Archives

ZGODA

Przez wykorzystywanie praw uniwersalnych na Ziemi, NAA manipulowały ludzkością kontrolując jej umysły, tak aby wyraziła zgodę na ich programy. Jako pośrednicy kształtujący kulturę rasy ludzkiej, zaaranżowali program nauczania ludzi fałszywej historii w fałszywej rzeczywistości. W oparciu o te liczne kłamstwa, ludzkość naturalnie dostosowała się, wyraziła zgodę i oddała władzę temu samemu umysłowi drapieżnika, który te oszustwa zaaranżował. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując mentalną zgodą i blokując możliwość jasnego myślenia. Podczas dalszego stymulowania automatycznych reakcji w nieświadomości, dochodzi do manipulowania duszą. To sprawia, że fałszywi bogowie NAA pośredniczą z polem źródłowym, fałszywym duchem lub mózgiem AI komunikując się z wieloma niczego nie podejrzewającymi ludźmi, którzy nie mogą dostrzec różnicy pomiędzy kłamstwami, oszustwami, manipulacjami i ukrytymi ziarnami prawdy – z treścią, którą trzeba odczytać, aby dokonać dokładnej oceny rzeczywistości. ”

W notce pt. ”Do Ziemi zblizaja sie Wielkie Wrota” zamieszczalam krotki fragment tego tekstu, a to calosc.

ZGODA

Lisa Renee, Energetic Synthesis, february 2017

tłumaczenie: Teresa Serafinowska

Doga wznosząca się Rodzino, w ciągu ostatnich kilku tygodni zdałam sobie sprawę z przybliżających się do naszego Układu Słonecznego dużych wszechświatowych wrót, które jawią się jako potężne koło składające się z centralnej piasty z wychodzącymi z niej spiralnymi szprychami. Zrozumiałam, że ta struktura jest związana z korytarzami świadomości. Tą drogą istoty będą kierowane do swoich miejsc docelowych lub dopasowywane do częstotliwości następnego cyklu. To, z czym rezonujemy, przesądzi o tym, w który korytarz wejdziemy lub do której linii czasu się dostroimy przechodząc do kolejnego cyklu. Warto wiedzieć, że następuje takie przesunięcie w czasie i móc świadomie w nim uczestniczyć z intencją przeniesienia do najbardziej pozytywnej i najlepszej formy wyrażania siebie oraz innych.

W miarę intensyfikacji bifurkacji ujawnionych będzie wiele tematów, które dadzą nową okazję do oceny tego, z czym jesteśmy zgodni. Nadszedł czas, aby uczciwie ocenić to, na co pozwalamy i w jakich działaniach uczestniczymy jako jednostki, elementy świadomości grupy czy energii i zacząć rekoncylinować różnice. W najbliższych miesiącach rozsuną się zasłony, które zasłaniały prawicy to, co czyniła lewica. Może dość do olśnień w skali mikro lub makro, które spowodują, że wiele osób poczuje się niekomfortowo, ponieważ nie będą w stanie zaprzeczyć bolesnej prawdzie.

Jakiego wyboru dokona w nadchodzących miesiącach ktoś, kto będzie miał do czynienia z nowymi informacjami pozwalającymi mu dojrzeć, że nieświadomie uczestniczył w czymś niszczycielskim dla ludzkości? Czy dostosuje się do Prawa Jedni i wycofa swoje przyzwolenie? Czy też usprawiedliwi siebie osobistym zyskiem, przenosząc zgodę z poziomu nieświadomego do świadomości? Albo, jeśli pozostanie zdezorientowany przez media ingerujące w ludzkie rozeznanie, nie będzie umiał dokładnie ocenić, na co się zgadza? W tym miesiącu przyjrzymy się zgodzie i jej związkom z życiem w harmonii z prawem powszechnym, jak również z efektem chimery, niedawno poświadczonym u kogoś, kto żyje całkowicie poza prawami.

Idąc do przodu w tym roku, trzeba zrozumieć, że planeta Ziemia i jej mieszkańcy przechodzą przez bardzo burzliwy okres przekształceń zbiorowej świadomości. Doświadczamy kolejnego etapu przesunięcia rdzenia pola magnetycznego, co powoduje radykalne podniesienie tonu rezonansu magnetycznego emitowanego przez rdzeń planety. W związku z tym, że rezonansowe pola magnetyczne łączą się z siecią neuronową naszych mózgów i stacjami świadomości, trzecio-wymiarowa osobowość traci spójność w swoim liniowym logicznym przetwarzaniu. Dlatego ludzkość stoi w obliczu konieczności przystosowania się do głównych zmian zachodzących w świecie, modyfikacji sposobu myślenia i tego, co uważa za prawdziwe. W związku z radykalnymi anomaliami magnetycznymi generowanymi z przesunięć kwantowych w wirującej osi obrotowej, zmienia się mózg globalny, co wpływa na mózgi jednostek, na ich myślenie i neurologiczne przetwarzanie. Drastyczne magnetyczne zmiany powodują wrażenie magnetycznego ściskania i zagęszczania w materii, co jest bardzo niewygodne dla ciała fizycznego. W tym roku kończy się pięcioletni cykl, przy czym zarówno dla jednostek jak i dla zbiorowej świadomości pojawią się okazje do dokonywania wyborów kierunku życia, które są pochodnymi ich wytworów zgodnie z mocą zgody.

Aby skutecznie przejąć kontrolę nad własnym umysłem, świadomością ciała i ducha, zbadamy znaczenie zgody i jej typy, które są wspólne dla ludzkiej mowy a także to, w jaki sposób zwodnicze formy zbiorowej manipulacji wpływają na to, na co wyrażamy zgodę. Zgoda ma bezpośredni wpływ na moc praw uniwersalnych i jest sprytnie naśladowana w kontekście prawnym lub w kształtowaniu wpływów kulturowych, które często znacznie się różnią w celu zaciemnienia powszechnego znaczenia. Musimy dobrze zrozumieć inżynieryjne podejście stosowane w praktykach kontroli umysłu, które celowo manipulują ludźmi bez ich zgody. Podobnie jak metody używane w operacjach psychologicznych wykorzystywanych przez media i związana z nimi propaganda, która ma zadanie niedoinformowywania publiczności, a wspierania pomysłów oraz programów, które wyraźnie przynoszą korzyści kontrolerom.

Teraz i ciągle ma to kluczowe znaczenie, abyśmy zwracali uwagę i świadomie wiedzieli, na co wyraziliśmy zgodę. Kiedy lepiej rozumiemy, w czym naprawdę uczestniczymy, znamy problem i możemy podejmować świadome decyzje. Globalny program kontroli ma na celowniku temat zgody ludzkiej opinii publicznej. Ta psychologiczna operacja eskaluje w bardziej agresywne sposoby, które doprowadzą do tego, że ludzkość podda się ich woli. Kiedy ktoś łatwo oddaje osobistą zgodę związaną ze strukturami, przekonaniami lub innymi ludźmi, jego wewnętrzne relacje z własną duszą i duchem też ulegają zakłóceniom. Kiedy rezygnuje się z własnych praw do bycia poinformowanym, na co wyraża się zgodę odnośnie tego, w co się angażuje, traci się autonomię, a nawet prawa do własnego ciała.

Tak więc, to do nas należy położenie nacisku na przejmowanie odpowiedzialności za wybory i takie działania, aby nigdy nie rezygnować z osobistej zgody na coś zewnętrznego, aby zachować nasze wewnętrzne duchowe Jaźnie, bezpośrednie połączenie z boskością lub ze Źródłem. W ten sposób możemy współdziałać z wieloma różnymi strukturami na tym świecie, współpracować z innymi ludźmi i społecznościami, ale rzeczy zewnętrzne nigdy nie otrzymują uprawnień do stania ponad zarządzaniem przez wyższe Ja i relacje z Bogiem. To znaczy być na tym świecie lecz nie z tego. Nasza wielowymiarowa świadomość istnieje poza czasem i kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy w stanie utrzymać wiedzącą ścieżkę poza matrycą kontrolną. Relacje z wewnętrznym jądrem i dawanie najwyższego wyrazu Jaźni wiążącej nas z boskością musi być najwyższym priorytetem, co pomoże zachować panowanie nad tym, na co wyrażamy zgodę. Takie działanie uwalnia moc zgody w prawie uniwersalnym z zachowaniem prawa do domagania się suwerenności i przypisywanie wyższych kompetencji ciału podczas bombardowania trójwymiarowa taktyką kontroli umysłu, której celem jest manipulowanie zgodą wszystkich ludzi bez ich wiedzy.

Dysonans poznawczy

Obecnie, w celu wywołania dysharmonii rozpoznawczej, Ziemia i wszyscy jej mieszkańcy są poddawani ukrytym albo jawnym technologiom kontroli umysłu, dzięki którym inżynierowie społeczni wymuszają zgodę zbiorowej świadomości na akceptację światowego zniewolenia i pasożytnictwa, na bycie niewolnikami lub energetyczne wykorzystywanie. Ludzie są kontrolowani umysłowo, aby pozostać w stanie zaprzeczenia, przetrwania lub eskapizmu w celu uniknięcia bolesnej prawdy. Konsumenckie kampanie marketingowe bazują na dysonansie poznawczym – reklamy są fabrykowane w taki sposób, żeby produkt wydawał się najprostszym magicznym rozwiązaniem pomagającym w zmniejszeniu bólu lub dyskomfortu związanego z problemem. W celu zwiększenia dysonansu poznawczego w sposobie ludzkiego myślenia, poprzez medialne bombardowanie konsekwentnie tworzą pozytywne skojarzenia z negatywnymi zachowaniami związanymi z kulturą śmierci, co zwiększa sugestywność i bezkrytyczność w stosunku do wtłaczanego programowania. Osoby łatwo dające się zasugerować są programowane w taki sposób, aby nieświadomie przejawiały formy podwójnego myślenia w ramach społecznie akceptowalnych systemów przekonań. A to ma na celu ukrycie a zarazem bezpośrednie stymulowanie nierozwiązanych konfliktów w instynktownych i nieświadomych reakcjach umysłu, eliminowanie krytycznego myślenia, zdrowego rozsądku, logiczności i spójnych myśli. W ten sposób ludzie są prowadzeni do asocjacji propagowanych negatywnych systemów przekonań z zaprogramowanymi dla nich pozytywnymi skojarzeniami. A przecież działania lub wyniki tych asocjacji są dla nich w rzeczywistości całkowicie negatywne i duchowo destrukcyjne. Na przykład: ludzkość ma popierać kulturę śmierci, mimo iż ta zakłada zniewolenie i zabijanie przedstawicieli ludzkiej rasy. Jest to aktywny dysonans poznawczy, umyślne negowanie i ignorowanie wojny o świadomość na Ziemi, aby uniknąć sprzecznych myśli.

Dodatkowy wpływ ma to, co tworzy zbiorowa nieświadomość stanowiąca główny system wartości w społeczeństwie, co odzwierciedla się w formie ludzkich struktur zewnętrznych, na które ci wyrazili zgodę. Społeczność wysoko ceni sobie pieniądze i materializm, dlatego są to dziedziny, w których większość ludzi oddaje swoją moc zgody. Podwójne myślenie powoduje brak spójności i niekonsekwentne rozumowanie, co podlega pod stan dysonansu poznawczego. Ludzie, którzy są umysłowo kontrolowani za pomocą dysonansu poznawczego lub podwójnego myślenia, nie uznają za dowód tego, co jest w zasięgu ich wzroku, ponieważ wciąż trzymają się wyparcia i samooszukiwania generowanego przez strach i unikanie bólu.

Stwarzający napięcie dysonans poznawczy pojawia się wtedy, gdy ktoś ma w głowie jednocześnie dwie sprzeczne myśli lub kiedy istnieje napięcie pomiędzy działaniami jego umysłu i serca. Kiedy do umysłu przenikają myśli, które do siebie nawzajem nie pasują, nie mogą być sklarowane czy zneutralizowane, jest to stan niespójnego lub sprzecznego myślenia. Powiązany z tym stan dysonansu zwykle spowodowany jest patologią ego i przejawia się jako szereg konfliktów psychiczno–emocjonalno-duchowych, które wpływają na funkcjonowanie ciała, umysłu, serca i ducha. Wiele osób źle lokuje swoją zgodę przez stan psychiczny dysonansu poznawczego, ponieważ nie znają rdzenia duchowej Jaźni, a zatem ich zgoda jest wyrażana w stanie dezorientacji spowodowanej przez sprzeczne systemy przekonań. Kiedy dana osoba podejmuje fałszywe decyzje, opiera zgodę na przekonaniach, że to, co jest mistyfikacją, jest prawdą lub podąża za popularnymi zapatrywaniami, ponieważ tak jest wygodnie. To jest sposób na prowokowanie wyrażania przyzwolenia w zbiorowości poprzez fałszywe pułapki. Taki człowiek wyraża zgodę na coś, co sobą wyraża lub promuje siebie jako kogoś innego niż naprawdę jest. Kiedy wierzymy, że zmanipulowane kłamstwo jest prawdą, oddajemy krytyczne myślenie, zdrowy rozsądek i intuicję, które pomagają nam podejmować świadome decyzje co do tego, gdzie i komu dajemy zgodę.

