visible to us in our every day lives. I have not even broached the subject of alien breeding programs and abduction. However, what has remained hidden is that the NAA has had a massive influence upon the genetic and social engineering of the human race, that has led to earth’s consciousness enslavement and the promotion of all World Wars into current times. Wars fought for power to access advanced alien technology for global weaponization, technological mind control, space colonization, as well as committing human blood sacrifice and soul harvesting on a massive scale, for the purpose of world domination between the government cabals. The end of World War II began the massive organizational efforts for setting up galactic conglomerate criminal enterprises, hidden in some of the Secret Space Programs.  Which administer to the mass levels of Human Trafficking for slavery, supersoldiers, and sex, using earth humans as a commodity for trade with off planet civilizations.

The Power Elites refuse to reveal to the earth population the existence of extra-terrestrials, extra-dimensional entities, human off planet colonies and conglomerates hiding advanced technological abuses. They are involved in committing serious genocidal crimes against the earth inhabitants, blocking access to informed consent of earth activities with intentional malice, deceiving every inhabitant on earth, thus protecting and harboring the Galactic Human Slave Trade. This allows these nonhuman and human criminal syndicates to continue to abduct multiple thousands to millions of human adults and children for genetic engineering, secret military projects, sex slavery, food, play-pets, free labor, and an assortment of NAA agendas designed to further enslave and torture humanity.

If more people had access to this information without being threatened, attacked or persecuted it would allow many more people to come out and tell the truth. By hiding this information and continuing to promote lies and deception, it allows people that are working to support Ascension or disclosure related topics to continue to be harassed, targeted, intimidated and even brutalized. This is another reason why the disclosure event on earth is so important. This would remove a huge burden of threats and attacks to those of us that support disclosure to be given to the population of this planet. If people had disclosure information they would be much more willing to be open to comprehending the laws of nature and also to be able to see how the current death culture was socially engineered to violate those laws, in order to enslave the people. Much of what we see harming people in the world today could be stopped with only common sense and the ability to reduce some human selfishness and greed.

This is why a full extraterrestrial disclosure event to the earth inhabitants is critically important. As long as this agenda remains hidden, it generates deeper and deeper parasitic infection into the earth that harms all inhabitants.

Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. I am God, Sovereign, Free!

Until next, stay in the luminosity of your Avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and each other. GSF!

With a Loving heart, Lisa

http://responsibletechnology.org/gmo-education/health-risks/

http://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3129-genetic-engineering