Na przykład jeśli uważamy, że medycznym autorytetem mającym decydujące znaczenie dla zdrowia publicznego jest Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control (CDC)), które zaleca lekarzom, aby wstrzyknęli każdemu dziecku 69 przewidzianych dawek (szczepionek), pozwalamy rodzicom, aby ich dzieci zostały zaszczepione tymi szkodliwymi dawkami, wykracza to poza zdrowy rozsądek i intuicję. Czy wierzymy, że CDC reprezentuje etyczne postępowanie, jest szczerze zainteresowane zdrowiem publicznym i służy ludziom, czy też chodzi mu o korporacyjne zyski? Czy również czerpie zyski z miliardów zarabianych przez firmy farmaceutyczne pracujące dla NAA? Gdzie jest nasza zgoda i autorytet w przypadku takiej sytuacji i z jakich powodów powinniśmy to kwestionować?

Dysonans pomiędzy ego a sercem

Dysonans poznawczy pojawia się powszechnie pomiędzy przekonaniami ego / umysłu a przekonaniami lub prawdą, które istnieją w faktach dowodowych, które dostrzegamy przez otwarte serca i duchową inteligencję. Jeśli zignorujemy ducha i sprzeciwimy się inteligencji serca wyrażając zgodę na dominację ego, tworzymy dysonans poznawczy w naszym myśleniu, co przejawia się jako nierozwiązane konflikty, które wytwarzają energetyczne blokady w naszym ciele bolesnym. Blokady powstają, kiedy zdamy sobie sprawę z dysonansu lub nieświadomie na niego reagujemy poprzez niekontrolowane impulsy. Dysonans lub niewygodne napięcia, które czujemy, są bardzo silne, kiedy w coś wierzymy a następnie robimy coś wbrew temu przekonaniu. Napięcia oparte na dysonansie i niepokoju są o wiele silniejsze, kiedy nasz wizerunek, co do którego jesteśmy przekonani, ściera się z osobowością, z którą się identyfikujemy. Im więcej dysonansu, napięcia lub lęków odczuwamy, tym więcej możliwości na podczepienia do wizerunku opartego na tych przekonaniach.

Lęki spowodowane dysonansem poznawczym zależą od tego, jak ważny jest dla nas temat i jak bardzo się z nim identyfikujemy. Odnoszą się również do tego, jak są spolaryzowane nasze przeciwstawne myśli, i na ile jesteśmy zdolni do racjonalizacji, wyjaśnienia lub rozwiązania konfliktu. Aby ludzie czuli się lepiej, mechanizmy obronne ego powszechnie stosują potwierdzanie uprzedzeń i samoosądzanie. Ludzie będą ignorować dowody, które są sprzeczne z ich własnymi przekonaniami, aby zachować przekonania umysłowe, które stały się ważne dla ich osobowości oraz aby uniknąć odczuwania napięć. Osoba dotknięta taką przypadłością musi uczciwie stawić czoła wewnętrznym konfliktom, aby ten dysonans przekształcić w klarowność. To oznacza, że jeśli jesteśmy oszukiwani przez zbiorową manipulację lub jeśli okłamujemy siebie, musimy zadać sobie pytanie, czy może chcemy uniknąć bolesnej prawdy. W obu przypadkach nasza zgoda nie jest zestrojona z prawem uniwersalnym i możemy to poczuć dzięki inteligencji serca.

Aby rozwiązać napięcie psychiczne i wewnętrzne konflikty wynikające z dysonansu poznawczego, najpierw trzeba wiedzieć, że mamy możliwość dokonywania wyborów. Biorąc odpowiedzialność za podejmowane decyzje, możemy nauczyć się zmieniać sposoby myślenia oraz zachowania tak, aby przywrócić spójność i logiczność. Jeśli w ten sposób rozwiązujemy lub usuwamy problemy związane z dysonansem poznawczym (umysłowy niepokój pochodzący z wewnętrznych konfliktów), stajemy się bardziej spójni i konsekwentni umysłowo, co pozwala na podejmowanie lepszych wyborów dokonywanych za naszym przyzwoleniem. Kiedy ludzie pozostają w dysonansie poznawczym i nie chcą przejmować odpowiedzialności za własne wybory rozwiązując konflikty, negatywne konsekwencje takiego dysonansu przyciągają jeszcze więcej podobnych negatywnych energii.

Myśli kształtują przekonania, które decydują o tym, na co wyrażamy zgodę. Tak więc to od procesu dysonansu poznawczego zależy, jak oceniamy sytuację i jakie podejmujemy decyzje. To jest centralny mechanizm, za pomocą którego dostrzegamy albo doświadczamy różnice, które napotykamy na świecie. Kiedy stajemy się bardziej świadomi siebie, ewoluujemy poza egoistyczne poziomy dysonansu poznawczego w kierunku wyborów opartych na głębokich wewnętrznych odczuciach nieosądzającego osobistego rezonansu, który jest wyższym sensorycznym językiem systemu kierującego inteligencją serca i ducha.

Manipulowanie zgodą

Program zwiększania dysonansu poznawczego w sposób w jaki ludzie myślą, jest nakreślany celowo, tak, aby łatwiej było manipulować zgodą – indywidualnie i zbiorowo. Pozwala ludziom na czynności i zachowania, które w rzeczywistości są sprzeczne z ich osobistymi systemami przekonań. Ludzie, którzy działają sprzecznie do tego, w co wierzą, generują dużo mentalnego niepokoju i gromadzą emocjonalne aberracje w ciałach bolesnych. Emocjonalna aberracja, nierozwiązane konflikty, wewnętrzna przemoc, strach i ból przyciągają energetyczne pasożyty. Częstokroć te pasożyty przyczyniają się do psychologicznej manipulacji strachem w ciele osoby. W rezultacie, w celu uniknięcia bólu lub dyskomfortu, osoba może odmówić rozpoznania sprzeczności zachodzącej pomiędzy jej zachowaniem a systemem jej przekonań. Więc ustawia mur i unika konfrontacji. Kiedy taka osoba żyje w ciągłym dysonansie poznawczym, mentalny i emocjonalny stres jaki to powoduje, prowadzi do nieodpowiedniego zachowania i rozdarcia duszy. Te dysharmonijne formy myślowe i wewnętrzne spękania są wykorzystywane do manipulowania zgodą mas, aby je duchowo uciskać, karmić destrukcyjnymi strukturami, których nie rozumieją, a które dokarmiają antyludzkie siły działające jako pasożyty ludzkiego ciała.

To, co uważamy za intencję pochodzącą z naszych myśli jest tym, co jest mocą zgody w uczestniczeniu w tej formie myśli i jakości jej wibracji. Zgoda wiąże się z naszymi wyborami. Wybory mogą być dokonywane poprzez dysonans poznawczy z fałszywymi energiami lub poprzez spójne systemy energii ze zgodnymi formami myślenia. Jeśli zgadzamy się z czymś, co jest oparte na naszych przekonaniach, to to przejawia się zewnętrznie. Jednak pod spodem może skrywać się coś fałszywego lub sprzecznego z wewnętrznymi przekonaniami, zaś energia za tym ukryta jest naprawdę tym, na co się zgodziliśmy Jednakże, kiedy zdecydujemy się służyć naszym najwyższym celom, w pewnym momencie te oszustwa zostaną ujawnione. Wtedy jesteśmy w stanie dokonać wyboru, czy wprowadzimy zmiany konieczne do realizowania siebie czy też pójdziemy na kompromis z uczciwością i udamy, że tego nie widzimy. Niektórzy ludzie żyją w zaprzeczeniu, ponieważ nie chcą się zmieniać ani rozwijać.

Obecnie, wraz z zachodzącymi zmianami i otwarciem korytarza świadomości wiele osób dostraja się do nowej linii czasu opierając się o wybory, w zależności od tego, na co wyrażają zgodę. Ponieważ ludzie dostosowują się do linii czasu opartych na codziennych wyborach, ta faza może być odczuwana jako wyjście poza synchronizację lub jak zmiany w codziennych relacjach. Niektóre z tych wyborów mogą być na naszej linii czasu, a inne nie. To powoduje dziwne i surrealistyczne przeżycia doznawane podczas interakcji z ludźmi na Ziemi, którzy są na innej linii czasu – podczas próby nawiązania relacji z ludźmi znajdującymi się na innej linii czasu można czuć narastanie wyzwań. Ludzie znajdują się na różnych liniach czasu i w różnych bańkach rzeczywistości, dlatego mogą mieć trudności z wzajemną komunikacją.

Przez wykorzystywanie praw uniwersalnych na Ziemi, NAA manipulowały ludzkością kontrolując jej umysły, tak aby wyraziła zgodę na ich programy. Jako pośrednicy kształtujący kulturę rasy ludzkiej, zaaranżowali program nauczania ludzi fałszywej historii w fałszywej rzeczywistości. W oparciu o te liczne kłamstwa, ludzkość naturalnie dostosowała się, wyraziła zgodę i oddała władzę temu samemu umysłowi drapieżnika, który te oszustwa zaaranżował. W ten sposób NAA kontroluje ludzkość manipulując mentalną zgodą i blokując możliwość jasnego myślenia. Podczas dalszego stymulowania automatycznych reakcji w nieświadomości, dochodzi do manipulowania duszą. To sprawia, że fałszywi bogowie NAA pośredniczą z polem źródłowym, fałszywym duchem lub mózgiem AI komunikując się z wieloma niczego nie podejrzewającymi ludźmi, którzy nie mogą dostrzec różnicy pomiędzy kłamstwami, oszustwami, manipulacjami i ukrytymi ziarnami prawdy – z treścią, którą trzeba odczytać, aby dokonać dokładnej oceny rzeczywistości.

Wyrażona przez nas zgoda to nasz osobisty wybór. Zgodnie z prawem przyczyny i skutku z substancji myślokształtów powstają konsekwencje, które wpływają na osobę i jej otoczenie. Zgoda naturalnie prowadzi do tego, czemu i komu jednostka oddaje władzę nad własnym życiem i ciałem. Dlatego też dokształcanie się pod kątem natury wyrażania zgody ma kluczowe znaczenie dla samostanowienia i niezależności.

Czym jest zgoda?

Zgoda jest wyrazem mocy władzy umysłu – myślenia i rozumowania, argumentowania i dokładnego rozważania uczestnictwa w czymś oraz zastanawiania się nad konsekwencjami tego udziału. Właściwe znaczenie zgody polega na tym, że osoba mająca wystarczającą zdolność intelektualną do podjęcia inteligentnej decyzji, przejawia rzeczywistą gotowość do działania zgodnego ze skutkiem osiągniętego porozumienia w dwustronnym interesie albo do wykonywania działań proponowanych przez drugą stronę. Zgoda nie jest rzeczywistą zgodą, kiedy jest związana z: terrorem, zastraszaniem, oszustwami, onieśmielaniem – wykorzystywanymi jako wyraźne narzędzia wymuszające ją na osobie, aby zmusić ją do prowadzenia działań. Chodzi o wymuszenie jej siłą, za pomocą groźby. Uświadamiając to sobie w ten sposób, rozumiemy że zgoda wyrażana przez wiele osób jest ukradziona, zmanipulowana lub wytworzona poprzez szczególne psychologiczne celowe zastraszanie zbiorowości. Jest to operacja psychologiczna stosowana na masową skalę mającą na celu straumatyzowanie narodów świata tak je rozpraszając, aby nie zrozumiały mocy owej wyrażonej zgody.

Poza tym zgoda pojawia się, gdy jedna osoba dobrowolnie zgodzi się na propozycję, cele lub pragnienia innej osoby. To dotyczy również uczestnictwa w organizacjach i innych typach struktur korporacyjnych. Kiedy wyrażamy na coś zgodę, niezależnie od tego, czego ona dotyczy, ważne jest, aby określić swój zamiar i cel oraz dlaczego świadomie bierzemy w tym udział. To jest nazywane określeniem warunków misji, które jest związane z prawem intencji. Wszyscy powinni podejmować się misji, które odzwierciedlają ich intencje, bez względu na to, jaki jest zarys ich celu oraz kierunek. Ludzie muszą być świadomi, że mogą określić, czemu chcą służyć w trakcie życia. Osobiste motto misji może być tak proste jak „wybieram bycie najwyższym przejawem mojej boskości i służbę boskiemu Źródłu w celu osiągnięcia mojego najwyższego potencjału”. Poza tym wszystkie organizacje i systemy energetyczne również powinny mieć misje, które wyraźnie odzwierciedlałyby deklarację intencji i cele struktury organizacyjnej. Deklaracja misji wiąże się z intencją pola organizacyjnego w systemach współużytkowania energii, co z czasem pozwoli samodzielnie oceniać i monitorować, czy misja i oświadczenie misji oraz cudze zamiary są spójne czy rozbieżne. Świadomy i poinformowany jest ten człowiek, który bardzo zważa na kroki w zarządzaniu energiami generowanymi pomiędzy wszystkimi osobistymi relacjami, projektami i stojącymi za nimi zamiarami. Dzięki takiej przejrzystości celu można szybko sprawdzić rezonans osobisty, kiedy sprawy z czasem ewoluują, i lepiej zauważać, czy w intencji albo zgodzie, którą się wyraziło, trzeba wprowadzić zmiany.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/04/lisa-renee-zgoda-luty-2017-cz-i.html

Zgoda ukryta

Konsekwencją zgody jest uzależnienie od związanych z nią okoliczności, które rządzą osobą do tego stopnia, że ona uważa że na coś się zgodziła, chociaż nie uczyniła tego ani bezpośrednio ani nie podpisała żadnej umowy. Taka zgoda opiera na się na zachowaniu lub działaniach tej osoby w danym otoczeniu lub sytuacji. Na przykład: jeśli wiążesz się z większą instytucją, choćby edukacyjną, takie miejsce jest związane z mechanizmami społecznego porządku, które regulują zachowania jednostek. W tym przypadku zgoda oznacza, że jeśli zdecydujesz się wstąpić do takiej społeczności, musisz grać według jej zasad. Jeśli masz dostęp do społeczności UE (Wspólnoty Europejskiej) jako środowiska opartego na prawu Jedni, ukryta za nim zgoda polega na tym, że uczestnicy zgadzają się postępować według wytyczonych norm zachowania i zgadzają się z prawem Jedni. Gdyby ktoś kierujący się innymi zasadami lub odmiennymi przekonaniami, sprzecznymi z zastanymi tam zwyczajami, stał się jej członkiem, doświadczyłby dysonansu poznawczego.

Obszar luźnej interpretacji ukrytej zgody jest prawdopodobnie najbardziej manipulowany przez oszukańcze duchy chcące uzyskać zgodę od nieświadomych ludzi w sztuczny sposób. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mają ukryte uzależnienia i tendencje eskapistyczne spowodowane nierozwiązanym bólem i traumą. Taki ktoś nie rozumie, że skoro angażuje się w niezdrowe albo negatywne zachowania, to może otworzyć własną aurę na demoniczne podczepienia i negatywne duchy nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak, ponieważ wyraził zgodę poprzez sam fakt zaangażowania, nawet jeśli formalnie nie wyraził na to demoniczne podczepienie zgody. Niezdrowe zachowanie duchowe jest ukrytą zgodą daną światom ciemnych sił, co umożliwia im manipulowanie, kontrolowanie, podczepianie lub odsysanie energii, jednocześnie sprawiając, że czujesz się nieszczęśliwy. Taka osoba może często działać na przekór duszy lub jest ofiarą podłej jednostki ją wykorzystującej, aby zaszkodzić duszy, a to pozostawia demoniczne więzi oraz inne ciemne resztki. Najczęstsze przykłady rozmaitych duchowych podczepień i sił demonicznych podłączonych do ciała aurycznego to konflikty religijne, seksualne napaście, emocjonalne straumatyzowanie, wszelkie ofiary przemocy oraz nadmierna kontrola umysłu lub duchowe załamania. Aby zacząć uzdrawiać każde z tych duchowych nadużyć, trzeba poznać prawa intencji, zgody i kompetencji, wtedy można zacząć wyrażać świadomą zgodę, odzyskiwać własne ciało i energetycznie leczyć się z poważnych duchowych nadużyć, które spowodowały fragmentację świadomości i cała świetlistego.

Dlatego w sytuacjach osobistych powinniśmy unikać zgadzania się na coś czy wyrażania zgody przed kimś, kogo dobrze nie znamy i upewniać się, że dokładnie wszystko omówiliśmy lub wspólnie spisaliśmy. Otwarta i przejrzysta komunikacja między ludźmi pozwala utrzymać jasne intencje, co pozwala uniknąć nieporozumień odnośnie tego, na co wyrażamy zgodę.

Świadoma / poinformowana zgoda

To określenie oficjalnej zgody oraz zasady opisującej etykę biologiczną, zostało wprowadzone po II Wojnie Światowej i zatstąpiło wcześniejsze postanowienia medyczne oparte na świadomym zaufaniu do decyzji lekarskich, przenosząc odpowiedzialność za decyzje i ich skutki na pacjentów. Świadoma zgoda jest związana z procesem uzyskiwania zgody przed włączeniem danej osoby w jakikolwiek rodzaj sytuacji, która miałaby wpływ na zdrowie fizyczne lub dobre samopoczucie, zwykle związanej z badaniem medycznym albo eksperymentem klinicznym. Przed takim działaniem ma miejsce poinformowanie o potencjalnym ryzyku związanym z terapią lub lekami oraz z wyrażenie świadomej zgody. Takiej formy zgody można użyć, kiedy osoba jest na tyle wykształcona, że może zrozumieć fakt i i rozważyć konsekwencje, które będą skutkiem danego postępowania. Dlatego określenie „świadoma / poinformowana zgoda” jest etyczną i prawną zasadą, w której dana osoba korzysta z prawa do zebrania większej liczby danych w celu przeprowadzeni analizy, aby lepiej zrozumieć fakty oraz konsekwencje dokonanego wyboru. Świadoma zgoda jest bezpośrednio związana z tym, że człowiek zachowuje prawo do własnego ciała, autonomii i zapobiegania nadużyciom.

Człowiek może zgodzić się na coś ze strachu, pod wpływem presji społecznej lub z powodu psychologicznych trudności z wyrażaniem prawdziwych uczuć. Może twierdzić, że rozumie skutki danego działania, lecz w rzeczywistości nie w pełni pojmuje możliwe konsekwencje. Jednak poprawnie zdefiniowana oficjalna świadoma zgoda ma trzy składniki: ujawnienie informacji w prawdomówny sposób umożliwiający podjęcie samodzielnej decyzji, zdolność intelektualną do zrozumienia informacji i stworzenie formalnych rozstrzygnięć w przypadku konsekwencji a także dobrowolne działanie bez nacisków zewnętrznych takich jak przymus, manipulacja czy oszustwo. Te trzy podstawowe zasady świadomej zgody są ważne i trzeba je zrozumieć, ponieważ są związane z punktem przełomu, który musi być osiągnięty, aby ludzka świadomość zbiorowa przebudziła się do progu akceptacji rzeczywistości o wyższej częstotliwości. Kiedy coraz więcej osób będzie rozumiało osobiste prawa związane z prawami uniwersalnymi, będą mogli wykazywać większą elastyczność i otwartość, aby uzyskać jasność dotyczącą większej niemiłej prawdy kryjącej się za wydarzeniami na świecie. Wtedy zaczną silniej odczuwać prawdziwą naturę rzeczywistości, a lęki i wyparcia z przeszłości zaczną się wyłaniać na powierzchnię wspierając zbiorowe ludzkie postulaty dotyczące pełnego ujawnienia, domagające się poznania prawdy bez względu na to, jakby była niewygodna. Kiedy ludzie wykroczą poza lęki oraz wyparcia i podniosą się do poziomu etycznego traktowania ludzkości oraz planety, będą skłonni przejąć odpowiedzialność wnioskując za prawdą, jak to jest zapisane w prawie powszechnym. To odnosi się bezpośrednio do badania dowodów i ciągłego kontrolowania poinformowanej zgody we wszystkim, co wpływa na nasz umysł, ciało i ducha, a także na nasz świat.

Poinformowana zgoda została włączona do systemów medycznych, natomiast badania naukowe prowadzone w nazistowskich Niemczech zawierały najgorsze naruszenia praw człowieka i przestępstwa przeciwko ludzkości. Jest to ważne rozróżnienie związane z przyłączeniem tworzenia kultury świadomej zgody w naszym społeczeństwie do działań związanych z agendami nazistowskiego Czarnego Słońca. Ta linia czasu istnieje, od kiedy we współpracy z niektórymi zniszczonymi planetami i pozawymiarowymi pasożytami pojawiła się bezgłośna broń cichych wojen. Te same frakcje kontrolerów są zajęte niszczeniem świadomej zgody na każdy możliwy dziś sposób i rozpraszają uwagę mas, ignorując jej głębsze znaczenie, które ma służyć oraz chronić osobistą autonomię. Kodeks norymberski został ustanowiony w 1949 roku w celu opracowania standardów, za pomocą których można było osądzić nazistowskich naukowców i lekarzy podczas procesów norymberskich. Kodeks norymberski głosi, że wszyscy, którzy biorą udział w takim eksperymencie, są zobowiązani do dobrowolnego udzielenia zgody, która jest wolna od przymusu czy oszustw. Poinformowana zgoda jest niezwykle ważnym markerem dla kierowania etycznymi przepisami niezbędnymi do utworzenia społeczeństwa opartego na humanitarnych zasadach i ma znaczenie we wszystkich segmentach społeczeństwa mających wpływ na prawa człowieka, etykę seksualną / cielesną, etykę biznesu, etykę bio-techniczną i etykę polityczną. Jest to wspomagająca częściowe ujawnianie faktów podstawowa zasada etyczna i filozofia pomagająca powstrzymać szerzącą się korupcję noszącą symptomy nadużycia, pozwalającą na kłamstwa, oszustwa czy zastraszanie.

Z uwagi na znaczenie poinformowanej zgody dla ochrony praw człowieka i jako doktryny etycznej, ma ona zastosowanie w prawach uniwersalnych, w petycjach wymagających obnażenia dokładnych zdarzeń, które mają być wyjawione ludzkiej populacji w związku z pełnym odtajnieniem. W tym czasie na planecie świadoma zgoda w tym większym kontekście nie istnieje, zaś większość globalnych zdarzeń ma na celu doprowadzenie do ogólnego zniewolenia i urzeczywistnienia ludobójczych planów jednostek pozawymiarowych. Ponieważ popyt na pełne ujawnienie wzrasta, wszyscy zainteresowani tym, aby służyć ruchowi odtajniania informacji, mogą korzystać z lepszego zrozumienia wyższych zasad świadomej zgody lub jej braku, a następnie otworzyć dialog na temat etycznych konsekwencji tego, co było i jest robione przeciwko ludzkiej rasie. W tym momencie brak świadomej zgody następujący w wyniku zatajania prawdziwych i dokładnych wydarzeń na tej planecie stanowi brutalne nadużycie, co może bezpośrednio doprowadzić do genetycznego unicestwienia wielu gatunków, jak również do wielu innych niszczycielskich skutków.

Prawo intencji i prawo zgody

Pamiętaj, że zamiar jest równoznaczny ze zgodą, oddawaniem władzy w danych okolicznościach i stworzonej strukturze. Kiedy coś tworzysz, zastanów się nad tym, jaka przyświeca temu intencja, na co wyrażana jest zgoda i komu / czemu w tej sytuacji oddawana jest władza.

Niezależnie od siły, na którą się zgodziliśmy, świadomie albo nie, zgoda jest jakością energii, która podporządkowuje ciało i świadomość prawu powszechnemu. Jakość siły duchowej będzie miała odpowiednie prawa wymiarowe, które regulują działania ducha tej jakości. Siły negatywne są w niższych wymiarach i tworzą służebność oraz niewolnictwo, podczas gdy pozytywne siły ducha chrystusowego są w najwyższych wymiarach i tworzą suwerenność oraz wolność dla duszy oraz ducha.

To, co myślimy, jest naszą intencją i będzie przyzwalać na zestrojenie z częstotliwościami sił, które generujemy, a siła, którą tworzymy, jest naszym autorytetem w strukturze, którą budujemy.

To, co budujemy zgodnie z prawem struktury jest tym, co stworzyliśmy ze zgromadzonymi lub połączonymi siłami. Taki wytwór, czy postrzegany jako materialny czy niematerialny, będzie emitował energetyczną przyczynę i skutek ma nasze ciało,umysł, świadomość oraz na wszystkie nasze życiowe doświadczenia.

Kiedy znamy zasady praw intencji, naturalnie rozwijamy zgodę na każdy rodzaj energii, siły czy struktury, z którą współdziałamy czy którą współtworzymy. Ta siła energii, zarówno pozytywna jak i negatywna, wykorzystywana jest do stworzenia struktury, która określa kompetencje, z którymi struktura ta została zbudowana. Jak długo ta struktura jest budowana z takim samym zamiarem, zgodą i znaczeniem, tak długo pozostanie zarządcą struktury.

Brak wiedzy jest najczęstszym powodem, dla którego jednostka nieświadomie współtworząca z negatywnych powodów, które są siłami ducha oszusta, staje się coraz bardziej uwikłana w te negatywne siły, co powoduje negatywne skutki wynikające z prawa przyczyny i skutku. Wiele osób nie potrafi dostrzec negatywnych sił i poziomów zwodzenia stosowanych przez ducha oszusta. Jest to luka tworzona przez struktury Obcych i ich nieorganiczne struktury AI, które manipulują ludźmi, aby współtworzyli z tymi negatywnymi siłami w celu rozwijania i rozpowszechniania negatywnych efektów na płaszczyźnie Ziemi i w innych wymiarach.

Świadome zaangażowanie

W tym i w kolejnych latach wielu z nas znajdzie się w Rorschach, w których wymagana będzie klarowność oraz konieczne będzie podjęcie osobistej zgody – będziemy świadkami wielu różnych poziomów szkód wyrządzanych przez wieki.

Najtrudniejszym aspektem, z którym będziemy musieli się zmierzyć, będzie okazja do osobistego zobaczenia nieludzkiego traktowania, celowej brutalności i tortur, którym ludzie z różnych powodów poddawali innych – zarówno ludzi jak i inne istoty. Ile osób odmówiło spojrzenia na przypadki szkody umyślnej, ponieważ uważa, że to coś brzydkiego i ciemnego, a w milczeniu nadal przyzwalają na niewolnictwo i tortury dokonywane na ludziach, w tym na dzieciach, udając że tego nie widzą i nie rozumieją. Światowe struktury władzy, rządy tej planety zarabiają na cierpieniach i torturach dokonywanych na ludzkości. Gospodarka światowa jest uzależniona od cierpienia i niewolnictwa ludzi, ponieważ chodzi o generowanie masowych zysków opierających się na nieludzkim traktowaniu i kryminalnym postępowaniu. Wiele sklepów i organizacji zajmujących się branżą odzieżową zgłasza, że służą pomocą humanitarną, w związku z tym otrzymują ogromne sumy pieniędzy, które powinny być przyznawane ludziom potrzebującym pomocy, ale zyski dostają wielkie korporacje – z klęsk i wojen. Wielonarodowe organizacje charytatywne związane z opieką nad dziećmi są powiązane z polityką, i mają wszystko tak poukładane, że potajemnie otrzymują dochody z kręgów związanych z pedofilią.

Dlatego będziemy mieli do czynienia z dokonaniem wyboru odnośnie wyrażenia zgody na to, co znamy jako brzydką prawdę, która istnieje w skrywanych sytuacjach wpływających na nasze życie i poglądy. Dostrzeżemy więcej elementów odnoszących się do tego, co dzieje się w makrokosmosie, który wpływa bezpośrednio na nas spływając do naszych mieszkań. Czy jesteśmy gotowi zobaczyć, co tak naprawdę stoi za światowymi gospodarkami, jaki rodzaj ludzi i jakie sklepy są wykorzystywane do ciągłego czynienia krzywdy i jak ta degeneracja wpływa na każdą strukturę istniejąca na naszym świecie? Albo nie zechcemy tego wiedzieć i zanegujemy szkody, jakie to wszystko wyrządza? Ludzie są na rozdrożu, ponieważ muszą podejmować decyzje, muszą stać się bardziej etyczni, powstrzymać kłamstwa zaniedbania i żyć zgodnie z duchowym Źródłem oraz wyższymi wartościami. Podczas tego okresu będziemy zmuszeni do przypomnienia sobie naszej prawdziwej empatycznej natury, abyśmy mogli nauczyć się żyć nie szkodząc innym żyjącym na tym świecie. To jest najszybsza droga do ewoluowania i wyeliminowania energetycznej nierównowagi, to jest sposób na prawdziwą służbę innym i dążenie do okazywania szczerej życzliwości oraz nieszkodliwości.

Efekt chimery

Aby zrozumieć istotę natury tego, gdzie lokujemy naszą intencję i zgodę, oraz aby wiedzieć, jakiego rodzaju siły wibracyjne pozwalamy naszemu ciału wyrażać poprzez myśli, zachowanie i działania, wyjaśnimy efekt chimery. Międzygatunkowe hybrydy i chimery są jednostkami tworzonymi z dwóch lub więcej gatunków. Genetyczne chimery mogą być stwarzane z ludzi, kiedy ciało składające się z komórek należących do jednego odrębnego gatunku genetycznego jest mieszane w krwiobiegu z komórkami innego gatunku genetycznego. Chimery nie są hybrydami. Ich formę uzyskuje się poprzez infuzję i mieszanie komórkowych składników krwi lub komórek krwiotwórczych podczas transplantacji albo transfuzji czy bezpośredniego wstrzyknięcia do krwiobiegu, co genetycznie modyfikuje komórki ludzkiego ciała. Jest to doskonały przykład, dlaczego nie powinniśmy dopuszczać, aby komórki innego gatunku były wstrzykiwane do naszego krwiobiegu, jak to ma miejsce podczas wojskowych eksperymentów i szczepień.

Frakcje pozbawionych duszy i ciała jednostek zmiennokształtnych walczących o utrzymanie kontroli nad dostępem do Ziemi i pola energetycznego człowieka, są nazywane grupą Chimery. Te jednostki, jak wiele grup NAA, są złośliwymi pozawymiarowymi pasożytami, które oddają cześć Czarnemu Słońcu i mogą istnieć tylko wtedy, kiedy znajdą gospodarza, z którego będą odsysały energię. Wyższe szeregi grupy Chimery są używane przez smocze Czarne Słońca do administrowania lub monitorowania obszarów fantomowych, hiper-wymiarowych gniazd i pewnych sekcji czarnomagicznych sieci albo ogrodzeń z częstotliwości umieszczonych w ciele Ziemi. Niektóre z tych jednostek Chimery umieszczone w laboratoriach związanych z genetyką w podziemnych bazach wojskowych znane są z eksperymentów genetycznych, klonowania i przeskakiwania po liniach czasowych. Były pewne pozytywne siły, które pracowały nad powstrzymaniem programów klonowania grup Chimery, zwłaszcza spośród osób publicznych – obecnie wciąż toczy się o to batalia. W rezultacie zatargów grupa Chimery musiała zamieszkać w ludzkich ciałach na powierzchni Ziemi – zostali przygotowani do tego, aby mieć wystarczająco zbliżone, dopasowanie wibracyjne do przejęcia. Profil dopasowania zawiera asortyment międzygatunkowej mieszanki z krwią, orientacje sataniczne w kierunku AI lub asymilacje połączone z uwypuklaniem bardzo gwałtownych i zdeprawowanych obrazów, co wywołuje niekontrolowane gwałtowne impulsy w ich ludzkich obiektach.

Podczas tej fazy rozwoju świadomości na Ziemi następuje łączenie dualnego aspektu duchowości ciała i ucieleśniania ducha w materii. Ponieważ te siły duchowe lub inne królestwa mogą stać się cielesne przez dostęp do ludzkiego ciała w świecie fizycznym, ludzkie ciało może stać się z nimi konsubstancjalne poprzez dopasowanie rezonansu wibracyjnego. Aby być z czymś konsubstancjalnym, musi dojść do identyfikacji, połączenia i splątania na poziomie energetycznym i komórkowym. Jeśli nie dostrzegamy własnych negatywnych myśli i działań, możemy być konsubstancjalni z wibracjami negatywnych sił, nie zdając sobie z tego sprawy.

Wyjątkowo negatywne myśli uszkadzają układ nerwowy i mózg, np. podczas wyrażania wściekłości, przemocy, nienawiści, pragnienia zabicia i zniewolenia, które przyciągają nie tylko demoniczne duchy ale także pozawymiarowe pasożyty, które chcą zebrać energię wytworzoną przez to ciało. Obecnie ludzie żyjący na Ziemi są energetycznie atakowani i narażani na poziomy ekstremalnej przemocy oraz deprawacji, które są wysłane nie tylko przez media ale też przez różne aspekty popkultury. Ten program ma na celu popularyzowanie satanizmu w popkulturze, która przygotowuje tereny dla ludzi, tak aby stali się konsubstancjalni z wyjątkowo negatywnymi siłami, a także aby połączyć ich z kontrolującymi satanicznymi pasożytami chcącymi handlować ludzkimi nosicielami.

Kiedy osoba była narażona na warunki genetycznego chimeryzmu połączonego z konsekwentnym bombardowaniem ekstremalną przemocą i zepsuciem, kiedy wykazuje furiackie zachowania, to stymuluje chimeryczne pasożyty, dając im pełny dostęp do ludzkiego ciała. To znaczy, że jeśli osoba zachowuje się skrajnie negatywnie, tak że można przyrównać to do satanizmu, teraz jest możliwe, że ze względu na zgodę na wyrażanie tych sił ta osoba traci panowanie nad własnym ciałem. Następuje nieoczekiwana zamiana miejsc z satanistycznym pasożytem, który wypycha pierwotną duszę i zamieszkuje ludzie ciało. Kiedy wchodzi do ludzkiego ciała, DNA i krew są zmieniane na zawsze. To jest efekt chimery.

Zmiennokształtne chimery wyjaśniają typ ludzkiego ciała, które wydaje się być człowiekiem, ale nim nie jest, ponieważ dusza została wyrzucona lub odebrana w taki sposób, aby można było używać ciała jak wirtualnego awatara. Ponieważ ciało jest śmiertelne, ogólnie rzecz biorąc chimera musi ciągle zabijać lub karmić się czymś, co wydłuża jej zdolność do użytkowania ciała bez powodowania jej wykrycia lub rozkładu. Grupa Chimery jest niezwykle zaawansowana technologicznie, ponieważ zaprogramowała holograficzne rzeczywistości kwantowe, które niszczą kody genetyczne lub programowe. Za tymi sygnaturami chimery zdają się stać wojskowe programy badawcze związane z neuro-technologią, jak mapowanie mózgu i przesyłanie danych do umysłu w celu użycia jako broni, wykorzystywane również do modyfikacji materiału genetycznego, aby uzyskać dostęp do ludzkich ciał.

Infrastruktura naniesiona podczas mapowania mózgu i sztuczna inteligencja do rejestrowania oraz transmisji ekstremalnej przemocy a także deprawacji działa na każdy możliwy sposób dostając się do mózgu przez popkulturę w celu ułatwienia wtłaczania tam chimery. Chodzi o podżeganie do przemocy w taki sposób, żeby straumatyzować centralny układ nerwowy. Tak potraktowany człowiek zamyka się w sobie, dusza ulega fragmentacji oraz odtrąceniu a ciemna spirala wystawia go na przemoc, aby zapisać się w centralnym układzie nerwowym, mózgu a następnie degenerować i niszczyć oryginalne ludzkie DNA. Po wystąpieniu kombinacji tych czynników może dojść do przejęcia ciała, a wtedy człowiek jest podżegany do niekontrolowanych impulsów, aby dokonywać podobnych fanatycznych akcji, które widział w telewizji, filmach – jest kontrolowany umysłowo jak automat opanowany przez te pasożyty. Ostatnio sygnatura efektu chimery uwidoczniła się u pewnego mężczyzny na zachodnim wybrzeżu (USA).

Cała ta sytuacja jest bardzo złożona, a jej przedstawienie nie ma na celu zaszczepienie strachu lecz dokładne uświadomienie sposobów, za pomocą których może pojawić się efekt chimery. Unikanie praktykowania satanizmu czy angażowania się w wyjątkowo agresywne działania chronią twoje ciało przed tym pasożytnictwem, pomocne jest też zdecydowanie się na bezpośredni kontakt z wewnętrznym duchem, praktykowanie bezwarunkowej miłości, nieszkodzenia nikomu i empatii. Nadszedł czas, aby zważać na to, na co wyrażamy zgodę. Prawo Jedni zawiera niezbędne zasady zachowania, praktyki i systemy przekonań, które ludzkość musi poznać w celu osiągnięcia duchowej wolności i niezależności. To jest to, co będzie chronić ludzkie ciało i służyć całej ludzkości.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, a całą resztę wyrzuć. Dziękuję za męstwo i odwagę bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem niezależną, wolną istotą boską!

Do następnego spotkania pozostań w świetle ścieżki serca awatara Chrystusa Sofii. Proszę bądźcie mili dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa.

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2017/04/lisa-renee-zgoda-luty-2017-cz-ii.html

 

Slowianskie Zwiedzenie

Nie jest to notka anty slowianska.. jest to notka przeciwko slowianskim przebierancom!

Livia Ether Flow says:
April 13, 2017 at 20:40

cytat ze strony slowianowierstwo

”Światowid – czyli Światło Świata, którego imię utożsamione przez katolicyzm, religii dziedziczącej po judaizmie z diabłem/lucyferem, nie jest niczym innym jak imieniem Świętowita – Światło Świata (Luci-Ferusa, Łączy-Sferusa, Światło Żelaznego – Niezniszczalnego, Światło-Świecącego, a także Dawcę Światła i wiedzy). To ŚWIATOWID i my Słowianie-Polacy Lechici, jesteśmy nazywani przez Biblię Wężowym Plemieniem, gdyż jesteśmy dokładnie Plemieniem Żmijów/Smoków/Drakonów/Węży. ”

https://slowianowierstwo.wordpress.com/2015/03/11/lechici-lachy-polachy-polacy/

Co ciekawe sami wyznawcy wiary rodzimej uwazaja tych falszywych gadzich bogow za swoich protoplasow – ojcow.. jak to ujal chocby Mezamir:

„Mnie i tak najbardziej fascynuje to że jako rasa Słowian
jesteśmy potomkami smoko-wężowych bogów/Nagów 🙂 ”

Michaela zacytowala ten komentarz z MZ na moim blogu zadajac jednoczesnie pytanie:

Więc do kogo jest podobny?

no wlasnie, dobre pytanie, choc Mezamir zamiescil zdjecia swoich slowianskich bogow ojcow, ktorzy wygladali podobno tak:

i jeszcze jedna perelka, o ile nie wieksza

Listopad 21, 2013 o 14:03
Ktoś pisze:

Chce powiedzieć iż SMOK czyli szatan z bibli to Słowianie.

Chce także powiedzieć iż “wyrzekajac się szatana” Polacy wyrzekają się własnej Narodowej Tożsamości

*nnka.wordpress.com/2013/11/17/wiara-milosc-nadzieja-2/#comment-23477*

Po prostu szok!

Jednak coz.. to do czego doszlo na Slezy mozna przyrownac do ataku DRACO na Lirian… i nic dziwnego, ze wlasnie ta grupa MARDUKA – SZATANA az tak bardzo mnie przesladowala..

MARDUK

Satan on Earth

Marduk, Son of Enki

http://ascensionglossary.com/index.php/Marduk

Fragment sesji 198 Projektu Cheops:

EN-KI: Działamy jako Istoty Duchowe i mój Syn Marduk także działa. Powiedzmy jestem Wodzem Naczelnym, który dysponuje tą cała Flotą, która jest w Kosmosie, ale zaznaczam, gdyby chodziło o to, że Ziemię można zniszczyć, to wtedy zabiera się tych, którzy nadają się do dalszego życia, czyli to dobre ziarno. Plewy pozostaną na zagładę.

http://misjafaraon.com/sesja-198/

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/08/slezanska-lira/

ENKI to ”slowianski” SWIATOWID

”EN-KI: Zgadza się. EN-KI to ja i byłem, powiedzmy takim cichym Prezesem „Daru Światowida”, czyli Projektu Cheops.”

waz zwodziciel

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4901

Trwa potezne ZWIEDZENIE moi drodzy, naprawde potezne.. zwiedzenie pt. Powrot do Slowianskich Korzeni…

Spojrzcie tez na te niezwykla koincydencje pewnych zdarzen w dniu 16 lipca 2016 ~ rytualne zabojstwo Maxa Spiersa w Polsce I inauguracja krola Polski ~ Wojciecha Edwarda 1 samozwanca.. (powrot krola?).. Max reprezentowal energie chrystusowe, (naprawde wkroczyl na dobra droge I chcial dobrze).. drugi pan energie antychrysta.. to illuminacki jezuita. Zobaczcie tez kto jest jego prawa reka.. pan Cezary Tousty ~ zalozyciel DARU SWIATOWIDA, fundacji powolanej dla realizacji misji PROJEKTU CHEOPS.. na prosbe samego ENKI oczywiscie..

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/wspolczesne-oblicze-polskiej-monarchii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/comment-page-1/#comment-4906

Na ponizszym zdjeciu ( w srodku) nowo obrany krol Polski

Po prawej – Cezary Mariusz Tousty – ”Radca Stanu Wielmożny Marszałek Wielki Koronny”, fundator fundacji DAR SWIATOWIDA (misja Projekt Cheops), oraz prezes spolki DAR-FISH (razem z KK Radziwillem, rowniez czlobkiem Daru Swiatowida!). Pod adresem Dar-Fishu zarejestrowany byl wlasnie DAR SWIATOWIDA,  oraz wielu czlonkow Projektu Cheops, w tym Lucyna Lobos, Bill Brown, Andrzej Wojcikiewicz, Anna Dolinska, ird…. Warto tez wspomniec, ze pan Tousty jest prezesem wielu innych spolek, zwlaszcza rybnych i miesnych.. a teraz pierwszym czlowiekim po krolu!!!

Król Polski

 Wojciech Edward I

http://www.xn--krlpolski-66a.org.pl/

kanaly youtube

QUOMODO TV

Król Polski Wojciech Edward

Zjazd Katolicki

Dodam tylko, ze osoba krola samozwanca zainteresowala mnie przede wszystkim przez wzglad na jego prawe ramie ~ pana Cezarego Tousty, fundatora DARU SWIATOWIDA… Na konto tej fundacji wplynelo wiele pieniedzy, zostalo tez przekazane 2, 5 kilograma zlota, co stanowi koszt ponad 400 000 zl!!! Zloto owe zostalo przerobione na ZLOTE PRETY potrzebne do przeprowadzenia ceremonii 11 11 11 Projektu Cheops.. i ostatecznie zlozone w jakims egipskim sejfie.

(CI LUDZIE MAJA PRAWDZIWEGO SWIRA NA PUNKCIE ZLOTA. NIC WIEC DZIWNEGO ZE TERAZ ZAJELI SIE POSZUKIWANIAMI ZLOTEGO POCIAGU)

Ah, bardzo mnie tez zastanawia wspomniana data 16 lipca 2016.. byc moze to tylko niesamowity przypadek, ale pamietam ze te sama dziwna sciezke dzwiekowa ktora uslyszalam w nocy z 16 na 17 lipca 2016 slyszalam po raz pierwszy w czasie przesilenia letniego, a wiec niecaly miesiac wczesniej, a to co sie wtedy dzialo mialo ponoc zwiazek z tzw. Powrotem Krola..

i jeszcze taka ciekawostka:

QUOMODO TV – VOL. XXXVI – 2016.02.20

WYWIAD W.E.LESZCZYŃSKIEGO W TV NIEZALEŻNA WROCŁAW

Mysle wiec, ze warto sie naprawde dobrze zastanowic nad tym, dla kogo tak naprawde jest tworzona tzw. REPUBLIKA SLEZANSKA

wiecej poki co w notkach

jak i w komentarzach nimi

cdn

livia

Thothian Network, Black Magic & Anti-Christ Agenda

Wspolczesne oblicze polskiej monarchii, czyli ”jasnie oswiecony” Krzysztof Konstanty Radziwill jako krol polskiego ruchu NEW AGE

Link do dyskusji na ten temat pod notka

Jak niszczy sie niewygodnych dla swiatowego systemu niewolnictwa

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/28/jak-niszczy-sie-niewygodnych-dla-swiatowego-systemu-niewolnictwa/comment-page-1/#comment-47250

W komentarzu X mowa o ”jasnie oswieconym” Krzysztofie Konstantym Radziwille (nieoficjalnym krolu polski) i jego niezwyklych powiazaniach z ezoterycznymi stowarzyszeniami, chocby takimi jak Projekt Cheops.. Co ciekawe wiele osob z tego srodowiska laczy wspolny adres zamieszkania – w Darlowie.. Podzamcze.. Prosze zwrocic uwage na te wyciagi z KRS.. to tylko wyrywek, choc co ciekawe wszystkie z wymienionych osob wchodza w sklad zarzadow powiazanych ze soba ugrupowan takich chocby jak Dar Swiatowida – Projekt Cheops, etc

Krzysztof Konstanty Radziwiłł 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Sopot (Pomorskie), Szamoty (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie), Wrocław (Dolnośląskie)

(http://www.st-lazarus-orden.pl/)

 Dar Światowida

Andrzej Jerzy Wójcikiewicz 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Warszawa (Mazowieckie)

 Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, „Madrosc Narodow”

(http://www.projekt-cheops.com/)

Lucyna Helena Łobos Brown 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, Misja Faraon

(http://misjafaraon.com/sesje/)

Anna Dolińska

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Warszawa (Mazowieckie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, „Madrosc Narodow”

(http://www.projekt-cheops.com/)

Krystyna Bogumiła Maciąg

Miejscowośc: Darłowo (Zachodniopomorskie), Wrocław (Dolnośląskie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, NTV

etc

————-

Znalazlam wyjasnienie dotyczace Darlowa, oto one:

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 12058.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-01-20 r.

FUNDACJA WSPIERANIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH “DAR ŚWIATOWIDA”

1. Siedziba kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DARŁOWO miejscowość DARŁOWO
2. Adres ulica PODZAMCZE nr domu 1 nr lokalu A kod pocztowy 76-150 poczta DARŁOWO

Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwisko WÓJCIKIEWICZ
2. Imiona ANDRZEJ

1. Nazwisko ŁOBOS
2. Imiona LUCYNA HELENA

1. Nazwisko RADZIWIŁŁ
2. Imiona KRZYSZTOF KONSTANTY

http://www.imsig.pl/pozycja/2005/25/KRS/12058,FUNDACJA_WSPIERANIA_BADA%C5%83_ARCHEOLOGICZNYCH_%22DAR_%C5%9AWIATOWIDA%22

Dodam tylko, ze Fundacja Dar Swiatowida sie rozwiazala, choc w jej miejsce powstala nowa, tym razem pod nazwa

FUNDACJA „MĄDROŚĆ NARODÓW”

wczesniej dzialajaca pod nazwa

Projekt Cheops

prawdopodobnie utworzony na bazie sekty

ANTROVIS

glowny osrodek duchowy

Ślęża

Jak nie paść ofiarą oszustwa? Uważać, gdy nasze mieszkanie chce kupić arystokrata, monarchista i poważny Biznesmen z wielkim nazwiskiem.

O takich ludziach mawia się „figura”. Z noty biograficznej: „Krzysztof Konstanty Radziwiłł. Polski przedsiębiorca i arystokrata. Książę: linia na Towianach i Połoneczce, hrabia na Szydłowcu i prokurator Królestwa Jerozolimskiego. W roku 1999 mianowany najwyższym zwierzchnikiem, a w 2009 roku baliwem Polski Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy [baliw to według encyklopedii PWN główny urzędnik w zakonach rycerskich zarządzający strukturą administracyjną pośrednią między przeoratem a komandorią – przyp. red.]. Odznaczony kanadyjskim medalem L’Ordre du Bon Temps, Wielkim Krzyżem Orderu św. Łazarza, Krzyżem Komandorskim św. Brygidy oraz słowackim medalem policji miejskich”.

Według Krajowego Rejestru Sądowego Radziwiłł prowadzi bogatą działalność biznesową. Ale to znów tylko teoria. – Nie ma tu takiej firmy – słyszymy w Darłowie przy ul. Podzamcze, gdzie ma mieć siedzibę spółka Darfish, w której Radziwiłł jest prezesem zarządu.

Poszliśmy więc innym tropem. W połowie lat 90. w Trójmieście głośno było o Konfederacji Korony Polskiej, którą założył Radziwiłł. Organizacja miała skupiać elity, by przejąć sprawy w kraju po przekształceniu Polski w monarchię. Krzysztof Radziwiłł organizował bale i przyznawał odznaczenia. Najwyższą godnością, jaką można było otrzymać z jego rąk, był prywatny Order Rycerzy Tau pod patronem św. Jakuba Apostoła. Odznaczenie nawiązywało do nieistniejącego od końca średniowiecza zakonu św. Jakuba z Altopascio. Order przedstawiał grecką literę tau (symbol dawnego zakonu) w otoczeniu dwóch mieczy (oznaka męstwa). Taki order podobno dostał od Radziwiłła ksiądz prałat Henryk Jankowski oraz kilku ważnych przedsiębiorców z Trójmiasta. Z czasem okazało się jednak, że fundator odznaczenia nie jest w stanie rozliczyć się z datków zbieranych od pomorskich biznesmenów. Po Konfederacji Korony Polskiej dziś nie ma śladu, a do przyjęcia orderu z rąk Radziwiłła nikt nie chce się przyznać

http://www.newsweek.pl/patent-na-ksiecia,73677,1,1.html

Lily22  2015/09/14 at 02:01 

autor: sooleyman » 27 wrz 2009, 13:48
Może dodam jeszcze jedną sprawę odnośnie i reportażu o Projekcie Cheops i Fundacji “Dar Światowida” oraz o Kościele Katolickim. Sprawa zatoczyła koło, gdyż członkiem zarządu “Daru Światowida” jest książę Krzysztof Konstanty Radziwiłł… przełożony jak najbardziej katolickiego Zakonu Rycerzy Szpitalnych Św. Łazarza, którego kapelanem osobistym jest kapucyn z Krosna, o. Grzegorz Badziąg… teoria spiskowa? co ma wspólnego Kościół Katolicki ze sprawą roku 2012… żebym nie był gołosłowny – podaję źródła, zacznę od sądowych:

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-wspierania-badan-krs-215725.html

Dla dociekliwych dodam, że zarówno Stowarzyszenie Św. Łazarza jak i Projekt Cheops to ośrodek wrocławski 🙂

http://www.forum.spirytyzm.pl/viewtopic.php?f=13&t=177&start=20

Zakon Rycerzy i Szpitalników swietego Lazarza z Jerozolimy (lac. Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani) Wyznanie katolickie. Kosciól rzymskokatolicki. Status kanoniczny zakon rycerski.

lazarus1

Cross of Saint Lazarus

wiecej na temat zakonu:

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/09/14/wspolczesne-oblicze-polskiej-masonerii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/comment-page-1/#comment-47292

http://lazaruskrosn.nazwa.pl/

Bractwo św. Łazarza zostało założone w 1592 przez Piotra Skargę – pierwszego polskiego jezuite:

Jezuici są spadkobiercami Templariuszy.
Zakon Templariuszy to Zakon Rycerzy Świątyni Salomona lub Zakon Rycerzy Świątyni Jerozolimskiej

LINK

ja te grupe okreslam mianem

DARK TEMPLARS

a o tym jaka jest roznica pomiedzy wlasnie te grupa templariuszy, a oryginalnymi templariuszami (wraz z prawdziwa linia graala) pisze w notce

Katharzy, Templariusze i Swiety Graal

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/15/katharzy-templariusze-i-swiety-graal/

i poki co wiecej w dyskusji pod wskazanym wczesniej linkiem:

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/28/jak-niszczy-sie-niewygodnych-dla-swiatowego-systemu-niewolnictwa/comment-page-1/#comment-47250

oraz w komentarzach pod notka

update

05 april 2017

polecam kolejne wpisy powiazane z tm watkiem

MK ULTRA – Projekt Cheops

https://liviaflow.wordpress.com/2016/08/31/mk-ultra-jako-sponsor-projektu-cheops/

 

update

10 kwietnia 2017

Cezary Mariusz Tousty – prezes spolki DAR-FISH (na spolke z KK Radziwilem), jak I wielu innych firm, w tym rzezni! zalozyciel fundacji DAR SWIATOWIDA (Projekt Cheops)..  

Alicja z Krainy Czarów says:
April 10, 2017 at 18:55
Jeśli zaś chodzi o spółkę DarFish to strasznie by to wyglądało gdyby ludzie od łapania ryb mieli przewodniczyć projektowi ratowania świata. Mam nadzieje że oni nic nie mają wspólnego z połowami i przetwórstwem rybnym.

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4863

Livia Ether Flow says:
April 10, 2017 at 20:05
Rejestr przedsiebiorcow skupujacych produkty rybne 18.12.14.xlsx

“DAR-FISH” Sp. z o.o. Rusko 1 A, 76-150 Darłowo
Rolnictwo , łowiectwo, włączając działalność usługową. Leśnictwo, łącznie z działalnością usługową. Rybactwo, włączając działalność usługową. Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu. Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej. Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających. Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych. Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. Budownictwo. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami. Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi. Transport wodny morski i przybrzeżny. Transport morski. Transport wodny śródlądowy. Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką. Obsługa nieruchomości. Edukacja. Działalność w zakresie architektury i inżynierii. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. Hotele i restauracje.

DATA WPISU DO REJESTRU 4-2-2003

DATA WYKREŚLENIA Z REJESTRU 4-9-2012

NUMER WPISU P-MR-59

update

Cezary Mariusz Tousty – prezes spolki DAR-FISH (na spolke z KK Radziwilem), zalozyciel fundacji DAR SWIATOWIDA (Projekt Cheops)

Firma: “Kraina” S.A. Darłowo (KRS 0000273088 ) od 2007-01-30 do teraz przetwórstwo mięsa; Spis firm wg. branży: Przetwórstwo mięsa
Stanowisko: dostępne w raporcie płatnym
Stanowisko: Prezes Zarządu od 2009-02-13 do teraz

http://www.kto-kogo.pl/Cezary_Tousty

update

“GRUPA POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY” SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000215012
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-08-18 r.
Cezary Mariusz Tousty – PREZES ZARZĄDU
http://www.imsig.pl/pozycja/2008/106/KRS/71447,%22GRUPA_POLSKI_PRZEMYS%C5%81_MI%C4%98SNY%22_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

ale jak podejrzewam cos niezwykle ciekawego musi sie znajdowac w Sopocie.. jest zwlaszcza taka jedna willa, ktora pamietam z dziwnych stanow deja vu… ale moze to tylko maybe-line……

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4865

Livia Ether Flow says:
April 10, 2017 at 20:30

RADA KRÓLEWSKA

Cezary Mariusz Tousty – Senator – Marszałek Wielki Koronny – Pierwszy Radca Króla, wszelkie sprawy Królestwa Polskiego oraz sprawy geopolityki i polityki Królestwa Polskiego, sprawy kontaktów w imieniu Króla z hierarchami kościoła katolickiego, sprawy Pomorza Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Śląskiem, etc., etc. Premier Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego.

http://www.xn--krlpolski-66a.org.pl/rada_krolewska.htm

”Radca Stanu Wielmożny Cezary Mariusz Tousty – Marszałek Wielki Koronny”

Polscy samozwańcy

Wojciech Edward Leszczyński (ur. 1960) – Podaje się za potomka z linii bocznej króla Leszczyńskiego. W celu przejęcia Korony Polskiej i powrotu do idei sejmikowej zorganizował Sejm Walny Skonfederowany Konfederacją Generalną Niepołomicką[17] pod swoim przewodem. 16 lipca 2016 roku Wojciech Leszczyński został obrany przez kilkunastu zwolenników na Króla Polski. Od tego momentu tytułuje się jako Wojciech Edward I

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_samozwa%C5%84cy

Jeśli to ten to czas uciekać z kraju

dsc05405s

Tak to ten, niestety! na prawo pan Cezary Tousty… kim jest pan po lewej nie wiem…”Wojciech Edward Leszczyński nie jest jedynym samozwańczym królem Polski. Do tytuły królewskiego pretenduje bowiem kilkanaście osób – m.in., zamieszkała w Madrycie Maria Władimirowna Romanowa, wywodząca się z dawnej rodziny carskiej oraz Jan Zbigniew Potocki, który uważa siebie również za króla Polski.”
Lista polskich samozwancow na wikipedii
po prostu GRA O TRON co ciekawe, a nawet bardzo to to ze pan Wojciech Leszczyński zostal tym krolem polskim w dniu 16 lipca 2016…i jeszcze taka ciekawostka:
QUOMODO TV – VOL. XXXVI – 2016.02.20 – WYWIAD W.E.LESZCZYŃSKIEGO W TV NIEZALEŻNA WROCŁAW

to chyba najdziwniejszy wywiad Janusza Zagorskiego, sposrod kilkunastu ktore ogladalam… naprawde zobaczcie 😉🙂

ahh, oczywiscie znow mamy obok pana krola polski Wojciecha Edwarda 1 pana Cezarego Tousty – fundatora Daru Swiatowida (Projekt Cheops).. uzywaja symbolu ryby, w tym na szatach ktore nosza na swoich uroczystosciach, w kazdym badz razie tzw. slubach…. cieeekawe… dar-fish — dar swiatowida…. sorki, ale bardzo mi sie nie podobaja ci panowie……..

”MOWA OD TRONU”

https://www.youtube.com/channel/UCL0dG0saJkSC1_ZW0bK3VlQ

KRÓL POLSKI TV – WYSTĄPIENIE KRÓLEWSKIE – 2017.03.19

Strasznie mi to wszystko pachnie jezuitami.. I naprawde dziwne, ten “powrot krola” akurat w dniu 16 lipca 2016, w dniu smierci Maxa Spiersa…

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4866

 

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/wspolczesne-oblicze-polskiej-monarchii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/comment-page-1/#comment-4867

 

<

Livia Ether FLOW

Link do dyskusji na ten temat pod notka

Jak niszczy sie niewygodnych dla swiatowego systemu niewolnictwa

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/28/jak-niszczy-sie-niewygodnych-dla-swiatowego-systemu-niewolnictwa/comment-page-1/#comment-47250

W komentarzu X mowa o ”jasnie oswieconym” Krzysztofie Konstantym Radziwille (nieoficjalnym krolu polski) i jego niezwyklych powiazaniach z ezoterycznymi stowarzyszeniami, chocby takimi jak Projekt Cheops.. Co ciekawe wiele osob z tego srodowiska laczy wspolny adres zamieszkania – w Darlowie.. Podzamcze.. Prosze zwrocic uwage na te wyciagi z KRS.. to tylko wyrywek, choc co ciekawe wszystkie z wymienionych osob wchodza w sklad zarzadow powiazanych ze soba ugrupowan takich chocby jak Dar Swiatowida – Projekt Cheops, etc

Krzysztof Konstanty Radziwiłł 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Sopot (Pomorskie), Szamoty (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie), Wrocław (Dolnośląskie)

(http://www.st-lazarus-orden.pl/)

 Dar Światowida

Andrzej Jerzy Wójcikiewicz 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Warszawa (Mazowieckie)

 Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, “Madrosc Narodow”

(http://www.projekt-cheops.com/)

Lucyna Helena Łobos Brown 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, Misja Faraon

(http://misjafaraon.com/sesje/)

Anna Dolińska – Miejscowości: Darłowo

View original post 609 more words

Mind Control po Polsku, Antrovis na bis i.. ZLOTY POCIAG

Projekt Cheops.. Ci ludzie maja swira na punkcie zlota.. nic wiec dziwnego, ze zajeli sie tez ZLOTYM POCIAGIEM

(Omega Nazi Ki)

Szukalam wlasnie pewnego zdjecia i natknelam sie na takie – na lewo dr. Adam Szynkiewicz (Dar Swiatowida, Projekt Cheops – aktualnie Projekt Uwalniania Wiedzy oraz spolka poszukujaca Zlotego Pociagu XYZ)

walbrzych-poland-15th-december-2015-doctor-adam-szynkiewicz-l-and-f9agj1

choc co ciekawe zdjecie znalazlam wsrod fotografii z podpisem

NAZI DOCTOR STOCK

http://www.alamy.com/stock-photo/nazi-doctor.html

chodzi oczywiscie o to, ze dr Szynkiewicz jest specjalista od Nazi Golden Train… na dwoch pierwszych zdjeciach w galerii ~ nazistowski zbrodniarz ~ dr Joseph Mengele.. I juz wiem ze w pewnym momencie te wszystkie watki sie ze soba zejda.. Max!

Livia Ether Flow says:

A58 napisal, ze pewnego dnia zjawili sie po niego panowie z wojska (dop. A58 prostuje – link – ze byli to po prostu nieznani panowie, a wiec przyjmijmy ze sluzby specjalne -SS). wyprowadzili go i podobno zmusili do tego aby dla nich pracowal.. (tak, to pachnie MILABEM  od samego poczatku!). Dolaczyl do tego fotke ze szpitala, gdzie lezal z opuchnieta glowa, tuz po przejsciu jakiejs operacji (ucha/slinianki). Oczywiscie przyjmujac za fakt ze to faktycznie jego fotografia i cala historia nie zostala w jakims celu zmyslona, np.  jako ewentualne alibi, ale przyjmijmy ze tak wlasnie bylo. Juz oficjalnie na blogu A58 napisal ze do wybranych osob projekt ow docieraj za pomoca fal elektromagnetycznych, wywolujac indukcje senne, itd…. I uzyl okreslenia – OPERATORZY… Napisal tez ze ja znajduje sie w gronie osob ktore zostaly namierzone przez ow tajemniczy projekt:

https://liviaflow.wordpress.com/2017/03/27/platne-pacholki-izraela/comment-page-1/#comment-4753

A 58 says:
December 10, 2015 at 12:33

Ale Siola nie udaje Livio.Nie napisałem przecież, że Siola jest głową operacji a to, że ja wykonuję tylko polecenia “PRZEKAZYWANE PRZEZ SIOLĘ” – To zasadnicza różnica. Otrzymałaś dziwny kod Omega. Ty nie wiesz co on oznacza, ale mogę powiedzieć jedno, że to informacja mówiąca o Twojej przynależności do grupy z nami. To dlatego my dwaj mieliśmy się zająć

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/11/27/pozytywni-illuminaci-paryz-i-kobra/comment-page-1/#comment-49904

Projekt, w imieniu ktorego wypowiada sie A58 ma podobno scisly zwiazek z Ksiazem i tu tylko w ramach malego wprowadzenia:

Oficjalnie poszukiwaniami Zlotego Pociagu pod Ksiazem a takze penetracja tamtejszych podziemnych tuneli zajmuje sie od jakiegos czasu spolka XYZ, w sklad ktorej wchodzi miedzy innymi ksiazanski przewodnik i rzecznik prasowy ekipy poszukiwaczy pan Andrzej Gaik, ktory jak sie zdaje jest ta sama osoba ktora pisuje na moim blogu jako A58..  glowny blog na ktorym sie spotykaja to Mistyka Zycia.. on sam oczywiscie wszystkiemu zaprzecza jak i temu ze np. inny z czlonkow grupy XYZ ma powiazania z Projektem Cheops :

A58:’

”Co do Adama Szynkiewicza , to wątpię żeby uczestniczył w tak debilnym projekcie jak Cheops.”

A JAKIE SA FAKTY?

konferencja_plakat_B1_logos7-PL

Dr ADAM SZYNKIEWICZ (POLSKA)
Temat prezentacji: „Analiza i interpretacja wyników badań georadarowych w rejonie Trzech Piramid w Gizie w 2006 roku
oraz w Hawarze w 2008 roku“

Geolog, adiunkt Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od wykonywania i interpretacji wyników badań georadarem (GPR). Dr Szynkiewicz współpracuje z Fundacją od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy wykonał badania georadarem w kościółku na górze Ślęża. Był kierownikiem badań georadarowych wykonywanych przy piramidzie mułowej w Hawarze w 2008 roku oraz uczestniczył w badaniach, prowadzonych przez dra Abbasa Mohameda Abbasa w lutym 2006 roku na terenie Trzech Piramid w Gizie.

Ta multimedialna prezentacja dotyczyć będzie analizy przekrojów i wyników badań georadarowych, które były wykonane na terenie Trzech Piramid w Gizie w lutym 2006 roku oraz badań georadarowych przy piramidzie mułowej w Hawarze w marcu i w maju 2008 roku. Dr Szynkiewicz brał udział w tych badaniach jako przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie umowy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Fundacją „Dar Światowida“. Uczestniczył również w rozmowach z Uniwersytetem w Zagazig oraz Uniwersytetem Kairskim, które odbyły się na początku maja 2011 roku.

http://www.projekt-cheops.com/plain.aspx?languageId=1&menuId=129&sectionId=566&cmd

Na plakacie reklamujacym konferencje Cheopsa tuz obok pana dr. Szynkiewicza widzimy pana J. Hurtaka. dokladnie pomiedzy nimi oboma jest pan J.Zagorski.. A kimze jest ow tajemniczy pan J. Hurtak? Okazuje sie ze wieloletnim bliskim wspolpracownikiem ojca Gottlieba z MK Ultra.. I w tym miejscu odsylam do wpisu:

MK ULTRA – Projekt Cheops

https://liviaflow.wordpress.com/2016/08/31/mk-ultra-jako-sponsor-projektu-cheops/

https://liviaflow.wordpress.com/2016/12/29/planetary-grid-december-2016-cleaining-grey-overlay-on-holy-grail/comment-page-1/#comment-4758

a tu juz mamy oficjalne potwierdzenie, ze pan dr. Szynkiewicz jest czlonkiem starego Projektu Cheops choc w nowym wcieleniu!

”Ze strony Fundacji w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu: Andrzej Wójcikiewicz i Piotr Pełczyński, oraz członkowie Rady: dr Adam Szynkiewicz, Iwona Stankiewicz oraz dr Reda Abdel Khalifa.”

06-Wroclaw1-680x453

dr Adam Szynkiewicz (członek Rady Fundacji) na lewo:

http://projektujawnianiawiedzy.com/z-zycia-fundacji/wizyta-delegacji-z-egiptu-w-polsce/

10 listopada 2004
Zarejestrowanie polskiej Fundacji Wspierania Badań Archeologicznych „DAR ŚWIATOWIDA”. Fundatorzy: Lidia i Cezary Tousty z Darłowa.

W czerwcu br. przybywa na zaproszenie Fundacji do USA dr Adam Szynkiewicz na kurs obsługi amerykańskiego sprzętu geo-radarowego.

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/wspolczesne-oblicze-polskiej-monarchii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/comment-page-1/#comment-4831

NOWY PROJEKT – STARE LOGO I CI SAMI LUDZIE oraz MISJA

 

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 12058.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-01-20 r.

FUNDACJA WSPIERANIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH “DAR ŚWIATOWIDA”

1. Siedziba kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DARŁOWO miejscowość DARŁOWO
2. Adres ulica PODZAMCZE nr domu 1 nr lokalu A kod pocztowy 76-150 poczta DARŁOWO

Dane osób wchodzących w skład organu

1. Nazwisko WÓJCIKIEWICZ
2. Imiona ANDRZEJ

1. Nazwisko ŁOBOS
2. Imiona LUCYNA HELENA

1. Nazwisko RADZIWIŁŁ
2. Imiona KRZYSZTOF KONSTANTY

http://www.imsig.pl/pozycja/2005/25/KRS/12058,FUNDACJA_WSPIERANIA_BADA%C5%83_ARCHEOLOGICZNYCH_%22DAR_%C5%9AWIATOWIDA%22

Dodam tylko, ze Fundacja Dar Swiatowida rozwiazala sie, choc w jej miejsce powstala nowa, tym razem pod nazwa

FUNDACJA „MĄDROŚĆ NARODÓW”

wczesniej dzialajaca pod nazwa

Projekt Cheops

prawdopodobnie utworzony na bazie sekty

ANTROVIS

glowny osrodek duchowy

Ślęża

”Według Krajowego Rejestru Sądowego Radziwiłł prowadzi bogatą działalność biznesową. Ale to znów tylko teoria. – Nie ma tu takiej firmy – słyszymy w Darłowie przy ul. Podzamcze, gdzie ma mieć siedzibę spółka Darfish, w której Radziwiłł jest prezesem zarządu.”

http://www.newsweek.pl/patent-na-ksiecia,73677,1,1.html

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/wspolczesne-oblicze-polskiej-monarchii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/

tak wiec adres spolki DARFISH w Darlowie byl jednoczesnie adresem fundacji DAR SWIATOWIDA, choc jako adres kontaktowy juz wtedy zostal podany:

Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych Dar Światowida

Dane kontaktowe
Adres email:

fundacja@projekt-cheops.com
Numer telefonu: +48 (94) 314 09 80

http://krs-pobierz.pl/fundacja-wspierania-badan-archeologicznych-dar-swiatowida-i322175

oficjalnie prezesen fundacji byl pan Andrzej Wojcikiewicz… nieoficjalnie ten pan

KK Radziwill

“‘szara eminencja” Projektu Cheops

#

‘Dar Światowida”

Andrzej Jerzy Wójcikiewicz 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Warszawa (Mazowieckie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, „Madrosc Narodow”

(http://www.projekt-cheops.com/)

Lucyna Helena Łobos Brown 

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, Misja Faraon

(http://misjafaraon.com/sesje/)

Anna Dolińska

Miejscowości: Darłowo (Zachodniopomorskie), Warszawa (Mazowieckie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, „Madrosc Narodow”

(http://www.projekt-cheops.com/)

Krystyna Bogumiła Maciąg

Miejscowośc: Darłowo (Zachodniopomorskie), Wrocław (Dolnośląskie)

Projekt Cheops, ”Dar Światowida”, NTV

jesien_plakat5_2015

Wiosenne Zrównanie na Ślęży z Projektem Cheops i…… powrót do 11 11 11

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/03/12/wiosenne-zrownanie-na-slezy-z-projektem-cheops-i/

Ślężańskie Roswell?

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2014/03/14/slezanskie-roswell/

 

MK ULTRA – Projekt Cheops

https://liviaflow.wordpress.com/2016/08/31/mk-ultra-jako-sponsor-projektu-cheops/

takze za kursem silvy stoja ci sami ludzie

Projekt Cheops to ~ tak jak pisalam ~ podprojekt MK ULTRA.. wczesniej na miejscu Cheopsa byl Antrovis.. Przy okazji ~ ostroznie z kursem Silvy.. niezle programowanie sie tam odbywa I mam na to dowody.. prosze –
omijajcie ten kurs z daleka! Jedna z osob ~ ktorej imie niejeden raz przewijalo sie na tym blogu ~ zostala na Silvie zaprogramowana jako PERSKI MAG.. kurs silvy ukonczyl takze moj ex partner I niestety w pewnym momencie doszedl do glosu mr hyde.. “its a kind of magic”…..

Projekt Cheops to jednak ~ tak jak pisalam ~ podprojekt MK ULTRA.. wczesniej na miejscu Cheopsa byl Antrovis.. Przy okazji ~ ostroznie z kursem Silvy.. niezle programowanie sie tam odbywa I mam na to dowody.. prosze –
omijajcie ten kurs z daleka! kurs silvy ukonczyl moj ex partner I niestety w pewnym momencie doszedl do glosy mr hyde.. “its a kind of magic”…

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/05/mind-control-po-polsku-i-mistyka-klamstwa/comment-page-1/#comment-4799

Iwona: Samuelu, dlaczego Metoda Silvy jest tak istotna dla przebudzenia Faraona?

En-ki: Metoda Silvy… inaczej… Silva, to był człowiek, który był bardzo silnym medium i miał połączenie z nami. To jemu nakazaliśmy kształtować ludzkość, rozwijać umysły. Metoda Silvy – kształtowania umysłu – będzie potrzebna po roku 2012, kiedy to Ziemia wkroczy w nowy cykl. Inaczej, umysły ludzkie – będą wchodzić na wyższy poziom rozwoju duchowego. Metoda Silvy jest po to, żeby przygotować umysły na ten rok. Jeśli jesteś przygotowany, proces wkraczania, otwierania umysłu – przejdzie łagodnie. Czyli te „dodawane procenty” do waszego umysłu przyjdą łagodnie. Ci, co pozostaną na tym samym poziomie, nie chcąc o niczym słyszeć – zmiany przejścia na wyższy poziom duchowy nie wytrzymają. Te umysły będą doprowadzone do obłędu, a potem – śmierci. Dlatego to tak bijemy na alarm: „Otwierajcie swoje umysły… Sami, bez podstaw – nie będziecie potrafili tego uczynić”. Jak na dzień dzisiejszy, to dla ludzi nauki Huny, nauki Silvy – są najważniejsze. Słucham.

https://edgier25.wordpress.com/2013/12/17/kitab-al-azif-necronomicon/?wref=pil

Mam ochotę tym draniom nakopać do tyłków!

”En-ki: Metoda Silvy jest po to, żeby przygotować umysły na ten rok… Ci, co pozostaną na tym samym poziomie, nie chcąc o niczym słyszeć – zmiany przejścia na wyższy poziom duchowy nie wytrzymają. Te umysły będą doprowadzone do obłędu, a potem – śmierci. Dlatego to tak bijemy na alarm: „Otwierajcie swoje umysły…

https://edgier25.wordpress.com/2013/12/17/kitab-al-azif-necronomicon/?wref=pil

Z broszury Antrovisu: “Z jednostkami ewakuowanymi spoza terytorium Polski będą liczne kłopoty. W rozgardiaszu materii, pomimo dobrych wnętrz, nie zdążą na czas przygotować swoich ciał. (…) Wielu z nich w tych ostatnich dniach odejdzie w strasznych męczarniach psychicznych.

http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,20146188,przekonywali-ze-spotkali-kosmitow-i-odleca-w-kosmos-sekta.html

no i wszystko powinno byc juz jasne…

Jedna z glownych centrali MK znajduje sie na Dolnym Slasku.. moim zdaniem to KSIAZ.. pisalam kiedys o kablach laczacych to miejsce z Montauk.. na co natrafilam niby przypadkiem.. tam w ksiazanskich podziemiach cos jest.. no jasne, przeciez juz nawet dzieci wiedza, ze pod Ksiazem ukryty jest ZLOTY POCIAG..  I co w zwiazku z tym? To, ze wlasnie w zwiazku z tym miejscem przysnil mi sie dziwny HELM.. Prawdopodobnie niektore z tych centrali sa zainstalowane w miejscach baz ALPHA&OMEGA.. nie wiem jednak ile z nich, czy wszystkie.. polacze to jednak pozniej z tematem KRYSZTALOWYCH CZASZEK I tzw. Voices to Skulls.. a teraz idac dalej.. Kilka lat temu otrzymalam pewien KOD dotyczacy osoby pisujacej na Mistyce Zycia pod nickiem Maria st.. kod ten brzmial mniej wiecej tak ~ OMEGA NAZI KI 888.. wtedy nie bardzo jeszcze rozumialam co to znaczy, ale osoba o nicku A58 napisala, ze odebralam ten kod poprawnie.. a tak sie sklada ze jest to osoba gleboko zwiazana zarowno z Ksiazem jak I poszukiwaniami Zlotego Pociagu, o czym pisalam wiecej w notce Ksiaz X Files..

livia ether flow

o ludziach tych pisalam tez w notce

The mysterious death of conspiracy theorist Max Spiers – BBC News

https://liviaflow.wordpress.com/2017/02/25/the-mysterious-death-of-conspiracy-theorist-max-spiers-bbc-news/?wref=tp

bo sprawy te sa ze soba powiazane… najwazniejsze watki bede dodawac do notki, reszta poki co w komentarzach..

cdn

 

MISTYKA KLAMSTWA

Komentarz z notki

The mysterious death of conspiracy theorist Max Spiers

To Dawid56 z Mistyki Zycia:

Wywiad z Panem Januszem Pawelczykiem, prezesem PTG Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

https://blog.myheritage.pl/2013/05/wywiad-z-panem-januszem-pawelczykiem-prezesem-ptg-pomorskiego-towarzystwa-genealogicznego/

1

Indeksowanie
Koordynacją całej akcji indeksowania ksiąg metrykalnych zajmuje się wyznaczony członek naszego towarzystwa. Obecnie jest nim pani Wisława Walder. Przekazuje ona woluntariuszom, członkom PTG podejmującym się indeksacji danej parafii płytę CD za pokwitowaniem, które zawiera między innymi zobowiązanie do nie kopiowania i udostępniania zawartości płyty innym osobom. Należy bowiem mieć na uwadze, że właścicielem i dysponentem ksiąg metrykalnych, także w postaci cyfrowej, jest Archiwum Diecezjalne w Pelplinie.

http://www.ptg.gda.pl/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/95/

a to

Założyciel i dyrektor generalny MyHeritage w TV Bloomberg

Wywiad został nagrany w studio programu telewizyjnego, w Stock Exchange w Tel Awiwie, a wyemitowany na żywo w telewizji Bloomberg; był osiągalny w ponad 310 milionach domostw na całym świecie.

jak widac – wszystkie drogi prowadza do – Tel Aviwu! ”shalom izrael”.. Dawid powiedzial i jest to nagrane, ze osoba mieszkajaca w Warszawie pisujaca czesto pod nickiem Ktos szantzuje go i wywiera na niego bardzo zly wplyw (jest nagranie) i ze ta osoba ma zwiazek z tymi zydowskimi spotkaniami genealogicznymi w Warszawie… pisze to abyscie mieli wiekszy wglad w to kto tak naprawde za tym stoi… to nie sa jacys zwykli blogerzy… to sa agenci rzadu…

oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze Dawid czuje gleboka wiez ze swymi zydowskimi korzeniami, choc wyglad jego ewidentnie zdradza ze byc moze chodzi o raczej o korzenie zagubionego plemienia DAN.. sadze, ze to musi byc bardzo gleboka wiez – podobna jak w przypadku Kiary… te osoby rzecz jasna sa ze soba scisle powiazane… ”shalom izrael”… w takim ukladzie zrozumiala staje sie tez ich strategia, zwalczania prawdziwych slowian, a chocby takich jak ja.. bo zydowskiej krwi w sobie nie mam… i jeszcze jedno – ten pan o nicku Ktos – czesto pisze z najbardziej zydowskiej dzielnicy w Warszawie… jest nawet zdjecie tego budynku – zydowskiego banku!!!

p.s ahh, zapomnialabym o najlepsza przyjaciola i wspolpartnerka tego pana jest pani Basia B z Mistyki BB, znana tez jako Ozyrys, a tak naprawde Barbara Berezowska mieszkajaca w Gliwicach o oglaszajaca sie jako uzdrowicielka:

http://oferia.pl/wykonawca/barbara-berezowska/320993

Prosze te informacje rozpowszechniac, aby bylo wiadomo jacy to ”slowianie” probuja przekonywac innych do tego ze sa RASA PANOW..

p.s i jeszcze PROJEKT CHEOPS.. ”SPOTKANIA NA SLEZY” ”TWORZENIE REPUBLIKI SLEZANSKIEJ”.. nie dajcie sie nabrac.. to ta sama agenda…. o czym zreszta juz pisalam chocby w takich notkach jak:

MK ULTRA – Projekt Cheops

https://liviaflow.wordpress.com/2016/08/31/mk-ultra-jako-sponsor-projektu-cheops/

Wspolczesne oblicze polskiej monarchii, czyli ”jasnie oswiecony” Krzysztof Konstanty Radziwill jako krol polskiego ruchu NEW AGE

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/09/14/wspolczesne-oblicze-polskiej-masonerii-czyli-jasnie-oswiecony-krzysztof-konstanty-radziwill-jako-krol-polskiego-ruchu-new-age/

smutne, ale prawdziwe, ze zacni Radziwilowie juz niejeden raz dali sie poznac jako wyjatkowi zdrajcy, a chocby w Smolensku…

p.s panie Januszu Zagorski – jest pan z natury dobrym czlowiekiem – niechaj sie pan od tego w pore odlaczy!

To jest armia ANTYCHRYSTA – zagubione plemienia DAN.. wyznawcy PANa (BAAL)

Listopad 21, 2013 o 14:03
Ktoś pisze:

Chce powiedzieć iż SMOK czyli szatan z bibli to Słowianie.

Chce także powiedzieć iż “wyrzekajac się szatana” Polacy wyrzekają się własnej Narodowej Tożsamości

*nnka.wordpress.com/2013/11/17/wiara-milosc-nadzieja-2/#comment-23477*

https://liviaspacedotcom.wordpress.com/2015/08/08/slezanska-lira/

PAN/FLETNIA PANA (BAAL)

mistyka zycia:

Korzenie Antychrysta: Zaginione plemię Dana

Według Roberta Gravesa mit o Danausie opisuje przybycie na Peloponez  kolonistów z Filistyny [Palestyny]. Graves stwierdza że król Belos (Belus) jest w rzeczywistości Baalem czy też Belem – a może nawet Belialem ze Starego Testamentu.”[Baigent, Holy Blood, strona 275]

1.    Plemię Dana

„Miejscem dla Dan była północna strona Namiotu Zgromadzenia, razem z Aserem i Naftalim. Barwami plemienia była biel i czerwień a jej herbem orzeł… Jakub porównał Dana do węża. ..[Unger, str. 273]

„… [kapłani] po Zakonie Melchizedeka… byli nieśmiertelnymi których nazywano „feniksem”, a ich symbolem był tajemniczy dwugłowy ptak dzisiaj zwany orłem, dziwnie znajomym i tak słabo poznanym emblematem masonerii.” [Hall, str. 108] „

…dwu-głowy orzeł… zazwyczaj jest przedstawiany z dwoma kolorami o dużym znaczeniu mistycznym: bielą i czerwienią.”  [Cirlot, str. 93]

„Samson był uważany za zwiastuna Mesjasza który zrodzi się z plemienia Judy, lecz jego matka, według midraszy, pochodzić będzie z plemienia Dana.”  [Yair Davidy, „Dan”]

((tak, bo chodzi o Marie, matke Jezusa (J9), ale nie Chrystusa (J12)..  dop. livia)

G.    Zamazanie żydowskiego rodowodu europejskiej arystokracji i ukazywanie ich jako gojów

„Istniało bardzo dużo „żydowskiej” krwi wśród Franków/Merowingów, i biorąc pod uwagę to że praktykowali poligamię (kolejna cecha specyficzna dla Merowingów) zostawili po sobie ogromną ilość potomstwa. Te arystokratyczne dzieci Merowingów weszły w związki małżeńskie z prawie wszystkimi wysokimi rodami Europy okresu V-VII wieku. Fakt ten spowodował że niektórzy historycy określają korzenie europejskiej szlachty jako żydowskie!”  [Bradley, str. 180]

https://radtrap.wordpress.com/2011/12/06/korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/

Pozniej dojde do tego dlaczego kwestia DAN byla tak wazna dla Maxa i dlaczego o tym chcial mowic nie gdzie indziej, a konkretnie w Warszawie… o tym, ze polscy przedstawiciele tego zagubionego plemienia maja zwiazek zjego smiercia juz pisalam… zreszta oni sami sie z tym nie kryja… uwazaja, ze mieli do tego pelne prawo..

cdn

Livia

Planetary Grid – March 2017 (KABALAH – LAST TANGO in PARIS?)

Minionej nocy znow sie odezwal dziwny ALARM.. syrena wyla z dobra godzine, przynajmniej do chwili kiedy udalo mi sie ponownie zasnac.. Wczesniej.. mam wrazenie, ze ledwo udalo mi sie uciec ze snu… po raz kolejny snil mi sie Halabak, ktorego imie jest po prostu lustrzanym odbiciem slowa KABALAH! Tym razem zastawil na mnie wyjatkawo sprytna i perfidna pulapke, ale udalo mi sie w pore zorientowac do czego to wszystko zmierza… i narobilam panu Kabale niezlego balaganu… mam wrazenie, ze wszystko doslownie fruwalo… choc ja.. juz po przebudzeniu sie.. z trudem moglam zlapac oddech jak i w ogole powrocic do normalnego stanu… co dziwne – w momencie kiedy sie wybudzlalam.. zauwazylam jak na drzewo za oknem sypialni wspina sie wolno duzy czarny kot… naprawde dziwny i moim zdaniem bardzo podejrzany… w kazdym badz razie wspial sie na sam czubek prawie 10 metrowego drzewa.. po czym sie rozplynal… ? Sceneria tego snu z panem Kabala to nie podziemia jak poprzednim razem, a jakies niesamowite starozytne miasto… nie moge sobie jednak przypomniec nazwy… najwazniejsze, ze udalo mi sie przejrzec w pore, ze to potworna pulapka.. a potem ten potezny alarm.. do tego po raz kolejny dzwiek – jakby wzmozonego dzwieczenia przestrzeni… jakby dookola tworzyl sie klosz.. od jakiegos czasu okreslam te dzwieki jako dzwieki VRILa.. z kolei tego rodzaju dziwny alarm – wiaze sie z gridem… stad dodaje ten zapisek do notki – planetary grid – march 2017… powiedzialam nawet do Ra, ze cos sie stalo, ale nie jestem pewna co… dzwiek syren – tym razem – jakby dochodzil z polnocnego wschodu, a wiec z mojej perspektywy to moze byc Polska….

https://liviaflow.wordpress.com/2017/02/25/the-mysterious-death-of-conspiracy-theorist-max-spiers-bbc-news/comment-page-1/#comment-4526

poprzedni sen o panu Halabaku – Kabale

19 feb 2017

Tej nocy snilo mi sie, ze nagle z domu babci znalazlam sie w pociagu jadacym do Paryza.. jakbym cofnela sie w czasie.. a potem kolejny przeskok… I bardzo dziwne podziemia… w ktorych znalazlam sie razem z pewnym mezczyzna, kobieta I okolo trzyletnim dzieckiem.. przemieszczalismy sie ciasnymi podziemnymi korytarzami… az w koncu dotarlismy do pewnego wiekszego pomieszczenia.. powiedzmy 2 na 3 metry.. moja uwage zwrocila betonowa podloga oraz troche gratow… szybko jednak przeszlismy dalej.. do dalszej czesci korytarzy aby po chwili trafic do kolejnego podobnego pomieszczenia.. a potem znow korytarz.. az w konci pewna odmiana.. znalezlismy sie w przeogromnej podziemnej jaskini, jakby galerii.. gdzie znajdowaly sie strome schody na gore.. wspielismy sie nimi a tam.. okazalo sie ze dotarlismy do przeogromnej komnaty.. naprawde przeogromnych rozmiarow… w komnacie czekal na nas starszy mezczyzna… mowiac, ze jeszcze nikt stad nie wrocil… chyba ze odpowiemy na jego pytania… nie pamietam juz o co pytal.. a jedynie ze w ktoryms momencie pozwolil nam wrocic te sama droga… wtedy tez wyswietlila mi sie pelna mapa tego podziemnego kompleksu.. wynikalo z niej, ze niby ta dluga droga ktora przeszlismy to tak naprawde bardzo maly odcinek, moze jedna setna calej trasy.. wiem ze miejsce posrodku bylo zaznaczone w taki sposob jakby tam sie znajdowalo cos najwazniejszego ~ serce.. na odchodne tajemniczy mezczyzna zapytal sie nas ~ czy nie jestesmy ciekawi jego imienia I szczerze mowiac ja nie bylam, ale on I tak sie przedstaeil.. jako HALABAK… a potem ze smiechem pokazal nam dziwne lustro, w ktorym odbite bylo to jeho imie… HALABAK ~

Juz przy wyjsciu z podziemi okazalo sie, ze wejscie=wyjscie  znajduje sie na terenie jakiegos duzego obiektu przemyslowego.. jakby zakladu metalurgicznego.. zapamietalam tez maly przystanek autobusowy dla pracownikow…

https://liviaflow.wordpress.com/2017/02/02/february-dreams-and-inspirations/

Ciekawe, ze zupelnie spontanicznie dodalam ten podtytul – KABALAH – LAST TANGO in PARIS?.. i cos w tym jest.. jako ze moj poprzedni sen z panem Kabala rozpoczal sie wlasnie od watku z pociagiem do Paryza..

hmmm… mmmh

p.s

ale pan nasmiecil panie kabalo.. czas sie wziasc za sprzatanie!

liVia